Page 1

Moje miejsce - projekt identyfikacji przestrzeni dedykowanej młodzieży Katarzyna Bargieł Praca dyplomowa magisterska 2014 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Studia drugiego stopnia Wydział projektowy Kierunek wzornictwo Pracownia Komunikacji Społecznej promotor: dr Justyna Kucharczyk recenzent: dr Anna Kmita konsultacje: dr hab. Wiesław Gdowicz prof. ASP, dr Andrzej


przygotowanie

efekty

Projekt

młodzież

miasto

Korzyści


Dizajn w Myszkowie warsztaty 27—30.11.2012

Cele: — poznanie miejsca — praca w grupach z mieszkańcami — analiza i zbieranie danych — wykłady z ekspertami

Rezultaty: Wyłonienie 3 obszarów projektowych — centrum — przepływ informacji — rekreacja


Wywiady i analizy

Cele: — poznanie potrzeb — zebranie opinii o centrum miasta

Rezultaty: Istotne dla mnie informacje — grupa 16—25 zabiega o miejsca spotkań i rozrywki — grupa do 15 lat najczęściej spędza czas w domu, nie ma dla nich miejsc rozrywki, nie czuje sie bezpiecznie


I warsztaty z młodzieżą

Cele: Zebranie informacji na temat: — czym zajmuje się modzież w czasie wolnym — jakie nieformalne grupy tworzą — gdzie się spotykają Narzędzia: — mapa mentalna miasta — spacer moderowany


Wnioski: — większość wolnego czasu jest przez nastolatków marnowana — aktywności które podejmują nie są rozwijające, wręcz nielegalne — ten sposób spędzania wolnego czasu nie powinien być promowany


kryzys............


Pozytyw: Aktywna modzież jeżdżąca na rowerach typu BMX


„ (...)chłopcy i dziewczęta w wieku od 12 do 18 lat powinni być zachęcani do tworzenia miniaturowych społeczeństw, w których będą podobnie zróżnicowani i tak samo odpowiedzialni, jak później dorośli w społeczeństwie dorosłych. (...) Aby stało się to możliwe, w każdym mieście musi powstać przynajmniej jedno społeczeństwo nastolatków (...) wspierane przez dorosłych, ale zasadniczo zarządzane wspólnie przez dorosłych i nastolatki.” Christopher Alexander


Inspiracja


Idea projektu

grupa aktywna nie jest widoczna

unaocznienie grupy aktywnej oraz nowe osoby w grupie


Potrzeby na które odpowiada projekt:

Cele społeczne projektu:

— alternatywa na nudę — powstanie miejsc w mieście dedykowanych młodzieży — unaocznienie miejsc aktywności — możliwość wyrażenie siebie —wzmacnianie poczucia bycia u siebie

— integracja młodzieży — wsparcie osób aktywnych — poczucie możliwości wpływania na swoje życie — Kształtowanie postawy odpowiedzialności — alternatywa w stosunku do nielegalnych aktywności — Kształtowanie umiejętności organizacyjnych wśród młodzieży


II warsztaty z młodzieżą jeżdżącą na BMXie Cele: — poznanie i analiza miejsc aktywności — ocena miejsc pod względem szans i możliwości rozwoju — przedstawienie koncepcji projektu i konsultacja z użytkownikiem Narzędzia: — mapa miejsc aktywności — spacer moderowany ( ocena możliwych rozwiązań i potencjału miejsc) — ocena miejsc metodą SWAT


Zaproszenie eksperci: — Piotr Wiśniewski, właściciel agencji eventowej BXP Event — Filip Madej rider z grupy GOP BMX Zadania: — animacja warsztatów pod względem aktywności w miejscach odwiedzanych — przekazanie wiedzy o sportach ekstremalnych i własnych doświadczeniach — prezentacja możliwości i merytorycz-


9 8 4 1

3

7 5 6 2

Rezultaty: — wybór miejsc aktywności — poznanie opinii użytkowników na temat idei projektu


Wrocław

Katowice

Nowy Jork


Zawartość ulotki

nazwa elementu

2

Dirt Park ul. Kopernika

Miejsce powstało dzięki życzliwości właściciela terenu, prezydenta miasta oraz fizycznej pracy użytkowników. Jest to miejsce w które warto inwestować gdyż posiada walory miejsca w których można organizować w przyszłości imprezy sportowe. Elementy zalecena do rozbudowy tej przestrzeni: wersja podstawowa

e

wersja rozbudowana

e

+

b

szacowany koszt

a

box

300 zł

b

rurka

150 zł

c

(podjazd)

250 zł

d

subbox

400 zł

e

quoter

250 zł

f

kątownik

100 zł

g

london gap

350 zł

bank


Ulotka

Zawartość: — krótki opis specyfiki jazdy na rowerze typu BMX — mapa miejsc aktywności — przykładowe możliwości oraz szacowany koszt rozbudowy wybranych miejsc Specyfikacja: — do samodzielnego drukowania w domu — oszczędna w kolorach by zminimalizować koszt tuszu Zadania jakie realizuje: — nawiązywanie nowych kontaktów — dotarcie do potencjalnych sponsorów — narzędzie do negocjacji i pozyskiwania funduszy — poprawia wiarygodność grupy


Identyfikacja młodzieży w mieście

Jest zrealizowana za pomocą elementów identyfikacji oraz fizycznych obiektów stworzonych do uprawiania sportu w mieście


Założenia projektowe: — mocny, zdecydowany, wyrażający odwagę — alternatywny w wyrazie, o charakterze „hand made” - czytelny dla subkultury

Założenia techniczne: — tanie w wykonakiu — łatwe w powieleniu i aplikacji


Nazwa i logotyp

Nazwa grupy oparte jest na wyrażeniu „ beng” które młodzież jeżdżąca na BMX często używa chcąc wyrazić swoją aprobatę sztuczki którą wykonali na rowerach, w szczególności gdy była ona bardzo skomplikowana. Dodatkowo słowo to naśladuje dźwięk który wydaję uderzenie pega ( cześć w rowerze typu BMX która przymocowana jest do osi piasty) o przeszkodę w trakcie wykonywania sztuczki.

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWYZ1234567890

W logotypie został użyty krój pisma Henzy30 który na jego potrzeby został przerobiony na wersję nadającą się do stożenia szablonów.


Strona na portalu facebook

Zadania jakie realizuje: strona na fb

— usprawnienie wewnętrznej komunikacji pomiędzy członkami grupy — promowanie grupy wśród reszty myszkowskiej młodzieży — poszerzanie grona odbiorców — wymiany doświadczeń z grupami riderów z innych miast


Szablony i nalepki

Zadania jakie realizują: — wprowadza znak w tkankę miejską — pozwala na wyróżnienie w przestrzeni Myszkowa obiektów nadających się do uprawiania alternatywnych sportów — wzbudzić zainteresowanie


GadĹźety


Film dokumentalny

Film na temat aktywnej młodzieży w Myszkowie, tego jak widzą swoją sytuację w mieście, jak postrzegają rówieśników, jakie mają potrzeby i marzenia. Film obrazuje klimat miejsca i jest doskonałym sposobem na pokazanie motywacji, ukazuje pasje i może być inspiracją dla innych, dowodem, że jest alternatywa dla używek i spędzania czasu w internecie.


Jest to zaprojektowany proces zmian, które pozwalają na aktywizację modzieży w mieście co wzmacnia ich wież z miastem—miejscem i pozwala na bycie bardziej odpowiedzialnym za siebie.


Kontakty otwierające nową perspektywę


Zwiększenie aktywności grupy


Zainteresowanie nowych osób grupą


Dziekuję za uwagę

Pks dyplom k bargieł moje miejsce 2014 prezentacja