Artilleri & Luftvärn nr. 3 2009

Page 1

Artilleri & Luftvärn

Artilleri-Tidskrift Nr 3 • 2009


A WINNING COMBINATION MOBILITY, OPERATIONAL AVAILABILITY, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defense systems built for Rapid Deployment Units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles, hostile fixed and rotary-wing aircraft, unmanned aircraft, and cruise missiles.

www.saabgroup.com

The AD missile system Bamse can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with Giraffe AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defense Units. In addition to locate traditional Air Targets, Giraffe AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. BAMSE AND GIRAFFE AMB – A WINNING COMBINATION.

FUNCTION OPERATING TIME

AIR DEFENCE 24/7

SPACE

NORWAY

ARENA

WORLDWIDE


Artilleri-Tidskrift

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet • Utgiven av Artilleriklubben

Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09, E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Joakim Bloom. E-post: joakim.bloom@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret, 107 85 STOCKHOLM Tel 08-788 75 00

ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

Häfte 3 • 2009

Årgång 138

Innehåll Stefan Bratt Redaktören har ordet....................................................................... 2 Walther Håland Protector from Kongsberg............................................................... 3 Rolf Michel Artilleriets fantastiska möjlighet................................................... 9 Höstmöte i Halmstad.................................................................... 12 Henrik Knape Excalibur styr artilleriet in i framtiden.......................................13 Mathias Elfström Internationellt samarbetsavtal undertecknat om C-RAM-radar.............................................................................18 Stefan Bratt Många bokrariteter samlade i Kristianstad................................20

Omslagsbild: Fullträff ! En Excaliburgranat har hittat sitt mål ute i öknen. Bilden är publicerad med benäget tikllstånd av US Army.

1


Snart kommer Archer! Redaktören har ordet:

Nu är det inte många veckor kvar innan såväl svenska som norska artillerister kan kasta sin basker i luften och brista ut i ett kollektivt hurra!

Torsdagen den 17 september fattade den svenska regeringen ett avgörande beslut i den segslitna följetongen ”förnyelse av svenskt artilleri” då FMV fick klartecken att tillsammans med norska motsvarigheten FLO slutföra förhandlingarna om seriebeställning av 48 pjäser Archer. Vill allt sig väl kan seriebeställning till Bae Systems Bofors bli klar i god tid för jul. Bättre julklapp är det svårt att hitta till ett truppslag svältfött på materiell förnyelse! Kanske är det också de sista skälvande förhandlingstimmarna som kan ge ett lika välkommet ljus i tunnel för vårt andra svältfödda truppslag – luftvärnet. Vad yrar han om, undrar ni – jo, det faktum att norska företrädare för den inhemska försvarsindustrin för närvarande inte anser att kravet på ”industriell balans” är uppfyllt i det Memorandum of Understanding (MoU)

2

som respektive regering undertecknat. Kraven på mer att göra för norrmännen och deras företag kan nämligen öppna dörren för införandet av norska Kongsbergs ledningscentral, Ground Based Airdefence Operational Centre (GBADOC). En variant av GBADOC har funnits inom luftvärnet som var operativt i Nordic Battle Group men någon direkt beställning på fler enheter har inte lagts då Försvarsmakten (FM) velat avvakta framtagandet av Taktisk Teknisk Ekonomiskt Målsättning (TTEM). Ett annat, för luftvärnet mindre gynnsamt, alternativ till att nå ”rätt” industriell balans är att FM väljer att köpa in en större mängd fjärrmanövrerade vapenplattformar av typen Protector. Möjligen är det bra för FM och Utlandsstyrkorna men inte alls lika bra för luftvärnet som kan gå miste om en efterlängtad teknisk produkt som stärker luftvärnets operativa förmåga, inte minst i multinationella uppdrag. Låt oss hoppas att det kan bli tal om en kombination – både Protector som ökar pansarskyttesoldaternas skydd och GBADOC. Snacka om ”win-win-situation” för båda Sverige och Norge!

Artilleri & Luftvärn


Walther Chr. Håland, Major (ret.)

Kongsbergs PROTECTOR Remote Controlled Weapon Systems on the vehicle’s roof There are many hundreds of vehicles across the world in international peacemaking/peacekeeping operations that are not equipped with remote controlled weapon protection systems on the vehicle’s roof which can protect the gunner who could sit in the inside of the armoured vehicle. Many vehicles are only equipped with a machine gun that the gunner has to operate unprotected when he/she is staying in the vehicle’s roof opening. In situation like this, the gunner is exposed in a very dangerous unprotected situation being a target for snipers, being a victim of exploding mines and improvised explosive devices (IED). This gunner has to aim, estimate the range and engage the targets manually and the hit probability is dependant on the gunner’s skills.

KONGSBERG is the world leading producer of remote controlled weapon stations. More than 5000 Systems have already been delivered world wide, and as of 2009 more than 7,500 additional units are covered under existing contracts. PROTECTOR has been selected or is already in service by the following nations; USA, Australia, Canada, Czech Republic,

Artilleri & Luftvärn

Finland, Great Britain, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, France, Kuwait, and Slovenia. The main elements of the PROTECTOR, consists of two parts, one on the vehicle’s roof, and one inside the protected vehicle. The guidance and control unit consists of a computer and a display in the same unit. This makes the control unit one single box mounted inside the vehicle. The gunner has a joy stick and switches on the control unit for changing sensors, changing to training mode, arming and firing. These switches are mounted around the screen display. Controlling the weapons platform is usually done using the joystick.

Walther Håland har varit verksam inom norska armén men skriver numera på frilalnsbasis artiklar för diverse olika militära tidskrifter.

Three sensors The weapon station atop the roof consists of the weapon and sensors. It is stabilised. There are usually 3 sensors on the weapon station, one night thermal camera, one video camera and one laser range finder. The weapon station runs on 4 brushless electrical servomotors, 2 for the weapons and 2 for the sensors. All information goes through the software from the computer to the weapon station. For firing, the commander gives the order, and the information is through

3


An Protector system mounted on a combat vehicle attached to the US Marine Corps rapid employment force – the Strycker Brigade. Foto:US Navy.

4

a pure electrical signal by a separate cable. This is important for reasons of security so that software errors do not cause unintentional firing. The PROTECTOR solution allows the joint combat commanders to quickly adapt to different mission profiles with the capability to overmatch and to defeat the enemy. One of the main features of the PROTECTOR is the unique highly accurate 4-axis system which allows the gunner’s cross-hair to get dead on the target under all engagement phases either on static or moving targets. The PROTECTOR’s fire control solution gives continues accuracy and automatic adjustment of the line of bore both in super elevation and drift to ensure impact where the gunner aims the reticle, irrespective of range and speed of vehicle on the road or pitch. The gunner selects the decided ammunition and lays on the target. Engaging moving targets is no challenge for the PROTECTOR system. When tracking the target, the automatic pitch and roll compensation are continuously calculated compared to target range and speed with continuously ballistic

calculations and lead angel compensation. The system also continuously compensates its vehicle pitch an roll, ensuring rapid engagement on target with high hit probability. The PROTECTOR is superior in areas of reliability, safety and ability to tolerate extreme temperatures (Operation temperature for the all version weapon stations is from -46 to +65 o Celsius).reliability of delivery, management and logistics.

Four distinct product models The PROTECTOR Remote Weapon Station was developed to ensure the protection of military personnel in armoured vehicles. Compatible with a wide range of small calibre weapons (such as the M2 0.5 cal (12.7 mm) machine gun, the M240B 7.62 mm machine gun, the M249 5.56 mm squad automatic weapon and the MK19 40 mm automatic grenade launcher), the PROTECTOR system features power integrated electro-optical sensors for target observation, as well as advanced ballistics computing and image processing. The PROTECTOR remote weapon system family now comprises four distinct products: the original PROTECTOR NM 221 (which allows the user to reload ammunition from within the vehicle (specially designed for the Norwegian M113); M151 PROTECTOR; PROTECTOR Lite (designed for smaller vehicles and armoured trucks with smaller calibre weapons); The fifth land system, is the CROW- version and the Sea PROTECTOR, a navalized variant based on the M151, has already been tested by the Norwegian Coastal

Artilleri & Luftvärn


Defence force with Hellfire missiles fired from Combat Boat 90The Sea PROTECTOR is designed to provide self-protection for naval vessels. Sea PROTECTOR is suited for naval ships and patrol craft of all types and classes. The Sea PROTECTOR has been sold to the Finish Army, and to the Norwegian Armed Forces. The system integrated on the Royal Norwegian Navy’s new Fritjof Nansen Frigate can be networked and operated from the Combat- and Bridge Systems. From this summer, HMS Fritjof Nansen frigate is operating in the Gulf of Aden and Indian Ocean for deterrence of pirates. The Sea PROTECTORs onboard provides exceptional operation capabilities to counter asymmetric threats and enhances overall ship protection in the face of terrorism. The RWS system provides execptinal capabilities for harbour defence. The PROTECTOR is also tested with the anti-tank missile Javelin. At Eurosatory 2008, KONGSBERG displayed the version of PROTECTOR with a mock-up of M-72 rockets armament brackets for the M72 ASM – RC (Anti-Structure Munition – Reduced Caliber (designated PROTECTORRAM -Remotely fired Antistructure Munition). RAM is based on the well known M-72 system. This system has gone through numerous improvements over the years based on worldwide combat experience as well as new requirements from the users. The new RAM offers scalable effect in the target ranging from low collateral damage to maximum penetration. The new warhead features an enhanced blast explosive to ensure maximum effect in

Artilleri & Luftvärn

structures. With an effective range of approximately 200m this represents the preferred choice for urban war fighting. As part of co-operation between NAMMO and KONGSBERG, the RAM has been tested and integrated on Kongsberg’s battle proven PROTECTOR Remote Weapon Station while the operator remotely controls the system from a protected position inside the vehicle. These rockets are cheap, but good for combat in urban environments. The new RAM offers scalable effect in the target ranging from low collateral damage to maximum penetration.

M151 PROTECTOR The M151 PROTECTOR provided to the U.S. Stryker brigades for their vehicles are currently in use within the U.S Armed forces. Variants of the M151 PROTECTOR systems has been delivered to 14 other nations. Weight of weapon station is about 135 kg and the height of the construction is 74, 9 cm. The ammunition container on the side has a space for 200 bullets (for the12.7 mm Machine Gun on this model). The tubes on the left and right sides are smoke grenade launchers. The weapon station has a rotating speed is 90 degrees per second. The elevation angle is from -20 degrees to +60, at approximately 70 degrees per second. XM153 PROTECTOR – the weapon station selected for U.S. Army’s Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) The lasts version for the U.S. Army is named XM153 CROWS (see more below) this version is primarily based on the M151, but this version has a bigger ammunition container

5


(with a capacity for 400 rounds 12.7 mm bullets). It lacks smoke grenade launcher, which the Americans have replaced with a ballistic shield (side plates on both sides of the sensors). Machine guns like M2 0.5 cal (12,7 mm), the M240B 7.62 mm machine gun, the M249 5.56 mm squad automatic weapon can be mounted on the M151 and M153. Weight of weapon station is about 145 kg and height is 76, 2 cm above the roof. As already mentioned above, PROTECTOR uses a 4-axis system that allows the camera’s Line of Sight (LOS) to be independent of the weapons Line of Bore. Theses four axes are: the main azimuth axis of the weapon station; the main elevation axis of the weapon and sight assembly; the sight axis azimuth; and the sight axis elevation.

Success for CROWS Kongsberg Defence & Aerospace has reaffirmed its position as the world’s number one supplier of remote weapon systems after being selected, in competition, to deliver a variant of its best-selling PROTECTOR family to meet the needs of the US Army’s Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS II) programme. CROWS will enable military personnel to observe and/or engage threats from within the safe confines of the vehicle hull, and will be compatible with a variety of small calibre weapons including the M2 12.7 mm (0.5 cal) machine gun, the M240B 7.62 mm machine gun, the M249 5.56 mm squad automatic weapon and the MK19 40 mm automatic grenade launcher.

6

The system is being acquired to meet a need for a common remote weapon station to equip a wide variety of U.S. Army vehicle types, allowing the service to rationalise its current in-service inventory so as to reap benefits in training, support and future product development. Working under a five-year indefinite-delivery/indefinite-quantity contract potentially worth in excess of US$1 billion, KONGSBERG received an initial US$292.9 million order from the US Army Joint Munitions and Lethality Life Cycle Command, Picatinny Arsenal, New Jersey, in August 2007 for the delivery of weapon stations, spare parts and support. The total scope of the five-year framework agreement will depend on future demand and annual allocations, but the company expects total production to amount to several thousand units. The selection for the CROWS II programme is the latest success for KONGSBERG’s PROTECTOR product in the U.S. Army. An earlier version, as describes above, designated M151, is already in service with U.S. Army Stryker brigades, with over 1,500 examples deployed to date. Launched into production in 2001, the PROTECTOR family is now in its fourth generation. Suitable for deployment from a wide range of armoured personnel carriers, the system’s weapons and electro-optical sensors are mounted on a stabilised platform outside of the vehicle, while the operator controls the system from a protected position within. To meet the increased production volumes demanded by the CROWS requirement, KONGSBERG will progressively ramp up the level of in-country manufacture at its US facility in Johnstown, Pennsylvania.

Artilleri & Luftvärn


This second PROTECTOR production line will allow the company to accommodate the increased production throughput required to meet the CROWS contract, and complements recent investment to double existing manufacture capacity in Norway.

PROTECTOR Lite This is a light version for weapons with low recoil like 5.56 mm and 7.62 mm Machine Gun. Its lower weight compared with the “brother’s” 128 kg – is about 74 kg on vehicle roof with its sensors and laser range finder. This allows this weapon station to be mounted on smaller vehicles. The height is 61 cm above the roof. PROTECTOR Lite is designed for low recoil weapons and can be installed on any type of platform. The platform is fully stabilized and provides unmatched observation and engagement capabilities. PROTECTOR Lite has a high degree of commonality with the proven M151 PROTECTOR and PROTECTOR CROWS. The thermal Imager has dual field of view, autofocus and e-zoom. The Colour Daylight camera allows a wide field of view up to 45 degrees while observing, and more than 30 times optical magnified close-up view of the target area when identifying and engaging a long distance target. The eye-safe Laser Range Finder provides extremely accurate range measurements, providing the PROTECTOR first round hit on target capability. The weapon station is fielded and combat proven with an excellent reliability record. The elevation range from -20 to +75 degrees is very useable for combat operations in

Artilleri & Luftvärn

urban and Mountainous terrain. The rotation speed is 150 degrees per second. The elevating angle is from -20 to +75 degrees, and elevation speed is 120 degrees a second.

Training KONGSBERG provides a complete training solution for the PROTECTOR Remote Weapon Station that can be easily adapted and scaled to meet individual customers’ needs according to the level and extent of the training desired (ranging from basic gunnery skills to full tactical team training). PROTECTOR is a mature front-end product based on experience from more than 9 million hours in combat, and 19 million hours of operation with proven unprecedented Operation Readiness Rate (ORR) of more than 99%. The basic feature of PROTECTOR’s aim and fire function is Detached Line of Sight (DLOS). Precision kill capabilities inherent in the systems help conserve ammunition and

7


The Protector durin a firesupportmission in Afghanistan.

limit the risk of inflicting collateral damage. It enables the gunner’s to keep the sights on target, independent of ballistic solution for the weapon/ammunition in use. CROWS will enable military personnel to observe and/or engage threats from within the safe armoured interior unexposed to hostile fire. The system is being acquired to meet a need for a common remote weapon station to equip a wide variety of vehicle types, allowing the service to

8

rationalise its current in-service inventory so as to reap benefits in training, support and future product development that will be compatible with a variety of small calibre weapons highly reliable and exceptionally robust. The system is lightweight, easy to integrate and simple to use, and will remain the subject of further engineering development for years to come. The product itself will be more and more in demand simply because of its capabilities.

Artilleri & Luftvärn


Rolf Michel

Artilleriets fantastiska möjlighet Artilleriet har historiskt sett alltid varit ett understöds- och förbekämpningssystem. I och med sk GNSS system (Global Navigation Satellite System) och andra system har det blivit möjligt att minska ner granaternas spridningar för att därigenom klara av att i realiteten träffa punktmål. Det som nu blivit den stora problematiken har varit att kunna ta ut målets koordinater med en noggrannhet som bör vara minst lika bra som den precision som pjäs och ammunition har. FM köpte för ett par år sedan Eldlednings- och Observationsinstrument (EOI) som utvecklats tillsammans med Norge. EOI är ”state of the art” inom det gebitet men det hjälper inte om avståndet är för stort.

Nu har Saab Bofors Dynamics utvecklat ett system för att göra tredimensionella modeller, ”kartor”, som är mycket exakta i sina koordinater, Rapid 3D Mapping™. Efter att ha gjort överflygningar med någon form av farkost klarar man att med denna världsunika och patenterade teknik att ta ut koordinater på några decimeter när. Att Rapid 3D Mapping också ger oerhört goda förutsättningar för att göra val av grupperingsplats för pjäser och batterier är Artilleri & Luftvärn

en annan sak, men den biten berörs inte mer i denna artikel. Genom att ”korsbefrukta” EOI, med den snabbheten som det systemet har, med Rapid 3D Mapping™, och den fantastiska noggrannhet som detta system har, kan vi bygga en artilleriapplikation som direkt skulle kunna visa på en skärm var, eller snarare mot vad, EOI-laser utförde sin mätning. Vi kan justera in målpunkten till dit vi faktiskt avsåg och det med en snabbhet som ligger mycket nära dagens system. I USA finns ett system som heter PSSSOF, efter att ha samtalat med både svenska officerare och andra har jag dragit slutsatsen att vårt system är betydligt bättre. Vi kommer att kunna utnyttja Excaliburs fulla potential även om vi skulle råka ha vår observationsplats längre bort än 2 km. Då EOI naturligtvis fortfarande fungerar som det gör idag så kan en eldledningsgrupp (eller kanske snarare Tactical Air Control Party ,TACP,1 ), utrustad med både EOI och en artilleriapplikation av Rapid 3D Mapping™, lätt delas och lösa två, av varandra oberoende uppgifter, samtidigt.

Artikeln är skriven av FA/Mj Rolf Michel. Rolf avslutade sin militära bana 2007 efter ca 20 år vid A9 Kristinehamn. De sista åren tillhörde han projektet Bekämpnings Demostrator (BekDemo). Idag arbetar han på Saab Bofors Dynamics, där han tillhör avdelningen för framtida produkter.

1 TACP = Tactical Air Control Party, ”avancerad” eldledningsgrupp som även kan leda Close Air Support, dvs flygunderstöd i nära anslutning till egna förband.

9


3D-kartan är självklart även ett underlag för vilken plats som är den bästa observationsplatsen avseende var man ser mest. Om det är ett mindre område man behöver ha övervakat kommer man kunna få förslag från kartan på alla de platser varifrån området är synligt. Man kan då välja mellan dessa platser beroende på andra hänsyn, egna förband etc. Är inte EOI tillräckligt bra? Svaret är inte självklart. För alla ”klassiska” artillerimål, dvs då man utnyttjar artilleri som ett ytvapen är EOI alldeles förträffligt. EOI kan också användas vid precisionsmål men inte om målet är längre bort än 2 km2, för då blir felläget för stort. Då det sägs att Excalibur kommer att ha en noggrannhet bättre än 7m radiellt fel måste måluttaget var mycket bättre för att man ska få ut någon effekt av Excaliburgranaten. Den stora vinsten ligger i samordningen av systemen. 3D kartan kan byggas med hjälp av vilken flygande farkost som helst, t.ex. helikopter, fixed wing eller UAV och därmed kan även systemet utnyttjas på platser eller i länder där inga kartor existerar eller inte är tillgängliga för Sverige. Systemet ökar självklart säkerheten vid skjutövningar genom att skjutledaren, omedelbart på skärmen, får ett kvitto på att eldledningsgruppens uttagna koordinater ligger innanför aktuell skjutgräns! I den tredimensionella kartan kan ”siktbarhetsbestämning” utföras och då kan givetvis den fantasifulle lätt dra den korrekta slutsatsen att vi har ett embryo till att kunna förutsäga hur splitterspridningen kommer att bli i aktuell terräng! 10

Vad är Rapid 3D Mapping™? Förenklat kan man säga att Rapid 3D Mapping™ är en 3D-karta som bygger på flygfoton. Vi har inom Saab Bofors Dynamics tagit fram algoritmer som ger oss en koordinatriktig 3D- modell baserat på flygfoton. Då vi utnyttjar kameror med totalt ca 100 megapixlars upplösning kan vi skapa en 3Dmodell som har en koordinatnoggrannhet på ett par, tre decimeter i alla attityder, dvs långt bättre än vad militär GPS klarar och därmed har vi skapat möjlighet att utnyttja Excaliburs fulla potential. Vi har även gjort försök där vi utnyttjat FM befintliga UAV Falken och då med dess relativt 2 Noggrannhet vid målinmätnin; analys av ett eldledningsinstrument med förbättringsförslag, Godkänt 2009-01-29, på uppdrag av FMV, ett examensarbete gjort av Anders Ingelshed

Artilleri & Luftvärn


dåliga sensorer gjort 3D-modeller som klarar i alla fall ett par meter i alla attityder.

Kartgenerering Om vi antar en flyghöjd på 500 m och en hastighet på 100 m/s så kommer man att täcka in ca 100 km2/h. Då är hänsyn tagen till vändningar och transporter till och från mätområdet. Med en flyghöjd på 500 m blir upplösningen omkring 10 cm. Skulle vi istället flyga på 2000 m skulle det ge en upplösning på ca 0,4-0,5 m, men i gengäld skulle vi hinna täcka in drygt 400km2. Kartan/3D-modellen vi tar fram går det förstås att mäta i, dvs geokoordinater, avstånd, höjder, längder och djup: Baserat på den ortorektifierade 3D-kartan är det möjligt att göra siktbarhetsbestämningar (/Splitterspridning) Man kan välja vilken

Artilleri & Luftvärn

punkt man vill på vilken höjd över marken man vill och bestämma hur långt man vill kunna ”se” eller hur långt ett splitter når innan det träffar något. För den som är nyfiken på tekniken kan jag rekommendera www.hitta.se där man kan se tredimensionella modeller över en del av Sveriges städer. Jag kan också rekommendera ett besök på www.c3technologies.com där de har en film över Oslo som på ett bra sätt visar på skillnader mellan vår teknik och Google earth. Diskussioner och information ges kontinuerligt både till FMV och FM, samt givetvis även till ett antal andra länder där en första exportorder nyligen signerats. Systemet finns som Commercials of the shelf (COTS) och jag är övertygad om att även Sverige och försvarsmakten kommer att ha denna produkt inom kort.

Så här ser det ut efter att den digitala satellitbilden blivit behandlad och omvandlad till en kartbild i tre dimensioner. Bilden visar gamla kanslihuset på A 6-området i Jönköping. Foto:Stefan Bratt.

11


ARTILLERIKLUBBEN

genomför höstmöte och inbjuder till paneldebatt om

Lv-sensorer Föreläsare ur LvSS, FOI och SMW med därpå följande debatt. Alla är välkomna till Regementssalen (by 88) tisdagen den 17:e november kl 09:30-11:30 Föranmälan före 11:e november till Annika Fridh LvSS annika.fridh@mil.se

12

Artilleri & Luftvärn


Henrik Knape

Excalibur styr artilleriet in i framtiden I och med Excaliburs och Archers införande kommer Försvarsmakten i allmänhet och det svenska artilleriet i synnerhet att tillföras en helt ny förmåga till precisionsbekämpning med hög taktisk tillgänglighet.

Markmålsstudiens inledande analysresultat pekade bland annat på tidskritiska bekämpningsbehov, inte minst i tuffa miljöer där närmiljön kring målet är lika viktig som målet i sig. Förmåga till precision med graderad verkan eller begränsad kollateral skada var något som våra bekämpningsystem behövde kompletteras med eller utvecklas mot. Försvarsmaktens långsiktiga målsättning för förmågeutvecklingen avseende bekämpning blev utformad med ledorden ökad precision, längre räckvidd och högre tillgänglighet i och med Perspektivplanen 2003. Excalibur valdes att utvecklas till vara ett av de system som skall bidra till att uppfylla målsättningarna. Projekt granskades Inriktningen för Försvarsmakten förändras över tiden grundat på omvärldsanalyser av rådande säkerhetspolitiska läge (och så skall det givetvis vara). Självklart är realiteten sådan att de statsfinansiella avvägningarna måste ske kopplat till rådande omvärldsläge och

Artilleri & Luftvärn

rådande säkerhetspolitiska läge i vårt närområde. Under 2008 var det länge osäkert om vilka materielanskaffningsprojekt som skulle bibehållas respektive avbrytas då Regeringen granskade huvuddelen av alla materielprojekt. Kanske var det en enskild internationell incident som gjorde oss påminda (för de som nu behövde påminnas) om att alltför långtgående inskränkningar av funktionsvisa förmågor fullständigt raserar förmågan att genomföra väpnad strid genom principerna för Combined Arms Operations. I Regeringens förslag till ny försvarspolitisk inriktning ”Ett användbart försvar”1 går det alltjämt att finna i princip samma förmågekrav som rådde då Excalibur valdes att utvecklas. Försvarsmakten har idag ett anskaffningsbeslut för Excalibur godkänt av Regeringen. Efter många långa år av väntan på materiell förnyelse av artilleriets effektorer så närmar sig funktionen, med stormsteg, den dag då vi kan leverera verkan på rätt plats och väldigt precist. Verkan kan levereras mot mål i mer komplexa miljöer än vad som tidigare varit möjligt, både i låg- och högintensiva konflikter med mycket lägre risk för kollaterala skador. Detta värmer

Överstelöjtnant Henrik Knape har under ett och ett halvt år varit svensk biträdande projektledare för Excalibur projektet med stationering vid Picatinny Arsenal, New Jersey, USA.

1 Regeringens proposition 2008/09:140, 2009-03-19.

13


ett artilleristiskt hjärta extra mycket. Excalibur bidrar i allra högsta grad till att uppnå de i inledningen nämnda målsättningarna för Försvarsmakten; ökad precision, längre räckvidd och högre tillgänglighet.

Samarbete med USA Excalibur är sedan december 2002 ett bilateralt utvecklingsprojekt mellan USA och Sverige. Avtalsskrivande myndigheter är US Department of Defense (US DoD) och Försvarets Materielverk (FMV). US Army’s Operational Requirement Document (ORD) och Försvarsmaktens Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM) har harmoniserats till, en för länderna, gemensam kravspecifikation för Excalibur. U.S. Army är kontrakterande myndighet och ansvarar juridiskt för upphandlingen av utveckling och produktion hos industrin. Projektledningen utgår från det gemensamma projektkontoret vid Picatinny Arsenal, 40 minuters bilresa väster om New York City, i delstaten New Jersey, U.S.A. Raytheon Missile Systems Inc, Tucson, Arizona, är huvudleverantör. Raytheons samarbetspartner och viktigaste underleverantör är svenska BAE Systems Bofors AB. Bofors har utvecklat Excaliburs bassektion samt verkansdel. Bofors har dessutom svarat för bl.a. granatens ballistik under den ickestyrda fasen. Bakgrunden till denna konstellation härstammar från slutet av 1990-talet. Raytheon bedrev utveckling i USA under projektnamnet Excalibur. Under 1999 skapades ett litet parallellt svensk-amerikanskt demonstratorprogram,

14

Trajectory Correctable Munitions (TCM). Båda programmen byggde på att skjuta en fenstabiliserad granat men lösningarna var mekaniskt och aerodynamiskt olika. Samtidigt som Raytheon efter flera års utvecklingsarbete inte lyckats finna en lösning på stabilitetsproblemen för sin icke-roterande projektil, visade TCM framgång inom just detta område. De två projekten slogs samman efter en gemensam realiserbarhetsstudie som genomfördes under 2002.

Respekterad institution Sedan tidigt 2003 har FMV för Sveriges räkning bemannat det gemensamma projektkontoret vid Picatinny Arsenal, New Jersey, USA, med en svensk biträdande projektledare. Hittills har befattningen innehafts av följande tre svenska officerare: överstelöjtnant Joakim Lewin, överstelöjtnant Thomas Hultmark och sedan 2007 artikelförfattaren2. I ett tidigt projektskede hade även Bofors och Raytheon medarbetare stationerade på Picatinny. Picatinny Arsenal är en institution vars namn för respekt med sig. Härifrån har flertalet innovativa teknologier och produkter sin härkomst. En av de senare som Picatinny är ansvarig för är alltså den precisionsstyrda 155 mm artilleriprojektilen Excalibur. Projektet fick under 2008 motta priset som en av ”U.S. Army Top Ten Greatest Inventions Awards 2007”. Detta pris framröstas av bl.a. soldater. Picatinny Arsenal erhöll 4 av de 10 priserna 2 Vid tryckläggning av denna artikel kommer artikelförfattaren at t ha av s lut at si n kom mender i ng och åter vä nt t i l l Försvarsmakten. Övlt Örjan Ström kommer då att ha tillträtt som ny biträdande projektledare.

Artilleri & Luftvärn


förra året (40%). Ett mycket bra resultat mot bakgrunden att man levererade ca 10% av årets nya system eller produkter till Armén. 1880 upprättades Picatinny Arsenal som en depå för kruttillverkning. Efter Första Världskriget startade även ammunitionstillverkning av tyngre ammunitionseffekter. Efterhand ökade även forsknings- och utvecklingsverksamheten. Under Andra Världskriget tillverkades stora mängder medel- och grovkaliberammunition. Som mest hade arsenalen vid denna tidpunkt 18000 anställda. Picatinny är en armébas men här finns ingen förbandsproduktion. Det är snarare mer likt ett FMV och FOI. US Army har alltså integrerat funktionerna för forskning, utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel i sin organisation. Den militära uniformerade personalen tillhör Aquisition Corps. Till skillnad från Sverige finns alltså ett eget truppslag för materielanskaffning. Normalt skolas aktuella officerare in i truppslaget från kaptens eller majors grad. Vid arsenalen f inns, med Sverige som jämförelseperspektiv, enorma resurser i både personalstyrka och allokerad budget, varför resultatet också rimligen borde bli bra. I dag har Picatinny cirka 4200 anställda, vars huvuduppgift är att förse vissa funktioner inom Armén samt andra Joint Services och beväpnade myndigheter med försvarsmateriel. Armament. Research Development & Engineering Center (ARDEC) är den största organisationsenheten vid Picatinny. ARDEC bedriver teknologiutveckling inom följande områden: smarta vapen, indirekt eld, direkt eld, soldatburna vapen,

Artilleri & Luftvärn

Henrik Knape tillsammans med amerikansk kollega.

minor och röjning, framdrivningsystem av ammunition, tändsystem, eldledning, lågkänslig ammunition samt miljöförbättring. ARDEC är en resurs och kompetensorganisation som i Excaliburs fall bemannar projektkontoret med huvuddelen av personalen.

Status för Excaliburprojektet Excalibur består av tre versioner • XM982, eller projektbeteckning Ia-1 3 • M982, eller projektbeteckning Ia-2 • M982E1, eller projektbeteckning Ib US Army beslutade att, efter lyckade navigationstester 2004, att accelerera anskaffningen 3 Läses som ett-a-ett.

15


med en Early Fielding. En första version XM982 är i produktion och levereras till US Army sedan maj 2007 4. XM982 har begränsad prestanda som inte fullt ut uppfyller hela kravspecifikationen. Bland annat har den användarbegränsningar avseende max tillåten drivladdning vilket innebär något begränsad räckvidd. M982 är den första version som skall uppfylla alla krav och som Sverige dessutom har ett anskaffningsbeslut för. M982 är i slutskedet av sin utveckling.

Omfattande testverksamhet Utveckling av ammunition tar generellt ganska lång tid. Ammunitionen måste av naturliga orsaker vara säker för användning och prestanda kraven uppfyllas. Detta medför omfattande testverksamhet under hela utvecklingsfasen eftersom alla felmoder inte i förväg kan förutsägas analytiskt. Många fel identifieras därför genom provning och korrigeras efter hand. Excalibur skiljer sig i vissa avseenden en hel del från traditionell artilleriammunition genom dess ”avancerade” egenskaper. De största utmaningarna har varit att kvalificera elektronik och tröghetsnavigeringssystemets sensorer för de accelerationer och vibrationer som uppstår vid skjutning med 15,5 cm kanon (accelerationspåkänningarna uppgår som mest till ca 15000 G). Sedan skjuttesterna i Sverige i maj 2006 (se Artilleri-Tidskrift 2006, nummer 2), och utöver en rad testskjutningar på delsystemnivå och andra prov, har navigerande Excaliburpro4 Även Kanada, Australien och Storbritannien har i små kvantiteter anskaffat XM982.

16

jektiler testskjutits i Sverige vid ytterligare två tillfällen. I juni 2007 genomfördes en demonstrationsskjutning med In-Flight Retargeting (IFR), där projektilen via kommunikationslänk uppdaterades med ny målkoordinat efter att projektilen skjutits iväg mot sitt ursprungliga mål. I februari 2008 genomfördes säkerhetsprovning med Excalibur i ARCHER eldrör. Efter demonstrationen av IFR har beslut fattats att avbryta fortsatt utveckling av IFR-funktionaliteten p.g.a. att ledningssystemsutvecklingen inte följt den tidsplan man angett från början. Att nu försöka slutföra utvecklingen av IFR innebär allt för stora risker. Utöver ovan nämnda skjutningar i Sverige, har de flesta navigerande skjuttester bedrivits i USA med de amerikanska pjässystemen M109A6 Paladin och M777 Joint Light Weight. Nästa testskjutning i Sverige är för närvarande inplanerad att äga rum mellan maj och oktober 2010. Detta test är ett sluttest som demonstrerar de unika svenska kraven för M982 som inte verifieras genom Initial Operational Test (IOT) 5 i USA. IOT som, enligt amerikansk utvecklingsoch anskaffningsmodell, kvalificerar produkten (M982) till fullskalig produktion planeras nu för att genomföras under februari 2010. Några månader senare kan US Army utfärda sin Materiel Release 6. Förhandling med leverantör pågår och en gemensam amerikansk/svensk beställning av de första M982 projektilerna 5 US Army använder en oberoende testorganisation för att verifiera alla relevanta krav. Detta inkluderar ett operationellt förband som utbildas enligt framtagna manualer och instruktioner. Förbandet ges operationella/taktiska uppgifter som effektueras och utvärderas mot kravdokumentet. 6 Amerikanskt begrepp som ungefär motsvarar beslut om användning (BOA).

Artilleri & Luftvärn


förväntas läggas under september månad 2009. M982 levereras till Försvarsmakten och införs i samband med att ARCHER levereras till Försvarsmakten under andra halvåret 2011. En konkurrensupphandling påbörjades under 2008 för utvecklingen av den tredje Excaliburversionen, M982E1. Huvudsyftet är att sänka styckepriset. Två leverantörer, Raytheon Missile Systems och Alliant Techsystems, erhöll i september 2008 vardera ett utvecklingskontrakt om 18 månader. Denna inledande fas i utvecklingen avslutas med en demonstrationsskjutning om 15 skott per leverantör under mars 2010. Resultatet utgör underlag för val av leverantör som får fortsatt förtroende att slutföra utvecklingen och kvalificera projektilen. M982E1 planeras mot att kunna börja produceras 2012.

Artilleri & Luftvärn

17


Mattias Elfström

Internationellt samarbetsavtal undertecknat om C-RAM-radar Mattias Elfström Chef Studiesektionen, LvSS, Lv 6

Den sjätte oktober undertecknade arméinspektör Berndt Grundevik ett samarbetsavtal mellan Sverige, USA och Storbritannien angående radar för C-ramändamål. Ett avtal där Luftvärnsregementet i Halmstad spelar en central roll.

I min artikel i föregående nummer av Artilleri-Tidskrift beskrev jag det nya lufthotet från raketer, artilleri och granatkastargranater (RAM) och hur luftvärnet studerar möjliga motåtgärder i den pågående C-RAM-studien (Counter Rockets, Artillery and Mortars). Sam-

18

manfattningsvis kan man säga att detta är ett ständigt och allvarligt hot mot våra och andra länders soldater och operationer som pågår just nu runt om i världen. C-RAM-studien, som avrapporteras i slutet av 2009, kommer att följas upp av ett utvecklat studieförsök 2010, men redan nu står det klart att svenskt luftvärn har god förmåga att upptäcka och varna för RAM-mål och på så sätt säkerställa att våra soldater kan vidta skyddsåtgärder. Parallellt med studieverksamheten i Luftvärnet har det även pågått ett förhandlingsarbete mellan Sverige, Storbritannien och USA

Artilleri & Luftvärn


syftande till att ta fram ett ”Memorandum of Understanding” (MOU) där de tre länderna enas om att dela med sig av och utveckla sina kunskaper rörande användningen av svenska radarstationer för C-RAM-ändamål. Processen för att ta fram detta MOU har bland andra involverat de svenska militärattachéerna, Högkvarteret, Försvarets Materielverk, Teknikkontor Mark och Luftvärnsregementet. Avtalet skrevs på under högtidliga former i Washington den 6:e oktober 2009 av generalmajor Berndt Grundevik med major Peter Sehlin som Luftvärnsregementets representant. Avtalet gäller i sju år och ger goda möjligheter till samarbete rörande t ex luftvärnets spaningsradar UndE 23 (GIRAFFE AMB) och artilleriets artillerilokaliseringsradar ARTHUR. Båda dessa radarstationer är mycket kapabla när det gäller att upptäcka RAM-mål och avgöra varifrån de avskjutits och var de kommer att slå ner. För svensk del innebär avtalet inte minst en plattform för att ytterligare förbättra vår förmåga att uppträda internationellt och tillsammans med förband från andra nationer. Det innebär dessutom att vi kan fördjupa vår kunskap om C-RAM-förmåga och utveckla vår materiel och våra doktriner tillsammans med avtalets parter.

Und E 23 under gruppering. En radarsstation som är mycket kapabel när det gäller att upptäcka RAM-mål och avgöra varifrån de avskjutits och var de kommer att slå ner.

Artilleri & Luftvärn

19


Stefan Bratt

Många bokrariteter samlade i Kristianstad Bakom två tunga plåtdörrar i utkanten av Kristianstad döljer sig ett mindre Mekka för artillerihistoriker. Som en del av samlingarna vid nyligen invigda Artillerimuséet finns ingår nämligen en förnämlig samling böcker, tidskrifter och inte minst officiella dokument.

Leif Mårtensson, chef för det nya artillerimuséet i Kristianstad.

20

– Tanken är mycket enkel och klar med vår avsikt med detta arkiv. Vi ska bygga upp och katalogisera denna samling så grundligt att det utgör en faktabas för framtida forskning om artillerisystem, säger museichefen Leif Mårtensson. AT berättade i förra numret om invigningen som skedde så sent i början av maj i år. Men vad som inte framkom lika tydligt är att inom väggarna för museet håller sakta men säkert ett av landets mest förnämsta samlingar att skapas när det gäller militärhistoriska dokument och litteratur, främst militaria. Däribland finns till exempel Artilleri - Tidskrift, Krigsvetenskapsakademin och kompletta författningssamlingar rörande försvaret ända från 1600-talet. – Naturligtvis är vi mil ifrån samma dignitet på vår samling som Krigsarkivet och andra större statliga arkiv men vad vi har

som är unikt är att vi samlar artillerihistoria och artilleriteknik från slutet av 1700-talet med kopplingar till andra truppslag på en och samma plats och dessa föremål är skyddade från förstörelse eller annan åverkan då de är statlig egendom och ska bevaras för all framtid. Leif Mårtensson poängterar också att Armémuseum i Stockholm för närvarande inte förfogar över något tillgängligt bibliotek för militaria. Att hitta material hos Krigsarkivet tar också sin tid att få fram, konstaterar Mårtensson. – Vår idé och syfte är att om någon ringer till mig och söker faktauppgifter om en enskild pjäs eller artillerimaterial så ska jag kunna svara ”, yes, det kan jag bistå med”. Leif Mårtensson pekar på ett låst säkerhetsskåp som bland annat innehåller över 700 beskrivningar över olika pjäser, inklusive bilder. – Detta material vill jag påstå är unikt. Här finns en guldgruva att ösa ur men det kommer att ta lite tid innan vi kan göra allt material tillgängligt för forskare och militära studenter som har för avsikt att skriva uppsatser eller liknande om material inom artilleriet. Målsättningen är att vi ska kunna öppna delar av Artilleri & Luftvärn


arkivet för särskilda kategorier av besökare under 2010. Då hoppas jag att vi har hunnit med att registrera allt. Någon planering att skanna allt material och bilder finns inte. – Inte en chans. Vi har helt enkelt inte resurser som krävs för en sådan åtgärd. Att skanna allt material skulle ta år i anspråk, säger Mårtensson. – Än är vi långt ifrån att fylla allt vårt förvaringsutrymme på över 300 meter och vi arbetar med att kontinuerlig föra in fler böcker och dokument. Vårt arkiv kommer aldrig att bli färdigt! Vi vill gärna ta emot andra samlingar, stora eller små, för att bli bättre. Det är bara att kontakta oss, låter Mårtensson hälsa till AT:s läsekrets.

Det finns åtskilliga rariteter bland arkivets hyllor. Bland annat finns en samling bestående av 700 beskrivningar av pjäser med tillhörande bilder. Än lär det dröja innan Artillerimuseets arkiv 300 hyllmeter har fyllts med artillerimilitaria. Men redan idag finns det många godbitar för forskare och andra som vill utnyttja arkivet för sin egen utforskning av artilleriets historia. Ett forskningsarbete som Leif Mårtensson hoppas ska intensifieras tack vare att arkivets samlingar under nästa år blir tillgängligt för forskningsändamål.

Artilleri & Luftvärn

21


Saab förändrar styrning och omstrukturerar verksamheten Från och med årsskiftet kommer försvarsmaterielkoncernen Saabs verksamhet att ges en ny organisationsstruktur. Då organiseras Saab i fem affärsområden; Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions samt Support and Services.

– Vi omorganiserar oss för att möta de nya villkoren i vår bransch, vilket bland annat innebär att vi måste växa på världsmarknaden, utveckla tydligare kunderbjudanden samt säkerställa en stark position inom området samhällssäkerhet, kommenterar verkställande direktören Åke Svensson omorganisationen. Den globala försvarsindustrin genomgår omfattande förändringar och Saab måste hänga med i detta förändringsarbete. Målet för Saabs ledning är att skapa ett mer marknadsorienterat Saab med ökat fokus på kundernas framtida krav och behov. Saabs nuvarande femton olika affärsenheter är idag organiserade i tre större sektorer, bland annat Saab Bofors Dynamics som är en stor leverantör av luftvärnsmateriel.

Fem affärsområden Från årsskiftet ombildas de 15 affärsenheterna till fem affärsområden. Varje affärsområde är definierat utifrån de produkter, lösningar och tjänster de tillhandahåller och ansvarar för orderingång, resultaträkning, finansiell ställning samt kassaflöde.

22

De nya affärsområden kommer att ha följande chefer; Lennart Sindahl (Aeronautics), Tomas Samuelsson kvarstår som chef för Saab Bofors Dynamics, Micael Johansson leder Electronic Defence Systems, Gunilla Fransson (Security and Defence Solutions) samt Lars-Erik Wige ansvarar för Support and Services. En ny position, operativ chef (Chief Operations Officer, COO), etableras inom Saab till vilken de fem affärsområdena rapporterar. Lena Olving heter kvinnan som utsett till den nya positionen med ansvar att styra och följa upp affärsområdenas verksamhet samt att driva verksamhetsutveckling i syfte att ständigt förbättra effektiviteten. Lena Olving är i dag chef för segmentet Systems and Products och började hos Saab i december 2008 efter 25 år inom Volvo Personvagnar. Saab har tidigare aviserat kostnadseffektiviseringar motsvarande 1,5 miljard svenska kronor per år fram till 2011, vilket också innebär att runt 1 000 medarbetare kommer att behöva lämna sin anställning. För att skapa och bibehålla en effektiv global marknadsbearbetning etableras en ny marknadsfunktion, Marketing and Business Development, med ansvar för marknadsföring och affärsutveckling. Jonas Hjelm, i dag ansvarig för Saabs politiska kontakter, utses till Chief Marketing Officer (CMO). Saab omsatte under 2008 knappt 24 miljarder svenska kronor.

Artilleri & Luftvärn


Ingenjör bakom 3D Mapping-system nominerad till prestigefullt innovationspris Leif Haglund från Saab Bofors Dynamics och en av upphovsmännen till 3D Mappingsystemet, är nominerad till 2009 års Stora Teknikpris. Detta pris instiftades 2005 av tidningen Ny Teknik i samarbete med den statliga myndigheten Vinnova (före detta Nutek) som verkar för forskning och innovation. Leif Haglund som är doktor inom området bildbehandling har nominerats för arbetet inom just bildbehandling och avancerad matematik som bildbehandling i grunden består av. Algoritmerna som Haglund utvecklat har

bland annat utvecklats till att knoppa av två civila bolag; Tracab som i realtid visar rörelserna för fotbollsspelare, domare och själva fotbollen samt C3 Technologies med kartritning i tre dimensioner som sin huvudprodukt. Övriga nominerade är fyra grundare av företaget Xelerated i Stockholm samt Erik Dahlman och Stefan Parkvall på Ericsson. Vinnaren presenterades i Stockholm den 20 oktober och dagen därpå i tidningen Ny Teknik. Förutom äran består priset av en prissumma på 300 000 kronor.

Avtal klart för anskaffning av Archer Torsdagen den 17 september fattade regeringen beslutet att FMV har rätt att teckna avtal med norska motsvarighet FLO om anskaffning av pjässystemet. – Archer är ett utmärkt exempel på ett framgångsrikt nordiskt samarbete som visar på goda förutsättningar även för samarbeten kring bland annat logistik och utbildning, säger försvarsminister Sten Tolgfors i en kommentar till beslutet. Som AT tidigare berättat anskaffas 48 system, fördelat på 24 pjäs till vardera land.

Artilleri & Luftvärn

Fortfarande kvarstår frågan om så kallad ”industriell balans” kvar att lösa då företrädare för norsk försvarsindustri hävdar att den norska delen av industrileveranser är mindre än den svenska. En lösning skulle kunna bli att Försvarsmakten köper fler Protectorsystem för beväpning till andra enheter än Archer. Planen är att avtal om serieleveranser ska undertecknas under november månad, enligt uppgift till AT.

23


Artilleriklubben

Artilleri-Tidskrift

Adress

Bankgiro 883-4278

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Ordförande

Överste Torbjörn Larsson Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

200 kr per år 260 kr per år

Lösnummerpriser

Enkelnummer

85 kr

Dubbel-/Temanummer

110 kr

Sekreterare

Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS) Luftvärnsregementet Box 515 301 80 HALMSTAD Tel 08-788 75 00 Medlemsavgifter

Årsavgift Ständigt medlemskap

125 kr 1 250 kr

Medlemsavgifter betalas till

Artillerklubbens postgiro 5 47 31-5 © 2009 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

ROLF TRYCKERI AB, SKÖVDE 2009

24

Artilleri & Luftvärn


The worlds leading provider of Remote Weapon Stations. Chosen by 16 nations with over 11 000 systems sold and 5000 systems in active service world wide.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication Kongsberg Protech Systems P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: + 47 32 28 82 00 - Fax: + 47 32 28 88 80 E-mail: kps.marketing@kongsberg.com

www.kongsberg.com


Posttidning B

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO

ARCHER – MoRE tHAn A gun

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.