Artilleritidskrift nr 4 2016

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 4 2016Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 4 | 2016 | årgång 145 Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, samt representanter för Artilleriregementet, Luftvärnsregementet och företagsmedlemmar. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Innehåll Anders Svensson 2016 - ett synnerligen händelserikt år_____________________________________ 4 Carl M Sjöstrand Första repetitionsövningen sedan 2010____________________________________ 6 Stefan Hansson Svenskt artilleri åter på finsk mark_______________________________________ 9 Första bataljonsskjutningen med Archer__________________________________ 10 Michael Claesson och Anders Johnson Ny militärdoktrin med Sverige i fokus____________________________________ 12 Stefan Sandborg Kvalificerat luftvärn behövs för brigadens strid_____________________________ 15 Per Järbur Mapam - en återuppfunnen granat______________________________________ 16 Markus Jung Laservapen kan användas för att skjuta ner drönare_________________________ 18 Bandvagnen mot en ny vår? Artilleri & Luftvärn besöker Hägglunds_____________ 22

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Omslagsbild: Såväl kontinuerligt som tidvist tjänstgörande soldater och reservofficerare deltog i A 9s bataljonsövning. Foto: Cecilia Egefjord Ågren.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Anders Svensson, vice ordförande samt för Chef Lv 6

2016 – ett synnerligen händelserikt år Ett nytt år står inför dörren efter ett 2016 som präglats av mycket verksamhet syftande till att öka våra krigsförbands krigföringsförmåga inom ramen för ökad operativ effekt. Mycket fokus har varit riktat mot Gotland och den tidigarelagda uppstarten för den kommande 18:e stridsgruppen. Men mycket annat har också hänt inte minst vid våra artilleri- och luftvärnsförband. Jag tänker bland annat på den första skarpskjutningen med full bataljon Archer sent under hösten. Övningar syftande till skydd av flygbaser under flygvapenövning 16 och bataljonsövning. Med andra ord så har 2016 innehållit mycket och viktig verksamhet. Det som vi satt upp som mål har uppnåtts. Detta gläder varje artillerist och luftvärnare.

Aurora – en viktig kugge Nu går vi in mot ett nytt år där Försvarsmaktsövning Aurora, och för vår del även Brigadunderstödsövning 17, är den stora målbilden för Försvarsmakten och därmed även våra två regementen A 9 och Lv 6. Både planering och träning är i full gång inför detta. Här kan bland annat nämnas ASSÖ 16 samt ledningsövning 16. Det känns oerhört stimulerande att ha en sådan klar och tydlig målbild att rikta sig mot under 2017. Naturligtvis så sker ju annan viktig verksamhet utöver Aurora. Men Aurora kommer vara en viktig kugge för att ta syn på och pröva våra funktionskedjor som vi länge efterfrågat. 4

Avslutningsvis vill jag å föreningens vägnar lyfta på hatten för vår ordförande Johan Pekkari som nu avslutat sitt chefskap vid A 9. Vi vill här framföra vårt tack för ditt chefskap och önska dig lycka till på dina nya utmaningar i HKV. Johan Pekkari står naturligtvis kvar som ordförande för föreningen. Jag passar samtidigt på att hälsa hans efterträdare, överste Jonas Lotsne hjärtligt välkommen, till såväl förbandet som till vår fina förening. Jag och ordförande Johan vill nu när det återstår bara dagar av 2016 önska er alla ett Gott Nytt 2017! Ägna nu tid åt familj och vänner. Ladda batterierna och så ser vi fram mot 2017 med massor av spännande artiklar i vår tidskrift, vilken är en viktig del i att skapa förståelse för artilleri- och luftvärnsfunktionens del i den ökade operativa effekt som nu skall levereras. Naturligtvis hoppas jag också att vi ses i samband med våra kommande aktiviteter runt om i landet. Närmast väntar årsmötet den 8 februari (kallelse hittar du i denna tidskrift samt på vår webbplats, artlvklubben.se). Kom och gör din åsikt hörd och lyssna på det intressanta föredrag som kommer att inrama årsmötet. Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


Första repetitionsövningen sedan 2010

Litet antal anstånd när luftvärnet övade soldater och reservare Nästan alla av de inkallade soldaterna och reservofficerare dök upp för inryckning på Lv 6 i Halmstad tidigare i höstas. Nu väntade repetitionsövning för cirka 450 soldater och reservofficerare. Glädjande nog hade också en mycket lägre andel än brukligt sökt anstånd. De soldater som genomförde övningsveckan kom också snabbt in i matchen.

För första gången sedan slutet av förra decenniet genomförde Luftvärnsregementet en repetitionsutbildning under vecka 40 och 42. Många medarbetare på regementet var inblandade i repetitionsutbildningen (RU). Flera instruktörer var ännu inte själva i Försvarsmakten när repsoldaterna gjorde sin grundutbildning (GU) men likväl kan de vara goda pedagoger och förebilder nu – en uppgift att växa i. Major Roger Wahlbeck, planeringsansvarig för RU, är mycket nöjd med utbildningsresultatet: – Övningsveckorna innebär att vi nu har fyllt upp med i huvudsak rätt utbildad personal på så gott som på alla befattningar. Vi valde att göra en intensiv vecka, i stället för två till tre, eftersom det då är lättare att komma loss från ordinarie arbete. I framtiden kommer vi i stället att kalla in oftare! 6

Ett antal robot 97-soldater studerar hur lavetten till systemet fungerar.

Artilleri & Luftvärn


– Jag kommer ihåg mer än jag trodde! Det går snabbt att komma in i ”det gröna livet”! – Vi är positivt överraskade över den goda kvaliteten som soldaterna och reservarna visat prov på. Uppenbarligen fungerade den gamla grundutbildningen i värnpliktssystemet bra eftersom soldaterna har kvar så mycket kunskaper att de mycket snabbt kom tillbaka in i sina roller, trots att det nu var mellan sex och tio år sedan de gjorde sin GU, konstaterar Roger Wahlbeck.

Chefen för förbanden som övas, bataljonschefen Roger Åhfelt är lika imponerad av soldaternas kunskapsnivåer. Det är också viktigt att de som varit värnpliktiga åter ska känna att de utgör en del av Försvarsmakten: – Jag ser gärna att Lv 6 fortsätter kalla in till repövningar varje år. Nästa gång blir det förmodligen mer drillande av specialkunskaper, säger han och lyfter fram att de inkallade verkar mycket motiverade. – Färre än var tionde har begärt anstånd, vilket är mycket positiva siffror. Förr var det normalt var fjärde.

En av de högt motiverade soldaterna är Simon Tegelid: – Det fanns inte på kartan att jag skulle tacka nej till att fräscha upp kunskaperna, säger Simon, som bor i Linköping och jobbar som ingenjör inom bilindustrin. Andreas Persson utbildades till robotskytt på 70-systemet under sin grundutbildning, åren 2006 till 2007. Nio år senare ryckte han in till repetitionsutbildning. – Jag känner mig lite mör nu efter några dagar. Jag är inte van att gå så mycket och med så tung utrustning, säger Andreas. Normalt jobbar han som elektriker i Perstorp, i nordvästra Skåne. Nu ska han gruppera sin robot 70-enhet på en vall, tillsammans med kamraterna. Att komma in på en veckas repövning kändes ovant men inte svårt, tycker han. På en annan del av regementet sitter ett antal soldater inne i den nya stridsträningsanläggningen och arbetar med radaroperatörsträning. – Det kändes lite ovant att komma i grönkläderna igen, men det har gått bra. Jag var inte så ringrostig som jag trodde, berättar Oscar Magnuson, som tagit sig ner från Stockholm där han normalt jobbar.

Andreas Persson från Örkeljunga har just greppat sin robot 70 inför övningen att gruppera uppe på vallen. En kamrat är redan uppe med lavetten medan en annan sätter på målinstrumentet.

Oscar Magnuson från Stockholm hade blandade känslor inför reputbildningen men tyckte det var roligt att få repetera sina kunskaper i sensorsystemet UndE 23 när han väl var på plats.

Hög kvalitet

Artilleri & Luftvärn

7


Oscar tillhörde sista omgången värnpliktiga som gjorde militär grundutbildning innan värnplikten lades vilande och Försvarsmakten bytte personalförsörjningssystem. Det var alltså mellan åren 2009 till 2010 som han ”låg inne”. Även om han trivdes med att göra lumpen upplever han att vissa saker faktiskt blivit bättre. – Det som är positivt nu jämfört med då är definitivt tempot. Det är hög effektivitet i alla övningar och mycket lite väntan, så vi hinner mycket på en vecka. Matilda Persson gjorde lumpen på Helikopterflottiljen 2010, alltså även hon i den sista värnpliktskullen före uppehållet. Att det nu är ett annat truppslag gör inte så mycket för Matildas del eftersom hon är sambandsutbildad och utrustningen är det inte någon större skillnad på.

”Spännande men har tappat fysiken” När vi träffar henne håller hon på att fräscha upp de grundläggande soldatkunskaperna och det går riktigt bra. – Jag kommer ihåg mer än jag trodde! Det går snabbt att komma in i ”det gröna livet”, säger Matilda och ler, men medger att hon tappat en del fysisk uthållighet: – Detta är spännande och kul men jag märker att jag tappat fysiken en del, säger Matilda.

Matilda Persson, sambandssoldat, tyckte det var spännande att få komma in på reputbildning vid Luftvärnsregementet - särskilt som hon gjort grundutbildning vid Helikopterflottiljen.

Det är nästa stört omöjligt för AoL:s skribent att hitta någon som är missnöjd med övningsveckan. Det råder full aktivitet och glada miner överallt. Efter att veckorna har genomförts pratar många på regementet om RU som en rejäl succé! Roger Wahlbeck sammanfattar sina intryck: – Repetitionsutbildningen vid Lv 6 har genomförts med gott resultat. Särskilt positivt är det ju att hela förbandet har varit delaktigt, både fast anställd personal, reservofficerare och pliktpersonal vilket därmed har stärkt förbandsandan! Text och foto: Carl M Sjöstrand, Informationschef vid Lv 6

FAKTA - REPETITIONSUTBILDNING I FÖRSVARSMAKTEN När värnplikten lades vilande av riksdagen 2010 togs möjligheten att kalla in värnpliktiga på repövning bort. I december 2014 återinfördes repövningar av sittande regering. Lv 6 fanns inte med bland de förband som förra året kallade in värnpliktiga.

8

Artilleri & Luftvärn


Svenskt artilleri

Åter på finsk mark Försvarsmaktens samarbete med Finland (benämnt FISE) växer sig allt starkare. Ett bevis för detta är att Artilleriregementet (A 9) i mitten av november deltog i övningen NORTHER 16. En övning som också besöktes av båda ländernas försvarsministrar. Övningen är en delmängd av den finska värnpliktskullens artillerislutövning AFEX 16 (Army Fires Exercise) med Rovajärvi skjutfält i norra Finland som övningsområde. Över 4000 man ingick i övningen där skjutande förband från samtliga finska artilleriregementen sköt med raketartilleri, granatkastare samt 122 och 130 millimeters artilleripjäser. A 9 deltog med två eldledningsgrupper, en sensorledningsgrupp, en artillerilokaliserings-radargrupp samt bemannade med två officerare i finska militärdistriktsstabens högkvarter. Den svenska kontingenten bestod av ett 20-tal soldater och 10 officerare. För svenskarnas del inleddes övningen med samlad gruppering i ett av skjutfältslägren för att morgonen därpå utgångsgruppera. Söndagen den 20:e november inleddes skjutningarna och det blev som förväntat en trevande inledning som succesivt förbättrades under dagen. Inte bara svårigheten med två länder, två olika system och metoder skapade problem. Även vädrets makter försvårade skjutningarna. Med en temperatur runt nollstrecket samt dis och dimma blandat med regn och snö gjorde att målen tidvis inte gick att bekämpa. Därefter fortsatte övningsmomenten enligt plan.

Crescendo på söndagen Övningens stora crescendo sker alltid på den sista dagen av övningen då samtliga förband öppnar eld mot samma målområde. I år deltog 8 eldenheter MLRS, 29 artilleripjäser, 24 granatkastare och 1 AMOS granatkastare. För att ytterligare visa på det goda samarbetet med Finland fick en av våra eldledningsgrupper leda in eld från finska AMOS som grupperade

Bild till vä: Finskt raketartilleri var en av de skjutande enheter som deltog i den omfattande övningen Norther 16. Bild till hö: Försvarsminister Peter Hultqvist (jo, i finsk uniform...) besökte övningen och fick bland annat prata artillerifrågor med A 9:s deltagare.

och sköt snett framför åskådarläktaren. Finalskjutningen drar alltid till sig en mängd åskådare och prominenta gäster från flera länder. Årets urladdning var inget undantag med besök av både den finska och svenska försvarsministern. Norther 16 var också förberedelse inför nästa års Nordic Artillery Exercise (NAX) som kommer att genomföras på Rovajärvi skjutfält i november 2017. Senast svenskt artilleri öppnade eld i Finland var 2005. Så sent som för en månad sedan deltog finska trupper från Jägarbrigaden på Lombens skjutfält och ledde då eld med I 19:s granatkastarpluton.

Premiär för Archer utanför Sverige 2017 kommer A 9 att utöka deltagandet i NAX till reducerad artilleribataljon. Då avfyras för första gången Archerpjäser i Försvarsmaktens regi utanför Sveriges gräns. Under NAX 2017 eller NORTHER 17 som övningen förmodligen kommer heta kommer även granatkastarförband från US Marines, artilleri och sensorer från Norge och observatörer från Danmark att delta. NAX är planerat att genomföras vart annat år i framtiden. 2019 genomförs övningen i Boden och 2021 i Norge. Text och foto: Stefan Hansson, chef Artilleriets Stridsskola


Första kompletta bataljonsskjutningen sedan 2004

Tolv Archerpjäser sköt skarpt – Zäta Filip en eldstöt … Zäta Filip fyr och slut! Den 14 november small det rejält på Boden Södra skjutfält. Då passerades en viktig milstolpe i pågående införande av Archersystemet – skjutning med komplett bataljon, tolv pjäser. Att införa ett nytt materielsystem är både komplext och resurskrävande, konstaterar bataljonschefen, överstelöjtnant Thomas Bjerregaard. Allt från infrastruktur till utbildning och vårdscheman skall integreras till ett väloljat maskineri, där ingen del är mindre viktig än någon annan. För Artilleriregementet har det inneburit att stora delar av personalen under att antal år varit inblandade i större eller mindre omfattning i Archerprojektet. 10

T-soldater ryckte in Under Artilleriövning 16 var det äntligen dags att knyta ihop alla de delar som krävts för att driva införandet framåt. Det handlar om sensorer i form av både eldledning och radarförmågor, ledning med stabskompani och bataljonsstab, logistikresurser med ammunitionsplutoner och försörjningsplutoner för att nämna några exempel. Artilleri & Luftvärn


1

Övningen började med att bataljonens deltidssoldater och reservofficerare i olika befattningar inmönstrades och utrustades. Därefter vidtog det viktiga kompaniskedet där heltidssoldater och deltidssoldater giftes ihop i förbandets olika delar. Under några dagar genomfördes sedan verksamhet som syftade till att samordna bataljonen och förberedda förbandet på skarpskjutningar. – Utan att ge sig in på detaljer så har övningen varit både viktig och lyckad. 91:a artilleribataljonen har genomfört kvalificerade moment och systemkontroller, samtidigt som regementet gemensamt drivit organisations- och metodförsök, säger Thomas Bjerregaard. Som övning har ArtÖ 16 inneburit många och viktiga steg för Artilleriregementet som helhet, konstaterar bataljonschefen.

2

3

Pricken över i:et Allt från mobiliseringsåtgärder till viktiga kontrollskjutningar, såväl som utbildning av deltidssoldater till organisationsoch metodförsök har genomförts. – Alla dessa viktiga steg skulle i sig vara tillräckligt för att glädja en bataljonschef, så den avslutande skjutningen då vi för första gången samlade en komplett bataljon Archer och genomförde skarpskjutning blev en stor prick över i:et! Skjutningen följdes också av ett antal inbjudna gäster från såväl andra förband som kamratföreningar, liksom en delegation amerikanska gäster, med särskilt intresse för att studera Bonusgranaten. Foto: Cecilia Egefjord Ågren, Info A 9 Artilleri & Luftvärn

4 1. En stor del av regementets personal var involverad i ArtÖ 16. 2. "Den genomförda skarpskjutningen med hel bataljon var en stor prick över i:et", säger bataljonschefen Thomas Bjerregaard. 3. Zäta Filip fyr och slut! 4. Kompaniskedet är viktigt då tidvis anställda och reservofficerare införlivas i förbandets olika delar. 11


Sverige i fokus

Ny militärstrategisk doktrin Sedan några månader tillbaka har svenska försvaret en ny militärstrategisk doktrin. En doktrin som nu fokuserar på att vårt lands gränser ska försvaras. Brigadgeneral Michael Claesson som arbetat med att ta fram doktrinen skriver för A&L om vad den nya doktrinen innebär för vårt lands väpnade försvar. ”Sverige har en begränsad erfarenhet av skriftliga doktriner på militärstrategisk nivå. Under det kalla kriget återfanns de doktrinära utgångspunkterna snarast i de operativa planverken på försvarsstabs- och militärområdesnivå. Vår första militärstrategiska doktrin gavs ut så sent som 2002 och följdes tio år senare av en ny version. I båda fallen fanns en tydlig och då naturlig utblick mot internationell krishantering och Försvarsmaktens (FM) roll inom densamma. Med Militärstrategisk doktrin (MSD) 2016, tas tydliga steg mot en nationell försvarsdoktrin om än satt i en regional kontext.

Varför har vi doktriner? Vid revidering av 2012 års doktrin gavs uppgiften att MSD 16 skulle vara ”mer inriktande och mindre allmänt utbildande”. De allmänna kapitlen om strategi skars bort och samlades i en ”militärstrategisk läsebok” som komplement till MSD 16. Genom att ge den nya doktrinen en mer inriktande karaktär och skissa hur FM ska utnyttjas i fred, kris och krig ska den tjäna som grund för försvarsplanering, dvs. krigsplanläggning på alla nivåer. MSD 16 ger vidare underlag för att revidera den operativa doktrinen samt taktiska handböcker för arme-, sjö- och flygstridskrafter, så att det militärstrategiska konceptet vägleder och får genomslag i hur vi faktiskt ska nyttja stridskrafterna. Syftet med doktrinen är att tydliggöra det militärstrategiska konceptet, hur FM ska utnyttjas i fred, kris och krig. Doktrinen ska även vara utgångspunkt för hur FM ska ledas samt ge en signal till omvärlden om hur det militära försvaret ska användas. 12

Varför revidering nu? I Försvarsbeslut (FB) 2015 med efterföljande inriktningsbeslut ges FM en ny inriktning. Inriktningen grundar sig i huvudsak på en uppfattning om ett mer osäkert säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde, vilket främst drivs av uppfattningen om ett mer oförutsägbart ryskt agerande, vilket bland annat tagit sig i uttryck i den pågående konflikten i östra Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim. Därutöver kännetecknas Rysslands agerande i östersjöområdet som mer provokativt än tidigare. Sammantaget uppfattades utvecklingen i vårt närområde och i Europa i övrigt ställa krav på en ny militärstrategisk ansats. Doktrinen är uppbyggd i en logisk tankekedja. Först beskrivs kortfattat förhållandet mellan strategi och militärstrategi. Här förklaras att riksdag och regering är ansvariga för den nationella strategin (säkerhets- och försvarspolitiska mål) samt att FM omsätter dessa mål i en militär strategi i bland annat genom MSD 16. Därefter beskrivs vilka utgångsvärden som har lett fram till det militärstrategiska konceptet. Viktiga byggstenar är omvärldsutvecklingen och Sveriges militärstrategiska läge, nu med Nato-länder på vår östra sida samt eskalering respektive de-eskalering av konflikter. En särskilt viktig del utgörs av att begreppen gråzon och ickelinjär krigföring (”hybridkrigföring”). Den krigföringsprincip som vi iakttagit i Krim och Ukraina kan lätt försätta Sverige i ett läge då det är oklart om vi är angripna och om vi iså fall är angripna av en statsaktör. Slutsatsen dras att det militärstrategiska konceptet måste kunna ge vägledning om hur en sådan situation kan lösas. Artilleri & Luftvärn


Kulmination En annan central del är resonemang runt begreppet kulmination, d.v.s. att se till att den egna stridskraften inte förbrukas före motståndaren i fred, kris och krig. Detta genom att hitta en balans i vår ambition. Även detta var nödvändigt att hantera i konceptet. Försvarsvilja är ett annat begrepp där Försvarsmakten internt ska slå vakt om att upprätthålla en hög stridsvilja och stridsmoral. Ett väl fungerande totalförsvar är vidare en förutsättning för att kunna nå ett mer robust samhälle som motstår påverkan. Försvarsmakten måste kunna bidra till detta men även kunna ta emot stöd från det civila försvaret. Att därutöver ha en bred och djup internationell förankring med våra bilaterala kontakter med organisationer och partners är en förutsättning för att kunna ge och ta emot stöd, helt i enlighet med den svenska säkerhetspolitiska ansatsen. Dessa utgångsvärden och slutsatser kring detta, leder fram till den sammanvägda militärstrategiska utmaningen.

Artilleri & Luftvärn

Utmaningen innebär att: • samhällets sårbarhet och samhällets beroenden av flöden succesivt ökar, • tröskeln för att använda väpnat våld (i vårt närområde) har sänkts. • kunna hantera hybridkrigföring inom ramen för totalförsvaret, • vi måste kunna hantera en bred hotbild från högteknologisk kvalificerat angrepp till lågteknologisk samt ideologiskt drivet angrepp. Detta inkluderar irreguljära och subversiva hot, inom och utom riket. • det militära försvaret måste dimensioneras för att kunna verka under strategiskt överfall genom operativ chock, • det svåridentifierade hotet från påverkansoperationer och cyberangrepp ökar. Genom sociala medier kan information snabbt spridas och vad som är korrekt och inte är samtidigt svårt att avgöra. Hastigheten och mängden tillgänglig information påverkar möjligheten att värdera utbudet källkritiskt.


Brigadgeneral Michael Claesson Brigadgeneral Michael Claesson är ställföreträdande chef för avdelningen för militärstrategisk inriktning vid Försvarsmaktens högkvarter (HKV LEDS INRI). Han har sitt ursprung i pansartrupperna och har bland annat varit chef för Norrbottens pansarbataljon, Markstridsskolan och den svensk-finska kontingenten ingående i ISAF, Afghanistan (FS 24) samt som militärrådgivare vid den svenska Nato-delegationen i Bryssel och vid Utrikesdepartementet. Michael är också en god sologitarrist med en svaghet för elgitarrer av märket Gibson.

Skapa tillräcklig tröskeleffekt Utmaningarna innebär att vårt militärstrategiska koncept måste säkerställa hur vi: • ska skapa tillräcklig tröskeleffekt i fred, kris och krig, • ska hantera en situation där vi är i strategisk efterhand, • ska förstärka vår befintliga operativa förmåga med andra medel och metoder, • ska nyttja de skillnader i operativ förmåga mellan förband med hög rörlighet och förband med låg rörlighet samt de förband som utformats för specifika uppgifter lokalt och regionalt. Från dessa utmaningar så formuleras det militärstrategiska konceptet: Tillsammans med övriga totalförsvaret ska det militära försvaret först och främst utgöra en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Detta ska åstadkommas genom trovärdighet i krigföringsförmågan och vidare förstärkas genom tillgänglighet av dugliga krigsförband och vårt nära samarbete tillsammans med andra myndigheter, företag, stater och organisationer. Målet är att tydliggöra att angrepp på Sverige medför orimliga kostnader för en angripare och därmed verka krigsavhållande. 14

Kommendörkapten Anders Johnson Kommendörkapten Anders Johnson har en omfattande erfarenhet av arbete på militärstrategisk nivå och har ansvarat för den slutliga framdrivningen av MSD 16. Anders Johnson har verkat inom flottans ytattackverksamhet, bland annat som fartygschef för kustkorvetten HMS Kalmar. Han även tjänstgjort vid US Joint Staff J7 i Norfolk, Virginia. Utanför arbetet ägnar sig Anders Johnson gärna åt att pröva båtars hastighet i Stockholms yttre skärgård.

FÖREBYGGA KRIG KONFLIKTFÖREBYGGANDE / AVSKRÄCKANDE

SNABBT MÖTA ANGREPP VINNA TID OCH SKAPA HANDLINGSFRIHET

FÖRSVARSOPERATIONER VINNA KRIG

UNDVIKA ATT FÖRLORA

(med andra parter)

(enskilt)

Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra, vinna kriget alternativt enskilt undvika att förlora. Doktrinen har ett budskap till såväl anställda inom Försvarsmakten som andra inom försvarssektorn med ett tydligt budskap hur vi övergripande ser på Försvarsmaktens utnyttjande - hur vi ska verka. För det andra är det en signal till omvärlden om hur Försvarsmakten kommer att utnyttjas. Den signalen ska verka som ett krigsavhållande budskap – Sverige ska försvaras!” Artilleri & Luftvärn


Brigadchef tycker till:

Brigadluftvärnet – en förutsättning för brigadens strid Debatten kring utvecklingen av arméns brigader har böljat fram och tillbaka, ska vi endast utveckla brigadledningsförmåga eller är det brigadförmåga som gäller? I regeringens budgetproposition1 anges det att arméstridskrafterna skall inriktas mot att samtidigt kunna agera med två krigsdugliga brigader. Budskapet är tydligt, det är brigadförmåga som efterfrågas och för att brigaden skall kunna lösa sina uppgifter krävs det ett brigadluftvärn som kan möjliggöra brigadens strid. Luftvärnets syfte, i brigadens strid, är att möjliggöra brigadens verksamhet. Detta görs genom att försvåra och förhindra motståndarens angrepp eller underrättelser från luften och omfattas av skydd av brigadens förband, verksamhet eller objekt som är avgörande för brigadens strid.

Två typer av luftförsvar Erfarenheterna från dagens konflikter tydliggör än mer behovet av luftvärnsförband som kan följa och skydda brigaden under strid. För att lyckas med detta krävs det särskilt tränade och utrustade luftvärnsförband, alltså ett brigadluftvärn. Detta innebär att luftvärnets fortsatta utveckling måste omhänderta både luftförsvar kopplat till skydd av flygbas och skydd av brigadens strid. Två typer av luftförsvar som ställer olika krav på vapensystem, rörlighet och tempo. Artilleri & Luftvärn

Hur ser då utvecklingen av brigadluftvärnet ut i en internationell kontext? Jag har under året besökt ett flertal multinationella brigadövningar vid 7th Army Training Command/ US Army Europe i Grafenwöhr, Tyskland. Övningarna håller en mycket hög nivå och det finns bla en särskilt utrustad och tränad motståndarstyrka som agerar helt enligt aktuell hotbild och genomför insatser med både flyg, helikoptrar och UAV:er mot de övade brigaderna. Vid varje besök kommer behovet av brigadluftvärn upp. Ett flertal av de deltagande länderna har avvecklat denna förmåga, bakgrunden finns i den typ av insatser, i Irak och Afghanistan, som de har bedrivet de senaste åren där lufthotet varit mycket litet. Verkligheten idag är en annan, lufthotet mot markförbanden från spetsflyg, attackhelikoptrar och UAV:er är påtagligt och behovet av att återta brigadluftvärnsförmågan uttalas tydligt.

Måste utvecklas Vår brigadluftvärnsförmåga lever fortsatt, men den behöver utvecklas. Vi måste ta ytterligare steg för att säkerställa att vi har särskilt tränade och utrustade luftvärnsförband anpassade för skydd av brigadens strid. Brigadluftvärnet är en förutsättning för brigadens strid. Överste Stefan Sandborg, Chef för 2:a brigaden 1. PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 6, sid 45.

15


Mapam

En återuppfunnen granat Granatkastare står inför en renässans i Sverige. Armen ska äntligen få införa fordonsmonterade granatkastare och även inom hemvärnet organiseras granatkastarplutoner. För att få full effekt av ett granatkastarsystem är det även viktigt med rätt ammunition. Saabs granatkastarammunition Mapam är ett exempel på hur utvecklingen av granatkastarammunition gått mot en ökad effekt samt ökat fokus på skydd av egen trupp. Per Järbur, affärsutvecklare på Saabs affärsområde Dynamics, berättar mer om denna utveckling. ”1784 uppfann Henry Shrapnel, löjtnant i Royal Artillery, det han kallade ”Spherical Case Ammunition”, med syfte att öka antalet fragment som kastas ut då en granat briserar. Förbättringen bestod i att införa blykulor tillsammans med sprängämnet. Senare började artilleriet använda cylindriska projektiler som fragmenterades vid explosionen och spred splitter i ett visst område runt träffpunkten. Detta innebar att konstruktionen med blykulor som hade uppfunnits av den brittiske löjtnanten, slutade användas. Men det Henry Shrapnel inte visste var att hans namn skulle komma att bli det vedertagna engelska ordet för alla sorters fragment eller splitter som genereras av en explosion, och att två hundra år senare skulle hans konstruktion åter bli aktuell.

Granatkastarens roll i dagens stridsmiljö Granatkastaren är ett utmärkt vapen för indirekt eld. Den begränsade längdspridningen medger korta säkerhetsavstånd och den branta nedslagsvinkeln genererar hög effekt, även i stadsterräng. Dessutom är granatkastarförbandet ofta en organisk del av förbandet, det vill säga omedelbart tillgängligt. Oavsett planering för internationella insatser med enheter som verkar självständigt och långt från sina baser, eller för olika varianter av nationellt försvar, kommer omedelbart tillgänglig eld alltid att vara en fördel. Det går inte alltid att räkna med att högre ledningsnivåers artilleriresurser finns tillgängliga, detta gäller såväl geografiskt som organisatoriskt. 16

Även direkt flygunderstöd (Close Air Support, CAS) kan visa sig ineffektivt på grund av lång reaktionstid, väderförhållanden och tillgänglighet till flygplan. Till sist finns det tydliga slutsatser att dra av kriget i Ukraina. Indirekt eld orsakar en väldigt stor del av förlusterna och det är uppenbart att den indirekta elden är en väsentlig del av ett krig mellan två teknologiskt jämbördiga motståndare. Allt detta understryker behovet av egen indirekt eld. Granatkastare är ett sätt att möta detta behov. Granatkastarsystemen kännetecknas av hög rörlighet, kort reaktionstid, stort eldområde samt hög eldkraft. Eldkraften och effekten beror till stor del på typen av ammunition som används. Med schweizisk precision har Dynamics dotterbolag Saab Bofors Dynamics Switzerland utvecklat granatkastarammunitionen MAPAM, vilket är en ammunitionstyp som möjliggör:

• Kontroll av verkan - systemet har konstruerat för

att ge en förutbestämd fragmentation och bättre kunna förutsäga effekten av ammunitionen. (storlek, räckvidd och fördelning av fragment). Detta leder också till ökad verkan i målområdet. Se faktaruta ”verkansoptimering” till höger • Skydd av trupp - granaten är laddad med sprängämne noga utvalt för att få exakta egenskaper - vilket ger en stabilare ammunition och så långt som möjligt undviker oavsiktliga explosioner vid lagring, hantering och transport. Artilleri & Luftvärn


Per Järbur Per Järbur arbetar med strategi och affärsutveckling inom Saab Dynamics med särskilt ansvar för artilleri och luftvärnsfrågor. Eter ett antal år som yrkesmilitär inom luftvärnet påbörjade Per sitt arbete på Saab (dåvarande Ericsson) 1998. Per har arbetat med artillerifrågor sedan 2000, först med ARTHUR och sedan ett antal år också med ammunition till granatkastare och Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

FAKTA – VERKANSOPTIMERING

Koncentrerad verkan Efter en analys av ammunitionens tekniska egenskaper kan vi dra några slutsatser. För det första kan planering och genomförande av eldgivning underlättas och förbättras med hjälp av ammunition som har mer förutsägbara effekter. Tack vare helt likformig fragmentering kan verkan koncentreras till en förutbestämd zon och därmed avsevärt minska risken för vådabekämpning. Resultatet av detta är dels ett säkrare eldunderstöd med kortare avstånd till egen trupp, med allt vad det innebär för ökat stridstempo och minskad risk för vådabekämpning. En annan positiv aspekt i detta är den ökade effekt som kommer av ammunitionen om man jämför med traditionell ammunition. Vidare är de säkerhetsrelaterade fördelarna uppenbara. Vi är inte beredda på att acceptera olyckor vid militära operationer. Soldaternas väl kommer alltid i första rummet. Om man anlägger en längre planeringshorisont betyder ett effektivare eldunderstöd också att man kan överväga att använda mindre kalibrar i vissa enheter. Mindre kalibrar innebär minskade ammunitionsvikter vilket underlättar transport och möjlighet att öka mängden tillgänglig materiel. Sammanfattningsvis ger den nygamla ammunitionen högre effekt för varje skjuten granat och större säkerhet för soldaten.” Artilleri & Luftvärn

Mapam är uppbyggd med en verkansdel vars skal består av en mycket lätt aluminiumkonstruktion som disintegreras vid brisad. Innanför skalet finns ett lager av metallkulor ingjutna i en epoxiharts. Genom att inte förlita sig på metallskalet för splitterbildning har man konstruerat bort den största källan till variation i verkansområdet. De kvarvarande kulorna är mycket homogena och beter sig precis som Henry Shrapnel tänkte sig för 200 år sedan, då de sprider ut sig mycket effektivt i verkansområdet. Teknikens utveckling har dessutom sett till att detta är ett jämnt fördelat och lättberäknat verkansområde. Inom verkansområdet är utslagssannolikheten väsentligt högre än med traditionell ammunition – så pass mycket att en praktisk tumregel är ”en upp” – alltså en 60 mm Mapam-granat har samma effekt som en 81mm konventionell, och en 120 mm Mapam-granat är fullt jämförbar verkansmässigt med en 155 mm artillerigranat. Utanför verkansområdet nedgår riskområdet väldigt fort just på grund av frånvaron av oplanerade och svårberäknade större skalfragment.

17


High Energy Laser Weapon

Demonstrators for C-UAS applications I årets andra nummer av Artilleri & Luftvärn skrev överstelöjtnant Torbjörn Johannesson, Luftvärnets Stridskola om LvSS utredning om laservapen och elektromagnetiska vapen. Ett försvarsföretag som arbetar intensivt med att ta fram ett fältmässigt laservapen är tyska Rheinmetall. Rheinmetalls expert, doctor Markus Jung berättar exklusivt för AoL läsare om hur handburna laservapen mycket väl skulle kunna användas för att skjuta ned plötsligt uppdykande drönare. “In recent years the threat caused by UAS on our public security increased dramatically. This threat got visible at several incidents around the world from overflying nuclear power plants, crashing into the lawn of the White House, colliding with aircrafts landing at Heathrow, flying around the Eiffel Tour, or landing in front of our chancellor Ms. Angela Merkel during an election campaign in Germany. The list is increasing day by day. High Energy Laser (HEL)-based effectors are highly suitable to handle this threat. Compared to conventional weapon systems and other kind of effectors: they can operate with a high precision, without time lag (speed of light), at distance and are capable of downscaled escalation. Fibre lasers, as a special type of diode pumped solid state lasers (DPSSL), have recently experienced huge advancements regarding output power, beam quality and electricalto-optical efficiency. Thus, they have become suitable for security applications and are already used as laser sources in Laser Weapon Demonstrator programs by different nations. Combined with their advantageous properties such as a short start-up time and a deep magazine they possess exceptionally low costs per engagement. Our modular concept of beam superimposition of several identical Laser Weapon Modules (LWMs), each consisting of a 10 kW fibre laser coupled to a Beam Forming Unit (BFU), proved to be reliable and effective against generic mortar targets, unmanned aerial vehicles (UASs) and sta18

tionary structures. The complete engagement process from detecting, coarse tracking, fine tracking and interaction was demonstrated for realistic scenarios.

High energy laser weapon demonstrators The general setup of the employed HEL effectors from Rheinmetall Waffe Munition GmbH is based on our successful experiments with generic multi-10-kW laser weapon demonstrators on land and sea proving grounds from 2011 till today. By using beam superimposing technique and our modular LWM concept based on COTS high power fibre lasers it is possible to provide an adaptable and scalable solution to equip laser weapons to various platforms. A conceptual overview of the general HEL effector setup is shown in Figure 1.

Figure 1. General HEL effector setup with basic components. Artilleri & Luftvärn


The principal item of each HEL effector is at least one laser weapon module. Each module consists of a high energy (HE) fibre laser and a beam forming unit (BFU). The BFU is used to image the target with a high magnification, to track vulnerable points with a high precision and to focus the laser beam on such a point. In order to increase the precision and the speed of the fine tracking system, the target may be illuminated by a narrow-band light source. The optical components of the BFU are designed to generate the smallest possible spot on the target. Depending on the type and the later operation of the platform, peripheral components such as cooling and power supply for the HEL, coarse tracking and pointing and fire and laser control can either be integrated in the platform or provided externally. Within the last years Rheinmetall developed stationary demonstrators and mobile demonstrators for land and sea applications with power level from 5 kW up to 30 kW per weapon station. Stationary HEL GBAD 1.1 The basic design of the stationary effector is identical to the 30 kW laser weapon station introduced by Rheinmetall in 2012. Three 10 kW LWMs were integrated in a modified MG 10 Skyshield Gun Turret by removing the gun and adapting the BFUs to the gun cradle. The high energy lasers were placed in a 10’ sea container below. The stationary 30 kW laser weapon station is shown in Figure 2. Both energy supply and cooling unit were provided externally. To demonstrate the full integration capability of the laser weapon station into an established ground based air-defence (GBAD) system, the coarse tracking of the MG-10 turret was guided by a Skyguard sensor platform using radar and electro-optic sensors. The sensor platform has been modified by the installation of an illumination laser in order to increase the range and speed of the fine tracking system. The stationary effector is able to engage fast moving and agile aerial targets. A separate command and control centre was used to accommodate the operators for HEL firing, coarse and fine tracking which were integrated in the security loop of the GBAD system. Artilleri & Luftvärn

The 30 kW laser weapon station.

HEL Boxer From 2011 on Rheinmetall transformed the experience of the stationary HEL Demonstrators to mobile HEL demonstrators and integrated Laser Weapon Modules into mobile platforms like the 8x8 IFV (Infantry Fighting Vehicle) Boxer multirole armoured vehicle. A 5 kW fibre laser as well as power supply energy storage (30 min) and cooling system were integrated into a modified ambulance module. The LWM consists of a single BFU mounted on an agile remote weapon station. The remote weapon station can be operated manually or with an automated coarse tracker. The BFU is equipped with a fine tracking system that allows for platform jitter compensation. Thus a relatively stable pointing of the HEL beam can be ensured at large distances even with the motor of the drive module running. The operator stations for the HEL as well as both trackers were also incorporated in the module. 19


20

The HELL Boxer.

Figure 4. Engaging a UAS with by the HEL Boxer Frame series showing the firing at a VTUAS with an explosive payload.

Demostrated capabilities

Stationary HEL GBAD

The test scenarios for the HEL Boxer focused on dynamic targets. The HEL effector was able to rapidly deflagrate a single round in the ammunition belt of a heavy machine gun which is mounted to a car passing by at distances above 100 m (Figure 4,right). This requires a very precise and stable pointing of the HEL beam which was possible due to a well-tuned fine and coarse tracking system. Another dynamic scenario that proved the stability and accuracy of the tracking systems was the successful engagement of an approaching vertical take-off unmanned aerial vehicle (VTUAS). The VTUAS was GPS-guided and carried a generic low explosive payload on a predetermined path. Using the 5 kW high energy laser of the HEL Boxer the aerial thread could be neutralized by ignition of the payload which resulted in the destruction of the VTUAS (series of three frames in the right part of Figure 4). If the VTUAS does not carry an explosive payload, a hardkill of the vehicle can be easily achieved by destruction of the frame, motors or control electronics. Another downscaled option, e.g. for reconnaissance VTUASS, is to induce a mission kill by permanent or temporary dazzling of the optical sensors.

Two GBAD scenarios have been investigated with the 30 kW high energy laser weapon station: a saturated ballistic RAM attack and a UAS swarm attack. For the UAS swarm attack three jet-driven drones based on a commercially available kit and modified according to the scenario specifications have been used. They were auto-piloted via GPS to approach the HEL effector from a distance of about 4 km. The time interval between two subsequent UASs was chosen to about 20 s. Typical ground velocities during the approach were about 50 m/s with partially intense turbulence due to strong wind shear. After radar lockon and coarse tracking, the UASs were illuminated and the fine tracking system of each BFU were set to track the same point on the target. In principle it is possible that each BFU tracks and fires at a different point, yet to maximize the effective range of the HEL-effector all three BFUs have been superimposed on the same point of interest. Two types of UAS hardkill approaches were tested: critical destruction of the UAS frame / control electronics and laser-induced detonation of an explosive payload similar to the generic RAMtargets. With a well-tuned and smoothly interacting coarse Artilleri & Luftvärn


Dr.-Ing. Markus Jung, Vice President Directed Energy Since 28 years Markus Jung is working in the field of directed energy and covering the areas of HPEM/ EME and Laser. He received both degrees Dipl.-Ing. (1990) and Dr.-Ing. (1996) from the University of Karlsruhe. Markus Jung is since 1997 with Rheinmetall Waffe Munition GmbH in Unterlüß. There he established in the first years the field of HPEM/EME technologies for countering IEDs, Manpads and UAVs. From 2008 on he is the Head of the R&D department Directed Energy and technical responsible for all Directed Energy activities at Rheinmetall Waffe Munition in Unterlüß. He moved with his team the laser weapon activities from the laboratory to the open field and demonstrated the capabilities of the laser weapon demonstrators on life fires against various threats.

and fine tracking system, both approaches lead to the successful hardkill of the UAS within the limited time frame at distances of several kilometres (Figure 6, bottom). Three or even more attacking UASs attacking with a small delay were successfully downed by a single HEL effector with 30 kW even under adverse weather conditions.

Conclusions We have demonstrated that our modular concept is wellsuitable for integration of high energy laser weapons into a variety of platforms. The laser power and tracking modes can be tuned according to the mission profile and the available space on the platform. This ranges from completely autonomous tracked or wheeled vehicles HEL Boxer to more powerful and complex laser effectors that are e.g. able

to serve as components of a joint system. The capability of these effectors has been successfully tested by many different ground and air-defence scenarios covering IED/UXO clearing, selective destruction of infrastructure, ammunition deflagration, EO sensor dazzling, VTUAS neutralization as well as the interception and neutralisation/defeat of saturated RAM and UAS attacks. All tests show that the theoretical advantages of HEL weapons such as high precision, scalability and reliability can be put into practice and are suitable for the use in the field by an appropriate system design. Future developments will concentrate on a further downsizing of the HEL components as well as even stronger system integration and networking in order to tap the full potential of high energy laser weapons.

Figure 6. UASs engaged by the Stationary Effector 30 kW. The smoke in the left part of the image originates from the hardkill of the previous UAS in the series. Artilleri & Luftvärn

21


Artilleri & Luftvärn besöker Hägglunds:

Bandvagnen mot ny vår? Du har sett den i skogsterrängen otaliga gånger och de tjänar fortfarande mycket väl inom både Försvarsmakten liksom hemvärnets förband. Bandvagnar är en av idag brittiskägda BAE System Hägglunds verkliga trotjänare. Just nu pågår produktionen av Hägglunds senaste version – bandvagn 410, som bland annat blir bärare till luftvärnets nya system 98. Tillsammans med produktion och renovering av stridsfordon 90 utgör produktionen och utvecklingen av bandvagn 410 basen för Hägglunds anrika verksamhet i Örnsköldsvik. Fram till att den sista bandvagn 206 tillverkades för knappt tio år sedan hade Hägglunds tillverkat imponerade 11 000 vagnar och de var sålda till ungefär 40 länder. I dag är siffran 12 000 sålda fordon i ett 50-tal varianter.

Snöplig sorti Hägglunds verksamhet startade 1899 i stadsdelen Gullänget, som bara fram till några år sedan utgjorde den geografiska kärnan för bolagets produktionsverksamhet. Men, i takt med att andelen order minskat har också Hägglund tvingats minska sin geografiska yta där verksamhet sker. För bara något år sedan stod det klart att Kanada valde att lägga ned sitt omfattande renovering- och anskaffningsprogram av en ny generation stridsfordon. En miljardbeställning där 22

Hägglunds var en av favoriterna men som nu snöpligt snuvades på konfekten in på upploppet då projektet lades ned. En annan besvärlig förlust i närtid var när danska försvaret förra året valde att köpa hjulgående stridsfordon från Schweiz istället för banddrivna fordon. Ett beslut som också påtagligt visar den ständigt pågående konkurrensen i upphandlingar mellan band- kontra hjulburna fordon. Desto mer hopp ställs nu av ansvariga inom bolaget bland annat till brittiska försvaret vars park av bandvagn 206 anses falla för åldersstrecket inom några år. Artilleri & Luftvärn


”Hägglunds behövs!”

Bärare till nya robotsystemet

Harry Ollinen, med förflutet inom artilleriet, arbetar med att marknadsföra Hägglunds produktportfölj i Norden och han medger att marknaden skulle kunna vara mer positiv än vad som är fallet: – Med tanke på den oroliga situationen med Rysslands upprustning tycker man att det även borde gett effekt avseende beställningar men så är inte fallet. Inget har förändrats och alla politiska utspel om upprustning inom försvaret syns inte utöver de tidigare gjorda långsiktsplanerna. Det är av yttersta vikt att den kompetens som Hägglunds har kan bevaras och att Sverige har en ledande stridsfordonsindustri inte minst för Försvarsmaktens behov, hävdar Ollinen. Hägglunds arbetar just nu intensivt med att utveckla en ny version av bandvagn 410 utan splitterskydd vilken getts namnet Beowulf. Denna utveckling finansierar Hägglunds än så länge med egna medel. Ett antal kunder har redan visat ett klart intresse för Beowulf, bland annat Finland. Beowulf har också en klart civil tillämpning och faller därmed inte under gällande regler för export av krigsmateriel, vilket också kan underlätta framtida exportmöjligheter för Hägglunds.

I dag är Hägglunds produktion och monteringsverkstad koncentrerade till Hägglunds gamla lokaler i Gullänget. I de ljusa och moderna verkstadslokalerna pågår montaget av den svenska bandvagnen 410 (Bv 410). Som första option valde Sverige i början av 2012 att köpa 48 vagnar av de 365 vagnar som Hägglunds hittills sålt på den internationella marknaden. Ytterligare 102 vagnar beställdes i slutet av december året därpå och ska levereras senast 2017. De versioner som är beställda hittills är trupptransport, logistik, ledningsfordon samt ambulanser. I exportsammanhang kallas bandvagn 410 BvS10Mk IIB. Jämfört med föregångaren bandvagn 10 (BvS 10) har Bv 410 ett väsentligt utökat skydd mot minor samt högre lastförmåga (tre ton). Beväpning består av en kulspruta (7,62 mm eller 12,7mm) på framvagnen alternativt vapenstation 01 samt en kulspruta modell 58 monterad i lavett på bakvagnen (endast trupptransport). I första hand är vagnen i Sverige tilldelad ingenjör-, luftvärnsamt artilleribataljonerna. – Bandvagn 410 har också ett lågt marktryck, bara lite högre än en fältrustad soldat, vilket gör att den utan större problem kan ta sig fram över snöbelagd terräng. Den har också simförmåga, förklarar Harry Ollinen stolt.

FAKTA Dessa varianter av Bv 410 finns i Försvarsmakten: Trupptransport (33 vagnar) - plats för sex soldater med utrustning. Tre personer utgör besättning. Ambulans för mekbataljon (45) - plats för två sjukvårdare, två skadade och två besättningsmän. Logistik (58) - lastväxlarsystem på bakvagnen. Kan lasta 10-fots container, flak eller radiolänk. Kommer även användas som bärare till nästa generation artillerilokaliseringsradar ARTHUR samt eldenhet luftvärnsrobot 98-systemet. Ledning (14) - innehåller ledningssystem och plats för ledningspersonal om fyra personer. Besättning tre personer.

Artilleri & Luftvärn

Mikael Segerman från Hägglunds visar ett av de AMOSchassin som finns bevarade vid Hägglunds.

23


Efter många turer fram och tillbaka kom till slut beskedet från regeringen i våras om att stridsfordon 90-systemet samt stridsvagn 122 Leopard ska renoveras. Men i väsentligt mindre omfattning än vad som planerats då bara 262 av drygt 500 stridsfordon 90-vagnar livstidsförlängs. Under kommande åttaårsperiod ska 262 stridsfordon 90 samt 88 strv 122, totalt 350 fordon uppgraderas. En order som för det av Bofors och Hägglunds gemensamt ägda bolaget, HB Utveckling, är värd knappt 1,6 miljarder kronor. För Hägglunds del innebär det att företaget ska modernisera chassit och rusta upp drivlinan samt införa ett digitalt förarstöd (Vehicle Command System, VCS). Även batterier och delar av elsystemet ska bytas ut. För ett antal vagnar kommer även det nya stridsledningssystemet Stridsledning Bataljon (SLB) att installeras. Även den befintliga kulspruta m/39 ska bytas ut mot medeltung kulspruta m/58.

1

Torn till AMOS Förutom bandvagnar och stridsfordon tillverkar Hägglunds även torn för granatkastarversionen av stridsfordon 90, AMOS respektive 30 och 35 mm kalibers torn. Hägglunds har alltså tillverkat samtliga torn till CV90-programmet utom till Sverige. För närvarande pågår tester med hjulgående AMV från Patria med monterat torn från Hägglunds för det australienska Land 400-programmet. För att hänga med på den internationella marknaden krävs alltså samarbete över gränserna med produkterna. Genom den kompetens som Hägglunds har främst inom mobilitet och rörlighet inom fordonsområdet så har en del av de kunskaperna även kunnat föras över i civila produkter som exempelvis skördare inom skogsbruket. Denna nischverksamhet är dock fortfarande i sin linda.

2

3

1. Försvarsmakten har i dag köpt 150 Bandvagn 410 av BAE System Hägglunds. 2. Produktion pågår av bandvagn 410. 3. Testledaren vid Hägglunds egen testbana, någon mil norr om Örnsköldsvik, berättar att varje vagn och stridsfordon (i bakgrunden den norska versionen av stridsfordon 90) körs i ungefär 100 kilometer innan den levereras till kund.

FAKTA Stridsfordon 90:s historia i Sverige: 1983 Projektgruppen Stridsfordon 90 bidas av FMV, FM samt HB Utveckling. 1985 Utveckling av chassi och 40 mm kanon beställs. Idén om enhetschassi föds. 1991 Första seriebeställning av grundfordonet Strf 9040 1994 Leverans av första Strf 9040 till Försvarsmakten 1998 Gyrostabilisering av kanon beställs 2000 Uppgradering av fordon för internationell tjänst beställs 2002 Leverans av sista 9040B samt leveranser av 58 uppgraderade vagnar (version C) för internationell verksamhet.

24

Artilleri & Luftvärn


NASAMS Extended Range Supersedes HAWK performance with active missile NASAMS Baseline - Full interoperability with other NASAMS user nations NASAMS Open Network Centric Architecture - Plug and Fight - Legacy sensors and weapons can be fully integrated - Distributed deployment - survivability AMRAAM-ER (Extended Range) - Production delivery in 2019 New Air Defence Console - Revolutionizing operator interface and information management

www.kongsberg.com Artilleri & Luftvärn

25


Artilleri- och luftvärnsklubben Inbjudan till årsmöte 2017 Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Onsdag 2017-02-08 kl. 16.00 Tre Vapen, Banérgatan 62 Filmsal C, ingång C, en trappa ned.

Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.45 Föredrag av: Chefen C A9 överste Jonas Lotsne om sina erfarenheter Mali och första tankar som funktionsföreträdare indirekt bekämpning. C 2.brig överste Stefan Sandborg om brigadutveckling generellt och koppling mot indirekt bekämpning resp. luftförsvar. 18.45

Middag (enklare) Vingen

Anmälan Senast 17-02-01 med e-post till lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 070-217 0216.

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Johan Pekkari Försvarsmakten 107 85 Stockholm 08-788 75 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm. Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2016 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Av anmälan skall framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering). Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på middagen. Mer information kommer att annonseras på Facebook, www.facebook.com/Artilleri-Luftvärnsklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens hemsida, artlvklubben.se i början på januari.

26

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

27


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt ARCHER – MORE THAN THAN A GUN ARCHER – MORE A GUN Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

With a high degree survivability a With aofhigh degree ofand survivability and a significant range of effects, Archer provides the provides the significant range of effects, Archer users with anusers entirely new of indirect fireof indirect fire with antype entirely new type capability. capability.