Page 1

Hjo - Tr채staden vid V채ttern

2016


HJO – TRÄSTADEN VID VÄTTERN Den lilla trästaden Hjo, med sina nästan 9000 invånare, ligger vackert belägen vid Vätterns västra strand, cirka 1 timma norr om Jönköping och 30 minuter öster om Skövde. Vättern är inte bara Sveriges näst största sjö, det är också den femte största sjön i Europa. 135 kilometer lång och 31 kilometer bred knyter Vättern an till de fyra landskapen Östergötland, Västergötland, Närke och Småland. Vill du ta dig runt hela sjön är det cirka 300 kilometer runt Vättern och du passerar åtta olika kommuner på vägen. Skaraborg, mitt emellan sjöarna Vänern och Vättern, är en småskalig region i östra delen av Västsverige som utmärker sig för sina jordnära upplevelser. Vi brukar själva beskriva det som den naturnära, engagerade, okonstlade och ursprungliga regionen. Hos oss i Hjo får du lära känna en del av Skaraborg, och en liten del av Västsverige samtidigt som du doppar tårna i Vättern. Välkommen till oss!

HJO – THE WOODEN TOWN BY LAKE VÄTTERN The little wooden town Hjo, with its almost 9,000 inhabitants, is situated on the western shore of Lake Vättern, about 1 hour’s drive north of Jönköping and 30 minutes east of Skövde. Vättern is not only Sweden’s second largest lake, it is also the fifth largest lake in Europe. The lake is 135 kilometres long and 31 kilometres wide, and it links together the four provinces of Östergötland, Västergötland, Närke and Småland. If you want to circumnavigate the lake, the distance around Vättern is about 300 kilometres and you will pass through eight different municipalities along the way. Skaraborg, midway between the lakes Vänern and Vättern, is a small region in the eastern part of West Sweden that stands out for its earthy experiences. We usually describe it as the close-to-nature, committed, genuine and original region. In Hjo, you’ll get to know a part of Skaraborg, and a small part of West Sweden while dipping your toes in Lake Vättern. We look forward to seeing you there! HJO – DIE HOLZSTADT AM VÄTTERN Die kleine Holzstadt Hjo mit ihren beinahe 9000 Einwohnern liegt schön gelegen am Westufer des Vätterns, circa eine Stunde nördlich von Jönköping und 30 Minuten östlich von Skövde.

Det här är Victoria Hej, Victoria heter jag. Mig kommer du att stöta på, på olika ställen i årets turistbroschyr. Här och där ger jag små tips och idéer på saker du kan göra under ditt besök hos oss. Men, du får gärna komma in till mig på turistbyrån så berättar jag ännu mer. Jag hoppas att du ska trivas i Hjo lika bra som jag gör. Välkommen!

Der Vättern ist nicht nur Schwedens zweitgrößter See, sondern auch der fünftgrößte See Europas. 135 Kilometer lang und 31 Kilometer breit grenzt der Vättern an die vier Provinzen Östergötland, Västergötland, Närke und Småland. Um den ganzen See zu umrunden, muss man circa 300 Kilometer zurücklegen, und der Weg führt durch acht verschiedene Gemeinden. Skaraborg, mitten zwischen den Seen Vänern und Vättern gelegen, ist eine kleine Region im östlichen Teil Westschwedens, die sich durch ihre bodenständigen Erlebnisse auszeichnet. Wir selbst beschreiben sie gern als naturnah, engagiert, ungekünstelt und ursprünglich. Hier bei uns in Hjo lernen Sie einen Teil Skaraborgs und einen kleinen Teil von Westschweden kennen, während Sie gleichzeitig ihre Füße im Vättern kühlen können. Herzlich willkommen!


TRÄSTADEN.......................................................................................................................4 The wooden town / Die Holzstadt

STADSPARKEN................................................................................................................6 The town park / Der Stadtpark

HAMNEN................................................................................................................................8 The harbour / Der Hafen

BARNENS HJO............................................................................................................. 10 The water / Das Wasser

EVENEMANG................................................................................................................. 12 Events / Veranstaltungen

VATTNET............................................................................................................................ 14 The water / Das Wasser

PAKET..................................................................................................................................... 15 Package deals / Angebote

MAT & DRYCK............................................................................................................. 16 Food & drink / Essen & Trinken

NÄRPRODUCERAT............................................................................................... 18 Taste lokal produce / Produkte aus der Region

MATÅRET........................................................................................................................... 20 A year of local produce / Das kulinarische Jahr

NATUR & FRILUFTSLIV..................................................................................... 22 Nature & outdoor activities / Natur & aktivitäten im freien

I NATUREN ALLA ÅRSTIDER.................................................................... 23 Being outdoorsy year-round / Aktivitäten im Freien für alle Jahreszeiten

KULTURKVARTERET........................................................................................... 26 The Cultural Centre / Das Kulturzentrum

KONST, KONSTHANTVERK & DESIGN..................................... 28 Art, handicraft & design / Kunst, Kunsthandwerk & Design

KYRKORNA..................................................................................................................... 29 The churches / Die Kirchen

UNIKA BUTIKER........................................................................................................ 30 Unique shops / Einzigartige Geschäfte

REGISTER & ANNONSER............................................................................... 32 Content & advertisments / Register & Werbungen

KARTOR, PARKERING & P-SKIVOR.................................................. 36 Maps, parking & P-discs / Karten, parken & Parkscheiben


UPPLEV TRÄSTADEN

Trästaden 

4

THE WOODEN TOWN / DIE HOLZSTADT

Hyo, Hio, Hiyo och Hioo. Ja, trots att själva stavningen av Hjo har ändrats flera gånger sedan medeltiden ser Hjos nutida stadsplanemönster troligtvis till stora delar likadant ut som på tidigt 1300-tal. Detta kan du se när du tittar på den äldsta kända kartan över Hjo från 1696. Här visas bebyggelsen, som i Hjo ända fram till 1800-talets andra hälft var koncentrerad till söder och öster om Hjoån och kring torget. Du kan därför med fördel uppleva trästaden genom att starta mitt i den medeltida stadskärnan. Flanera sedan längs de kringliggande gränderna och i kvarteren kring torget och insup trähusmiljöerna från 17-, 18och 1900-talen.

Hyo, Hio, Hiyo and Hioo. Well, despite the fact that the actual spelling of Hjo has changed many times since the Middle Ages, Hjo’s current urban design plan is most likely more or less the same as it was in the early 1300s. You will see this when you look at the oldest known map of Hjo from 1696. The map depicts the buildings and houses, which right up until the second half of the 19th century were concentrated in the South and East of the river Hjoån and around the square. You can therefore experience the wooden town by starting in the middle of the medieval city centre. Then by walking along the surrounding alleys and in the area around the main square you can take in the wooden houses from the 1700s to the 1900s.

Hyo, Hio, Hiyo und Hioo. Ja, obwohl sich die Schreibung des Namens Hjo seit dem Mittelalter mehrfach geändert hat, sieht das heutige Stadtplanmuster Hjos aller Wahrscheinlichkeit nach größtenteils noch genauso aus wie im frühen 14. Jahrhundert. Das können Sie sehen, wenn Sie die älteste bekannte Karte von Hjo aus dem Jahr 1696 betrachten. Hier wird die Bebauung gezeigt, die in Hjo bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts auf das Gebiet südlich und östlich des Flusses Hjoån und rund um den Marktplatz konzentriert war. Daher ist es eine gute Idee, wenn Sie mit Ihrer Erkundung der Holzstadt mitten im mittelalterlichen Stadtkern beginnen. Schlendern Sie anschließend durch die umliegenden Gassen und die Viertel rund um den Marktplatz und lassen Sie die Holzarchitektur aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert auf sich wirken.


Victoria tipsar! LÄR DIG MER OM HJOS HISTORIA Är du nyfiken på att lära dig mer om Hjos historia? Då kan du antingen vandra på egen hand eller följa med på en guidad stadsvandring. QR-koden här på sidan ger dig möjlighet att när som helst vandra på egen hand. Koden scannar du med din mobil eller surfplatta, sedan kan du i eget tempo vandra genom Hjo och läsa mer om historien kring de olika platserna på din karta.

Psst.. Vill du studera Hjokartan från 1696 lite mer finns den att köpa på turistbyrån.

Du kan också följa med en våra guider på en stadsvandring genom Hjo och Hjos historia. Under turen får du lära dig mer om när Hjo fick sin Europa Nostra medalj, om tullavgifter och torghandel, om hur munkar steg iland och brand härjade. En spännande resa. En spännande resa i småstadsidyllens historia. Turen tar ca 1 timma och 20 minuter och bokas via Hjo Turistbyrå. Varje tisdag, torsdag och lördag kl. 14:00 från slutet av juni till början av augusti.

Fakta TRE TRÄSTÄDER Vår välbevarade trästadsmiljö gör oss till medlem av Tre Trästäder tillsammans med Eksjö i Småland och Nora i Bergslagen. Alla tre städerna har sin speciella karaktär men gemensamt för oss är att vi har fått utmärkelsen Europa Nostra. Läs mer om våra tre trästäder på www.tretrastader.se. Visste du förresten att Europa Nostra betyder ”vårt Europa”?


Stadsparken 

THE TOWN PARK / DER STADTPARK

Aktiebolaget Hjo Vattenkuranstalt bildades 1876 av fyra hjobor: godsägare Harald Röhss på Munkeberg, greve Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlare Gustaf Sjöstedt i Hjo samt den då nyinflyttade provinsialläkaren Dr. Wilhelm Baggstedt. Man köpte in en lantegendom, det som vi idag känner till som Hjo Stadspark, och börjande bygga. Två år senare invigdes vattenkuranstalten med pompa och ståt. Här, längs med Vättern, står fortfarande trävillorna på rad och minner om de svunna tider då gästerna besökte badanstalten för att kurera sina krämpor. Nuförtiden huserar bland annat dagis, konstnärsateljéer och vandrarhem i villorna. Parken utgör också en vacker arena för avkoppling. Varför inte en picknick nere vid Vätterns strand, omgiven av susande träd och vågskvalp? The limited liability company Hjo Vattenkuranstalt was established in 1876 by four residents of Hjo: landowner Harald Röhss from Munkeberg, count Gustaf Sparre from Almnäs, wholesaler Gustaf Sjöstedt from Hjo and Dr. Wilhelm Baggstedt who had recently moved into the area to work as the district medical officer. They purchased a country estate, what we today know as Hjo Town Park, and started to build. Two years later they opened up their hydropathic spa with much pomp and circumstance. Here, along Lake Vättern, a row of wooden villas stand as a reminder of bygone times when guests visited the spa to cure their ailments. Nowadays, the villas accommodate, among other things, a kindergarten, art studios and a hostel. The park is also a beautiful place to retreat to if you are looking to relax. Why not have a picnic down by the shores of the lake, surrounded by the trees and the murmuring sound of the waves?

6

Die Aktiengesellschaft Hjo Wasserkuranstalt wurde 1876 von vier Einwohnern von Hjo gegründet: dem Gutsbesitzer Harald Röhss aus Munkeberg, Graf Gustaf Sparre aus Almnäs, dem Großhändler Gustaf Sjöstedt aus Hjo und dem damals neu zugezogenen Provinzarzt Dr. Wilhelm Baggstedt. Sie kauften Land, das wir heute als den Stadtpark von Hjo kennen, und begannen zu bauen. Zwei Jahre später wurde die Wasserkuranstalt mit Prunk und Pracht eingeweiht. Hier am Ufer des Vättern stehen immer noch die Holzhäuser aneinandergereiht und erinnern an vergangene Zeiten, als die Gäste in die Badeanstalt kamen, um ihre Leiden zu kurieren. Heute sind in den Häusern u.a. ein Kindergarten, Künstlerateliers und eine Jugendherberge untergebracht. Der Park ist auch ein schöner Ort, um zu entspannen. Wie wäre es mit einem Picknick am Strand des Vättern, umgeben von rauschenden Bäumen und plätschernden Wellen?


Fakta Victoria tipsar! OM PARKEN I parken kan du utmana din familj och dina vänner i minigolf och schack eller kluriga experiment på Stadsparkens Experimenthus. Visste du förresten att denna vackra byggnad var varmbadhus under kurortstiden? Nåväl, sist men inte minst vill jag tipsa om tennisbanorna och vårt alldeles nya utomhusgym. Gymmet är gratis men tennisbiljett köper du hos mig eller på Grönköping Spel och Godis. Välkommen in till turistbyrån så berättar jag mer!

PARKENS ALLA TRÄD Hjo stadspark ritades 1877 av trädgårdsarkitekten Johan Joseph Sternemann. Växtförteckningen var lång men idag finns cirka 1000 träd i parken, jämfört med de cirka 10 200 plantor som sattes vid parkens anläggande. Björk är mest förekommande, men det finns även al, bok, ek, lind, gran, alm, ask med flera. Gå gärna in och kika i parken där alla träd har sin egen skylt där trädets namn samt latinska beteckning står angivet.


Fakta GULDKROKSBADET

Hamnen 

THE HARBOUR / DER HAFEN

1847 beslöt man i Hjos allmänna rådstuga att bygga en hamn. Sagt och gjort, 1851-1855 anlades hamnen och ansågs på sin tid vara Vätterns bästa. Idag återstår bara två byggnader av den ursprungliga hamnbebyggelsen, Hamnmagasinet och den lilla Hamnvaktarbostaden där numera en av glassrestaurangerna huserar. Men, trots de stora förändringarna så ser hamnen i stora drag ut på samma vis som 1855. Under högsäsong är det här en plats som sjuder av aktivitet och en härlig del av Hjo att flanera i en ljummen sommarkväll. Tillsammans med vänner och familj kan ni insupa hamnlivet, njuta av en god bit mat, en läskande glass eller något gott att dricka. Kanske får ni i kvällssolen se någon av yrkesfiskarna återvända med dagens fångst eller ångaren Trafik tuffa in i hamnen efter en dagstur till Visingsö. In 1847 at Hjo’s General council committee they decided to build a harbour. Said and done, between 1851-1855 the harbour was built and it was considered, at the time, to be the best on Lake Vättern. Today only two buildings of the original ones remain, the storage warehouse and the small security building which now houses one of the ice cream bars. But, despite the major changes, the harbour looks more or less as it did in 1855. In the high season, this is a place bustling with life and activity and a great part of Hjo to saunter through on a warm summer evening. Together with friends and family, you can soak up the harbour life, enjoy a good meal, a refreshing ice cream or something nice to drink. In the evening sun you may see one of the fishermen returning with his catch, or the steamer Trafik making its way into the harbour after a day trip to Visingsö.

8

1847 wurde in Hjos allgemeinem Stadtrat beschlossen, einen Hafen zu bauen. Gesagt und getan, 1851 bis 1855 wurde der Hafen angelegt und galt zu seiner Zeit als der beste am Vättern. Heute sind nur noch zwei Gebäude der ursprünglichen Hafenbebauung erhalten, das Hafenlagerhaus und die kleine Hafenwächterwohnung, in der jetzt eine der Eisdielen untergebracht ist. Aber trotz der großen Veränderungen sieht der Hafen heute im Großen und Ganzen noch genauso aus wie 1855. In der Hochsaison brodelt der Hafen vor Aktivität, und es ist wunderbar, hier an einem lauen Sommerabend entlangzuspazieren. Zusammen mit Freunden und Familie können Sie das Hafenleben in sich aufsaugen, leckeres Essen genießen, ein erfrischendes Eis oder etwas gutes zu trinken. Vielleicht sehen Sie in der Abendsonne einen der Berufsfischer mit dem Fang des Tages heimkehren, oder den Dampfer Trafik, der nach einem Tagesausflug zur Insel Visingsö wieder in den Hafen schippert.

Mitt i hamnen hittar du Guldkroksbadet. På Vattenkuranstaltens tid kostade det 5 kronor att skriva in sig som badgäst i första klass. Numera är badet gratis och erbjuder en perfekt aktivitet för hela familjen. Här kan ni bada i uppvärmd utomhusbassäng eller ta ett dopp direkt i Vättern. Varje vardag mellan kl. 7-7.30 erbjuds dessutom morgonsim. För de mindre finns plaskdamm med närliggande lekplats. På badet finns också kiosk, omklädningsrum och handikappanpassad ramp ner i sjön samt lift ner i bassängen.

GÄSTHAMN I hamnen kan du som anländer med båt besöka Hamnmagasinet. Här erbjuds gästhamnsservice med dusch, toalett och internet. Om du behöver lägga i båt finns även båtramp. Kontakta personalen i Hamnmagasinet så berättar de mer.


Victoria tipsar! OM TÅG OCH BADHYTTER Vill du uppleva Hjo bekvämt tillbakalutad? Ja, då rekommenderar jag att ni hoppar på det lilla sightseeingtåget Lok-Hjo-Motivet. Turerna utgår från Hamnmagasinet och tar cirka 20 minuter. Kom in till mig på turistbyrån så berättar jag mer, eller ring direkt till Lok-Hjo-Motivet på 070-55 66 836. Ett tips för dig som vill ha en svalare aktivitet är att göra som på kurortstiden. Hyr din egen badhytt och njut av en dag på stranden med tårna i Vättern. Badhytterna ritades av arkitekt Lars Kellman 1913 och nu, drygt 100 år senare, används de fortfarande. Häftigt, eller hur? Personalen inne på badet hjälper dig att boka.


Barnens Hjo

CHILDREN’S HJO / HJO FÜR KINDER

Är ni en barnfamilj på besök i Hjo finns det mängder att göra. Tillsammans kan ni spela minigolf, knepa och knåpa på Experimenthuset i stadsparken, upptäcka Hjo till fots med vår tipspromenad eller bekvämt luta er tillbaks på sightseeingtåget Lok-Hjo-Motivet. Vi föreslår också ett besök på Guldkroksbadet eller safari bland bufflarna på Bisonfarmen i Gate. För de barn som har spring i benen finns två lekplatser tillhands mitt i centrum, både i stadsparken och vid hamnen. För att varva ner kan ni ge er ut på en rogivande skulpturvandring längs med Hjoån. Här får ni möjlighet att uppleva naturreservatet genom sagans värld. Lär känna kaninen, vargen och deras kompisar. Karta och mer information finns på turistbyrån. If you are a family with children visiting Hjo, there will be plenty to do. Together, you can play crazy golf, “knepa och knåpa” (sling and string ) at Experimenthuset in the town park, discover Hjo on foot with our combined open-air walking and quiz competition or lean back and relax on the sightseeing train, “the Lok-Hjo-Motive”. We also recommend a visit to the water park Guldkroksbadet, or a bison safari at the bison farm in Gate. For the children, there are two playgrounds available right in the centre, in the town park and in the harbour area. To unwind, you can head off on a relaxing sculpture tour along the river. Here you will get the chance to experience the nature reserve through the world of fairy tales. Get to know the rabbit, wolf and their friends. A map and further information are available at the tourist information centre. Sind Sie eine Familie mit Kindern auf Besuch in Hjo, dann gibt es für Sie jede Menge zu tun. Gemeinsam können Sie Minigolf spielen, im Experimentierhaus im Stadtpark knobeln und tüfteln, Hjo zu Fuß mit unserer Schnitzeljagd entdecken oder sich im Sightseeingzug Lok-Hjo-Motiv bequem zurücklehnen. Auch ein Besuch im Schwimmbad Guldkroksbadet oder eine Safari unter den Büffeln auf der Bisonfarm in Gate sind zu empfehlen. Für Kinder mit Bewegungsdrang gibt es zwei Spielplätze mitten im Zentrum, einen im Stadtpark und einen beim Hafen.  Um etwas Tempo herauszunehmen, können Sie eine beruhigende Skulpturwanderung den Fluss Hjoån entlang machen. Hier können Sie das Naturschutzgebiet mithilfe der Märchenwelt erleben. Lernen Sie das Kaninchen, den Wolf und ihre Freunde kennen. Einen Plan und weitere Informationen finden Sie in der Touristeninformation.

10 12


Psst.. BISONFARMEN För dig som vill ut i naturen är Bisonfarmen en häftig grej! Den ligger i Gate, söder om Hjo. Här kommer du bufflarna läskigt nära inpå livet när du åker med på safari. Bisonfarmen har öppet varje dag sommartid.

SKULPTURVANDRING I naturreservatet, sträckan från Ringvägen upp till Grebbans Kvarn, kan stor som liten uppleva Hjo Konstskolas skulpturvandring med temat ”Sagans värld”. Lär känna kaninen, vargen och deras kompisar. Karta och mer information får du på Hjo Turistbyrå.

Victoria tipsar! OM KREATIVA PLATSER I Kulturkvarteret, där jag för övrigt håller till, kan du besöka vår skapande verkstad. Här kan hela familjen leka, skapa och vara kreativa tillsammans. Du kan också pyssla i sällskap av vår trevliga kulturpedagog Fredrika. Stadsparkens Experimenthus är en annan plats där du kan lära, klura och testa massor av spännande experiment. Se gärna bilden här intill. Den är från förra sommaren när jag bjöd med mina kompisar!


EVENTS / VERANSTALTUNGEN

I Hjo är det alltid något på gång. Konstrunda, slöjdmässa, hamnfest, trollingfisketävling på Vättern, dragspelsstämma, öppen gård, julmarknader med flera lockar varje år tusentals besökare. Här i vår turistbroschyr ser du ett urval av våra större och återkommande events. Vår evenemangskalender på www.hjo.eu uppdateras ständigt med nya saker som händer. There’s always something happening in Hjo. Every year, there is the art tour, handicraft fair, a party in the harbour, the trolling fishing competition, the accordion festival, open farms and Christmas markets, etc., which attract thousands of visitors. You will find a selection of our major, annual events in our tourist brochure. You are welcome to visit our events calendar at www.hjo.eu, which is regularly updated with new things happening in Hjo. In Hjo ist immer etwas los. Kunstrunde, Handwerksmesse, Hafenfest, Trollingangelwettbewerb auf dem Vättern, Akkordeon-Festival, offener Hof, Weihnachtsmärkte und vieles mehr ziehen jedes Jahr Tausende Besucher an. Hier in unserer Tourismusbroschüre sehen Sie eine Auswahl unserer größeren und wiederkehrenden Veranstaltungen. Unser Veranstaltungskalender auf www.hjo.eu wird laufend mit neuen Ereignissen aktualisiert.

12

23-24/4 Hjo-S-Open på Hökensås Golfklubb Hjos eget ”Hjo-S-Open”, golftävling på Hökensås Golfklubb.

EVENEMANGSKALENDER 2016

Evenemang 

16-17/4 Hökensås GK öppnar för säsongen Nu drar golfsäsongen på Hökensås Golfklubb igång.

27/4

Kosläpp på Almnäs Bruk Släpp korna loss det är vår! Åk hövagn, testa hinderbana, klappa kalvar och mycket mer.

30/4 Valborgsfirande Möt våren i Hjo med valborgseld, musik och tal. 5/5

Grönköpings marknad Knallemarknad i centrala Hjo.

5-22/5 Vårutställning Kulturkvarteret Birgitta Jorlind Jonsson visar konst på Kulturkvarteret. 13-15/5 Årlig Konstrunda Konstrundan i Hjo har pågått sedan 1968 och representerar ca 70 konstnärer. 29/5

Hökensås Runt Årligt cykellopp för hela familjen.

6/6

Sparrisens dag på Vätternsparris Besök Vätternsparris och följ med på rundvandring bland odlingarna och lär dig mer om sparris.

6/6

Nationaldagen, traditionellt firande i Hjo Svenska flaggans dag firas i Hjo.

6/6

Minnessegling på Vättern Till minne av seglaren Christer Lithander - en segling med Vätternsnipor.

11/6

Guldkroksbadet öppnar Gratisbad mitt i Hjo hamn - som i år firar 50 år!

11/6

Invigning av utställningen om Guldkrokens Keramik I utställningen visas föremålen som var storsäljare på 70- och 80-talet och som vi fortfarande idag hittar i många svenska hem. Utställningen pågår hela sommaren.

18/6

Vätternrundan passerar Hjo Sveriges största motionslopp på cykel passerar Hjo.


24/6

Traditionellt midsommarfirande Firande med midsommarstång, dans och lek på flera ställen i Hjo.

1/7

American Power Tour Amerikanska muskelbilar gästar Hjo.

2/7

Hjo Hamndag En dag för hela familjen med båtturer på ångaren Trafik, traditionsenligt besök av byabåtarna från Visingsö som säljer jordgubbar och potatis och mycket mer.

2/7

27-31/7 Hälsovecka En vecka fylld med hälsoaktiveteter, föreläsningar och träning – allt i hälsans tecken. 28-31/7 Hjo Ko – westernridning på Abrahamstorp Westernridning på Abrahamstorp gård strax söder om Hjo. 30/7

Ångbåtsjazz S/S Trafik Kvällskryss på Vättern ombord på ångaren Trafik. Hjo Orleans Band spelar.

Rock mot Cancer i Hjo Stadspark Musikfest för hela familjen i Hjo Stadspark.

5-6/8

Wild West – Blues & Rockabilly på Bisonfarmen Det svänger loss på Bisonfarmen i Gate.

2/7

Hjordgubbens dag på Munkebo Gård Självplock vid tillgång, försäljning av jordgubbar, fikaservering med mera. En dag för båda stora och små.

6/8

Utomhusbio på Stora Torget Se film under bar himmel på Stora torget i Hjo.

2/7

Drag 2016 – trollingfisketävling Årlig drag- och trollingfisketävling på Vättern.

8/7

Ångbåtsjazz S/S Trafik Kvällskryss på Vättern ombord på ångaren Trafik. Peoria Jazzband spelar.

8-10/7 Slöjdmässa i Hjo Stadspark En av Skandinaviens största hantverksmässor i stadsparken. 12-17/7 Golfvecka på Hökensås Golfklubb En hel vecka fylld av golf på Hökensås Golfklubb 14-15/7 Hjo Hamnfest Besök oss under Hjo Hamnfest, en musikfestival för hela familjen. 16/7

Jazz- och glassfestival på Gula Paviljongen I trädgården bjuds svajig jazz med bred mångfald med allt från orgeltrios till blåskvintetter. Och givetvis vankas det glass!

21-24/7 Yogafestival i Hjo Stadspark Dagar fyllda av inspiration, hälsa och motion. Det bjuds föreläsningar och prova-på-tillfällen för alla åldrar, nybörjare som proffs. 22/7

Kräftpremiär i Vättern Kräftfiske på Vättern är fritt inom markerat område varje helg (fredag kl. 17-söndag kl. 17) - fram till andra söndagen i september.

13-14/8 Dragspelsstämma En av Nordens största dragspelsstämmor, varje år i Hjo. 14/8

Öppen gård på Almnäs Bruk Spännande upplevelser för hela familjen bland kossor och traktorer.

10-25/9 Höstutställning Norra Pirens konsthall Konstnären Marianne Bos Maréng visar sina alster. 24/9

Oktoberfest på Stampens Kvarn Välkommen på traditionsenlig oktoberfest med öl i sejdlar, armkrok, tysk mat och fantastisk tyrolermusik.

18/10 Öringsafaripremiär Spännande äventyr i naturreservatet Hjoåns dalgång. Varje tisdag och torsdag kväll fram till mitten av november. 26/11

Hjo Julmarknad i Hjo stad Traditionsenlig julmarknad i hela Hjo.

1-24/12 Levande adventskalender Fönster och dörrar i gamla stan blir levande luckor i adventskalendern. 2-4/12 Fågelås julmarknad Fågelås julmarknad på Almnäs Bruk. Besök vår webb www.hjo.eu för mer information om allt som finns att se och göra i Hjo.

13 15


Vattnet 

THE WATER / DAS WASSER

I Hjo är Vättern alltid nära och därför går det lätt att varma sommardagar snabbt smita iväg för ett svalkande dopp. Det finns flera badplatser, både inne i stadskärnan och utanför centrum. Inne i Hjo kan du med fördel bada bland annat på Guldkroksbadets sandstrand, fri entré, eller ta ett dopp på strandpromenaden på söder. Om du istället vill ge dig ut på sjön kan du följa med på en ångbåtstur med S/S Trafik, njuta av en stilla stund ute på den vedeldade flytbastun i hamnen, eller varför inte ta med dig din egen paddelbräda och ge dig ut på en spegelblank Vättern?

14

In Hjo, Lake Vättern is always close to hand and so it’s easy to quickly slip out for a refreshing dip on warm summer days. There are several bathing areas, both in and outside the town centre. In Hjo itself you can, for example, bathe at Guldkroksbadet’s sandy beach, with no admission fee, or take a dip further south along the so-called ”beach stroll”. If you would instead prefer to go out on the lake, you can take a steamboat ride onboard S/S Trafik, enjoy a quiet moment in the wood-fired floating sauna at the harbour, or why not bring your own paddleboard and set off on the calm waters of Lake Vättern?

In Hjo ist der Vättern nie weit weg, und so ist es an warmen Sommertagen kein Problem, sich zwischendurch für ein kurzes kühlendes Bad davonzustehlen. Es gibt mehrere Badeplätze, sowohl im Stadtkern als auch außerhalb des Zentrums. In Hjo können Sie unter anderem bequem am Sandstrand des Guldkroksbades schwimmen gehen, wo der Eintritt frei ist, oder an der Strandpromenade im Süden baden. Wenn Sie lieber auf den See hinaus möchten, können Sie an einer Dampferfahrt mit der S/S Trafik teilnehmen oder die Ruhe in der holzbefeuerten schwimmenden Sauna im Hafen genießen. Oder wie wäre es, einen spiegelblanken Vättern mit dem eigenen Paddelbrett zu erkunden?


PAKETERBJUDANDE 2016

GOLFA PÅ HÖKENSÅS Övernatta i Hjo och spela golf på Hökensås Golfklubb. Paketlösning finns med övernattning direkt vid golfbanan, på Hotell Bellevue eller Röda Stallet B & B. Alla paket inkluderar greenfee. Övernattning Hökensås Golfklubb: från 900 kr/person (inkl. frukost, middag och greenfee) 0503-160 59, info@hokensasgk.org, www.hokensasgk.org Övernattning Hotell Bellevue: från 1125 kr/person (inkl. frukost, middag och greenfee) 0503-120 00, info@hotellbellevue.se, www.hotellbellevue.se Övernattning Röda Stallet: från 675 kr/person (inkl. frukost och greenfee) 0503-121 12, rodastallet@tele2.se, www.rodastallet.se TROLLING PÅ VÄTTERN Njut av skräddarsytt fiskearrangemang med boende på sjönära Hotell Bellevue. I paketet ingår övernattning med frukost, två-rätters middag samt en hel- eller halvdags guidad trollingfisketur på Vättern. Möjlighet att boka medhavd picknick ombord på båten. Halvdagstur: från 2090 kr/person. Heldagstur: från 2490 kr/person. Bokning: 0503-120 00, info@hotellbellevue.se, www.hotellbellevue.se Alla priser baseras på minst 3 personer samt del i dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer. BASTU I HJO HAMN Kombinera besöket i Hjos flytande vedeldade bastu med varmrätt alternativt tre-rätters middag och dryck på Restaurang Bryggan. Det finns även möjlighet att boka på bubbelpool. Pris: från 495 kr/person. Bokning: info@hjoflytbastu, 0730-67 88 00 eller www.hjoflytbastu.se

UPPTÄCK TRÄSTADEN Boka trästadspaketet och lär dig mer om småstadsidyllen Hjo. I paketet ingår övernattning med frukost och två-rätters middag på Hotell Bellevue samt guidad stadsvandring genom Hjo och Hjos historia. Pris: från 985 kr/person. Bokning: 0503-120 00, info@hotellbellevue.se, www.hotellbellevue.se GLASS I STORA LASS I paketet ingår övernattning, frukostbuffé och tre-rätters middag, givetvis med temat glass, på Hotell Bellevue. På ankomstdagen vankas glassprovning på Gula Paviljongen, det ekologiska glasscaféet i Hjo, cirka 2 minuters promenad från hotellet. Pris: från 990 kr/person. Bokningsbart: Paketet är bokningsbart med ankomst söndagar: 24 juli, 31 juli, 7 augusti, 14 augusti. Glassprovning när och var: ankomstdagen söndag kl. 15:00, på Gula Paviljongen, ca 2 minuters promenad från Hotell Bellevue. Bokning: 0503-120 00, info@hotellbellevue.se, www.hotellbellevue.s

FLER ERBJUDANDEN HITTAR DU PÅ WWW.HJO.EU Med reservation för prisändringar.

Victoria tipsar! ALL THAT JAZZ När jag började jobba på turistbyrån hade jag aldrig hört talas om ångbåtsjazz, men nu vet jag att det är både en annorlunda och kul upplevelse. Ombord på den gamla ångaren tuffar man i sommarkvällen fram ute på Vättern omgiven av svajig jazzmusik. Visst låter det mysigt? Om du vill hänga med kan du boka inne hos mig på turistbyrån.

13 15


Mat & dryck  FOOD AND DRINK / ESSEN UND TRINKEN Till Hjo åker många för att ta det lugnt, må gott och bara njuta. Detta görs med fördel på någon av våra mysiga restauranger eller caféer som erbjuder det mesta i matväg. Allt från stenugnsbakad pizza, surdegsbakat bröd och husmanskost till mera lokala specialiteter så som nyfångad Vätternröding, rökt sik och ostpaj med ost från Almnäs. Du kan njuta av läckra chokladpraliner, smarriga bakelser, lokaltillverkad glass eller en krämig cappucino. Våra restauranger och caféer hittar du på www.hjo.eu. Many people come to Hjo to relax, feel good and just enjoy themselves. This can easily be accomplished at one of our cosy restaurants or cafés that offer most things in the way of food. Everything from stone-baked pizza, sour dough bread and home cooking to more local specialities such as freshly caught trout from Lake Vättern, smoked whitefish and cheese pie with cheese from Almnäs. Enjoy delicious chocolate pralines, scrumptious pastries, locally produced ice cream or a creamy cappuccino. Our restaurants and cafés can be found at www.hjo.eu. Nach Hjo fahren viele, um sich zu entspannen, sich wohlzufühlen und zu genießen. Das geht am besten in einem der gemütlichen Restaurants und Cafés, die fast alles Erdenkliche anbieten. Alles von Steinofenpizza, Sauerteigbrot und Hausmannskost bis hin zu regionaleren Spezialitäten wie fangfrischem Saibling aus dem Vättern, geräuchertem Felchen und Käsepastete mit Käse aus Almnäs. Sie können köstliche Pralinen, leckere Backwaren, Eis aus lokaler Produktion oder einen cremigen Cappuccino genießen. Unsere Restaurants und Cafés finden Sie auf www.hjo.eu.

16


Victoria tipsar! OM GLASS På sommaren händer det att jag smiter iväg och unnar mig en glass då och då. Här i Hjo är vi lyckligt lottade! Vi har två glassrestauranger, Moster Elins i hamnen och Gula Paviljongen vid Hjoån. Gula Paviljongen, som gör sin egen ekologiska glass, gräddar även sina egna våfflor. Mums filibabba!

17


NÄRPRODUCERAT OCH ANDRA DELIKATESSER

18

1. Almnäs Yster – försäljning i gårdsbutiken vid evenemang. Ost och mjöl från gården. 2. Bisonfarmens Gårdsbutik – försäljning av gårdens bisonkött. 3. Björkenäs Lantliv - produkter från trakten. 4. Blåbärsgården – försäljning av gårdens jätteblåbär. 5. Gula Paviljongen – ekologiskt glasscafé med försäljning av lokaltillverkad glass. 6. Gusto Classico – försäljning av italienska delikatesser. 7. Handelsboden Njuta – café och butik med bland annat te, kaffe, choklad och andra delikatesser och mat från trakten. 8. Hjo Sik – butik och restaurang med Vätterns läckerheter och mat från trakten. 9. ICA Supermarket – matbutik med flera produkter från trakten. 10. Känslas delibutik – försäljning av delikatesser och mat från trakten.

1 1. Korsberga Lamm – försäljning av eget lammkött på Lidens Gård. 12. Munkebo Gård – försäljning av gårdens jordgubbar och honung från trakten. 13. Mjuk å Go – försäljning av egen honung. 14. Potatisodlaren i Blikstorp – försäljning av egen potatis. 15. Ringabergets Honung – försäljning av egen honung. 16. Stampens Kvarn – restaurang med försäljning av mjöl och eget surdegsbröd. 17. Torsbo Gård – försäljning av egen honung. 18. Vete och Råg – café och restaurang med försäljning av eget surdegsbröd och bakverk. 19. Vätternsparris – försäljning av egen sparris. 20. Widjhas Potatis – försäljning av egen potatis.


Närproducerat TASTE LOCAL PRODUCE / PRODUKTE AUS DER REGION Guldkroksbygden kallas det landskap som omger Hjo, just på grund av sin bördiga odlingsmark. Inte förvånande finns det därför många gårdar och matproducenter här. Kanske har du provat en av ostarna från ysteriet på Almnäs Bruk, ett av Sveriges största ekologiska jordbruk, eller smakat en krämig KRAVmärkt yoghurt från Hjordnära Mejeri? Du kan även plocka blåbär på Blåbärsgården i Fridene, jordgubbar på Munkebo, köpa med bisonkött från Bisonfarmen hem till grillen eller smaka lokalproducerad honung. En varm sommardag är det gott med något svalkande. Då kan du på njuta av lokaltillverkad ekologisk glass på Gula Paviljongen eller köpa med dig enbärsdricka från Hjo Bryggeri. Guldkroksbygden is the name given to the district surrounding Hjo due to its fertile arable land. Not surprisingly, there are many farms and food producers here. Perhaps you’ve tried one of the cheeses from the cheese dairy at Almnäs Bruk, one of Sweden’s largest organic farms, or tasted a creamy KRAV-labelled yogurt from the Hjordnära dairy? You can also pick blueberries at Blåbärsgården (blueberry farm) in Fridene, strawberries at Munkebo, buy bison meat at the Bison Farm which you can grill at home, or taste locally produced honey. On a hot summer’s day, something cool is the order of the day. Then, you can enjoy the local organic ice cream at Gula Paviljongen (the Yellow Pavilion) or buy a Juniper drink from Hjo Brewery. Guldkroksbygden (etwa: Goldhaken) heißt die Landschaft, die Hjo umgibt, wegen des fruchtbaren Ackerlands. Nicht überraschend gibt es hier daher viele Bauernhöfe und Lebensmittelproduzenten. Vielleicht haben Sie einen der Käse aus der Käserei auf Almnäs Bruk probiert, einer der größten ökologischen landwirtschaftlichen Betriebe in Schweden, oder einen cremigen Joghurt mit KRAV-Auszeichnung von der Hjordnära-Molkerei? Sie können auch auf dem Blåbärsgård in Fridene Heidelbeeren pflücken oder Erdbeeren in Munkebo, zum Grillen zuhause Bisonfleisch auf der Bisonfarm kaufen oder lokal produzierten Honig kosten. An einem heißen Sommertag tut etwas Kühlendes gut. Dann können Sie in der Region produziertes Bioeis im Gula Paviljongen genießen oder Enbärsdricka (ein Erfrischungsgetränk mit Wacholderbeeren) von der Brauerei Hjo Bryggeri kaufen.


Matåret i Hjo JANUARI – Inled året med nya sunda matvanor. Botanisera bland Hjordnära Mejeris alla yoghurtsorter. Besök ICA Supermarket eller Känslas delibutik. FEBRUARI – På Löpareskogens Gårdsmejeri, strax väster om Hjo, producerar Lotta och Per-Inge ost. Gårdens ostar säljs på Hjo Sik i Hjo hamn. MARS – Strax väster om Hjo, på Munkebo Gård, föder Calle och Malin upp kyckling till Kronfågel. Håll utkik efter kyckling från Munkebo Gård när du handlar i disken på ICA. APRIL – Till påsk kan du passa på att inhandla varmrökt lax på Hjo Sik, eller ”Feskeboa” som vi säger i Hjo. Här kan du köpa med dig av Vätterns läckerheter eller äta direkt i butikens restaurang. MAJ – I maj börjar den vita sparrisen att skördas på Vätternsparris strax söder om Hjo. Du kan handla nyplockad sparris direkt av Bernhard i den egna gårdsbutiken. JUNI – Lagom till midsommar är jordgubbarna färdiga att plockas på Munkebo Gård. Här finns både självplock och färdigplockat. Glass smakar utmärkt till jordgubbar. I det ekologiska glasscaféet Gula Paviljongen vid Hjoån, kan du avnjuta lokalt producerad glass. Honung tillverkas av de första sommarblommorna på Torsbo Gård, inte långt från Munkebo. Sommarhonung och nyslungad honung säljs både på Torsbo och på Munkebo gård.

JULI – I juli är det dags för jätteblåbären på Blåbärsgården i Fridene att plockas. Flera sorter finns att välja på. Sommaren är också lika med grillsäson. På Bisonfarmen i Gate, strax söder om Hjo, bedrivs bisonuppfödning. Djuren slaktas hemma på gården och kött kan du köpa i gårdsbutiken. AUGUSTI – Härliga augustikvällar är förenade med kräftfiske. I Vättern kan du fritt fiska kräftor inom kommunens märkta område. Burar finns att tillgå i Hamnkontoret. SEPTEMBER – Kyliga höstkvällar är det skönt att värma sig med en kopp te med honung. Ringabergets Honung tillverkar honung naturell eller med smak som säljs direkt på gården och i flera butiker i Hjo. OKTOBER – Hösten innebär traditionsenlig slakt inför julens firande. På Lidens Gård i Korsberga håller man på traditionen och slakt av de naturligt uppfödda lammen sker hemma på gården. Om du vill beställa kött kontaktar du Korsberga Lamm direkt. Samtidigt är det potatispremiär hos potatisodlaren Johan Jonsson. Då kan du passa på att handla direkt på gården i Blikstorp. Även i Fridene är det potatispremiär. Hos familjen Widhja kan du handla sju sorters potatis där den blå mandelpotatisen är av de ovanligare sorterna. NOVEMBER – På Hjo Bryggeri tillverkas enbärs- och svagdricka. Kanske något att smutta på vid första advent istället för glögg? Drycken säljs i flera butiker i Hjo. DECEMBER – På Almnäs Ysteri, strax söder om Hjo, produceras bland annat den populära Wrångebäcks-osten, Almnäs Tegel och Anno 1225. Almnäs ostsortiment hittar du i Känslas delibutik och på ICA Supermarket.

20


GULDKROKENS IDROTTSOMRÅDE Guldkrokens idrottsområde ligger strax söder om stadskärnan. Här finns en större idrottsanläggning med bland annat en tennishall och flera fotbollsplaner, en konstgräsplan samt en friidrottsanläggning.

A

Blikstorp

11 4

SANNA Precis norr om Hjos centrum ligger Sanna. På den upplysta 1,2 kilometer långa motionsslingan kan du promenera, jogga eller springa. En lagom runda för både träning och tävling.

B

14 20

17

12

HÖGALIDEN Högalidens friluftsområde, väster om Hjo i närheten av Varpets badplats vid Mullsjön, erbjuder något för alla som vill vara ute i naturen hela året om. Här kan du ta en stillsam promenad, träna löpning, orientera eller cykla mountainbike. Vintertid kan du även åka längdskidor och pulka. Det finns olika motionsspår av varierande längd och svårighet samt tillgång till omklädningsrum med dusch och toalett.

C

6 13

C

3 16

B

15

9 10

A

18

7

5

8

2 19 1 21

På sidan 32 hittar du kontaktuppgifter till alla som säljer närproducerat och andra delikatesser.


Natur & friluftsliv 

NATURE AND OUTDOOR ACTIVITIES / NATUR UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN Hjo erbjuder vacker natur och möjlighet till ett bra friluftsliv med flera turer och leder för dig som vill cykla och vandra. Den flera kilometer långa vandringen upp till Mullsjön lockar inte bara med ett skönt kvällsdopp, utan ger också möjlighet att uppleva både flora och fauna längs vägen. Du kan även vandra längs Västra Vätterleden eller Pilgrimsleden eller paddla kanot i ån Tidan. Friluftsområdena Sanna strax norr om centrum och Högaliden väster om Hjo erbjuder i sin tur upplysta spår och leder såväl sommar som vinter. Hjo offers beautiful scenery and a range of excellent outdoor activities, with several tours and trails for those wanting to bike or hike. The several-kilometre-long hike up to Lake Mullsjön will surely tempt you, not only with the prospect of a nice evening dip, but it will also give you the opportunity to experience both the flora and the fauna along the way. You can also hike along the Västra Vätterleden trail or Pilgrimsleden, ”the Pilgrim Trail”, or go canoeing on the river Tidan. The open-air recreational areas of Sanna, just to the north of the town centre, and Högaliden, to the west of Hjo, offer floodlit tracks and trails during the summer and winter. Hjo bietet eine schöne Natur und die Gelegenheit für reizvolle Aktivitäten im Freien mit mehreren Touren und Wegen für alle, die Rad fahren und wandern möchten. Die mehrere Kilometer lange Wanderung zum See Mullsjö lockt nicht nur mit einem angenehmen abendlichen Bad, sondern bietet auch die Möglichkeit, unterwegs die Flora und Fauna zu erleben. Sie können auch Wanderungen auf den Wanderwegen Västra Vätterleden oder Pilgrimsleden oder eine Kanufahrt auf dem Fluss Tidan unternehmen. Die Freizeitgebiete Sanna gleich nördlich des Zentrums und Högaliden westlich von Hjo wiederum haben Sommer wie Winter beleuchtete Loipen und Wanderwege zu bieten.


KANOT – Om du vill paddla kanot finns det kanotuthyrning med tillgång till kanoter i både Vättern, Mullsjön och på ån Tidan. För mer information, kontakta turistbyrån eller ring Mofalla Kanot på 070-54 20 269. MINIGOLF – Även minigolf finns i Hjo. Mitt i Hjo Stadspark hittar du Hjo Minigolfbana, en 18-hålsbana med utsikt över Vättern. MOTIONSSIM PÅ GULDKROKSBADET – Starta morgonen med en frisk simtur på Guldkroksbadet. Morgonsim varje vardag kl. 07:00-07:30. Gratis entré och utsikt över Vättern! RODDBÅT – På Mullsjön kan du hyra roddbåt. Mullsjön är en trevlig liten bad- och fiskesjö, strax väster om Hjo. Kontakta Hjo Turistbyrå för mer information om båtuthyrning på Mullsjön, eller ring Mullsjöns Fiskevårdsområdesförening på 0503-170 16.

I naturen alla årstider SOMMAREN CYKLING – Runt Vättern-leden är totalt 411 kilometer. Den tar dig till smultronställen längs mindre trafikerade vägar i ett omväxlande och vackert landskap. Leden är markerad med blå skyltar och kan kombineras med Västgötaleden och Sverigeleden. Kartor finns att köpa inne på turistbyrån. Hos oss kan du även hyra cykel och upptäcka Hjo stad med omnejd på två hjul. Till din hjälp finns tre lokala cykelrutter. Dessa tre turer är inte utmärkta men kartorna, som finns att köpa inne på turistbyrån, är lätta att följa. De tre turerna är 14, 21 och 22 kilometer, med varierande svårighetsgrad. GOLF – På den 27-håliga golfbanan på Hökensås, strax söder om Hjo, kan du svinga klubborna och samtidigt njuta av en fantastisk utsikt över Vättern. Golfbanan är en skogs- och parkbana som består av tre stycken 9-hålsslingor som kombineras till ”dagens 18-hålsbana”. På området finns även en restaurang, kansli och golfshop samt camping och övernattningsstugor.

TENNIS – På sommaren finns två utomhusbanor att hyra mitt i stadsparken. Du betalar på turistbyrån eller på Grönköping Spel och Godis. Tid bokar du själv på plats vid banorna. VANDRING LÄNGS PILGRIMSLEDEN – Gör en pilgrimsvandring i sommar! Pilgrimsleden Hjo-Kungslena är en del av leden till Trondheim/Nidaros och är märkt med S:t Olofskorset. Du kommer bland annat att passera Norra Fågelås, Almnäs, Hökensås, Fröjered och Klämmesbo under din vandring mot Kungslena. Gratis karta finns att hämta inne på turistbyrån. ÅNGBÅTSTURER – S/S Trafik är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade ångbåtar. Fartyget, som numera är K-märkt och som 2013 blev utsett till Årets Arbetslivsmuseum, byggdes 1892 och fraktade på den tiden gods och passagerare mellan Hjo och Hästholmen. Idag är ångaren ett passagerarfartyg och sommartid gör hon turer främst till Visingsö, men även till Vadstena och Hästholmen.Välkommen in till turistbyrån för att boka reguljära turer och jazzkryssningar.

23 15 21


HÖSTEN FISKE PÅ VÄTTERN – På hösten kan du med fördel ge dig ut på trollingäventyr på Vättern. Tillsammans med Vätternspecialisten Ove Johansson får du fina möjligheter att fånga röding, öring och lax. Som privatperson är det annars fritt att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspel- eller flugfiska på Vättern. Här förekommer regelbundet inte mindre än 31 fiskarter plus signalkräfta. Mer information hittar du i vår fiskekarta som täcker fiskevatten i både Hjo, Tibro och Tidaholm. Här får du övergripande vägledning om möjligheten att köpa fiskekort, boka fiskeguide och om utrustningen du behöver för en fantastisk fiskesemester. Kartan är gratis och finns inne på turistbyrån. GRILLSTUND VID LINGONUDDEN – Varför inte packa matsäcken full och bege dig till Lingonudden? Här hittar du både vindskydd och grillplats. Läget, precis intill Erikssonsdammen, ger en vacker inramning där du tillsammans med familj och vänner kan grilla korv eller bara njuta av en stilla höstdag. Karta och mer information finns på Hjo Turistbyrå. Psst! Glöm inte att ta med egen ved om du vill grilla. 24 28

KRÄFTFISKE – På helger, från och med fjärde fredagen i juli till och med den andra söndagen i september (fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00) är det fritt

att fiska kräftor på kommunens enskilda vatten i Vättern. Området är utmärkt. Burar finns att tillgå via Hamnkontoret och bete och tillbehör finns att köpa på Hjo Sportfiskebutik. SVAMP- OCH BÄRPLOCKNING – Enligt allemansrätten är det fritt att i Sverige plocka vilt växande bär och svamp. Men var uppmärksam på att särskilda regler gäller i naturreservat. I skogarna kring Hjo kan du om hösten hitta en hel del svamp och bär. Läs mer om allemansrätten på www.naturvardsverket.se. Här hittar du även information om vilka svampar du ska undvika. VANDRING – Västra Vätterleden bjuder på en härlig höstvandring där du får chans att uppleva vacker, omväxlande och historisk miljö. Hela Västra Vätterleden består av 195 kilometer led fördelat på åtta etapper. Från Hjo utgår etapp 4 norrut och etapp 5 söderut. Kartor finns att köpa på turistbyrån. ÖRINGSAFARI – På hösten när öringen leker kan du passa på att följa med på öringsafari längs med Hjoån. Området är viktigt för reproduktionen av harr och öring och från mitten av oktober till mitten av november kan du följa med på safari tillsammans med guide. Kvällen bjuder garanterat på ett äventyr utöver det vanliga. Safari bokar du på turistbyrån.


VINTERN PIMPELFISKE PÅ MULLSJÖN – En solig vinterdag är som gjord för pimpelfiske efter abborre på Mullsjön. Fiskekort köper du på Hjo Turistbyrå. SKIDÅKNING OCH PULKA PÅ HÖGALIDEN – Vad passar bättre när snön ligger vit på backen än att plocka fram längdskidor och stavar och bege sig till Högaliden? Här kan du välja spår från 1,5 upp till 5 kilometer och elljusspår finns för sena kvällar. För de små erbjuds även pulkabacke. SKRIDSKOÅKNING PÅ VÅRA SJÖAR OCH VATTENDRAG – När isen lägger sig på Vättern, Mullsjön eller ån Tidan bjuds det fantastiska möjligheter att spänna på sig långfärdsskridskorna och ge sig ut på en tur eller två. Men, läs gärna väderrapporten, tänk på säkerheten och kom ihåg isdubbarna! För dig som inte vill ut på sjöar och vattendrag finns kommunala isbanor inne i Hjo stad. Mer information på Hjo Turistbyrå. VEDELDAD FLYTBASTU – En stormig vinterdag är det mysigt att kura ihop sig i en bastu. I Hjo Flytbastu får du en helhetsupplevelse som bjuder på värme, stillhet och en fantastisk utsikt över hamnen och Vättern. Kontakta Hjo Turistbyrå för mer information, eller ring Hjo Flytbastu på 0730-67 88 00. VINTERVANDRA GENOM HJO STAD – En lätt vandring vintertid är Guldkroksslingan, som tar dig genom Hjo centrum. Totalt är slingan 6 kilometer och här kan alla vandra, gammal som ung. Den är märkt med blågula band där varje kilometer är utmärkt så att du själv kan räkna ut hur långt du har gått. Gratis karta finns inne på turistbyrån.

VÅREN ORIENTERING PÅ HÖGALIDEN – I Högalidens friluftsområde kan du som är sugen på orientering utnyttja Veckans Bana. Du kan välja mellan 2 kilometer lätt orientering eller 4 kilometer medelsvår orientering. Kompass och orienteringskarta finns att låna helt gratis. Kartan hämtas i brevlådan vid anslagstavlan intill klubbstugan. Här vid klubbstugan är även start och mål. Naturpasset erbjuder ytterligare två motionsslingor, en i stadsmiljö och en i skogsmiljö. Gemensamt för de båda passen är att du kan besöka kontrollerna när du vill, hur ofta du vill, ensam eller tillsammans med familjen eller någon kompis. Karta finns bland annat att köpa på Hjo Turistbyrå.

RIDNING – Upplev våren och den vackra naturen kring Hökensås på hästryggen. På Bränntomts Turist- och Ridcentrum, söder om Hjo, kan liten och stor vara med på ridskola, ridläger eller turridning. Både ponnies och hästar finns tillhands. UTOMHUSGYM – Gör ett eller flera besök på Hjos nya utomhusgym och kom i form till sommarens strandbesök! Här bjuds kombinationen träning och fantastisk omgivning i den historiska miljön i stadsparken, helt gratis. Du kan träna styrka, kondition, rörlighet och balans. Gymmet är belyst för att du ska känna dig trygg samt anpassat och tillgängligt för alla. VÅRVANDRING LÄNGS HJOÅN – Upplev naturreservatet Hjoåns dalgång på våren. Här längs naturstigen kan du göra en vandring på drygt fyra kilometer, från hamnen ända upp till Mullsjön. Den här årstiden är dalen täckt med vitsippor, liljekonvalj, gullpudra, lungört, gul- och blåsippor. Väl uppe vid Mullsjön kan du sedan fortsätta att vandra runt hela sjön och besöka fågeltornet i solnedgång. För karta och mer information, besök turistbyrån. Ett tips på vägen! Besök restaurang Stampens Kvarn för att ladda batterierna. Du kommer även att passera de fantastiska skulpturerna i anslutning till Grebbans Kvarn som ger dig möjlighet att uppleva naturreservatet genom sagans värld.

15 27 25


Kulturkvarteret är en plats för stor och liten. Här kan du gå på bio, hämta turistinformation, låna böcker, läsa tidningen, använda gratis WiFi, besöka utställningar, pyssla i skapande verkstad och mycket mer.

UTSTÄLLNINGAR I KULTURKVARTERET NÅGRA AV SOMMARENS HÖJDPUNKTER

JONAS ANHEDE, 7-30/4  Jonas Anhede är fotografen som bland annat blivit utvald av Instagram till Suggested User. Jonas utställning består av två delar. Den första delen handlar om vemod, där bilderna ackompanjeras av Jonas egenhändigt komponerade och inspelade musik. Den andra delen består av mångfald, hundratals bilder tätt tillsammans, precis som en Instagramfeed.

GULDKROKEN, 11/6-28/8  Serviser, spargrisar och guldglasyr. Från hantverk till industri i en västgötsk småstad under 1950- till 80-talet. 1946 startade Guldkrokens keramik sin produktion i Hjo. Deras keramik blev en storsäljare på 70- och 80-talen och varumärket kom att bli en av Hjos mer kända produkter som vi fortfarande idag hittar i många svenska hem.

BIRGITTA JORLIND JONSSON, 5-22/5 Birgitta Jorlind Jonsson arbetar gärna tematiskt. Fåglar och ägg, ikonfragment, övergivna platser och trapphus är exempel på teman som hon haft som utgångspunkt i sitt skapande. Utställningen visar bilder i såväl akvarell, olja, akryl samt grafiska tekniker. Sedan några år tillbaka arbetar hon även tredimensionellt i metall, stengods och glas, vilket också kommer synas i utställningen. Arrangör: Hjo Konstförening.

EWA GRUNDITZ LILLIESKÖLD, 1-30/9  Naturfotograf Ewa Grunditz Lilliesköld är född och uppvuxen i Hjo och har de senaste åren ägnat stor del av sin tid till att fotografera djur och natur.

JUST PEOPLE – ACCEPTANCE, 26/5-24/6 Nakna berättelser om vanliga människor. Fotografen Cornelia Schmidts Just People är en samling på upp emot hundra fotografier av vanliga människor som alla har en historia att berätta. En dokumentation av våra liv idag. De är alla nakna, om man ser till att de inte har kläder på sig. Och deras passioner lyser starkt i de enkla avskalade fotografierna och de korta texterna som de själva skrivit.

För information om alla utställningar i Kulturkvarteret, besök www.kulturkvarterethjo.se Kulturkvarteret har öppet hela året och alla utställningar är gratis!


TIPS PÅ UTSTÄLLNINGAR I HÖST OCH VINTER FISKET OCH FISKAREN I VÄNERN, 24/8-9/9  I utställningen ”Fisket och Fiskaren i Vänern” får du en bild av hur fisket och fiskarens liv har förändrats sedan början av 1900-talet. Utställningen är producerad av Vänermuseet. AN ORDINARY BOY, 13/9-6/10  Under två decennier levde André Olofsson i en gestalt som inte var hans egen. En dag stod sanningen klar för honom: den enda möjligheten för att orka leva vidare, var att korrigera det som var fel – hans kropp. NUTIDA MONSTER, 10-31/10  Hjo Konstskolas elevutställning. HEMBYGD - NÅGONSTANS I SVERIGE, 10/11-7/12  En utställning med fotografier, berättelser och tankar kring hembygd ur ungdomars perspektiv. FROSTBITEN, 13/12-7/1  Skimrande vinterutställning med Hjoungdomarnas egna bilder.

UTSTÄLLNINGEN OM ESTRID ERICSON – GRUNDARE AV FIRMA SVENSKT TENN Utställningen om Estrid Ericson, framgången med Firma Svenskt Tenn och dess inflytande inom designvärlden under första hälften av 1900-talet är en basutställning som visas hela året i Kulturkvarteret. I utställningen speglas även det kreativa samarbetet med Josef Frank och andra av dåtidens främsta formgivare och arkitekter.

Victoria tipsar! OM SKAPANDE VERKSTAD Besök vår Skapande Verkstad i sommar! Utforska och experimentera med färg, tyg, teknik och mängder av oväntade material. Vi erbjuder både schemalagda workshops och drop-in för eget skapande. Ålder: Upp till 18 år (eller i barns sällskap).


KONST, KONSTHANTVERK & DESIGN BESÖK KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE I likhet med många svenska städer vilar Hjo på en lång hantverkstradition. Idag är Hjo en stad där även konsthantverkare och konstnärer frodas. När du är i Hjo kan du besöka flertalet av dem i deras egna ateljéer och gallerier. Du kan även passa på under Konstrundan som äger rum varje år vid Pingst. Mer information och gratis karta finns på Hjo Turistbyrå. ESTRID ERICSON – GRUNDARE AV FIRMA SVENSKT TENN Estrid Ericson är en av 1900-talets designikoner. Hon föddes 1894 och växte upp här i Hjo. 30 år gammal flyttade hon till Stockholm och grundade Firma Svenskt Tenn. Genom sin skicklighet att knyta till sig samtidens namnkunnigaste arkitekter och konstnärer medverkade Estrid till att lägga grunden för modern svensk design. Utställningen om Estrid kan du besöka i Kulturkvarteret. Gratis entré. UTOMHUSKONST I Hjo finns en hel del konst ute i den offentliga miljön. Vad sägs om kvinnan vid brun�nen som står på Stora Torget, skapad av David Otto Wretling, målningen Hjo-Hjo som hänger vid Kulturkvarterets entré eller Börje Wahlströms skepp nere i hamnen? Du kan även besöka Hjo-konstnären Yvonne Nimars minnesplats dedikerad till Estrid Ericson, mitt i Hamnbacken intill Tvålfabriken. Gratis Kulturguide med karta över utomhuskonst finns på turistbyrån. HISTORIEN OM GULDKROKENS KERAMIK 1946 startade Guldkroken Keramik sin produktion i Hjo. Det blev en storsäljare på 70och 80-talet och keramikvarumärket kom att bli en av Hjos mer kända med produkter som vi fortfarande idag hittar i många svenska hem. Utställningen om Guldkrokens Keramik kan du se i Kulturkvarteret. Gratis entré. GUIDAD VISNING I UTSTÄLLNINGEN OM GULDKROKENS KERAMIK Följ med på en guidad designresa genom Guldkroken Keramiks spännande historia. Visningar varje tisdag, torsdag och lördag kl. 13:00 (pågår cirka 45 minuter) från 21 juni fram till 6 augusti. Bokas via Hjo Turistbyrå.

28


Kyrkorna 

THE CHURCHES / DIE KIRCHEN

I centrum ligger den yngsta av alla våra kyrkor, Hjo kyrka. Den byggdes på 1700-talets slut. De äldre kyrkorna hittar du istället ute på landsbygden. Ta bilen eller cykeln till stenkyrkorna i Grevbäck, Korsberga och Fridene, eller besök Hjos äldsta kyrka från medeltiden i Norra Fågelås. Väster om Hjo, i Mofalla, får du chansen att besöka en liten mysig träkyrka med anor från 1400-talet. Ett tips är uppleva någon av kyrkorna även kring jul. Kanske en midnattsmässa i Södra Fågelås träkyrka från tidigt 1600-tal. In the town centre, you will find the youngest of all our churches, Hjo church. It was built in the late 18th century. The older churches are to be found out in the countryside. Drive or cycle to the stone churches in Grevbäck, Korsberga and Fridene, or visit Hjo’s oldest medieval church in Norra Fågelås. West of Hjo in Mofalla, you have the opportunity to visit a cosy little wooden church which dates back to the 15th century. A good tip is to also visit one of the churches around Christmas. Perhaps a midnight Mass in the wooden church in Southern Fågelås, which dates back to the early 17th century. Im Zentrum liegt die jüngste unserer Kirchen, die Kirche von Hjo. Sie wurde im späten 18. Jahrhundert errichtet. Die älteren Kirchen finden Sie dagegen draußen auf dem Land. Fahren Sie mit dem Auto oder dem Fahrrad zu den Steinkirchen in Grevbäck, Korsberga und Fridene, oder besuchen Sie Hjos älteste mittelalterliche Kirche in Norra Fågelås. Westlich von Hjo in Mofalla haben Sie die Möglichkeit, eine kleine, gemütliche Holzkirche mit Vorläufern aus dem 15. Jahrhundert zu besuchen. Ein besonderer Tipp ist, eine der Kirchen auch in der Weihnachtszeit zu erleben. Wie wäre es mit einer Mitternachtsmesse in der Holzkirche von Södra Fågelås aus dem frühen 17. Jahrhundert?

Fakta

KYRKOBRAND Trästaden Hjo har nästintill varit förskonad mot bränder. Men 1794, en ödesdiger torsdag i april, brann den medeltida kyrkan vid torget ner tillsammans med flera byggnader i närheten. Efter branden hittades bara ett fåtal av inventarierna, däribland resterna av kollekten i en så kallad ”myntsmälta”. Idag kan du besöka Hjo kyrka, i vit stenputs, på nästan samma ställe där den medeltida kyrkan stod. 29 15 27


Unika butiker 

UNIQUE SHOPS / EINZIGARTIGE GESCHÄFTE Hjo vilar på en lång hantverkstradition vilket kan vara orsaken till att stan har flera mysiga hantverksbutiker. Ateljé Hackspetten, Amanda Konsthantverk, Tvålfabriken och Butik Rustik erbjuder alla lokaltillverkade produkter såsom trähantverk, silversmycken, glaskonst, tvål och brukskeramik. På Butik Rustik kan du dessutom inhandla egentillverkade möbler. Vill du istället restaurera själv, besök då byggnadsvårdsbutiken Bevara för tips om renovering av både möbler och gamla hus. Därtill hittar du i Hjo allt från böcker, blommor och husgeråd till antikviteter, loppisfynd och inredning, ja till och med Hjos eget varuhus Hem & Hobby. För mer information om våra butiker, välkommen att besöka www.hjo.eu. Hjo has a long tradition of craftsmanship, which might explain why the town has so many intimate craft shops. Ateljé Hackspetten, Amanda Konsthantverk, Tvålfabriken and Butik Rustik all offer locally made products such as wooden handicrafts, silver jewellery, glass art, soap and pottery. In Butik Rustik, you can also buy their own, handmade furniture. If you would rather restore it yourself, then visit the preservation specialists Bevara for tips on the renovation of furniture and old houses. You will find everything in Hjo from books, flowers and household items to antiques, flea market bargains and furnishings, and even Hjo’s own department store, Hem & Hobby. For further information on shopping in Hjo, you are welcome to visit www.hjo.eu.

30

Hjo blickt auf eine lange Handwerkstradition zurück, was der Grund dafür sein mag, dass die Stadt über mehrere malerische Handwerksgeschäfte verfügt. Die Geschäfte Ateljé Hackspetten (Atelier Hackspecht), Amanda Konsthantverk (Amanda Kunsthandwerk), Tvålfabriken (Seifenfabrik) und Butik Rustik (Rustikaler Laden) bieten alle lokal produzierte Produkte wie Holzerzeugnisse, Silberschmuck, Glaskunst, Seife und Keramik an. In der Butik Rustik kann man auch selbst produzierte Möbel erwerben. Möchten Sie lieber selbst restaurieren, dann besuchen Sie den Laden für Denkmalpflege „Bevara“, wo Sie Tipps zur Renovierung von Möbeln und alten Häusern erhalten. Darüber hinaus finden Sie in Hjo alles von Büchern über Blumen und Haushaltswaren bis hin zu Antiquitäten, Flohmarktschnäppchen und Möbeln, ja sogar Hjos eigenes Warenhaus Hem & Hobby (Heim und Hobby). Weitere Informationen über unsere Geschäfte finden Sie auf www.hjo.eu.

Fakta HANTVERK År 1805 hade Hjo inte mindre än 43 mästare i 18 olika hantverk, och år 1831 hade vi fler hantverksmästare än både Skövde och Falköping. Här fanns allt från krukmakare, målare, guldsmeder och bokbindare till glasmästare, snickare, skräddare och till och med pistolsmeder. Många av dessa hantverk lever fortfarande kvar och resultatet kan vi inhandla i några av stadens unika butiker.


Victoria tipsar! OM LOPPIS OCH SECOND HAND Att återbruka, handla på second hand och loppis ligger i tiden. Här i Hjo finns flera loppisar och antikvitetsaffärer som säljer möbler, kläder och inredningsartiklar runtom i stan och allihop hittar du på vår webb www.hjo.eu. Utöver de fasta butikerna finns det sommartid även en del ”pop-up-butiker” på olika ställen. Så lycka till att fynda och återbruka!

31 15 27


MAT & DRYCK

FÖRSÄLJNING NÄRPRODUCERAT OCH ANDRA DELIKATESSER

Food & drink / Essen & Trinken

Local produce and other delicacies / Lokale Spezialitäten und andere Delikatessen

Eirapaviljongen

0503-315 45

www.eirapaviljongen.se

For Hjo pizzeria

0503-121 18

www.forhjo.se

Almnäs Ysteri

0503-160 05

www.almnas.com

Grebbans Nöjesrestaurang

0730-31 44 07

www.grebbans.se

Bisonfarmen

0703-35 35 45

www.gatebison.se

Gula Paviljongen

0760-65 64 56

www.gulapaviljongen.se

Björkenäs lantliv

0703-51 27 43

Grönköping

0503-135 40

www.nyagronkoping.se

Blåbärsgården

0704-89 45 21

www.blabarsgarden.se

Handelsboden Njuta

0503-315 50

www.njuta.info

Gula Paviljongen

0760-65 64 56

www.gulapaviljongen.se

Hammarkiosken

0503-101 50

Gusto Classico

0708-69 15 47

www.gustoclassico.se

Hamnkrogen

0503-101 78

www.hamnkrogenihjo.com

Handelsboden Njuta

0503-315 50

www.njuta.info

Hjo Sik

0503-310 32

www.hjosik.se

Hjo Sik

0503-310 32

www.hjosik.se

Hjogrillen Gatukök

0503-124 10

ICA Supermarket

0503-130 20

www.ica.se/hjo

Hotell Bellevue

0503-120 00

www.hotellbellevue.se

Korsberga Lamm

0503-400 40

www.korsbergalamm.blogspot.se

Hökensås golfrestaurang

0503-160 59

www.hokensasgk.org

Känslas delibutik

0503-104-04

www.kanslahjo.se

Känsla café och restaurang

0503-104 04

www.kanslahjo.se

Munkebo Gård

0503-403 76

www.munkebogard.se

Moster Elins Glassrestaurang

0706-67 88 30

www.mosterelins.se

Mjuk å Go

0736-22 64 16

Norra Piren

0503-100 13

www.restaurangbryggan.com

Potatisodlaren i Blikstorp

0737-29 37 94

Restaurang Bryggan

0503-100 13

www.restaurangbryggan.com

Ringabergets Honung

0706-19 15 27

Restaurang Eken

0503-125 20, 122 95

Stampens Kvarn

0503-105 51

Restaurang Ming

0503-109 00

Torsbo Gård

0705-14 32 10

Pizzeria Alexandra

0503-100 76

Vete & Råg

0503-127 99

Pizzeria Guldkroken

0503-312 12

Vätternsparris

0503-162 65

Stampens Kvarn

0503-105 51

Widjhas potatis

0709-14 60 05

Vete & Råg

0503-127 99

www.stampenskvarn.nu

www.stampenskvarn.nu

www.sparris.net

BESÖK VÅR WEBB WWW.HJO.EU FÖR INFORMATION OM ALLT SOM FINNS ATT SE OCH GÖRA I HJO. 32

Gratis WiFi på Kulturkvartet/Hjo Turistbyrå/ Free WiFi at Kulturkvarteret/Hjo Tourist Office.


BO

SERVICE

Accommodation / Unterkunft

Service

Bisonfarmen Stellplatz

0703-35 35 45

www.gatebison.se

Apoteket Kronan

0771-61 26 12

www.kdapotek.se

Breviks Camping

0505-311 10

www.brevikscamping.se

Guldkroksbadet

0702-73 25 67

www.hjo.eu

Gästhamn

0503-350 85

www.hjo.se

Guldkrokshallen

0503-350 56

www.hjo.se

Hammarkiosken Stugby

0503-101 50

Hamnkontor

0503-350 85

www.hjo.se

Hjo Camping

0503-310 52

www.hjocamping.se

Hjo Stadsbibliotek

0503-350 10

www.hjo.se

Hjällö Slott

0503-210 90

www.hjalloslott.se

Hjo Taxi

0503-104 14

www.taxihjo.se

Hotell Bellevue

0503-120 00

www.hotellbellevue.se

Hjo Turistbyrå

0503-352 55

www.hjo.eu

Hökensås Camping och Stugor

0503-160 59

www.hokensasgk.org

Hälsocentralen

0503-312 00

www.hchjo.se

Krokstorps Gård B&B

0706-19 51 94

www.krokstorp.se

Närhälsan Vårdcentralen Hjo

0503-227 00

www.narhalsan.se/hjovardcentral

Privata rum och stugor

0503-352 55

www.hjo.eu

Polis

Akut/larm: 112

Övriga ärenden: 114 14

Röda Stallet B&B

0503-121 12

www.rodastallet.se

Stadshuset

0503-350 00

www.hjo.se

STF Vandrarhem Villa Eira

0503-100 85

Systembolaget

0503-100 17

www.systembolaget.se

Strand Vandrarhem

0708-91 23 90

Veterinär Christer Averhed

0761-93 63 80

Stampens Kvarn Stellplatz

0503-105 51

Västtrafik

0771-41 43 00

Tupp och Höna Stellplatz

0737-08 61 54

InfoPoint

www.stampenskvarn.nu/stellplatz

Utöver vår auktoriserade Turistbyrå kan du även besöka våra Info-Points. Här får du information om vad som händer i Hjo med omnejd.

www.vasttrafik.se

Hotell Bellevue Stadsparken www.hotellbellevue.se +46(0)503-120 00

Hjo Camping Karlsborgsvägen www.hjocamping.se +46(0)503-310 52

Hjo Bokhandel Stora Torget 5 B www.hjobokhandel.uis.se +46(0)503-133 30

Hökensås Golfklubb www.hokensasgk.org +46(0)503-160 59

Guldkroksbadet Hamnen +46(0)702-73 25 67

Hammarkiosken Skövdevägen 45 +46(0)503-101 50


1

Välkommen till

2

Bisonfarmen i Gate 3

4

Safari – Servering Gårdsbutik - Boende Utanför Hjo!

SJÄLVPLOCK AV JÄTTEBLÅBÄR

www.gatebison.se

www.hjocamping.se +46(0)503 - 310 52 kontakt@hjocamping.se

Stadsparken www.bevara.nu 11

Följ oss på FB! Skövderondellen, Hjo +46(0)70 - 318 17 30

12

13

14

HJO FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL & BAD

VITVAROR & KÖK

Industrigatan 40 Öppet mån-fre 8-18, lör 9-13 www.coloramahjo.se +46(0)503 - 123 38

NY BUTIK!

Industrigatan 36 +46(0)503 - 311 11 18

Stora Torget www.elon.se +46(0)503 - 314 14

19

5

Dagens15 Dagens lunch Dagens Dagens Dagens lunch • lunch Dagens lunch lunch à la •••carte lunch ••carte la carte •carte ààààlala la carte Black à la •••carte • rock Black • grill Black Black Black rock grill Black rock grill 0503-101 78 rock grill rock grill rock 0503-101 78grill

0503-101 Magasinsgatan 10 78 0503-101 78

Hamngatan 16 +46(0)503 - 135 75 20

Kaggestorp Gård www.blåbärsgården.se +46(0)704 - 89 45 21

0503-101 78 +46(0)503 - 101 78 78 0503-101 21

22

Hjo Bokhandel Bok   Lek  Present Stora torget hjobokhandel@hjomail.se +46(0)503 - 133 30

Bowling, Restaurang & Pizzeria Falköpingsvägen 41 +46(0)503 - 125 20 28

29

Tillverkning • Webbshop

Hamngatan 4 www.njuta.info +46(0)503 - 315 50

37

Stora Torget 2, 544 30 Hjo

0503-13540

Stora Torget - Kihlbergsgården +46(0)503 - 135 40

Hamnen +46(0)503 - 310 32 30

Hamnen www.restaurangbryggan.com +46(0)503 - 100 13

Butik Hamngatan 6 +46(0)702 - 28 94 78 36

www.kihlberg.com

Tubgatan 6 www.hbmg.se +46(0)503 - 102 65

Bangatan 13 +46(0)503 - 359 90 31

Fågelås-Spakås 4, 1 km söder om Hjo. www.rodastallet.se +46(0)503 - 121 12

32

Långgatan 1C +46(0)503 - 132 70

38

39

ÖPPETTIDER I SOMMAR, JUNI - AUGUSTI: ALLA DAGAR 8 - 22 Vasagatan 1 facebook.com/icasupermarkethjo  +46(0)503 - 130 20


6

7

8

9

10

Vita Ranunkler

Breviks

Camping

ANTIKT -- INREDNING INREDNING - BLOMMOR ANTIKT BLOMMOR -- SMYCKEN SMYCKEN

Vättersvallen, Brevik www.brevikscamping.se +46(0)505 - 311 10

KIHLBERGSGÅRDENS SOMMARBUTIKER

Stora Torget

Stora Torget 69 +46 (0) 767 - 64 20 69

+46(0)767 - 64 20 69 16

Stora Torget

17

FIREBIRD DESIGN

Egen tillverkning Skinnkläder, väskor, bälten, skinnkonst +46(0)70 - 322 17 51

Sommarpaket – Weekendpaket 2 övernattningar i dubbelrum, frukost och 2-rätters festmiddag båda kvällarna. SEK 1499 kr/person www.hemohobby.se Åsgatan 1 +46(0)503 - 79 66 00

Hamngatan 16 www.hjoblomster.se +46(0)503 - 101 60 23

KIHLBERGSGÅRDENS Antikt & Kuriosa www.kihlbergsgardensantik.se +46(0)73 - 180 97 48 info@kihlbergsgardensantik.se

Stadsparken +46(0)503 - 120 00 info@hotellbellevue.se • hotellbellevue.se 24

25

Munkebo gård

b u t i k

C A F E

34

GOLFPAKET, DAGENS LUNCH, UPPSTÄLLNINGSPLATS M.M. - ALLT MED EN FANTASTISK UTSIKT ÖVER VÄTTERN!

www.tvalfabriken.nu

+46(0)503 - 31212

Hamngatan 14 A www.tvalfabriken.nu info@tvalfabriken.nu

Skövdevägen 19

Utöver vår auktoriserade Turistbyrå kan du också besöka våra Info-Points. Här får du information om vad som händer i Hjo med omnejd.

&

B U T I K

EKOLOGISKT, FAIRTRADE OCH LOKALT PRODUCERAT SORTIMENT SOM ÄR BRA FÖR KROPP OCH SJÄL CAFÉ & BUTIK I H J O S TA D S PA R K

www.hokensasgk.org | info@hokensasgk.org +46(0)503 - 160 59

40

InfoPoint

27

1962

www.munkebogard.se Info jordgubbar +46(0)503 - 403 76 Kontakt +46(0)733 - 14 28 89 33

www.stampenskvarn.nu +46(0)503 - 105 51 26

Jordgubbar - försäljning & självplock. Hjo Hamn www.mosterelins.se +46(0)706 - 67 88 30

PASSA PÅ ATT BO PÅ VÅRAN STELLPLATZ I ÅR! SOMMARPROGRAMMET HITTAR NI PÅ HEMSIDAN.

41

42

43

Hotell Bellevue Stadsparken www.hotellbellevue.se +46(0)503 - 120 00

Hjo Camping Karlsborgsvägen www.hjocamping.se +46(0)503 - 310 52

Hjo Bokhandel Stora Torget 5 B www.hjobokhandel.uis.se +46(0)503 - 133 30

44

45

46

Hökensås Golfklubb www.hokensasgk.org +46(0)503 - 160 59

Guldkroksbadet Hamnen +46(0)702 - 73 25 67

Hammarkiosken Skövdevägen 45 +46(0)503 - 101 50

Kulturkvarteret Pedagogien www.kulturkvarterethjo.se +46(0)503 - 352 55 35

Hjo Turistbyrå, www.hjo.eu +46(0)503 - 352 55

Hjo


17 1

44

1

8

9

7

ge n vä

äg en Bjö

23

1

Ka rls

r kv

bo

1

1 19

20

15

17

ga tan oria Vik t

Ma gn us -

Ba ng ata 13 n

He r tig

19

16

ga tan

41 8

2

5

1

26

Torestorp

Guldkroksbadet

45

1

18

ga ta

n

3

1 2

mn

Ma

23

g

16

Ha

14 a8 sinsg 15 21 17

gr re da in nb

Tu n

2

Hallum

30

Kaggestorp Orleka

33

3

2

Stadsparken

1

29 28 38

2

To

7 32 1

5

rgs

äg en Alv

18

16

n

Ny ga ta 5

1

2 7

sg. 2

30 -36

23 14

21

8

6 4

1 5 2

1

sg 3

ntv erk

5

1

ga ta

4

10

n

Lå ng ga tan

5

9 37

Vättern

24

12

de

14

Kulle

1

id <-- T

3

d

olm ah

Helliden

n

gsv

7

tan

8

9

7

2

1 8

44 40 1 31 25 3

200

400

meter

3

4

4

0

13

32

1

n

öv

äge

19

3

8

2

sgata

15B -A

18

14

12

ge n Sv ea vä 9

7

by ga ta

äg en

Jön köp in

27

sv

11

1

24

26

em

39 1 27 35

6

2

gr än 1

Sjö ma nsg a

n

rdh

Sk

17

ga ta

23

sv

20 10

11

9

n sg ata

rik

Fa b

1

2

1 7

Ha

Wag n 1

tan8 1 6

ck

<--

re

Va llga

5

10

n

Idrott

5

ga 8 re 5 gat an

Fis6 ka

ge n

33

18

Sjö

3 8

9

11

13 15

17

ta Sk olg a 14 15

2 3

29

7

eg at

n

20 6 5

ar

4A

Friluftsscen

22

3

8

sgatan

Marknad

Vinkel 10 14

7

Ringvägen

14

ksga tan

8

13 1

10 3

10

5

9

22 8

an

16 19

4

7

lga tan No

7

vä ge n ng

3

5

3

er g at an

7

10

gen hemsv ä

Sand

1

6

5

Guldk ro 22

30

17

7

Trädgå rd

7

torp

9

Mad 11

6 10

12

n 21

52

7

Ri

gen

svä

1

Bo4 k

7

1

n

3

väge Hem

6

Västergata 44 46

Snödroppsg

2

12

13

14

Klarabergsgata

n

29

18 17

22

10

8

36

41

44 38

13

7

54 41

4

Skogsvägen 2

1

19

ins

4

25

28

Ju 1 ng m

2

gsg atan 9 Nolä n

10 47

Lavendel vä 7 gen

13

Kva rnga1 tan

16 9

Lavende lv ägen

26

1

Hammarsvägen

4

26

Me lla

19

1

gen 14

Guldkroksvallen Pianovägen 8

10

13

14

5

1 2

34

2

Simon Gates väg

2

Jär v stig en

rds ti Må

6

21

11

sla

ick

an

W all

22

20

n

9

20

16 21

Knäpplanvägen

Hovgatan

Re p

Igelstorp

10

7

Sn

3

äg en

et rg

a or

St

5

de < -- Sköv

Resecentrum

4

5

18

2

19

36

1

1

Stadshus43

6

Varola

4

5

13

2

3

25

9

Vallmogatan

4

2

32

7

2

6 Torggatan

9

Linnégatan

6

6

2

6

Kyrkogata n

2

3

6

7

ga 4 tan

1

36

Blåklintsgatan

2

11

7

10

Kyrkogård

9

n

5

7

n 8

gs

3

1

13

10

R 3 ege rin

5

8

sg a ta

Hjo camping

17

n ge

Syréng

17

1

2

6

8

15

1

vä re

Hovgat an 1

9

7

n

6 1 42

ta

5

21

2

gatan

en äg sv ro

4

at

g 18

6

9

Falköpingsvägen

5

ak

8

15

5

sg

25

rd s g atan

9

1

ns 2

10

dg a ta

Va sa ga 10 tan 8

9

4H 13

1

n

ico

2

Bygä

21

13

14

18

Lin

tan8

2

6

8

1

Stu 1 reg 0 a 7

Hjoåns dalgång

6

gr

20

5

g 8

äg en

er

an 2

8

sv

st

sg at

23

ar

3A -F

15

7

Fre d

12

12

Flo rag ata

en äg

hu

ms g

2

M

7

9

gg

m

13

1

ar v

9

17

2

en äg

sv

t Lo

5

Re d

n

14

12

11

v

als

-G

Er 2

R. Wetterhol

ge n

6

Si

20

23 36

E. Molander

1 A-D

10

Gr an vä

v ms he nd 11 Sa öm 1 2 sd als vä ge n

2

Åd

6

2A

tan

trid 6

H. Larssons

16

Tångga

9

väge Hem

Es

J A Bo

3

Str

rv

8

2 1

g tz B:s 6

29

1

m

ga t

11

an

Ha

5

7

6

Än

15

14

14

13

ag at

12

13

Fy

sv

9

2

32

Hemv äge n

en äg 18

an

gg ata

16

11

17

an

10

11

12

17

ga ta

ng at

15

15

8

Vi lla

5

12

40

bäcks g

14

ng 17

tan ga

2

2

1

2

20

2

19

2

12

17

n

Skogshyddan

1

Loren

n ge vä de 20 köv S

ata lag Vil

2

11

1

15

gen

gr

16

19

Ve k

9 14

Ha rsti gen

6

5

Harstigen

6

5

2

4

1

1

6 n Råbockstige 1

Hjortstigen

Hindstigen

8

7

10

Lundbyvägen

7

rrsti

22 A-F

21

23

27

18

Eko

Sa

A-C

21

Floragatan

1

20

15

Hälsocentralen Hjo

Smedje

26

Rävstigen

als

8

ga ta

24

2

ds

16

29

en väg

10

Älgstigen

ars

1

9

sta

n

en lväg

e Fåg

30

32

ed

19

17

mm

2

Alm

1

Ha

ån Hjo

stig en

24

24

1

Mård

28

26

2

Björ nstigen

12 11

16

5 19 24

23

26

10 9

Falköpingsvägen

29

2

1

1

stigen 12

2

31

2 bärs stigen

12

3 8

26

stig en

n gata

1

5

n

Varg

a Vek

n

Björn

11

väge

14 13

29

7

stige

22

24

Hallon

sdals

32

ron ult Sm

32

8

Ström

23

12

an

kva

36

sstigen 13

2

31

2

Jordgubb

at rng

11 38

41

3

Ve rk

13

22

5

39

9

42 1

34

4

Ekgatan

Hjoåns dalgång

10

8

G

61

2

A-

n

19

73

äge

r To

2

56

ger v

n

a at sg

1

Slin

12

28

1

20 12 16 36 11 4 46

av

25

14

lvi

35

Sa

9

nvä gen

n

57

ge 10 n

en

3

4

36

17

en 1 äg sv an m yr

1

As6 ke lyc ke vä

12

a ta

4

v 39 åg B6 66

Or

4

Hadäng


K

Karlsborg -

ls b or g

Gärde

--

ar

Grönhult

Suntorps kapell

6

Västanå Björstorp

Tibro

49

Piggatorp

Skallhult

Fröstorp

Ripanäs

Röåsjön

Kyrkefalla

Lunden

195 Röå

Hörnebo

Grumphult

201

Björsjön

Kårtorp

Jubberud

Nybo

194

Brumstorp Svebråta

Värsås

an

Ti d

24

5

Grenabo

Björkenäs Sjöhaga

Åsen 16 20 36 11 12

P-discs (parking discs) are used in Hjo for time-restricted public parking. They are valid at all the time-restricted parking spaces in the town centre signposted with a ”P-disc” sign. The disc is free and you can pick one up from the tourist information centre and from the reception in Stadshuset (the Town Hall). You can also pick one up from most of the shops around the town.

Hjo

19

Mölebo

31 Spakås Hökensås

Vädbjörntorp

Mellan- Norra Hulan dammen

Sänneryd

Lidängen

40

MOTORHOME – There are two suitable parking areas for people arriving in a motorhome: adjacent to Kulturkvarteret Pedagogien and approximately 800 metres south of Stora Torget (the main square), on the so-called ”beach stroll” along Jönköpingsvägen. Please also see the index on pages 32-33 which includes Hjo’s motorhome camping spots.

Abrahamstorp

Norra Fågelås

Korsgården

44 25

Fröjered

P-skiva används i Hjo för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar i centrum skyltade med tilläggstavlan ”P-skiva”. Skivan är gratis och du kan hämta den hos oss på turistbyrån och i Stadshusets reception. Den finns även i flertalet butiker runtom i stan. HUSBIL – För husbil finns två lämpliga husbilsparkeringar. Dessa hittar du i anslutning till Kulturkvarteret Pedagogien samt cirka 800 meter söder om Stora Torget, utmed den så kallade ”strandpromenaden” längs med Jönköpingsvägen. Se även registret på sidan 32-33 som också inkluderar Hjos stellplatser.

Munkeberg

Långeruder

Årby

Blikstorp

Fridene

Björkviken Svärtan 10 Varpet

Missveden Högaliden

Munkebo

Smedstorp

46 Grebban

Bengtstorp

Korsberga

Ekhammar

Grevbäck

4 Stämmorna

Mullsjön

Lilla Solberga Hulan

Fridene Västorp

194

Mofalla station Smedsskogen

Hamrum Vasängen Karthagen

Snabolet

Stekarekärret

Ebbetorp

Djursätra Karstorp

Spakås

Ruder

Bjärg

Atteby

Styrshult

Spånhult

HJO KOMMUN

Slättås

Tostaryd

Ulvhult

Grönsik

Parkering och P-skivor  PARKING AND P-DISCS / PARKEN UND PARKSCHEIBEN

Älgarås

Lilla Ruder

Ormebacken

Brevik

Almnäs Islebo

en

ww w.p

3 - 350

n ata

en

byg

äg G gsväge

n

ata

n

gr

sv ta ga

n

m he ärd

ck Bä

nd

grä

re

ka

alli W

n

ta

ta ga

n

äg nsv

en

Fis

ta

re

ga re ga

den

Torgg

tan ga

ster

Falköpin

.se

e

Vätt

n

a psl Re

Vallgår

gatan

RE

ård

Kyrkog

w.hjo.s

ern

I centra där det la Hjo är det är tillå skyltat tet

ga

icka Sn

Linnég atan

n

GLER OC

Sjö

an

Stora Torget

Kyrka Kyrkog atan Stadsh us R

ata

gsg

rin

eg e

n

Tu

nn

bind

areg

r

sg

lgat

n

n

kss

Sko

gen

Ringvä

kel

Vin

Ma rkn adsg ata

H

am

in as

n

Guldkro

ata

n

Va llg

37

kolan

-skiva

00, ww

H BE Fordon Kar ta att parker STÄM ©Hjo kommuna. halv ets ankom MELS timme sttid 2010 ER FÖ ska, avr , ang Om R es Pank vid SK pilen. undad till IVAN ställs omsten närm ske skivan ast föl in på r före tids P-skiv jande beg det klo hel elle ckslag ränsninge under ans inställ r ning n som påg beg åen rän Sjö ang sninge de par på fordon P-skiv m ets n bör es på P-s kering an an En jar, t.ex kyl inom ankomstti sg dast placeras inn at tidsbeg klocka ten d en P-s an n 9. ränsni får inte än kiva anför vindru får anv dras ngen. ändas tans frams ida vid var je upp , lätt avläsb ställni ngstillf ar utifrån. Hjo kom älle. mun, 050 n

g

ng

ag

tan

ge

r

ks

ne

tver

Wag

Han

M

äg

tan

ev

ga

en

ks

ely ck

äg

Bru

kv

ac

sg.

ata

n

195

4

gård

Bränntomt

2 kilometer

ings

0

Träd

Gälleberg Huvudshemmet

Galneryd

Lå ng ga ta n

Bogshult

Lunnebacken

Rinkabäcken

öp

Kleven

nk

Daretorp

Målareskogen

Kos

Munkaskog

Råhall

WOHNWAGEN – Für Wohnwagen gibt es zwei geeignete Wohnwagenparkplätze. Sie finden sie neben dem Kulturviertel Pedagogien sowie circa 800 Meter südlich des Platzes Stora Torget, an der so genannten Strandpromenade entlang der Straße Jönköpingsvägen. Stellplätze in Hjo finden Sie auch im Register auf S. 32-33.

ga

Hjällö

tts

Gate

14

Idro

3

Källefall

P

1 2

13

en

Gårsjön

Moanäs

äg

195

Hökensås

Vättern

Södra Fågelås

ev

Heldestorp

P

lyck

Äskelid

193

STÄLL ANKOM IN ST VID PI TID LEN

Orre

Vrångebäck

Guldkro vallen ks-

n Ya

Stackeryd

Parkscheiben werden in Hjo zur Zeitmessung auf öffentlichen Parkplätzen verwendet. Sie sind auf allen zeitbegrenzten Parkplätzen im Zentrum verpflichtend, die mit dem Zusatzschild „P-skiva“ (Parkscheibe) gekennzeichnet sind. Die Parkscheibe ist gratis, und Sie können sie in der Touristeninformation und am Empfang des Rathauses abholen. Auch in mehreren Geschäften der Stadt ist sie erhältlich.

Landbyn

Isleryd

Nar va vä ge n

Linderyd


HJO TURISTBYRÅ Bangatan 1 B +46(0)503 352 55 tourism@hjo.se, www.hjo.eu Följ oss på www.facebook.com/hjoturistbyra

#ilovehjo

Tryckt på miljömärkt papper

Denna broschyr är framtagen av Hjo kommun tillsammans med näringslivet i Hjo 2016. Layout: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se. Text: Hjo Turistbyrå Översättning: Fast Translator, Stockholm. Tryck: Strokirk Landströms AB, Lidköping. Foto omslag: Jesper Anhede. Foto: Anna Lindqvist, Fotolia, Hjo kommuns bildarkiv, Hjo Turistbyrå, Jesper Anhede, Most Photos, Per Olsson. Illustrationer: Christina Jonsson.

Besökskarta

Hjo Turistbroschyr 2016  

Välkommen att bläddra i den digitala versionen av Hjo Turistbroschyr.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you