Artilleri och luftvärn 1 2018

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 1 2018Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 1 | 2018 | årgång 147

Innehåll Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Ordförande har ordet: Föreningen växer när verksamheten stärks________________________________ 4 Michael Johnson Danska artillerister ser fram emot 2020___________________________________ 6 Pasi Pasivirta Kommer tomten med Archer___________________________________________ 10 Helge Weymann och Jörg Schlüter TLVS ersätter Patriotsystemet från 2025__________________________________ 14 Johan Huovinen Hur mår europeisk säkerhetspolitik_____________________________________ 18 Björn Andersson Snabb utveckling för satellitnavigeringssystem____________________________ 22 Sverige i täten för utveckling av militära sjukvårdsresurser___________________ 26 Karins bild har delats över 170.000 gånger________________________________ 30 Arméchefen hoppas få fem brigader_____________________________________ 32 Fyra officerare premierade på årsmötet__________________________________ 34

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

Thomas Karlsson Aurora 2017 - behövlig och efterlängtad__________________________________ 36

Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material.

Nils Karlsson Rekordsnabb utveckling av nytt bataljonsartilleri___________________________ 40 Robert Humeur Passiva sensorer - svåra att upptäcka___________________________________ 44 Avvakta anskaffning av medelräckviddigt luftvärn____________________________ 47 Anskaffning av Patriot rullar vidare______________________________________ 48 Omslagsbild: Nu går det undan. Bara två månader efter att kontraktet mellan FMV och BAE System Hägglunds undertecknats om leverans av det nya bataljonsartilleriet, granatkastarpansarbandvagn 90, sköts de första skotten med en testrigg. Om drygt ett år ska de första vagnarna levereras till FMV. Foto: Hans Ivansson, FMV.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Strokirk Landströms AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Ordförande har ordet, överste Anders Svensson

Föreningen växer när verksamheten stärks Ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår är nu lagt till handlingarna i och med det välbesökta och intressanta årsmötet. Vi kan blicka tillbaka till ett 2017 då föreningen på ett tydligt sätt levde upp till sina mål; verka för utveckling av funktionerna artilleri och luftvärn och därmed föra en debatt och diskussion i dessa frågor. Detta har vi med råge uppfyllt i och med våra lokala medlemsmöten, seminarier men inte minst med vår tidskrift. Jag vill på detta sätt sända ett stort tack till alla skickliga skribenter, redaktionen och övriga som arbetar med det som jag anser vara en av landets mest kvalitativa facktidningar inom militärteknik och utvecklingsfrågor. Till detta skall också nämnas våra övriga kommunikationsplattformar, vår Facebook - sida som har tagit stora steg framåt samt hemsidan där mera stationärt material återfinns. Vi kan också återigen konstatera att medlemsantalet ökar. Detta visar på att det vi gör uppskattas och skapar genklang. Med andra ord, ett bra år för föreningen!

Internationella samarbeten – en naturlig del Nu gäller det att blicka framåt. Vi börjar nu mer tydligt se hur debatten och diskussionerna tilltar i försvarsfrågorna i förberedelserna inför nytt försvarsbeslut. I detta återfinns den parlamentariska försvarsberedningen som har lämnat en delrapport och kommer senare under året lämna ytterligare en rapport. Vi har en nyss levererad Perspektivplanering som sträcker sig fram mot 2035 och som pekar ut en helt annan Försvarsmakt än den vi ser idag. I allt detta måste vi fortsätta vårt idoga arbete att beskriva vikten av hur artilleri och luftvärn bör utvecklas mot de behov som behövs efter 2020. Vi får samtidigt inte heller glömma bort att vi 4

även här och nu behöver visa på den viktiga verksamhet som bedrivs inom våra frågor både vid förbanden men även vid HKV och FMV men inte minst internationellt. De internationella samarbetena blir mer och mer viktiga och är nu mera en naturlig del av verksamheten.

Kvalitet kontra kvantitet? Arméchefen höll vid vårt årsmöte ett synnerligen intressant och engagerande föredrag, som bland annat pekade på vikten av potenta bekämpningssystem vilka kan verka inom ramen för striden på markarenan och bidra till Arméns förmåga i fält. Det viktiga är inte bara att dessa håller en hög kvalitet, det är också en fråga om kvantitet och volym. Här måste diskussionen tas mot framtida förstärkningsartilleri, områdesluftvärn mm, mm. Vi har ett viktigt verksamhetsår framför oss. Jag skickar återigen en uppmaning till alla medlemmar och andra som stöder oss. Delta i diskussionen och debatten inte minst genom vår tidskrift. Delta vid våra klubbmöten och seminarier. Allas engagemang behövs. Avslutningsvis måste jag lyfta fram våra stipendiater som ärades vid årsmötet och som erhöll medalj och en ekonomisk uppmuntran ur John Lindnérs donationsfond. Vi ser med spänning fram mot vilka stipendiaterna blir 2019. Anta även du utmaningen och bli en av 2019 års stipendiater via medverkan i vår tidskrift eller att du aktivt arbetar för att utveckla våra truppslagsutveckling. Artilleri & Luftvärn


rheinmetall defence enmission komplett leverantör och Force protection is är our levererar system och kompetens inom områdena: As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, •lethality Indirekta Bärgningsfordon andeldsystem survivability of troops deployed• in harm’s way, and also enables the net• Art och Grk ammunition • Reparations- och underhållsfordon working of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering • Ledning och samband • Stridsutrustning och ammunition new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of • Simulering och träningsutrustning • Stridsvagnar och stridsfordon in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for •products Transportfordon • Logistiklösningar the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

5


TEMA : UTBLICK UTANFÖR SVERIGE

Danska artillerister

Ser fram emot år 2020 År 2020 är årtalet som danska artillerister sett fram emot sedan länge. Faktum är att sedan 2004 har danska arméns enda kvarvarande artilleribataljon inte varit beväpnad med några artilleripjäser. Istället har första Danska artilleribataljonen (1DAA) övat eldledning och understöd med anda länders förband. Men, från 2020 blir det annat ljud i skällan då leveranserna av nya pjässystemet Caesar inleds.

Caesarpjäsen är utrustad med en laddskål för granater på höger sida och en laddskål för laddningar på vänster sida. 6

Artilleri & Luftvärn


Mellan 2007 och 2014 har dansk personal från 1DAA bemannat ett Joint Fire Center (JFC) för den danska bataljonen i Helmand i Afghanistan. Bataljonen ingår som en del av den brittiska brigaden Task Force Helmand. I funktionen har ingått att dagligen samordna eldunderstöd från brittiska GMLRS och 105 millimeters haubitsar, amerikanska M 777 och andra eldunderstödssystem i striderna mot talibaner och andra motståndsgrupper. 1DAA deltog med eldledare och Joint Tactical Air Controllers (JTAC) men inte med några artilleripjäser. De få kvarvarande bandhaubitsarna av typen M109A3 hade inte tillräckligt hög status för en mission i Afghanistan.

Artilleri & Luftvärn

7


Major Michael Johnsson är chef för Skydesystemssektionen vid Hærens Kamp og Ildstøtte Center i Oksbøl. Skydesystemsektionen ansvarar för utvecklingen av artilleri och granatkastarfunktionen inom danska armén.

Väntat sedan 90-talet Sedan nittiotalet har danska armén sett fram emot en ersättare för M109A3. Efter flera försök, där bland annat Archersystemet analyserades, tecknade till slut danska försvarsministeriet i juni 2017 kontrakt med franska Nexter. Kontraktet innebär att 15 Caesarpjäser kommer att levereras till Danmark. 12 av pjäserna kommer att placeras på 1DAA. De tre återstående är för träning, underhåll och vidareutveckling. Kontraktet innehåller också en option för att köpa ytterligare sex system. Den slutliga målsättningen är att 1DAA ska ha en komplett artilleribataljon med 18 system.

Lätt artillerisystem Nexters system Caesar är ett 155 mm, 52-kalibers hjulgående artillerisystem. Vapenbäraren är ett 8x8 terränggående militärt standardfordon. Fordonet för den danska versionen är den tjeckiska Tatra med motoreffekt på mer än 400 hästkrafter och automatisk växellåda. I denna version kommer Caesar att kunna lasta 36 projektiler och 36 stycken högsta laddningar. Det finns också utrymme för besättningens personliga utrustning. Vapnet är en 155 mm 52-kalibers kanon, interoperabel med alla NATO-pjäser och ammunition som följer Joint Ballistic Memorandum of Understanding (MoU). Det går att skjuta både 39- och 52-kal NATO-standardammunition. Kammarvolymen är 23 liter och tillåter användandet av både 8

traditionella påsladdningar eller modularladdningar. Med viss ammunition har Caesar en skottvidd på mer än 40 kilometer. Pjäsen är utrustad med en laddskål för projektilen på höger sida och en laddskål för laddningar på vänster sida. Detta för att begränsa den fysiska påfrestningen på personalen vid skjutning. Bemanningen består av fyra personer; chef, granatladdare och laddningsladdare/förare samt systemoperatör. Caeasar opereras, precis som Archer, helt autonomt. När pjäsen laddas placerar den ena laddaren granaten i en laddskål på höger sida. Granaten hämtas sedan av en robotarm som för granaten till eldröret. På samma sätt laddas laddningen från vänster sida och förs med den andra robotarmen till eldröret. Efter att danska försvaret tecknat kontraktet med Nexter har leverantören utvecklat systemet med ett halvautomatiskt laddsystem då granaten laddas automatiskt men fortfarande måste laddningen laddas manuellt via robotarm. Under skjutning med pjäsen får ingen av besättningen visas i förarhytten utan all verksamhet sker utanför fordonet. Pjäschefen avfyrar vapnet med en fjärrkontroll. Vid Haerens Kamp og Ildstötte Center utvecklas nu taktik och stridsteknik för vårt nya system. Taktik och stridsteknik måste ta tillvara de tekniska fördelar som Caeasar ger, och ta hänsyn till de hot som finns mot understödsförbanden på det moderna slagfältet. Artilleri & Luftvärn


Vapenbäraren för den danska versionen av Caesar är åttahjuliga, tjeckiska Tatra med en motoreffekt på mer än 400 hästkrafter och automatväxellåda. Foto: Nexter Group

Nytt ledningssystem Caeasar kommer att utrustas med ett nytt stridsledningssystem (BMS). Detta inkluderar det nya eldledningssystemet Thor, utvecklat av danska Systematic, som presenterades i det senaste numret av Artilleri & Luftvärn. Thor är ett så kallat Digital Aided Fire Support System och strävar efter att digitalisera och automatisera så många delar av de olika processerna för ledning och skjutning som möjligt. När systemet är infört ska eldledaren kunna skicka ett elduppdrag (Call for Fire) digitalt, via en Joint Fire Cell, till de tilldelade pjäserna. På pjäsen finns det en gränsyta till pjäsens eget eldledningssystem som beräknar nödvändiga skjutdata. De 15 systemen förväntas levereras till danska armén i slutet på 2019. 1DAA kommer att nyttja ytterligare ett år innan förmågan att genomföra understöd, med egna pjäser, är helt återtagen. Artilleri & Luftvärn

Fakta Vikt: 32 ton (stridsberedd) Besättning: 4 man Vapen: 155 mm 52-kalibers eldrör samt en kulspruta för närskydd monterad på förarhyttens tak. Kulsprutan kan inte vara bemannad när pjäsen avfyras. Antal projektiler på pjäsen: 36 Eldhastighet: 6 skott/minut Tid för att fylla pjäsen med ammunition: Cirka tre minuter, sköts manuellt av besättningen.

9


TEMA : UTBLICK UTANFÖR SVERIGE

Finske artilleriinspektören, överste Pasi Pasivirta:

Kommer tomten med Arthur till Finlands artilleri? I vårt östra grannland Finland firades förra året 100-årsjubileet av landets självständighet. För Artilleri och Luftvärns läsare skriver finske artilleriinspektören, överste Pasi Pasivirta exklusivt om landets artilleriutveckling som bland annat består i ett nytt pjässystem, sydkoreanska K 9. Översättning av originaltexten har gjorts av medlemmen och reservofficeren Harry Ollinen. ”Finland firar i år, 2018, att det är 100 år sedan fältartilleriet och artilleriskolan grundades (ett år efter självständigheten). Artilleriet som truppslag fanns dock redan före självständigheten. Det första riktiga artilleriregementet, Kungliga Finska Artilleriregementet grundades i Helsingfors år 1794. Innan dess bestod det finska artilleriet av enheter som kom från området som idag är nuvarande Sverige. Efterhand har det finska artilleriets centrum fokuserats till orten Niinisalo och Satakunta Artilleriregemente värnar om regementets fina traditioner. Artilleriets grundande i det självständiga Finland går hand i hand med Artilleriskolan. Båda grundades den 7 februari 1918. Denna dag uppmanade huvudstaben studenter med teknisk skola att anmäla sig till artilleriet. Överbefälhavaren Mannerheim godkände överstelöjtnant Vilho Nenonens förslag att bilda Artilleriskolan i Jakobstad samma dag. Den första enheten bestod av två pjäser i samband med erövringen av Uleåborg. Från denna tid har mycket hänt till situationen idag. 10

Artilleri & Luftvärn


Ska stödja markstridskrafternas strid Artilleriets huvuduppgift är att understödja markstridskrafternas strid och orsaka förluster för fienden. För att klara av dessa uppgifter har artilleriet utvecklats metodiskt inom alla områden med speciell hänsyn tagen till den finska värnpliktsarmén. Idag är fältartilleriet ett modernt och mångsidigt truppslag. Artilleriet erbjuder intressanta och utmanande uppgifter liksom oförglömliga upplevelser för våra värnpliktiga. För att kunna bekämpa mål måste målet lägesbestämmas noggrant. För detta används den senaste teknologin vilket medför att målet kan lägesbestämmas noggrant både i dagsljus och mörker. Den inhemskt tillverkade mållägesutrustningen är av högsta klass och medger digital målangivning. Användandet av indirekt eld är ovanligt bra genom att man fortfarande använder general Nenonens metoder, vilket innebär kraftsamling av eld med många enheter mot samma mål samtidigt. Utbildningen av eldledare och deras kunskaper är av världsklass. Skjutberäkningsinstrumenten har tillverkats av finska leverantörer. Programmen är väl utvecklade och ger ett mångsidigt användande av elden. Moderna program medger till och med att samma enheter samtidigt bekämpar olika mål inom olika områden. Detta medger en snabb eldgivning inom stora områden och skjutavstånd på 40 km. Ammunitionsportföljen är mångsidig och vi har även pansarbrytande ammunition.

Foto: Combat Camera / Finska Försvarsmakten

Släggan

Artilleri & Luftvärn

Genom anskaffning av pansarhaubits K 9, som fått namnet Släggan, förbättras vår förmåga ytterligare. Genom Släggans goda framkomlighet och möjligheten till långa skottvidder utgör den ett bra komplement till raketartilleriet. K 9 är också mycket snabbgrupperad, vilket innebär att motverkan av artilleribekämpning är begränsad. Artilleriskolan har två viktiga uppgifter; utbildning av personal och utveckling av truppslaget. För att kunna utnyttja ny teknik till fullo måste den anställda personalen ges en kvalificerad utbildning. Eftersom utvecklingen hela tiden pågår är det av stor vikt att kunskaperna uppdateras kontinuerligt. Lärandet är för evigt. Utvecklingen av metoder är också viktigt. 11


12 Artilleri & Luftvärn Foto: Combat Camera / Finska FÜrsvarsmakten


Pasi Pasivirta Säkerhetsarbetet och reglementen måste vara aktuella så att utbildningen är effektiv och säkerhetsmedvetandet högt. För utveckling av metoderna ingår även planering och genomförande av skjutövningar vilket ger en möjlighet att styra truppslaget enligt de riktlinjer som är bestämda. Strävan är att de bästa artilleristerna tjänstgör vid Artilleriskolan. Ett litet gäng som måste åstadkomma mycket.

Tomten kommer med Arthur? För att förbättra förmågan deltar vi intensivt i internationell verksamhet, speciellt med svenska och norska artillerikollegor. I november förra året hade vi det stora nöjet att få ett svenskt Archerförband som deltagare till vår slutövning för årets kull av värnpliktiga på Rovajärvi skjutfält. Enheten ingick som del i den för övningen grundade Armékåren och under den gemensamma nordiska ledningscentralen. Vi fick mycket goda erfarenheter av ett modernt och eldkraftig artilleri som kan verka inom stora områden. Denna erfarenhet är guld värd när vi nu skall ta i bruk våra nya K 9-enheter. Vi fick öva hur svenska eldledare leder finskt artilleri och tvärtom. Metoderna finslipades fort och skjutningarna gick snabbt och smidigt. Den gemensamma skjutningen kräver fortfarande förbindelseofficerare, inte minst av säkerhetsskäl, men i framtiden kan samarbetet inom ramen för det internationella ASCA-protokollet medföra en helt digital användning oavsett nationalitet. Under övningen i Rovajärvi hade vi även möjlighet att följa svenskarnas och norrmännens förmåga till lokalisering av fientligt artilleri med hjälp av Arthur. Denna förmåga är imponerande. För vår del är det är extra intressant eftersom Finland saknar artillerilokaliseringsförmåga. Kanske något jag skall skriva till jultomten om! Jag anser att vårt 100-åriga artilleri är i gott skick och kan fylla sin uppgift på det moderna stridsfältet. Framtiden ser ljus ut. Ett flertal anskaffningsprojekt ligger för dörren för att utveckla våra förmågor ytterligare. De grunder vi bygger vår förmåga på är gamla och stabila: streck, meter, sekunder. Dessa värden kommer alltid att bevaras. Artilleriet fyller sin uppgift, i rätt tid nu, och i framtiden.” Artilleri & Luftvärn

har varit finska arméns artilleriinspektör sedan årsskiftet 2016. Innan nuvarande befattning var han chef för Karelska Artilleriregementet i Vekaranjärvi mellan 2011-2013. Han började sin militära karriär vid Uusimaa brigad 1988 som 24-åring efter att examinerats från finska militärakadademien samma år. Sedan dess har han haft varierande befattningar inom finska arméstaben och huvudstaben. Pasi Pasivirta är gift, har en vuxen dotter och kommer från Helsingfors.

Förra året beslutade Finland liksom Norge att det nya artilleriet i framtiden ska utgöras av bland annat sydkoreanska bandgående haubitsen K 9. Foto: Combat Camera / Finska Försvarsmakten

Det finska artilleriet är enligt finske artillerinspektören "i gott skick och kan fylla sin uppgift" på det moderna stridsfältet. Foto: Combat Camera / Finska Försvarsmakten I detta nummer var också utrymme förberett för en text om utvecklingen av det norska artilleriet. På grund av tidsbrist för norska kollegorna kommer denna artikel att publiceras i nummer 2 2018. 13


TEMA : UTBLICK UTANFÖR SVERIGE

Tyskland storsatsar på nytt luftvärnssystem:

TLVS ersätter Patriotsystemet från 2025 Om några år får med största sannolikhet svenska luftvärnet Patriotsystem levererade. När Sverige inför Patriot planerar andra länder för att ersätta äldre versioner av Patriotsystemet. Tyskland är ett exempel som nu satsar stora resurser på att åstadkomma en luftvärnsförmåga där dagens version av Patriot ersätts från 2025. Exklusivt för Artilleri & Luftvärn utvecklar Jörg Schlüter och Helge Weymann från tyska Luftwaffe tankarna om det pågående arbetet.

”År 2012 övergick ansvaret för luftvärnet i Tyskland till flygvapnet. Beslutet innebar att arméns luftvärn avvecklades och uppgiften att skydda markoperationer från luftangrepp överfördes till flygvapnet. Målet var att skapa en enhetlig luftvärnsmiljö. Idag består de tyska luftvärnsförbanden av cirka 2 300 personer och är utrustade med tolv eldenheter Patriot, två eldenheter Mantis med C-RAM-förmåga samt två plutoner lätt korträckviddigt luftvärn (LeFlaSys).

Infördes i slutet av 80-talet Patriot introducerades som luftvärnssystem i flygvapnet i slutet av 1980. Sedan införandet har antalet eldenheter reducerats från 36 eldenheter till nuvarande tolv. Patriotsystemet har uppdaterats åtskilliga gånger, trots detta har efter nästa 30 års tjänst vissa komponenter (till exempel fordon, elverk och sambandsutrustning) nått sin tekniska livslängd. Parallellt med detta har hotet från ballistiska missiler ökat både i form av utveckling av mer avancerade teknologier och till antal varianter. Dessa omständigheter och avsaknaden av 360 graders verkansförmåga planerar det tyska flygvapnet att avsluta sin operativa användning av Patriot i dess nuvarande form omkring år 2025. Istället ska Patriot ersättas 14

med luftvärnsförmågan med namnet Taktisches LuftVerteidigungs System (TLVS) med målet att systemet ska ha full operativ förmåga efter 2030. Arbetet med det som idag benämns TLVS inleddes 2004 då MEADS-programmet med USA, Italien och Tyskland startade. Syftet med utvecklingsprogrammet var att stänga ett förutsägbart förmågegap inom ramen för luft- och missilförsvar. Olika oförenliga nationella intressen och prioriteringar ledde nio år efter programmets start till att utvecklingen avbröts utan att det hade lett till några efterföljande gemensamma upphandlingar. Istället beslutade tyska regeringen i juni 2015 att starta ett uppföljningsprogram där resultat av MEADS-programmet i kombination med gjorda investeringar i tysk SAMOC och den tyska IRIS-T SL missilen skulle utnyttjas och TLVS såg dagens ljus.

Operativ idé TLVS är designat för att klara av en bred variation av nuvarande och framtida hot från luften i rollen som områdesluftvärn. Det blir ett luftvärnssystem med förmåga att bekämpa mål varvet runt, mål som attackflygplan, helikoptrar, moderna kryssningsmissiler, ballistiska missiler och obemannade luftfarkoster (UAV), på mycket låg höjd upp till hög Artilleri & Luftvärn


Arbetet med att starta utveckling av TLVS inleddes 2004 då det gemensamma MEADS-programmet startade. Programmet avbröts 2012 och 2015 såg TLVS dagens ljus då erfarenheter från MEADS-programmet togs tillvara.

höjd. Personalbehovet har reducerats avsevärt jämfört med det som krävs för att operera dagens Patriotsystem. TLVS kommer också att ha hög taktisk markrörlighet och vara transporterbart med militära transportflygplan som till exempel Airbus A400M. Den strategiska rörligheten ökas genom att alla stridslednings- och logistikutrymmen har ett standardiserat containergränssnitt. Containrarna kan enkelt transporteras med både militära och civila transportresurser på land, till sjöss och i luften. Överlevnaden för soldater på slagfältet kommer att öka genom användningen av bepansrade fordon och splitterskyddade operatörsutrymmen. TLVS kommer att karakteriseras av en hög grad av operationell flexibilitet genom att en mix av moderna sensorer och verkanssystem integreras i ett modernt stridsledningssystem. Artilleri & Luftvärn

Flexibel systemarkitektur Tre olika typer av radarsensorer med medellång (MRS) och lång räckvidd (LRS) tillsammans med en multifunktionell eldledningsradar (MFCR) försedd med igenkänningsutrustning (IFF) mode 5 och Mode S samt optiska sensorer för att stödja identifiering av mål och två olika verkanssystem, IRIS-T SL och Patriotroboten PAC-3 MSE ska garantera hög operationell robusthet, redundans, effektivitet och slagkraft. TLVS är designat för att avsevärt reducera kostnaderna för användning och underhåll genom att ett större område kan skyddas med mindre personal och utrustning. En huvudroll i systemet spelas av den flexibla systemarkitekturen. Dess "plug and fight"-förmåga möjliggör flexibel användning av TLVS. 15


I det första steget, på grund av nuvarande budgetbegränsningar, planeras en anskaffning av total femton sensorer samt 32 lavetter, varav 17 är Iris-T.

Grupperat i ett operationsområde kan TLVS-komponenterna snabbt och enkelt anslutas och omgrupperas utan att hela systemet måste stängas av och sättas på igen. Det kommer att vara möjligt att sömlöst koppla in eller ifrån verkanskomponenter och sensorer under pågående operation för att snabbt anpassa designen av luftförsvaret utan att riskera den pågående operationen. Den planerade ledningsfunktionen (BMC4IOC) kommer även den att ha en hög anpassningsförmåga. Beroende på behov kan en ledningsplats bestå av allt från en container med fyra operatörsplatser upp till flera containrar med sammanlagt 15 operatörsplatser. Detta medger en förmåga för chefen att skräddarsy ledningsarkitekturen för en luftförsvarsuppgift beroende på uppgift och miljö. Att integrera TLVS sömlöst i nätverksbaserade operationer, ansluta i nationella och allierades ledningssystem har varit 16

ett obligatoriskt och högt prioriterat krav. Informationen är skyddad mot modern informationskrigföring och cyberattacker av IT-säkerhetsförsvar i flera lager. Informationen etiketteras i enlighet med en klassificeringsguide och separeras automatiskt i systemet. TLVS kommer att kunna hantera nuvarande och framtida taktiska datalänkar för att säkerställa interoperabillitet med allierade.

Mindre antal enheter På grund av nuvarande budgetbegränsningar planeras en inledande anskaffning bestå av totalt femton sensorer; åtta MFCR, fyra MRS samt tre LRS och 15 PAC-3 lavetter samt 17 IRIS-T SL lavetter. Trots att det totala antalet sensorer och lavetter minskar jämfört med Patriot räknar flygvapnet med en ökning i kvalitet och en hållbar lösning baserat på Artilleri & Luftvärn


Överstelöjtnant Helge Weymann

Överstelöjtnant Jörg Schlüter

arbetar vid tyska Flygvapnets högkvarter och har ansvaret för luftvärnets förmågeutveckling. Förnärvarande ligger ett stort fokus för Weymann på att ta fram krav och målbilder för det nya korträckviddiga luftvärnssystemet.

har arbetat med luftvärnsfrågor sedan 1988 i en rad olika befattningar. Sedan 2015 bär han ansvaret inom Flygvapnet för utvecklingsarbetet med det nya systemet TVLS.

den höga operativa flexibiliteten i systemet. Möjligheten till "verktygslådelösning" som TLVS medger tar bort fokus på en statisk standardkonfiguration. Den minsta taktiska, operativa enheten består av en ledningscentral, en MFCR, en lavett med PAC-3 robotar och en lavett med IRIS-T SL med option på att medföra även radar med lång räckvidd. Om hot från ballistiska missiler inte anses vara aktuellt kan minsta eldenheten bestå av en ledningscentral, en radar med medellång räckvidd samt två lavetter IRIS-T SL. Medan eldenheterna är kapabla att genomföra strid mot luftmål individuellt – och gör det om så behövs – blir stridsgruppen den enhet som genomför själva luftförsvarsoperationen. Att jämföra med dagens Patriot-eldenheter som opererar under bataljonsstridsledning. För att utnyttja fördelarna med ett nätverksorienterat, istället för konfigurationsorienterat, förhållningssätt måste personalstrukturen vara skräddarsydd på ett anpassningsbart sätt som kan utnyttja flexibiliteten till ett maximum. Det tyska flygvapnet har ännu inte fastställt den slutgiltiga organisationsstrukturen utan kommer att göra det när TLVS-systemets verkliga prestanda har växt fram. Artilleri & Luftvärn

Träning och utbildning För närvarande planerar flygvapnet inte för att anskaffa något separat och exklusivt träningssystem. Den grundläggande utbildningen på systemet kommer att genomföras i samarbete med industrin. Träning kommer till huvudsak att erhållas genom att en i systemet inbyggd träningsmjukvara används eller genom speciellt utformade simulatorer placerade inom enhetens kasernområde. Möjligen är TLVS det sista luftvärnssystemet som anskaffas som ett komplett system. I framtiden kommer den flexibla arkitekturen medge att nya sensorer (inte nödvändigtvis radarsensorer), nya verkansenheter, till exempel laserbaserade, läggs till. TLVS kan komma att bli det första europeiska luftvärnssystemet som tillåter andra nationer att integrera deras nationella sensorer och verkansenheter via ett öppet och standardiserat "plug and fight" gränssnitt. TLVS kommer att vara ryggraden i det framtida tyska luftvärnet och missilförsvaret genom att etablera ett förhållningssätt där system av system anpassas för framtida utmaningar.”

17


TEMA : UTBLICK UTANFÖR SVERIGE

Hur mår europeisk säkerhetspolitik? Idag beskrivs säkerhetsläget i Europa i allmänna ordalag som ”försämrat” av så väl politiker som medier. Vad är det som ligger bakom denna försämring av säkerhetsläget? Förs det någon politisk dialog om det försämrade säkerhetsläget? Det är några frågeställningar som Artilleri & Luftvärn bett överste Johan Huovinen belysa. Johan Huovinen har nyligen tillträtt som militärrådgivare vid Sveriges ständiga delegation till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa(OSSE) och är luftvärnsofficer. ”Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE, är i dag en internationell organisation som arbetar med "tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad" i Europa. Organisationen bildades 1973 som Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) och hette så ända fram till 1995. Det hade sedan 1950-talet talats om en europeisk säkerhetsstruktur, men kalla kriget spänningar förhindrade några framsteg innan de viktiga samtalen i Helsingfors påbörjades 1972. Värt att notera är att dessa samtal hölls på förslag av Sovjetunionen, som ville använda dem för att upprätthålla sin kontroll över Östeuropa. Västeuropas såg däremot samtalen som ett sätt att reformera regionen, gynna ekonomiskt samarbete och åstadkomma humanitära förbättringar. Resultatet blev Helsingforsavtalet och skrevs på av 35 länder 1975.

Ändrad roll för ESK Kommunismens fall krävde en ändrad roll för ESK. Parisstadgan för ett nytt Europa, som undertecknades 1990, markerade början av denna förändring. Efter beslut på en konferens i Budapest 1994 omdöptes ESK till OSSE 1 januari 1995. OSSE hade nu ett formellt sekretariat, högre råd, parlamentarisk församling, center för konfliktförebyggande och byrå för fria val. I dessa tider när säkerhetsläget i Europa försämrats är det ju viktigt att diplomatin får fortsätta att verka. För svensk säkerhetspolitik är det fundamentalt att Helsingforsavtalet 18

och Parisstadgan respekteras, speciellt när vi inte är medlem av någon militär allians och kan åberopa stöd från ett kollektiv, typ NATO. Reglerna är enkla – Vi hotar ingen, vi använder inte makt, vi respekterar andras gränser och territoriella integritet.

Vad ligger bakom försämringen? Det som främst ligger bakom försämringen av det europeiska säkerhetsläget är Rysslands olagliga annektering av Krim samt Rysslands direkta inblandning i striderna i östra Ukraina. Dessa händelser i Ukraina 2014 är ett direkt brott mot den europeiska säkerhetsordningen och risken är att den säkerhetsstruktur som byggts upp under åren nu eroderar sönder. Västs starka och skärpta sanktioner mot Ryska Federationen har långsamt börjat ge resultat på rysk ekonomi. I OSSEs olika forum förs det dialog mellan väst och Ryssland på veckobasis. Det handlar huvudsakligen om att EU, USA och Kanada framför uttalanden om rysk inblandning i östra Ukraina, något som Ryssland förnekar. Retoriken i dialogen är hård och har nu pågått i fyra år. Ryssland menar att konflikten i östra Ukraina är ett inbördeskrig och kan bara lösas om man förhandlar med de två ”utbrytarrepublikerna”. Hittills har den ukrainska sidan avvisat några sådana propåer och brott mot det underskrivna Minskavtalets eldupphörsavtal sker varje dag. Hittills har mer än 10 000 personer dödats under konflikten.

Artilleri & Luftvärn


Vad kan OSSE göra? OSSE har inga fredsframtvingande verktyg för att kunna skapa fred, utan verkar förebyggande och medlande. Det OSSE kan göra är att öka kunskapen om konflikterna i OSSEregionen hos de idag 57 deltagande staterna. Det som exempelvis kan göras är att skapa en övervakningsmission som kan rapportera tillbaka till OSSE:s stater om vad som sker på fältet. I Ukraina finns det en mission som främst opererar i östra delarna där stridigheterna pågår. OSSE verkar också i fredssamtal om stridigheterna i östra Ukraina. I förebyggande syfte verkar OSSE främst genom att arbeta med transparens och förtroendeskapande åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är att deltagande stater via OSSE delger varandra uppgifter om respektive lands försvarsbudgetar, doktriner, export/import av vapen, organisation, utgångsgruppering samt numerärer av trupp och specifik tyngre utrustning så som flyg, stridsvagnar, stridsfordon, broläggare och artilleri. Dessa typer av uppgifter ger Sverige en god inblick i andra länders försvarsplanering och organisation. En mycket viktig del för vår försvarsplanering.

Wiendokumentet Förutom ovanstående utbyte av uppgifter finns ett framförhandlat avtal, Wiendokumentet 2011, som ger Sverige rätt att inspektera andra länders förband och övningsaktiviteter, likväl som andra länder kan inspektera våra förband och övningsaktiviteter. Wiendokumentet reglerar detaljerat hur dessa inspektioner av förband och övningsaktiviteter skall gå till. Det är inte alla typer av förband som kan visiteras och antalet gånger man tvingas ta emot inspektioner är reglerat. Wiendokumentet ger Sverige rätten att inspektera länders större övningar, övningar som har över 13 000 soldater. Övningar som innehåller minst 9 000 soldater måste också föranmälas till OSSE. Övningsverksamhet innehållande endera landstigning och luftlandsättnings om 3 500 soldater är också föremål för inspektioner från andra länder. Ovan nämnda relativt höga numerärer gör att väldigt få övningar i Europa inrapporteras eller utsätts för inspektioner. Artilleri & Luftvärn

Johan Huovinen Överste Johan Huovinen tjänstgör i dag som militärrådgivare vid den svenska delegation för OSSE. Han är luftvärnsofficer och examinerades som fänrik vid Lv 3 1991. Johan Huovinen har också fått förmånen att genomföra den ryska Generalstabsakademin och examinerades från denna utbildning 2009. Huovinen har sedan dess varit svensk arméattache i Moskva samt EU:s militärrådgivare i Ukraina.

Vill bygga förtroende Övning Aurora-2017 mötte inte kraven för att utsättas för någon Wiendokumentsinspektion, men Sverige inbjöd ett antal länder att få besöka övningen i andan av Wiendokumentet i syfte att bygga förtroende. Wiendokumentet är i behov av en modernisering för att bättre verka som ett instrument för förtroendeskapande och transparens. Tyvärr motsätter sig för närvarande Ryssland en modernisering. Ryssland anser att Wiendokumentet i dess nuvarande form fungerar bra och det försämrade säkerhetsläget i Europa förhindrar också en modernisering. OSSE har idag en viktig roll för europeisk säkerhetspolitik, men den är hotad med anledning av att Ryssland bryter mot OSSEs grundprinciper som finns stipulerade i Helsingforsavtalet och Parisstadgan. Ännu ser vi ingen lösning på konflikten i Ukraina efter fyra år. Västvärlden måste nog inse att det försämrade säkerhetsläget i Europa kommer att pågå länge, men att det är viktigt att fortsatt kunna tala europeisk säkerhetspolitik och då är OSSE en upparbetad plattform för att kunna bygga förtroende och bibehålla transparens. 19


GLOBAL PATRIOT SOLUTIONS

ENGINEERED TO EVOLVE. PROVEN TO PERFORM. Raytheon’s Patriot är ett beprövat och högteknologiskt system som är perfekt anpassat för dagens och morgondagens utmaningar. Patriot förändras och utvecklas i takt med hotbilden. Patriot är en hörnsten i luftvärnet för 14 partnernationer som reducerar kostnader och erbjuder världens mest avancerade försvar.

Raytheon.com/patriot @Raytheon Raytheon

© 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

20

Artilleri & Luftvärn


PATRIOT : TM

INTEROPERABILITET MELLAN 14 LÄNDER FÖR ATT UPPTÄCKA OCH OSKADLIGGÖRA HOT Raytheon’s Global Patriot Solutions är världens mest avancerade, taktiska luftvärnssystem för medellång räckvidd och erbjuder skydd mot en lång rad avancerade hot som flygplan, taktiska ballistiska robotar, kryssningsrobotar och drönare. Patriot är en hörnsten i luftvärnet för USA och för 13 andra nationer i Europa, Asien och Mellanöstern.

De 14 partnernationerna är: USA

Nederländerna

Tyskland

Japan

Israel

Som partnernation tar man del av ett kontinuerligt informations-och kunskapsutbyte med data från 2500 spanings-och flygtester, ett dussintal årliga avfyrningar av robotar, övningstillfällen och löpande driftsättning i en lång rad olika miljöer och operativa förhållanden.

Taiwan

Saudiarabien

Grekland

Spanien

Sydkorea

Kuwait

Qatar

Rumänien

Förenade Arabemiraten

Varje test används för att vidareutveckla och förbättra systemet och gör Patriot till ett avancerat och modernt system som kan upptäcka och oskadliggöra hela spektrumet av hot. Patriot har en tydlig utvecklingsplan som säkerställer att systemet fortsätter att ligga steget före, för att bekämpa också morgondagens hot. © 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

Artilleri & Luftvärn

21


TEMA : UTBLICK UTANFÖR SVERIGE

Snabb utveckling för satellitnavigeringssystem

Björn Andersson, Rockwell Collins

NAVSTAR GPS (Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System) var länge det enda användbara satellitnavigeringssystemet. Det har gjort att förkortningen GPS, något felaktigt, ofta används som synonym för satellitnavigeringsteknologi. Idag finns ett antal system som alternativ till GPS och utvecklingen går mycket fort. Björn Andersson, reservofficer inom luftvärnet och ansvarig för den nordiska marknaden inom amerikanska Rockwell Collins berättar om den pågående utvecklingen. ”Ett satellitnavigeringssystem har både styrkor och svagheter. Styrkan med satellitnavigering är möjligheten till precision. Inget annat system, möjligtvis med undantag av mycket stora och avancerade system, ger så hög precision som satellitnavigering. För ett soldatsystem finns inget som kommer

22

i närheten av att erbjuda lika hög precission. Nackdelarna med satellitnavigering är att man kan tappa mottagningen eller man kan bli störd. Man kan även bli ”spoofad”, vilket innebär att mottagaren tar emot en falsk signal som gör att systemet visar en felaktig position.

Copyright ESA: ATG medialab Artilleri & Luftvärn


När GPS infördes militärt på 1990-talet angav de flesta försvarsmakter att systemet skulle vara en hjälp och ett stöd men att man inte skulle skapa några beroenden. I dag finns många beroenden till systemet med både fordon och vapen som använder GPS som sin primära källa för navigation. Det blir därför mycket viktigt att öka robustheten i systemet och försvåra störning och ”spoofing”.

Erfarenheter från Ukraina För att störa en öppen civil GPS mottagare kan man idag köpa en störsändare via nätet för ungefär 25 amerikanska dollar. Ett krypterat system (P(Y) code) är betydligt svårare att påverka och du kommer framför allt att upptäcka om du är störd. Genom att störa röjer du även din position och utsätter dig för risken att bli bekämpad. Förmågan att störa och ”spoofa” ett system är idag mycket debatterat. Inte minst på grund av rykten och erfarenheter från Ukraina. Diskussionen är tyvärr inte alltid helt saklig och många gånger kraftigt förenklad. – ”använd inte GPS eftersom du kommer att bli störd.” Diskussionen måste nyanseras mycket mer än så och även frågan vilken motverkan sker mot störsändarna. Konflikten i Ukraina ger självklart många erfarenheter inför utvecklingen av nästa generation produkter inom satellitnavigering men det är viktigt att tillägga att de också måste ses i ljuset av de förutsättningar som råder i det aktuella området. Det händer dock att förband blir utstörda eller spoofade. Därför går utvecklingen mycket fort och betydligt mer resistenta system väntas nå marknaden inom några år. Två tekniker som kommer att bidra till detta är M-Code och Global Navigation System Solutions (GNSS), som bland annat utvecklats av Rockwell Collins. M-code är systemet som tas fram på uppdrag av Amerikanska försvarsmakten medan en av de drivande länderna för GNSS är Storbritannien. Om vi återgår till GPS så består systemet idag av två olika tjänster. Den öppna (civila) C/A-code (Coarse/Acquisition) och den militära P(Y)-code. Förutom att P(Y)-code är mer robust mot störning och spoofing har den en betydligt högre precision. För att få tillgång till krypterade GPS-mottagare Artilleri & Luftvärn

Dessa fem komponenter utgör GPS-funktionen i en Excaliburgranat.

skall man vara behörig under avsiktsförklaringen GPS MOU (memorandum of understanding). Det innebär också att kryptokorten till militär GPS endast säljs genom så kallad FMS (Foreign Military Sales) av amerikanska staten.

M-code – nästa generation Nästa generation militär GPS går under namnet Military code eller M-Code. M-Code kommer att vara helt autonom, vilket innebär att mottagaren inte behöver några signaler från C/A eller P(Y) kod för att kunna beräkna din position. Det innebär att USA/NATO själva kan störa C/A Code utan att det påverkar M-Code. M-Code ligger på samma frekvensband som tidigare GPS-signaler men så långt från C/A och P(Y) code som möjligt. Genom ökad effekt och en annan teknologi för antennerna kommer M-Code att vara betydligt svårare att störa jämfört med tidigare GPS system. M-code kommer även att vara väsentligt bättre skyddad mot spoofing. GPS mottagare med M-Code finns idag som prototyper. Det spekuleras mycket när de kommer att bli tillgängliga för fler länder än USA. Troligtvis kommer det att ske i etapper. Med stor sannolikhet erbjuds de så kallade ”Five Eyes”; Australien, Storbritannien, Canada och Nya Zealand att köpa systemet först, därefter övriga NATO-länder och slutligen övriga USA-vänliga länder. Förmodligen tar denna process minst 5 år. Därför kommer P(Y) code förmodligen att fortsätta vara tillgänglig under överskådlig tid. 23


Global Navigation Satelite System En kanske ännu större revolution på satellitnavigeringssidan är det som i dagligt tal kallas Global Navigation Satelite Systems (GNSS). I tillägg till GPS finns även ett flertal andra system. Mest kända är kanske det europeiska Galileo eller det ryska GLONASS men det finns flera andra system. Exempel är Compass (Kina, ersättare till BaiDou), QZSS (Japan) eller IRNSS (Indien). Både Galileo (PRS – Public Regulated Service) och GLONASS har även krypterade militära tjänster. GPS systemet består idag av 31 satelliter. Totalt kommer det att finnas över 140 navigations satelliter. Genom att bygga mottagare som arbetar med flera system parallellt (GNSS) kommer du att få ett mer robust system med ett antal fördelar. Fler satelliter, fler system som behöver störas samt en möjlighet att jämföra informationen mellan systemen för att upptäcka försök till spoofing är några. Inom 3-5 år kommer det att finnas GNSS-mottagare med upp till 4 kortplatser (tjänster). Användaren kan då nyttja fyra olika system, där två av dessa kan vara de militära Galileo PRS och M-Code.

Även om du inte har tillgång till krypterade navigationstjänster kommer du ändå att öka robustheten väsentligt jämfört med dagens öppna system. Ett antal andra teknologier för att öka robustheten utvecklas också inom den här tidsramen. Exempel på detta är så kallade ”GPS denied solutions”, nätverkande GPS och förbättrade mottagarsystem mot störning. Slutligen, om du är störd eller på annat sätt tappar din mottagning från navigationssystemet är din förmåga till navigation, positionering och tid precis lika stor som om du inte har något navigationssystem. Med ett robust och väl fungerande system, är det helt överlägset alla andra alternativ för bärbara och lättare fordonsmonterade system avseende att ange position och tid. Flera styrda precisionsvapnen bygger på satellitnavigering (Excalibur, Small Diameter Bomb för att ta några exempel). Även ett fordon med en avancerad INU (Inertial Navigation Unit) behöver stöttning för att erhålla en godtagbar precision. Stora resurser läggs därför på att utveckla mer robusta och störtåliga system. Inom några år kommer vi att börja se dessa på marknaden.”

Nästa generation militär GPS går under namnet Military code (M-Code). M-Code kommer att vara helt autonom, vilket innebär att mottagaren inte behöver några signaler från C/A eller P(Y) kod för att kunna beräkna aktuell position.

24

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

25


Sverige i täten för utveckling av militära sjukvårdsresurser Den svenska Försvarsmakten förfogar sedan några år tillbaka över två av världens mest moderna militära sjukvårdsresurser – första och andra sjukhuskompaniet. Förband som baseras på ett modulärt koncept. Ett koncept som Sverige var först med att utveckla och fortfarande ligger i täten med trots att flera större europiska länder nu ligger länder hack i häl. Artilleri & Luftvärn fick en visning av det supermoderna sjukhuset i samband med Aurora 2017. Under det kalla kriget hade det svenska totalförsvaret en imponerade organisation med 36 fältsjukhus inom armén, 17 marina stridssjukhus samt tre så kallade krigssjukhus (byggnader, till exempel sjukhus i inlandet som var överdimensionerade för den dagliga verksamheten men snabbt kunde kompletteras med ett större antal vårdplatser). Lägg då också till informationen om att varje fältsjukhus var dubbelt så stort jämfört med dagens sjukhuskompanier.

Unikt modulkoncept I början av 2000-talet var i stort sett samtliga militära sjukhus avvecklade och en diskussion inleddes om hur denna stora kapacitetsbrist skulle hanteras. Kort tid efter sekelskiftet genomfördes den första demonstrationen av ett nytt koncept för dåvarande ÖB, Håkan Syrén. Demonstrationen ansågs lyckad och Försvarets Sjukvårdscentrum, med dåvarande gruppering utanför värmländska Karlstad, fick klartecken att inleda utveckling av en ny sjukvårdsorganisation. Idag utgör Försvarsmaktens två sjukhuskompanier varsin grundpelare i den nya organisation, förklarar major Krister Jakobsson, som är en av förgrundsfigurerna till det unika konceptet: – Systemet som vi sjösatte 2010 sträcker sig från den enskilde gruppens sjukvårdsbehov i form av en stridssjukvårdare, till den mer omfattande organisationen med två sjukhuskompanier. Den svenska Försvarsmakten är också först med att 26

bygga sjukhuskompanier i moduler där varje modul innehåller en specifik förmåga, till exempel kirurgi. Det krävs också en omfattande logistikfunktion som hanterar uppgiften att gruppera och frakta sjukhuskompaniets moduler som fullt utrustat består av 120 containrar och bemannas med runt Major Krister Jakobsson 140 personer, varav hälften är sjukvårdspersonal. – Innan ett kompani aktiveras görs en analys av hur operationsområdet ser ut, vilka form av skador som kan uppstå, hur många skadade sjukvården ska kunna hantera i ett värsta scenario. Den flaskhals som vi i dag har när det gäller sjukvårdskedjan är möjligheten att kunna transportera patienter till rätt vårdnivå, till exempel via evakueringsflyg, förklarar Krister Jakobsson. Det är också sjukhuskompaniernas uppgift att ta hand om alla stridsskador i det inledande skedet av en mobilisering/ skymningsläge då den civila sjukvården anses ha fullt upp med att ta hand om civila patienter. Artilleri & Luftvärn


Caroline Fritzon har arbetat inom luftvärnet men nu valt att tjänstgöra vid första sjukhuskompaniet som chef för vårdplutonen.

Minst 26 grader varmt Under övning Aurora var det första sjukhuskompaniet aktivt på Gotland med grupperingsplats i anslutning till Wisborg Slätt utanför Visby. Inne i det uppvärmda mottagningstältet hälsas Försvarsutbildarens utsände välkommen av chefen för kompaniets vårdpluton, löjtnant Carolin Fritzon, som har en bakgrund som luftvärnssoldat innan hon bytte förband till Försvarsmedicinskt Centrum i Göteborg. – Jag har också en utbildning som sjuksköterska som jag har stor nytta av i min nuvarande befattning, förklarar Carolin och startar rundvandringen. Vi inleder i receptionstältet. Mitt i tältet är fyra linjer markerade på golvet. Varje linje har sin färg; vit, röd, gul och grön. Färgerna visar vägen för olika prioritetsnivåer för skadade för att underlätta arbetet för mottagningspersonalen om ett större antal skadade samtidigt kommer till sjukhuset. Den röda linjen visar vart svårt skadade (prio 1, traumapatienter) ska föras för vidare vård och undersökning. Den gula visar vägen för prioritet 2-patienter (primärt omhändertagande) och den gröna visar var lätta skadade (prio 3) ska placeras i anslutning till vårdsalar. Vit färg markerar vägen för avlidna. Utanför tälten visar sig en blek septembersol som värmer trots att vinden tilltagit. Inne i tälten, inte minst i operationsutrymmet är det ännu varmare. Den påtagliga värmen är en viktig faktor för att vården ska kunna bedrivas på ett optimalt sätt, förklarar Carolin Fritzon: Artilleri & Luftvärn

– Vi vill inte att patienterna ska vara för kalla när en operation inleds då blodet koagulerar sämre under en kroppstemperatur på 35 grader. Därför är temperaturen i våra operationssalar mellan 26-30 grader och det kan alltså bli mycket varmt för ett operationslag som arbetar i flera timmar under dessa förhållanden, berättar Fritzon. Inne i ett av de två operationsrummen håller narkossköterskan Ingrid Hedman från Borås att kontrollera att all utrustning finns på plats inför nästa operation. När Artilleri & Luftvärn besöker sjukhuset har bara några timmar tidigare ett omfattande övningsmoment om krigets konsekvenser med ett masskadescenario avslutats och all övad personal på sjukhuset har fått bekänna färg. Nu råder lugn på kompaniet. – För bara ett halvt dygn sedan skulle du varit här. Då var det fullt fart i alla i alla moduler, säger Ingrid Hedman.

8-12 operationer Sjukhuskompaniets kapacitet är också ovanligt hög, jämfört med andra mobila militära sjukhusenheter, med en fulltalig bemanning på 140 personer. – Med en traumamodul och två operationsmoduler samt röntgen kan vi genomföra 8-12 kirurgiska ingrepp per dygn. Till detta kommer också bemanning av åtta intensivvårdsplatser samt 48 vårdplatser, förklarar Carolin Fritzon.

Narkossjuksköterskan Ingrid Hedman från Borås visar ett av de fem mottagningsrum som sjukhuskompaniet förfogar över. 27


1.

2.

3. 28

4. 1. Vid ett skymningsläge eller efter mobilsering är det sjukhuskompaniernas uppgift att ta hand om Försvarsmaktens skadade då den civila sjukvården prioriterar civila patienter. 2. Olof Nielsen är distriktsläkare från Göteborg och var en av de tjänstgörande läkarna i samband med Aurora 2017. Under övningen fick han och hans kollegor ta emot drygt 50 soldater och officerare med skarpa symtom. 3. Sjukhuskompaniet har en komplett tandläkarmottagning betjänad av två tandläkare. 4. De fyra strecken på golvet visar vart olika katergorier av skadade eller avlidna ska föras för vidare vård; röd (traumapatienter), gul (primärt omhändertagande), grön (lätt skadade) och vit (avlidna).

Artilleri & Luftvärn


Sjukhuskompaniet är utrustat med två blodbanker och ett komplett apotek.

Sjukhusets logistikpluton ser till att de olika modulerna försörjs med färskvatten (sjukhuset har egna tankar), tvätteri samt utspisning för upp till 200 personer per dygn. Naturligtvis finns även ett apotek med ett tillhörande laboratorium samt även en tandläkarenhet, som under Aurora 2017 bemannades av Johan Lundström från Stockholm och Michael Forman från Umeå. – Vi fortsätter också att utveckla kompaniets förmågor och studerar just nu hur vi ska hantera CBRN-hot och saneringsinsatser. Som läget är nu kan vi inte genomföra någon egen sanering, säger Krister Jakobsson.

Han och flera andra experter på militär sjukvård har nu också fått uppgiften att fortsätta utveckla sjukvårdsorganisationen inom Försvarsmakten. Ett arbete som kommer att fortgå under de närmaste åren i takt med att Försvarsmakten tillsammans med MSB utvecklar det nya totalförsvaret. – Målet är att vi ska presentera en helt ny sjukvårdsorganisation där även civila resurser ingår senast år 2025. Detta arbete kommer att ske tillsammans med Socialstyrelsen då även det civila försvaret har behov av att utveckla sin kapacitet, förklarar Krister Jakobsson. En lågoddsare i detta sammanhang är att det kommer att bli tal om fler sjukhuskompanier, både militärt och civilt.

Fakta – Första sjukvårdskompaniet Antal befattningar: 168 varav en mängd specialister som elektriker, kockar, apotekare, tandläkare, olika typer av läkare och sjuksköterskor, vvs-installatör, medicinteknisk reparatör med mera. Organisation: kompaniet består av fyra plutoner och en tropp; stabs-, vård-, kirurgi- samt logistikpluton och kirurgitropp. Behov av yta: sjukhustälten behöver en grupperingsyta motsvarande en fullstor fotbollsplan. Till detta tillkommer ytor för boende, hygien, stabsplats och inte minst uppställningsplats för kompaniets cirka 120 containrar. Totala ytbehovet är cirka fem fotbollsplaner, vilket till exempel gör gamla flygfält till utmärkt grupperingsplats. Vårdkapacitet: Mellan åtta-tolv operationer per dygn vilket är mer än ett flertal av landets större sjukhus kan utföra. Åtta intensivvårdsplatser och 32 vårdplatser. Artilleri & Luftvärn

29


– Vad hände sedan? – Eftersom jag förstod att ögonblicket var väldigt ovanligt lade jag ut en bild via mitt Twitterkonto och taggade bilden med Aurora. Sedan tog det mindre ett dygn innan den började delas och spridas vidare ut i världen. Idag tror jag att den har delats över 170 000 gånger. Bland annat har den gillats av US Marines och en rad andra artilleriorganisationer världen över, säger Karin Malmsten med ödmjuk men stolt röst.

Karins bild har delats i olika sociala medier över 170 000 gånger!

Hallå där, Karin Malmsten, major från Trängregementet i Skövde. Du är officeren som med största sannolikhet har tagit den mest spridda bilden på en Archerpjäs i världen – hur gick detta till? – Ja, det undrar jag också, men det är naturligtvis kul att få en bild som jag har tagit spridd i hela världen. Det började med att jag skulle följa en av våra sjukvårdsenheter när andra brigaden ryckte fram mot Kungsängen. Jag och mina kollegor visste att E 18 var avstängd i norrgående körfält och ställde oss på en av broarna i Bålsta för att försöka följa traumatroppens framryckning. Väl på bron såg vi istället för vår enhet att en pluton Archerpjäser körde under bron och sedan började gruppera med eleverade eldrör. Jag var snabbt ute ur bilen och fick några bilder som jag tyckte blev bra. 30

– Du är alltså yrkesofficeren som inte har någon koppling till artilleriet men följde artilleriets signum - på rätt plats i rätt tid? – Ja, så skulle man också kunna säga. Det känns i alla fall väldigt kul att jag kan bidra till att visa hur vi utvecklar arméns förmåga att möta ett angrepp från en kvalificerad motståndare. Dessutom har min bilder också blivit gillade av olika organisationer som vi kanske inte direkt kopplar till militär verksamhet – till exempel polisen. En polis lade ut en kommentar som jag tyckte var väldigt kul med ordalydelsen ”31-9330, har ni spikmatta? Vi löser det. Slut kom.” – Vem är Karin Malmsten? – Jag är sektionschef vid Trängregementet och arbetar med sjukvårdsfrågor. – Är du intresserad av fotografering? – Ja, det är jag. Jag har fotograferat i hela mitt liv men just vid detta tillfälle låg min systemkamera kvar hemma och jag tog mina bilder med mobilen. En förstoring av Karins bild överlämnades till statsminister Stefan Löfvén av regementschef, överste Jonas Lotsne när han besökte Auroras avslutande moment. En uppskattad gåva. Artilleri & Luftvärn


Defending the high North

IRIS-T SLM Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

31


Arméchefen hoppas få fem brigader Plikten som personalförsörjningssystem, fem brigader och en divisionsledning år 2025 samt stärkta försvarsgrenar med utökade staber. Det var några av de ämnen som arméchefen, Karl Engelbrektson kortfattat berörde vid sitt timslånga föredrag under årsmötet på Tre Vapen. Det var stundtals en frispråkig och analytisk generalmajor som berättade om sin syn på hur markstridskrafterna bör utvecklas det närmaste decenniet. Framförallt konstaterade arméchefen att armén och markstridskrafternas förmågor åter är eftertraktade, inte minst artilleriet och luftvärnets ombeväpning är ett bevis på den återtagna attraktiviteten, hävdade Engelbrektson. En åsikt som han också får stöd i av den Perspektivstudie (Perp) som Försvarsmakten presenterade en dryg vecka senare. En studie som anger en målbild 2035 med fyra brigader, en personalkader som ökat från 55 000 till 130 000 personer och ett markant stärkt flygvapen med dubbelt så mycket operativa Jas 39 Gripen (se artikel på annan plats i tidskriften).

Återinviger Gotlands Regemente – Det händer mycket positivt nu och en sak som jag redan i närtid, till min stora glädje, kommer att få uppleva är återetableringen av ett regemente på Gotland. Jag kommer då också att kunna rekapitulera orden som jag sa när jag deltog i avvecklingen av Gotlands Regemente att ”jag är inte den sista chefen utan den senaste. Försvarsmakten kommer att återkomma till Gotland” och jag är mycket glad över att min profetia har infriats. Återetableringen av Gotlands Regemente är ett viktigt steg i förmågan till operativ effekt. Förmågor som arméchefen lite kryptiskt uttryckte också kommer att fortsätta stärkas för försvaret av ”hangarfartyget” Gotland. När det gäller den återupptagna värnplikten poängterade Karl Engelbrektson att plikttjänstgöringen måste bli lyckad för de som tas ut att genomföra tjänstgöringen på de olika förbanden: 32

– Jag vill vara tydlig med att vi inte ska tro att pliktutbildningen ska toppa några k-soldater. Plikten är en samhällsreform som vår uppdragsgivare satt i händerna på Försvarsmakten att hantera och den ska vi hantera på bästa sätt. Jag vill inte kommande höst ta del av Facebookinlägg från värnpliktiga som berättar om missförhållanden eller dåliga utbildningsförutsättningar.

Måste lyckas med värnpliktsutbildningen General Engelbrektson konstaterade också att Försvarsmakten har ett idogt arbete framför sig med att också få övriga samhället att inse viken av att en värnplikt blir lyckad. – Jag är tyvärr inte helt övertygad om att skolvärlden och föräldrar till mönstringsklara söner och döttrar till fullo har insett hur viktigt det är för Försvarsmakten att vi kan få kompetenta individer att ansöka om mönstring. Har vi kommit så långt har vi också kommit en god bit på väg.

Arméchef Karl Engelbrektson konstaterade under sitt anförande vid årsmötet att armén och markstridskrafterna är åter igen efterfrågade. Artilleri & Luftvärn


Försvarsmakten kommer att återkomma till Gotland och jag är mycket glad över att min profetia har infriats.

En övning som general Engelbrektson lovordar är Brigadunderstödsövning 17 som genomfördes i höstas före starten av Aurora. På bilden informeras arméchefen om övningens upplägg av företrädare för brigadstaben. Till höger lyssnar förre brigadchefen, överste Stefan Sandborg.

Han uttryckte också sin tanke om att artilleriet och luftvärnet går mot en framtid där de två truppslagen kommer att jobba mer tillsammans.

Patriot är rätt val – Teknikutveckling är en orsak till mitt påstående. När övergår en granat eller missil till att bli ett flygplan? Det går fort nu med utvecklingen av allt mer avancerade drönarfarkoster. Karl Engelbrektson förklarade också att han står helt bakom beslutet att Patriot är det system som ska ersätta nuvarande Hawksystemet. – Patriot får vi operativt till 2020 och det är ett så väl beprövat som fullt ut operativt system. Visst finns det belackare som meArtilleri & Luftvärn

nar att Patriot har begränsningar men jag är övertygad om att det nya systemet kommer att höja vår tröskeleffekt markant. – Det är en omfattande investering för Försvarsmakten och vårt land men med tanke på att det finns ett omfattande antal brukarländer kommer Patriot att vara kostnadseffektiv även för oss som ny användare då vi blir fler som delar på framtida kostnader för utveckling och uppgraderingar, hävdade arméchefen innan han lämnade Tre Vapen på väg mot ett nytt möte efter att tilldelats Artilleri- och Luftvärnsklubben pin och slipsnål samt en gåva skänkt från en av klubbens företagsmedlemmar.

33


Fyra officerare premierade på årsmötet Äras de som äras bör! I samband med ett ovanligt välbesökt årsmöte för Artilleri- och Luftvärnsklubben passade styrelsen tillsammans med redaktionen för Artilleri & Luftvärn att premiera fyra framsynta officerare för sitt mångåriga arbete med utveckling av de förmågor som Artilleri- och Luftvärnsklubben har som uppgift att stötta. Tre av de fyra officerare vilka, något överraskade då utdelningen hållits hemlig, tog emot medaljerna från förre redaktören John Lindnérs Donationsfond fanns på plats bland årsmötesdeltagarna. Därför blev det ett antal förvånade miner när föreningens ordförande, överste Anders Svensson, i tur och ordning bad majorerna Sofia Westermark och Rick Grundevik från Luftvärnsregementet samt Per-Erik Forsberg från Artilleriregementet att kliva fram. Även överstelöjtnanten Niklas Edelsvärd tillhör kvartetten men kunde inte delta på grund av en tjänsteresa utomlands.

Drivit reglementsarbetet – Från Artilleri- och Luftvärnsklubben tycker vi att det är viktigt att ära de som äras bör. Det vill säga personer som på ett framstående sätt har antingen arbetat med att utveckla de truppslag som klubben företräder eller har medverkat i tidskriften och av redaktören bedömts ha åstadkommit texter utöver det vanliga, förklarade ordförande Anders Svensson samtidigt som han informerade årsmötet om att ceremonin skedde för första gången i enlighet med den omarbetade inriktningen för John Lindnérs Donationsfond. – Styrelsen tycker det är viktigt att förutom skickliga skribenter också kunna premiera personer som under en lång tid verkat för att utveckla de truppslag som klubben har i uppgift att utveckla; artilleriet och luftvärnet. I detta hänseende är Per-Erik Forsberg en utmärkt mottagare av utmärkelsen då han varit en 34

av de drivande medarbetarna på Artilleriregementet när det gäller att ta fram ett nytt reglemente och handbok Artilleri. Rick Grundevik har drivit arbetet med att ta fram Luftvärnets nya systemutvecklingsplan, deklarerade vice ordförande och chefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne.

God ekonomi Under årsmötesförhandlingarna framkom också att Artillerioch Luftvärnsklubben har en god ekonomi och för verksamhetsåret 2017 kunde redovisa en vinst på drygt 70 000 kronor. – Det kan kanske synas lite märkligt att vår förening som inte har något vinstkrav gör ett kraftigt överskott men samtidigt har vi också behov av att ha ett sparkapital då alla år inte är lika goda som 2017, konstaterade kassören, överstelöjtnant Håkan Hörstedt. Samtidigt redovisade styrelsen att det är ett förhållandevis stort antal medlemmar (30-40 stycken) som under flera års tid inte har betalat årsavgiften och nu riskerar att uteslutas. Styrelsen kommer nu att skicka ut en skriftlig uppmaning Artilleri & Luftvärn


Bild t.v. Konstituerandes styrelsemöte genomfördes direkt efter att årsmötet avslutats. Bild ovan: Tre stolta och överraskade mottagare av medalj samt premie från John Lindnérs Donationsfond gratuleras av ordförande Anders Svensson. Från höger: kapten Per-Erik Forsmark, A 9 samt majorerna Sofia Westermark och Rick Grundevik, Lv 6.

till de som inte har betalat avgiften om att justera sin skuld. Om så inte sker kommer medlemmen att uteslutas enligt gällande stadgar. Ett förslag som årsmötet inte hade något att erinra emot. Förutom en återredovisning av ett antal ärende, som ansökan om medlemskap till Folk & Försvar, klubbens ambitionsnivå och information om kommande gemensamt seminarium (se särskild inbjudan på annan plats i denna tidskrift) gjordes också ett nyval. Överstelöjtnant Stefan Hansson som avböjt omval ersätts av major Mats Nilsson, utbildningschef vid Artilleriet Stridsskola. Efter en dryg halvtimma kunde omvalde ordföranden och mötets ordförande, Anders Svensson avsluta årsmötet. Efter ett kort konstituerande möte utsåg styrelsen Jonas Lotsne till vice ordförande, Lars Mörrby till sekreterare samt Håkan Hörstedt till kassör. Artilleri & Luftvärn

Major Mats Nilsson, verksam vid Artilleriets Stridsskola, är ny i styrelsen efter överstelöjtnant Stefan Hansson som avböjt omval.

35


Biträdande övningsledaren, Thomas Karlsson:

”Aurora 2017 – behövlig och efterlängtad” Det var den största övningen inom Försvarsmakten på 24 år – Försvarsmaktsövning Aurora 2017. Drygt 22 000 soldater och officerare deltog men hur gick det? Vilka erfarenheter har dragits. För Artilleri & Luftvärn redogör biträdande övningsledaren, överste Thomas Karlsson för sina intryck av övningen. ”Efter 24 års ”väntan” är Försvarsmaktsövning Aurora 17 genomförd. Men, varför använder jag ordet ”väntan”? Som planeringschef och biträdande övningsledare har det varit möjligt att se de förändringar i engagemanget som skett från planering till genomförande. Inledningsvis, från mitten av 2015, påbörjades planeringen med hög intensitet. Vid denna tidpunkt fanns en övertygelse om vikten av att genomföra en övning av den aktuella storleken och möjliggöra samövningen med alla stridskrafter och funktioner tillsammans med civila och internationella aktörer.

För hög ambition? Trots övertygelsen om behovet av övningen fanns tendenser till åsikter att planeringen startade för tidigt och ambitionen var för hög. Detta var en logisk konsekvens utifrån den strategiska ”time out” som förevarit. Personal i och utanför planeringskretsen uppfattade att det fanns annan prioriterad verksamhet före 2017. Det fanns andra viktiga uppgifter att göra under planeringsskedet. Detta var naturligtvis i stort helt rätt och en naturlig reaktion. Planeringen hade oavsett detta en hög prioritet. Detta innefattade självklart, vilket var viktigt, på vilket sätt vi skulle agera med vår egen luftvärnsbataljon på fastlandet och Gotland. Det var samtidigt en stor utmaning att planera de utländska luftvärnsförbandens deltagande i övningen, bestående i att bland annat erbjuda relevanta övningsmoment, särskilt för det franska förbandet. Planering för att öva verkansprocessen startade tidigt. 36

Markant förändring Efter årsskiftet 2016/2017 skedde en flagrant förändring i hela organisationen. Den engagerade och professionella personal som deltog i planeringen, och det var många, visade vid denna tidpunkt en ökad entusiasm till övningens genomförande. Trots många utmaningar i slutskedet av övningsplaneringen ökade engagemanget och den positiva attityden än mer. Denna attityd och förutsättning återspeglades under hela genomförandet bland alla deltagare i krigsförband, internationella förband, civil personal i totalförsvarsmyndigheter och övningsledningen. En förklaring kan vara att vi faktiskt har väntat på detta – äntligen! Att träna på det som är kärnverksamhet - att utveckla och upprätthålla operativ förmåga och effekt för att försvara riket är troligen det mest motiverande vi kan göra. Så dags för genomförande! Övningen genomfördes i fyra skeden i södra Sverige med fokus på Göteborg, Mälardalen och Gotland mellan den 11 till den 29 september. Det första skedet, förberedelseskedet, innefattade förbandsförberedelser företrädesvis på garnisoner, en del operativa transporter samt mottagning av internationella förband. Det sistnämnda skedde i Göteborg genom att öva värdlandsstöd. Trots en del friktioner (väntade och oväntade) mottogs och integrerades luftvärnsbatterierna från USA (Patriot) och Frankrike (SAMP/T) på ett utmärkt sätt. Övad organisation och övningsledning i Göteborg visade ett flexibelt och handfast agerande. Efter integrationen omgrupperade det franska batteriet till Utö och det amerikanska till norra Öland. Artilleri & Luftvärn


Stridsparet Tobias Andersson, Kungsbacka samt Daniel Malmström från Uppsala (skymd) som tillhör 31:a underrättelsebataljonen från K 3 i Karlsborg, var två av 19 500 soldater och officerare som deltog under Aurora 2017.

Artilleri & Luftvärn

37


Förmågeskede Den 18 september inleddes förmågeskedet med andra brigadens utgångsgruppering norr Mälaren för att avvärja luftlandssättning och därmed möjliggöra samträning av förband. En framgångsfaktor för funktionen indirekt bekämpning och verkan i inledningen och fortsatt under Aurora 17 var genomförandet av funktionsövningen, Brigadunderstödsövning 17, före övningen, vilket uppfattas varit positiv för att samöva och utveckla funktionen och funktionskedjan. Operativa transporter genomfördes i stor skala på marken, i luften och till sjöss. Luft- och sjöstridskrafter genomförde spridning, basering, gemensam sjömålsbekämpning och samträning. Samträningen på Gotland var i inledningen på detta skede av hög prioritet. Den 22 september genomförde fienden ett öppet angrepp med bland annat luftlandssättning norr Mälaren. Vid sammanstöt med motståndaren i Kungsängen

visades stor flexibilitet och ”ageratänkande” när artilleribataljonen öppnade eld och genomförde bekämpning från E 18 i anslutning till omgruppering från Enköpingsterrängen i sydostlig riktning.

Gemensam luftlägesbild – en utmaning En redan känd svårighet innebar utmaningar att erhålla en gemensam luftlägesbild, särskilt under förmågeskedet, i förhållande till det skarpa/riktiga luftlägesbilden. Planeringen av luftrummet är komplicerat i en övning som denna. Övningsutbytet för luftvärn, särskilt det franska bedöms inte till fullo ha tillgodosetts på det sätt som tanken var innan övningen bland annat på grund av luftrumsproblematik. Trots detta var både det amerikanska och franska förbandens personal mycket nöjda med övningen. Resurserna kraftsamlades sedan till en stor gemensam operation i försvarsskedet söder

Övningsutbytet för luftvärn, särskilt det franska bedöms inte att till fullo ha tillgodosetts på det sätt som tanken var under planeringen av Aurora 2017, bland annat på grund av luftrumsproblematik.

38

Artilleri & Luftvärn


Överste Thomas Karlsson Mälaren mot Nyköping-Oxelösund – fientlig luftlandsättning och landstigning avvärjdes. Internationella förband var i A- respektive B-styrkan. Vi möjliggjorde viktig samövning med internationella förmågor i en och samma uppgift. Exempelvis understödde ett det amerikanska attackhelikopterförbandet andra brigadens anfall. Dessutom var internationella förband även motståndare, vilket gav en realistisk förutsättning i striden. Artilleribataljonen genomförde i slutet på försvara-skedet skarp bekämpning från terrängen nära Trosa mot Aspö öster Nyköping/Oxelösund. Denna verksamhet bevittnades av stats- och försvarsministern samt av en imponerande samling av journalister. Denna gemensamma operation var behövlig och efterlängtad. Avvecklingskedet avslutande övningen med återtransporter till garnisoner på ett säkert sätt utan överraskningar. Sista förbandet (Första transport- och trafikkompaniet) som planerad eftersläntrare var i ”bås” ungefär halv nio på kvällen söndagen den 1 oktober. Den civil-militära verksamheten tillsammans med totalförsvarsmyndigheter samt hemvärnförbandens viktiga roll och genomförande kan inte nog understrykas – mycket bra! Verkansprocessen genomfördes i stridskraftsgemensamma bekämpningsmoment med gott resultat under övningen. Framtida övningar bör träna verkansprocessen som en fullskalig och integrerad del av den ordinarie stabsprocessen på

var planeringsansansvarig och biträdande övningsledare för Försvarsmaktsövning Aurora 2017. Sedan första januari i år är han chef Mellersta Militärregionen med stab grupperad på Livgardet i Kungsängen. Han är infanteriofficer från grunden med tjänstgöring bland annat på I 11 i Växjö. Thomas Karlsson är gift och har fyra barn. På fritiden gillar han att snickra samt förkovra sig inom sitt historiska intresse. operativ nivå, där de taktiska staberna hålls i fokus för verkansprocessen. Brigadledningen visade en god förmåga att samordna den indirekta elden med manöverförbandens eld och rörelse för att lösa taktiska stridsuppgifter. Övningen har inneburit att försvarsmakten har ökat den operativa förmågan och utifrån företrädevis förväntade friktioner vid övade förband fått massor av erfarenheter mot fortsatt förmågeutveckling. Aurora 17 har genomförts över förväntan och genomsyrats av professionalism, engagemang, positiva attityder, vilja och flexibilitet. För mig har det varit en ynnest att få vara med på denna resa. En resa som fortsätter, för att citera Abraham Lincoln; ”Jag går makligt, men jag går aldrig tillbaka”.

Fakta • Ca 22 000 deltagare: 19.500 från FM varav ca 1.600 i övningsledningar, förbands- och stabsinstruktörer m.m., 2.000 internationella aktörer från åtta länder, 500 civila aktörer. • Ca 30 Hv förband (bataljon, kompani och pluton)-”all time high”. • Ca 150 fartyg och båtar. • Ca 100 luftfarkoster: 757 flygföretag, varav Blå: 459, Röd: 298. • 7 järnvägstransporter och åtta färjetransporter. • 76 flygtransporter. • 350 landsvägstransporter, 1.100 kubikmeter fordonsdiesel förbrukades, motsvarande en Volvo XC 70 som kör 70 343 varv runt jorden. • 2.600 kubikmeter marindiesel. Artilleri & Luftvärn

39


Granatkastarpansarbandvagn 90:

Rekordsnabb utveckling av nytt bataljonsartilleri Om ungefär ett och ett halvt år ska det nya svenska bataljonsartilleriet handhas av värnpliktiga soldater. Frågan är om inte utvecklingen av nya Granatkastarpansarbandvagn 90 (grkpbv 90) slår svenskt rekord när det gäller att ta fram ett nytt, kvalificerat försvarsmaterielsystem? Markstridsskolans projektledare, major Nils Carlsson från A 9 berättar om det pågående utvecklingsarbetet. ”Det är inte tal om att markstridsbataljonernas nya bataljonsartilleri, granatkastarpansarbandvagn 90 har utvecklats i ett mycket snabbt tempo. Bara två månader efter att FMV lade sin beställning till leverantören BAE System Hägglunds i Örnsköldsvik, dagen före julaftonen 2016, skedde provskjutning med en testrigg. Om drygt ett år, hösten 2019, levereras de första vagnarna till Försvarsmakten. Ytterligare ett år senare ska de första vagnarna vara förbandssatta och handhas av värnpliktiga soldater. De 40 beställda vagnarna kommer att ge en ökad tillgänglighet av den indirekta elden, vilket är målsättningen för projektet när de första vagnarna är operativa 2020. Samtidigt kräver den mycket tuffa tidplanen och ekonomin hårda prioriteringar för att lösa behovet av indirekt eld vid den mekaniserade bataljonen.

Beprövade systemlösningar Granatkastaren baseras på beprövade komponenter och systemlösningar. Förutom återanvändning av de anskaffade 90-chassierna från AMOS-projektet återanvänds även tröghetsnavigeringssystemet POS 2 med tillhörande pjäspresentationsenhet (PPE). Utöver det försöker projektet att åter-

40

bruka så mycket befintliga komponenter som möjligt för att både hålla nere kostnaderna för nyanskaffningar men även behålla systemlikheter med övriga 90-familjen. Vagnen är också förberedd för att kunna uppgraderas när nya behov och resurser tillkommer. Exempel på uppgradering kan vara sekundärbeväpning, rökkastare, elektriska riktväxlar eller mer avancerade sambands- och ledningsstödssystem. Eldrören är nyproducerade men ska kunna skjuta den införskaffade ammunitionen till 120 millimeterssystemet. Stridsfordon 90 är i grunden en stabil plattform att bygga på och det skapar förutsättningar för att kunna skjuta verkanseld i första eldöppnande, jämfört mot idag då det inte sällan krävs sättningsskjutningar.

Hög framkomlighet Framkomligheten för Grkpbv 90 blir motsvarande de andra fem typerna i 90-familjen. Vagnen kan grupperas på två minuter och vara beredd att omgruppera en minut efter sista eldöppnandet. Detta gör att omloppstiderna kan minskas med 15-20 minuter jämfört med dagens dragna system. Varje minut som kan sparas gör att tillgängligheten av den indirekta elden ökar för bataljonen, vilket länge har varit efterfrågat.

Artilleri & Luftvärn


Personal från Markstridsskolan är redo för ett nytt försöksmoment. Foto: Hans Ivansson, FMV.

Organisationen kommer att motsvara dagens dragna granatkastarplutoner, där en vagn ersätter en bandvagnsdragen granatkastare. Stridstekniken kommer inledningsvis att likna dagens granatkastare, men i takt med att vunna erfarenheter tillsammans med nya fordon och förändringar av tekniska system tillförs kommer möjligheter att förändra stridstekniken, och därmed höja operativa effekten. Grkpbv 90 kommer att ingå i de mekaniserade bataljonerna och därmed även ingå i den befintliga logistikkedjan, exempelvis avseende ammunition och reservdelar.

Fyra personers besättning Fyra personer utgör besättningen; förare, vagnchef och två laddare. Under arbetsmetodproverna har projektet kommit fram till att vagnchefen tillika är riktare. Detta skapar förutsättningar för att laddarna kan hantera vapnet samt förbereda och iordningställa ammunitionen. Vapnet utgörs av två mynningsladdade, slätborrade eldrör och laddas inuti vagnen. Personalen är splitterskyddad under hela stridsförloppet. Pjäsen laddas genom att ammunitionen placeras på en laddbrygga varefter en av laddarna för in granaten i en laddtub.

Artilleri & Luftvärn

Inom loppet av två år, vilket kan vara ett svenskt rekord för anskaffning av kvalificerad försvarsmateriel, har BAE Hägglunds och FMV tillsammans med Markstridsskolan i Skövde tagit fram en prototyp till nytt bataljonsartilleri, Granatkastarpansarbandvagn 90. Foto: Hans Ivansson, FMV. 41


Laddtuben förs sedan framför eldrörsmynningen, då en mekanism öppnas och granaten glider ner i eldröret. Båda eldrören kan laddas samtidigt men avfyras ett i taget när vapnet efter rekylen, är till bords. Huvuddelen av tekniken i vagnen baseras på mekaniska lösningar. Det tillsammans med stor grad av manuell hantering gör att den tekniska lösningen blir robust. ”Enkelheten är en stor fördel. Inga datorer finns som behöver uppdateras och konceptet bygger på standardammunition, vilket gör att det fungerar i alla lägen. Skulle det behövas går det även att ladda och rikta utifrån”, berättar FMV:s projektledare, Lars Taraldsson.

56 granater i magasinen Granatkastarpansarbandvagnen är anpassad för den ammunition Försvarsmakten redan har anskaffat. I första hand spränggranater och hårdmålsgranat 94 (Strix) är centrala förmågor. Det har gjort att vagnen har ett magasin om 56

spränggranater och 6 stycken hårdmålsgranater förvarade i stridsutrymmet. Att vidmakthålla förmågan att både kunna nedkämpa med spränggranater och med hårdmålsgranater har varit ett av Försvarsmaktens grundkrav. Under hösten 2019 inleds utbildning av förband. De första vagnarna kommer att vara förbandsatta under 2020. Inledningsvis genomförs en ombeväpning av de befintliga granatkastarplutonerna där dagens dragna pjäser ersätts med en grkpbv 90. Därefter genomförs en succesiv modernisering i den takt metoder och materiel tillförs. Målsättningen är att fullt ut splitterskydda plutonen. I vilken omfattning granatkastarpansarbandvagnarna kommer att bli ”autonoma” återstår att se och är en av flera framtida vägvalsfrågor för bataljonsartilleriet. Grkpbv 90 är en plattform som går att utveckla vidare och kommer att ge ett rejält tillskott av indirekt eld och därmed operativ effekt för de mekaniserade bataljonerna.”

FMV:s projektledare, Lars Taraldsson (tvåa från vänster) diskuterar utvecklingsarbetet med representanter för leverantören BAE Systems Hägglunds och Försvarsmakten. Foto: Hans Ivansson, FMV. 42

Artilleri & Luftvärn


Nils Carlsson Nils Carlsson är funktionsföreträdare indirekt eld vid Markstridsskolans och tjänstgör vid utvecklingsenheten. Där arbetar han med utveckling med flera utvecklingsprojekt bland annat Granatkastarpansarbandvagn 90. Nils är artillerist och sedan han genomförde värnplikten på A 9 har han, sånär som på tre månader, haft sin grundplacering på A 9. Han reser och ser gärna på fåglar.

Granatkastarpansarbandvagn 90 kommer att vara operativ inom de mekaniserade bataljonerna från och med 2020. Foto: Hans Ivansson, FMV. Artilleri & Luftvärn

43


Passiva sensorer - svåra att upptäcka Det pågår nu på en rad olika områden inom såväl Försvarsmakten som FMV ett febrilt arbete med att införa ett nytt system för medelräckviddigt luftvärn. Ett system som är långt mer än bara eldenheter, aktiv radar och kommunikation. I systemet finns också en planerad anskaffning av passiva sensorer. Men, hur fungerar denna typ av sensorer och vilken effekt ger de? Det förklarar förre luftvärnsofficeren Robert Humeur som numera arbetar inom Saab. ”Ett luftvärnsförband ställer stora krav på den information som förbandet använder för att leda sin insats. En del av denna kommer från sensorer som ingår i förbandet, exempelvis UndE 23, medan viss information kommer från externa resurser. Summan av denna information ska ge förbandet tillräcklig förvarning för att möta en motståndare och samtidigt tillräcklig noggrannhet för att rätt mål ska bekämpas. Ju längre räckvidd ett luftvärnssystem har desto större krav ställs generellt på förbandets informationsförsörjning, både vad gäller förvarning och noggrannhet.

Patriot ställer nya krav på information I Sverige har luftvärnet traditionellt förlitat sig på aktiva sensorsystem (radar) för att skapa sin egen lokala lägesbild och nyttjat LuLIS för förvarning och identifiering. Detta koncept har fungerat bra för de typer av luftvärnssystem som nu är i bruk, men ett införande av Patriot kommer ställa nya krav på luftvärnets informationsförsörjning. En eldledningsradar med lång räckvidd ingår redan som en viktig del i detta system, men systemet behöver kompletteras med ytterligare sensorer, både aktiva och passiva. Det har i flera utredningar, bland annat Huvudstudie Luftvärn, konstaterats att luftvärnsförband med enbart aktiva radarsensorer är mycket sårbara mot en kvalificerad motståndare. Därför har luftvärnet under flera år undersökt akustiska, elektrooptiska och signalspanande komplement till radar. Fördelen med dessa är att de är helt ”tysta” för en motståndare och därmed mycket svåra att upptäcka och bekämpa. Dessa passiva sensorer tillför nödvändig förvarning för nya medelräckviddiga luftvärnssystem, men ökar även förmågan hos verkanssystem med kort räckvidd och höjer överlevnaden för förbandets radarsensorer.

Electronic Support Measures Begreppet signalspaning ger lätt associationer till hemlig underrättelseverksamhet, men den typ av signalspaning som är intressant för ett luftvärnsförband benämns Electronic Support Measures (ESM) och avser taktisk signalspaning med uppgift att upptäcka, identifiera och lägesbestämma radar- och radiosändare. 44

Artilleri & Luftvärn


Robert Humeur Robert Humeur arbetar med affärsutveckling och försäljning av telekrigssystem vid Saab i Järfälla. Efter en officerskarriär inom Försvarsmakten började Robert vid Saab i augusti 2017. Som officer har han många års operativ erfarenhet av telekrig och sensorer; inom luftvärnet, vid marina ytstridsförband samt med helikoptersystem i Afghanistan. Robert har en Master of Science inom Information Warfare från Naval Postgraduate School, Norfolk i USA.

Ett ESM-system har förmågan att dels mäta vilken riktning en signal kommer ifrån, men kan även undersöka själva signalen och ge en indikation på t.ex. vilken typ av radar som har skickat ut den och vad den används till i varje ögonblick. Utifrån denna information kan man sedan bestämma vilken typ av plattform som just denna typ av radar sitter på samt vad den för tillfället gör och därmed ge ett bra underlag för identifiering av denna. Just förmågan att särskilja olika plattformar är ett viktigt stöd till en luftlägesbild där mål som upptäckts av förbandets egna radarstationer kan kompletteras med en identitet. ESM-system kan inriktas av luftvärnsförbandets sensorledare i syfte att fokusera sin spaning mot radarmål som ännu inte identifierats och korrelera sin information med den lokala luftlägesbilden. En radar är beroende av att den utsända signalen färdas till målet, reflekteras av målet och sedan färdas tillbaka till radarstationen igen (benämns ”tvåvägsutbredning”). Eftersom ett ESM-system endast är beroende av att signalen färdas från den sändande radarn till ESM-systemet (benämns ”envägsutbredning”) så kan som regel ESM-system upptäcka en radar på mycket längre avstånd än en radar själv mäter in mål på. Artilleri & Luftvärn

Ett avancerat nätverk av sensorer samverkar för att lägesbestämma ett mål. Illustration: Saab AB.

45


Ett system av typen Electronic Support Measures (ESM) är endast beroende av att signalen färdas från den sändande radarn till ESM-systemet och kan därmed som regel upptäcka en radar på mycket längre avstånd än en radar själv mäter in mål på. Grafik: Saab AB

Lång räckvidd Den långa räckvidden hos ESM-sensorer kan användas för att ge tidig förvarning om inkommande hot, långt innan luftvärnsförbandets egna radarsensorer kan upptäcka det. Med en enda mottagande ESM-sensor kan hotets identitet samt riktningen till hotet bestämmas (Direction Finding, DF). Med flera sensorer kan även hotets position bestämmas, på samma sätt som luftvärnsförband länge krysspejlat störflygplan med hjälp av störbäringar från flera radarstationer. Detta sätt att skapa en lägesbild kan exempelvis användas i situationer då man vill vara radartysta med förbandets radarsystem tills ett engagemang skall börja. I Sverige har fartygsförbanden en lång tradition av att använda ESM-system som en viktig komponent i sin stridsledning. Stora delar av dessa förbands erfarenheter kan mer eller 46

mindre direkt tillämpas inom luftvärnet och dessutom finns stora samordningsvinster om man tillser att samma familj av ESM-system används av båda förbanden. Sjöstridsskolan har idag en mycket väl fungerande utbildningslinje för operatörer och utbildar redan telekrigpersonal åt andra delar av Försvarsmakten. Samordning av system borde även innebära minskade underhållskostnader och enklare reservdelsförsörjning. Försvarsmakten står de kommande åren inför en rejäl modernisering där luftvärnet är ett av de truppslag som kan väntas få störst förstärkningar. Det är ett omfattande arbete och många avvägningar som ska göras innan detta är klart och balansen mellan sensorer och andra ingående delar i förbandet lär bli föremål för diskussion. Luftvärnet verkar stå väl rustat för detta arbete, framförallt tack vare det omfattande studiearbete som gjorts de senaste åren.” Artilleri & Luftvärn


Statlig utredning föreslår:

Avvakta anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Betala medlemsskapsfakturan i tid! Föreningen Artilleri och Luftvärnsklubben är beroende av sina medlemmar och därmed också medlemsavgiften för att kunna bedriva en bra verksamhet. Tidskriften Artilleri & Luftvärn ges ut av klubben fyra gånger per år och skickas ut till alla medlemmar. Utöver detta anordnas seminarier med intressanta föreläsare samt klubbmöten. Sedan några år tillbaka faktureras medlemsavgiften enligt en ny rutin i föreningen, vilket underlättar styrelsens uppföljning av medlemsavgiften. Huvuddelen av föreningens medlemmar betalar sin medlemsavgift i rätt tid. Dock finns det medlemmar, cirka 30 – 40, som år efter år inte betalar fastställd avgift. Under våren 2018 kommer en arbetsgrupp ur styrelsen att gå igenom det aktuella medlemsregistret och följa upp betalningarna för de senaste åren. De medlemmar som inte gör rätt för sig kommer att tillskrivas av styrelsen och kan komma att uteslutas ur föreningen om inte medlemsavgiften betalas. Har du frågor angående ditt medlemskap eller betalningen av din faktura, ber vi dig kontakta medlemsansvarig Lars Mörrby på telefon 070-217 02 16 eller via e-post: info@artlvklubben.se. Utträde ur föreningen ska anmälas till medlemsansvarig. Artilleri & Luftvärn

Avbryt pågående anskaffning av medelräckviddigt luftvärn och senarelägg inköpet. Då frigörs tolv miljarder som behövs för att öka den operativa förmågan som annars inte skulle vara möjligt. Förslaget kommer från statliga utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov och utredaren Ingemar Wahlberg. Utredningen konstaterar att Försvarsmaktens materiel efter 2020 vid en oförändrad ekonomi succesivt blir mindre relevant utifrån ställda krav och uppgifter. Den operativa förmågan kan efter hand inte bevaras efter 2020. Ambitionsnivån kommer behöva sänkas för att uppnå nödvändig balans mellan resurser och uppgifter. Istället för att köpa Patriot för utredningen fram ett alternativ att använda en del av de 12 miljarder kronor som frigörs till att förbandssätta luftvärn ur förbandsreserven bestående av robot 70 och robot 90. Detta skulle i så fall vara ett första steg mot brigadluftvärn och kunna vara en interimslösning till dess ett annat system anskaffas. Tekniskt görs bedömningen att det är fullt möjligt att få igång ett antal eldenheter av 70 respektive 90 och använd dem under några år.

Besvärande materielbrister Utredningen pekar på en rad besvärande materielbrister i dagens organisation. När det gäller luftvärn och artilleri nämns bland annat att brigadluftvärn saknas helt vilket ger en sänkt operativ förmåga samt att samtliga marinens fartyg, inklusive Visbykorvetterna, saknar robotluftvärn

vilket tillåter en angripare att från medelhög höjd ohotad göra vapeninsatser mot fartygen. Förmågan att skydda flygbaser med luftvärn är också otillräcklig. För att åtgärda bristerna lämnar utredningen sedan förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra i en utökad ekonomi i tre nivåer. Totalt handlar det om 168 miljarder kronor. Det första steget enligt Ingemar Wahlberg är att öka luftvärnsförmågan samt indirekt bekämpning inom markstridskrafterna (kostnad cirka 9 miljarder) genom att anskaffa fler robotsystem 98 motsvarande ytterligare en bataljon samt ett icke specificerat antal Archerpjäser. Nästa steg är anskaffning av luftvärn (cirka 10 miljarder) med högre höjd- och större yttäckning än robotsystem 98. Systemet behöver ha en rörlighet som medger att det kan integreras i brigaderna och delta i den rörliga markstriden. Utredningen för också fram att ett medellångräckviddigt luftvärnssystem med långa bekämpningsavstånd och förmåga mot ballistiska robotar, typ Patriot, är överkvalificerat och därmed inte kostnadseffektivt eller lämpligt för skydd av markstridskrafterna. I det tredje steget finns fortsatta förbättringar av luftvärnsförmågan till en kostnad på cirka 10 miljarder. 47


Anskaffning av Patriot rullar vidare USA:s utrikesdepartement har nu visat tummen upp för den svenska regeringens begäran om att anskaffa Patriot-systemet. I ett uttalande från Defense Security Cooperation anges det maximala taket för den totala anskaffningen till 3,2 miljarder dollar, ungefär 25 miljarder kronor.

USA:s utrikesdepartement har beslutat att godkänna en möjlig exportorder av Patriot till Sverige. Det framgår nu av en så kallade certifiering som USA:s Defense Security Cooperation Agency offentliggjorde och överlämnade till kongressen tisdagen den 26 februari. Att nu priset som presenteras är 3,2 miljarder dollar och inte dryga en miljard som tidigare framkommit beror på att FMV har begärt ett långsiktigt pris på en anskaffning av såväl system som missiler för att få framtida handlingsfrihet. – Jag vill poängtera att den förfrågan som FMV framställt till den amerikanska regeringen är ett maximalt pristak och en startpunkt för kommande förhandlingar, säger Joakim Lewin, som är ansvarig på FMV för planeringen av nytt, medelräckviddigt luftvärn. Den summa på drygt tio miljarder som framkommit i media är ett pris på den första beställningen på huvuddelen av systemet, enligt FMV. – Vi har helt enkelt tagit till så att vi ska slippa skicka en ny begäran till kongressen om Försvarsmakten skulle behöva anskaffa fler missiler, säger Christer Mellgren, projektledare för Patriot vid FMV. 48

I ansökan till kongressen är den svenska begäran specificerad. Om nu inte kongressen lägger in sitt veto kan förhandlingar inledas inom loppet av en månad.

300 robotar Av specificeringen framgår att Sverige begär att få köpa fyra Patriot eldenheter med radar (AN/MPQ-65), stridsledningscentraler (AN/MSQ-132) med vardera tre lavetter (M903) och tillhörande utbildningspaket. När det gäller robotar har FMV tagit höjd för att totalt anskaffa 300 stycken, varav 100 MIM-104E (GEM-T) samt 200 hundra av den senaste versionen Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3). GEM-T är en något större robot med kraftigare laddning och längre räckvidd med optimerad verkan mot flygplan. Officiell räckvidd anges till 80-100 kilometer. PAC-3-roboten är optimerad för att verka mot ballistiska robotar. Huvudleverantörer för systemet är Raytheon Corporation in Andover, Massachusetts samt Lockheed-Martin, Dallas, Texas. Artilleri & Luftvärn


Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten

Fakta Så här fungerar försäljning av försvarsmaterial för export i USA: En stor andel av den avancerade försvarsmateriel som tillGenom denna metod blir försäljningen också ett politiskt verkas i USA säljs endast genom så kallad Foreign Military ställningstagande från amerikansk sida – man säljer till Sales (FMS). På så sätt säkerställer amerikanska staten att dem som man anser att det är fördelaktigt att sälja till. de har kontroll på exporten men också att de kan samordna Med kongressens godkännande kan DSCA utarbeta en försvarsindustrins produktion. För att sköta detta finns offert som skickas till aktuell kund. en organisation som heter Defense Security Cooperation När det gäller Patriotanskaffning är det viktigt att poängAgency (DSCA) som lyder under Utrikesdepartementet. tera att FMV inte för någon förhandling med tillverkande Ett land som vill köpa materiel kan först skicka in ett Letter industrier utan endast med amerikanska staten. Avtalet of Request for Price and Availability. Det resulterar i ett blir därmed mellanstatligt. När väl FMV fått en offert som svar på om produkter kan säljas och ett ungefärligt pris. myndigheten tycker är bra behöver den svenska regeringen Vill man som köpare gå vidare får man skicka ett Letter of godkänna att ett mellanstatligt avtal ingås och materielen Request for a Government-to-Government Letter of Offer beställas. and Acceptance. Om anskaffningen rör känslig materiel Mer information hittar du på DSCA hemsida eller har ett högt värde måste det godkännas först av ame(http://www.dsca.mil/) och i den Customer Guide som rikanska utrikesdepartementet och sedan inte motsägas kan laddas ner. av kongressen.

Artilleri & Luftvärn

49


Artilleri- och luftvärnsklubben

KALLELSE SEMINARIUM

Artilleri- och Luftvärnsklubben bjuder tillsammans med Granatkastarteknisk Förening (GrkTf ) och Pansarvärsklubben in till gemensamt seminarium enligt tidigare års tradition. Temat för årets seminarium är framtidens markstridskoncept inom Försvarsmakten. Aktuell information om temat presenteras från Högkvareteret respektive föredragshållare från respektive arrangörsförening. Tid: Tisdag 15 maj kl. 12.30 - ca 20.00 (inkl. middag till självkostnadspris, 285 kronor) Plats: K1 ovanför stallet, stora salen, samling vid vakten samt middag på mässen K1, Lidingövägen 28, Stockholm. Före seminariet håller genomför GrkTF och PV-klubben respektive årsmöten kl. 10.15-11.30. Anmälan: till Artilleri- och Luftvärnsklubbens sekreterare, Lars Mörrby, lars.morrby@fmv.se alt. 070-217 0216, Anmälan senast: 30 april Ange i samband med anmälan om du deltar på middag (betalas på plats) samt ditt personnummer. Ev. frågor besvaras av sekreteraren. Mer detaljer om seminariet inklusive preciserade föredrag presenteras på Artilleri- och Luftvärns-klubbens hemsida och Facebook i början av april månad. 50

Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

lars.morrby@fmv.se Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2018 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

JOAKIM LEWIN Bitr. redaktör joakim.lewin@fmv.se

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

51


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.