Page 1

nr 28

Enjoy your flight to new opportunities with

New Skills New Opportunities NEWS@WINBOOKS Forum For the Future Special

November - 2016

WINBOOKS NEWS - DE FIDUCIAIRE OPNIEUW UITVINDEN - ADVIES EN FISCALITEIT


VOORWOORD Pierre BORREMANS CEO van WinBooks nv

BOEKHOUDERS, VOLG DE GEEK Een News@WinBooks-special voor het Forum For the Future. De uitgelezen kans om u duiding te geven bij de kentering in het beroep van de cijferprofessionals. Het thema van dit Forum? New Skills, New Opportunities. Met als focus: alles digitaal! Het klopt dat het niet de eerste keer is dat we dit thema uitdiepen. Maar het klopt ook dat alles concreter wordt en een versnelling hoger schakelt. De belangrijkste vraag: is de volledige digitalisering een opportuniteit voor de fiduciaire – of een ernstige bedreiging? Waar gaan we naartoe? Bedreigt de digitalisering de boekhouder? Op die vragen geeft Emmanuel Degrève, oprichter en voorzitter van het FFF, antwoord. Amid Faljaoui werpt zich op de gevoelig liggende vragen over de uberisatie van de cijferberoepen … Hersenschim of nachtmerrie? Wat moeten we ervan denken? WinBooks is er vast van overtuigd dat de digitale revolutie er zeker niet toe zal leiden dat de boekhouder minder belangrijk wordt. Integendeel: ze biedt hem kansen om een service van topkwaliteit te leveren. Die past bij een tijdperk waarin begrippen als efficiëntie, nabijheid, mobiliteit en relevantie, fundamentele waarden zijn. Boekhoudkantoren die zich voluit op het (volledig) digitale hebben gestort, geloven er sterk in. In hun ogen stelt een goed toegepaste technologie hen in staat om tijd vrij te maken voor hun kerntaken en voor waar het allemaal om draait: advies geven! Hoe raak je eruit wijs? Hoe pak je het aan? Dematerialisering, CODA, OCR, SODA, software, de cloud … Klinkt het u als koeterwaals in de oren? Toch zijn het de sleutels tot verandering. Ons advies: volg de geek. De geek, dat is de persoon die veel tijd investeert in informatica en nieuwe technologieën, die altijd op de loer ligt om nieuwigheden te ontdekken en die ze beter dan wie ook beheerst … Natuurlijk is de aanbeveling ‘volg de geek’ een bewuste overdrijving. Toch zijn we ervan overtuigd dat iedere fiduciaire tijd en middelen moet vrijmaken, en aandacht moet schenken aan deze onontkoombare evolutie. Hij moet zich documenteren, inlichtingen inwinnen bij wie de stap al heeft gezet, ervaringen delen, demo’s aanvragen, concreet beginnen en de oplossing(en) op enkele dossiers uittesten. Met dat doel lassen we in deze News een ‘degeeking’/ontcijfering in van de dematerialiseringsoplossingen. Die is zo algemeen dat hij waar nodig uw kennisniveau op dit terrein aanvult. Zo merkt u al snel dat de ‘geek-houding’ van de boekhouder niet zo ingewikkeld is. U moet er alleen aan beginnen … Tot slot vindt u in dit speciale nummer voor het Forum For the Future twee bijdragen over de fiscale actualiteit, van de hand van specialisten uit fiduciaires die klant zijn bij WinBooks: ‘Fiscaalvriendelijke kapitaalfinanciering van een startende familiale kmo-vennootschap’ en ‘Mooie opportuniteiten op belastingvoordeel voor innovatieve bedrijven en de IT-sector!’ Veel leesplezier!

Afspraak op onze stand J58 op 24 november 2016. Stap aan boord van het WinBooks-vliegtuig en ontdek Connect, ons nieuwe samenwerkingsplatform … Enjoy your flight to new opportunities with WinBooks Airlines


WINBOOKS NEWS 01 VOORWOORD Pierre BORREMANS CEO van WinBooks nv

INHOUD 16 MEMENTO WinBooks Connect

07 DEMATERIALISATIE Ontcijferen of degeeken Onze WinBooks producten

DOSSIER - DE FIDUCIAIRE OPNIEUW UITVINDEN 03 Emmanuel DEGRÈVE Waar stevenen we op af?

05 Amid FALJAOUI Bedreigt digitalisering de boekhouder?

ADVIES - FISCALITEIT 12 Philippe DEDOBBELEER BDO Mooie opportuniteiten op belastingvoordeel voor innovatieve bedrijven en de IT-sector!

14 Grégory HENIN SBB Fiscaalvriendelijke kapitaalfinanciering van een startende familiale kmo-vennootschap


ANALYSE

EMMANUEL DEGRÈVE / OPRICHTER EN VOORZITTER VAN HET FORUM FOR THE FUTURE

HEEFT EEN BOODSCHAP VOOR CIJFERPROFESSIONALS

WAAR STEVENEN WE OP AF? De toekomst maakt sommigen bang en anderen blij. Eigenlijk is het voor iedereen een stressfactor. Wordt het leven straks echt gevaarlijk? Hoe leef je met al die onzekerheden die rond ons beroep hangen? Toen we het Forum for the Future in 2008 gelanceerd hebben, ging onze aandacht vanzelfsprekend naar de toekomst. Al was het maar voor onze merknaam waarin het woord ‘toekomst’ een hoofdrol speelt. En er is meer, want ook de term ‘forum’, de plaats waar debatten en gedachtewisselingen plaatsvinden, werd eraan toegevoegd. Ondertussen staan we acht jaar verder en werd het congres een uitstalraam voor ons beroep. Het is ook een uitgelezen plek om te observeren hoe de omslagindicatoren in onze sector evolueren. Graag deel ik enkele observaties met u … TO BE OR NOT TO BE DIGITAL? Het duidelijkste symbool van de fameuze digitale revolutie is zonder twijfel: Be Digital! Ga de digitale toer op! Alle economische en politieke actoren gooien zich op deze nieuwe factor: uw dienstenleve-

ranciers, uw banken, de administratie, zelfs de fiscale vernieuwingen zoals blijkt uit recente regels. Na de 2.0, 3.0 of 4.0, zijn we nu allemaal op weg naar een digitale wereld. Terecht? Eerlijk gezegd sta ik op korte termijn sceptisch tegenover de heilzaamheid van totale digitalisering voor onze sector en onze economie. Als aanhanger van deze trend pleit ik eerder voor een geleidelijke overstap naar digitalisering. Want we moeten onze medewerkers leren om zich aan te passen. Een digitale evolutie op gang trekken, betekent dat we de manier herdenken waarop we onze activiteit en onze dienstverlening aan de klanten vormgeven. We moeten gaan voor een doordachte, geleidelijke overstap naar de digitale wereld. Zodat die aansluit bij onze noden en strookt met wat onze klanten verwachten. Het is een paradox, maar we stellen vast dat de bekommernissen van de voorstanders van ‘volledig digitaal’ ver afstaan van het ‘klantgerichte’ model. Want zijn de klanten eigenlijk klaar voor deze overstap? Willen ze wel directe toepassingen op hun smartphone of iPad of in de cloud? Ik ben er niet zeker van … of toch niet dat ze dat meteen willen.


EMMANUEL DEGRÈVE, IN EEN NOTENDOP … Met diploma’s van handelsingenieur aan de UCL en master in de fiscaliteit aan de ULB Solvay, werkt hij als fiscaal adviseur aan het hoofd van een kantoor met vestigingen in Brussel en Luik. In 2008 richtte hij het Forum For the Future op, en hij is er sindsdien voorzitter van. Hij doceert Personenbelasting (PB) aan de CBC Bruxelles en aan het Ephec. Hij is een voorvechter van de elektronische factuur voor de economische beroepen, en initiatiefnemer van de e-fff.

Een goede raad voor 2017? Het is meer dan ooit het moment om de weg van de digitalisering in te slaan. Leg er u vanaf vandaag op toe. Doe dat stap voor stap en vooral: hou de touwtjes in handen over het digitale beheer van uw klanten. Dat is uw uitdaging. BLIJF DE BETROUWBARE PARTNER! In een economie die zich vooral toespitst op micro-ondernemingen (ondernemingen met minder dan tien personen), loopt ons beroep geen gevaar om in rook op te gaan zoals een aantal betrokkenen het van de daken schreeuwen. Bedrijven vragen ons om hen te begeleiden zoals grote kinderen. Ze willen hulp om hun weg te vinden in het kluwen van boekhoudkundige regels en verplichtingen, en in de belastingwetgeving. Iedereen heeft de mond vol van vereenvoudiging, maar de trend is duidelijk: het net van wetten en regels weeft zich nog dichter … en dus is er een blijvende nood aan onze dienstverlening. Waarom doen kmo’s een beroep op ons advies en niet op dat van anderen? Omdat wij vandaag de enigen zijn die dagelijks voor hen klaarstaan. Deze regelmaat is overigens de kern van het vertrouwen dat wij met onze klanten opbouwen. Op dat vlak ben ik dan ook gerust in de toekomst. Toch is dat zeker en vast niet voldoende! Wij moeten onze geloofwaardigheid extra versterken: onze dienstverlening moet morgen niet resulteren in een ‘dank u’, maar in een ‘dank u, mijnheer’. Daarrond draaide trouwens de inzet van het Forum de voorbije acht jaar: perspectieven openen en een blijvende erkenning opeisen voor ons beroep én onze kwaliteiten.

EEN GOEDE RAAD VOOR 2017? Maak vaart. Ontwikkel uw competenties en doe hun waarde stijgen. Bewijs aan uw klanten dat u meer bent dan een loyale dienstverlener, die hun vertrouwen waard is en altijd voor hen klaarstaat. Wijs ongegeneerd op uw verbeterde rol. Deze ambitie is een ware queeste. De essentie? Maak er werk van! SAMEN AAN ÉÉN ZEEL TREKKEN! Op de weg naar grotere geloofwaardigheid ontkomt onze sector niet aan een reorganisatie waarbij het ego op de tweede plaats komt. We moeten met een korps van professionals dat eensgezind de waaier aan gevarieerde opdrachten aanpakt, samen aan één zeel trekken. Dat is een haalbare kaart. De uitdaging voor de toekomst is niet de collega bevechten die vandaag een andere status heeft, of die regelmatig taken uitvoert die op de uwe lijken. De échte uitdaging bestaat erin voort te bouwen op onze competenties om onze opdrachten van morgen veilig te stellen. Dan zullen onze klanten onze inbreng naar waarde schatten en ernaar vragen. Er zijn geen goede en slechte boekhouders, accountants, fiscale adviseurs of bedrijfsrevisoren. Iedereen heeft bekwaamheden die klanten waarderen. Wie ons een opdracht toevertrouwt, zal ons al snel op de vingers tikken of belonen. Een goede raad voor 2017? Maak werk van verandering en valoriseer uw competenties, uw kwalificaties en uw verantwoordelijkheden. Groei toe naar een sterke, ambitieuze en eensgezinde sector waar iedere professional beter gewapend is om zijn economische invloedssfeer te verdedigen. Samen zullen we een optimaal antwoord kunnen bieden aan de uitdagingen en de vraagtekens van de markt.

LAAT UW DIGITALE TRAJECT DE BAKENS ZETTEN IN 2017: EEN BRON VAN INSPIRATIE EN EVOLUTIE VOOR UW MEDEWERKERS EN UW KLANTEN!


DE KRONIEK

BEDREIGT DIGITALISERING DE BOEKHOUDER AMID FALJAOUI

Hier en daar lees je dat de accountant binnenkort verdwijnt onder druk van de concurrentie van nieuwe ‘ontregelende’ start-ups. Net zoals Uber de taxiwereld bedreigt. Daarbij valt zelfs de term ‘uberisering’ van de cijferprofessionals tegen uiterlijk 2030. Los van de hersenschimmen van de ene en de vrees van de andere: wat moeten we daarover denken? Bekijk je de komst van de digitalisering alleen vanuit het aspect ‘samenwerkingsplatform’? Dan is er zeker geen direct gevaar. Waarom niet? De wet beschermt de titel en de opdrachten van de accountant. Kortom: niemand kan zijn accountant delen zoals hij zijn grasmaaier of boormachine via internet kan delen. Maar hoelang houdt die wettelijke bescherming stand als de verbruikers morgen hun beklag doen over deze afgrendeling van het beroep? We moeten ons ook geen illusies maken: de initiatieven voor samenwerkingsplatformen vormen een reële bedreiging voor de accountants. De bedreiging loert op drie fronten: de relatie met de klant, de tevredenheid en de prijs. Het antwoord is duidelijk: de accoun-

?

tants zullen een antwoord moeten vinden op deze drie uitdagingen door zelf digitaal te gaan vooraleer ze worden ‘ge-uberiseerd’. Waarom? Gewoon omdat verschillende studies aantonen dat de samenwerkingsplatformen werken volgens criteria die hun efficiëntie en competitiviteit aantonen. Lees: de nieuwe platformen worden tegelijk referentiepunt en leverancier voor nieuwe klanten. Zo verbreken ze de directe relatie tussen de klant en het kantoor. Precies zoals Booking, TripAdvisor of Expedia zich positioneren tussen wie op reis wil vertrekken en de hotels of reisbureaus. Let wel op: digitalisering houdt gevaren in, vooral voor de cijferprofessional die zichzelf niet in vraag stelt en zich beperkt tot louter basisopdrachten en boekingen. Voor alle anderen is digitalisering dan weer een formidabel hulpmiddel. Ze maakt het onder meer mogelijk om proactiever klanten tevreden te stellen en te anticiperen op hun wensen. Vergeet niet dat zaakvoerders een accountant willen die hen de weg wijst. Niet alleen iemand die hen helpt om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Een correcte aanpak van digita-


lisering – en straks van artificiële intelligentie – helpt de cijferprofessionals om meer ‘expert’ en minder ‘boekhouder’ te zijn. De accountant moet inzien dat hij de digitale revolutie moet omarmen. Reken niet alleen op de regelgeving om u ertegen te beschermen. Maak liever werk van nieuwe competenties op het vlak van adviesverlening. Meer dan ooit ligt uw expertise onder vuur … maar ze is niet dodelijk geraakt!

Amid Faljaoui Directeur bij Trends Magazine Directeur Money Talk


ONTCIJFERING OF ‘ONTGEEKING’ VAN HET VOLLEDIG DIGITALE TER ATTENTIE VAN DE BOEKHOUDER Deze tabel geeft een samenvatting van alle documenten die u kunt digitaliseren, én hoe u ze in uw boekhoudsysteem integreert. U merkt dat het formaat van de bestanden die uw klanten u doorsturen niet van belang is. WinBooks leest ze voor u in en centraliseert alles op het WinBooks Connect platform. En uw klanten? Alles staat voor hen klaar om elk documenttype vlot te verzenden.

Aankopen / Verkopen e-fff

Rekeninguittr

CODA

E-fff is een gestructureerd bestand dat alle gegevens van een factuur overneemt inclusief de weergave van het document zelf.

Een coda-bestand is ee bestand met alle geg bankrekeninguittreksels, gen.

Transfert: Uw klant ontvangt en/of verzendt facturen in dit formaat. Hij verstuurt ze regelmatig naar u. Het WinBooks Connect platform is de optimale oplossing waarmee hij zijn documenten gemakkelijk aan u bezorgt. Boeking: Bij het invoeren van de dagboeken ziet u de e-fff-facturen. WinBooks vult de boekingsvelden vooraf in. U moet ze alleen nog goedkeuren.

Transfert: Ofwel geeft coda’s door, ofwel – en d – laat u de klant een vol zodat u de coda’s elke d ontvangt. In dat geval ne op met Isabel/Codabox heer van de volmachten. Boeking: WinBooks lees tanden in en punt de boekingen automatisch ciële dagboeken.

Scan van een factuur – pdf Een scan van een factuur is de weergave van de papieren factuur. Inscannen gebeurt in standaardformaten zoals jpg of pdf. Pdf is een universeel formaat dat het vaakst wordt gebruikt bij de versturing van facturen. Transfert: De klant stuurt u regelmatig de scans van zijn papieren en/of pdf-facturen door. Het WinBooks Connect platform is de optimale oplossing om de klant in staat te stellen zijn documenten gemakkelijk aan u te bezorgen. Boeking: u kunt uit twee oplossingen kiezen. - Bij het invoeren van de dagboeken toont WinBooks de facturen. U voert zelf de boekingsgegevens in terwijl u het beeld en de boekhoudvelden ziet. - Beter nog: WinBooks herkent de facturen vooraf met zijn karakterherkenningssysteem (OCR) en vult de boekingsvelden al voor u in. U moet alleen nog goedkeuren.

Hoe kan de klant zijn facturen naar de fiduciaire versturen? Surf naar:

connect.winbooks.be/nl.

Hoe coda-bes inlezen? Surf

coda.winboo


reksels

A

Lonen

Andere documenten

e-fff SOCSEC - SODAS

pdf - scan - xlsx - doc - ...

en elektronisch gevens van de inclusief bijla-

Dit zijn twee elektronische formaten die de meeste sociale secretariaten gebruiken voor de boekhoudgegevens van de DP voor de lonen.

de klant u zijn dat is efficiënter lmacht tekenen dag rechtstreeks eemt u contact x voor het be. st de coda-bese openstaande af in de finan-

Transfert: Neem contact op met het sociaal secretariaat om te weten wat u moet doen. Of neem contact op met Codabox voor de koppeling van de SODA’s van al uw klanten voor wie u de coda’s ontvangt. Boeking: WinBooks leest de bestanden in en genereert automatisch de DP voor de lonen.

standen f naar:

oks.be/nl

Transfert : Via het WinBooks Connect platform vullen zowel de klant als de boekhouder het digitale dossier aan met alle documenten die erbij horen. Bijvoorbeeld contracten, afschrijvingstabellen, pv’s van algemene vergaderingen, btw-aangiften, …


EEN SCANNER RECHTSTREEKS VERBONDEN MET HET WINBOOKS CONNECT PLATFORM. Het gebruik ervan is uiterst eenvoudig: pre - geconfigureerd, verzendt hij gescande documenten rechtstreeks naar de juiste plaats op de WinBooks Connect van de fiduciaire! Het is een autonome scanner: hij heeft geen computer nodig. Het is de ideale tool voor Connect-klanten van de fiduciaire voor een betaalbare prijs: 400 euro exclusief btw...

Voor meer informatie kunt u terecht bij een WinBooks verdeler

VEREENVOUDIG DE SYNCHRONISATIE VAN GEGEVENS IN UW FIDUCIAIRE

E-Share is een cloudplatform, ontwikkeld en ondersteund door softwarehuizen actief in informaticatoepassingen voor fiduciaires, waaronder WinBooks. Met e-Share maken we een eind aan de problematiek van het exporteren en importeren van gegevens van het ene programma naar het andere. Alle gegevens worden gesynchroniseerd naar een beveiligde cloudomgeving, zodat andere softwarehuizen de data kunnen lezen en importeren.

BEHEER DE SYNCHRONISATIE VAN UW GEGEVENS e-share laat de synchronisatie toe van gegevens tussen de verschillende softwarepakketten in uw fiduciaire. Geen gedoe meer met het importeren en exporteren van gegevens van de ene software naar de andere of meer nog, gedaan met het opnieuw invoeren van informatie.

Eenvoudig. Beveiligd. Uniform.

e-share.be


ADVIES & FISCALITEIT Philippe DEDOBBELEER

GRÉGORY HENIN

Mooie opportuniteiten op belastingvoordeel voor innovatieve

Fiscaalvriendelijke kapitaalfinanciering van een startende familiale kmo-vennootschap

Partner Transfer Pricing BDO Belgium

bedrijven en de IT-sector!

SBB Accountants & Adviseurs


Mooie opportuniteiten op belastingvoordeel voor innovatieve bedrijven en de IT-sector!

DOOR PHILIPPE DEDOBBELEER Partner Transfer Pricing BDO Belgium

BDO EN WINBOOKS Werken reeds sedert meerdere jaren samen. BDO, specialist Accountancy en Consultancy, gebruikt de WinBooks software voor verschillende aspecten van haar activiteiten. Meer dan een gewone klant, is BDO ook een partner die betrokken is bij het updaten van bepaalde software, deelneemt aan de redactie van enkele van de WinBooks publicaties en zich ook associeert met de organisatie van boekhoudseminaries.

Is het mogelijk om 90% van de onderdelen van uw winst grotendeels belastingvrij te houden? Voor innovatieve bedrijven is dat veel gemakkelijker dan u misschien denkt!

Aftrek van octrooi-inkomsten of de Patent Box Kent u de aftrek voor octrooi-inkomsten? Deze fiscale vrijstelling werd in 2007 ingevoerd (art. 205/1 en volgende van WIB 92). Ze omvat een vrijstelling van 80% van de inkomsten uit een octrooi. Dat betekent dat de octrooi-inkomsten binnen de vennootschapsbelasting daadwerkelijk worden belast tegen een tarief van maximaal 6,8%. Dat is een impuls van de wetgever om nieuwe technologieën te ontwikkelen en die met octrooien te beschermen. Want innovatieve bedrijven zijn op dit ogenblik de succesverhalen die meerwaarde voor de toekomst creëren.

Op weg naar de ‘Innovation Box’ Deze heel voordelige belastingmaatregel werd op 1 juli 2016 ingetrokken. Het was ook te mooi om waar te zijn, denkt u. Maar wees gerust: de belastingregels van morgen vergeten de innovatieve bedrijven niet. De regering maakt werk van een systeem dat de vroegere ‘aftrek voor octrooi-inkomsten’ (AOI) vervangt. Er komt een mechanisme met een nog bredere toepassingsbasis: de ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’ (Innovation Box). Waar het vroegere stelsel alleen van toepassing was op octrooien, wordt het nieuwe systeem volgens de plannen ook toepasbaar op software beschermd door auteursrechten, en op het kwekersrecht. Dat zou nieuwe fiscale mogelijkheden bieden voor IT-bedrijven die software ontwerpen, en voor ondernemingen die nieuwe plantensoorten samenstellen en registreren. Voor wie van rechtszekerheid houdt: het oude systeem (AOI) blijft als overgangsmaatregel toepasbaar tot in 2021. Het recht om die overgangsmaatregel toe te passen, is volgens de plannen van de overheid niet herroepbaar: dat betekent dat het aangeraden is om de volgende vijf jaar op de verschillende scenario’s vooruit te lopen. Dat komt soms neer op fiscale sciencefiction.


‘Innovation Box’ tegenover ‘Aftrek voor octrooi-inkomsten’: en de winnaar is … Voor een aantal aspecten is de oude AOI duidelijk interessanter dan de verwachte Innovation Box. In andere situaties mogelijk die laatste. VOORDELEN VAN HET VROEGERE STELSEL - aftrek op basis van bruto-inkomsten uit octrooien - geen toepassing van de Nexus-ratio (zie verder) VOORDELEN VAN DE VOOROPGESTELDE INNOVATION BOX - veel ruimer toepassingsgebied (software, kwekersrechten) - overdrachtmechanisme - toepassingsgebied omvat ook de meerwaarde op de overdracht van immateriële activa of vergoedingen die u voor plagiaat ontvangt

De ‘Nexus-ratio’ De Innovation Box wil ondernemingen de verplichting opleggen om hun aftrek te beperken op basis van de toepassing van de Nexus-ratio. Die mogelijke richtlijn vloeit rechtstreeks voort uit de aanbevelingen van de OESO. Deze ratio bestraft proportioneel een aantal R&D-uitgaven die aan een verbonden bedrijf werden uitbesteed, of aankoopkosten voor immateriële activa die een aftrek met zich meebrengen. Aan de andere kant komen de interne R&D-kosten en die van een niet-verbonden onderaannemer (universiteit of een ander R&D-centrum) wel in aanmerking: zij zouden de Nexus-ratio verbeteren.

Impact van de hervorming op de vennootschapsbelasting Bij het schrijven van dit artikel zag het ernaar uit dat de regering ook van plan is om de verrekening van vroegere verliezen per jaar te limiteren. Dat kan aanleiding geven tot een mogelijke betaling, zelfs voor een onderneming met voldoende voorraad aan recupereerbare belastingverliezen. De mogelijke toepassing van de AOI of van de ‘Innovation Box’ wordt dan ongetwijfeld een onmisbaar alternatief dat bedrijven in staat zou stellen om de belastingdruk van zo’n maatregel te vermijden of te beperken.

Voorbeeld in bedragen MET AOI

ZONDER AOI

Omzet Kosten

1000 - 800

1000 - 800

Belastbare winst Belasting 34%

200 0 200 68

200 - 100

34%

17%

Winst AOI (10% van de omzet)

Feitelijke belastingtarief

100 34


ADVIES

FISCAALVRIENDELIJKE KAPITAALFINANCIERING VAN EEN STARTENDE FAMILIALE KMO-VENNOOTSCHAP Een goede financiering van een startende kmo-vennootschap is heel belangrijk. Een vennootschap kan gefinancierd worden met vreemd vermogen via bijvoorbeeld een banklening of een zgn. win-winlening. De vennootschap kan daarnaast ook gefinancierd worden met risicokapitaal. Bij een financiering via het risicokapitaal kunnen natuurlijke personen die instappen in het kapitaal van een startende kmo-vennootschap onder bepaalde voorwaarden genieten van een aanzienlijke belastingvermindering. Dit is de zgn. belastingvermindering voor tax shelter of equity crowdfunding. DE INVESTEERDER Natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats hebben in België kunnen genieten van de belastingvermindering in de personenbelasting. Natuurlijke personen die in het buitenland wonen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook genieten van de belastingvermindering, maar dan in de belastingen der niet-inwoners. De investeerder mag echter geen bedrijfsleider zijn van de vennootschap, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks zoals bijvoorbeeld via een managementvennootschap. VOLGESTORTE INBRENG IN GELD De investering in het kapitaal dient te gebeuren via een rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng in geld. Een rechtstreekse investering is een inbreng in geld in ruil voor nieuwe aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De inbreng kan gebeuren bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalsverhoging en moet onmiddellijk volstort worden. De investering kan ook onrechtstreeks gebeuren door in te schrijven op deelrechten op naam van een erkend startersfonds, dat de aldus ingezamelde gelden op zijn beurt belegt in nieuwe aandelen uitgegeven door startende kmo’s. In de praktijk is een onrechtstreekse investering nog niet mogelijk, daar er nog geen erkende startersfondsen bestaan. Opgelet, een vennootschapsrechtelijke quasi-inbreng (dit is een inbreng in geld waarbij de middelen binnen de twee jaar worden aangewend om activa te kopen van de inbrenger) wordt vanaf 1 januari 2016 uitgesloten van de tax shelter. EEN KWALIFICERENDE STARTENDE KMO-VENNOOTSCHAP De inbreng moet gebeuren vanaf 1 juli 2015 in een startende kmo-vennootschap. Dit is een vennootschap die ten vroegste is opgericht op 1 januari 2013 en die sinds minder dan vier jaar bestaat. De termijn van vier jaar begint in de regel te lopen vanaf de neerlegging van de

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS SBB Accountants & Adviseurs adviseert meer dan 20.000 ondernemingen via zijn 30 kantoren in Vlaanderen. Voor de boekhoudkundige dienstverlening gebruikt SBB sinds 2004 het boekhoudprogramma WinBooks GRÉGORY HENIN SBB Accountants & Adviseurs Master in Fiscaliteit aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ESSF) Fiscaal Adviseur bij Deloitte (2006 - 2009) Productmanager Fiscaliteit bij SBB Accountants & Adviseurs (2009 - ...) www.sbb.be


oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Echter, indien de activiteit van de vennootschap een voortzetting is van een bestaande activiteit van een natuurlijke persoon (eenmanszaak of vrij beroeper) of van een andere vennootschap, dan begint de termijn van vier jaar te lopen vanaf de start van de activiteit bij die natuurlijke persoon of andere vennootschap. Bepaalde startende kmo-vennootschappen komen niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel van de tax shelter. Zo worden bijvoorbeeld management-, patrimonium- en grote vennootschappen uitgesloten. FEDERALE BELASTINGVERMINDERING De belastingvermindering bedraagt 30% van de volgestorte inbreng. Indien de startende vennootschap een zgn. microvennootschap is in het jaar van de inbreng, dan bedraagt de belastingvermindering zelfs 45%. De belastingvermindering is echter niet onbeperkt. Zo wordt het fiscaal voordeel slechts toegekend tot een aandelenparticipatie in het maatschappelijk kapitaal van 30%. Als de aandelenparticipatie dat percentage overschrijdt, kan de investeerder zich voor het excedent niet beroepen op de belastingvermindering. De belastingplichtige dient de aandelen ook voor minstens vier jaar in volle eigendom te houden (behoudens overlijden), zo niet wordt de belastingvermindering deels teruggenomen met een belastingvermeerdering. De belastingplichtige dient in het jaar van investering, en in de vier daaropvolgende jaren, een attest te ontvangen van het bestuursorgaan van de vennootschap. De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd in het Staatsblad van 16 september 2016. TAX SHELTER IN EEN FAMILIALE CONTEXT? De wetgever heeft startende vennootschappen willen helpen met het vinden van risicokapitaal bij investeerders. De wetgever heeft hierbij de bedrijfsleider zelf uitgesloten van de tax shelter. Andere natuurlijke personen zijn niet uitgesloten. De tax shelter kan dus worden toegepast wanneer een vennootschap wordt opgericht in een familiale context, bijvoorbeeld: * een gehuwde partner die met eigen of met gemeenschappelijk huwelijksvermogen een inbreng in geld doet in ruil voor aandelen op zijn/haar naam, kan in aanmerking komen voor de belastingvermindering op voorwaarde dat hij/zij geen bedrijfsleider is in die vennootschap. * ouders die met eigen of gemeenschappelijk vermogen een inbreng in geld doen in een vennootschap waarin hun kind bedrijfsleider is, komen in aanmerking voor de belastingvermindering. De tax shelter is een goede maatregel om startende kmo-vennootschappen te helpen bij het vinden van risicokapitaal. De investeerders kunnen hun vermogen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap in ruil voor een aanzienlijke belastingvermindering, eventuele dividenden en een eventuele latere meerwaarde op aandelen bij een latere verkoop.


MEMENTO CONNECT Ik verstuur al mijn aankoopfacturen naar het portaal via e-mail of upload: mijn boekhouder kan deze dezelfde dag nog behandelen. Ik krijg toegang tot een gratis facturatiemodule: mijn aangemaakte facturen worden rechtstreeks naar mijn fiduciaire verzonden. Ik krijg een bericht over de vervaldag voor de betaling van mijn btw en kan in detail de gegevens van mijn btw-aangifte zien. In de kalender en het takenbeheer vind ik al mijn afspraken en opdrachten terug, maar ook de boekhoudkundige vervaldata. Ik heb overal en op elk moment toegang tot alle stukken uit mijn boekhouddossier, dankzij het archiveringssysteem. Ik beheer mijn betalingen en verzend ze naar de bank. Marie, Zelfstandige

Ik overleg voortdurend en constructief met mijn fiduciaire.

In het WinBooks-dossier van mijn klant krijg ik automatisch een melding zodra er nieuwe aankoopfacturen klaarstaan. Als ik de herkenning van Virtual Invoice met WinBooks gebruik, dan worden de boekingen automatisch voorgesteld. Ik kan ook bij alle extra informatie die mijn klant heeft ingevoerd. De toegang die mijn klant heeft tot de gratis facturatiemodule, leidt naadloos tot een automatische doorvoer in zijn WinBooks boekhouddossier. Ik ÂŤ push Âť zijn btw-aangifte en alle bijbehorende rapporten zoals balans, afschrijvingstabel, saldi, ... naar het portaal. Hij heeft er rechtstreeks toegang toe. Via het takenbeheer vraag ik mijn klant om mij bepaalde bewijsstukken te bezorgen. Ik krijg een bericht zodra deze documenten klaarstaan.

Jan, Boekhouder

Profile for WinBooks

News@winbooks 28 nl  

News@winbooks 28 nl  

Profile for winbooks