Artilleri & Luftvärn 4-2013

Page 1

Artilleri & Luftv채rn Artilleri-Tidskrift nr 4 2013Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Nr 4 | 2013 | årgång 142 Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 Linköping, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: hakan.horstedt@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr. redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68 Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad.

Innehåll Vice ordförande har ordet Skarp verksamhet stärker självkänslan____________________________ 4 MSS Kvarn - ledande i Europa____________________________________ 6 Årsmöte - kallelse till medlemsmöte_______________________________ 8 Norge avbryter anskaffning av Archer______________________________ 9 Major Bo Hansson President Obama på Sverigebesök_______________________________ 10 Joakim Lewin och Jonas Granberg Bankorrigerade tändrör________________________________________ 12 Skarp robotskjutning i 30-årspresent_____________________________ 16 Viktoria Välilä Övning Joint Challenge 2013____________________________________ 18 Löjtnant Kent Andersson Arthursupport vid världens mest rustade gräns_____________________ 20 Unikt samarbetsavtal mellan Försvarsmakten och SAAB______________ 22 Överste Anders Callert GSS/T under utredning________________________________________ 24 Försvarsmakten anskaffar nya infraröda sikten_____________________ 26 Omslagsbild: Solens morgonstrålar försöker att tränga igenom och lysa upp delar av robot 70-kompaniet och dess UndE 23 som grupperats som kompletterande säkerhetsradar inför skarpskjutning av robot 70 på Kabusa skjutfält öster om Ystad.

ISSN 004 – 3788 Artilleri & Luftvärn

Formgivning: Westberg & Höök Design AB, www.whdesign.se  Tryck: Rolf Tryckeri AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören.

3


Artilleri och Luftvärnsklubbens vice ordförande, överste Stefan Jönsson

Skarp verksamhet stärker självkänslan Som många av er läsare säkert har uppmärksammat har delar av Luftvärnsregementets enheter deltagit i både internationella och nationella insatser under det gångna året. Att delta i nationella insatser har förbandet erfarenheter av sedan tidigare men de uppmärksammade insatserna har varit av mer spektakulär typ, skyddet av de olympiska spelen och president Obamas besök. De positiva effekterna är många: – utmaningen i dessa insatser gör att personalen verkligen presterar på sin yttersta förmåga, – den positiva känslan av att göra skillnad när det verkligen gäller, – bekräftelsen som förmedlas via media att det vi gör är viktigt, – uppskattningen från de som förbandet stödjer när de får tillgång till våra system.

Förutom att delta i skarpa insatser har vi år också genomfört skarpskjutning med båda våra robotsystem, 70 och 97. Denna skarpa verksamhet är inte lika spektakulär och ger oss inte samma mediala uppmärksamhet men för oss på regementet och på bataljonen är det av avgörande betydelse att vi får genomföra skjutningarna. Att skjuta skarpt med våra robotsystem är inget vi gör till vardags och därför är de positiva effekterna på förbandet de samma som jag redovisat ovan. Årets skjutning med rb 97 på Vidsel i Norrland genomfördes som en förbandsskjutning där förbandet gick in i grupperingen, gjorde eldförberedelser och genomförde en fältmässig skjutning med perfekt resultat. Förbandet uppträdde fältmässigt 4

i stark kyla som är påfrestande på både luftvärnssystemet och personalen. Skjutningen med rb 70 genomfördes i samband med bataljonsövningen LEA utanför Ystad.

Presterade på topp Förbandet sköt 8 robotar som alla kom till verkan. Vädret satte skyttarna på prov, först med väntan på att få väderförhållanden som medgav skjutning och därefter skymning då dagen led mot sitt slut. Trots detta presterade alla på topp när skotten väl gick. De positiva effekterna av att genomföra skarp verksamhet får inte underskattas och måste få fortgå även om ekonomin Artilleri & Luftvärn


Luftvärnsregementets chef överste Sefan Jönsson (längst till höger), på besök i Afghanistan och förbandet FS 23.

ibland är ansträngd. Den skarpa verksamhet som vi på Luftvärnsregementet har genomfört i år har visat oss att våra system fungerar när det gäller, att individernas skicklighet gör att förbandet kommer till verkan och har stärkt förtroendet för våra system. En stark självkänsla och god förbandsanda är grundpelare i slagkraftiga förband. Att genomföra skarp verksamhet bidrar i stor utsträckning till att uppnå detta.

God Jul

Jag ber er, bästa medlemmar och läsare, att få önska er ett Gott Nytt År och en bra start på 2014!

Artilleri & Luftvärn

5


MSS Kvarn

Europas mest avancerade träningsanläggning för strid i bebyggelse Ett hotell där krypskyttar lurpassar. Ett kommunhus som beskjuts av stridsfordons kulsprutor. Nej, det är ingen ögonvittnesbeskrivning av strider i en förort till Damaskus utan ett möjligt scenario när en av världens mest avancerade anläggningar för strid i bebyggelse används. En anläggning som nu tagits i bruk på Markstridsskolan i Kvarn, norr om Borensberg i Östergötland.

Den fiktiva staden Spång består av ett antal kvarter med bostadshus med lekparker, hotell, livsmedelsbutik, ja, till och med ett Systembolag. Men det är inte kulisserna och de tomma byggnaderna som är det intressanta utan det är den avancerade sensoroch pyroteknik som installerats och utvecklats av leverantören Saab Training Systems i Jönköping på uppdrag av FMV. – När en övad kastar in en handgranat som briserar i ett rum får vi direkt en effekt i vårt utvärderingssystem. Likaså registreras verkan från beskjutning av olika vapentyper och det kan sedan utvärderas av förbandet efter att övningen slutförts, berättar kapten Johan Eklöf.

Exercise Control Det är Johan Eklöf som basar för anläggningen och leder utvärderingsteamet från spelledningens hjärta, Excon, som är förkortningen för Exercise Control. Ett torn i utkanten av anläggningen där övningsledaren kan se och avgöra var varje övad soldat befinner sig och vilka vapen som används. Excon har också möjlighet att lägga ut fingerade minfält eller simulera artilleri- eller robotbeskjutning. Det är hundratals kameror och sensorer som monterats i de hundratals rum som anläggningens 42 olika byggnader består av. Området är ungefär 500x500 meter stort och har 4-5 genomgående vägar där stridsfordon och stridsvagnar kan rycka fram. 6

Anläggningen levererades från FMV i våras och när den väl var invigd innebär det att svenska försvaret nu har tillgång till en av världens mest välinstrumenterade stridsträningsanläggningar. – Jag vet ärligt talat inte exakt hur många olika instrument i form av kameror, sensorer, detektorer och markeringsutrustningar det finns, men det är många. Genom att visa via konkreta, filmade situationer förstår soldaten eller gruppen vilka misstag som gjordes eller vilka korrekta åtgärder som vidtogs. Detta är mycket uppskattat av såväl de övade som förbandens övningsledare, säger Johan Eklöf. Avsikten är att SIB-anläggningen ska kunna genomföra cirka sju kompaniövningar per år. Då krävs att förbanden som genomför en sådan omfattande övning är samövad inom grupp och helst inom plutons ram. – En kompaniövning innebär att förbandet är på plats och använder anläggningen i 10-11 dagar. En vecka består av förberedelser, inklusive befälsutbildning, och de avslutande tre-fyra dagarna är övningsdagar för hela förbandet, förklarar Johan Eklöf. Området består av ett antal olika typer av byggnader. Där finns två teknikhus där instruktören kan gå uppe på en ramp och studera de övade och ge direkt återkoppling eller bara iaktta. Där finns även två villor med källare samt ett antal trevåningshus med balkonger som kan användas för inbrytningar. – Det så kallade ”kommunhuset” är vår högsta byggnad, fem Artilleri & Luftvärn


Planen är att sju övningar inom kompanis ram ska kunna genomföras på den nya anläggningen för strid i bebyggelse på Kvarns skjutfält i Östergötland.

våningar. Anläggningen består också av ett hus där skarp ammunition kan användas så att grupper kan öva rensning av byggnad, säger Johan Eklöf.

Utveckling av metoder Enligt Eklöf kan i stort sett alla inom armén förekommande vapensystem användas och skjutas med inom anläggningens område. Det arbete som nu intensifieras är att ta fram och utveckla en metodik för hur anläggningen ska utnyttjas på mest effektiv sätt. – Det finns också tankar på att öka anläggningens yta något i framtiden men detta är endast planer. Det finns också i gällande miljötillstånd en begränsning om hur många helgdagar som anläggningens kan nyttjas och detta måste vi naturligtvis ta hänsyn till när verksamheten planeras. Idag har vi tyvärr bara möjlighet att öva med arméns reguljära enheter trots att hemvärnet har visat mycket stort intresse för att öva med sina insatskompanier, säger Johan Eklöf. Artilleri & Luftvärn

Efter att förbandets övning har avslutats och det är åter på hemmaort kan varje deltagares insats analyseras mer detaljerat via den omfattande logg som registreras och sparas.

7


Kapten Johan Eklöf basar för den nya SIB-anläggningen som omfattar flera kvarter och 42 byggnader, varav ett femvåningshus.

Varje byggnad och rum är försedd med flera olika typer av utrustning för att registrera eller markera olika stridsscenarion.

Fakta – övningsteknik SIB Varje handeldvapen som används under en övning förses med en liten sändare med laser som skickar iväg information om vilket vapen som avfyrats. Sensorer monterade i varje rum känner i sin tur av vart skottet träffat och om någon som befunnit sig i rummet eller angränsande rum är träffade eller på annat sätt stridstekniskt påverkats av vapnets verkan. En dator i varje hus beräknar sedan hur den övade truppen påverkats av beskjutningen. Hela övningsförloppet registreras av Exercise Control och varje individs framfart loggas i en databas som efter övningens genomförande kan laddas ned och tankas vidare till andra datorer i olika format, något som medför att varje övat förband kan ta med sig data till förbandets hemort och utföra egna analyser i efterhand. MSS arbetar konstant med att ta fram och utveckla en metodik för hur anläggningen ska utnyttjas på mest effektivt sätt.

Kallelse till årsmöte Datum: 11 februari 2014, kl 15.00.  Plats: Militärsällskapet - adress Valhallavägen 104, 3 tr. Mötet avslutas med en enklare middag (kostnad för middagen är 50 kronor). Efter årsmötet hålls föredrag om artilleri och luftvärns utveckling. Anmälan senast 3 februari till lars.morrby@mil.se eller telefon 070-217 02 16 För mer information om årsmötet, se löpande uppdatering på www.artlvklubben.se 8

Artilleri & Luftvärn


Presstopp:

Norge avbryter anskaffning av Archer Beskedet kom för de allra flesta som en blixt från klar himmel och tajmingen var sämsta tänkbara. På samma dag, den 4 december, som artilleristerna firar sitt skyddshelgon, Santa Barbara, meddelade den norska regeringen sitt beslut om att Norge avbryter anskaffningen av Archerpjäser. Norska försvarsministern Ine Eriksen Söreide motiverar beslutet med att Archer inte fyller det norska försvarets behov: ­– Regeringen har konstaterat att Archersystemet inte kommer att nå Haerens krav på prestanda inom projektets tidsram, vilket innebär att regeringen fattat beslut om att avbryta samarbetet och inte genomföra någon seriebeställning av pjäser. Motsatt inställning har svenska beställaren, FMV. Generaldirektör Lena Erixon uttrycker förvåning över det drastiska norska beslutet. - Archer är ett modernt, snabbt och precist artillerisystem till ett bra pris. Utmaningen har varit att hitta balansen mellan skyddsnivå och vikt och det har vi uppnått. För FMV har det handlat om normalt utvecklingsarbete, säger Lena Erixon och poängterar att Sverige inte har några planer på att avbryta anskaffningen av Archer.

Förvåning och besvikelse i Boden På Artilleriregementet i Boden väcker det norska beslutet stor förvåning: –Samarbetet mellan användarna har hela tiden fungerat utmärkt och vi har haft samma mål och vision för artilleriet. Jag är därför förvånad och besviken över att norska regeringen fattar beslutet om att avbryta. Försvarsmaktens analys av projektet är att det går mot målsättningarna och de problem Artilleri & Luftvärn

Det var bara någon månad sedan som glada leenden avlösta varandra när de första Archerpjäserna överlämnades till FMV vid en ceremoni i Karlskoga. Idag är stämningen mindre uppåt efter det drastiska, norska beskedet om att avbryta samarbetet.

som funnits omhändertas på bra sätt, vilket är normalt i ett utvecklingsprojekt, säger A 9:s regementschef, överste Anders Callert i en första kommentar. Samarbetet med Norge har dock inte varit förgäves, enligt FMV. Sverige och Norge har delat på själva utvecklingskostnaderna för artillerisystemet och där har staten sparat många hundra miljoner. Däremot blir det färre system att slå ut driftkostnaden på i längden. - Vi har nu regelbunden kontakt med tillverkaren BAE Systems för att diskutera hur vi går vidare, säger Lena Erixon i ett pressmeddelande. Samarbetsavtalet om Archer omfattar förutom pjässystemet även uppgradering av artillerilokaliseringsradar (ARTHUR), eldledningssystem (ODIN), ammunition samt utbildning och övningar. Artilleri & Luftvärn kommer att återkomma till den nya situation som nu uppstått i kommande nummer. 9


Polisen och försvaret i samarbete

Obama skyddades av 61:a Luftvärnsbataljonen Redan några veckor innan president Obama landat på svensk mark hade 61:a Luftvärnsbataljonen fått ordern – övervaka luftrummet över Stockholm under presidentbesöket. När sedan den amerikanske president med sitt stora följe tryggt landade på Arlanda den fjärde september utfördes luftrumsövervakningen av 61:as sensorplutoner. Luftstridsledaren, major Bo Hansson berättar om deras lyckade insats.

I mitten av augusti begärde polismyndigheten i Stockholms län stöd av Försvarsmakten. Luftrumsövervakning med låghöjdstäckning stod högst på deras önskelista och insatsen var av större dignitet jämfört med den insats som samma polismyndighet begärt i samband med juni månads toppmöte inom NATO där Stockholm var den geografiska placeringen. Under det kommande besöket upprättade Transportstyrelsen ett inre och ett yttre restriktionsområde över Stor-Stockholm som all luftfart hade att förhålla sig till. I stort utgjorde Arlanda och Bromma kontrollzoner tillsammans det inre av de två områdena.

Leverera bästa låghöjdstäckning Bataljonens uppgift blev att till Flygtaktisk stab och Air Operation Center (AOC) leverera bästa möjliga låghöjdstäckning över Stockholm samt eskortvägen Arlanda-Stockholm City. Bataljonen löste uppgiften med fyra radarstationer som dygnet runt levererade en lokal luftlägesbild som beslutsunderlag till Flygtaktisk chef, allt under ett vakande öga av Secret Service. 10

Major Bo Hansson hann att föreviga en egen bild på Obamas limousine, ”The Beast” under kortegevägen till Kungliga Tekniska Högskolan.

I AOC satt ett polisbefäl med direktkontakt till Polisens kommenderingschef. Endast kommenderingschefen i en polisinsats får fatta beslut om eskalering, såsom avvisning av flygfarkost eller andra större beslut. Ett sådant beslut under insatsen var att ”stänga” Arlanda för start och landning, vilket gjordes under 20 min vid presidentens ankomst samt under 45 min vid avresan. Ett annat beslut var att inte ge landningstillstånd till ett flygplan från ett holdingbolag som skulle utföra en transport som inte var anmäld enligt gängse rutiner. Med stor spänning inväntade operatörerna Air Force 1 under förmiddagen den 4 september. Plötsligt dök Boeing 747-planet upp med transponderkod AF 01. När landningshjulen tog mark på Arlanda inleddes ett hektiskt dygn för radarpersonalen med upptäckt och identifiering av allt i luftrummet. Secret Service-agenten inledde sessionen sittande vid luftbeArtilleri & Luftvärn


Major Bo Hansson Major Bo Hansson är luftvärnsofficer och tjänstgör för närvarande som operationsledare vid Luftvärnsregementets 61:a luftvärnsbataljon. Han började sin officerskarriär vid Lv 4 i Malmö men flyttade till Lv 6 i Halmstad när Lv 4 i Ystad lades ned 1997.

vakarna i AOC men insåg snabbt att det gällde att ta rygg på operatörerna från luftvärnet. En timme efter det att president Obama anlänt till sitt nattviste, Grand Hotell, fångade två UndE 23 ett mål över en av Stockholms större öar med höjd 700 meter, fart 65 kilometer i timmen och spikrak kurs rakt mot centrala Stockholm. Nu blev det hektiskt vad hade radarn upptäckt? En polishelikopter med högsta beredskap får omedelbart uppgift från insatsledaren att genskjuta målet med uppgift att optiskt identifiera radarekot. Skulle helikoptern hinna i tid? Secret Service-agenten står upp och ställer frågor med en telefonlur i högsta hugg. Några sekunder innan agenten skulle vidtagit skyddsåtgärder för presidenten är helikoptern framme och meddelar att målet är optiskt identifierat som ett fågelsträck. UndE 23 är bra på att detektera, men vi vet inte alltid vad den ser. Ögon och optiska instrument är ett utmärkt komplement.

Tacksam flygtaktisk chef Överstelöjtnant Mats Brindsjö, chef för Air Operation Center, var mycket nöjd med den förmåga som luftvärnet levererade. – Luftvärnets radarstationer är ett bra komplement för att leverera en komplett luftlägesbild över operationsområdet, konstaterade Brindsjö. Flygtaktisk chef, generalmajor Micael Bydén, framförde efter genomförandet sitt tack till personalen ur 61:a för en väl genomförd insats. Som bevis på detta, finns ett handbrev, inramat och upphängt i bataljonsstabens korridor. Artilleri & Luftvärn

Centralt i Stockholms södra omgivningar stod en av Luftvärnsregementets UndE 23-sensorer grupperad. 11


Bankorrigerande tändrör

Studier pågår om ny artilleriammunition En ny typ av tändrör studeras och granskas just nu intensivt av både Försvarsmakten och FMV – bankorrigerande tändrör. Joakim Lewin och Jonas Granberg på Anskaffningskontor Mark, enheten för indirekt eld, presenterar det pågående arbetet för Artilleri & Luftvärns läsare.

Dagens artillerisystem har sitt ursprung i teknik som utvecklades under mitten på 1900-talet. Systemen utvecklades mot prestanda och kostnadskrav som motsvarade den tidens behov och viljan till risktagning. Trots att vi nu introducerar ett nytt pjässystem så har vi med oss ett stort arv av ammunition som från början utvecklats för att vara en del av ett yttäckande bekämpningssystem. Toleranser och tekniska lösningar på våra spränggranater och laddningar är dimensionerade för att uppnå en ytspridning och inte den precision vi önskar idag. Vi lever i en allt mer urbaniserad värld och sannolikt kommer framtida strider att genomföras i en miljö med mycket infrastruktur och många civila, oavsett om det är försvar av det egna landet eller en internationell insats.

Monteras på standardprojektil CCF står för Course Correcting Fuze eller på svenska bankorrigerat tändrör. Namnet beskriver på ett bra sätt att det är ett tändrör som monteras på en i övrigt vanlig projektil. Utöver att utgöra tändrörsfunktionen ska det även på något sätt bidra till att justera projektilens bana och på så sätt öka sannolikheten för verkan i målet. För att förbättra möjligheterna att träffa ett mål måste ett CCF-system på något sätt kunna beräkna hur den ska styra. Som vid all annan styrning kommer man inte ifrån de grundläggande principerna: 1. Projektilens läge, 2. projektilens rörelsehastighet och rörelseriktning, 3. beräkning av önskad rörelseriktning, 4. applicering av styrning för att uppnå en förändring, 5. tillbaka till punkt 1.

Joakim Lewin Anställd på FMV som chef för enheten Indirekt Eld inom Anskaffningskontor Mark (AK Mark).

12

Projektilens läge kan bestämmas antingen med en intern eller extern metod. Internt i ett CCF kan det till exempel ingå en GPS-mottagare. Då kan läge och rörelse beräknas med stor noggrannhet och kontinuerligt längs banan. Även enklare lösningar som till exempel accelerometrar skulle kunna nyttjas som intern lösning. Accelerometrar har betydligt sämre noggrannhet men är billigare. Nackdelen med GPS är dess relativt stora känslighet för elektronisk störning. Fördelen är att systemlösningen är enkel och när man väl avfyrat en projektil sköter den sig själv. Artilleri & Luftvärn


Jonas Granberg Jonas Granberg är civilingenjör och jobbar på FMV som ansvarig för indirekt eld ammunition.

Extern lösning I en extern lösning genomförs läges- och rörelsebestämningen från en annan plats. Enklast görs detta med en radar. Används flera radarantenner kan precisionen i mätningen ökas. Nackdelen med en radarlösning är framförallt systemets komplexitet samt att radarns räckvidd är gränssättande. Fördelen är att den totala kostnaden bör kunna hållas lägre.

Det betyder med en normalfördelad spridningsbild att ”alla” skott kommer att träffa inom 150 meter från medelträffpunkten. Rent teoretiskt kan även andra metoder än radar användas. Radiofyrar kan vara ett alternativ. Sannolikt kommer mer avancerade missiler inom en nära framtid ha hybridlösningar där GPS kompletteras av andra tekniker. För CCF, som har lite volym och bör ha låg kostnad, kommer detta att dröja. Problemet med styra en artillerigranat med ett CCF är att tändrörets dimension är begränsat och därmed kan bara en väldigt liten styryta nyttjas. Det en styryta gör, vare sig den verkar som en broms eller ett roder, är att genom att öka luftmotståndet och därigenom orsaka en kraft som förflyttar projektilen på ett önskvärt sätt. Den lilla styrytan ska påverka hela projektilens rörelseenergi i såväl längsled som dess rotation. Samtidigt måste projektilen behålla sin stabilitet, för att inte riskera att granaten börjar tumla. Artilleri & Luftvärn

Amerikanska artillerister apterar en typ av de bankorrigerande tändrör, amerikanska PGK, som FMV just nu studerar inför en möjlig svensk anskaffning.

13


Olika CCF använder olika metoder att styra eller korrigera. Principiellt kan man dela in dessa i de som styr kontinuerligt direkt när projektilen möter luft, till exempel genom att någon form av styryta (exempelvis fenor) riktas och därmed förflyttas projektilen. Fördelen är att tiden att påverka projektilen blir maximalt lång och man kan tidigt börja styra förutsatt att man kan beräkna hur. Den andra principen är att vid ett diskret tillfälle fälla ut en styryta, till exempel en broms. Väl utfälld ökar luftmotståndet och projektilen får en förändrad bana. Utmaningen är att bestämma tidpunkten för att starta styra/bromsa. Därefter kan inte nya inflytelser påverka resultatet. Denna lösning är bra om variationerna i utgångshastighet är små och väderinflytelserna har små fel. Banan kan antas vara nästan rätt och bromstillfället kan komma relativt sent i banan. Ett mellanting som studier har visat på är att det skulle kunna ha bromsytor som kontinuerligt går att fälla in och ut. Det blir då en mekaniskt mer komplicerad lösning men precisionen förbättras. Dessa tekniker nyttjas på olika sätt i kombination med sätten att beräkna önskad styrning. Ofta beskrivs CCF som antingen 1D eller 2D där D står för i hur många dimensioner styrning sker. 1D innebär att styrning begränsas till att minska längdspridningen. Vid 2D påverkas både sida och längd.

ningen till cirka 50 meter i en eller två dimensioner. Det betyder med en normalfördelad spridningsbild att ”alla” skott kommer att träffa inom 150 meter från medelträffpunkten. Tekniken som används vid 1D är att vid avfyrning sikta bortom målet. Under banan mäts läge och rörelseriktning och en tidpunkt för att fälla ut en bromsande styryta räknas ut. Styrytan ökar luftmotståndet så mycket att banan kortas av och projektilen träffar målet. Spridningen i sida ignoreras eftersom den totalt sett är betydligt mindre än spridningen i längd. Om mätning sker externt, till exempel med pjäsens Vo-radar, beaktas de inflytelser som är kända så länge projektilen kan följas. Därefter beräknas en tid som skickas upp till projektilen om vid vilken tidpunkt styrytan ska fällas ut. Med en intern GPS i tändröret kan även inflytelser som brinntiden för basflödeskrutet samt med- och motvind be-

Tre olika alternativ av bankorrigerande tändrör är idag kända i västvärlden:

Precision kontra noggrannhet Vid design av ett CCF måste man tidigt bestämma sig för om man vill uppnå precision och/eller noggrannhet. God precision innebär att spridningen mellan flera skott skjutna från samma vapen och omedelbart efter varandra blir liten. God noggrannhet innebär att medelträffpunkten från alla skott träffar angivna målkoordinater med litet fel. Optimalt är att ha både god precision och god noggrannhet, men krävs ett val prioriteras normalt god precision. Det medger en samlad träffbild runt målet, i alla fall efter en eldreglering. Realistiska krav på ett CCF är att reducera den femtio-procentiga sprid-

14

Spacido Tillverkare NEXTER, Frankrike. Projektilen följs under cirka 10 sekunder i banan med en radar på pjäsen. Därefter skickas ett kommando upp om vid vilken tid i banan en broms ska fällas ut. Korrigering i längd 1D. Utvecklingen är finansierad av Frankrike. Kvalificering är klar 2015, men kravuppfyllnad på 30-40 km skjutavstånd har ännu inte visats. Kräver integration i Archerpjäsens mjukvara och en förbättrad Vo-radar.

Artilleri & Luftvärn


2 D för högre precision

Amerikanska PGK med ATK som leverantör är ett alterntiv som studeras av FMV.

aktas fram till dess att styrytan fälls ut. För att få full nytta av en intern GPS måste dock styrytan vara så effektiv att den inte fälls ut för tidigt, i varje fall inte före basflödet brunnit färdigt. 1D lösningar ger i första hand förbättringar i precisionen.

Vid 2D används oftast kontinuerligt verkande styrytor. Vid ballistikberäkning före avfyring beräknas projektilbanan som leder till målet. Pjäsen nyttjar detta för att ställa in bäring och elevation samt välja laddning. Den beräknade projektilbanan förs över till CCF. Omedelbart efter att projektilen avfyrats och dess läge och riktning kunnat bestämmas gör den sedan allt för att styra in till den beräknade projektilbanan. Den beräknade projektilbanan slutar alltid i angivna målkoordinater och så länge inte felen i Vo eller väder varit för stora kommer CCF att kunna styra in till den teoretiska banan som leder till målet. Eftersom styrytorna är små ger lång bantid bättre prestanda, vilket innebär ju längre skottvidd desto bättre noggrannhet. 2D ger förbättringar i såväl precision som noggrannhet.

Precision Guidance Kit (PGK)

European Correcting Fuze (ECF)

Tillverkare är ATK, USA. PGK programmeras före avfyring med beräknad projektilbana till målet. PGK har militär GPS integrerad och så fort läget är fastställt börjar den göra små korrigeringar (2D) för att följa den beräknade projektilbanan till målet. Utvecklingen är finansierad av USA och produktion är påbörjad. FMV har genomfört ett test om 8 skott med Archer, som fungerat bra. Nuvarande version kan inte användas i Archers magasin eller med Bonusprojektil.

Tillverkare är BAE Systems (bland annat Bofors) och schweiziska Junghans. ECF programmeras före avfyring med målläge. Med hjälp av en integrerad civil GPS utvärderas kontinuerligt om det är tid att fälla ut bromsen och därmed komma så nära målet som möjligt. Korrigeringen är 1D. Projektet har finansierats av BAE, Storbritannien och Sverige. För 155 mm har vidtunnelprov av tänkbara lösningar genomförts. En färdig produkt kan vara klar om cirka fyra år om den finansieras.

Artilleri & Luftvärn

15


Fyra skarpskyttar poserar stolt med varsin robotstartmotor efter genomfört uppdrag. Från vänster Nicklas Lindqvist (Halmstad), Stefan Mårtensson (Halmstad), Tobias Bertilsson (Helsingborg) samt Morris Jegust (Malmö).

En 30-årspresent som heter duga…

Stefan årets första skytt av skarp robot Dagen efter sin 30-årsdag fick Halmstadskillen Stefan Mårtensson sin hittills dyrast och mest udda födelsedagspresent någonsin. Han var nämligen först med att avfyra en av de åtta robot 70-skott som sköts på Kabusa skjutfält i mitten av november. – Fantastiskt kul! Det pirrade till när jag insåg att skjutningen skulle genomföras eftersom vädret var mindre bra första skjutdagen. Jag tyckte också att det riste till mer i stativet än vad jag trodde men jag träffade målet. Det är huvudsaken, säger Stefan någon timma efter att skottet avfyrats. Han visar stolt trofén i form av robotens startmotor. Skyttarna som skjuter skarpa robotar brukar få behålla den som minne av händelsen. Att Stefan fick äran att avfyra det första skottet mot målflygets ”korv” beror på att han uppnått det främsta resultatet i den förberedande simulatorträningen. Att hans 30-årsdag inträffade dagen före skjutningen var rena bonusen. – Grabbarna har firat mig genom att ge mig en lite extra utsmyckad matransonspåse förutom att jag också fick lite godis i present. 16

Skarpskjutningen inledde 61:a luftvärnsbataljonens övning Lea, som därefter hade södra delen av Blekingekusten som primärt övningsområde. I övningen fick den reducerade bataljonen uppgiften att skydda Marinbasen i Karlskrona från luftens angripare i form JAS 39 Gripen från 171:a och 172:a divisionen från F 17 i Ronneby samt målflyg från Saab Special Flight Operations (före detta Nyge Aero). Två av målen för övningarna var att utvärdera ökade kunskaper och förmåga i huvudtjänsten – strid mot luftmål samt förbandsledning med mottagande av order från högre chef samt genomförande av dessa. – Detta är faktiskt första gången som vi övar ledning med fullt bemannad bataljonsstab sedan 2010. Det är oerhört värdefullt att vi nu kan mäta och utvärdera vår förmåga att Artilleri & Luftvärn


-Bird away. Roboten avfyras och träffar några sekunder senare målflygets ”korv”.

Major Bo Hansson diskuterar ordergivning med en av övningens Battle Captain, major Fredrik Skoglöf.

Det handlar om sekunder när Tactical Director (TD) leder bekämpningen av anfallande flyg. Till vänster i Tactical Control Center (TCC) sitter också två TD-assistanter.

Still going strong. Robotsystemet Hawk (rb 97) fyllde 2013 femtio år i Försvarsmaktens tjänst.

leda verksamhet inom bataljons ram, konstaterar major Bo Hansson, chef för funktionen Genomförande (S 3). Två kompanier med vardera robot 70 och robotsystem 97 som verkansdelar övades för att slå tillbaka luftangrepp från angriparen. – De senaste åren har bataljonens möjligheter att träna och öva mot en motståndare med hög prestanda och modern beväpning minskat. Därför är jag både glad och tacksam över det goda samarbete vi har med F 17, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Svensson som gjorde sin sista övning som bataljonschef.

– Samövningarna mellan oss och F 17, som på senare tid genomförts årligen, är initiativ tagna mellan bataljon och division där chefer känt varandra genom gemensamma utbildningar eller tidigare övningar. För att nå ett steg längre bör detta planeras centralt vilket också sker 2014. Vid en cermoni i Halmstad den 28 november överlämnade Johan Svensson befälet för bataljonen till överstelöjtnant Fredrik Zetterberg.

Artilleri & Luftvärn

17


Joint Challenge 2013

Samövning med norskt artilleriförband Efter åtta dagar i fält avslutades övningen Joint Challenge 13 med övningsområdet i Skåne. Övningen i sig innebar ett bra tillfälle för Artilleriregementets personal att fortsätta samövandet med norska artilleriförband. – Samarbetet med Sverige har fungerat väldigt bra. Det är nyttigt för oss att komma hit och öva i för oss okänd terräng, förklarade fänrik Jon Melegard från det norska pjäskompaniet. Under en vecka bytte drygt 130 artillerister från A 9 ut snö och kyla mot höstväder och plusgrader, detta när övningen Joint Challenge 13 (JC 13) genomfördes i Skåne i mitten av november. Regementets huvuduppgift var, förutom att delta med 91:a artilleribataljonen, även att vara med och öva bekämpningsfunktionen inom brigads ram. Under JC 13 övades på att samverka olika typer av bekämpningssystem såsom artilleri, granatkastare och Close Air Support i form av flygunderstöd med JAS 39 Gripen, allt för att kunna tillfoga en eventuell fientlig landstigning eller luftlandsättning så stora förluster som möjligt. För att uppnå största möjliga effekt samordnades flera typer av bekämpningsfunktioner, för att på så sätt kunna avbryta eller kraftigt försvåra fiendes avsikter. Detta huvudsyfte omfattade momentet Joint Fire (JF).

Fortsatt samarbete JF var ett moment under övningen som ingick inom ramen för JC 13. Ett moment där A 9 samövade med flera andra förband. Detta bland annat i form av två bataljoner från P 4 respektive P 7. Ett än mer unikt och intressant samarbete lyftes fram då ett norskt pjäskompani med bandgående M 113-pjäser verkade under A 9 ledning. 18

Artilleriregementets ställföreträdande chef, överstelöjtnant Stefan Fredriksson studerar ett övningsmoment tillsammans med norske fänriken Jon Melgard.

På grund av det gemensamma pjässystemet Archer är fortsatt samarbete av stor vikt. – Främsta fördelen med att samverka med Norge är att vi har någon att jämföra oss med och dra lärdom av, vilket vi inte kan göra hemma eftersom vi är det enda Artilleriregementet i Sverige, förklarade A 9:s övningsledare, Peter Harila. Jon Melegard från det norska kompaniet höll med om fördelarna som ges vid ett samarbete: – Det är viktigt att man fortsätter samverka mellan länderna, vi får en mycket större erfarenhetsbank när vi kan lära oss av varandra. Text och foto: Viktoria Välilä, Info Artilleriregementet. Artilleri & Luftvärn


ODIN

Fire support system ODIN FSS offers advanced Fire Support for guns and mortars in various organizational structures. It is a distributed computer based field artillery fire control system making fire support more effective on battery, battalion, brigade and division levels.

WORLD CLASS - through people, technology and dedication www.kongsberg.com Artilleri & Luftv채rn

19


Arthur i det fina vädret vid en skarpskjutning.

På plats i Koreas gränsområde

Underhåll omgärdat av 17 000 eldrör Konflikthotet mellan Syd- och Nordkorea har legat och pyrt i decennier. Idag finns uppskattningsvis 17 000 eldrör i gränsområdet och Sydkorea har valt att använda artillerilokaliseringsradarn Arthur. Ett system som kräver underhåll från svenska tekniker. Löjtnant Kent Andersson från Artilleriregementet är en av de tekniker som på Saabs uppdrag arbetat med teknisk support. Saab och Försvarsmakten tecknade så sent som i mitten av november en avsiktsförklaring (se separat artikel) för att stötta respektive organisations tekniska kompetensförsörjning. En möjlighet för Saab är sedan tidigare att använda tekniska officerare för tidsbegränsade supportuppdrag. 20

Köpte modell C Ett sådant uppdrag finns i Sydkorea då nationen för ett antal år sedan fattade beslut att köpa Arthur modell C för att kunna hantera det ständiga hotet av indirekt eld från Nordkoreanerna. Artilleri & Luftvärn


Löjtnant Kent Andersson Tekniske officeren, löjtnant Kent Andersson växeltjänstgör för Saab i Sydkorea.

Två sydkoreanska systemtekniker byter en fasvridare i antennen.

Reparation av elkabel ute vid radarplatsens grupperingsplats.

Inledningsvis köptes åtta system och nyligen beslutade Sydkorea att anskaffa ytterligare ett tiotal stationer. Systemen används idag längs den norra gränsen mot Nordkorea i närheten av Seoul, på östkusten samt på några öar längs den nordvästra gränsen. Stationerna står på fasta och förstärkta grupperingsplatser och sänder några timmar per dag.

Sydkoreanerna har även egna systemtekniker som gör den första felsökningen på plats och när de fått en uppfattning på felets omfattning kontaktas supporten. Supporten ger de koreanska systemteknikerna muntlig vägledning för att de själva ska kunna avhjälpa felet. Går inte detta åker ett av teamen ut och reparerar felet.

Då behov på hög tillgänglighet är stort från Sydkorea valde nationen att köpa ett supportpaket av SAAB. I paketet ingår två supportteam med en koreansk och svensk SAAB-tekniker i vardera teamet.

– I mitt jobb som officer i teknisk tjänst på A 9 i Boden har jag till och från jobbat med Arthur sedan 2006. Sydkorea har redan det system som vi i Sverige håller på att uppgradera, Arthur mod C, berättar Kent Andersson.

Artilleri & Luftvärn

21


Unikt samarbetsavtal mellan Försvarsmakten och Saab Ruinerna från en byggnad som blev förstörd av en Nordkoreansk artilleriattack på den sydkoreanska ön Yeonpyeong 2010.

Den 19 november undertecknades en unik avsiktsförklaring. Då enades Försvarsmakten och Saab om ett samarbetsavtal med syftet att stärka de två organisationernas långsiktiga kompetensförsörjning.

Som en del i det samarbetsavtal som finns mellan Försvarsmakten och SAAB bistår Försvarsmakten med tekniker som har Arthurkompetens för att jobba i ett av de sydkoreanska supportteamen. Tanken är att Försvarsmakten kan få kunskap om mod C i förväg.

För Försvarsmakten är ett samarbete med andra arbetsgivare och organisationer en förutsättning för att myndigheten ska lyckas med sitt nya personalförsörjningssystem som bygger på ett frivilligt åtagande, konstaterar personaldirektören Per-Olof Stålesjö.

– Jag började på SAAB i juli 2013 och åkte till Korea för att jobba i supportteamet i fem månader för att sedan avsluta min tjänst och återgå till Försvarsmakten, förklarar Kent Andersson.

– Avsiktsförklaringen innebär fördelar för båda parter. Försvarsmakten får möjlighet att rekrytera personal med specialkompetens från Saab, samtidigt som Saab tidigt kan skapa kontakt med våra deltids- och heltidssoldater för att långsiktigt säkra sin personalförsörjning, säger Per-Olof Stålesjö.

Mycket av arbetstiden spenderades i bil då systemen är placerade av utkanten av Seoul (eller ännu längre bort). En intensiv trafik förlänger också restiderna. – Väl ute på systemen utför vi i supportteamet de flesta arbeten men de koreanska systemteknikerna är väldigt nyfikna och står tätt bakom ens rygg och tar bilder. Ibland låter vi dem byta enheter och reparera fel med vår övervakning, säger Kent Andersson. Det är tydligt, konstaterar han att de koreanska soldaterna och befälen uppskattar supportstödet: – De är väldigt tacksamma när vi kommer för att hjälpa dem. SAAB är naturligtvis mån om att göra kunden nöjd, vilket för oss i teamen ibland medför mycket långa arbetspass. 22

Försvarsmakten ser strategisk personalförsörjning som en möjlighet till samarbete med försvarsindustrin, där båda parter har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda kvalificerade och utmanande arbetsuppgifter i internationell miljö. Med detta samarbete kan även industrin bidra till försvarsutvecklingen, enligt Försvarsmakten. – Överenskommelser som denna gör oss till en attraktivare arbetsgivare, då vi förutom att kunna erbjuda ett utmanande och stimulerande jobb som soldat, även kan erbjuda framtidsmöjligheter efter avslutad tjänstgöring tillsammans med andra arbetsgivare, säger Per-Olof Stålesjö. Artilleri & Luftvärn


Force protection is our mission As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, lethality and survivability of troops deployed in harm’s way, and also enables the networking of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of products in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for the armed forces in Scandinavia. www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

23


Anders Callert har utrett GSS/T-rekryteringen:

”Sluta tala om GSS/T och bara fokusera på GMU” Försvarsmakten ska sluta att kommunicera begreppet GSS/T. Använd i stället deltidsoldat och deltidssjöman. Dessutom måste hela utbildningsomfånget beskrivas och inte bara den grundläggande militära utbildningen (GMU). Det är ett par av förslagen från överste Anders Callert, chef för Artilleriregementet som på uppdrag av ÖB har utrett hur det nya systemet med gruppchef, sjöman, soldat/tidvis tjänstgörande (GSS/T) kan förbättras. – Förkortningar och begrepp som GSS/T och tidvis tjänstgörande är för svåra för utomstående att ta till sig, konstaterar Anders Callert. Det går att med tämligen enkla medel att åstadkomma förbättringar i det nuvarande systemet, enligt Callerts utredning.

Inget fel på idén –Det är absolut inget fel på själva idén med deltidstjänstgörande soldater och sjömän men det krävs en del åtgärder för att göra konceptet trovärdigt mot de målgrupper som Försvarsmakten vill nå, säger Callert. Så här långt har Försvarsmakten i huvudsak försökt locka personer att komma in och genomföra en tre månader lång GMU. Det innebär att flera som genomför GMU väljer att kliva av efter de första tre månaderna och inte gå vidare med att genomföra befattningsutbildning (BFU). Utredningens förslag är att Försvarsmakten i stället saluför en ”soldatutbildning” som innehåller både grundläggande utbildning och en befattningsutbildning på totalt nio till elva månader.

- För att få en trovärdighet i att systemet ska leda till förband med hög krigsduglighet måste utbildningen nå längre än till gruppnivå, vilket är fallet idag. Soldatutbildningen måste i innehåll och tidsuttag leda till att man kan uppträda som ett kompani i bataljons ram. Det kräver en förlängning av dagens BFU på sex månader och helst införande av rekrytförmåner under även denna utbildningsperiod, säger Anders Callert.

Höjd ersättning Ett annat förslag som studeras vidare av Försvarsmaktens ledning är att deltidssoldaterna kan få en ersättning i form av sjukpenning i samband med tjänstgöring. Idag har många anställda GSS-T en förhållandevis hög civil lön som ligger över den lön som Försvarsmakten erbjuder och därmed minskar attraktiviteten att bli deltidssoldat/sjöman. En lön motsvarande sjukpenning skulle innebära att det ekonomiska tappet för individen inte blir så dramatiskt kontra det civila arbetet. Förslag finns också från Callert om att komplettera lönen med en premie vartannat år som baseras på hur många dagar som en soldat tjänstgjort. Beslut om vilka förslag som Försvarsmakten kommer att gå vidare med och vilket år dessa kan införas bedöms fattas efter årsskiftet.

Påminnelse Du behöver inte längre betala in medlemsavgiften på bankgirot. Den faktureras i början av 2014. Kontakt i medlemsfrågor: info@artlvklubben.se 24

Artilleri & Luftvärn


ATK is a registered trademark of Alliant Techsystems, Inc. All rights reserved.

ATK’s Precision Guidance Kit (PGK) transforms existing 155mm high explosive artillery projectiles into affordable, GPS-guided precision weapons. PGK is a highly reliable, fuze-sized guidance kit that installs in a projectile’s fuze well, providing an accuracy less than 50 meters CEP while also providing traditional fuze functions. To learn more visit www.youtube.com/atk or www.atk.com.

Artilleri & Luftvärn

25


NOTERAT

Försvarsmakten anskaffar nya infraröda sikten I början av november fick Försvarsmakten klartecken av regeringen om att köpa ytterligare utrustning för strid i mörker. I första hand gäller det anskaffning av infraröda kikarsikten, kikare och laseravståndsmätare. Beslutet gör det möjligt för Försvarsmakten att uthålligt och med ökad säkerhet verka dygnet runt såväl nationellt som internationellt. En vecka senare beslutade regeringen om en utökning av den ekonomiska ramen för ersättaren till signalspaningsfartyget HMS Orion. Därmed säkerställs en långsiktig lösning på behovet av underrättelseinhämtning till sjöss i närområdet. Orsaken till utökningen är att kostnaderna för ersättaren till Orion stigit, vilket innebär att den ekonomiska ram som regeringen beslutade om 2010 inte räcker. Försvarsmaktens gör nu en bedömning om att anskaffningen av nytt signalspaningsfartyg försenas cirka ett år.

Artilleri- och luftvärnsklubben Adress

Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113, 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Högkvarteret i Stockholm. Tel: 08-788 78 68

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

100 kr 150 kr

© 2013 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

STEFAN BRATT Redaktör stefanbratt@tele2.se

26

LENNART GUSTAFSSON Bitr. redaktör lengus44@telia.com

PERNILLA HÖÖK Grafisk form pernilla@whdesign.se

Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftv채rn

27


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.

28

Artilleri & Luftvärn