Page 1


Kemalettin AKSÖZ

'VBSMBS CJSÎPL mSNB UBSBG‘OEBO àSàO HSVQMBS‘O‘O TFSHJMFOEJ˘J TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF àSFUJDJMFSJO CVMV̄UV˘V LÚQSà OJUFMJ˘J UB̄‘ZBO UJDBSFUJ HFMJ̄UJSNFQMBUGPSNMBS‘E‘S#VUJDBSJQMBUGPSNMBSEBTFSHJMFOFOàSàOHSVQMBS‘O‘O ZBO‘OEB TFLUÚSàO VMB̄U‘˘‘ TPO JOPWBUJG HFMJ̄NFMFS EF UBLJQ FEJMNFLUFEJS #J[MFS EF "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJ PMBSBL GVBSMBS‘ CBT‘O UPQMBOU‘MBS‘O‘ ÚEàMUÚSFOMFSJOJ TFLUÚS[JSWFMFSJOJZBL‘OEBOUBLJQFEFSFLZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBSEB TFLUÚSàNà[F ZÚO WFSFO FULJOMJLMFSJO OBC[‘O‘UVUNBZBEFWBNFEJZPSV[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[ JMF ZVSU JÎJOEF łŌBBU ,POVU ,POGFSBOT‘ łTUBOCVM ,BQ‘ 8JO .FUBM 8PSLJOH "EBOB łŌBBU %JZBSCBL‘S :BQ‘ 4BNTVO:BQ‘ ,POZBłŌBBU #VSTB:BQ‘WF"WSBTZB,BQ‘ 1FODFSF $BN GVBSMBS‘OEB ZVSU E‘̄‘OEB JTF "MNBOZB 4UVUUHBSU 3 5 WF /àSOCFSH 'FOTUFSCBV'SPOUBMFGVBSMBS‘OEBZFSBMBSBLTJ[TFLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJZMFCJS BSBZBHFMNFG‘STBU‘ZBLBM‘ZPSV[ ̃VCBUo.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB"MNBOZB4UVUUHBSUUBEà[FOMFOFDFL PMBO3 56MVTMBSBSBT‘1BOKVS 5FOUF ,BQ‘WF(FÎJ̄4JTUFNMFSJ'VBS‘OEBTPO TBZ‘MBS‘N‘[‘OEB˘‘U‘N‘O‘HFSÎFLMF̄UJSFDF˘J[ 4FLUÚSàNà[àO FO ÎPL UBLJQ FEJMFO EFSHJMFSJ PMNB Ú[FMMJ˘JOJ V[VO Z‘MMBSEBO CFSJLPSVZBO"-6"35WF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[JMFCJSMJLUF'VBS½[FM 4BZ‘N‘[‘.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB3FFE5àZBQUBSBG‘OEBO5àZBQ 'VBSWF,POHSF.FSLF[JOEFEà[FOMFOFO"WSVQBO‘OJLJODJ 5àSLJZFOJOJTF FOCàZàLJIUJTBTGVBS‘PMBO"WSBTZB1FODFSF ,BQ‘ $BN'VBS‘OEBTJ[MFSMF CVMV̄UVSBDB˘‘["MàNJOZVN½[FM#ÚMàNàJMFCJSMJLUFFZBL‘ONBSLBWF NBSLB UFNTJMDJMJ˘JOJO LBU‘M‘N‘ZMB TBMPOEB UBN LBQBTJUF HFSÎFLMF̄FDFL PMBOGVBSEBWF6DORQODUGDCVMVOBOTUBOUMBS‘N‘[EBOZFOJTBZ‘MBS‘N‘[‘ JODFMFZFCJMJS GVBSBWFTFLUÚSFEBJSHÚSà̄MFSJOJ[JCJ[JNMFQBZMB̄BCJMJSTJOJ[ "WSVQBO‘OFOCàZàLJIUJTBTGVBS‘PMBO.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB "MNBOZBO‘O/àSOCFSH̄FISJOEFEà[FOMFOFO'FOTUFSCBV'SPOUBMF'VBS‘OEB WHN 7UN PHG\D SDUWQHUL PMBSBL ZFSJNJ[J BMBDB˘‘[ $)  OPMV TUBOE‘N‘[MB CJSMJLUF CBT‘O TUBOUMBS‘OEBO WF *'5 3PTFOIFJN TUBOE‘OEBO EFSHJMFSJNJ[FVMB̄BCJMJSTJOJ[ "ZS‘DB łSBO %P8JOUFDI 'VBS‘OB Ú[FM PMBSBL IB[‘SMBE‘˘‘N‘[ :VSU %‘̄‘ TBZ‘N‘[JMF 1PMPOZB#VENB 4‘SCJTUBO*OUFSCVJME 5IF#JH4IPX4BVEJ 5IF #JH4IPX0NBOGVBSMBS‘OEBTFLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJJMFCVMV̄VZPSPMBDB˘‘[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[J ZBL‘OEBO UBLJQ FUUJ˘JOJ[ JÎJO TJ[ EF˘FSMJ EPTUMBS‘N‘[B UF̄FLLàSMFSJNJ[J JMFUFSFL ±BOBLLBMF ;BGFSJOJO Z‘M EÚOàNàOEFCB̄UB(B[J.VTUBGB,FNBM"UBUàSLWFTJMBIBSLBEB̄MBS‘PMNBL à[FSF WBUBO‘OCÚMàONF[CàUàOMà˘àWF5àSLNJMMFUJOJOIV[VSWFHàWFOMJ˘JJÎJO IBZBUMBS‘O‘GFEBFUNFLUFOÎFLJONFZFOB[J[̄FIJUMFSJNJ[JNJOOFUWFTBZH‘ZMB BO‘ZPSV[

,661

Onlarca Ülke Yüzlerce Fuar Binlerce Dergi

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L % &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

0DUW1LVDQ<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 34

124

66

270

54

74

274 6 22

Adil PELİSTER, İKMİB Bașkan Adaylığını Açıkladı

74

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018

2017’de Yurt İçinde ve Yurt Dıșında 71 Fuarda Temsilciniz Olduk

80

Bulgaristan’dan Haberler

34

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği Çalıșmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor

44

Mustafa AKÇA; “Türkiye’de Ciddi Yatırım Planları Olușturmayı Hedefliyoruz”

54

Boyka Group, PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını Gerçekleștirdi

66

Bilal BELGE; “PAL System İle Gücümüze Güç Katıyoruz”

106 124

Sektörün Öncü Markası Winsa İle Bir Adım Öndeyiz

198

Habib ASYALI; “Kaliteli Ürün Elde Edebilmek Her Üreticinin Hakkıdır”

270 274

13. PÜKAD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

286

Adana Cam, Nitelikli Cam İșleme Yeteneğini Camdan Langırt Masası Yaparak İlk Kez Adana İnșaat Fuarı’nda Tanıttı

Baysallar Pen Adana’da Profesyonellerle Buluștu

Kemalettin AKSÖZ; “Global İșbirliklerimize Balkan Ülkeleriyle Devam Ediyoruz”


Sektör

6

Adil PELİSTER, İKMİB Bașkan Adaylığını Açıkladı Kimya Sektörünün Birleştirici Gücü İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-İKMİB’de seçim yaklaşırken sektörün önemli oyuncularından Beta Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil PELİSTER, İKMİB için başkan adaylığını açıkladı.

Adaylığını ana kimya ve kimyanın diğer alt sektörlerinden temsilcilerin katıldığı ve birlik vurgusunun yapıldığı bir basın toplantısıyla açıklayan PELİSTER, “Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla sektörün birlikte büyümeye devam edeceğini ve bașkan olması durumunda yönetimde kimyanın bütün alt sektörleri hep birlikte çalıșacaklarını belirtti. 6 binden fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in, șu anki Bașkanı Murat AKYÜZ’le büyük bir gelișme gösterdiğini ve ihracatçının ciddi bir büyüme kaydettiğini vurgulayan PELİSTER, bayrağı devraldıktan sonra kimya ihracatının gelișimine katkı yapmaya devam edeceklerini ve hedeflerinin kimya ihracatını genel ihracat içinde ikinci sıraya sabitlemek olduğunu söyledi. Ana kimya sektörü ve alt sektörlerin tamamını kucaklayan bir çalıșma biçimi benimseyeceklerinin altını çizen PELİSTER, “Beta Kimya AȘ.’nin Yönetim Kurulu Bașkanı olarak sektörümüzün önemli yapılarından İKMİB’e bașkan adayı olmaktan gurur duyuyorum. Ancak benim adaylığımı bireysel bir adaylık olarak değil, Türkiye ekonomimizin ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün gücünün birleștiği bir adaylık olarak değerlendirmenizi isterim. Çünkü biz, kimya ihracatçımızın birliğinde, birlikte güçlüyüz. Bizim kimyamız bir ve önceliğimiz birlikte bașarmaktır. Seçim çalıșmalarımız

hızla devam ediyor. İhracatçımızdan ve sektörlerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Elbette seçimlerde rekabet olacak. Diğer aday arkadașlara bașarılar diliyoruz. Seçim yarıșının adil bir șekilde sürmesini ve sonuçlanmasını temenni ediyoruz” diye konuștu. “Hedefimiz ikinci sıraya yerleșmek” Toplantıda kimya sektörü ihracatıyla ilgili bilgi veren PELİSTER, “İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılında, değerli Bașkanım Murat AKYÜZ’ün büyük katkıları ve ihracatçımızın gücüyle, hep birlikte önemli bir bașarı elde ettik. Yıl boyunca özellikle yakın coğrafya ve komșu ülkelerde yașanan sıkıntıların sektör ihracatını olumsuz yönde etkilemesine rağmen 16 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefimize ulaștığımız için gururluyuz. Seçim sonrasında hedefimiz değerli yönetimimizden devralacağımız bayrağı ileriye tașımak. 2017 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleștiren üçüncü sektörü konumundaki Türk Kimya Sektörünün ikinci sıraya yerleșmesi ilk hedefimiz olacak. Bununla birlikte; ülkemizin büyüme hedeflerine ulașmasında ihracatçılar olarak üzerimize düșen sorumlulukların bilincindeyiz. Sektörümüzün yurtdıșı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi ve ihracatın artırılması için birçok faaliyetimizi artıracağız. Sektörlerimizin

büyüklükleriyle orantılı bir bütçe dengesi kuracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; ihracatın artması, ihraç ürünlerinin çeșitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalıșmalarda bulunmaya, üyelerimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Üyelerimizin uluslararası arenada güçlü bağlantılar kurmasını ve yeni pazarlara açılmasını temin edeceğiz. Üyelerimize olan desteklerimizi önceki yıllarda olduğu gibi var gücümüzle sürdüreceğimizi ve sektörümüzün hedeflerine ulașmak adına çalıșmalarımıza büyük bir motivasyon ve ivme ile devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Biz BİRLİK’te Güçlüyüz

Adil PELİSTER announced his Candidateship for Chairmanship of İKMİB While the election is drawing closer at Istanbul Association of Exporters Chemical Agents and Products (İKMİB), Adil PELİSTER, the Chairman of Board of Directors of Beta Kimya A.Ș., an important character in the industry announced his candidateship for chairmanship of İKMİB.


Sektör

18

Yavuz EROĞLU, İKMİB Bașkanlığına Aday Oldu Türkiye’nin ihracattaki yıldızı kimya sektörünün temsilcisi İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği) başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim PAGEV Başkanı Yavuz EROĞLU oldu. 6000’den fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in çözüm üreten bir yapıya kavuşması için aday olduğunu açıklayan EROĞLU, “Firmalarımızın ihracatlarını arttırıp, kolaylaştıracak bir değişim yapmak için geliyorum. Bugüne kadar başardıklarımız sadece bir başlangıç. Değişime inanan ve çözüm arayanların oylarını istiyorum” dedi. Türkiye’nin ihracat hacmi en yüksek sektörlerinden biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’de seçim heyecanı bașladı. PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU, İKMİB bașkanlığına aday olduğunu açıkladı. Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleștirilen basın toplantısında, Türkiye’nin en katma değerli sektöründe ihracatçıların kötü birlik yönetimi ve sistemden kaynaklanan sorunlarla mücadele ettiğini belirten EROĞLU, değișim çağrısında bulundu. Kimya sektörünün ihracatın yıldızı olduğunu vurgulayan EROĞLU, “Sektörün aktörlerine yol gösteren, çözüm üreten, ekonomiyi büyüten bir İKMİB için yola çıkıyoruz” dedi. EROĞLU șöyle devam etti: “Yurt içi ve yurt dıșı STK’lerdeki görevlerimde çok değerli deneyimler kazandım. Türkiye’de elini tașın altına koymayan ama ‘elini șöyle tașın altına koy’ diyen STK’lar gördüm. Dünyanın gelișmiș ve kalkınmıș ülkelerinde STK’lar ekonomiyi yönlendirir, sektörlerin sorunlarını doğru makamlara iletir ve çözene kadar mücadele eder. İște bu yüzden ben de bugün tașın altına elimi koyuyorum. Beni seçtiğiniz PAGEV’de elde ettiğim deneyimle, sanayici ve ihracatçı kimliğimle, Türkiye ve sektörümüz için değișim için İKMİB bașkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Değișime inanıyorum. Bu değișim için bugün ilk adımı atıyor ve yola çıkıyorum.” “Beș yıldızlı değișim planımız var” Değișim çağında değișimden kaçılamayacağını belirten Yavuz EROĞLU, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini sıraladı:

“Küresel ekonominin bütün aktörleri, içinden geçtiğimiz teknoloji çağında çok hızlı bir değișim yașıyor. Bu öyle bir rüzgâr ki değișmeyen tarih oluyor. Bir parçası olduğumuz sektörün dinamikleri bizi dönüșmeye, sürdürülebilir olmaya, daha çok üretmeye ve değer yaratmaya zorluyor. Atacağımız her adım, çözeceğimiz her sorun Türkiye ekonomisini yükseltecek bir tuğla olacak. Bu nedenle değișim diyoruz, hemen diyoruz. Sektörümüz için beș yıldızlı bir değișim planımız var. İlk olarak astronomik aidatlara son vermeyi planlıyoruz. İhracatçılardan alınan yüksek ve zorunlu aidatları hemen düșüreceğiz. İKMİB neden sadece ihracatçıdan yapılan kesintinin sefasını sürüyor. Birlik ihracatçının sırtından geçinmek yerine kendi gelirini elde edebilir. Biz bunu sağlayacağız. ‘Türk İhraç Ürünleri Fuarı’ düzenleyeceğiz. Müșterileri Türkiye’ye getirerek hem ürünlerimizi hem de ülkemizi tanıtacağız.

Pazar çeșitliliği için fuar sayımızı arttırırken, fuar katılım bedellerini așağı çekeceğiz. Uygulayacağımız ‘İhracatçıya özel nakliye hizmetleri’ projesiyle, limanlardaki tekel yapının gücünü kırarak firmalarımızın nakliye masraflarını azaltacağız. UR-GE projelerinin sayısını ve en önemlisi kalitesini arttıracağız. Gezmek için değil, mal satmak için UR-GE projeleri yapacağız. Devlet teșvikleri, Eximbank kredisi, gümrük sorunları gibi birçok konuda destek isteyen ihracatçılarımızın zaman kaybetmemesi adına Ankara ofisi de açacağız ve sorunların çözümünde nokta atıșı sağlayacağız. Ve en önemlisi ‘israfa dur’ diyeceğiz. İKMİB’in yılda 25 milyon TL’lik geliri var. Yönetimdekilerin ‘Business Class’ uçușlar gibi gereksiz lükslerini, ihracatçıdan zorunlu kesintiyle yaptığı, hedefe yönelik olmayan seyahatleri ve tüm gereksiz sonuç getirmeyen ‘içi boș’ projeleri iptal edeceğiz. İhracatçının cebinden çıkan paralar, ihracatçının sorunlarının çözümünde kullanılacak.” “Yıkmak için değil çözmek için adayım” diyen Yavuz Eroğlu, tüm İKMİB üyelerini oy vermeye çağırdı. Yavuz EROĞLU Became a Candidate for Chairman of IKMIB The first name to announce candidateship for chairman of IKMIB (Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association), the representative of chemistry industry, the star of Turkey in exportation was Yavuz EROĞLU, Chairman of PAGEV. He stated that “I am here to make changes to increase and facilitate exportation processes of our companies. Our achievements until now are just the beginning. I want the votes of people who believe in change and seek solutions.”


Sektör

24

Egepen Deceuninck Legend ile Uluslararası Derece Aldı Türkiye’nin PVC devi Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen Legend Sistemleri, IFT Rosenheim laboratuvarı tarafından test edildi. Sonuçlar, Legend Sistemleri’nin ısı ve ses yalıtımında en etkili ürün olduğunu ortaya koydu. Türkiye’nin öncü PVC markası Egepen Deceuninck tarafından geliștirilen Legend Sistemleri, uluslararası arenada da kalitesini kanıtladı. 1966 yılında yalıtım sektöründe ürün kalitesini iyileștirmek amacıyla kurulan ve ürünleri araștıran, raporlandıran ve sertifikalandıran IFT Rosenheim, Legend Sistemleri’ni test etti. Sonuçlara göre, Legend Sistemleri’nin ısı iletkenlik katsayısı, Uf; 0.92 W/m2K olarak belgelendi. Testte bir doğramada, U pencere değerinin çalıșması da IFT Rosenheim tarafından hesaplanarak raporlandı. Buna göre, Legend Sistemi’nin bir doğrama için U pencere değeri; 0.78 W/m2K olarak tespit edildi.

Türkiye’nin en etkili ve kullanıșlı ürünlerinden Sonuçlara göre 80 mm genișliğe, 6 odacıklı kanat yapısına sahip olan Legend Sistemleri’nin, Türkiye’deki en düșük ısı iletim katsayısına sahip ve en kullanıșlı ürün olduğu kanıtlandı. Kusursuz ses ve ısı yalıtımı sağlayan Legend Sistemleri, bu özelliklerinin yanı sıra, mekânlara yer kazandırması açısından da ișlevsellik sunuyor. Egepen Deceuninck Received an International Degree with Legend Legen Systems developed by Egepen Deceuninck, Giant of PVC in Turkey was tested by IFT Rosenheim laboratory. The results revealed that Legend Systems are the most effective systems for heat and noise insulation.


Röportaj

34

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği Çalıșmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor İran’daki Kapı Pencere sektörünün hızla gelişmesi sonucu kurulan İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği Sekreteri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vahid JALALIPOUR ile derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. eğitimler vererek kamuoyunu bilgilendirmiș, bu amaçla birçok faaliyete imza atmıștır.

uygun gördüğü, profesyonel üretim gerçekleștiren tüm șirketlere periyodik ziyaretler, forumlar düzenlemektedir.

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği; tüm atölye ve fabrikalarda standart pencere üretimini sağlamak için standartlara uyulmasını ve sağlıklı rekabet ortamını teșvik etmiș ve sağlamıștır. Kendi üyeleri için yükümlü kurul tarafından onaylanan standartlara uymayı taahhüt altına almıștır.

Standart pencere üretiminde derneğin faaliyetleri, diğer ülkelerden gelen uzmanlarla fikir alıșverișinden sonra incelenerek üyelerine rutin toplantılar ile tanıtılmaktadır. Bu bilgiler inșaat sektöründe yer alan dergi ve gazetelerde uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra, sektör için bilgi bankasına aktarılmaktadır.

Sektörümüzde ve ülkemizde uluslararası standartlara sahip bir ürün elde etmek için çalıșanları eğitmek bir zorunluluktur. Derneğimiz kendi üyeleri için bu bağlamda çalıșmalar düzenlenmektedir. Bu çalıșmalarda iyi faktörler, pencere kalitesini etkileyen seçim kriterleri, profiller, bağlantı parçaları, aksesuarların yanı sıra pencere ve kapıların doğru kurulumunu belirleyen çalıșmalar yapılmak üzere derneğimiz hedefler belirlemiștir.

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği; sanayide uzman, öncü bilgilerden yararlanan, sektörün deneyimlerini artıran ve müșteri memnuniyetini ön planda tutarak pazara sunan hedef projeler için İran’da kuruldu. Biz, UPVC kapı ve pencere, çelik profil kapı pencere, aksesuarlar, üretim makineleri ve yeni dıș cepheler konusunda faaliyet gösteriyoruz. Derneğin hedeflerine ve projelerine değinir misiniz? İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği; piyasayı düzenlemeyi ve aynı zamanda kaliteli ürün sunmayı amaçlamaktadır. 19 yıldan beri İran’da sektör temsilcilerine

Derneğimiz, bu sektördeki firmalar arsındaki irtibatı en iyi șekilde gerçekleștirip bunun devamını sağlamıștır. Protokollerin dürüst bir șekilde devam etmesini, uygulamaların tarif edilen standartlarla yapılmasını bașarmıștır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle sürekli bir bağlantı içinde olup yeni teknolojilerin dünyayla birlikte İran’da da uygulanmasına imkân vermiștir. İran’da inșaat kalitesinin artması için ne tür çalıșmalara imza atıyorsunuz? Ürünler kaliteli ve dünya standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dernekçe yaptığımız eğitim çalıșmaları sonrasında yapılan anket ve fabrikalardan elde edilen istatistiklere göre bu konuda insanların daha bilinçli hale geldiği görülmüștür. Uygun olmayan malzeme ile pencere yapma modası geçmiș; pazar müșteri memnuniyetine göre odaklanmıștır. Bu da İran’da inșaat kalitesinin artıșına yol açmıștır. Buna ek olarak dernek kendi standartlarına bağlı fabrikalarda

İran Do-Wintech Fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Do-Wintech Fuarı, tanınan ve önemli olan fuarlardan biridir. Her sene, sektörde faaliyet gösteren İran firmaları ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleșir. Her yıl yurt dıșından ziyaretçilerin İran’a gelmeleri ve İran piyasasını görmeleri bizim sektörümüz açısından çok önemli ve iyi bir fırsattır. Bu sayede İran, iș ve ticaret bağlantılarını uluslararası arenada devam ettirmiș oluyor. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Alüminyum sektörünü yurt dıșında ve uzun yıllardır İran’da da tanıtımını sağlayan tek Türk yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar dilerim. Ayrıca bize ve firmamıza zaman ayırarak dergilerinizde yer verdiğiniz için sonsuz teșekkürlerimi sunarım.

Association of Iranian Window and Door Manufacturers continues its Works recurrently We have realized an interview regarding activities and objectives of the association with Vahid JALALIPOUR, Deputy Chairman of Board of Directors, Secretary of Association of Iranian Window and Door Manufacturers established as result of swift development of Door and Window industry in Iran.


Sektör

36

Kale Endüstri Holding’de İki Üst Düzey Atama Türkiye’nin güvenlik markası Kale Endüstri Holding, üst yönetiminde iki önemli atamaya imza attı. Kale Endüstri Holding Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevine Hasan VAROL, Satış Direktörlüğü görevine ise Aziz Emre GÜNEL getirildi. Aziz Emre GÜNEL

Hasan VAROL

1976 doğumlu Hasan VAROL, lisans eğitimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İș yașamına aynı yıl Procter&Gamble’da Üretim Mühendisi olarak bașlayan Hasan VAROL, 2002-2013 yılları arasında

sırasıyla Gebze Fabrika SAP Proje Lideri, Gebze Fabrika Kâğıt Ürünleri Fabrika Planlama ve Lojistik Müdürü, P&G Türkiye Tüm Kategoriler Yeni Ürün Planlama Müdürü, P&G Türkiye İthalat İhracat ve Yurt İçi Nakliye Müdürü olarak görev aldı. Ardından

P&G Ukrayna’da, sonrasında P&G Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa Tedarik Zinciri Operasyonları Grup Müdürü olarak görev alan VAROL, 2013-2017 yılları arasında Eczacıbașı Topluluğu Yapı Ürünleri Karo Grubu’nda Tedarik Zinciri Direktörü ve eș zamanlı olarak Rusya Operasyon Direktörü olarak çalıștı. 1973 doğumlu olan Aziz Emre GÜNEL ise, lisans eğitimini 1995’te Bilkent Üniversitesi İșletme Fakültesi’nde tamamladı. İș yașamına 1995’te Unilever’de Satıș Mühendisi olarak bașlayan Aziz Emre GÜNEL, 1995-2002 arasında aynı kurulușta farklı bölgelerde ve rollerde Satıș Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; 2002-2010 yılları arasında Frito Lay (PepsiCo) șirketinde Satıș Operasyon Müdürü, Bölge Satıș Müdürü, Pazarlama Grup Ürün Müdürü, Ulusal Satıș ve İhracat Müdürü, Geleneksel Kanal Satıș Direktörü görevlerinde bulundu. 2010-2012 arasında PepsiCo Londra Ofisi’ne bağlı olarak Satıș Yetkinlik Direktörü, 2012-2015 arasında ise Mondelez International (Kraft) Türkiye’de Satıș Direktörü olarak çalıșan Aziz Emre GÜNEL, 2015 yılında Getir Perakende ve Dağıtım Șirketi’nin kurucu ortağı oldu. 2016-2017 yılları arasında, liderlik, değișim ve proje yönetimi ile girișimcilik konularında Management Centre Türkiye’de sözleșmeli danıșman olarak da görev alan Aziz Emre GÜNEL’in girișimcilik ve kurumlarda girișimcilik üzerine yazdığı bir kitabı bulunuyor.

Two Senior Level Assignation in Kale Endüstri Holding Kale Endüstri Holding, the security brand of Turkey made two significant assignations in senior management. Hasan VAROL is assigned as Director of Supply Chain and Aziz Emre GÜNEL is assigned as the Sales Director of Kale Endüstri Holding.


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


Röportaj

44

Türkiye’de Ciddi Yatırım Planları Olușturmayı Hedefliyoruz Guardian Glass Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Mustafa AKÇA ile gerçekleştirdiğimiz röportajda marka hedefleri ve projeleri hakkında konuştuk. Guardian, yapı ve otomotiv sanayine yönelik cam faaliyetleri ile ilgili olarak çok kapsamlı bir Avrupa ağını da ișletmektedir.

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? Guardian Industries șirketinin ana iș birimi olan Guardian Glass, düz cam, kaplamalı ve ișlenmiș cam ürünleri alanında dünyanın en büyük cam üreticilerinden biridir. Dünya genelindeki 25 düz cam üretim tesisinde Guardian Glass, dıș (hem ticari hem de konut) ve iç mimari uygulamalarında kullanılmak üzere yüksek performans kaplamalı camların yanı sıra otomotiv ve teknik camlar da üretir. Guardian’ı evlerde, ofislerde, arabalarda ve dünyanın en simgesel mimari eserlerinde görebilirsiniz. Firmanız faaliyetlerine, markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Guardian Industries, 1932 yılında Guardian Glass Company olarak kuruldu. Ana merkezi ABD’de Auburn Hills, Michigan’da olan Guardian, ticari alanlara, konutlara ve otomobil piyasasına yönelik yapı maddeleri, düz cam, vasıflı cam ve fiberglass izolasyonun küresel olarak üretimini yapan dünyanın önde gelen șirketlerinden biridir.

Guardian, yerinden yönetim anlayıșı ile ișlettiği üretim ve satıș merkezleri sayesinde pazarların ve müșterilerin daima yakınındadır. 1981 yılında, Lüksemburg’un Bascharage kentinde kurulan float cam tesisi ile bașlayan Avrupa macerası, bugün için Avrupa’nın sekiz farklı ülkesinde bulunan 10 float cam üretim hattı ve 8 ultramodern hat dıșı kaplama tesisi ile bașarıyla yoluna devam etmektedir.

Günümüzde dünyanın her yerinde düz cam üretim hatları ve cam ișleme tesisleri bulunmaktadır. Guardian, ticari mekanlara, konutlara, iç dekorasyona, güneș enerjisine, elektronik ve otomotiv sanayisine yönelik ürün çeșitlerini daha da optimize etmek amacıyla 2000 yılında, Carleton, Michigan’da Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni açmıștır.

Marka bilinirliğini sağladığınız ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Guardian Glass’ın çok tercih edilen ürünleri SunGuard ailesinden olanlar. Özellikle yoğun cam kullanımının olduğu ticari binaların cephe tasarımlarında sıklıkla tercih ediliyor. Çarpıcı enerji tasarrufu sağlayabilen, değișik yerel ve bölgesel bina enerji yönetmeliklerini karșılamaya yardımcı olan farklı estetik ve tasarım șartlarını tatmin edebilen ve hızlı projeler için daha kısa tedarik süreleri sağlayabildiğimiz SunGuard güneș kontrol camı, estetik, konfor ve enerji verimliliğini bir arada sunuyor.


Röportaj

46

Türkiye pazarı değerlendirmeniz ile birlikte diğer üretim noktalarınıza vurgu yapar mısınız? Bir depo operasyonunu faaliyete soktuk ve yerel satıșlara bașladık. Bu sayede çok daha esnek ve hızlı hizmeti müșterilerimize sunabiliyor olacağız. Türkiye’deki ilk yıllarımızda sadece satıșa aracılık ettiğimiz bir konumdayken, artık yerel olarak depolama ve faturalandırma çalıșmaları yapıyoruz ve yakın gelecekte de Türkiye’de bir üretim bandı yatırımını hayata geçirebilmeyi hedefliyoruz.

Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız/projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? %100 ABD sermayeli yabancı bir șirket olarak Guardian Glass’ın Türk pazarına güveni tam. Dolayısıyla en büyük hedefimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye’de ciddi yatırım planları olușturmak. Ayrıca, Avrupa’da yükselen ihtiyaç karșılığında yeni bir yatırım olarak Polonya’nın Czestochowa kentinde düz ve kaplamalı cam üretim tesisi için

düğmeye basılmıș durumda. 2019’un 3.çeyreğinde üretime geçmesi planlanıyor. Bu adım, üretim kapasitesini büyük oranda artırarak Guardian Glass’ı, yüksek performanslı, sürdürülebilir ve güvenli cam üretiminde lider konuma getiriyor. Referans projelerinize vurgu yapar mısınız? Türkiye’nin pek çok kentinde, bilinen birçok ikonik projede bizim camlarımız kullanıldı. Kristal Kule, Torun Tower, Istanbloom, Sign Of The City Awards ve International Property Awards sahibi YDA Center, TBBM, Etlik Entegre, Palladium Tower, Allianz Tower, Vadistanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi ve çok daha fazlasına katkı sağladık. Bunların birçoğu da LEED sertifikası kazanmıș projelerdir. Katıldığınız/katılmayı planladığınız fuarlara dair bilgi verir misiniz? 23-26 Ekim tarihinde Almanya’da gerçekleștirilecek Glasstec Fuarı’nda yer alacağız. Cam endüstrisindeki son gelișmeleri, inovasyonları ve gelecek yatırımları takip edebileceğimiz spesifik bir platform. We aim to Create Serious Investments Plans in Turkey We spoke about trademark’s objectives and projects in the interview we have realized with Mustafa AKÇA, General Director of Guardian Glass Turkey and Azerbaijan.


Röportaj

54

Boyka Group, PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını Gerçekleștirdi Kusursuz bir müşteri memnuniyeti oluşturmak, kendi sektöründeki aksaklıkları doğru tespit etmek ve bu alanda kendini geliştirmek misyonunu taşıyan Boyka Group, Ersaş Alüminyum’a ait PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını 100’e yakın katılımcıyla Malatya Divalin Otel’de gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Boyka Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut BOYRAZ röportaj sorularımızı yanıtladı. Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mahmut BOYRAZ. 1982 Malatya doğumluyum. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunuyum. İnönü Üniversitesi İșletme bölümünde yüksek lisans yaptım. Evliyim ve 2 çocuğum var. Boyka Group Yönetim Kurulu Bașkanıyım. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız 1979 yılında babamız Lütfi BOYRAZ tarafından kuruldu. 2000 yılına kadar Ahșap pencere ve kapı üretimi yaptık. 2000 yılında Boyka PVC Ltd. Ști. firmasını kurduk ve PVC doğrama üretimine bașladık. Yine o yıl Fıratpen üretici bayiliğini aldık. 2010 yılında Malatya 2. OSB’de 10.000 m² alan üzerine kurulu 5.500 m² olan fabrikamıza tașınıp CNC Makinelerle üretim kapasitemizi daha da arttırdık. 2011 yılında ahșap kapı ve mobilya sektöründe üretim kapasitemizi artırıp Nova Hazır Mutfak ve Kapı A.Ș.yi kurduk. Yine 2011 yılında inșaat sektöründe Eksen Life İnșaat Ltd. Ști. firmasına ortak olduk. 2015 yılında Ersaș Alüminyum Üretici Bayii olarak Pascal pencere sistemleri üretimi yapmaya bașladık. 2015 yılında Enderun Eğitim Kurumları’na ortak olduk. 2017 yılında Ersaș Alüminyum PAL System üretimine bașladık. Halen 100 kișilik profesyonel çalıșma ekibimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bașta Malatya olmak üzere Türkiye’nin pek çok șehrinde çoğunlukla İstanbul’da seçkin projelerde pencere ve kapılarımız kullanılıyor. Bunun yanında Fas, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ihracatlarımız devam ediyor. Hangi ürün gruplarınız ile sektöre hizmet vermektesiniz? Boyka Group olarak geniș bir ürün yelpazesine sahibiz. PVC Pencere ve Kapı Sistemleri, Alüminyum Kapı ve Pencere

konușmasının ardından Ersaș Alüminyum PAL System serilerinin kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Kompozit profilin statik dayanımından dolayı rüzgâr yüküne ne kadar dayanıklı olduğunu ve destek saçsız kompozit profilin 100 kg yük ağırlığında, 10,5 mm esnediğini gösterdi. Ürünün özelliklerinden ve firmalara sağladığı kolaylıklardan bahsetti.

Sistemleri, Ahșap İç Oda Kapısı, Mobilya Üretimi, Mutfak ve Banyo Dolapları, Çelik Kapı ve Yangın Kapısı ürün gruplarımızı olușturuyor. Aynı zamanda Boyka Group olarak konut ve ticari alan inșaatları yapıyoruz. Yine bize ait bir eğitim kurumumuz var. Bayisi olduğunuz markalar nelerdir? Boyka Group, her zaman Türkiye’nin iyileriyle çalıșır. Fıratpen, Ersaș Alüminyum, Kent Çelik Kapı, Nova Mutfak, Nova Door bayisi olduğumuz markalardır. Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleștirdiğiniz toplantı hakkında neler söylemek istersiniz? Ersaș Alüminyum’a ait PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını 24 Șubat 2018 tarihinde Divalin Otel’de düzenledik. Toplantıda Malatya ve çevre bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini, mimar, mühendis ve müteahhitleri bir araya getirdik. 100’e yakın katılımcı tarafından oldukça beğenilen bu yeni sistemin ilerleyen günlerde de ilgi göreceğinizi düșünüyoruz. Ersaș Alüminyum, Ersaș Pazarlama Koordinatörü Sedat ÇİMEN açılıș

PAL System’in alüminyum kapaklarının 6 m halinde PVC profillere yapıștırılmıș kompozit profil olarak gelmesi ve Ersaș Alüminyum tarafından geliștirilen köșe takoz sistemi ile çok hızlı üretim yapabildik. Bu da üretim maliyetlerimizi düșürdü. Müșterilerimiz, iki yüzü alüminyum kapaklı ve cam çıtası alüminyum olan kompozit profil PAL System seri üretiminden dolayı maliyetlerinin düșük olmasından oldukça memnun kaldılar. Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısına katılan inșaat firmaları, müteahhitler, mimarlar ve inșaat mühendisler beğenilerini sunarak PAL System’i tercih edeceklerini ifade ettiler. Seminer sonrası düzenlenen akșam yemeğinde katılımcılar keyifli anlar yașadılar.

Boyka Group realized its Promotion Meeting for PAL System Window Systems With the mission to create a perfect customer satisfaction, validly determine the problems in its own industry and develop itself in this field, Boyka Group realized its Promotion Meeting for PAL System Window Systems of Ersaș Aluminum at Malatya Divalin Hotel with almost 100 participants. After the meeting, Mahmut BOYRAZ, Chairman of Board of Directors of BOyka Group answered our interview questions.


Sektör

60

Maral Profil Dünyada İlk Olan Ersaș PAL SYSTEM’i Tanıttı İran’ın Julfa Aras Endüstriyel Serbest Bölgesinde kurulan, PAL System üretiminin yapıldığı Maral Profil Aras Co., 2 – 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İran – Tahran Do-wintech Fuarına 300 m2’lik stant ile katılım gösterdi. Fuar boyunca standı yoğun ilgi gören Maral Profil Aras Co., İran Bölgesinde bayilikler verdi.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu Do-wintech Fuarına ilk kez katılan Maral Profil Aras Co., en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen ve dünyada da bir ilk olan PAL System Serisini 300 m2’lik standında tanıttı. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi.

Maral Profil has presented Ersaș PAL SYSTEM which is first in the world Maral Profile Aras Co., where PAL System production was made, established in Julfa Aras Industrial Free Zone in Iran, participated in Iran- Tehran Dowintech Fair between 2nd and 5th February. Maral Profile Aras Co., which had a great interest in the stand during the fair, gave dealerships in the Iranian Region.


Röportaj

62

Ekstra Güvenlik İhtiyacı Olan Herkes, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’yle Artık Daha Güvende Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş. markalarından biri olan Fornax’ın Yurt İçi Satış Müdürü Fatih SARI, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü ürünü hakkındaki bilgileri ve ürünü benzerlerinden farklı kılan yönleri sorularımızı yanıtlayarak tüketicilerle paylaştı. Tüketiciler, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’nü neden tercih etmeliler? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü, her türlü kapı ve pencere donanımında kullanılabilen bir ürün. Dolayısıyla ekstra güvenlik ihtiyacı duyan herkes bu ürünü tercih edebilir. FGS hırsızlara karșı uygulanabilecek güvenilirliği yüksek bir üründür. Ayrıca kapı ve pencere üzerinde çocukların ulașamayacağı yerlere montajlandığında, herhangi bir talihsiz kazaya karșı çocuklar için de yüksek emniyet sağlar.

FGS’nin benzerlerine göre kullanım avantajları var mıdır, bunlar nelerdir? FGS birçok açıdan benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. FGS’nin en büyük avantajı, montajlanacak parçaların çok az ve montajının gayet kolay olmasıdır. Bir diğer avantajı ise pencere ve kapı üzerinde çok fazla yer ișgal etmemesi! Güvenilirliği çok yüksek olan bu ürünün kilitleme piminin rahatça açılıp kapanması kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, “açık” ya da “kapalı” konumu kolayca görebiliyor.

șartlara uygun çapta matkap ucu kullanılmalı. Delme ișlemi sırasında matkap ucunun karșıdan çıkmaması önemli bir ayrıntı. Vidalama esnasında vida boyları dikkate alınmalı. Vida boyu profile uygun değilse müșterilerimiz, vidanın boyunu kısaltarak kullanabilirler. Ayrıca FGS’nin montajı sırasında ürünün herhangi bir parçasına veya montajın gerçekleștirileceği alana zarar vermekten kaçınılmalıdır. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü ile birlikte sunduğumuz Montaj Uygulama Talimatı herkesin, ürünü kapı veya pencerelerine kolayca uygulamasına imkân sağlıyor.

FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü direnci ne kadardır? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü, 1 tonun üzerindeki basınç ve zorlamalara karșı dirence sahiptir. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü paketi kaç parçadan olușuyor? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü; kasa bağlantı gövdesi, güvenlik pimi, kanat bağlantı sacı, bağlantı gövdesi kapağı 1 ve 2, kanat gövde kapağı, 3 adet kasa ayar plakası, 5 adet kanat ayar plakası, 6 adet ‡4,8 x 50 YHB vida (DIN 7982) ve 2 adet ‡3,5 x 13 YSB vida (DIN 7981)’dan olușuyor. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’nün montajını yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle, montaja bașlamadan önce FGS’yi kullanacağınız kapı veya pencerenin, ürünün montajına uygunluğu kontrol edilmeli! Ürünün montajlanacağı en ideal yer, pencere veya kapının kullanım açısına uygun olarak seçilmeli. Matkapla açılacak deliklerde muhakkak, ürünün kullanma talimatında belirtilen

Everyone who needs extra security is hereafter in secure by means of FGS’s Extra Security Latch (Ekstra Güvenlik Sürgüsü) Domestic Sales Manager Fatih SARI at Fornax that is one of the brands of Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ș. shared the information about “FGS Extra Security Latch” product and the characteristics of the product that make it different from other similar products by answering our questions.


Röportaj

64

İsviçreli Dünya Lideri Sika’nın, 20 Ülkelik Ortadoğu Bölge Müdürlüğü Bora YILDIRIM’a Emanet Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM, 1 Mart 2018 itibariyle Sika’nın Ortadoğu Bölge Müdürü oldu.

Sika Türkiye Genel Müdürü Turgay ÖZKUN Oldu Turgay ÖZKUN, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sika Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılar sektörünün dünya lideri İsviçre merkezli Sika Grubu, 2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğünü yürütmekte olan Bora YILDIRIM’ı, 1 Mart 2018 tarihinde Ortadoğu Bölge Müdürü olarak atandı. Yeni görevini Sika Türkiye ofisinden yürütecek olan Bora YILDIRIM bu atama ile birlikte, Sika global yapılanması içerisindeki en büyük bölge olan ve 60 ülkeyi kapsayan EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesinin Su Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü sorumluluğunu da üstlenecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnșaat Mühendisliğinden lisans, Marmara Üniversitesinden MBA derecesine sahip olan Bora YILDIRIM, çalıșma yașamına șantiye ve saha deneyimi ile bașladı, ardından satıș mühendisi olarak yapı kimyasalları sektörüne geçti. 2000 yılında Satıș & Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak katıldığı Sika Türkiye bünyesinde, 2006 yılında Bayi Dağıtım Kanalından Sorumlu İș Birimi Müdürü, 2007 yılından itibaren ise mevcut görevi ile birlikte Sika’nın IMEA (Hindistan, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu İș Birimi Bölge Müdürü olarak da ilk global tecrübesini yașadı. 2009 yılında gerçekleșen yeni bir atama ile de hem Sika Türkiye’nin genel müdürü hem de 10 ülkeden olușan Türkiye bölgesinin müdürü oldu. Türkiye’nin İnșaat Ve Yapı Malzemeleri Sektöründeki Bașarısı, Memnuniyet Verici Atama haberinin ardından, ülkemiz adına da çok büyük gurur duyduğunu belirten YILDIRIM; Türkiye’nin inșaat ve yapı malzemeleri sektöründeki bașarısının, global çevrelerde gördüğü ilgi ve takdirden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bora YILDIRIM “Bu alanlarda ülke olarak sahip olduğumuz deneyimlerimiz, özellikle Ortadoğu bölgesinde çok kıymetli ve birçok verimli çalıșmaya da katkı sağlıyor” dedi.

Bora YILDIRIM was assigned as the Middle East Regional Director responsible for 20 Countries for Sika, Swiss World Leader Bora YILDIRIM, the General Director of Sika Turkey became the Middle East Regional Director of Sika starting on 1st March 2018.

2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğünü yürüten Bora YILDIRIM’ın 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Ortadoğu Bölge Müdürü görevine atanması sonrası boșalan Sika Türkiye Genel Müdürlük koltuğu, aynı tarihten geçerli olmak üzere artık Turgay ÖZKUN’un olacak. 2012 yılından bu yana Sika Türkiye’de Beton Hedef Pazar Müdürü olarak görevde olan ÖZKUN, 2004 yılında Ürün Mühendisi olarak Sika Türkiye’de göreve bașladı. Daha sonra Pazarlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne terfi eden Turgay ÖZKUN, Sika ürünlerinin Türkiye beton pazarındaki payının artmasında ve müșteri ağının genișlemesi konularında önemli roller üstlendi ve bașarılı çalıșmalar gerçekleștirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnșaat Mühendisliği bölümünden lisans ve Yeditepe Üniversitesinden de MBA derecesine sahip Turgay ÖZKUN, atama haberinin ardından; genel müdürlük görevine getirilmesinden duyduğu gururu dile getirerek, yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılarda dünya lideri Sika’nın Türkiye’deki bașarılarını daha da ileriye tașımak üzere çalıșmalarına devam edeceğini ifade etti.

Turgay ÖZKUN became the Sika Turkey’s General Director Turgay ÖZKUN is assigned as the General Director of Sika Turkey to be valid from 1st March, 2018.


Röportaj

66

“PAL System İle Gücümüze Güç Katıyoruz” Ersaş Alüminyum Aksaray Üretici Bayisi BİF Belge PVC ve Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Bilal BELGE, 16 Şubat 2018 tarihinde Ahsaray Hotel’de mimar, mühendis ve müteahhitler için organize ettiği Ersaş Alüminyum PAL System Serisi tanıtım toplantısında sorularımızı yanıtladı. BİF Belge olarak, PAL System’in alüminyum kapaklarının PVC profillere yapıștırılmıș olarak gelmesi, yani 6 m halinde, Composite profil olarak gelip yine Ersaș’ın geliștirdiği köșe takoz sistemi ile çok hızlı üretim yapmamız, üretim maliyetlerimizi düșürdü.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve bayiliğini yaptığınız markalara değinir misiniz? İnșaat sektöründeki kalitenin artması ile birlikte BİF Belge olarak biz de müșterilerin beklentisine cevap vereceğine inandığımız ve üretim gücümüze dâhil ettiğimiz Ersaș Alüminyum ve Kompen firmasının bayilik desteği ile emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Bu güne kadar alüminyum pencere konusunda yaptığı atılımlar ve ortaya koyduğu yeniliklerle bu sektörde ses getiren Ersaș Alüminyum ile yaptığımız bayilik anlașması, bize PAL System ve alüminyum doğrama ürünlerinde müșterilerimize alternatif ürünler sunma fırsatı verecek. 2018 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? Hedefimiz yakın zamanda hem personelimizi, hem üretim kapasitemizi daha da artırarak bulunduğumuz pazara uzun vadede daha seri ve kaliteli hizmet sunarak pazar payımızı yükseltmektir. Yakın zamanda bayiliğini aldığımız Ersaș Alüminyum PAL System’i inșaat sektöründeki kullanımına hız

İki yüzü alüminyum kapaklı ve cam çıtası alüminyum olan Composite profil PAL System seri üretiminden dolayı maliyetlerinin düșük olması müșterilerimizin beğenisini kazandı.

kazandırarak müșterilerimizin tercihi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız ve bu süreçte hayata geçirdiğimiz tüm projeler referansımız olacaktır. PAL System tanıtım toplantısı, katılımcıları ve toplantıya dair bilgi paylașır mısınız? 16 Șubat 2018 tarihinde Ahsaray Hotel’de düzenlediğimiz Ersaș Alüminyum’a ait PAL System tanıtım toplantısında Aksaray ve çevre bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini, mimar, mühendis ve müteahhitleri bir araya getirdik.

Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısına katılan inșaat firmaları, mimarlar ve inșaat mühendisleri, Composite profilin statik dayanımından dolayı rüzgâr yüküne ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren cihazlara ilgi gösterdi. Destek saçsız Composite profile 100 kg’lık yük uygulandığında, 10,5 mm esnediği görülen Pal System, mimarlar, müteahhitler ve inșaat mühendisleri tarafından șașkınlık ile birlikte takdir topladı. Ersaș Alüminyum, Ersaș Pazarlama Koordinatörü Sedat ÇİMEN tarafından Ersaș Alüminyum PAL SYSTEM serilerinin kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Seminer sonrası akșam yemeği düzenlendi. Firmamız tarafından organize edilen Ersaș Alüminyum PAL System tanıtım toplantısına katılım sağlayan değerli dostlarımıza teșekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri’nden Kadir AKSÖZ’e de davetimize katılım gösterdikleri için teșekkür eder, sektördeki bașarılarından dolayı tebriklerimizi sunarız. We get stronger with PAL System Ersaș Aluminium Aksaray Producer Dealer BİF Belge PVC and Aluminium Chairman Bilal BELGE, on 16th February 2018, in Ahsaray Hotel, answered our questions at the presentation meeting of Ersaș Aluminium PAL System Series organized for architects, engineers and contractors.


Röportaj

74

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarlarının ve Alüminyum Özel Bölümünün Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inşaat sektörü için benzersiz bir tedarik merkezi olduğunu söyleyen REED TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT’e fuara dair röportaj sorularımızı yönelttik. repütasyona sahip markaların katılımı ile dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin bulușma noktası konumundadır. Fuarın Türk yapı sektöründeki yeri ve önemi nedir? Yapı sektörünün birbiriyle bağlantılı 3 önemli kolunun yani pencere, cam ve kapıya dair tüm ürünlerin, aksesuarların, sistemler ve tamamlayıcı ürünlerin sergilendiği fuar üçlüsü, alanında Türkiye ve Avrasya’daki en önemli ticaret platformu konumunda. Dolayısıyla fuarlarımızın Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inșaat sektörü için benzersiz bir tedarik merkezi olduğunu söyleyebiliriz.

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 hakkında bilgi verir misiniz? Fuarlarımız Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12 salonunu tam kapasite doldurarak, 700’e yakın markanın katılımıyla gerçekleșiyor. Fuarların ve ürün gruplarının yerleșimini kısaca șöyle özetleyebiliriz: 2012 yılında temellerini atmıș olduğumuz Alüminyum Profil, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları Özel Bölümü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Hall 14’te yer alıyor. 2, 3, 8, 9 ve 10 no’lu salonlarımızda ağırlıklı olarak pencere, PVC profil, pencere sistemleri, aksesuarları firmaları yer alıyor. 7 no’lu salonda geçmiș yıllarda olduğu gibi profil üretim ve ișleme makineleri üretici ve distribütörleri bulunuyor. Avrasya Kapı Fuarı 4, 5 ve 6 no’lu salonda ziyaretçileri bekliyor. 11 ve 12 no’lu salonlarda ise cam ürünleri, uygulamaları ve üretim-ișleme makineleri firmaları

yer alıyor. Alanında dünyanın önde gelen firmalarının yer aldığı fuarlarımız önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bașta Avrasya Coğrafyası olmak üzere dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerine ev sahipliği yapıyor. Fuarımızı alternatif organizasyonlardan farklılaștıran hatta eșsiz bir konuma tașıyan özelliği; ayrı ancak eș zamanlı üç fuarın bir araya gelișinden olușması. Benzer kurguya sahip fuarlar olsa da pencere, kapı ve cam sektörlerinin kendilerine ait ayrı fuarlarını bir arada aynı tarihte gerçekleștiren bașka bir organizasyon yok. Farklı birer marka olușları ve kendilerine özel salonları ile ayrılan ancak aynı tarihte tek çatı altında yer alan fuarların ortaklığı etkinliğin bașarısına büyük katkı sağlıyor. Fuarlarımız, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da global düzeyde

Fuarın büyüklüğü katılımcı-ziyaretçi profili hakkında bilgi verir misiniz? Beklentileriniz neler? Fuarlarımız 2017 yılında 585 firma ve firma temsilciliği katılımı ve 97 ülkeden 61.129 sektör profesyonelinin ziyareti ile gerçeklești. Fuarlarımızın her geçen yıl daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını göz önünde bulundurursak 2018 yılında 100’den fazla ülkeden 65.000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacağımızı öngörüyoruz. Fuarda ne tür etkinlikler gerçekleștirilecek? Dünyanın en önemli ve prestijli cam endüstrisi seminerlerinden Glass Performance Days(GPD), Türkiye ayağını bu yıl dördüncü kez Avrasya Cam Fuarı bünyesinde, 4 gün süreyle gerçekleștirecek. Etkinlik yeni bir alanda, yeni bir zaman çizelgesine bağlı kalınarak fuar alanının içinde, inovasyon alanı ile entegre halde düzenlenecek. Ayrıca dünyaca ünlü mimarlara, akademisyenlere ve inovatif çözümleri olan Start-Up firmalarına ev sahipliği yapacak. Bunun dıșında PÜKAD tarafından pencerelerde doğru montaj ve


Röportaj

76

İșleme Makinelerinde kalite ve hız anlamında dünya devleri ile rekabet edebilecek konuma geldik.

enerji verimliliği temalı bir eğitim semineri de fuarlar bünyesinde düzenlenecek. Fuarın sektörün ihracatına olan katkısı hakkında neler söylenebilir? Kaç ülkeden alım heyeti katılacak? Fuar ve sektör arasında karșılıklı birbirini besleyen bir ilișki var. Önceden de belirttiğim gibi pencere, kapı ve cam sektörlerimiz uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürün kalitesine ve üretim kapasitesine sahipler. Sektörümüzün gücü, fuarlara yurt dıșından gelecek ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkiliyor. Aynı șekilde doğru fuar kurgusu ve etkili pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde sektörün dıș pazarda daha çok tanınmasına katkı sağlıyoruz. İstatistikler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Son 5 yılda fuara gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 kat arttı. Bir önceki yıla göre uluslararası ziyaretçi sayısında %23’lük bir artıș gerçeklești. Bu sonuçlar fuarın uluslararası etkisinin ve dıș pazarlardan pay almada üretici firmalarımıza olan katkısının sürekli arttığına ișaret ediyor. Katılımcılarımızdan da bu yönde güzel geri bildirimler alıyoruz ve sektörümüzün ilerleyișinde pay sahibi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fuarlarımız 2017 yılında 28 ülkeden alım heyetlerine ev sahipliği yaptı. Tanıtım çalıșmalarımız ve

Tüyap Yurt dıșı Ofisleri’nin çalıșmaları neticesinde bu yıl daha çok ülkeden alım heyetleri ağırlayacağımızı düșünüyoruz. Dünya ile Türkiye’deki kapı, pencere, cam sektörü nasıl, kıyaslar mısınız? Her üç sektörde de Türk firmaları global düzeyde rekabet edebilecek seviyeye gelmiș durumdalar. Türkiye’de üretilen PVC profilinin global piyasalarda rekabet gücü sürekli artıyor ve șimdiden dünyanın önde gelen profil üreticileri arasında yer almıș durumdayız. Cam sektörünü değerlendirecek olursak; özellikle cam ișleme makineleri konusunda Türk firmalarının oldukça bașarılı olduğunu söyleyebiliriz. Cam

Gelecek dönem hedef ve planlarınızı iletir misiniz? Fuarlarımızın yurt içi ve yurt dıșı tanıtım çalıșmalarına bașlarken öncelikle katılımcılarımızın hedeflerini daha iyi anlamaya çalıșıyoruz. Katılımcılardan ve iș birliği yaptığımız derneklerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda fuarın ziyaretçi hedeflerini belirliyoruz. Tüm amacımız sektörün yeni pazarlara erișimini artırmak ve pazar paylarını büyütmek için katılımcıları doğru ve nitelikli alıcılarla bulușturmak. Her yıl geliștirdiğimiz programlarla bu etkileșimi daha verimli hale getirmek için çabalıyoruz. Gelecek fuarımızda da alım gücü yüksek ziyaretçileri fuarda ağırlayıp katılımcılarımızın yatırım getirilerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Tüyap bünyesinde bașlattığımız dijital dönüșüm ile teknolojik gelișmeleri fuarcılığa entegre etme konusundaki çalıșmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Geçen yıl faaliyete geçen B2B Matchmaking sistemi bu yıl daha etkin bir șekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde e-davetiye dolduran ziyaretçilerimiz ilgilendikleri ürün grubu kapsamında bulunduran firmaları görebilecek ve bu katılımcılara dijital ortam üzerinden randevu talebi gönderebilecek. Eklemek istedikleriniz… Fuar katılımcılarımıza, değerli sektör derneklerimize ve fuara ilgi gösteren ziyaretçilerimize fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü bir kez daha teșekkür etmek istiyorum. Bașarılı, bol kazançlı ve verimli bir fuar geçirmelerini diliyorum.

Eurasia Window, Glass and Door Exposition 2018 We have directed our interview questions to Fatih ÖZMERT, Deputy General Director of REED TÜYAP who stated that Eurasia Window, Glass and Door Exposition is a unique procurement center for the dynamic construction industry of Turkey and the region.


.ÖVD.ÖVD

80

Sofya Ticaret Bașmüșaviri Emrah SAZAK, BALKANTÜRKSİAD Heyetini Ticaret Müșavirliğinde Ağırladı BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Berat TUNAKAN önderliğinde bir heyet Sofya Ticaret Müșavirliği’nde Ticaret Bașmüșaviri Emrah SAZAK ile bir görüșme gerçekleștirdi. Görüșme esnasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilișkilerin yanı sıra Bulgaristan’ın Türkiye için AB’ye giriș noktasında sunduğu lojistik avantajlar değerlendirildi. Bașkan TUNAKAN, Derneklerinin Türkiye’deki devlet kurumlarının da desteği ile Balkanlar’da bir Ticaret Merkezi kurma çalıșmaları olduğundan söz etti. Sofya Ticaret Bașmüșaviri Emrah SAZAK ise Türkiye’ye yakınlığı, AB üyeliği ve bölgede en düșük iș yapma

Bulgaristan Hükümeti, 2018 Bütçesini 39,3 Milyar Leva Olarak Onayladı Ekonomik büyüme ve emek piyasasının canlanması birkaç yıldır bütçe gelirlerini olumdu etkiledi. Bunun sonucunda hükümet 2018 yılı bütçesinin 39,3 milyar leva olmasına karar verdi. Bu rakam, 2017 bütçe rakamlarını 4,5 milyar leva așıyor. Bütçe artıșının öğretmenlerin, silahlı kuvvetler personelinin, polisin ve diğer kamu çalıșanlarının çalıșma ücretlerinin artırılması, sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının artırılması, AB fonlarından finansman alan ve 2017’de yapımı planlanan, ancak 2018’e aktarılan bazı altyapı projelerinin gerçekleștirilmesi için kullanılması öngörülüyor.

maliyetleri nedeniyle bahse konu Ticaret Merkezinin adresi olarak Bulgaristan’ı önerdi. BALKANTÜRKSİAD heyeti Bulgaristan’da T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan ULUSOY, ülkenin Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandır MANOLEV ve Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı Tsvetan SİMEONOV ile görüșmeler gerçekleștirdi. Bulgaristan ziyaretlerini gayet verimli bulan Yönetim Kurulu Bașkanı Berat TUNAKAN, Balkanlar’daki faaliyetlerine devam edeceklerini ve bu șekilde Türkiye ile olan ekonomik bağların daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Bulgaristan Hükümeti, 2018 Bütçesini 39,3 milyar leva olarak onayladı.

Bulgaristan Ekonomi Bakanı, Alcomet, Cambro Ozay ve Enpay Transformer Components’ın 2017’de En Büyük 10 Yatırımcı Arasında Olduklarını Açıkladı BTA’ya verdiği demeçte Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil KARANİKOLOV, 2017 ve 2018’de ekonomik büyümenin daha da hızlanarak % 4’ü așmasını beklediğini dile getirdi. KARANİKOLOV, ön verilere dayanarak, 2017’nin ilk dokuz ayında ülkeye 744,2 milyon euro doğrudan yabancı yatırım yapıldığını açıkladı. Bakan, Yatırım Teșviki Yasası çerçevesinde toplam 275,23 milyon leva (140,72 milyon euro) değerindeki 24 yatırım projesine sertifika verildiğini ifade etti. Söz konusu projelerin 4782 kișilik istihdam yaratması öngörülüyor. Sertifika almıș projelerin on ikisi ileri teknoloji alanındadır. Bakan KARANİKOLOV, Bulgaristan iștiraki Avrupa’daki en büyük outsourcing yatırımı olan oto sensör üreticisi ABD merkezli Sensata Technologies’in bir projesi ile Avrupa’da en büyük uçak bakım tesisini Bulgaristan’da açan Alman Lufthansa Technik’in bir projesinin 2017’nin en büyük yatırımları olduğunu söyledi. KARANİKOLOV, Japon oto yedek parça üreticisi Yazaki’nin Bulgaristan’da üçüncü kez faaliyetini genișletme projesine dikkatleri çekti ve bu projenin 3150 kișiye istihdam sağlayacağını vurguladı. Bakana göre diğer kayda değer yatırımlar her biri 40 milyon levayı așan sağlık alanında Capital Health ve gıda sektöründe Oliva’nın yatırımlarıdır. Ekonomi Bakanı, 2017 yılında Bulgaristan ekonomisinde en büyük 10 yatırımcı arasında yer alan diğer firmaların Alcomet, Cambro Ozay, Baumit ve Enpay Transformer Components’ın olduğuna ișaret etti.


.ÖVD.ÖVD

82

Bulgaristan Merkez Bankası Ekim İtibariyle Ödemeler Bilançosu Verilerini Açıkladı Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Ekim 2017’de ülkenin cari ve sermaye hesaplarında 185,6 milyon euro büyüklüğünde bir fazla oluștu. Bir yıl önce söz konusu fazla 13,7 milyon euroydu. Ocak-Ekim 2017 döneminde cari ve sermaye hesaplarında 3058,7 milyon euro (GSYİH’nın % 6’sı kadar) büyüklüğünde bir fazla meydana geldi. Önceki yılın aynı döneminde meydana gelen fazla 3682,7 milyon euro (GSYİH’nın / 7,7’si kadar) olarak gerçeklești. Ekim 2017’de cari hesapta 146,1 milyon euro fazla oluștu. OcakEkim 2017 döneminde ise meydana gelen fazla 2684 milyon euro (GSYİH’nın % 5,4’ü kadar) büyüklüğündedir. Bir yıl önce söz konusu rakamlar sırayla -0,3 milyon euro ve 2673,6 milyon euro (GSYİH’nın % 5,6’sı kadar) olarak gerçeklești. Sermaye hesabı, Ekim ayında 39,6 milyon euro, yılın ilk on ayında ise 374,7 milyon euro fazla verdi. Finansal hesapta Ekim ayında 4,5 milyon euro açık, OcakEkim döneminde ise 1813,3 milyon euro (GSYİH’nın % 3,6’sı kadar) fazla oluștu.

Avrupa Birliği Yeni Anti-Damping Kuralları Getiriyor 20 Aralık 2017 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde yeni anti-damping kuralları geçerli olacak. Bu kurallar, AB üreticilerini Çin gibi ucuz ürün ihraç eden ülkelerden korumaya ve yasa dıșı yollardan Avrupa fiyatlarını kırmayı amaçlayan girișimleri önlemeye yönelik. Bu amaçla Brüksel, çelik sektörü dahil, çeșitli Çin ürünlerine antidamping vergileri uygulayacak. Eğer Avrupa Komisyonu piyasada bir ürünün satıș fiyatında ve üretim maliyetinde büyük fark gözlemlerse, bu ürünün asgari ithalat fiyatının ne kadar olması gerektiğini belirleyebilecek ve böylece hükümetleri aracılığıyla Avrupa Birliği’ne ithalat fiyatlarını kırmaya çalıșan devletlere engel olamaya çalıșacak. Bu tedbirler, Dünya Ticaret Örgütü’nün Çin ile ilgili kurallarının yürürlükten kalkmasının ve Avrupa Birliği’nin buna ilișkin yeni yöntem bulmaya çalıșmasının bir sonucudur.

Bulgaristan‘ın Bansko Kasabası 2017’de Türk Turistlerin En Çok Tercih Ettiği Tatil Merkezi Bulgaristan’ın dağ tatil beldesi Bansko, 2017 yılında Türk turistlerin bir numaralı tercihi oldu. 2016 yılında Türk turistler Bulgaristan’a çoğunlukla kültürel etkinlik ve gezi amaçlı geldi. 2017 yılında ise Türk turistlerin odağında kayak tatili var. 2018 yılında da Bansko’ya Türk turist akını bekleniyor. Türk turizm acentaları Bansko’yu ünü giderek artan ve dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken Bulgaristan’ın en cazibeli kıș turizm merkezi olarak tanıtıyor. Acentalar, Bulgaristan’da kayak turizminin göreceli olarak ucuz olduğuna, ancak kalitenin diğer ülkelerdeki kaliteye eșit olduğuna da ișaret ediyor.

Bulgaristan’da 2016 Yılında Bireysel Tüketim AB Ortalamasının % 53’ü Kadar Gerçek bireysel tüketim hane halkı refahının bir ölçütüdür. 2016 yılında AB ülkelerinde satın alma gücü standartları olarak kiși bașına gerçek bireysel tüketim, AB ortalamasının % 53’ünden (Bulgaristan’da) % 132’sine (Lüksemburg’da) kadar değișim arz ediyor. Üyelerden onu, AB-28 ortalamasının üzerinde kiși bașına gerçek bireysel tüketim kaydediyor. Kiși bașına gerçek bireysel tüketim Lüksemburg’da en büyük, ortalamanın % 32 üzerinde. Almanya ortalamanın % 22 üzerinde olup ikinci sırada yer alıyor. Avusturya, Birleșik Krallık, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsveç’te gerçek

bireysel tüketim AB-28 ortalamasının % 10 ila % 20 üzerinde. On üç ülkede kiși bașına gerçek bireysel tüketim AB-28 ortalamasının % 30 altına kadar değișim arz ediyor. İtalya, İrlanda ve Kıbrıs’ta kiși bașına gerçek bireysel tüketim AB-28 ortalamasından en fazla % 10 altına iniyor. Aynı zamanda İspanya, Litvanya, Portekiz ve Malta’da % 10 ila % 20 arasında ortalamanın altında; Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Polonya ve Estonya’da ise AB-28 ortalamasından % 20 ila % 30 düșük. Söz konusu veriler AB’nin istatistik servisi Eurostat tarafından yayınlanmıș bulunuyor.


Sektör

84

PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU’na Plastik Sektöründen Tam Destek Plastik sektörünün dinamizmi ve büyümesini sürdürmesi için pek çok projeye imza atan, sektörü uluslararası platformda başarıyla temsil eden PAGEV, genel kurul toplantısını yaptı. PAGEV Başkanı Yavuz EROĞLU’nun sektörün tam desteğini aldığı ve güven tazelediği genel kurulda, EROĞLU’nun listesindeki isimler PAGEV Yönetim Kuruluna seçildi. PAGEV Genel Kurulu, İKMİB seçimleri öncesi plastik sektöründeki eğilimi ortaya koyması bakımından önem taşıyor. PAGEV Genel Kurulu, İhracatçı Birlikleri ve Oda Seçimleri öncesi plastik sektörünün nabzını tutması bakımından önemli bir ișaret niteliğindeydi. PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU, toplantıda yaptığı konușmada PAGEV’in ihracatçı birlikleri ve oda seçimlerindeki gücünü zayıflatmak için halihazırda birlik yönetimindeki tüm grupların bir araya gelerek seçim öncesi karalama kampanyaları yaptıklarını ancak Genel Kurulun bu içi boș karalamalara neredeyse üç katı bir oy farkıyla cevabını verdiğini belirtti. EROĞLU, “PAGEV her dönem sektörün üst kurulușları olan İhracatçı birlikleri ve Odalarda aktif bir çalıșma içinde olmuștur. Bu aktivitesini de bir adım yukarı tașıyacaktır. Genel Kurulumuzdan aldığımız tam destekle hızımızı daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Türk Plastik Sanayicileri Araștırma, Geliștirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), Genel Kurul Toplantısı, Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üyelerin geniș katılımıyla gerçekleștirildi. Toplantıda görev süreleri dolan üç yönetim kurulu ve bir denetim kurulu üyeliği için seçim yapılırken PAGEV Yönetim Kurulu Bașkanı Yavuz EROĞLU’nun desteklediği liste sektör temsilcilerinden tam destek almayı bașardı. Bașkan Yavuz EROĞLU, geçen seneki genel kurula rakipsiz olarak girmiș, oybirliği ile yeniden PAGEV bașkanlığına seçilmiști. Genel kurulda da güven tazeleyen ve plastik sektörünün desteğini arkasına alan Bașkan EROĞLU, böylece üçüncü kez yapılan ara seçimlerin her birinde desteklediği adayların kazanmasını sağlamıș oldu. Genel Kurulda yapılan seçim sonrası PAGEV Yönetim Kurulu șöyle șekillendi: PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU, Birinci Bașkan Yardımcısı Ahmet MERİÇ, İkinci Bașkan Yardımcısı Ali Zeki KARADENİZ, Sayman Üye Abdullah KARATEPE, Sekreter Üye Aziz ÖZAY, Burak ÖNDER, Eren ÜNLÜ, Orhan GÖÇER, Oğuzcan ÇETİNALP, Cevat TAȘKAN ve Alper VARINCA Yönetim Kurulu Üyesi.

PAGEV Yönetim Kurulu Bașkan: Yavuz EROĞLU Birinci Bașkan Yardımcısı: Ahmet MERİÇ İkinci Bașkan Yardımcısı: Ali Zeki KARADENİZ Sayman: Abdullah KARATEPE Sekreter: Aziz ÖZAY Yönetim Kurulu Üyeleri: Burak ÖNDER, Eren ÜNLÜ, Orhan GÖÇER, Oğuzcan ÇETİNALP, Cevat TAȘKAN, Alper VARINCA Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ömer ERTEMİZ, Yusuf PALA, Murat ERKAN, Hamdi YAZIR, Abdurrahim BEKGÖZ, İlker İNAN PAGEV Denetim Kurulu Ahmet ȘEKEROĞLU, Dursun Cemal BAK, Șaban GÜLBAHAR PAGEV Denetim Kurulu Yedek Kazım ÖZTÜRK, Aziz TURAN, Ersoy KAYA Full Support to Yavuz EROĞLU, the President of PAGEV from Plastics Sector PAGEV which represents the sector successfully on the international platform and also has undertaken many projects for the plastic industry to continue its dynamism and growth held the general assembly meeting. PAGEV President Yavuz EROĞLU received the full support of the sector and renewed confidence in the general assembly, and names in EROĞLU’s list were selected to PAGEV Board of Directors. The PAGEV General Assembly is important in terms of putting forward the tendency in the plastics sector prior to the İKMİB’s elections.


15-18 ȘUBAT 2018 ADANA İNȘAAT FUARI


Sektör

88

Egepen Deceuninck profesyonellerle Mersin’de buluștu

Legend Deneyimine İlgi Mersin’de de Büyüktü Türkiye’nin Penceresi Egepen Deceuninck, Mersin Divan Otel’de profesyonellerle buluştu. Sektörle ilgili güncel konuların konuşulduğu toplantıda, bayiler Legend ve Legend Sürme Sistemi’nin yalıtımını deneyimledi.

PVC profil sektöründe ilklerin öncüsü Egepen Deceuninck, bayisi öncülüğünde 8 Șubat’ta Mersin Divan Otel’de sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. PVC sektöründeki son gelișmelerin, güncel sorunların, Egepen Deceuninck ürün ve hizmetlerinin ele alındığı toplantı, akșam yemeği ile tamamlandı. Yaklașık 120 kișinin katıldığı bulușmada, Legend ve Legend Sürme Sistemi’nin üstün yalıtım özelliğini deneyimleyen profesyoneller, Egepen Deceuninck standına yoğun ilgi gösterdi. MERYAP (Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği) Bașkanı Nesim

EKİNCİ de standı detaylıca inceleyen ziyaretçilerden oldu. Profesyonellerle bulușulan toplantıya ilișkin açıklamalarda bulunan Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satıș Grup Müdürü Tamer ÖZEN, “Mersin’de bulunan sektör profesyonelleriyle gerçekleștirdiğimiz iș birliğinden oldukça mutluyuz. Uluslararası PVC devi Deceuninck grubundan aldığımız güçle Türkiye’de PVC sektörünün lokomotifi lider bir kurum olarak ilklerin öncüsü olmanın yașattığı heyecandan ötürü sizlerin desteğine teșekkür ederim.

Ses ve ısı yalıtımı konusunda rakipsiz Legend ve Legend Sürme Sistemimizin üstün yalıtım özelliğini sizlerle paylașmaktan dolayı gururluyuz” dedi. Egepen Deceuninck met with Professionals in Mersin The interest for Legend experience was also significant in Mersin Egepen Deceuninck, Window of Turkey met with professionals in Mersin Divan Hotel. The dealers experienced the Legend and Legend Latch System in the meeting where the current subjects were discussed.


Sektör

94

“Yurt İçi Dağıtım Ağımızı Sadeleștirerek Güçlendiriyoruz” Metsan Kurucu Ortağı, Yurt İçi Satıș Müdürü Coșkun ÇABUK; “Son üç yıldan buyana satıșımızı ana dağıtım kanalları üzerinden yapmaya odaklanmıș ve beș bin olan aktif müșteri sayımızı hedefimiz olan üç yüz aktif müșteri düzeyine indirebilmiștik. Önümüzdeki dönemde hedefimiz ise bu sayıyı yüz aktif müșteriye kadar düșürebilmek. Ürünlerimizin dağıtım görevini üstlenmiș olan iș ortaklarımızın satıș kadrolarına yönelik olarak teknik eğitim çalıșmalarımızı sürdürürken ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak markalarımızın prestijini daha da artıracak ve bayilerimizin satıș gücünü desteklemeye devam edeceğiz. Biz Metsan olarak üretici bir firmayız, satıș bizim ișimiz olmamalı biz ürünlerimizin kalitesi, tanıtımı ve fiyat istikrarından sorumlu olmalıyız diye düșünüyoruz. Satıș bayilerimizin görevidir. 2018 yılı ve sonrası için hedefimiz üretimini yapmakta olduğumuz ürünlerin satıșını seçkin ve alanında uzmanlașmıș, profesyonel dağıtım kanallarına devretmek ve zamanımızın tamamında üretime odaklanarak üretim hacmimizi artırmaktır. Ürün kalitesini daha da yükselterek iç pazarda pazar lideri olabildiğimiz gibi dıș pazarlarda da global rakiplerimizin önüne geçebilmeliyiz”

Coșkun ÇABUK Firma Kurucu Ortağı / Yurt İçi Satış Müdürü

Hedef, Üretimde Endüstri 4.0 Metsan Fabrika Müdürü Ebubekir ÇABUK; “Yeni tesisimizde devreye aldığımız yeni makina ve sistemler ile endüstri 4.0 hedefimize artık çok daha yakınız. Tam otomasyona geçiș sürecinde planlarımızı adım adım uyguluyoruz. 2018 yılı sonuna geldiğimizde sürecin en önemli așamalarını geçmiș olacağımızı düșünüyoruz. Üretim ortamının sürekli olarak iyileștirilmesi ve modernleștirilmesi

üretim artıșı getirmekle birlikte tüm ekibimiz üzerinde ek bir motivasyon olușturarak toplam kalite hedefimize de katkılar sunmaktadır. Bu yönü ile de bizi oldukça heyecanlandıran endüstri 4.0 sürecinin tüm așamalarını titizlikle çalıșıyoruz. Sürecin tamamlanmasında önemli bir araç olan IT donanımımızın geliștirilmesi ile ilgili çalıșmalarımızı da ayrıca sürdürmekteyiz.” Șeyma ÇABUK AR-GE Müdürü

TSE, CE, DWGV, WRAS, SGS gibi kalite belgelerine ilave olarak 2018 Yılında ETA, UL, NSF, ASTM kalite standardı belgelerine de çok yakında sahip olacağız. İlgili standartların teminine yönelik olarak müracaat sürecimizi bașlatmıș bulunuyoruz.” Ebubekir ÇABUK Fabrika Müdürü

ÇABUK; “Tașınma sürecinin getirmiș olduğu adaptasyon sorunlarının giderilmesi eski personelimiz ve yeni ilave personelimizin uyumunu içeren oryantosyon eğitimlerimiz ile özellikle üretim ekibimize yönelik olarak yakın alakanın kurulması, takım ruhunun güçlenmesi, yeteneklerin geliștirilmesi, sadakatin pekișmesi ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve olası sorunların engellenmesi gibi bir dizi önlemleri içeren bazı çalıșmalar yaptık. Tecrübeli çalıșanlarımızdan olușan bir takım kurarak sorumlularımızı ve sorumlu yardımcılarımızı yeniden belirledik. İlgili sorumlu arkadașlarımız ile periyodik toplantılar düzenleyerek birlikte sorunlarımızı ele alıyoruz. Verimliliğimizin artmasında bize önemli ölçüde katkı sağlayan bu çalıșmamızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.” İnovasyon ve Belgelenmiș Kalite Ar-Ge Müdürü Șeyma ÇABUK; “Ürün kalitesini ve ürün çeșitliliğini sürekli artıran Metsan, önümüzdeki dönemde de inovativ ürünleri ile sizleri bulușturmaya devam edecek. Kalitemizi bugün olduğu gibi gelecekte de saygın sertifikalandırma kurulușlarından alınmıș belgeler ile destekleyerek sizlere hizmetimizi sürdüreceğiz. Sertifikalandırma sürecimize hız vererek hali hazırda sahip olduğumuz

Kadir MIHÇI Kalite Kontrol

Hassas Kalite Kontrol, Sıfır Hata Kadir MIHÇI; “Kalite departmanı sorumluları olarak bizler üretmiș olduğumuz ürünlerin insan hayatını hiçbir noktada riske atmayacak șekilde üretildiğinden emin olmak zorundayız. Bu bağlamda hem üretim anındaki kalite kontrol süreçlerimizde hem de ambalajlama sonrası bitmiș ürün kalite kontrol süreçlerimizde kontrol parametrelerimizi artırarak denetimi çok daha sıkılaștırmıș durumdayız. Kalite kontrol bölümünde mevcut personel sayımızı iki katına çıkarttık ve mevcut kayıt sistemimize yeni ilaveler girdik. Tüm bu hassasiyetleri ortaya koyarak sıfır hata düzeyine ulașmayı hedefliyoruz. Kalite kontrol çalıșmalarımızın tüm süreçlerini firmamızı ziyaret eden misafirlerimiz ile de paylașıyoruz. Sundukları ya da kullandıkları ürünleri daha yakından denetleyerek ve test anında bizzat deneyimleyerek ürünlere olan güvenlerinin daha da pekiștiğini görüyoruz.”


Sektör

96

Sürdürülebilir Kalite Damla ÇİÇEK; “Metsan Endüstriyel Yapıștırıcılar olarak hem kurulușumuz içerisindeki ișleyiște, hem de müșterilerimizle olan ilișkilerimizde insanı merkeze koyan bir anlayıș ile hareket ediyoruz. Tüm personelimizle uyum içerisinde yaptığımız ișin kalitesini ortaya koyarak uluslararası standartlarda ișlere imza atmamız, bizi rakiplerimizden ayıran önemli bir özelliğimizdir. Üretimden satıș sonrası desteğe kadar uzanan süreçte, yalnızca üretmekte olduğumuz ürünlerde değil, aynı zamanda müșterilerimize sunduğumuz hizmetimizde de optimum kaliteyi elde etmek ve bu kaliteyi sürdürülebilir kılmak için çalıșıyoruz. Bu

Damla ÇİÇEK Kalite Yönetimi

anlamda yılların tecrübesi ile elde edilmiș, saygın kurulușlar tarafından onaylanmıș bir sistemle ișleyișimizi sürdürürken, diğer yandan kapsamımızı daima genișletmeyi hedef edindik. Yıl içerisinde planlanmıș eğitim seminerlerimiz ve uygulamalı

eğitim programlarımız ile kendimizi sürekli yeniliyor ve geliștiriyoruz. ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak faaliyetlerine devam eden firmamız, akredite kurumlar tarafından düzenli aralıklarla sürekli olarak denetlenmektedir. Kurmuș olduğumuz bu yönetim sistemlerinin takip edilmesini, eksiksiz ve hatasız bir șekilde ișleyișini sağlayan kalite yönetim departmanımız, bugünkü hacmimize ulașmamıza vesile olan bilgi birikimimizi koruyup, geleceğin yönetim sistemleri ile entegre ederek șirketimizi daima bir adım ileriye tașımayı ilke edinmiștir. Tüm birimlerimizin aynı hassasiyet bilinciyle, uyum içerisinde çalıșmasını sağlayarak müșterilerimize daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz.”

Metsan Ziyaretçileri Metsan yönetimi, misafirlerini firma merkezinin de bulunduğu üretim tesislerinde ağırlamaya devam ediyor. Metsan yönetimi yoğun ișlerinin arasından fırsat bulup yeni fabrika binamızda bizleri ziyaret eden değerli misafirlerimize teșekkür ederiz diyerek, “bu ziyaretleri bizim için oldukça onur vericiydi. Yalnızca ticari birliktelik değil, aynı zamanda çok uzun yıllara dayanan dostluk ve arkadașlık ilișkisi içerisinde olduğumuz çok kıymetli misafirlerimiz

ile bir araya gelip sohbet etmenin yanı sıra iș ilișkilerimiz, genel konjonktür, sektörümüzdeki gelișmeler, rekabet, fırsatlar ve riskler gibi ortak meselelerimizi de birlikte değerlendirdik. Fabrikamızı gezerken üretim ve teknik sorumlularımız ile birebir görüșme imkânı bulan konuklarımız hem üretim koșullarımız hem de ürünlerimiz ile ilgili merak ettikleri konuları bizzat görerek ve hatta deneyimleyerek bilgi edinme fırsatı buldu” dedi.


Cam Tuğladan Güneș Enerjisi İç ve dış mekânda kullanılabilen cam tuğlaların içine güneş enerjisini toplayan hücreler yerleştirildi. Cam tuğlaların ürettikleri enerji, bir aküye veya binanın elektrik kullanımına sarf edilebiliyor. Güneș enerjisi teknolojisi her geçen gün ilerliyor. Fosil yakıtların kullanımının çevreye verdiği zarar çok büyük boyutlara ulaștı. Ayrıca bu yakıtlar tükenmek üzere olduğundan geleceğin dünyasında yer almaları imkânsız. İște bu yüzden araștırmacılar temiz enerji konusuna özel olarak eğiliyorlar. Çatılara yerleștirilen güneș panelleri iyi iș görüyor. Ancak camlar ve duvarlar da epey güneșe maruz kalıyor. Neden onlardan da güneș enerjisi için yararlanmayalım!

Sağlam ve Șeffaf İngiltere’de bulunan Exeter Üniversitesi’nde araștırmacılar, cam tuğlaları güneș enerjisi üretir hale getirdi. Bizim ‘cam tuğla’ diye tabir ettiğimiz bu yapı elemanları, iç ve dıș mekânda kullanılabiliyor. Özellikle binaların dıș duvarlarında kullanıldığında hem sağlam, hem de șeffaf, ıșığı geçiren bir duvar elde ediliyor. İște bu șeffaf duvarlar, güneș enerjisi de üretirse fena olmaz mı?

Enerji Toplayan Hücre Bu teknoloji, her bir cam tuğlanın içine yerleștirilmiș güneș enerjisi toplayan hücrelerle mümkün oluyor. Her bir cam tuğlanın içindeki hücreler birbirlerine bağlı. Cam tuğlalar ise birbirlerine kablo ile bağlanıyor. Böylece ürettikleri toplam enerji, bir aküye veya binanın elektrik kullanımına sarf edilebiliyor. Bu projeden türeyen Build Solar șirketi, ürünü ticaret sahasında göstermek için kendine ortak arıyor. Ürünün testleri devam ediyor ve bir yıl içinde seri üretime geçebileceği tahmin ediliyor. Kaynak: İstanbul Ticaret Odası Gazetesi

Glass Brigade Solar Energy Cells that collect solar energy were placed inside glass bricks that could be used both indoors and outdoors. The energy produced by glass bricks can be used for electricity use in a battery or building.


Röportaj

106

Sektörün Öncü Markası Winsa İle Bir Adım Öndeyiz Kuruluşundan bu yana PVC kapı ve pencere sistemleri imalatı gerçekleştiren Aykapen, farklı projelerde yer alarak sektörde kendine bir avantaj sağlıyor” diyen Aykapen Genel Müdürü Ahmet AYNACI ile söyleşimizi gerçekleştirdik.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ahmet AYNACI. 1976 Gerede doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıyım. Isparta Gazi Lisesi’nden mezun oldum ve iyi derecede İngilizce bilmekteyim. 1999 yılında kurucu ortaklarından olduğum Aykapen’de șirket müdürü olarak iș yașantıma devam ediyorum. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Șirketimiz kurulușundan bu yana PVC pencere kapı sistemleri imalatında faaliyet gösteriyor. Winsa markası ile kaliteyi, doğru müșteriye teslim etmenin mutluluğunu yașıyoruz. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Bilindiği gibi sektörün ve piyasaların en çok tercih edilen ürünlerini 70mm’lik seriler olușturmaktadır. Daha çok 76mm ve üstü seriler ile farklı projelerde yer almamız sektörde bize bir avantaj sağlıyor. Bu ürünlerin farklılığı ve üzerindeki farklı kombinasyonlu (3’lü cam + ithal aksesuar tercihi) ürünler ile daima ön planda olduğumuzu düșünüyorum.

Bayisi olduğunuz markalar ve üretimini yaptığınız ürünler nelerdir? Șirketimiz Winsa markasının üretici bayiliği yanında hatırı sayılır metrajlarda Șișecam ürünleri kullanıyor. Winsa’nın ürün ağındaki yeni Sürme Sistemi (Comfort Slide) ile bir adım önde olduğumuzu görüyoruz. Bunun yanında 4 seri ve 8 renk stoğu ile sorunsuz bir șekilde bayi ve müșterilerimize hizmet etmekteyiz. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Sektörün öncü markası Winsa sloganı ile bir adım önde olduğumuzu biliyoruz. Ürünlerin kalitesi, firmaların denetimi, sorunsuz imalat ve kontrollü montajımız ile firmamız Ankara ve Batı Karadeniz bölgesinde oldukça güvenilir bir firmadır ve bunun mutluluğunu yașıyoruz. Vizyonumuzu, misyonumuzu ve kalitemizi bozmadan yolumuza devam etmekteyiz. Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleștirdiğiniz etkinlik/toplantı hakkında neler söylemek istersiniz? “2018 Yılı Değerlendirme ve Bilgilendirme” toplantımızda öncelikli

hedefimiz son dönemlerde yașanan ekonomik sıkıntılardan bir nebze de olsa iș ortaklarımızı uzaklaștırıp onlarla keyifli zaman geçirmekti. 2017 yılının değerlendirmesi, 2018 yılı marka ve ürünler hakkında Ankara ve Batı Karadeniz bölgesinde çalıștığımız mimar, mühendis ve müteahhit firma yetkililerimizle bilgi paylașımında bulunduk. Winsa yeni ürünlerini, kullanılacağı yeri ve amacını; Șișecam ise yapılardaki farklı camlar ile enerji kayıpları ve tasarruflar hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Yapmıș olduğumuz toplantı oldukça kapsamlı ve amacına hizmet eden bir toplantı oldu. We are one step ahead at WİNSA, the leading trademark of the industry We have realized our interview with Ahmet Aynacı, General Director of Aykapen who states that “realizing production of PVC door and window systems since foundation, Aykapen is advantageous in the industry by participating in different projects.”


Ürün

112

Somfy’den Akıllı Panjur Sistemleri, Her Binaya Yüksek Konfor ve İleri Teknoloji Ev otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’nin teknolojik çözümleri ile panjurlar, sınıf atlayarak çok daha konforlu hale geliyor. Somfy’nin motorlu panjur sistemleri, uzaktan kumanda ile kolayca kontrol ediliyor. Bütün panjurlar, tek bir düğme ile istediğiniz gibi açılıp kapanıyor. Somfy, Radio Technology Somfy® özelliği ile uzaktan kumanda ünitesine sadece tek bir dokunușla panjurlarınızı çalıștırabiliyorsunuz. Bu sistemle aynı zamanda evinizdeki tüm motorlu açılır sistemleri de (tenteler, ayarlanabilir jaluziler, perdeler ve garaj kapıları) yönetebiliyorsunuz. Somfy’nin Dynamic InsulationTM sistemi ile enerji tasarrufu yapmanız da olanaklı hale geliyor. Dynamic InsulationTM, panjurlarınızı sensör ve uzaktan kumanda sistemleri ile otomatik olarak kontrol ediyor. Panjurlarınız soğuk günlerde doğal ısıdan en fazla düzeyde faydalanmak ve ısınma faturanızı düșürmek için otomatik olarak açılıyor. Aynı șekilde ısıyı evin içinde hapsetmek için gece olduğunda otomatik olarak kapanıyor. Böylece ısıtma

faturalarınızda %10’a varan tasarruf sağlayabilmeniz olanaklı hale geliyor. Ayrıca programlanabilir «my» fonksiyonu ile panjurunuzu istediğiniz konumunda bırakarak, hem gizliliğinizi koruyor hem de hava dolașımını sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan dıșarıdayken ya da tatildeyken evde bulunduğunuz izlenimi vermek istediğinizde, programlanabilir saat özelliği, panjurlarınızı evde oturan varmıș gibi açıyor ve kapatıyor. Somfy motor sistemleri, kablosuz alarmınıza da bağlanabiliyor. Böylece duman dedektörü alarm verdiğinde panjurlarınız açılıyor. Harici bir dedektör alarm verdiğinde ise isteğe göre kapanabiliyor. Somfy motor sistemleri, engel teșhisi özelliği sayesinde bir engel ile karșılaștığında panjuru korumak için

otomatik olarak hareketine son veriyor. Donma koruması olduğu için donma durumuna geldiğinde de yine otomatik olarak duruyor. Somfy motor sistemi monte edildikten sonra dilerseniz bir TaHoma box ekleyerek panjurlarınızı akıllı telefonunuzdan, tablet ya da bilgisayarınızdan kontrol edebilmeniz de mümkün.

Smart Blind Systems from Somfy Provide High Comfort and Technology to All Buildings Blind systems with technological solutions of Somfy, a renowned trademark worldwide for house automation systems moved up the ladder and became very comfortable. Motor blinds systems of Somfy is easily controlled by remote control. All blinds open and close with one button as you desire.


Röportaj

116

“Albert Genau Bir Tasarım, Ar-Ge ve Satıș-Pazarlama Șirketidir” Cam balkon sistemlerinin öncü markalarından Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil IŞILDAK ile gerçekleştirdiğimiz röportajda yeni binaları, bayilikleri, ürünleri ve marka yeniliklerinden bahsettik. Yeni ofis binanızdan biraz bahseder misiniz? Nisan 2017’de yeni ofis binamıza tașındık. Kendimize ait 5 katlı yeni binamızda, sayısı artan çalıșma arkadașlarımıza da rahatlıkla yer verebiliyoruz. Çünkü eski ofisimize sığamıyorduk. Tamamlanması 4 yıl süren ve 1.000 m2 olan bu binanın inșaatına büyük emek harcandı. Bir taraftan bayilerle ilișkilerimiz devam ederken, bir taraftan da ürün geliștirme devam ediyordu. Tabii bu da bizi zorladı. Karar verirken de bir mimar, bir içmimar arkadașımız ve ben; birçok șeyi gözeterek ve en ince detaylara kadar inerek çalıștık. Türkiye’de standart dıșı ürün aradığınızda ve içinize sinen ürün

bulamadığınızda maalesef tek bir yol kalıyor; bunu çevrenizde yapabilecek insanlara ulașmak ve onlar yoluyla hayallerinizi gerçeğe dönüștürmek. Biz de bu șekilde hayallerimizi gerçekleștirmeye çalıșıyoruz.

yıldan beri onlarla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Biz böyle șeyleri dıșarıya yaptırsaydık, çok daha ucuza mal ederdik elbette. Ama içimize sinmesi için bizim tarafımızdan yapılması ve tasarlanması gerekiyordu.

Dekorasyonunuzda imalatı size ait kısımlar oldu mu? Evet, çoğunu kendimiz imal ettik. Parkenin rengini veya dokusunu bile değiștirdik. Bütün masa ve sabit mobilyalar bizim tarafımızdan tasarlandı. Önceleri çelik kapı ve ahșap kapı imalatı yapan ve uzun yıllardır bizimle çalıșmaya devam eden arkadașlarımız var. Onlar çok kalifiye elemanlar ve yaklașık 15-20

Buraya geldiğinizde bir teknoloji firmasına geldiğinizi hissediyorsunuz. Bu bina çok büyük bir ihtiyaçtı. Așağıda bir showroom katımız var ve orada ürünlerimizi elimizden geldiğince sergileyeceğiz. Müșterinin kaç kiși çalıșıyorsunuz, teknolojiniz nedir gibi sorularının cevabını binanın kendisinden almasını istiyoruz. Albert Genau bir tasarım, Ar-Ge ve satıș pazarlama


Röportaj

118

geliștirebilmek için mevcut çalıșanlarımıza ek olarak İspanyolca ve Rusça bilen personeller istihdam ettik. Yurtdıșı pazarlardaki bayilik altyapımız güçleniyor, markamızı temsil edecek bayiliklerle bulunduğumuz coğrafyalarda marka bilinirliğimizi geliștirmeye odaklanıyoruz. Sektörün tüm dünyada kalbinin attığı fuar olan Fenster Bau’da yerimizi alıyoruz. Almanya’nın Nürnberg șehrinde düzenlenen bu fuarda, katlanır cam sistemlerinde dünyada söz sahibi markalarla aynı alanda bulunacağız. Dünyadaki tanınırlığımızı artırmak için güçlü bir adım olduğunu düșünüyoruz.

firmasıdır. Bunları müșteriye gösterecek bir konsept yaratmak istedik ve bunu bașardığımıza inanıyorum. Bunda mimar arkadașlarımızın payı büyüktür. Bina girișinizdeki Zen bahçesini çok sevdim. O bir içmimar arkadașımızın tasarrufuydu, “Böyle yapalım” dedi. Ben de sadelikten çok hoșlanırım. Albert Einstein’ın șöyle bir sözü var: “Her șey sade olmalı, ancak basit olmamalı.” Tasarımla ilgili bir șey duymuștum: Ne fazla ne de eksik olmalı, her șey kıvamında olmalı. Minimalizm bize bu konuda ıșık tutuyor. Ancak orada șöyle bir sorun karșımıza çıkıyor, minimalizmi abartırsanız, yavanlașma ihtimali var. Binanın olușumundan bahsedecek olursak, ne șekilde detaylandırıldı, bu binada neler var? Giriș katında, gelen misafirlerimize firmamızın hangi ürünleri yaptığının anlatılacağımız bir showroom bölümü bulunuyor. Burada görüșlerimizi paylașıp onlardan kesitler sunacağımız bir masamız var, buna 365 günlük bir fuar merkezi diyebiliriz. Onun bir kat üstünde ise satıș pazarlama katımız var. Orada genel koordinatör odası ve 15 kișilik toplantı salonu mevcut. Bir üst kat ise Ar-Ge katımız. 5 katlı olarak tasarladığımız binanın özellikle bir katını Ar-Ge’ye ayırmak istedik. Firmamızın esas kimliğini olușturan unsur, Ar-Ge konusundaki bașarılarımızdır. Onun üstündeyse yönetim katı var. En üst katta da kafeterya ve misafir ağırlama salonumuz bulunuyor.

Showroomunuzda Leonardo Da Vinci gördüm, size nasıl bir ilham kaynağı oldu? Da Vinci’nin hayatını çok bilmememe rağmen, çizimleriyle ve her alanda yaptığı kombine çalıșmalarla, onun sadece bir mekanik tasarımcı değil, insan anatomisiyle ve bilimle de alakalı komple bir entelektüel olduğunu görüyorum. Bize o açıdan ilham kaynağı oldu, tek yönlü bir kiși değil, her alana kafa yoran bir insan. Biz de yarattığımız ürünlerde, bu nasıl kolay kullanılır, montajı nasıl daha kolay yapılır, nasıl sökülür, bakım kolaylıkları nasıl sağlanır gibi soruların hepsini çok yönlü düșünerek tasarlamaya çalıșıyoruz. Yeni Ofis binası dıșındaki yeniliklerinizden de bahseder misiniz? Albert Genau, sektörün lideri olarak yeni ürünlerini tasarlarken sadece kaliteyi değil imalatı ve montajı düșünmek sorumluluğunu tașıyor. Daha gelișmiș ürünler tasarlandıkça imalat daha karmașık ve hassas hale geldi. Bayilerimizin imalatını hızlandırmak ve ürün kalitesini artırmak için Ar-Ge bünyemizde cam balkon Punch-pres makinesi tasarladık. Bu makine, ısıcamlı katlanır sistem Tiara Twinmax ve ısıcamlı sürme sistem SlideMaster özel ișlemlerini hızlıca ve hatasız yapıyor. Albert Genau cirosunda ihracat, gözle görülür șekilde yerini almaya bașladı. Dıș Ticaret Birimi kapasitesini arttırıyor. Benim de odağımdaki ișlerden bir diğeri Albert Genau’nun ihracat ayağı. Müșterilerimize farklı dillerde verdiğimiz hizmeti

Albert Genau olarak tasarım kimliğimizi güçlendirecek yeni ürünleri piyasaya sunmaya devam edeceğiz. Ar-Ge ekibimiz, balkonları farklılaștıran camlı küpește sistemleri üzerine odaklandı. 2017 içerisinde ısıcamlı küpește sistemi Balcomax isimli ürünü piyasaya sundu. Isıcamlı küpește sistemi hem ısıcamlı konseptimize uygun hem de tüm cam balkon sistemlerimiz ile kusursuz uyum içerisinde kullanılabilen bir sistem. Sizin ürünlerinizin bayileriniz açısından bir özelliği ve onlara yararı var. Bize bayilikleriniz ve satıș politikalarınızdan bahseder misiniz? Bizim iki ana hedefimiz var: Bir tanesi bayilik yapımızı güçlendirmek, diğeri de son kullanıcıyı tetikleyerek bayimize göndermek. Aslında balkon camlamayı biraz tarif edecek olursak, arka arkaya birkaç evre geçirdi. Birincisi, bu ürünün hiç bilinmediği bir zamandı. Biz 15 yıl kadar önce ilk kez fuara katıldığımızda 43 m2’lik bir standımız vardı, o fuara altı tane seriyle gittik, bütün müșteriler bize uzay mekiği görmüș gibi bakıyorlardı. O dönemde 1311 bayilik bașvurusu oldu, fakat o yıl 20 tane bayilik verdik. Bu, ișin seçicilik tarafı! Zira bizim ișimizin sağlıklı bir șekilde devam edebilmesi için uzun dönemli bir yapı olması gerekiyordu. İș geliștirme ve pazarlama çalıșmalarımız sayesinde müșteriyi direkt bayilerimize gönderiyoruz. Bunun için kurduğumuz ekip, sabah akșam bunun üzerine çalıșıyor. Bu bayilerimizin de hoșuna gidiyor, müșteri “Albert Genau markası sizde var mı?” diye geliyor. Balkon camlamanın bașlangıç dönemlerinde bilen bilmeyen, herkes


Röportaj

120

Birliği onaylı test raporlarımızı istediler. Projelerine nasıl destek olacağımız konusundaki danıșmanlığımız hakkında görüștük. Bir bayimiz bu iși aldı ve orada çalıșmaya bașladı. Bu akılcı bir yaklașım, neden? Çünkü o binaya baktıkları zaman onu bir bütün olarak görecekler ve hiç kimse bir parçasını değiștiremeyecek.

ișin içine girdi. Bu karmașa yaklașık 7-8 sene sürdü. Sonradan diğer firmalar da kendilerini geliștirip eli yüzü düzgün sistemler yapmaya bașladı; ancak bu firmaların hemen hemen hepsi esnaf olarak hareket ettiler, her gelene malzeme verdiler. Sizde de aynı malzeme var, yanınızdaki dükkânda da aynı malzeme var; belirli bir süre sonra ürün marka değil de emtia haline geldi. Emtia haline gelince müșteri, piyasadan en ucuzunu almaya çalıștı. Bu sefer kâr oranları düștü. Alüminyumcular bu ișin karlı bir iș olduğunu düșündü, bütün ekstrüzyon firmaları bu ürünleri kendi raflarına koymaya bașladılar. Bu ișe girmiș olan, yani apolet olarak “Ben cam balkoncuyum” diyen firmalar da bu sefer kâr edememe sorunu yașadılar ve yol ayrımına girdiler. Biz de o dönemde sorduk, “Siz ne yapıyorsunuz?” Bazıları dediler ki, “Biz hem bu ișin montajını yapıyoruz, hem de tali bayilerimiz var, onlara ürün veriyoruz.” “Peki biz bu ürünü size Albert Genau markasıyla versek” dedik. “Verin ama sizin ürününüz bize fiyat olarak yüksek gelir, tamam kalite özellikleri çok iyi, ama mevcut müșteri potansiyelini kaybedebiliriz” dediler.

Statü markasıdır ve biz size karlılığınızı yükseltecek bașka bir ürün daha verelim. İșletmenizi ileri götürebilecek ve gelecekte sizin kar edebileceğiniz sürdürülebilir bir yapı olușturalım.” “Tamam” dediler. Önerimizin altında matematiksel bir denklem var; bu denklem hem son kullanıcıya kazandırıyor, hem de bu iși yapan kișiye kazandırıyor.

Bizim bir Statü markamız vardı, bu markamıza bir anlam yükledik. Dedik ki, biz de emtia ürünü Statü markası altında verelim, bizim de serimiz olsun, aynı iki ürünü aynı bayilik adı altında birleștirelim. Bayilik görüșmelerine gittiğimizde onlara șu teklifi götürdük: “Siz bu bardaktan mı su içiyorsunuz, bunun içindeki su mu, bardağı değiștirin, bizim bardağımızla su için, fiyat aynı, ürün aynı, hatta biz iki yıl garanti veriyoruz. Bir marka veriyoruz, bu

Projelere giriyor musunuz ve bu konuda bayilerinize destek oluyor musunuz? Ankara’da YDA Söğütözü Projesi var, Cumhurbașkanlığı Külliyesi’nin karșısında, galiba beș veya altı blok, bildiğim kadarıyla bunlar Ankara’nın en değerli daireleri. Geçen sene mimarları, hem yeni yaptığımız küpeșteyi, hem de üzerindeki balkon camlamayı incelemek üzere bir grup halinde fuara geldiler, Avrupa

Vilfredo Pareto’nun 20/80 diye bir oranı var. Bizim satıșımızın ortalama yüzde 20’si Statü, yüzde 80’i de Albert Genau. Penetrasyonumuz hep gelir düzeyi yüksek olan illerde idi. Küçük il ve ilçelere penetrasyonumuz çok zordu. Șimdi oralara Statü’yle gidiyoruz. İlçelere kadar penetrasyonumuz yükseldi. Bu bayilik sayımızın son bir yıl içerisinde altmıș kadar arttırdı. Önceleri cam balkoncu yapmak istediğimiz firmalara giderken, șimdi cam balkoncu olmuș ve biraz önce konuștuğumuz yol ayrımına gelen firmalar bizi tanıyor, bayilik bașvurusu için buraya dönüyorlar. Biz de bu konuda seçici davranmaya çalıșıyoruz. Șu an bayi adetimiz 160. Kısmet olursa, 2018 yılı içinde 200’ün üzerine çıkarmaya çalıșacağız.

Danıșmanlık dendiğinde akılda șekillenmiyor olabilir. Burada ismini vermeyeceğim bir proje söyleyeyim, üç ay uğraștık, önceleri bu projenin mimarı ve proje müdürü, “Balkonlar camlanmayacak” demiș. Satın alanlardan da çok büyük tepkiler almıșlar. Satıcılar 20 m2 balkonunuz var, “Camlayabilirsiniz” demiș. Oturum bașlayacak, biri beni aradı, “Adil Bey gelin bir bakın” dedi. Dedim ki “Bizi çağıran falan olmadı, hatta arkadașlarımı gönderdim proje için, bir șeyler yapabilir miyiz diye, bizi reddettiler.” “Siz ona takılmayın, ben sizi patronla görüștüreyim” dedi. Patrona gittik, “Biz bunu böyle yaptık ama bu iși nasıl çözeceğiz?” dedi. Biz o binaya konsültasyon yaptık, balkonlar nasıl camlanabilir hale gelir diyerek bir çalıșma yaptık. Mevcut balkonun üzerine hareket edecek șekilde yeni bir profil tasarımı yaptık ve kadavrayı yeniden diriltmiș olduk, mimariyi kurtardığımızı düșünüyoruz. Dediler ki, “Siz tekelsiniz.” Neden tekel olalım, bizim Ankara’da 13 bayimiz var. Hepsi farklı fiyatlar verebilir. Mimarlara, yüklenici inșaat firmalarına ve hali hazırda yașanılan konut sitelerine ulașan ekibimiz, akıllara takılan sorulara cevap buluyor. Mimarların ve proje uygulayıcı firmaların proje hazırlarken, balkon ve cephe ile ilgili bizden de görüș almaları her iki taraf için de olumlu sonuçlar getiriyor. Bir proje birimimiz oluștu, bunun bizim açımızdan bir faydası var, toplu iș olarak alıyoruz, bayilerimize aktarıyoruz. Aynı zamanda da, hem kullanıcıya, hem yapının yatırımcısına, hem de mimarına faydamız olduğunu düșünüyorum. Albert Genau is a design, R&D and sales-marketing company In the interview we made with Adil IȘILDAK, the Chairman of Board of Directors of Albert Genau, a leading trademark in Glass Balcony Systems, we discussed the new buildings, agencies, products and innovations of the trademark.


Sektör

122

MÜSİAD, Hollanda’da 3 Yeni Șube Açtı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İșadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulașma hedefiyle, șube ve temsilci sayısını artırmaya devam ediyor. MÜSİAD Yurt Dıșı Teșklilatlanma Komisyonu ve Komisyon Bașkanı İbrahim UYAR’ın koordinasyonunda gerçekleștirilen çalıșmalarla global teșkilat ağı, her geçen gün genișliyor. Bu bağlamda Amsterdam Șubesi’nin ardından Hollanda’nın Den Haag, Utrecht ve Rotterdam șehirlerinde de șube açılıșları gerçekleștirildi. Açılıș esnasında konușma yapan MÜSİAD Genel Bașkanı Abdurrahman KAAN, “MÜSİAD’ın bugün dünyada bulunduğu ülke ve eriștiği iș insanı sayısı giderek artıyor. Bu bir teșkilatlanma bașarısı; fakat daha da önemlisi, MÜSİAD’ın İstanbul’da küçük bir ofiste bașlayan yolculuğunun nerelere vardığının da bir göstergesidir. 1993 yılında yola çıktığımızda dünyanın her noktasına ulașma hedefimizi bugün gerçekleștiriyoruz hamdolsun. Bugün MÜSİAD olarak 24 yıldır Avrupa’dayız. Avrupa’daki ilk șubemizi Almanya’da, açtıktan sonra Hollanda, Danimarka, Belçika, İngiltere derken bugün Avrupa’da 11 ülkede 24 noktadayız. Gittiğimiz her ülkede, üyelerimizin ve diğer iș insanlarının ticari ilișkilerini geliștirmek için

çekișmelerle zedelenmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Bașbakanımız Binali YILDIRIM’ın da ifade ettiği gibi, Avrupa’yla olan ilișkilerimizi sürdürmekte kararlıyız. MÜSİAD olarak biz de bu konuda üzerimize düșen görevi yerine getiriyoruz. Avrupa’daki varlığımızı ve bu coğrafyada temasta olduğumuz insan sayısını artırmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

etkinlikler düzenliyoruz. İș Forumları, İkili iș görüșmeleri ve genel idare kurullarımız bunlardan bazıları” dedi. Bugün Avrupa Ülkeleri, Türkiye’nin En Önemli Ticari Ortaklarından Biri Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında çok eski tarihlere varan ticari faaliyetlerin olduğunu vurgulayan KAAN, “Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkmaya bașladığı bu günlerde, ticari ilișkilerimizi bir adım öteye tașımamamız için ortada bir neden yok. MÜSİAD olarak, Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki geçmișe dayanan ortaklığın, siyasi

Program Kapsamında Birçok Organizasyon Düzenlendi Hollanda’da üç ayrı șehirde gerçekleștirilen açılıș törenlerinin ardından birçok organizasyona imza atıldı. Program kapsamında Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari ilișkileri geliștirmek amacıyla; Yurt Dıșı Genișletilmiș İstișare Kurulu Toplantısı, Sektör Kurulu Bașkanları Toplantısı, Üye İlișkileri Toplantısı ve Genç MÜSİAD Bașkanlar Toplantısı düzenlendi. MÜSİAD opens 3 New Branches in Holland Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD) continues to increase the number of branches and representatives with the aim of reaching every point of the world.


Sektör

124

Baysallar Pen Adana’da Profesyonellerle Buluștu Baysallar Pen, 6 Şubat tarihinde Adana Hilton Otel’de sektör profesyonelleriyle buluştu. Sektörle ilgili güncel konuların konuşulduğu toplantıda, katılımcılar Legend ve Legend Sürme Sistemi’nin yalıtımını deneyimledi. Baysallar Pen Șubat ayında iki organizasyona damgasını vurdu Türkiye’nin Penceresi Egepen Deceuninck bayisi Baysallar Pen öncülüğünde düzenlenen toplantı, 6 Șubat tarihinde Adana Hilton Otel’de gerçeklești. Baysallar Pen, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek PVC sektöründeki son gelișmelere ve güncel sorunlara değindi. Ürünlerin sergilendiği standa yoğun ilgi gösteren katılımcılar, Legend ve Legend Sürme Sistemi’nin yalıtımını deneyimledi. Yaklașık 100 kișiyle birlikte Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satıș Grup Müdürü Tamer ÖZEN’in de katılım gösterdiği, Egepen Deceuninck ürün ve hizmetlerinin ele alındığı toplantı, akșam yemeği ile son buldu. Etkinliğin ardından 15 – 18 Șubat tarihleri arasında düzenlenen Adana İnșaat Fuarına katılan ve șık standıyla dikkat çeken

Baysallar Pen, fuar boyunca kendilerini ziyaret eden çözüm ortaklarını standında ağırladı. Baysallar Pen 23 yıllık deneyimiyle sektörde emin adımlarla ilerliyor Baysallar Pen’in, edindiği bilgi ve birikimi uzman kadrosunun desteğiyle kaliteli ve yenilikçi ürünleri yașam konforunuzu artırıyor. Mekânlarınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dıș koșullardan korumak için yoğun bir șekilde çalıșıp teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünlerini sizlere sunuyor. Baysallar Pen sistemlerinin imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünleri, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karșılayacak șekilde maksimum müșteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretiliyor. 1985 yılında mobilya alanında üretim yapmak üzere kurulan Baysallar Pen’in amacı, farklı tasarımları ile mekânlarınızın daha da güzelleșmesine ve mimarinizde kendi tarzınızı yansıtmanıza yardımcı

oluyor. Baysallar Pen’in tüm ürünleri, beklentilerinizi karșılayacak șekilde doğanın renklerini bünyesinde bulunduran geniș renk yelpazesi, doğal dokulu ve eșsiz yüzey kalitesiyle zamandan bağımsız bir tasarıma sahiptir. Her zaman kaliteli üretim ve ürün çeșitliliği ilkesiyle yola çıkan Baysallar, Adana bașta olmak üzere Türkiye’de sektörün önde gelen kurulușları arasında yer alarak ihracat lideri olmayı hedefliyor. 1995 yılında PVC sektörüne hizmet vermeye bașlayan Baysallar, yeni bir tesis ve yeni bir anlayıș ile ticaret hayatında kendisini sürekli büyüterek ve geliștirerek sektöründe emin adımlarla ilerliyor. Baysallar Pen met with Professionals in Adana The dealer of Egepen Deceuninck, leader of firsts in PVC profile industry, Baysallar Pen met with professionals of the industry in Adana Hilton Hotel. The dealers experienced the insulation of Legend and Legend Latch System in the meeting where the current subjects were discussed.

Tamer ÖZEN Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satıș Grup Müdürü


Röportaj

128

Avrasya Uluslararası Pencere Fuarı Sektörümüzdeki En Önemli Fuarlardan Biridir Panjur sistemlerinin son yıllarda gösterdiği artışta, olumlu yöndeki fiyat hareketlerinin, tüketicilerin bilinçlenmesinin ve yapı sektöründeki inovasyonların öncelikli sebepler olduğunu düşünen ve böylesine gelişen ve büyüyen bir pazarda oyuncu sayısının artmasını gayet normal karşılayan Akseki Yapı Panjur Bölüm Müdürü Erkan SERTKAYA’ya röportaj sorularımızı yönelttik. Akseki Yapı firmanızı hatırlatmanızı istesek kısaca neler söylersiniz? Akseki Yapı firması, bu yola ilk olarak 1984 yılında demir doğrama ile bașlamıș olup daha sonra bünyesine Alüminyum, PVC ve Panjur bölümlerini katarak bu günlerine gelmiștir. Șu anda ise Karabağlar’daki Merkez Ofis’te yapılan planlama doğrultusunda Çiğli tesisimizde panjur ve otomasyon, Menderes tesislerimizde ise PVC ve Alüminyum üretimlerimiz ile sektöre hitap etmekteyiz. 2017 yılında hedefleriniz ve beklentilerinizi karșılayabildiniz mi? Gelișme ve yenilikleri anlatabilir misiniz? Geride bıraktığımız yılda hedeflerimizin üstünde bir gelișim gösterdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle panjur departmanında yapmıș olduğumuz 2. üretim tesisi ve makine yatırımları ile üretim kapasitemizi 2 katına çıkardık. Ayrıca alüminyum bölümünde de birçok önemli projeye imza attığımızı belirtmem gerekir. 19. Uluslararası Pencere Fuarı Avrasya 2018’den beklentileriniz ve fuar ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Öncelikle 19. Uluslararası Pencere Fuarı’nın tüm sektöre hayırlı olmasını dilerim. Bu yıl 4. kez katılım gerçekleștireceğimiz bu fuarda marka bilinirliğimizin artması ve yeni pazarlar edinmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Hepimizin de bildiği gibi bu hedeflerin en hızlı ve en basit yöntemleri arasında fuarlar bașta gelmektedir. Sektörümüz ile ilgili baktığımız zaman bu fuarın en önemli

fuarlardan biri olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fuarda hangi ürünlerinizi sergileyeceksiniz? Sektöre ilk kez sunacağınız ürünleriniz bulunuyor mu? Bu fuarda, daha önce olduğu gibi panjur ve otomasyon ürünlerimiz sergilenecektir. Bu dalda sahip olduğumuz White Form panjur profilleri, White Step panjur motorları ve otomasyon sistemleri, White Plus – Avrupa Tüp Motorları ve otomasyon sistemlerimiz bașrolü oynamakla birlikte, yeni yatırımımız olan 45 mm panjur lameli ve White Plus tente ve pergole motorlarımız ise ilk defa bu yıl standımızda yerini alacaktır. Pencere fuarının, yıl içinde sektörün içerisinde bulunduğu canlanma döneminde ne gibi etkiler yaratacağını öngörüyorsunuz? Șunu belirtmek isterim ki bu fuar sektörde sezon açılıșı gibi görünmektedir. Ayrıca, özellikle yeni yatırımcıların bu fuarı

beklediği ve kararlarının șekilleneceği göz önünde bulundurulursa sektörün çok acil ihtiyaç duyduğu bu canlanma döneminde fuarın önemi çok büyüktür. Panjur sistemlerinin üretici ve satıcılarının son yıllarda gösterdiği artıșı nasıl yorumluyorsunuz? Geçmișten bugüne baktığımız zaman panjur sistemlerinin kullanımında ciddi bir artıșın olduğunu görüyoruz. Bu artıșta olumlu yöndeki fiyat hareketlerinin, tüketicilerin bilinçlenmesinin ve yapı sektöründeki inovasyonların öncelikli sebepler olduğunu düșünmekteyim. Böyle gelișen ve büyüyen bir pazarda oyuncu sayısının artması da gayet normal karșılanmalıdır. Eurasia International Window Exposition is one of the most Important Expositions of our Industry We have directed our interview questions to Erkan SERTKAYA, Director of Department of Blinds, Akseki Yapı who considers that the awareness of consumers and innovations in construction industry mostly caused the positive price movements and increase of number of manufacturers and dealers of blind systems and that such increase of number of players in the market is normal as the market developing and growing with such speed.


Sektör

130

Türk Firmalar Expo Turkey by Qatar’da Büyük İlgi Gördü Türkiye ve Katar şirketlerinin yükselen ticaret platformu Expo Turkey by Qatar, ikinci yılında 100 milyon dolarlık ihracat anlaşması ve 150 milyon TL’lik gayrimenkul satışıyla yatırımcıların gözdesi oldu. Katar’ın başkenti Doha’da ikinci kez kapılarını açan ve yoğun ilgi gören fuara Türkiye’den 112 firma katılırken 3 bin 600 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Son yıllarda atılan ortak ticari ve ekonomik adımlarla pek çok farklı sektörde yeni ticaret köprüleri kurulurken Katarlı yatırımcıların yoğun ilgisi Türk șirketlerinin yüzünü güldürdü. Türkiye ile Katar arasındaki yaklașık 1,3 milyarlık ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar doları bulması beklenirken 2022 Dünya Kupası öncesi Katar’daki altyapı, taahhüt iș fırsatları özellikle Türk inșaat șirketlerinin iștahını kabarttı.

Bu yıl Katar’ın en büyük fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar iș fuarına Türk șirketleri yoğun katılım gösterdi. Bölgenin yükselen iki ülkesi Türkiye ile Katar’ın dev șirketlerini bulușturan 2. Expo Turkey by Qatar iș fuarı 100 milyon dolarlık ihracat anlașmasına sahne olurken, bașta gayrimenkul sektörü olmak üzere 150 milyon TL değerindeki sıcak satıș ve yeni anlașmalarla yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bilișim, gıda ve yapı malzemesi sektörlerinde de hedeflenen ihracat rakamlarına ulașıldı.

MÜSİAD’ın ana partnerliğinde gerçekleștirilen fuarın açılıșı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E. Sheikh Ahmed BİN JASSİM AL THANİB, TOBB Bașkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve MÜSİAD Genel Bașkanı Abdurrahman KAAN tarafından gerçekleștirildi. Türk firmalarının adeta çıkarma yaptığı Expo Turkey By Qatar’a Emlak Konut, Tekfen, Artaș İnșaat, Teknik Yapı, Sinpaș, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü șirketlerle birlikte yaklașık 112 Türk firması katılırken fuarın süresince yaklașık 4 bin ikili iș görüșmesi yapıldı.

Fuar kapsamında TC Ekonomi Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teșvik Sistemi tanıtım toplantısı gerçekleștirilirken TC Doha Büyükelçisi Fikret ÖZER, tüm stantlarını gezerek firmalara katılımcı sertifikası verdi. Katar İșadamları Derneği Bașkanı Faisal BİN KASIM AL THANİ fuarı gezerek görüșmelerde bulundu. Cumhurbașkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ile Katar Emiri Șeyh Temim BİN HAMAD AL THANİ’nin fotoğraflarının yer aldığı imza panosu ise katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Katar Türk șirketleri için yeni bir cazibe merkezi Expo Turkey By Qatar’ın organizatörlüğünü üstlenen Medyacity Yönetim Kurulu Bașkanı Hakan KURT özellikle bu yılki fuarda büyük bir ivme yakalandığını belirterek, “Son dönemdeki gelișmeler ıșığında Türkiye ve Katar arasındaki diplomatik ve ticari ilișkilerin


Sektör

132

Bölgenin en büyük ticari bulușma noktası olan Expo Turkey By Qatar’da Türk șirketlerine 5 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunulurken bașta gayrimenkul sektörü olmak üzere bilișim, gıda ve yapı malzemesi dahil 7 ana sektörde ihracata yönelik önemli adımlar atıldı. Üç gün süren fuar 8 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor katılımcı sayısına ulaștı.

en üst seviyede ilerlediğini görmek bizi her yıl daha iyisini yapmaya motive ediyor. Fuarımızın ikinci yılında hemen hemen her sektörde muazzam bir ișbirliği, yeni yatırım anlașmaları ve en önemlisi sıcak satıșlar gerçeklești. Expo Turkey By Qatar ile ülkemize büyük bir katma değer sunmanın verdiği mutluluk ve heyecanı bir arada yașadık. Bu yıl 3 gün süren ve 8 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilen fuarımız boyunca 100 milyon dolarlık ihracat hacmi olușturduk. İhracatta yakalanan bu bașarının yanı sıra 150 milyon TL’lik gayrimenkul satıșıyla da fuarımız oldukça bașarılı geçti. En önemli hususlardan biri de Türk șirketleri için yeni bir cazibe merkezi haline gelen Katar’da ülkemize yönelik büyük fırsatlar sunuluyor. Son dönemde Katarlı yatırımcıların Türkiye’de yatırım miktarı 20 milyar doları bulmuș durumda. İktisadi ve ticari arenada iki ülke yönetimlerinin birbirine sunduğu teșvik ve destekleri düșündüğümüzde yakın zamanda yaklașık 5 milyar doları bulacak bir iș hacmiyle Katar, Türk șirketleri için vazgeçilmez bir ticaret kapısı olma özelliği tașıyor. 2. Expo Turkey By Qatar’da ortaya çıkan umut verici tablonun önümüzdeki yılın da Türk șirketlerinin Katarla olan ticaret hacmi açısından çok verimli geçeceğinin bir habercisi olarak görüyoruz” dedi. Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkı sağlayan 2. Expo Turkey by Qatar bu yıl MÜSİAD’ın ana partnerliğinde Türk Hava Yolları, Tekfen İnșaat, Turkuvaz Medya, TRT World, Emlaktasondakika.com ve Wishne’nin destekleriyle gerçeklești. Turkish companies attracted great interest in “Expo Turkey by Qatar” “Expo Turkey by Qatar”, the rising trading platform of companies of Turkey and Qatar was the favorite of the investors at its 2nd year with a $ 100 million export agreement and the sale of real estate of $ 150 million. In Qatar’s capital Doha, which opened its doors for the second time and attracted dense interest in attending the fair, 112 companies from Turkey have participated and 3 thousand 600 bilateral business meetings were held.


İMMİB’den 2000 Firmaya Yeșil Pasaport İhracatı desteklemek amacıyla 23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren yeşil pasaport uygulamasına firmalar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye genelindeki 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin en büyüğü olan ve çatısı altındaki 6 İhracatçı Birliğiyle hizmet veren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) bugüne kadar 2.000 firmanın yeşil pasaport başvurusunu onayladı. Onaylanan başvuruların 500 tanesi İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’ne üye firmalar tarafından yapıldı. İhracatçıların yüzünü güldüren yeșil pasaport uygulamasında bașvuru trafiği yașanıyor. Toplam 10 bin 784 firmanın yararlanacağı uygulama ile 13 bin 915 kiși yeșil pasaport sahibi olacak. 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların bașvurabildiği yeșil pasaport uygulamasında kimlerin bu uygulamadan yararlanacağı yavaș yavaș netleșiyor. Yeșil pasaport ile vize sıkıntısı kalkan ihracatçıların yurtdıșı seyahatlerinin en az yüzde 20 artacağını belirten İMMİB Koordinatör Bașkanı Murat AKYÜZ șunları söyledi; “Yeșil pasaportta bașvurular ve onayların takip edildiği yeni bir döneme geçmiș bulunuyoruz. Ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine götüren ihracatçılarımız yeșil pasaport ile önlerindeki en büyük engellerden biri olan vize sorununu așıyor. Firmalarımız da bu bilinçle yeșil pasaport sahibi olmak için bașvurularını yapıyorlar. İMMİB olarak bugüne kadar yeșil pasaport için 2.000 bașvuruyu onayladık. Onaylanan bașvuruların yüzde 30’u alt birliklerimizden İKMİB’e üye firmalara ait. İKMİB’e üye 500 firma yeșil pasaporta hak kazanmıștır.”

Green Passports to 2000 Companies from İMMİB The companies are showing interest to green passport application started on 23rd March, 2017 for supporting exportation. Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Associations (İMMİB) serving 6 Exporters’ Associations under the roof of General Secretary of 13 Exporters’ Associations of Turkey as the biggest one, approved green passport applications of 2000 companies. 500 approved applications were made by the member companies of Istanbul Chemical Agents and Products Exporters’ Association (İKMİB).


Röportaj

140

“Amacımız Kalite ve Sürdürülebilir Hizmet Vermek!” “Müşterilerimize verdiğimiz hizmet ilk sırada geliyor. Buna ek olarak ürün kalitemiz ve fiyat politikamızla fark yaratıyoruz” diyen Process Alüminyum Plastik İstanbul Bölge Müdürü Mahmut MARANGÖZ’ü yeni binalarında ziyaret ederek kendisine röportaj sorularımızı yönelttik. 3 senedir iștirak ediyoruz; bu sene de katılmayı planlıyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Process olarak plastik kapı, pencere aksesuarları, menfez, sineklik aksesuarları, pileli sineklik, cam balkon sistemleri üretimi yapıyoruz. Ayrıca yeni alüminyum üretimimiz olacak, șu an kurulumları yapılıyor. Maksimum 1-2 ay içinde üretime bașlayacağız. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlıyorsunuz? Menfez grupları, havalandırma grupları, sineklik grubu, kıl fitil grubu ürünlerimiz müșterilerimiz tarafından oldukça beğeniliyor. Üzerinde çalıștığımız alüminyum üretim profil ile de markamızın güvenilirliği ve bilinirliğini daha da arttıracağız. Markanızın kalite politikasını, sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylersiniz? Firmamız kurulduğu tarihten bugüne kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Firmanızın bașarıyı garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Bizi bașarıya götüren yolda

Önümüzdeki dönemde hangi ülkelerle ticari ilișkilerde bulunmayı düșünüyorsunuz? Hâlihazırda Balkanların tamamıyla ve bazı Arap ülkeleriyle ticari ilișkilerimiz mevcut. İlerleyen dönemlerde ticari etkinliğimizi arttıracak farklı ülkelere de satıș yapmayı planlıyoruz.

müșterilerimize verdiğimiz hizmet ilk sırada geliyor. Buna ek olarak ürün kalitemiz ve fiyat politikamızla da fark yarattığımıza inanıyorum. Yurt içinde ve yurt dıșında katıldığınız ya da katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Yurt içinde, Mart ayında yapılan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı’na katılıyoruz. Yurt dıșında ise Sırbistan’da yapılan Seebbe Yapı Fuarı’na

Yatırım planlarınız neler? Yatırım planımızı șu șekilde olușturuyoruz: Șu an satıșını gerçekleștirdiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını zaten üretiyoruz. Müșterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onları azami ölçüde memnun edebilmek için üretimlerimize devam ederken mevcut portföyümüze farklı ürünler katıyoruz, bu konuda sürekli bir çalıșma içerisindeyiz. Üretim kapasitemizi arttırabilmek adına, Konya’daki fabrikamızda 10.500 m2 kapalı alanda üretimlerimize devam ediyoruz. Buna ek olarak İstanbul’daki depomuzu 350 m2 1.000 m2 çıkardık. Müșterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için mevcut araçlarımızı çoğalttık. Önümüzdeki yıllarda müșterilerimize çok daha iyi ürünlerle, çok daha iyi hizmet vereceğimizi düșünüyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Vatana millete hayırlı bir firma olduğumuzu düșünüyorum. İnsanlar paralarını bankalarda tutup faiz toplarken biz kendi öz sermayemizi ticarete yatırıyoruz ve üretimimize ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Our Purpose is to Provide Quality and Sustainable Services! We directed our interview questions to Mahmut MARANGÖZ, Regional Director of Istanbul of Process Alüminyum who stated “The service we provide to our customers has utmost importance. We create difference with our product quality and pricing policies” at their new building.


Röportaj

144

“Kendi İnsanımıza Ekmek Kapısı Olacak Yatırımlara Öncelik Veriyoruz” “Bulunduğumuz her bir an bizim için gelecek anlamına geliyor. Gelecek ileride değil bugünde. Biz bugünü inşa etmenin derdini yaşıyoruz” diyen Process Alüminyum Plastik Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Osman BULUT röportaj sorularımızı cevapladı. Yatırım planları oluștururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? İlk önce milli ekonomi anlayıșı doğrultusunda ülke ekonomisine kazanç getirecek, istihdam sağlayarak kendi insanımıza ekmek kapısı olacak yatırımlara öncelik veriyoruz. Bunun yolunu da yapılan yatırımı yüzde yüz verimlilik esasına göre çalıștırmakta bulduk. Harcanılan her para yatırım anlamına gelmez. Ülkeyi makine çöplüğüne çevirmeden katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri üretebilirsek gerçekten bu ülkeye yatırım yapmıș oluruz diye düșünüyoruz. Sektörümüzün fotoğrafını çekip bu fotoğrafı doğru okuyarak gerçekten hangi noktalarda ihtiyaçlar var, bunları tespit edip o alana yöneliyoruz.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle, firmamıza verdiğiniz fırsattan dolayı teșekkür ederim. İsmim Osman BULUT. Temmuz 2016’dan beri Process Alüminyum Plastik San. Ltd. Ști. Genel Müdürü olarak görev icra etmekteyim. Plastik kapı pencere sektöründe 2003 yılından itibaren farklı șirketlerde pazarlama ve genel koordinasyon birimlerinde vazifeler icra ettim. Process Alüminyum ustalık durağımız oldu. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Process Alüminyum Plastik San. Ltd. Ști., Yönetim Kurulu Bașkanımız Mehmet BAĞRIAÇIK tarafından kurulmuș ve bugünlere tașınmıștır. Plastik kapı pencere aksesuarlarının plastik enjeksiyon sistemi ile üretimini yapan ve ürünlerini kendi bünyesindeki pazarlama satıș sistemi ile toptancı bayilere ulaștıran bir yapıya sahibiz. Türkiye genelinde bütün bölgelerde 800 civarında bayi ile sektöre hizmet üretmekteyiz. Bunun yanı sıra sektörün kalbi olan İstanbul’da Marmara Bölge Müdürlüğü olarak 2.500 m² kapalı stok alanı ile İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına, Marmara Bölgesi’ne ve Balkan ülkelerine üretimlerimizi ulaștırmaktayız. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Oldukça geniș bir ürün yelpazesine sahibiz. Plastik ve alüminyum menfez banyo ve wc menfezleri; pileli sineklik sistemleri, plastik aksesuarları, alüminyum kasa kanat profilleri ve pileli tüllerinin imalat ve satıșı. Ayrıca 17 x 25 ve 10 x 20 sineklik sistemlerinin plastik aksesuarları, alüminyum profilleri ve tüllerinin imalat satıșı; cam balkon sistemlerinde Gold Sistem ve Fırtına Sistem olarak iki ayrı modelin komple aksesuarlarının üretimini yapmaktayız. Yine PVC kapı pencere aksesuarlarının kol grubu, kilit grubu menteșe grubunda

markamız altında üretilen ürünlerin satıș ve pazarlamasını yapmaktayız. Üretimlerin yanında yine kalite olarak sektörde kabul görmüș olan sineklik tülleri ve kıl fitilleri ithal etmekteyiz. Yeni yatırımlarınız nelerdir, bilgi verir misiniz? 2017 yılı itibari ile hedeflerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizi ve makine parkurumuzu artırmak, aynı zamanda satıșını yaptığımız alüminyum profil gruplarını kendi bünyemizde üretmek için Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 m² kapalı alanda yeni bir tesis kurduk. Burada istihdam ettiğimiz çalıșan sayımızı iki katına çıkardık. Aylık 350 ton üretim kapasiteli alüminyum ekstruzyon hattı kurarak müșterilerimize daha kazançlı ürünler sunmaya bașladık. Hattımız Nisan ayı itibariyle tam kapasite üretime bașlamıș olacak. Yine günlük 12 ton kapasiteli elektrostatik boyahane ile ürettiğimiz alüminyum profilleri kendi tesislerimizde boyayabiliyoruz.

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? En bașta hizmet! Bizim sektörümüzde bunun karșılığı stok demektir. 750 çeșit ürün ve bunların kendi içinde renk grupları, ölçü grupları bunların tamamını bir arada eksiksiz bulundurup bayilere üç günlük termin süresi ile ulaștırmak bizim en büyük avantajımız. Diğer avantajımız belli ürünlerde odaklanarak hem kaliteyi hem fiyat avantajını bir arada sunmaktır. Hedeflerinizden bahseder misiniz? Bulunduğumuz her bir an bizim için gelecek anlamına geliyor. Gelecek ileride değil bugünde. Biz bugünü inșa etmenin derdini yașıyoruz. Marka kalitemizi artırmak ve markamızı uluslararası alana tașımak bugün için en büyük hedefimizdir. We Prioritize the Investments which will employ our people Osman BULUT, the General Director of Process Alüminyum Plastik Sanayi Limited Șirketi stated “Each moment we are in is a future for us. The future does not lie in future but today. We strive to build today.” and answered our interview questions.


Röportaj

150

“Geniș Bir Ürün Yelpazesine Sahip Olmamız Bize Rekabetçi Avantajlar Sağlıyor” Makrowin Satış ve Pazarlama Müdürü Ural YAZICIOĞLU ile yeni ürünlerinden, kalite anlayışından ve sektöre nasıl yön verdiklerinden bahsettiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik. zip perde, hareketli küpește (giyotin sistemleri), A plus tenteler, yarı kasetli tenteler, yelpaze perde, cam balkon, ısı camlı cam balon, sürme cam balkon, katlanır sistemle, HBSB sistemleri, villa ve binalar için ısı yalıtımlı çatı sistemleri vb. gibi ürün gruplarımızla marka bilinirliğini sağladığımızı düșünüyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Makrowin bilindiği gibi hep ilkleri sunan bir firmadır. İlk yıllarda cam balkon sistemleriyle sektörün öncüsü olmuștur; daha sonra tavan sistemlerinde yani gölgelendirme sistemlerinde öncü bir firma olma özelliğini korumuștur. Yeni ürününüz ile ilgili bilgi verir misiniz? Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarında, Türkiye’de ve dünyada bir ilk UPVC olarak çıkartacağımız cam balkon sistemini lanse edeceğiz. Bu sistemde alüminyum profil kullanmıyoruz; tamamıyla özel formüle edilmiș PVC hammaddeden üretilmiștir. Stoklarımızda ana renk olarak kaplamalı eloksal renk, mat siyah, antrasit gri, açık meșe, beyaz sürekli olacaktır, istenildiği taktide her rengi 10 gün içerisinde sevk yapabileceğiz. 2018 Nisan sonu gibi UPVC’den ısı camlı ve sürme ısı camlı sistemlerimiz çıkacaktır. Yine beș ana renkler stoklarımızda mevcut olacak. Bu yeni ürünleri piyasaya sunma sebebimiz bayilerimizin maliyetlerini

minimuma indirerek daha rekabetçi duruma getirmektir. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Gölgelendirme sistemlerinde açılır cam tavan, sabit cam tavan, rolling roof (açılır alüminyum tavan), ısı yalıtımlı rolling roof, açılır tente, sabit tente, tavan, cam tavan sistemlerinde hareketli perde,

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Firma olarak en büyük rekabetçi avantajımız geniș bir ürün yelpazesine sahip olmamız. Bunun yanında hem yarı mamul olarak bayilerimize hizmet vermemiz, hem de bitmiș sistem olarak hizmet vermeye devam etmemiz firmamızı gerek kalitede gerekse teknik anlamda sektörde lider konuma tașımıștır. Teknik ve Ar-Ge ekibimizin kalifiye elemanlardan olușması; sürekli pazar araștırması; gerek yurt içinde gerekse yurt dıșında pazarlama çalıșmalarımızın aktif olması firmamızı bașarıya tașırken daha bir rekabetçi duruma getiriyor. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mart ayında gerçekleșecek olan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarına katılıyoruz. 2. holdeki standımızda tüm bayilerimizle bulușuyoruz. 2018’de yurt dıșında herhangi bir fuara katılmayı planlamıyoruz; ancak 2019’da 4 farklı yurt dıșı fuarına katılmayı planlıyoruz. Having a Wide Product Range provides us with Competitive Advantages We have realized an interview with Ural YAZICIOĞLU, Director of Sales and Marketing of Makrowin regarding new products, quality understanding and direction of the industry.


Röportaj

152

Topluma ve Çevreye Karșı Kurumsal Sorumluluklar Tașıyoruz Müşterilerimize güç katıp onlara rekabet avantajı sağlıyoruz diyen Plastmak Makine Genel Müdürü Suat ÇİNLİ ile firmalarının geçmişi, bugünü ve gelecek planları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. deneyimli mühendis ve teknisyenlerimiz tarafından verilmesi ile sağlanır. Uzman teknik servis kadromuz ile dünya standartlarını değiștirecek bir hizmet anlayıșı sunmaktayız. Güler yüzlü hizmet, teknik donanım, yedek parça ki bu șu șekilde gerçekleșiyor: ișçilik garantili uygun fiyatlı yedek parça temini yapıyoruz. Servis ücretleri ve profesyonel yaklașım ile tüketici müracaatlarına en kısa sürede hizmet verilerek en üst seviyede müșteri memnuniyeti sağlıyoruz. Tüketicilerimize sunmuș olduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi bir hizmet sunulması gerektiği bilinciyle, müșteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan firmamız yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak farklılığını her zaman sektörde gösterecektir. Firmanızdan ve hedeflerinizden bahseder misiniz? Ömrünü makine imalatı sektörüne adamıș bir babanın, koca bir çınarın olușturduğu, ülke ekonomisine katkıda bulunan, topluma ve çevreye karșı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelișmeyi yașam șekli olarak benimseyen, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider kurulușlarla çalıșan bir firmayız. Hedeflerimiz, müșterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müșteri memnuniyetini sağlamaktır. Firmanız nasıl bir yapılanma içinde, bilgi verir misiniz? Bizim yapılanmamız șu șekilde: Yarının yașanabilir kentsel çevreleri için yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmek ve bu çözümleri hayata geçirerek uygulamasını sağlamak. Bilgi birikimimizi ve yaratıcılığımızı müșteri beklentileri ile bütünleștirmek, kamu yararı bașta olmak üzere müșteri, çalıșan, tedarikçi ve toplum için uzun vadeli fayda yaratmaktır. Ayrıca tüm planlamalarımızı ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek, pazar payını sürekli arttırmak ve sektörün lideri olma hedeflerimize göre yapıyoruz. Sektörde fark yaratarak

müșterilerimizin ilk tercihi olmak niyetindeyiz. Kalite, müșteri memnuniyeti ve sürekli gelișim odaklı çalıșmak, performans ve rekabetteki bașarımızı devam ettirmek, “Kalite Yönetim Sistemi”ni etkin șekilde uygulamak ve sürekli geliștirmek vazgeçilmez düsturlarımızdandır. Ürün gruplarınız nelerdir? Plastmak Makine olarak PVC ve alüminyum doğrama ve imalat makinelerinde klasik tekli grup atölyeler, çift kafalı üretim akıșını sağlayan seri makinalar, cnc köșe temizleme, cnc frezeler, tam otomatik alüminyum cnc kesim makinaları, hidrolik ve pnömatik presler üretiyoruz. Yüksek kalitede uygun fiyata kolay kullanım imkânı sağlayan ürün gruplarımızla marka değerimizi her geçen gün daha ileriye tașıyoruz. Marka ve kalite politikanızdan bahseder misiniz? Plastmak Makine için müșteri memnuniyeti çok önemlidir. Satıș sonrası müșteri hizmeti, ișbirliğinin en önemli kısmıdır. Satıș sonrası teknik destek, makine kurulumu, yedek parça servisi, müșterilerimizin ihtiyaç duyacağı eğitimin

Bu bağlamda, bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir șekilde sağlamak için kaliteyi yașam șekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmek biz Plastmak Makine çalıșanlarının ortak görevidir. Firmanızın rekabetçi avantajları nelerdir? Müșterilerimize güç katıp onlara rekabet avantajı sağlıyoruz. Yenilikçi adımlarımızla geleceği yapılandırıyoruz. Șirket değerini sürekli arttırma hedefiyle yeni olanaklar ortaya koyuyoruz. Topluma ve çevreye karșı kurumsal sorumluluklar tașıyoruz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda sektördeki avantajlarımızı hep koruyacağımızı düșünüyoruz.

We have Corporate Responsibilities against Society and Environment We have realized an interview regarding past, today and future plans of Plastmak Makine with Suat ÇİNLİ, the General Director who stated that they empower their customers and provide them the advantage of competition.


Sektör

158

ARCHITECT@WORK İstanbul Övgüyle Karșılandı ARCHITECT@WORK İstanbul gerek ziyaretçi, gerekse katılımcılar açısından başarılı geçti. Șık ve yalın konsepti ile yine beğeni toplayan ARCHITECT@WORK İstanbul’u, 1696 mimar ve iç mimar ziyaret etti. Özenle seçilen 200’den fazla yeniliğin 2 gün boyunca seçkin bir kitleye tanıtıldığı bu etkinliğin sunum ve sergileri de ilgi odağı oldu. Tema bazlı ilham verici seminerlerin yanı sıra, malzeme ve fotoğraf sergilerinin her ziyaretçi için eșsiz bir deneyim olduğuna inanıyoruz.


Teknik

1

Sergi-i Umumรฎ-i Murat Iศ˜IK

Osmanรฎ

ฤฐGEME Genel Mรผdรผr

LFDUHWLQHQHVNLXVXOยLQVDQYHN|OHSD]DUODUร–QGDQEX JยQHHYULPOHรงHUHNJHOHQIXDUODULKUDFDWร–QYHWLFDUHWLQ ยด6KRZ%XVLQHVVยตoDOร–รงPDODUร–Gร–UรชQWHUQHWYHWHNQRORML GHYULPL%%YHVDQDOIXDUODUDNDUรงร–NHQGLQLNRUX\DUDN HYULPOHรงHQEXRUJDQL]DV\RQODUKDODSD]DUODPDQร–QYHUHNOD Pร–QHQ|QHPOLDUDoODUร–Gร–U

T

'ยQ\DGD IXDUFร–Oร–รฉร–Q GRรฉXรงX YH JHOLรงLPL JHoPLรงWHNL WLFDUL YH Vร–QDv GHรฉLรงLPOHULQ RUWD\D oร–Nร–รงร– \ย]\ร–OODUร– EXOXUNHQ ELOJL WHNQRORMLOHULQGH\DรงDQDQEย\ยNJHOLรงPHOHUQHGHQL\OHJยQย Pย]GH EX VยUH Nร–VDOPร–รงWร–U g\OH NL \LUPL \ร–O |QFHNL ยUHWLP YHVDWร–รง\|QWHPOHULLOHIDDOL\HWJ|VWHUHQELULรงOHWPHQLQDUWร–N D\DNWD NDOPDVร– GDKL ]RUODรงPร–รงWร–U hONHOHU DUDVร–QGDNL WLFDUL GXYDUODUร–Q NDONPDVร– VRQ G|QHPGH GยQ\D WLFDUHWLQGH Eย\ยN UHNDEHW \D UDWPร–รงYHยONHOHULQELUELULLOHRODQDOร–รง YHULรง KDFPL |QHPOL |OoยGH DUWPร–รงWร–U 7LFDUHWLQ VHUEHVWOHรงPHVL ยONHOHULQ |QยQHGยQ\DQร–QHQX]DNE|OJHOHULQH GDKLPDOYHKL]PHWLKUDoHGHUHNHNR QRPLNEย\ยPHVDรฉODPDJLELELULPNkQ VXQPXรงWXU )XDUODU VHUEHVW WLFDUHWLQ GยQ\DPร–]D ND]DQGร–UGร–รฉร– HQ |QHPOL SD]DUODPD YH WDQร–Wร–P RUWDPODUร–QGDQ ELULGLU)XDUODUยทQFL\ย]\ร–Oร–QVRQoH\ UHรฉLQGH \D\Jร–Q RODUDN NXOODQร–OPD\D EDรงODPร–รง ROPDVร–QD NDUรงร–Q N|NOHUL oRN GDKDHVNLOHUHGD\DQร–U7ยFFDUODUร–QE|O JH E|OJH GRODรงร–S DOร–รงYHULรง PHUNH]OHUL YH SD]DUODUGD \HUHO ยUHWLFLOHUOH \ย]OHรง PHOHULYHยUยQVDWร–QDOPDODUร–(VNL0ร–Vร–U YH 5RPD รชPSDUDWRUOXรฉX G|QHPOHULQGH J|]OHQPH\HEDรงOD\DQELUGXUXPROPDVร– QDNDUรงร–Qยด)XDUยตV|]FยรฉยLONNH]RUWDoDรฉ G|QHPLQGH NXOODQร–OPร–รงWร–U ยด)XDUยต V|]Fย รฉย /DWLQFH ยด)HULDยต NHOLPHVLQGHQ JHOLU )HULD JHQHOOLNOH PDQDVWร–U \D GD NLOLVH \DNร–QODUร–QGD NXUXODQ GLQLIHVWLYDOOHUHYHULOHQLVLPGLU%HQ]HUELUDQODPร–$OPDQFD GD IXDUODUร–Q NDUรงร–Oร–รฉร– RODUDN NXOODQร–ODQ ยด0HVVHยต NHOLPHVL GH WDรงร–PDNWDGร–U/DWLQFHLEDGHWWHNXOODQร–ODQยด0LVVDยตNHOLPHVLQ GHQWยUHPLรงWLU7DULKWHELOLQHQLONIXDU.UDO'DJREHUWWDUDIร–Q GDQ3DULV\DNร–QODUร–QGDNL6W'HQLVEDQOL\|VยQGH\ร–Oร–QGD NXUXODQยด)RLUHGH6DLQW'HQLVยตGLU )XDUFร–Oร–รฉร–Q WHPHOL )UDQVD NDEXO HGLOPHNOH ELUOLNWH PRGHUQ DQODPGDIXDUFร–Oร–รฉร–QEDรงODQJร–Fร–ยทGHรชQJLOWHUHยทGHGย]HQ OHQHQIXDUNDEXOHGLOPHNWHGLU*ยQยPย]GHNLรงHNOL\OHLONEย \ยN IXDU \ร–Oร–QGD /RQGUDยทGD +\GH 3DUNยทWD JHUoHNOHรงWL ULOPLรงWLU 7ยUNL\HยทGHIXDUFร–Oร–รฉร–QJHOLรงLPLIXDUODUร–Q7ยUNL\HยทGHNLoร–Nร–รงร–GD $YUXSD LOH EHQ]HUOLN WDรงร–PDNOD ELUOLNWH NRQXPODQGร–Uร–OPDVร–

GDKD\DYDรงROPXรงWXU7ยUNL\HWDULKLQGHELOLQHQLONXOXVODUDUD Vร–IXDUยด6HUJLL2VPDQยตGร–UรชVWDQEXOยทGD\ร–Oร–QGDGย]HQ OHQHQIXDUGD$YUXSDยONHOHULQHDLWVDQD\LยUยQOHULLOHELUOLN WH\HUOLYH\DEDQFร–WRSUDNยUยQOHUVHUJLOHQPLรงWLUhONHPL]LQ ยทOL \ร–OODUGD VDQD\L LOH WDQร–รงPD\D EDรงODPDVร–\OD ELUOLNWH SDQD\ร–UDODQODUร–QGDNยoยNoDSOร–E|OJHVHOVHUJLOHUNXUXOPD\D EDรงODPร–รงWร–UยทOร–\ร–OODUDGRรฉUXVDQD\LQLQJHOLรงPHVLQHSD UDOHORODUDNEXSDQD\ร–UODUร–Q\HULQLGDKDJHQLรงNLWOHOHUHKLWDS HGHQIXDUODUDOPร–รงWร–U\ร–OOร–NJHOHQHรฉLPL]รช]PLU(QWHUQDV\R QDO)XDUร–EXJHoLรงLQHQ|QHPOLWDQร–รฉร–YHDNW|UยGยU +DVN|\ รงX DQ %XOJDULVWDQ Vร–Qร–UODUร– LoHULVLQGH EXOXQDQ HVNL ELU2VPDQOร–ND]DVร–Gร–U(GLUQHยทQLQWDULKLQGHNLIHWKLVRQ UDVร–QGD NXUXODQ ELU N|\ ROGXรฉX GยรงยQยO PHNWHGLU .D]DQร–Q (GLUQH LOH )LOLEH DUD Vร–QGDNL DQD \RO ย]HULQGH ยoยQFย PHQ]LO ROPDVร–KDVHEL\OHJHOLรงPHVLNร–VD]DPDQGD LYPHND]DQPร–รงWร–U+DVN|\ELURYDย]HULQ GH EXOXQGXรฉXQGDQ 8]XQFDDEDG8]XQ FDRYDRODUDNGDDGODQGร–Uร–OPร–รงWร–U%XUDGD 8]XQFDDEDG LVPLQLQ ND]DQร–Q PHUNH]LQL LรงDUHW HWWLรฉL DQODรงร–OPDNWDGร–U \ร–Oร–Q GD %XOJDULVWDQ 3UHQVOLรฉLQLQ 'RรฉX 5X PHOL 9LOD\HWLQL LOKDN HWPHVL QHWLFHVLQGH +DVN|\ยทGH SUHQVOLรฉLQ Vร–Qร–UODUร– LoHULVLQGH \HUDOPร–รงWร–U+DVN|\FRรฉUDILNRQXPROD UDN 2VPDQOร– PHQ]LO WHรงNLODWร– LoHULVLQGH RUWD NRO RODUDN QLWHOHQHQ รชVWDQEXO%HOJ UDG Jย]HUJkKร–QGDNL PHQ]LOOHUGHQ ELUL VLGLU %X Jย]HUJkK NDGLP 5RPD \ROX RODUDN GD ELOLQPHNWHGLU 6|] NRQXVX \ROX 2VPDQOร–ODU KHU ]DPDQ EDNร–POร– WX WDUDN LรงOHUOLรฉLQL PXKDID]D HWPLรงOHUGLU <XNDUร–GD EDKVL JHoWLรฉL ย]HUH +DVN|\ ROGXNoDLรงOHNELUDODQGDNXUXOPDVร–EX OXQPDVร–EXUDGDELUSDQD\ร–Uร–QPHYFXGL \HWL Doร–Vร–QGDQ PยVDLW รงDUWODUร– WDรงร–PDNWD\Gร– ยทLQFL \ย]\ร–Oร–Q LNLQFL\DUร–Vร–LWLEDUL\OHGH%DONDQODU\DYDรง\DYDรงVDQD\LPDOOD Uร–ยUHWLPLQHJHoHQ$YUXSDWLFDUHWLQLQUHNDEHWDODQร–QDVDKQH ROX\RUGX%XUHNDEHW5XPHOLยทQGHNLSDQD\ร–UODUGDJHUoHNOHรงL \RUGX <DEDQFร– GHYOHWOHU 2VPDQOร– WHEDDVร–QGDQ RODQ ]ร–PPL YH<DKXGLWยFFDUODUGDQROXรงDQWHPVLOFLOHUYHDUDFร–ODUYDVร– WDVร–\OD ยUยQOHULQL %DONDQ SD]DUร–QD VRNX\RUODUGร– %DONDQODUD JHWLULOHQ PDOODU |QFHOLNOH 8]XQFDDEDGร– +DVN|\ รชVOLP\H 1HYURNRS YH $ODVRQ\D JLEL SDQD\ร–UODUD J|WยUยOย\RU EXUD ODUGDQGD2VPDQOร–LoSD]DUร–QDGDรฉร–Wร–Oร–\RUGXยทXQFX\ย]\ร–O LWLEDUL\OH LVH 8]XQFDDEDGร– +DVN|\ SDQD\ร–Uร–QD NDWร–Oร–P DUW Pร–รงWร–U\ร–Oร–QGDNLSDQD\ร–UGDILORULOLN$YXVWXU\D ILORULOLN6DNVRQ\DYHILORULOLNรชQJLOL]PDOODUร– SDQD\ร–UD JHWLULOPLรงWLU 2VPDQOร–Qร–Q LON IXDUร–QGD 8]XQFDDEDG SDQD\ร–Uร–Qร–Q\ร–Oร–QGDNLWRSODPJHOLULDNoHGLU


VHUJLVLG|QHPLQ0DDULI1D]ร–Uร–0XVWDID)D]ร–O3DรงDWD UDIร–QGDQRUJDQL]HHGLOPLรงYHRG|QHPGH$WPH\GDQร–RODUDN DQร–ODQ 6XOWDQDKPHW 0H\GDQร–ยทQGD NXUXODQ JHoLFL ELQDODUGD \ยUยWยOPยรงWยU6HUJLELQDVร–RODUDNPHWUHNDUHEย\ยNOย รฉยQGHGLNG|UWJHQSODQOร–DQร–WVDONDSร–\DVDKLS|]HOYHJH oLFLELU\DSร–LQรงDHGLOPLรงWLU6HUJLELQDVร–NHQGLLoLQGHDQD E|OยPHD\Uร–OPร–รงWร–U6HUJLELQDVร–Qร–Q\DSร–Pร–LoLQ)UDQVร–]PLPDU 0DULH$XJXVWLQ$QWRLQH%RXUJHRLVJ|UHYOHQGLULOPLรง\DSร–Qร–Q LoGย]HQOHPHLรงOHULQL/HRQ3DUYLOOp\ยUยWPยรงWยU $UDOร–N WDULKLQGHQ EDรงOD\DUDN JD]HWHOHUGH 6HUJLL 8PXPvL2VPDQv1L]DPQDPHVL\D\ร–QODQPร–รงYHVHUJLQLQWD Qร–Wร–Pร– \DSร–OPร–รงWร–U 2VPDQOร– FRรฉUDI\DVร–QGDNL WยP LGDUHFLOHUH UHVPv\D]ร–ODUJ|QGHULOHUHNVHUJLQLQGX\XUXVXYHGDYHWL\D Sร–OPร–รงWร–U %DWร–GDGย]HQOHQHQIXDUODU|UQHNDOร–QDUDNGย]HQOHQHQVHUJL EHQ]HUOHULQHRUDQODGDKDNยoยNELUHWNLQOLNWL%ย\ยN|OoยGH 2VPDQOร–รชPSDUDWRUOXรฉXยทQXQWDUร–PVDOYHVร–QDvVRUXQODUร–QDo| ]ยPOHUEXOPD\DEXVHNW|UOHULJHOLรงWLUPH\H\|QHOLNELUSURJ UDPร–YDUGร–6HUJLGH2VPDQOร–ยONHVLQLQGHรฉLรงLN\|UHOHULQGHQ YH\XUWGร–รงร–QGDQJHWLULOHQWDUร–PYHVDQD\LยUยQOHULQLQ\DQร–QGD oHรงLWOLPDNLQDODUGDQROXรงDQWRSODPELQLDรงNร–Q|UQHNVHU JLOHQGL 6HUJLรฆXEDWWDULKLQGHEย\ยNELUW|UHQOHDoร–OGร–7| UHQGH6XOWDQ$EGยOD]L]GHKD]ร–UEXOXQGX'HYOHWLQHQ|QHPL EยURNUDWODUร–SDGLรงDKDHรงOLNHWWL6HUJL\HSDGLรงDK$EGยOD]L] LOH ELUOLNWH 6DGUD]DP <XVXI .kPLO 3DรงD +DULFL\H 1D]ร–Uร– $OL 3DรงD 6HUDVNHU )XDG 3DรงD YH 0ร–Vร–U +ร–GLYL รชVPDLO 3DรงD GD NDWร–OPร–รงWร–U$EGยOD]L]LONJยQVDDWER\XQFDVHUJL\LJH]PLรง YHLOJLOHQGLรฉLNRQXODUODLOJLOLVWDQWODUGDGXUDUDN\HWNLOLOHUGHQ ELOJLDOPร–รงWร–U$EGยOD]L]ยทLQGDKDVRQUDNLJยQOHUGHGHVHUJL\L ]L\DUHWHGHUHNLOJLVLQLVยUGยUGยรฉยELOLQPHNWHGLU 6HUJLVDORQXNHQGLLoLQGHDQDE|OยPHD\Uร–OPร–รงWร–%XDQD E|OยPOHU LoLQGH WDUร–P ยUยQOHUL HO VDQDWODUร– WHNVWLO ยUยQOHUL VDQD\L ยUยQOHUL PDGHQ ยUยQOHUL GHUL ยUยQOHU PRELO\D KD Oร–ODU oDOJร–ODU YDUGร– %LU E|OยPGH PLPDUL oL]LPOHU oL]LPOHU NDUDNDOHP oDOร–รงPDODU KDULWDODU EDVNร–ODU YH NLWDSODU VHUJL OHQL\RUGX7ยPEXQODULoLQGHHQEย\ยNE|OยPWDUร–PDD\Uร–O

Pร–รงWร– 6HUJLOHQHQOHU DUDVร–QGD HQ2 LOJLoHNHQยUยQWRSOXOXรฉX2VPDQOร– ยONHVLQLQG|UWELU\DQร–QGDQJHWLULOHQ WยUEXรฉGD\Gร– รฆXEDW$รฉXVWRVWD ULKOHUL DUDVร–QGD Doร–N ROGXรฉX D\ ER\XQFDVHUJL\LELQNLรงL]L\DUHW HWPLรงWLU <DOQร–]FD \HUHO ]L\DUHWoLOHU GHรฉLO$YUXSDยทGDQGDNRQXNODUDรฉร–U ODQPร–รงWร–U 6HUJLQLQ \DSร–OGร–รฉร– DODQD JHOHQXODรงร–PDUDoODUร–QGD\DUร–\DUร–\D ยFUHWLQGLULPLQHJLGLOHUHN]L\DUHWOHU |]HQGLULOPLรงWLU +DIWDQร–Q KHU JยQย Doร–NRODQVHUJL\LNDGร–QODUร–QGDKDUDKDWJH]HELOPHVLLoLQoDU รงDPEDYHFXPDUWHVLJยQOHUL\DOQร–]FDNDGร–QODUDWDKVLVHGLO PLรงWL6HUJLGHEDรงDUร–J|VWHUHQ\HUOLYH\DEDQFร–NDWร–Oร–PFร–ODUD |GยOOHUYHULOPLรง$VDNLULรฆDKDQH0X]LNDVร–NRQVHUOHUGย]HQ OHPLรงWLU $\Uร–FD0LUยทDW*D]HWHVL6HUJLKDNNร–QGDยo\D]ร– รฆXEDW0DUW 1LVDQ \D\ร–QOD\DUDNWDULKWHLONIXDUPDNDOHVL\DGDED Vร–QEยOWHQLRODUDN\HUDOPร–รงWร–U 2VPDQOร–GDEXoDOร–รงPDODULPSDUDWRUOXรฉXQVRQG|QHPLQHND GDULULOLXIDNOร–RODUDNGHYDPHWPLรงWLU 2VPDQOร– YH IXDU oDOร–รงPDODUร– |QFHOLNOH XOXVODUDUDVร– DODQGD LPSDUDWRUOXN YH NHQGL ]HQJLQOLNOHULQL J|VWHUPHN DPDFร– LOH NDWร–Oร–PODEDรงODPร–รงROVDGDGHYDPHGHQWDULKOHUGH2VPDQOร– Vร–Qร–UODUร–LoLQGHSDQD\ร–UYHVHUJLDGODUร–LOHรชVWDQEXO%XUVD0ร– Vร–UGDRUJDQL]HHGLOPLรงWLU %X DODQGD $WDWยUNยทยQ &XPKXUL\HWL NXUDU NXUPD] RUJDQL]H HWWLUGLรฉLยด.DUDGHQL]*HPLVL<ย]HQ)XDUร–ยตLOHWDoODQPร–รงRODQ IXDU WDULKLPL] KDOD ELUoRN EDรงDUร–Oร– oDOร–รงPD LOH WยP GยQ\DGD GHYDPHWPHNWHGLU%XNRQX\XGDELUVRQUDNL\D]ร–Pร–]GDGH รฉHUOHQGLUHFHรฉL]

ฤฐlk fuar daveti yesi Majesteleri Sultan Ab dรผl Aziz Han Hazretle 10 asฤฑr evvel, Halife ri Harun Reศ™it Hazretle ri, Batฤฑ Medeniyetleri arkadaศ™lฤฑk ve dostlu ne k duygularฤฑnฤฑn birer ifadesi olarak dรผnyad olan Asya รผlkeleri sa a bir numara nayilerinin รผretimi ne ticesinde ortaya รงฤฑkan รงapฤฑnda sรถz sahibi ola ve dรผnya n hediyeleri gรถnderm iศ™tir. Gรผnรผmรผzde siz haศ™m etmahablarฤฑ bunu รงo k daha รถteye taศ™ฤฑyarak Kralฤฑโ€™nฤฑn davetine bil Fransa ๏ฌil kendi icablarฤฑnฤฑz ile iรงinde bulunduฤŸumu en รถnemli hadiselerin z zamanฤฑn den biri olan ve katฤฑlฤฑm ฤฑmฤฑzฤฑn davetle elzem dรผnya รงapฤฑnda hayre olduฤŸu; te mucip olan tarihte altฤฑ รงizili olarak yer ala kรงilerin katฤฑlฤฑmฤฑ ve rek cak emeabeti ile gerรงekleศ™ece k ve bizi takip eden emsal teศ™kil edecek uluslara bir 1867 lโ€™Exposition Un iverselleโ€™i teศ™rif edec ektir. Bรถylesine bรผyรผk ha disenin bir hediyesi olarak, biz haศ™metm ciz kullarฤฑ olarak iศ™bu ahablarฤฑnฤฑn naeser ile bize yรผce efe ndimizin Pay-i tahtฤฑn ve geliศ™mesi yรถnรผnd ilerlemesi e aรงtฤฑฤŸฤฑ yolda yรผrรผm e uฤŸruna ortaya koyd gayretlerin ve sahip uฤŸumuz olduฤŸumuz yeteneฤŸ in ortaya konulmasฤฑ yฤฑlฤฑnda dรผzenlenen ve ve 1863 aziz Pay-i tahtฤฑn gelec ek yolunda ortaya ko lometre taศ™ฤฑ olan 18 yduฤŸu ki63 Evrensel Sergisiโ€™n den bu yana kayded ilen inkiศ™afฤฑn en iyi ศ™ekilde dile ge tirilmesine รงalฤฑศ™ฤฑlmฤฑศ™tฤฑ r. Sadฤฑk hizmetkรขrฤฑnฤฑz ve kulunuz Salahaddin 1867 ฤฐmparatorluk Sergi Komiseri

Teknik

ยทXQFX \ย]\ร–Oร–Q RUWDODUร–QGD WยP GยQ\DGD VHUJLOHU YH IXDUODU Gย ]HQOHQPHVL ELU DNร–P KkOLQH JHO PLรงWL %DWร–GD Vร–N Vร–N |UQHNOHULQH UDVWODQDQ VHUJLOHU EX WDULKWH 2V PDQOร– รชPSDUDWRUOXรฉXยทQGD GD LOJL J|Uย\RUGX YH \ร–Oร–QGD /RQGUDยทGD ยทWH 1HZ <RUNยทWD ยทWH 3DULVยทWH Gย]HQOHQHQ XOXV ODUDUDVร– IXDU YH VHUJLOHU GยQ\D oDSร–QGD Eย\ยN LOJL J|UPยรงWย $EGยOPHFLWยทLQ SDGLรงDKOร–รฉร– G|QH PLQGH 2VPDQOร– รชPSDUDWRUOXรฉX /RQGUD YH 3DULVยทWHNL IXDUODUD ND Wร–OPร–รง DQFDN XODรงร–P PDVUDIODUร–Qร– JHUHNoH J|VWHUHUHN 1HZ <RUN )XDUร–ยทQDJLWPHPH\LWHUFLKHWPLรงWLU $EGยOPHFLWยทLQ |OยPยQGHQ VRQUD 2VPDQOร– WDKWร–QD JHoHQ $EGยOD]L] GH NยOWยUHO HWNLQOLNOHUH RODQ |]HO LOJLVL QHGHQL\OH VHUJLOHUOH LOJLOHQPH\L VยUGยUPยรง WยU $EGยOD]L] \|QHWLPLQGH รชVWDQEXOยทGD LNL XOXVODUDUDVร– IXDU \DSร–OPDVร– |QJ|UยOPยรงWยU %XQODU LoLQGHQ \ร–Oร–QGD $EGยOD]L]ยทLQ KยNยPGDUOร–รฉร–Qร–Q ยทยQFย \ร–Oร–QGD Gย]HQOHQHQ 6HUJLL 8PXPvL 2VPDQv EDรงDUร–\D XODรงร–UNHQ ยทWH \DSร–O PDVร–GยรงยQยOHQIXDUรชVWDQEXOยทGDEย\ยNFDQYHPDOND\Eร–QD QHGHQRODQELUGHSUHPPH\GDQDJHOGLรฉLLoLQLSWDOHGLOPLรงWLU


Sektör

166

2018 “Depreme Karșı Seferberlik ve Yașanası Pilot Șehirler Yılı” İlan Edildi Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en seçkin buluşması sayılan İnşaat ve Konut Konferansı Ataşehir Marriott Hotel Asia’da geniş bir katılımla gerçekleşti. 2012’den beri Eventuum’un organize ettiği, bu yıl Bosch Ev Aletleri’nin Platin Sponsorluğunda düzenlenen konferans, her yıl olduğu gibi büyük ilgi gördü. İnșaat sektörünün en gözde bulușmalarından sayılan Eventuum’un düzenlendiği her yıl geniș katılıma sahne olan Bosch İnșaat ve Konut Konferansı, Atașehir Marriott Hotel Asia’da düzenlendi. 2012’den bugüne kadar toplam 1.000’i așkın șirketi ağırlayan konferans, bu yıl da 300’ü așkın șirketin katılımıyla gerçeklești. Konferansın inșaat sektöründe çok önemli bir bulușma noktası olduğunu vurgulayan Eventuum Genel Müdürü Pınar KOPUZ, “Her yıl artan katılımla sektörün nabzını tutan konferansa bu yıl da büyük ilgi oldu. Yine birbirinden değerli konușmacılar ve katılımcılar ağırladık. Ülke ekonomisindeki yeri ve önemi her geçen yıl artan Türk inșaat sektörünün dinamizminden aldığımız güçle 6 yıldır düzenlediğimiz konferans, bugün artık sektöre katkısı yadsınamayacak ve heyecanla beklenen bulușmaya dönüștü. İnșaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya getirerek ișbirliği fırsatlarına ve bilgi alıșverișine zemin olușturmayı hedefledik. Konferansa gösterilen ilgi de bizlerin doğru ve güzel bir çaba içinde olduğumuzu gösteriyor” dedi. Bosch Ev Aletleri Platin Sponsorluğu’nda düzenlenen konferansta bu yıl da sektöre orta ve uzun vadeli çözüme dönük perspektif çizen vizyoner konușmacılar yer aldı. İstanbul İnșaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Nazmi DURBAKAYIM’ın açılıș konușmasını yaptığı konferansta DURBAKAYIM, ulașılabilir fiyatta konut üretimi ve yașanası șehirler konusunu ele alarak sektörün konut alanında da henüz yolun bașında olunduğunu vurguladı. DURBAKAYIM konușmasında “Konut sektöründe daha yolun bașındayız. 80 milyonluk genç nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. İnsanoğlunun iki ana gereksinimi

‘Beslenme ve Barınma’ ihtiyacı bitmeyeceğinden sektörümüzün varlığı ve önemi de aynı oranda devam eder. Ancak barınma ihtiyacının karșılanması toplumun gelir seviyesine bağlı. Ülkemizdeki konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesi orta ve altıdır. Bu kesimdeki karı koca iki kișilik çalıșan aile bireylerinin toplam gelirlerinin minimum 6 bin lira seviyesinde olacağı konut için ayırabilecekleri aylık asgari miktarın 2 bin lira civarında olacağı varsayımı ile alabilecekleri brüt 70 -75 m2 bir dairenin m2 satıș fiyatı 2,5 ila 3,5 bin lira arasında olması gerekir. Bu fiyatlardan konut satabilmek için üretimde arsa girdisinin m2 bașına 500 – 1.000 TL/m2 olması gerekir. Ayrıca bu ailenin diğer ihtiyaçları olan beslenme, sağlık, ulașım, eğitim, eğlence gibi gereksinmelerini de makul bedeller ve makul sürelerde elde etmeleri gerekmektedir ki gelirlerinden ayırdıkları kısım yeterli olsun. Bunun için ‘Yașanası Șehirler’ olușturmamız gerekiyor. İnsanların ișlerine yürüyerek veya toplu tașıma ile kısa zamanda ulașabildiği, Sağlık, eğitim, sanat & kültür, eğlence hizmetlerine bedelsiz veya çok küçük bedeler ile sahip olabileceği ‘Pilot Șehirler’ kurmalıyız” dedi. Konferansta ayrıca, Bosch Ev Aletleri Proje Satıșlar Direktörü Alper ȘENGÜL, Sinpaș Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa ÇELİK, Fuzulev Yönetim Kurulu Bașkanı Eyüp AKBAL, 24 Șirketler

Grubu Yönetim Kurulu Bașkanı Aziz YENİAY, Cathay Group Yönetim Kurulu Bașkanı Mahmut Alper TUĞSUZ, Ceylan İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı Muammer CEYLAN, CRM Medya Ajans Bașkanı Ramazan BECER konușmalarını gerçekleștirdi. Konferansın Basın Sponsoru olan iș dünyasının seçkin dergisi Fortune’un Teknoloji Editörü Kerem ÖZDEMİR moderatörlüğünde “Sektörün Geleceğine Dair Önemli Analizler” konulu panel gerçekleștirildi. Panelde, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Bașkanı Osman BALTA, By Oktayöz İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı Oktay ÖZ, Seha Yapı Genel Müdürü İskender USLU, Yiğit İDK Grup Yönetim Kurulu Balkan Vekili Önder YİĞİT ve Gayrmenkul için Strateji Platformu Bașkanı Hakan GÜMÜȘ yer aldı. The year of 2018 was Announced as “Mobilization against Earthquakes and Livable Pilot Cities” The Construction and Residence Conference, one of the most elite meetings of Turkish construction and real estate industries was realized at Atașehir Marriott Hotel Asia with wide participation. Organized by Eventuum since 2012, the conference drew significant attention with Platinum Sponsorship of Bosch Home Devices just as any year.


Sektör

172

İSO, Savunmada Millileșme İçin Kamu İle Sanayicileri Bulușturdu İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği Sanayi Savunma Zirvesi, “Millileşme ve Yerlileşme” çalışmaları ekseninde sektörün önde gelen kamu ve özel kuruluşları ile sanayicileri iş birliği fırsatları için buluşturdu. İSO Yönetim Kurulu Başkanın Erdal BAHÇIVAN, “Yan sanayimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimiz yaratıcı, esnek ve dinamik yapısıyla savunma sanayinde yerlileşme hedefine ulaşmada önemli katkı sağlayacak.”

Savunma Sanayi Müsteșar Yardımcısı Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ, “TSK’nın ihtiyacı olan bazı yedek parçaları Türk sanayicisi rahatlıkla üretebilir. Bunun için destek mekanizmaları hazırlıyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), giderek artan millileștirme çalıșmaları ekseninde Türkiye’nin küresel arenadaki gücünü belirleyen kritik sektörlerden olan savunma sanayini düzenlediği zirvede ele aldı. İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ın ev sahipliğinde bürokrasi, sanayi ve iș dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla düzenlenen Sanayi Savunma Zirvesi, sektörün önde gelen kamu ve özel kurulușları ile sanayicileri iș birliği olanakları için bir araya getirdi.

katlanarak 1,7 milyar dolara, sektördeki Ar-Ge harcamalarımız da 900 milyon dolara yükseldi. Bu bașarı hikâyesinde en önemli nokta ise savunma sanayiimizde yerlilik oranının son yıllardaki projeler ile yüzde 65’lerin üzerine çıkmıș olması. Günümüzde ön plana çıkan ‘Teknolojiyi Ortak Geliștirme’ vizyonunda teknolojiye en az yabancı ortaklar kadar hâkim olmak gerekli. Bu da ancak KOBİ’lerimizle ve sivil sanayi kurulușlarımızla nitelikli iș birliklerinin geliștirildiği bir ekosistemle mümkün” dedi.

Zirvede Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI - TUSAȘ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEI - TUSAȘ Motor Sanayii A.Ș. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, SSM Alt Sistemler Dairesi, SSM Ar-Ge Dairesi ve SSM Sanayileșme Dairesi, sanayicilerle iș birliği fırsatları için ikili görüșmeler gerçekleștirdi. Paneller ve konferanslarda yerli ve yabancı sektörün lider isimlerinin görüșlerini paylaștığı zirvede, Savunma Sanayi Müsteșarlığının uygulamaları hakkında bilgiler de verildi.

Uzmanlașmıș Yan Sanayi, Kritik Önem Tașıyor

Savunma Sanayi Zirvesinin açılıșında konușan İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN, Türkiye’nin içinde bulunduğu adeta ateș çemberini andıran coğrafyanın özel șartları göz önüne alındığında etkin ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin varlığının elzem olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de modern savunma sanayinin geliștirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunda en önemli hususun “Yerli Ve Milli Üretim” olduğunu söyleyen BAHÇIVAN, “On beș yıl önce yüzde 80 oranında dıșa bağımlı olan savunma sanayi sektöründe KOBİ’ler, araștırma kurulușları ve üniversiteler adeta ortak üretim seferberliği ile hassasiyetle çalıșıyor. Savunma sanayi ve havacılık sektörü ciromuz 6 milyar dolara, ihracatımız son beș yılda ikiye

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yurt içinden karșılanma oranının artırılması için etkin ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetiminin iș birliği ekosistemi açısından büyük önem tașıdığının altını çizen BAHÇIVAN, “Marka yaratabilecek uzmanlașmıș bir yan sanayi, bu zincirin en kritik halkaları arasında. Yan sanayimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimizin yaratıcı, esnek ve dinamik yapısıyla sektörü güçlendireceğine ve yerlileșme hedefine ulașmada önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuștu. TÜFEKÇİ: “TSK’nın Yedek Parçalarını Türk Sanayicisi Üretebilir” Savunma Sanayi Müsteșar Yardımcısı Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ de 2017-2020 dönemi için hazırladıkları stratejik planda 4 alan belirlediklerini ifade ederek, “Planda modernizasyon projelerinde hız, kalite ve maliyet etkinliğinin önemini vurguladık. Bu neden önemli? Çünkü anında ihtiyacımız var. Savaș ihtimali her zaman var ve vakit kaybedecek lüksümüz yok” dedi. Savunma sanayisinde yedek parça üretiminin önemine ișaret eden TÜFEKÇİ, “TSK’nın ihtiyacı olan bazı yedek parçaların alımında zorluk yașıyoruz ama Türk sanayicisi bunları rahatlıkla üretebilir. Bunun için destek mekanizmaları hazırlıyoruz” diye konuștu.


Sektör

174

gerçekleșmesi ve bize görev verilmesi halinde 400’e yakın Türk mühendisin görev alacağı, Türkiye’de üretilip ihraç edilecek olan 5. nesil savaș uçağı motoru geliștirilecek” dedi.

JOHNSON: “Türkiye’de Savunma Sanayi Üretimi Güvenilir” Zirvede Amerikan Uzay ve Havacılık Endüstrileri Derneğinde (AIA) Bașkan Yardımcısı olarak uzun yıllar görev yapan ve bir dönem ABD Senatosunun Dıș İlișkiler Komitesinde Baș Ekonomist olarak çalıșan Teal Group Yönetici Direktörü Joel L. JOHNSON da Savunma Sanayiinde Gelecek Trendleri konulu konferansında ezber bozan yıkıcı teknolojilerden bahsetti. JOHNSON, “Gelecek 10 yılda İHA pazarı daha da büyüyecek. Sadece havada değil karada ve denizde de İHA göreceğiz. En büyük sorun makul bir fiyata İHA bulamamak. Uygun fiyatlı emtia fiyatlarına ihtiyaç var. Yine yapay zekâ konusunda endișeler var. Eğitimleri nasıl olacak? Öldürücü sistemleri kullanırken, karar alma așamasında ne kadar ileri gidilecek?” dedi. Türkiye’nin de kendi içinde çok fazla pazar fırsatı barındırdığına da dikkat çeken JOHNSON, “Türkiye’de savunma sanayi

üretiminin yüzde 80’i çözüm ürünleri ve çok güvenilir sistemler. Orta Asya ülkelerine kıyasla Batı Avrupa ve ABD için önemli bir ülkesiniz. Türklerle ilgili çok olumlu bakıș açıları söz konusu” dedi. OKYAY: “Rolls Royce İle 5. Nesil Savaș Uçağı Motoru Geliștireceğiz” Zirvedeki Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim Arayıșları panelinde konușan Kale Grubu Bașkan Yardımcısı Osman OKYAY ise “1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin ilk çok namlulu roket ve füze fırlatıcı platformlarını geliștirdik. F35 uçakları üzerinde 400’den fazla parçamız bulunmakta. Boeing firmasının direkt alt yapımcısı olarak yüzlerce parçasını üretiyoruz. Makina Kimya Endüstrisi ile milli piyade tüfeği projesinde seri üretime bașladık. Türkiye’nin en önemli havacılık ve sanayi projesi olan TFX milli savaș uçağının motorunu geliștirme hedefi ile Rolls Royce ile ortak bir șirket kurduk. Projenin

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Șeref OĞUZ da, “Türkiye bölgesel barıș konusunda baș aktör. Ancak savașa karșı olmanız bir șey ifade etmiyor. Namlunun neresinde olduğunuz önemli. Bir uçakta motoru nereye, ne zaman koyacağıma bașkası karar veriyorsa, yerlilik kavramından söz edemeyiz. Ürettiğimiz silahı kendi savunmamızda tam olarak kullanmamız gerekli. Savunma sanayinde sorunumuz akıllanmaya bașlayan silahlardan daha geç akıllanmamız. Savunmada milli duruș önemli. Türkiye’nin Orta ve uzun vadeli Savunma Sanayi Stratejisine ihtiyacı var. İSO’nun bu etkinliği, savunma sektöründe uzaya roket göndermek kadar hayati bașlangıç” dedi.

İSO gathered the Public Sector and Industrialists together for Nationalization in Defense Industry The Defense Industry Summit organized by the Chamber of Commerce of Istanbul (İSO) gathered the industrialists and leading public and private establishments of the industry together in scope of the “Nationalization” works. Erdal BAHÇIVAN, the Chairman of Board of Directors of İSO stated that “Our SMEs, the backbone of our subsidiary industry will contribute significantly to reach the localization and nationalization objectives in defense industry with their innovative, flexible and dynamic structures.”


Sektör

180

Șișecam Topluluğu’ndan Bursa Yenișehir’e Okul Şişecam Topluluğu, düzcam ve cam ambalaj tesislerinin yer aldığı Bursa Yenişehir’e Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapmak üzere Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi ile protokol imzaladı. satıșlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olduklarını belirterek; “Bugün dünyanın cam ev eșyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beșinci büyük üreticisiyiz. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz” dedi. “Gelecek Kușaklara Uzun Vadeli Değer Katarak, Etkin Bir Paydaș Olmayı Hedefliyoruz” İmza töreninde konușan Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, hayata geçecek olan Yenișehir Șișecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ülkedeki vasıflı teknik personel ihtiyacı açısından önem tașıdığını belirterek, “Topluluk olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda gelecek kușaklara uzun vadeli değer katarak, etkin bir paydaș olmayı hedefliyoruz. Üretim faaliyetlerinde bulunduğumuz tüm coğrafyalarda sadece ekonomik değer yaratmıyoruz, aynı zamanda topluma katkı sağlamayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda sosyal sorumluluk anlayıșıyla geleceğin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimize destek olmaya, bașta ülkemiz olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda eğitim altyapısına katkı sağlamaya çalıșıyoruz” dedi. Türkiye’nin en köklü kurulușlarından Șișecam Topluluğu, düzcam ve cam ambalaj üretim tesislerinin yer aldığı Bursa’nın Yenișehir ilçesine eğitim yatırımı gerçekleștirecek. İlçede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılması amacıyla Șișecam Topluluğu ile Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenișehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Bursa Valiliği’nde 13 Kasım Pazartesi günü düzenlenen protokol imza törenine, Bursa Valisi İzzettin KÜÇÜK, İl Milli Eğitim Müdürü Veli SARIKAYA, Yenișehir Belediye Bașkanı Süleyman ÇELİK ve Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN katıldı. İmza töreninde konușan Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, 22.000’e yakın çalıșanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi așan

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, 82 yıllık deneyimiyle ana faaliyet alanlarında bugün dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alan topluluğun tüm paydașları için değer yaratma anlayıșıyla yoluna devam ettiğinin altını çizerek, “Topluluk olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda gelecek kușaklara uzun vadeli değer katarak, etkin bir paydaș olmayı hedefliyoruz. Üretim faaliyetlerinde bulunduğumuz tüm coğrafyalarda sadece ekonomik değer yaratmıyoruz, aynı zamanda topluma katkı sağlamayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda sosyal sorumluluk anlayıșıyla geleceğin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimize destek olmaya, bașta ülkemiz olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda eğitim altyapısına katkı sağlamaya çalıșıyoruz” dedi. Topluluğun Bursa’nın Yenișehir ilçesinde düzcam ve cam ambalaj alanında önemli yatırımları bulunduğuna dikkat çeken KIRMAN, șunları söyledi: “Bugün imzalanan

protokol kapsamında hayata geçecek olan Yenișehir Șișecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ülkedeki vasıflı teknik personel ihtiyacı açısından önem tașıdığını düșünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Mersin Valiliği tarafından yürütülen Mesleki Eğitimi Geliștirme Projesi’ne Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını yaptırarak destek vermiștik. Bugün de Bursa Yenișehir’in eğitim alt yapısına katkı sağlamanın gurur ve mutluluğunu yașıyoruz.” Șișecam Topluluğu tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek okula, “Yenișehir Șișecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” adı verilecek. Toplamda 20.000 m2lik bir alanda inșa edilecek okul binası, 16 dersliğin yanı sıra bașta atölye ve laboratuvarlar olmak üzere çeșitli destek birimleri de içeren 6.000 m2 alana sahip olacak. School to Bursa, Yenișehir from Șișecam Topluluğu Șișecam Topluluğu signed a protocol with Yenișehir Municipality, Provincial National Education Directorate and Bursa Governorate to build an Occupational and Technical Anatolian High School to Bursa, Yenișehir where the glass and glass package facilities are located at.


Röportaj

182

Volkan SARI; “Tecrübe En İyi Referanstır” Geniş pazarlama ve dağıtım ağına sahip iyi eğitilmiş teknik personelle çözüm odaklı olarak yollarına devam ettiklerini söyleyen, Win-Aks Alüminyum PVC Kapı Pencere Aksesuarları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Volkan SARI röportaj sorularımızı yanıtladı. “Tecrübe En İyi Referanstır’’ sözü firmamızı tanımlayan bir sözdür. Bayisi olduğunuz markalar ve üretimini yaptığınız ürünler nelerdir? Win-Aks; Endow (Ensan Kalıp), Standart Cıvata, Esra Menteșe, Bautech, Uğur Kalıp ve sektörümüzün diğer öncü markaları ile çalıșmaktadır. Bunun yanı sıra imalatını yaptığımız “WIN-FLY” pileli sineklik ve “WIN-TEK” markamızla da yapı market sektörüne hizmet vermekteyiz. Demir çelik sektörüne çatı semeri imalatımız da mevcuttur.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Firmamız 2011 yılında PVC kapı pencere, alüminyum doğrama ve cephe sistemleri imalatçı ve montaj firmalarına aksesuar ve yarı mamul malzeme satıșı ile sektördeki yerini almıștır. Sektörün lider firmaları ile yapmıș olduğu bayilik anlașmaları ve sektördeki yenilikleri daimi takip ederek kısa sürede aranılan firmalar arasına girmiștir. İnsana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğu bilinci ile yetiștirdiğimiz deneyimli kadromuz, bol ve çeșitli stok, 1.000 m2 kapalı alan ve geniș araç parkurumuz ile yüksek kalitede iyi hizmet politikamız doğrultusunda sektörde hizmetimize devam ediyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız İzmir merkezli olup genellikle Ege Bölgesi’nde hizmet vermektedir. Geniș pazarlama ve dağıtım ağı ve yüksek kalitedeki teknik personellerimiz ile çözüm odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? İmalat așamasında kullanılan tüm ürün grupları Win-Aks bünyesi stoklarında var olup satıșını yaptığımız ürünlerin tümü ile ilgili teknik detay ve montaj desteği veren firmamız kendi marka bilinilirliğini olușturmaktadır.

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Üretimini ve satıșını yaptığımız ürünlerin tamamında fiyat odaklı değil kalite odaklı çalıșmamız ürünlerimizin yegâne rekabetçi avantajıdır. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Win-Aks olarak önümüzdeki yıl İzmir Yapı Fuarına katılmayı planlıyoruz. Yatırım planları oluștururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? Sektörün istekleri doğrultusunda yaratılan sinerji ile kalitesi yüksek teknik detayları, üretim detayları ile tamamlanmıș imal edilebilir malzemeye yatırım yapıyoruz. Ürünün satılabilirlik unsurları da öncelikli kriterlerimiz arasındadır. The Experience is the best Reference Volkan SARI, the Chairman of Board of Directors of Win-Aks Alüminyum – PVC Kapı Pencere Aksesuarları answered our questions in the interview while stating that they continue their solution focused way with highly trained technical personnel and wide marketing and distribution web.


Sektör

184

Takım Tezgâhları Kadınlara da İș Kapısı Oldu Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AYDOĞDU, takım tezgâhları alanının, odaklanma ve işe yatkınlığının daha iyi durumda olması nedeniyle kadınlar için çok uygun bir iş olduğunu belirterek, “Kadınlar dışarıdan bakınca erkek işi olarak görüyor ancak işin içine girdikleri zaman ‘Ben yapabilirim’ diyor. Çalışan kadınlar çok memnun. Ayrıca işveren de verimin arttığını söylüyor ve çok memnun” dedi. “CNC Operatör Maașları, 2 Bin İle 6 Bin Lira Arasında Değișiyor”

Hakan AYDOĞDU, TİAD’ın, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgâhlarının, tamamlayıcı ekipman ve takımlarının imalatı, ithalatı ve ihracatı alanında faaliyet gösteren sanayici ve iș adamlarını bir araya getirdiğini aktararak, sektörün mesleki ilkelerini olușturup uygulanmasını sağlamak ve üyelerini yurt içinde ve yurt dıșında ilgili platformlarda en iyi șekilde temsil etmek amacıyla 1992 yılından bu yana çalıșmalarını sürdürdüklerini ifade etti. AYDOĞDU, TİAD’ın sektörü uluslararası alanda da temsil ettiğini dile getirerek, “Takım tezgâhlarının kullanım oranına bakıldığında son 10 yılda dalgalanma yașandığını görüyoruz. Takım tezgâhlarının kullanımı geçen yıl yüzde 2,4 gerileyerek 1,26 milyar dolarlık bir hacim olușturdu. Sektörde 2009 yılındaki ekonomik krizin ardından büyük bir sıçrama yașandı ancak bu sıçramanın etkisi 2014’e kadar sürdü. 2009 yılında 645 milyon dolar olan kullanım hacmi 2014 yılında yüzde 129’luk artıșla 1,48 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2016 yılı 2014 ile

karșılaștırıldığında ise yüzde 15’lik bir daralma yașandı ve kullanım 1,26 milyar dolara düștü” diye konuștu. Dünyada üretilen her șeyin ya bir takım tezgâhıyla ya da bir takım tezgâhı tarafından üretilmiș bir makineyla üretildiğini vurgulayan AYDOĞDU, “Üretimin temeli diyebiliriz. Ülkeler takım tezgâhlarına ayrı bir gözle bakıyorlar. Çünkü bilgisayar kontrollü ve çok hassas makineler. Takım tezgâhları üretimi dünyada teknolojiyi geliștiren 5 ülkenin tekelinde. Bu ülkeler; Japonya, Almanya, ABD, Tayvan ve Kore. Üretimimiz yaklașık 700 milyon dolar civarında ama bizim ihtiyacımız 1,3 milyar dolar. Geri kalan kısmını ithal ederek sağlıyoruz. Ancak çok teknolojik makineleri zaten Türkiye’de üretemiyoruz. Biz de sektörü Türkiye’de toplayarak bir dernek haline geldik. TİAD’ın bu sene 25. yılı ve 10 yıldır eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.

TİAD Yönetim Kurulu Bașkanı AYDOĞDU, kamu nezdinde takım tezgâhlarının önemini anlatmaya çalıștıklarına ișaret ederek, șunları kaydetti: “Bunu da bir șekilde bașardık. Sanayi Bakanlığı’nın alt komitesi olan Makine Teknik Komitesi’ne (MAKTEK) iki yılda bir bașkanlık yapıyoruz. Türkiye’nin makine stratejisi yapılacağı zaman fikirlerimizi söylüyoruz. Bu dernekte ayrıca eğitimle ilgili çalıșmalarımız var. Sonuçta bilgisayar kontrollü makineleri alıyorsunuz ama bunları kullanacak operatör yetiștirmeniz lazım. Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi ara eleman problemi. Biz bunu iki türlü çözmeye çalıșıyoruz. Birincisi; çalıșanlara ücretli, öğrencilere ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. İkinci olarak makineyi sattıktan sonra servis verilmesi gerekiyor. Servis elemanları için Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyoruz. Bu belge Avrupa’da da geçerli. Bu belgeyi alan kiși Almanya’da da servis verebilir. Artık firmalar bu belgeye sahip olmayan elemanları çalıștırmayacak.” AYDOĞDU, CNC operatör maașlarının 2 bin ile 6 bin lira arasında değiștiğini dile getirerek; “Kișiler, ilkokul mezunu da olsa bir haftalık eğitimle takım tezgâhları alanında ișe bașlayabilir. Makineyi bilgisayar kontrolüyle programlıyorsunuz. Operatör sadece yükleme ve boșaltma ișini elle yapıyor. Bu alan kadınların odaklanma ve ișe yatkınlığının daha iyi durumda olması nedeniyle onlar için de çok uygun bir iș. Eğitim alındıktan sonra o firmanın kendine özgü iç eğitimleri de olacaktır. Bilen eleman çok fazla olmadığı için hiçbir firma kaçırmak istemiyor zaten” șeklinde konuștu.

“Kișiler, ilkokul mezunu da olsa bir haftalık eğitimle takım tezgâhları alanında ișe bașlayabilir.”


Sektör

186

Takım tezgâhları sektörünün çok geniș bir alanı bulunduğunun altını çizen AYDOĞDU, șu bilgileri verdi; “Takım tezgâhlarının Türkiye’deki kullanımın neredeyse yüzde 40’ı otomotiv yan sanayi. Medikal, havacılık, savunma sektörlerinde de takım tezgâhları önemli durumda. Bu nedenle takım tezgâhları dünyada stratejik bir konu. Endüstri 4.0 ile beraber insanların el ile yaptıkları ișleri makineler yapıyor. İnsanlar sadece makineleri programlıyor. Dolayısıyla kadına çok uygun çünkü bedenini değil, beynini kullanacağı bir iș. Kadınlar dıșarıdan bakınca erkek iși olarak görüyor ancak ișin içine girdikleri zaman “Ben yapabilirim” diyor. Kadınlar için CNC operatörlüğü de çok uygun. Sanayi olarak bakmamalılar. Önce bu algıyı

“Kadınlar dıșarıdan bakınca erkek iși olarak görüyor; ancak ișin içine girdikleri zaman ‘ben yapabilirim’ diyor. Çalıșan kadınlar çok memnun. Ayrıca ișveren de verimin arttığını söylüyor ve çok memnun.”

değiștirmeliler. Çünkü çalıșan kadınlar çok memnun. Ayrıca ișveren de verimin arttığını söylüyor ve çok memnun.” “8.000’in Üzerinde Öğrenciye Seminer Verdik” Aynı zamanda Tezmaksan Genel Müdürü de olan Hakan AYDOĞDU, șirket bünyesindeki Tezmaksan Akademi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında 9 Ekim’de imza töreni düzenleneceği bilgisini vererek, “Tüm teknik ve mesleki lisesi öğrencileri ile mühendislik fakültesi öğrencilerine teorik ve uygulamalı ücretsiz CNC eğitimleri düzenleyerek ülkemiz eğitim ve niteliğini geliștirmeye katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Sektörel sıkıntıların giderilmesine destek verebilmek amacıyla, 2015 yılında kurulan Tezmaksan Akademi ile mesleki beceri ve farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getiren AYDOĞDU, teknik ve meslek liselerinin yanı sıra yüksekokul ve lisans programı öğrencilerine verilen eğitim ve

seminerleri İstanbul Bayrampașa merkez binasında gerçekleștirdiklerini kaydetti. AYDOĞDU, mesleği sevdirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm Türkiye’de bașlattıkları ve talepleri sosyal medya üzerinden alarak gerçekleștirdikleri “Torna İle Șekillenen Hayatlar Semineri” ile 27 farklı ilde 8.000’in üzerinde öğrenciye seminer verdiklerini aktararak, mesleği öğretme amaçlı ise 24 farklı ilden gelen öğrencileri Akademi’de ağırlayarak 800’ün üzerinde kișiye eğitim verdiklerini ifade etti.

The Machine Tools created Jobs for Women Hakan AYDOĞDU, the Chairman of the Board of Directors of Machine Tools Industrialists and Businessmen and Women Association (TİAD) stated the machine tools are very suitable jobs for women for their focus and disposition and added “Women see it as a men’s job but when they start, they say ‘I can do this’. The working women are very happy. Additionally, the employer also states that that the efficiency and satisfaction is higher.”


KAMUOYU DUYURUSU Work PVC Kilit Sistemleri olarak; kurulduğumuz günden bu yana misyonumuz olan “kalitesiyle bilinen ürünleri sektöre saygılı bir biçimde sürekli geliștirmek’’ ilkesinden taviz vermeden, sektöre katmıș olduğumuz yeniliklerle vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Tasarım ve geliștirme süreci tamamen firmamıza ait olan onlarca patent belgeli ürünümüz, firmamız bünyesinde üretilmeye devam etmektedir. Ancak, sektörde “merdiven altı” olarak tabir ettiğimiz bazı imalathanelerde, resmi olarak Work PVC Kilit Sistemleri adına tescilli bazı ürünlerin, yasa dıșı yollarla, tamamen korsan bir șekilde üretildiğini üzülerek öğrenmiș bulunmaktayız. Firma avukatlarımızın çalıșmaları sonucunda tespit edilen imalathaneler takibe alınmıș olup, ilgili firmaların yetkilileri hakkında, “Sınai Mülkiyet Kanunu” doğrultusunda , “Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü, kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, kısmen veya tamamen taklitle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak, patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak” maddesi uyarınca yasal ișlem bașlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Sektör

190

Türkiye İMSAD, Ocak 2018 Sektör Raporu’nu Açıkladı

İnșaat Malzemesi Sanayisinin Yıllık İhracatı Yeniden 16 Milyar Doları Aștı ‘Türkiye İMSAD Ocak 2018 Sektör Raporu’nda; inşaat malzemesi sanayicilerinin gerçekleştirdiği yıllık ihracatın yeniden 16 milyar doları aştığı vurgulandı. Raporda ayrıca, 2017 yılının en yüksek aylık ihracatının, 1 milyar 613 milyon dolarla kasım ayında gerçekleştiğine dikkat çekildi. Türkiye İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün en önemli çatı kurulușu olarak hazırladığı ‘Ocak 2018 Sektör Raporu’nda; sektörün yıllık ihracatının 2016 yılında 15,24 milyar dolar olarak gerçekleștiği, 2017 yılının ilk 11 ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artıș gösterdiği belirtildi. Böylece inșaat malzemeleri yıllık sanayi ihracatının kasım ayı itibariyle yeniden 16 milyar dolar seviyesini așarak 16,34 milyar dolara ulaștığına dikkat çekildi. İhracat artıș eğiliminin yıllık ihracatı desteklemeye devam ettiği ifade edilen raporda, șu tespitler yer aldı: Kasım ayında sıçrama İnșaat malzemeleri ihracatı, 2017 yılı Kasım ayında geçen yılın kasım ayına göre yüzde 27,6 arttı ve 1 milyar 613 milyon dolar oldu. Böylece kasım ayında 2017 yılının en yüksek aylık ihracatı gerçeklești. Pazarlarda kademeli iyileșmenin ihracat üzerindeki olumlu etkisi giderek daha çok hissedilmeye bașlandı. Üretim yüzde 9,4 arttı 2017 yılı kasım ayında inșaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,4 arttı. Böylece kasım ayında yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artıșı gerçeklești. Kasım ayı üretim artıșı iç ve dıș talebin de kuvvetli kaldığını gösterdi. Üretim artıșında mevsimsellik ve baz etkisinden çok sektörün kendi iç dinamikleri belirleyici oldu. Kasım ayındaki üretim artıșı ile birlikte ocak-kasım dönemi üretimi de geçen yılın yüzde 5,6 üzerinde gerçeklești. 2017 yılı Kasım ayında inșaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artıș eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 21’inde üretim geçen yıla göre artarken, sadece 5 alt sektörde üretim geçen yıla göre geriledi. Ocak-kasım döneminde ise

22 alt sektörde üretim geçen yılın üzerinde gerçeklești. İnșaat sektörü 2018’e, artan bir güvenle bașladı İnșaat sektöründe güven endeksi (takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamıș endeks verileri) 2017 yılının son 4 ayında gerileme göstermiști. Güven endeksi yeni yıla ise önemli bir sıçrama ile bașladı. Güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya veya geçen yılın kapanıșına göre 12,2 puan birden yükseldi. Güven seviyesi geçen yılın Ocak ayı güven seviyesinin de 11,4 puan üzerinde gerçeklești. İnșaat sektörünün 2018 yılına artan güven ile bașlaması raporda olumlu bir gelișme olarak belirtildi. Yeni alınan iș siparișleri son 5 yılın zirvesinde Yeni yılın ilk ayında alınan yeni iș siparișleri bir önceki aya göre 10,5 puan artarak sıçrama gösterdi. Mevsimselliğe rağmen alınan yeni iș siparișlerindeki sıçrama önümüzdeki dönem inșaat ișleri için ümit verdi. Nitekim yeni iș siparișleri seviyesi geçen yılın aynı ayına göre de 13,0 puan yukarıda gerçeklești. Alınan yeni iș siparișleri aynı zamanda son 5 yılın zirvesine çıktı. Birinci el konutlar ilk kez ikinci el konut satıșlarını geçti Türkiye genelindeki konut satıșlarında ikinci el satıșlar birinci el satıșların üzerinde gerçeklești. Raporda bu eğilimin, koșulların farklılașmasına rağmen devam ettiği ifade edildi. 2017 yılının ilk 11 ayı boyunca da ikinci el konut satıșları, birinci el satıșların üzerinde oldu. İlk kez Aralık ayında birinci el konut satıșları ikinci el konut satıșlarını geçti. Aralık ayında birinci el konut satıșlarının, teșviklerin sona erdiği Eylül ayındaki satıșlardan sonraki en yüksek satıș olduğu belirtilen raporda, birinci el konutlara yönelik Aralık ayında olușan talebin önemli olduğu vurgulandı.

İpotekli satıșlar 2017’nin son 3 ayında geriledi Türkiye genelinde konut satıșlarında banka kredileri ile yapılan veya bir bașka deyișle ipotekli satıșlar 2017 yılında da önemli rol oynadı. İpotekli konut satıșları 2016 yılı Ağustos ayından itibaren artıș göstermeye bașladı. Bu artıșta bankaların faiz indirim kampanyaları ve konut teșvikleri etkili oldu. İpotekli konut satıșları 2017 yılı Eylül ayına kadar göreceli yüksek gerçeklești. Ancak 2017 yılının son 3 ayında ipotekli konut satıșlarının gerilediği görüldü. Konut teșviklerinin sona ermesi ve kredi faiz oranlarının yükselmesi kredi talebini azalttı. İnșaattaki canlılık, ithalatı da yüzde 12,4 artırdı İnșaat malzemeleri ithalatında son 3 aydır önemli ithalat artıșı yașandı. Eylül ve Ekim aylarında yașanan hızlı artıșlar sonrası ithalatta Kasım ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artıș gerçeklești. Kasım ayında 761 milyon dolar olan ithalat, değer olarak önceki aylara göre düșmüș olmakla birlikte ithalat artıșı inșaat ișlerindeki canlılığın sürdüğünü gösterdi. İnșaat ișlerindeki canlılık, ithalat talebini yeniden desteklemeye bașladı.

IMSAD Turkey announced Business Report January 2018 The Annual Export figures of Instruction Materials Industry exceeded 16 Billion $ once again. Türkiye İMSAD explained the monthly industry report observed with care by the construction industry and economy sectors. According to Türkiye İMSAD’s Report, there are deliberate expectations both for construction industry and economy against the fast growth in construction industry and economy of Turkey.


Sektör

192

Maral Profil Dünyada İlk Olan Ersaș PAL SYSTEM’i Tanıttı İran’ın Julfa Aras Endüstriyel Serbest Bölgesinde kurulan, PAL System üretiminin yapıldığı Maral Profil Aras Co., 2 – 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İran – Tahran Do-wintech Fuarına 300 m2’lik stant ile katılım gösterdi. Fuar boyunca standı yoğun ilgi gören Maral Profil Aras Co., İran Bölgesinde bayilikler verdi.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu Do-wintech Fuarına ilk kez katılan Maral Profil Aras Co., en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen ve dünyada da bir ilk olan PAL System Serisini 300 m2’lik standında tanıttı. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi.

Maral Profil has presented Ersaș PAL SYSTEM which is first in the world Maral Profile Aras Co., where PAL System production was made, established in Julfa Aras Industrial Free Zone in Iran, participated in Iran- Tehran Dowintech Fair between 2nd and 5th February. Maral Profile Aras Co., which had a great interest in the stand during the fair, gave dealerships in the Iranian Region.


GALADO Makina Metal ve Cam Sanayi Ltd. Ă&#x17E;ti.

Makina MĂźhendisi Hamdullah Ă&#x2013;ZĂ&#x2021;ELĂ?K Ă&#x17E;irketimiz, dĂźnyada yeni bir ĂźrĂźn olan Ă&#x2021;ift TabancalĂ˝ Otomatik Tiyakol Robotunu hizmete sunmuĂžtur. Almanya, Ă?talya ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki 50 yĂ˝llĂ˝k bilgi ve tecrĂźbemiz Ă˝sĂ˝cam makinalarĂ˝ Ăźretimine olanak saĂ°lamýÞtĂ˝r. FirmamĂ˝zda tam ve yarĂ˝m otomatik cam yĂ˝kama makinalarĂ˝, butil, tiyakol, silikon pompalarĂ˝, cam kesme, vakumlu dĂśner sehpa, cam kumlama makinalarĂ˝ ve en son olarak da Ă&#x2021;ift TabancalĂ˝ Otomatik Tiyakol Robotunu hizmete sunmaktan gurur duymaktayĂ˝z. DoĂ°anĂ˝n dostu CAM, camĂ˝n dostu Ă?NSANâ&#x20AC;&#x2122;dĂ˝r. Ancak cam sĂ˝radan bir ĂźrĂźn deĂ°ildir. Maliyet ve kalite açýsĂ˝ndan; teknoloji, bilgi, tecrĂźbe ve artan kullanĂ˝m alanlarĂ˝ ile baĂžlĂ˝ baÞýna bir uzmanlĂ˝k dalĂ˝dĂ˝r. Piyasada bulunan makina ve kimyasallarĂ˝n seçiminde â&#x20AC;&#x2DC;Uzmanâ&#x20AC;&#x2122; kiĂžilerden bilgi almak gerekir. BazĂ˝ kimyasallar, karýÞýmdaki uçucu maddelerin, basĂ˝nç altĂ˝nda gaz haline geçmesi ve sĂ˝caklýðýnĂ˝n yĂźkselmesi nedeniyle tehlike arz eder. Ă?nfilak bile sĂśz konusudur. AmacĂ˝mĂ˝z, halkĂ˝mĂ˝za hizmettir. MakinalarĂ˝nĂ˝zda meydana gelen sorunlarĂ˝n giderilmesinde menfaat gĂśzetilmeksizin yardĂ˝mcĂ˝ olmak isteĂ°imizin bilinmesini Ăśnemle rica ederiz.

7 - 10 Mart 2018 TĂźyap KapÄą Pencere ve Cam FuarÄą 12. Salon No: 1214 / A

OSB Teksan Sanayi Sitesi I5 Blok No:5 EskiČ&#x2122;ehir Tel & Fax: 0222 237 39 03 - 0222 217 20 14 (TNtHBMBEPNBLJOB!HNBJMDPN


Röportaj

198

Kaliteli Ürün Elde Edebilmek Her Üreticinin Hakkıdır Her zaman, müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan, güvenilir ve kaliteli ürünler sunmanın teminatını vererek yoluna devam eden Hayat Kalıp’tan Sayın Habib ASYALI’ya röportaj sorularımızı yönelttik. zaman desteklemișizdir. Bu doğrultuda sürekli eğitimler veriyoruz. Yurt içi ve yurt dıșı fuarlarına katılıyoruz. Firma imkanları dahilinde birçok Ar-Ge kalıbımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Röportajımıza bașlarken firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Extrüzyon sektöründeki her üreticiye kalıp hizmeti verebilmek ve sektöre dair tecrübelerimizi paylașmak için Hayat Kalıp ailesi olarak var gücümüz ile çalıșıyoruz.

Daha önceden yurt dıșından temin edilen birçok ürünün kalıbını yaparak bu ürünlerin hem yurt içi hem yurt dıșı pazarında yer almasını sağladık. Bu anlamda sürdürülebilir ekonomiye katkı sağladığımızı düșünüyoruz.

Sürekli büyüyen ve gelișen pazarda yenilikçi, akılcı ve teknolojik çözümleri ile üretimi kolaylaștırmak, verimliliği artırmak ve extrüzyon sektörüne yeni standartlar kazandırmak firmamızın bașarı koșuludur. Markanızın kalite politikası ve sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylemek istersiniz? Hayat Kalıp, her zaman müșteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat șartlarını karșılayan, güvenilir ve kaliteli ürünler sunmanın teminatını verir. Müșteri memnuniyetini sağlamak için; yüksek ürün kalitesi, ekonomik fiyat ve zamanında teslimat prensiplerine uygun olarak çalıșır. Üretimin yapı tașı olan çalıșanlarımızın iș sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelișimini, kalite ve müșteri bilincini, sürekli eğitim programları ile geliștirerek moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmayı hedefler.

Yenilikçi ve akılcı yaklașımlar desteklenerek üretimin her safhasında bu yönde eğitimler verilir. Hizmetlerimizde ekip anlayıșı esas alınır. Amacımız rekabet gücümüzü sürekli artırmak, yurt içi ve yurt dıșında firmamızı gururla temsil edebilmektir. Bu hizmetleri yaparken firma ve ülke kaynaklarını en iyi șekilde değerlendiriyor ve doğayı koruyoruz. Süreklilik açısından gelișim en büyük katma değerdir. Bu sebeple yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik yaklașımları her

Bașarınızı garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Pazarlama konusunda uzman kadroyla çalıșıyoruz. Yurt içi ve yurt dıșında yedek parça ve servis hizmeti veriyoruz. Yaptığımız kalıplara belirtilen sürelerde üretim garantisi sunuyoruz. Müșterilerimiz ile çözüm odaklı çalıșıyoruz. Ürün çeșitliliğinin sağlamıș olduğu yenilikler firmamızın pazarlama stratejileri ve yeni projelerin gelișmesinde olumlu yönde katkılar sağlıyor. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar hangileridir? Sürekli olarak, yurt içinde Plast Eurasia İstanbul, yurt dıșında Rusya Moskova İnterplastica, Almanya Düsseldorf K fuarlarına katılıyoruz. Arap ülkelerindeki fuarlara aralıklı olarak katılıyoruz. Fuarlar; pazar ve ürün yelpazesinin büyümesine, firmaların markalașması yönünde ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu yüzden firmaların rekabet gücünü büyük oranda artırmaktadır.

All Manufacturers are entitled to obtain quality products We have directed our interview questions to Mr. Habib ASYALI from Hayat Kalıp which continues on its path by giving warranties to present reliable and quality products complying with provisions of the law and customer requests at all times.


Sektör

200

Türkiye Müteahhitler Birliği, İnșaat Sektörü Ocak 2018 Analizini Açıkladı

“En Kötü Dönem Geride Kaldı; Önümüzdeki Dönem Daha Olumlu Seyredecek” Türkiye Müteahhitler Birliği, yayımladığı Ocak 2018 İnşaat Sektörü Analizi’nde, “Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar, Irak’taki gelişmeler, Rusya ile ilişkilerimizdeki kademeli normalleşme göz önüne alındığında, en kötü dönemin geride kaldığı değerlendirilmektedir” denildi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inșaat sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen ekonomik ve sektörel analizini yayımladı. “Geleceğe Hazırlanmak” bașlıklı Ocak 2018 analizinde, “Bugün küresel ekonomi olumlu seyretmektedir; ancak ileride zorluklar görünmekte ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem tașımaktadır” denildi. Analizde, “2018 yılının Türkiye ekonomisi açısından bir dengelenme yılı olacağı ve genel iktisadi faaliyetteki olumlu gidișatın korunacağı dile getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Türk müteahhitlik firmalarının 2017 yılında uluslararası pazarda 14,7 milyar dolar tutarında 241 proje üstlendikleri kaydedilen raporda, bu dönemde en fazla iș üstlenilen ülkeler bașında yüzde 17,3’le Tanzanya’nın geldiği belirtildi. Geçtiğimiz dönemde Tanzanya’nın yeni bir pazar olarak ön plana çıktığı, Kazakistan ve Gürcistan’da son yıllarda görülen düșük performanstan sonra yükselme eğilimine geçildiği, Mozambik’in ise potansiyel bir pazar olarak ilk on ülke arasına girdiğinin altı çizildi. Jeopolitik sorunlar ve enerjideki gerileme etkili oldu Türk firmalarının yurt dıșında üstlendikleri yıllık yeni proje tutarı 2012-2015 döneminde 25-30 milyar dolar bandına oturmuș durumdayken, 2016-2017 döneminde yurtdıșında üstlenilen yeni proje tutarı 14-15 milyar ABD doları bandına indiği belirtilen analizde șu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu durum büyük ölçüde sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik sorunlar ve aynı döneme denk gelen enerji fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle önceki yıllarda yurtdıșı müteahhitlik hizmetlerinin son derece güçlü olduğu enerji ihracatçısı pazarlarda gerçekleștirilen yatırımların da ivme kaybettiği gözlenmektedir. Toplam yurtdıșı müteahhitlik hizmetlerinin yaklașık yüzde 35’ini olușturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından doğan kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için, potansiyel pazarlar olan Sahra Altı Afrika, Hindistan, Ağustos 2017 tarihinde Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) Bölgesi ve Latin Amerika pazarları yakından takip edilmektedir.” Irak ve Rusya’da kademeli normalleșme TMB analizinde șöyle denildi: “Belirli düzeyde artıș ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir,


Sektör

202

yaklașık 355 milyar dolar tutarında 9 bin 300 proje üstlenmișlerdir. Söz konusu tutarın yüzde 46,8’i Avrasya, yüzde 26,2’si Ortadoğu, yüzde 18,1’i ise Afrika ülkelerinde gerçekleștirilmiștir.

Türkmenistan gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koșullarına olumlu yansıyabilecektir. Irak’taki gelișmeler, Rusya ile ilișkilerimizdeki kademeli normalleșmenin yanı sıra Sahra Altı Afrika bașta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, en kötü dönemin geride kaldığı; önümüzdeki dönemin, yurtdıșı müteahhitlik hizmetlerinin gelișimi açısından son 10 yıllık dönemde kazanılmıș ivmenin kaybedildiği bir dönem olan 2016-2017 döneminden daha olumlu olacağı değerlendirilmektedir.” Türkiye Müteahhitler Birliği Ocak 2018 İnșaat Sektörü Raporu’nda genel ekonomi ve sektöre ilișkin özetle șu tespitler yapıldı: Negatif konjonktüre rağmen güçlü performans: Siyasi dengelerin yeniden șekillendiği dönemde, ABD ile Rusya ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki güç kavgası Suriye ve Irak’ta uzun süredir devam eden ve Türkiye’nin doğusuna sıçrayan bir içsavaș zincirine dönüșmüștür. Türkiye’yi çevreleyen coğrafyada devam eden çatıșma ve istikrarsızlık ortamı ile küreselleșen terör dalgası ve göçmen krizinin ekonomi üzerinde yarattığı etkiyle beraber, son yıllarda üst üste birçok iç ve dıș negatif șok yașanmıștır. Devamında, ekonomi ve finansal piyasaları destekleme yönünde alınan yerinde önlem ve teșviklerin katkısıyla 2017 yılında iktisadi faaliyette oldukça güçlü performans görülmüștür. Küresel ekonomide toparlanma: 2018 yılına bașlarken, küresel ekonomi ve ticaretteki toparlanmanın güçlendiği gözlenmektedir. Küresel krizden bu

yana gelișmiș ülke merkez bankalarının öncülüğünde atılan olağanüstü genișleme adımlarının yerini normalleșme adımlarına bıraktığı konjonktürdeki yeniden inșa süreci 2017 yılında büyük ölçüde tamamlanmıștır. Geleceğe hazırlık: Piyasalarda yașanmakta olan coșku ve yüksek risk iștahı ile Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası normalleșme adımları arasında devam eden ayrıșma, özellikle de gelișmekte olan ekonomiler için önümüzdeki dönemde volatiliteyi arttıracak en önemli risk unsurlarından biri olarak görülmektedir. Nitekim, Dünya Bankası’nın “Yaygın Tabanlı Yükseliș Fakat Ne Kadar Sürer” bașlığıyla yayımladığı son küresel görünüm raporu ile IMF’in “Parlak Görünüm, İyimser Piyasalar, Zorluklar İleride” bașlığıyla yayımladığı raporunun ortak teması, bugün küresel ekonominin olumlu seyrettiği; ancak ileride zorluklar göründüğü ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandalarının önem tașıdığı olmuștur. Afrin piyasaları baskı altına aldı: Afrin operasyonu jeopolitik risk algısında bir miktar bozulmaya neden olmuș ve Türk mali piyasaları baskı altında kalmıștır. Operasyonun gidișatı ve dıș dünyadan gelen tepkiler paralelinde zamanla baskının sertleșebileceği, bu süreçte volatilitenin yüksek olacağı belirtilmektedir. Son dönemde gerilimin kimi zaman tırmandığı Türkiye-ABD, Türkiye-Rusya ve Türkiye-AB diplomatik ilișkileri ile yurt içinde izlenen diğer politik ve ekonomik gelișmeler de piyasa dinamikleri üzerinde belirleyici olmayı sürdürecektir. 45 yılda 355 milyar dolar: Türk müteahhitlik firmaların uluslararası pazarda faaliyet gösterdikleri 45 yıllık dönemde

Konut sektörü desteklenmeye devam etmeli: Göstergeler, geçtiğimiz yılın belirli aylarında artıș gösteren talepteki canlanmanın kalıcı olamayabileceğine yönelik endișeleri arttırmaktadır. Ayrıca, yurtiçinde yükselen enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları ile harcanabilir gelirde beklenen düșüșün talebi önümüzdeki dönemde de sınırlayabileceği düșünülmektedir. 2018 yılına yönelik projeksiyonlar, gayrimenkul stoku, dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde olușan artıșın yanı sıra, aylık yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkmıș bulunan konut kredisi faizlerinin de yükseliș eğilimi dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesi önem arz etmektedir. İnșaat, genel ekonomik performansın üzerinde seyredecek: Sektöre ilișkin yatırım fırsatları ve finansman riskleri birlikte değerlendirildiğinde, inșaat sektöründeki büyümenin önümüzdeki dönemde genel ekonomik performansın üzerinde seyretmeyi sürdürmesi beklenmektedir. Kamu Harcamalarının yerini yatırımlar aldı: TÜİK tarafından yeni hesaplama yöntemi ile açıklanan büyüme verileri içinde kamu ve özel sektör inșaat yatırımları ayrımı kaldırılmıș olduğundan, dönemsel bazda detaylı bir karșılaștırma yapmak olası değildir. Ancak yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümede kamu harcamalarının yerini yatırımların aldığı gözlenmektedir. Son açıklanan verilere göre inșaat yatırımları 2017 yılının ilk çeyreğinde %13,3, ikinci çeyreğinde %22,5, üçüncü çeyrekte %12,0 artıș göstermiștir. Turkey Contractors Association Announces the Construction Sector January-2018 Analysis “The worst period is passed; the coming period will be more positive” Turkey Contractors Association, in January 2018 Construction Sector Analysis as published said that “Sub-Saharan Africa, especially the potential market in opportunities, developments in Iraq, given the normalization stage in our relations with Russia, it is considered as the worst of the worst period.”


Sektör

204

TİM, Uzaktaki Dost Ülke Japonya’daki Fırsat ve Riskleri Ele Aldı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dış ülkelerle ticareti ve ihracatçı sayısını artırmak amacıyla Coface’ın desteğiyle düzenlediği “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında Japonya pazarındaki fırsat ve riskleri ele aldı.

TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader ARSLAN “Dünyada birkaç ülkede fiziksel uzaklığının da etkisiyle ihracatımız kısmen düșük. Son dönemde ABD’de ciddi bir ilerleme yașanıyor. Benzer bir atılımı Japonya’da da görmek istiyoruz” dedi. Japonya’nın İstanbul Bașkonsolosu Norio EHARA: “Japon pazarında Türk ürünlerinin algısı iyi ama bilinirlik konusunda eksiklikler var. Türk firmaları Japon pazarında markalașmaya ağırlık vermeli.” DEİK Türkiye-Japonya İș Konseyi Bașkanı Ahmet Tuncay SAGUN: “Güven ilișkisine çok önem veren Japonya pazarına dıș ticaret firmaları aracılığıyla girilmesi doğru. Ülkede kanatlı ürünler sektörü için de büyük fırsatlar var.” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hem ticaret yapılan ülke hem de ihracatçı sayısını artırmak amacıyla Coface’ın desteği ile düzenlediği “İhracat Pusulası”

etkinlikleri kapsamında Japonya pazarını ele aldı. Güney Kore, Gana, Rusya, Katar, Fas, Endonezya ve Singapur’un ardından “Rota: Japonya” adıyla sekizincisi gerçekleștirilen etkinlikte, Japonya pazarının risk ve fırsatları, pazara giriș yöntemleri gibi konularda ihracatçılara bilgi verildi, ayrıca pazarda bașarılı olan firmaların hikâyeleri katılımcılarla paylașıldı. TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader ARSLAN’ın açılıș konușmasını yaptığı toplantıya Japonya İstanbul Bașkonsolosu Norio EHARA, Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İș Konseyi Bașkanı Ahmet Tuncay SAGUN ile çok sayıda ihracatçı katıldı. TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader ARSLAN, açıș konușmasında “Dünyada birkaç ülke var ki, fiziksel uzaklığının da etkisiyle ihracatımız kısmen düșük seviyelerde. Avustralya, Kanada ve ABD’nin yanında Japonya da bu ülkelerden birisi. Son dönemde ABD pazarında ciddi bir ilerleme yașanıyor.

Benzer bir atılımı Japonya pazarında da görebilmek için bu toplantıları düzenliyoruz” diye konuștu.

“Türk Firmaları Japonya’da Markalașmaya Ağırlık Vermeli” Japonya’nın İstanbul Bașkonsolosu Norio EHARA da “Bundan 50 yıl önce Japonya ile Türkiye arasında ticarete konu ürünler hangi ürünler ise, bugün de benzer ürün grupları üzerinden ticaretimiz devam ediyor. Yatırımlarda ise Japon firmalarının Türkiye’ye yaptığı doğrudan yabancı yatırım son yıllarda ciddi artıș kaydetti. Japon pazarında Türk ürünlerinin algısı iyi ama bilinirlik konusunda eksiklikler var. Türk firmaları Japon pazarında markalașmaya ağırlık vermeli” șeklinde konuștu.

“Japonya’da Kanatlı Ürünler İçin Büyük Fırsat Var” DEİK Türkiye-Japonya İș Konseyi Bașkanı Ahmet Tuncay SAGUN da oldukça benzer kültürel özelliklere sahip olduğumuz Japonya pazarına dıș ticaret


Sektör

206

firmaları aracılığı ile girilmesinin doğru olduğunu söyledi. Japonya’nın sabırlı davranılması gereken bir pazar olduğunu belirten SAGUN “Japon pazarında güven ilișkisi ile yürünebilir. Buna çok önem veren bir ülke” bilgisini paylaștı.

Nakliyeden Sigortaya Pek Çok Konu Ele Alındı Toplantının Japonya Pazar Analizi bașlıklı panelinde de Japon pazarına yönelik bașarı hikâyeleri, Türk ihracatçıların Japon firmalarına nasıl ulașabileceği, nakliye, gümrükleme ve sigorta gibi çeșitli konular ele alındı. Panel TİM Genel Sekreter Yardımcısı Medine ATAY moderatörlüğünde gerçeklești.

Panelde konușan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı ve Japonya Eski Ticaret Bașmüșaviri Musa DEMİR “Japonlar Türkiye ve Türk pazarına karșı daha bilinçli hareket ediyor. Ancak bizim pek öyle olmadığımızı görüyoruz. Bu pazarda bașarıya ulașabilmek için daha sistematik ve hazırlıklı olmalıyız” dedi. JETRO (Japan External Trade Organization) Bașkan Vekili Mitsuaki SANO da “Yemek artık Japonlar için bir hobi seviyesinde. Japonya’da 600 tane Meksika restoranı, 250 de Türk restoranı var. Yeni açılacak restoranların kapısında saatler öncesinden kuyruklar olușuyor.

Türk firmaları bu pazarda bașarılı olabilmek için gıda çeșitliliğine önem vermeli. Kendi ürünlerini pazara özgü beklentilere göre șekillendirmeli” dedi. Mitusbishi Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar eski CEO’su Hiroshi MİYOSHİ de “Türk firmaları Japon pazarına sadece ihracat için değil, yatırım alanında da ilgi göstermeli. Aynı șekilde Japon firmaları da Türkiye’deki mega projelerde yerel ortaklıklar ile bașarılı çalıșmalara imza atıyor” șeklinde konuștu. Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre ÖZER ise “Dünyadaki firmaların yüzde 80’i en az bir kere tahsilat sorunu yașıyor. Yüzde 25 oranında firma ise tahsilat sorunları yüzünden iflas ediyor. Firmalarımıza Japon pazarında güvenli ticaret olanağı, alacak sigortası poliçelerimizin yanında risk önleme, tahsilat, kredi bilgisi, ayrıntılı ticari raporlar gibi hizmetler de sunuyoruz” dedi. TIM, Far Friendly Country in Japan Takes Opportunities and Risks Turkey Exporters Assembly (TIM), which was organized with the support of Coface in order to increase the number of exporters and trade with foreign countries “Export Compass” activities within the scope of opportunities and risks discussed in the Japanese market.


Sektör

208

Ortadoğu’yu Finansal Hizmetlerde Teknoloji Üssüne Dönüștürecek Anlașma İmzalandı Abu Dabi Uluslararası Finans Merkezi ve Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinin ilk bölgesel finans teknolojileri işbirliği anlaşmasını imzaladı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük FinTek merkezinin 2018’de faaliyete geçmesini öngören anlaşma kapsamında, Bahreyn’de yeni bir Amazon Web Servisleri (AWS) Bölgesinin kurulması, bölgede ulusal e-cüzdan uygulamalarının hayata geçirilmesi ve blok zinciri yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Richard TENG

Abu Dabi’nin Uluslararası Finans Merkezi olan Abu Dabi Global Market (ADGM) ve Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (Bahreyn EDB), Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) önemli bir ilke imza atarak finansal teknoloji (FinTek) alanında ișbirliği anlașmasını hayata geçirdi. Bölgenin önde gelen iki FinTek merkezi arasında imzalanan bu anlașma, FinTek’in gelișmesi için ișbirliğine açık ortak bir zemin olușturarak bölgeyi öne çıkaracak. Bahreyn EDB ve ADGM, yeni teknolojiyi sahiplenerek finansal hizmetlerde ekonomik büyümeyi teșvik edecek girișimlerle birlikte Ortadoğu ve Afrika bölgesinin FinTech sektöründeki güçlü yönlerine odaklanacak. ADGM Finansal Hizmetler Düzenleme İdaresi CEO’su Richard TENG yaptığı açıklamada: “MENA bölgesinde ilk FinTek Mutabakat Anlașması’na tanıklık ettiğimiz için heyecanlıyız. Bu ișbirliğiyle birbirimizin güçlü yönlerini değerlendirerek MENA bölgesinde canlı bir FinTek ekosistemi olușturmayı hedefliyoruz. Bahreyn

Ekonomik Kalkınma Kurulu ve özellikle de yakın zamanda Abu Dabi’de gerçekleșen ilk ‘Bölgesel Düzenleyiciler FinTek Yuvarlak Masa’ toplantısı sırasında yaptığımız istișarelerden açıkça anlașılabileceği gibi, her anlamda ișbirliği ve karșılıklı desteğin önemine değer veriyoruz. Burada daha hızlı bir FinTek büyümesine destek olmak için MENA bölgesindeki ortak düzenleyicilerle daha bağlantılı ve daha iș birlikçi bir ağ kurmak amacıyla ortağımızla yakın bir șekilde çalıșmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Bahreyn EDB Finansal Hizmetler Müdürü David PARKER ise șunları kaydetti: “Geçen yıl Bahreyn’de ve bölge çapında FinTek konusunda heyecan verici gelișmelere tanık olduk. FinTek sektörü global olarak 50 milyar dolar civarında bir yatırıma șahit oldu, ama Ortadoğu ve Afrika bölgesi bunun yalnızca yaklașık %1’ini alabildi. Bahreyn’de bu sektörde büyüme için büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz ve doğru ekosistemi yaratarak buna yatırım yapıyoruz. Bölgesel gelișimimiz adına son derece ilham verici bir anlașmaya imza attığımıza

inanıyoruz. Bahreyn’de devam eden bir dizi düzenleyici yasal reform, ‘FinTek’i de içeren ve yeni fırsatlardan olușan geniș bir yelpazeye erișimi kolaylaștıracak. Aynı zamanda hem konvansiyonel hem de İslami șartlara uygun kitlesel fonlama yollarını destekleyecek. Bölge çapında daha fazla girișimin hızlı bir șekilde gelișmesini sağlayacak bu anlașmanın sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.” Bir uluslararası finans kurumu ve FinTek merkezi olarak önemli așamalar kaydeden ADGM, hem bölgede hem globalde FinTek ekosistemini olușturmak için stratejik ortaklıklar kuruyor. En son Bahreyn EDB ile gerçekleștirdiği FinTek ortaklığıyla ise hâlihazırda Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya uzanan FinTek merkezlerini daha da genișletiyor. Bu anlașma, bölgenin kusursuz bir FinTek merkezi olarak konumlandırma çabalarının bir uzantısı. Anlașma, Bahreyn’de yeni bir Amazon Web Servisleri (AWS) Bölgesinin kurulmasını, ulusal e-cüzdan lansmanını ve 2018’in ilk çeyreğinde açılması planlanan MENA bölgesinin en büyük FinTek merkezinin geliștirilmesini içeriyor.

David PARKER

Agreement to Turn Middle East into Technology Base in Financial Services was signed Abu Dhabi International Finance Center and the Bahrain Economic Development Board have signed a cooperation agreement for the first regional finance technologies of the Middle East and North Africa region. The agreement, which envisages the operation of the largest FinTek (Financial Technologies) center in the Middle East and North Africa region in 2018, is aimed at establishing a new Amazon Web Services (AWS) Region in Bahrain, alleviating regional e-wallet applications and supporting blockchain investments.


Sektör

210

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Șirketleri TABA – AmCham ile Amerika Pazarının Kapılarını Aralıyor Türk Amerikan İşadamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA -AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında yapılan işbirliği kapsamında GOSB şirketleri ABD ve tüm dünyadaki AmCham’lar pazarına açılacak. TABA - AmCham Başkanı Ali Osman AKAT “Yaptığımız görüşmeler sonucu ABD pazarında 3 eyalet bize her türlü desteği vermeye hazır” dedi.

Türk Amerikan İșadamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) yeni bir ișbirliğine imza attı. Bu kapsamda TABA - AmCham, GOSB bünyesinde bulunan firmalara ticaret, yatırım, ithalat ve ihracat, eğitim, teșvik alanlarında danıșmanlık, eğitim, seminer ve toplantı hizmeti verecek. İșbirliği kapsamında ayrıca Türk Amerikan İșadamları Derneği, Gebze Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki firmalara Amerikan pazarına giriș konusunda danıșmanlık yapacak. Ayrıca ABD’de yatırım yapmak isteyen șirketlere Ekonomi Bakanlığınca uygulanan ekstra teșviklerden daha fazla faydalanabilmeleri için TABA - AmCham üzerine düșeni fazlasıyla yapacak. 2019’dan önce projeye bașlıyoruz Anlașma Türk Amerikan İșadamları Derneği Bașkanı Ali Osman AKAT ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Bașkanı Vahit YILDIRIM’ın katılımıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçeklești. İmza töreninde konușan TABA AmCham Bașkanı Ali Osman AKAT “Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) önemli bir adım atıyoruz. Bu ișbirliği GOSB’de bulunan șirketlerin bașta tüm AmCham șubelerinin bulunduğu ülkeler olmak üzere dünyaya daha rahat açılmalarına neden olacak. Bu kapsamda

ve șirket evliliklerine her zaman devam edecek. Bu bağlamda sivil toplum kurulușları olarak ilișkilerin daha iyi noktaya gelmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bu imzalayacağımız anlașma șuanda ticaretin daha üst seviyeye çıkması için büyük bir adım olduğuna inanıyorum” dedi.

TABA - AmCham olarak Amerika’da en az üç tane eyalet ile görüștüm. Bize her türlü imkânları sağlayıp kapılarını sonuna kadar açmak istiyorlar. GOSB ile orada bir yatırım yapılması için bizi normal verdikleri teșvikleri dıșında daha fazladan teșvikler ile katkı sağlayacak çalıșmalara her iki taraf için hazırlar. Biz tabi bununla ilgili önce çalıșmalar sürdüreceğiz, seyahatler yapacağız. 2019 öncesinde Amerika’da uygun göreceğimiz eyalette çalıșmalarımızı bașlatacağız” diye konuștu. Siyasi gerginlik sürer, ticaret devam etmeli Türkiye ile ABD arasında yașanan vize krizine de değinen AKAT șunları söyledi: “Siyasi anlamda dünya konjonktüründe her gün farklı bir gündeme rastlayabiliyoruz. Fakat ticaret, yatırım, alıșveriș, üretim

Ülkeler arasında yașanan siyasi gerginliklerin iș dünyasına olumsuz yansıdığını söyleyen GOSB Bașkanı Vahit YILDIRIM “Hükümetlerin ve siyasilerin gerginlikten uzak durmaları bizim ișlerimize olumlu yansıyor. Bu nedenle son dönemde yașanan gerginliklerin bir an önce son bulmasını diliyoruz” diye konuștu. The Companies at the Gebze Organized Industrial Zone Open Out the Gates of American Markets Together With TABA AmCham Turkish-American Businessmen Association of Turkey within the scope of a cooperation between the American Chamber of Commerce (TABA- AmCham) and the Companies at the Gebze Organized Industrial Zone will be opened up to AmCham markets in US and all over the world. TABA - AmCham President Ali Osman AKAT: “We are ready to give all kinds of support to the 3 states in the US market after the negotiations that we have done,” he said.


Sektör

212

Kimya Sektörü En Çok İspanya’ya İhracat Yaptı

Kimya Sektörünün Ocak Ayı İhracatı 1 Milyar 357 Milyon Dolar İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre Ocak ayında kimya ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 2017 Ocak ayına göre yüzde 66,71 artışla ve 93 milyon 262 bin dolarlık ihracat ile İspanya ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleștiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor. Kimya sektörünün Ocak ayındaki ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,05 artarak 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçeklești. Ocak ayında en fazla ihracat İspanya’ya yapıldı İspanya, Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Ocak ayında 55 milyon 943 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 66,71 artıșla 93 milyon 262 bin dolar olarak gerçeklești. Sektörün ihracatında İspanya’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Mısır, Hollanda, İtalya, Irak, Yunanistan, İran, Fransa ve ABD oldu.

Plastikler ve mamulleri ihracatı birinci sırada Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Ocak ayında en fazla ihracatı gerçekleștirilen plastikler ve mamulleri 427 milyon 767 bin 832 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 304 milyon 843 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 121 milyon 947 bin 949 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; “kauçuk, kauçuk eșya”, “eczacılık ürünleri”, “sabun ve yıkama müstahzarları”, “uçucu yağlar, kozmetikler”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “organik kimyasallar” ve “muhtelif kimyasal maddeler” oldu.

Kimya sektörünün Ocak ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Bașkanı Murat AKYÜZ, “Kimya sektörü ihracatı 2018 yılına iyi bir bașlangıç yaparak, Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artıșla 1 milyar 357 milyon dolar ihracat gerçekleștirdi. Kimya sektör ihracatı, otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleștiren 3. sektör konumunu korumaya devam ediyor. Yılın ilk ayında kimya sektöründe en çok ihracat gerçekleștirdiğimiz ülke yüzde 66,7 gibi ciddi bir artıș ve 93 milyon 262 bin dolar ihracat ile İspanya oldu. İspanya’ya ihracat artıșımız mineral yakıtlar, madeni yağlar ve anorganik kimyasallar alt sektörlerindeki artıștan kaynaklanıyor. En çok kimya sektörü ihracatı gerçekleștirdiğimiz Avrupa Birliği’nin toplam kimya ihracatımız içindeki payı ise yüzde 46 olarak gerçeklești. Bununla birlikte ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Mısır, Hollanda ve ABD’de dikkat çekici bir artıș olduğunu görüyoruz” dedi. The Chemistry Industry Exported most to Spain The Exportation of Chemistry Industry for the month of January is 1 Billion 357 Million Dollars According to the data of Assocations of Chemicals and Chemical Products Exporters of Istanbul (IKMIB), the chemical exportation was realized for 1 Billion 357 Million Dollars by increasing 10,05 percent in January compared to January, 2017. Spain came to the first spot with an exportation of 93 Million 262 Thousand Dollars by increasing 66,71 percent compared to January, 2017 in the List of Countries with Most Exportation from Turkey.


Sektör

214

Katar Heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği İle Muhtemel İșbirliği Fırsatlarını Masaya Yatırdı Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) heyeti ve Türkiye Müteahhitler Birliği, Ankara’da bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Mithat YENİGÜN başkanlığındaki TMB Heyeti ve ASHGHAL Başkanı Saad BİN AHMAD AL MUHANNADİ başkanlığındaki Katar Heyeti, önümüzdeki dönemde işbirliği yapılabilecek muhtemel projeleri görüştü.

Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) heyeti, özellikle inșaat sektöründe bir takım görüșmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. ASHGHAL Bașkanı Saad BİN AHMAD AL MUHANNADİ bașkanlığındaki heyet ilk olarak Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ tarafından kabul edildi. Heyet Ankara’daki ikinci toplantısını Türkiye Müteahhitler Birliği ile gerçekleștirdi. TMB Bașkanı Mithat YENİGÜN ev sahipliğinde TMB Genel Merkez Binası’nda gerçekleșen, TMB üye firma temsilcileri ile Türk Müșavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Bașkanı Munis ÖZER’in de katıldığı toplantı tüm gün sürdü. “Katar’da alt ve üst yapı projelerini üstlenmek üzere hazır ve istekliyiz” TMB Yönetim Kurulu Bașkanı Mithat YENİGÜN, “Ülkelerimiz arasındaki son derece yakın ilișkileri göz önünde bulundurarak, Türk müteahhitlik ve müșavirlik firmalarının Katar’da önümüzdeki dönemde gerçekleștirilecek

alt ve üst yapı projelerini üstlenmek için hazır ve istekli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi. Katar’da bugüne kadar Türk müteahhitlik firmaları tarafından 14,3 milyar dolar tutarında 131 proje üstlenildiğini hatırlatan Yenigün, “Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği çerçevesinde ülkenizde yaklașık 150 milyar dolar tutarında alt ve üstyapı projesi gerçekleștirilmesinin öngörüldüğünü biliyoruz. Türk müteahhitlik firmaları uluslararası ortaklıklarda edinmiș oldukları tecrübe doğrultusunda ortak girișimler, konsorsiyumlar gibi her türlü ișbirliği modeline açıktır” diye konuștu. “Türk firmaların ülkemizde yaptığı ișlerden çok memnunuz, firma sayısını arttırmak için geldik” Ashghal Bașkanı Saad BİN AHMAD AL MUHANNADİ, “Șu anda Katar’da TMB üyesi 3-4 büyük Türk firması çalıșıyor ve yaptıkları ișlerden son derece memnunuz. Gerekli mevzuat değișikliklerini gerçekleștirecek, yeterlilik

sürecini hızlandıracak ve pazara giriși kolaylaștıracağız. Yeni dönemde Türk firma sayısını arttırmak için buradayız. Sadece Türk müteahhitlerini değil, Türk teknik müșavirlik hizmetlerini ve Türk inșaat malzemelerini de Katar’da görmek istiyoruz” diye konuștu. Katar Heyeti, Ankara’daki temaslarının ardından yarın İstanbul’da Türkiye İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği yönetimiyle bir araya gelecek. The delegation of Qatar, with the Union Turkey Contractors laid possible cooperation opportunities on the table Qatar Public Works Authority (ASHGHAL) delegation and Turkey Contractors Association met in Ankara. Chairman of the Board Mithat YENİGÜN Chairman of the TMB and President of ASHGHAL Saad Bin AHMAD AL MUHANNADI, chairman of the Qatar Delegation, proposed the possible projects in the future could cooperate with.


Sektör

216

2018 Yılının İlk Heyeti Fildiși Sahiline Düzenlendi Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri, 24-26 Ocak 2018 tarihinde, Fildişi Sahili’nin en büyük şehri olan Abican’da gerçekleştirildi. Heyete, TİM Başkan Vekili Sn. Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU başkanlık etti. Fildiși Sahili’nin, Türkiye’nin ECOWAS’a büyük önem vermesi sebebiyle Türk iș insanları için çok önemli bir pazar olduğunu sözlerine ekledi.

Ticaret Heyeti kapsamında düzenlenen, 200’ün üzerinde kișinin katıldığı forum saat 10.00’da, Fildiși Sahili Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Bașkan Vekili Sn. Parfait KOUASSİ’nin açılıș konușması ile bașladı. Sn. KOUASSİ, Fildiși Sahili’nin gelișmesi sürecinde sağlıklı bir iș ortamının olușturulması ve çekici bir yatırım sisteminin olușturulması ile istikrarlı bir ekonomi yönetiminin önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye ile Fildiși Sahili ilișkilerinin 1998 yılından bu yana güçlü bir șekilde devam ettiğini vurgulayan KOUASSİ, 2017 yılında ikili ticaret hacminin artarak 428 milyon dolara yükseldiğini ve ikili ticaretimizde Türkiye’nin çok çeșitli mallar satmasına karșılık Fildiși Sahili’nin Türkiye’ye ihracatının büyük bir kısmını kakaounun olușturduğunu söyledi. Fildiși Sahili’nde 50 Türk șirketinin 100 milyon doların üzerinde yatırımı olduğunu aktaran Bașkan Vekili, iki ülke arasındaki ekonomik ilișkilerin artrak devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi. Sn. KOUASSİ’nin ardından söz alan TİM Bașkanvekili Sn. Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, 69 bin ihracatçının temsilcisi olarak Afrika’nın parlayan yıldızlarından biri olan Fildiși Sahili ile ticari münasebetlerimizi oldukça önemsediğimizi belirtti. Geçtiğimiz 5

yıl içerisinde Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olan Fildiși Sahili’nin önümüzdeki yıllarda %7’nin üzerinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini vurgulayan ÇIKRIKÇIOĞLU, Türkiye’nin yüksek büyüme kaydeden ülkelerden birisi olması sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının çok daha yukarılara çıkması gerektiğini ifade etti. Sayın Cumhurbașkanımızın 2016 yılında Fildiși Sahili’ne gerçekleștirdiği ziyarette ifade ettiği gibi ikili ticaret hacmimizin 1 milyar dolara yükselmesi gerektiğini söyleyen ÇIKRIKÇIOĞLU, düzenlemiș olduğumuz ticaret heyetinin bu amaca hizmet edecek önemli bir organizasyon olduğuna ișaret etti. Sayın ÇIKRIKÇIOĞLU’nun ardından söz alan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aytaç YENAL, Türkiye ile Fildiși Sahili arasındaki mesafenin uzun olmasına karșın, Abican’ın bölgenin en önemli limanına sahip olması ve THY’nin Fildiși Sahili’ne direkt uçușlarının artması ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarılara tırmanacağına inandığını söyledi. Bununla birlikte, iki ülke arasında imzalanan Yatırımların Karșılıklı Teșviki ve Korunması Anlașması’nın da oldukça önem arz ettiğini ifade eden Yenal, aynı zamanda ECOWAS üyesi bir ülke olan

Son olarak söz alan Türkiye Cumhuriyeti Abican Büyükelçisi Sayın Esra DEMİR, 2013 yılında Ankara’da Fildiși Sahili Büyükelçiliği’nin açılıșı, 2015 yılı Mart ayında da Fildiși Sahili Cumhurbașkanı Sayın Alassane VATTARA’nın Türkiye’yi ziyaretine mütekip 2016 yılı Șubat ayında Sayın Cumhurbakanımızın Fildiși Sahili ziyaretleri ve bu ziyaretler sırasında imzalanan ikili anlașmaların, Türkiye ile Fildiși Sahili arasındaki ilișkilerin güçlenmesi adına büyük önem tașıdığını ifade etti. Uzun zamandır Fildiși Sahili’nde inșaat ve kamu projelerinde yatırım yapan Türk șirketlerinin ișlerinin bașarıyla yürütmelerinden gurur duyduğunu ifade eden Sayın DEMİR, ekonomik ilișkilerimizin daha yukarılara çıkması adına daha çeșitli sektörlerde de Türk firmalarının bulunmasını istediğini, söz konusu heyetimizde de bu amaca dönük olarak birçok sektörden firmanın katılım sağlamasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Konușmaların ardından Türk firma temsilcileri ve Fildiși Sahili’nde yerleșik iș insanları arasında ikili iș görüșmelerine geçildi. 26 yerli Türk firma ve 180’in üzerinde Fildiși Sahilli iș insanın katıldığı toplantılar kapsamında, yaklașık 450 civarında iș görüșmesi gerçekleștirildi.

The First Council of 2018 Organized for Ivory Coast The Business Forum and mutual work meetings between Turkey-Ivory Coast organized by TIM under coordination of Ministry of Economy was realized at Abican, the biggest city of Ivory Coast between 24th and 26th January 2018. Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, the Deputy Chairman of TIM acted as the chairman of the council.


Sektör

242

Ersaș Alüminyum; Polonya Budma Yapı Fuarı’nda PAL System Serilerini Tanıttı Ersaş Alüminyum; 30 Ocak - 02 Şubat 2018 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Budma Yapı Fuarı’na katılım sağlayarak global pazarlardaki yerini güçlendirdi. Dünyada da bir ilk olan PAL System Composite profilden pencere profili ile marka bilinirliğinden söz ettiren Ersaș Pal System A.Ș., bașarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Ersaș Alüminyum, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Polonya’da Avrupa’nın en büyük PVC pencere üretici bayileri, Ersaș Alüminyum’un yaptığı PAL System demonte pencere profili imalatlarını hızlandırdığı, nakliyede ve tașıma ișçiliğinde avantaj sağlaması ilgi odağı oldu. Ersaș Alüminyum yetkilileri, tüm Avrupa’daki yapı marketlerin PVC pencere tedarikçilerinin ve Polonya’daki PVC Pencere firmalarının PAL System Demonte toplanmasını ve hacim kaplamamasının büyük buluș olduğu fikrine sahip olduklarını bildirdiler. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin Ersaș PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi. Stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, bașarılı bir fuar organizasyonuna daha Ersaș imzasını attıklarını dile getirerek yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini ifade etti. Ersaș Aluminyum presented PAL System Series in Poland Budma Construction Exposition Ersaș Aluminyum fortified its place in the global markets by participating Budma Construction Exposition organized in Poland between 30th January and 2nd February, 2018.


Sektör

248

Bostik Yangın Yalıtımında, “4 Saat Koruma” Sözü Veriyor Bostik “Pasif Yangın Durdurucu” ürünleriyle yangın sırasında 4 saate kadar gaz ve zehirleyici dumandan koruma sözü veriyor. Yangından korunmada aktif ve pasif olmak üzere iki ana yöntem bulunmaktadır. Aktif korunmada mekanik olarak veya elektronik sistemlerle müdahale edilerek yangın söndürülmeye çalıșılır. Pasif yöntemde ise yapının çökmesinin önüne geçilerek genel bütünlüğünün korunması, yangının yapının diğer bölümlerine geçișinin önlenmesi ilk hedeftir. Bostik “Pasif Yangın Durdurucu” ürünleriyle yangın sırasında 4 saate kadar gaz ve zehirleyici dumandan koruma sözü veriyor. Konut, AVM, hastane, okul, otel, fabrika, metro bașta olmak üzere tüm yașam alanlarında büyük risk tașıyan yangınların bașlıca nedeni yeterli önlem alınmamasıdır. Oysa yangına karșı korunmak, yangının sonuçlarıyla karșılaștırıldığında çok ucuzdur. Yapılar, yangın durdurucu ürünlerle tasarlanırsa, daha ișin bașında güçlü bir korunma sağlanmıș olur. Bostik pasif yangın durdurucu sistemleri:

t

Yangının ortaya çıkma ve yayılma riskini minimuma indirir.

t

Yangın sırasında binadaki canlıların sağlıklı olarak dıșarı çıkarılmasına zaman tanıyarak hayat kurtarır.

t t

Olușabilecek maddi zararı azaltır. Bina inșaatını korur.

Bostik yangın gurubu ürünleri, yangında ikinci bir șansın olmayacağı bilinciyle, en yüksek standartlara uyacak șekilde geliștirildi. Uluslararası akredite test kurulușlarında test edilerek onaylandı. Bostik pasif yangın korunma ürünleri, genleșme ve bağlantı derzlerinde, açıklıklarda ve bölümler arası yangın geçișlerinde alev, ısı ve duman yayılımını azaltarak, yangın esnasında güvenlik alanları olușturur. Bostik pasif yangın durdurucu ürünler, yapının yangın güvenliğini nasıl artırır? Bostik FireSeal: Nötral karakterde, orta modulus, 4 saate kadar yangın geçișine dayanıklı derz dolgu silikonudur. Taș duvar da dâhil olmak üzere birçok yüzeye mükemmel yapıșma sağlar, 25 mm genișliğine kadar olan derzlerde çökme yapmaz ve dıș cephelerde kullanım için uygundur. Bostik Fireseal hem hareketli hem de hareketsiz derzlerde (örneğin eleklerde, ara duvarlarda ve strüktürel duvarlarda uç uca gelen açık ekler için) kullanılabilir. Hem kablolarda hem de metal borularda, özellikle de hareket faktörünün bulunduğu yerlerde (örneğin, sıcak/soğuk su boruları) sızıntı önleyici olarak etkilidir. Bostik Intucrylic: Yüksek kalitede polimer katkı içeren yangın geciktirici akrilik yapı mastiğidir. İnșaatta kullanılan birçok yapı malzemesine kusursuz yapıșır. Bu ürün, yangın durumunda șișerek, yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline gelir ve duman

ile alev geçișini engeller. Bostik Intucrylic, hareket faktörlerinin söz konusu olduğu yerlerde genleșme ve yapı derzlerinin yalıtımı için kullanılır. Yangına dayanıklı döșeme sistemlerinin yerleștirilmesinde derzlerde yalıtım bileșeni olarak, yangına dayanıklı inșaat malzemeleri ve pencere ile kapı çerçeveleri gibi yapıların arasında olușan boșlukları doldurmak için ve hem kablo hem de boruların etrafında sızdırmazlık olarak kullanılır. Bostik Expanding Foam: 4 saate kadar yangın geçișine dayanıklı, genișleyen köpük dolgu malzemesidir. Atmosferden aldığı nemi emerek kendi kendine kürleșen, tek komponentli poliüretan köpüktür. Yarı sert yapıda olup, bükülümü zor olmasına rağmen titreșim ve derz hareketlerine olanak sağlar. Tam bir yangın değerlendirmesi sağlamak için BS 476 bölüm 20’ye göre test edilmiștir. Aynı zamanda DIN 4102, B1 ve B2’ye de uygundur. Ahșaba, tuğlaya, tașa, çimentoya, sıvaya, asbeste, alçıpana, duralite ve metal yüzeylere mükemmel yapıșır. Intustrip: Yangına hassas durumlarda sıkıștırma contası olarak kullanım için geliștirilmiș, yumușak yapıșkanlı, hazır, șerit biçiminde bir mastiktir. Șeritler hidrokarbon kauçuktandır. Aleve ya da bașka bir ısı kaynağına maruz kaldığında, içerdiği özel katkı maddeleri sayesinde șișerek genișler ve duman ile alevlerin geçișine dayanıklı yalıtım malzemesi haline gelir. Bostik Intustrip, ürünün kullanımını kolay ve ekonomik hale getirmek için makara halinde temin edilir. Pencere çerçeveleri ve kapılardaki cam yataklarında ve sıkıștırma contalarında kullanılabilir.

In Bostik Fire Insulation, “4 Hour Protection” Promises Bostik, “Passive Fire Stopper” products during the fire up to 4 hours gas and toxic waterproof promises to protect.


Makale

254

Bir Pencereden İstenenler Nelerdir? Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER PÜKAD Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı

Bilindiği üzere “Pencere ve Kapı” gerek binalarda Enerji Verimliliğini sağlamak ve gerekse İklim Değișikliği’nin etkilerini azaltmak için en önemli enstrümanlardır. Bu nedenle bir pencere ve kapının nasıl olması gerektiğini kısaca özetleyelim. Pencere ve Kapılarda; 1. Tek cam asla kullanılmamalıdır. 2. Çift camın aralığı en az 12 mm en fazla 20 mm olmalıdır. 3. Pencere asla tek parçalı mermerin üzerine veya direkt kör kasanın üzerine oturtulmamalıdır. 4. Pencerenin fugası uygun șekilde izole edilmeli ve sızdırmaz hale getirilmelidir, iç taraf dıș tarafa göre daha sızdırmaz olmalıdır.

düzeltilse de hepsi kâğıt üzerinde kaldı. Zira henüz kontrol mekanizması etkili halde değil. Önce genelde enerji tasarrufunda mühim olan faktörleri göz önüne alalım: 1. Transmisyon yoluyla ısı kayıplarını önlemek için ‘U’ değeri ve ısı köprüleri ile çizgisel ısı iletim katsayısı <. 2. Güneșten faydalanmak için emisivite g katsayısı, gün ıșığından faydalanmak için W katsayısı. 3. Havalandırmadan doğan enerji kayıplarını azaltmak için eșanjörlü sistemler. 4. Yaz aylarında soğutma enerjisi tasarrufu için güneșten korunma düșünülmeli. 5. Aydınlanma enerjisini azaltmak için gün ıșığından faydalanmayı artırmalı. 6. Binanın dıș kabuğunu enerji tasarruf kaidelerine göre organize etmeli. 7. Pencereler baktığı yöne göre değerlendirilip U, g vs. değerleri saptanmalıdır. Pencere imalatçıları pencerelerinin rengini ve fiyatını ön plana çıkaracakları yerde, diğer pencerelerden ne kadar daha fazla enerji tasarrufu yaptıklarını kanıtlamalıdır. Burada bir Alman firmasının yaptığı reklamı yazmadan geçemedim. Pencerenin mini bir enerji santrali gibi görülmesi dileği ile…

Alman Trafik, İnșaat ve Șehir Geliștirme Bakanı Wolgang TIEFENSEE, bu konularda șunları söylemektedir; “Eğer biz küresel ısınmaya karșı bir șey yapmak istiyorsak, önce enerjiyi gerektiği yerde gerektiği kadar kullanmamız ve konutlarda enerji tasarrufunu ön safhaya çıkarmamız gerektiğine inanmamız lazımdır.’ Zira Almanya’da kullanılan toplam enerjinin % 40’lık bölümü, konutlarda kullanılmaktadır. Biz biliyoruz ki; konutlarda büyük enerji tasarruf potansiyeli yatmaktadır. İlk iș olarak binalarda kullanılan toplam enerjiyi, 2012’ye kadar % 30 așağı çekmeye ve 2020’ye kadar da tekrar % 30 tasarruf etmeyi planladık. Bunun için “Biz pencerenin U konutlarda enerji tasarrufu için yapılacak tadilatlara verdiğimiz düșük faizli kredileri değerini 1.8w/m²k’den artırdık ve kapsama alanını çok genișlettik. 1.2 w/m²k’ne indirdik. Enerji ile ilgili bütün aktörlerin bize yardımcı Aradaki fiyat farkını olmalarını bekliyoruz. Enerji tasarrufu için sizden almıyoruz.” yeni fikirlere yeni bulușlara, yeni malzemelere kısacası yeni inovasyonlara acilen ihtiyacımız var. Ayrıca yaz, kıș ve soğuk, sıcak bölge diye ayırım yapmadan enerji tasarruf kaidelerini sıkı bir șekilde her bölgede bölgesel șartları dikkate alarak uygulamalıyız. Verilere göre, Almanya’da 17 milyon konut bulunmaktadır. 2005 senesinde bu konutlardan ısınma ve soğutma için 191 milyon ton CO2 havaya verilmiștir. Burada yapılacak iș binanın dıș kabuğunu ısıyı geçirmesine müsaade etmeyecek șekilde yapmak, bina tekniği ile ilgili her șeyin enerji tasarrufu baz alınarak yapılmasını temin etmektir. Eski binalar, muhakkak ısı yalıtım teknikleri göz önüne alınarak restore edilmelidir.” diyor. Almanya enerji tasarrufu açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye ise bu ișe hiç önem vermeyen ülkelerin içine girmektedir. Son enerji kanunuyla bazı șeyler


Makale

258

Cam Sektörü Fikret YILMAZ

Cam Sektöründe Eğitim Cam sektörüne yönelik meslek liselerinin ve yüksek okulların sayı ve kalite açısından geliștirilmesi cam sektöründe verimlilik artıșını sağlayacaktır.

Cam’da Atıkların Geri Kazanımı Cam kırığı, yüksek miktarda doğal kaynak, enerji ve karbon emisyonu tasarrufu sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak ülkemizde toplanan cam kırığı atık miktarının çok düșük olması, doğal kaynaklara bağımlı kalmamıza neden olup bu tasarrufu sağlamamıza mani oluyor. Ülkemizdeki cam ambalaj atığı toplama ve geri dönüșüm faaliyetleri maalesef etkin bir șekilde yürütülmüyor. Bașta cam ambalaj sektörü olmak üzere, çeșitli üretim faaliyetlerinde ham madde olarak kullanılan ve yüksek miktarda doğal kaynak, enerji ve karbon emisyonu tasarrufu sağlama potansiyeli olan cam kırığı, istenen miktarda temin edilemiyor. Cam kırığı, birçok ülkede cam ambalaj üreticileri için ana ham madde haline gelmișken, ülkemizde toplanan atık miktarının çok düșük olması halen doğal kaynaklara bağımlı kalmamıza neden oluyor. AB mevzuatı ile uyum çerçevesinde benimsenerek yürürlüğe koyulan ‘’Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’ ambalaj atıklarının kaynağında toplanması konusunda; il, ilçe ve ilk kademe belediyelerin, piyasaya sürenlerin, yetkilendirilmiș kurulușların, lisanslı kurulușların, ambalaj atığı üreticilerinin (satıș noktaları, nihai kullanıcılar gibi) yükümlülüklerini açıkça ifade ediyor. Ancak, alt yapı eksikliği, ilgili kurum ve kurulușlar arasında yeterli koordinasyonun ve ișbirliğinin sağlanmaması yönetmelikte belirtilen geri kazanım hedeflerinin tutturulmasında zorluklara yol açıyor. Özellikle “Cam Ambalaj Atığı”, geri dönüșümü ve kazanımı en uygun malzeme olmasına rağmen, yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde Șișecam’ın kurduğu ve ÇEVKO’ ya devrettiği kumbara sistemi dıșında kaynağında toplama çok düșük seviyelerde gerçekleștiriliyor. Oysa cam kırıklarının toplanıp yeniden dönüștürülmesi halinde, ham maddeden üretime nazaran %25 daha az enerji kullanımı sağlamakta ve neticede daha az karbon salımı olmaktadır. Cam geri dönüșümü, cam ambalaj üretiminde özellikle ham madde ve enerji tasarrufu sağlayarak çevre korumasına yönelik önemli bir katkı yaratacaktır.

Eğitimli insan ve iș gücü, hızla büyüyen ve kalkınmakta olan Türk ekonomisinin en büyük ihtiyaçlarından biridir. Bu durum, özellikle cam sektörü için önemli bir handikaptır. Cam sanayinde çalıșma standartları ve iș gücü maliyetleri Türkiye ortalamasının üzerindedir. İșe yerleștirmede yüksek niteliğe sahip iș gücü tercih edilmekle birlikte, yeni istihdam ancak iș içi eğitimle sağlanabilmektedir. İș gücü piyasasının esnek olamayan yapısı, genelde iș gücünün yetersizliği ve en önemlisi istihdam üzerindeki yükler (sosyal güvenlik primleri, vergi yükü, zorunlu istihdam), katı çalıșma mevzuatı özellikle ikincil ișlemlerde (düz camı girdi olarak kullanan cam ișleme, el ișçiliğinin yüksek olduğu cam ev eșyası) istihdamı kayıt dıșına itmektedir. Bu durum, üreticiler arasında haksız rekabet olușturmakta, üreticilerin verimlilik artıșına ve maliyet düșürme konularına yoğunlașmasına yol açmaktadır. Rekabet gücü ve verimliliğin sağlanabilmesi için konusunda uzman ve teknolojik yenilikleri takip edebilen kalifiye iș gücü eksikliği rakip ülkelere nazaran ülke sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu anlamda, cam sektörüne yönelik Meslek Teknik Lisesi ve yüksek okullarının sayı ve kalite (kadro, teknik donanım) açısından geliștirilmesi büyük önem tașımaktadır. Ayrıca resmi eğitim sistemi de bu okullara yönelimi teșvik edecek șekilde düzenlenmelidir.


Makale

262

İki Yakaya 2 Yeni Bölge İle İstanbul’un İki Yakası Bir Araya Gelemeyecek! Mimar Osman GÜDÜ kentleșme ve imar hareketleri bu planlara göre yapılmakta. Hiçbir planda olmayan bu boyutta bir kent yerleșimi hangi planlama ilkelerine göre yapılacak. İstanbul, bugünkü nüfus yoğunluğu ile Marmara bölgesini sömüren ve kendi kendine yetemeyen bir șehir. Bu șehre ait imar rantları ile olușturulan cazibe, kenti 15 yılda yașanmaz hale getirmișken, bu yapılașmanın her türlü kanun ve yönetmeliklerle önü açılırken, yok olmaya mahkûm edilen İstanbul bu proje ile artık tamamen kendini tașıyamayacak bir kent olacaktır. Bu proje; ulașım, su, altyapı ve enerji kaynakları ile her geçen gün çok daha kötü bir duruma giden İstanbul’da imar rantının hükümet tarafından daha güçlü bir proje ile kullanılması anlamına gelecektir. Kentler yașayan organizmalardır. Her kentin bir belleği, kendine has kültürü ve sosyal yapısı vardır. Birilerinin bu kenti buradan kaldırıp, șurada șu koșullarda, yeni bir kente tașıyacağım demesi ile kentler yer değiștiremez. Bu büyük sosyal ve kültürel travmalara yol açar. Kentlerin yerleșim alanlarının mülkiyet hakları ve bu alanlar üzerinde olușmuș ekonomileri, yașama geçirdikleri bir sistemleri vardır. Bu sistemler yüzlerce yıllık birikimlere dayanır. Kendi olușturduğu düzen içinde, ekonomik ve sosyal değerleri yok saymak mümkün değildir. Bu aynı zamanda da mülkiyet haklarının gaspını da yaratır.

Çevre ve Șehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin 5 Ekim’de basına yaptığı, “2 yakaya 2 yeni bölge” projesi ile İstanbul’un bir kez daha geleceğini karartacak kararların alınması hakkındaki açıklaması endișe yaratıyor. Bakan ÖZHASEKİ; “İstanbul’a depreme dayanıklı yapıların yapılacağı, iki büyük ilçe için çalıștıklarını, konu ile ilgili çalıșmaların da bașlatıldığını, İstanbul’un Avrupa yakasında çok büyük askeri alanlar olduğunu, bu alanları tespit ettiğini ve en az 10 ilçenin kentsel dönüșümünü bu alanlar üzerinde, depreme dayanıklı binalar ile inșa edebileceklerini” söyledi. Anadolu yakasında da bu tip yerler keșfedildiğini açıklayan bakan; her iki yakada da 1 milyon nüfuslu yeni yerleșim alanları yaratacaklarını ifade etti. Yapılacak yerleșimlerin 6 kata kadar olacağı ve deprem riski altındaki, “Avcılar bașta olmak üzere ilk etapta, 8-10 ilçe için; Esenler, Güngören, Bağcılar, Eyüp ve Sultangazi ilçelerini içine alacak șekilde yapılacak olan yeni yerleșime ait kararın da bir ay içinde çıkacağını” söyledi. “Kendi ekibimle çalıșıyorum, 10-15 mimar konu ile ilgili çalıșmalarını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbașkanıma da projemi anlatıp planlanan çalıșmalarla 15 yılda deprem korkusunu bitireceğim” dedi. Tüm bu açıklamaları endișe ve hayretle okudum. İstanbul’un anayasası denen bir 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı var. Bu plana bağlı 1/500 ve 1/1000 ölçekli kent planları var. Tüm

Açıklanan proje çok ciddi çalıșmaları içerir. Bakanın “Kendi ekibimle çalıșıyorum. 10-15 mimar çalıșıyor. Bir aya kadar sonuçlanacak” demesi ile bu uygulamalar yapılamaz. Bir yerleșim alanının tespitinde o bölgeye ait tüm değerlendirmelerin yapıldığı her türlü gelișmeye imkân tanıyacak tüm veriler toplanmalı, konunun uzmanlarınca uzun ve bilimsel çalıșmalar sonu ortaya çıkacak sonuçlara göre kararlar verilmelidir. Kaldı ki deprem ile ilgili İstanbul bașta olmak üzere tüm bölgenin depremsellik haritaları çıkarılmıș ve bu konuda bilimsel verileri ortaya konmuștur. Buna rağmen bu güne kadar İstanbul’da depreme karșı yenileme adı altında yapılan uygulamaların çoğu afet riski altındaki alanlar tanımına uymayan, imar rantının olduğu alanlarda yapılmıștır. İstanbul ve çevresinde deprem de bahane edilerek imar rantlarının önü açılmıș ve bunun için yasal düzenlemelere de gidilmiștir. Bakanın depreme karșı yapılması gerektiğini ifade ettiği bu proje, hükümetin ekonomik çıkmazdan kurtulması adına, yıllarca inșaat ve imar hareketlerinden beslenmesinin yeni ve büyük bir kaynağa kavușturulması için önerilmiștir. İstanbul bugün azman bir kent olarak dünyada gerek ulașım gerekse yașam kalitesi açısından en kötü kentler sıralamasında ön sıralarda yer alan; geçmiși, kültürü, tarihi ve ekonomisi ile bir dünya kentidir. Bu kent artık bir gece rüyada akla gelen fikirler ile yönetilmemeli, bilim ve dünya kenti olma özelliğine haiz projelerle yönetilmelidir.


Makale

264

PVC Profil Köșe Kaynağı Yapım Kuralları Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi Doğrama yapılmadan önce profiller 24 saat öncesinden oda sıcaklığında (20°) bekletilir, böylece kaynağın daha dayanıklı olması sağlanır. Profillerin köșe kaynakları kaynak makinelerinde yapılmalıdır. 240 – 250°C kaynak ısıtma süresi 20–30 saniye, bekleme (soğuma) süresi ise 20–30 saniye arasında değișir. Kaynak plakalarının ve kaynak yapılacak yüzeylerin temizliği yapılmalıdır. İyi bir kaynak yapabilmek için, profillerin kesim açılarının tam olmasına, kaynak makinesi pabuçlarının yükseklik, açı ve paralellik ayarlarının tam olmasına dikkat etmek gerekir. Kaynak sırasında profil dönmesini engellemek için kaynak dayama takozları kullanılmalıdır. Kaynak yapılmadan önce doğrama resmi ve kesim ölçüleri kontrol edilmelidir. Son olarak tamamlanan kaynağın kontrolü yapılmalıdır. PVC Profil Köșe Kaynağının Yapılması 24 saat öncesinden 20°’lik oda sıcaklığında doğraması yapılacak profilleri bekletmemiz

gerektiğini, böylece kaynağın daha dayanıklı olmasının sağlanacağını söylemiștik. Köșe kaynağını yapmadan önce; su tahliye kanalları ve kol yerleri açılmalıdır. Destek sacının konmuș olduğu kontrol edilmelidir. Doğrama resmi ve kesim ölçüleri kaynak yapmadan önce kontrol edilmelidir. Kaynak yüzeylerinde yanmadan dolayı iyi olmayan bir kaynak ve renk değișikliği meydana gelebilir; böyle bir sorun ile karșılașmamak için kaynak yapılacak yüzeylerin ve kaynak plakalarının temizliği yapılmalıdır. Bu așamadan sonra kaynatılacak profiller kaynak makinesinin tezgâhına yerleștirilmelidir. Kaynayacak parçalar sabit dayama plakası ile sabitlenmelidir. Sıkıștırma ișlemi pnömatik olarak makine tarafından yapılmaktadır. İyi bir kaynak için profillerin kesim açılarının tam olması kaynak makinesi pabuçlarının yükseklik, açı ve paralellik ayarlarının tam olması sağlanmalıdır. 240 – 250°C deki sıcaklıkta yapılan kaynak ișleminden sonra profil 20 – 30 saniye beklemeye (soğumaya) bırakılmalıdır.


Röportaj

266

Kenan ÇİÇEK: “Maestro İle Yeni Dönem Bașlıyor” Wiberant Yapı Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan ÇİÇEK röportaj sorularımızı yanıtlayarak firma faaliyetleri ve sektörün mevcut konumu, geleceği hakkında görüşlerini bildirdi. sadece reklam aracı olarak kullanıldığı bir sektör içerisindeyiz maalesef. Marka, rekabet içerisinde olduğumuz diğer firmalarca “reklam” dolgusu altında pazarlanan bir gereç halinde iken biz sadece kalitemizi, sürekliliğimizi ve güvenirliliğimizi ön plana çıkartarak markalașma yolunu seçtik. Sürekli genișleyen müșteri potansiyeli ve müșteri memnuniyetini hedef alan, değișim ve yeniliklere açık yapısıyla Ege Profil çatısı altında Maestro 70’lik ve sürme serileriyle doğrama konusunda müșterilerin taleplerine en uygun șekilde cevap verebiliyoruz. Tüm șartnameli projelere (et kalınlığı ve gramaj) rahatlıkla girebiliyoruz. Sunmuș olduğumuz hizmet ve kalite bizi aranan bir marka yapıyor.

Firmanız faaliyetlerine, markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Firmamızın 2008 yılından bu yana Alüminyum ve PVC sektörlerinde sürekli faaliyet göstermesi bir istikrar belgesidir. İnșaat sektöründe bu kadar uzun süre faaliyet gösterebilmiș bir firma, istikrarı ile bașarıyı yakalamıș demektir. Kurulduğumuz günden beri ișimizi özenle ve dikkatle takip etmemiz, sunduğumuz hizmetin her daim arkasında durmamız sanırım bu bașarının anahtarıdır. Sektörel faaliyetlerimizde rekabet olgusuna; fiyat farkı anlamında değil, kalite farkı anlamında dikkat ederek hareket ediyoruz. Rekabet politikamızı kalite odaklı kurarak, “farklıyı”, “yeniyi” üretim ile bulușturma ve kaliteyi ortaya

çıkarma gayreti içerisindeyiz. PVC doğrama faaliyetlerimizde özellikle “hazır doğrama” konusunda iddialıyız. Hazır doğrama konusunda bazı tereddütleri, önyargıları, aldığımız yenilikçi tedbirler ile așmayı bașardık. Biz projelerimizde müșterilerimize önerilerde bulunarak onları kolaylıkla yönlendirebiliyor, onların taleplerine daha uyumlu cevap verebiliyoruz. Kaliteyi bir yașam biçimi olarak kabul ediyoruz. Sektöründe güvenli, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayıșı ile müșteri beklentilerinin ötesinde değer yaratacak ürün ve hizmet sunarak, sektörde örnek ve öncü kuruluș olmak en büyük hedefimizdir. Marka bilinirliğini sağladığınız ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Markalașmanın önemli bir değer olduğu tartıșılmaz bir gerçek. Markanın

Marka olarak hedefleriniz nelerdir? Yurt içi ve yurt dıșı müșterilerimizle ve tedarikçilerimizle, aynı hedefe doğru sürekli büyüyerek lider firma olmak ve bunu sürdürmek. Sektördeki rekabet ortamında, çıkar dengelerinde; iș ahlakına ve iș etiğine uyum içinde kaliteden asla ödün vermeden, güvenilir ve emin adımlarla yol almak. Bașarı göstergelerini sürekli iyileștirmek. Bulunduğumuz sektörde, teknolojik gelișmelere hızla uyum sağlayan, değișimi yönlendiren, müșteri ve çalıșan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, çevreye duyarlılığı ile öncü olan, sektöründe bir dünya șirketi olmak. Bu anlamda, CNC, PVC doğrama makinemiz, dört kafa tam otomatik kaynaklarımız, profesyonel bir ekip ile sektördeki bilgi ve birikimleri sürekli gelișen teknoloji ile bütünleștirerek müșteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen șekilde karșılayarak yol almayı amaçlıyoruz.


Röportaj

268

2017 yılı markanız için nasıl geçti, 2018 yılı hedef ve beklentilerinizi değerlendirir misiniz? 2017 yılı bizim için çok aktif ve verimli geçti. “Hızlı ve özenli” prensibi ile her projemizin üstesinden bașarıyla geldiğimizi düșünüyoruz. Çeșitli sosyal medya (internet, dergi ve gazete) röportajları yapma imkânı bularak kendimizi doğru tanıtmayı amaçladık ve müșteri portföyümüze birçok ilden gelen siparișlerimiz ile ekleme yapma imkânı bulduk. Yeni yıla, birçok projemizi hayata geçirecek olmanın heyecanı içerisinde giriyoruz. Sağlam adımlarla yaptığımız yatırımların karșılığını alacağımız bir yıl olacağını umut ediyoruz. Gerçekleșen piyasa dalgalanmalarına önlem olarak, agresif bir piyasa politikası yürütmeyerek, optimum seviyede bir büyüme gerçekleștirmeyi planlıyoruz. Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz? İnșaat sektörü çok geniș bir hizmet kartelasına sahip. Bu sektörün, hızla gelișen șehirleșmeye yetecek kadar tedarikçinin olduğu PVC doğrama kolu, kendi içerisinde birçok alt hizmetlere bölünmekte. Bu sebeple, ișimiz göründüğünden çok daha ayrıntılı ve zor. Bu denli hızlı yükselen bir

șehirleșme, beraberinde çok hızlı bir üretimi gerektirmektedir. Üretim hızı, verimlilik ile doğrudan orantılı olup, CNC makine sistemine sahip olan bizim gibi firmaların sektörde ön plana çıkmasını sağlamıștır. Bildiğiniz üzere șehirleșme, toplu yıkım ve toplu inșaat șeklinde ilerleyen projelerden olușmaktadır. Bu nedenle, bizim gibi otomasyon sistemli firmalar, bu sektörün geleceğini önemli ölçüde değiștireceklerdir.

doğru bir plan kurgusu ile yapmayı bașarırsanız, en az zarar ile çıkmayı planladığınız kriz dönemi size bir anda fırsatlar kapısı olacaktır. Piyasayı iyi analiz edip, gelișen yenilikleri çok iyi takip etmek biz sektör temsilcilerinin en büyük görevi olmalıdır. Bu fırsatlar kapısı sağlam bir sermaye analizi ve detaylı bir gözlem gücü ile sonuna kadar aralanacaktır.

Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Krizler, eğer bir firma için dönemsel bir süreç olmanın dıșına çıkarsa, o firma için maalesef yașanabilecek en kötü senaryo olabilir. 1993 yılından bu yana, tahmin edersiniz ki, birçok kriz yașadık ve en az zarar ile așmayı bașardığımızı düșünüyoruz. Kriz dönemlerinin geleceğini önceden sezmek ve zorunlu önlemleri derhal almak birincil kural olmalıdır. Yatırımlar sürekli öz sermaye artırımına yönelik olur ve firmanın önceden planlanmıș projeleri, olabildiğince, bu öz sermaye araçları ile yapmaya gayret edilirse, kriz bir süreç olmaktan çıkamayacak ve bu süreci kendi lehinizde yönetmek sizin elinizde olacaktır.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Sektörümüzü çok daha iyi bir konuma tașımaya çalıșmak için gösterdiğimiz gayretlerin, yerini bulmasını ve rekabet anlayıșının köklü bir değișime uğraması gerektiğini tüm sektör temsilcilerinin anlamasını diliyorum.

Yașadığımız kriz dönemi deneyimleri bize șunu gösterdi ki; risk analizini,

Bu imkânı bize verdiği için ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri temsilcilerine çok teșekkür ediyorum. Kenan ÇİÇEK: “We Strive to Bring Quality, New and Innovation with Production” Kenan ÇİÇEK, the Chairman of Board of Directors of Wiberant Yapı Ltd. Ș. present his opinions on company activities, current status and future of the industry after answering our interview questions.


Sektör

270

13. PÜKAD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) “Olağan Genel Kurul Toplantısı” 14 Şubat 2018 tarihinde yoğun katılımla 2018-2019 döneminde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyelerin seçilmesiyle gerçekleşti.

PÜKAD 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı; açılıș ve yoklama, divan bașkanı ve üyelerin seçiminden sonra șehit askerlerimiz için saygı durușu ile bașladı. “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”, “Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları”nın okunması ve tahmini bütçenin görüșülerek onaylanmasının ardından Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danıșma Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi ile devam etti. Genel kurul seçiminin ardından toplantı, davetlilerin katıldığı akșam yemeğiyle son buldu. 2018-2019 dönemi Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Dr. Muzaffer TAMER, KURUCU ÜYE, Başkan Abdülkadir ERMURAT, PİMAPEN, Üye Mehmet AKTEKE, KOMPEN, Üye Mustafa KAS, ADOPEN, Muhasip Üye Mehtap ULUCEVİZ, FIRATPEN, Üye

Yedek üyeliklere; Șevket KILIÇ, TECNOPLAS Hasan YILDIRIM, TECNOPLAS Suat HOȘVER, KURUCU ÜYE Danıșma Kurulu Üyeliklerine; Tamer ÖZEN, EGE PROFİL Oktay ALPTEKİN, KURUCU ÜYE Genel Sekreter; Aynur ACAR PÜKAD, yeni dönemde yeni yönetime bașarılar diler.

Yedek Üyeliklere; Ahmet KOLTUK, FIRATPEN Cem KORKMAZ, EGE PROFİL İ. Haluk TÜRE, HATÜPEN Ergün ÇİÇEKÇİ, EGE PROFİL Yalçın KARSLIOĞLU, PİDOSAN Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Mutlu SUNER, FIRATPEN Hasip MUYİR, PİMAPEN Seyfettin ASLAN, PİMAPEN

13th PÜKAD Ordinary General Assembly was Held The “Ordinary General Assembly” of Association of Industry of Window and Door (PÜKAD) was realized on 14th February 2018 with significance participation for selection of Original and Substitute Members of Board of Directors and Supervision Board to act during the period of 2018-2019.


Sektör

272

PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Konferansı Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Resmi Gazete’ de yayımlanan ve “PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” yeterlilik belgesi alınması gereken meslekler arasına Doğrama Montajcılığı da girdiğinden artık inşaatlarda belgesiz çalışılamayacağının altını çiziyoruz. Bu zorunluluktan yola çıkan PÜKAD, tüm üyelerini, bayilerini ve bayi montaj elemanlarını ve sektör temsilcilerini daha kapsamlı bilgilendirmek, ilan edilen tebliğe dikkat çekmek ve belge almak isteyen doğrama montajcılarını daha detaylı bilgilendirmek için 7-10 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde “2018 Avrasya Pencere Fuarı” bünyesinde 8 Mart 2018 tarihinde “PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MYK Mesleki Yeterlilik Konferansı” düzenliyor. PÜKAD, kayıt yaptıran katılımcılara konferansın ardından “Katılım Belgesi” verecek. Tarih : 8 Mart 2018 Saat : 13.00-16.00 arası Yer : TÜYAP Fuar ve Kongre Alanı “Karadeniz Salonu”

Konferans içeriği;

13.00-13.30

Kayıt – Çay - İkram

13.30-14.00

Aynur ACAR, PÜKAD Genel Sekreteri Takdim ve Hoș geldiniz. “Doğru PENCERE Montajı” Video Gösterimi

PÜKAD olarak hazırlamıș olduğumuz “PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” Ulusal Meslek Standardı bilindiği üzere 30192 sayı ve 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

14.00-14.15

Hakkı BUYRUK, TUREEFF Teknik Müdürü “Enerji Verimliliğinde Pencere ve Kapının Önemi”

Resmi Gazetede yayınlanan TEBLİĞ Ek listenin 27. sırasında 14UY01953/00 Ulusal Yeterlilik Koduyla yer alan Yeterlilik Belgesi alınması gereken meslekler arasına alınmıș oldu.

14.15-14.30

Didem KALE, PÜKAD Üyesi Eğitim Danıșmanı “İklim Değișikliğinde Pencere ve Kapının Etkileri”

Kayıt için: Aynur ACAR, PÜKAD Genel Sekreteri, pukad@pukad.org (mail gönderilmesi)

Açılıș Konușması Adem CEYLAN MYK Bașkanı (Teșrifleri halinde)

14.30-14.45

Kadir ERMURAT, PÜKAD Yön. Krl. Üyesi Teknik Danıșman “Doğru Montaj Kuralları”

14.45-15.00

Mutlu SUNER, PÜKAD Yön. Krl. Üyesi Mesleki Yeterlilik Danıșmanı “Belgeli PVC Doğrama Montajcısı Olabilmek, Teorik ve Pratik Uygulama”

15.00-16.00

Esra Günay TOKLUOĞLU, MYK Uzmanı “PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” Tebliği, Koșulları ve Devlet Teșvikleri.

16.00

Soru-Cevap-Kapanıș

# Yeterlilik Kodu 14UY0195-3

Occupational Competence Conference for PVC Cutting Assemblers Association of Window and Door Industry (PÜKAD) draws attention to that one may not be employed in constructions as Cutting Assemblers are within the occupations requiring competence certificate “PVC CUTTING ASSEMBLER MYK Occupational Competence Certificate Obligation” published in the Official Gazette. With this obligation, PÜKAD is organizing “PVC CUTTING ASSEMBLER MYK Occupational Competence Conference” on 8th March 2018 in scope of “2018 Eurasia Window Exposition at TÜYAP Exposition and Congress Center to be realized between 7th and 10th March 2018 to inform the cutting assemblers who wish to be certified and draw attention to the notice announced and inform all its members, dealers, dealers’ assemblers. PÜKAD will issue “Participation Certificate” after the conference who registered.

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Revizyon

PVC Doğrama Montajcısı

Seviye 3

İnșaat

14UY0195-3/00

Yetkilendirilmiș Belgelendirme Kurulușları

UY Onay Tarihi Ve Sayısı 2.04.2014 2014/23

Belge Zorunluluk Tarihi 26.09.2018


Röportaj

274

Kemalettin AKSÖZ; “Global İșbirliklerimize Balkan Ülkeleriyle Devam Ediyoruz” Girişimci Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneği (GALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ önderliğinde düzenlenen roadshow kapsamında Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT ve ALU&Art - Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Balkan ülkelerine düzenlenen geziden gayet olumlu geri bildirim ile dönüş yaptı. dergilerimiz ALU&Art ve Win&ART Proje ile katılım sağlayarak siz değerli iș ortaklarımızı yurt içinde olduğu kadar global pazarlarda da temsil etmenin gururunu yașıyoruz diyen AKSÖZ; Balkan ülkeleri roadshowumuz sonrası bu șehirlerdeki sektörel gelișmeleri de dergilerimiz sayfalarından takip edebilirsiniz dedi.

Roadshow kapsamında düzenlenen etkinlik 10 Kasım’da Yunanistan’ın Selanik șehrinde Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğduğu ev ölümünün 79. yıldönümünde ziyaret edilerek bașladı. Balkan seyahati, anma töreninin ardından Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan șehirlerine ziyaret ile devam etti. Bu ziyaret esnasında Lenox, Alcomet, Teal, Alumil, Altes, Etem, Weiss, Everest gibi global alüminyum markalarına birebir ziyaretler organize edilerek, alüminyum sektörü hakkında ülke bazlı bilgiler alındı, ülkemiz alüminyum sektörü hakkında bilgi paylașımında bulunuldu. Ayrıca global alüminyum markalarının yanı sıra T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müșaviri M. Erhan SAZAK ve Bulgar-Türk Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Fikret İNCE ve #VMHBSJTUBO,BQ‘1FODFSF %FSOF˘JłDSB.àEàSà4WFUPTMBW .-"%&/0V ziyaret edildi. Temsil ettiği sektörlerin en çok takip edilen dergileri olma özelliğini uzun yıllardan beri koruyan ALU&Art ve Win&ART Proje dergileri global fuarların “Tek Türk Medya Partneri” olarak da dikkat çekmeye devam ediyor. Balkan ülkeleri ile kurulacak ticari ișbirliğin önemine vurgu yapan ALU&Art - Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ; ülkeler arasında köprü görevi gören her türlü olumlu projeye destek vereceklerini önemle vurguladı. Yılda ortalama 60 yurt içi ve yurt dıșı fuar organizasyonlarına

Roadshow kapsamında görüș bildiriminde bulunan Kemalettin AKSÖZ; “Bilindiği üzere fuarların pazarlamadaki etkin rolü yadsınamaz. Her yıl dünyanın dört bir yanında düzenlenen yerel ve uluslararası fuar organizasyonları, geniș çaplı iș bağlantılarına aracılık etmektedir. Biz de Mimart Yayıncılık olarak yayına hazırladığımız ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimizi 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Kapı - Pencere - Cam ve eș zamanlı yapılacak Alüminyum Özel Bölümü için hazırlamaya bașladık. Sektörümüzü yakından takip ederek nabzını tutmayı, sektörün ulaștığı son teknolojiyi, bașka yerde bulamayacağınız pek çok ticari bilgiyi gözler önüne sermeyi ilke edinen tüm yerel ve uluslararası fuar, organizasyon ve etkinlikleri önemsiyor, sizlere bu gelișmeleri bizzat sunmanın hazzını yașıyoruz” dedi. AKSÖZ; “Tarafsızlık ilkesi ile yola çıktığımız yayıncılık hayatımızda, birçok ilke imza atarak sektörümüzün lider yayın kurulușu olmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kez daha bu satırlardan dile getirerek, siz değerli dostlarımıza teșekkürü bir borç bilir, sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiriz.”

Kemalettin AKSÖZ; “We will continue our Global Cooperation with the Balkan Countries” Reed Tüyap Fuarcılık Deputy General Director Fatih ÖZMERT and ALU&Art Win&ART Project Magazine Concession Owner Kemalettin AKSÖZ within the scope of the roadshow led by the Chairman of the Board of Directors of the Entrepreneur Aluminum and Industrialists’ Businessmen Association (GALSİAD), Celalettin KIRBOZ, returned with very positive feedback from Balkan countries.


Sektör

2

BALKAN ÜLKELERİ ROODSHOW’UNDAN KARELER


Röportaj

276

“Para Kazanmanın Her Türlü Yolu Mubah Değildir!” Beka Aksesuar Dış Ticaret Müdürü Şule BARAN ile sektör değerlendirmesinden sektörü daha iyiye taşımak için yapılması gerekenlere kadar geniş bir perspektifte, Mall of Istanbul The Office ofislerinde bir röportaj gerçekleştirdik. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bu sektöre çok uzun yıllar önce bașladım. Önceleri plastik kapı-pencere ürün grubu ile bașladım. Daha sonra aksesuar satıșı ile devam ettim. Son 15 yıldır da dıș ticaret alanında çalıșma hayatıma devam ediyor, deneyimlerimi firmamızı daha ileriye götürmek için kullanıyorum.

2017 sizin için nasıl geçti, 2018’den beklentileriniz nelerdir? 2017’nin bizim sektörümüz için çok güzel geçtiğine inanıyorum, bu güzellikten biz de payımızı aldık. Birçok firma üretimi çok fazla zorladı; malzemeleri yetiștiremediler, mesaili çalıșmalar yapıldı. Bu da sektörde iș ve hareketin olduğunu gösteriyor. Sene bașları çok fazla fikir vermese de geçen yılın bitimiyle bu yılın gelișine baktığımızda 2018 için de aynı hareketin olacağını düșünüyoruz. Öngörülerimiz 2018’in de geçen yıl gibi, iyi bir yıl olacağı yönünde.

Sektörde eski bir firma olduğunuzu biliyoruz; fakat geçtiğimiz seneden itibaren yeni bir olușum ile devam ediyorsunuz. Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? 2005 yılında kurulan firmamız, 2017 yılının Eylül ayında unvan değiștirerek yeni bir firmaymıș gibi göründü fakat biz, eski ve deneyimli bir firmayız. Ortaklarımızla, uzun yıllar güzel bir șekilde devam eden ișbirliğimizi yine aynı șekilde sonlandırarak Beka Aksesuar Dıș Ticaret firması olarak yolumuza devam ediyoruz. Sektör partnerleriniz hakkında neler söylersiniz? Çalıștığımız birçok farklı partnerimiz var. Çalıștığımız ve temsil ettiğimiz firmaların alanında güçlü, tecrübeli, uzman ve iyi firmalar olmasına dikkat ediyoruz. Beraber yürüdüğümüz firmalar kendi konularında gayet uzmanlașmıș firmalardır ki bunlar sektörün öncü isimleridir. Ürün gruplarınız nelerdir? Plastik pencere yapımında kullanılması gereken profil ve destek sacı dıșında ne kadar ekipman varsa bunların teminini gerçekleștiriyoruz. İspanyolet, kol, menteșe, vida grubu, makine grubu,

kimyasal grup gibi bir pencerenin üretimi için ne gerekiyorsa, müșterilerimiz bu ürünlere bizden ulașabiliyor. Katıldığınız ya da katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Beka, henüz çok yeni bir olușum. Eğer Beka olarak düșüneceksek çok kısa bir geçmișimiz var. Bu kısa olușuma çok verimli geçen bir Dubai Doors Window Facades Fuarı sıkıștırdık. 2018 yılı içerisinde, katılmayı hedeflediğimiz en az 2-3 tane yurt dıșı fuarı var. Beka bir dıș ticaret firması olduğundan yurt dıșı fuarlarını çok önemsiyoruz ve mümkün olduğunca bu fuarlara katılmayı planlıyoruz.

“Belli bir standardın altındaki ürünü müșteriye satmıyoruz. Kendilerini alıp bize gönderdiği ürünleri yüklemeyi kabul ediyoruz ama düșük kaliteli bir ürünü asla kendimiz alıp müșteriye pazarlamıyoruz. Bunu da artık müșterilerimiz çok iyi biliyor. Bu bizim en büyük farkımız; yani para kazanmanın her türlü yolunun mubah olmadığını düșünüyoruz.”

İç piyasada çalıșmamanızın buna bir etkisi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bir de biz çalıșırken pazarımızın riskini bölüyoruz. Tek bir taneye ya da 2-3 pazara yoğunlașmadan; uzanabildiğimiz kadar farklı pazarlara ulașmaya çalıșıyoruz. Bunun bizim için büyük artıları var. Çalıștığımız herhangi bir pazarda bir risk oluștuğu takdirde yoğunlașacağımız ikinci pazarımız zaten elimizin altında oluyor. Ülkelerin inanıșları ve yașayıșlarına göre tatil olan bir pazar, diğer bir pazarda tatil olamayabiliyor. Boșlukları bu șekilde doldurarak bir çalıșma yapıyoruz. Șimdi tüm bunların meyvelerini yiyoruz. İhracatta her sezonumuzu dolduracak bir pazar olușturuyoruz bir șekilde. Firmanızın maliyetlerinde, markanızın pazardaki bașarı grafiğinde ve rekabet noktasında sizi diğer firmalardan ayıran öncü farklılıklarınızdan bahseder misiniz? En büyük farklılığımız, ticareti olması gerektiği gibi yapıyoruz. Bu bizim kendimize söylediğimiz bir șey değil, müșterilerimizden aldığımız geri dönüșlerdir. Biz müșterilerimize asla kendi istediğimiz ürünü değil șartlar neyi gerektirirse gerektirsin onların istediği ürünleri veriyoruz. Yüklediğimiz her araca kendi aracımız gözüyle bakıyoruz. Aracın yükleniș tarzından tonaj detaylarına kadar müșteriyi bilgilendiriyoruz. Eğer eksiklik ya da onların zararına bir șey varsa mutlaka buna müdahale ediyoruz ki bu da müșterilerimizin çok beğenerek bizi


Röportaj

277

bu rekabetin neticesinde firmaların kâr marjları çok cüzi oluyor. Yani üretici de satıcı da bu rekabetten dolayı yeterli kârı elde edemiyor. Aslında baktığımızda aksesuar grubundaki üretici sayısı az. Bu iși layıkıyla yapan firma sayısı bu kadar azken böylesi bir rekabetin olușması ve firmaların birbirlerinin kârlarıyla bu kadar oynaması bana çok enteresan geliyor. Firmaların bir an önce bir araya gelip aksesuarda ve diğer ürün gruplarında birlik olușturup en azından bir dip fiyat politikası uygulamaları gerektiğine inanıyorum.

taktir ettiği bașka bir konudur. Müșteri talep etmiș dahi olsa, belli bir standardın altındaki ürünü müșteriye satmıyoruz. Kendilerini alıp bize gönderdiği ürünleri yüklemeyi kabul ediyoruz ama düșük kaliteli bir ürünü asla kendimiz alıp müșteriye pazarlamıyoruz. Bunu da artık müșterilerimiz çok iyi biliyor. Bu bizim en büyük farkımız yani para kazanmanın her türlü yolunun mubah olmadığını düșünüyoruz. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini fırsata nasıl çeviriyor? Bunu tamamıyla kendi sektörümüz için yorumlayacağım. Krizler düșük kâr marjlarını biraz daha yükseltip standartlara yaklaștırma fırsatlarıdır

aslında. Biz hammadde olarak dövize ve Londra Metal Borsasına endeksliyiz, büyük bir hammadde grubumuz buradan ișlem görüyor. Döviz son 4-5 aydır hareketli olduğu için ve her gün farklı rakamlardan ișlem gördüğü için müșterilere günlük fiyatlar veriyoruz. Bu, bir kriz gibi görünüyor ancak bunu fırsata çevirebiliriz. Bu fiyat geçișlerini müșterilere anlatırken kâr marjlarımızı biraz daha zorlayabilirsek en büyük fırsat bu olacak. Ben en güzel paraların kriz zamanlarında kazanıldığını düșünüyorum; çünkü geçmiște yașadığımız tüm krizler bize bunu gösterdi. Bu noktada ekonomik kriz diyebileceğimiz kur artıșları çok iyi fırsatlar olabilir. Ülke olarak bize dezavantaj oluștursa bile dövizin güçlenmesi, bizim dıș piyasadaki Türk Lirası karșısındaki gücümüzü de arttıracağı için aslında bunları çok güzel değerlendirebileceğimizi düșünüyorum. Sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörümüzle ilgili söylenecek çok fazla șey var aslında. Bunların en önemlisi sektörümüzde bir birlik olmaması. Özellikle aksesuar grubu içinde ciddi bir rekabet söz konusu ve

Sanırım bu, çok zor bir șey. Bireysel yürütülen faaliyetler çok fazla yankı uyandırmıyor ve bir yaptırımı olmuyor. Aksesuar sektörünün içinde bulunduğu durum biraz zorlu! Bütün anlamıyla aksesuarcı diyemeyeceğimiz, atölye mantığıyla çalıșan çok fazla imalatçı var. Bu imalatçılar kendi devamlılıklarını sağlamak adına bireysel önlemler alıyorlar ve bu durum, sektöre pek yaramıyor, dezavantajı oluyor. İvedilikle, tüm imalatçıların bir araya gelip yürütülen farklı fiyat politikalarıyla ilgili bir paydada bulușmaları gerekiyor. Belki aralarında fiyat politikasını yine oturtamayacaklar; ama büyük ve küçük ölçekli üreticileri koruyacak önlemler alabilirler. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Çok uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. 20 yılı așkın süre içerisinde, dönüp geriye baktığım zaman ilk zamanlara göre tabii ki çok yol kat ettik. İftiharımız olan birçok ürünümüz var. Özellikle bu konuda partneri de olduğumuz Reze markasını vurgulamak istiyorum. Fakat 20 senede gelinen nokta olması gerektiği gibi değil. Üretim ve sistem anlamında ve birçok üründe çok daha iyi ișler çıkarabiliriz diye düșünüyorum. “Not All Ways to Make Money is not Fair!” We have realized an interview with Șule BARAN, Foreign Trade Director of Beka Aksesuar at their Office located at Mall of Istanbul The Office discussing from the industry evaluation to the ways to improve the sector.


AVRASYA KAPI PENCERE CAM ALÜMİNYUM 2017 FUARI TÜYAP KATILIMCI FİRMALAR


AVRASYA KAPI PENCERE CAM ALÜMİNYUM 2017 FUARI TÜYAP KATILIMCI FİRMALAR


Sektör

286

Adana Cam, Nitelikli Cam İșleme Yeteneğini Camdan Langırt Masası Yaparak İlk Kez Adana İnșaat Fuarı’nda Tanıttı Seksen yıldır cam sektöründe hizmet veren Salt Cam’ın kardeş kuruluşu olan Adana Cam; 15 – 18 Şubat 2018’de düzenlenen Adana İnşaat Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Şişecam 10 mm ultra clear camdan üretilen, ilk kez fuarda sergilenen langırt masası büyük ilgi gördü.

Her zaman ilkleri bașaran; en iyi, en güzel, en kaliteli ürünleri müșterileriyle bulușturan ve müșteri memnuniyetini en üst seviyeye tașımayı misyon edinen Adana Cam, Șișecam 10 mm ultra clear camdan üretilen langırt masasını Adana İnșaat 2018 Fuarında ilk kez tanıttı. Adana Cam Șirket Müdürü M. Arif SALT, stantlarını ziyaret eden Adana Büyükșehir Belediye Bașkanı Hüseyin SÖZLÜ ile langırt oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Arif SALT, Adana İnșaat Fuarı açılıșında Adana Valisi Mahmut DEMİRTAȘ’tan, Adana Ticaret Odası Bașkanı Atilla MENEVȘE’den ve Adana Sanayi Odası Bașkanı Zeki KIVANÇ’tan ulusal enerji verimliliği için yeni yapılan binalarda LOW-E kaplamalı camların kullanılmasının zorunlu hale getirilmesini istedi. Arif SALT, pencere doğramalarında ısıcam serilerinin kullanılmadığı binalarda enerji kaybının % 35 olacağına dikkat çekerek Adana Büyükșehir Belediye Bașkanı Hüseyin SÖZLÜ’den Adana Șehir Konseyi’nde karar aldırarak, bundan sonra Adana ve ilçelerinde yapılacak tüm binalarda kaplamalı camların zorunlu hale

getirilmesini, bunların kullanılmadığı binalara ruhsat verilmemesini, bunun TSE 825 Yapı Denetim Kanunu’nda belediyelere bu yetkinin tanındığını ve uygulamasının artık fiili olarak hayata geçirilmesini temenni ettiklerini söyledi. Makine parkurunu sürekli geliștiren, kalitesini belgelerle ispatlayan, uluslararası standartlarda üretim yapan, her yıl yeni yatırımlarla büyüyen Adana Cam, markalarını temsil eden diğer ürünleri ziyaretçilerin ilgisine sunarak bașarılı bir fuar organizasyonuna daha imzasını attı. Adana Cam Presented its Soccer Table in Adana Construction 2018 for the First Time The sister company of Salt Cam working with glass trading for eighty years, Adana Cam met with the professionals of the industry in Adana Construction 2018 Exposition organized between 15th and 18th February 2018. The soccer table made of Șișecam 10 mm ultraclear glass and presented for the first time in the exposition drew significant attention.


Sektรถr 288


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t "MàNJOZVN 17$ BIÅ&#x2014;BQLBQÂ&#x2018; QFODFSF Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÃ&#x161;SMFSJ t 5àNNJNBSMÂ&#x2018;LPmTMFSJ t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSJPEBMBSÂ&#x2018;àZFMFSJ t (BZSJNFOLVMZBUÂ&#x2018;SÂ&#x2018;NPSUBLMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018; t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t Ä&#x;BOUJZFMFS ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NWFZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t %FLPSBTZPONBM[FNFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;WFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBMÂ&#x2018;QZBQBOmSNBMBS t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM FEFOWFQB[BSMBZBOTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;OPLUBMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;o5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;oÄ&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; tÄ&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ

t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àN4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;mSNBMBS t :BQÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SàOEFàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBTFLUÃ&#x161;SMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNFTMFL HSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "MMBSDIJUFDUVSTESBXJOHQSPKFDUBOEXIPPXOPGmDFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MVNJOJVN 17$ XPPEEPPS XJOEPX SPPGBOEGSPOUTZTUFNQSPEVDFSTBOE JNQMFNFOUPST t $POTUSVDUJPOQSPKFDUEJSFDUPS DPOUSBDUPS FOHJOFFSTBOEEFDPSBUPST t "MMFOHJOFFSPGmDFT t .FNCFSTPGUIFDIBNCFSTPGDPOTUSVDUJPOFOHJOFFST t 3FBMFTUBUFJOWFTUJHBUJPOQBSUOFST t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJPODPPQFSBUJWFT t 4IBOUJFT JTPMBUJPOBOEJTPMBUJPONBUFSJBMTQSPEVDFSTBOETFMMFST t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGUIFDPOTUSVDUJPODPNQBOJFTXPSLJOHQSPKFDU CBTFEBMMBSPVOE5VSLFZ t %FDPSBUJPONBUFSJBMTFMMFSTBOEJNQMFNFOUPST t -PDLBOEMPDLTZTUFNQSPEVDFSTBOETFMMFST t 8FME[POF DMFBOJOH NPVMEQSPEVDFSDPNQBOJFT t (MBTTSPWJOH CBDLmMMJOHNBUFSJBMBOEBDDFTTPSJFTQSPEVDFSTBOEBEWFSUJTJOH TFMMFSQPJOUT t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF $PSQ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MMDIBNCFSTPG*OGVTUSZBDUJWFJO5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO

t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJODPOTUSVDUJPO TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV ABC SİKA 65 ACAR PLASTİK 127 ADAÇAL 121 ADANA CAM 284-285 ADEL CAM BALKON 259 ADOPEN 29 AĞAOĞLU 85 AKAR METAL 70 AKDENİZ CAM 100-101 AKPÜRÇEK 49 AKSEKİ 129 ALDORAWIN 292 ALKUR 93 ALM ALÜMİNYUM 21 ANADOLU CAM 131 ARMA YAPI 119 ARTIM KİMYA 301 ARTİKON MAKİNE 219 AS BİLEK 109 ASYA BAYRAK 234 ASYA CAM 280 ATLAS VİDA 261 AVRUPA TEMPER 145 AYKAPEN 107 BAŞAK CAM 223 BATIPEN 239 BAUTECH Katlamalı Kapak-297 BAYINDIR 10 BAYSALLAR 125 BEDÜK YAPI 81 BEST MAKİNA 47 BEST PENCERE 98 BEYAZ YAPI 161 BİF BELGE PVC ALM 67 BİRSAN CAM 294 BORA PANJUR 87-89 BOYKA GROUP 55 BRL 12 BY PLİSE 193 CAMEKAN / DORUK CAM 191 CAMODA 31 CONTA 51 ÇETİN CİVATA 61 ÇİÇO 60 ÇİLİNGİROĞLU 225 DEAKS 227 DERYAPEN 159 DESA PLASTİK 113 DESİ PANJUR 167 DİES PLASTİK 249 DK KAPI 263 DOORA 135 DORMAKABA 43 EGE KEPENK 123 EGEPEN 25 ELİT KALIP 78 EMRE KALIP 50 ENCE CAM 102 ENDOW 57 EREN PVC 265

ERSAŞ Ön Kapak-Sırt-4-5-14-15 EVEREST YAPI 246 EXPOTİM 11 FAYSA 195 FEMAY / ERPLAST 126 FENSTERBAU FRONTALE 20 FIRATPEN 71-73-75-77-79 FİLPEN 141 GALADO MAKİNA 197 GARANTİ YAPI 304 GMAX 290 GÖKSUN ALÜMİNYUM 26 GUARDIAN 45 HATÜPEN 90-91-92 HAYAT KALIP 199 HEDEF PVC 163 ISIPEN 105 IŞILDAK 114-115 İKMİB Ön Kapak İçi-1 İSTANBUL FORM 256 KALE 37 KARPEN Üst Bant-289 KARTEK 241 KASA ALÜMİNYUM 30 KAYAPEN Logo KAYRAB CAM BALKON 260 KEMAL KIR ALÜMİNYUM 41 KESKES 229 KİM PLASTİK 136-137 KÜLÇA 269 LISEC 13 LİVA CAM 211 MAER 213 MAKROWIN 148-149 MARMARAPEN Logo-165 MEBAY / ALUWOOD 169 MERİDYEN FUARCILIK 218 METSAN 95 MULTİ YAPI 255 NICE Arka Kapak İçi NOFLY 201 NURİŞ 151 OMANEXPO 220 ÖCP GRUP 175 ÖZERPAN 153 ÖZGENÇ MAKİNA 251 ÖZMAK MAKİNE 203 ÖZTÜRK PENCERE 233 PAGEV 19 PENBURADA 177 PENMATİK 176 PİDOSAN 83 PİMAPEN 27 PLASTMAK 154-155 PLATER 295 PROCESS 142-143 PROGRUP 173 PROLINE 111-217 PÜKAD 271 PVC ÇITA KALIBI 48 LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

RADİF YAZILIM / PENCEREAL Alt Bant ROTA / BAYKAN / LOCUS 281 ROTA METAL 205 ROTA PEN 257 ROTO FRANK 9 ROYAL GLASS 207 SALAMANDER 97 SALTCAM 282-283 SCHTEC 170-171 SCS YAPI 8 SEBA MAKİNE 72 SET PANJUR 243 SEZGİN CAM 235 SIEGENIA 293 SİNERJİ FUARCILIK 222 SİNERJİ GRUP 209 SOMFY 303 SOUDAL 99 SOYTAŞ 231 STANDART CİVATA 17 STARIUM 240 SUNGURPEN 178-179 SUREKS / SRX 103-221 ŞAFAKS / ZAMAK 134 ŞAHBAZ METAL 299 ŞAHİN PLASTİK 138-139 TECHNOSOFT 110 TEKSAN CAM 287 TESİR MAKİNA 215 TREMCO 59 TUNCAY PLASTİK 133 TUTAR İNŞAAT 32 TÜYAP FUARCILIK 7-226-228-230-232 UFUK ISICAM 156-157 UĞUR KALIP 185 USS / PENMAR 181 ÜÇEL PRES 247 VHS PLASTİK 39 VINSTONE 245 VORNE 33 VRL / VURAL YAPI 236-237 WIBERANT YAPI Logo-267 WINAKS 183 WINAS 187 WINDECK Arka Kapak-28 WINSA 35 WINTÜRK 53 WORK KİLİT 188-189 YAĞMUR PEN Kalın Yaprak YAĞMUR VİDA 117 YAPIPEN 252-253 YAPRAKPEN 146-147 YAVUZLAR / BAUWIN 238 YELKEN KALIP 63 YEM 273 YILMAZ MAKİNA 69 YUSUF ALÜMİNYUM 291 ZİNDE KALIP 104 ZÜMRÜTPEN 250


Win&ART Proje Dergisi Sayi 69  

Win&ART PROJE, KAPI PENCERE, ÇATI, CEPHE, MİMARİ, PROJE DERGİSİ ( PVC construction sector, door, window, roofing, cladding, glass, insulatio...

Win&ART Proje Dergisi Sayi 69  

Win&ART PROJE, KAPI PENCERE, ÇATI, CEPHE, MİMARİ, PROJE DERGİSİ ( PVC construction sector, door, window, roofing, cladding, glass, insulatio...

Advertisement