Page 1

Pracownia Komunikacji Społecznej Anna Kącka Aleksandra Harazin Prowadzący: dr Justyna Kucharczyk dr Andrzej Sobaś dr hab Wiesław Gdowicz


Cele projektu

DIZAJN NA POGRANICZU

1. Poprawa jakości życia i budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy 2. Udział społeczności (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) w tworzeniu rozwiązań zagospodarowania przestrzeni publicznych • włączenie mieszkańców w proces tworzenia tych miejsc • wykształcenie w społecznościach lokalnych potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym polsko-czeskiego pogranicza przez udostępnienie nowoczesnych w formie i treści rozwiązań aktywizujących przestrzenie publiczne

CZ

Re-kreace měst na polsko-českém pohraničí.

DIZAJN V POHRANIČÍ

Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim.

Dizajn na Pograniczu

ně měníme Orlovou

8–12 listopadu 2013 HOTEL SPORT Na Stuchlíkovci 793 735 14 Orlová – Lutyně, Czech Republic

ww.mesto-orlova.cz

Zveme obyvatele k účasti na návrhářských workshopech


Etapy pracy wirtualny obraz miast, warsztaty

wnioski

dalsza analiza i zbieranie informacji

początek pracy nad koncepcja

wybór koncepcji

WNIOSKI

SPOTKANIE W URZĘDZIE

spotkania wywiady

START

research wirtualny

warsztaty

UKIERUNKOWANIE DALSZYCH DZIAŁAŃ

rozmowy literatura internet obserwacje


Warsztaty


Współpraca Michał Kozik projektant

studenci architektury z Ostrawy

przedstawicel UM Czechowice

Josef Kiszka architekt

Ewa Zielińska socjolog


Warsztaty w Czechowicach-Dziedzicach


Warsztaty w Orlovej


Wnioski z warsztat贸w


Wnioski z warsztatów dworzec dworzec

kolejowa

Stara Kablownia

liceum

orlik

orlik

wnia

UM Plac JP II

Brak połączeń między ważnymi miejscami

Chaos przestrzenny

MDK

Brak przepływu informacji

Brak poczucia tożsamości


?


Pytania

Czy słaby jest przepływ informacji? Czy brakuje wydarzeń? Co jest wartością Czechowic-Dziedzic? Gdzie są pola interakcji mieszkańców?


Czechowice-Dziedzice


Miejsce przepływu osób z różnych stron


Miasto-wieś, kolebka taroków, rękodzieło, przemysł, rekreacja


Pola aktywności mieszkańców


Obszar 1: Kulinaria

Towarzystwo Przyjaciół Ligoty

Koło Gospodyń Wiejskich Zabrzeg

Kotulińskiego 6


Obszar 2: 2: Rękodzieło Obszar

KGW, filia nr 19, Towarzystwo Ligoty, Józef Szypuła

Józef Szypuła

Filia Biblioteki nr.19

Koło Gospodyń Wiejskich Zabrzeg


„Szkubaczki”, „Kleks”

Obszar 3: Folklor i Teatr

Obszar 3: Folklor i Teatr

„Kleks”

„Szkubaczki”

„Kleks”


Obszar 4: Historia Obszar 4: Historia

Filia Biblioteki nr. 2, Jacek Cwetler

zdjęcia Filia nr.2, spotkania z J. Cwetlerem


Refleksja


Jest wiele aktywności lokalnych, ale istnieją w zamknietych grupach, brakuje wspólnych działań oraz wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach oraz działań pomiędzy nimi [z naszych obserwacji i analiz]


Potrzebne jest miejsce interakcji, zaangażowanie mieszkańców. [wg urzędu miasta]


Potrzebne produkt charakterystyczny dla Czechowic-Dziedzic, który będzie rozpoznawalny poza miastem. [wg urzędu miasta]


Zagadnienia Projektowe


Zagadnienia Projektowe

przepływ informacji wymiana wiedzy i doświadczeń dialog międzypokoleniowy aktywizacja mieszkańców


Propozycje działań


Propozycje działań: „Świeto Chleba”


Propozycja 1: „Świeto Chleba” Idea: • wydarzenie opierające się na tradycji pieczenia chleba, • pieca do pieczenia chleba w przestrzeni miasta, w którym mieszkańcy mogliby wypiekać chleby przygotowane wcześniej w domu, • wspólnie wypiekanie w ramach wydarzenia • dzień otwarty piekarni, do których można przyjść i wypiec własny chleb Cel: • wzmacnianie więzi rodzinnych, • promocja zdrowego stylu życia, poprzez odżywianie się nieprzetworzonymi produktami, • nawiązanie do tradycji promocja lokalnej kuchni, w której chleb jest istotną wartością, wymiana wiedzy pomiędzy pokoleniami


Propozycja 2: „Moda na Tradycję”


Propozycja 2: „Moda na ...” Idea: • „...tradycję, lokalność, historią, rękodzieło” zmiana postrzegania tradycji • nowy produkt lokalny inspirowany i zawierający cechy lokalnych wyrobów • cykl warsztatów z rękodzieła kulinariów oraz teatru, angażujący lokalnie działające organizacje Cel: • kształtowanie i przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu, • budowanie tożsamości Czechowiczan • aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców


Propozycja 3: „Spotkanie przy stole”


Propozycja 3: „Spotkanie przy stole” Idea • stały lub przenośny stół w przestrzeni miejskiej • inicjacja spotkań, debaty publicznej, dialogu między samymi mieszkańcami oraz mieszkańcami i władzami miasta • miejsce do organizacji wydarzeń • miejsce do spotkania Cel: • • • •

integracja mieszkańców budowanie tożsamości aktywizacja różnych grup wiekowych wymiana wiedzy pomiędzy pokoleniami


wybrana idea


„Spotkania przy stole”

miejsce spotkań miejsce wydarzeń inicjacja interakcji mieszkańców punkt charaktestyczny w mieście świadectwo w przestrzeni


„Spotkania przy stole”


Co dalej?

Pks harazin kacka prezentacja semestralna  
Advertisement