__MAIN_TEXT__

Page 1


Sektör profesyonellerinin hedef ve beklentilerini doğru belirleyerek farklı projeler geliștiren ALU&Art - Win&ART Proje Dergileri olarak, siz değerli firma temsilcilerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Avrasya Pencere - Kapı - Cam - Alüminyum Fuarı katılımcı ve ziyaretçi firmaların fotoğraflarının yer aldığı 9. sayı Fotoğraf Albümünü sizler için hazırladık. Değerli sektör temsilcilerimizden kareleri sayfalarımız arasında bulabilirsiniz.


2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI KATILIMCI FİRMALAR


2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI KATILIMCI FİRMALAR


2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI KATILIMCI FİRMALAR

Logolar firma ismine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.


3 Ayrı Holde, 3 Farklı Stantla 2020 Avrasya Fuarı’ndaydık Win&ARTProje - ALU&Art Dergilerimiz ve Fuar Özel Sayımızla, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Avrasya Pencere, Kapı, Cam, Alüminyum Fuarı’nda yerimizi aldık.

Reed Tüyap tarafından düzenlenen, dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi’nin ise en büyük ihtisas fuarı olan Avrasya Pencere, Kapı, Cam ve Alüminyum Fuarı 4-7 Mart 2020 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçeklești. Tüm dünyada etkisini göstermeye bașlayan koronavirüse rağmen 25 ülkeden 590 firmanın katılımı ile 55107 ziyaretçiyi aynı platformda bulușturarak binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapan fuar sektördeki gücünü pekiștirdi.

Mimart Yayıncılık olarak yayın hayatını soluksuz sürdürdüğümüz Win&ARTProje - ALU&Art Dergilerimiz ve Fuar Özel Sayımız ile Avrasya Pencere, Kapı, Cam ve Alüminyum Fuarı’nda, sizlerin sesi olarak her zamanki yerimizi aldık. Salon 2 - 223A, Salon 9 - 904A ve Salon 14 - 1407C nolu standlarımızdan Win&ARTProje ve ALU&Art Dergilerimiz ile Fuar Özel Sayımızın dağıtımını

gerçekleștirdik. Fuar alanındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerimizle sizleri geniș kitlelerle bir araya getirerek, iș hedeflerinize hizmet etmeyi sürdürdük. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri olarak, sektörün hedef ve beklentilerini doğru belirleyerek sektörün buluștuğu tüm yurtiçi-yurtdıșı fuar ve organizasyonlara katılım sağlayarak sektör profesyonellerinin sesi olmaya devam edeceğiz.


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

14


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

16


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

18


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

20


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

22


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

26


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

28


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

30


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

32


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

34


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

36


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

38


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

40


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

42


<ÔOPD]0DNLQH$U*H0HUNH]L RODUDNVHNW|UQLKWL\DoODUÔQD X\JXQNDWPDGHöHUOLPDNLQHOHU JHOLùWLUL\RUWHNQRORML\H|QFON HGL\RUX]<HQLOLNoLo|]POHULPL]OH LùRUWDNODUÔPÔ]DND]DQoVRQ WNHWLFLOHULQKD\DWODUÔQDNDOLWH NDWPD\DGHYDPHGHFHöL]

$V<ÔOPD]0DFKLQH5HVHDUFK 'HYHORSPHQW&HQWUHZHGHYHORS PDFKLQHVZLWKDGGHGYDOXHLQOLQH ZLWKWKHPDUNHWUHTXLUHPHQWVDQG OHDGWKHWHFKQRORJ\:H·OOFRQWLQXHWR EULQJSUR‫ۋ‬WWRRXUSDUWQHUVZLWKRXU LQQRYDWLYHVROXWLRQVDQGDGGTXDOLW\ WRHQGXVHUV·OLYHVµ


2 YILDA,

IN 2 YEARS,

+ 35

14

6

#Ô*Ôƛ.Ś*+-ƜƋŚ#Ɠú0/-/./

ƝƓ.Ɠ-)ƛƝŚ.$Ô*Ô

ƛƓ-ƙƓƝŚ.$Ô*Ô

.$)ŚŞƝ)&)$+-ƜƋŚ$ƝƓ++)$ƓƝ)ƜŞ.

-Ś').ƝŚ-Ś%%Ś.)'Ş

-Ś').ƝŚ-Ś%#-ƓŞ%.

<,/0$=0$.÷1(6$1YH7÷&$ø ZZZ\LOPD]PDFKLQHFRPWU 444 4 178


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

48


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

50


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

52


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

54


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

56


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

58


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

60


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

62


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

64


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

68


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

70


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

72


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

74


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

76


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

78


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

82


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

84


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

86


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

92


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

96


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

100


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

104


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

106


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

110


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

112


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

114


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

116


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

118


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

120


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

122


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

124


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

126


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

128


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

130


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

132


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

134


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

136


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

138


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

140


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

142


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

144


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

146


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

148


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

150


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

152


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

156


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

158


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

159


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

160


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

161


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

162


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

164


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

166


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

167


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

168


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

169


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

170


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

171


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

172


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

173


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

174


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

175


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

176


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

178


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

179


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

180


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

181


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

182


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

183


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

184


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

185


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

186


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

187


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

188


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

189


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

190


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

191


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

192


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

194


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

196


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

198


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

200


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

202


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

204


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

206


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

208


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

210


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

211


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

212


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

213


4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

214


Röportaj

216

Sönmez Makina, Sadece Üretimiyle Değil Çözüm Odaklı Yaklașımıyla Sektörün Önünden Gidiyor Sönmez Makina Üretim Müdürü Ali SEVİNÇ ile firmanın üretim alanları dâhilinde fark yaratan faaliyetleri, ürün grupları ve sundukları çözüm odaklı yaklaşımları ile rekabette öne çıkan üstün yönleri üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. ve üretiyoruz. Ana perspektiften bakıldığında PVC, alüminyum, cam grubu olarak 3 ana sınıfta makina üretimi yapmaktayız. PVC grubunda 30 çeșit ișlev ve özellikleri birbirinden farklı makina üretimi, alüminyum grubunda PVC grubuna benzemekle beraber ilaveten soğutma üniteleri ve daha lineer ilerlemeyi sağlayan hidrolik silindirler yardımıyla 20 çeșit makina üretimi, cam grubunda spacer birleștirme ișlemleri için press hatları imalatları yapmaktayız. Bu üç ana grubun tamamı düșünüldüğünde, 60 çeșit imalat ortaya çıkmaktadır.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? 2016 yılında AR-GE departmanında bașladığım Sönmez Makina’da, 2020 yılı itibari ile üretim müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Makinaların üretimleri așamasında, talașlı imalat ile ilgili olarak parçaların üretilmesi, talașlı imalatın yapılması, kalite kontrol, montaj ve sevkiyat birimlerinin senkronizasyonunun olușturulmasını sağlamaktayım. Üretimin her departmanı, içerisinde özel ekipleri olan ve ekip liderlerinden olușan bölümlerdir. Bizler de bu ekipleri bir araya getirerek yüksek verimlilikte senkronizasyonu sağlamak için buradayız. Herhangi bir ekibimizdeki aksaklık, logonun parçaları gibi tüm birimlerimizi etkisi altına alabiliyor. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 1971 yılında kurulan Sönmez Makina, geçmișten bu yana birçok farklı alanda hizmet vermektedir. Marangoz makinaları ile bașladığımız üretim çalıșmalarımızı, daha sonra eklediğimiz sırasıyla; tekstil makinaları imalatı, deniz șanzımanları imalatı ve günümüzde de üretimine devam ettiğimiz alüminyum-PVC ișleme makinaları imalatıyla sürdürmekteyiz. İhracat odaklı olan firmamız, dünya genelinde 50 ’den fazla ülkeye ihracat yaparak her geçen gün müșteri portföyünü genișletmektedir. Sönmez Makina, ürettiği makinaların satıșından sonra asıl ișinin bașladığı bilinciyle hareket eden, sorumluluk ve geri destek noktasında her an müșterisinin yanında olma bilinciyle çalıșmalarını sürdüren bir firmadır. Makina imalatı, içerisinde birçok özel proses barındıran bir alandır. Büyük resme bakılıp akılcı çözümlerle imalat irdelenmeli ve sonuca gidilmelidir. İmalat sürecinde iyileștirmeler sürekli yapılarak seri imalat tekniğine uygun çözümler

geliștirilmelidir. Bu kadar özel prosesler için iyi bir ekip çalıșması gereklidir. Sönmez Makina insan odaklı, insana önem veren, saygın bir üretim kimliği olușturmaya çalıșan bir firmadır. Șirket büyümelerinin hızlı değil, özümseyerek ve kontrol edebileceği üretim alanlarıyla beraber büyümesi gerektiğine inanmaktadır. Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz? Alüminyum ve PVC kapı pencere profillerinin ișlenmesinde kullanılan kesim, kaynak, freze, temizleme ve alıștırma grubu makinaları üretimi gerçekleștirmekteyiz. Ayrıca Al-PVC profillerin transferinde kullanılan aksesuarlar, kapı ve pencere montajında kullanılan montaj masaları da üretmekteyiz. Makinalarımızın tümünü ergonomik, ekonomik, zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak șekilde tasarlıyor

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Sönmez Makina olarak ürettiğimiz her makinayı kaliteden ödün vermeden ve müșterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda üretmekteyiz. Belirli periyotlarda aldığımız geri bildirimler ve müșterilerimiz ile karșılıklı bilgi alıșveriși doğrultusunda makinalarımızı sürekli geliștirmekteyiz. Ayrıca müșterilerimizin standart dıșı ihtiyaçlarını gidererek müșteri memnuniyetini destekleyen bir yaklașım sunmaktayız. Bunun yanında makinalarımızda stoklu çalıșmamız, müșterilerimize daha hızlı hizmet vermemiz noktasında bizi bir adım öne tașımaktadır. Müșterilerimizle kurduğumuz sağlam ikili ilișkiler ve verdiğimiz güven, bizi her geçen gün daha ileriye götürmektedir. Bu da bizi sektörde tercih edilen firmalar arasında ilk sıralara ulaștırmaktadır. Sönmez Makina’nın en önemli avantaj sunan özelliği; sunduğu teknik ve ücretsiz yedek parça desteği, kurulum ve sorunsuz üretimdir. Firmamıza gelen her sorun tüm ekip liderlerimizin mobil ağına aynı anda düșer ve bu ekip ne yapacağı konusunda karar aldıktan sonra vakit kaybetmeden ilgili sorunun


Röportaj

217

çözümüne gidilir. Dünyada üreticiler, sattıkları yedek parçayı marj kapısı olarak görebilirken, Sönmez Makina’nın böyle bir tasarrufu hiç olmamıștır. Her müșterisinin sıkıntısına önce çözüm odaklı yaklașmaktadır. Bu da sektörde bizi uzun vadeli ayakta tutan ve güçlü bir firma olarak bugünlere gelmemize yardımcı olan en önemli özelliklerimizden olmuștur. Pandemi dönemindeki çalıșmalarınızdan bahseder misiniz? Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını; yașam tarzımızı, çalıșma hayatımızı ciddi oranda değiștirdi. Bu değișim bizim firmamızda da hissedildi. Çalıșanlarımızın güvenliği için kısmi çalıșma, dönüșümlü çalıșma uygulamasına geçtik. Gerekli tedbirler ve kurallar çerçevesinde üretime devam ettik ve halen devam etmekteyiz. Çin bilindiği üzere birçok sektörde etkin bir ülkeydi. Bundan sonraki süreçte sektörümüzde Çin ürünleri ile ilgili neler yașanır? Çin, içerisinde her türlü ürünün bulunduğu, her sektöre tedarikçilik yapan bir ülkedir. Son dönemde ticaret savașlarının etkisiyle ABD ile arasında problemler yașamıș, Covid-19 virüsü Çin’e ihale edilmeye çalıșılmıștır. Biz bu noktada karar verici olmadığımızdan suçlunun kim olduğunu tayin edemeyiz. Ancak bundan sonraki süreç daha

șiddetli ticaret savașları ile devam edecek gibi gözükmektedir. Bize düșen, Ar-Ge ekibimizle Çin’in üretemediğini üretmektir. Üretim sonsuz bir veri alanıdır. İktisadi birikimimiz ne kadar yükselirse o kadar üretim gücümüz artmaktadır. Yılmadan, yorulmadan, inanarak üretmeliyiz. Üretimin arkası aydınlıktır. Üretebilen toplumlar eğitim seviyesi yüksek, birbirine saygılı, beraber çalıșmanın ne demek olduğunu algılayabilen toplumlardır. Bu inancı

bırakmadığımız sürece, Sönmez Makina olarak hiçbir devletin üretimi bizim gözümüzü korkutmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde yetișmiș nitelikli insanlar vardır. Yüksek teknolojiyi üretebilecek takım, tezgâh, alet, edevat da vardır. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teșekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Öncelikle Win&ARTProje - ALU&Art Dergileri ekibinize teșekkür ederiz. Sönmez Makina olarak bugüne kadar emin adımlarla gelmiș bir firmayız. Bundan sonra da emin adımlara ülkemize ve Türk makina sektörüne hizmet etmeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinin bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz.

Sönmez Machine is Leading the Sector Not Only for Its Production, but also for Its Solution-Oriented Approach We interviewed with Ali SEVİNÇ, the Production Director of Sönmez Machine, regarding their activities that create difference in their fields of production, their product groups and the solution-oriented approaches they show, and their superiorities that come to the fore in the course of competition.


Sektör

218

Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB)’ın Desteklediği Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2020 Fuarları Gerçeklești Avrasya Pencere, Cam ve İstanbul Kapı fuarları 04 - 07 Mart 2020 tarihleri arasında pencere, cam, kapı üreticileri ve ihracatçıları ile sektörün yerli ve yabancı profesyonellerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

Sektörün önde gelen yerli, yabancı firma ve firma temsilciliklerinin katılımı ile gerçekleșen fuarlarda șirketler; ürünlerini 4 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Kapı-Pencere endüstrisini geliștirmek ve iyileștirmek adına faaliyetlerde bulunmaya devam eden Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB), fuar boyunca dernek üyeleri ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB), 06 Kasım 2018’de Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan iș birliği Protokolü gereğince,

okulun öğrenci ve öğretmenleri de fuarı ziyaret ederek, sektörümüzü yakından tanıma fırsatı buldular. PÜKAB Yönetim Kurulu Bașkanı Kerem YILMAZ, “Avrasya Pencere Fuarı sektörümüz için çok önemli, uluslararası bir platformdur. Her geçen yıl da önemi artmaktadır. Özellikle yurtdıșından gelen ziyaretçilerimiz için ihracat pazarlarındaki yerimizin önemini ortaya koymakta, sektörümüzün büyüklüğünü anlatmaktadır. Tüm dünya ve ülkemizin de içinden geçtiği zorlu ekonomik koșullara rağmen daha çok çalıșıp ekonomiye daha fazla katkı sağlamamız gerekiyor. Bu noktada da fuar gibi etkinlikleri çok

iyi değerlendirip doğru ilișkiler kurmaya çalıșmak gerektiğini düșünüyorum” dedi. Fuarda her yıl olduğu gibi PÜKAB üyesi firmalar da katılımcı ve ziyaretçi olarak yer aldı. Eurasia Window, Glass and Door 2020 Fairs Supported by the Association of Window Manufacturers Quality Union (PÜKAB) Have Been Held Eurasia Window, Glass and Istanbul Door fairs brought together window, glass, door manufacturers and exporters and domestic and foreign professionals of the sector at TÜYAP Fair and Congress Center between 04 - 07 March 2020.


Sektör

220

ALUTEAM, GALSİAD ile Birlikte Avrasya Pencere 2020 Fuarı’nda ALUTEAM, bu yıl 21.’si düzenlenen “Avrasya Pencere 2020 Fuarı”nın Alüminyum Özel Bölümü’nde GALSİAD ile birlikte standında misafirlerini ağırladı diğer taraftan iki gün boyunca süren ALUTALKS etkinliğinin de organizasyonunu yürüttü.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde

ve Avrasya Kapı Fuarları ile eș zamanlı

Laboratuvarı Projesi bu bir yıllık süre

4-7 Mart 2020 tarihleri boyunca

olarak düzenlendi. Fuar kapsamında

içinde yapı sistemleri üzerine sektör

Pencere Üretim Makineleri, Pencere

Alüminyum Özel Bölümü’nde Girișimci

kümelenmesi için çalıșmalarını sürdürdü.

Üretim Teknolojileri, Pencere Profil,

Alüminyum Sanayici ve İșadamları

Bu sayede ALUTEAM’in, alüminyum

Profil Üretim Makineleri, Profil Üretim

Derneği (GALSİAD) ile birlikte yer alan

sektörünün en önemli ihtiyaçlarından

Teknolojileri, Pencere Mekanizmaları,

ALUTEAM sektörün önde gelen firmaları

biri olan yapı sistem testlerini akredite

Pencere Yan Sanayii, Cephe Sistemleri,

ile görüșmeler gerçekleștirdi.

bir laboratuvarda yerli imkânlarla

Yalıtım Malzemeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmaları ile sektör

yapmaya imkân veren projesi ASTEL 2019 yılı Avrasya Pencere fuarı

bünyesinde kurulan “Cephe Akademi”

profesyonellerinin bir araya geldiği

kapsamında tanıtımı yapılan Alüminyum

cephe konusunda uzman güçlü bir

Avrasya Pencere Fuarı, Avrasya Cam

Yapı Sistemleri Test ve Eğitim

eğitmen kadrosu olușturuldu ve akademi


Sektör

221

etkinlikte “Cephe” konusu masaya yatırıldı. Pek çok üniversite ve lise öğrencisinin ilgiyle takip ettiği panellere sektörden de katılım büyük oldu. Açılıș konușmasını ALUTEAM müdürü Dr. Ebubekir KOÇ’un yaptığı ALUTALKS programında ilk olarak projenin gelișiminden bahsedildi. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özlem EREN’in “Cephe Sistemlerinin Teknolojiye Bağlı Gelișimi” konulu sunumu gerçekleștirildi. Cephe Akademi’nin kıymetli eğitmenlerinden olan ȘİȘECAM’dan H. Sefa ERTAN ise “Cephede Malzemeler: Cam” konusunu ele aldı. Programın ikinci günü ise KASSO’dan M. Sinan KILIÇ ve BİNAA’dan Burak PEKOĞLU’nun ortak sunumu ile bașladı. Cephe konusunda “Tasarım’dan Üretime” sürecini ele alan ikilinin sürdürdüğü panele ilgi büyüktü. “Bir Çerçeve İçinde Bina” bașlıklı panel ise GUNGEN’den Nazlı GÜNGEN’in yönetiminde gerçekleștirildi. Son olarak TÜYAP, BİNAA ve GALSİAD’ın ortak girișimi ile programa dahil olan ve “Smart-Architecture’ın kurucusu dünyaca ünlü mimar Matthew FINEOUT “Karmașık Formu Ehlileștirmek” konulu oturumu gerçekleștirdi. Pek çok üniversitenin mimarlık fakültesi öğrencilerinin merakla takip ettiği oturum öncesinde FINEOUT öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin projelerini inceledi ve önerilerde bulundu. ALUTALKS’un ardından tüm konușmacılara plaket takdimi yapıldı. GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ’un kapanıș konușmasını yaptığı program önümüzdeki yıl için bir yarıșma ile gençlere fırsat verecek boyutunun kazandırılması müjdesiyle son buldu. ALUTEAM was at Eurasia Window Fair 2020 together with GALSİAD ilk mezunlarını vermeye hazırlanan bir

GALSİAD ortaklığında organize edilen

program haline geldi. Yapı cephesi

ALUTALKS etkinliği bu yıl ilki düzenlenen

konusunda pek çok ismi bir araya

ve iki gün boyunca süren paneller

getiren akademi ALUTALKS etkinliğinin

șeklinde gerçekleștirildi. Alanında uzman

de çıkıș noktası oldu. ALUTEAM ve

değerli konușmacıların ağırlandığı

In the Aluminum Exclusive Section of 21. “Eurasia Window Fair 2020”, ALUTEAM not only hosted its guests at its booth together with GALSİAD, but also carried out the organization of the ALUTALKS activity lasted for two days.


Sektör

222

GALSİAD’a Avrasya Kapı Pencere Fuarı’nda Büyük İlgi GALSİAD’ın katkılarıyla düzenlenen 21. Avrasya Kapı Pencere Fuarı Alüminyum Özel Bölümü’nün açılışı 4 Mart 2020 tarihinde GALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ’un ve birçok sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Heyet daha sonra fuar katılımcılarını ziyaret etti.

GALSİAD ve ALUTEAM ortaklığında hazırlanan ALUTALKS programı dahilinde 1. gün açılıș konușmasını ALUTEAM Genel Müdürü Dr. Ebubekir KOÇ gerçekleștirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Özlem EREN’in “Cephe Sistemlerinin Teknolojiye Bağlı Gelișimi” ve ȘİȘECAM’dan Sn. H. Sefa ERTAN’ın “Cephede Malzemeler Cam” sunumuyla devam etti. Programın sonunda katılımcıların plaketlerini FSM Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi YILMAZ ve FSM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih ANDI takdim ettiler. 2. gün ALUTALKS programı, Kasso Cephe Mühendislik Yönetim Kurulu Bașkanı M. Sinan KILIÇ’ın “Tasarımdan Üretime” sunumuyla bașladı. Ardından


Sektör

223

GALSİAD Yönetim Kurulu ve Program katılımcıları Tüyap Palas’ta yenilen akșam yemeğinde sohbet ettiler ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan kararlar aldılar.

Binaa Mimarlık șirket sahibi Mimar Burak PEKOĞLU sunumu ve Güngen Project șirket sahibi Mimar Nazlı GÜNGEN’in “Bir Çerçeve İçinde Bina” sunumuyla devam etti. GALSİAD’ın Amerika’dan davet ettiği dünyaca ünlü Mimar Matthew FİNEOUT “Karmașık Formu Ehlileștirmek” sunumuna ziyaretçilerin ve üniversite öğrencilerinin büyük ilgisi görülmeye değerdi. Program sonunda plaketini GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ’un elinden aldı. Daha sonra Celalettin

KIRBOZ’un özellikle üniversite öğrencilerine yaptığı konușma çok alkıș aldı. Celalettin KIRBOZ, öğrencilere ve ziyaretçilere ALUTALKS programlarının devam edeceğinin ve Ödüllü Tasarım yarıșmasının yapılacağının müjdesini verdi. Alkop Meslek Teknik Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri GALSİAD ve ALUTEAM standını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ’dan bilgi aldılar ve sohbet ettiler.

Üniversitelerin ilgisi yoğundu. Rektörlerin özellikle katılmasını istediği programa İstanbul Teknik Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Okan üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri programa grup olarak gelerek dahil oldular.

GALSİAD Drew a Great Deal of Interest at Eurasia Window Fair Opening of the Aluminum Exclusive Section of 21. Eurasian Door & Window Fair, organized by the contributions of GALSİAD, was made on 04.03.2020 by the participation of GALSİAD Board Chairman, Celalettin KIRBOZ, and that of numerous stakeholders of the sector. The committee then visited the participants of the fair.


Sektör

224

PÜKAD, Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nı Bu Yıl Da Destekledi PÜKAD-Pencere ve Kapı Sektörü Derneği’nin her yıl desteklediği Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı 4-7 Mart tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde tüm sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuar PÜKAD Onursal Bașkanı Dr. O. Muzaffer TAMER, Yönetim Kurulu Bașkanı Abdülkadir ERMURAT ve PÜKAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de yerini aldığı açılıș töreniyle kapılarını açtı. Dünyanın birçok ülkesinden sektör temsilcilerinin yoğun katılımla ilgi gösterdiği fuar önemli iș birliklerine imza attı. Corona Virüs Salgının bașlangıç dönemine tesadüf eden


Sektör

225

fuar REED TÜYAP Yönetimi tarafından alınan tedbirlerle güvenli bir șekilde tamamlandı. PÜKAD standının ve üyelerinin de büyük ilgi gördüğü Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı gerek ticari ve gerekse ikili görüșmelerle sektöre umut verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da PÜKAD, sektöre bir kitap daha kazandırdı. PÜKAD Danıșma Kurulu üyesi Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri Kemalettin AKSÖZ’ün yayına hazırladığı ve Reed Tüyap ile birlikte sponsorluğunu üstlendiği “Temiz Enerji Ve Artı Enerji Evleri” adlı yeni kitabı için

Onursal Bașkanı Dr. O. Muzaffer Tamer PÜKAD standında kitabın tanıtımını gerçekleștirdi ve öğrencilerle enerji verimliliği üzerine sohbet etti. Fuar süresince PÜKAD standı Brezilya, İran, Almanya, Rusya, Irak, Fransa, Pakistan gibi birçok ülkeden katılımcı tarafından ziyaret edildi. REED TÜYAP Yönetimine fuar boyunca gerek stantlara sağladığı destek ve gerekse Corona virüs salgını nedeniyle aldığı tedbirler için teșekkür edilerek 2021 Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nda görüșme temennisiyle fuar son buldu.

PÜKAD Supported the Eurasia Window, Door and Glass Fair This Year As Well Eurasia Window, Door and Glass Fair, which is supported by PÜKAD-Window and Door Sector Association every year, brought together all the sector representatives at TÜYAP Fair and Congress Center on 4-7 March.


Alfabetik olarak sıralanmıştır


Alfabetik olarak sıralanmıştır


Alfabetik olarak sıralanmıştır


Alfabetik olarak sıralanmıştır


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t "MàNJOZVN 17$ BIÅ&#x2014;BQLBQÂ&#x2018; QFODFSF Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÃ&#x161;SMFSJ t 5àNNJNBSMÂ&#x2018;LPmTMFSJ t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSJPEBMBSÂ&#x2018;àZFMFSJ t (BZSJNFOLVMZBUÂ&#x2018;SÂ&#x2018;NPSUBLMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018; t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t Ä&#x;BOUJZFMFS ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NWFZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t %FLPSBTZPONBM[FNFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;WFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBMÂ&#x2018;QZBQBOmSNBMBS t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM FEFOWFQB[BSMBZBOTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;OPLUBMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;o5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;oÄ&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; tÄ&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ

t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àN4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;mSNBMBS t :BQÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SàOEFàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBTFLUÃ&#x161;SMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNFTMFL HSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS


INDEKS ABC KİMYA

A.K Logo

DOĞANLAR DEKORATİF

ABG GROUP

Ön Kapak

DÖRTEL KALIP

ACP YAPI

243

ADA TRUSTAR

53

ADANA CAM

A.K Logo-228-229

ADOPEN

35

AKAD MAKİNE

247

AKD KURUMSAL DANIŞMANLIK

A.K Logo-8-241

EGE KAPI PENCERE EGEPEN EMRE KALIP ENCE CAM ENDOW ENGİN TİCARET

AKPA ALÜMİNYUM

15

ERSAŞ ALÜMİNYUM

AKPEN

43

ERYAPI

AKPÜRÇEK ALBOND

A.K Logo-49 19

EVEREST YAPI

101

105

PROCESS

93

31

PROLİNE

73

A.K Logo-6

A.K Logo-219

83

PÜKAD

A.K Logo-201

133 A.K Logo-1 24 151

HAMZA ALÜMİNYUM

A.K Logo-113

ALSE METAL

102-103

İMAT AKSESUAR

ALUAKS

A.K Logo

İNOX ALÜMİNYUM

ALUFOUR / OBAL

A.K Logo

KAHE / YILMAZLAR CAM

ALUTEM / SZ METAL ANKİROS ARMA YAPI ARTİKON

A.K Logo-107 193 A.K Logo-55 A.K Logo-Kalın Yaprak-80-81

KANAAT ALÜMİNYUM KARAKALEM CEPHE KARPEN / KAR ALÜMİNYUM KAYALAR ALÜMİNYUM KAYAPEN

BRL BULUT PLASTİK

Üst Bant-207 115 A.K Logo-Logo

SOMFY SOUDAL SÖNMEZ MAKİNE STAC STARIUM / DOORIUM STP / SOYTAŞ

87 A.K Bant-7

TROYKA TUĞRA ALÜMİNYUM TURFAN GIDA

44

LCF YAPI

137

ÜMİT ALÜMİNYUM

141

LİVA CAM

108-109

88-89 127 A.K Logo-85

MACO MELİS KAĞIT MOR ALÜMİNYUM MURAT METAL

163 A.K Logo-117 57 A.K Logo-131

VEHAS ALÜMİNYUM

Alt Bant

Arka Kapak İçi-248

97 157 A.K Logo 245 90-91 37

VORNE

45

WINAKS

135

WINSA

29

NORM PVC

A.K Logo

WİNPERAX

4-5 125

25

NUR ZAMAK

A.K Logo

WİNTÜRK

ÇETİN CİVATA

63

ÖZKANOĞLU

A.K Logo

YELKEN KALIP

D2D DEKORATİF

77

PAGEV

98-99

209

VHS PLASTİK

BURAK ALÜMİNYUM

DESA PLASTİK

79

123

231

A.K Logo-233

Logo

ŞAHBAZ METAL

KÜLÇA ÇELİK KAPI

75

39

129

119

A.K Logo-71

A.K Logo

SUMMİT

KUZEYLER ALÜMİNYUM

66-67

23

A.K Logo-227

KTM PANJUR

BORA PANJUR / GEVİSS

203

SEYKOÇ ALÜMİNYUM

226

TEKSAN CAM

111

BİRSAN CAM

A.K Logo

SEYAD

Kalın Yaprak

A.K Logo-195

KÖPRÜ METAL

BİRİKİM KALIP / BOSSY

A.K Logo-235

SERCAIR

149

TALSAD

61

BİLAÇ PROFİL

65

ŞİMŞEK ALÜMİNYUM

ATC KAUÇUK

BAYINDIR

33

154-155

KONEAX

BAKA YAPI

139

A.K Logo

A.K Logo

27

AYPEN

A.K Bant-59

215

KENAN METAL

ASAŞ

ATLAS VİDA

21

A.K Logo-2-3-197

SARAY ALÜMİNYUM

SEBA MAKİNE

145

A.K Logo

SALTCAM

SB GLASS

ALKUR

ALUNER / UZUNER

ROTA / BAYKAN / LOCUS

A.K Logo-147 A.K Logo-199

143

REED TÜYAP

FEMAY / ERPLAST

IQ ALÜMİNYUM

Katlamalı Kapak-Sırt

PÜKAB

GALSİAD

ALUMAT

PUSULA DEKORATİF

205

165

17

Ön Kapak İçi-A.K Logo-94-95-234

A.K Logo-236-237

ALCO

ALM ALÜMİNYUM

POINT SPACER / HUN AMBALAJ

PİDOSAN / İNTERPEN

51 A.K Logo-69

ZZZDOXDUWFRPWU‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

YILMAZ MAKİNE YİĞİT AKÜ / DERLAS

41 46-47 121


Profile for winartaluart

Win&ART PROJE DERGİSİ ALBÜM 2020  

4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

Win&ART PROJE DERGİSİ ALBÜM 2020  

4-7 MART 2020 AVRASYA PENCERE - KAPI - CAM - ALÜMİNYUM FUARI

Advertisement