Page 1

Het Zuidtreintje

Hét Wijkblad voor Gennep-Zuid

Jaargang 7

Nummer 2 / 2016 Jaargang 3, Nummer 2


Voorwoord Beste mensen, Zo tegen het einde van het jaar is het gebruikelijk dat er weer een wijkblad uitkomt. Dat noopt mij tot nadenken over de inhoud van het voorwoord. Je zou denken dat alles op een gegeven moment wel zo’n beetje gezegd en geschreven is waardoor het moeilijk wordt om weer een zinnig stukje te schrijven zonder de lezer te vervelen. Ik heb mijn best weer gedaan en het is aan u om te beoordelen of ik geslaagd ben in mijn opzet. Om te beginnen schoot mij te binnen dat het op 15 december 2016 exact 5 jaar geleden is dat de wijkraad officieel opgericht werd. Tijd om even stil te staan bij wat er in de afgelopen 5 jaar allemaal gedaan is. De samenstelling van het bestuur is nogal eens veranderd, zo ook weer dit jaar. Het blijkt dat het werk voor de wijkraad meer van mensen vergt dan dat zij gedacht hadden en dat het meer tijd kost dan zij daar voor over hebben. Ik geef het toe: je moet een beetje idealistisch zijn want je hebt te maken met een ambtelijke organisatie en zoals bekend die molens draaien, maar heel langzaam. Elk klein succesje is er een en al die kleine succesjes geven ons weer moed om door te gaan. Wij hebben nu goed contact met de gemeente en de samenwerking is sterk verbeterd, wij werken hier van beide kanten hard aan. Het is ook heel erg belangrijk dat je samen een doel voor ogen hebt, dat doel is omschreven in ons Wijk Ontwikkelings Plan. Dat plan is inmiddels 6 jaar oud en wij zijn op dit moment bezig dit plan te evalueren en wellicht besluiten wij dat er een nieuw plan moet komen. Daarvoor zullen wij u dan benaderen. Het organiseren van activiteiten in het buurthuis begint heel langzaam van de grond te komen. In 2017 zullen deze activiteiten flink uitgebreid worden, er zijn diverse vrijwilligers die hebben aangeboden workshops te geven. Houdt u dus de website, nieuwsbrief en plaatselijke kranten goed in de gaten voor (re)creatieve middagen en avonden in het buurthuis. Hebt u nog goede ideeën waar u ook aan mee wilt werken, laat het ons dan weten. Ook met de KBO zijn goede afspraken gemaakt betreffende de zogenaamde zomerschool zodat in de zomer ook in buurthuis “VanOns” activiteiten voor ouderen zullen worden georganiseerd. De Verkeerscommissie is goed bezig, een werkgroep heeft het voor elkaar gekregen een “Buurtlabel Veilig Verkeer” te verdienen (zie artikel elders in dit blad). De burendag is een overweldigend succes geweest, zelfs de weergoden hebben gezorgd voor een zonovergoten middag! 2


Het bloemschikken en handwerken zijn blijvende activiteiten die goed bezocht worden. De quizavond werd minder goed bezocht, maar die was dan ook in de vakantieperiode ingepland. Foute vrouwenbingo was ook erg geslaagd. Dit jaar zijn we helaas niet met de koffiekar de wijk in getrokken, hopelijk lukt dat wel weer in 2017. Nu nog de kersttocht die dit jaar weer nieuwe taferelen heeft en veiliger is gemaakt door het afsluiten van enkele straten. AL met al vijf jaar om met tevredenheid op terug te kijken en genoeg plannen om er nog eens vijf jaar mee door te gaan. Ik wens u namens de wijkraad heel erg mooie feestdagen en wij hopen u op een of meerdere van onze activiteiten te ontmoeten, Liesbeth Hubertus Voorzitter Wijkraad Gennep-Zuid ___________________________________________________________________

Speeltuinroutes. Wij willen u er aan herinneren dat er in de hele gemeente speeltuinroutes gemaakt zijn. Deze zijn ideaal om met u (klein)kinderen of neefjes en nichtjes, een gezellige actieve dag buitenshuis door te brengen. U kunt er ook voor kiezen om eens naar een ander dorp of andere wijk in de gemeente te gaan. Sommige routes zijn zo groot dat je gemakkelijk een hele dag bezig bent als je meer dan een half uur per speeltuin uittrekt. Het wordt helemaal feest als u in een van de speeltuinen gaat picknicken. De kinderen zullen u zeker dankbaar zijn en u kunt samen terug kijken op een geslaagde dag. Kijk op de website voor de diverse routes en arrangementen. Namens de wijkraad wensen wij u heel erg veel plezier!

Handwerkclub Hebt u nog hulp nodig bij het handwerken? Kom dan gezellig bij ons aan tafel, elke donderdagmiddag van half 2 tot half 4 in buurthuis VanOns. 3


Heikant en Bosje bij Van Ons: 2016 loopt al aardig op z’n einde. Voor de Heikant gaat echter nu hopelijk een nieuwe fase in waarin we eindelijk de handen uit de mouwen kunnen gaan steken. Vooralsnog moeten we nog heel even geduld hebben. We zijn nog steeds druk in gesprek met Dichterbij en de projectontwikkelaar CRA. Ook nemen we nog steeds zitting in de klankbordgroep zoals die in de structuurvisie is vastgelegd. In deze klankbordgroep hebben we recent nog gehoord dat men druk bezig is om een bestemmingsplan op te stellen. Hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de verschillende belanghebbende (waaronder naast de wijkraad ook stichting Limburgs Landschap, Kinderopvang Madelief, de verwantenraad van cliÍnten van Dichterbij en de kinderboerderij). Daar gaat echter nog wel wat tijd in zitten. Tijd die wij eigenlijk niet hebben. Zoals al eerder gemeld, mogen wij een deel van het terrein een invulling geven als een permanent park (in het rode gebied op onderstaande kaartjes). Hierin is goed te zien dat de groenstrook naast de Burgemeester Gilissenweg versterkt en verbreed wordt en een verbinding vormt met het bosje aan de andere kant van de weg (richting het buurthuis). Daarnaast is er nog een deel wat we mogen invullen wat mogelijk de eerste 10 jaar niet bebouwd wordt en mogelijk zelfs langer niet (in het blauwe gebied). Tijdens de goed bezochte infoavond van 13 juni hebben we de huidige plannen al laten zien. Hieronder staan de gebieden nog een keer aangegeven. Links met het gebied in de tijdelijke situatie en rechts de eindsituatie.

Mogelijke invulling van het deel Oost: het bovenste deel boven het omlijnde is het permanente deel. En het onderste omlijnde deel is het tijdelijke deel, waar in de rechtse tekening woningen staan getekend. 4


Op korte termijn hopen we echter dat we groen licht krijgen om de eerste stappen te gaan maken in de aanleg van het park. Een eerste stap zal zijn dat de contouren van de gebieden uitgezet gaan worden, zodat het gebied ook buiten zichtbaar wordt. Ook willen we dan starten met de echte invulling van het plan. Voor de aanleg van dit park zoeken we overigens nog mensen die mee willen gaan helpen om deze (tijdelijke) invulling vorm te geven. Mocht u daar zin in hebben, dan kunt u dat altijd via de wijkraad aangeven via info@wijkraadgennep-zuid.nl. Daarna zal stukje voor stukje het park aangelegd worden en ook hierbij kunnen wij uw hulp heel erg goed gebruiken. Vele handen maken licht werk! Commissie de Heikant.

Rechterhand gezocht! Werken voor de wijkraad kan heel veel tijd en energie kosten. Hoeveel tijd en energie je er in stopt, dรกt bepaal je grotendeels zelf. Wรกรกr je aan werkt kies je helemaal zelf. Langzaam maar zeker zien wij de invloed van de wijkraad op de wijk en dat geeft zeer veel voldoening, maar we zijn er nog niet! De wijkraad heeft wel een opdracht en die staat omschreven in het Wijk Ontwikkelings Plan (zie onze website). Er is dus nog genoeg werk te doen! Om die opdracht uit te voeren heb je meerdere mensen nodig. Naast de voorzitter is een goede secretaris noodzakelijk. Onze huidige secretaris, Netty Vrugt, is helaas per 1 november 2016 gestopt omdat zij het werk voor de wijkraad niet kan combineren met haar fulltime baan en praktijk. Wij zoeken dus een goede opvolger voor haar. Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die minimaal 4 uur per week tijd heeft om met de voorzitter lopende zaken te bespreken en af te handelen, notuleren en brieven/e-mails te beantwoorden en het archief bij te houden. Daarnaast is er regelmatig overleg, ook overdag, met diverse instanties. Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Liesbeth Hubertus, telefoon 0485-514779, e-mail: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl Wij horen graag van u! Namens de wijkraad Liesbeth Hubertus, voorzitter 5


Kersttocht 2016 15de Levende Kersttocht door straten Gennep-Zuid op vrijdag 16 december 2016 In 2002 is een groepje vrijwilligers begonnen om in de straten van Gennep-Zuid een kersttocht te organiseren. De meesten van het eerste uur zijn er nog bij en vol enthousiasme gaan zij dit jaar voor de 15de keer hun best doen om er samen met vele vrijwilligers op vrijdag 16 december weer een mooie avond van te maken.

De kersttocht voert u langs vele personages uit het Bijbelverhaal. De tocht is uitgezet in enkele straten rondom buurthuis VanOns in Gennep-Zuid. De tocht is voor iedereen geschikt, jong en oud, gelovig en ongelovig, met en zonder beperking, met en zonder rolstoel, met en zonder kinderwagen, alleen of samen. Sinds 2014 worden toneelspelers uitgenodigd om een rol te vertolken in mooie nieuwe kostuums en op prachtig aangeklede locaties langs de route. Diverse muzikanten en koren dragen bij om de tocht van een kerstsfeer te voorzien. Aanwonenden dragen hun steentje bij door hun huis met verlichting te versieren of om een vuurkorf aan te steken. Onderweg wordt in een “herberg” warme chocomel en glühwein uit gedeeld. Al deze vrijwilligers zijn ook dit jaar weer bereid om hun rol te spelen in het verhaal en u hiermee een onvergetelijk gezellige en magische avond te bezorgen. Maar er is weer heel wat nieuws dit jaar! Warmt u zich aan het vuur bij de schapen en luister ondertussen naar de spannende verhalen van de herders! Ook het Norbertplein ondergaat een metamorfose. 4Events organiseert hier een sfeervolle kerstmarkt met allerlei lekkers en een warm vuurtje. De Kerstman ontbreekt uiteraard niet. In het buurthuis kunnen kinderen als vanouds een kerststukje maken en wilgentenen vlechten. Verder wordt in het buurthuis de gezellige hobbymarkt gehouden waar u nog kleine kerstcadeautjes kunt kopen. 6


De kerstmarkt en de kersttocht starten om 18.00 uur op het Norbertplein en gaan zeker door tot 21.00 uur. Om kwart voor 9 vertrekken alle personages naar de kerk om het kindje Jezus te begroeten. Voor het eerst worden de straten rondom het buurthuis uit veiligheid, afgesloten voor verkeer. Desondanks vragen wij u om de kinderen iets reflecterends of lichtgevends te laten dragen zodat zij goed zichtbaar zijn. Dit jaar starten wij dus vanaf het Norbertplein. Kleed je warm aan, bijvoorbeeld als herder of romein of handelsreiziger of wat je zelf maar leuk vindt, want je gaat een boeiende reis maken door een koud land! Wij hopen dat u met ons samen komt genieten van deze kersttocht, Andrea, John, Lies, Nelly en Liesbeth

Wilt u alvast weten hoe de route loopt kijk dan naar de plattegrond: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1786943 Meedoen is gratis dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Gemeente Gennep, VSB fonds, Groothandel Snellen, Jumbo, 4-Events, Woningcorporatie Mooiland en Van Tienen uit Zeeland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Andrea Welles , telefoon: 06-1122-1139 of per e-mail: a.welles-janssen@dichterbij.nl Liesbeth Hubertus, telefoon: 0485-514779 of per e-mail: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl 7


Burendag 2016: Buregezellig Afgelopen 24 september vierde wijkraad Gennep-Zuid weer Burendag. Een landelijk initiatief van het Oranjefonds om mensen met elkaar iets te laten doen voor hun eigen buurt. Het begon om half twee en duurde tot half zes. Het terrein was versierd, er stonden tenten voor sommige onderdelen van deze feestelijke dag. De tenten waren ook heel nuttig voor de schaduw, die op deze zonovergoten dag soms nodig was. De gratis ranja voor de kinderen was niet aan te slepen. Wat was er dit jaar allemaal: een springkussen in de vorm van een survivalbaan, discomuziek, een mechanische stier, een ballonnenwedstrijd, de judoclub, schminken, een mobiele kinderboerderij, ponyrijden en een huifkartocht. Alle attracties waren gratis te gebruiken. Dit jaar was er ook een friettent. Vorig jaar hebben zo’n 80 kinderen onze Burendag bezocht. Dit jaar hadden we gerekend op 150 kinderen. Voor de eerste 150 kinderen was er dus een zakje chips en een friet met mayonaise ingekocht. De ouders kregen een kop koffie of thee met een plak cake. Indien men iets anders wilde, kon men terecht bij de friettent.

Verder was er een remproef van een auto door Veilig Verkeer Nederland. Dit in verband met het behaalde veiligheidslabel voor Gennep-Zuid. 8


Het was een heerlijke drukke dag met veel gezelligheid. Deze dag was mogelijk door de vele sponsoren die ieder hun steentje hebben bijgedragen. En door de vele vrijwilligers die hun vrije tijd hiervoor hebben geofferd, gedurende de voorbereiding en tijdens deze dag. Oftewel Burendag 2016: Buregezellig

Commissie Verkeer en Veiligheid Heeft u suggesties met betrekking tot verkeer en veiligheid in Gennep-Zuid, of wilt u zelf meehelpen om een situatie te verbeteren, dan kunt u dit melden via: verkeer@wijkraadgennep-zuid.nl of schriftelijk naar: Wijkraad Gennep-Zuid, Hoekweg 38, 6591 XN Gennep. Als u in het verleden al eens melding heeft gemaakt van een bepaalde verkeerssituatie en u heeft daar nog geen reactie op gehad, zouden wij willen vragen dit nogmaals te melden. Wij zijn ook maar mensen, en het kan gebeuren dat er een email doorheen is geglipt. Excuses hiervoor. Commissie Verkeer en Veiligheid.

Wethouder reikt buurtlabel uit Op de zonovergoten Burendag van Gennep-Zuid is door wethouder Welles van de gemeente Gennep het Buurtlabel Veilig Verkeer overhandigd aan een aantal buurtbewoners. Welles heeft op voordracht van Veilig Verkeer Nederland het label uitgereikt omdat de buurtbewoners van Gennep-Zuid zich al langere tijd actief bezighouden met de verkeersveiligheid in hun buurt. Welles refereerde aan verkeersveiligheidsprojecten op basisschool de Ratel, het zwaan-kleef-aan project. Meer recent nog is de voorgenomen ‘knip’ op de Willem Boyeweg om de verkeersintensiteit te verminderen die voorafgegaan werd door een enquête in de hele wijk, door buurtbewoners zelf. Deze initiatieven zijn een samenspel van buurtbewoners, gemeente, Veilig Verkeer Nederland, politie en andere lokale organisaties. Reden genoeg voor Veilig Verkeer Nederland om de buurt het Buurtlabel Veilig Verkeer toe te kennen. Eerder tekende één van de buurtbewoners samen met een afgevaardigde van het regionale bestuur van Veilig Verkeer Nederland een intentieverklaring in het kader 9


van de verkeersveiligheid. In deze verklaring is het voor behoud van het buurtlabel de bedoeling om de komende 3 jaar, minstens eenmaal per jaar een verkeersveiligheidsactie te organiseren in de buurt. Op deze wijze blijft de verkeersveiligheid onder de aandacht van de buurtbewoners, uiteraard van wezenlijk belang in een buurt met veel kinderen en een basisschool.

Als eerste aanzet voor het onder de aandacht houden van de verkeersveiligheid, heeft op de Burendag een heuse remproef plaatsgevonden. In verschillende demonstraties werd getoond wat de remweg is bij verschillende snelheden. Leerzaam voor groot en klein en dus weer een goede zet in meer bewustwording omtrent de verkeersveiligheid van de buurt.

Website: Nieuwe website: Sinds 27 april heeft de Wijkraad een vernieuwde website! De website is nu weer up to date en heeft een mooi modern jasje gekregen. De nieuwe website is te bekijken via: www.wijkraadgennep-zuid.nl Houd vanaf nu onze website en Facebookpagina in de gaten om het laatste nieuws uit de wijk te kunnen volgen. 10


Bloemschikken op maandag 19 december 2016 Op maandag 19 december 2016 gaan wij om 19.00 uur in buurthuis VanOns een kerststukje maken. U kunt bij dit kerststuk zelf kiezen in welke kleur u het maakt. Er zijn diverse kleuren beschikbaar. Zoals altijd zijn de kosten € 15,= exclusief koffie en thee maar inclusief alle materialen. Na afloop willen we graag samen met de deelnemers nog even gezellig het afgelopen jaar uitluiden. Een kleurenfoto van het kerststuk is te bewonderen op onze website: http://www.wijkraadgennep-zuid.nl/assets/Kerststuk.jpg Aanmelden kan tot en met zaterdag 17 december in het buurthuis (0485-512923) of via info@wijkraadgennep-zuid.nl.

Ons Wijkblad het “ Zuidtreintje “ wordt ook bij de Dia gedrukt. Hiermee maken we ook goed en zinvol werk voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk. Wij zijn graag bereid dit ook voor u te verzorgen, eventueel vooraf gegaan door een offerte.

11


Oproep voor taalmaatjes. Vluchtelingenzorg Gennep werkt met statushouders in de gemeente Gennep. Dit zijn vluchtelingen die erkend zijn en die een huis krijgen toegewezen in onze gemeente. De kinderen gaan naar school en de volwassenen moeten een inburgeringcursus doen. Omdat de taal het belangrijkste instrument is om te integreren hebben wij het taalmaatjes project opgezet. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die één keer per week een uurtje naar de vluchteling gaan om met hen Nederlands te spreken. Ook lossen ze kleine praktische problemen en vragen op, bijvoorbeeld als er een brief van de gemeente is gekomen die ze niet begrijpen. Oproep: er zijn veel vluchtelingengezinnen en –personen die in Gennep-Zuid wonen. Voor hen zoeken we dringend taalmaatjes. We kunnen iedereen gebruiken maar met name mannen en jongeren (18+) hebben we echt heel erg hard nodig. Wie vindt het leuk om in gesprek te komen met een andere cultuur? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anke Sonnemans door een mail te sturen naar anke@gennep-vluchtelingenzorg.nl.

12


Magneet Massage Gennep www.nettysprezzies.nl Bel /App voor een afspraak: 06-46235387 Reiki - / Magneet- Massage - Reiki Cursussen Magnetiseren Energetix Magneet Sieraden

Digitale nieuwsbrief Sinds 2015 geven wij een digitale nieuwsbrief uit. Afhankelijk van de hoeveelheid informatie komt hij een of twee maandelijks uit. In deze nieuwsbrief staan ook aankondigingen van activiteiten, zoals de bloemschikavonden. Mocht u de digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen hebben, stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar info@wijkraadgennep-zuid.nl en u ontvangt hem voortaan ook. Wij hangen de nieuwsbrief op in het buurthuis omdat wij begrijpen dat niet iedereen via de e-mail geĂŻnformeerd kan of wil worden. Tot ziens! 13


JUBILEUM 400 JAAR STADHUIS GENNEP Gedurende het hele jaar 2017 staat de gemeente Gennep op feestelijke wijze stil bij het 400-jarig bestaan van het oude Stadhuis in het historisch centrum van het stadje. Dit jubileum wordt een feest voor alle inwoners van de gemeente Gennep. Niet alleen komt het Stadhuis uitgebreid aan bod. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de opvattingen, gebruiken, beroepen en zorgen van de Gennepse inwoners uit de tijd waarin het Stadhuis werd gebouwd. Er is een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u geĂŻnformeerd over de activiteiten die nu al worden voorbereid. Aan veel daarvan wordt hard gewerkt door diverse verenigingen en organisaties. Maar er is nog veel ruimte voor anderen om zich daarbij aan te sluiten of om eigen activiteiten aan het jubileumprogramma toe te voegen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer het een feest wordt voor - maar vooral ook van - de inwoners van de gemeente Gennep. GEPLANDE ACTIVITEITEN OPENING JUBILEUMJAAR: Al aan het begin van 2017 vindt de opening van het jubileumjaar plaats. De ideeĂŤn daarover zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Verschillende mogelijkheden worden bekeken. Zo wordt er gedacht aan een receptie met genodigden uit het voormalige hertogdom Kleve. Toen het Stadhuis werd gebouwd behoorde Gennep immers tot het hertogdom Kleef. Maar er kan ook worden gekozen voor een bijzondere vergadering van onze gemeenteraad. Met College en raadsleden die zich gehuld hebben in kleding uit het begin van de 17e eeuw. SACRAMENTSPROCESSIE: Sacramentszondag 18 juni 2017 komt een eeuwenoude traditie weer tot leven met een grote sacramentsprocessie van de kerk naar het historische Stadhuis. ONDERWIJS: Zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs in de gemeente Gennep gaan in het schooljaar 2016/2017 aan de slag met projecten rondom 400 jaar Stadhuis en de historie vanaf de 17e eeuw. TENTOONSTELLING: In museum Het Petershuis wordt van 18 juni tot en met 27 augustus een tentoonstelling gewijd aan 400 jaar Stadhuis Gennep. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de grote stadsbrand in 1597, de wederopbouw van Gennep, de staatkundige verhoudingen en het dagelijkse leven in de afgelopen vier eeuwen. IN VOORBEREIDING SUMMMERTIME: Gedurende tien zaterdagen op rij - van 24 juni tot en met 26 augustus - staat Summmertime met diverse activiteiten in het teken van 400 jaar Stadhuis. 14


GENNEP REFORMATIESTAD: In 2017 wordt tevens stilgestaan bij het feit dat 500 jaar geleden in Gennep de reformatie is begonnen. De protestantse gemeente van Gennep is de oudste van Nederland. OPEN MONUMENTENDAGEN: Ook de open monumentendagen op 9 en 10 september 2017 zullen in het teken staan van 400 jaar Stadhuis. BOMBAKKES: Carnavalsvereniging Bombakkes organiseert op 11 en 12 november 2017 een groot feestweekend rondom het thema 400 jaar Stadhuis. AFSLUITING JUBILEUMJAAR: Tijdens de jaarlijkse kaarsjesavond op 21 december, wordt het feestelijk jaar voor het Stadhuis op de Markt in Gennep afgesloten. GEDURENDE HET HELE JAAR zijn er lezingen, mu- ziekuitvoeringen en door het IVN georganiseerde wandelingen in het cultuurhistorische landschap. De stadsgidsen zullen bezoekers langs historische plekken rondleiden, gekleed in historische kledij. HULP EN IDEEËN WELKOM SUGGESTIES/IDEEËN: Verder leven er bij diverse organisaties plannen om in het kader van 400 jaar Stadhuis Gennep activiteiten te ontwikkelen, zoals het houden van lezingen over de eerste helft van de 17e eeuw, het tonen van historische documentaires, organiseren van historische rondleidingen door de stad en het landschap eromheen, houden van workshops archeologie, het belichten van de historie van Gennep en de regio als pottenbakkerscentrum en het uitlichten van de dorpen in de eerste helft van de 17e eeuw op sociaal, kerkelijk en bestuurlijk gebied. UITNODIGING Kortom in het kader van de viering van dit jubileum rond het historisch Stadhuis staat er al veel op de rol. En is er al veel in voorbereiding. Maar suggesties en ideeën zijn en blijven welkom. Wie aan wil sluiten bij een of meerdere in deze nieuwsbrief genoemde activiteiten, kan zich opgeven bij: Ernst Lamers, voorzitter Summmertime, E-mail: lamers.vanriet@home.nl, tel. 0485-514342/06-23629187 of bij: Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers, E-mail: Andries@knevel.biz, tel. 0485-518510/ 06-53242005 Zie ook de website: www.stadhuisgennep400jaar.nl . Daar publiceren we het laatste nieuws, de programma's, end. Daar kan men zich ook opgeven voor deelname aan de activiteiten. We zoeken vooral mensen die tijdens grote evenementen zoals de historische markt, in de menigte willen begeven in een historische rol (bijv. monnik, bedelaar, sloerie, waarzegster, muzikant, of als gewone burger in passende kledij). 15


Wil je leren ponyrijden? Kom dan naar FNRS Bergemo! Wij zijn al bijna 40 jaar een Ruitersportcentrum! Het FNRS keurmerk garandeert: - Gediplomeerde instructeurs - Verzorgde en gezonde paarden - Veilig en plezierig paardrijden - Erkende ruiteropleidingen Naast lessen bieden wij buitenritten, leuke activiteiten zoals pony- en spelmiddag en tochten met paard en wagen aan! Bergemo is meer dan alleen paardrijden. Wij zijn onderdeel van Bergemo Recreatie: www.bergemorecreatie.com.

FNRS Bergemo / Hommersumseweg 39 / 6598 MC Heijen 0485-513194 / www.bergemo.nl / info@bergemo.nl 16


Agenda komende activiteiten 16 december Kersttocht 19 december Bloemschikken 19.00 uur - Buurthuis Van Ons Elke donderdagmiddag 13:30 - 15:30: Handwerkmiddag- Buurthuis Van Ons

Vacature Penningmeester Wijkraad Gennep Zuid is op zoek naar jou! Vindt u het ook belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen in onze wijk en een actieve bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen? Dan is onderstaande functie misschien wel iets voor u: Gezocht: Penningmeester (m/v) Interesse? Graag een keer meekijken hoe alles in zijn werk gaat? Mail naar: Liesbeth Hubertus: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl

Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid Voorzitter: Liesbeth Hubertus voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl Secretaris: Vacature secretaris@wijkraadgennep-zuid.nl Penningmeester: Vacature penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl IT-specialist: Harm Otten Harm@wijkraadgennep-zuid.nl Jeugd: Claudia van Dijk Claudia@wijkraadgennep-zuid.nl Algemeen lid, wijkblad: John Michels John@wijkraadgennep-zuid.nl Verkeer & Veiligheid: Johan Sauer Johan@wijkraadgennep-zuid.nl Algemeen lid: Angelique Stuut angelique@wijkraadgennep-zuid.nl Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl Bankrekening IBAN nr. : NL53 RABO 017.05.02.112 t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid

Voor al uw vragen en reserveringen belt u ons gerust even op. Te bereiken op tel nummer 0485-512923 Ook het adres om op de woensdagen aan te sluiten bij het EetcafĂŠ, ______________________________________________________________ 17


18


Maasziekenhuis Pantein

Bibliotheek Gennep

Tel.: 0485-845000

Ellen Hoffmanplein 25

Bezoektijden Algemene bezoektijden voor de meeste verpleegafdelingen: 09.00 – 20.00 uur. Uitzonderingen: Afdeling C4, Kind Op de kinderafdeling zijn ouders, broertjes en zusjes de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken.

Afdeling B4, Moeder De partner en evt. broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken. Voor de kraamsuites geldt dat er direct na de bevalling bezoek mag komen.

Post voor patiënten komt snel aan als u die stuurt naar: Maasziekenhuis Pantein t.a.v. ……………… Dokter Kopstraat 1 5835 DV BEUGEN

Tel.: 0485- 511220 Openingstijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 17.30 uur

Woensdag

13.30 uur - 17.30 uur

Donderdag 13.30 uur - 17.30 uur Vrijdag

13.30 uur - 19.00 uur

Zaterdag

10.00 uur - 13.00 uur -----------------------------

VVV- Gennep in het oude Stadhuis Markt 1, 6591 CP Gennep Tel.: 0485- 540266 Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 uur – 17.30 uur Zaterdag 10.00 uur – 14.30 uur ----------------------------------

Apotheek Medsen Brugstraat 25 Tel.: 0485-545500 Openingstijden

Parochie Norbertus Gennep-zuid

Maandag t/m vrijdag:

Norbertplein 18 6591 XA Gennep

8.00 uur – 17.30 uur

Diensten, elke zaterdag om 16.00 uur en om

Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

17.45 uur, de 16.00 uur dienst wordt verzorgd

Buiten de openingstijden :

door de pastorale dienst Dichterbij.

Apotheek Maasheggen in

Pastoor G.J.H. Kessels tel. 0485-511888

Maasziekenhuis Beugen. Tel: 0485-845732.

Parochie tel. 0485 - 515100

Geopend elke dag open

Email : kerk@norbertusparochie.nl

van 8.30 – 23.00 uur

Website : www.norbertusparochie.nl

19


Belangrijke telefoonnummers: Algemeen alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance

112

Apotheek Medsen

0485 - 545500

Bibliotheek Gennep

0485 - 511220

Dierenkliniek Gennep

0485 - 511872

Gemeente Gennep

0485 - 494141

Huisarts Gennep

0485 - 512317

Huisarts Ottersum

0485 - 512717

Huisartsenpost ( avond / weekend ) 0900 - 8880 Kindertelefoon

0800 - 0432 (gratis)

Maatschappelijk werk (Synthese)

0485 - 512934

Politie (niet spoedeisend)

0900 – 8844

.

Geachte lezer, Voor u ligt een uitgave van Wijkblad “ Het Zuidtreintje” . Op dit moment komt het wijkblad twee keer per jaar uit. Het wijkblad wordt bij 1700 huishoudens in heel Gennep-Zuid verspreid. De kosten hiervan slokken een groot deel van ons budget op. Bij deze willen we U ook hartelijk danken voor de ontvangen vrijwillige bijdrage. Een bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN nr.: NL53 RABO 017.05.02.112 op naam van Stichting Wijkraad Gennep-Zuid. Indien u dit wenst is het mogelijk om een advertentie te plaatsen in uw Wijkblad, voor de mogelijkheden en prijzen kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl. 20

Profile for WijkraadGennepZuid

Zuidtreintje december 2016  

Zuidtreintje december 2016  

Advertisement