Page 1

Czechowice-Dziedzice 16 styczeń 2014 Anna Kącka Aleksandra Harazin Prowadzący: dr Justyna Kucharczyk dr Andrzej Sobaś dr hab Wiesław Gdowicz


Plan prezentacji

ETAP I: warsztaty ETAP II: zbieranie informacji Etap III: Analiza pozyskanych wiadomości Etap IV: Wniosek Etap V: Propozycje działań


Etap I: warsztaty


Wnioski po warsztatach w Czechowicach-Dziedzicach

1. brak poczucia tożsamości 2. chaos przestrzenny 3. brak połączeń miejsc aktywnych 4. brak przepływu informacji


Wybór obszarów problemowych

1. brak poczucia tożsamości 2. chaos przestrzenny 3. brak połączeń miejsc aktywnych 4. brak przepływu informacji


Etap II: Zbieranie informacji


Pytania i poszukiwania

Czy słaby jest przepływ informacji?


Pytania i poszukiwania

Czy brakuje wydarzeń?


Pytania i poszukiwania

Co jest wartością Czechowic-Dziedzic?


Pytania i poszukiwania

Czy są pola interakcji mieszkańców?


Etap III: Analiza pozyskanych wiadomości


Obszar 1: Kulinaria

KGW, Towarzystwo Ligoty, Kotulińskich


Obszar 2: Rękodzieło

KGW, filia nr 19, Towarzystwo Ligoty, Józef Szypuła


Obszar 3: Folklor i Teatr

„Szkubaczki”, „Kleks”


Obszar 4: Historia

zdjęcia Filia nr.2, spotkania z J. Cwetlerem


Etap IV: Wniosek


Jest wiele aktywności lokalnie, ale istnieją w zamknietych grupach, brakuje wspólnych działań oraz wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach oraz działań pomiędzy nimi


Etap V: Zagadnienia Projektowe


Zagadnienia Projektowe

1. Przepływ informacji 2. Wymiana wiedzy i doświadczeń 3. Dialog międzypokoleniowy 4. Aktywizacja mieszkańców


Etap V: Propozycje działań


Propozycje działań: „Spotkanie przy stole”


Propozycje działań „Spotkania przy stole” Stworzenie symbolicznego stołu w przestrzeni miejskiej, który byłby pretekstem do spotkań, debaty publicznej, miejscem organizacji wydarzeń. Cel: Stworzenie miejsca interakcji. Okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i energii pomiędzy grupami z różnych organizacji, kół, czy grup nieformalnych. Umożliwienie osobom aktywnie działających lokalnie w CzechowicachDziedzicach, otwarcia swojego spotkania na większą grupę ludzi.


Propozycje działań: „Moda na Tradycję”


Propozycje działań „Moda na Tradycje” „moda na spotkanie”, „moda na rękodzieło”, „moda na robótki”, „moda na ludowość”; cykl warsztatów z rękodzieła kulinariów oraz teatru, angażajuący lokalnie działające organizacje; zaprojektowanie nowego produktu lokalnego Cel: nawiązanie do tradycyjnych potraw ale z fantazją oraz skupieniem na zdrowym odżywianiu z wykorzystaniem „ludowej” wiedzy, nawiązanie do historii (potrzeba gospodarności i spotkania KGW), wsparcie rodzin, aktywizacja różnych grup społecznych mieszkańców i nawiazanie wymiany wiedzy pomiędzy pokoleniami

Dnp prezentacja czechowice dziedzice harazin kącka16022014  
Dnp prezentacja czechowice dziedzice harazin kącka16022014  
Advertisement