Page 1


Kemalettin AKSÖZ

±Ú[àNPSUB˘‘PMEV˘VNV[LBQ‘ QFODFSF DBNWFBMàNJOZVNTFLUÚSMFSJOJOÎPL EF˘FSMJUFNTJMDJMFSJPMBO 1Ã,"% 1FODFSFWF,BQ‘4FLUÚSà%FSOF˘J 1Ã,"# 1FODFSF ÃSFUJDJMFSJ ,BMJUF #JSMJ˘J %FSOF˘J 5"-4"% 5àSLJZF "MàNJOZVN 4BOBZJDJMFSJ %FSOF˘J WF ("-4ł"% (JSJ̄JNDJ "MàNJOZVN 4BOBZJDJMFSJ WF ł̄ "EBNMBS‘%FSOF˘JOFHFMJ̄NFMFSJEBIBI‘[M‘UBLJQFEJQ TJ[MFSFEBIBZBL‘OPMVQ EBIB HàODFM IBCFSMFSJ ZBZ‘OMBNBL à[FSF àZF PMEVL "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[ ÚOàNà[EFLJ Z‘MMBSEB EB TFLUÚS QBZEB̄MBS‘N‘[‘O UàN QMBUGPSNMBSEBTFTJPMNBZBEFWBNFEFDFLUJS 3FFE 5àZBQ 'VBSD‘M‘L UBSBG‘OEBO Eà[FOMFOFO IFN LBU‘M‘ND‘ IFN [JZBSFUÎJ IFNEFTFSHJMFNFBMBO‘CBL‘N‘OEBOEàOZBO‘OJLJODJCàZàLGVBS‘LPOVNVOEB CVMVOBO "WSBTZB 1FODFSF ,BQ‘ $BN 'VBS‘ WF CV GVBSMBS JMF F̄ [BNBOM‘ Eà[FOMFOFO "MàNJOZVN ½[FM #ÚMàNà ZFSMJ ZBCBOD‘ LBU‘M‘ND‘ WF [JZBSFUÎJ TBZ‘T‘JMFCVZ‘MEBEJLLBUMFSJà[FSJOEFUPQMBE‘ #J[EFTFLUÚSàNà[àOFOÎPLUBLJQFEJMFOEFSHJMFSJPMNBÚ[FMMJ˘JOJV[VOZ‘MMBSEBO CFSJ LPSVZBO "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[ JMF CJSMJLUF 'VBS ½[FM 4BZ‘N‘[‘  .BSU UBSJIMFSJ BSBT‘OEB 5àZBQ 'VBS WF ,POHSF .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFO "WSBTZB ,BQ‘ 1FODFSF $BN 'VBS‘OEB WF F̄ [BNBOM‘ PMBSBL Eà[FOMFOFO"MàNJOZVN½[FM#ÚMàNàOEF4BMPO4UBOE" 4BMPO4UBOE WF4BMPO4UBOE$EFLJBZS‘IPMEF BZS‘TUBOUUBLBMJUFMJIJ[NFUWF JMLFMJZBZ‘OD‘M‘LQSFOTJQMFSJNJ[JEJLLBUMFSJOJ[FTVOEVL"ME‘˘‘N‘[HFSJCJMEJSJNMFS JMFPOVSMBOE‘L HVSVSMBOE‘L 'VBSPSHBOJ[BTZPOVLBQTBN‘OEBEàOZBDBNFOEàTUSJTJOJOHFMJ̄JNJOFÚOFNMJ LBUL‘ TB˘MBZBO WF DBN VZHVMBNBMBS‘OEB ZFOJ USFOEMFSJ WF UFLOPMPKJMFSJ UàN EàOZBZB UBO‘UBO (MBTT 1FSGPSNBODF %BZT PSHBOJ[BTZPOVOEB WF "WSBTZB 1FODFSF 'VBS‘ LBQTBN‘OEB "MàNJOZVN ½[FM #ÚMàNàOEF ("-4ł"% o "-65&".PSUBLM‘˘‘OEBEà[FOMFOFOLPOGFSBOTMBSEBZFSJNJ[JBME‘Li"MàNJOZVN (FOÎ(JSJ̄JNDJMFSWF7FGB½EàMMFSJwÚEàMUÚSFOJOF̄BIJUMJLFUUJL "ZS‘DB ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBS‘O WB[HFÎJMNF[ MJEFS ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL EJLLBUMFSJ ÎFLNFZF EFWBN FEFO EFSHJMFSJNJ[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF ZVSU JÎJOEF 3 5 'VBS‘ 4BNTVO łŌBBU #VSTB :BQ‘ "OLBSB :BQ‘%FDPPS'VBSMBS‘OEBCB̄BS‘M‘J̄CJSMJLMFSJOFJN[BT‘O‘BUU‘ #àZàLÚ[WFSJJMFZBZ‘OBIB[‘SMBE‘˘‘N‘["-6"SUWF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[ ZVSUJÎJOEF,POZBłŌBBU łTUBOCVM:BQ‘'VBS‘OEB ZVSUE‘̄‘OEBJTF:VSU %‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[4‘SCJTUBO4FFCCF #JH/PSUI"GSJDB 1SPKFDU2BUBS 1SPKFDU -àCOBO (àSDJTUBO $BVDBTVT 'VBSMBS‘OEB EB˘‘U‘ME‘ $F[BZJS #BU‘NBUFD 'VBS‘OEBJTF:VSU%‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[JMFi5FL5àSL.FEZB1BSUOFSJwPMBSBL EJLLBUÎFLUJL )FS HFÎFO Z‘M IBCFS WF SFLMBNMBS‘ZMB EFSHJMFSJNJ[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKFZFEF˘FSLBUBOEF˘FSMJEPTUMBS‘N‘[BTPOTV[UF̄FLLàSFEFS .BZ‘T UBSJIMFSJBSBT‘OEB5àZBQ'VBSWF,POHSF.FSLF[JOEFEà[FOMFOFDFLPMBO łTUBOCVM:BQ‘'VBS‘OEB+ROOVNBSBM‘TUBOE‘N‘[BCFLMFSJ[ 5àSLUBSJIJOJOÚOFNMJEÚOàNOPLUBMBS‘OEBOCJSJPMBO/JTBO6MVTBM&HFNFOMJL WF ±PDVL #BZSBN‘O‘ WF (B[J .VTUBGB ,FNBM "UBUàSLàO .BZ‘T UBSJIJOEF4BNTVOEBCB̄MBUU‘˘‘łTUJLMBMNàDBEFMFTJTPOVDVLVSVMBOCB˘‘NT‘[ $VNIVSJZFUJNJ[JO HFOÎMFSJOJO .BZ‘T "UBUàSLà "ONB (FOÎMJL WF 4QPS #BZSBN‘O‘FOJÎUFOEJMFLMFSJNMFLVUMBS TBZH‘MBS‘N‘TVOBS‘N

,661

´æGGLDOÖ\Ö] 6HNW|UP]Q /LGHUL\L]µ

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L % &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

0D\×V+D]LUDQ<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 72

186

202

180

190

86

178 72

Cam Plaza, “Enerji Verimliliği ve Cam” Seminerinde Camın Enerji Tasarrufundaki Önemine Değindi

180

Ersaș Alüminyum, Pencerenin Emekçileri ile Antalya’da Bir Araya Geldi

86

Bedük Group’un, Yapılara Değer Katan Üç Farklı Markası 3. Samsun İnșaat Fuarı’nda

186

PÜKAD; Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nı Desteklemeye Devam Ediyor

130

Kayra-b Cam Balkon, Figo Sistemle Avrasya Cam Fuarı’nda Dikkat Çekti

190

Yılmaz Makine 40. Yılında, Büyük Organizasyonlar Gerçekleștirdi

136

Resman; Avrasya Pencere Fuarı’ndan Sonra, Samsun İnșaat Fuarı’nda Sektör Profesyonelleriyle Buluștu

202

Fatih ÖZMERT: “Fuarımız, Ülkemizin Güçlü Sektörlerini Temsil Ediyor”

140

Tek Türk Medya Partneri Olarak, Cezayir Batımatec Fuarı’ndaydık

224

Salt Cam, 11. Kez Katıldığı Avrasya Cam Fuarı’nda Geleneksel Çiğ Köfte Partisini Tekrarlayarak, Konukseverliğiyle Dikkat Çekti

172

Sarl Alfo, Cezayir’de Türkiye’yi 2 Ayrı Markasıyla Temsil Etti

230

Sektör Lideri Dergilerimiz ile Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı’na 3 Ayrı Holde 3 Ayrı Stant ile Katıldık

178

Düzce Cam, Avrasya Cam Fuarı’na Katıldı

232

Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı Katılımcı Firmaları


Sektör

6

Șișecam Düzcam, Yapı Fuarı Seebbe 2017’ye İleri Teknoloji Ürünleriyle Katıldı Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, ‘Seebbe 2017 Fuarı’nda bu yıl da yerini aldı. 19 - 23 Nisan 2017 tarihleri arasında Sırbistan Belgrad’da düzenlenen ‘Seebbe 2017 Uluslararası Yapı Fuarı’nda sektörün gelişimi için sunduğu ileri teknoloji çözümlerini sektör profesyonelleriyle paylaştı. Uluslararası alanda en büyük yapı fuarı olan Seebbe 2017’de yerini alan Șișecam Düzcam, 44 metrekarelik standında ileri teknoloji ürünlerini sergiledi. Șișecam Düzcam, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu, inșaat sektörü açısından en önemli yapı fuarı olan Seebbe 2017’de, en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda üretilen; enerji tasarrufu, güvenlik, gürültü kontrolü gibi özelliklerinin yanı sıra dekoratif unsurlarıyla da öne çıkan camlarını tanıttı. 1975 yılından bu yana düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa’nın en önemli yapı fuarı olan Seebbe Uluslararası Yapı Fuarı’nda Șișecam Düzcam standını ziyaret edenler; bașta temperlenebilir ısı kontrol kaplamalı cam Șișecam Temperlenebilir Low-E Cam Nötral 71/53, ısı ve güneș kontrol kaplamalı cam Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Nötral 62/44, Nötral 50/33 ve Nötral 71/43 , güvenlik camı Șișecam Ultra Clear Lamine, ekolojik ayna Flotal E, düșük demirli ayna Flotal Ultra Clear, parlak boyalı dekoratif cam Șișecam Boyalı Cam, Șișecam Buzlu Cam “Puzzle” ve “Çakıl’’ olmak üzere Șișecam Düzcam’ın ileri teknoloji ürünleri hakkında bilgilendirildi. Șișecam Düzcam, Construction Fair Seebbe 2017 Participated in Advanced Technology Products Șișecam Düzcam, the leader of the Turkish flat market and the largest producer in Europe, took its place in ‘Seebbe 2017 Fair’ this year. From 19 to 23 April 2017, Serbia shared its high-tech solutions for the sector’s development with industry professionals in the ‘Seebbe 2017 International Building Fair’ held in Belgrade.


Sektör

10

Avrasya Pencere Fuarı’na Egepen Deceuninck Damga Vurdu 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap’ta gerçekleşen 18. Avrasya Pencere Fuarı, dünyadan ve Türkiye’den 665 firmayı ve 50 bini aşkın ziyaretçiyi bir araya getirdi. Ulusal ve uluslararası pek çok üretici ve tedarikçinin bir araya geldiği fuarda, öncü PVC profil üreticilerinden Egepen Deceuninck dev standında tanıttığı yeni sürme sistemiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Gelecek nesillere yașanabilir bir dünya bırakabilmek için çevreye duyarlı üretim gerçekleștiren Egepen Deceuninck, 8 - 11 Mart 2017 tarihlerinde Tüyap’ta gerçekleșen 18. Avrasya Pencere Fuarı’nda yeni ürünlerini sergiledi. Yurt içinden 79 ilden 52 bin 198, yurt dıșından ise 112 ülkeden 5 bin 500 civarında katılımcının fuarı ziyaret ettiği 18. Avrasya Pencere Fuarı; Avrasya Cam ve Avrasya Kapı Fuarları ile eș zamanlı olarak düzenlendi. Egepen Deceuninck, bölgenin en büyük ve prestijli fuarında % 100 geri dönüșümlü, çevreye duyarlı ürünlerini sergiledi. Legend, Legend Sürme Sistemleri, Zendow, Fusion, Everest Max, sürme sistemleri, katlanır kapı, kepenk ve panjur gibi hiçbir

ürününde kurșun kullanmayan Egepen Deceuninck, sektöre dair en yeni uygulamalarını ziyaretçilerine tanıttı. Yeni Çözümler Geliștiriyoruz Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satıș Müdürü Tamer ÖZEN, 18. Avrasya Pencere Fuarı’nın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğuna değindi. Türkiye’nin öncü PVC profil üreticilerinden biri olan Egepen Deceuninck olarak Türkiye’deki PVC sektörünün gelișimi için gerçekleștirilen tüm organizasyonları desteklediklerini ifade eden ÖZEN, “Avrasya Pencere Fuarı; Türkiye pencere, cam ve kapı endüstrisinin yeni pazarlara ulașmasında önemli bir köprü. Biz de pek çok sektör profesyonelini aynı çatı altında bulușturan bu fuarda yeni trendlerimizi sergiledik ve sektör liderleriyle

ișbirliklerimizi güçlendirmeye yönelik yeni çözümler geliștirdik. Fuar süresince birçok yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından yoğun ilgi gördük. Aldığımız geri dönüșlerden de oldukça memnunuz” dedi.

Eurasian Window Fair, Egepen Deceuninck Stamped Between 8 and 11 March 2017, the 18th Eurasia Window Fair held in Tuyap brought together 665 companies and more than 50 visitors from Turkey and the world. The where many national and international producers and suppliers come together, attracted a great deal of attention with the new sliding system introduced by Egepen Deceuninck, one of the leading PVC profile manufacturers.


Sektör

14

Pimapen Nirvana Pencere Konsepti, Pencere Fuarı’nda Yoğun İlgi Gördü Türkiye’nin ve dünyanın en önemli pencere üreticileri ve ihracatçılarını bir araya getiren ve bu yıl 18.’si düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı 2017, 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pencere, cam, kapı ve alüminyum üreticileri ile yerli ve yabancı profesyonelleri bir araya getiren fuara katılan Pimapen, yeniliklerini katılımcılara tanıttı.

Pimapen’in fuarda, Isıcam ișbirliği ile tasarladığı; bir pencerenin sunabileceği tüm ısı, ses, emniyet ve güvenlik özelliklerini tek bir sistemde birleștirdiği Pimapen Nirvana Pencere Konsepti, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Tüketicinin ihtiyacına yönelik olușturulacak kombinasyonlar ve optimize edilmiș profil yüksekliği ile; yakıt ve klima masraflarında dört mevsim tasarruf, üst düzey ısı ve ses yalıtımı, rüzgâra karșı yüksek dayanım, hırsıza karșı güvenlik, üst düzey çocuk emniyeti ile büyük beğeni topladı. Pencere performansına yönelik sayısal değerleri ile de özellikle profesyonellerin projeleri için

tercih edebilecekleri etkin bir ürün olarak değerlendirildi. PVC sektöründe pencereye adını veren Pimapen, yurt içi ve yurt dıșından ziyaretçilerini ağırladığı fuarda A class ürünü Nirvana Premium’u, modern mimariye sahip binalarda tasarımı ile estetik, gölgelendirme ișlevi ile de fonksiyonellik katacak yeni kayar kepenk gölgelendirme sistemi ve ürüne entegre olan zip perde uygulamasıyla yoğun ilgi gördü. Yeni renklerini de tanıtarak her zevke hitap eden geniș renk skalasını sergiledi.

Pimapen Nirvana Window Concept, Intensely Interested at Window Fair The Eurasia Window Fair, which brought together the most important window producers and exporters of Turkey and the world and was organized this year, was held in Tuyap Fair and Congress Center between March 8th and 11th, Pimapen participated in the fair which brings together window, glass, door and aluminum producers and local and foreign pros.


Sektör

16

“Avrasya Pencere Fuarı Bizim İçin Büyük Önem Tașımaktadır” 8 -11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı’nda 2. Salon 223 B standında yeni ürün gruplarıyla sektör temsilcilerinin dikkatini çeken Standart Civata, MS Vida ürünleriyle beğeni topladı. Standart Civata Avrasya Pencere Fuarı’nda matkap uçlu vida, ispanyolet, buldexler ile birlikte kendi ithalatı olan kıl fitil, pileli tül, kilitli pencere kolunu da profesyonel sektör temsilcilerinin dikkatine sundu. Fuara dair görüșlerini aldığımız Standart Civata Kurumsal İletișim Uzmanı Mine TANERİ; “Avrasya Pencere Fuarı sektörün kaynașma noktası olmuș profesyonel bir platformdur. Sezon bașlangıcı olarak da değerlendirdiğimiz bu fuarda müșterilerimizle ilișkilerimizi kuvvetlendirerek, prestijli bir platformda tüm ürün gruplarımızı sergileme fırsatı yakalamaktayız. Ayrıca global müșteri portföyü olușturmak adına da Avrasya Pencere Fuarı bizim için büyük önem tașımaktadır” dedi. Fuarın sunduğu avantajlara da değinen TANERİ; “Yurt dıșındaki ziyaretçilerle bir araya gelmek, yeni ürünlerle tanıșmak, yeni teknolojilere göre ürün cinslerini güncellemek fuarın katkı sağladığı avantajlar arasındadır” dedi.

“The Eurasian Window Fair is of great importance to us” Standart Civata, which attracted the attention of sector representatives with new product groups at the 2nd Salon 223 B stand at Eurasia Window Fair held in Tuyap Fair and Congress Center between 8-11 March, was appreciated with MS Vida products.


Sektör

18

CAMODA, Mimari Tasarım Zirvesi’nde 14 - 15 Nisan 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde Uluslararası Mimari Tasarım Zirvesi’ne ‘Altın Sponsor’ olarak katılan CAMODA, sektör profesyonelleri ile buluştu.

Mimarlık, güzel sanatlar, endüstri ürünleri, mühendislik ve inșaat sektöründen pek çok markanın katıldığı zirveye; dünyaca ünlü mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar da ilgi gösterdi. Zirve boyunca çeșitli oturumlarda dünyadan ve Türkiye’den tanınmıș mimarların söyleșilerini dinleme fırsatı yakalandı. Vista Unico ürününün sergilendiği etkinlikte, CAMODA’nın diğer ürünleri ile ilgili de bilgiler paylașıldı. Sergilenen Vista Unico’nun yanı sıra Bella, Vista Slider, Largo ürünleri de profesyonellere tanıtıldı Stant tasarımı ile öne çıkan CAMODA büyük beğeni topladı. CAMODA as ‘Gold Sponsor’ At the Architecture and Design Summit CAMODA, who attended the International Architectural and Design Summit as a ‘Golden Sponsor’ at the Golden Horn Congress Center between 14 and 15 April 2017, met with sector professionals.


19-23 NİSAN 2017 BURSA İNȘAAT FUARI


Sektör

22

Farklı Tasarımıyla Winsa Standı, Avrasya Pencere Fuarı’nda İlgi Gördü Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı’nda PVC pencere ve kapı sektörü bir araya geldi. Winsa PVC Pencere, Kapı, Panjur Sistemleri’nin standında yer alan ev konsepti ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Winsa PVC Pencere, Kapı ve Panjur Sistemleri, son kullanıcıya kullanım kolaylığı ve yüksek yalıtım değerleri sunan yeni sürme sistemi Comfort Slide’ı standında sergiledi. Comfort Slide katılımcıların büyük ilgisiyle karșılaștı. 3 çalıșır kanattan olușan, 20 mm’lik düșük eșik yüksekliğine sahip Panorama HS 76 PVC Sürme Sistemi ziyaretçilerin ilgisini çekti. 90 mm profil genișliğine sahip, benzersiz ısı ve ses yalıtımı sağlayan Revotech Gold

ile özel tasarımlı kasa profili ile sistem üzerinde su birikimini önleyen Vela Gold ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alüminyum profillerin metalik görünümünü PVC pencerelerin üstün yalıtım özelliğiyle birleștiren Dorado Gold Shield sistemi; hareketli kepenk uygulaması, Solarfix perde uygulaması ve Winsa Camlama Sistemleri’ne ait sistemlerin yer aldığı Winsa standını sektör profesyonelleri beğeniyle inceledi.

Winsa House Concept, Attended the Eurasia Window Fair PVC window and door sector came together at Eurasia Window Fair held in Tuyap Beylikdüzü Exhibition Center between 8 - 11 March 2017. The house concept at Winsa PVC Window, Window Shutter Systems’ stand was of great interest.


Sektör

24

VHS; Mekanik, Makine ve Otomasyon Yatırımlarıyla Marka Bilinirliğini Güçlendirdi Yapılarda sistem çözümleri üreten VHS; 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katılım sağlayarak, yerli ve global sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Kapı ve pencereler için çift açılım ve çift kanat sistemleri, kilit ve kilitleme sistemleri, sürme sistemleri ve benzeri ürün çeșitleriyle sektörün önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olan VHS; ürün geliștirme çalıșmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam etmedir. Avrasya Pencere Fuarı’nda marka ve ürünlerine dair görüșlerini aldığımız VHS Dıș Ticaret Müdürü Rıfat BAYSAL; “Çift açılımda yaptığımız bir takım inovasyon çalıșmamız söz konusu. Ürünün daha pratik șekilde montajını sağlayacak yeniliklerin yanı sıra, daha farklı ürünlerimiz de mevcut. Bu ürünlerimizi Avrasya Pencere Fuarı’nda sergiledik. Bunun yanında tüm bu ürünleri çıkarmamıza büyük fayda sağlayan bir makine

yatırımımız söz konusu. Bünyemize ilave teknolojik makineler aldık ve bu makineler kalıphane ile ilgili olarak CNC ișlemeler, tel erozyonlar gibi makinelerdir. Bizim için en önemlisi otomasyonla ilgili olan kısım. Otomasyonla ilgili ciddi yatırım yapıp, mühendisler ile çalıșmaya bașladık. VHS olarak; mekanik, makine ve otomasyon alanında birçok uygulamayı kendi bünyemizde yapmaya bașladık” dedi. Bilinilir ve güvenilir bir marka olma hedefiyle çıktığımız yolda, edindiğimiz tecrübe ile kaliteden ödün vermeden daima müșteri memnuniyetini ön planda tutarak çalıșmalarımıza devam ediyoruz diyen BAYSAL; “VHS olarak yeni pazarlarda mümkün olduğunca marka bilinilirliğimizi artırıcı çalıșmalar,

yeni üretimler gerçekleștirmeye devam edeceğiz” dedi. Stantlarında düzenledikleri fuar kokteylinde katılımcılar ve davetli sektör paydașları ile bir araya gelen VHS Yönetimi, fuar yorgunluğunu bir arada atma fırsatı yakaladılar.

VHS, has strengthened their brand recognition through mechanical, machinery, and automation investments. VHS, which produces system solutions on the roads; Between 8 - 11 March 2017 at the Tuyap Fair and Congress Center, participated in the Eurasia Window 2017 Fair and met with local and global sector professionals.


Röportaj

28

Ersaș Alüminyum, Devasa Standında Milli Sistemlerini Tanıttı Ersaş Alüminyum A.Ş. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK, 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz söyleşide; 9. Holde 2.280 m2’lik devasa standında, 125 personel ile yerli ve yabancı sektör profesyonelleriyle bir araya geldiklerini ve yeni PAL System Serisinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Avrasya Pencere Fuarı’nda tanıtımını gerçekleștirdiğiniz PAL System Serisiyle ilgili neler söylemek istersiniz? PAL System Serisi; yeni bir pencere sistemidir. Dünyada olmayan bir sistem, bu belgelerle de ispatlanmıștır. PAL System Serisi kompozit bir profilden olușmaktadır. Plastik doğramanın artı avantajlarını da kullanmaktayız bu ürünümüzde. Dolayısı ile ürünümüzü tanımlarken; ‘içi plastik, dıșı alüminyumdan olușan sistem serisi’ diyoruz. Alüminyumun avantajlarını biraya getirip, dezavantajlarını birbiriyle kapatıp, ortaya çok güzel bir ürün çıkardık. Avrasya Pencere Fuarı’nda da bu ürünümüzü sergiledik. Özellikle yurt dıșı pazarından gördüğümüz ilgi çok fazla. Enerji

tasarrufuna çok büyük katkı sunacağı için yoğun ilgi gören en yeni sistem serimizdir. Ürün özelliğine değinecek olursak; biliyorsunuz plastik pencerelerin geçmiși 20 seneyi buluyor. Ondan önce de alüminyum pencereler söz konusu idi. Metalin iletkenliğinden dolayı alüminyum pencerelerin dezavantajları söz konusuydu. Fakat sağlamlık, uzun yıllar dayanım, istediğiniz rengi uygulama avantajları ve estetikliği alüminyum pencereye çok büyük avantajlar sağladı. Alüminyum pencereler, ahșap pencerelerden devraldığı sektörde ahșabın çürümesi, boya bakım istemesi sebebiyle bütün dünya ile birlikte ülkemizde pencerelerini alüminyuma çevirdi.

Bu gelișimin hemen ardından plastik pencereler sektörde yer almaya bașladı. Yine bir değișimle dünya genelinde ve ülkemizde tüm pencereler plastik pencereye dönüș yaptı. Bunun sebebi de alüminyumun çok iletken bir malzeme olmasından kaynaklandı. Soğuğu ve sıcağı iletiyor olması ve keskin hatlarından dolayı istenilen tasarımın verilememesinden dolayı da dezavantajlar olușturdu. Plastik daha yalıtkan bir malzeme olmasından dolayı alüminyumun yerini aldı. Bütün dünya adeta plastik pencerelere dönüș yaptı. Plastik de yıllar sonra dezavantajları ile gündeme gelmeye bașladı. Sıcağa dayanıksızlığı, bükülüp eğrilmesi, plastiğin içine ilave edilen takviye ile bu dezavantajlar giderilmeye çalıșıldı. Ama


Röportaj

29

olarak da kıyaslayacak olursak neredeyse yarı yarıya daha ekonomik.

kompozit olmadığı için demir buna içerden tutum sağladığı için istenilen sağlamlığı sağlayamadı. Sıcaktan kaynaklı form bozukluğu, kalıcı renk uygulanamaması, güneșten kaynaklı renk solgunluğu dezavantaj olarak önümüze geldi. Dolayısı ile on-on beș senede plastik pencereler kullanılmaz hale geldi. Biz Ersaș olarak alüminyum ve plastiğin tüm üstün özelliklerini alıp tüm dezavantajları birbiriyle örtüștürerek yeni bir malzeme ortaya çıkardık. Biz Ersaș Alüminyum olarak inovatif çalıșmalar sonrası geliștirdiğimiz bu ürüne PAL System Serisi dedik. Bu sistem serimizin içi komple plastik, dıșı da komple alüminyumdur. Malzeme kompozit olduğu için uzun süreli dayanımı söz konusu ve bu sebep ile büyük avantaj sağlamaktadır. Alüminyumun üstün özellikleri renk, estetik üzerine plastiğin yalıtımı içeride. Dünyada bilinen en yalıtımı sağlam alüminyum ‘pencere profilinin’ pencerenin değil yalnız

buna özellikle vurgu yapmak isterim, çünkü bașka firmalar camında kapladığı alanın ısı yalıtımını da alıp pencerenin geçirgenliği 2’dir demekteler. Hâlbuki profilin geçirgenliğine bakmak lazımdır. Profilin mevcut pencerede yüzde kaça tekâmül ettiğine bakmak lazım. Dünyada profil olarak geçirgenliği 6’nın altında olan hiçbir alüminyum profil yoktur. Bütün dünyada en iyi plastik profilin geçirgenliği de 1,3’tür. Ersaș PAL System Serisinin ise geçirgenliği 1,5’tur. Dolayısı ile komple alüminyum olarak göreceğiniz PAL System Serimizin ısı geçirgenliği plastik ile eșit. Güneșten etkilenmemesi, uzun yıllar dayanabilmesi ve istenilen renklere boyanabilmesi en büyük avantajlarımız. Tabi bir de maliyet yönünden incelememiz gerek. Dev plastik markalarının ülkemizde ve dünyada satıș fiyatları mevcut. Bizim ürünümüz sağlamlık bakımından plastik pencerenin iki katı sağlamlığa sahip, plastikle aynı ısı geçirgenliğine sahip, fiyat

Avrasya Pencere Fuarı’na devasa bir stant ile katılım gerçekleștirdiniz. Yurt dıșı ziyaretçilerinden gördüğünüz ilgiye değinir misiniz? Özellikle bu yeni ürünümüz ‘PAL System Serimize’ ilgi çok büyük oldu. Ersaș Alüminyum çalıșanlarımızla paylaștığımız misyon kapsamında; ‘herkesin yaptığını yapmak, hiçbir șey yapmaktır.’ Her daim bir fazlasını yapmak gerekir. Plastik pencereyi herkes yapıyor. Alüminyum pencereyi de herkes yapıyor. Biz fazlasını yapmalıydık ve Ersaș Alüminyum imzalı PAL System Serisini sektörümüze ve kullanıcıya kazandırdık. 45 yıllık meslek hayatımda, alüminyum pencere ile uğrașmaktayım. Sektörümüz ve ülke kalkınmasına böylesi önemli bir ürünü geliștirmek bu yașlarıma nasip oldu. Bu ürünümüz hem ısı tasarrufu sağlayacak, hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Avrasya Pencere Fuarı’nda yurt içi ve yurt dıșı sektör profesyonellerimizden aldığımız olumlu geri dönüșümler bunun ispatı noktasındadır. Fuara gelen yurt içi ve yurt dıșı ziyaretçi sayısı hakkında bilgi verir misiniz? Avrasya Pencere Fuarı’nda kayıtlı olarak yurt içinden 1.500’ü așan, yurt dıșından ise 600 kiși ziyaretçi olarak standımızı ziyaret etti. Fuar sonrasında aldığımız geri dönüșler gayet memnuniyet uyandırıcı. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Fuarda standımıza ilgi gösteren yerli ve yabancı ziyaretçilerimize teșekkürlerimizi iletir, çok değerli ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri yönetim ve ekibine de sevgilerimizi sunarız. Ersaș Alüminyum; With the new PAL System Series, At the Eurasia Window Fair Ersaș Alüminyum Inc. Managing Director Esat ERDURAK, in the interview held between 8 - 11 March 2017 in Tuyap Fair and Congress Center, Eurasia Window 2017 Fair; 9. Holde stated that they met with domestic and foreign sector professionals with 125 personnel at the gigantic stand of 2.280 m2 and realized the introduction of the new PAL System Series.


Sektör

38

Vorne, Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda Vorne - İleri Pencere Kapı Sistemleri A.Ş., 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Fuarı Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katıldı. Pencere ve kapı sistemleri alanında profesyonel çözümler üreten Vorne - İleri Pencere Kapı Sistemleri A.Ș., Çift Açılım, Tek Açılım, Vasistas, Çift Kanat, Paralel Sürme, Katlanır Sürme sistemlerinin yanı sıra Kilitli İspanyolet ve Gömme Kilitler olmak üzere geniș ürün yelpazesini fuar organizasyonu kapsamında sektör profesyonellerinin dikkatlerine sundu.

Vorne, Avrasya Pencere 2017’de Gala Yemeği Düzenledi Vorne, fuar sonrası bayiler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlamak hedefi ile her yıl geleneksel hale getirdiği gala yemeğini, bu yıl 10 Mart 2017 tarihinde rüya kent İstanbul’u muhteșem manzarası ile kucaklayan Sheraton İstanbul Ataköy Hotel’de düzenledi. Vorne yönetiminin ve sektörden konukların bir arada bulunduğu gece keyifli anlara șahitlik ederek son buldu.

Vorne was at Eurasia Window 2017 Fair Vorne - İleri Pencere Kapı Sistemleri A.Ș., participated at International Window, Shutter, and Facade Systems Fair Eurasia Windows 2017 Exhibition, which is the biggest fair in Eurasia region and which is organized at Tuyap Exhibition and Congress Center between 8th and 11th of March.


Röportaj

42

Horst Klaes, Avrasya Pencere Fuarı’nda Klaes 3D Tasarım Modülüyle Dikkat Çekti Horst Klaes Genel Müdürü Cengiz BERBER ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, 2013 yılından beri Tüyap Pencere Fuarı’na katılım sağladıklarını ifade ederek; fuarda Klaes 3D adını verdikleri, 3 boyutlu tasarım modülünü yerli ve yabancı çözüm ortaklarının dikkatlerine sunduklarını ifade etti. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK yazılımlar ile ihtiyaçlarını karșılayamayan firmalar için, onların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına yönelik geniș, kapsamlı ve esnek çözümler sunmak olmuștur. Bizi zaten rakiplerimizden farklı kılan en önemli özelliğimiz, esnek altyapısı ve modüler çözümleri ile A’dan Z’ye bir firmanın ihtiyaç duyabileceği tüm çözümleri bünyesinde bulunduran bir yazılım olmasıdır. Șu an için Türkiye’de PVC, Ahșap, Ahșap-Alüminyum, Alüminyum Kapı Pencere, Giydirme Cephe, Ahșap, Alüminyum veya Ahșap Alüminyum Kıș Bahçesi, Panel Kapılar, CAD/CAM Çözümleri ve son olarak da Pergola ve Gölgelendirme Sistem çözümleri üzerine hizmetlerimizi vermekteyiz.

Yurt içindeki / yurt dıșındaki yatırımlarınıza ve markanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Horst Klaes olarak her geçen gün hizmetlerimizi yeni pazarlara ve ülkelere götürerek büyümemize devam ediyoruz. Son 6 aylık dönem içinde Suudi Arabistan, Cezayir ve Fas’ta yerleșik teknik destek birimlerimiz kuruldu. Bu bölgelerde giderek artan müșteri sayımıza orantılı olarak yerleșik hizmet vermek zaruri hale gelmiș ve firmamız bu konuda ciddiyetini ve hassasiyetini göstererek gerekli adımlarını atmıștır. Yurt içinde özellikle dikkat ettiğimiz konu, bizleri tercih eden firmaların memnuniyeti ve onların taleplerinin karșılanması. Buna paralel olarak yeni sektörlere esnek ve geniș çözümleri ile girișimlerini sürdürmektedir. Buna örnek olarak Pergola sektörüne getirdiğimiz 3 boyutlu tasarım ve üretim çözümlerini örnek verebiliriz.

Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza vurgu yapar mısınız? Firma konsepti olarak bizler her zaman belli bir seviye üzerine gelmiș ve standart

Katılım sağladığınız Tüyap KPC fuar organizasyonu ile ilgili değerlendirmeniz ve fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Fuar organizatörlerinden farklı beklentileriniz söz konusu mu? 2013 yılından beri Tüyap Pencere Fuarı’na katılım sağlamaktayız. Fuar ve tanıtım organizasyonları bir firmanın hedef kitlesine ulașmanın en hızlı ve etkili yollardan bir tanesi olduğunun bilincinde-


Röportaj

44

yiz. Özellikle 2017 Tüyap Pencere Fuarı firmamız açısından çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak 2017 Tüyap Pencere Fuarı esnasında yaptığımız anlașmalar ile 2017 yılı takvimini neredeyse doldurduk. Hangi ürün lansmanı ile yerel ve global sektör profesyonellerinin dikkatini çekmeyi hedeflediniz? Artık 2 boyutlu, tekdüze ve sınırlı yazılımların kullanım ömrünü tamamladığını gözlemlemekteyiz. Klaes olarak 2016 yılının ortasından itibaren bizlerde Klaes 3D adını

verdiğimiz, 3 boyutlu tasarım modülümüz üzerine daha bir ağırlık verdik. Sektörden gelen olumlu tepkiler ve ciddi anlamdaki siparișler de bu konuda ne kadar haklı ve öngörülü olduğumuzu destekler nitelikte olmuștur. Bu süre zarfında özellikle Dubai, Katar ve Çin’de büyük stadyum ve yüksek gökdelen binaların, imalat ve tasarımlarında kullanılan Klaes 3D, bu projelerden bașarı ile çıkarak kendini ispatlamıșta bulunmakta. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? 2017 ve sonrası içinde firma olarak hedeflerimiz; büyük, komplike ve detaylı projelere imza atan Alüminyum Giydirme Cephe uygulayıcı firmalara, Gölgelendirme Sistemleri, Kayar-Katlanır Sistemler üzerinde hizmet veren firmalara yazılım çözümleri sağlamak. Bu karmașık yapıların soru-cevap gibi çok kolay sistematik ile hızlı ve güvenilir șekilde çözümlendirmek. Hızlı bir șekilde ‘tekliften-imalata’ eksiksiz ve hatasız bir biçimde firmaların geçebilmesi ve bu sayede minimum zamanda maksimum verim alarak sektördeki değerli firmalarımıza artı değerler sunmak, bizlerin öncelikli hedefidir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Markamıza göstermiș olduğunuz ilgiye teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

Horst Klaes, at the Eurasian Window Fair Klaes 3D Design Module Attention Horst Klaes General Manager Cengiz BERBER stated that they have participated in Tuyap Window Fair since 2013; said that they gave the name of Klaes 3D and put the 3D design module in to the attention of domestic and foreign solution partners.


Sektör

46

tremco illbruck, Küresel Deneyimi ve Yerel Uzmanlığı İle Bir Kapı, Pencere, Cam Fuarı’nı Daha Bașarı İle Sonuçlandırdı tremco illbruck Türkiye, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Kapı, Pencere, Cam 2017 Fuarı’nda yerini alarak mevcut ürünleri ile inovatif sistemlerini Türkiye ve çevre ülkelerden gelen ziyaretçileri ile buluşturdu. İș ortaklarının ihtiyaçlarına doğrudan çözüm getiren, geniș ürün yelpazesiyle birlikte yenilikçi ürünlerini sergileyen tremco illbruck, sahip olduğu tremco ve illbruck markaları ile birlikte İstanbul Kapı, Pencere, Cam 2017 Fuarı’nın en çarpıcı ve ziyaret edilen stantları arasında yerini aldı. Binalarda doğrama ve giydirme cephe sistemleri için sızdırmazlık, yapıștırma, su yalıtımı ve pasif yangın koruma sistemleri üzerine faaliyet gösteren tremco illbruck; mevcut ürün gruplarına ve yeni sızdırmazlık sistemlerine fuarda yer vererek ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Fuarda özellikle; tremco markalı çiftcam sızdırmazlık macunları ve strüktürel yapıștırma

silikonları hakkında tremco illbruck satıș ekibi tarafından yerli ve uluslararası ziyaretçilere bilgi verildi. Ayrıca illbruck markalı yüksek performanslı ve kolay uygulanan hibrid ürün grubunun yanında silikon ve bantlardan olușan birçok sızdırmazlık malzemesi tanıtıldı. Üç kademeli sızdırmazlık özelliği ile enerji verimliliği sağlayan; hem yeni binalarda, hem de renovasyon çalıșmalarında kullanılabilen 10 yıl garantili i3 sisteminin tanıtımı yapılarak mevcut ve potansiyel müșteriler ile birebir görüșmeler gerçekleștirildi. 2012 yılı itibariyle Avrupa’daki 6. fabrikasını İstanbul’da konumlandıran ve Türkiye’de strüktürel silikon üretimine ilk bașlayan firma olan tremco illbruck, 2017 yılı içerisinde

yapacağı yeni yatırımlar ile poliüretan çift cam sızdırmazlık macununun Türkiye’deki ilk üreticisi olacak ve hem yerel, hem de Avrupa pazarı için stratejik bir güç haline gelecektir. Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da geniș bir coğrafyada hizmet veren ve 80 yılı așkın süredir teknolojiyi yakından takip eden, inovatif çizgisi ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına verdiği önemle ürün ve sistem çözümlerini geliștiren tremco illbruck, küresel deneyimi ve yerel uzmanlığı ile sektördeki öncü konumunu koruyarak ürün gamını genișletmeye ve koșulsuz müșteri memnuniyeti sağlamaya devam ediyor. tremco illbruck, has Finalized Another Door, Window, Glass Fair, Successfully with Their Global Expertise and Local Specialization Just like the previous years, tremco illbruck Turkey, took their place at Istanbul Door, Window, Glass 2017 Fair which is realized at Tuyap Exhibition and Congress Center between 8th and 11th of March and they introduced their existing products and innovative systems to the visitors coming from Turkey and from the neighboring countries.


Sektör

48

REHAU’dan, Geniș Görüș Açısı Sunan, “SYNEGO” Kaldırmalı Sürme Kapı Sistemleri Yapı sektöründe inovatif ürünler geliştiren REHAU, “Avrasya Pencere 2017” Fuarı’nda SYNEGO kaldırmalı sürme kapı sistemlerini tanıttı. Yüksek enerji verimliliği ile ön plana çıkan ürün, yüksek düzeyde ışık girişi ve geniş manzara görünümü sağlıyor.

Yapı teknolojileri alanının lider firmalardan biri olan REHAU, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Avrasya Pencere 2017”de yenilikçi ürünlerini tanıttı. Enerji verimliliğine ve geniș görüș açısına odaklanan yeni ürünü “SYNEGO kaldırmalı sürme kapı” sistemlerini sergileyen REHAU, doğa dostu bir müșteri kitlesine hitap ediyor. Ürünlerinin düșük ağırlığa sahip olmasına rağmen mükemmel bir stabilite sağladığını dile getiren REHAU Pencere Bölümü Satıș Direktörü İnanç TÜZÜNER, ürünün manzara özellikli versiyonunun özellikle dar yapı çerçeveleri ile en yüksek ıșık giriși ve parlaklığı sağladığını belirtti. Kentsel dönüșümle beraber hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan inșaat sektörünün önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da büyümesinin beklendiğini açıklayan TÜZÜNER, “Nitelikli projelerde kaliteli ürün ihtiyacı ön plana

çıkıyor. Hem proje firmaları, hem konut sahipleri çok daha bilinçli tercihlerde bulunuyor. Bu nedenle sektörde kalite odaklı, hem satıș hem satıș sonrası servislere önem veren bir anlayıș hakim olmaya bașladı. Avrasya Pencere Fuarı da, bu bilinçli ve sağlıklı büyüme trendine katkı sağlayan bir platformu tüm sektör oyuncularına sunuyor” dedi. REHAU pencere sistemlerinin daha çok noktada, daha çok müșteriyle bulușmasını sağlama amacıyla fuara katıldıklarını dile getiren TÜZÜNER, Avrasya Pencere Fuarı’nın bu hedeflerine yönelik çalıșmalarını güçlü bir șekilde desteklediğini aktardı. Büyüyen bir sektörde satıșlarını her geçen sene daha da yukarı tașıyan bir firma olarak; REHAU’nun yüksek kaliteye sahip zengin ürün gamını doğru müșterilerle doğru bir stratejiyle ulaștırma katkılarının büyük olduğunu belirten TÜZÜNER, 2017

senesindeki satıș ve pazarlama planları doğrultusunda fuarın da katkılarıyla birlikte satıșlarını artıracaklarını dile getirdi. REHAU, “Avrasya Pencere 2017” Fuarı’nda stantlarında düzenledikleri fuar kokteylinde katılımcılar ve davetli sektör paydașları ile bir araya gelerek, fuar yorgunluğunu bir arada atma fırsatı yakaladılar.

“SYNEGO” Lifting and Sliding Door Systems from REHAU, as Providing Wide Viewpoint REHAU, which develops innovative products in the construction sector, introduced SYNEGO lifting and sliding door systems at “Eurasia Windows 2017” Fair. Product which comes to the forefront with high energy efficiency, is providing high level of light entry and wide landscape.


Sektör

52

Soudal, Geniș Ürün Yelpazesiyle Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda Avrupa’nın en büyük bağımsız mastik, PU köpük ve yapıştırıcı üreticilerinden olan Soudal, 8 - 11 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli fuarları arasında yer alan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda yüksek performanslı ürünleriyle dikkat çekti.

Soudal’ın dünya genelinde güçlü bir marka olduğuna vurgu yapan Soudal Genel Müdürü Engin TANRIVERDİ; inșaat, perakende kanallar ve endüstriyel kurulum alanlarındaki iș sahiplerine ve dünya çapında 130’dan fazla ülkede nihai kullanıcılara yaklașık 50 yıllık deneyimiyle hizmet sunduğunu ifade etti. TANRIVERDİ; “4 kıtaya yayılmıș 16 üretim tesisi ve dünya çapındaki 44 șirketiyle Soudal, en iyi teknik ve lojistik desteği sunmaktadır” dedi. Soudal Genel Müdürü Engin TANRIVERDİ; “Soudal’ın çok geniș bir ürün yelpazesi var. Markamız; mastik, PU köpük, yapıștırıcı, MS polimerler

ve silikonlar gibi tüm ürünleri tek bir marka altında sunabiliyor. Soudal olarak, Türkiye’deki beșinci faaliyet yılımızda tüm ürün gruplarında marka bazında pazar liderliğine ulaștığımızı görüyoruz” dedi. Avrasya Pencere Fuarı’na dair de görüșlerini aldığımız TANRIVERDİ; “Avrasya Pencere Fuarı, sektörün lider yerli ve yabancı üreticilerinin katıldığı bölgenin en önemli uluslararası ticaret platformudur. 700’e yakın markayı içeren geniș ürün yelpazesi ile aradığınız tüm ürün, teknoloji ve hizmetleri bir arada görme ve karșılaștırma imkânı sağlamaktadır. Pencere, kapı, cam ve cephe çözümlerinde hiçbir yerde

bulunmayacak kadar geniș bir ürün yelpazesi sunan fuar üçlüsü, inșaat ve mimarlık sektörleri için en cazip ticaret merkezi konumundadır. Bu sebep ile katıldığımız bu fuar organizasyonu bizim için önem arz etmektedir” dedi. Soudal, Wide Product Range Eurasia at Window 2017 Fair Soudal, one of Europe’s biggest independent mast, PU foam and glue producers, has been performing at Eurasia Window 2017 Fair, which is one of the most important fairs of Eurasia Region, held at Beylikdüzü Tuyap Fair and Congress Center between 8-11 March. Attention with its products.


Sektör

54

Büyük Bulușmalarla, Güçlü Hedeflere Metsan; 8 - 25 Mart tarihleri arasında, tam 18 gün içerisinde üç farklı fuar organizasyonunda katılımcı olarak yer alarak kendi rekorunu kırdı. Sırasıyla katıldığı Tüyap Avrasya Pencere Fuarı, Frankfurt ISH ve İstanbul Hırdavat Fuarlarında çok farklı ülkelerden yeni bağlantılar edinmesinin yanı sıra, mevcut müşterileri ile bir araya gelerek sektördeki yenilikleri değerlendirme fırsatı yakaladı. EMS Dubell markası ile pazara sunulan kimyasal dübel ürününün yapı sektöründeki geleceği, sektöre kazandırdıkları ve kazandıracakları ile ilgili görüș alıșverișinde bulunan Metsan; yerli ve yabancı misafirlerine vizyonunu aktardı.

Metsan, Avrasya Pencere Fuarı’nda Kimyasal Dübel Ürün Lansmanı Gerçekleștirdi 8 - 11 Mart tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde 18.’si düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı’nda ziyaretçiler ile bir araya gelen Metsan; ‘Kimyasal Dübel’ ürününün tanıtımına yer vererek sektörün en önemli tedarikçileri ve proje yöneticileri ile ürün ve hizmet kalitesini değerlendirme fırsatı yakaladı. Yabancı misafirlerini de ağırlayan Metsan; Avrasya Pencere Fuarı’nda Panama, Moldova, Irak, Suudi Arabistan, İran, Filistin ve İsrail’den gelen misafirlerine ürün tanıtımının yanı sıra, ülke temsilcilikleri talebinde bulunan firmalar ile temsilcilik ön görüșmeleri yapma imkânı elde etti.

Ayrıca; ürünlerinin hâlihazırda sahip olduğu sertifikalara ek olarak, çok yakında ulusal ve uluslararası sertifikalandırma kurulușlarından temin edilmiș yeni sertifikalarını alacakları bilgisi ziyaretçiler ile paylașıldı.

Metsan Kurucu Ortaklarından İbrahim ÇABUK; “Kimyasal dübelin yapı endüstrisi geleceğinde çok daha önemli bir yer tutacağını tahmin etmek zor değil. İlk olarak mekanik ankrajlama yöntemlerinin alternatifi olarak pazara giriș yapan kimyasal dübelin yapısal kuvvette bağlayıcılık sağlayan özelliği ile yüzey yapıștırıcısı olarak yeni kullanım alanları olușuyor; kimyasal dübel artık klasik mermer yapıștırıcılarının yerini alıyor ve yapı sektöründe birçok ürünün yeniden tasarımının ve yeni ürünlerin üretilmesinin gerekliliğini ortaya koyan yönü ile de “anahtar teknoloji” rolünü üstleniyor. Bu yönü ile değerlendirildiğinde, yapı sektöründe estetiği önceleyen, çok daha hafif ve çok daha dayanımlı malzemeler ile üretilmiș paneller, bölmeler, çok fonksiyonlu duvarlar, tașıyıcı sistemler, küpește, korkuluk, cephe sistemleri ve benzeri birçok yeni ürünün montajında kullanılmaya bașlanan kimyasal dübelin hızla yayılarak sektörde çok daha geniș tüketim hacmiyle yerini alacağını öngörüyoruz.” ÇABUK; “Kimyasal dübel ürünümüz ile iç pazarda açık ara pazar lideri olduğumuzu ziyaretçilerimizin ifadeleri doğrultusunda bir kez daha teyit etmemize vesile olan bu fuarda, kalite ve fiyat rekabeti yönünden doğru bir çizgide olduğumuzu bildiren ziyaretçilerimiz bu durumu gelecekte de muhafaza etmemiz gerektiğini bizlere hatırlattı” dedi.


Sektör

56

Metsan, ISH Fuarı’nda Global Ziyaretçilerle Buluștu 14 - 18 Mart tarihleri arasında Frankfurt, Almanya’da düzenlenmiș olan ISH Fuarı’nda global ziyaretçiler ile bir araya gelen Metsan; bu fuarda Almanya temsilcisi ile birlikte faaliyet gösterdi. Almanya temsilcisi Almanya içerisinden gelen müșterileri ağırlarken, Metsan Türkiye ekibi de global ziyaretçileri karșıladı. Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Uruguay, Kanada, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Moldova, İrlanda, İzlanda, Avustralya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Yunanistan, Ürdün, Filistin, İsrail, İran, Tunus ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler ekip ișbirliğinde Metsan standında ağırlandı. Metsan ürün gruplarının tanıtımının ve bilgi aktarımının yapıldığı stantta demo uygulamalar tüm ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Klasik boru sızdırmazlık elemanları ve yöntemlerinin olușturduğu sorunları ortadan kaldıran yeni nesil boru sızdırmazlık ürünleri ile yapılan uygulamaların çok daha ekonomik ve pratik olduğu, ișçilikten ve

zamandan kazandırdığı sektör temsilcilerine vurgulanırken, ürünlerin boru bağlantı yüzeylerinde korozyonu önleyen bir tabaka olușturduğu ve bu yönüyle korozyonu engellediği, teflon bant, keten, macun gibi klasik ürünler ile mukayese edildiğinde yarı yarıya maliyet avantajı da sunmakta olduğu ifade edildi. Farklı ülkelerden gelen onlarca ziyaretçi ile bulușulan fuarda, 25 farklı ülke ile bağlantılar gerçekleștirildi. Fuar sonrası çok hızlı geri dönüșler almaya bașladığını ifade eden İbrahim ÇABUK; “Global marka olma yolunda hızla ilerlediğimiz bu süreçte firmamız açısından çok verimli bir fuar geçirdiğimizi düșünüyoruz” dedi. Hırdavat Fuarı’nda Metsan Farkı 23 - 25 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Hırdavat Fuarı’nda ise hırdavat sektörünün takipçileri ile bulușan Metsan yönetimi; ilk kez düzenlenmiș olan bu fuarın oldukça bașarılı geçtiğini ifade etti.

Kazakistan, Filistin ve Ürdün’den gelen yabancı misafirlere ürünlerini tanıtan Metsan yönetimi, kendi pazarları ile ilgili temsilcilik talepleri olan sektör temsilcileri ile temsilcilik ön görüșmeleri gerçekleștirdi. EMS Dubell, EMS Force Engineering Adhesive ve EMS Force Super Glue markaları ile yer alan Metsan ekibi; fuarda ziyaretçilerine kimyasal dübel, anaerobik boru sızdırmazlık kimyasalları ve hızlı yapıștırıcıları ile ilgili bilgi aktarımında bulundu. Demo uygulamaları ve teknik bilgi paylașımının yanı sıra, ürünler ile ilgili yöneltilen sorular yanıtlanarak, ürün avantajları, ürün sertifikalandırma süreçleri, marka yönetimi, Ar-Ge çalıșmaları, kaliterekabet politikası, vizyon ve hedeflere dair paylașımda bulunuldu.

Sınırlı sayıda yabancı ziyaretçinin de yer aldığı Hırdavat Fuarı’nda Kıbrıs,

With Great Encounters, Strong Goals Metsan; Between the 8th and 25th of March, he participated in three different fair organizations in 18 days and broke his own record. Tuyap Eurasia Window Fair, which he attended respectively, got the opportunity to acquire new connections from many different countries at Frankfurt ISH and Istanbul Hardware Fair, as well as to get the opportunity to evaluate innovations in the sector by meeting with existing customers.


Sektör

58

Cam Merkezi, Avrasya Cam’da Yerini Aldı “Hızlı, Yaratıcı, Çözüm Üreten, Global Cam Merkezi” vizyonu doğrultusunda 1974’ten bu yana sektördeki öncülüğü, birikim ve tecrübesiyle dünya çapında iş ortakları ile birlikte faaliyetlerini sürdüren Cam Merkezi, 8 - 11 Mart 2017 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bölgenin en büyük ve prestijli Cam Fuarı Avrasya Cam 2017’de yerini aldı. 2016 yılında bu çok özel serisi için tasarlanmıș yeni desenler, Ofis, Mutfak, Banyo, Ev mobilyaları, vb. iç ve dıș uygulamalarda kolaylıkla kullanabilecek sektörün en kaliteli ve estetik dokunușlu ürünleri olmakla birlikte; bu özel tasarımlar ayrıca kullanıcılarının yașam alanlarına derinlik katacaktır.

Bünyesinde cam ticareti üzerine çalıșan Yorsan, dekoratif cam üretimi yapan Yorglas ve beyaz eșya sektöründe soğutucu ve fırın camları için hizmet veren Yorim olmak üzere 3 markayı barındıran Cam Merkezi, fuarda en yeni çözüm ve teknolojilerini ziyaretçileri ile bulușturdu. Gülfem Yorgancılar PERÇİN, Cam Merkezi İcra Kurulu Bașkan Yardımcısı, fuar stantlarını ziyaretimizde șunları söyledi: “Hizmet verdiği tüm sektörlerde yakın ilișkiler kurarak, tedarik zincirindeki küresel deneyimini en ayrıcalıklı müșteri deneyimine dönüștürmeyi hedefleyen Cam Merkezi olarak; sektörümüzdeki tüm alanlara dokunmayı hedefliyoruz. Aynı hafta içerisinde hem Düsseldorf’ta Euroshop Fuarı’ndaydık, hem de İstanbul’da Avrasya Cam’da paydașlarımızla bir araya geldik.” Avrasya Cam 2017 Hedefimiz Cam’ın Merkezi Olmak Önceliği müșteri memnuniyeti ile değer yaratmak olan Cam Merkezi A.Ș. dünya camlarının buluștuğu bir merkez olma özelliği ile fark yaratıyor. Müșterileri için sadece bir cam tedarikçisi değil; bir çözüm ortağı olmayı

hedefleyen Cam Merkezi - Yorsan, 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında geçekleșen Avrasya Cam Fuarı’ndaki standında iș ortakları ile bir araya geldi. Gülfem Yorgancılar PERÇİN: “Sektörün nabzı burada atıyor. 43 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Sektörün trendlerini yakından takip eden ve sunduğu tüm çözümlerin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlayan ve bu sayede sürekli büyüyen, sektörün köklü iș ortağı olarak, aynı hafta içerisinde iki farklı ülkede tüm paydașlarımızla yeniden bulușmaktan büyük mutluluk duyduk” dedi. Dekoratif Camda Yenilikçiliğin Adresi Yine Yorglas Oldu Fuarda uzun yıllardır sektörde hizmet veriyor olmanın getirdiği köklü iș ilișkileri ile birçok müșteri ve iș ortağını standında ağırlayan Cam Merkezi, dekoratif camda yeniliğin adresi oldu. Kalitesi ve estetik dokunușu ile sektörde yerini sağlamlaștırmıș Yorglas mat ve dekoratif camları, farklı bir üretim tekniği ile çift taraflı kullanıma uygun seçenekleri sergilendi.

Yorglas Karbon Ayak İzi Sertifikası ile Çevrecilikte Fark Yarattı 2008 yılında yenilenen üretim hatlarından sonra kendisine koyduğu sıfır kirlilik hedefine odaklanan Cam Merkezi Yorglas uzun, özverili bir Ar-Ge sürecinin ardından geliștirmiș olduğu arıtma tesisini hayata geçirmiști. Bu bağlamda sıvı, katı ve gaz fazlarında “sıfır kirlilik” ilkesiyle çalıșan arıtma tesisi ile Türkiye ve dünyada bir ilke imza atmıș ve Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2010 yılı EBSO Çevre Ödülleri kapsamında, Çevre (Altın) Ödülü kazanmanın gururunu yașamıștı. Sektörüne yön veren öncü kimliğiyle çevreye uyumlu üretim ve geliștirme çalıșmaları yürüten Cam Merkezi - Yorglas, dünyada ve Türkiye’de mikro așındırıcılı dekor ve mat üretimi yapan firmalar arasında ‘Karbon Ayak İzi’ belgesini alan ilk firma olarak çevre duyarlılığında fark yaratmaya devam ediyor.

Cam Merkezi (glass center) Took its Place at Eurasia Glass Cam Merkezi (glass center) which continues being the leader in the sectors in line with their vision “Fast, Creative, Solution provider, Global Glass Center” since 1974 and which carries out their operations together with their worldwide business partners, with their know-how and expertise, has taken their place at Eurasia Glass 2017, which is the biggest and most prestigious Glass Fair in the region, that was realized at Tuyap Exhibition and Congress Center between 8th and 11th of March,2017.


Ürün

60

camQuix * Modern Bir CAM Programıdır * Computer Aided Manufacturing

camQuix, profil işleme uygulamalarında (proses) kullanılan modern bir CAM programıdır. Yirmi yılı aşkın tecrübesiyle birlikte camQuix, yıllar içerisinde en son donanımlara sahip tüm profil işleme makinelerine göre geliştirilerek, güçlü ve tercih edilen bir araç haline gelmiştir. camQuix, atölyenizdeki CNC makinalarını, tüm donanımlarıyla birlikte en iyi şekilde kontrol etmenize ve programlamanıza olanak sağlar. Programlama:

tüm CAM bilgileriniz makinelerinizin çalıșabileceği kodlara dönüștürülür. Olușturulan bu dosya, tüm ișleme merkezi makinalarınızda ve router tipi tezgâhlarınızda dâhi kullanım imkânı sağlar.

camQuix ile makine marka/modelinden ve takım listesinden bağımsız olarak profil üzerindeki ișlemlerinizin hepsini kolay ve hızlı bir șekilde makinenizde çalıșır biçimde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca tüm bu ișlemleri ister ofisinizde, isterseniz fabrikanızda bulunan bir bilgisayarda, makinenin ve takımların özel parametrelerine ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz.

Post-Processor’lerimiz, üretim hattınızda kullanmakta olduğunuz makine üzerinde test edilerek ișlem ve optimizasyon konusunda en iyi sonucu almanızı garanti etmektedir. Derinlik Tablosu: Dosya Aktarımı: camQuix, metal endüstrisinde kullanılan yapı ve hesaplama sistemlerini destekleyen ve kullanılan makineler ile sorunsuz iletișim kuracak șekilde geliștirilmiștir. Öyle ki Excel dosyasından, DXF çizimlerinden, makro veri tabanlarından veya kendi olușturmuș olduğunuz herhangi bir dosyadan dahi veri okuyabilecek yeteneğe sahiptir.

Siz sadece ișlemlerin geometrik bilgilerini camQuix’e yazarsınız ve bu bilgilere göre olușan șekli, eș zamanlı olarak 3 boyutlu bir șekilde ekranda izleyebilirsiniz. Geri kalan tüm detayları ve yazılımsal bilgileri camQuix kendisi hesaplar ve makinenizin anlayacağı dildeki dosyayı otomatik olarak hazırlar.

Derinlik tablosu, profil tipine ve üzerinde yapılacak ișleme göre camQuix tarafından otomatik hesaplanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de kullanılan takımın korunmasına ve ömrünü uzatmada üreticiye yardımcı olur.

Son on iki yılda 100 den fazla farklı dosya tipinde uygulamalar gerçekleștirilmiș, kullanıcının herhangi bir müdahalesi olmadan sorunsuz bir șekilde makine üzerinde çalıșır hale getirilmiștir.

Profil Sıkıștırma (Clamping) Yönetimi: Takım Listesi / Takım Atama: camQuix optimizasyon sırasında çok daha fonksiyonel çalıșabilme amacı ile çok detaylı bir takım listesine sahiptir. Ayrıca makine marka/modelinden bağımsız olarak bireysel bir takım listesi olușturmanızı sağlar. Makinanın çalıșma șekline göre takım listesi dosyası, içe ve/veya dıșa aktarılabilir. Böylece yapılacak ișleme göre en doğru takımın seçilmesine ve gerektiğinde yapılacak olan değișikliklerin kolay bir șekilde uygulanmasına yardımcı olur.

Post-Processor: Makinalarınızın bütün özelliklerini kullanabilmeniz için, esnek ve değișken bir dosya olușturmanız önemlidir. Çok güçlü olan Post-Processor modülümüz kullanılarak,

camQuix, profilin yapısı ve uzunluğuna göre yapılacak olan ișlemleri dikkate alarak profilin en doğru șekilde sıkıștırılması konusunda sıkıștırma ekipmanlarının pozisyonlanmasında kullanıcıya yardımcı olur. Eğer kullandığınız makine otomatik pozisyonlama özelliğine sahipse, camQuix makinanıza gerekli verileri göndererek sıkıștırma ekipmanlarının yönetimini, tezgâhın kendisinin yapmasını sağlayacaktır.


LogiKal®

Kapı, Pencere ve Cephe Yazılımı

Güvenle hesaplayın! Zamandan tasarruf edin! Maliyetinizi düşürün! Verimli çalışın! Kolay üretin! Kaliteli üretin!

www.orgadata.com.tr

Orgadata Yazılım Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi Keleş Plaza No: 0011 Kat: 6 Ofis No: 99-102 34500 Beykent/Büyükçekmece/İstanbul Telefon: +90 212 445 91 53


Sektör

64

Ado Group, 2017 Trendlerini Avrasya Kapı, Pencere Fuarı’nda Sergiledi Sektörün dev ve prestijli markası Ado Group; 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı’nda 2’nci ve 5’inci salonda yer alan stantlarında ürün gruplarını tanıtarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı.

Ado Group; prestijli ürün gruplarını 2. Salon 214 numaralı stant, 5. Salon 513 numaralı stantta sergiledi. Geçen yıla oranla gerek yurt içi, gerekse yurt dıșı ziyaretçi katılımının gözle görülür oranda arttığı fuara ilgi beklenenin de üstündeydi. Fuardan beklentilerinin fazlasıyla karșılandığını dile getiren Ado Group Pazarlama Müdürü Ziya GÜNGÖR; “Standımızı ziyaret eden müșteri gruplarının ADO ürün alternatifleriyle çok ilgili olmaları ve tüm yenilikleri çok yakından takip etmeleri memnuniyet vericiydi” dedi. GÜNGÖR; “Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı’nın oldukça verimli geçtiğini, fuarın yenilikleri takip etmek adına faydalı olduğunu” sözlerine ekledi.

Ado Group, 2017 Trend Exhibited at the Eurasia Door, Window Fair Ado Group, the giant and prestigious brand of the sector; Between 8 - 11 March 2017 at the Tuyap Fair and Congress Center in the Eurasian Door and Window Fair 2’nci and 5’nd out of the stand at the stands introduced their product groups, welcoming domestic and foreign visitors.


Sektör

66

Bayındır PVC, Batımatec Fuarı’nda Global Sektör Temsilcileriyle Buluștu Bayındır PVC; 23 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında Cezayir’de düzenlenen Batımatec 2017 Fuarı’na katılarak, yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Pencere ve kapı aksesuarları imalat ve satıșı yapmaktayız diyen Bayındır PVC Satıș Pazarlama Yöneticisi Özgür BULUT; “Firmamızın kurulușu 1999 senesine dayanmaktadır. Bu sebepten ötürü yurt içi satıș ağımızı tamamlamıș ve yaklașık 12 senedir de iyi bir ihracat trendi yakalamıș durumdayız. Ülkemizin daha fazla kalkınması, döviz girdisinin artarak devam etmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebep ile yurt dıșı fuar organizasyonlarına

katılmaktayız. Devletimizin de bu yönde teșvikleri fazlasıyla mevcuttur. Batimatec Fuarı da bu fuarlarımızdan biridir” dedi. Fuar değerlendirmesi de yapan BULUT; “Yoğun ve müșteri kitlesi bakımından verimli geçen bir fuardı. Fuarda yeni iș ortaklıklarının kapısını açacak görüșmeler de gerçekleștirdik. Standımızı ziyaret eden sektörümüzün önde gelen temsilcilerine bizzat teșekkür ederiz” dedi.

Bayındır PVC, Batımatec Fair Meeting with Global Sector Representatives Bayındır PVC; Attended the Batımatec 2017 Fair held in Algeria between April 23rd and 27th, 2017 and had the opportunity to meet with local and foreign sector representatives.


Sektör

70

Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB)’ın Desteklediği Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarları Gerçeklești Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarları 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında pencere, cam, kapı üreticileri ve ihracatçıları ile sektörün yerli ve yabancı profesyonellerini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

Sektörün önde gelen yerli / yabancı firma ve firma temsilciliklerinin yoğun katılımı ile gerçekleștirilen fuarlarda șirketler; ürünlerini 4 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. PÜKAB Yönetim Kurulu Bașkanı Kaan KUTLU, “Avrasya Pencere Fuarı sektörümüz için çok önemli, uluslararası bir platformdur. Her geçen yıl da önemi artmaktadır. Özellikle yurt dıșından gelen ziyaretçilerimiz için ihracat pazarlarındaki yerimizin önemini ortaya koymakta, sektörümüzün büyüklüğünü anlatmaktadır” dedi. Fuar süresince

yabancı ülkelerden gelen dernek temsilcileri ile görüșmeler yaptıklarını, iș birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ekleyen KUTLU șöyle devam etti; “Tüm dünya ve ülkemizin de içinden geçtiği zorlu ekonomik koșullara rağmen, daha çok çalıșıp ekonomiye daha fazla katkı sağlamamız gerektiğini her zaman belirttim. Bu noktada da fuar gibi etkinlikleri çok iyi değerlendirip, doğru ilișkiler kurmaya çalıșmak gerektiğini düșünüyorum.” Fuarda her yıl olduğu gibi PÜKAB üyesi firmalar da, katılımcı ve ziyaretçi olarak yer aldı.

Eurasia Windows, Glass and Doors Fair, which is Supported by Windows Producers Quality Union Association (PUKAB), is Realized Eurasia Windows, Glass, and Door Fairs, brought producers and exporters of windows, glass, and doors and local and foreign professionals together at Tuyap Exhibition and Congress Center between 8th and 11th of March, 2017.


Sektör

72

Cam Plaza, “Enerji Verimliliği ve Cam” Seminerinde Camın Enerji Tasarrufundaki Önemine Değindi Tüyap Konya Fuarcılık tarafından Konya Tüyap Fuar Merkezi Karatay Toplantı Salonu’nda; Konya Ticaret Odası, Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT), Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER), Şişecam Düzcam ve Cam Plaza önderliğinde düzenlenen “Enerji Verimliliği ve Cam” semineri bu yılda dikkat çekti.

11 - 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tüyap Konya Fuarcılık tarafından Konya İnșaat Fuarı bünyesinde düzenlenen “Enerji Verimliliği ve Cam” seminerinde tüketicinin doğru cam kullanımı ile enerji tasarrufu sağlama konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla inșaat sektörü temsilcileri bilgilendirildi. Kurulușundan itibaren enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılmasını ilke edinen Cam Plaza, “Enerji Verimliliği ve Cam” seminerinde Konya Bölgesi’ndeki tüketicinin bilinçlendirilmesinde kilit rol oynadı. Trakya Cam Yetkili Satıcıları, Isıcam Yetkili Üreticileri, Karatay Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, PVC, alüminyum doğrama ve inșaat firmalarının

çalıșanlarıyla özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren mimar ve makine mühendislerinin davetli olduğu seminerde, camın enerji tasarrufundaki önemi, güvenlik, gürültü kontrolü gibi özellikler hakkında bilgi aktarıldı. Seminerde Șișecam Düzcam Ürün Yöneticisi Aytül UĞURLU’nun sunumu öncesi Konya Tesisat İnșaat Malzemecileri Derneği Bașkanı Osman BAȘARAN, Cam Plaza Yönetim Kurulu Bașkanı Zeki ÇIRAY, Konya Müteahhitler Birliği Bașkanı Șaban TOPAL, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ERKUȘ söz alarak; binalardaki ısı kaybının yalıtımsız camlardan kaynaklandığını ifade etti. Katılımcılara enerji verimliliği sağlayacak doğru cam çözümleri konusunda bilgi aktarıldı.

Cam Plaza is mentioned the importance of Glass in Energy Efficiency at the “Energy Efficiency and Glass” Seminary The “Energy Efficiency and Glass” seminary organized with leadership of Konya Chamber of Commerce, Unions of Contractors of Konya (KOMÜT), Konya Installation Construction Material Suppliers Union (KONTİMDER), Șișecam Düzcam ve Cam Plaza drew attention again this year.


Çetin Cıvata İmzalı Bağlantı Elemanları, Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda Sergilendi Çetin Cıvata; 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Fuarı Avrasya Pencere 2017’ye katıldı. 1976 yılında kurulan ve ülkemiz bağlantı elemanları sektörünün lider markalarından biri olan Çetin Cıvata; üretimini gerçekleștirdiği bağlantı elemanlarını, 18. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Fuarı’nda yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin ilgi ve beğenisine sundu. Alman standartlarında, günde ortalama 20 milyon adet cıvata, vida ve bağlantı elemanları üreten ve üretiminin yüzde 40’ını Avrupa’ya ihraç eden Çetin Cıvata’nın üretimini yaptığı bağlantı elemanları otomotiv, beyaz eșya, mobilya,

inșaat, elektrik ve aydınlatma sektöründe kullanılıyor. Fuara dair görüșlerini aldığımız ve 2017 yılı hedeflerine de değinen Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Üyeleri; “Hedefimiz müșteri odaklı çalıșarak kapasitemizi en az % 15 artırmak. Katıldığımız yurt içi ve yurt dıșı fuarları en iyi șekilde değerlendirerek müșteri portföyümüzü geliștirmek” dedi. Fuar süresince Çetin Cıvata standını çok sayıda sektör profesyoneli ziyaret ederek, ürünlerle ilgili firma yetkililerinden bilgi aldılar.

Signed Connection Components of Çetin Cıvata (screw) are Exhibited at Eurasia Windows 2017 Fair Çetin Cıvata (screw) progresing with the target of becoming the leader in the sector of international connection components, took their place at International Windows, Shutter, Facade Systems-Eurasia Windows 2017, which is the most important fair in Eurasia region, that was organised at Tuyap Exhibition and Congress Center betwen 8th and 11th of March, 2017.


Röportaj

76

Caner TİRYAKİOĞLU, “Otomasyon Alanında Öncü Olmayı Misyon Edindik” FAAC Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Caner TİRYAKİOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Tüm vizyonumuz ve kalite felsefemizle biz; kullanıcı ve çevre dostu ürünler ile prensiplerimizden taviz vermeden teknoloji üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz” dedi. varlığımızı her geçen gün büyüterek devam ediyoruz. Otomasyon kapılarını dünyaya ve kullanıcılara ilk olarak sunan FAAC, dünyada 5 kıtada 32 bağlı șirket, 15 ülkede 18 üretim tesisi ve 2.400’ün üzerinde çalıșanıyla, kapı otomasyonunu ilk kez tasarlayan ve bunu geliștiren kurucumuzun vizyonu ile tüm dünyada 1 numara olmaya devam etmektedir. Türkiye’deki faaliyetlerinize ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? 1965 yılında kapılarını açan ve o dönemden beri sürekli olarak büyüyen firmamız; gelișen ihtiyaç, beklenti ve hedeflere paralel olarak, 2012 yılında Türkiye ofisini devreye almıștır. Sektörün öncü firması olarak FAAC, daha önceleri de Türkiye pazarında distribütör ağıyla bulunmuș olmasına karșılık, 2012 yılından itibaren bağlı șirket olarak Türkiye’de temsil edilmektedir. Henüz 5 yıllık geçmișimize karșılık, organizasyonumuz sürekli büyümektedir. Bugün Türkiye’nin her noktasında son kullanıcılara hizmet veren yetkili bayi ağımız bulunmaktadır.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? 1983 İstanbul doğumluyum. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlișkiler bölümünde lisansımı, daha sonrasında ise Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Yüksek Lisansımı tamamladım. 2006 senesinden beri farklı sektörlerde satıș ve satın alma departmanlarında görev aldım. Șu an da FAAC Türkiye’nin Satıș ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.

FAAC Group’u bize kısaca tanımlar mısınız? FAAC olarak biz, 52 yıllık geçmișimizle, otomatik geçiș sistemleri konusunda dünyada sektörün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet göstermekteyiz. İtalya’nın Bologna kentinde bașlayan hikâyemize; bugün bariyer, bahçe kapı motorları, mantar bariyer, otomatik kapı, seksiyonel kapı, tüp motor vb. ürün gruplarında, sürekli yeniliklere imza atan ve teknoloji üreten bir firma olarak,

Ürün gamımızda; tamamı İtalya’daki fabrikamızda üretilen bariyer, mantar bariyer, yana kayar ve dairesel bahçe motorları, kapı motorları, tüp motor, seksiyonel kapı motorları ve bunların yanı sıra entegre otopark sistemleri bulunmaktadır. FAAC Türkiye en basit geçiș kontrol sistemlerinden, proje odaklı ve komplex entegre çözümlere kadar, farklı otomasyon ve kontrol sistemlerinde firmaların ve son kullanıcıların çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz olarak; kalitemizi ve


Röportaj

78

çalıștırabilen, USB bellekten portatif olarak yazılım atma, kolay bağlantı klemensleri gibi birçok avantajı ve yeni teknolojiyi barındıran yeni mekanizmamız da tüm teknik detayları ile birlikte bayilerimize sunulmuștur. Son olarak tanıtımı gerçekleștirdiğimiz A951 adını verdiğimiz dairesel iç kapı motorumuz da ortaklarımız tarafından büyük ilgiyle karșılandı. 100 kg ağırlığında iç kapıları çalıștırabilen, yine USB bellekten portatif yazılım atmaya uygun motorumuz, opsiyonel batarya, alıcı kart aparatı ve kolay kurulum ekranı gibi birçok yeni teknoloji içermektedir. teknolojimizi görmekteyiz. Günümüzde her sektörde rekabet oldukça sert, hiçbir marka ve ürün rakipsiz değil. Bu sert rekabet ortamında diğer firmaların arasından sıyrılarak dünya lideri olmak ve bu liderliği korumak için biz, teknoloji üretiyoruz. Bu teknolojiyi de FAAC’ın DNA’sında bulunan kalite algısını yenileyerek ve sürekli geliștirerek ve sektörde standartları belirleyerek üretiyoruz. Ürünlerimizi her zaman karakterize etmiș olan kalite seviyesini korumak ve daha da yukarılara çıkarmak için; teknolojiye, gelișmiș üretim yöntemlerine, kalite kontrol sürecine ve organizasyona sürekli olarak yatırım yapıyoruz. FAAC Group dünyanın çeșitli bölgelerinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır, buna ek olarak sanat ve spora da sürekli olarak sponsorluklar ile destek olmaktadır. İtalya Serie A takımlarından kurulduğumuz șehrin temsilcisi Bologna FC’nin uzun yıllardır ana sponsorudur. FAAC ailesi olarak biz, bundan önce de olduğu gibi, otomasyon alanında öncü olmayı misyon edindik. Sahip olduğumuz 75’in üzerinde ürün patenti de bunun bir göstergesidir. Bunu sağlarken, yașadığımız çevreyle de barıșık olma amacı tașıyoruz. Kullanıcıya gerçek tasarruf sağlayan Safe&Green yaklașımımız FAAC’ın tasarım felsefesinin merkezini olușturmaktadır. Gerçekleștirdiğiniz bayi lansmanı ile ilgili bilgi paylașır mısınız? Hangi ürününüzü sektör profesyonellerinin dikkatine sundunuz? Bahsettiğiniz gibi bayilerimiz ile Antalya’da oldukça verimli bir

organizasyon gerçekleștirdik. Öncelikle șunu belirtmek isterim; biz tüm bayilerimizi birer müșteri olarak değil, bizim ortaklarımız olarak görmekteyiz. Bu anlamda, hem ortaklarımızla birlikte olmak, keyifli bir hafta sonu geçirmek, sektörün ve genel anlamda ekonominin durumunu değerlendirmek için hem de yeni ürünlerimizi kendilerine tanıtmak için bir araya geldik. Beklediğimiz gibi oldukça verimli olan bu organizasyonda açılıș olarak; katılım sağlayan tüm ortaklarımıza, çevreye duyarlılık vizyonumuzun bir sonucu olarak TEMA Vakfı aracılığı ile Balıkesir’de kendi adlarına dikmiș olduğumuz fidanların sertifikalarını ve katılım plaketlerini takdim ettik. Bu hoș sürprizin ardından 2017 yılı içerisinde sektörün beğenisine sunacağımız ve oldukça iddialı olduğumuz 3 yeni ürünümüzü bayilerimize tanıtarak, teknik detaylar ile ilgili olarak bilgi verdik. Bu ürünlerimizden ilki, B614 adını verdiğimiz 24 VDC motorlu elektromekanik bariyerimizdi. Sürekli kullanıma uygun, görsel olarak iddialı ve kurulum, montaj konusunda birçok avantajı bulunan bu yeni bariyerimizin fiyat/kalite dengesi bayilerimizin büyük beğenisini kazandı. Bu bariyerimizde diğer alternatiflerden farklı olarak dikdörtgen bariyer koluna led ıșık da kurulabilmektedir. Bunun yanında yeni çift motor alternatifi de bulunan otomatik kapı mekanizmamız A1400 de bayilere tanıtıldı. Tek kanat kullanımında 250, çift kanat kullanımında 180+180 kg ağırlığa sahip kapıları

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Bahsettiğim gibi FAAC Group olarak biz geçmișimizden gelen anlayıșımızla, ilk olduğumuz bu alanda, liderliğimizi sürdürmek için sürekli çalıșmaktayız. Bileșen ve ürün kalitesine olan bağlılığımız, özenle seçtiğimiz tedarikçilerimiz ve 1965 yılından beri devam eden titiz kalite kontrolümüz, FAAC markasını yüksek kalite, güvenilirlik, standartlara uygunluk ve son kullanıcı güvenliği için dünya çapında lider isim haline getirmiștir. Tüm vizyonumuz ve kalite felsefemizle biz, kullanıcı ve çevre dostu ürünler ile prensiplerimizden taviz vermeden teknoloji üretmeye ve sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca markamıza göstermiș olduğunuz yakın ilgi sebebiyle șahsınız nezdinde tüm ekip ve yönetim kadronuza teșekkür eder, ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerine yayın hayatında bașarılar temenni ederiz.

Caner TİRYAKİOĞLU “We took being the Leader in the Field of Automation as our mission” Caner TİRYAKİOĞLU, the Sales and Marketing Director of FAAC Automatic Transmission Systems stated that “With our vision and quality philosophy, we will continue to produce technology and sustainably grow without compensating from our principles with user and environment friendly products” in the conversation we have realized.


SektĂśr

82

Ebat da, Fonksiyon da Ă&#x2013;nemli 1999 yÄąlÄąnda kurulan ve 2008 yÄąlÄą itibariyle satÄąĹ&#x; ve imalat felsefesinde kĂśklĂź deÄ&#x;iĹ&#x;iklikler yapan Best Makina, yapmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;u hamlelerin meyvelerini ulusal ve uluslararasÄą pazarda toplamaya baĹ&#x;ladÄą.

2008 yÄąlÄąnda Avrupa merkezli global kriz sonrasÄą daralan iç ve dÄąČ&#x2122; piyasa koČ&#x2122;ullarÄąnda rakiplerinden farklÄą sistemler ve terzi iČ&#x2122;i projeler Ăźreten Best Makina, tĂźm zorluklara raÄ&#x;men bĂźyĂźme grafiÄ&#x;ini sĂźrdĂźrdĂź. YatÄąrÄąmcÄąlarÄąna katalog Ăźzerinden standart makina sunmak yerine; isteklerini analiz ederek, firmaya ve bĂźtçeye en uygun çÜzĂźmler Ăźretmeyi tercih etmiČ&#x2122;tir. Bu sistem her ne kadar yĂśnetilmesi ve kontrol edilmesi zor olsa da genç ve dinamik kadrosu, saÄ&#x;lam teknik altyapÄąsÄą ile mĂźČ&#x2122;terilerin çÜzĂźm ortaÄ&#x;Äą olmayÄą baČ&#x2122;armÄąČ&#x2122;tÄąr. Bu faaliyetlerin en baČ&#x2122;arÄąlÄą sonuçlarÄąndan biri de giderek artan tek/çift cam ebatlarÄąna sunabildiÄ&#x;i çÜzĂźmler ile standart dÄąČ&#x2122;Äą ebatlÄą makinalarda (h>2500 mm veya over height) Tek Ă&#x153;retici konumuna gelmiČ&#x2122;tir.

2008 yÄąlÄąnda, Ä°sveçâ&#x20AC;&#x2122;te faaliyet gĂśsteren Forserum Safety Glass firmasÄąna satÄąlan TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ilk 2800x6000 mm ebatlÄą camÄą yÄąkayabilen dikey yÄąkama makinesi ile baČ&#x2122;layan sĂźreçte aradan geçen 9 yÄąllÄąk sĂźreye raÄ&#x;men Best Makina hala tek Ăźretici olma konumundadÄąr. Bu sĂźre zarfÄąnda; t Y NN FCBUMÂ&#x2018; #81- TFSJTJ ÄąsÄą yalÄątÄąmlÄą çift/ßçlĂź/cephe camÄą imalat hatlarÄą, tYNNFCBUMÂ&#x2018;#81(TFSJTJ otomatik gaz dolumlu çift/ßçlĂź/cephe camÄą imalat hatlarÄą, t Y NN FCBUMÂ&#x2018; #-44 TFSJTJ servo motor tahrikli çift komponent ekstruder, t Y NN FCBUMÂ&#x2018; #8 TFSJTJ dikey cam yÄąkama makineleri,

tYNNFCBUMÂ&#x2018;#-"8TFSJTJ dikey zÄąmpara ve yÄąkama hatlarÄą ve birçok farklÄą bĂźyĂźk ebat camlarÄą iČ&#x2122;leyebilecek makineleri pazara sunmanÄąn gururunu yaČ&#x2122;amaktadÄąr. BĂźyĂźyen cam ebatlarÄąyla beraber artan metre tĂźl baČ&#x2122;Äąna dĂźČ&#x2122;en aÄ&#x;ÄąrlÄąÄ&#x;a dayanÄąklÄą yĂźrĂźtme sistemleri, savunma sanayi ve denizcilik sektĂśrĂź için 60 mm kalÄąnlÄąÄ&#x;a kadar cam iČ&#x2122;leyebilmesi Best Makina ĂźrĂźnlerinin yatÄąrÄąmcÄąlar tarafÄąndan tek tercih olmasÄąnÄą saÄ&#x;lamÄąČ&#x2122;tÄąr. DiÄ&#x;er taraftan terzi iČ&#x2122;i projeler yaparak, yatÄąrÄąmcÄąya neredeyse sonsuz esneklik saÄ&#x;lanmÄąČ&#x2122;tÄąr. Kendi projesi veya Č&#x2122;artnamesini sunan firmalara alternatif tasarÄąmlar sunarak kendilerine en uygun tercihi yapmalarÄąna olanak saÄ&#x;lanmÄąČ&#x2122;tÄąr. 2016 yÄąlÄąnda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en bĂźyĂźk otomotiv camÄą imalatçĹsÄą olan Trakya

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Ä°lk 3300x6000 mm EbatlÄą IsÄą YalÄątÄąmlÄą Ă&#x2021;ift Cam Ä°malat HattÄą


Sektör

84

Otocam Fabrikası’nın açmıș olduğu ihaleyi

kazanarak

araçlarda

Avrupa’da

kullanılacak

çift

ticari

camların

% 50’sini tek bașına üretebilecek ısı yalıtımlı çift cam hattını üretmiștir. Bombeli ve șekilli camları çift cam haline

getirebilen,

tahliye

edebilen

ve

otomatik palet

olarak üzerinde

istifleyebilen makine ana șartnameye ilave olarak Trakya Otocam ve Best Makina teknik ekibinin 6 ay süren ortak çalıșmaları sonucunda 24 Nisan 2017 tarihinde test edilmiș ve onay sürecini tamamlamıștır. Mekanik ve yazılım projesi tamamıyla Best Makina mühendisleri tarafından hazırlanan ve tüm istasyonları Best Makina

tarafından

üretilen

makine

kapasite, kullanım ve servis kolaylığı, kullanıcı dostu özellikleri ile Trakya Otocam

üretim

ekibinden

tam

not

almıștır. Konusunda Türkiye’nin lider konumunda yer alan iki firmanın ortaklașa gerçekleștirdiği bu proje; hem milli kaynakların yurt içinde kalmasını sağlamıș, hem de ürettiği ürün sebebiyle yatırımcı firmanın uluslararası pazar payını artırmasını sağlamıștır.

Size, Function is Important Founded in 1999 and making radical changes in its sales and manufacturing philosophy as of 2008, Best Makina began collecting the fruits of its acts at national and international markets.


Sektör

86 PVC Kapı ve Pencere - Alüminyum - Cam Balkon - Yalıtım

Bedük Group’un, Yapılara Değer Katan Üç Farklı Markası 3. Samsun İnșaat Fuarı’nda Bedük Group 23 - 26 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Samsun İnşaat Fuarı’na katılarak yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ile bir araya geldi. ‘Her Kalbin Bir Penceresi Var’ sloganıyla hareket eden Bedük Group; PVC sektörüne, alüminyuma, dış cepheye ve cama farklı yorum ve incelikler katmaya devam ediyor. Yeni Yatırımlar, Büyüyen Hedefler 2000 yılında PVC sektöründe, Adopen montaj bayiliği ile bașlayan süreçte 2 yıl sonra kendi imalatlarını yapmaya bașladıklarını belirten Murat BEDÜK, 2016 yılında yaptıkları yeni yatırımlarla hedeflerini daha da büyüttüklerini sözlerine ekledi. “Türkiye’nin Birçok Noktasındayız” Türkiye’nin birçok noktasına ulaștıklarını ifade eden BEDÜK, “Türkiye’de etkin bir durumdayız. Tesislerimizde cam üretimi de gerçekleștirmeye bașladık. Dıșarıdan aldığımız ürünleri artık kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu tabi ki Samsun için bir değerdir. Sinop, Manisa, Yozgat, Denizli, Bartın, Sarıkamıș, Hopa, Tokat, Amasya ve daha sayamadığımız birçok șehirde ürün gruplarımız ile sektöre ve çözüm ortaklarımıza fayda sağladığımızı görmek, bize büyük bir gurur vermektedir” dedi.

‘Müșteri memnuniyetini, sürekli gelișmeyi, kaliteyi, ekip çalıșmasını, sosyal sorumluluğu, teknolojik gelișmelere uyumu ve paylașımı esas alan profesyonel yönetim anlayıșını kendisine misyon edinen Bedük Grup; Egesu Yapı ile PVC Kapı ve Pencere Sistemleri, EGS Cam Balkon ve EGS Cam Samwin ile Cam Balkon ve Alüminyum Silikon Cephe Sistemleri, Ultraline ile Yalıtımlı Dekoratif Dıș Cephe alanlarında sektör yatırımlarını ve marka bilinirliğini kesintisiz devam ettirmektedir.

ilerlemektedir” dedi. BEDÜK, tüketicilerin güvenini kazanmayı ayrıca kaliteli saygın markalar olușturmayı amaç edindiklerini vurgulayarak; “Bedük Group olarak amacımız; Samsun’dan doğan ulusal bir marka olmak. Bunun için de üretim süreçlerinde en ileri teknolojiyi takip ediyoruz ve kullanıyoruz. Bunu yaparken doğaya saygılı ve uyumlu, sosyal çevreye zarar vermeyen, herkes için en yüksek faydayı sağlayabilecek süreçler üzerine yoğunlașıyoruz” dedi

“İstikrarlı Gelișim İvmesi İle Marka İmajını Geliștirmekteyiz” 3. Samsun İnșaat Fuarı’nda görüșlerini aldığımız Bedük Șirketler Grubu Yönetim Kurulu Bașkanı Murat BEDÜK, yeni iș bağlantılarıyla fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğine de vurgu yaparak; “Markamız istikrarlı gelișim ivmesi ile marka imajını geliștirmekte, yerel ve ulusal pazarda öncü marka olma yolunda

Yapılara Değer Katan Üç Farklı Marka Egesu Yapı, Samwin ve Ultraline șirketlerini bünyesinde bulunduran Bedük Group Yönetim Kurulu Bașkanı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat BEDÜK, 2000 yılında Samsun’a kazandırdıkları ve ‘Egesu’ ile bașladıkları yolculukta bugün yapılara değer katan çözümler sunarak, sektörde hızla büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Samsun Damla Panorama Hotel’de Fuar Yemeği Bedük Group Tüyap Samsun 3. İnșaat Fuarı’nda; 24 Mart 2017 tarihinde fuar katılımcılarına ve müteahhitlere, 25 Mart 2017 tarihinde ise Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum’dan gelen bölge müșterilerine Samsun Damla Panorama Hotel’de fuar yemeği düzenleyerek sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Three Different Trademark of Bedük Group, Enriching the Structures In 3rd Samsun Construction Expo Bedük Group came together with the local and foreign professional of the industry by participating in 3rd Samsun Construction Expo organized in Tüyap Samsun Exposition and Congress Center between 23rd and 26th March, 2017. Acting with the motto of “each heart has a window”, Bedük Group continues to enrich PVC industry, aluminum, external facets and glasses with interpretations and elegancy.


PVC Kapı ve Pencere - Alüminyum - Cam Balkon - Yalıtım


KAMUOYU DUYURUSU Work PVC Kilit Sistemleri olarak; kurulduğumuz günden bu yana misyonumuz olan “kalitesiyle bilinen ürünleri sektöre saygılı bir biçimde sürekli geliștirmek’’ ilkesinden taviz vermeden, sektöre katmıș olduğumuz yeniliklerle vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Tasarım ve geliștirme süreci tamamen firmamıza ait olan onlarca patent belgeli ürünümüz, firmamız bünyesinde üretilmeye devam etmektedir. Ancak, sektörde “merdiven altı” olarak tabir ettiğimiz bazı imalathanelerde, resmi olarak Work PVC Kilit Sistemleri adına tescilli bazı ürünlerin, yasa dıșı yollarla, tamamen korsan bir șekilde üretildiğini üzülerek öğrenmiș bulunmaktayız. Firma avukatlarımızın çalıșmaları sonucunda tespit edilen imalathaneler takibe alınmıș olup, ilgili firmaların yetkilileri hakkında, “Sınai Mülkiyet Kanunu” doğrultusunda , “Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü, kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, kısmen veya tamamen taklitle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak, patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak” maddesi uyarınca yasal ișlem bașlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Sektör

96

Yeniliklerin Öncü Markası Yağmur Vida, Avrasya Pencere, Kapı Fuarı’na Katıldı Bağlantı elemanları sektöründe hizmet veren Yağmur Vida, 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan 9. Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı’na katıldı. 1995 yılında bağlantı elemanları sektöründe hizmet vermeye bașlayan Yağmur Vida, üretim kapasitesini her geçen yıl artırarak olușturduğu satıș ağı ile sektörde yeniliklerin ve kalitenin öncü markası olmuștur. Metrik vidalar, sac vidaları, sunta vidalar, matkap uçlu vidalar, üçgen vidalar, plastik vidaları ve özel vidalar olmak üzere çok çeșitli ürünü müșteri talepleri doğrultusunda, etkin ve verimli bir șekilde 24 saat esasına göre üretmekte olan Yağmur Vida; Elektrik-Elektronik, Mobilya, İnșaat, Beyaz Eșya, PVC ve Alüminyum sektörüne hizmet vermektedir. Çözüm ortaklarına sağladığı hizmet kalitesini sadece üretimle sınırlı bırakmayıp, 2014 yılında ‘atmosfer kontrollü ısıl ișlem tesisini’ kurarak marka bilinirliğini kalıcı kılan Yağmur Vida yönetimi, Avrasya Kapı Fuarı’nda 4’üncü salon 408 A numaralı standında yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayarak markalarını temsil eden ürün grupları hakkında bilgi paylașımında bulundu. Fuar esnasında görüșlerini aldığımız Nurettin ÖNALAN; “Yağmur Vida tesislerinde sektörde ki çözüm ortaklarımıza kaliteli ve kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Fuarda standımızı ziyaret eden yerli ve yabancı çözüm ortaklarımıza teșekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

The Leading Brand of Innovations Yağmur Vida, Participated in Eurasia Window, Door Fair Yağmur Vida, who serves in the field of fasteners, has been holding the 9th International Door, Window, Shutter, Lock, Panel, Board, Partition System and Accessories Fair held in Tuyap Fair and Congress Center between 8 - 11 March 2017 and being the most important fair in Eurasia region He joined.


Sektör

98

Pidosan Grup, Avrasya Pencere Fuarı’nda Geniș Ürün Yelpazesi ve Markalarıyla Ön Plandaydı Pencere, cam ve kapı endüstrisinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katılan Pidosan Grup, 8. Salon 804 numaralı standında sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Pidosan Grup, bu yıl 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya coğrafyasının en büyük ihtisas fuarı olan Avrasya Pencere Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle aynı çatı altında bulușarak geniș ürün yelpazesini dikkatlere sundu. Pidosan markasına duyulan güven ve kalitesinden aldığı güçle, PVC kapıpencere ve tüm PVC sistemleri imalatı, alüminyum doğrama ve cephe sistemleri imalatı, panjur sistemleri, çelik kapı, yangın kapısı, ahșap kompozit iç mekân kapıları alanlarında hizmet vermektedir. Avrasya Pencere Fuarı’nda firma hedefleri ve fuara dair görüș bildiriminde bulunan Pidosan Grup Yönetim

Kurulu Bașkanı Yalçın KARSLIOĞLU; “Grubumuzun hedefleri arasında; entegre bir global șirket mantığı ve sistemi ile çalıșmak, pencere, kapı ve tüm PVC sistemleri imalatı ile müșterilerimizin beklentileri doğrultusunda ihtiyaçlarını en üst düzeyde karșılamak gelmektedir” dedi. KARSLIOĞLU, “Pidosan Grup olarak Avrasya Pencere Fuarı’nda; geniș ürün yelpazemizi, iș ortaklarımıza çözüm sunabilme, taleplere hızlı cevap verebilme, üretmeye, araștırmaya, istihdam olușturmaya ve tabi ki ülkemiz ekonomisine katkı sunma çabamızı dikkatlere bir kez daha sunma fırsatı yakaladık” dedi. Hedef pazarlara da değinen Yalçın KARSLIOĞLU; Umman, Cezayir,

Suudi Arabistan, Libya, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, Fildiși, Gana, Belçika, Lübnan ile birlikte tamamı ihracat ile alakalı olmak üzere 20 ülkeyi daha hedef pazar konumuna getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Pidosan Group was Pre-screened at the Eurasia Window Fair with Wide Product Range and Brands The Pidosan Group, which participated in the Eurasia Window 2017 Fair, the number one trade platform for the window, glass and door industry in the Eurasia region, met with sector professionals at Stand 8 Hall 804.


Sektör

100

Desi Panjur, İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde Desi Panjur, Tüyap Fuar Merkezinde 8 - 11 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kapı ve Pencere Fuarı’na katılarak yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ile bir araya geldi.

Katılım sağladığı yurt içi ve yurt dıșı fuar organizasyonlarında markalarının Karaman markası olduğuna özellikle vurgu yapan Desi Panjur Yönetim Kurulu Bașkanı Ziya ÖZKAYA; Panjur ve Otomatik Kepenk grubunda dünya pazarında aranan bir marka olmanın haklı gururunu yașadığını belirtti. Karaman’lı bir firma olmanın yanında, Türkiye’nin önemli markaları arasına girmeyi bașaran Desi Panjur Uluslararası Kapı ve Pencere Fuarı’nda sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü.

Fuar süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karșılașan Desi Panjur; sektöre yön veren ürün gruplarını ziyaretçilerin dikkatlerine sundu. Müșterilerin yașam tarzını ve mekânların kalitesini artırmak adına Desi Panjur tesislerinde, son teknolojiye sahip makinalar ile imal edilen ürünler dünya pazarında önemli bir ivmeye ulaștı. Uluslararası Kapı ve Pencere Fuarı’nda karșılaștıkları ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Ziya ÖZKAYA; “Özellikle yurt dıșı için yapılan

bağlantılardan dolayı ülkemize katma değer yarattığımız ve yaratacağımız için gururluyuz” dedi.

Desi Panjur, is at İstanbul Tuyap Exhibition Center Desi Panjur, participated in the International Doors and Windows Fair which was organized between 8th and 11th of March at Tuyap Exhibition Center and came together with professionals in the local and foreign sectorFuar.


Sektör

104

Yılmaz Makine, Cezayir’de 20.’si Düzenlenen Batımatec 2017 Fuarı’na Katıldı 120’yi aşkın bayisiyle dünyanın 85 ülkesine ihracat gerçekleştiren PVC ve alüminyum profil işleme makineleri üreticisi Yılmaz Makine; 23 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında Cezayir Batımatec Yapı İnşaat Malzemeleri ve Makineleri Fuarı’nda yer alarak, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Cezayir’in Algeria șehrinde 20.’si düzenlenen fuarda 112 metre karelik stant alanında (CPM 4150) Tek İstasyonlu Kompozit Panel İșleme makinesi ile beraber Çift Kafa Kesim ve Kaynak modelleri gibi farklı modeller de sergilenmiștir. Yılmaz Makine’nin Cezayir bayisi ile birlikte katıldığı fuarda, standa ilgi yoğun oldu.

Yılmaz Makine Participates in 20th Batımatec 2017 Fair in Algeria Yılmaz Makine, a manufacturer of PVC and aluminum profile processing machines that exports to 85 countries worldwide with more than 120 dealers; Between 23 - 27 April 2017 in Algeria Batımatec Building Construction Materials and Machinery Fair, came together with representatives of domestic and foreign sectors.


Sektör

108

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, Seebbe 2017 Fuarı’nda Alüminyum pencere sistemlerine farklı yenilikler getiren Ersaş Alüminyum; Seebbe 2017 Fuarı’nda bu yıl da yerini alarak, yeni PAL System Serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. 19 - 23 Nisan 2017 tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad șehrinde düzenlenen ‘Seebbe 2017 Uluslararası Yapı Fuarı’nda sektörün gelișimi için sunduğu ileri teknoloji sistem serilerini sektör profesyonelleriyle paylașan Ersaș Alüminyum; fuarda pek çok iș bağlantısı gerçekleștirerek bu yılki fuarı da verimli bir șekilde tamamladı. Ersaș Alüminyum; sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu,

inșaat sektörü açısından en önemli yapı fuarı olan Seebbe 2017’de, en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Stantlarına olan ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ersaș Alüminyum; PAL System Series, at Seebbe 2017 Fair Ersaș Alüminyum which brings different innovations to aluminum window systems; Seebbe took place this year in 2017 Fair and realized the introduction of the new PAL System Series.


Röportaj

110

“r-tec Marka Bilinirliği Artarak, Alkur Kapı Sistemleri İle Anılıyor” Alkur Kapı Sistemleri Genel Müdürü Reha KURTULUŞ Avrasya Kapı Fuarı sonrası gerçekleştirdiğimiz söyleşide fuara dair görüş bildiriminde bulunarak,” Bu yıla r-tec Motor ve Kontrol Sistemleri ürün grubumuzun PR çalışmalarını yapmakla başladık. 2017 yılında katıldığımız ve katılacağımız fuarlarda tamamen r-tec markamızın tanıtımına ağırlık vereceğiz” dedi.

Yurt içindeki / yurt dıșındaki yatırımlarınıza ve markanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Alkur Kapı Sistemleri A.Ș. olarak, otomatik kapı sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek ve geliștirerek, r-tec markası ile kontrol kartları, elektronik kısımlar ve aksesuarları % 100 Türk yazılımla üretiyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlarımızın çalıșmaları sonucunda ürettiğimiz ürünlerimiz, bugün Türkiye’nin birçok yerinde, Asya ve Avrupa’da kullanılıyor. Farklı coğrafyalardan aldığımız geri bildirimler ile ürünlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu

yıla r-tec Motor ve Kontrol Sistemleri ürün grubumuzun PR çalıșmalarını yapmakla bașladık. Yılın ikinci çeyreğinde geldiğimiz nokta r-tec marka bilinirliği artarak Alkur Kapı Sistemleri A.Ș. ile anılıyor. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza vurgu yapar mısınız? Biz prensip olarak yerli üretime önem veren bir firmayız. Daha önce ithal ettiğimiz birçok ürünü geliștirerek yerlileștirdik. Bugün r-tec projemiz kapsamında elektronik kartlar ve aksesuar grubu da dâhil olmak üzere, kaliteden ödün vermeden % 100 Türk menșeili

olarak ürettiğimiz ürünlerimiz oluștu. Biz, Alkur Kapı Sistemleri A.Ș. olarak, sektörün ihtiyacı olan veya ileride ihtiyacı olabilecek özellikleri bugünden tespit edip tasarlayarak ilerliyoruz. Bahçe otomasyonu, fotoselli kapılar, endüstriyel kapı kontrol üniteleri, emniyet, ikaz, kumanda ve aksesuarları üretiyoruz. “Dünyada İlk & Tek Tüm Bahçe Otomasyonunda Tek Kart Tek Kontrol” sloganıyla PR’ını yaptığımız, r-tec grubu ürünlerimizden 24V ile çalıșan tüm motorlarımızda tek kontrol kartı kullanıyoruz. Dünyada bugün bilinen en büyük firmalar dâhil bu kartı önümüzdeki yıl, sonraki yıl sektöre kazandıracağını söylerken, biz bu kartı ürettik ve 3 yıldır sahada kullanılıyor.


Röportaj

112

Satıș sonrası hizmetlerle de ön plandayız. Biz ürettiğimiz ürünün arkasındayız. Güncellenen ve yenilenen ürünlerimizi de meslektașlarımızla paylașıyoruz. Katılım sağladığınız Tüyap KPC Fuar organizasyonu ile ilgili değerlendirmeniz ve fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Fuar organizatörlerinden farklı beklentileriniz söz konusu mu? 2017 yılında katıldığımız ve katılacağımız fuarlarda biz tamamen r-tec markamızın tanıtımına ağırlık verdik. Fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizden r-tec’i bilerek gelenler oldu. Bu fuar, markamızı daha önce duymuș ancak kullanma imkânı bulamayan meslektașlarımıza ürünlerimizi tanıtmak için güzel bir fırsat oldu. Marka bilinirliğimiz katlandı. Tüyap KPC Fuarı; bizim sektördeki en büyük fuarımız, katılım olarak da en yoğunu diyebiliriz. Yurt dıșı katılımcı için daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini düșünüyorum.

Hangi ürün lansmanı ile yerel ve global sektör profesyonellerinin dikkatini çekmeyi hedeflediniz? Söylediğim gibi, bu yıl r-tec yılı olacak. Mayıs ayının 2. yarısından itibaren stoklarımızda yerini alacak olan, r-tec Dinamik Serisi bariyerlerimizin tanıtımını yaptık. Bunun yanında, bahçe grubu ürünlerimize ağırlık verdik. Yine 2017 yılında lansmanını yaptığımız fotoselli kapı mekanizma kitler de oldukça ilgi gördü. En önemlisi ise 24V ürünler için ürettiğimiz tek kart G24 kontrol kartımız bu yılın gözdesi olacak. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? r-tec bildiğiniz gibi motor ve kontrol sistemleri markamız, global bir isim ve logo ile yola çıktı ve otomatik kapı sektörünün otomasyon ayağında, kaliteden ödün vermeden, % 100 yerli ve % 100 yenilikçi anlayıșıyla yoluna devam edecek. Biz sadece 2017-2018 için değil, her zaman izleyeceğimiz strateji ile sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.

“r-tec is being known as Alkur Door Systems by increasing the Trademark Awareness” Reha KURTULUȘ, the General Director of Alkur Door Systems stated that “we started this year with PR Works on our product group r-tec Engine and Door Systems and we will completely focus on promotion of r-tec trademark completely in the expositions we will participate in 2017” in the conversation we have realized after Eurasia Door Exposition.


Röportaj

114

“İșimizi, Așk’la Yapıyoruz” Öz Ekin Grup bünyesinde faaliyetlerine devam eden Royal Glass yönetim kadrosuyla Avrasya Cam Fuarı sonrası gerçekleştirdiğimiz söyleşide Yönetim Kurulu Başkanı Basri İLHAN ve Genel Koordinatör Bülent ERDEM birlikte sorularımızı yanıtladı. detayında sağlam tutması ve düșmemesi, parça sayısı anlamında stok maliyetinin az olması, uygulama ve montaj kolaylığını esas alması gibi önemli özellikleri bulunmaktadır.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Basri İLHAN; Firmamız 1991 yılında alüminyum doğrama ve güneș ısı kolektörleri imalatı ile iș hayatına bașladı. 1996 yılında uluslararası bir PVC kapı, pencere markası üretici bayiliğini de bünyemize kattık. Ardından yine uluslararası bir alüminyum markasının üretici ve uygulayıcı bayiliğini alarak çalıșmalarımıza devam ettik. 2005 yılından itibaren cam sektörü de ilgi alanımıza dâhil oldu. 2010 yılında da cam temperleme tesisi kurduk ve ısıcam uygulayıcı bayisi olduk. Markamız müșteri memnuniyetini ön plana alarak ivmesini hep yukarıya doğru götürdü ve büyüdük. Malatya merkez üssümüz oldu. Malatya ve bölgesinde kaliteli iș dendiği zaman aranan marka olduk. Yaklașık üç yıl önce de Royal Glass Teknik Camlama sistemlerini kurup, Türkiye’ye bölge bayilikleri vermeyi hedef aldık. İvmemiz, șu anda çok iyi gidiyor. Bülent ERDEM; Biz müșteri beklentilerini gözeterek teknik detaylarda farklılıklar yapmayı ve beklentileri karșılamayı esas aldık. Ar-Ge çalıșmaları sonucunda faydalı model, tescil gibi

belgeleri almayı bașardık. Șimdi piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerde geri dönüșler çok iyi. Aslında çok da zor bir șey yapmamıș oluyorsunuz. Sadece insanların nerede sıkıntı yașadıklarına ve ne beklediklerine sakin bir șekilde eğildiğiniz zaman, biraz teknik bilgiyle beraber kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Ürünler biraz farklı! O yüzden șu ana kadar ilgiyle karșılandığını düșünüyoruz ama gelișime her zaman açığız. Royal Glass’ın cam balkon diye tabir edilmeyip, teknik camlama sistemleri diye tabir edilmesinin sebebi, tekniğe ve beklentiye uygun geliștirilmiș, özel tasarımlı, ürün performansı takip edilen, piyasaya sunulurken birtakım esasları dikkate alan, özellikli ve gelișkin serileri kast etmesi ve her zaman da gelișmeye açık olmasıdır. Royal Glass markalı ürünlerinizin özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? Bülent ERDEM; Ürünlerimizin kasa detayları, dıșarıdan içeriye hava girișinin pasifize edilmesi, içeriden suyu dıșarıya tahliye ederken dıșarıdan gelen rüzgâr yükünün etkilememesi, suyun kendi ağırlığı ile dıșarı çıkabilmesi, tekerleklerin çizgisel temasla kayarken fazla sürtünmemesi, sessiz çalıșması, kilitleme

Camlardaki buharlașma, nemlenme tarzı sorunlar sizin ürünleriniz de de yașanıyor mu? Bülent ERDEM; Buhar sorunu, iç mekândaki rutubet yüzdesi miktarı ve temas eden malzemelerin yalıtım özelliği ile ilgilidir. İçerideki rutubet miktarının doyma sınırında ve dıșarıdaki hava sıcaklığının ise düșük olması sonucunda soğuk iç yüzeylerde görülür. Bu sayede, soğuk yüzeylere temas eden doygun hava, temas yüzeylerinde içerisindeki tașıyamadığı su buharını bırakır. Ürünlerimizde konforlu geçirimsizliği esas aldık, bu neden ile sistem nefes alır. Sızdırmaz değildir. Nefes alırken çepeçevre kullanılan kıl fırçalar ezilmez. Karșısındaki yatakta çalıșır ve bir ay sonra da oradan hava geçirir, görmezsiniz. Pasif nefes alma sayesinde buhar olușma potansiyelini azaltır ama kontrolsüz ve doğrusal hava hareketi olmaz. O halde mevcut șartlara uygun ürün geliștirmenin önemine vurgu yapar mısınız? Basri İLHAN; Royal Glass olarak çıkıș noktamız; “Müșteri ne bekliyor, mevcutlar ne sunuyor ve biz ne yapabiliriz?” gibi sorular doğrultusundadır. Buna göre bir yol belirliyoruz ve hep birlikte bunları ortaya dökerek üzerinde çalıșıyoruz. Royal Glass olarak cam üretiminiz söz konusu mu? Basri İLHAN; Camı üreten marka Șișecam’dır; biz de Royal Glass olarak; onu temperleyen ve ısıcam haline getiren patentli uygulayıcı bayisiyiz. Faaliyette bulunduğunuz bölgeler hakkında bilgi verir misiniz? Basri İLHAN; Firmamız Malatya’da yer alıyor, fakat ürünlerimizi tüm Türkiye’ye


Röportaj

115

ulaștırabiliyoruz. Ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ne ürün gönderiyoruz; ama ülke içi ve yurt dıșından gelen talepleri de karșılayabiliyoruz, bunun için gerekli alt ve üst yapı konularında oldukça donanımlıyız. Yurt içi ve yurt dıșında ortak vizyon ile beraber yürüyebileceğimiz bayi adaylarımız ile görüșmelerimiz devam ediyor. Ürünümüz estetik ve performans olarak beğeni ve güven kazandı. Royal Glass olarak mühendislik bilgisi gerektiren ișler yapıyoruz. “Yaptık, oldu.” demek yerine talepleri karșılıyoruz. Özellikle son ürettiğimiz ürünler Türkiye’de ilk ve tek olan patentli ürünlerdir.

Ondan sonra olabileceğini görüp çözüm ortaklarımızla planlıyoruz. Ortak bir tasarım çıkarıyoruz, bizim söylediğimiz her șeyi kabul etmiyorlar. Uygun bir noktada bulușuyoruz.

O halde patentli ürünleriniz, ürün geliștirme süreciniz hakkında bilgi misiniz? Bülent ERDEM; Odacıklı serimiz faydalı modelin ağırlıklı temelini olușturuyor. Montaj yükünü attığımız, kasa tabir edilen tașıyıcı elemanın ortasına atılır. Dübeli ortasından atınca kasa kapanır. “Kasa niye kapanıyor, kapanınca ne oluyor, kapanmamasını nasıl sağlarız?” diye düșününce bu detaylar ortaya çıkıyor. Buna göre uygun tasarımı yapmak kolay oluyor. Bir takım bilgisayar programlarıyla bunları simüle ediyoruz.

Öz Ekin Grup’un diğer faaliyetlerinden de bahseder misiniz? Bülent ERDEM; Royal Glass, Öz Ekin Grup’un bir markasıdır. Öz Ekin Grup’un bünyesinde bașka çalıșmalar da söz konusudur. Öz Ekin Grup aynı zamanda uluslararası PVC markası üretici bayisidir. Royal Glass da, Tempo Cam da kendi șirketidir. Diğer alanlarda da yaptıkları ișler bulunmaktadır.

Royal Glass’ın yurt dıșı faaliyetlerine değinir misiniz? Basri İLHAN; Biz, hem Türkiye’nin bütün illerine ulașıyoruz, hem de yurt dıșına hitap ediyoruz. Kazakistan’da, Kuzey Irak’ta bayilerimiz var. İran’la görüșmelerimiz sürüyor. Yurt dıșında bayilikler olușturarak, ihracat hedefimizi yükseltiyoruz.

Basri İLHAN; PVC pencere sistemlerinde uluslararası PVC markasının yirmi yıllık çözüm ortağıyız. Aynı șekilde

uluslararası bir alüminyum markasının da uzun yıllardır çözüm ortağıyız. Bunun dıșında cephe giydirme sektöründe de yatırımlarımız ve hizmetlerimiz bulunuyor. Cephe giydirme projelerinde de imzanızı görebilir miyiz? Basri İLHAN; Cephe giydirmeyi alüminyum ve camla yapıyoruz. Orada da binaları projelendiriyoruz. Alüminyum ve camı fabrikamızda alüminyum ve cam bölümlerinde birleștirip, uzman ekiplerimiz ile projeleri tamamlıyoruz. Hem uygulayıcı bayilerimize hem tali bayilerimiz aracılığı ile demonte olarak ya da montaj dâhil olarak verebiliyoruz. Üretim noktanız Malatya’da devam edecek mi? Bundan sonraki hedefleriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Basri İLHAN; Ülke koșulları nasıl gelișirse ona göre șekillenecek faaliyet noktamız. İstanbul’a tașınabiliriz, yurt dıșına bir üretim tesisi kurabiliriz. Hedeflerimiz çok büyük. Özellikle son yıllarda trend olan cam balkon sisteminde Türkiye’deki en iyi üç firma arasında yer almak istiyoruz. Uluslararası aranan, kaliteli markalarımız olsun istiyoruz. Sektörde ihracat yapan en iyi firmalar


Röportaj

116

uygulamaya alındı. Fakat ondan sonra PVC veya bașka alanlarda securitye uymadığı için izin verilmeyen hiçbir uygulama duymadık. Securitynin gerçek anlamda ișlevsel olmasını bekliyoruz. En kısa zamanda gerektiği gibi uygulanmasını umuyoruz. Markanızın 2016 yılı değerlendirmesiyle birlikte, 2017 yılı beklentilerine vurgu yapar mısınız? Basri İLHAN; 2016 yılı bizde 2015 yılına göre yüzde on büyüme ile geçti. Esas hedefimizi yüzde yirmi gibi koymuștuk ama ülkenin bulunduğu koșullardan dolayı biraz durağan geçtiğini düșünüyoruz. Ama biz de bu krizi fırsata çevirip yeni ürünler, yeni yapılanmalar gerçekleștirdik. Gerek üretim tesisimizde gerek çalıșma arkadașlarımızla yeni ürünler çıkararak, Ar-Ge ekibimizle çok güzel sistemler kurduk. 2017 yılına değinecek olursak; birinci çeyrekten sonra özellikle ișlerin büyüyeceğini, daha sonrasında da ișlerin artacağından umutluyuz. Kapasitemizi artırdık, ișlerimiz artacağı için kapasiteyi dolduracağımıza inanıyoruz. Yani 2017 yılının iyi geçeceğini düșünüyoruz. Umutlarımızı hiçbir zaman yitirmiyoruz, her zaman daha iyi olacağına inanıyoruz.

arasında da ilk üçe girmek gibi bir hedefimiz var. Biz 26 yıldır bu iși așkla yapıyoruz. Bu iși ömrümüz yettikçe devam ettireceğiz ve gelecek nesillere teslim edeceğiz. Markalar arası rekabetin yansımaları hakkında öngörüleriniz nelerdir? Bülent ERDEM; Her oyunu kuralına göre oynarsanız hiç sorun olmaz aslında. Beklentiyle sunulanı değerlendirdiğimiz zaman, kendi yolumuzu çiziyoruz. Müșteri kitlesi tek bir tipten olușmaz. Üçgen bir piramidin katları gibidir. Sizin orada belirlediğiniz kitleye göre, pazarlamayı düșündüğünüz ürünün beklentiyi ne kadar karșılayacağını hesap edip, ona göre tasarım yapmanız gerekiyor. Rastgele bir tasarımı bilinçsiz bir fiyatla piyasaya çıkaramazsınız veya hedeflediğiniz kitlenin ihtiyaçlarını belirlemeden de ürün tasarlayamazsınız. Biz bunlara dikkat etmeye çalıșıyoruz. Nasıl bir ürünü piyasaya sürdüğümüzü kendimizce

biliyoruz, buna uygun davranmaya çalıșıyoruz. Bu yüzden rekabetten çok etkilenmiyoruz. Aslında biz hep kendi tarafımızdan düșünüyoruz ama fonksiyonel yasal düzenleme istiyoruz. Yani sektörümüzün kurallarının tam tarif edilmesini istiyoruz. Size kızan usta çıkıp alüminyumcudan teknik standartları belirlenmemiș ürünleri alıp kendi istediği gibi üretim yaparak cam balkoncu olamamalı. Standardın dıșına çıkıp kendine göre sadece maliyet esaslı bir standart belirleyememeli. Bu gibi konularda yasal düzenleme talep ediyoruz. Basri İLHAN; Bunun bir standardı olmalı ve denetlenmeli! Bülent ERDEM; 10 sene kadar önce CE uygulaması bașlamıștı. Security, ișin yeterliliği anlamında sektörde ilk kez PVC’de

Son olarak sektöre söylemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Basri İLHAN; Sektörde sıkıntılar yașanıyor. Hala KDV’siz ürünler var. Hala kalifiyesiz, sistemsiz yapılan ișler var. Bu konuda da ișini daha düzgün, daha kaliteli yapan insanlar olsun istiyoruz. Bu ișin geleceği var, ülkemizde hala inșaat sektörü büyümektedir. Hala ciddi bir pazar bulunmaktadır. Yeter ki müșteriye ve talebe uygun kaliteli ürünler yapılsın. Bu șekilde yapıldığında, ișlerin her geçen gün daha iyi olacağına inanıyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. İlginize teșekkür ediyor, yayın hayatınızda bașarılar temenni ediyoruz.

“We do our work with Love” Öz Ekin Chairman of the Board Basri İLHAN and General Coordinator Bülent ERDEM responded to our questions in the interview that we carried out after the Eurasian Glass Fair with Royal Glass management staff continuing their activities in the group.


Röportaj

122

“Geçmișimiz Geleceğimizin Aynasıdır” Otomatik kapı, pencere ve panjur sistemleri sektöründe hizmet veren EgeBeta, Avrasya Kapı Fuarı’nda EgeBeta’nın klasikleşmiş ürün çeşitlerinden farklı olarak ‘Sundurmacı’ markası ile ön plana çıktı. Fuarda yeni markaya dair görüşlerini aldığımız EgeBeta Yönetim Kurulu Başkanı Gafur ALİŞER; “EgeBeta markası, tüm kaliteli markalar gibi sektörde klasikleşmiş bir çok ürün adı ile eş anlamlı kullanılır durumdadır. Artık bu durumun ‘Sundurmacı’ markası içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz” dedi. dolayısıyla sektördeki diğer üreticileri bile telașlandıran bir ürün oldu.

Yurt içindeki / yurt dıșındaki yatırımlarınıza ve markanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Egebeta ailesi olarak yurt içinde devam eden yatırımlarımızın yanı sıra, yakın zamanda herkese duyuracağımız yurt dıșı yatırımlarımızda olacak. Șu anda görüșmeler devam ettiğinden kesin bir șey söylemek doğru olmaz,

ama yakın zamanda iyi haberler vereceğimizden șüpheniz olmasın. Bunların dıșında bu sene EgeBeta’nın klasikleșmiș ürün çeșitlerinden farklı olarak ‘Sundurmacı’ markası ile ön plana çıkarttığımız sundurma ürünleri, oldukça fazla dikkat çekti. Aslına bakarsanız bizim bile bu kadar dikkat çekmesini düșünmediğimiz sundurma ürünü; gerek kalitesi, gerek görselliği,

Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza vurgu yapar mısınız? Öncelikle bizim diğer markalarla kıyaslanabilmemiz için aynı janr da olmamız gerekir ki, bu da yıllar demektir. EgeBeta çeyrek asırdır bu sektörde hizmet veren ve bugüne kadar sayısız bașarılara imza atmıș bir markadır. Çünkü en iyi reklamın yapılan iș olduğu bir anlayıșla yönetilmekte ve ișlemektedir. Sizi temin ederim ki, her bir çalıșanımız bu anlayıșa sahiptir. Dolayısıyla biz inanmadığımız, bașarılı olduğumuza emin olmadığımız hiçbir ișin arkasında durmayız, ya da en iyisini yaparız. Bu kalite ve bașarı anlayıșıyla günümüz koșullarında yarıșmak oldukça zor olsa da bizi biz yapan en önemli özelliğimizden vazgeçmemiz mümkün değil ve tabii ki tüm bu anlayıș ‘Sundurmacı’ markası içinde geçerlidir. EgeBeta markası tüm kaliteli markalar gibi sektörde klasikleșmiș bir çok ürün adı ile eș anlamlı kullanılır durumdadır. Artık bu durumun


Röportaj

124

‘Sundurmacı’ markası içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Sundurmacı markası altında yer alan pratik sundurmalar ve açık otopark sistemleri müșterilerimizin memnuniyetle kullandığı ürünlerdir. Katılım sağladığınız Tüyap KPC fuar organizasyonu ile ilgili değerlendirmeniz ve fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Fuar organizatörlerinden farklı beklentileriniz söz konusu mu? Tüyap KPC fuar organizasyonu, sektörün en önemli prestij sağlayan fuarlarından biridir. Orada varlık göstermek markaların bilinirliğini ve prestijini artırmak için oldukça önemlidir. Bizim içinde geri dönüșleri oldukça iyi olan bir fuar süreci geçti. Gerek fuar sürecinde, gerekse sonrasında fuarın etkisiyle ‘Sundurmacı’ ürünlerine yoğun bir ilgi oldu. Hangi ürün lansmanı ile yerel ve global sektör profesyonellerinin dikkatini çekmeyi hedeflediniz? Daha öncede dediğim gibi biz bu yıl ‘Sundurmacı’ markasının ürünlerini lanse etmeyi tercih ettik. Çünkü bu ürünler kalitesi ve görselliği ile yerel markaların çok ilerisinde global markalarla yarıșır niteliktedir. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Aslına bakarsanız EgeBeta ve Sundurmacı markalarının misyonu

mekanlara kalite ve estetik değer kazandırmaktır. Bu nedenle her geçen gün gelișen teknolojiler ve estetik beğeniler doğrultusunda yenilikçi ve gelișime açık bir tavır sergilemek gerekir ki, bu sonuçta bizim vizyonumuzu belirlemektedir. Bizim öngörülerimiz önümüzdeki dönemin bizim için çok

daha hareketli ve yoğun olacağını söylüyor ki, geçen 24 yıl içinde bu öngörüler bizi hiç yanıltmadı ve öngörülerimiz doğrultusunda hep hazırlığımızı yaptığımız için tüm ișlerimizden alnımızın akıyla çıktık. Geçmișimiz geleceğimizin aynasıdır. Stratejimiz her zaman yüksek kalite…

“Our Past is the Mirror of our Future” EgeBeta serving in the automatic door, window and shutter systems became prominent with “Sundurmacı” trademark different from the classic product range of EgeBeta in Eurasia Door Exposition. Gafur ALİȘER, the Chairman of the Board of Directors of EgeBeta which we have taken his opinions regarding the new trademark in the exposition stated that “EgeBeta trademark is synonymous with many classic product names in the industry as all quality trademarks. We can state that it has become valid for ‘Sundurmacı’ trademark additionally.


Röportaj

126

Schtec İleri Teknoloji İșlem Merkezleri, Avrasya Pencere Fuarı’nda Dikkat Çekti Schtec Kurucu Ortağı Ertuğrul ÇAMAĞAÇ ile Avrasya Pencere Fuarı sonrası gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Fuara katılan ziyaretçi profilinin ne istediğini bilen, ilgilendiği ürünle alakalı tüm fizibilite çalışmalarını fuara gelmeden yapmış, fuar esnasındaki görüşmelerini bu doğrultuda gerçekleştiren bir ziyaretçi profilli olduğunu gördüm. Bu farkındalık bizim fuarlarımızın daha verimli geçmesini sağlamaktadır” dedi. doğrultuda gerçekleștiren bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum da fuarlarımızın daha verimli geçmesine ciddi oranda katkı sağlıyor. Fuarda lansmanını yaptığınız ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu sene de Avrasya Pencere Fuarı’nda; profesyonel kapı - pencere imalatı yapan bir firmanın ihtiyacı olan tüm makineleri sergilemiș olduk. Özellikle çok iddialı olduğumuz yüksek teknolojisi ve kalitesiyle kullanan tüm müșterilerimizin inanılmaz

Katılım sağladığınız Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na dair görüș bildirir misiniz? Avrasya Pencere 2017 Fuarı, dördüncü fuarımız olması sebebi ile bizim için çok önemliydi. Bu nedenle fuara çok iyi hazırlandığımızı düșünüyoruz. Bunun yanı sıra müșterilerimizin yoğun ilgisiyle karșılașmak da firmamızın verimli bir fuar geçirmesini sağlamıș oldu. Geçen seneki fuarımızda değerli müșterilerimiz ve sektörde bizleri yıllardır tanıyan, sektörün önemli isimlerinin katılımları sayesinde çok verimli bir fuar geçirmiș ve bunun faydalarını bütün bir yıl boyunca görmüștük. Bu verimlilik sayesinde geçen yıl Türkiye’nin en çok profil ișleme ve kesim merkezi satan firmalardan biri olmuștuk. Bu durum bu seneki fuarda da yoğun ilgi görmemizi ve dikkat çekmemizi sağladı. Özellikle

yurt dıșından çok sayıda kișinin standımızı ziyaret etmesinde bu durumun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bizler de böylece firmamızı, makinelerimizi, teknolojimizi ve kalitemizi hem yurt içi hem de yurt dıșındaki pek çok kișiye anlatma șansını yakalamıș olduk. Bu da her geçen gün artan marka değerimiz için oldukça faydalı oldu. Fuarın ziyaretçi profili hakkında neler söylemek istersiniz? Schtec olarak son birkaç yıldır Tüyap Pencere Kapı Fuarı’na katılan ziyaretçi profilinin; bilinçli, ne istediğini bilen, ilgilendiği ürünle alakalı tüm fizibilitesini fuara gelmeden yapmıș, fuar esnasındaki görüșmelerini bu


Röportaj

128

da bu makine için ciddi siparișler almıș bulunmaktayız. Ayrıca diğer yeni modelimiz olan ‘Tek Dört Köșe Kaynak’ ve CNC Makinesini besleyecek ‘SMC 310’ da müșterilerimizden yoğun șekilde rağbet gördü. Bunun yanında çok yüksek hıza sahip olan ve performansından çok memnun olduğumuz ‘Dört Köșe Kaynak’ ve CNC hatlarımız ile kapı pencere imalatı parkurunu tamamlayan tüm makinelerimizi fuarda değerli müșterilerimizin beğenisine sunmuș bulunmaktayız.

memnun kaldığı Schtec markasının da az zamanda bu kadar hızlı bir çıkıș yapmasını sağlayan ișlem merkezlerimizin 2 farklı modelini de değerli müșterilerimize paylașma imkânı bulduk. Çok inandığımız bu iki model müșterilerimiz tarafından yoğun ilgi görerek, büyük bir memnuniyetle karșılandı. Sergilemiș olduğumuz SMC 350 modeli ise; yüksek ișleme ve kesim kapasitesiyle, 2 adet ‘Dört Köșe Kaynak’ ve ‘CNC Hattı’ beslemesiyle büyük bir ilgi gördü. Fuarda Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dıșından

Fuarların sektöre yansımaları hakkında öngörüleriniz nelerdir? Fuarları, sektörün büyümesi ve sektördeki kișilerin vizyonlarının artması açısından oldukça faydalı buluyoruz. Ayrıca fuarları firmaların rekabeti daha net görüp, kendilerini geliștirmek için itici güce sahip oldukları organizasyonlar olarak görmekteyiz. Sektörümüzde șuan dünya çapında önemli bir marka haline gelen firmaların bașarısının arkasında fuar organizasyonlarının önemli bir rolü olduğunu düșünmekteyiz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Öncelikle büyük bir emek harcayarak fuara katılıp ürünlerini sergileyen tüm katılımcıların, fuar sonrasının da kendileri için hayırlı ve güzel geçmesini dilerim. Ayrıca bu fuarda da bizleri yalnız bırakmayarak, bizlere destek olarak standımızın inanılmaz bir șekilde yoğun olmasını sağlayan tüm değerli müșterilerimize teșekkürlerimizi sunarız.

Schtec Advanced Technology Processing Centers, Attention in Eurasia Window Fair After the Eurasian Window Fair with Schtec Founder Partner Ertuğrul ÇAMAĞAÇ, “I saw that the visitor profile who attended the fairs was a visitor profile who knew what he wanted, did all the feasibility studies related to the product he was interested in without coming to the fuir and made the negotiations during the fair in this direction. This awareness ensures that our fairs are more productive.”


Sektör

130

Kayra-b Cam Balkon, Figo Sistemle Avrasya Cam Fuarı’nda Dikkat Çekti 15 yılı aşkın süredir cam ve alüminyum bileşenleri ile kayar ve katlanır camlı sistemler üretmekte ve geliştirmekte olan Kayra-b Cam Balkon; 8 - 11 Mart tarihleri arasında düzenlenen Tüyap Avrasya Cam Fuarı’nda kaliteli hizmet ve kendini yenileyen teknolojileriyle dikkat çekti. Fuarda dikkatlere sunulan Figo Sisteme dair görüșlerini aldığımız Kayra-b ortaklarından ve Figo Sistemi tasarlayıp sektöre kazandırılmasında yoğun emek harcayan Fikret YILMAZ; “Figo Sistem gibi ürünleri hep dıș pazardan beklerken bu tür ürünlerin iç pazarda daha iyi olduğunu görmek, piyasada kısa sürede talebinin artıșı bu ürünün ne kadar doğru bir mamul olduğunu göstermektedir” dedi. Kayra-b’ın elektrikli katlanır küpește sistemi olan ‘Figo Sistem’ hakkında detaylı bilgi veren YILMAZ; “Figo Sistem; uzaktan kumanda uygulaması ile așağı doğru açılan, yukarı doğru tam kapatma șeklinde çalıșan alüminyum ve camın bileșimiyle sektörde ses getirmeye devam etmektedir. Figo Sistem’de metal aksamları paslanmaz çelik, alüminyum, temperli camlar, temperli lamine camlar ve desenli renkli camlar kullanılmaktadır” dedi.

YILMAZ; “Figo Sistem, șeffaf ve aydınlığı kapatmadan ses, ısı, toz gibi dıș etkenlerden koruma sağlayan konforu ve rahatlığı ile ustalara bu hususta uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Montajlı ve demonte olarak tüm aksamları ile beraber istenilen miktarlarda, alüminyum aparatları adetli, motorlu, kumandalı gibi aksesuarları dâhil olarak da satılmaktadır.” Kayra-b olarak ürünlerimizi tasarlarken uygulamayı yapacak ustaların memnuniyeti kadar, nihai tüketici olan müșterilerimizin de aynı șekilde kullanırken sorun yașamamaları için çok titiz bir çalıșma yürüttüklerini ifade eden Fikret YILMAZ; imalatı kolay, montajı kolay müșteri memnuniyeti yüksek olan Figo Sistemi yakından inceleme fırsatı yakalayan değerli çözüm ortaklarına teșekkür etti.

Kayra-b Glass Balcony, Attracted Attention at Eurasia Glass Fair, with Figo System Kayra-b Glass Balcony, which is producing and developing glass and aluminium components and sliding and foldable glass systems for more than 15 years, attracted attention with quality service and renewing technologies at Tuyap Eurasia Glass Fair that was organized at Tuyap between 8th and 11th of March.


Egepen Deceuninck, Özyeğin Üniversitesi Öğrencileriyle Buluștu Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu hakkında eğitim verdi. PVC sektöründe Türkiye’nin öncü markası Egepen Deceuninck, Özyeğin Üniversitesi iș birliğiyle gerçekleștirdiği eğitimler kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim kapsamında öğrencilere; PVC pencerelerde sürdürülebilir özellikleri, enerji tasarrufu uygulamaları, performans kriterleri, rüzgâr yükü hesapları ve pencere seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verildi. Enerji tasarrufunun yarattığı faydalarının anlatıldığı eğitimde, mevcut doğramaların çevre dostu Egepen Deceuninck PVC doğramalar ile değiștirildiğinde, sağlanacak enerji kazancının ne kadar olacağı konuları üzerinde duruldu.

Egepen Deceuninck, Came Together with the Students of Özyeğin University Leading PVC brand of Turkey Egepen Deceuninck, came together with the students of Ozyegin University and they gave training about sustainability and energy savings.


Sektör

132

Erpasan; Avrasya Cam Fuarı’nda Çözüm Odaklı Yapısıyla Dikkat Çekti Üretimde teknolojiyi yakından takip edip, teknolojisini sürekli yenileyen ve sektördeki değişimleri sürekli takip eden Erpasan, 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Cam Fuarı’nda yerini alarak iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Nitelikli cam üretim malzemeleri ve kimyasalları üretimi yapan Erpasan; üretimini yaptığı ürünlerle nitelikli cam üretimi yapan firmaların ürün tedariklerinde dıșa bağımlılığı ortadan kaldırmıștır. Bünyesindeki ürün çeșitliliği, üretim teknolojisi, makine yatırımları ve üretim kapasitesi göz önüne alındığında firma sektörde önemli bir gücü ve misyonu temsil etmektedir. Avrasya Cam Fuarı’nda görüșlerini aldığımız Erpasan Genel Müdürü Barıș ER; “Kalite anlayıșından ödün vermeyen, çözüm odaklı, müșteri memnuniyetini

ilke edinmiș bir firma olarak, nitelikli cam üretimi yapan tüm firmaları firmamızla ișbirliği yapmaya davet ediyorum” dedi. Firma faaliyetlerine de değinen ER; “Firmamız 2003 yılında ısıcam üretim malzemeleri satıșı ile faaliyetine bașlamıștır. Kısa süre içerisinde sektör ihtiyaçlarını tespit ederek, üretime ağırlık verdik. 2008 yılında hızlı bir ivme yakalayan markamız; iș ortaklarımızın genelde dıșa bağımlı olduğu ürünler olan metal ve plastik bağlantı elemanları, nitelikli kâğıt ve bantlar, yine nitelikli cam üretiminde kullanılan kimyasalların üretimini devam ettirmektedir” dedi.

Erpasan; At the Eurasian Glass Fair Focused Solution Focused Solution Erpasan, closely following the technology in the production, constantly renewing its technology and constantly following the changes in the sector, came together with business partners taking place in the Eurasia Glass Fair held at Tüyap Fair and Congress Center between 8 - 11 March.


Röportaj

134

Birol GÜNAYDIN; ‘Alırken Kazan, Satarken Zorlanma” Pensan Sineklik Firma Sahibi Birol GÜNAYDIN gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Türkiye’ye ve hatta yurt dışına satış yapabilme hedefiyle plan ve projelerimizi büyüterek, markalaşma çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz” dedi. fiyatlara sunarak müșteri memnuniyetini ve marka bilinirliğimizi ön plana çıkarmaya çalıșmaktayız. Ürünlerimiz kaliteli ve kalın profillerden üretilmektedir. Aksesuarlarımız ve materyallerimiz bayilerimize 3 gün içerisinde teslim edilebilmektedir. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? İleriki senelerde hedefimiz tabi ki kalıcı olmak ve mümkün olduğu kadar çok bayi sayısını artırmak. Hep birlikte bu büyük pastadan biz de bir dilim almak istiyoruz ve bayilerimize malı alırken kazanmasını öğretmeye çalıșıyoruz. Firma olarak; ‘alırken kazan, satarken zorlanma” misyonunu bayilerimize alıștırmak hedefindeyiz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar diler, gösterdiğiniz ilgi sebebiyle ekibinize teșekkürlerimizi sunarız.

Markanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Pensan Sineklik bölgesel bir markadır. 2015 yılından beri Avrupa yakasında belli bir bölgeye plise sineklik hizmeti veren markamız mevcut pozisyon ile yetinmeyerek, bütün Türkiye’ye ve hatta yurt dıșına satıș yapabilme hedefiyle plan ve projelerini büyüterek markalașma çalıșmalarına aralıksız devam etmektedir. Çıktığımız bu yolda alacağımız çok uzun mesafeler olduğunu biliyor, derginizin buna vesile olacağına inanıyoruz. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? Pensan Sineklik olarak İstanbul Avrupa yakasında büyümek istiyoruz. Anadolu yakasına ise ürünlerimizi kargolama suretiyle

gönderimini sağlayarak, marka bilinirliğimizi ön plana çıkarmayı planlamaktayız. Günlük üretim kapasitemize değinecek olursak; 50 adet plise sineklik olarak sayı verebiliriz. Pensan markalı servis araçlarımız ile her gün İstanbul sokaklarında bayilerimize hizmet veriyoruz. Aldığımız siparișleri 3 gün içerisinde bayilerimize teslim ederek, koșulsuz müșteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ediyoruz. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza değinir misiniz? Rekabet her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de var elbette. Markamız 2 senedir plise sineklik üretimi yapmaktadır. Bizden çok daha köklü birçok firma var ve kaliteli hizmet prensiplerini takdir ediyoruz. Bizim markamızın da her geçen yıl prestijli çalıșmalara imzasını atacağını ifade edebiliriz. Kaliteyi uygun

Birol GÜNAYDIN; ‘Win Buying, Strength When You Sell’ Pensan Sineklik Company Owner Birol GÜNAYDIN In our interview we realized; “We are continuing our branding activities continuously by enlarging our plans and projects with the aim of making sales to Turkey and even abroad”.


Sektör

136

Resman; Avrasya Pencere Fuarı’ndan Sonra, Samsun İnșaat Fuarı’nda Sektör Profesyonelleriyle Buluștu Resman Cam PVC Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.; 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na ve sonrasında da 23 - 26 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı’na katılarak yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ile bir araya geldi.

Yarım asrı așkın süredir ‘Mükemmelin izinde’ sloganıyla sektör faaliyetlerine devam eden Resman; 1957 yılında Samsun’da kurulmuș olup, Türkiye’nin köklü firmaları arasında yer almaktadır. Resman yurt içinde Karadeniz Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı bölgelerinde, distribütör ve bayi kanalıyla hizmet vermekle birlikte, yurt dıșında ise Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkan ülkelerine ihracat yapmaktadır. Avrasya Pencere 2017 Fuarı ve Samsun İnșaat Fuarı sonrası görüșlerini aldığımız Resman A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi Resul TÜFEKÇİ; “Kaliteden ödün vermeden, çevreye duyarlı,

dünya çapında rekabet edebilen ürün gruplarımıza gösterilen ilgiden oldukça mutluyuz” dedi. Resman met with the Professionals of the Industry at Samsun Construction Exposition after Eurasia Window Exposition Resman Cam PVC Alüminyum San. ve Tic. A.Ș. met with the local and foreign industry professionals by participating Samsun Construction Exposition organized at Tüyap Samsun Exposition and Congress Center between 23rd and 26th March, 2017 after Eurasia Window 2017 Exposition organized at Tuyap Exposition and Congress Center between 8th and 11th March.


Tek Türk Medya Partneri Olarak, Cezayir Batımatec Fuarı’ndaydık 23 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında Cezayir’de düzenlenen Uluslararası Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’nda dergilerimiz ALU&Art - Win&ART Proje “Tek Türk Medya Partneri” olarak dikkat çekti. Batımatec Fuarı tüm dünyadan sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Ayrıca fuara bu yıl da ülkemizden çok sayıda firma katılım gerçekleştirdi. Tüm dünyadan firmaların bir araya geldiği bu önemli platformda en son yenilik ve trendler beğeni ile karşılandı.


23-27 NİSAN 2017 CEZAYİR BATIMATEC FUARI


23-27 NİSAN 2017 CEZAYİR BATIMATEC FUARI


Sektör

146

Dünya Cam Endüstrisi, Yeni Nesil Teknolojileri Masaya Yatırdı Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı kapsamında Reed Tüyap ve Glass Performance Days (GPD) işbirliğiyle düzenlenen ‘Mimarlar ve Tasarımlar için Cam’ konulu panel, Türkiye ve dünyanın önde gelen kentlerinden İstanbul’a gelen birçok mimarı ve sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturdu. Panel kapsamında dünya cam sektöründeki yenilikler konuşulurken sürdürülebilir ve akıllı camlara ulaşmak için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Cephe Tasarım firmaları yetkililerine teșekkürlerimizi sunarım. Hepimize verimli bir fuar ve seminer diliyorum” dedi.

MUHARREMOĞLU: “Glass Performance Days Organizasyonunun 2015’ten Beri Fuarımızda Bizimle Birlikte Olması Gurur Verici” ‘Mimarlar ve Tasarımlar için Cam’ adlı panelin açılıș konușmasını yapan Reed Tüyap Genel Müdürü Ali MUHARREMOĞLU, “Düzenlediği eğitimlerle dünya cam endüstrisinin gelișimine önemli katkı sağlayan ve cam uygulamalarında yeni trendleri ve teknolojileri tüm dünyaya tanıtan Glass Performance Days organizasyonunun 2015’ten beri fuarımızda bizimle birlikte olması gurur verici. Bu değerli organizasyonu düzenleyen Glass Performance Days’e, sundukları katkılar için etkinlik sponsorları; Șișecam, Glaston, Kuraray ve Dow Corning firmalarına ve paylaștıkları kıymetli bilgilerden dolayı seminer konușmacıları Werner SOBEK, KH Tasarım & Danıșmanlık ve Karakalem

anlamda önemli bir konu. Ve hatta 3 mm ve 2 mm aralığındaki ince camlar, yeni bir teknoloji olarak karșımıza çıkıyor” diye konuștu.

VİTKALA: “Cam Denildiğinde Kimsenin Aklına Sadece Düz Cam Gelmemeli” Panelin ikinci konușmacısı olan Glass Performance Days Bașkanı Jorma VİTKALA, organizasyonun; sektörün aktörlerini bir araya getirmenin ötesinde yeni teknolojilerin ve uygulamaların gün yüzüne çıkmasına olanak sağladığını belirtti. Cam denildiğinde kimsenin aklına sadece düz cam gelmemesi gerektiğinin altını çizen VİTKALA, “Günümüzde sektör temsilcileri pek çok cam tipi ile karșılıyor ve bu camların nasıl kullanılacağıyla ilgili sorular aklına geliyor. İște GPD olarak bu soruların cevabını bulmanıza yardımcı oluyoruz. Öte yandan günümüzde cam kullanımında enerji yönetimiyle ilgili farklı çalıșmalar yapılıyor. Vakum izolasyonu bu

PEKIȘIK: “Çevre Dostu Geri Dönüșümlü Yeșil Malzemeler Hedeflenmeli” Sürdürülebilir bir dünya için camın önemine değinen Șișecam Düzcam, İș Ortakları Gelișim Müdürü Gül PEKIȘIK, bina tasarımlarında enerji ve ıșık kullanımının çok önemli unsurlar olduğunu belirtti. Markaların çevre dostu geri dönüșümlü yeșil malzemeler hedeflemesi gerektiğini belirten PEKIȘIK, “Doğal gün ıșığından ne kadar faydalanılırsak yașam kalitemiz o kadar


Sektör

148

temperli camlar kullanılarak emniyet ve güvenlik ihtiyaçlarının karșılanması gerekiyor. Böylelikle olumsuz durumlarda kırılma gibi yaralanmalar ve hasar daha az olabiliyor. Hatta cam kaplamalar

artıyor. Yapılan araștırmalar da bunu gösteriyor. Bu nedenle doğal ıșığın mekâna alınması önemli bir parametre. Cam yüzeyler genișleyince ıșık daha çok mekâna giriyor. Tabii ki lamine ve

sayesinde esnek, sınırsız tasarım imkânı elde ediyoruz. Ayrıca önemli bir unsur olan gürültüyü kesen yeni sistemler tercih edilerek yașam alanlarımızı bir üst skalaya tașımalıyız.”

HORASAN: “Camın A,B,C ve D’si Bir Bütün Olarak Ele Alınmalı” Mimarlar ve tasarımcılar için camın A,B,C ve D’sini anlatan KH Tasarım ve Danıșmanlık’tan Kayhan HORASAN’da cam sektörünün mimarlara anlatacak çok șeyi olduğunu aktardı. HORASAN, “A dediğimiz olay camların firesiz kesilerek ve ișlenerek standart cam plaka ölçüsü olan 3,21 mx6 m seviyesine getirilmesidir. Çünkü cam kenar ișlemeleri ve cam delme kuralları önemli unsurlardır. B dediğimizde ise emniyet camlarından bahsediyoruz. Camın herhangi bir ișleme tabi tutulmadan, emniyetli bir cam olarak kullanılması gerekiyor. Örneğin; Lamine cam kırılınca yerinde kalma özelliği tașıyor. Bu durum yaralanma riskini çok aza indirme imkânı sunuyor. C’de anlatmak istediğimiz olay ise nerede hangi cam kullanılması gerektiğidir. Örneğin; Temperli lamine giriș katlarında kullanım için uygun bir cam çeșidi. D bașlığında da dijital baskılı camları ifade ediyoruz. Estetik, mahremiyet, enerji verimliliği, gölgeleme gibi özelliklerin mümkün hale getirmesi ancak camın A,B,C ve D’sini tamamıyla yaptığımızda mümkün olmaktadır.” Öte yandan panel kapsamında günümüzün inovatif camlarına değinen Wernek Sobek Stuttgart AG. İstanbul Bölgesi Genel Müdürü Mustafa ALKAN ise mühendislik ve teknik olarak kendi izlenimlerini dile getirdi ve tasarım açısından neleri göz önüne aldıklarını aktardı.

Global Glass Industry, Brought New Generation Technologies onto the Table Panel with the topic of ‘Glass for Architects and Designs’ which was organized within the scope of Eurasia Door, Window and Glass Fair with the collaboration of Reed Tuyap and Glass Performance Days (GPD), made many architects and sector professionals, coming from Turkey and from the leading cities of the world, meet under the same roof. Within the scope of panel, while innovations in global glass sector were discussed, things to be done for having sustainable and smart glasses were brought onto the table.


Sektör

150

Bostik İș Ortakları İle Bir Araya Geldi Yapıştırıcı ve yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir bulunan Bostik, ilk bayi toplantısını 16 - 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdi. Antalya Rixos Premium Belek Otel’de yapılan toplantıda Bostik’in global yapısı ve tarihi hakkında bilgi verildi; üretim ve pazarlama alanındaki yenilikleri ve stratejileri iş ortakları ile paylaşıldı.

İlk kez yapılan bayi toplantısına, Bostik Fransa merkezden ve Türkiye’den üst düzey yöneticilerin yanı sıra bayiler büyük ilgi gösterdi. Bostik Türkiye Genel Müdürü Sebastien LARVOR, yaptığı açılıș konușmasında sektöre sürekli olarak yeni çözümler sunduklarını söyledi. Arkema’nın da bir malzeme tasarımcısı olduğunu vurgulayan LARVOR, önem verdikleri 6 yenilikçi platform olan; hafif malzemeler, yenilenebilir hammadde, enerji alanında malzemeler, elektronik alanında malzemeler, su arıtma çözümleri ve 3D baskı üzerinde durdu.

Yapı Grubu İș Birimi Direktörü Doğan ÖZ de yaptığı sunumda; Bostik’in Türkiye tarihçesi, günümüzde geldiği nokta ve hedefleri hakkında iș ortaklarına bilgi verdi. 2020’ye giden yolda stratejilerini sunan ÖZ, ”Bu sektörde çalıșmalarımız ve yenilik arayıșımız aralıksız sürüyor. Çözüm ortağınız olarak sizlerin de desteğiyle çok büyük ișler bașaracağız” dedi.

Öğretim Görevlisi Murat SAĞMAN ekonomik değerlendirmelerde bulundu. TED konușmacısı olan Sanayici İș Adamı, Girișimci, Besteci, Yazar ve Öğrenci Alper ALMELEK de “Duyarlı Lider, Geleceği Hisseder” konulu konușması ile toplantıya fark getirdi. Toplantının sunuculuğunu üstlenen șovmen Erkan ÇUBUKÇU güne ve gala gecesine renk kattı.

Toplantıda sunumların dıșında iki ünlü konușmacıya da yer veren Bostik, iș ortaklarında farkındalık yaratmayı amaçladı. Ünlü ekonomist ve Bilgi Üniversitesi

Konușmaların ve sunumların ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. 10. yılını dolduran bayiler, plaketle ödüllendirildi. Etkinlik gala yemeği ile son buldu. Yapılan çekilișlerde çeșitli hediyeler dağıtıldı. Bostik Comes with Business Partners Bostik, who is active in the field of adhesives and construction chemicals and has more than ten years of experience in Turkey, realized the first dealers meeting between 16 - 18 March. Antalya Rixos Premium At the meeting held at Belek Hotel, information was given about Bostik’s global structure and history; Innovations and strategies in production and marketing were shared with business partners.


Röportaj

152

“Pazarda Yeni Stratejiler Geliștirmek İçin, Yoğun Çaba Sarf Ediyoruz” Sadık Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Sadık SEZGİN Avrasya Pencere Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Pencere Fuarı, marka bilinirliğimizin geldiği noktayı görmek açısından bizi memnun eden bir fuar organizasyonu oldu. Özellikle yurt dışı katılımcıları ile buluşmak açısından da verimli bir fuar organizasyonu olarak ifade edebiliriz” dedi. Yurt içindeki / yurt dıșındaki yatırımlarınıza ve markanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Sadık Plastik; 2003 yılında temelleri atılan, bugün 13. yılını doldurmuș, sektöründe markasıyla güven duyulan bir firmadır. PVC, TVP ve TPE esaslı hammadde ile 20 ayrı sektöre fitil, conta

ve profil üretiyoruz. İki makine ve sınırlı sayıda ürün çeșidi ile bașlayan yolculukta bu gün otomasyon entegre sistemi ile çalıșan 12 makine ve 1.000’in üzerinde ürün çeșitliliği ile önemli bir noktaya kavuștuk. 5 kișilik çalıșan ekiple besmeleyi çekmiștik, bugün 70 personelimizle 24 saat aralıksız üretim yapıyoruz. Elbette ki tüm bunlar; çok çalıșarak, gayret ederek ortaya çıkan sonuçlardır. Sektörün taleplerini iyi takip ederek, bu talepler doğrultusunda ürün çeșitliliği sağlayarak, müșterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üreterek, mevcut üretimini yaptığımız ürünleri, ithal ettiğimiz mekanizma grubu ürünlerle destekleyerek ve bu sayede bizi çözüm ortağı gören tüm dostlarımızı memnun ederek bunları bașardık. Bu süreçte karșımıza çıkan zorlukları așmayı imkânsız olarak görmedik. Sıkıntılar karșısında ümitsiz olmadık. Her zorluğu așacak ilacın, daha çok çalıșmak olduğunu bilerek yol aldık. Geldiğimiz noktayı elbette ki yeterli görmüyoruz.

Özellikle yurt dıșına yönelik yeni stratejiler geliștirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada da önemli mesafeler kaydedeceğimiz bir yıl olacak 2017 yılı. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza vurgu yapar mısınız? Sadık Plastik olarak; ahșap sektöründen alüminyum sektörüne, çelik kapı sektöründen cam balkon sektörüne 20 farklı sektöre ürün imalatı hizmeti veriyoruz. Bu ürünlerin üretim așaması, teknik çiziminden, kalıpların hazırlanmasına, ürün kalitesinin yeterliliğini sınandığı laboratuvar ortamına tamamı kendi bünyemizde yapılmaktadır. 2016 yılının son çeyreğinde makine parkurumuza eklediğimiz yeni makineler ile üretim kapasitemiz oldukça artmıș durumda. Makine parkurunun yenilenmesi, milimetrik ölçülerin


Röportaj

154

konușulduğu üretimin daha sağlıklı ve kaliteli hale gelmesini de sağladı. 2017 yılının ortalarından itibaren devreye alacağımız ERP (otomasyon) sistemi ile üretimden depolamaya, sevkiyattan geri bildirime çok daha sağlıklı ișleyen bir yapıya kavușacağız. Elbette bir yerde üretim varsa, ne kadar makinadan da otomasyondan da bahsetsek, en temel ihtiyaç yetișmiș uzman personeldir. Üretim hattımızda görev yapan personelimizin bu manada ișinin ehli olması elbette ki Sadık Plastik için ayrı bir avantajdır. Sektörümüz özellikle son yıllarda, üretimde gerekli olan teknolojik kalkınmaya yaptığı yatırımla Avrupa’da ki rakipleri ile daha fazla rekabet etme

imkânı bulmuș durumda. Avrupa’yı her yönüyle yakaladık dememiz bugün için mümkün olmasa da, önemli bir yol kat etmiș durumdayız. Sektörde üretimin kalitesini artırmak ne kadar önemli ise, ortaya çıkardığınız bu kaliteli ürünleri tanıtmak, en ekonomik șartlarda uluslararası pazara sunmakta bir o kadar, belki daha da fazla önemlidir. Bizim sektör olarak bu konuda Avrupa’da ki rakiplerimizi yakalamamız gerekiyor. Bunu bașarmak sektördeki firmaların bireysel çabası ile mümkün değildir. Ticaret odalarının, sanayi bölge bașkanlıklarının, sektör üst kurullarının ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek ortak bir çalıșma ortaya koyması gerekir.

Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? 2015 ve 2016 yılları bizim için yoğun yatırım yılları olarak geride kaldı. Elbette üretimin geliștirilmesi, ürün çeșitliliğinin artırılması, pazarlama ağının genișletilmesi, yurt dıșı satıș performansının yükseltilmesi gibi konularda kafa yormaya ve adımlar atmaya devam edeceğiz. Ancak esas olarak 2017 yılı bizim için 2015 ve 2016 yılında yaptığımız yatırımların karșılığını görmeyi ümit ettiğimiz bir yıl olacak. İlk iki ayda gelen veriler bu beklentimizin gerçekleșeceğine dair sinyaller veriyor. Beklediğimiz bu veriler geldikçe 2018 yılı asıl olarak yeni bir yatırım ve yeni bir atılım sürecinin beraberinde getirecektir. Katılım sağladığınız Tüyap KPC fuar organizasyonu ile ilgili değerlendirmeniz ve fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Fuar organizatörlerinden farklı beklentileriniz söz konusu mu? Avrasya Pencere Fuarı’na katılma konusunda her dönem hassasiyet gösteriyoruz. Bu sene biraz daha hareketli bir fuar yașadığımızı söyleyebiliriz. Marka bilinirliğimizin geldiği noktayı görmek açısından da bizi memnun eden bir fuar oldu. Daha önce temasımız olmayan, ama firmanızı biliyoruz diyerek standımızı ziyaret eden firma temsilcileri ile tanıșmak, onları ağırlamak ve firmamız ve ürünlerimizle alakalı geniș bilgiler verme fırsatı bulduğumuz için ayrıca bir memnuniyet duyduğumuz bir fuar yașadık. Özellikle yurt dıșı katılımcıları ile bulușmak açısından da verimli bir fuar. Tüyap Fuarı’nın Sadık Plastik’in marka değerini artırdığı düșüncesindeyiz. “In order to develop new strategies in the market, We expend extensive efforts” Sadık Plastik Chairman of the Board Sadık SEZGİN In our interview we have realized in Eurasia Window Fair; “The Window Fair was a fair organization that delighted us to see where our brand awareness came from. Especially in terms of meeting with foreign participants, we can express it as an efficient fair organization.”


Röportaj

156

“Farkımız; Kalite, Düzenli Hizmet ve Müșteri İlișkisidir” Esra Menteşe ve PVC Bağlantı Elemanları Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan KILIÇ gerçekleştirdiğimiz söyleşide; marka faaliyetlerinin her geçen gün yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşarak ivme kazandığına dikkat çekti. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? 2017-2018 yılındaki hedefimiz ihracatı büyütüp üretim ağımızı artırmaktır.

Yurt içindeki / yurt dıșındaki yatırımlarınıza ve markanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Her geçen gün markamız yurt içi ve yurt dıșında daha çok yaygınlașıp istediğimiz konuma gelmektedir. Bu da firmamızın gücüne güç katmaktadır. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza vurgu yapar mısınız? Öncelikle her sektörde rekabet iyidir. Çünkü rekabetin olması kalite ve hizmeti ön plana çıkarır. Bizim sektördeki farkımız; önce kalite, düzenli hizmet ve müșteri ilișkisidir.

Katılım sağladığınız Tüyap KPC fuar organizasyonu ile ilgili değerlendirmeniz ve fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Fuar organizatörlerinden farklı beklentileriniz söz konusu mu? Tüyap fuarı tam anlamıyla eski günlerini her geçen gün aratmaktadır. Firma olarak düșüncemiz 2 yılda bir olmasıdır. Hangi ürün lansmanı ile yerel ve global sektör profesyonellerinin dikkatini çekmeyi hedeflediniz? İmalatımızda bulunan sürme aksesuarları ve en son çok iddialı olduğumuz barel imalatımızdır. Türk firmaları bu yenilik içinde olursa, ithalatın önünü kesmiș oluruz.

Çözüm ortaklarınız için düzenlenen yemek etkinliğinden bahseder misiniz? Güzelce Ova Et Lokantasında vermiș olduğumuz bayi yemeğimizde yaklașık 40 kișiyi ağırlamıș olup; güzel bir akșam yemeğinde müșterilerimizi ağırlamaktan gurur duymușuzdur. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? İlginiz sebebiyle teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

“Our Difference is Quality, Organized Service and Customer Relations” Esra Menteșe and Gökhan KILIÇ, the Chairman of the Board of Directors of PVC Connection Parts stated that their trademark activities is becoming widespread in Turkey and abroad and achieving acceleration.


Sektör

158

Dura PVC & Duraline Alüminyum; Avrasya’nın En Önemli Fuarı, Tüyap Pencere Fuarı’ndaydı Ürünlerini Türkiye’nin birçok bölgesindeki müşterilerine verilen termin sürecinde ulaştırarak, her geçen gün kaliteli hizmet ağını geliştiren Dura PVC & Duraline Alüminyum; 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda yerini aldı.

Alüminyum doğrama aksesuarları üretimi ile kapı ve pencere sektörüne hizmet vermeye bașlayan Dura; kapı&pencere aksesuarlarının perakende satıș ve dağıtımını da bünyesinde olușturduğu profesyonel kadro ve araç filosuyla devam ettirmektedir.

Bu bașarılı satıș stratejilerini katılım sağladığı Avrasya Pencere Fuarı’nda da gözler önüne seren Dura, yerel ve global pazarda güç birliği yaptığı çözüm ortaklarıyla bașarılı bir fuar organizasyonuna daha imzasını atmıștır.

Yurt içi pazarında sergilemiș olduğu yüksek trendli satıș pazarlama ivmesini, yurt dıșı pazarlarında da sergileyen Dura PVC & Duraline Alüminyum ayrı ayrı kıtalarda yaklașık 30 ülkeye satıș ağı olușturarak ülke ekonomisine ve iș dünyasına katkı sunmaya devam etmektedir.

Fuara dair görüșlerini aldığımız Dura Grup yönetim ve ekibi; “Tüyap’ta gerçekleșen Avrasya Pencere Fuarı’nda standımızı ziyaret eden tüm iș ortaklarımıza, global sektör temsilcilerine teșekkürlerimizi iletiriz” dedi.

Dura PVC and Duraline Alüminyum were at Tuyap window fair which is one of the most important fair at Euroasia Taking place at Euroasia window 2017 Dura PVC and Duraline Alüminyum had the chance to get together with their customers from abroad and domestic market. Having highly professional staff Dura Group continues to grow in the international markets by constructing sales and services networks.


Sektör

160

Kaya-Pen, Avrasya Pencere Fuarı’nda Sektör Profesyonellerinin Dikkatini Çekti Yüksek kapasite, modern üretim ve sevkiyat süreci ile Türkiye’nin lider PVC aksesuarları üreticisi Kaya-Pen, 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı’nda yer alarak sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Ulusal ve uluslararası birçok PVC Kapı / Pencere markasına hizmet veren Kaya-Pen, Avrasya Pencere Fuarı’nda 3. Salon 317 A no’lu stantta yerli ve yabancı marka temsilcileri ile bir araya gelerek, bașarılı bir fuar organizasyonuna daha imzasını attı. Kaya-Pen; bünyesinde bulundurduğu Kalıphane, Plastik Enjeksiyon, Metal Enjeksiyon, Preshane, Yüzey Zımparalama, Polisaj, Elektrostatik Toz Boya Hattı, Soğuk Demir Șekillendirme, Çinko Kaplama Tesisleri ve Montaj - Paketleme Hattı ile

teknolojiyi ve modern üretim anlayıșını 4,550 m2’si açık, 8,700 m2’si kapalı alan olmak üzere entegre tesislerinde 270 personel ile çözüm ortaklarının dikkatine sunmakta ve marka bilinirliği ulusal ve uluslararası pazarlarda sağlamaktadır. Ürün gruplarının teșhir edildiği șık tasarımlı standında sektör temsilcilerini ağırlayan Kaya-Pen yönetim kadrosu; “Sektörde edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kalite anlayıșından dolayı tercih edilen marka konumunda bulunan firmamız, bașarılı bir fuar olușumuna katkı sağlamıștır” dedi.

Kaya-Pen at the Eurasian Window Fair Attracted Attention from Industry Professionals Kaya-Pen, Turkey’s leading producer of PVC accessories with high capacity, modern production and shipment process, came together with industry professionals at the Eurasia Window Fair held in Tuyap Fair and Congress Center between 8 - 11 March.


“Üretimi Teșvik Edecek Çalıșmalara İmzamızı Atıyoruz” Oktay ÖRNEK / ZİNDE KALIP Zinde Kalıp Genel Müdürü Oktay ÖRNEK gerçekleștirdiğimiz söyleșide; çözüm ortakları için inovatif ve ergonomik ürünler geliștirdiklerini ifade etti. Markanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Estrüzyon, plastik sektöründe uzun yıllar hizmet vermiș olup, tüm engin bilgi ve tecrübemizi 2006 yılında Zinde Kalıp markası altında topladık. Ürünlerimizin üretimini CAD/CAM ortamında tasarlayıp geliștirerek modelleyip müșterilerimize sunmaktayız. Süreç ise șu șekilde devam eder; müșterilerimizin onayı doğrultusunda yüksek teknolojili tezgâhlarda ișlenerek kalıp haline getirilip biten kalıplar müșterilerimizin birebir hammaddesi hazırlanarak onun kullanmıș olduğu ekstrüzyon makinesine uygun makinelerde denenir, çıkan ürün teknik resme uygun olarak kontrol edilerek, uygunluk alınır. Raporu yazılarak müșteriden onay alınır ve kalıp teslimatı yapılır. İnșaat, sağlık, otomotiv, alüminyum, soğutma, mobilya ve tüm teknik profil ürünlere kalıp tedariki konusunda çözüm ortaklığı yapmaktayız. Geniș ürün yelpazesi olan sektörümüzde ürün geliștirmede tecrübemizi kullanarak inovatif ve ergonomik ürünler geliștirmekteyiz. Ürün gruplarımız arasında ise; PVC profil kalıpları, korniș kalıpları, kablo kanalları, denizlik profilleri, lambriler, PVC-ahșap kompozit kalıpları, PVC borular, mobilya profilleri, soğutma profilleri, ısı yalıtım alüminyum profilleri, ısı yalıtım cephe profilleri, medikal profiller ve otomotiv profilleri yer almaktadır. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? İran, Rusya, Türkî Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Avrupa ve Balkanlar hedef pazarlarımızdır. Organize ettiğimiz Rusya, İran ve Avrupa’da teknik destek bayilik birimi ile hızlı ve profesyonel hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yıllık bazda üretim kapasitemizi değerlendirecek olursak, aylık ortalama 15 kalıp, yıllık ise 180-200 kalıp diyebiliriz. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 20172018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Zinde Kalıp olarak önümüzdeki yıllarda sektörümüzü temsil eden pazarı kalkındırmak, üretimi teșvik edecek çalıșmalara imzamızı atmak hedefindeyiz. Markamız öncelikli olarak üretimini gerçekleștirdiği kalıpları daha hızlı üretebilecek teknolojik yapılanmayı ve mevcut ürünlerin Ar-Ge çalıșmalarını geliștirerek daha rekabetçi ürünler tasarlayarak çözüm ortaklarımızın kazançlı ve verimli ürün geliștirmelerine yardımcı olacak aktivasyonları sergilemek hedefindedir.

“We are Signing a Signatory to Encourage Production” Zinde Kalıp General Manager Oktay ÖRNEK in our interview; They have developed innovative and ergonomic products for their solution partners.


Sektör

166

Türkiye İMSAD Gündem Bulușmalarında, Sektörün Geleceği İçin Atılması Gereken Adımlar Tartıșıldı Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen 2017 yılının ilk Gündem Buluşmalarında; hedefler, beklentiler ve sektörün büyümesi için atılması gereken adımlar ele alındı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi ERDOĞAN, “Kentsel dönüşüm sürecini çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Şu an uygulandığı haliyle ‘binasal dönüşüm’den çıkarıp, daha insan, çevre ve kentsel doku odaklı bir dönüşüm planlaması yaratmalıyız. Bunun için Türkiye İMSAD olarak, sorumluluğumuz dâhilinde yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız” dedi. ERDOĞAN: “Yapı Ruhsatlarındaki Artıș Umut Veriyor” Konușmasına, sektörle ilgili son veri ve değerlendirmeleri paylașarak bașlayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, “2016 zorlu bir yıl oldu ve hepimizin 2017’den beklentisi yüksek. Döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi üretimde maliyetlerin artmasına ve konut sektöründe de talebin sınırlı kalmasına neden oluyor. İnșaat Malzemeleri Sanayicileri açısından bir değerlendirme yaptığımızda, her ne kadar piyasalar beklenenden daha canlı gözükse de, satıș vadelerinin gittikçe açılması, tahsilat zorlukları, projelerde fiyata bağlı rekabetin malzeme ve uygulama kalitesini tehdit etmesi, kayıt dıșılığını özendirmesi, sektörün önündeki en önemli sorunlardır. Bu da inșaat sektörünün 2017’de düșük tempolu bir büyüme göstermesine yol açabilir. Ancak yine de 2016 yılında alınan yapı ruhsatlarındaki yüzde 7,3’lük artıș sektör için bir umut teșkil ediyor” dedi.

Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez çeyrek periyotlarda düzenlediği Gündem Bulușmaları kapsamında gerçekleștirilen 2017 yılının ilk toplantısı, Ortaköy Feriye’de yapıldı. Gündem Bulușmaları toplantısında; 2017 yılı itibariyle inșaat ve inșaat malzemesi sektörlerinin beklentisi

ve çözüm önerileri konușuldu. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN’ın açılıș konușmasını gerçekleștirdiği Gündem Bulușmalarına, Türkiye İMSAD Ekonomi ve Strateji Danıșmanlık Hizmetleri Bașkanı Dr. Can Fuat GÜRLESEL ve Gazeteci Metehan DEMİR katıldı.

Sektör Zor Bir Dönemde Bile Büyüme İvmesi Yakaladı Ferdi ERDOĞAN, konușmasına șöyle devam etti: “TÜİK’in milli gelir hesaplamalarında yaptığı revizyona göre, 2016’da inșaat sektörünün yüzde 7,2 büyüdüğünü gördük. Sektörün 2016 gibi zor bir dönemde bile böyle bir büyüme ivmesi yakalanmıș olması önemli. 2016 yılında inșaat harcamaları 431,9 milyar TL olarak gerçeklești. İnșaat sektörünün milli gelir içindeki payı 2016 yılında yüzde 8,5 ile en yüksek seviyesine ulaștı. Kamu yatırımlarının yanı sıra büyük gayrimenkul șirketlerinin bașlattığı kampanyalar da sektörü ayakta tutuyor. Özellikle düșük faizli krediler devam ederse, konut almaya niyetli vatandașlar da taleplerini öne çekebilir. Hükümetin geçen yıl açıkladığı destek ve teșvik paketlerinin de bu yıl sektöre olumlu yansıyacağını düșünüyorum.”


Sektör

168

“Nüfusumuzun neredeyse yüzde 90-95’i deprem bölgeleri üzerinde yașamaktadır. Kentleșme yüzde 85’lere ulașıncaya kadar devam edecektir. Depremler ülkemizin herhangi bir yerinde her an olabilir ve ülkemizde 7 milyona yakın konut deprem riskine karșı güvensiz durumda. ‘Kentsel dönüșüm’ sürecini çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Șu an uygulandığı haliyle ‘binasal dönüșüm’den çıkarıp, daha insan, çevre ve kentsel doku odaklı bir dönüșüm planlaması yaratmalıyız. Bunun için Türkiye İMSAD olarak, sorumluluğumuz dâhilinde yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bunu da sıklıkla kamuda ilgililerle görüștüğümüzde dile getiriyoruz” dedi.

Ülkemizin İstikrarı İçin Yatırım İklimi Sağlanmalı Referandum sürecinin ardından ekonomide bir toparlanma süreci bașlayacağına inandıklarını ifade eden Ferdi ERDOĞAN, “Bir an önce ülkemizi yukarı tașıyacak projelere odaklanmalıyız. Gelișmekte olan bir ülke olarak; dünya ile entegre olmuș ekonomimizin bir an evvel kalıcı sürdürülebilir kalkınma, büyüme, istihdam artıșına ve milli gelirin orta gelir seviyesini artık așmasına ihtiyaç var. Genel anlamda inșaat sektörü, özel anlamda inșaat malzemesi sanayicileri olarak, kalkınma, büyüme ve istihdam konularında lokomotif görevimizi sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Șu anda ülkemizin istikrara kavușması için en önemli çözüm, șüphesiz ekonomide istikrar, istihdamın artırılması, bir yatırım ikliminin tekrar sağlanmasıdır. Son yıllarda, Türkiye inșaat sektörü; müteahhitleri, inșaat malzemeleri, mühendisleri, teknik elemanları ve ustaları ile içinde bulunduğu coğrafyanın imarında ve modern yapılara ulașmasında çok önemli roller üstleniyor. Çevremizde devam eden savașların, terörün sona ermesiyle; bölge insanlarının yașamlarının normalleșmesiyle, biz sektör olarak, bulunduğumuz coğrafyanın kalkınmasına, modernleșmesine katkıda bulunmaya ve liderlik yapmaya devam edeceğiz” diye konuștu. ‘Binasal Dönüșüm’ Değil ‘Kentsel Dönüșüm’ Planlanmalı Deprem kușağı üzerinde yer alan Türkiye için en önemli gündem maddelerinden birinin ‘kentsel dönüșüm’ olduğunu vurgulayan Ferdi ERDOĞAN,

Yapı Yasası Tüm Ülkeyi Kalkındıracak Bir Hamle Olacak “Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç var. Bu yasanın çıkarılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacaktır” diyen Ferdi ERDOĞAN, șunları söyledi: “Çevre ve Șehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurumu ile derneğimiz tarafından yürütülen çalıșmayla yeni bir “İnșaat Genel Teknik Șartnamesi”nin hazırlaması için çalıșmalara bașlandı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık yetkilileri ile dernek üyelerimiz bir araya geldiler. Bu çalıșma gerek içeriği gerekse de bakanlık-STK-Özel Sektör ișbirliği bakımından oldukça kıymetli bir çalıșma. Bir an önce tamamlanarak yeni șartnamenin yürürlüğe girmesini arzuluyoruz.”

HİNGİNAR: “Dünyadaki Büyüme Yavașladı” Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Önceki Dönem Bașkanı F. Fethi HİNGİNAR, dünyanın büyümenin ciddi bir yavașlama içine girdiğini vurgulayarak, “22 milyar dolar ihracatla otomotiv sektörüyle yarıșırken șimdi 15 milyar dolara indik. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Çin’in katkılarıyla sağlanan büyüme hızı yüzde 2’lerin altına indi. Sıfıra doğru gideceği konușuluyor. Bunu Türkiye’de dikkate almak zorundayız. TRUMP’ın bașkan seçilmesinin yankıları oldu, olmaya devam edecek. AB ülkelerindeki seçimleri de dikkatle takip etmek zorundayız. Bütün bunlar Türkiye’yi ciddi șekilde etkiliyor, etkileyecek” diye konuștu. DEMİR: “Ciddi Bir Kabine Revizyonu Beklenebilir” Gazeteci Metehan DEMİR ise referandum sonrası gündeme ilișkin değerlendirmelerini ve öngörülerini paylaștı. Sözlerine, “Bazen ülke olarak büyük okyanuslar geçip küçük derelerde boğulacak gibi hissediyoruz. Bunu hak edecek bir ülke değiliz” diyerek bașlayan DEMİR, “15 Temmuz sonrası herkes büyük kafa karıșıklığı içindeydi ama ekonominin ana aktörü özel sektör ilk pazartesi sabahı ișinin bașına gitti. Bu ülkenin geleceğine olan güvenin bir göstergesidir” diye konuștu. DEMİR, “Eskiden beni gördüklerinde, “Ne haber var?” derlerdi, șimdi, “Nereye gidiyoruz?” demeye bașladılar. Bu soru içinde bir


Sektör

170

fonlarla görüșmeler yapıyor. Geçen sefer Rothschild Ailesi’yle görüșmüștü” dedi.

umutsuzluk da barındırıyor. Dünyada artık ekonomi, dıș politika ve iç politika birbirinden ayrı hareket edemiyor. Türkiye de bunu iliklerine kadar hisseden bir ülke. Son birkaç yıldaki göstergeler Türkiye’de durumun çok da iyi olmadığını gösteriyor. Türkiye’de siyasi bir kamplașmanın içine doğru gidiyoruz. Bunu önemli bir risk olarak görüyorum. İyiye iyi, kötüye kötü demeyi öğrenmemiz lazım” șeklinde konuștu. Demir, 2019 yılına kadar seçim yapılmamaya çalıșılacağını ancak Cumhurbașkanı ERDOĞAN’ın, “Partili Cumhurbașkanı” statüsünü aldıktan sonra ciddi bir kabine revizyonu yapabileceğini kaydetti. Erdoğan’ın 15-16 Mayıs’ta yapacağı ABD ziyaretini hatırlatan DEMİR, “Sayın ERDOĞAN’ın TRUMP görüșmesi çok kritik ama size tavsiyem onun dıșında kimlerle görüșeceğine bakın. Çok ciddi

GÜRLESEL: “İnșaat Diğer Sektörlere Göre Yüksek Performans Gösterecek” Türkiye İMSAD Ekonomi Danıșmanı Dr. Can Fuat GÜRLESEL, küresel ve Türkiye ekonomisine ilișkin değerlendirmelerde bulundu. GÜRLESEL, “Dünya ekonomisindeki büyümede yavașlama ilk 4 ayda atlatılmıș görünüyor. Kalıcı olacağı ümidi veren yüzde 2 civarında bir büyüme öngörülüyor” dedi. GÜRLESEL özetle șunları söyledi: “Türkiye ekonomisinde yılın ilk 3-4 ayında göreceli bir canlanma var. Bu canlanmada kamunun sağladığı destekler etkili olmuș görünüyor. Bunun sürdürülebilir olduğunu düșünmüyorum. Çünkü ciddi kamu harcaması söz konusu. Türkiye’de ekonomik iklimin normalleșmesi gerekiyor. Enflasyonda artıș trendi var. Faizler aynı düzeyde devam etmesi bekleniyor. Türk Lirası’nda yılsonuna kadar bir değerlenme beklemiyoruz. 2017’nin belirleyicisi yapı ruhsatları ve yapı izinleri olacak. Bu yıl umut verici görünüyor. Konut ruhsatlarında artıș var. Yapı izinlerinde bütün zorluklara rağmen 2016 yılı küçük de olsa artıșla tamamlandı. Yılın ilk 3 ayında hükümetin destekleriyle 325 bin yeni konut satıșı var. Yeni konut satıșı ise 145 bin. İnșaat Malzemeleri üretiminde yüzde 5.3 gerileme var. Bina inșaat maliyetleri son dönemde ciddi artıș kaydetti. Fiyat artıșı dıșında bir dengeleme imkânı görünmüyor. İnșaat sektörü göreceli olarak diğer sektörlere göre daha yüksek bir performans gösterecek ancak bizi tatmin edecek bir düzeyde olacağını düșünmüyorum.”

Türkiye İMSAD Agenda Meetings, Steps to be Taken for the Future of the Industry Discussed In the first Agenda Meetings of the year 2017 organized by the Turkish Construction Material Industry Association (Türkiye İMSAD); Goals, expectations and the steps to be taken to grow the sector. Turkey İMSAD Chairman Ferdi ERDOĞAN, “We need to manage the process of urban transformation very well. As it is now applied, we must remove the ‘binational transformation’ and create a transformation plan that is more focused on human, environment and urban texture. As Türkiye İMSAD for this, we are ready to do what we have to do within our responsibility.”


Sektör

172

Sarl Alfo, Cezayir’de Türkiye’yi 2 Ayrı Markasıyla Temsil Etti Cezayir Batımatec 2017 Fuarı’na, Sarl Alfo Import Export ve Sarl AHT PVC Alüminyum Konstrüksiyon markalarıyla katılım sağlayan Ali ŞAHİN fuara dair görüş bildirerek, başarılı bir fuar organizasyonuna daha imzalarını attıklarını ifade etti. “Cezayir Batımatec 2017 Fuarı’na, İki Ayrı Markamız İle Katıldık” Sarl Alfo İmport Export ve Sarl AHT PVC Alüminyum Konstrüksiyon olarak iki ayrı firmanın yönetimi ile ilgilenen Ali ȘAHİN Cezayir’de sektöre bu markalar ile hizmet verdiklerini ifade etti. Sarl Alfo İmport Export ile tamamen ithalat yaptıklarına değinen ȘAHİN; “Alt bayilerimize bu markamız üzerinden hizmet veriyoruz, Sarl AHT PVC Alüminyum Konstrüksiyon firmamız ile de ithal ettiğimiz ürünlerin bir kısmının üretim ve montaj hizmetini çözüm ortaklarımıza sunuyoruz” dedi. ȘAHİN; “Global pazarda marka bilinirliğimizi en üst seviyelere çıkarmak için, kalite politikamızdan ödün vermeden çalıșmalarımızı yürütüyoruz” dedi. “Birçok Ürün Grubuyla İș Ortaklarımıza Katkı Sunuyoruz” Satıșını gerçekleștirdikleri ürün gruplarına da değinen Ali ȘAHİN; “PVC makineleri, PVC profil, PVC panel ve dekoratif panel, PVC aksesuarları, silikon

ve mastik, çelik kapılar, oda kapıları, bahçe ve kapı motorları, otomatik bariyer, fotoselli kapılar, mantar bariyer ile sektörümüze ve profesyonel iș ortaklarımıza katkı sunuyoruz” dedi. “Fuarlar, Sektör Profesyonelleri İçin Önemli Ticari Platformlardır” Ali ȘAHİN; Batımatec Fuarı’nın Türk sektör temsilcileri için yurt dıșındaki fırsatların belirlenmesi açısından önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak; “Fuara oldukça gösterișli stant ile katılım sağladıklarını, Türkiye’nin gururu olarak global pazarlarda bașarılı organizasyonlara imza attıklarını” sözlerine ekledi. “İkili İș Görüșmelerimiz ve Sektör Kaynașma Yemeğimiz Memnuniyet Uyandırıyor” Ali ȘAHİN, Cezayir Batımatec Fuarı’nda sektör profesyonellerine, firma yetkililerine ve davetli misafirlerine kaynașma yemeği vererek birlikte güçlü olmanın önemine vurgu yaptı. Fuar organizasyonu süresince

gerçekleștirilen ikili iș görüșmelerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. “ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerine Teșekkür Ediyoruz” Ali ȘAHİN ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda Cezayir’deki fuar organizasyonunda Sarl Alfo’yu bizzat ziyaret ederek onurlandıran, temsil ettiği sektörü uzun yıllardır kesintisiz ve ilkeli yayıncılık anlayıșı ile yurt dıșında ve Cezayir’de temsil eden tek Türk yayın kurulușu ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerine ve İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ’e teșekkür ederek, bașarı temennisinde bulundu. Sarl Alfo, Turkey in Algeria Represented with 2 separate brands Ali ȘAHİN, who participated in Algeria Batımatec 2017 Fair, Sarl Alfo Import Export and Sarl AHT PVC Aluminum Construction brands, expressed his opinion about the fuara and stated that they have put their signatures for a successful exhibition organization.


Sektör

176

ABC Kimya, Ürün Kalite İstikrarını Avrasya Pencere Fuarı’nda Dikkatlere Sundu ABC Kimya 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katıldı.

Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda yerli ve yabancı sektör paydașlarıyla bir araya gelen ABC Kimya yönetimi, stantlarında sergilemiș oldukları ürün grupları ve ekip performansıyla yerli ve yabancı pazar temsilcilerinden olumlu geri bildirimler aldılar. Avrasya Bölgesi’nin pencere, cephe sistemleri, cam ve kapı alanlarında lider fuarı İstanbul Kapı, Pencere, Cam Fuarı’nda görüșlerini aldığımız ABC Kimya Yönetim Kurulu Bașkanı Murat KARADAYI; yerel ve global pazarda bir

marka haline gelen ABC Kimya’ya fuar süresince ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti. Murat KARADAYI konușmasında; “Kalite politikamız ve firmamızın vizyonu doğrultusunda kendi sektörümüzde hem uluslararası pazarlarda, hem de yurt içinde, sektördeki değișimlere göre farklılașan müșteri istek ve ihtiyaçlarına odaklı, yenilikçi, güvenilir, kaliteli, sağlıklı, çevre dostu ürün ve hizmetler sunan lider bir firma olarak öne çıkmaktayız” dedi.

ABC Sealants, Product Quality Stability at Eurasia Window Fair ABC Sealants participated in Eurasia Window 2017 Fair, which was held in Tuyap Fair and Congress Center between 8 - 11 March 2017 and is the most important fair in Eurasia region.


Sektör

178

Düzce Cam, Avrasya Cam Fuarı’na Katıldı Cam Sanayi kolunda uluslararası düzeyde tercih edilen bir dünya şirketi olmak vizyonu ile hizmet veren Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Avrasya Cam Fuarı 2017, 7. Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim - İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı’nda yer aldı.

Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ș. Basın Danıșmanı Fikret YILMAZ; cam sektörünün global oyuncusu Düzce Cam’ın 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli cam endüstrisi fuarı olan Avrasya Cam 2017 Fuarı’na katıldığını ifade etti. Yüksek performanslı ürünlerin sergilendiği fuarda ziyaretçiler, firma standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi alma șansı buldu. Düzce Cam Sanayi, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürerek pazarın değișen ve gelișen ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunma vizyonu ile geliștirdiği ürünlerle de sektöre ve çözüm ortaklarına hizmet etmeyi amaçladığını gösterdi. Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ș. Basın Danıșmanı Fikret YILMAZ; Düzce Cam Sanayi tarafından kurulu bulunan ve

yılda 190.500 ton üretim yapan Düz Cam Üretim Tesisini, yılda 265.000 ton artıș yaparak toplam kapasitesini 455.500 tona çıkarttıklarını ifade etti. Düzce Cam tarafından 10 Mart Cuma günü Bahçeșehir Mor Meyhane’de düzenlenen yemekte bir araya gelen marka yöneticileri ve misafirler fuar yorgunluğunu birlikte atarak, sektör dinamiklerini değerlendirme fırsatı yakaladılar.

Düzce Cam, Participated at Eurasia Glass Fair Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ș., which provides services with the vision of becoming a global company being preferred at an international level in the glass industry, participated at Eurasia Glass Fair 2017, 7th Glass Products and Applications, ProductionProcessing Technologies and Machinery, Complementary Products and Chemicals Fair.


Sektör

180

Ersaș Alüminyum, Pencerenin Emekçileri ile Antalya’da Bir Araya Geldi Ersaş Alüminyum, 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Alanya Vikingen Infınıty Hotel’de Kompozit Profil Tali Bayiler Bilgilendirme Seminerinde yeni PAL System Serisi’nin tanıtımını geniş katılımlı etkinlik serisiyle gerçekleştirdi.

Türkiye’nin tüm illerinden gelen üretici ve tali bayilerin katılımıyla gerçekleșen Kompozit Profil Tali Bayiler Bilgilendirme Semineri dikkat çekici olmakla birlikte, keyifli etkinlik ve tanıtım toplantısı ile dikkat çekti. Kompozit Profil Tali Bayiler Bilgilendirme Seminerinde yeni PAL System Serisi ile ilgili detaylara değinen Ersaș Alüminyum A.Ș. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK; “PAL System Serisi; yeni bir pencere sistemidir. Belgeler ile ispatlı, dünyada benzeri olmayan bir sistem serisidir. Ersaș Alüminyum imzalı PAL System Serisi kompozit bir profilden olușmaktadır. Plastik doğramanın artı avantajlarını, alüminyum ile birleștirerek ‘içi plastik, dıșı alüminyumdan’ olușan sistem serimizi yarattık. Enerji tasarrufuna çok büyük katkı sunacağı için sektörümüz ve çözüm

ortaklarımız tarafından yoğun ilgi gören en yeni sistem serimiz dikkat çekici artı avantajlara sahip bir ürünümüzdür” dedi. Pencerenin Emekçileri Pal System Tanıtım & Bilgilendirme Toplantısında sunum yapan ERDURAK, PAL System profil alan her firma ana bayimizdir diyerek; 5.000 mtül proje alan imalatı olmayan firmalara imalat yapmaları için proje bitimine kadar makineler verileceği, 10.000 mtül üzeri proje ișleri yapmak için Ersaș Fabrika bünyesindeki kiralık atölyeler ve personel desteği sağlanacağı ifade edildi. Toplantıda plastik profilin alüminyum aksamı ile beraber köșelerinin kaynakla birleștirilmesi uygulamaları olarak anlatılırken; davete katılan tüm ziyaretçilere projelere tanıtım gerçekleștirebilmeleri için

‘L’ kesitler verildi. Ziyaretçiler destek saclı PVC profil ile, PAL System Composite profilin dayanıklılık testini profilin üzerine çıkarak test ettiler. Vikingen Infınıty Hotel girișindeki show room alanı üzerinden PAL System’in özellikleri tanıtılarak; bașarılı bir bayi bilgilendirme toplantısına Ersaș Alüminyum imzası atıldı.

Ersaș Alüminyum, Composite Profile Dealers Information Seminar Made Ersaș Alüminyum realized the presentation of the new PAL System Series at the Composite Profile Vessel Information Seminar at Alanya Vikingen Infınıty Hotel between April 29th and May 1st with a wide range of activities.


Schüco Türkiye, Yeni Lojistik ve Eğitim Merkezini Açtı 66 yıllık deneyimi ile dünyanın 80 ülkesinde faaliyet gösteren sektör lideri Alman alüminyum sistem firması Schüco, dünyadaki en önemli ikinci lojistik ve eğitim merkezini Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Beyazköy’de kurarak, geniş davetli topluluğu eşliğinde Zuhal OLCAY konseri, görsel dans şov ve müzik ziyafeti ile açılışını gerçekleştirdi. Türkiye dıșında Orta Asya ülkeleri ve İran gibi geniș bir bölgeye hizmet veren bu merkez 6.600 m2 kapalı depolama alanından bașka, son teknoloji makineler ile donatılmıș eğitim atölyesi, ders salonu, ofis hacimleriyle beraber 25.000 m2’lik bir alan üzerinde konumlandı. Schüco Beyazköy Lojistik ve Eğitim Merkezi, 6 bin metrekarenin üzerinde bir depolama ve sevkiyat alanı ile lojistik hizmeti sunuyor. Bu alanın yanı sıra teorik derslerin verildiği çok amaçlı eğitim salonu, kalite kontrol laboratuvarı, ofis alanları ve eğitim amacıyla kurulmuș, Schüco sistemlerine özel tasarlanmıș makinelerle donatılmıș alüminyum üretim atölyesi bulunuyor. Atölyede üretilen sistemler, eğitimin yanı sıra, sergi salonunda da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Merkezde ayrıca, bölgedeki mesleki eğitim kurumlarından, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin yüksek lisans öğrencilerine kadar değișen farklı öğrenci kitlelerine de sosyal sorumluluk projesi kapsamında teknik uygulamalı eğitimler veriliyor. Schüco CEO Andreas ENGELHARDT; “Premium Segmentinde Pazar Lideriyiz” Çorlu Beyazköy’deki yeni Lojistik ve Eğitim Merkezi’nin açılıșında konușan Schüco CEO’su Andreas ENGELHARDT, son yıllarda Türkiye’de büyük bașarılar elde ettiklerini ifade etti. Pencereler, kapılar ve cepheler için alüminyum sistemlerinin premium segmentinde

pazar lideri olduklarını ifade eden Andreas ENGELHARDT, 16 yıl önce İstanbul’da bir çalıșan ile bunu bașlattıklarını ve hayal bile edemedikleri bir bașarı elde ettiklerini dile getirdi. Engelhardt, “Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bodrum ve Adana’daki ofislerde 135 çalıșanımız var ve Türkiye’yi İran, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan ülkelerinin merkezi haline getirdik” dedi. ENGELHARDT; “Yoğun Bir Eğitim Deneyimi Kazandırmayı Hedefliyoruz” ENGELHARDT, yeni Lojistik ve Eğitim Merkezinin bina konseptinin, sadece lojistiklerini iyileștirmek için değil, aynı zamanda öncelikle müșterilerine ve çalıșanlarına geçmiște olduğundan daha yoğun bir eğitim deneyimi kazandırması açısından önem tașıdığını vurguladı. Depo alanlarını genișleterek 6 bin metrekarenin üzerine çıkardıklarını, buna ilave olarak 600 metrekarelik yeni bir kaplama tesisi kurduklarını, yeni bir sergi salonu ve bin 200 metrekarelik bir alüminyum ișleme atölyesi inșa ettiklerini sözlerine ekledi. “2017 Eğitim Rezervasyonları Neredeyse Doldu” 2017 için eğitim rezervasyonlarının neredeyse tamamının dolduğuna dikkat çeken ENGELHARDT, daha fazla personel görevlendirerek ve Bielefeld’ten destek alarak bașka kaynaklar da sunabilmek için çalıștıklarını ifade etti.

“Üst Düzey Takım Çalıșmasının Örneğiyiz” ENGELHARDT; son yıllardaki bașarıların Türkiye alüminyum pazarında yüzde 20’lik pay edinmelerine katkı sağladığını dile getirerek, “Piyasanın durgun olmasına rağmen yatırımlarımızı daha da ileri götürmek bize güç verdi” dedi. Mimarların vizyonu ve müșterilerinin el ustalığı olmadan ürünlerinin sadece 6 metre uzunluğundaki alüminyum profillerden olușacağına ișaret eden ENGELHARDT, bu sonucun üst düzey takım çalıșmasının bir örneği olduğunu kaydetti. “Schüco Olarak Türkiye’de Daha Güçlü Bir Konuma Gelmek İstiyoruz” “Sadece güçlü, uluslararası bir marka bizi rakiplerin taklit ürünlerine karșı korur” diyen ENGELHARDT; yeni alüminyum atölyesinin makine satıșını teșvik etmenin yanı sıra üretim kalitesini bir adım daha ileriye tașımaya yardımcı olacağına değindi.

Schuco Turkey Opened Their New Logistics and Training Center Schuho, German Aluminium system company which is the leader in its sector with 66 years of expertise and which operates in 80 countries, established their most important second logistics and training center of the world at Beyazkoy within the district of Saray at Tekirdag and they made the opening of the place with the participation of a wide group of guests and the concert of Zuhal OLCAY, visual dance show and music show.


Sektör

186

PÜKAD; Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nı Desteklemeye Devam Ediyor (PÜKAD) Pencere ve Kapı Sektörü Derneği tarafından desteklenen; pencere, kapı ve cam sanayinin bir araya geldiği Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı; 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Reed Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

PÜKAD Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı kurdele kesim ve açılıș töreniyle fuar kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı. Önceki yıllara oranla yaklașık 62 bin ziyaretçinin rekor kırarak katılım sağladığı Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı 2017, tüm tarafları bir araya getirerek sektörlerin gelișimi için önemli iș birliklerine imza attı.

PÜKAD standının ve üyelerinin de büyük ilgi gördüğü Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı, gerek ticari ve gerekse ikili görüșmelerle sektöre 2017 için umut verdi. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nda PÜKAD standında organize edilen kitap imza günü de büyük ilgi gördü.


Sektör

187

Editöryal ve tasarımsal tüm çalıșmaların Mimart Yayıncılık’ın profesyonel ekibi tarafından hazırlanıp baskısı gerçekleștirilen Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER’in “Pencereler Enerji Tasarrufunun En Önemli Anahtarıdır” adlı yeni kitabı etkileyici bir çıkıș sergiledi. Düzenlenen kitap imza gününde PÜKAD Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER’e ilgi dikkat çekti.

PÜKAD Yönetim Kurulu üyeleri ve fuar katılımcıları kitap imza gününde; sektör duayeni, pencere ve cephe konusunda marka isim Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER’in imzalı kitabını almak için PÜKAD standını onurlandırdı.

Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER; “Mimart Yayıncılık tarafından editöryal çalıșmadan tasarım-mizanpaj çalıșmasına, baskı așamasından, dağıtım așamasına her türlü çalıșmaya imza atıp, mali sponsor olarak katkı sağlayarak yayına hazırlanan “Pencereler Enerji Tasarrufunun En Önemli Anahtarıdır” kitabı için; yazılarımın kitap haline gelmesinde büyük emek sarf eden ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ’e ve çok değerli ekibine ayrı ayrı teșekkür ederim” dedi.

Fuara dair de görüș bildiren Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER; “PÜKAD Derneği olarak sektörümüzün öncü fuarlarından biri olan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nı desteklemekten ötürü gururluyuz. Dernek olarak amacımız; üyelerimizin sektördeki saygınlığını, pazarını ve sektör hakkındaki bilinmeyenleri çözüme kavușturmak. Fuara katkı sağladığımızı düșünüyoruz. Bundan sonra da PÜKAD olarak Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’na destek olmaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı zamanda fuarın ilk günü doğum günü olan PÜKAD Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER’e ve PÜKAD Genel Sekreteri Aynur ACAR’a doğum günü pastası sürprizi gerçekleștirildi.

Tüyap Fuarcılık tarafından Alüminyum Özel Bölümü’nde tahsis edilen seminer salonunda GALSİAD - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-ALUTEAM ișbirliğiyle düzenlenen panelde PÜKAD (Pencere ve Kapı Sektörü Derneği) Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. Muzaffer TAMER, sektöre dair tecrübelerini panelistler ile paylaștı. Panel sonunda Girișimci Alüminyum Sanayici ve İșadamları Derneği (GALSİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Alüminyum Vefa’ ödülüne layık görüldü. PÜKAD, Continues to Support Eurasia Windows, Doors and Glass Fair Eurasia Windows, Door and Glass Fair, which is supported by Windows and Doors Sector Association (PÜKAD) and which brings windows, door and glass industry together, is realized at Reed Tuyap Exhibition and Congress Center between 8th and 11th of March, 2017.


Sektör

188

Hem Sektörün, Hem Fuarın Lideri Bu Sene de Değișmedi 18. Uluslararası Pencere Fuarı 8 - 11 Mart tarihleri arasında Tüyap’ta gerçekleşti. Geçen sene olduğu gibi Fıratpen, Winhouse ve Gedizpen markalarıyla 1.102 m2’lik standıyla 8’inci salonda katılan Fırat, sektör profesyonellerinin buluşma noktası oldu.

“Daima Öncü Daima Lider” mottosuyla Selenit 75, Redonit 85, Elegance 80, Zenia Slide, Garnet 70, Opal 70 ve yeni ihracat serilerini sergileyen Fırat’ın tüm PVC profil serileri sektör temsilcileri, mimarlar ve müteahhitler tarafından büyük ilgi gördü. 75 mm kasa ve kanat genișliğine sahip 6 odacıklı, opsiyonel 3 contalı ve A sınıfı et kalınlığına sahip Selenit 75, tüm noktalarda EPDM Conta ile % 100 yalıtım sağlayarak Türkiye’nin her bölgesine sürme konforu yașatan Zenia Slide, oval hatlarıyla pencere estetiğinde yeni bir dönem bașlatan Opal 70, 85 mm kasa genișliği 7 odacıklı tasarımı ve yine A Sınıfı

et kalınlığı ile Redonit 85, 80 mm kasa ve kanat genișliği, 3 contalı tasarımı ve opsiyonel A sınıfı et kalınlığıyla Elegance 80 ve 70’lik seride yeni dönem bașlatan Garnet 70 ziyaretçileriyle buluștu. 21 farklı renk seçeneğiyle “trend colors” bölümü standın bir diğer cazibe merkeziydi. Bu senenin trend renkleri antrasit, füme, sedir ve antik cevizi diğer renklerle aynı sürede tedarik edebilen Fırat bayileri yeni alüminyum kol serisini de yakından inceledi. Özellikle bașta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden birçok ziyaretçinin ağırlandığı stantta son gün misafir olan ünlü müzisyen

Sarper SEMİZ; Fırat sahnesinde keyifli anlar yașattı. Fırat’ın 2018 yılında PVC pencere sektöründe daha büyük yeniliklere imza atacağı dikkatlerden kaçmadı. Leader of both the Sector and the Fair did not Change in This Year As Well 18th International Windows Fair is realized at Tuyap between 8th and 11th of March. Fırat, which participated with their brands Fıratpen, Winhouse and Gedizpen with their stand of 1.102 m2 at the 8th hall just like previous year, became the meeting point of professionals of the sector.


Sektör

190

Yılmaz Makine 40. Yılında, Büyük Organizasyonlar Gerçekleștirdi Yılmaz Makine 40. yıl coşkusunu sektörün en büyük fuarı Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda ve Fabrika Gezisi organizasyonunda tüm bayileri ile birlikte yaşadı.

Yurt içi ve yurt dıșı bayilerinden olușan “Fabrika Gezisi” organizasyonu, Eyüp YILMAZ ve Abdullah YILMAZ’ın konușmaları ile bașladı. Yönetim Kurulunun konușmalarından sonra Yılmaz Makine’nin 40. yıl anısına hazırlanan film tüm misafirlere izletildi. Misafirlerin yoğun ilgi ile izlediği 40. yıl filmi herkes tarafından beğeni aldı. Programın devamında farklı kategorilerde bayilere ödülleri takdim

edildi ve Yılmaz Makine’nin ‘Yeșil Üretim Tesisi’ tüm misafirler ve iș ortakları ile birlikte gezildi. 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda Yılmaz Makine 40. yıla özel standı ile yoğun ilgi gördü. “Bir Kahvenin 40 Yıllık Hatırı Vardır” teması ile tüm ziyaretçilere, 40. yıl kahvesi ikram edildi. 40. yıl kutlama etkinliğinde ekipçe pasta kesildi.

Yılmaz Makine standında sergilenen CNC teknolojili ișleme merkezleri, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yılmaz Makine is in his 40th year, Performed by Big Organizations Yılmaz Makine lived with the 40th anniversary enthusiast at the biggest Eurasia Window 2017 Fair and Factory Tour organization in Turkey.


Sektör

192

Karpen ve Kar Alüminyum, Avrasya Pencere Fuarı’nda Yerli ve Global Sektör Profesyonelleriyle Buluștu Hızlı büyüme süreci içerisinde sektöründe birçok ilke imza atan Karpen ve Kar Alüminyum; 8 - 11 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli fuarı olan Avrasya Pencere Fuarı’nda sergilediği yüksek performanslı ürünleriyle büyük ilgi gördü.

Global pazarda yapılan özel araștırmalar sonucunda Ar-Ge birimlerince geliștirilen kusursuz profil üretimleri ile dikkat çeken Karpen, 2011 yılı itibariyle Kar Alüminyum markasını da bünyesine ekleyerek Gaziantep’te alüminyum profil üreten ilk fabrika olma gururunu yașamaya devam ediyor. PVC’de olduğu gibi alüminyumda da bünyesinde bulundurdukları bayilerinin görüș ve önerileriyle üretimlerini șekillendiren Karpen, sektörce talep edilen

profil gruplarını bölge depoları ve bayi ağıyla yurt içi ve yurt dıșı pazarlarına sunmaktadır. Avrasya Pencere Fuarı’na dair görüșlerini aldığımız Karpen Yönetim Kurulu Bașkanı Halil CANKAR; katılım sağladıkları fuar organizasyonlarının marka bilinirliğine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Avrasya Pencere Fuarı’nda sektör profesyonelleri ve yerli-yabancı ziyaretçileri ile bulușan Karpen PVC, Kar Alüminyum firma yetkilileri fuarın en gözde standında ürün gruplarını dikkatlere sundu.

Karpen and Kar Alüminyum in Eurasia Window Fair Meet with Domestic and Global Sector Professionals Karpen and Kar Alüminyum, which has made many firsts in the sector within the rapid growth process; Between 8 - 11 March at Beylikdüzü Tuyap Fair and Congress Center, the Eurasia Window Fair, which is the most important trade fair in Eurasia, exhibited its high performance products.


BÃ&#x2013; LÃ&#x153; M 2.

2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu 2016 Yılı PVC Pencere Hesabı

b)

Yukarıdaki kabuller ıÈ&#x2122;ıÄ&#x;ında 2016 yılında üretilen PVC pencerelerin PVC profil ihtiyacı için aÈ&#x2122;aÄ&#x;ıdaki hesaplar yapılmıÈ&#x2122;tır:

Ã&#x192;MLFNJ[EFZFOJLPOVUJOÅ&#x2014;BBUMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBZà [Ã&#x161;MÃ&#x17D;àNàCB[Â&#x2018;OEB LPOVUMBSÂ&#x2018;OTJLBEBSEBLPOVUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;CJOBJOÅ&#x2014;BFEJMNFLUFEJS "ODBLCVUàSZBQÂ&#x2018;MBSEB17$QFODFSFMFSJOLVMMBOÂ&#x2018;NPSBOÂ&#x2018;ZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L EJS

a)

Konut DıÈ&#x2122;ı Binalar İçin

Yeni Konutlar İçin

t3FTNJÄ&#x152;TUBUJTUJLMFSF:BOTÂ&#x2018;NÂ&#x2018;Å&#x2014;0MBO:FOJ,POVUMBS

Bu Kabullerle; tZFOJLPOVUYBEFUFÅ&#x2014;EFļFSLPOVUY 17$QFODFSFMJFÅ&#x2014;EFļFSLPOVU

tZFOJLPOVUYBEFU17$QFODFSFMJZFOJ LPOVU

tZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBCVFÅ&#x2014;EFļFSLPOVUMBSEBLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;PMBO17$QSPGJM BļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Y 10.000 ton. t#VLPOVUMBSEBLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;PMBO17$QFODFSFMFSEFLJ17$QSPGJM Sonuç olarak; BļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Y UPOUPO ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBZFOJCJOBMBSEB #VSBEBÅ&#x2014;VOPLUBZBEJLLBUFEJMNFMJEJS)FSLPOVUUBPSUBMBNB tLPOVUWFFÅ&#x2014;EFļFSLPOVUJÃ&#x17D;JO17$QFODFSFà SFUJMNJÅ&#x2014; N2QFODFSFPMEVļVLBCVMFEJMNJÅ&#x2014;UJS"ODBLLPOVUMBSÂ&#x2018;OPMEVļVCJOB t#VQFODFSFMFSJOEÂ&#x2018;Å&#x2014;UBOEÂ&#x2018;Å&#x2014;BBMBOÂ&#x2018;N2ZFVMBÅ&#x2014;NÂ&#x2018;Å&#x2014; WFZBTJUFMFSEFCJ[[BULPOVUJÃ&#x17D;JOEFPMNBZBONFSEJWFOCPÅ&#x2014;MVLMBSÂ&#x2018; tUPO17$QSPGJMMJ17$QFODFSFLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S CPESVNLBUÂ&#x2018; NàÅ&#x2014;UFNJMBUHJCJZFSMFSEFEFQFODFSFMFSPMVQ CV QFODFSFMFSLPOVUMBSEBPMBOQFODFSFMFSJOZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LTJLBEBS #VUVUBSOFUBļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LUÂ&#x2018;SWFQFODFSFàSFUJNJOEFZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LLFTJN PMNBLUBEÂ&#x2018;S#VSBMBSÂ&#x2018;PSUBLBMBOMBSPMBSBLEBBEMBOEÂ&#x2018;SBCJMJSJ[WFCV WFàSFUJNGJSFTJJMF150.000 ton PVC profilLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S QFODFSFMFSYUPOUVUNBLUBEÂ&#x2018;S%PMBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;ZMB ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBJOÅ&#x2014;BFEJMNJÅ&#x2014;WFSFTNJLBZÂ&#x2018;UMBSBZBOTÂ&#x2018;NÂ&#x2018;Å&#x2014; %BJSFCBÅ&#x2014;Â&#x2018;OB LBOBUWFFLPMBSBLPSUBLBMBO ZFOJLPOVUWFPSUBLBMBOMBSÂ&#x2018;JÃ&#x17D;JOàSFUJMNJÅ&#x2014;PMBO17$QFODFSFMFSEFLJ QFODFSFMFSJOEFLJLBOBUMBSIFTBCÂ&#x2018;JMFUPQMBNBÃ&#x17D;Â&#x2018;MBOLBOBUTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; UPQMBN17$QSPGJMBļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;100.000 tondur. BEFUPMNVÅ&#x2014;UVS t3FTNJÄ&#x152;TUBUJTUJLMFSF:BOTÂ&#x2018;NBNÂ&#x2018;Å&#x2122;0MBO,POVUMBS c) Pencere Yenileme Piyasası İçin :VLBSÂ&#x2018;EBLJCÃ&#x161;MàNMFSEFZBQÂ&#x2018;J[OJTBZÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OZÂ&#x2018;MMBSEÂ&#x2018;SZBQÂ&#x2018; LVMMBOÂ&#x2018;NJ[OJTBZÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;OEBOZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LGB[MBPMEVļVOV5Ã&#x192;Ä&#x152;, JTUBUJTUJLMFSJOFEBZBOBSBLHÃ&#x161;TUFSNJÅ&#x2014;UJL#VGBSLÂ&#x2018;OZBSÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OBTMÂ&#x2018;OEB CJUNJÅ&#x2014;WFQFODFSFMFSJUBLÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;PMEVļVOVUBINJOFUNFLUFZJ[ (FOFCJSÃ&#x17D;PLFWEFJOÅ&#x2014;BFEJMNFLUFWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;HFSFLNFEFOJÃ&#x17D;JOEF PUVSVMNBZBCBÅ&#x2014;MBNBLUBWFEPMBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;ZMBSFTNJTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;JTUBUJTUJLMFSJOEF HÃ&#x161;SàMNFNFLUFEJS

1SPGJMTJTUFNà SFUJDJTJGJSNBMBSÂ&#x2018;OQFODFSFàSFUFOCBZJMFSJOEFO BMEÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018;CJMHJMFSFHÃ&#x161;SF5àSLJZFHFOFMJOEFàSFUJMNJÅ&#x2014;PMBO17$ QFODFSFMFSJOZBSÂ&#x2018;ZBZBLÂ&#x2018;OÂ&#x2018; ZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L NFWDVUCJOBMBSEBLJ QFODFSFMFSJOZFOJMFONFTJOEFLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S"ODBLCVLPOVEB BZSÂ&#x2018;OUÂ&#x2018;MÂ&#x2018;JTUBUJTUJLMFSCVMVONBNBLUBEÂ&#x2018;S:FOJCJOBMBSEBPMEVļVHJCJ EFļJÅ&#x2014;UJSNFJÅ&#x2014;MFSJOEFEFLPOVUMBSJÃ&#x17D;JOàSFUJMNJÅ&#x2014;PMBOQFODFSFMFSJO LBEBSÂ&#x2018;EBLPOVUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;CJOBMBSJÃ&#x17D;JOàSFUJMNJÅ&#x2014;UJS

#VOBHÃ&#x161;SFZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBJOÅ&#x2014;BFEJMNJÅ&#x2014;WFSFTNJLBZÂ&#x2018;UMBSB ZBOTÂ&#x2018;NBNÂ&#x2018;Å&#x2014;ZFOJLPOVUWFPSUBLBMBOMBSÂ&#x2018;JÃ&#x17D;JOà SFUJMNJÅ&#x2014; PMBO17$QFODFSFMFSEFLJUPQMBN17$QSPGJMBļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;40.000 tondur%PMBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;ZMBZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBJOÅ&#x2014;BFEJMNJÅ&#x2014;WFSFTNJLBZÂ&#x2018;UMBSB ZBOTÂ&#x2018;NÂ&#x2018;Å&#x2014;ZFOJLPOVUWFPSUBLBMBOMBSÂ&#x2018;JÃ&#x17D;JOàSFUJMNJÅ&#x2014;PMBO 17$QFODFSFMFSEFLJUPQMBN17$QSPGJMBļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;100.000 tondur.

2016 yılında; tFTLJLPOVUUBQFODFSFEFļJÅ&#x2014;UJSJMNJÅ&#x2014; tFÅ&#x2014;EFļFSLPOVULBSÅ&#x2014;Â&#x2018;MÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;QFODFSFEFLPOVUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;FTLJ CJOBMBSEBZFOJMFONJÅ&#x2014;UJS t#VOBHÃ&#x161;SFFTLJZBQÂ&#x2018;MBSEBUPQMBNLPOVUWFFÅ&#x2014;EFļFS LPOVUQFODFSFTJEFļJÅ&#x2014;UJSJMNJÅ&#x2014;UJS

2016 yılında kayıtlara yansımıÈ&#x2122; ve yansımamıÈ&#x2122; toplam 850.000 yeni konut için üretilmiÈ&#x2122; PVC pencerelerin PVC profil aÄ&#x;ırlıÄ&#x;ı 140.000 tondur.

Sonuç olarak; ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBFTLJCJOBMBSEB tLPOVUWFFÅ&#x2014;EFļFSLPOVUJÃ&#x17D;JO17$QFODFSFà SFUJMNJÅ&#x2014; 


t#VQFODFSFMFSJOEÂ&#x2018;Å&#x2014;UBOEÂ&#x2018;Å&#x2014;BBMBOÂ&#x2018;N2ZFVMBÅ&#x2014;NÂ&#x2018;Å&#x2014; tUPO17$QSPGJMMJ17$QFODFSFLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S t#VUVUBSOFUBļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LUÂ&#x2018;SWFQFODFSFà SFUJNJOEFZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LLFTJN WFàSFUJNGJSFTJJMF140.000 ton PVC profilLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S

à OJUFMJ àUFLDBNMÂ&#x2018; JDBNàOJUFMJPMBSBLàSFUJMNJÅ&#x2014;UJS #VLBCVMMFSFTBTBMÂ&#x2018;OÂ&#x2018;STBLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;PMBOUFLDBNBMBOÂ&#x2018;ZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L N2EJSPMNBTÂ&#x2018;HFSFLFOLFTJNGJSFTJCVIFTBCB EÃ&#x2030;IJMFEJMNFNJÅ&#x2014;UJS

%BJSFCBÅ&#x2014;Â&#x2018;OB LBOBUWFFLPMBSBLPSUBLBMBO QFODFSFMFSJOEFLJLBOBUMBSIFTBCÂ&#x2018;JMFUPQMBNBÃ&#x17D;Â&#x2018;MBOLBOBUTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; BEFUPMNVÅ&#x2014;UVS

$BNMBJMHJMJSBLBNMBSEFSOFLJÃ&#x17D;JOEFPMVÅ&#x2014;UVSVMNVÅ&#x2014;WF5SBLZB $BN4BOBZJ"Ä&#x;ZFULJMJMFSJJMFHÃ&#x161;Sà Å&#x2014;àMFSFLTBļMBNBTÂ&#x2018;ZBQÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S

1FODFSFTJZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBEFļJÅ&#x2014;NJÅ&#x2014;PMBOLPOVUNFWDVU ZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LNJMZPOLPOVUTUPLVOVOZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L TÂ&#x2018;EÂ&#x2018;SZBOJIFS LPOVUVOCJSJOJOQFODFSFTJZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBEFļJÅ&#x2014;UJSJMNJÅ&#x2014;UJS

b)

5Ã&#x192;Ä&#x152;,FHÃ&#x161;SFà MLFNJ[JOLPOVUTUPLVJÃ&#x17D;JOEFJLJODJFWMFS ZB[MÂ&#x2018;LMBS LJSBZBWFSJMNFNJÅ&#x2014;CPÅ&#x2014;EVSBOFWMFSCVMVONBNBLUBEÂ&#x2018;S#VOMBSEB EJLLBUFBMÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;OEBIFSLPOVUVOCJSJWFZBàZFOJMFONJÅ&#x2014; EFOFCJMJS %BJSFCBÅ&#x2014;Â&#x2018;OB LBOBUWFFLPMBSBLPSUBLBMBO QFODFSFMFSJOEFLJLBOBUMBSIFTBCÂ&#x2018;JMFUPQMBNBÃ&#x17D;Â&#x2018;MBOLBOBUTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; BEFUPMNVÅ&#x2014;UVS d)

PVC DıÈ&#x2122;ı Pencereler İçin Cam Hesabı "Mà NJOZVNQFODFSFMFSJOÃ&#x161;OFNMJCJSLÂ&#x2018;TNÂ&#x2018;DBNMÂ&#x2018;EÂ&#x2018;Å&#x2014;DFQIFMFSF VZHVMBONBLUBEÂ&#x2018;SWFEFSOFļJNJ[EFIFOà[CVLPOVEBTBļMÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; JTUBUJTUJLMFSZPLUVS c)

2016 Yılında PVC Pencerelerde KullanılmıÈ&#x2122; Olan Aksesuar Hesabı ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBà SFUJMNJÅ&#x2014;PMBO17$QFODFSFMJLPOVUWFLPOVU FÅ&#x2014;EFļFSJCJOBMBSÂ&#x2018;OUPQMBNÂ&#x2018;FÅ&#x2014;EFļFSLPOVUUVS"ODBL CVCJOBMBSEBFLPMBSBLLBEBSEBPSUBLBMBONFWDVUUVSWF CVBMBOMBSLPOVUBFÅ&#x2014;EFļFSHFMNFLUFEJSWFCVBMBOMBSEB EBBÃ&#x17D;Â&#x2018;MÂ&#x2018;SLBOBUWBSEÂ&#x2018;S CVLBCVMJMFCJSMJLUFBLTFTVBSUBLÂ&#x2018;MBOLPOVU TBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;PMBSBLBMÂ&#x2018;ONÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S 

Toplam PVC Pencere Pazarı

2016 yılında üretilmiÈ&#x2122; olan; t5PQMBN17$QFODFSFUVUBSÂ&#x2018;ZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LN2PMVQ tUPO17$QSPGJMLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S t'JSFMJPMBSBL17$QFODFSFà SFUJDJMFSJOJOLVMMBONÂ&#x2018;Å&#x2014;PMEVLMBSÂ&#x2018;17$ QSPGJMUVUBSÂ&#x2018;UPOPMNVÅ&#x2014;UVS tÃ&#x192;SFUJMFOQFODFSFMFSZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LFÅ&#x2014;EFļFSLPOVUBLBSÅ&#x2014;Â&#x2018;MÂ&#x2018;L HFMNFLUFEJS tÃ&#x192;SFUJMFOQFODFSFMFSEFBÃ&#x17D;Â&#x2018;MBOLBOBUTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;ZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L BEFUPMNVÅ&#x2014;UVS

#JSLPOVUUBPSUBMBNBQFODFSFLBOBEÂ&#x2018; EBCBMLPOLBQÂ&#x2018;TÂ&#x2018; LBOBEÂ&#x2018;LVMMBOÂ&#x2018;MEÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;LBCVMà JMFZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LBEFUBÃ&#x17D;Â&#x2018;MÂ&#x2018;N BLTFTVBSÂ&#x2018;WFCJSPLBEBSEBLPMLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S#VOMBSÂ&#x2018;OZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L BEFEJQFODFSFBLTFTVBSÂ&#x2018; BEFEJEF CBMLPOLBQÂ&#x2018;TÂ&#x2018;BLTFTVBSÂ&#x2018;EÂ&#x2018;S "LTFTVBSMBSÂ&#x2018;OZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LPMBSBLZBSÂ&#x2018;TÂ&#x2018;UFL ZBSÂ&#x2018;TÂ&#x2018;EBÃ&#x17D;JGUBÃ&#x17D;Â&#x2018;MÂ&#x2018;NEÂ&#x2018;S PVC Denge Hesabı Ä°le SaÄ&#x;lama :VLBSÂ&#x2018;EBZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEB17$QSPGJMàSFUJDJMFSJOJOJÃ&#x17D;QJZBTBJÃ&#x17D;JO UPOQSPGJMàSFUUJļJCJMHJTJWFSJMNFLUFEJS

Cam ve Aksesuar Kullanımı 3BQPSVO17$QFODFSFQSPGJMQB[BSCJMHJMFSJOJOIFTBQMBOEÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; CÃ&#x161;Mà NàOEFWBNÂ&#x2018;OEBCVQFODFSFMFSEFLVMMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;PMBODBN WFBLTFTVBSUBINJOMFSJZBQÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S#VSBLBNMBSTBEFDF 17$QFODFSFMFSJÃ&#x17D;JOIFTBQMBONÂ&#x2018;Å&#x2014;PMVQ BMàNJOZVNWFEJļFS NBM[FNFMFSEFOàSFUJMFOQFODFSFMFSEFFLMFOEJļJOEFCàUàOMàL TBļMBONÂ&#x2018;Å&#x2014;PMBCJMFDFLUJS#VCBLÂ&#x2018;NEBOTFLUÃ&#x161;SàOEBIBCàZàLCJS JÅ&#x2014;CJSMJļJJÃ&#x17D;JOEFÃ&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBTÂ&#x2018;OEBZBSBSWBSEÂ&#x2018;S

#VSBLBNB17$IBNNBEEFTJCBMBOTÂ&#x2018;ZBQÂ&#x2018;MBSBLEBVMBÅ&#x2014;Â&#x2018;MNBLUB WFCVMVOBOTPOVÃ&#x17D;MBSÂ&#x2018;OTBļMÂ&#x2018;LMÂ&#x2018;PMEVļVHÃ&#x161;Sà MNFLUFEJS"Å&#x2014;BļÂ&#x2018;EBLJ UBCMPMBSÂ&#x2018;OIB[Â&#x2018;SMBONBTÂ&#x2018;OEB$IFN0SCJTWFÄ&#x152;..Ä&#x152;#WFSJMFSJOEFO ZBSBSMBOÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;S,FOEJMFSJOFUFÅ&#x2014;FLLàSFEFSJ[

a)

tÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFMFSJTFLUÃ&#x161;SÃ QFODFSF QBOKVS CPSV QFSEF SBZÂ&#x2018; LBCMPLBQBNB ZFSEÃ&#x161;Å&#x2014;FNFTJ LBQÂ&#x2018; EVWBSLBQMBNBTÂ&#x2018;WC NBM[FNFMFS

t&MFLUSJLNBM[FNFMFSJ LBCMP QBOPMBS FMFLUSPOJLTFLUÃ&#x161;SÃ

t"NCBMBKNBM[FNFMFSJ GPMZFMFS Å&#x2014;JÅ&#x2014;FWC

t0ZVODBL FMEJWFO VMBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNBTFLUÃ&#x161;SÃ HJCJÃ&#x17D;PLÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJTFLUÃ&#x161;SMFS

2016 Yılında PVC Pencerelerde KullanılmıÈ&#x2122; Olan Cam Hesabı (Ã&#x161;Sà OFODBNBMBOÂ&#x2018;17$QFODFSFMFSEFPSUBMBNBEJS %Â&#x2018;Å&#x2014;UBOEÂ&#x2018;Å&#x2014;BDBNÃ&#x161;MÃ&#x17D;àTàCVBMBOEBOEBIBCàZàLUàS ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBàSFUJMNJÅ&#x2014;PMBON217$QFODFSFZFCVLBCVMMFSF HÃ&#x161;SFN2DBNUBLÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Å&#x2014;UÂ&#x2018;SÃ&#x192;SFUJMFODBNMBSEBZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;L LÂ&#x2018;SÂ&#x2018;MNBGJSFTJPMNBLUBEÂ&#x2018;S#VLÂ&#x2018;SÂ&#x2018;MNBMBSBUÃ&#x161;MZFEF OBLMJZF FTOBTÂ&#x2018;OEB UBÅ&#x2014;Â&#x2018;NBEBWFZBUBLNBWFZBUBLNBTPOSBTÂ&#x2018;OEBUFTMJNF LBEBSLJBÅ&#x2014;BNBEBPMNBLUBEÂ&#x2018;S #VOBHÃ&#x161;SFàSFUJMNJÅ&#x2014;PMNBTÂ&#x2018;HFSFLFODBNBTMÂ&#x2018;OEB N2EJSÃ&#x192;SFUJMFOQFODFSFDBNMÂ&#x2018;CBMLPOLBQÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJÃ&#x17D;JGUDBN

#JMJOEJļJHJCJ17$EFļJÅ&#x2014;JLTFLUÃ&#x161;SMFSEFHFOJÅ&#x2014;LVMMBOÂ&#x2018;NBMBOÂ&#x2018; CVMNVÅ&#x2014;PMBOCJSQMBTUJLIBNNBEEFTJEJS,VMMBOÂ&#x2018;MEÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SMFS Å&#x2014;VOMBSEÂ&#x2018;S

4FLUÃ&#x161;SWFà SàOCB[Â&#x2018;OEBEBļÂ&#x2018;MÂ&#x2018;NÂ&#x2018;JMFJMHJMJLFTJOPSBOMBSNFWDVU EFļJMEJS)BNNBEEFUàLFUJNWFUJDBSFUJJMFNFÅ&#x2014;HVMPMBO LVSVNMBSEBOFMEFFEJMFCJMFOCJMHJMFSNFWDVUUVS"ODBLTPOZÂ&#x2018;MMBSEB 17$OJOCàZàLÃ&#x17D;PLCJSLÂ&#x2018;TNÂ&#x2018;JOÅ&#x2014;BBUNBM[FNFTJàSFUJNJOEF LVMMBOÂ&#x2018;MNBLUBEÂ&#x2018;S


SON 10 YIL PVC HAMMADDESİ HESABI

YIL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOPLAM PVC İTHALATI TON

E-PVC İTHALATI TON

S-PVC İTHALATI TON

TOPLAM PVC İHRACATI TON

PETKİM S-PV C ÜRETİMİ TON

İÇ PİYASAYA SATILAN S-PVC TON

700.930 657.240 626.670 725.260 812.550 788.820 911.320 862.590 791.590 648.010

47.390 44.990 50.540 60.520 69.960 64.470 67.210 64.930 63.450 67.580

653.550 612.250 576.130 664.740 742.600 724.350 844.120 798.060 728.130 580.430

6.910 11.580 16.540 13.510 19.860 14.790 9.040 8.710 7.760 5.420

155.000 132.000 138.000 150.000 135.000 135.000 121.000 135.000 135.000 130.000

801.640 732.670 697.590 801.230 857.740 844.560 956.080 924.350 855.370 705.010 Tablo -3

ÜRETİCİ PVC PROFİLİ İÇ PİYASAYA SATILAN S-PVC YIL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PENCERE PROFİLİNDE KULLANILAN PVC TON

ÜRETİLEN PENCERE PROFİLİ TON

TON

PENCERE PROFİLİNDE KULLANILAN S-PVC / TOPLAM S-PVC %

801.640 732.670 697.590 801.230 857.740 844.560 956.080 924.350 855.370 705.010

39% 46% 44% 46% 44% 46% 42% 43% 43% 51%

310.000 340.000 310.000 365.000 380.000 390.000 400.000 400.000 370.000 360.000

380.000 420.000 380.000 450.000 456.000 468.000 480.000 480.000 444.000 432.000 Tablo -4

İÇ PİYASAYA SATILAN PVC PENCERELERDE PROFİL AĞIRLIĞI

YIL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TON

İHRAÇ EDİLEN PENCERELERDE PVC PROFİL TON

İTHAL EDİLEN PVC PROFİL TON

İÇ PİYASAYA SATILAN PVC PENCERELERDE PROFİL AĞIRLIĞI TON

122.000 122.000 89.000 118.000 150.000 160.000 170.000 186.000 148.000 140.000

11.500 14.500 14.000 18.000 15.000 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 7.000 10.000 16.000 17.000 18.000 15.000 12.000 8.000

256.500 293.500 284.000 324.000 307.000 311.000 318.000 299.000 298.000 290.000

ÜRETİLEN PENCERE PROFİLİ TON

İHRAÇ EDİLEN PVC PROFİL

380.000 420.000 380.000 450.000 456.000 468.000 480.000 480.000 444.000 432.000

Tablo -5


PVC Pencere sektĂśrĂź 2016 yÄąlÄą verilerini yukarÄąda kabuller bĂślĂźmĂźnde vermiČ&#x2122;tik. Bu kabulleri ve ĂźretilmiČ&#x2122; olan PVC profil aÄ&#x;ÄąrlÄąÄ&#x;ÄąnÄą alarak PVC pencere alanÄąnÄą ve buna karČ&#x2122;ÄąlÄąk gelen konut sayÄąsÄąnÄą hesaplayalÄąm (kabuller oldukça yaklaČ&#x2122;Äąk ve sadece sÄąfÄąrdan farklÄą 2 dijit içerdiÄ&#x;i için hesaplarda sonuçlar sÄąfÄąrdan farklÄą 2 dijite yuvarlandÄą). Buna gĂśre: 2016 yÄąlÄąnda iç pazar için 290.000.000 kg PVC profil Ăźretildi (ithalat dâhil): t 1FODFSFĂ SFUJDJMFSJĂ SFUJNBĹ&#x2014;BNBTÂ&#x2018;OEBPSUBMBNBEFĹ&#x2014;F ortaya çĹkardÄą. Buna gĂśre 2016 yÄąlÄąnda ĂźretilmiČ&#x2122; olan PVC pencerelerin JĂ&#x17D;JOEFLJ17$QSPGJMOFUBÄźÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LY kg oldu. t "ZOÂ&#x2018;ZÂ&#x2018;MNUVM17$QSPGJMJOPSUBMBNBBÄźÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018; LHPMEV #VOBHĂ&#x161;SFĂ SFUJMFOQFODFSFMFSJONUVMPMBSBLUPQMBNÂ&#x2018; NUVMPMEV t "ZÂ&#x2018;ZÂ&#x2018;MTFLUĂ&#x161;SPSUBMBNBTÂ&#x2018;PMBSBLEÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;UBOEÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;BN2 PVC pencerede kullanÄąlan ana profiller 5,5 mtul oldu. Buna gĂśre Ă SFUJMFO17$QFODFSFMFSJOBMBOÂ&#x2018; m2 oldu.

GĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź gibi, PVC hammadde verilerinden hareketle elde edilen PVC Profil tonajÄą, pazara gitmiČ&#x2122; olmasÄą gereken PVC pencerelerdeki PVC profil aÄ&#x;ÄąrlÄąÄ&#x;Äą ile uyum içindedir. NOT #VSBQPSEBLJWFSJMFS1Ă&#x192;,"%Ă ZFMFSJOJOWFLBZOBLCĂ&#x161;MĂ NĂ OEF adÄą geçen kurumlarÄąn verilerinden hareketle hesaplanmÄąČ&#x2122;tÄąr. PVC sektĂśrĂźnde faaliyet gĂśsteren çok sayÄąda sistem Ăźreticisinin bu çalÄąČ&#x2122;maya katkÄą yapmasÄą beklenmektedir. Ă&#x2013;zellikle alĂźminyum pencere sektĂśrĂźnĂźn bilgi ve gĂśrĂźČ&#x2122;lerinin alÄąnmasÄą mĂźmkĂźn olduÄ&#x;unda rapor daha gerçekçi olacaktÄąr. Bu raporun her yÄąl tekrarlanarak gĂźncellenmesi ve eksik yĂśnlerinin geliČ&#x2122;tirilmesinin sektĂśre katkÄą saÄ&#x;layacaÄ&#x;Äą dĂźČ&#x2122;ĂźnĂźlmektedir. YararlanÄąlan Kaynaklar: t5Ă&#x192;Ä&#x152;,Ä&#x152;TUBUJTUJLTFM7FSJMFSJ t$IFN0SCJTIUUQXXXDIFNPSCJTDPN$IFN0SCJT NBSLFUT*OUSPEP MBOHUS tÄ&#x152;..Ä&#x152;#Ä&#x152;ISBDBU7FSJMFSJ t1"(%&3WF1-"4'&%4FLUĂ&#x161;S3BQPSMBSÂ&#x2018; tÄ&#x17E;JĹ&#x2013;FDBN7FSJMFSJ t4FLUĂ&#x161;S%FSHJMFSJ t1Ă&#x192;,"%Ă&#x192;ZFTJ,VSVMVĹ&#x2013;MBSÂ&#x2018;O½[FMÂąBMÂ&#x2018;Ĺ&#x2013;NBMBSÂ&#x2018;

t LPOVUUB WFFĹ&#x2014;EFÄźFSLPOVUUB N2 pencere kullanÄąldÄą. Buna gĂśre Ăźretilen PVC pencereler 2.100.000 konut ve eČ&#x2122;deÄ&#x;er konuta takÄąldÄą.

SektĂśrĂźmĂźzle ilgili bu çalÄąČ&#x2122;manÄąn ortaya çĹkmasÄąnda, yaptÄąklarÄą çalÄąČ&#x2122;malarla katkÄą saÄ&#x;lamÄąČ&#x2122; olan yukarÄądaki kuruluČ&#x2122;lara teČ&#x2122;ekkĂźr ederiz.

Konut ve eČ&#x2122;deÄ&#x;er konuta indirgenmiČ&#x2122; konut dÄąČ&#x2122;Äą binalardaki PSUBLLVMMBOÂ&#x2018;NBMBOMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OLPOVUBMBOÂ&#x2018;OBFLPMBSBLCJSIBDJN HFUJSEJÄźJOJCFMJSUNJĹ&#x2014;UJLCVLBCVMMFCJSMJLUFSBLBNÂ&#x2018;LFOEJ JĂ&#x17D;JOEF LPOVU FĹ&#x2014;EFÄźFSLPOVU WFLPOVUB denk gelen ortak alan olarak kabul edilebilir.

SektĂśrde bu tĂźr çalÄąČ&#x2122;malarÄąn eksikliÄ&#x;i her zaman IJTTFEJMNFLUFEJS1Ă&#x192;,"%PMBSBLIB[Â&#x2018;SMBEÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018;NÂ&#x2018;[CVSBQPSVOZBSBSMÂ&#x2018; bir çalÄąČ&#x2122;ma olduÄ&#x;unu dĂźČ&#x2122;Ăźnmekteyiz. Č&#x2DC;ayet daha fazla sektĂśr uzmanÄą ve alt sektĂśr firmalarÄą Ăźye olur, katkÄąda bulunurlarsa rapora katÄąlÄąmlarÄą ile rapor daha saÄ&#x;lÄąklÄą deÄ&#x;erlere ulaČ&#x2122;acaktÄąr.


Röportaj

202

“Fuarımız, Ülkemizin Güçlü Sektörlerini Temsil Ediyor” Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2017 Fuarı’na dair röportaj sorularımızı yanıtlayarak görüş bildiriminde bulundu. Bu yıl hedef pazar olarak Rusya seçilmiști. Yansımaları hakkında neler söylemek istersiniz? Rusya, sektör ve katılımcılarımız için çok önemli bir pazar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl ülkelerimiz arasında yașanan krizden dolayı buradan neredeyse hiç ziyaretçimiz olamadı. 2017 fuarı için Rusya’yı odak ülkesi seçmemizin sebebi bu önemli pazardan alıcılar ile arayı soğutmamaktı. Tüyap Moskova Ofisi ve Oknamedia ișbirliği ile uzun süreye yayılan etkili bir tanıtım gerçekleștirildi. Bu çabalar sonucunda en çok ziyaretçi gelen ilk 10 ülke arasında Rusya’yı görmek bizi ve tabi katılımcılarımızı da çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de yine önemli pazarlar için odak ülke uygulamasını sürdürmeyi planlıyoruz.

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2017 Fuarı’na dair kapanıș değerlendirmesinde bulunur musunuz? Avrasya Pencere fuarımız, geçmiș yıllarda olduğu gibi Kapı, Cam fuarları ve Alüminyum Özel Bölümü ile birlikte eșzamanlı olarak 12. salonda, yaklașık 120 bin metrekarelik brüt sergileme alanı üzerinde, 24 ülkeden 585 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla, sektör dernekleri PÜKAD, PÜKAB ve GALSİAD destekleri ile gerçeklești. Ekonomik sıkıntılara rağmen fuara yoğun ziyaretçi ilgisi olması, özellikle yabancı ziyaretçi sayısındaki ciddi artıș katılımcıların keyifli ve verimli bir fuar geçirmesini sağladı. Anketler ziyaretçilerin yüzde 62’sinin fuar sırasında ve sonrasında sipariș verdiğini gösteriyor. Tüm ziyaretçilerin yüzde 13’ü 100.000 doların üzerinde sipariș verdiklerini belirtiyor. Katılımcılarımızın % 93’ünün gelecek yıl fuara kesinlikle katılım göstereceğini belirtmiș olması da, tüm bileșenler için bașarılı, verimli ve kazançlı

bir fuar geçirdiğimize ișaret ediyor. Fuar sırasında ve sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde de katılımcılarımız ve fuarlarımızı destekleyen sektör dernekleri memnuniyetlerini dile getirdiler. Fuarımız ülkemizin güçlü sektörlerini temsil ediyor. Bu yıl fuarda pek çok yeni ürün lansmanı ve eğitici seminerler de gerçekleștirildi. Dinamik, güçlü ve her yönüyle zengin bir fuar geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

Fuar organizasyonu kapsamında çeșitli etkinlikler düzenlendi. Bilgi verir misiniz? Düzenlediği eğitimlerle dünya cam endüstrisinin gelișimine önemli katkı sağlayan ve cam uygulamalarında yeni trendleri ve teknolojileri tüm dünyaya tanıtan Glass Performance Days organizasyonu 2015’ten beri Avrasya Cam fuarımızda eğitim seminerlerinin İstanbul ayağını gerçekleștiriyor. Bu yıl ilk defa iki güne yayılan bir program ile cam ve yapı endüstrisi profesyonellerinin katılım gösterdiği, “Mimarlar ve Tasarımcılar için


Röportaj

203

fuara getirdik ve ağırladık. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Mısır, Gürcistan, Almanya, Irak, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Fas, Filistin, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, İspanya, Tunus, Ukrayna ve İran’da tanıtım çalıșmalarımız oldu ve bu ülkelerden çok sayıda firma fuara ticaret yapmak üzere geldi. Daha önce de belirttiğim gibi fuarın en çok konușulan tarafı yoğun yurt dıșı ziyaretçi ilgisiydi. Bu fark edilir artıș katılımcılarımızın memnuniyet oranlarına da yansımıș gözüküyor.

Cam” ve “Cama Değer Katmak” konulu seminerler gerçekleștirdiler. Avrasya Pencere fuarı bacağında ise Alüminyum Özel Bölümü kapsamında, GALSİAD ve FSMVÜ bünyesinde yer alan ALUTEAM organizasyonu ile “Dünden Bugüne Alüminyum” konulu panel yer aldı. Fuara değer katan bu etkinlikleri gerçekleștiren organizatörlere ve sponsorlara da ayrıca teșekkür ediyoruz. Her iki etkinlik de hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz için eğitici, aydınlatıcı ve fuar deneyimini zenginleștiren unsurlar. Alternatif fuar organizasyonları ile kıyaslandığında hangi detaylara vurgu yapmak istersiniz? Avrasya Pencere, Kapı ve Cam; dünyanın bu alanda ikinci büyük fuarı konumundadır. Hem katılımcı sayısı, hem ziyaretçi sayısı, hem de sergileme alanı bakımından bu yeri hak eden bir fuar. Pencere, kapı, cam ve alüminyum sektörlerimiz tüm dünyada rekabet edebilecek kalitede üretim yapıyorlar. Pencere endüstrisinde Almanya ile rekabet edecek seviyedeyiz. Düz cam üretiminde Avrupa’da 2, dünyada 5’inci sıradayız. Profil üretim ve ișleme makineleri ve cam ișleme makineleri alanında çok önemli yerli üreticilerimiz var. Bunun yanı sıra; Türkiye pazarında yer almak isteyen çok önemli yabancı pencere, profil, aksesuar, cam ișleme makinesi firmaları fuarımızda yer almaktalar. Tüm bu avantajları doğru fuar kurgusu ile bir araya getirip, Tüyap Fuarcılık ve Reed Exhibitions’ın tecrübelerini üzerine koyduğumuzda dünya çapında sektörün en önemli

fuarlarından biri ortaya çıkıyor. Tabi ki kısa vadede bu konumumuzu koruyup gelecekte dünyanın bir numaralı fuarını gerçekleștirmeyi hedefliyoruz. Bunun için katılımcı ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, verimli, kaliteli fuarlar organize etmek için çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Fuar organizasyonlarının yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen katılımcılar için önemli bir ticari platform olduğunu düșünürsek; katılımcı bazında beklentiler karșılanabildi mi? Bu yılın en çok dikkat çeken özelliği yurt dıșı ziyaretçilerin fuara beklenenin çok üzerinde ilgi göstermesi oldu. 97 ülkeden 7.583 uluslararası sektör profesyoneli fuarı ziyaret etti. Geçen yıl ile karșılaștırdığımızda % 23’lük çok belirgin bir artıș görüyoruz. Toplamda ise, dört gün boyunca 61.129 ziyaretçinin fuara giriș yaptığını kayıt ettik. Toplam ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın yüzde 6 üzerinde. Yurt dıșı ziyaretçilerin coğrafi dağılımını incelediğimizde ilk sırada yüzde 34 ile Doğu Avrupa ve Balkanlar’ı görüyoruz. Sonra sırasıyla, Batı&Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri, Ortadoğu, Afrika ve Batı Avrupa var. En çok ziyaretçi gelen ülkeler ise İran, Makedonya, Bulgaristan, Irak, Kosova, Rusya, Ukrayna, Cezayir, Romanya ve Sırbistan. Araștırma sonuçları ziyaretçilerin % 75’ini üst düzey yöneticilerin olușturduğunu ve yüzde 20’lik bir kesimin temsilcilik ve bayilik arayıșıyla fuara geldiğine ișaret ediyor. Alım heyeti organizasyonumuz kapsamında 28 ülkeden firma yetkililerini davetlimiz olarak

Katılımcı firmalar ayrıca Amerika, Brezilya, İtalya ve İngiltere’den sektör profesyonellerini görmek istediklerini ifade ediyor. Önümüzdeki yıl böyle bir çalıșma sergilenebilir mi? Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İspanya, Portekiz ve İsviçre gibi Batı Avrupa ülkelerinden sektör profesyonellerinin 2017 fuarımızı ziyaret ettiklerini kayıtlarımızda görüyoruz. Ayrıca ABD, Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Arjantin, Kuzey-Güney Amerika kıtalarından ziyaretçi gelen ülkeler. Ne yazık ki son iki yıl içerisinde, güvenlik konusundaki endișeler, siyasi anlașmazlıklar gibi kontrolümüz dıșında faktörlerin etkisi ile özellikle orta, batı ve kuzey Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısı istediğimiz oranların altında kaldı. Bu ülkelere yönelik tanıtım çalıșmalarımızı artırıyoruz, özellikle dijital reklam kampanyalarımızı bu bölgelere yoğunlaștırıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Bir kez daha fuar katılımcılarımıza, değerli sektör derneklerimize ve fuara ilgi gösteren ziyaretçilerimize fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü teșekkür etmek istiyorum. Çok değerli ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri yönetim ve ekibine de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. “Our Fair Represents Our Country’s Strong Sectors” Tüyap Vice General Manager Fatih ÖZMERT responded to our interview questions regarding Eurasia Window, Glass and Door 2017 Fair held between 8 - 11 March 2017.


Röportaj

204

ENERJİ DİNAMİK AKUSTİK SAN. VE TİC. LTD. ȘTİ.

“Binalarda Tüketilen Enerjiyi En Aza İndirmeliyiz, Bunun En Etkili Yollarından Biri Pencerelerdir” İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ARISOY gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Pencerelerden kaynaklı ısı kayıplarının tespit edilerek azaltılması amacıyla hazırlanan Weksper projesine ve yenilenebilir enerjinin kullanım alanları ile birlikte sıfır enerjili bina teorisine açıklık getirdi. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK malzemelerinin ısı geçirme özelliklerini bu çerçevede pencerelerin ısı geçirme özelliklerini ölçen bir laboratuvar olarak belli bir yerimiz her zaman oldu. Buradan kaynaklanarak Winsa ile birlikte bir proje geliștirdik. Bu projede özellikle vurgulanan pencere çerçevelerinin enerji tüketimine olan etkileriydi.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Akademik kariyerinize değinir misiniz? Uzun bir akademik kariyerin sonuna yaklașmıș durumdayım. Kısmet olursa bu yıl Ağustos ayında emekli olacağım. 45 yıl önce bașladığım kariyerimi; ağırlığı ısı tekniği ve yanma konuları olușturdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden mezun olarak, yine aynı Fakültede Isı Tekniği Kürsüsünde akademik kariyerime bașladım. Isıtma Havalandırma ve Klima bu kürsünün a na çalıșma alanıydı. Bu dersler bu kürsü elemanlarınca verilirdi. Aynı zamanda bu sektörle çok yakın ișbirliğimiz vardı. Sonuçta yıllar içinde birlikte geliștik. Uygulamanın içinde oldum. Çok sayıda projeye katıldım, araștırmalar yaptım, yayınlar yaptım, kurslar ve seminerler düzenledim, derneklerde aktif görevler aldım. Doğal olarak çok sayıda öğrencim oldu. Sonuçta bugün geri dönüp baktığımda bu sektöre katkım oldu diyebiliyorum. Doktora sonrasında yurt

dıșında geçirdiğim birkaç yılın dıșında meslek hayatımı tamamen İTÜ’de sürdürdüm. Aslında bütün çalıșmalarımın odağında ısıl sistemlerde enerji ve enerji verimliliği vardı. Bütün bu zaman içerisinde bu konunun önemi giderek arttı. Bir takım yeni kavramların zaman içinde ortaya çıkması doğaldır. Ancak enerji ve enerjiyle bağlantılı konu ve kavramlar belki de günümüzün bir numaralı sorunu haline geldi diyebilirim. Bu ise mesleğimizin önemini artırdı. Pencerelerden kaynaklı ısı kayıplarının tespit edilerek azaltılması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri için hazırlanan Weksper projesini değerlendirir misiniz? Yukarıda ifade ettiğim gibi Türkiye’de ısı ve bina sektörüyle birlikte çalıștık. Bir dönem ürün geliștirme ve sertifika testlerini yoğun olarak yaptık. Ürün geliștirme konusunda çok sayıda Ar-Ge projesi yaptık. Geleneksel olarak yapı

Pencerelerin binalardaki enerji tüketimine çok büyük etkileri vardır. Kıșın pencerelerden olan ısı kayıpları, binanın toplam ısı kaybında çoğu zaman en büyük payı olușturur. Özellikle eski yapılarda büyük pencere alanları olduğunda ve geleneksel ahșap çerçeve ve tek camlı pencere kullanıldığında bu kayıplar çok önemlidir. Günümüzde soğutmanın giderek yaygınlaștığı düșünüldüğünde yazın klima amaçlı elektrik enerjisi kullanımında pencereler yine bir numaralı etkiye sahiptir. Pencereler aynı zamanda aydınlatma amacıyla kullanılan elektrik enerjisi üzerine de doğrudan etkili olurlar. Pencereler vasıtasıyla yapılamayan doğal aydınlatma, elektrik enerjisi kullanılarak yapay olarak yapılmak zorundadır. Pencereden olan ısı kaybı (veya kazancı) üç yolla gerçekleșir; 1. Çerçevelerden olan ısı kaybı, 2. Camdan olan ısı kaybı, 3. Pencerenin açılan kısımlarındaki açıklıklardan (ve camla çerçevenin bağlantısında) olan hava sızıntısı nedeniyle olan ısı kaybı. Pencerede kullanılan çerçeve bu üç kayıptan birincisi ve üçüncüsünden sorumludur. Kullanılan çerçeve malzemesi (metal, ahșap, plastik) ve yapısı çerçeveden kaçan ısıyı belirler. Özel malzemeden yapılan özel profiller bu kayıpları çok azaltır. Isıyı en az geçiren durgun havadır. Özel PVC profiller


Röportaj

205

ENERJİ DİNAMİK AKUSTİK SAN. VE TİC. LTD. ȘTİ.

çerçevenin ön ve arka yüzü arasında durgun hava bölgeleri yaratır ve çok etkili ısı yalıtımı sağlarlar. Ayrıca bu profillerde ısı köprülerini önleyen konstrüksiyonlar geliștirmek mümkündür. Bir bașka önemli etki camla çerçevenin birleșmesine bağlı olarak, çerçeveye komșu cam alanlarından olan ısı kayıplarıdır. Bu bölgede çerçeve adeta bir ısı köprüsü olușturur. Çerçeve üzerinde alınacak konstrüktif önlemlerle bu olumsuz etki en aza indirilebilir.

Projenin ikinci așamasında bu PVC profil çerçeveler diğer alternatif çerçevelerle (ahșap, eski tip PVC gibi) karșılaștırıldı. Alternatif malzemelerin performansları ölçüldü ve belirlendi. Son olarak bina simülasyon programları kullanılarak ve bizim tarafımızdan geliștirilen daha basit, fakat pratik bir program yardımıyla farklı uygulamalarda ve farklı iklimlerde elde edilebilecek yıllık kazançlar (yakıt tasarrufu) hesaplandı. Geliștirilen program bayiler tarafından müșterilere ortaya çıkacak kazançların basitçe gösterilebileceği hale getirildi. Bu projenin Winsa için gerçekten faydalı olduğu, sonuçlarının da ülke ekonomisine katkısı olduğu ifade edilmiștir.

Pencerelerdeki bir diğer büyük kayıp noktası enfiltrasyon dediğimiz iç ve dıș arasındaki hava sızıntısıdır (kaçakları). Kıșın dıșarıdaki soğuk hava çerçevedeki açıklıklardan içeri girer. Bu açıklıklar eski ahșap pencerelerde macunla sızdırmazlık sağlanmaya çalıșılan camla çerçeve arasında olușabilir (zamanla kuruyup dökülen macun nedeniyle). Diğer önemli bir açıklık ise, deforme olan ahșapta pencerenin açılan kısımlarında meydana gelir. Günümüzdeki modern profillerde sızdırmazlık contaları kullanılmakta ve bu sızıntılar en aza indirilmektedir. Sözünü ettiğiniz bu proje çerçevesinde birinci hedef uygun PVC profillerin geliștirilmesiydi. Bir yandan deneysel olarak farklı profiller test edilirken, bir yandan da bilgisayar programları kullanılarak bu profillerin ısı geçișine dirençleri teorik olarak belirlendi. Yukarıda sözü edilen hava boșluklarını yaratacak neredeyse sonsuz çözüm mümkündür. Ancak en iyi çözüm, aynı zamanda kullanılan malzemeyi de optimize eder ve araștırmalar sonucu elde edilebilir. Yapılan teorik ve deneysel çalıșmalarla bașarılı profiller geliștirilebilir. Ar-Ge çalıșmaları sırasında termal kamera çekimleriyle kritik bölgeler belirlendi ve bu görüntüler, program sonuçlarıyla karșılaștırıldı. En uygun profiller ortaya çıkarıldı ve bunlar geliștirildi.

Pencerelerin; ısı kazancına ve soğutma amacıyla tüketilen enerjiye etkisi nedir? Günümüzde özellikle Güney bölgelerinde yazın serinletme amacıyla tüketilen enerji önemli boyutlara ulașmıștır. Bu amaçla tüketilen enerji önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Bunun da ötesinde klima olmasa bile konfor amacıyla içeride sıcaklığın çok yükselmesini önlemek üzere, yazın pencerelerden olan ısı kazançları azaltılmalıdır. Burada güneșten olan ıșınımla ısı kazancı en büyük rolü oynar. Güneșten gelen ıșık pencere yüzeyine düșer. Bu enerjinin bir bölümü özellikle çerçeve tarafından emilir ve sonra iç mekânlara geçirilir. Asıl büyük kısım ise camdan doğrudan geçerek iç mekâna düșer. Burada pencerenin çerçeve ve cam olarak yansıtmasının çok fazla olması istenir. Güneșten gelen enerji geri yansıtılmalıdır. Bu nedenle kaplamalı camlar geliștirilmiștir. Aynı zamanda çerçevenin malzemesi, bunun pürüzlülüğü ve rengi etkilidir. PVC profiller dıș yüzeylerinde ıșınımı yutmayan boyalarla boyanmalıdır. Bunun tam tersi ise kıșın geçerlidir. Bu mevsimde ise güneșten olan kazancın en fazla olması istenir. Bu açıdan farklı bölgelerde kullanılacak çerçevelerin ve camların farklı özelliklerde olması gerekir. Bu mümkündür. Yapılan enerji ve fizibilite hesaplarında bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekir. Enerji verimliliğinin ülke ekonomisine, çevre politikalarına katkısına vurgu yapar mısınız? Enerji verimliliği günümüzde ayrı bir önem kazanmıștır. Bunun iki boyutu vardır.

Birincisi ekonomik boyutudur. Enerji çok pahalıdır ve giderek de pahalanması beklenmektedir. Burada özellikle fosil yakıt kaynaklı enerjiden söz ediyoruz. Bu kaynak çok büyük ölçüde ithal edilmektedir. Türkiye yarattığı katma değeri buraya harcamaktadır. Dolayısıyla hem birey olarak, hem kurulușlar olarak ve hem de ülke olarak enerjiyi verimli kullanmalıyız. Aynı iși daha az enerji kullanarak yapmalıyız. Daha az enerji tüketmeliyiz. Konunun bir diğer boyutu ise sürdürülebilirlikle ilgilidir. Fosil yakıt kaynaklarımız sonludur ve bu kaynakları biz çok büyük bir hızla kullanıp bitirmekteyiz. Gelecek kușaklara kullanabilecekleri bir fosil yakıt kaynağı kalmamaktadır. Fosil yakıtların kullanımı aynı zamanda çevreyi de yok etmektedir. Küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle gelecek kușaklara kullanabilecekleri bir çevre de kalmamaktadır. Bu gidișe dur demenin yolu da enerji verimliliğinden geçmektedir. Enerji verimliliğinin uygulanabileceği en sonuç getirici alan ise bina sektörüdür. Binalarda dünyada tüketilen enerjinin yaklașık % 40’ı kullanılmaktadır. Binalarda tüketilen enerjiyi en aza indirmeliyiz. Bunun en etkili yollarından biri pencerelerdir. Pencerelerde kullanılan camlar (çift cam, üçlü cam, kaplamalı cam vs), çerçeveler (modern PVC profil sızdırmaz çerçeveler, bunların optik özellikleri ve yapısı, contaları vs.) ve gölgeleme elemanları çok önemlidir ve çok etkindir. Pencere alanında yapılabilecek çok konu vardır. Günümüzde pencerelerin yenilenebilir enerji üretimiyle birlikte çözümü en çok çalıșılan alanlardan biridir. Sonuç olarak pencerelerin kișilerin kurumların ve ülkelerin enerji harcamalarında çok önemli bir yeri vardır. Yapılardaki düșük performanslı pencerelerin ekonomik ve toplumsal olumsuz yansımalarına değinir misiniz? Bu kapsamda önlem alınmalıdır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de standartlar ve yönetmelikler çıkarılmıștır. Bunlar özellikle yeni yapılacak binalarda artık enerji savurganlığına neden olan pencere çözümlerine izin vermemektedir. Ancak yeni binalardan belki daha önemlisi mevcut yapı stokumuzdur. Mevcut yapılarda da iyileștirmeye gidilmelidir. Bu Avrupa’nın sorunudur. Çok ciddi bir yapı stoku vardır ve bu yapı stoku tarihi değere sahiptir.


Röportaj

206

ENERJİ DİNAMİK AKUSTİK SAN. VE TİC. LTD. ȘTİ.

Burada yenileme adına yapılabilecek en etkili önlem, pencerelerin değiștirilmesidir. Duvarların ısıl yalıtımı bile bazı hallerde, bu tip binalarda yapılamamaktadır. Dolayısıyla düșük performanslı pencerelere artık toplumun tahammülü yoktur. Bunların mutlaka yüksek performanslı pencerelerle değiștirilmesi gerekir. Bu yönetmelik ve kanunlarla zorlandığı gibi, artık toplumun vicdanı da buna izin vermemektedir, vermemelidir.

Yapılarda ‘Fosil yakıtlara dayalı enerji tüketimi’ nedir? Konu hakkında nelere dikkat çekmek istersiniz? Bu konunun önemine yukarıda değindim. Dünyanın geleceği buradadır. Fosil yakıtlara dayalı enerji tüketimi sıfırlanmalıdır. Bunun için yeni kavramlar geliștirilmekte ve yeni uygulamalar ortaya konulmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan kavramlardan bazılarını, “yüksek performanslı binalar”, “yeșil binalar”, “yaklașık sıfır enerjili binalar”, “sıfır enerjili binalar” gibi sıralayabiliriz. Avrupa birliği aldığı bir kararla 2020 yılında, bütün yeni yapılan binalarda yaklașık sıfır enerjili bina tanımına ulașmayı hedeflemiștir. Bu demektir ki binalar yaklașık olarak fosil yakıta dayalı enerji tüketmeyeceklerdir. Buna biz de ister istemez ayak uydurmak durumundayız. Dünyadaki yönelim de budur. Binaların enerji sertifikalandırması yine Avrupa Birliğinde yaptırıma bağlanan ve uygulanmaya bașlanan bir konudur. Türkiye’de de bu konuda bir yönetmelik çıkmıștır. Yaygın bir uygulama bugün olmasa da bu konu gelișecektir. Yapılan ölçümlerle binalara enerji sertifikası verilmekte ve binalar sınıflandırılmaktadır. Yüksek enerji sınıfında olan bir bina (örneğin A sınıfı) daha yüksek bir değere satılabilmekte veya kiralanabilmektedir. Bu sertifika konusunda özel bir uygulama da dünya bazında bazı değerlendirme kurulușlarının denetiminde yapılan binalarda alınan “Yeșil Bina”

sertifikalarıdır. En yüksek sınıf platin olup, böyle bir sertifikaya sahip olmak öncelikle bir prestij konusudur. Enerji verimli binalar üzerine çalıșmalarınız söz konusu. Bu çalıșmalara değinir misiniz? Enerji verimli binalar günümüzün bu sektörde çalıșanları için kaçamayacakları bir konudur. Birçok grup gibi ben de arkadașlarımla son yıllarda bu konuya

ağırlık verdim. Çalıșmalarımız bir yandan akademik düzeyde ilerlerken, diğer yandan uygulamanın da içinde olmaya gayret ediyoruz. Uluslararası ilișkilerimiz de bu yönde gelișiyor. Akdeniz bölgesinde “yaklașık sıfır enerjili bina” tasarımı için bir yönerge (guide) olușturmak üzere REHVA içinde bir grup kurduk. Bu grubun yönetimini ve koordinasyonunu biz üstlendik. Özellikle bu bölgede kullanılabilecek bazı bina elemanları geliștirmeye çalıșıyoruz. Doğal havalandırma ve evaporatif soğutma üzerinde araștırmalarımız var. Pencere sektörü açısından ucu açık ve istikbal vaat eden konulardan biri de bu doğal havalandırma konusudur. Firmalar bu alanda çalıșıp ürün geliștirebilirler. Makina mühendisi olarak yüksek verimli HVAC komponent ve sistem geliștirilmesi ve çözümler olușturulması tabii ki esas ilgi alanımızdır. Burada pencere sektörü için çok önemli bir konu da yașanılan hacimlerdeki iç çevre kalitesidir (indoor environmental quality). Ses (ve ıșık) bu kavramın en önemli elemanlarından biridir. Pencerelerin ses geçirimi insan yașam kalitesi açısından en az ısı geçirimi kadar önemlidir. Isı ve ses geçimi arasında benzerlik söz konusudur. Dolayısıyla ısı geçiși için alınan önlemler çoğu zaman ses geçiși için de yararlı olur. Ancak bu konu ayrıca ve özel olarak çalıșılmalı ve vurgulanmalıdır.

Yenilenebilir enerjinin kullanım alanları ile birlikte sıfır enerjili bina teorisine açıklık getirir misiniz? Sıfır enerjili bina yenilenebilir kaynaklardan yararlanmadan mümkün değildir. Burada doğal olarak yenilenebilir enerji kullanımı ön plana çıkmaktadır. Binanın kendisinde güneșten, rüzgârdan, jeotermal enerjiden yararlanmak zorundayız. Dolayısıyla yenilenebilir enerji konusu yarının konusudur ve bunu göz ardı etmek mümkün değildir. Bu konuya özellikle dikkat çekmek isterim. Binalarda güneșten elektrik (fotovoltaikler) ve ısı (güneș kollektörleri) üretmek, rüzgârdan elektrik üretmek, farklı jeotermal uygulamaları, belki bu kapsama alınabilecek ısı pompası gelișmeleri günümüzdeki en cazip ve kârlı konulardır. Bu alanda diğer bir çalıșma konusu ise binalarda uygulanan hibrit sistemlerdir. Yenilenebilir enerjiyi konvansiyel sistemlerle birleștiren bu uygulamalar da çok yaygındır. Burada bina dıșında yenilenebilir kaynakların kullanımından söz etmeyeceğim. Son olarak sizin eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Konu enerji olduğunda eklenilecek çok detay var. Ancak böyle bir söyleșide detaylara girmenin faydası yok. Altını çizerek kısaca verdiğim mesajların çok önemli olduğunu düșünüyorum. Çünkü bu dünyanın geleceğidir. Aynı zamanda sektörde çalıșılabilecek konulara da dikkat çekmeye gayret ettim. Her ne kadar emekli olsam da henüz bir kenara çekilip, oturmaya niyetim yok. İnsanlar beni arayıp, sordukları sürece katkı koymaya ve birlikte çalıșmaya devam edeceğim. Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar diler, șahsınız nezdinde ekibinize ve size teșekkür ederim.

“We Have to Reduce the Energy Consumed at Buildings to the Minimum Level. Windows are one of the Most Effective Ways for Achieving This.” Prof. Dr. Ahmet ARISOY, who is an academician at Machine Engineering Division of Faculty of Machinery at Istanbul Technical University, made explanations about Weksper project that is prepared to determine loss of heating from the windows and to minimise them and he made clarification about areas of usage for renewable energy and about the building theory with zero energy new markets and new business partners to find an exit point for crisis periods.


11-14 MAYIS 2017 KONYA İNȘAAT FUARI


11-14 MAYIS 2017 KONYA İNȘAAT FUARI


Sektör

212

Dünyaca Ünlü Tasarımcılar İstanbul’da Buluștu Mimari Etkinlik Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Mimari ve Tasarım Zirvesi, 14 - 15 Nisan 2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Mimari ve Tasarım Zirvesinde; Fabio NOVEMBRE, Gomez PAZ, Maurizio FAVETTA, Nicola GOLFARI, Péter POZSÁR, Maurizzo FAVETTA, Alexis ȘANAL, Enrico VİANELLO ve Holger KEHNE, Setsu ITO, Șafak ÇAK, Erdem ȘEKER ve Tamer NAKIȘÇI gibi yaratıcı ișleriyle çığır açan mimar ve tasarımcılar söz aldı. Mimari ve tasarımın farklı disiplinlerle etkileșimlerine vurgu yapılan etkinlikte, düzenlenen paneller, sergi ve atölyelerle de iki gün süren zengin bir tartıșma ve öğrenme ortamı yaratılmıș oldu. Türkiye’nin Önde Gelen İsimleri Panel Tartıșmalarıyla Zirveye Yön Verdi Mimari ve Tasarım Zirvesi, farklı malzeme yaklașımları, mimaride yarıșmalar, markalar için tasarım politikaları gibi sektördeki güncel

konulara dokunan paneller ile de zenginlești. Yard. Doç. Dr. Ayhan ENȘİCİ, Burak ÖZMENEKȘE, Büșra AL, Ezgi Tuner GÜRKAȘ, Gökhan AYDOĞDU, Hakan DEMİREL, Hayriye SÖZEN, Melike ALTINIȘIK, Murat ERCİYAS, Nevzat SAYIN, Saffet Kaya BEKİROĞLU, Özlem YALIM, Șebnem Yalınay ÇİNİCİ, Serdal Korkut AVCI, Șule KOÇ da konușmaları ve moderasyonlarıyla zirveye yön veren isimlerdendi. Arçelik sponsorluğundaki Geri Dönüșümle Sanat Bulușuyor sergisi, Șehrine Ses Ver, Haliç’e Dokun atölyesi ve Alligator’ın Renkli Sorular bașlıklı talk show programı da katılımcılarla buluștu. Gelecek Yıl İkincisi Düzenlenecek Yıldız Entegre A.Ș.’nin ana sponsorluğunda gerçekleșen Mimari ve Tasarım Zirvesi’ne beyaz eșyadan

mobilyaya, yapı malzemelerinden gayrimenkule toplam 74 marka destek verdi. Bașta ENTA olmak üzere AGİT, BOSAD, ÇATIDER, TİMDER, İMSAD, MAKSDER, MOBSAD, MOSDER, OMSİAD ve Peyzaj Mimarları Odası da zirveye destek olan kurumlar ve STK’lar arasında yer aldı. Mimari ve Tasarım Zirvesi’nin ikincisi, 27 - 28 Nisan 2018 tarihlerinde, “Mimari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklașımlar” temasıyla gerçekleștirilecek.

World Famous Designers Meet in Istanbul The Architectural and Design Summit organized by the Architectural Activity Center this year was held at the Haliç Congress Center on April 14-15, 2017.


Global sektör bulusması

27 Subat – 3 Mart 2018 Messe Stuttgart, Almanya www.rt-expo.com


Sektör

216

Tüyap Samsun 3. İnșaat Fuarı Ziyaretçi Rekoru Kırdı Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun İnşaat Fuarı 2017 3. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu HONGYANG katılımlarıyla 23 - 26 Mart 2017 tarihlerinde Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. firmalara 2017’nin ilk çeyreğinde önemli ve pozitif finansal ivme kazandırdı. Kurulan ticari bağlantılar, önümüzdeki dönemlerde de pek çok ürün satıșı ve anlașmanın gerçekleșeceğinin sinyallerini verdi.

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ș. Genel Müdürü Cihat ALAGÖZ; İnșaat Sektörü Samsun’da Markalașıyor Üçüncüsü gerçekleștirilen fuarı ülke genelinden 33.228 kiși ziyaret etti. Ürün çeșitliliği ve kalitesiyle fuara damgasını vuran katılımcı firmalar önümüzdeki yıllarda ülke genelinde ve yurt dıșında markalașarak bölgeyi ve kendilerini inșaat sektöründe öne çıkaracaklarını tekrar gözler önüne serdi. 8 Ülkeden Gelen Yabancı İș Adamı Heyetleri, Stant Açan Firmalar ile İlk Temaslarını Gerçekleștirdi Lübnan, Tunus, Irak, Kuveyt, İran, Gürcistan, Mısır, Suudi Arabistan, Çin’den Samsun 3. İnșaat Fuarı’na gelen iș adamları, katılımcı firmalar ile ikili görüșmeler gerçekleștirdi. Suudi Arabistanlı iș adamları; su tankeri, seramik ve kapı, Iraklı iș adamları; çelik kapı, küvet ve yer döșemeleri firmaları ile satın alma öncesi önemli bağlantılar kurdu. İranlı iș adamları; çelik kapı, ofis ve daire içi kapı, banyo dekorasyonu ve küvet üreticisi

firmalar ile ülkelerinde gerçekleștirecekleri projeleri için birebir iș görüșmeleri yaptı. Gürcistan’dan gelen ve otel projeleri için katılımcı firmalardan tuğla, kiremit ve güneș enerjisi firmaları görüșen yabancı iș adamları, detaylı bilgiler alarak fiyat teklifleri ve proje süreçlerinin devamı için önemli iș bağlantıları olușturdu. Fuar süresince yurt dıșından gelen iș adamları uluslararası mal ve hizmet satın alımları, bayilik ve inșaat projeleri hakkında önemli bağlantılar kurarak, ülke ve bölge ihracatı için çok önemli ve faydalı adımlar attı. İș Görüșmeleri, Ön Anlașmalar ve Gerçekleșen Satıșlar İzmir’den Antalya’ya, Çorum’dan Erzurum’a kadar 20’den fazla șehirden Samsun 3. İnșaat Fuarını ziyaret etmeye gelen sektör firmaları, katılımcı firmalar ile ürün ve hizmetleri hakkında verimli görüșmeler gerçekleștirerek bayilik ve mal alımı konusunda önemli iș bağlantıları kurdular. Samsun 3. İnșaat Fuarı süresince önemli satıșlar, satın almalar gerçeklești ve

Sektörel Paneller Mühendis ve Mimarları Samsun’da Bulușturdu “TMMOB Makine Mühendisleri, Mimarlar Odası, İnșaat Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Samsun Șubelerinin desteği ve ișbirliği ile hazırlanan “Kentsel Dönüșüm, Yapı Denetim ve Yangın Tesisatları ve Mevzuattaki Değișiklikler, Yangın Algılama Sistemleri” konularında düzenlenen paneller ile bölge ve ülke genelinden mühendis ve mimarlar Samsun 3. İnșaat Fuarı’nda bir araya geldi. Konusunda yetkin panelistler tarafından sektörle ilgili gelișmeler, güncel sorunlar ve çözümleri hakkında detaylı bilgiler verilen panellerde, ülke genelinden fuara gelen dinleyicilerin sorularıyla katılım gösterdikleri interaktif etkinlikler önümüzdeki yıllarda sektör ve sektör mensuplarını bir araya getireceğini kanıtladı. Tuyap Samsun 3rd Construction Fair, Broke Record of Visitors Samsun Construction Fair 2017 which was prepared by Tuyap Tum Fuarcılık Yapım A.S. with the support and collaboration of T.R. Samsun Governorship, Samsun Metropolitan Municipality, Samsun Chamber of Trade and Industry, Samsun Branch of Chamber of Machine Engineers (TMMOB), Samsun Chamber of Architects, Samsun Branch of Chamber of Construction Engineers, Samsun Branch of Chamber of Electrical Engineers and KOSGEB, was organized at Tuyap Samsun Exhibition and Congress Center.


23-26 MART 2017 SAMSUN İNȘAAT FUARI


Sektör

220

Teksan Cam, Avrasya Cam Fuarı’nda İș Ortaklarıyla Bir Araya Geldi Teksan Cam; teknolojik ve modern üretimlerini sergilemek ve daha geniş kitlelerce marka bilinirliğini sağlamak adına hem yurt içinde, hem de yurt dışında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Avrasya Cam Fuarı’nda cam detaylı aksesuarlar, standart detaylı aksesuarlar, cam kapı aksesuarları, özel kapı kolları, paraduș menteșeleri, cam tabela aksesuarları, etejer çeșitleri, kilit çeșitleri, fotosel kapı aksesuarları gibi ürünlerini sergileme fırsatı yakalayan Teksan Cam, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinden oldukça memnun olarak fuar organizasyonunu tamamladı.

Avrasya Cam Fuarı’nda görüșlerini aldığımız Teksan Cam Firma Sahibi Ömer ÖMEROĞLU; “Fuarlar sayesinde daha geniș kitlelere ulașarak tüm ürün gruplarımızı daha etkin tanıtma fırsatı yakalıyoruz. Markamızı temsil ettiğimiz sektörde 25 yıllık tecrübemiz ile dikkat çekmeye ve önemli iș birliklerimizle emin adımlarla yol almaya devam ediyoruz” dedi.

Teksan Cam in Eurasia Glass Fair Coming With Business Partners Teksan Cam; Technological and modern productions in order to exhibit and wider brand awareness in the name of both domestic and abroad to organize participation in fair organizations are organized.


Sektör

224

Salt Cam, 11. Kez Katıldığı Avrasya Cam Fuarı’nda Geleneksel Çiğ Köfte Partisini Tekrarlayarak, Konukseverliğiyle Dikkat Çekti Salt Cam; Reed Tüyap tarafından 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı Avrasya Cam 2017 Fuarı’nda 11’inci salon 1114 numaralı standında yerini alarak, yerli ve yabancı sektör ziyaretçileriyle bir araya geldi.

80 yıldır cam ticareti ile uğrașan, Türkiye’nin en eski cam firmalarından Salt Cam, cam çeșitleri üzerine sektörde talep duyulan tüm ürün gruplarının satıșını, imalatını gerçekleștirmeyi kendine ilke edinerek hedef belirlemiștir. Avrasya Cam Fuarı’nda fuara dair görüșlerini aldığımız Salt Cam Șirket Müdürü Mustafa SUNAY; “Fuara bu yıl 11. kez katılım gerçekleștirdik. Salt Door Foteselli (radarlı) kapı, kurșuna dayanıklı cam, ısıcam malzemeleri, cam balkon kapatma sistemlerimizi standımızda sergileyerek yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle bir araya gelmenin keyfini yașadık. Fuara katılma nedenlerimizden bir diğeri de Anadolu’dan gelen iș ortaklarımızla, fuar ziyaretçilerimizle

sıcak bir ortamda beraber olmak, yeni müșterilerimizle tanıșmak, fuardaki standımızda misafir ederek, Anadolu konukseverliğimizi sergileyerek sıcak bir çay-kahve ikramı yapmaktır” dedi. Fuarın son günü, davetli misafirler eșliğinde Salt Șirketler Grubu çalıșanları ve yönetimi çiğ köfte partisine bizzat katılarak, türküler eșliğinde çiğ köfte servisi gerçekleștirdiler. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karșılașan ekip, çok kısa bir sürede yapmıș oldukları ikramlar ile çiğ köfteleri tüketerek gelenekselleșen çiğ köfte sunumlu fuar organizasyonuna daha imza attılar. Avrasya Cam Fuarı’nın sektöre ve iș dünyasına hayırlı ve bereketli olması

temennisinde bulunan SUNAY; stantlarını ziyaret eden tüm misafirlerine de teșekkür etti. Salt Cam is at Eurasia Glass Exposition for the 11th time Salt Cam Dre Attention with Hospitality by Repeating the Traditional Çiğ Köfte Treats Salt Cam came together with local and foreign industry visitors by taking its place on stand numbered 1114 at 11th saloon of Glass Products and Applications, ProductionProcessing Technologies and Machines, Auxiliary Products and Chemicals Exposition, Eurasia Glass 2017 Exposition organized by Reed Tüyap between 8th and 11th March, 2017.


Sektör

228

Eren Kalıp, Avrasya Pencere 2017’de “Partner-Ortak” İlișkisiyle Dikkat Çekti PVC profil sektörüne en iyi hizmeti verebilmek için; bilgi birikimlerini ve en üst seviyedeki teknolojik gelişmeleri harmanlayıp sektörün menfaatine sunan Eren Kalıp; 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en önemli fuarı olan Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Fuarı - Avrasya Pencere 2017’ye katıldı.

Dünyanın kullandığı en son teknolojileri getirmek, uygulamak, destek vermek prensibinden hareketle 1980 yılından itibaren plastik sektörüne hizmet veren Eren Kalıp; ürün alternatiflerini 18. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Fuarı’nda yerli ve yabancı çözüm ortaklarının dikkatine sundu. 1990 yılında PVC profil kalıbı üretimini de bünyesine alan Eren Kalıp; makine parkuru ile de tam donanımlı tesislerinden, dünyanın her yerine ekstrüder kalıpları ihraç etmektedir. Çözüm ürettiği firmalara ayrıca teknik destek, bakım, onarım, iyileștirme ve eğitim konusunda da hizmet veren Eren Kalıp, Ar-Ge çalıșmaları ile

en son teknolojiyi kullanarak kaliteli ve daha hızlı profil üretimi yapan kalıplar imal etmektedir. Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda ileriye dönük hedeflerini değerlendiren Eren Kalıp Yönetim Kurulu Bașkanı Recep ELYİĞİT; “Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıșanlarımızın kalitesiyle bașlar. Bunun bilincinde olan markamız; “Müșteri-Satıcı” ilișkisi yerine “Partner-Ortak” ilișkisini benimsemektedir. Markamız önümüzdeki iki yıl içerisinde WAN (Geniș Alan Ağları) konusunda ülkemizin bu sektörde en büyük firmalarından biri, ürün ve hizmet kalitesi açısından da en iyisi olmak hedefindedir” dedi.

Eren Kalıp Drew Attention with “Partner-Shareholder” Relations in Eurasia Window 2017 Presenting the mixture of knowledge and highest level of technological developments to serve PVC profile industry in the best way, Eren Kalıp joined the International Window, Blinds, Facet Systems Exposition – Eurasia Window 2017, the most important exposition of Eurasia region organized at Tüyap Exposition and Congress Center between 8th and 11th March, 2017.


Sektör Lideri Dergilerimiz ile Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı’na 3 Ayrı Holde 3 Ayrı Stant ile Katıldık Mimart Yayıncılık tarafından büyük özveri ve titizlik ile yayına hazırlanan ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimiz ve Fuar Özel Sayımız, 8 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi’nin ise en büyük ihtisas fuarı Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı’nda ve 14. Holde yer alan Alüminyum Özel Bölümü’nde katılımcı sektör yayın grubu olarak dikkat çekti. organizasyonunda dergilerimiz ALU&Art ve Win&ART Proje; bir fuar klasiği olarak sektör temsilcileri ve yurt içi - yurt dıșı ziyaretçilerinin beğenisine șahitlik etti. Tarafsızlık ilkesi ile yola çıktığımız yayıncılık hayatımızda, birçok ilke imza atarak sektörümüzün lider yayın kurulușu olmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kez daha bu satırlardan dile getirerek, siz değerli dostlarımıza teșekkürü bir borç bilir, sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiriz.

Bilindiği üzere fuarların pazarlamadaki etkin rolü yadsınamaz. Her yıl dünyanın dört bir yanında düzenlenen yerel ve uluslararası fuar organizasyonları, geniș çaplı iș bağlantılarına aracılık etmektedir. Biz de ALU&Art ve Win&ART Proje dergileri olarak sektörümüzü yakından takip ederek nabzını tutmayı, sektörün ulaștığı son teknolojiyi, bașka yerde bulamayacağınız pek çok ticari bilgiyi gözler önüne sermeyi ilke edinen tüm yerel ve uluslararası fuar, organizasyon ve etkinlikleri önemsiyor, sizlere bu gelișmeleri bizzat sunmanın hazzını yașıyoruz. Sektörün hedef ve beklentilerini doğru belirleyerek farklı projelere imzasını atmaya devam eden ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerimiz; katılım

sağladığı tüm fuar organizasyonlarında sektör profesyonellerinin sesi olmaya devam ediyor. 24 ülkeden 585 firma ve firma temsilciliğini, 110 bin m2 kapalı alanda bulușturarak büyük bir bașarı yakalayan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları ve Alüminyum Özel Bölümü’nde sektörümüzün en çok takip edilen dergileri olma özelliğini uzun yıllardan beri koruyan ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerimiz ile birlikte Fuar Özel Sayımızı Salon 2 Stand 223A, Salon 8 Stand 822 ve Salon 14 Stand 1402C’de dikkatlere sunduk. Fuar alanı içerisindeki reklam çalıșmalarımız ile sizleri daha geniș kitlelerle bulușturduk. Sektörün gelișimi için önemli iș birliklerine zemin hazırlayan fuar

We participated to Eurasia Door, Windows, Glass Exposition in 3 different halls with 3 different stands with our Industry Leading Magazines ALU&Art - Win&ART Project Magazines and Exposition Special Issue prepared by Mimart Yayıncılık with significant devotion and accuracy drew attention in Eurasia Door, Windows, Glass Exposition, the biggest exposition of Eurasia and second big exposition organized in Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi between 8th and 11th March 2017 and participating industry publish group in Aluminum Special Section in 14th hall.


2

1

3

3

Ev Sineması

Kusursuz tasarımlı sürme kapılar, bir düğmeye basarak harekete geçiyorsa: İste bu mekân konforudur.

➊ Hemzemin geniş cam satıhlı kanatlar içeriyi ışıkla doldururken, sınırlara tabi olmayan mekanlarda manzaranın tadını çıkarın. Doğal ışık evinizin her kösesine ulaşacak ve tabiatı oturma odanıza getirecektir. ➋ Nerdeyse tamamen hemzemin bir eşik ve motorlu kaldırsür (Hebeschiebe) engelsiz ve daha kolay bir hayat sağlamaktadır. ➌ Bu arada sizin akıllı telefonunuz bizim App’imiz ile, bir uzaktan kumanda olacaktır. Eğer iyi tasarımlar kapalı mekânlarda yaşamı daha da kolaylaştırıyor ise, iste bu mekân konforudur. Size uygun mekân konforunu kendiniz keşfedin: www.raumkomfort.com SİEGENİA Pencere Sistemleri · Kapı Sistemleri · Konfor Sistemleri


Alfabetik olarak sıralanmıştır


5HNODPúQGHNV A PANEL

45

EREN KALIP

ADALI DEKORATİF

89

ERSAŞ

RAHME DIŞ TİCARET

81

ROTA / BAYKAN / LOCUS

85

ROTAPEN

97

57

ROXY / TOREX

69

199

ROYAL GLASS

117

FAAC

77

SADIK PLASTİK

153

FEMAY

71

SALT CAM

HAYAT KALIP

129

SARL ALFO

Arka Kapak-164-165

HEDEF PVC

147

SCHTEC MAKİNE

109

HOLZPLAS

177

SCS YAPI

8

43

SIEGENIA

235

SİNERJİ FUARCILIK

215

SOLARWIN

145

ADANA CAM

222-223

ADOPEN

65

AKBULUT PLASTİK

101

AKDENİZ CAM

138-139

AKDENİZ TANITIM

219

AKPÜRÇEK PVC

49

AKSEKİ YAPI

240

AKTİF MİMARLIK

Ön Kapak-Sırt-4-5-12-13-31

ESRA MENTEŞE EUROLINE EXPOTİM FUARCILIK

AKUT

35

HORST KLAES

ALM ALÜMİNYUM

21

ISIPEN

ARDA YAPI PVC

239

IŞILDAK

ATLAS VİDA

151

İNO MAKİNE

BATIPEN MAKİNE

175

İSTANBUL FORM

BAYINDIR PVC / BRL

67-68

KALE

157

133 62-63

102-103

SONAKS

79

211

SOUDAL

53

STANDART CİVATA

17

9

STARIUM / DOORIUM

118

ŞAFAKS METAL

131

TEKSAN CAM

221

TETRADOOR

229

87

KARPEN

BEST MAKİNE

83

KAYAPEN

Logo

BEST PENCERE

167

KESKES

159

BİRSAN CAM

234

KİM PLASTİK

BURAK BAĞLANTI

105

KORU YAPI / KAROLINE

111

TREMCO

KÜLÇA

169

TROYEXPO

106-107

173

95

BEDÜK YAPI

CA OTOMASYON

226-227

Üst Bant-193

120-121

TURFAN GIDA

47 217 Ön Kapak İçi-1

CAM MERKEZİ / YORSAN

59

MAKROWİN

CAM PLAZA

73

MARMARAPEN

CAMODA

19

MEBAY

155

ÜŞENMEZ TENTE

CAMSAN

33

MERİDYEN FUARCILIK

201

VHS

25

CONTA

27

METSAN

VORNE

41

ÇETİN CİVATA

75

NİCE

WINAKS

143

119-127-137-149 Alt Bant-7

55 Arka Kapak İçi

TÜYAP FUARCILIK

WINSA

183-231 141

23

DERYAPEN

125

NURİŞ

DİES PLASTİK

161

ORGADATA

DK KAPI

113

PENSAN

135

EGEBETA

123

PİDOSAN

99

YAVUZLAR / BAUWIN

EGEPEN

11

PİMAPEN

15

YILMAZ MAKİNA

36-37

197

PROCESS

92-93

YÜCEL PLASTİK

207

ZİNDE KALIP

162

ELANEXPO

171 61

EMRE KALIP

80

PÜKAD

195

ENDOW

51

R+T FUARCILIK

213

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

WINTÜRK WORK KİLİT

163 90-91 50


Win&art proje dergisi sayi 64  

Win&ArtProje Dergisi PVC, Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Cam-Yalıtım sektörüne yönelik 2 ayda bir yayınlanan, 7.000 adet baskı ile yurt içi ve yurt...

Win&art proje dergisi sayi 64  

Win&ArtProje Dergisi PVC, Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Cam-Yalıtım sektörüne yönelik 2 ayda bir yayınlanan, 7.000 adet baskı ile yurt içi ve yurt...

Advertisement