Page 1

w Myszkowie Projekt poprawy efektywności w komunikowaniu się. http://flow-myszkow.blogspot.com/

Piotr Proba PG II rok mgr

ASP Katowice, Pracownia Projektowania Komunikacji Społecznej dr hab. W.Gdowicz, dr Justyna Kucharczyk, dr Andrzej Sobaś


str.

str.

1

Dizajn w Myszkowie -O projekcie

5 -Potencjał miasta

str. str.

str.

3-5

Wirtualny Myszków

str.

7 -Nasz wyjazd do Myszkowa 9 -Jak odebraliśmy miasto?

7–15

Warsztaty projektowe dizajn w Myszkowie

praca nad projektem wykonana wspólnie z grupą samodzielne badania oraz prace projektowe zawieszenie badań

str.

10 -Prezentacje

str.

13

Warsztaty z mieszkańcami

str.

17 -Przepływ informacji

str.

15

Wypracowanie 3 obszarów działań projektowych

Zwrot w projekcie

Organizacja warsztatów

str.

19

str.

20 -Plan warsztatów


w Myszkowie

30 -Internetow narzędzie komunikacyjne i informacje str. 32 -Publikacja z kontaktami str. 34 -Projekt wydarzenia str. 35 -Projekt identyfikacji wizualnej str. 37 -Podsumowanie

str.

Projekt strony internetowej

str.

23

Warsztaty z liderami stowarzyszeń

25 -Przebieg warsztatów str. 26 -Dostępne kanały kontaktu str.

str.

29

Brief projektu docelowego rozwiązania

str.

30–37

Koncepcja rozwiązań

Opracowanie graficzne


o projekcie...


Projekt dizajn w Myszkowie Drogi krajowe

Niska zabudowa

Projekt dizajn w Myszkowie jest prowadzony przez Pracownię Projektowania Komunikacji Społecznej Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzonej przez prof. ASP dr hab. Wiesław Gdowicz dr Justyna Kucharczyk dr Andrzej Sobaś Studenci realizujący projekt dizajn w Myszkowie w ramach zajęć pracowni Jagroda Rudek Magdalena Michna–Czyrwik Aleksandra Kołodziejek Katarzyna Bargieł Marta Miśta Adam Musielak Piotr Proba

Silna tożsamość dzielnicowa

Uczestnicy warsztatów spoza pracowni PKS Joanna Jaroszyńska Iwona Lisiecka Aleksandra Walczak Eksperci

stowarzyszenia

Paweł Jaworski Bartek Nawrocki Paulina Adamek-Rojek Grzegorz Gawron Naszym celem było przeprowadzenie wywiadów oraz zadań warsztatowych wraz z ekspertami, opartych na partycypacji społecznej. Wyniki badań były punktem wyjścia dla daleszej indywidualnej pracy. 1


Położenie geograficzne

Populacja

47,81%

Teren

Woda

Mieszkańcy

wiek

2

Lasy

Tereny rolne

Przyrost naturalny

Społeczeństwo starzejące się


Wirtualny Myszków Złoża mineralne Wirtualny Myszków to zbiór informacji opartych na ywiadach oraz wiadomościach związanych z miastem znajdujących się w sieci i prasie. Wszystko czego można się dowiedzieć o Myszkowie, nie będąc jeszcze w nim. Z zebranych informacji stworzyliśmy rodzaj infografiki opisujących charakterystykę miejsca. Myszków jako miasto ma pozytywny wydzwięk poza swoimi granicami, jest dobrze skomunikowany (droga wojewódzka) oraz leży w malowniczym terenie otoczonym górami. W myszkowie działa bardzo wiele stowarzyszeń, związków oraz organizacji pożytku publicznego. Jest zauważalna ogromna tożsamość dzielnicowa co przekłada się na brak poczucia przynależności do ogółu miasta, ważne są sprawy dielnicy. Charkterystyczna niska zabudowa. Położenie geograficzne - woj. Śląskie -> powiat myszkowski -> Myszków. Jest miastem z przewagą ludzi w przedziale wiekowym 25-54, społeczeństwo starzejące się. Ogromny potencjał w terenach zielonych, lasach. W Myszkowie znajdują się również złoża mineralne Miedzi, Srebra, Molibenu czy Wolframu. Trasy rowerowe w niewielkich odcinakch. Co trzeci mieszkaniec miasta ma styczność w jaki kolwiek spsosób z problemem alkoholowym. Myszków kiedyś jako miasto ogromnego przemysłu dziś po zamknięciu fabryk staje się miastem bezrobocia siegającego wg. danych z 2011 roku ok 20%. Zauważalna migracja mieszkańców, także ze względu na brak miejsc pracy. Myszków - miastem supermarketów, taką informacje także znaleźliśmy w sieci na forach gdzie mieszkańcy pisali o ogromnej ilości supermarketów pojawiających się w mieście.

Pozytywny odbiór miasta

trasy rowerowe

3


Problem alkoholowy

Migracja mieszkańców

Uzależnionych od alkoholu

Bezrobocie

umiejscowienie centrum miasta

Myszków miastem supermarketów

? miejsca do odpoczynku

4

miejsca zabaw dla dzieci

ogólnodostępny basen - zajęty

potrzebna obwodnica


Potencjał miasta Podczas wyszukiwania informacji natrafiliśmy również na kilka informacji, które wydawały się być potencjałem miasta. Były to jednak wnioski oparte jedynie na zebranych wiadmościach, co częściowo zweryfikowało sie podczas wyjazdu do Myszkowa. -Potencjał w terenach rekreacyjnych. Ogromna ilość „zieleni” w mieście, lasach, łąkach oraz dobre usytuowanie geograficzne.

potencjał w terenach rekreacyjnych

dobra komunikacja drogowa i kolejowa

-Dobra komunikacja drogowa i kolejowa. Przez Myszków przebiega jedna z głównych dróg wojewódzkich oraz szlak Kolei Wiedeńskiej. -Piękne zabytki. W myszkowie znajduje sie kilka zabytków, które można promować jako atrakcję turyrtyczną. -Potencjał w terenach pod uprawę winnic. Dzięki usytuowaniu geograficznemu w Myszkowie znajdują sie miejsca o dobrych warunkach dla uprawiania winnic.

piękne zabytki

potencjał w terenach pod uprawę winnic

-Myszkowskie frytki. Przed przyjazdam często słyszleiśmy o Myszkowskich frytkach znajdujących się na placu obok dworca PKP.

Myszkowskie frytki - miejsce spotkań

5


Projekt dizajn w Myszkowie...


Nasz wyjazd do Myszkowa w Myszkowie

Przygotowania do wyjazdu. Proces przygotowawczy skłądał się z kilku elementów, wspólnego projektu znaku identyfikującego, plakat z opisem wydarzeń, wlepek, oraz identyfikatorów i ankiet. Projekt loga. Logo składa sie z dwóch elementów, stałego i zmiennego. „Dizajn w” jest niezmienną części na podlewie koloru szarego oraz z części zmiennej z nazwą miasta i ze zmienym kolorem podlewu w zależności od edycji projektu. Zastosowany krój pisma to Klavika w odmianie bold oraz light. Projekt Plakatu, identyfikatorów Plakat w formacie 50x70 był formą promocji naszej akcji w mieście, zawierał harmonogram spotkań , warsztatów oraz wykładów. Identyfikatory imienne.

WYKŁADY WARSZTATY

SPOTKANIA

Plan wyjazdu Miejsca, które musimy zobaczyć, czyli najważniejsze obiekty w Myszkowie wg studentów Pracowni Komunikacji Społecznej 1. Papiernia 2. Bobolice - zamek 3. Dworzec kolejowy 4. Pałac Fabrykanta 5. Hale dawnego Wartexu 6. Jezioro w Pohulance 7. Budynki dworskie i folwarczne w Będuszu 8. Fabryka obuwia 9. Światowit 10. Centrum Mrzygłodu.

7


Spotkanie w Urzędzie Miasta -zainteresowanie -dobre wrażenie

Miejski Dom Kultury -pozytywna energia -akcja -dużo ludzi

Kościół św. Stanisława -reprezentacyjny -schludny

Okolice dworca PKP -pustka -zaniedbanie -zagubienie -wizytówka miasta -zabytkowy dworzec Przejście podziemnne -świetne graffiti -ciekawa przestrzeń -zaniedbanie

„Podkowa” -chaos -natłok -nieczytelność

8


Jak odebraliśmy miasto? Ta część warsztatów polegała na opisaniu w kilku słowach naszych odczuć w kontekście oglądanych miejsc, które towarzyszyły nam podczas spaceru. Początkowo odbiór miasta miał przeważająco negatywny wydzwięk, dopiero rozmowa z mieszkańcami dodała więcej pozytywnych uczuć. Myszków nie jest miastem zaniedbanym, lecz brakuje tam kilku decyzji estetycznych takich jak uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej. Nie jest to jednak odosobniony przypadek, ale problem pojawiający sie w większości miast.

Budynek pałacowy -z innej bajki -przepych -elegancja

Stara papiernia -zainteresowanie -przemijanie -duch miasta

Warta -dysonans -natura -spokój

9


Prezentacje Podczas wyjazdu do Myszkowa przeprowadzonych zostało kilka otwartych wykładów w Domu Kultury w Myszkowie. Prezentacje odbyły się kolejno w trzech pierwszych dniach wyjazdu do Myszkowa. Były nie tylko wprowadzeniem do tematyki percepcji otoczenia, metodyki design thinking dla mieszkańców, ale i poszerzeniem wiedzy studentów biorących udział w projekcie dizajn w Myszkowie. Cykl wykładów był otwarciem warsztatów w obecności prezydenta miasta Myszków Włodzimierza Żaka.


Prezentacje Perspektywa socjologiczna w poznawaniu i badaniu społeczności lokalnych. (dr P. Rojek-Adamek, dr G. Gawron) Mstów i Radlin (studium przypadku prof W. Gdowicz; mgr M. Więckowska + przykłady Asia Jaroszyńska; Adam Musielak) Przestrzeń publiczna w kontekście przemian społecznych. (dr A. Sobaś) Architektura. Przestrzeń publiczna. Tożsamość. (arch Bartek Nawrocki) Design jest dla ludzi - dr J. Kucharczyk Napraw sobie miasto - co to jest? (P. Jaworski)

11


12


Warsztaty z mieszkańcami Warsztaty z mieszkańcami zatutuowane „Analiza społecznej percepcji miasta.” prowadził Paweł Jaworski. Zajęcia zostały poprzedzone moderowanym przez PJ spaceram po mieście. Spacer został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap miał na celu budowania obrazu miasta, to spcer po wcześniej wytypowanych obiektach, w odległościach, które mogliśmy przebyć pieszo. Kolejny etap to dotarcie samochodami do miejsc bardziej oddalonych. Druga forma została wprowadzona ze względu na duże odległości między dzielnicami miasta Myszków. Uznaliśmy miasto za wyjątkowo rozczłonkowane, co jest wynikiem powierzchni miasta (ok 73,59 km²) oraz dzielnicami przedzielonymi powierzchniami zielonymi i rolnymi. Podczas warsztatów z mieszkańcami oraz liderami stowarzyszeń pracowaliśmy nad ich własnym obrazem miasta. Pracując w grupach opracowywaliśmy mapę Myszkowa dowiadując się o miejscach szczególnych. Mogliśmy poszerzyć swoje wyobrażenie miasta o komentarze mieszkańców. Poznaliśmy nie tylko ciekawe miejsca i obiekt ale także wiążące się z nimi historie i ogólne uwagi. Cenne okazały się również informacjie dotyczące samych mieszkańców, wewnętrzne konflikty dzielnicowe oraz predyspozycje społeczne.

Szczegółowe problemy, które wskazywali mieszkańcy oraz dostrzeżony potencjał, pogrupujemy według własnej klasyfikacji. Potem to zdokumentujemy i stworzymy zestaw kluczowych problemów i możliwości, które można rozwiązać za pomocą projektów. Paweł Jaworski 13


dobór środków przekazu (forma komunikatu) istniejące środki przekazu wskaźniki: – ilość – jakość – skuteczność

współpraca podmiotów generujących przekaz: (różne źródła, zbiorcza informacja, jedno jasno określone miejsce)

sieć informacyjna (przenikanie się mediów)

osoba nadzorująca przepływ miejsca strategiczne dla przekazu

PRZEPŁYW INFORMACJI pozycjonowanie przekazu (hierarchia ważności)

ujednolicenie przekazu

źródła informacji podmioty

określenie grupy docelowej

media

jak zbadać skuteczność przekazu?


Wypracowanie 3 obszarów działań projektowych Wypracowaliśmy trzy obszary działań z potencjałem projektowym. Filtrując wszystkie zebrane informacje przeprowadziliśmy burze mózgów i analizę zebranych informacji. Porządkowaliśmy oraz kategoryzowaliśmy występujące problemy. Zawęziliśmy nasze spostrzeżenia do wizji negatywnej oraz szansy rozwoju. Zajeliśmy się więc szansami rozwoju, które pogrupowaliśmy na trzy obszary. CENTRUM – Problem z określeniem centrum miasta przez mieszkańców. REKREACJA – Myszków jest wyjątkowo zielonym miastem, znajdującym się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. PRZEPŁYW INFORMACJI – Problem z przepływem informacji pomiędzy stowarzyszeniami nieefektywne informowanie mieszkańców Myszkowa. Mieliśmy możliwość rozpoczęcia samodzielnej drogi projektowej wybierając jeden z trzech wypracowanych obszarów.

tereny zielone potencjał: lasy, stawy, rzeki... stan obecny – analiza: właśność, infrastruktura, informacja... dostępność: matki z dziećmi inwalidzi

możliwości: stworzenie infrastruktury, nad / wodny biznes, agroturystyka organizacja – plan działań, partycypacja

jak dotrzeć? – możliwości dojazdu – informacja i jej rodzaj (oznaczenie na obszarze miasta / informacja poza miastem; mobilność?)

REKREACJA czasowość? / sezonowość?

punkty przystankowe (ławki, wiaty)

oferta dla różnych odbiorców: (wędkarze, dzieci, rowerzyści...)

mała architektura i wyposażenie, infrastruktura...

partnerstwo: inwestorzy, przedsiębiorcy podział / wyznaczenie władze miasta, organizacje po- obszarów dla poszczególnych zarządowe, mieszkańcy... odbiorców?

połączenia między ośrodkami rekreacji

skala inwestycji (dla kogo?) charakter obszaru działań (co? gdzie?)

odpowiedź na potrzeby mieszkańców

jaka funkcja? jakie są oczekiwania? w co zainwestować?

rozwój przedsiębiorczości (bogatsza oferta)

powiązania usług z miejscem

dlaczego mieszkańcy chcą mieć centrum?

czy musi być trwałe czy może być czasowe?

imprezy cykliczne (czasowe zamknięcie ul. Kościuszki) program czy infrastruktura? (usługa czy miejsce?)

CENTRUM ruch drogowy (stan obecny i skutki zmian) mała architektura (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci)

czasowe wyposażenie strategia organizacji (plan działań)

partnerstwo: – mieszkańcy – Urząd Miasta – lokalni przedsiębiorcy

15


www. ...

?

przedstawienie informacji odbiorcy

klarowanie informacji

proces zbierania informacji

16


Przepływ informacji Problem z przepływem informacji w Myszkowie był zauważalny już po promocji naszego wydarzenia „dizajn w Myszkowie”. Zastosowaliśmy kilka narzędzi do komunikacji, które nie sprawdziły się w zastanym środowisku. Korzystaliśmy z informacji prasowych, wyświetlacza led przed Urzędem Miejskim oraz z Plakatów. Najskuteczniejszym kanałem okazała się jednak droga pantoflowa, na którą na początku naszej przygody z Myszkowem nie mieliśmy wpływu. Rozmawiając z mieszkańcami w ich odczuciu w mieście nic się nie działo i nie widzieli tam oferty skierowanej dla siebie. Mówili często, że o wydarzeniach dowiadywali się po tym kiedy miały miejsce a często nie potrafili odczytać grupy docelowej. W rozmowach z przedstawicielami stowarzyszeń, także pojawiły się informacje o nie wystarczającej wiedzy na temat działań organów współpracujących na rzecz mieszakńców. W Myszkwoie działa ponad 32 stowarzyszenia i wiele związków oraz kół generujących wydarzenia i zapewniającycj zajęcia dla różnych grup wiekowych. Jest to ogromna ilość organizacji, która działa we wspólnym celu nie koniecznie ze sobą współpracując. Zauważyłem więc dwoistość problemu z przekazywaniem informacji w mieście. Na płaszczyźnie stowarzyszenia <-> stowarzyszenia oraz stowarzyszenia -> mieszkańcy. Podziliłem więc pracę nad projektem poprawy przepływu informacji na dwa etapy. Wyniki pierwszego etapy poprawy efektywności w komunikowaniu się organizacji generujących wydarzenia miały być bazą do pracy nad etapem drugim projektu angażujac w ten proces mieszkańców.

Wypracowaliśmy kilka warunków, które stały się podstawą badań i poszukiwań rozwiązania problemu: dobór środków przekazu (forma komunikatu) miejsca strategiczne dla przekazu żródła informacji (podmioty) osoba nadzorująca przepływ istniejące środki przekazu wskaźniki (ilość, jakość, skuteczność) określenie grupy docelowej media pozycjonowanie przekazu (hierarchia ważności) współpraca podmiotów generujących przekaz (różne źródła, zbiorcza informacja, jedno jasno określone miejsce) ujednolicenie przekazu sieć informacyjna (przenikanie się mediów) jak zbadać skuteczność przekazu? W pierwszym etapie rozważałem projekt strony internetowej, której działanie oparłem na schemacie rzeki, i kilkoma etapami gromadzenia i weryfikacji danych. Zwrotem w myśleniu był pomysł na zorganizowanie warsztatów, które miały wskazać działające w Myszkowie kanały i poszerzyć informację na temat drogi komunikatu. Prace nad koncepcją strony internetowej zostały więc wstrzymane do czasu wryfikacji informacji.

17


Idea, plan, realizacja...


Organizacja warsztatów Lista organizacji, z którymi nawiązano kontakt Informacja z UM w Myszkowie odnośnie zarejestrowanych stowarzyszeń, organiacji oraz klubów generujących wydarzenia zawierała 34 pozycje. Udało mi się skontaktować z ponad 20 jednostkami. Kontakt z organizacjami okazał się trudniejszy, niż wydawało się na początku procesu. Główną ideą miał być kontakt osobisty, zaproszenie na warsztaty i wstępne wprowadzenie do tematu. Ze względów logistycznych w większości kontakt ograniczył się do rozmowy telefonicznej. Zdobywanie listy kontaktowej okazało się równie skomplikowane jak chęć osobistej wizyty. Część zdobytych numerów telefonów okazała się nieaktualna. Przełomem w sprawnym komunikowaniu się ze Stowarzyszeniami okazało się zaangażowanie osoby z myszkowskiego środowiska. Poprosiłem o pomoc Panią Aleksandrę Pindych (dyrektor MDK w Myszkowie), co nadało zupełnie nowy ton w sposobie rozmów. Osobie ze środowiska łatwiej o zdobycie zaufania i zdobycie kontaktów, nawet tych prywatnych.

Uczniowski Klub Sportowy Spartakus

Podczas indywidualnej próbie kontaktu musiałem włożyć ogromny wysiłek w budowanie zaufania i przedstawić dużo więcej szczegółów związanych z projektem oraz organizowanymi warsztatami. Kontakt Pani dyrektor od samego początku rozmowy miał wydźwięk bardzo przyjemnej konwersacji pełnej zaufania.

Stow. Dworzec Kultura

Po ustaleniu dokładnej daty i miejsca warsztatów osobiście kontaktowałem się z przedstawicielami zapraszając na warsztaty oraz potwierdzając udział. Ze względu na dość dużą liczbę zainteresonwanych praca wymagała przygotowania specjalnych list, oraz prowadzenia raportów z rozmów.

Stow. Złote Serce

Organizacje podzieliem na dwie kategorie. Stowarzyszenia o sportowych i rekreacyjnym charakterze oraz zajmujące się zróżnicowaną działalnością społeczną.

Cech Rzemiosł Różnych Myszków

Uczniowski Klub Sportowy Herkules Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Będusz Ludowy Klub Sportowy Myszków Klub Sportowy Warta Callida Klub Sportowy LZS Mrzygłód Uczniowski Klub Sportowy przy MOSiR Myszków Towarzystwo Sportowe Libero Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Liga Obrony Kraju Osiedlowy Klub PTTK m-2 Stow. Kreatywni Aktywne Kobiety Powiatu Myszkowskiego Polski Związek Niewidomych koło w Myszkowie Stow. Podlas Speleo Stow. Artystyczno-Sportowe Manus MDK Myszków

19


Organizacja warsztatów Narzędzia przygotowujące do warsztatów to ankiety wg., których były prowadzone rozmowy. Zestaw Pytań miał na celu uzyskanie informacji na temat sposobów kontaktowania sie Myszkowian, oraz rodzajów promocji wydarzeń na terenie miasta. Ważne były również uwagi na temat idealnego schematu kontaktowania się, gdyż w tym pytaniu poznawaliśmy już wstępne oczekiwania odbiorców. Bardzo ważną częścią warsztatów była również obecność eksperta w tematyce społecznej, wieloletniej działaczki społecznej Pani Heleny Breczko, która jest prezesem Zabrzańskiego Forum Organizacji Pozarządowych RAZEM, oraz pełnomocnik prezydenta miasta Zabrze do spraw osób niepełnosprawnych. Nasz ekspert opowiedział o zaletach i możliwościach jakie daje łączenie się organizacji w  większe jednostki. Do przeprowadzenia Warsztatów powstał również plan działania. Plan był szczegółowycm szkieletem warsztatów dla moderatorów.

Lista Pytań Nazwa instytucji? Jaki jest zakres działań organizacji? Jak instytucja współpracuje z innymi organizacjami podczas pracy nad projektami lub organizowaniem wydarzeń? Jak do tej pory wyglądała komunikacja pomiędzy organizacjami? Za pomocą jakiego kanału komunikowali się państwo z współtwórcami projektów? •listownie •telefonicznie •mailowo •osobiście •inne... Jaki zakres obejmowała współpraca z innymi podmiotami? Co sądzisz o współpracy? Czy słyszałaś/słyszałeś o Centrum Organizacji Pozarządowych? •tak •nie Co sądzisz o COP? Jak mogłoby wpłynąć założenie COP w Myszkowie na współpracę między organizacjami? W jaki sposób promujesz działania swojej organizacji? Wybierz najlepszy kanał przekazywania informacji w Myszkowie.

•prasa •radio •internet •plakat •telewizja •osobiście •inne... Jak wyglądałby idealny schemat komunikacji z innymi organizacjami? Jak wyglądałby idealny schemat komunikacji organizacji z mieszkańcami?


Plan warsztatów

15.00

• Wprowadzenie do tematu Przedstawienie wniosków wywiaów oraz ankiet Prezentacja przykładów sprawnego przepływu informacji, możliwości.

15.30

• Dobre praktyki. Prezentacja Pani H.Breczko

- ćwiczenia w grupach • Część warsztatowa 16.00

ćwiczenie1 (15 min) Prośba o wylosowanie karteczki z nazwą myszkowskiego stowarzyszenia i napisanie w dwóch zdaniach o organizacji i prowadzonych przez nie projektach. cel Ćwiczenia ma pokazać znajomość lub brak znajomości współdziałaczy na rzecz miasta i obywateli. Naświetlenie luki w przepływie informacji i promocji projektów będzie pkt wyjścia do następnego zadania.

16.15

ćwiczenie2 (15-20 min) Określenie odpowiedniego kanału do przekazu informacji (jaki kanał jest dla nich skuteczny i z jakiego korzystają). Praca w grupach 5 os. polegająca na wypisaniu znanych im narzędziach do przekazu informacji i wypunktowaniu ich zalet i wad. cel Wyklarowanie skutecznej drogi informacji nad którą będziemy pracować

16.35

ćwiczenie3 (20 min) Mini blueprint wybranego kanału. Droga jaka informacja musi pokonać oraz jak wygląda jej przygotowanie oraz jakie osoby potrzebne do działania procesu. cel Znalezienie problemu, zakłócenia lub komplikacji podczas drogi jaką przebywa informacja zanim trafi, lub nie do odbiorcy. Zwrócenie uwagi na interesariuszy w wybranym procesie.

16.55

ćwiczenie4 (20 min) Burza mózgów. Pomysły na usprawnienie przepływu (brainstorming oraz metoda 365 brainwriting). cel Wypracowanie jak największej ilości pomysłów, tych przyziemnych i bardziej futurystycznych.

17.15

ćwiczenie5 (10-15 min) Lej pomysłów. Filtrowanie pomysłów pod względem ich wykonalności i wpływu na rozwiązanie problemu. cel Oststeczna krystalizacja kanału, wstępnej idei projektu.

17.30

• Podsumowanie warsztatów

21


Projekt poprawy efektywnoĹ&#x203A;ci w komunikowaniu siÄ&#x2122;.


Warsztaty z przedstawicielami Stowarzyszeń Lista uczestników warsztatów Warsztaty zostały zorganizowane w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 28 lutego 2014. Warsztaty miały na celu wypracowanie wspólnie jasno określonych zalet oraz wad dostępnych kanałów komunikacji w Myszkowie. Znalezienie ewentualnych luk, możliwości oraz ewentualnych rozwiązań potrzeb. Po przybliżeniu etymologii projektu, przypomnieniu wyników projektu dizajn w Myszkowie oraz wyjaśnieniu tematu odbywających się warsztatów, przedstawiony został plan projektu poprawy efektywności w komunikowaniu się w Myszkowie. Dzięki odpowiedniemu schematowi pokazano jak ważną strukturą miasta są organizacje generujące wydarzenia i jak ogromny wpływ na mieszkańców ma sprawna komuniakacja pomiędzy nimi.

Męcik Sylwia Podlas-Stowarzyszenie Osiedlowe

Projekt prowadzony jest w dwóch etapach. W pierwszym pracujemy nad poprawą wymiany informacji pomiędzy samymi organizacjami, następnie bazując na wypracowanych metodach zaimplementujemy działające wartości na płaszczyźnie stowarzyszenia ->mieszkańcy.

Sławomir Wawryło Towarzystwo Sportowe Milenium

Przedstawiony został również zbiór dobrych projektów, które powstały przy współpracy różnych organizacji, lub kilku jednostek działających wspólnie. Dobre Praktyki, to prezentacja Pani H. Breczko, która nie tylko opowiadała o tym jak ogromne możliwości daje łączenie się w większe wspólnoty, ale również służyła fachową radą w sprawach dotyczących samego funkcjonowania organizacji, np. jak pozyskiwać środki finansowe na działania stowarzyszeń.

Agnieszka Wojtasik PTTK-M2 Urszula Gałuszka Aktywne Kobiety Powiatu Myszkowskiego Magorzata Typel Dworzec Kultura Skoroh Grzegorz Speleo-Myszków Marta Filas Stowarzyszenie Kreatywni

_____ Helena Breczko Dobre Praktyki, Forum RAZEM Zabrze Adam Musielak moderator warsztatów Piotr Proba moderator prowadzący warsztaty

23


SCHEMAT PROBLEMOWY Oparty na wynikach obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu dizajn w Myszkowie.

BRAK ZADOWOLENIA Z MIESZKANIA W MYSZKOWIE z czego wynika? MIASTO JEST WIZUALNIE NIEATRAKCYJNE

NIEZADOWOLENIE Z INWESTYCJI UM

W PRZEKONANIU MIESZKAŃCÓW - NIC SIĘ NIE DZIEJE W MIEŚCIE

BRAK MIEJSC PRACY -BEZROBOCIE

dlaczego? INFORMACJE NIE SĄ AKTUALIZOWANE SYSTEMATYCZNIE

MIESZKAŃCY INFORMACJE SĄ PRZENIE WIDZĄ OFERTY KAZYWANE NA ZBYT DYDYKOWANEJ SOBIE MAŁĄ SKALĘ (PUNKTOWO)

BRAK PODMIOTU KOORDYNUJĄCEGO PRZEKAZ INFORMACJI (MIEJSCE, OSOBA)

BO MEDIUM JEST NIEDOPASOWANE DO ODBIORCY

JEST ZA DUŻO ŻRÓDEŁ INFORMACJI (BRAK WIODĄCEGO)

MIESZKAŃCY SZUKAJĄ OFERTY PO ZA MIASTEM

dlaczego?

KAŻDA ORGANIZACJA PUBLIKUJE “NA WŁASNĄ RĘKĘ”

dlaczego? ORGANIZACJE GENERUJĄCE WYDARZENIA NIE DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE

24

INFORMACJE KOMUNIKATY SĄ O WYDARZENIACH SPORZĄDZONE OGÓLNIE NIE DOCIERAJĄ D (MYŚLĄ, ŻE TO O MIESZKAŃCÓW NIE DLA NICH)

NIE WIEDZĄ GDZIE SZUKAĆ

NIE JEST JASNO OKREŚLONE DO KOGO KIEROWANY JEST KOMUNIKAT


Przebieg warsztatów Już pierwsze ćwiczenie pokazało skalę problemu z brakiem wzajemnej znajomości się myszkowskich organizacji. Pierwsze ćwiczenie polegało no napisaniu nazwy stowarzyszenia przedstawiciela siedzącego obok, oraz czym się zajmuje lub opisać ostatni projekt. Z pośród wszystkich zgromadzonych tylko 2-3 osób było wstanie opisać lub przedstawić kogoś ze zgromadzonych. Unaoczniło to pewien problem, ponieważ wszystkie organizacje pracują dla mieszkańców, dla wspólnej idei, celów i postanowień, a nie znają kompanów w działaniach na rzecz miasta. Kolejne ćwiczenia skupiały się już na opisowej selekcji kanałów i sposobów kontaktowania się się Myszkowie. Wypracowaliśmy wiele narzędzi dających możliwość komunikowania -internet -facebook -mail -strony internetowe -informator UM -informator DK -gazety -ulotki -telefon -poczta pantoflowa/kontakt osobisty -plakat -tablice informacyjne -telebim -placówki oświatowe

25


Dostępne kanały kontaktu Opis dostępnych form komunikacji wraz z oceną ich skuteczności. Szczegółowo określone zalety oraz wady narzędzia.

-dostęp do taniej formy przekazywania informacji -możliwość dokładnego opisu informacji -szybka wymiana informacji

-bezpośredni kontakt zosobą -możliwość wyjaśnień podczas rozmowy -szybki -ogólnodostępny

-można powiezieć o szczegółach -nawiązuje bliższy kontakt -pozwala poznać osobę -bezpośredni przekaz informacji -widzimy reakcję odbiorcy -możliwość potwierdzenia obecności 26

mail

telefon

kontakt osobisty

-zagrożenie omyłkowego potraktowania wiadomości, usunięcie azem z wiadomościami śmieciowymi -nie zawsze odczytujemy wiadmości na czas -nie każdy ma maila -można wysłać wiadomość na niewłaściwy adres, łatwo o pomyłkę

-brak potwierdzenia pisemnego -generuje koszty -problem ze znalezieniem odpowiednich nr telefonu -drogi i czasochłonny -mała liczna odbiorców, musimy wykonać dużo telefonów

-trafia do małej liczby osób -czasochłonna -działa wolno -trzeba sie specjalnie umawiać -możliwość pomylenia z domokrążcą


-prosty sposób na przyciągnięcie uwagi -znany kanał dla ludzi starszych

plakat -trafia do dużej liczby osób -bardzo znana forma informowania

gazeta -można wypracować stae miejsca kolportacji -można zostawiać w wielu miejscach -dostępność

-szybkość informacji -dotarcie do większej liczby osób i instytucji -można publikować obszerne informacje, szczegółowe -aktualizowany na bieżąco -daleki zasięg -możliwość komentowania

ulotki

facebook

-niechęć do czytania -nieaktualne miejsca umieszczania -generuje koszty, druk i rozwieszenie -gubi się w natłoku informacji

-kosztowne -może być stronnicza -jedni płacą inni nie -ograniczenia powierzchniowe

-wybrane informacje -nie czytane -kosztowne

-nie dociera do osób nie zarejestrowanych w portalu -brak większej weryfikacji danych -informacje wystawione na dowcipy -

27


Krystalizowanie potrzeb.


brief W dalszym etapie wybraliśmy 3 kanały, które mają w sobie największy potencjał i niosą ze sobą szanse na zaspokojenie potrzeb. Narzędzia oceniono i omówiono ze względu na ich wady, zalety dostępność oraz szybkość komunikacji. Telefon Internet (mail, facebook, www) Kontakt osobisty (poczta pantoflowa) W grupach pracowaliśmy nad rozwiązaniami dla Kanału związanego z kontaktem telefonicznym oraz nad metodami związanymi z wukorzystaniem internetu. Kontakt osobisty został omówiony wspólnie. W celu poprawy efektywności komunikowania się myszkowskich organizacji generujących wydarzenia, oraz zainicjowania świadomości tworzenia wspólnoty działającej na rzecz mieszkańców należy w całościowym projekcie ująć : 1. Platformę internetową umożliwiającą kontak z organizacjami oraz dającą wgląd do informacji o wszystkich działąjących instytucjach w mieście. 2. Publikację uzupełniającą informacje zawarte w sieći z głównym nastawieniem dostosowania dla ludzi starszych oraz nie korzystających z internetu. 3. Zaprojektować wydarzenia umożliwiającego promocję organizacji oraz dającą możliwość kontaktu osobistego i poznania się na wzajem. 4. Projekt spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla zbioru organizacji, co może przyczynić się do założenia Myszkowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

29


1/Internetowe narzędzie komunikacji i informacji Podtawową kwestią wdrożena projektu jest zaangażowanie osoby koordynującej narzędzie (koordynator-administrator). Osoba odpowiedzialana za rozpowszechnianie informacji jest kluczowa, ponieważ w natłoku wydarzeń oraz informacji potrzeban jest kontrola weryfikująca dane oraz koordynująca rozsyłanie oraz publikację wiadomości. Rozwiązaniem może być propozycja koordynatora z Urzędu Miejskiego, opłacanego, etatowego.

Jakie dane powinny znaleźć się w profilu organizacji? Profile powinny mieć dwie wersje podstawowa (Dane widoczne dla mieszkańców) -nazwa organizacji -dane kontaktowe(telefon, mail, adres) -link do strony www -statut organizacji -krótko, czym sie zajmujemy -aktualne projekty rozszerzona (Dane widoczne dla organizacji) -nazwa organizacji -dane kontaktowe(telefon, mail, adres) -link do strony www -statut organizacji -krótko, czym sie zajmujemy -możliwość zobaczenia szerszych informacji an temat stowarzyszenia -harmonogram zadań -informacja gdzie można nas spotkać/nie gdzie jest siedziba -aktualne projekty


http://www.miastomyszkow.pl/

http://bip.miastomyszkow.pl/

Strona internetowa, grupa na facebooku czy rozszerzona zakładka na stronie Urzędu Miejskiego. W ograniczeniu kosztów oraz na czas tworzenia strony www, można zainicjować działalność wspólnej grupy na portalu facebook. Ogranicza to oczywiście kontakt z osobami nie korzystającymi z internetu, ale może być to początek organizowania sie w większa grupę. Dzięki szerokiemu rozprzestrzenieniu sie korzystania z narzędzia oraz ogromnej liczy odbiorców fb może sprawdzić się jako narzędzie rozruchowe. Daje możliwość kontaktu za pomocą pryatnych wiadmości jak i publikacji informacji dla wszystkich, przesyłania dokumentów oraz materiałów. Korzystanie z portalu staje sie rutynową kontrolą więc sprawdzany jest na bieżąco, każdego dnia. Rozbudowa zakładki NGO na portalu Urzędu Miejskiego, może zdawać się także niezłym rozwiązaniem, aczkolwiek należąłoby sprawdzić czy ukrycie dynamicznej strony pod zakładką nie osłabi jej wydzwięku.

część dla mieszkańców -Mapa z lokalizacjami stowarzyszeń -Informacje o stowarzyszeniach -Kalendarz imprez -Aktualności (zbiorcza informacjia- Urząd Miejski, Stowarzyszenia, Miejski Dom Kultury w Myszkowie itd,) -Profile Stowarzyszeń -Forum -Ankieta „Co byś chciał...” -Mapa aktywności lokalnej

część dla organizacji -Terminy, opisy oraz specyfiakcje projektów -Dane kontaktowe, do przedstawicieli -Mapa gdzie można nas znaleźć/nie gdzie siedziba -Informacj o realizowanych projektach innych Stowarzyszeń -Wewnętrzny komunikator, forum -Ważne linki -Daty o spotkaniach -kontakt z UM -Elektroniczne wnioski -Poradniki ngo

31


2/Publikacja z kontaktami Projekt publikacji z nastawieniem wykorzystania osobom starszym lub nie korzystającym z narzędzi internetowych lub w ogóle nie korzytsających z komputera. Publikacja powinna zawierać informacje profilowe o Stowarzyszeniach i pełnić manulaną i fizyczną formę portalu internetowego. W kontaktach mogą powtórzyć się informacje z profilów rozszerzonych strony internetowej. Publikacja powinna dawać możliwość wprowadzania korekt oraz dodawania kolejnych stowarzyszeń Wykorzystanie zawartej listy adresowej może być punktem wyjścia do rozpowszechniania informacji za pomocą SMS, krótkich form przypomnień np. o kończącym się teminie projektu lub ogłoszeniu nowego konkursu. Wiadomości również powinny być nadzorowane przez koordynatora.

32

SMS


Wyzwaniem jest zaprojektowanie publikacji z możliwością rozszerzenia ifnormcji, dodawania kontaktów lub wprowadzania zmian w celu aktualizacji zawartych danych. rozw.1 Publikaca w formie tabeli z profilami.

nazwa org.

dane kontaktowe

opis

Korekty można wprowadzać za pomocą naklejek w formacie tabelki, lub naklejek z możliwością doklejenia nowych kontaktów w puste miejsca. rozw2. Forma segregatorowa. Kartki z danymi dodawane na zasadzie dziurkowanyc wkadów. Powiadomienie sms powinno odbywać sie na zasadnie powiadomień administratora posiadającego pełną listę kontaktów, weryfikującego otrzymaną wiadomość a następnie udostępnianiu informacji organizacją. Nadanie komunikatu -> Weryfikacja i rozesłanie informacji -> dostarczenie do wielu odbiorców


3/Wydarzenie Projekt wydarzenia jest odpowiedzią na potrzebę kontaktów osobistych oraz daje możliwość poznania się ludzi, którzy wspólnie działają na rzecz miasta. Jest też możliwością prezentacją swojego dorobku oraz promocji realizowanych projektów mieszkańcom miasta. Można rozważyć kilk rodzajów wydarzeń Targi Organizacji Pozarządowych Dni otwarte Organizacji Pozarządowych Prezentacja OP podczas Dni Miasta Myśląc całościowo, przykładowe Targi Organizacji Pozarządowych powinny odbywać się pod znakiem wspólnoty działającej na rzecz Myszkowa. Promując indywidualne cele, podkreślić ogrom i różnorodność instytucji działających na terenie miasta. Zachęcić promocją a przede wszystkim pokazać się, nawiązać znajomości i zaciaśnić więzi.

34

„Wydarzenie ma na celu szerzenie informacji o wydarzeniach w mieście oraz zachęcać do udziału w projektach”


4/Identyfikacja wizualna Projekt spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla wszystkich organizacji zbuduje markę i określi jakość wspólnoty. Pozwoli na identyfikowanie się stowarzyszenia z grupą działaczy na rzecz mieszkańców. Logo wspólnoty nie wyklucza znaków którymi posługują się organizacje, sygnalizuje jedynie przynależność do wspólnoty. Kluczowy jest wybór nazwy dla kolektywu, który kojarzyć się będzie z budowaniem wspólnego celu oraz dbania o  dobro mieszkańców.


Zr贸bmy to wsp贸lnie.


Podsumowanie Dalsze etapy projektu zostały jasne określone wg zadań wymienionych w pkt 1-4 powinny zostać wykonane w kolejności 1) projekt identyfikacji wizualnej kolektywu 2) projekt nad stroną internetową, pilotażowo grupa na fb 3) opracowanie graficzne rozwiązań publikacji z kontaktami 4) projekt organizacji wydarzenia, scenariusz Podczas warsztatów podejmowany był temat Centrum Organizacji Pozarządowych. Myszkowskie Organizacje korzystają z pomocy Zawierciańskiego COP. W Myszkowie zarejestrowanych jest ponad 30 organizacji, które generują wydarzenia i zajęcia dla mieszkańców, jest to ogromna ilość instytucji, które mogą założyć swoje własne MYSZKOWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Wszystkie etapy projektu mogą zblizyć organizacje do siebie i do decyzji zinstytucjonalizowania swojej wspólnoty.

37

Pks projekt poprawy efektywności w komunikowaniu się p proba 2014  
Pks projekt poprawy efektywności w komunikowaniu się p proba 2014  
Advertisement