Gazette 15

Page 1

4de jaargang nummero 15 1 juli 2015 Redactie-adres Buizemontstraat 19

Giesbaergske

9500 Geraardsbergen

Giesbaergen

koleuren gazette giesbaergske gazette vordat de koleuren goe zoan vermingen

Onafhankelijk multicultureel gazetje ter verdubbeling van de integratie die niet enkelvoudig kan werken. Giesbaergske Koleuren Gazette is een realisatie en uitgave van Studio Schrever en Uitg. Eigenbegeer

1 Licht op de stad Intussen in de wereld 2 Voorwoord Korte inhoud 3 Ciao Giorgio 4 Graaf de Lalaing: Socio-Ecologisch 6 Maarten Olthof: Nederlandse pelgrim 9 Fietscursiefjes uit eigen streek 10 Dynamobile 2015 in Geraardsbergen 12 Fietscursief: Stel u voor! 13 Fietscampagne ‘We Cycle this City’ 14 Zen Sangha G’bergen 15 Superdiversiteitsdebat met Bleri Lleshi 16 Think global, act local! 19 Ramadan in G’bergen 20 Agseg! heeft het voor trage wegen 21 Hart boven Hard Geraardsbergen 22 CVO: impressie uit de taalklas Nederlands 24 Walter Aelvoet: Fietspraat 25 Fietscampagne ‘We Cycle this City’ 26 Local colors Colofon Dalai Lama

© Studio Schrever

Licht op de stad I nhou dst a f e l Edit ie Zom e r ‘ 15

Vanmorgen vertel ik in een koffiebar over hoe Afghaanse vrienden ons hadden uitgenodigd op een traditioneel verlovingsfeest: over het overheerlijke eten, het dansen, de muziek, het respect dat mannen en vrouwen in die gemeenschap elkaar betonen. ‘Ja, maar’ zegt mijn gesprekspartner -ik had het van mijlenver voelen aankomen- , ‘daar heb ik het wel moeilijk mee, met de scheiding die ‘die moslims’ willen tussen mannen en vrouwen want..’ Ik breek haar vernauwde kletspraat terstond af: dat dat

Intussen

in de wereld Op zondag 28juni vond in Antwerpen op het dak van de Craeybeckxtunnel de tweede editie van het Ringlandfestival plaats, een evenement ter ondersteuning van het burgercollectief dat ijvert voor de volledige overkapping van de Antwerpse ring. Mede door het mooie weer kwamen er nog meer sympathisanten op af dan vo-

nu net het leugenachtige verhaal is dat ze zich heeft laten opspelden door mensen die met angst het land regeren wat naadloos wordt opgepikt door mensen die geen of nauwelijks contact hebben met Moslims en dat dat gebruik uit de Islam net een uiting is van een mateloos respect voor elkaar, wat in onze westerse ‘samenleving’ (?!) allang zoek is.

In mijn engagement voor een superdiverse samenleving wordt ik daar soms zo moe van.., van die rechtgeaarde Vlamingen die altijd weer problemen zien in superdiversiteit maar wel graag een doner kebab eten... Moe, maar niet moedeloos! We keep ‘Cycling’ met Giesbaergske Koleuren Gazette, online op www.giesbaergskekoleurengazette.be! (WiSch)

rig jaar. Zowat 20.000 mensen kwamen in de loop van de dag een kijkje nemen.  De Finse ingenieur Matti Makkonen, de geestelijk vader van de sms-berichten, is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldde de Finse krant Helsingin Sanomat. Makkonen bedacht in 1984 een manier om geschreven berichtjes naar andere mobiele telefoons te sturen. Pas in 1992 werd het eerste sms’je verstuurd. Makkonen die zelf weigerde om smstaal te gebruiken, stierf op vrijdag 26 juni. Hij was al een tijdje ernstig ziek.  In Nederland heeft Urgenda de klimaatzaak, die de organisatie

had aangespannen tegen de Nederlandse Staat, gewonnen. De Nederlandse Staat moet nu meer doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De rechter eist dat Nederland in 2020 minimaal 25 procent CO2-reductie realiseert. Het is voor het eerst dat een rechter een staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. De uitspraak kan grote internationale gevolgen krijgen. In België loopt momenteel eenzelfde rechtszaak en ook in Noorwegen worden voorbereidingen getroffen om een zaak tegen de Staat aan te spannen. (Bron: De Morgen)


V o o r w o o r d Voor de vijftiende keer op rij kunnen we onze lezers een driemaandelijkse krant aanbieden. De Gazette voor uw ogen (een digitale krant kan je niet echt in handen hebben...) wil een alternatieve publicatie zijn, die op onafhankelijke manier wordt gerealiseerd. Het geeft ons de vrijheid om te publiceren naar hartelust. En dat mag letterlijk genomen worden, t.t.z. we schrijven over wat ons hart beroert en leggen graag de nadruk op positieve evoluties, op boodschappen die de lezers kunnen stimuleren om ten volle deel te nemen aan de superdiverse samenleving van vandaag. En om mee actief te zijn in duurzaamheid, ecologie en de beweging van grassroots. Omdat werkbare alternatieven van onderen uit opborrelen. Dit voorwoord afsluiten doe ik met de woorden waarmee onze Westafrikaanse vriend en buurman, Thierno Hamzata Sow, de Iftar van de eerste Ramadan in Geraardsbergen mocht openen: ‘Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme.’ Het is een citaat van Anaxagore, naar verluidt de allereerste filosoof die zich in Athene kwam vestigen, waar hij o.m. Pericles en Euripides als leerlingen had. Een fijne zomer gewenst -in Griekenland of ergens anders... Veel lees-, kijk- & bladerplezier in de vijfiende editie van de Giesbaergske Koleuren Gazette! Wim Schrever, hoofdredacteur.

Graaf de Lalaing wil meer mensen bij het kasteeldomein betrekken, p. 4 Zenmonnik en pelgrim Maarten Olthof doorskruiste Geraardsbergen, p. 6 Fietsbedenkingen uit eigen streek, om over na te denken, p. 9 Dynamobile 2015 komt deze zomer naar Geraardsbegen, p. 10 Fietscursiefje dat u er misschien kan toe aanzetten vaker de fiets te nemen..., p. 12 Een verslag van het Superdiversiteitsdebat in onze stad, p. 15 De rubriek ‘Think global, Act local!’ met lokale oplossingen, p. 16 De affiche van de eerste Ramadan in Geraardsbergen, p. 19 Een nieuwe burgerbeweging zag het licht: Agseg! spreekt rechtuit, p. 20 Tevens werd een lokale afdeling van Hart boven Hard opgericht, p. 21 ‘n Impressie uit deTaalklas Nederlands van het CVO, p. 22 Fietspraat door Walter Aelvoet met goede raad voor uw zomer, p. 24

2


afscheid Zappa In de voorbije lentemaand zagen we onze goede vriend - ‘Bon Giorno, Giorgio! Come va? Tutto bene?’ Geert ‘Zappa’ De Pelseneer van ons heengaan. - ‘Si si, tweeje bene: e linker en e rechter, haha!’ We kenden hem sinds enkele jaren ook dagelijks als koffiemaker. Sindsdien noemde ik hem ook Giorgio. Ciao, bello; mi manchi ogni giorno, il grande Giorgio, ciao. Geert ‘Zappa’ De Pelseneer (1958 - 2015) - Foto © Studio Schrever

Soul Coffee. What else?

© Studio Schrever

Koffie met hart en ziel.

3


Socio, Eco &Logisch Graaf De Lalaing

Kasteeldomein voor iedereen Graaf de Lalaing verwelkomt me in zijn sfeervolle woning, in de linkervleugel van het kasteel. Net als het domein ademt het een lange en rijke traditie. Als jongere generatie van de adelijke familie, met een grote voorliefde voor ecologie en duurzaamheid wil hij zich toeleggen op socio-ecologische activiteiten.

om het land te bewerken.’ Iedereen kan inschrijven en in ruil voor het inschrijvingsgeld een jaar lang zelf verse groenten komen rooien.

eerst rond in de familiegeschiedenis. Zoals de naam laat vermoeden is de familie de Lalaing oorspronkelijk uit Frankrijk. In de 13de eeuw kwamen ze zich ook in Edingen (op taalgrens VlaanOm de verdiensten van de adelijke fami- deren-Wallonië, red.) vestigen. Later, lie beter te kunnen plaatsen, leidt hij ons in de 16de eeuw kwam het voormalig

Na zijn studies ‘environmental engineering’ in de V.S. vestigde hij zich gedurende15 jaar in Duitsland, samen met zijn echtgenote die landschapsarchitecte is. Sinds enkele jaren woont het gezin met twee jonge kinderen op het kasteeldomein, even boven de dorpskom van Zandbergen. De adelijke familie de Lalaing, die oospronkelijk uit Frankrijk afkomstig is, vestigde zich in het domein al in .... Met de projecten die Graaf de Lalaing voor ogen heeft, wil hij de bevolking van Zandbergen opnieuw meer betrekken bij het kasteeldomein. De zelfplukboerderij ‘Erwtjes & Knollen’ is een eerste stap om contact te maken met het dorp en haar inwoners. ‘Het is mijn betrachting om socio-ecologisch en cultureel te ondersteunen, waar het kan, zoals mijn voorvaderen dat ook vroeger altijd gedaan hebben.’ Erwtjes & Knollen Het concept van de zelfplukboerderij leerde Graaf de Lalaing via CSA (Community Supported Agriculture) kennen. Hij kon er zich meteen in vinden en met de hulp van CSA in eigen regio, werkte hij het plan van de Zandbergse zelfplukboerderij uit. Het is tegelijk een ecologisch en een sociaal project, dat voorziet in een akker van 1 hectare waarop bio-groenten worden geteeld. ‘Ook oude en niet meer zo gekende groenten willen we hier kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken we het paard opnieuw als landbouwwerktuig Graaf De Lalaing - Foto © Studio Schrever 4


kasteel van de Heren van Zandbergen echter geen langdurig succes.’ in hun bezit. En het domein, heeft dat altijd in deze vorm bestaan? ‘Wel, vroeger was het een franse landschapstuin, met grote grasperken. Het Troeven is de verdienste van mijn vader -die nu ‘In het domein zijn twee dingen heel be- 87 is- dat het domein nu een grotere langrijk: enerzijds is dat het Geitebos, biodiversiteit kent. Hij liet veel planten dat altijd bos is geweest waar een rijke en bomen aanplanten. En dat heeft er flora huist en ook zoogdieren zich goed natuurlijk voor gezorgd dat er ook een gedeien. Zo’n tien jaar geleden kwamen meer diverse diersoorten werden aaner, als eerste in Vlaanderen, opnieuw getrokken.’ reeën voor in het bos. Vandaar hebben de dieren zich kunnen verspreiden in nabijgelegen bosgebieden zoals het Raspaillebos. Jacht En anderzijds is het Hof van Lier be- Een grotere diversiteit zorgt er ook voor langrijk omdat we vandaaruit met de dat er van sommige diersoorten te veel zelfplukboerderij een landbouwproject zouden voorkomen. De Graaf verontopgestart hebben. Het is de bedoeling schuldigt zich meteen dat ze, naast dieom op het Hof ook een B&B te voorzien renliefhebbers, ook jagers zijn. en een manège voor de paarden waar- ‘We doen dat niet zomaar lukraak. Het mee we het land bewerken. Daarmee aantal dieren wordt goed opgevolgd. Ik hopen we volgend jaar te kunnen van denk dat de jacht een goede manier is start gaan.’ om een evenwicht in stand te houden.’ Wat is de geschiedenis van het hof? Zijn er dan dieren die momenteel teveel ‘De kasteelhoeve bij de ingang van de voorkomen? dreef dateert van 1752. Na WOII is ze Van vossen en damherten zijn er nu verwilderd geraakt. En in de jaren ‘50 is teveel. En ook steenmarters komen in ze omgevormd tot woning. In de jaren grote getale voor. Mensen die kippen ‘70 is het even een restaurant geweest. houden zijn daar niet zo blij mee, naDoor de landelijke ligging was het toen tuurlijk.’

5

Even terug naar het leven van uw familie op het domein. Door de dorpsbewoners actief te betrekken, komt uw eigen privacy dan niet in het gedrang? ‘Privacy is een heel modern begrip. Kasteeldomeinen zoals het onze hadden vroeger een meer sociaal maatschappelijk karakter. Mensen konden er makkelijker gebruik van maken. De bevolking werd er veel meer bij betrokken. Zo heeft mijn vader er na WOII voor gezorgd dat er hier in het kasteel een school was. Later heeft hij een stuk grond afgestaan waarop nu nog steeds de Sint-Lutgardisschool staat.’ Hij wijst even naar de zijkant van het domein, waar de school net buiten de kasteelmuren staat en gaat dan nog even verder: ‘We leven uiteraard in een andere tijd. Ik wil graag onze eigen privacy kunnen bewaren, maar tegelijk is het mijn bedoeling om meer leven aan te trekken op ons domein. En daar is het Hof van Lier ideaal voor: het is vlakbij en ligt ook een beetje afgescheiden van het kasteel waar we wonen.’ (WiSch) Alle info over de zelfplukboerderij op www.erwtjesenknollen.be Daslook ‘Erwtjes&Knollen’ - Foto © Studio Schrever


6


Pelgrimstocht Maarten Olthof

Het zonnelied van St.-Francicus Onder de naam ‘Maarten walks to Assisi’ startte Maarten Olthoff begin mei een voettocht van zijn thuisstad Utrecht helemaal tot het Italiaanse Assisi. Met zijn initiatief probeert de Nederlandse zenmonnik de nodige fondsen te verzamelen om zijn project in Nepal verder te zetten: zijn Stichting Vajra wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nepal en aan het welzijn van de mensen in dit land. De desastreuze gevolgen van de aardbeving van de voorbije maanden zetten de Utrechtse Zen Peacemaker nog meer in actie. Vanuit zijn centrum, de Vajra Academy, de eerste groene school in Nepal met een zonneoven project, kan hij met zijn medewerkers meteen hulp bieden. Met zijn medewerkers ter plaatse kan hij meteen hulp bieden. Op zijn tocht geeft Maarten lezingen over zijn project in Nepal, om er geld mee in te zamelen dat meteen kan gebruikt worden om het land weer op te bouwen. Alle donaties zijn dus meer dan welkom om het initiatief te ondersteunen, op rekeningnummer van de Stichting Vajra NL96 INGB 003 2370 25 (BIC INGBNL2A), met vermelding ‘redevelopment of Nepal’. Midden mei deed Maarten Olthof ook Geraardsbergen aan. We hadden hem bij ons thuis te gast en wilden wel ‘s weten hoe hij ertoe kwam om zo’n projecten in Nepal op te starten. ‘Als je aan Nepal denkt, dan zijn er drie dingen belangrijk: dat is de Himalaya, de Mount Everest als hoogste bergtop ter wereld en het feit dat de Boeddha er is geboren. Nepal heeft m.a.w. Boeddha aan de wereld geschonken.’ Toen Maarten Olthoff in 1997 voor ‘t eerst in Nepal kwam, was hij meteen getroffen door het land en de mensen die er wonen. Hij zag er enerzijds een Maarten Olthof in Geraardsbergen - Foto © Studio Schrever

Op zijn doortocht in de Zwalmstreek, liep de Nerderlandse pelgrim langsheen de oevers van de Zwalm - Foto’s © Studio Schrever

prachtige natuur en anderzijds grote delen van de bevolking die er in armoede leven. Daar wilde hij wat aan gaan doen. Met Vajra als symbool voor zijn pril initiatief ging hij meteen aan de slag. In de Butthanese vluchtelingenkampen ten noordoosten van Nepal (na een ethnisch conflict in 1996 werd er een zesde van de Butthanese bevolking uitgestoten), wilde Olthoff met zonne-ovens het leven heel wat comfortabeler maken. ‘We begonnen het project met slechts 1 zonne-oven. Het was bovendien een fout model, waarmee de mensen niet meteen aan de slag konden. Maar ik heb doorgezet en ben blijven zoeken naar een oplossing.’ Die kwam er snel en toen het initiatief aansloeg is het meteen overgenomen door de U.N. Daardoor is het met 85.000 gebruikers uitgegroeid tot het grootste zonne-ovenproject ter wereld. ‘Maar dat ging niet zomaar meteen natuurlijk. Je moet weten dat er in de kampen veel ongeletterde mensen zijn. En het was belangrijk om hen meer vertrouwd te maken met het systeem dat de zon gebruikt om op een gezonde en ecologische manier te kunnen koken. Want in de kleine huisjes gebruiken ze 7

om te koken vuurtjes die de leefomstandigheden verslechten, met de verstikkingsdood vaak tot gevolg.’ De zonne-oven hebben een diameter van 1,4 meter. Met hooikisten kan het eten tot ‘s avonds warm gehouden worden.


Maarten had intussen een team vrijwilligers rond zich verzameld, ook ter plaatse. In een volgende stap begonnen ze een school te bouwen. ‘Veel kinderen kunnen er niet naar school, omdat er geen school is of omdat de school te veraf is. Het was dus meteen de bedoeling om ook een internaat te voorzien. En het zou in de lijn van ons eerste project ook een ecologische school moeten zijn, die op zonneenergie werkt.’ Intussen zijn er zes scholen gebouwd door de Stichting Vajra, waarvan de Vajra Academy de grootste is. Het is bovendien een voorloper, niet enkel om het ecologische concept, maar ook doordat de nadruk er ligt op een positieve houding en ondernemerschap. De school wil de kinderen aanzetten om het leven op een positieve manier aan te pakken en verder uit te bouwen. Utrecht-Assisi Het is geen toeval dat zijn tocht hem naar Assisi brengt: Franciscus van Assisi stichtte er in de dertiende eeuw de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. ‘Het is fascinerend om zien hoe de Boeddha een ecologist avant-la-lettre was, die inzag dat alles afhankelijk is

van elkaar. Door zorg te dragen van wat je omgeeft, zal die omgeving ook zorg dragen van jou. Zo stelde de Boeddha. En diezelfde houding vond ik ook terug bij Franciscus, die trouwens de patroon is van de ecologie.’ Het mag dus geen toeval heten dat paus Sint-Franciscus zo attent is voor het milieu in de wereld, zoals we sinds kort in de media kunnen vernemen. Hij nam onlangs ook contact met de Amerikaanse milieu-activiste Naomi Klein, die de wereld afreist om ons milieubewustzijn wakker te schudden. De huidige paus is m.a.w. een van de weinige wereldleiders die een duidelijk standpunt innemen voor ecologie en milieu. Geest ‘Net als bij de Boeddha was ook bij Franciscus de eigen spirituele ervaring belangrijk. En ik dacht: hoe kan Franciscus ons opnieuw inspireren? Dat zette me aan om mijn voettocht naar Assisi te richten’. Er zijn nog meer paralellen tussen de figuur van de Boeddha en St.-Franciscus: ecologie is een product van het verstand, maar kan best ook een spirituele inslag hebben. Die gedachte vinden we dus zowel bij de Boeddha als bij Franciscus terug.

8

In het Zonnelied van St.-Franciscus gaat het over de Schepping als broers en zussen: hij heeft het over broeder Zon en zuster Maan. Alles definieert hij in termen van broer en zus. Terwijl in het bijbels Scheppingsverhaal (Genesis) de mens mag heersen over de natuur. Dat is iets helemaal anders dan wat Franciscus zei. Ook bij hem -net als bij de Boeddha- ging het over een horizontale verhouding i.p.v. over een verticale machtsverhouding. Voettocht Deze tocht is niet de eerste voor Maarten: hij begeleidt pelgrimstochten in Nepal en India. Over zijn 1000km voettocht in India schreef hij ook een boek ‘Lopen in het voetspoor van de Boeddha’, waarin het gaat over het advies dat de Boeddha gaf op zijn sterfbed: stap ‘s uit je eigen leven, zodat je vanop een afstand ‘s kan zien hoe je het doet. Meteen een goed advies voor als u deze zomer op een strand veraf of dichtbij loopt. (WiSch)

In stevige tred verliet Olthof de Denderstad, richting zuiden- Foto’ © Studio Schrever


Fietscursiefjes

Omdat ook vrijheid ongneeslijk heet, publiceren we hier enkele stukjes-uit-het vuistje, die u mogelijk op andere gedachten wat betreft mobiliteit kunnen brengen. We mogen het althans hopen. Misschien ziet u als aandcahtige lezer ook meteen waar de foto’s genomen werden. Voor uw eigen goed en welzijn linken we er evenwel geen prijzenpot aan, indien u het licht ziet... Wie zag er nog s vrij en onbezonnen de kerktoren van Everbeek open en bloot pieken bovenheen de bronstige velden die waaien in de wind dat het een lieve lust is, terwijl vers gemaaide grassen prikkels uit lang vervlogen tijden wekken in uw neusorgaan en bijhorende hersenpan? (WiSch) Wanneer u op vakantie -liefst in het buitenland, natuurlijk, dat spreekt voor zich; alsof er dichtbij geen veraf bestemmingen te vinden zijn..- zulk dorp zou zien, zou het idyllisch aandoend beeld er u vast en zeker spontaan toe aanzetten te lonken naar de vrijheid die het plaatje uitstraalt, verlangend om per fiets doorheen de huizen te kunnen soezen, met een zachte bries doorheen uw haar en hersenspinsels.

uit eigen streek

Hoe komt het dan dat het beeldje er even later zo uitziet zoals op de tweede foto, omdat u er zonder verder over na te denken gewoon weerom als vanzelfsprekend de auto nam om uw dagdagelijkse bestemming te bereiken? Had u zoveel bagage te vervoeren dat die niet op een fiets kan worden vervoerd? Of had u passagiers te taxiën die niet over de hart- en beenkracht beschikken om de afstand duurzaam en

9

ecologisch af te leggen? En had u dan zo vér te rijden? Was het tien kilometer? Of slechts vijf?! Of nog minder?? Doe zoals dagelijkse fietsers en kies voor de vrijheid, nu het nog kan. Wordt wakker en zie welke mogelijkheden het leven u biedt. Let er ook ‘s op hoe grauw de auto’s de tweede foto maken, terwijl het net hetzelfde vakantieplaatje is. (WiSch)


fietsend door het leven Fietsersbond vzw

Dynamobile 2015 in Geraardsbergen Midden juli doet Dynamobile ook Geraardsbergen aan: met een jaarlijkse fietstocht doorheen België willen de initiatiefnemers het beleid op elk niveau aanzetten om meer in te zetten op de fiets als dagelijks verplaatsingsmiddel. Met de twintigste editie is de tocht tevens aan een jubileumeditie toe.

beschermt, hem fit houdt en de stress afremt, de collectieve gezondheid bevorderd vermits er geen luchtvervuiling bij te pas komt.

Mobiliteit Dynamobile ijvert voor: •een plaatsherverdeling op openbare wegen tussen alle gebruikers, met meer respect voor fietsers, die trouwens veel minder plaats innemen; Milieubeleid en gezondheid •oplossingen die goedkoper uitvallen Dynamobile beschouwt de fiets als aan- dan de auto (zowel voor de openbare vulling op het openbaar vervoer. De fiets begroting als die voor de gezinnen), en is een alternatief om de toenemende au- bovendien een betere gezondheid in de to-verkeersdrukte te counteren. Zo ma- hand werken; ken we het verkeer veiliger. Het huidige •een vlottere mobiliteit die alle leden verkeer is oorzaak van luchtvervuiling, van het gezin in staat stelt zich autobroeikaseffect en verspilling van ener- noom te verplaatsen. In deze optiek gie, met rampzalige gevolgen. Het aan- blijft de fiets onklopbaar: eenvoudig, tal verkeersslachtoffers is te groot. De goedkoop, vernuftig; permanente stress, lawaai, de plaats- •onmisbaar voor de dagelijkse ververoverende auto - vooral in de stad - plaatsingen, zowel voor volwassenen Een van de initiatiefnemers van Dynamobile, doen de levenskwaliteit geen goed. De als kinderen. Op de fiets naar school Thierry Jiménez - Foto © Studio Schrever overlast is bekend en moet bestreden betekent minder autolast aan de worden in alle landen. Dynamobile pleit schoolpoort, en ontlast de ouders van voor het gebruik van de fiets als dage- hun taxi-karwei voor de kinderen; lijks verplaatsingsmiddel, niet alleen •méér begrip vanwege openbaar ver- mobile pleit voor betere dienstverleninvoor ontspanning. zo mogelijk moet de voersmaatschappijen voor de comple- gen op nationale en internationale lijnen fiets verkozen worden boven de auto, mentariteit tussen fiets en openbaar voor reizigers met hun fiets. omdat het de gezondheid van de fietser vervoer, in het bijzonder de trein. DynaDe fiets moet kunnen gebruikt worden, Bij Fietsersbond vzw is Jiménez de meetfietser van dienst- Foto © Studio Schrever zowel dagelijks als tijdens de vakanties. Vakanties hoeven niet gelijkgesteld te worden met files liefst ver weg van huis, maar als vermaak, als ontdekkingskans. Op de fiets voelt men alles anders aan, men ziet en ontdekt het onzichtbare (wat bij de auto zeker niet het geval is.) Dynamobile verwacht van de overheden meer doordachte investeringen op het gebied van mobiliteit, liever dan massale uitgaven voor grootschalige wegenwerken. •Bij investeringen moet rekening gehouden worden met de behoefte van de fietser op het gebied van verbindingen, veiligheid en tijdbesparing; •De spoorwegen hebben ook een streekgebonden funtie. Hij dient zoveel mogelijk regio’s te verbinden en ook een 10


Medewerkers van Fietsersbond vzw - Foto © Studio Schrever

goeie service verlening aanbieden voor het vervoer en de parkeerplaatsen voor fietsen. Hij vervult een rol van openbare dienst die niet mag verwaarloosd worden. Het grootst mogelijk belang moet gehecht worden aan intermodaliteit. Bewegwijzerde fietsroutes worden hoog geprezen door fietsers omdat het veiligere en aangenamere routes zijn, met minder hoogteverschillen, los van het drukke verkeer, zoals de Vlaanderen fietsroutes en het RAVel netwerk in Wallonië. Om het fietsgebruik aan te moedigen, komt het erop aan de weg naar school of naar vrijetijdscentra veiliger te maken.

De affiche van Dynamobile 2015

7 0 / 5 16>2

600km

BRUXELLES Geraardsbergen Kortrijk Diksmuide Brugge Liège Ciney Mettet La Louvière BRUSSEL

lisotmemse c y c 0 et 15 le vélo c nt. outenir laceme pour s yen de dép mo

600km

ersts s t e i f 150 at de fie

enaan te tonen dermiddel is.

om vervo aardig lw o v n ee

Dynamobile ASBL-VZW • info@dynamobile.net • Chaussée de Louvain 617 Leuvensesteenweg - B 1030 Bruxelles-Brussel

+32 2 343 23 87 • +32 495 62 25 60 • www.dynamobile.net

Europa De herontdekking van de fiets is overal merkbaar. Het kan bijdragen tot het leggen en verstevigen van banden tussen verenigingen van de Europese landen. Dynamobile vindt het noodzakelijk om een gemeenschappelijk beleid te voeren rond luchtvervuilingscontrole en promotie van (zachte???) (m.a.w niet luchtvervuilende) verplaatsingsmiddelen op Europees niveau: Europa wordt immers geplaagd door luchtverontreiniging en mobiliteitsproblemen. Europa moet meer aandacht besteden aan zijn burgers en niet alleen economische belangen dienen. De Europese Unie moet verder streven naar méér levenskwalieit en ontwikkelingsprogramma’s opstarten die de mobiliteit van alle burgers ten goede komt. Concreto: men moet het spoorwegennet verder uitbouwen, samen met de lijnbussen; er moet een einde komen aan de ongebreidelde groei van het wegverkeer. Het vervoer van fietsers stelt momenteel problemen, zeker op internationale treinen. Opvallend hierbij is de houding van de twee spoorwegmaatschappijen (NMBS en SNCF). Ondanks het principe van vrij verkeer van personen en goederen in de Europese Unie, schakelen zij hoge snelheidstreinen in - de Thalys. Op deze trein mogen enkel gedemonteerde fietsen vervoerd worden. Verder test Dynamobile aangelegde en voorgestelde Europese fietsroutes uit. Alle info op www.dynamobile.net

11


Fietsveronderstelling Wim Schrever

Stelt u zich dit nu toch ‘s voor ... Stel, u woont in een dorp, niet zo ver van een stad -of ergens er tussenin, zoals dat in Vlaanderen vaak het geval is. Stel, u gaat zowat dagelijks naar die stad, om er naar uw werk te gaan, boodschappen te doen, de kinderen naar school te brengen, de trein te nemen naar uw werk wat verderop of dies meer. En ook telkens weer terug naar uw woonplaats. Stel, de afstand van uw huis tot die stad bedraagt tien kilometer, of nog minder, vijf kilometer. Of nóg minder. Stel, er is een netwerk van kleinere wegen en straten die het dorp verbinden met de stad en waar het veilig en aangenaam fietsen is. Of toch relatief veilig, want dat hangt tenslotte enkel af van de hoeveelheid auto’s en andere motorvoertuigen die er rijden. En er is ook een autoloze verbindingsweg die vanuit alle Langs het fietspad- Foto © Studio Schrever

richtingen naar het centrum van de stad nen ervaren wat vrijheid is, terwijl een leidt, zoals een jaagpad naast een rivier zachte bries door uw haren waait -zo doorheen de regio waar u woont. lijkt het wel vakantie! Stel nu, dat er sinds jaren al wereldwijd wordt opgeroepen om meer zorg te dragen voor het milieu; om meer ecologisch en duurzaam te gaan leven. Omdat dat goed is voor iedereen, voor de toekomst, voor het leven van uw kinderen die nog een heel end te gaan hebben en er het beste willen kunnen van maken. Stel ook, dat fietsen gezond is. Het is meermaals bewezen dat fietsen bijdraagt tot het verminderen van stress, en dientengevolge van allerlei kwaaltjes en ziekten die daar het gevolg van kunnen zijn. Omdat u op de fiets even tot uzelf kan komen. U kan er weer contact maken met de natuur, met uw eigen natuur, met de mensen en de omgeving rondom u. U zou er ook opnieuw kun-

12

Stel, bij nader inzien, dat u dat dagelijks traject heen en terug ook met de fiets kan afleggen. Hoelang duurt het dan voor u de fiets neemt? Waarop zit u nog te wachten?! We hebben het voor u uitgerekend: in een gemeente zoals bijvoorbeeld pakweg Geraardsbergen, met zeventien dorpen rond een stad, waar er een rivier met een autovrij jaagpad doorheen loopt, telt de grootste afstand tussen het verst gelegen dorp en de stad 9,39 km. Alle andere dorpen liggen dichterbij de stad. Hoelang wacht u nog om uzelf en al uw dierbaren een betere, meer mobiele wereld, te gunnen? Hoelang? (WiSch, i.s.m. prof. C.Y. Cling)


Stap

uw auto

en help uw kinderen

op de fiets.

veili ger

maakt het voor fietsers.

‘We Cycle this City’ is een fietscampagne van Giesbaergske Koleuren Gazette 13 Omdat fietsen meer uitspaart dan brandstof

© studio schrever

Want elke auto


Zen Sangha Geraardsbergen is een zitgroep die wekelijks samenkomt om te mediteren volgens de zenboeddhistische traditie zoals die in de Zen Sangha beoefend wordt. We mediteren in stilte, zittend op een kussen, bankje of stoel. Voorkennis van zen of meditatie is niet vereist. Nieuwkomers krijgen een korte instructie over de zenmeditatie. Kom een kwartier voor het begin. We starten stipt om 19.30u. Draag comfortabele, ruimzittende kledij, liefst in ingetogen kleuren. Zitkussens en matjes zijn ter plaatse beschikbaar, maar je kan ook je eigen kussen of zitbankje meebrengen. Elke laatste donderdag van de maand is er bij Zen Sangha Geraardsbergen een info-avond, waarbij we even tijd nemen om samen the te drinken en wat bij te praten. Het is een ideaal moment voor nieuwkomers om ‘s een kijkje te komen nemen in onze Zendo en onze werking te leren kennen. Iedereen is welkom. Waar? Hunnegem, Gasthuisstraat 100, Geraardsbergen

© Studio Schrever

Wanneer? Wekelijks op donderdag van 19.30u. tot 21.30u. In het najaar van 2015 is de zitgroep open op donderdagen 3, 10, 17 en 24 september; 1, 8, 15 en 22 oktober; 5, 12, 19 en 26 november; 3, 10 en 17 december. Gesloten tijdens schoolvakanties.

Giesbaergske Koleuren Gazette maakt deel uit van Zen Peacemakers, waarvan zen-leraar Bernie Glassman de geestelijke vader is. Bernie Glassman Roshi geeft al jarenlang zenonderricht en is actief in het Sociaal Geëngageerd Boeddhisme. Bernie is stichter en bezieler van de Zen Peacemakers. De Zen Peacemakers gemeenschap gaat uit van het samengaan van spirituele beoefening met sociale actie. Zen Peacemakers eren hun eigen leven door een instrument te zijn voor het bevorderen van vrede.

14

Alle info op de websites: www.zensangha.be en www.zengaardsbergen.be Zen Sangha vzw en Zen Sangha Geraardsbergen zijn ook op Facebook.


Lezen in de Lente Superdiversiteitsdebat

De toekomst is hoopvol Op vrijdag 24 april l.l. was auteur, filosoof en activist Bleri Lleshi centrale gastspreker op het Superdiversiteitsdebat in Geraardsbergen, een samenwerking tussen Giesbaergske Koleuren Gazette en ‘t Uilekot vzw. In zijn gekende stijl analyseerde Lleshi de problemen in de samenleving van vandaag. Hij somde ook enkele oplossingen op. Naast zijn socio-culturele betoog, haalde de auteur/filosoof ook het belang van spiritualiteit en zingeving aan -niet noodzakelijk vanuit een religie of godsdienst. Ook opvallend was het thema van kruispuntdenken, dat Lleshi als zowat de enige mogelijkheid ziet om de verschillen tussen mensen en culturen op te lossen en zodoende tot een meer gelijke en meer verdraagzame samenleving te kunnen komen. Een jonge Geraardsbergenaar met Afghaanse roots, Amir Hussein Jafari, ging in interactie met de gastspreker. Uit eigen ervaring bracht Amir zijn verhaal hoe het is om dagdagelijks geconfronteerd te worden met vooroordelen om je donkere huidskleur. Het was een boeiend debat, met ook vragen uit het publiek. De aanwezige luisteraars waren een en al oor. Ze namen de gelegenheid te baat om een exemplaar van Bleri Lleshi’s meest recente boek, De Neoliberale Strafstaat, aan te kopen met een welgemeende signatuur van de auteur. Sfeerbeeld uit de OLV-hospitaalkerk

Na afloop boden mensen uit het publiek spontaan hulp aan om het barokke hospitaalkerkje waar de voordracht doorging, op te ruimen: een direct voelbaar gevolg van de inspirerende spreker die de samenleving oproept om samen te werken. Dat laatste sluit perfect aan bij de intenties van Zen Peacemakers, die mee het initiatief heeft ondersteund. 15

De affiche van het Superdiversiteitsdebat

Welgemutst en met een blik op de toekomst, verlieten de bezoekers het stemmige kerkgebouw dat voorheen deel uitmaakte van het O.L.V.-hospitaal van Geraardsbergen. Ook dat laatste kan geen toeval zijn. De toekomst is hoopvol. (WiSch)


Think globa In deze rubriek ‘Think global! Act local!’ van de Giesbaergske Koleurern Gazette kunnen lokale verenigingen en ondernemers adverteren.

‘t Uilekot vzw Groenlaan 39 9550 Herzele

w w w. h e t b r u g g e n h u i s . b e 16


al! Act local! Fietsersbond Geraardsbergen-Lierde Gentsestraat 226 9500 Geraardsbergen www.fietsersbond.be

Oxfam Wereldwinkel Geraardsbergen Weverijstraat 123, 9500 Geraardsbergen Telefoon:054 41 52 83

Kringwinkel ‘t Vierkant

Herenveld 4 9506 Geraardsbergen www.repaircafe.be

Jobim brasserie maandag donderdag vrijdag zaterdag zondag

11.30u. - 14u en 18u. - 22u. De menukaart is voornamelijk Belgische11.30u. - 14u en 18u. - 22u. Frans, maar er zijn toch een aantal Brazi11.30u. - 14u en 18u. - 22u. liaanse accenten toegevoegd. Zo is er 18u. - 22u. bijvoorbeeld de overheerlijk “Braziliaanse 11.30u. - 14u en 18u. - 22u. Steak”, bestaande uit een steak aange-

vuld met enkele Braziliaanse specialiteiten zoals farofa. Om van te smullen....

Gesloten op dinsdag en woensdag Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina Que vem e que passa Num doce balanço, a caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar

Jobim Brasserie Plaats 62 1547 Bever 054/50 11 50 www.jobim.be 17


Vishandel Armato is wekelijks op de vismarkt van Geraardsbergen, donderdags op de Markt.

18


De redactie van de Giesbaergske Koleuren Gazette werkt op een vrijwillige en onafhankelijke manier mee aan een superdiverse samenleving in Geraardsbergen. We kunnen tevreden melden dat er voor ‘t eerst een

bidplaats voor de Ramadan van onze moslim-vrienden is gerealiseerd, Imshallah. Iedereen is welkom op de Iftar. Salam Alaikum! 19


Burgerbeweging Agseg! neemt het op voor trage wegen

Agseg! spreekt rechtuit In het teken van de ‘Doorgang voor iedereen’, een initiatief van Trage Wegen vzw​ , organiseerde Agseg​ ! op zaterdag 9 mei een actie om een afgesloten buurtweg in Geraardsbergen weer te openen voor publiek. Deze trage weg als veilige verbinding voor wandelaars en fietsers tussen Moerbeke/Viane en Geraardsbergen draagt voortaan de naam ‘Moerbeekse Marktweg’.

De actie van Agseg! met ‘Doorgang voor Iedereen’ in Geraardsbergen

Bedoeling van deze actie is om aandacht te vragen voor het belang van trage wegen in het algemeen en dit afgesloten pad in het bijzonder. Voor deze specifieke wandelweg loopt een proces bij het Vredegerecht. Hopelijk kan de afloop ervan resulteren in een heropening van deze buurtweg.

“Dit is beslist een symbooldossier waarmee we willen duiden op het belang van ook andere trage wegen in en rond Geraardsbergen. Samen met vele sympathisanten zijn we ervan overtuigd dat deze trage wegen kunnen bijdragen tot een betere en veiligere mobiliteit van de zachte weggebruikers”, onderstrepen de initiatiefnemers van Agseg!, dat staat voor ‘Alternatieve Geraardsbergse Socio-Ecologische Gemeenschap’. Het mag gezegd dat zowel op nationaal als op internationaal niveau de aandacht voor alternatieve manieren van verplaatsen stijgt en dat fietsers en wandelaars daarin een grote rol kunnen spelen. “Ook in België neemt op alle beleidsniveaus dat belang van duurzame en ecologische verplaatsingsmiddelen toe. Het gebruik van trage wegen is daarvoor belangrijk, aangezien onze weginfrastructuur Sympathisanten van de actie, met in het midden de actiedaar niet altijd is op voorzien. voerster van het eerste uur, Suzanne. Zachte weggebruikers kunnen dan beter gebruik maken van alternatieve trage wegen”, vervolledi- van de Trage Weg’ op 17 en 18 oktogen ze nog de intenties van de onafhan- ber e.k. Deze nationale actie is bedoeld kelijke burgerbeweging. om opnieuw opengestelde wegen in te Volgende afspraak van Trage Wegen wandelen, verder actie te voeren of een vzw is alvast ingepland, met de ‘Dag andere activiteit op te zetten. (WiSch) De Alternatieve Geraardsbergse Socio-Ecologische Gemeenschap!, kortweg Agseg!, is een (partij-)onafhankelijke burgerbeweging die zich actief inzet ten goede van de gemeenschap en haar leefomgeving, de openbare ruimte. Agseg! uit kritiek, doet aan vraagstelling en formuleert adviezen waarmee ze mee op het beleid wil wegen. Agseg! ijvert voor transparant bestuur en wenst alvast het goede voorbeeld te geven via deze site. Volg al de bij ons lopende dossiers op de voet op. Alle documenten, verstuurd en ontvangen, zijn raadpleegbaar. Informatie en duiding bieden wij via diverse links of onze blog. Opmerkingen of vragen zijn steeds welkom via de contactpagina. 20


Activisme Hart boven Hard Geraardsbergen

Omdat er wel alternatieven zijn Wereldwijd nemen burgers het heft in handen: ze geven aan wat ze anders en beter zouden willen. Politici hebben niet langer het alleenrecht in de beslissingen die het dagelijks leven uitmaken. In eigen land is Ringland daarvan een sprekend voorbeeld. Het Ringgenootschap vzw is eind 2013 opgestart door een groep mensen die sterk geloven in het concept ‘Ringland’, een overkapping van de Antwerpse ring. Ook in Geraardsbergen groeit het burgerbewustzijn: na Agseg! dat staat voor ‘Alternatieve Geraardsbergse Socio-Ecologische Gemeenschap’ is nu ook een lokale afdeling van Hart boven Hard opgericht. Omdat er wel degelijk alternatieven zijn. HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering. Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest. Het initiatief verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. Alle info op www.hartbovenhard.be

Bovenaan: De affiche van de eeste actie van Hart boven Hard Geraardsbergen

Onderaan: Deelnemers aan de Fietstocht verzamelden op de Markt 21


CVO TISJ Nele De Winde

Even voor het leven Het aanleren van een taal is een belangrijke stap in de participatie van het dagelijkse leven. Een goede communicatie opent deuren. Ook voor lesgevers blijft het leerrijk om met anderstalige mensen om te gaan. Een impressie uit de klas 1.1 van het CVO Sint-Jozef. Heerlijk is het om met mensen van verschillende origine te werken. Ik noem het vaak: ‘mezelf onderdompelen in kleur en cultuur.’ De groepsdynamiek is steeds verrassend. Aanvankelijk heb je een klas met twaalf individuen. Individualiteit is een belangrijk begrip en voor heel wat mensen een waarde. Maar je merkt dat die individuen ook een groep worden,

waarin stap voor stap de mensen elkaar leren kennen en waarderen. Dat proces hoop je als leerkracht te kunnen sturen en ondersteunen. De diverstiteit is sterk aanwezig, maar vooral uniek. Elk heeft zijn of haar achtergrond, levenservaring, motivatie,... Maar taal is wel heel duidelijk een bindmiddel om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Taal opent deuren en is verrijkend. Evenzeer vind ik het leuk om voeling te maken met die schoonheid van taal. Vaak is het ontwapenend om gewoon even te vragen hoe je in een andere taal iemand begroet of afscheid neemt. Maar de eerste stap moet wel gezet worden. Wederzijdse interesse en nieuwsgierigheid creëren een sfeer van ‘verbonden-

heid’. Handelen vanuit een ‘niet weten’, ‘niet-oordelen’. Want hoe vaak hebben we onbewust opvattingen en ideeën opgenomen uit de media. Ongeacht met wie ik communiceer: spreken vanuit een openheid, zonder verwachtingen en zonder oordeel. Dat is een dagelijkse oefening. Als NT2- leerkracht leer ik ontzettend veel bij, ik laat me altijd inspireren door de Loesje-spreuk: ‘Has the teacher learned anything today?’ Ik leer veel over andere culturen, levensvisies en vooral de schoonheid van zovele wereldtalen. Dankbaar ben ik om gedurende een periode deel te kunnen uitmaken van de cursisten en hun leven. Als is het maar even, maar sommige gesprekken en contacten zijn voor het leven. (NeW)

Klas 1.1 uit CVO Sint-Jozef - Foto © Studio Schrever

22


23


Fotografie & ontwerp: © Studio Schrever

Tot eind augus krijgen fietser bij Studio Sch (***) een korting in de winkel!

Omdat fietsen meer uitspaart dan brandstof.

uit Fietscampagne ‘We Cycle this City’, een camp 24


stus (**) rs hrever

Š Studio Schrever

(*)

)

(*) actie loopt van 1 juni t.e.m. 31 augustus 2015 (**) mensen die per fiets naar de winkel komen en de fiets bij het uitstalraam plaatsen (***) korting van 10% op pasfoto’s

pagne van Giesbaergske Koleuren Gazette 25


Fietspraat Walter Aelvoet

Doe zo voort, ook na uw vakantie In ‘Fietspraat’ brengt Walter Aelvoet, voorzitter van de Fietsersbond Geraardsbergen-Lierde, een stukje met zijn ervaringen als fervent fietser in het dagdagelijkse leven. Een stukje met goede raad voor tijdens uw zomervakantie, én erna. Keep ‘Cycling’! Een stad fietsvriendelijker maken is een werk van lange adem. Niet alleen de overheid moet overtuigd worden, ook de lokale handelaars en in het bijzonder hun autogekke klanten. Het centrum autovrij? Oeioei, ben je gek geworden? Een Griekse tragedie heeft er niets aan. Ervaring leert dat men, in alle steden (zowel groot als klein) waar men autovrije centra of wijken creëert en op die manier teruggeeft aan voetganger en fietser, op een enorme weerstand botst tegen dergelijke plannen. Pas enkele maanden later, wanneer blijkt dat het gezellig vertoeven is in een autovrije straat, gaan de laatste criticasters overstag. Wij kijken alvast uit naar de resultaten van de uitbreiding van de voetgangerszone in de Brusselse vijfhoek. Je mag er gif op nemen dat dit in een eerste fase tot verkeersellende zal leiden, reden te meer om de wagen buiten het centrum achter te laten en gebruik te maken van alternatieven als openbaar ver-

voer of fiets. Het valt me ook op, sinds ik met een plooifiets in Brussel rondtoer dat er wel degelijk serieuze inspanningen worden geleverd om de infrastructuur te verbeteren. Fietspaden waar het kan en fietssuggestiestroken waar deze niet kunnen maken het duidelijk dat hier ook plaats is voor de fietser. Je moet wel alert blijven en ik draag steeds een fluohesje, overtuigd dat meer dan één verstrooide (en wie is dat nooit?) automobilist hierdoor wordt gewaarschuwd. Honderd procent veiligheid bestaat niet en dat kon ik aan den lijve ondervinden. Op het fietspad in de Wetstraat richting Schu-

mannplein duikt er plots een vuilniswagen op, in een fractie van een seconde is het gepasseerd. Ik schreeuw boven alle straatlawaai uit, de bestuurder slaat zijn remmen dicht en op een zucht van mij komt hij tot stilstand. Je hebt dan enkele minuten nodig om te bekomen van de emotie en beseft dat je aan het ergste bent ontsnapt, in het andere geval kon je achteraan in zijn vrachtwagen “plaats nemen”. Maar ook in een kleinere gemeente kan één en ander gerealiseerd worden, en dan ik kijk ik naar onze buur, Lierde. Je kan niet verwachten dat in alle straten fietspaden uit de grond rijzen, maar op drukke verkeersassen fietspaden realiseren en waar mogelijk oude kerkwegels verharden, vormen mooie realisaties. Het eeuwige argument dat er geen geld is wordt hier wel degelijk ontkracht: voorzie in uw begroting van openbare werken een percentage voor aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden is de boodschap. Andere ingrepen die weinig kosten zijn fietsenstallingen waaraan de fiets kan vastgeklonken worden zoals aan de muziekacademie die onder impuls van de Fietsersbond en met de steun van de muziekschool werden gerealiseerd. Eigenaardig neveneffect, ze worden nu ingepalmd door brommertjes. Uiteraard is het voor jongeren aantrekkelijk om met dit speelgoed door de straten te zoeven, maar jammer genoeg zorgt het voor nog meer geluidsoverlast en komt de luchtkwaliteit zeker niet ten goede. De vakantie staat voor de deur: geniet ervan! Wandel en fiets naar hartenlust en doe zo voort, ook na de vakantie. (WalAe)

26


Mobiliteit Bewust per fiets

Fietscampagne “We Cycle this City” De milieubewuste redactie van de Giesbaergske Koleuren Gazette werkt een eigen Fietscampagne uit onder de klinkende naam ‘We Cycle this City’.

in de stad rijdt: je neemt (veel te veel) plaats in, je stoort je medemens met lawaai, gevaar, overlast, vervuiling en bovendien stoor je ook jezelf, want je raakt je auto niet kwijt’, vertelt de fotograaf en ‘Het conceptidee van onze maker van de campagne Wim campagne is om aan te tonen Schrever. ‘Bovendien sta je dat je beter niet met de auto met de auto voortdurend in

de file temidden van andere automobielen en word je er heus niet blijgezind van, van dat autogedrag’, gaat hij nog verder. De fietscampagne van de k(l)eurige krant wil meer mensen aanzetten om vaker de fiets te gebruiken. ‘Zeker voor korte afstanden is de fiets vaak

27

een betere oplossing’, rondt Schrever af. De volledige campagne op de website van de Gazette en op de Facebookpagina van Fietscampagne ‘We Cycle this City’. (F.I. Ets)


Giesbaergen multiculturèl

Colofon

Hoofdredactie: Wim Schrever Eindredactie: Wim Schrever Redactie: Wim Schrever Nele De Winde Koen Vandepopuliere Boniface Agboka Thierno Hamzata Sow Amir Jafari Jessy Wyffels Fotografie & Vormgeving: © Studio Schrever All rights reserved

© Studio Schrever

Tekst: Wim Schrever Nele De Winde Koen Vandepopuliere Nahid Mohammadi Jessy Wyffels Armand Matthijs Rob Meijer Van Putten Jolien Meijer Van Putten Petra Hubbeling Walter Aelvoet Ilse Demuyt Bertjan Oosterbeek Productie: Studio Schrever Uitgeverij: Uitg. Eigenbegeer

U kan de werking van de vrijwillige, onafhankelijke en interculturele Giesbaergske Koleuren Gazette ondersteunen via een vrijwillige bijdrage: alle bijdragen zijn welkom op rekeningnummer BE25 7370 1096 4982 van Uitg. Eigenbegeer, Buizemontstraat 19, 9500 Geraardsbergen, met vermelding ‘bijdrage Gazette’.

Oost-Vlaanderen Solidaire Provincie

“It is important to teach schoolchildren that violence is a fruitless approach to solving problems. The use of violence and force inevitably entails unanticipated consequences and rarely any solution. It would be much better if children grew up accustomed to the idea that the proper way to resolve problems is through dialogue, through reaching a mutually agreeable solution.”

H. H. Dalai Lama 28

Verantw. uitgever: Wim Schrever, Buizemontstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Redactie-adres: Buizemontstraat 19 9500 Geraardsbergen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.