Page 1

2017

Hjo

Trästaden vid Vättern


i love hjo Vi som bor här brukar säga att det är något speciellt med Hjo. Något som är svårt att beskriva, det bara finns där. Kanske är det något med Vätterns skiftande färger, den vackra trästadsmiljön, kullerstensgatorna och lugnet? Kanske är det det lilla livet, den välkomnande atmosfären och känslan av att bo mitt i semestern? För trots allt är ju Hjo en stad dit människor har rest för rekreation i över 100 år. Vår tradition som kurort på slutet av 1800-talet lever helt enkelt vidare, och än idag åker människor till oss för att njuta, koppla av och umgås. I den här broschyren försöker vi visa det som gör vår stad så speciell. Genom att följa den röda tråden får du hänga med på en rundtur genom vår trästad, historia och hantverkstradition, vår stadspark och tid som kurort, se livet vid Vättern, upptäcka naturen och friluftslivet, se kopplingen till konst och design och naturligtvis veta mer om den lokala maten och framför allt glassen. Ja, allt som gör livet gott att leva. Så välkommen att följa den röda tråden genom Hjo och kanske utbrister du också ”I love Hjo” när du kommit till dess slut. We who live here tend to say that there is something rather special about our small town. Something that’s hard to describe, it’s just there. Maybe it’s something to do with lake Vättern’s changing colours, all the wooden houses that create a beautiful setting, the cobbled streets and the tranquillity? Maybe it’s the small-town life, the welcoming atmosphere and the holiday feeling all year around? After all, Hjo is a place that people have travelled to for recreation for over 100 years. Our tradition as a spa resort in the late 1800s simply lives on, and today, people still visit us just to enjoy themselves, relax and socialise. In this brochure, we present what we think makes our town so special. By following the path of the red thread in this brochure, which of course is red due to our slogan “I love Hjo”, you’ll be able to learn more about our town, our history, VISIT HJO, TURISTINFORMATION (ingång Kulturkvarteret) Bangatan 1 B, 544 30 Hjo +46-(0)503-352 55 visithjo@hjo.se, www.visithjo.se 2

the tradition of craftsmanship, our town park and the spa resort once located here. The thread will continue to show you more of life by lake Vättern, our closeness to nature and the life spent outdoors, the interconnection between art and design and of course our local food, especially the ice cream. Yes, everything that makes life enjoyable. So welcome to follow the red thread that runs through our community, and perhaps by the end of that journey you’ll also feel the urge to say ”I love Hjo”. Wir, die wir hier leben, sagen gerne, dass Hjo etwas Besonderes ist. Etwas, das schwer zu beschreiben ist, es ist einfach da. Vielleicht hängt es mit den wechselnden Farben des Vättern zusammen, der schönen Atmosphäre der Holzstadt, den Straßen mit dem Kopfsteinpflaster und der Ruhe? Vielleicht ist es das Alltagsleben, die angenehme Stimmung und das Gefühl, mitten in den Ferien zu wohnen? Schließlich ist Hjo eine Stadt, in die die Menschen seit mehr als 100 Jahren zur Erholung reisen. Unsere Tradition als Kurort aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert lebt ganz einfach weiter, und auch noch heute kommen Leute zu uns, um zu genießen, zu entspannen und miteinander in Kontakt zu kommen. In dieser Broschüre versuchen wir das zu zeigen, was unsere Stadt so besonders macht. Wenn Sie dem roten Faden folgen, begeben Sie sich auf einen Rundgang durch unsere Holzstadt, Geschichte und Handwerkstradition, unseren Stadtpark und unsere Zeit als Kurort, Sie sehen das Leben am Vättern, entdecken die Natur und das Leben in der freien Natur, sehen die Verbindung zu Kunst und Design und erfahren natürlich mehr über die lokalen Speisen und vor allem das Eis. Ja, alles, was das Leben lebenswert macht. Sie sind herzlich eingeladen, dem roten Faden durch Hjo zu folgen, und vielleicht kommt auch Ihnen der Ausruf „I love Hjo“ über die Lippen, wenn Sie am Ende des Rundgangs angekommen sind.

Följ Visit Hjo på Facebook och Instagram. Hashtagga #ilovehjo för att synas i våra kanaler.

KARTA ÖVER HJO Scanna QR-koden här till vänster och ladda ner vår karta över Hjo.


LOK-HJO-MOTIVET GENOM HJO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vill du uppleva Hjo bekvämt tillbakalutad? Ja, då rekommenderar vi att du hoppar på det lilla sightseeingtåget Lok-Hjo-Motivet som tar dig runt i Hjo. Turerna utgår sommartid från Hamnmagasinet och tar cirka 20 minuter.

TRÄSTADEN......................................................................................4 The wooden town / Die Holzstadt HISTORIEN.........................................................................................6 The history / Die Geschichte UNIKA BUTIKER...............................................................................8 Unique shops / Einzigartige Geschäfte HAMNEN......................................................................................... 10 The Wharf / Der hafen VATTNET......................................................................................... 11 The water / Das Wasser FISKET............................................................................................... 12 Fishing / Angeln ÅNGBÅT PÅ VÄTTERN.............................................................. 13 Steamboatrides on Vättern / Mit dem Dampfschiff auf dem Vättern STADSPARKEN.............................................................................. 14 The town park / Der Stadtpark BARNENS HJO............................................................................... 16 Children’s Hjo / Hjo für Kinder EVENEMANG.................................................................................. 18 Events / Veranstaltungen PALMYRA & KULTURKVARTERET.......................................... 20 Palmyra & The Cultural Centre / Palmyra und Das Kulturzentrum

MAT & DRYCK............................................................................... 21 Food & drink / Essen & Trinken GLASS................................................................................................ 22 Ice cream / Eis LOKAL MAT.................................................................................... 24 Taste local foods / Produkte aus der Region NATUREN & UTOMHUSAKTIVITETER................................. 26 Nature / Natur VANDRA & CYKLA...................................................................... 28 Hiking and biking / Wanderen und Radfahren ALLEMANSRÄTTEN..................................................................... 30 Right of public access / Jedermannsrecht HÖSTEN........................................................................................... 31 Autumn / Herbst JULETID............................................................................................ 32 Christmas time / Weihnachtszeit REGISTER......................................................................................... 34 Content / Register ANNONSER.................................................................................... 36 Advertisments / Werbungen KARTOR, PARKERING & P-SKIVOR....................................... 38 Maps, parking & P-discs / Karten, parken & Parkscheiben 3


trästaden

THE WOODEN TOWN / DIE HOLZSTADT UPPLEV TRÄSTADEN

Hyo, Hio, Hiyo och Hioo. Ja, trots att själva stavningen av Hjo har ändrats flera gånger sedan medeltiden ser Hjos nutida stadsplanemönster troligtvis till stora delar likadant ut som på tidigt 1300-tal. Detta kan du se när du tittar på den äldsta kända kartan över Hjo från 1696. På den visas bebyggelsen, som i Hjo ända fram till 1800-talets andra hälft var koncentrerad till söder och öster om Hjoån och kring torget. Du kan därför med fördel uppleva trästaden genom att starta mitt i den medeltida stadskärnan. Flanera sedan längs de kringliggande gränderna och i kvarteren kring torget och insup trähusmiljöerna från 17-, 18- och 1900-talen. Hyo, Hio, Hiyo and Hioo. Well, despite the fact that the actual spelling of Hjo has changed many times since the Middle Ages, Hjo’s current urban design plan is most likely more or less the same as it was in the early 1300s. You can see this when you look at the oldest known map of Hjo from 1696. The map shows buildings which, up to the second half of the 1800s, were concentrated in Hjo to the south and east of Hjo River and around the square. You can therefore experience the wooden town by starting in the middle of the medieval city centre. Then walk along the surrounding alleys and in the area around the square and take in the wooden houses from the 1700s to the 1900s.

4

Hyo, Hio, Hiyo und Hioo. Ja, obwohl sich die Schreibung des Namens Hjo seit dem Mittelalter mehrfach geändert hat, sieht das heutige Stadtplanmuster Hjos aller Wahrscheinlichkeit nach größtenteils noch genauso aus wie im frühen 14. Jahrhundert. Das können Sie sehen, wenn Sie die älteste bekannte Karte von Hjo aus dem Jahr 1696 betrachten. Hier wird die Bebauung gezeigt, die in Hjo bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts auf das Gebiet südlich und östlich des Flusses Hjoån und rund um den Marktplatz konzentriert war. Daher ist es eine gute Idee, wenn Sie mit Ihrer Erkundung der Holzstadt mitten im mittelalterlichen Stadtkern beginnen. Schlendern Sie anschließend durch die umliegenden Gassen und die Viertel rund um den Marktplatz und lassen Sie die Holzarchitektur aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert auf sich wirken.

GUIDADE TURER Är du nyfiken på att lära dig mer om Hjos historia? Då kan du antingen följa med på en guidad stadsvandring eller använda QR-koden här på sidan. Koden scannar du enkelt med din mobil eller surfplatta, sedan vandrar du själv till de olika platserna på kartan där du får lära dig mer om vår historia. Under våra guidade trästadsvandringar berättar vår guide om hur staden Hjo växte fram, munkar steg i land och brand härjade. Du får också höra om ångbåtar, stadsprivilegier, resande handelsmän, fägator och uthus. En spännande resa i småstadsidyllens historia. Turen tar ca 1 timma och 20 minuter och bokas via Hjo Turistinformation. Varje tisdag, torsdag och lördag kl. 14.00, hela juli fram till mitten av augusti.


PSST... Vill du studera Hjo-kartan från 1696 lite

mer finns den att köpa på turistbyrån. TRE TRÄSTÄDER

I 20 år har Hjo varit medlem i nätverket Tre Trästäder tillsammans med Eksjö i Småland och Nora i Bergslagen. Alla tre städerna bjuder på sin alldeles speciella karaktär, men gemensamt för oss är att vi har fått utmärkelsen Europa Nostra för våra välbevarade trästadsmiljöer. Du kan läsa mer om Tre Trästäder på www.tretrastader.se. Visste du förresten att Europa Nostra betyder ”vårt Europa”?

PSST... Vill du studera Hjo-kartan från 1696 lite mer finns den att köpa på turistinformationen.

5


historien

THE HISTORY / GESCHICHTE

KYRKOBRANDEN 1794 Här i Hjo har vi varit förskonade mot bränder, men en ödesdiger dag, den 3 april 1794, började det att brinna. Branden startade i ett stall som låg på Forsmansgården strax intill torget. Två damer skall ha passerat och sett rök stiga från gården, varpå de sprang dit för att varna. Men, det var för sent. Branden spreds snabbt på grund av vind och den medeltida kyrkan från 1200-talet tillsammans med sin klockstapel samt ett tiotal byggnader i närheten brann ner. Den kyrka vi ser idag är byggd i slutet av 1700-talet, drygt 200 år gammal. Hjos äldre kyrkor hittar du istället ute på landsbygden. Besök dem i Grevbäck, Korsberga, Fridene, Södra Fågelås och Mofalla. Hjos äldsta kyrka hittar du i Norra Fågelås.

6

Hjoåns mynning är förmodligen den plats som skapade förutsättningarna för att staden Hjo kunde växa fram. På tidigt 1100-tal kom de franska klosterbröderna från Clairvaux i Frankrike upp till ett kallt och kargt nordanland, de delvis motsträviga göterna och svearna skulle kristnas fullt ut. På Östgötasidan byggdes Alvastra och på Västgötasidan Varnhems kloster. Sjötrafiken över Vättern ökade och platsen Hjo fick större betydelse. Så pass att man år 1413 fick sina stadsrättigheter av Erik av Pommern. Hjo ansågs nu vara en viktig handelsplats dit handelsmän reste för att sälja sina varor och bebyggelsen började sakta växa fram kring torget. Lär dig mer om Hjos historia i utställningen Skärvor av Hjo som du kan besöka i Kulturkvarteret. Fri entré! The mouth of the river Hjoån is probably the place that created the conditions for our city to grow. In the early 1100s, the French brothers from the monastery of Clairvaux in France came up to a cold and barren land of the north, the somewhat reluctant Geats and Swedes were to all become Christians. On the east side of the lake, Alvastra was built and on the west side, Varnhem’s monastery. Sea traffic over the lake increased and Hjo gained in importance. So much that, in 1413, it received its town charter by Erik of Pomerania. Hjo was now considered to be an important trading hub to where merchants travelled to sell their goods, and buildings slowly began to emerge around the square.


ESTRID ERICSON & FIRMA SVENSKT TENN Die Mündung des Hjoån war vermutlich die Ursache dafür, dass die Stadt Hjo entstanden ist. Im frühen 12. Jahrhundert kamen französische Klosterbrüder aus Clairvaux in Frankreich in ein kaltes und karges nordisches Land. Die teils widerwilligen Gauten und Svear sollten vollständig christianisiert werden. Auf dem zu Östergötland gehörenden Ufer wurde das Kloster Alvastra und auf dem zu Västergötland gehörenden das Kloster Varnhem errichtet. Der Schiffsverkehr über den Vättern nahm zu, und der Ort Hjo bekam eine größere Bedeutung. Diese nahm in solchem Maß zu, dass Hjo im Jahr 1413 von Erich von Pommern das Stadtrecht verliehen wurde. Hjo galt nun als wichtiger Handelsplatz, zu dem die Händler kamen, um ihre Waren zu verkaufen, und die Bebauung begann langsam um den Markt herum zu wachsen. Erfahren Sie mehr über die Geschichte Hjos in der Ausstellung „Skärvor av Hjo“ (Scherben von Hjo), die Sie in dem nach der Kultur benannten Viertel, dem „Kulturkvarteret“, besuchen können. Freier Eintritt

Estrid Ericson, en av 1900-talets designikoner, gjorde stilen svensk art déco, också kallat Swedish Grace, känt genom sina banbrytande insatser. Estrid föddes 1894 och växte upp här i Hjo. 30 år gammal flyttade hon sedan till Stockholm och grundade Firma Svenskt Tenn. Genom sin skicklighet att knyta till sig samtidens namnkunnigaste arkitekter och konstnärer medverkade Estrid till att lägga grunden för modern svensk design. Utställningen om Estrid kan du besöka i Kulturkvarteret. Gratis entré.

7


unika butiker UNIQUE SHOPS / EINZIGARTIGE GESCHÄFTE

I likhet med många svenska städer vilar Hjo på en lång hantverkstradition. År 1805 hade Hjo inte mindre än 43 mästare i 18 olika hantverk, och år 1831 hade vi fler hantverksmästare än både Skövde och Falköping. Här fanns allt från krukmakare, målare, guldsmeder och bokbindare till glasmästare, snickare, skräddare och till och med pistolsmeder. Många av dessa hantverk lever fortfarande kvar och resultatet kan vi inhandla i några av stadens unika butiker. Idag är Hjo en stad där även konsthantverkare och konstnärer frodas. Besök dem i deras egna ateljéer och gallerier eller passa på under Konstrundan som äger rum varje år vid Pingst. Mer information finns på Hjo Turistinformation.

HJO FAIRTRADE CITY Ett 70-tal städer i Sverige utmärker sig som Fairtrade-städer – Hjo är sedan 2015 en av dem. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Organisationen arbetar för en rättvis handel och etisk konsumtion där odlare och anställda ges möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. Här i Hjo kan du som konsument bidra genom att handla Fairtrade-märkt i våra butiker.

Hjo

Similar to many Swedish cities, Hjo has an extensive tradition of craftsmanship. In 1805, Hjo had no less than 43 master craftsmen in 18 different trades, and in 1831, we had more master craftsmen than the nearby cities of Skövde and Falköping combined. In Hjo you could find every kind of craftsman, from pot makers, painters, goldsmiths, and book binders to glass masters, carpenters, tailors, and even blacksmiths. Many of these trades live on and you can purchase some of these crafts in a few of our unique shops. Today, Hjo is a city where also arts craftsmen and artists thrive. Visit them in their own studios and galleries. You can also experience the Art Tour in the area which takes place every year around Whit Sunday. More information can be found at Hjo’s Tourism Office. Wie viele schwedische Städte baut Hjo auf einer langen Handwerkstradition auf. Im Jahr 1805 hatte Hjo nicht weniger als 43 Meister in 18 verschiedenen Handwerken, und im Jahr 1831 hatten wir mehr Handwerksmeister als sowohl Skövde als auch Falköping. Hier gab es alles, angefangen von Töpfern, Malern, Goldschmieden und Buchbindern bis hin zu Glasern, Tischlern, Schneidern und sogar Pistolenschmiede. Viele dieser Handwerke gibt es noch heute, und ihre Produkte sind in einigen der einzigartigen Geschäfte der Stadt zu kaufen. Heute ist Hjo eine Stadt, in der auch Kunsthandwerker und Künstler gedeihen. Besuchen Sie sie, in ihren eigenen Ateliers und Galerien. Dazu können Sie auch die Kunstausstellung „Konstrundan“ nutzen, die jedes Jahr an Pfingsten stattfindet. Weitere Informationen im Touristenbüro von Hjo.

8


LOPPIS & SECOND HAND Man behöver inte alltid köpa nytt. Genom att återbruka, handla second hand och leta på loppisar bidrar du till ett hållbart tänk. Här i Hjo kan du fynda massor av konst, konsthantverk och design i våra second-hand-butiker, loppisar och antikvitetsaffärer. Dessa hittar du på vår webb www.visithjo.se. Utöver de fasta butikerna finns det också sommartid ”pop-up-butiker” på olika ställen runtom i Hjo. Så lycka till att fynda och återbruka! 9


hamnen

THE WHARF / DER HAFEN 1847 beslöt man i Hjos allmänna rådstuga att bygga en hamn. Sagt och gjort, 1851-1855 anlades hamnen och ansågs på sin tid vara Vätterns bästa. Idag återstår bara två byggnader av den ursprungliga hamnbebyggelsen, Hamnmagasinet och den lilla Hamnvaktarbostaden där numera ett av glasscaféerna huserar. Men, trots de stora förändringarna så ser hamnen i stora drag ut på samma vis som 1855. Under högsäsong är det här en plats som sjuder av aktivitet och en härlig del av Hjo att flanera i en ljummen sommarkväll. Tillsammans med vänner och familj kan ni insupa hamnlivet, njuta av en god bit mat, en läskande glass eller något gott att dricka. Kanske får ni i kvällssolen se någon av yrkesfiskarna återvända med dagens fångst eller ångaren Trafik tuffa in i hamnen efter en dagstur till Visingsö. In, 1847, Hjo’s General Hall Council decided to build a wharf. Said and done, between 1851-1855 the wharf was built and it was considered, at the time, to be the best on lake Vättern. Today, only two of the original buildings remain, the storage warehouse and the small security building, which now houses one of the ice cream cafés. But, despite the big changes, the wharf looks pretty much the same as it did in 1855. During peak season, this is a place bustling with activity and together with friends and family, it’s a great place to enjoy a good meal, a refreshing ice cream or something nice to drink. If you’re lucky, you might even get a glimpse of one of the fishermen returning with the catch of the day, or the steamer Trafik making its way into the wharf as the sun sets after a full day’s journey to the island Visingsö. 1847 wurde in Hjos allgemeinem Stadtrat beschlossen, einen Hafen zu bauen. Gesagt und getan, 1851 bis 1855 wurde der Hafen angelegt und galt zu seiner Zeit als der beste am Vättern. Heute sind nur noch zwei Gebäude der ursprünglichen Hafenbebauung erhalten, das Hafenlagerhaus und die kleine Hafenwächterwohnung, in der jetzt eine der Eisdielen untergebracht ist. Aber trotz der großen Veränderungen sieht der Hafen heute im Großen und Ganzen noch genauso aus wie 1855. In der Hochsaison brodelt der Hafen vor Aktivität, und es ist wunderbar, hier an einem lauen Sommerabend entlangzuspazieren. Zusammen mit Freunden und Familie können Sie das Hafenleben in sich aufsaugen, leckeres Essen genießen, ein erfrischendes Eis oder etwas Gutes zu trinken. Vielleicht sehen Sie in der Abendsonne einen der Berufsfischer mit dem Fang des Tages heimkehren, oder den Dampfer „Trafik“, der nach einem Tagesausflug zur Insel Visingsö wieder in den Hafen schippert.

10

GÄSTHAMNSSERVICE Sommartid kan du som anländer med båt besöka Hamnmagasinet. Här får du tillgång till dusch, toalett, tvättstuga, färskvatten och utlåning av flytvästar. Hamnen ligger mitt i Hjo, med gångavstånd till restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och turistinformation. Hamnen har öppet året runt för dig som behöver båtplats, och för dig som trailar din båt finns tillgång till båtramp. Strömbildare håller hamnområdet isfritt så vill du ge dig ut på Vättern även en kall vinterdag är det inga problem. Välkommen att kontakta Hamnkontoret.


vattnet

THE WATER / DAS WASSER Var du än befinner dig i Hjo stad är Vättern alltid nära och därför går det lätt att varma sommardagar snabbt smita iväg för ett svalkande dopp. Det finns flera badplatser, både inne i stadskärnan och utanför centrum. Inne i Hjo kan du med fördel bada bland annat på Guldkroksbadets sandstrand, fri entré, eller ta ett dopp på strandpromenaden på söder. Om du istället vill ge dig ut på sjön kan du följa med på en ångbåtstur med S/S Trafik, njuta av en stilla stund ute på den vedeldade flytbastun i hamnen, eller varför inte ta med dig din egen paddelbräda och ge dig ut på en spegelblank Vättern?

GULDKROKSBADET Mitt i hamnen hittar du Guldkroksbadet. På Vattenkuranstaltens tid kostade det 5 kronor att skriva in sig som badgäst i första klass. Numera är badet gratis och erbjuder en perfekt aktivitet för hela familjen. Här kan ni bada i uppvärmd utomhusbassäng eller ta ett dopp direkt i Vättern. Varje vardag mellan kl. 7-7.30 erbjuds dessutom morgonsim. För de mindre finns plaskdamm med närliggande lekplats. På badet finns också kiosk, omklädningsrum och handikappanpassad ramp ner i sjön samt lift ner i bassängen.

Wherever you are in this town, lake Vättern is always close, that’s why it’s easy to take a quick and refreshing dip on a hot summer’s day. There are several bathing areas, both in and outside the town centre. In Hjo itself you can, for example, bathe at Guldkroksbadet’s sandy beach, with no admission fee, or take a dip further south along the so-called ”beach stroll”. If you would instead prefer to go out on the lake, you can take a steamboat ride onboard S/S Trafik, enjoy a quiet moment in the wood-fired floating sauna in the port, or why not bring your own paddleboard and set off on the calm waters of Lake Vättern?

HYR DIN EGEN BADHYTT I över 100 år har de stått där, några av Hjos mesta kända ikoner - badhytterna, ritade av arkitekt Lars Kellman 1913. Under kurortstiden användes badhytterna av badanstaltens gäster. Idag kan du som gäst på Guldkroksbadet fortfarande hyra dem för att bäst kunna njuta av en heldag på stranden med tårna i Vättern. Personalen inne på badet hjälper dig att boka.

In Hjo ist der Vättern nie weit weg, und so ist es an warmen Sommertagen kein Problem, sich zwischendurch für ein kurzes kühlendes Bad davonzustehlen. Es gibt mehrere Badeplätze, sowohl im Stadtkern als auch außerhalb des Zentrums. In Hjo können Sie unter anderem bequem am Sandstrand des Guldkroksbades schwimmen gehen, wo der Eintritt frei ist, oder an der Strandpromenade im Süden baden. Wenn Sie lieber auf den See hinaus möchten, können Sie an einer Dampferfahrt mit der S/S „Trafik“ teilnehmen oder die Ruhe in der holzbefeuerten schwimmenden Sauna im Hafen genießen. Oder wie wäre es, einen spiegelblanken Vättern mit dem eigenen Paddelbrett zu erkunden? 11


fisket FISKE PÅ MULLSJÖN Mullsjön är en fiskrik sjö strax väster om Hjo stad. Den är känd för att bjuda på ett fint vinterfiske efter abborre. På sommaren är båtfiske efter abborre och gädda att föredra. En person i båten måste ha ett giltigt fiskekort och max tre spön får användas. Fiske från strand och brygga är fritt, men hänsyn måste tas till privata tomter utmed sjön. Fiskekort säljs på turistinformationen. FISKE PÅ VÄTTERN Vättern, Sveriges näst största sjö, är känd för sitt fina fiske efter storröding, insjölax och öring. På Vättern opererar flera duktiga fiskeguider som erbjuder ett riktigt fiskeäventyr. För dig som privatperson är fisket fritt och fiskesäsongen sträcker sig över hela året där du kan meta vitfisk samt spinnfiska från land efter abborre, gädda och harr. Höst- och vintertid finns chans att fånga lax från land. TROLLINGFISKE PÅ VÄTTERN Följ med Charterfiske på trollingäventyr ute på Vättern. Du garanteras fina möjligheter att fånga röding, öring och lax. Säsongen sträcker sig över hela året. KRÄFTFISKE På helger, från och med fjärde fredagen i juli till och med den andra söndagen i september (fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00) är det fritt att fiska kräftor på kommunens enskilda vatten i Vättern. Området är utmärkt. Burar finns att tillgå via Hamnkontoret och bete och tillbehör finns att köpa på Hjo Sportfiskebutik.

12

FISKEKARTA/ FISHING MAP/ ANGELKARTE För dig som vill veta mer om fisket i Hjo med omnejd finns vår fiskekarta att hämta på turistinformationen, alternativt kan du ladda ner den online på www.visithjo.se. Kartan finns på svenska och engelska. If you want to know more about fishing in the Hjo vicinity, you can get our fishing map at the Tourism Office, or download it online at www.visithjo.se. The map is available in Swedish and English. Wenn Sie mehr über das Angeln in Hjo und Umgebung erfahren möchten, können Sie unsere Angelkarte bei der Touristeninformation abholen oder aus dem Internet herunterladen unter: www.visithjo.se Die Karte gibts auf Schwedisch und Englisch.


ångbåt på vättern STEAMBOATRIDES ON VÄTTERN / MIT DEM DAMPFSCHIFF AUF DEM VÄTTERN

S/S Trafik är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade ångbåtar. Fartyget, som numera är K-märkt och som 2013 blev utsett till Årets Arbetslivsmuseum, byggdes 1892 och fraktade på den tiden gods och passagerare mellan Hjo och Hästholmen. På 1950-talet blev Trafik liggande i Hjo Hamn och var i så dåligt skick att hon till slut låg på sjöbotten. Den ideella föreningen S/S Trafiks Vänner tog tag i saken och restaurerade henne. 1977 var hon åter i Hjo hamn, vackrare än någonsin. Sedan dess är ångaren ett passagerarfartyg och sommartid gör hon turer främst till Visingsö, men även till Vadstena och Hästholmen. S/S Trafik is one of Sweden’s oldest and most well-preserved steamboats. The boat is heritage protected and was awarded Working Life Museum of the year in 2013. It was built in 1892 and at the time it transported goods and passengers between Hjo and Hästholmen, on the eastern side of lake Vättern. In the 1950s, Trafik stood idle in Hjo wharf and was in such poor condition that she finally lay on the seabed. The non-profit association S/S Trafiks Vänner (S/S Trafik’s Friends) pulled their resources together and restored her. In 1977, she returned to Hjo, more beautiful than ever. Since then, the steamboat is a passenger boat and during the summer she sails mostly to the island Visingsö, but also to Vadstena and Hästholmen. Die S/S „Trafik“ ist eines der ältestes und am besten erhaltenen Dampfschiffe Schwedens. Das Schiff, das inzwischen denkmalgeschützt ist und 2013 zum „Årets Arbetslivsmuseum“ (Museum des Jahres für Arbeitsleben) gemacht wurde, wurde1892 gebaut und beförderte zu jener Zeit Güter und Fahrgäste zwischen Hjo und Hästholmen. In den 1950er Jahren lag die „Trafik“ im Hafen von Hjo und war in so schlechtem Zustand, dass sie schließlich auf den Boden des Sees sank. Der gemeinnützige Verein „S/S Trafiks Vänner“ (Freunde der S/S „Trafik“) nahm die Sache in die Hand und restaurierte das Schiff. 1977 war sie wieder im Hafen von Hjo, schöner als je zuvor. Heute ist der Dampfer ein Passagierschiff, und im Sommer macht er Touren meist nach Visingsö, aber auch nach Vadstena und Hästholmen.

IT’S ALL ABOUT JAZZ Följ med ångaren Trafik ut på Vättern och upplev ångbåtsjazz. Vi garanterar en härlig kväll till ljudet av Vätterns vågor och svajig jazzmusik. Visst låter det mysigt? Om du vill hänga med kan du boka på Hjo Turistinformation. 13


stadsparken

THE TOWN PARK / DER STADTPARK

Aktiebolaget Hjo Vattenkuranstalt bildades 1876 av fyra hjobor: godsägare Harald Röhss på Munkeberg, greve Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlare Gustaf Sjöstedt i Hjo samt den då nyinflyttade provinsialläkaren Dr. Wilhelm Baggstedt. Man köpte in en lantegendom, det som vi idag känner till som Hjo Stadspark, och börjande bygga. Två år senare invigdes vattenkuranstalten med pompa och ståt. Här, längs med Vättern, står fortfarande trävillorna på rad och minner om de svunna tider då gästerna besökte badanstalten för att kurera sina krämpor. Nuförtiden huserar bland annat förskola, konstnärsateljéer, hälsoklinik och vandrarhem i villorna. Parken utgör också en vacker arena för avkoppling. Varför inte en picknick nere vid Vätterns strand, omgiven av susande träd och vågskvalp?

The public company Hjo Vattenkuranstalt was formed in 1876 by four residents of Hjo: landlord Harald Röhss of Munkeberg, Count Gustaf Sparre of Almnäs, merchant Gustaf Sjöstedt of Hjo and the newly-arrived provincial doctor, Dr. Wilhelm Baggstedt. They purchased a country estate, what we today know as Hjo Town Park, and started to build. Two years later they opened up their hydropathic spa with much pomp and circumstance. Here, along Lake Vättern, a row of wooden villas stand as a reminder of bygone times when guests visited the spa to cure their ailments. Nowadays, they accommodate, among other things, a kindergarden, art studios, an alternative medicin and health clinique as well as a youth hostel. The park is also a beautiful place to retreat to if you are looking to relax. Why not have a picnic down by the shores of the lake, surrounded by the trees and the murmuring sound of the waves?

SKETCHWALK I SOMMAR Upptäck oss på ett annorlunda vis i sommar. Tillsammans med en lokal konstnär får du under en SketchWalk möjlighet att både teckna och vandra i Hjo. Ni kommer tillsammans att besöka flera platser runtom i staden, däribland Hjo Stadspark. Material och konstnärlig handledning ingår. SketchWalks pågår varje dag från 1 juni till 13 augusti. Mer info och bokning via turistinformationen. 14

Die Aktiengesellschaft Hjo Wasserkuranstalt wurde 1876 von vier Einwohnern von Hjo gegründet: dem Gutsbesitzer Harald Röhss aus Munkeberg, Graf Gustaf Sparre aus Almnäs, dem Großhändler Gustaf Sjöstedt aus Hjo und dem damals neu zugezogenen Provinzarzt Dr. Wilhelm Baggstedt. Sie kauften Land, das wir heute als den Stadtpark von Hjo kennen, und begannen zu bauen. Zwei Jahre später wurde die Wasserkuranstalt mit Prunk und Pracht eingeweiht. Hier am Ufer des Vättern stehen immer noch die Holzhäuser aneinandergereiht und erinnern an vergangene Zeiten, als die Gäste in die Badeanstalt kamen, um ihre Leiden zu kurieren. Heute sind in den Häusern u. a. ein Kindergarten, Künstlerateliers, Gesundheitszentrum mit yoga wie auch eine Jugendherberge untergebracht. Der Park ist auch ein schöner Ort, um zu entspannen. Wie wäre es mit einem Picknick am Strand des Vättern, umgeben von rauschenden Bäumen und plätschernden Wellen?


PARKENS ALLA TRÄD Stadsparken ritades 1877 av trädgårdsarkitekten Johan Joseph Sternemann. Växtförteckningen var lång men idag finns cirka 1000 träd i parken, jämfört med de cirka 10 200 plantor som sattes vid parkens anläggande. Björk är mest förekommande, men det finns även al, bok, ek, lind, gran, alm, ask med flera. Gå gärna in och kika i parken där alla träd har sin egen skylt där trädets namn samt latinska beteckning står angivet.

AKTIVITET I PARKEN I parken kan du utmana din familj och dina vänner i minigolf och schack eller kluriga experiment på Stadsparkens Experimenthus. Visste du förresten att denna vackra byggnad var varmbadhus under kurortstiden? Nåväl, sist men inte minst vill vi tipsa om tennisbanorna och vårt alldeles nya utomhusgym. Gymmet är gratis men tennisbiljett köper du på Hjo Turistinformation eller på Grönköping Spel och Godis.

15


barnens hjo

CHILDREN’S HJO / HJO FÜR KINDER Är ni en barnfamilj på besök i Hjo finns det mängder att göra. Tillsammans kan ni spela minigolf, knepa och knåpa på Experimenthuset i stadsparken, upptäcka Hjo till fots med vår tipspromenad eller bekvämt luta er tillbaka på sightseeingtåget Lok-Hjo-Motivet. Vi föreslår också ett besök på Guldkroksbadet eller safari bland bufflarna på Bisonfarmen i Gate. För de barn som har spring i benen finns två lekplatser tillhands mitt i centrum, både i stadsparken och vid hamnen. För att varva ner kan ni ge er ut på en rogivande skulpturvandring längs med Hjoån. Längs sträckan Ringvägen upp till Grebbans Kvarn får ni möjlighet att uppleva naturreservatet genom sagans värld. Lär känna kaninen, vargen och deras kompisar. Karta och mer information finns på turistinformationen.

BISONSAFARI För dig som vill ut i naturen är Bisonfarmen en häftig grej! Den ligger i Gate, söder om Hjo. Här kommer du bufflarna läskigt nära inpå livet när du åker med på safari. Bisonfarmen har öppet varje dag sommartid.

If you are a family with children visiting Hjo, there’s lots to do. You can play crazy golf, sling and string at the Experiment House in the town park, discover Hjo on foot with our quiz walk or sit back and relax on the sightseeing train called Lok-Hjo-Motivet. We also suggest a visit to the water park called Guldkroksbadet, or a bison safari at the Bison Farm in Gate. For children with extra energy to burn, there are two playgrounds in the centre, one in the town park and one by the wharf. To unwind, you can head off on a relaxing sculpture tour along Hjo River. Close to the mill Grebbans Kvarn you have the opportunity to experience the nature reserve through the world of fairy tales. Get to know the rabbit, the wolf and their friends. A map with more information is available at the Tourism Office. Sind Sie eine Familie mit Kindern auf Besuch in Hjo, dann gibt es für Sie jede Menge zu tun. Gemeinsam können Sie Minigolf spielen, im Experimentierhaus im Stadtpark knobeln und tüfteln, Hjo zu Fuß mit unserer Schnitzeljagd entdecken oder sich im Sightseeingzug Lok-Hjo-Motiv bequem zurücklehnen. Auch ein Besuch im Freibad Guldkroksbadet oder eine Safari unter den Büffeln auf der Bisonfarm in Gate sind zu empfehlen. Für Kinder mit Bewegungsdrang gibt es zwei Spielplätze mitten im Zentrum, einen im Stadtpark und einen beim Hafen. Um etwas Tempo herauszunehmen, können Sie eine beruhigende Skulpturwanderung den Fluss Hjoån entlang machen. Entlang der Strecke vom Ringvägen zu „Grebbans Kvarn“ haben Sie die Möglichkeit, das Naturschutzgebiet mithilfe der Märchenwelt erleben. Lernen Sie das Kaninchen, den Wolf und ihre Freunde kennen. Einen Plan und weitere Informationen erhalten Sie in der Touristeninformation.

16


KREATIVA PLATSER I Kulturkvarteret kan du besöka skapande verkstad. Här kan hela familjen leka, skapa och vara kreativa tillsammans. Du kan också pyssla i sällskap av vår trevliga ungdomsbibliotekarie Fredrika. Stadsparkens Experimenthus är en annan plats där du kan lära, klura och testa massor av spännande experiment.

17


EVENTS / VERANSTALTUNGEN

I Hjo är det alltid något på gång. Konstrunda, slöjdmässa, trollingfisketävling på Vättern, dragspelsstämma, öppen gård, oktoberfest, julmarknader med flera lockar varje år tusentals besökare. Här i vår turistbroschyr ser du ett urval av våra större och återkommande events. Vår evenemangskalender på www.visithjo.se uppdateras ständigt med nya saker som händer. There’s always something happening in Hjo. Art tour, handicraft fair, fishing competitions, accordion festival, open farm, Oktoberfest, Christmas markets and lots more attract thousands of visitors. You will find a selection of our major, annual events here in our tourist brochure. Our calendar at www.visithjo.se is constantly updated with new things happening. In Hjo ist immer etwas los. Die Kunstausstellung „Konstrundan“, die Handwerksmesse, der Trollingangelwettbewerb auf dem Vättern, das Akkordeonfestival, der „offene Hof“, die Oktoberfest, die Weihnachtsmärkte und vieles mehr ziehen jedes Jahr Tausende Besucher an. Hier in unserer Tourismusbroschüre sehen Sie eine Auswahl unserer größeren und wiederkehrenden Veranstaltungen. Unser Veranstaltungskalender auf www.visithjo.se wird laufend mit neuen Ereignissen aktualisiert.

a

ta jär ns

lla h

Alla Hjärtans Dag firas varje år i hjärtats stad – 14 februari.

da

g

18

EVENEMANGSKALENDER 2017

evenemang

8-9/4

Hökensås GK öppnar för säsongen – Nu drar golfsäsongen på Hökensås Golfklubb igång.

15/4

Vi firar påsken i Hjo – Påskafton firas med aktiviteter på torget.

27/4

Kosläpp på Almnäs Bruk – Släpp korna loss det är vår! Åk hövagn, testa hinderbana, klappa kalvar och mycket mer.

28-30/4 Hjo-S-Open på Hökensås Golfklubb – Hjos eget ”Hjo-S-Open”, golftävling på Hökensås Golfklubb. 30/4 Valborgsfirande – Möt våren i Hjo Stadspark med valborgseld, musik och tal. 11-13/5 World Fairtrade Challenge – Hjo deltar i den stora Fairtrade-fikan. 13/5

World Fairtrade Day – Var med och fira den internationella Fairtrade-dagen och shoppa i våra Fairtrade-butiker.

25/5

Grönköpings marknad – Knallemarknad i centrala Hjo.

2-4/6

Årlig Konstrunda – Konstrundan i Hjo har pågått sedan 1968 och representerar ca 70 konstnärer.

4/6

Hökensås Runt – Årligt cykellopp för hela familjen.

6/6

Sparrisens dag på Vätternsparris – Besök Vätternsparris och följ med på rundvandring bland odlingarna och lär dig mer om sparris.

6/6 Nationaldagen – Traditionellt firande av Svenska flaggans dag i Hjo. 6/6

Minnessegling på Vättern – Till minne av seglaren Christer Lithander - en segling med Vätternsnipor.

17/6

Guldkroksbadet öppnar – Hela familjens gratisbad mitt i Hjo hamn.

17/6

Vätternrundan passerar Hjo – Sveriges största motionslopp på cykel passerar Hjo.

23/6

Traditionellt midsommarfirande – Firande med midsommarstång, dans och lek på flera ställen i Hjo.

30/6

American Power Tour – firar 10 år! – Amerikanska muskelbilar gästar Hjo på sin runda runt Vättern.


1/7

Hjo Hamndag – En dag för hela familjen med båtturer på ångaren Trafik, traditionsenligt besök av byabåtarna från Visingsö som säljer jordgubbar och potatis och mycket mer.

1/7

Drag 2017 – trollingfisketävling – Årlig drag- och trollingfisketävling på Vättern.

1/7

Hjordgubbens dag på Munkebo Gård – Självplock vid tillgång, försäljning av jordgubbar, fikaservering med mera. En dag för båda stora och små.

1/7

Rock mot Cancer i Hjo Stadspark – Musikfest för hela familjen i Hjo Stadspark.

7/7

Ångbåtsjazz S/S Trafik med Peoria Jazzband – Kvällskryss på Vättern ombord på ångaren Trafik.

7-9/7

Slöjdmässa i Hjo Stadspark – En av Skandinaviens största hantverksmässor i stadsparken.

11-16/7 Golfvecka på Hökensås Golfklubb – En hel vecka fylld av golf på Hökensås Golfklubb.

1-2/8

Vättern Kors och Tvärs – segeltävling på Vättern – Båtarna anländer 1 augusti och tävlingen går av stapeln från Hjo 2 augusti.

4-5/8

Wild West Blues & Rockabilly på Bisonfarmen – Det svänger loss på Bisonfarmen i Gate, strax söder om Hjo.

4-6/8 Triumphmeet i Hjo Stadspark – Se Triumphbilar uppställda i Hjo Stadspark, Bellevueterrassen. 5/8

Utomhusbio i Hjo Stadspark – Se film under bar himmel i den vackra stadsparken.

12-13/8 Dragspelsstämma – En av Nordens största dragspelsstämmor, varje år i Hjo. 14/8

Öppen gård på Almnäs Bruk – Spännande upplevelser för hela familjen bland kossor och traktorer.

2 & 30/9 Oktoberfest på Stampens Kvarn – Välkommen på traditionsenlig oktoberfest med öl i sejdlar, armkrok, tysk mat och fantastisk tyrolermusik.

13/7 Torgfest – musikfest för hela familjen. . 14-16/7 Morris Minor Meet på Hjo Camping – Se Morris Minor-bilar när de visas upp på Hjo Camping.

9/9

Leva och Bo – Leva och Bo-mässa i Hjo.

10/9

Öppna Hem – Besök Hjo och se hur vi lever och bor. Flera hem öppnar upp för besök runtom i Hjo.

26-30/7 Hälsovecka – En vecka fylld med hälsoaktiveteter, föreläsningar och träning – allt i hälsans tecken.

10/9

Kulturarvsdagen – Var med och fira årets Kulturarvsdag som i år har temat ”Natur och Kulturarv”.

27-30/7 Hjo Ko – westernridning på Abrahamstorp – Westernridning på Abrahamstorp gård strax söder om Hjo.

9-21/10 Fairtrade fokus-veckor i Hjo – Var med och gör skillnad och handla rättvisemärkt i våra butiker.

Kräftpremiär i Vättern – Kräftfiske på Vättern är fritt inom markerat 17/10 Öringsafaripremiär – Spännande äventyr i naturreservatet Hjoåns dalgång. Varje tisdag och torsdag kväll fram till mitten av november. område varje helg (fredag kl. 17-söndag kl. 17) - fram till andra söndagen i september. 25/11 Julmarknad i Hjo stad – Traditionsenlig julmarknad i hela Hjo. 29/7 Sveastafetten – Årlig stafettrunda i Hjo Stadspark. 1-24/12 Levande adventskalender – Gamla stadens undangömda innergårdar blir levande luckor i adventskalendern. 29/7 Ångbåtsjazz S/S Trafik med Dixie Talks – Kvällskryss på Vättern ombord på ångaren Trafik. 8-10/12 Fågelås julmarknad – Fågelås julmarknad på Almnäs Bruk. 28/7

Besök vår webb www.visithjo.se för mer information om allt som finns att se och göra i Hjo.

19


Kulturkvarteret är en plats för stor och liten. Här kan du gå på bio, hämta turistinformation, låna böcker, läsa tidningen, använda gratis WiFi, besöka utställningar, pyssla i skapande verkstad och mycket mer.

En av sommarens höjdpunkter PALMYRA – En utställning om ett krigsbrott 10 juni – 23 september Palmyra var under antiken en av främre orientens viktigaste handelsstäder. Här passerade stora karavaner längs Sidenvägen. Staden var inte bara en handelsplats utan också en viktig mötesplats, en smältdegel där västerländsk och österländsk kultur möttes. Idag är stora delar av ruinstaden förstörd av IS, i syfte att gagna terrorsektens propaganda. Handel med plundrade antikviteter från antiken är en viktig inkomstkälla för organisationen. Som världsarv på Unescos lista engagerar händelserna i Palmyra hela världen och den komplexa frågan om kulturarv i farozonen är ett högaktuellt ämne. Vad händer egentligen i Syrien och vilka konsekvenser får det i omvärlden? För information om alla utställningar och events i Kulturkvarteret, besök www.kulturkvarterethjo.se Fri entré till alla utställningar.

20


mat & dryck

FOOD AND DRINK / ESSEN UND TRINKEN

Till Hjo åker många för att ta det lugnt, må gott och bara njuta. Detta görs med fördel på någon av våra mysiga restauranger eller caféer som erbjuder det mesta i matväg. Allt från stenugnsbakad pizza, surdegsbakat bröd och husmanskost till mera lokala specialiteter så som nyfångad Vätternröding, rökt sik och ostpaj med ost från Almnäs. Du kan njuta av läckra chokladpraliner, smarriga bakelser, lokalt tillverkad glass eller en krämig cappucino. Våra restauranger och caféer hittar du på www.visithjo.se. Many travel to Hjo to relax, unwind and just enjoy themselves. You can easily experience this when spending time at one of our cosy restaurants or cafés that offer most things when it comes to food. Everything from stone oven baked pizza, baked sour dough bread and common Swedish dishes, to more local specialities such as freshly-caught Vättern char, smoked whitefish and cheese pie with cheese from Almnäs’ cheese dairy. Enjoy delicious chocolate pralines, scrumptious pastries, locally produced ice cream or a creamy cappuccino. You can find our restaurants and cafés at www.visithjo.se Nach Hjo fahren viele, um sich zu entspannen, sich wohlzufühlen und zu genießen. Das geht am besten in einem der gemütlichen Restaurants und Cafés, die fast alles Erdenkliche anbieten. Alles von Steinofenpizza, Sauerteigbrot und Hausmannskost bis hin zu regionaleren Spezialitäten wie fangfrischem Saibling aus dem Vättern, geräuchertem Felchen und Käsepastete mit Käse aus der Käserei Almnäs. Sie können köstliche Pralinen, leckere Backwaren, Eis aus lokaler Produktion oder einen cremigen Cappuccino genießen. Unsere Restaurants und Cafés finden Sie auf www.visithjo.se 21


PSST... När du går förbi Gula Paviljongen kommer du slås av en härlig doft av nygräddade våfflor. Här gräddar man nämligen sina egna glasstrutar!

glass

ICE CREAM / EIS

På sommaren händer det att vi Hjobor smiter iväg och unnar oss en glass eller två. Tänk dig Kalle och Chokladfabriken fast här bor vi granne med två glasstillverkare och två glasscaféer. Inte konstigt att vi ständigt tänker på glass. Så gör som oss ”locals” och njut du också. 22

In the summertime, it’s not uncommon for residents of Hjo to sneak away and indulge in an ice cream or two. Imagine Charlie and the Chocolate Factory, but here we live next door to two ice cream producers and two ice cream cafés. No wonder that we’re constantly thinking about ice cream. So live like a ”local” and enjoy some ice cream too.

Im Sommer passiert es, dass wir Hjobor uns davonstehlen und uns ein Eis oder zwei gönnen. Denken Sie an das Kinderbuch „Charlie und die Schokoladenfabrik“, denn hier haben wir zwei Eishersteller und zwei Eisdielen als Nachbarn. Da wundert es nicht, dass wir ständig an Eis denken. Machen Sie es wie die Einheimischen und gönnen auch Sie sich ein Eis.


VÅRA GLASSCAFÉER OCH TILLVERKARE TIPSAR OM SINA FAVORITSMAKER I SOMMAR: ”Utan tvekan Svarta Malin, vår alldeles speciella saltlakritsglass” - ägare av Moster Elins, Jessica Kraft. ”Jordgubbsglass! Så fort det blir säsong och vi får använda fina goda svenska jordgubbar i glassen blir vi lyckliga. En fin smak av sommar som väcker de bästa minnena” - glassmästare och ägare Erik Enezi Lundgren, Wetternglass. ”Valet är självklart, Österhagens krämiga gräddvaniljglass slår allt. En klassiker som aldrig går ur tiden” - glassmästare Mathias Möll, Österhagen Glass.

MOSTER ELINS GLASS I Hjo’s hamn ligger den gamla Hamnvaktarbostaden. Här bodde förr hamnvakten Klas tillsammans med sin käresta Moster Elin. I 45 år levde de här och hade Hjo hamn som sitt skötebarn. Sedan år 2007 har glasscaféet Moster Elins flyttat in i huset och här erbjuder nu caféets alla mostrar inte mindre än 40 stycken olika glassmaker. Kika gärna på menyn över glassdesserter. Här hittar du spännande namn som ”Vättersnipa”, ”Svarta Malin” och ”Rökaren Bengt” och, eftersom du befinner dig i Hjo, ”I love Hjo” så klart. GULA PAVILJONGEN OCH WETTERNGLASS Vid Hjoån, på glasscaféet Gula Paviljongen, säljs det egna glassvarumärket Wetternglass. Detta är en glass där svensk kvalitet möter italienskt hantverk. Den berömda krämiga italienska gelatokonsistensen uppnås genom att Wetternglass blandar både grädde och mjölk tillsammans med ägg. Alla huvudingredienser kommer från ekologiska bönder i närområdet. Man har också specialiserat sig på ”nice-cream”, en glass med banan som bas. ÖSTERHAGEN GLASS Österhagen började tillverka glass redan 1993 och man har specialiserat sig på gräddglass. Glassen innehåller alltså bara tre huvudingredienser, vispgrädde, ägg och socker, varken mer eller mindre. Ekologiskt, närproducerat och FairTrade prioriteras så man använder inga konstgjorda smaktillsatser utan allt görs från grunden. Glassen tillverkas i den lilla glassfabriken på Långgatan och säljs i butik över hela landet. Här i Hjo hittar du den på ICA. Du kan också besöka fabriken på Långgatan för att köpa glassen och samtidigt se hur den tillverkas. 23


lokal mat

Blikstorp

AT 4 AO BK

TASTE LOCAL FOODS / PRODUKTE AUS DER REGION

AR

AL AM

3 AQ

AP

9 AS 18 BL

2 AN

8

BT 1

24

AK 76 5

Till höger hittar du kontaktuppgifter till alla som säljer närproducerat och andra delikatesser.


1. Almnäs Ysteri

Försäljning i gårdsbutiken vid evenemang. Ost och mjöl från gården.

0503-160 05

www.almnas.com

2. Bisonfarmens Gårdsbutik

Försäljning av gårdens bisonkött.

0703-35 35 45 www.gatebison.se

3. Björkenäs lantliv

Gårdsbutik med produkter från trakten.

0703-51 27 43 www.facebook.com/Björkenäs-Lantliv

4. Blåbärsgården

Försäljning av gårdens jätteblåbär.

0704-89 45 21 www.blabarsgarden.se

5. Gula Paviljongen

Glasscafé med försäljning av Wetternglass – egentillverkad glass.

070-519 49 44 www.gulapaviljongen.se

6. Gusto Classico

Försäljning av italienska delikatesser.

0708-69 15 47 www.gustoclassico.se

7. Handelsboden Njuta

Café och butik med te, kaffe, choklad och andra delikatesser och mat från trakten. 0503-315 50

www.njuta.info

8. Hjo Sik

Butik och restaurang med Vätterns läckerheter och mat från trakten.

0503-310 32

www.hjosik.se

9. ICA Supermarket

Matbutik med flera produkter från trakten.

0503-130 20

www.ica.se/hjo

Försäljning av eget lammkött på Lidens Gård.

0503-400 40

www.korsbergalamm.blogspot.se

10. Korsberga Lamm 11. Känslas Delibutik

Försäljning av delikatesser och mat från trakten.

0503-104-04

www.kanslahjo.se

12. Munkebo Gård

Försäljning av gårdens jordgubbar och honung från trakten.

0503-403 76

www.munkebogard.se

13. Mjuk ´å Go Honung

Lokaltillverkad honung.

0736-22 64 16

14. North & South Fairtrade Wrångebäck Försäljning av Fairtrade-produkter och eget chokladmärke.

0503-200 01

www.northsouth-fairtrade.se

15. Potatisodlaren i Blikstorp

Försäljning av egen potatis.

0737-29 37 94

16. Ringabergets Honung

Försäljning av egen honung.

0706-19 15 27 www.vastgotahonung.com

17. Stampens Kvarn

Restaurang med försäljning av mjöl och eget surdegsbröd.

0503-105 51

www.stampenskvarn.nu

18. Torsbo Gård

Försäljning av egen honung.

0705-14 32 10 www.facebook.com/torsbogardhjo

19. Vete & Råg

Café och restaurang med försäljning av eget surdegsbröd och bakverk.

0503-127 99

www.facebook.com/Veteråg-1459054177726885

20. Vätternsparris

Försäljning av egenodlad vit sparris.

0503-162 65

www.sparris.net

21. Widjhas Potatis

Försäljning av egen potatis.

0709-14 60 05

22. Österhagen Glass

Egentillverkad gräddglass och sorbet. Se tillverkningsprocessen på Långgatan.

0503-141 11

www.osterhagenglass.se

25


naturen NATURE / NATUR

Hjo erbjuder vacker natur och möjlighet till ett bra friluftsliv med flera turer och leder för dig som vill cykla och vandra. Den flera kilometer långa vandringen upp till Mullsjön lockar inte bara med ett skönt kvällsdopp, utan ger också möjlighet att uppleva både flora och fauna längs vägen. Du kan även vandra längs Västra Vätterleden eller Pilgrimsleden eller paddla kanot i ån Tidan. Friluftsområdena Sanna strax norr om centrum och Högaliden väster om Hjo erbjuder i sin tur upplysta spår och leder såväl sommar som vinter. Hjo is surrounded by beautiful nature and with a number of tracks for hiking and biking right at your doorstep it is easy to spend time outdoors. The several kilometre long hike up to lake Mullsjön will surely tempt you, not only with the prospect of a nice evening dip, but it will also give you the opportunity to experience both the flora and the fauna along the way up to the lake. You can also hike along the trail Västra Vätterleden or the trail Pilgrimsleden (”Pilgrim trail”). Another option could be to canoe on the river Tidan. The recreational areas of Sanna, just to the north of the town centre, and Högaliden, to the west of Hjo, offer floodlit tracks and trails during both summer and winter time Hjo bietet eine schöne Natur und die Gelegenheit für reizvolle Aktivitäten im Freien mit mehreren Touren und Wegen für alle, die Rad fahren und wandern möchten. Die mehrere Kilometer lange Wanderung zum See Mullsjö lockt nicht nur mit einem angenehmen abendlichen Bad, sondern bietet auch die Möglichkeit, unterwegs die Flora und Fauna zu erleben. Sie können auch Wanderungen auf den Wanderwegen Västra Vätterleden oder Pilgrimsleden oder eine Kanufahrt auf dem Fluss Tidan unternehmen. Die Freizeitgebiete Sanna gleich nördlich des Zentrums und Högaliden westlich von Hjo wiederum haben Sommer wie Winter beleuchtete Loipen und Wanderwege zu bieten. 26


GOLF På den 27-håliga golfbanan på Hökensås, strax söder om Hjo, kan du svinga klubborna och samtidigt njuta av en fantastisk utsikt över Vättern. Golfbanan är en skogs- och parkbana som består av tre stycken niohålsslingor som kombineras till ”dagens 18-hålsbana”. På området finns även en restaurang, kansli och golfshop samt camping och övernattningsstugor. GULDKROKENS IDROTTSOMRÅDE OCH ACTIONPARK Guldkrokens idrottsområde ligger strax söder om stadskärnan. Här finns bland annat en större idrottsanläggning med tennishall och flera fotbollsplaner, en konstgräsplan samt en friidrottsanläggning. 2017 invigs även den nya skateparken, en park som ska passa alla, ung som gammal, tjej som kille, nybörjare som proffs. Här finns en mindre bowl och streetytor med flowiga inslag. KANOT Om du vill paddla kanot finns det kanotuthyrning med tillgång till kanoter i både Vättern, Mullsjön och på ån Tidan. För mer information, kontakta turistinformationen eller ring Kanotverkstan på 070-54 20 269. MINIGOLF Mitt i Hjo Stadspark hittar du Hjo Minigolfbana, en 18-hålsbana med utsikt över Vättern. MOTIONSSIM PÅ GULDKROKSBADET Starta morgonen med en frisk simtur på Guldkroksbadet. Morgonsim varje vardag kl. 07:00-07:30. Gratis entré och utsikt över Vättern! RIDNING Upplev den vackra naturen kring Hökensås på hästryggen. På Bränntomts Turistoch Ridcentrum, söder om Hjo, kan liten och stor vara med på ridskola, ridläger eller turridning. Både ponnies och hästar finns tillhands.

SKRIDSKOÅKNING PÅ VÅRA SJÖAR OCH VATTENDRAG När isen lägger sig på Vättern, Mullsjön eller ån Tidan bjuds det fantastiska möjligheter att spänna på sig långfärdsskridskorna och ge sig ut på en tur eller två. Men, läs gärna väderrapporten, tänk på säkerheten och kom ihåg isdubbarna! För dig som inte vill ut på sjöar och vattendrag finns kommunala isbanor inne i Hjo stad. TENNIS På sommaren finns två utomhusbanor att hyra mitt i stadsparken. Du betalar på turistinformationen eller på Grönköping Spel och Godis. Tid bokar du enkelt på plats vid banorna. UTOMHUSGYM Gör ett eller flera besök på Hjos nya utomhusgym och kom i form till sommarens strandbesök! Här bjuds kombinationen träning och fantastisk omgivning i den historiska miljön i stadsparken, helt gratis. Du kan träna styrka, kondition, rörlighet och balans. Gymmet är belyst för att du ska känna dig trygg samt anpassat och tillgängligt för alla. VEDELDAD FLYTBASTU Sommar som vinter, höst eller vår. Det spelar ingen roll. I den lilla vedeldade flytbastun mitt i Hjo hamn är det lika mysigt att kura ihop sig en sommarkväll i augusti som när temperaturen har sjunkit en kall och isig morgon i februari. Ta med vänner och familj för en avkopplande stund och njut av den fantastiska utsikten över Vättern och Hjo stad. Kontakta Hjo Turistinformation för mer information, eller ring Hjo Flytbastu på 0730-67 88 00. ÖRINGSAFARI Passa på att följa med på öringsafari längs med Hjoån. På hösten när öringen leker, från mitten av oktober till mitten av november, bjuder dessa äventyr på något utöver det vanliga. Safari äger rum kvällstid där du tillsammans med guide får chans att se öringen ”in full action”. Safari bokar du på turistinformationen.

RODDBÅT Mullsjön är en trevlig liten bad- och fiskesjö, strax väster om Hjo där du kan hyra roddbåt. Kontakta Hjo Turistinformation för mer information eller ring Mullsjöns Fiskevårdsområdesförening på 0503-170 16. 27


vandra & cykla

HIKING AND BIKING / WANDEREN UND RADFAHREN CYKLA RUNT VÄTTERN Runt Vättern-leden är totalt 411 kilometer. Den tar dig till smultronställen längs mindre trafikerade vägar i ett omväxlande och vackert landskap. Leden är markerad med blå skyltar och kan kombineras med Västgötaleden och Sverigeleden. CYKELTURER KRING HJO Hos oss på turistinformationen kan du hyra cykel. Upptäck sedan Hjo med hjälp av våra kortare cykelturer kring staden. Kartorna, som finns att köpa inne på turistinformationen, är lätta att följa. De tre turerna är 14, 21 och 22 kilometer, med varierande svårighetsgrad. GULDKROKSSLINGAN Guldkroksslingan bjuder på en lätt vandring genom Hjo centrum. Totalt är slingan 6 kilometer och här kan alla vandra, gammal som ung. Den är märkt med blågula band där varje kilometer är utmärkt så att du själv kan räkna ut hur långt du har gått. MOTIONSLEDER PÅ HÖGALIDEN Högalidens friluftsområde strax väster om Hjo erbjuder något alla årstider för dig som vill vara ute i naturen. Här kan du ta en stillsam promenad, träna löpning, orientera eller cykla mountainbike. Det finns olika motionsspår av varierande längd och svårighet. Tillgång till omklädningsrum med dusch och toalett finns också. MOTIONSSPÅR PÅ SANNA Precis norr om Hjos centrum ligger Sanna. På den upplysta 1,2 kilometer långa motionsslingan kan du promenera, jogga eller springa. En lagom runda för både träning och tävling.

28


MOTIONSSLINGOR MED NATURPASSET Naturpasset erbjuder två motionsslingor, en i stadsmiljö och en i skogsmiljö. Gemensamt för de båda passen är att du kan besöka kontrollerna när du vill, hur ofta du vill, ensam eller tillsammans med familj eller någon kompis. NATURSTIGEN LÄNGS HJOÅN I naturreservatet Hjoåns dalgång kan du följa naturstigen längs ån, från hamnen upp till Mullsjön, en vandring på drygt fyra kilometer. Väl uppe vid Mullsjön kan du sedan fortsätta att vandra runt hela sjön. Passa även på att besöka fågeltornet i solnedgång. PILGRIMSLEDEN Pilgrimsleden från Hjo till Kungslena är en del av leden som sträcker sig ända till Trondheim och Nidarosdomen. Leden är märkt med Sankt Olofskorset. Under din vandring till Kungslena kommer du bland annat att passera Norra Fågelås, Almnäs, Hökensås, Fröjered och Klämmesbo. När du vandrar Pilgrimsleden kan du göra en avstickare till Erikssonsdammen och vindskyddet vid Lingonudden. Läget precis intill dammen ger en vacker inramning där du tillsammans med familj och vänner kan grilla korv eller bara njuta av en stilla dag. Om du vill göra upp eld, glöm inte att ta med egen ved. VÄSTRA VÄTTERLEDEN Västra Vätterleden bjuder på en härlig vandring där du får chans att uppleva vacker, omväxlande och historisk miljö. Hela Västra Vätterleden består av 195 kilometer led fördelat på åtta etapper. Från Hjo utgår etapp fyra norrut och etapp fem söderut.

APPEN PILGRIM SKARABORG Ladda ner appen Pilgrim Skaraborg eller besök www.pilgrimsleder.se för mer information om pilgrimslederna i trakten.

Kartor finns på Hjo Turistinformation. 29


allemansrätten

RIGHT OF PUBLIC ACCESS / JEDERMANNSRECHT I Sverige har man rätt att gå, cykla och rida nästan överallt i naturen. Men, det är några saker du bör tänka på: ✓ Bada eller vistas inte för nära boningshus. ✓ Passera inte någons tomt, trädgård, plantering eller odlad mark, exempelvis en åker. ✓ Stäng grindar efter dig. ✓ Du får plocka svamp, blommor och bär, men inte de som är fridlysta. ✓ Du får fiska utmed kusten och i de fem största sjöarna, inklusive Vättern. För andra vattendrag gäller särskilda regler. ✓ Du får gör upp en liten eld om du är försiktig. Elda helst där det finns grill- eller eldplats. ✓ Du får campa en natt. Campar du fler måste du kontakta markägaren. ✓ Lämna inte skräp i naturen. ✓ Du får inte jaga, störa eller skada djur. ✓ Hundar får inte vara lösa i naturen 1 mars – 20 augusti. Var medveten om att särskilda regler gäller för naturreservat och nationalparker. Mer information hittar du på www.naturvardsverket.se In Sweden, everyone has the right to walk, cycle and horse ride almost everywhere in nature. However, there are some things you should keep in mind: ✓ Do not swim or walk too close to dwellings. ✓ Do not cross someone’s land, garden, or planted or cultivated land, such as a farm field. ✓ Close gates behind you. ✓ You may pick mushrooms, flowers and berries, but not those that are legally protected. ✓ You can fish along the coast and in the five largest lakes, including Vättern. For other waters, special rules apply. ✓ You can make a small fire if you are careful. Please rather make a fire where there are designated BBQ or camp-fire spots. ✓ You can camp overnight for one night. If you are camping more than one night, you need to contact the landowner. ✓ Do not leave litter behind in nature. ✓ You may not hunt, disturb or harm animals. ✓ Dogs may not run around unleashed in nature between March 1 and August 20. Be aware that special rules apply to nature reserves and national parks. More information can be found at www.naturvardsverket.se 30

NATURCAMPING Det finns många mysiga ställen kring Hjo där du kan naturcampa. Antingen övernattar du i ett av våra vindskydd, eller som här, sätter upp ett eget trädtält alldeles intill Vätterns strand. Karta och mer information finns på Hjo Turistinformation.

In Schweden hat man das Recht, fast überall in der Natur zu gehen, Rad zu fahren und zu reiten. Es gibt jedoch einiges, das Sie beachten müssen: ✓ In der Nähe von Wohnhäusern dürfen Sie weder baden noch sich aufhalten. ✓ Sie dürfen keine fremden Grundstücke, Gärten, Bepflanzungen oder bestellten Boden, zum Beispiel Äcker, betreten. ✓ Machen Sie Pforten hinter sich zu. ✓ Sie dürfen Pilze sammeln sowie Blumen und Beeren pflücken, aber nicht solche, die geschützt sind. ✓ Sie dürfen an der Küste und in den fünf größten Seen, darunter dem Vättern, angeln. Für andere Gewässer gelten besondere Regeln. ✓ Sie dürfen ein kleines Feuer machen, wenn Sie vorsichtig sind. Machen Sie am besten dort Feuer, wo ein Grillplatz oder eine Feuerstelle ist. ✓ Sie dürfen für eine Nacht zelten. Wenn Sie länger bleiben möchten, müssen Sie sich an den Eigentümer wenden. ✓ Lassen Sie keinen Abfall in der Natur liegen. ✓ Sie dürfen keine Tiere jagen, stören oder ihnen schaden. ✓ Hunde müssen in der Natur vom 1. März bis zum 20. August angeleint sein. Denken Sie daran, dass für Naturschutzgebiete und Nationalparks besondere Regeln gelten. Weitere Information unter: www.naturvardsverket.se


hösten AUTUMN / HERBST

Under hösten bjuder dalgången längs Hjoån på ett vackert spektrum av färger. Här i naturreservatet kan du följa naturstigen västerut upp till Mullsjön, en drygt fyra kilometer lång vandring som tar dig genom Hjos historia. Under medeltiden var den här stigen en av de viktigaste transportsträckorna, bland annat för de munkar som kom från Alvastra på andra sidan Vättern. Så småningom etablerade sig små industrier i form av smedjor, stampar och kvarnar här utmed stigen vid ån. Resterna av flera av dessa kan du se under din vandring. Du kommer också att passera Grebbans Kvarn som håller öppet vid olika evenemang, exempelvis öringsafari på hösten, och halvvägs upp till Mullsjön hittar du restaurang Stampens Kvarn. Inne på turistinformationen kan du köpa boken Hjoåns Dalgång som berättar mer om naturreservatet. In the autumn, the nature reserve along the river Hjoån reveals a beautiful spectrum of colours. Here, you can follow the small nature trail up to the lake Mullsjön, west of the town centre. It’s a hike of a little more than four kilometres that will take you on a journey through our history. In medieval times, this trail was one of the most important transport routes, especially for the monks who came from Alvastra on the other side of lake Vättern. Eventually, many small trade huts like forges, tampers and mills were established here by the river. You can see the remnants of many of them during your hike. You’ll also pass the mill Grebbans Kvarn which is open for various events, such as trout safari in the autumn, and halfway up to the lake Mullsjön you’ll find the restaurant called Stampens Kvarn. At the Tourism Office, you can buy the book called Hjoåns Dalgång that will tell you more about the nature reserve.

NATURRESERVAT Hjoåns dalgång är vackert året runt.

Im Herbst erstrahlt das Tal entlang des Hjoån in einem herrlichen Farbspektrum. Hier im Naturschutzgebiet können Sie dem Naturpfad nach Westen bis zum See Mullsjön folgen, eine gut vier Kilometer lange Wanderung, die Sie durch die Geschichte von Hjo führt. Während des Mittelalters war dieser Pfad eine der wichtigsten Verkehrsadern, unter anderem für die Mönche, die von Alvastra auf der anderen Seite des Vättern kamen. Allmählich etablierten sich kleine Betriebe in Form von Schmieden, Pressen und Mühlen am Pfad am Fluss. Die Reste von einigen von ihnen können Sie auf Ihrer Wanderung sehen. Sie kommen auch an der Mühle „Grebbans Kvarn“ vorbei, die bei verschiedenen Veranstaltungen geöffnet ist, beispielsweise bei der Forellensafari im Herbst, und auf halbem Weg zum Mullsjön treffen Sie auf das Restaurant „Stampens Kvarn“. Bei der Touristeninformation ist das Buch „Hjoåns Dalgång“ (Das Tal des Hjoån) erhältlich, das weitere Informationen über das Naturschutzgebiet enthält. 31


juletid

CHRISTMAS TIME / WEIHNACHTSZEIT Alla årstider har sin charm och i Hjo, när den första snön lagt sig, advent nalkas och julbelysningen glittrar i skyltfönstren bjuder vår lilla trästad på något alldeles speciellt, något som för tankarna till en julscen tagen ur Kajsa Kavat. Strosa runt i den levande trästaden och upptäck de vackra trähusen och gränderna. När kylan från sjön blir för stark, smit in på något av våra mysiga fik och värm kropp och själ med stor kopp rykande choklad. Om du besöker oss under stadens julmarknad är det dessutom extra juligt i Hjo. Häst och vagn, glöggdofter, julkonserter, hantverk och lokal mat är självklara inslag. Så välkommen till Hjo i juletid. All seasons have their charm and in Hjo, when the first snow has fallen, Christmas is around the corner and lights sparkle in the shop windows, our little town turns into something rather special, something like a Christmas scene taken out of Astrid Lindgren’s fairy tale about Brenda Brave. In the old parts of Hjo, around the market square, you can stroll around and discover the quaint beautiful houses and alleys. If it becomes too cold outside, visit one of our cosy cafés and warm yourself with a great cup of hot chocolate. Should you visit us for the city’s Christmas market, you will experience that little extra Christmas aura all around town. Horse and carriage rides, mulled wine scents, Christmas concerts, crafts and local foods are all part of the scenery. Welcome to Hjo at Christmas time. Alle Jahreszeiten haben ihre schönen Seiten, und wenn in Hjo der erste Schnee gefallen ist, die Adventszeit naht und die Weihnachtsbeleuchtung in den Schaufenstern glitzert, hat unsere kleine Holzstadt etwas ganz Besonderes zu bieten, etwas, das uns an eine Weihnachtsszene aus dem Buch „Polly hilft der Großmutter“ von Astrid Lindgren erinnert. Schlendern Sie durch die Holzstadt, die zu viel Leben hat, um bloß Museum zu sein, und entdecken Sie die schönen Holzhäuser und Gassen. Wenn es vom See her zu kalt wird, kehren Sie in eines unserer gemütlichen Cafés ein und stärken Körper und Geist mit einer großen Tasse heißer Schokolade. Wenn Sie uns während des Weihnachtsmarkts besuchen, ist es in Hjo besonders weihnachtlich. Fahrten mit dem Pferdewagen, der Duft von Grog, Weihnachtskonzerte, Handwerk und lokale Speisen gehören selbstverständlich dazu. Herzlich Willkommen in Hjo in der Weihnachtszeit. 32


JULMARKNADER I HJO Hjo stads julmarknad – 25 november Fågelås julmarknad på Almnäs Bruk – 8-10 december

33


ÄTA Food & drink / Essen & Trinken Bisonfarmens Saloon

0703-35 35 45

www.gatebison.se

Eirapaviljongen

0503-315 45

www.eirapaviljongen.se

Eken Restaurang och Pizzeria

0503-122 95

www.onlinepizza.se

For Hjo pizzeria

0503-121 18

www.forhjo.se

Grebbans Nöjesrestaurang

0730-31 44 07

www.grebbans.se

Gula Paviljongen

070-519 49 44

www.gulapaviljongen.se

Pizzeria Guldkroken

0503-312 12

Handelsboden Njuta

0503-315 50

www.njuta.info

Hammarkiosken

0503-101 50

www.facebook.com/Hammarkiosken

GRATIS WIFI / FREE WIFI

Hamnkrogen

0503-101 78

www.hamnkrogenihjo.com

Hjo Sik

0503-310 32

www.hjosik.se

På Kulturkvarteret finns fri tillgång till WiFi. Free WiFi at Kulturkvarteret.

Hjogrillen Gatukök

0503-124 10

Hotell Bellevue

0503-120 00

www.hotellbellevue.se

Hökensås Golfrestaurang

0503-160 59

www.hokensasgk.org

Känsla café och restaurang

0503-104 04

www.kanslahjo.se

Moster Elins Glass

0734-41 40 12

www.mosterelins.se

Norra Piren

0503-100 13

www.restaurangbryggan.com

Restaurang Bryggan

0503-100 13

www.restaurangbryggan.com

Restaurang Ming

0503-109 00

Pizzeria Alexandra

0503-100 76

Stampens Kvarn

0503-105 51

www.stampenskvarn.nu

Vete & Råg

0503-127 99

www.facebook.com/Veteråg1459054177726885

Besök www.visithjo.se för information om allt som finns att se och göra i Hjo. 34


BO

SERVICE

Accommodation / Unterkunft

Service

Breviks Camping

0505-311 10

www.brevikscamping.se

Apoteket Kronan

0771-61 26 12 www.kronansapotek.se

Bisonfarmen Stellplatz

0703-35 35 45

www.gatebison.se

Guldkroksbadet

0702-73 25 67 www.visithjo.se

Bränntomt stugor

0503-220 77

www.branntomt.weebly.com

Guldkrokshallen

0503-350 00

www.hjo.se

Gästhamn

0503-350 85

www.hjo.se

Hamnkontor

0503-350 85

www.visithjo.se

Hammarkiosken Stugby

0503-101 50

www.facebook.com/Hammarkiosken

Hjo Stadsbibliotek

0503-350 10

www.kulturkvarterethjo.se

Hawk Hill stugor

0503-220 63

www.hawkhill.se

Hjo Taxi

0503-104 14

www.taxihjo.se

Hjo Camping

0503-310 52

www.hjocamping.se

Hjo Turistinformation

0503-352 55

www.visithjo.se

Hjällö Slott

0503-210 90

www.hjalloslott.se

Hälsocentralen

0503-312 00

www.hchjo.se

Hotell Bellevue

0503-120 00

www.hotellbellevue.se

Lokaltrafik

www.vasttrafik.se

Hökensås GK Camping & Stugor 0503-160 59

www.hokensasgk.org

Närhälsan Vårdcentralen Hjo

0503-227 00

Krokstorps Gård B & B

0706-19 51 94

www.krokstorp.se

Polis

Akut/larm:112 Övriga ärenden: 114 14

Privata rum och stugor

0503-352 55

www.visithjo.se

Stadshus/kommunkontor

0503-350 00

www.hjo.se www.systembolaget.se

Röda Stallet B & B

0503-121 12

www.rodastallet.se

Systembolaget

0503-100 17

STF Vandrarhem Hjo

0503-100 85

www.villaeira.se

Veterinär Christer Averhed

073-507 53 30

Strand Vandrarhem

0708-91 23 90

Stampens Kvarn Stellplatz

073-983 51 09

Tupp och Höna Stellplatz

0737-08 61 54

InfoPoint

2017

INFO-POINT Utöver vår auktoriserade turistinformation kan du även besöka våra InfoPoints. Här får du information om vad som händer i Hjo med omnejd.

www.narhalsan.se/hjovardcentral

www.stampenskvarn.nu/stellplatz

46

Bisonfarmen Mobolets Gård, Gate www.gatebison.se 0703-35 35 45

48

Hammarkiosken Skövdevägen 45 0503-101 50

50

Hjo Bokhandel Stora Torget 5 B www.hjobokhandel.uis.se 0503-133 30

52

Hökensås Golfklubb Almnäs, Trollebo www.hokensasgk.org 0503-160 59

47

Guldkroksbadet Hamnen www.visithjo.se 0702-73 25 67

49

Hotell Bellevue Stadsparken www.hotellbellevue.se 0503-120 00

51

Hjo Camping Karlsborgsvägen 40 www.hjocamping.se 0503-310 52

53

STF Vandrarhem Hjo Stadsparken, Villa Eira www.villaeira.se 0503-100 85 35


1

Välkommen till

2

3

4

Bisonfarmen i Gate

5

Utflyktsmålet på landet! SJÄLVPLOCK AV JÄTTEBLÅBÄR

Byggnadsvård & Inredning

www.hjocamping.se +46(0)503 - 310 52 kontakt@hjocamping.se

Stadsparken www.bevara.nu 11

www.gatebison.se 12

Följ oss på FB!

Hamngatan 1 www.erguldsmed.se +46(0)503 - 100 45 13

14

HJO FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL & BAD

café gastropub deli

Industrigatan 40 Öppet mån-fre 8-18, lör 9-13 www.colorama.se/hjo +46(0)503 - 123 38

Industrigatan 36 +46(0)503 - 311 11 18

SPEL, GODIS & CYKLAR

Hamngatan 3 www.kanslahjo.se +46(0)503 - 104 04 19

Dagens15 Dagens lunch Dagens Dagens Dagens lunch • lunch Dagens lunch lunch à la •••carte lunch ••carte la carte •carte ààààlala la carte Black à la •••carte • rock Black • grill Black Black Black rock grill Black rock grill 0503-101 78 rock grill rock grill rock 0503-101 78grill

0503-101 Magasinsgatan 10 78 0503-101 78

0503-101 78 +46(0)503 - 101 78 78 0503-101

Hamngatan 16, +46(0)503 - 135 75 20

Kaggestorp Gård 544 93 Hjo www.blåbärsgården.se +46(0)704-89 45 21

21

22

Hjo Bokhandel Bok   Lek  Present Stora torget hjobokhandel@hjomail.se +46(0)503 - 133 30

Bo i historisk miljö i stadsparken.

Bowling, Restaurang & Pizzeria Falköpingsvägen 41 +46(0)503 - 125 20 28

www.villaeira.se +46(0)504 - 100 85 29

Hamnen +46(0)503 - 310 32 30

Bangatan 13 +46(0)503 - 359 90 31

32

BUTIK Hamngatan 6 +46(0)709 - 94 54 03

Hamngatan 4 www.njuta.info +46(0)503 - 315 50 37

Hamnen www.restaurangbryggan.com +46(0)503 - 100 13

Något för alla

38

Fågelås-Spakås 4, 1 km söder om Hjo. www.rodastallet.se +46(0)503 - 121 12

Långgatan 1C +46(0)503 - 132 70

39

40

Handla Second Hand

TRÄNING FÖR ALLA Kvarngatan 9 Hjo • facebook.com/stchjo +46(0)503 - 101 47 • +46(0)727 - 34 19 25

Öppet & inlämningstider: www.hjocanhelp.se Sveavägen 24 Hjo 0503-50 90 90

ÖPPETTIDER I SOMMAR JUNI - AUGUSTI: ALLA DAGAR 8 - 22 Vasagatan 1 • facebook.com/icasupermarkethjo • +46(0)503 - 130 20


6

7

8

9

Vita Ranunkler

Breviks

Camping

vä l k o m m e n t i l l

10

ANTIKT -- INREDNING INREDNING - BLOMMOR ANTIKT BLOMMOR -- SMYCKEN SMYCKEN

Vättersvallen, Brevik www.brevikscamping.se +46(0)505 - 311 10

KIHLBERGSGÅRDENS SOMMARBUTIKER

Stora Torget

Stora Torget 69 +46 (0) 767 - 64 20 69

+46(0)767 - 64 20 69 16

www.hemohobby.se Åsgatan 1 +46(0)503 - 79 66 00 23

24

Munkebo gård

STAMPENS KVARN 1 / 544 92 HJO WWW.STAMPENSKVARN.NU 0503 – 105 51

KIHLBERGSGÅRDENS Antikt & Kuriosa www.kihlbergsgardensantik.se +46(0)73 - 180 97 48 info@kihlbergsgardensantik.se

25

Den lilla klubben med det stora hjärtat

www.munkebogard.se Info jordgubbar +46(0)503 - 403 76 Kontakt +46(0)733 - 14 28 89 33

Egen tillverkning Skinnkläder, väskor, bälten, skinnkonst +46(0)70 - 322 17 51

FACEBOOK.COM/STAMPENS

MAT & DRYCK I HJO STADSPARK

Kulturkvarteret Pedagogien www.kulturkvarterethjo.se +46(0)503 - 352 55

www.eirapaviljongen.se +46(0)503 - 315 45

34

35

GOLFPAKET, DAGENS LUNCH, UPPSTÄLLNINGSPLATS - ALLT MED EN FANTASTISK UTSIKT ÖVER VÄTTERN!

www.tvalfabriken.nu

+46(0)503 - 31212

Hamngatan 14 A www.tvalfabriken.nu info@tvalfabriken.nu

42

43

HJOKO

Italienska delikatesser från utvalda leverantörer

Läs på www.hjoko.eu

Öppettider fr.o.m. 1/4 tis-fre 10-18 lör 10-15 www.gustoclassico.se Hamngatan 8 Hjo +46(0)72-510 60 11

2017

Westernevenemang för hela familjen, 27-30/7

www.svenskakyrkan.se/hjo +46(0)503 - 323 80

36

Turridning & ridlektioner på bana

www.hokensasgk.org | info@hokensasgk.org +46(0)503 - 160 59

Skövdevägen 19 41

27

26

1962

Jordgubbar - försäljning & självplock.

b u t i k

FIREBIRD DESIGN

Här ger vi Dig en upplevelse som ger välbefinnande ända in i själen.

Hamngatan 16 www.hjoblomster.se +46(0)503 - 101 60

Hjo Hamn www.mosterelins.se +46(0)73 - 441 40 12

Stora Torget

17

G U S TO G U S TO

FINE ART PHOTO GALLERY uponwalls.com

Antikhandeln vid torget VÄLKOMMEN! Tel. +46(0)761-100 999

076-1497107 | branntomt.weebly.se 44

45

Hästsport, Hund- & katt Foder, Spån, Tryck och brodyr Din häst- och hundsportsbutik i Hjo eller online! www.maplerockranch.se 0760-281661


en

1

44

1

8

9

rgs

ge

n

en äg Alv

bo

äg

Sk

öv

de

23

Ka

rls

rkv Bjö

1

1 19

Friluftsscen

15

20

16

<-30 -36

23 14

21

8

6

17

Vik tor iag ata n

ga

-

He rtig

1

2

19

16

tan

Ny ga tan

Ma gn us

4

n 13 ata ng Ba

40 1

4

2

5

tan 16

Torestorp

18

ga

1

2

47 23

Ma g 14 a8sinsg 15 21

mn Ha

Hallum

Guldkroksbadet

3

1 2

Varola

20 53

49

1

Tu nn bi nd ar eg r

Stadsparken

Resecentrum

3

27

2

26 22

6

5

2

13

g

ntv erk s

7

18

14

12

n ge vä ea Sv 9

7

4

1 5 1 7

30

Kaggestorp

17

Orleka

13

5

2

rdsg. 2

1

5

ga

4

10

tan

Lå ng ga tan

5

n

Vättern

24

12

1

3

tan 4

7

5

Ha

1

2

Kulle

14

1

än

id <-- T

3

11

ata18 n 16 1

d

olm ah

Helliden

0

200

400

meter

3

13

45 41 52 36 1 31 46 25 3 4

4

4A

17

19

7

2

Igelstorp

Va llg 24

8

8

n

Sjö ma nsg ata n 3

tan

32

n

1

sgata

15B -A

10

11

9 2

9

gr

1

2

Idrott

Trädgå

1

en

tan

de < -- Sköv

ings8 7 väg en

äg

ga

re

köp

sv

17 1

7

Fa brik sg ata n

1

Wag ner g at an by

ga

26

14 29

ck

ata

n

Fis6 ka

23

em

ata

33

18

rdh

27

3

Sjö

3 8

11

13 15

17

Sk olg at an

22

20

10

sv

20

4

ta n lga No

7

8

sgatan

14

Ringvägen

9

9

3

Marknad

Vinkel 10

10

14

7

8

13 1

5

10

n ksga ta

7

15

2

an

16 19

8

36

en vä g ng Ri

3

5

Sand

1

6

5

Guldk ro 22

30

20

eg

5

Jön

hemsv ä

3

6 10

12

n 21

29

17 6 5

22

10

13

Nolä n

7

54 41

41

4

44 38

10

7

gen

9

Mad 11

1

n

3

väge Hem

6

Västergata 44 46

Snödroppsg

7

52

4

5

Ju 1 ng m

2

atan 9

tan

gsg

rnga1 Kva

10 47

Lavendelvä 7 gen

13

1

Hammarsvägen

4

26

16 9

Lavendelv ägen

26

gen torp

7

svä

1

Bo4 k

7

2

1 2

12

13

14

Klarabergsgatan

6

22

8

ar

W all ins vä ge n

25

28

7

18

n ge nvä Me lla

19

1

gen 14 Må

2

Simon Gates väg

Guldkroksvallen

1

Pianovägen 8

10

13

14

5

2

34

38

n

2

Järv stig en

rds ti

Skogsvägen

9

20

16 21

11

ick

2

Sn

ge

B

33 2 43 42 4 29 2 6 Kyrkogatan t 1 18 orge 28 Stadshus50 T a 39 4 2 or 7 St 3 5 44 32 9 35 10 7

Re ps lag 8 ar eg

3

9

en

18 17

1

6

5

5

5

ga

2

19

Vallmogatan

Hovgatan

15

Linnégatan

gs

5

3

6

rin

1

21

7

2

2

19

36

Knäpplanvägen

Blåklintsgatan

6

9

7

6 Torggatan

Kyrkogård

9

2

Stu 1 reg 0 ata 8 n 7

7

ge

3

11

an

n

7

3

6

rvä

6 Hjo camping

n

13

10

ge

1

Hovgat

10

Falköpingsvägen

1

1

2

8

7

ata n

9

Re

17

5

da

1

1 51

re

atan

15

dg

en

ta

rds g

5

7

Re

2

äg

sv

t Lo

ak

Bygä

21

n

rv

25

6

gatan

Fy

1

10

ata

9

4H

5

sg

12

1

2

5

17

6

18

ta

8

ed

2

9

1

Fr

Flo rag ata 8 9 n

gr

20

5

Lin

Va sa ga 10 tan 8

Hjoåns dalgång

6

er

an 2

13

12 11

n

st

at

2

ge

als

Åd

6

Syréng

32

1 A-D

7

sg

n

13

7

13

14

15

tan ga

n

14

12

17

11

an

3A -F

8

14

10

21

18

ta

at

Ha m m ar sv äg en

1

36

16

ag

ga

-G

g 4 5

n

ä

15

15

15

13

2A

23

sg

18

14

8

11

hu

8

25

n ge vä de öv

sv

12

gg

g

8

ng 17

ns 2

ge

9

6

Si

ms g

E. Molander

n

ico

23

8

19

Er 2

an

v ms he nd 11 Sa öm 1 2 sd als vä ge n

12

20 17

Sk

n

Gr

20

36

2

22

ata

15

tan

trid

Tångga

9

väge Hem

Es

3

2

R. Wetterhol

G

lag Vil

Ve k

12

13

ga

9

16

14

8

Vi lla

5

ata

17

11

16

19

10

14

2 1

g tz B:s 6

Str

32

Hemv äge n

9

H. Larssons

Sa

A-C

en

12

29

1

n ge

als

6

Än

gg

Hälsocentralen Hjo

22 A-F

21

23

18

40

17

tan

Smedje gr

27

ed

8

ga

1

Floragatan

29

väg

ars

2

tan ga

2

2

1

2

20

bäcks g J A Bo 6

ds

24

mm

Skogshyddan

1

2

sta

Ha

2

Loren

12

gen

9

11

1

an

26

30

32

20

6

5

Harstigen

6

5

2

4

1

1

6 n Råbockstige 1

10

Hjortstigen

Hindstigen

8

7

7

Lundbyvägen

Falköpingsvägen

elvä

1

Eko rrsti gen Ha rsti gen

Ve rk

13

16

Rävstigen

16

Älgstigen

Fåg

38

Alm

19

24

2

2

24

17

1

9 15

ån Hjo

12

Mård stig en

21

2

Björnstigen 1

11

at

28

26 23

26

12

3

10

10

5 19 24

n

2

1

1

9

8

gata

26

en

2 bärs stigen

29

n

stig

stigen 12

2

31

väge

Varg

13

a Vek

sdals

14

29

5

Ström

36

7

n

Björn

11

1

8

8

stige

Hallon

22

24

32

sstigen 13

23

32

ron ult Sm

2

rn g kva

11

31

2

Jordgubb

3

38

41

A-

5

42 1

34 37

39

9

Hjoåns dalgång

10

4

Ekgatan

sg

n

19

8

25

61

2

r To

a at

2

73

en

11 12 16 48

av

28

väg

lvi

1

56

ger

12

Sa

35

ge 10 n

en äg sv ro at

M

ke

en 1 äg sv an m yr

lyc

9

57

1

12

3

4

14

Slin

n ata 4

1

As6 ke

17

36

v 39 åg B6 66

Or

4

Hadäng


n

www .p-skiva an

gat

otts

0503

n ta ga

en äg sv

n ge vä an Gr

en äg

ng

ge

msv

äge

n

Åda

mm Ha

ga

bin

da

reg

Ha

r

m

ng

n

an

Guldkroksbadet

Ba

at

gen

rsvägen

Hjoån

g rti He

kt

or

ta

n

Fr

Stadsparke

ga

ta

ed

sg

at

Bj

kv

ttern

vid Vä

äg

en

n

No

at

an

atan

Vekagatan

Villag

sv

Al

Ve

ge

Friluftssce

n

Hjo vårdc entral

n

da

sta

ds

Hjo camp

Re

Ju

ta

rk

en

äg

rv

n

Skö

an

lg

Hjo

n

at gg Än

Hälsocentralen

vde

Sam

väg

en

äng

Välko Hjo

ge

ga nd

ta

gat

Li

ea

an

Sv

mmen till ga

ta

ga

ng

ma

ns

v

Lo

n

als

ed

m

Al

ge

n

sga

tan

ing

äg

en

pte

viav

Sv

ea

ge

n ge lvä Fi

n

Mast väg en

nv

lla

Me

As

G

ke

es

äl

lyc

lvä

ke

ge

Sl

tsv

Ka

tan

Tor

Sal

Siloga

n

ör

– trästa den

n

ge

er

ing

gr

edje

Sm

kvarn

atan

Ekg

Rosell

an tan

gen

Hamm arns skola

n

n

ga

Fågelvä

gen

um

ia

St n ur eg gata at an

ga

n

Vi

snu ag M

Ny

Floragata

Hamma

Resecentr

ng

lsvä

Vi

an kgat

ogshyddan en

äg

an

igat

ustr

Ind

ge

n

gv

rvä

uta

Bågv

Bågv

Gj

ägen Bågv

tan

Tubga

n

Timmerväge

Sanna

Fritidsomr

åde

en

äg

rv

va

ar

Sv

en

äg

av

nn

Sa

Ru

nt

rn sv tte rg Vä bo rls Ka

äg

en

Till Karlsborg

ägen vdev Skö

vde ll Skö

ls b or g

at

an

ar

Ri dhe

Karlsborg

nn

sv

San sd al sv

tan

m

ka

ga

us

Tu

n

Hjoån dalgångs

Ve

St

en

tan ga lla

gh

ta

ga

gs

rin

ge

an at ag or Fl

Sig

Kyrka

Re

n ta ga sa Va

tan

rgr

ste

by Sä

m he rd Gä

nd

n ta ga ck Bä

eg

ar sk

n

Fi

ge vä ins

n

ta

all W

an at eg

ega

ar

ar

lag

ick Sn

ps

an

Re

at ög Sj

Kyrko

Park

Brand äg

station

ar

gatan Stadshus

sg in

n

tan ga

as ag

Torg gata

vägen

Stora Torge t

gen

Kyrkogård

pings

ern

Vätt

I cent rala där det Hjo är det är tillåt skyltat et att

OCH

Vallgården

M

REGLER

evä

ge n

Bo

Fordonet BESTÄM Karta parkera. ©Hjo s anko komm halv MELSE un 2010 msttid timm R FÖR ska, Om anko e, anges P-SKIV vid pilenavrundad mste ställs till närm AN . n sker skiva ast följa före tidsb P-skivans n in på det nde hel egränsni inställning klockslag unde eller r pågå begr ngen

tar

Falkö

.se

hjo.se vak

gata n

00, www.

n

an

gat

- 350

ändr rutan ngen as . s fram ndas vid varje sida, lätt avläs upps tällnings bar utifrå Hjo komm n. tillfälle. un,

Fyr

ds

gsvä gen

ge svä tro Ma

n

kolan Linné gatan

Hov

gär

rps vä

en

gata

Guldkrokss

n

dto

Ma

äg

atan

lintsg

Blåk

By n

nsv

ata

äge

n

n ge svä an rm Sty

olg

an

ogat

Vallm

får anvä

på fordo änsningesom ange ende Sj P-sk öm parkering nets n börja s på P-sk an End ivan plac inom ankomstt r, t.ex ylten sg ast en eras inna ata tidsb id får klockan P-sk nför vind egränsni inte n 9. iva

Sk atan

Hovg

mv

ge

an

allen Idr

He

em

gen

Ti d

ge

evä

yck

rel

Or

Guldkroksvallen an

sga tan

rok

äste rgat

ldk

ndh

lvä

en

nde

Lave

Lave ndel väg

Gälleberg

Hjällö

WOHNWAGEN – Für Wohnwagen gibt es zwei geeignete Wohnwagenparkplätze. Sie finden sie neben dem Kulturviertel Pedagogien sowie circa 800 Meter südlich des Platzes Stora Torget, an der so genannten Strandpromenade entlang der Straße Jönköpingsvägen. Stellplätze in Hjo finden Sie auch im Register auf S. 34-35.

Lunnebacken

Rinkabäcken Galneryd

0 Bränntomt 36 195

Gu

Sa

n

Bogshult

Fago ttväg en

n gen

väge

Målareskogen Kleven

Moanäs

Munkaskog

Råhall

ge svä

mars

Gate

n

Ham

46 3

väge

an

Gårsjön Källefall

PARKSCHEIBEN werden in Hjo zur Zeitmessung auf öffentlichen Parkplätzen verwendet. Sie sind auf allen zeitbegrenzten Parkplätzen im Zentrum verpflichtend, die mit dem Zusatzschild „P-skiva“ (Parkscheibe) gekennzeichnet sind. Die Parkscheibe ist gratis, und Sie können sie in der Touristeninformation und am Empfang des Rathauses abholen. Auch in mehreren Geschäften der Stadt ist sie erhältlich.

Vättern

Södra Fågelås

195

Hökensås

Ring

gat

ads

Vink el

rkn

er

tan

Vrångebäck

Heldestorp

ly cke

sg ata n

Ma

gn

ga

arn

ga tan

Kv

gs

Landbyn

Äskelid

193

Or re

Br uk

en

ckv äg

Wa

län

Islebo Linderyd

Huvudshemmet

No

MOTORHOME – There are two suitable parking areas for people arriving in a motorhome: adjacent to Kulturkvarteret Pedagogien and approximately 800 metres south of Stora Torget (the main square), on the so-called ”beach stroll” along Jönköpingsvägen. Please also see the index on pages 34-35 which includes Hjo’s motorhome camping spots.

Almnäs

Daretorp

n

Fröjered

Isleryd

ta

Abrahamstorp

Norra Fågelås

Korsgården

Stackeryd

ga

Lidängen

41 45

25 52

n Ya

iks

n

Mellan- Norra Hulan dammen

Sänneryd

br

ge

P-DISCS (parking discs) are used in Hjo for time-restricted public parking. They are valid at all the time-restricted parking spaces in the town centre signposted with a ”P-disc” sign. The disc is free and you can pick one up from the tourist information centre and from the reception in Stadshuset (the Town Hall). You can also pick one up from most of the shops around the town.

31Spakås Hökensås

Vädbjörntorp

lvä

Mölebo

Blikstorp

tal

Hjo

19

Långeruder

Årby

Me

Missveden Högaliden

Fa

vägen

5

Fridene

vägen

24 Munkebo

Ko m pa ss

Västorp

Åsen

16 48 11 12

Va llg at an

en

HUSBIL För husbil finns två lämpliga husbilsparkeringar. Dessa hittar du i anslutning till Kulturkvarteret Pedagogien samt cirka 800 meter söder om Stora Torget, utmed den så kallade ”strandpromenaden” längs med Jönköpingsvägen. Se även registret på sidan 34-35 som inkluderar Hjos ställplatser.

Björkenäs Sjöhaga

der

Korsberga

Björkviken Svärtan Varpet 10

n

äg

Grenabo

Grebban

Bengtstorp

Fridene

Stämmorna

Ro

Lilla Solberga Hulan

Hamrum Vasängen Karthagen

Mullsjön

ge

sv

Smedstorp

g

rg

Smedsskogen

Karstorp

ks

bo

rls

194

Mofalla station

Ka

Ebbetorp

Atteby

Styrshult Djursätra

Munkeberg

er

Grevbäck Stekarekärret

Ha ntv

Ruder

Bjärg

g.

Svebråta

Värsås

svä

PARKERING OCH P-SKIVA P-skiva används i Hjo för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar i centrum skyltade med tilläggstavlan ”P-skiva”. Skivan är gratis och du kan hämta den hos oss på turistinformationen och i Stadshusets reception. Den finns även i flertalet butiker runtom i stan. Trä dgå rds

Ekhammar

Lå ng ga ta n

Brumstorp

Spakås

Snabolet

ing

Spånhult

HJO KOMMUN

Slättås

Tostaryd

Grönsik

öp

Nybo

194

PARKING AND P-DISCS / PARKEN UND PARKSCHEIBEN nk

Jubberud

Ormebacken

Ulvhult

sa

Kårtorp

Ko

Björsjön

Guldkroksh

Grumphult

201

parkering

14

Na rva vä ge n

Älgarås

Lilla Ruder

P

1 2

13

an

Röå Hörnebo

P

ckan

195

ale

Lunden

Ripanäs

Röåsjön

sgat

Fröstorp Kyrkefalla

STÄLL ANKOMS IN TT VID PIL ID EN

Bruk

Tibro

49

Piggatorp

Skallhult

Orrely

6

Västanå

Björstorp

Brevik

svägen

-

K

n de

Grönhult

Suntorps kapell

2 kilometer

4

39


i love hjo

Denna broschyr är framtagen av Visit Hjo tillsammans med näringslivet i Hjo 2017. Layout: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se. Text: Visit Hjo Översättning: Fast Translator, Stockholm. Tryck: Strokirk Landströms AB, Lidköping. Foto omslag: Jesper Anhede. Foto: Fotolia, Hjo hembygdsförening, Hjo kommuns bildarkiv, Jesper Anhede, Most Photos, Per Olsson, Visit Hjo. Illustrationer: Christina Jonsson.

40

Hjo turistbroschyr 2017  
Hjo turistbroschyr 2017