Page 1

NYHETSBREV FRÅN WIBAX ∙ NR 1 ∙ JANUARI 2012

styrka & trygghet


VD har ordet Stress i det finansiella systemet innebär osäkerheter i hur realekonomin utvecklas. Den kris som världen genomgick 2008 var en typ av ”bankskräck” och denna konjunktursvacka har bl a att göra med Sydeuropa och dess usla ekonomi. Kanske epitetet ”statsskräck” är korrekt? Klart är dock att vi har en avmattning i nuläget och hur utvecklingen närmaste tiden kommer att fortlöpa är inte given. Någon högkonjunktur bedöms inte som trolig närmaste tiden.

En trygg och säker leverantör!

dB lu e

A

Omvärlden påverkar alla och de åtgärder som WIBAX genomfört för att möta marknaden är i linje med våra långsiktiga mål att vara en stark, kundorienterad, kostnadsmedveten och kvalitetsdriven aktör att lita på. WIBAX är lyhörd och agerar för att navigera med målet långsiktiga affärsrelationer och framtidstro. Ett klokt och rationellt agerande i alla led gör det möjligt att positionera oss och växa även när det blåser i marknaden. WIBAX har flera infrastrukturella fördelar som marknaden uppskattar, det ska vi värna om och vidareförädla ytterligare.

WIBAX

Bu

Ansvarig utgivare – Bo Wiklund Produktion – Wibax Grafisk form – Mawix Art Tryck – RC Tryck

– Visste du att vi har 33 egna tankbilar, hyr ca 20 järnvägsvagnar och hanterar nästan 100 båtar per år?

Inom vårt erbjudande av serviceoch underhåll hjälper vi dig med service- och underhållsuppdrag där vi utför både kemisk och mekanisk rengöring samt betongrenoveringar. Allt detta gör att WIBAX kan erbjuda dig som kund en säker lösning med bästa totalekonomi. – Det är GOD KEMI!

ty l gly

Ba t te

r · · Fosfo isyra ulfat · s l o rsy m k u y i gl mon umklorid · K a u s t i k s ra · i tylen m c E A l · · a k oda d·K onia gam klori · En t · Myrsyra · Natriumalu t · Amm a a l m f f l l e u u u v i s s m a iumklorid · Aluminium inat Ko mi ium min ns rt sv ne gnes lyalu entä rr lfit · Natriumtiosu · a y o u m s r e P r M l m E · a · DT l riu ärn TA · Na osio · n PA · Dispe oxid at · Nat lsyra · S y r e r e d u k t i o n s m e dfat at · J del · ED f e l m m s g n i r g r e u n s u f tr el i l n e s t e · Jär nes msu · svav iu inhib g orid u l i a k n r r E m d M mb ito at t l id · c ant · Jä ioxi iBRIN ·N klor d l W ika rer · Lig d m i u e i · r es nosu klo vav rb Magn m S d i l x · f u o o r nat · Magnesiumhyd on a tri at · syr · Na t t l a ·P n Natri o oly · Sa umhypoklo · Natriumkarb alum rit syra r · e t inium a alpe Magnesiumhydrox · klorid · Propylenglykol · S · t d u i l id x or l tron pero lciumkl id · K a u s Fi

Thomas Sundqvist VD Wibax AB

·A

på mer än 50 000 ton per år. Våra depåer är strategiskt placerade för att snabbt kunna tillhandahålla produkter när du behöver dem. Detta gör både din och vår logistik effektivare.

lum ini um lko lm hy bi l · ld Cit droxid · A an de lumi ro · n a

· Denna period på året är den mörkaste i norra Europa, ett kärvt klimat även ekonomisk ska vi ha respekt för och bära med oss men vill samtidigt konstatera; – WIBAX har goda möjligheter att möta framtiden och WIBAX är starkt även i bistert klimat.

Våra inköp av produkter och råvaror sker över hela världen för att vi ska kunna leverera produkter med rätt kvalitet och bästa pris. Genom vårt samarbete med dig som kund utvecklar vi dessutom nya produkter anpassade efter just dina behov. Detta sker i vår egen utvecklingsoch tillverkningsprocess i Piteå. Där har vi idag en produktionskapacitet

Ox als

Ur

I d us ri l l

yr ea a

W i V tt DA eng Q

a

e a lfloc ul

L WiA

· + L A i W ·

· WiCLEA

N

U R P i E W · G

iMA

t


·

Globalt inköp av Bioolja WIBAX strategi för globala inköp av produkter och råvaror gäller även för Biooljebranschen. Råvaran av vegetabiliska baserade biologiska oljor kommer från olika växtarter. I USA står sojabönsoljan för nästan 90% av den totala råvaran för att producera biobränsle i landet. I Europa är den vanligaste råvaran raps. I Asien finns det flera olika växter som kan användas som biobränsle källa, exempelvis palm, kokos, jatropha och cashewnötter.

Tänk globalt, agera lokalt är en vanlig ”klyscha” som inte är tillämplig vid hanteringen för inköp av bioolja. För att hitta rätt källa så är kravställningarna höga. Förståelse för den lokala kulturen och språket ger möjlighet till en bättre kommunikation avseende kvalitén av produkterna. Detta är viktigt eftersom WIBAX kräver att man följer hållbarhetsdirektivet för förnybar energi, dvs hållbarhetskriterier för flytande biobränslen.

Raps

WIBAX Logistics Årets Superföretag 2011

WIBAX är ett tryggt och kostnadseffektivt alternativ med kontroll på hela kedjan. Vi gör inköp av produkter och råvaror i olika delar av världen, levererar hög kvalitet till bästa pris, har produkter tillgängliga när du behöver dem, utmärkta logistiklösningar och teknisk kompetens. Resultatet är energisnålare processer med högre utbyten och lägre totalkostnad för kunderna.

– Att vi får denna utmärkelse för tredje året i rad är ett väldigt bra bevis på att vi lyckats med vårt ständiga arbete att optimera våra resurser, säger Jonas Wiklund, VD WIBAX Logistics AB.

Tall

Jatropha

Cashew

Råvarukarta Bioolja (vegetabilisk)* 25-årsjubileum & invigning

Kokos

Soja

t

·

d

Wibax Logistics har utsetts till ett av Årets Superföretag för tredje året i rad. Utnämningen grundar sig på en analys gjord av affärsinformationsföretaget PAR och bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Man tar hänsyn till och väger samman bolagets tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Antalet bolag som hamnat på listan som superföretag har minskat de senaste åren, i år finns 318 bolag med på listan jämfört med 434 bolag år 2009. Totalt sett utgör Superföretagen 0,1% av samtliga aktiebolag i det Svenska näringslivet inom alla branscher.

* Vegetabilisk olja som ofta används som biobränsleråvara

Nu har det gått lite drygt 25 år sedan Bo Wiklund startade WIBAX, idag omsätter koncernen ca en halv miljard kronor och har drygt 120 anställda. Lördagen den 8 oktober 2011 firade bolaget med att inviga ett nytt kontor och en produktionshall i Piteå. På kvällen fortsatte firandet på Pite Havsbad med middag och underhållning för alla anställda med respektive. Styrelseordförande Anders Snell klipper bandet till den nya kontorsfastigheten i Piteå.

Solros

Ricin

Palm


Swedish Steel Award

porto betalt

WIBAX – Årets leverantör till SSAB koncernen

Grundidén till Swedish Steel Award är att dela ut pris för innovativa konstruktioner i höghållfasta stål. Priset ska inspirera, stimulera och sprida kunskap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, säkrare och mer miljöanpassade produkter.

Helena Lundström, Strategisk Inköpare på SSAB var den som nominerade WIBAX med motiveringen:

Utöver detta så vill SSAB även visa hur viktigt de tycker det är med rätt leverantörer och vill därför uppmärksamma detta med ett pris. SSAB koncernen har mer än 8 000 olika leverantörer, av dessa fick WIBAX tillsammans med 10 andra leverantörer priset som ”Årets leverantör till SSAB koncernen”. Den 16 november 2011 fanns David Wiklund, Business Area Manager WIBAX AB på plats i Stockholm för att ta emot priset i samband med en middag för SSAB:s inköpsavdelning och leverantörer. – WIBAX värdesätter samarbetet med våra kunder, därför är det verkligen roligt att vi har fått denna bekräftelse på det arbete vi gör, säger David.

Synpunkter från våra anställda … – Jag har arbetat som teknisk säljare på WIBAX kontor i Stockholm i drygt fyra månader. Arbetet är stimulerande och det känns roligt att få fokusera på arbetet med försäljning mot de branscher som min utbildning handlade om. Jag trivs otroligt bra med mitt jobb, alla mina kollegor har varit välkomnande och stöttande. Det känns som om man är en del av WIBAXfamiljen även om man är precis i början av sin karriär inom WIBAX och befinner sig långt från huvudkontoret i Piteå.

Astrid Persson Account Manager

Jakob Winblad Kvalitets & Miljöansvarig

– Jag har arbetat med kvalitets och miljöfrågor på WIBAX i snart ett år. Arbetet innebär bland annat kontakt med myndigheter, hålla reda på lagar och andra krav som berör verksamheten och inte minst de krav som ISO-standarderna kräver av oss. Min sammanfattade bild av WIBAX är att ”alla deltar i utvecklingen” som är målinriktat och med snabba puckar. Det känns roligt att få vara en av deltagarna som driver företaget framåt.

– WIBAX är ett välskött företag och en pålitlig leverantör som alltid levererar i tid och på ett säkert sätt. Våra relationer med WIBAX är goda, de är serviceinriktade och är alltid redo att hjälpa oss. WIBAX är en trygg leverantör som vi kan lita på, säger Helena Lundström, SSAB.

Företagsfakta Wibax är ett högteknologiskt specialistföretag som köper in, processar, säljer och distribuerar kemiska produkter till basindustrin Europa. Vi är en problemlösare som utvecklar egna nya produkter och applikationer i samarbete med kunden. WIBAX koncernen består av fem bolag; WIBAX AB, WIBAX Logistics AB, WIBAX Tech AB, WIBAX Energy AB och WIBAX Industrial AB. För närvarande arbetar ca 120 anställda i koncernen. WIBAX fortsätter växa och omsatte ca 500 miljoner år 2010.

Batterigatan 12 · 941 47 PITEÅ · Tel: 0911-250 200 · E-post: info@wibax.se www.wibax.se

Wibax News nr 1 2012  
Wibax News nr 1 2012  

Newsletter from Wibax AB

Advertisement