Artilleri & Luftvärn nr. 3 2007

Page 1

Artilleri & Luftvärn

Artilleri-Tidskrift Nr 3 • 2007


Protecting your capabilities the choice is easy The GIRAFFE AMB mobile Air Surveillance Radar and GBAD command post is in service in Sweden (UndE23) and other countries. It was recently contracted to the Estonian Air Defence. The newest development of the system includes a 360o rocket artillery mortar (RAM) capability, making GIRAFFE AMB the first Multi-Mission-Radar. The new RAM capability is designed to support camp/base protection against the asymmetric threat of mortar, rocket and artillery attacks while at the same time providing an air picture for airspace management and GBAD control. The GIRAFFE AMB RAM capability provides data to initiate counter fire, impact warning and cue an interceptor system. It will also provide recorded evidence of incidents.

S A A B MIC ROWAV E S YS T E M S

www.saabgroup.com


Artilleri-Tidskrift

Tidskrift för artilleriet och luftvärnet • Utgiven av Artilleriklubben

Artilleriklubbens medlemmar erhåller Artilleri-Tidskrift utan kostnad. Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 KRYLBO, tel 0226-121 09, E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, 589 35 LINKÖPING, tel 013-15 43 12 E-post: lengus44@telia.com Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Joakim Bloom. E-post: joakim.bloom@mil.se Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret, 107 85 STOCKHOLM Tel 08-788 75 00

ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

Häfte 3 • 2007

Årgång 136

Innehåll Stefan Bratt Redaktören har ordet ...................................................................... 2 Stefan Bratt Tysk luftvärnsövning ger multinationell erfarenhet för blivande luftvärnsofcerare ..................................................... 3 Stig Nilsen Norska erfarenheter i samband med Elite .................................. 8 Niklas Edelsvärd AMOS – en del av Försvarsmaktens framtida mekaniserade bataljonsartilleri ...................................................12 Henrik Nordberg Specialistofcersutbildning – ny karriärväg ...............................16 Joakim Bloom Arméinspektörens demoskjutning lockade många utländska besökare ...........................................................19 Anders Carell Fortsatt väg mot exibel insats ...................................................23 Artilleriklubbens höstmöte ..........................................................27

Omslagsbild: Övning Elite i Tyskland hade svenskt deltagande för femte året i rad. Årets kontingent av ofcerare och elever från LvSS samt Luftvärnsregementet bestod av cirka 60 personer.

1


Dags för nya sötebrödsdagar?

Redaktören har ordet:

Jag hade nästan givit upp hoppet om att hitta politiker som både kunde anses vara ärliga, förtroendeingivande och framsynta. Men Mikael Odenberg var en försvarsminister som jag verkligen såg fram emot att få intervjua. Inte minst verkade karl’n ha kunskap om försvarsfrågor, vilket inte varit någon av hans föregångares större kvaliteter. Någon intervju med minister Odenberg blir det nu inte eftersom han, ovanligt nog, hade det goda omdömet att avgå när hela hans politiska plattform sattes i rejäl gungning av egna partikamrater främst hänförda av nansminister Anders Borg! Jag och säkerligen många med mig är tämligen övertygade om att nu väntar återigen rejäla sötebrödsdagar för en organisation som under det senaste decenniet aldrig riktigt fått hämtat sig från den ena budgetregulatoriska åtgärden efter den andra – Försvarsmakten.

Dyster prognos för Bamsesystemet Som väl är ser det (peppar, peppar) för oss artillerister fortfarande ljust ut eftersom funktionen torde överleva Anders Borgs kommande slaktaktion eftersom Archerprojektet ska fullföljas (trovärdiga källor uppger till och med att utvecklingskontraktet mellan FMV och BAE Systems Bofors redan är undertecknat) och Excalibur kommer att införas. Desto mörkare ser det dagsaktuella läget ut för luftvärnet då robotsystem 23, Bamse, nu återigen inte ska förbandsättas utan kvarstå som en demonstratorfunktion till dess att ytterligare utredning har gjorts. Ur mitt perspektiv ser det ut som om Bamse håller på att utredas till döds då systemet redan har utstått tre tunga utredningar inom loppet av tolv år. Men, än ska vi inte göra

2

tummen helt ned då jag lärt mig efter mina dryga 20 år som journalist med Försvarsmakten och försvarsindustrin i fokus att mycket kan hända. Det som jag tycker är allra märkligast och nästan en skymf mot Försvarsmaktens egen kompetens är att det är ”siffernissar” inom Finansdepartementet som ska utföra den fortsatta ”verksamhetsgranskningen mot en effektivare politisk styrning av Försvarsmakten”, för att citera ett pressmeddelande för Försvarsdepartementet. Jag känner också oro över att den svenska försvarspolitiken ska ledas av en person som valt att genomföra vapenfri tjänst. Värmlandsbördige Sten Tolgfors har nämligen inte genomför värnplikt och har redan enligt trovärdiga källor på Lidingövägen fått det mindre smickrande epitetet ”tomhylsan”… Låt oss hoppas att Tolgfors har lika mycket politiskt kurage som sin företrädare hade att få driva en egen försvarspolitik som inte är ett eko av vad Anders Borg och hans gelikar inom nansen försynt viskar till Tolgfors. Jag är rädd för att så inte blir fallet.

Nya tag för hemsidelansering Är du en av våra medlemmar som är nyken på vår nya hemsida? Blev du också lika besviken när hemsidan visade sig vara stängd trots vår marknadsföring i förra numret. Någon lansering av artilleriklubbens hemsida (www.artilleriklubben.se) blev det inte som aviserat. Orsakerna tänker jag lämna därhän och istället berätta att sidan snarast ska vara igång med samma målsättning som tidigare, att bli Nordens ledande artilleri- och luftvärnsportal. Denna gång tänker vi inte ta hjälp utifrån utan med egen kraft inom styrelsen se till att få igång hemsidan.

Artilleri & Luftvärn


Tysk luftvärnsövning ger multinationell erfarenhet för blivande luftvärnsofcerare

Artilleri & Luftvärn

3


– All units – this i Grifn. Be advised – air raid warning yellow. En minut och 40 sekunder senare. – All units – this is Grifn. Be advised – air raid warning red.

En helikopter av typen CH-53 ”Sea King” gör sitt bästa för att undvika anfall av värmesökande missiler genom att skjuta ut facklor när den yger in över övningsområdet i tyska Heuberg.

4

Halvminuten efter taktiske chefsassistentens anrop sveper två italienska Tornadoplan in från nordväst över tyska Frohnstetten på mycket låg höjd. Några sekunder senare avfyrar sergeant Christopher Pettersson en robot 70 mot ett av attackplanen när det passerar tätt intill hans grupperingsplats. – Ingen tvekan – det är träff, konstaterar stridsdomaren, kapten Fredrik Svanström när han studerar hur den italienska piloten agerar för att undvika det simulerade robotskottet. Robot 70-troppen som förutom Christopher Pettersson, Kungsbacka består av de blivande yrkesofcerarna, kadetterna Anna Persson, Malmö samt Kenny Persson, Trollhättan, ingick i det svenska förbandet som under ett par veckor före midsommar deltog i den internationella telekrigs- och luftvärnsövningen Elite. Platsen för ”striderna” mellan ett antal länders vassaste luftvärnsenheter och likaså ygande system var övningsfältet Heuberg, knappa åtta mil söder om Stuttgart i södra Tyskland.

Femte Eliteövningen Årets Elitedeltagande var den femte för den svenska kontingenten uteslutande bestående av ofcerare och ofcerselever från Luftvärnsregementet och Luftvärnets Stridsskola i Halmstad . Årets Eliteövning samlade deltagare från 17

olika nationer. Elite växer för varje år, konstaterar yrkesofcersaspiranternas kurschef, major Ola Svensson. – Vi inledde vårt deltagande för fem år sedan med att skicka några observatörer till Elite, som i år har elva år på nacken. I år har vi skickat den största styrkan hittills, bland annat alla våra yrkesofcersaspiranter samt eleverna vid den taktiska utbildningen vid Luftvärnets Stridsskola, berättar Ola Svensson. Faktum är också att den svenska insatsen i år är av multinationell karaktär. – Vår bataljonstab, 61 luftvärnsbataljonen, leder i år ett kluster av luftvärnsenheter bestående av såväl nska ofcerare samt era lettiska robot-70 troppar med tillhörande radarenheter (PS 90), förklarar överstelöjtnant Catarina Niklasson-Schöön, chef för Luftvärnet Stridsskola (LvSS) i Halmstad.

Huvudansvar för LvSS Det är Luftvärnsregementet som leder den svenska kontingenten och huvudansvaret för övningen har LvSS. – Med tanke på det fokus som internationell verksamhet har inom Försvarsmakten i dag är det naturligtvis oerhört väsentligt för våra elever vid LvSS att få internationell erfarenheter redan under utbildningen. Interoperabilitet är ett av våra viktigare ledord i vår verksamhet, säger ställföreträdande regementschefen, överstelöjtnant Ove Tirud efter att mer eller mindre ha duckat för de framsusande planen, som stryker trädtopparna under dagens övningspass. Planen och helikoptrarna som kommer från både tyska, holländska, brittiska, italienska, ung-

Artilleri & Luftvärn


Utvärdering pågår av ett övningsmoment. Bland deltagarna nns bland annat den tyska Tomadopiloten Joachim Assing, som gjorde sitt bästa för att undvika de utposterade robot 70topparna. Nedan t v. Assistent Chief of Staff, dvs biträdande stabschefen för den svenska bataljonstaben i samspråk med en holländsk kollega. T h. Slut för idag. PS 90-bilarna står prydligt parkerade framför den svenska bataljonstaben i väntan på nästa övning.

Artilleri & Luftvärn

5


erska, grekiska, polska och franska ygvapnet är baserade på ett antal baser i närheten till Heuberg och kommer i olika vågor under dagen.

Premiär för Euroghter Denna dag innebär också i Elitesammanhang premiär för nya Euroghter, baserat i Neuburg i norra Tyskland. För svenskt vidkommande var det också premiär för medverkan av luftvärnets senaste sensortillskott, spaningsradarn Und E 23. – Den mängd ygplan, som vi möter under Elite, inalles 45 olika jetygplan och ett 15-tal helikoptrar skulle vi aldrig kunna uppbåda nationellt för att öva emot på svensk mark. För oss som har arbetet med att skapa nya metoder för ledning och samordning av luftrummet är dessa dagar mycket värdefulla för att kunna utvärdera vart vi står i vårt arbete, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Anders Svensson. Han leder den stab, som via Elite också ges möjligheter att veriera och fortsätta utveckla metoder och taktik för uppträdande i internationell miljö. – De metoder som min stab arbetar efter och får delvis validerade i samband med en så pass stor och multinationell övning som Elite, ska vi tillämpa i en skarp miljö oavsett om det handlar om nationell eller internationell verksamhet, förklarar Anders Svensson innan han kliver ut ur mässtältet för att ha en utvärderingsdiskussion med en av de blivande kaptenerna, tekniske ofceren Mattias Bramstång. För första gången i LvSS historia genomfördes också kaptensbefordringsceremonin på utländska mark då åtta elever från den taktiska utbildningen

6

(kaptensprogrammet) avslutande sin utbildning under Elite och under pampiga former från bland annat tysk militärmusik saluterades med trumpetfanfarer. Stridsmomentet är över och efter någon timme kommer såväl holländska, brittiska och italienska ygförare och helikopterförare för att delta i utvärderingen som leds av major Per Gerdle. Agendan är utvärdering av den svenska och norska insatsen mot en samordnad ygoperation, en så kallad COMAO (Composite Air Operation) där både störygplan, jakt och attackplan deltar. Momentets stridsledare, vi kan kalla honom Gustaf (alla namn på ofcerare med befattning inom Nordic Battle Group är sekretesskyddade), är mycket nöjd med LVSS-elevernas insats.

”Bra moment” – Detta var ett riktigt bra moment. Våra motståndare uppträdde väldigt bra, taktiskt sett, vilket nog gjorde oss lite för passiva i momentets inledning. Men, detta är sådant vi är här för att kunna öva och bli bättre på till nästa insats, konstaterar ”Gustaf ”, som tituleras Tactical Director. – Interoperabilitet kräver kunskap och enda sättet att få sådan kunskap är att delta i internationella övningar, tillägger ”Gustaf ”. Knappa milen söderut håller kadettrion Persson, Pettersson och Persson på att omgruppera inför nästa moment som dröjer några timmar. Striden fortsätter då plan efter plan susar över trädtopparna och det norska Nasamssystemet får arbeta hårt för att få ”vittring” på de franska Mirage 2000. Plötsligt brakar det till ovanför våra huvu-

Artilleri & Luftvärn


den och jag som inte är förberedd håller nästan på att tappa min kamera när en tysk Tornado kommer susande på absolut lägsta höjd och gör intensiva undanmanövrar för att undvika ett robotskott. Tekniske ofceren, kapten Fredrik Svanström arbetar med att underhålla en lavett och får snabbt upp händarna till öronen för att dämpa det öronbedövande braket efter Tornadons efterbrännkammare. – Jösses, den kom lågt, säger Fredrik. Anna Persson är så här långt (dryga veckan återstår innan hemfärd till Halmstad) nöjd med övningen: – Som skytt är det otroligt bra träning eftersom det i vissa avseenden är ganska knepig terräng för oss att agera i. Att vi dessutom som kadetter får träffa andra ofcerare och dessutom fått möjlighet att utbilda nska kollegor på våra system är mycket bra.

Bra marknadsföring På den motsatta norra sidan av skjutfältet sitter kadettrion Anders och Jens Lundgren samt Anna Normann och väntar på att de ska få ge sig in i elden. Det är på gränsen till för varmt i solskenet då vädergudarna är på sitt bästa humör.

Artilleri & Luftvärn

– Detta är klockrent, säger Anders Lundgren när han sitter inne i terrängbilen och förbereder invisningsarbete gentemot skytten som i kommande moment blir Anna Normann. – Just möjlighet att få öva mot helikoptrar som vi hittills inte vara särskilt bortskämda med är toppen. Det är svåra mål att invisa mot och att följa eftersom de oftast har ett mycket bra taktiskt uppträdande, inikar Jens Lundgren.

– New Target Direction One Two. Incoming! Robot 70-troppchefen Jens Lundgren ger all kommunikation på engelska till kollegan, robotskytten Anna Normann. I den blivande yrkesofceren Normanns sikte dyker snabbt en rote italienska Tomados upp som Anna Normann distinkt inleder bekämpning av.

7


Stig Nilsen

Norska erfarenheter i samband med Elite Major Stig Nilsen arbetar på den norska Luftförsvarsstaben med materielplaneringsfrågor och var kontingentchef för den norska truppen i samband med övningen Elite i Tyskland. För Artilleritidskrifts räkning har han skrivit lite om de norska erfarenheterna och upplevelserna under övningen:

”Exercise Electronic Warfare Live Training Exercise” (Elite) er en tysk øvelse hvor andre nasjoner blir invitert til å delta. Øvelsen har tidligere hatt primærfokus på Suppression of Enemy Air Defence (SEAD), men har etter hvert valgt å spre fokuset noe mer. Dagens øvelse spenner fra standard noise teknikker fra luftbårne og bakkebaserte plattformer, til komplekse sammensatte angrepspakker hvor elektronisk krigføring er en integrert del. Flytyper og luftvernsystemer kom fra  ere NATO land, også østersjølandene stilte med et større luftvernbidrag under årets øvelse. Norsk luftvern har god tradisjon for å samarbeide med Sverige, men også Litauen har blitt en partner som mottaker av RB70 fra Norge. Samtidig ser Finnland på nytt luftvernsystem og ser i den forbindelse på NASAMS som en mulig kandidat. 8

Norge stilte både med Forsvarets Innsatsstyrke Luftvern (FIST/L LV) fra Ørland Hovedystasjon og Dassault DA-20 Jet Falcon y fra Rygge ystasjon (FIST/L EK).

NASAMS våpensystem Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) er et norskutviklet nettverksentrisk luftvernsystem som har gjennomgått to modiseringsprogram siden det ble innført i 1996. Mod 1 tilførte systemet NATO taktisk datalink (L11B) og ny og mer moderne elektrooptisk sensor med laser avstandsmåler (2004), mens Mod 2 har gitt systemet nødvendig strukturoppdateringer på hovedkomponentene samtidig som radaren er betydelig forbedret. I tillegg har systemet fått Link 16 og blitt mer mobilt med lette taktiske terrengkjøretøy. NASAMS våpensystemet har vært og er en suksess, dette er et resultat av det vi kaller for kompetansetriangelet i norsk luftvern – triangelet består av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Forsvaret. Dette samarbeidet har gjort det mulig for en liten nasjon som Norge å levere et nisje produkt som overgår alt annet innenfor medium rekkevidde SAM system. Når USA Artilleri & Luftvärn


skulle anskaffe et egnet system til forsvar av Washington DC, valgte de norsk NASAMS!

Klargjøring og forberedelser Norge stilte med 1 NASAMS luftvernbatteri og en mindre kommandoplass for å lede operasjonene. Materiell og personell ble samlet på Ørland Hovedystasjon før avreise, materiellet gikk med tog til Syd-Tyskland mens personellet ble transportert med en tysk C-160 Transall. NASAMS-avdelingen var sammensatt av personell fra både 132 Luftving (Bodø Hovedystasjon) og 138 Luftving (Ørland Hovedystasjon), i tillegg stilte hhv 130 Luftving (Control&Reporting Centre Mågerø) og 131 Luftving (Control&Reporting Centre Sørreisa) med luftvern kontrollofserer. Deres oppgave var å lede de taktiske luftvernoperasjonene fra den tyske kommandosentralen i Messtetten. NASAMS-avdelingen har nettopp gjennomført en NATO kvalitetskontroll og var således topp forberedt for slike avanserte øvelser. Hovedhensikten med øvelsen var å gi NASAMS operatørene god trening og utfordringer i luftvernoperasjoner, mot til dels meget krevende angrepsformasjoner. Det er ikke ofte operatørene får muligheten til å kun konsentrere seg om deres primæroppgave, på den måten er disse øvelsene meget verdifulle. Det å møte luftvernoperatører fra andre land var også med på å øke utbytte av øvelsen. En kan diskutere felles problemstillinger og utveksle erfaringer, ikke minst var det verdifullt å diskutere med pilotene som har ydd mot luftvernsystemet vårt.

Artilleri & Luftvärn

Debrief og Analyse På årets øvelse var to meget erfarne NASAMS operatører ansvarlig for debrief og analyse av de daglige luftvernoperasjonene. Når det settes av såpass mye ressurser til øvelsen, er det avgjørende at utbytte blir optimalt. Her er daglige face2face tilbakemeldinger til operatørene vesentlig. Det tas videoopptak av luftvernoperasjonene, noe som muliggjør en meget detaljert tilbakemelding etter dagens innsatts. For denne øvelsen var det lagt et spesielt fokus på den nye radarsoftwaren som systemet har fått. Den krever mer av den enkelte operatør, men er denitivt med på å gjøre systemet mer motstandsdyktig mot elektronisk krigføring. Når operatørene nå skal lære seg de nye egenskapene med systemet og utvikle taktiske handlemåter, blir debrief og analyse særdeles viktig. Det er også avgjørende at de som gjennomfører debrief/analyse selv har lang erfaring og god detaljkunnskap om systemet.

Norska Nasams spaningsradar grupperade på ett fält i utkanten av skjutfältet Heuberg.

9


Tett program De daglige operasjonene startet med oppmøte i kommandoplassen før soloppgang for å få de siste inputs før tjenesten starter. Utstyret skal klargjøres; ikke bare for dagens operasjoner, men også kongureres riktig i forhold til den aktuelle trusselen. Hvilke kapasiteter er ment å angripe NASAMS i dag? Hvilken taktikk vil de komme til å bruke? Det er mange faktorer operatørene skal tenke på når NASAMS nettverket klargjøres. Tilbakemeldingene viste at NASAMS-avdelingen virkelig gjorde jobben sin, ikke bare var de meget effektive mot trusselen – de tvang også ”motstanderen” til å endre på sin taktikk for å kontre NASAMS-avdelingen. Dagene ble avsluttet med debrief/analyse på kvelden før avdelingen kunne unne seg noen timers hvile. Avdelingen fant likevel tid til en uofsiell landskamp i fotball mot Sverige (representert ved Lv 6 i Halmstad), også her slo NASAMS til; Norge – Sverige 8-1! Det ryktes at Norges landslagssjef i fotball har vært i kontakt med NASAMS-avdelingen om et mulig samarbeid ...

10

Artilleri & Luftvärn


M00342

Trots en tapper svensk hejaklack blev det storstryk i den prestigefyllda fotbollskampen mellan Sverige och Norge.

För Sveriges jägare sedan 1975. Nu levererar Aimpoint rödpunktsiktet CS till Försvarsmakten. www.aimpoint.com • info@aimpoint.se

Artilleri & Luftvärn

11


Niklas Edelsvärd

Amos – en del av Försvarsmaktens framtida mekaniserade bataljonsartilleri Major Niklas Edelsvärd är produktansvarig för AMOS-projektet vid Markstridsskolan Utvecklingssektion.

Försvarets materielverk beställde den sista juni 2006 tolv granatkastarpansarbandvagnar 90120 (Grkpbv 90120) för understöd av arméns mekaniserade bataljoner. Kontraktet omfattade även en option på beställning av ytterligare 4 system för marinens räkning. Niklas Edelsvärd berättar här mer om projektet.

Utvecklingen av materielsystemet inleddes i slutet av 90-talet som ett gemensamt nordiskt materielprojekt. Efter grundläggande studier tecknades ett projektavtal mellan Sverige och Finland med Norge och Danmark som observatörer. Patria-Hägglund utvecklade den första teknikdemonstratorn och försökspjäserna men sedan våren 2007 är BAE System Bofors huvudleverantör. Projektet benämndes inledningsvis SSG 120 inom Försvarsmakten, men har nu bytt namn till AMOS som står för Advanced MOrtar System. Med begreppet AMOS avses ett torn som kan placeras på olika typer av plattformer. I Sverige gäller i första hand Stridsfordon 90 och i Finland AMV. Sedan 2002 har Försvarsmakten genom Markstridsskolan i Kvarn bedrivit utvecklingsarbete med en prototyp baserad

12

på Stridsfordon 90-chasssi, kallad försökspjäs 1. Syftet med försöken har varit att skapa erfarenheter genom försöksskjutningar samt att delta i övningsverksamhet och därigenom föreslå lämplig organisationsstruktur för att tillgodose den mekaniserade bataljonens krav på understöd.

Längre skjutavstånd Grkpbv 90120 är utrustad med två 120 millimeters eldrör, cirka tre meter långa. Eftersom eldrören är längre än hos traditionella granatkastare möjliggörs längre skjutavstånd. Vagnen är utrustad med ett tröghetsnavigeringssystem som stöttas av GPS. Riktsystemet är helt automatiserat med en grask bild där skytt och vagnchef leder skjutningar. Systemet har också möjlighet att leverera Multiple Round Simultaneous Impact-effekt (MRSI) genom att skjuta 68 skott med olika elevation varvid skotten landar i målet inom loppet av några sekunder. Grkpbv 90120-förbandet är framtaget för understöd av mekaniserade förband. Organisationen är i dagsläget inte fastställd. Bataljonen kommer dock att understödjas av två till sex Grkpbv 90120. Vid skjutning av spränggranater är

Artilleri & Luftvärn


minsta eldenhet tropp, två vagnar. Vid skjutning av specialammunition (HårdmålsgranatSTRIX, Lysgranater Rökgranater) är en vagn eldenhet. För att säkerställa att tillräckligt med ammunition nns kommer ett splitterskyddat ammunitionsfordon, sannolikt ett stridsfordon

Artilleri & Luftvärn

90, att framrycka i anslutning till varje Grkpbv 90120.

Vagnchefens plats inne i grkpbv 90120.

Utvecklingsmöjligheter I ett första skede tar Försvarsmakten fram tolv Grkpbv 90120. Parallellt med deta utvecklings-

13


Sedan 2002 har försvarsmakten genom Markstridsskolan i Kvarn bedrivit utvecklingsarbete med en prototyp baserad på Stridsfordon 90-chassi, kallad försökspjäs1. Syftet med försöken har varit att skapa erfarenheter genom försöksskjutningar samt delta i övningsverksamhet och därigenom föreslå lämplig organisationsstruktur för att tillgodose den mekaniserade bataljonens krav på understöd.

arbete studeras utvecklingen av AMOS för understöd av ambiebataljon. En ny stridsbåt tas fram för detta ändamål och målsättningen är att marinen införskaffar fyra stridsbåtar.

14

Materielsystemet kommer i marinen att kallas StrB 2010 S Grk. I ett senare skede är tanken att armén ska utveckla ett helautomatiserat torn på ett lätt splitterskyddat fordon.

Artilleri & Luftvärn


Artikelförfattaren har tagit förarplatsen i Amosvagnen.

Fakta – prestanda Grupperingstid:

Mindre än 10 sekunder

Marschfärdig:

Mindre än 10 sekunder

Eldhastighet:

Cirka 10 skott per minut

Max skjutavstånd:

Cirka 10 kilometer

Bekämpning av två mål:

Cirka 30 sekunder (2+2 sprängranater)

MRSI-kapacitet:

6-8 skott

Artilleri & Luftvärn

15


Henrik Nordberg

Specialistofcersutbildning – ny karriärväg Major Henrik Nordberg är ställföreträdande chef för Skolavdelningen vid ArtSS

En ny karriärväg för ofcerare har sett dagens ljus. I årets första nummer av Artilleri-Tidskrift nämndes lite grann om den nya karriärmöjligheten – Specialistofcersutbildningen (SOU). Utbildningen togs fram under 2006 och har nu startat på ett antal skolor i Försvarsmakten.

Syftet med SOU är att försörja Försvarsmaktens behov av ofcersbefattningar i insatsorganisationen på lägre nivåer (7-5) inom de olika funktionerna. För artilleriets del är befattningar som pjäsgruppchef, radargruppchef och eldledningsgruppchef aktuella som inledande befattningar.

Två delar Utbildningen skiljer sig åt beroende på vad respektive arenainspektör och kompetensområdesföreträdare anser behövas. Inom Arméinspektörens (AI) ansvarsområde, där indirekt bekämpning ingår, genomförs utbildningen vid Markstridsskolan (MSS) och består av två delar, en generell/arenadel och en funktionsinriktad del. Den generella/arenadelen är för närvarande cirka. 40 veckor, men bedöms bli 20 veckor fr.o.m. 2009. På MSS genomförs

16

generell utbildning inom ämnena krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap. Den generella utbildningen är mycket lik den utbildning som genomförs under första terminen på Ofcersprogrammet (OP). Arenadelen består av utbildning inom markstrid såsom stridsteknik, materielsystem och praktisk ledarskap. Efter ett års utbildning sker anställning i nivå 7 (sergeant). Den efterföljande funktionsinriktade utbildningen (cirka 15-20 veckor) genomförs för artilleristerna vid ArtSS efter påbörjad anställning. Under de första genomförandena kommer funktionsutbildningen att ske sammanhållet d.v.s. sergeanterna kommer att tillbringa ungefär. 6 månader på ArtSS, men i framtiden kommer de ingående kurserna att kunna läsas mer spritt om förbandet och individen så önskar.

Inriktningar inom indirekt bekämpning Artilleriregementet utbildar specialistofcerare inom fyra inriktningar: pjäs, eldledning, artilleriradar och väder. Under det första genomförandet 2007/2008 sker utbildningen endast inom inriktningarna pjäs och eldledning. Inrikt-

Artilleri & Luftvärn


ningen radartjänst beräknas kunna påbörjas under 2008/2009 och väderinriktningen kommer att genomföras vid behov (bedömt vartannat eller vart tredje år). Regementets behov av specialistofcerare inom övriga inriktningar t ex ledning, samband, logistik och teknisk tjänst får sin specialistutbildning genom kurser vid annan funktionsskola som t ex LedS, LogS och FMTS. Regementets behov av specialistofcerare i de olika inriktningarna kommer att presenteras i den rekryteringsinformation som årligen utges inför ansökan. ArtSS genomför tillsammans med MSS ett arbete med försök att samordna utbildningar som berör både mek/inf och art, exempelvis eldledningsgruppchef i eldledningspbv 90. Detta medför att elever från de mekaniserade förbanden med eldledningsinriktning kan komma att kunna genomföra hela eller delar av sin funktionsutbildning på ArtSS.

Kompetensutveckling Då FM efterhand övergår till ett sökförfarande när det gäller tillsättning av nya befattningar kommer inte kompetensutvecklingen för specialistofcerare att skilja sig åt jämfört med taktisk/operativa ofcerare. Ett exempel kan se ut enligt följande (se bild): • En specialistofcer med inriktning pjästjänst tillträder inledningsvis en befattning som pjäsgruppchef under cirka. två-tre år efter inledande funktionsutbildning. • Därefter kompetensutvecklas vederbörande genom att läsa enstaka fortsättningskurser inom sin inriktning och kan därefter befor-

Artilleri & Luftvärn

dras till fänrik och tillträda en nivå 6-befattning. • Efter något/några år söker ofceren befattning som stf plutonchef på pjäspluton. Ofceren får sin nya befattning efter ytterligare kompetensutveckling och då sker befordran till löjtnant. • Detta upprepas sedan på liknande sätt för tillsättning av nivå 5-befattningar.

Artilleriregementet utbildar specialistofcerare inom fyra inriktningar; pjäs, eldledning, artilleriradar och väder.

17


Invärdering och tillgodoräknande av annan utbildning/beprövad erfarenhet kommer att vara viktigt och ge individen ytterligare möjligheter att söka och placeras på befattningar utan att komplettera med mer utbildning än nödvändigt. Specialistofcerskarriären är inte tänkt att vara en livstidskarriär för huvuddelen. Ca. 15 år bedöms vara en tänkt tid som specialistofceren är anställd. Därefter skall: • civil karriärväxling vara möjlig, • fortsatt anställning inom sitt kompetensområde eller • omplacering till stödfunktioner inom FM kunna ske. Dessa alternativ är beroende på om FM har behov av den kompetens som ofceren besitter. Det skall även vara möjligt att karriärväxla till taktisk/operativ ofcer efter komplettering av de generella kurser som ingår i det treåriga Ofcersprogrammet (OP).

18

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att detta ej innebär att FM övergått till ett tvåbefälssystem! Det är fortfarande enbefälssystem men med betydligt er karriärmöjligheter. Rekryteringsmöjligheterna till yrket kommer att öka och er individer med olika bakgrund kommer att kunna ha sin plats inom Försvarsmaktens organisation.

Framtid Idag får färre än 10 000 ungdomar genomföra totalförsvarsplikten och konkurrensen är hård om dessa individer. Arbetsmarknaden samt universitet och högskolor försöker rekrytera individer ur denna åldersstruktur. Även internt inom FM råder konkurrens om dessa, då bland annat Nordic Battle Group och Utlandsstyrkan skall personalförsörjas. Något bör alltså göras för att öka rekryteringsbasen till ofcersutbildningarna, och då främst inom vissa inriktningar som över tiden har få sökande och låga elevantal på ofcersutbildningarna. För närvarande pågår ett projekt under ledning av MHS H där man tittar på aspirantutbildningar som en metod att få ökad rekryteringsbas, allt i syfte att få fram rätt individ till yrket. Denna aspirantutbildning bedöms bli cirka 20 veckor lång där innehållet skräddarsys mot att kunna ge den särskilda militära behörighet som krävs för att söka specialistofcersutbildning inom en specik funktion/inriktning. Förhoppningsvis kommer Högkvarteret att kunna fatta beslut inom kort och då skulle den första aspirantutbildningen kunna starta under VT 2009 med målsättning att påbörja SOU HT 2009.

Artilleri & Luftvärn


Joakim Bloom

Arméinspektörens demoskjutning lockade många utländska besökare Arméinspektören stod i år värd för en demonstrationsskjutning som samlade företrädare för ett antal länders artillerifunktioner. Förevisningen som genomfördes på Villingsbergs och Bofors Skjutfält under tvenne dagar, 5-6 september hade fokusering på den nya artilleripjäsen Archer men även ammunition i form av modularladdningar, BONUS och 155mm lysammunition (MIRA) förevisades. Major Joakim Bloom, materielsystemansvarig för Indirekt eld inom Försvarsmakten berättar mer om förevisning och arbetet med att genomföra aktiviteten:

På vilket sätt kan då denna typ av verksamhet gagna försvarsmakten? Det ligger i även i vårt intresse att vidga kretsen med ARCHERanvändare, främst för möjligheten att utbyta information, erfarenheter och minska utvecklingskostnader för framtida gemensamma uppgraderingar. Dessutom användes Bonusgranater som sköts under förevisningen för att kvalicera Bonus i Archerpjäsen.

Joakim Bloom. Som grädde på moset under demonstrationsdagarna kunde gkrpbv 90120 Amos visas för de utländska gästerna då försökspjäsen befann sig i Villingsberg för vissa verieringsskjutningar..

”Några gånger per år kallas FM, FMV och industrin till Försvarsdepartementet för att bland annat identiera gemensamma intressen samt industrins behov av exportstöd. I samband med ett sådant möte i våras framförde BAE Bofors Systems AB behovet av en artilleriförevisning. Då det ibland kan innebära problem för försvarsmakter runt om i världen att tacka ja till direkta inbjudningar från försvarsindustrin ansågs mest lämpligt att arméinspektören skulle stå som värd för förevisningen.

Artilleri & Luftvärn

19


Som grädde på moset kunde även granatkastarpansarbandvagn 90120 visas för gästerna eftersom den befann sig i Villingsberg för att göra vissa verieringar efter att den uppgraderats. Sagt och gjort, ett lämpligt urval av potentiella Archer- och ammunitionsköpare bjöds in till Villingsbergs skjutfält den 5 och 6 september. För genomförandet stod Artilleriregementet anförda av major Ola Arvidsson, Markstridsskolan anförda av major Stefan Slycke samt naturligtvis BAE Bofors självt. Glädjande nog återfanns ytterligare en A9:are i förskingringen i form av major Kjell-Åke Karlsson som agerade speaker. Arméinspektören var förhindrad att delta varför generallöjtnat Hans Berntdsson klev in i AI:s ställe.

Koordinator Ett planeringsmöte som syftade till att komma överens om innehåll, vem som skulle göra vad och programmet genomfördes innan semestern i Karlskoga. Rekognosering genomfördes tillsammans direkt efter semestern varvid enskilda förberedelser vidtog fram till 3 september när alla sammanstrålade i Villingsberg. Undertecknad hade förmånen att släppa de fyra väggarna på HKV-kontoret och koordinera övningen tillsammans med Ola A. Många är vi som har frusit i Villingsberg och tisdagen som bestod av förövning var inget undantag då den bjöd på hällande regn och bitande kyla. Vi var många som gav hypotermin ett ansikte den dagen men var trots det nöjda med förövningen.

20

Bofors hade hand om logistiken och tog emot gästerna på tisdag kväll med en gemensam middag. Onsdagen startade med att gästerna hälsades välkomna av generallöjtnant Hans Berndtsson och Bofors VD Magnus Ingesson. Därefter följde en genomgång av överstelöjtnant Anders Callert från Artilleriets Stridsskola (ArtSS) om försvarsmaktens transformering till ett modernt insatsförsvar samt hur den indirekta elden passar in i den.

Strålande solsken Under tiden blev vädret bättre och när gästerna som delats in i fem grupper, följt av en följeofcer, bussats ut i skogen var det strålande solsken! Så startade förevisningen som bestod av Shoot and scoot med Arhcer och Grkpbv 90120 (Amos), multiple rounds simoultaneus impact (MRSI) och förevisning av Bofors modularladdningssystem. Efter lunch bytte vi gruppering och förevisade direktriktad bekämpning med Arhcers huvud- och sekundärbeväpning. Sekundärbeväpningen utgörs av en 12,7mm kulspruta monterad i Kongsbergs Protector som fjärrmanövreras inifrån pjäsen. Grkpbv 90120 förevisade målväxling genom att bekämpa mål i olika riktningar och på olika avstånd. Innan återfärden till Villingsbergs läger genomfördes ett terrängkörningsmoment med Archer. I lägret tog Bofors vid och genomförde en produktinformation följt av en materielutställning med vickning i pjäshallen. Ett utmärkt tillfälle att utbyta tankar och idéer om det man sett så långt. Efter middagen transporterades

Artilleri & Luftvärn


Under skjutningen med Archerpjäsen förevisades ett moment ”Shoot and Scoot”,

Artilleri & Luftvärn

21


Företrädare från ett antal utländska artillerifuktioner hade accepterat inbjudningen från Arméinspektören till Villingsbergs skjutfält och BAE Systems Bofors i Karlskoga.

22

gästerna ut på fältet för att titta på lysskjutning (MIRA) i kombination med spränggranatsskjutning (Grkpbv). Efter en god natts sömn var det dags att åka till Bofors test center för att titta på Bonus-skjutning, äta lunch och därefter bege sig hemåt. Hur gick det då? Ja, trots att förevisningen

genomfördes med försöksmateriel var vi i princip helt befriade från såväl tekniska missöden som missöden skapade av den mänskliga faktorn vilket tyder på goda förberedelser från alla. Alla inblandade ska vara mycket nöjda med sin insats och vi har visat prov på både professionalism och engagemang. Tack för det!”

Artilleri & Luftvärn


Ett utdrag ur Anders Carells anförande vid Artilleriklubbens årsmöte:

Fortsatt väg mot exibel insats ”Den svenska arméns vision kan sammanfattas med Ständigt tillgängliga förband för graderad verkan nationellt och internationellt – en väg mot exibel insats. Detta är något som framgår av Arméns utvecklingsplan som tagits fram under de senast åren.

I planen föreslås en rad åtgärder avseende organisation, produktion, materielförsörjning och utnyttjande av Arméförband, allt med det övergripande syftet att öka insatsförbandens tillgänglighet och förmåga att lösa komplexa uppgifter. Föreslagna åtgärder bidrar alltså till att nå det av ÖB angivna strategiska målet – att öka Försvarsmaktens uteffekt – i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Mer övning behövs Dagens och morgondagens troliga insatsmiljöer, insatsernas komplexitet i övrigt samt höga beredskapskrav sammantaget ställer höga kvalitativa krav på våra insatsförband. Förbandens soldater och ofcerare behöver, förutom relevant utrustning, i ännu högre grad än under invasionsförsvarets tid kvalitativ och kvantitativ utbildning, övning och samträning. Ett gemensamt krav för insatsförbanden är

Artilleri & Luftvärn

förmåga att verka över hela koniktskalan, från förtroendeskapande och koniktförebyggande åtgärder, skydd av humanitära insatser, visa närvaro för att upprätthålla territoriell integritet via fredsbevarande till kvalicerad väpnad strid inom ramen för en fredsframtvingande internationell operation eller försvar av territoriet. Alla insatsförband måste ha förmåga att tidigt verka i en hög hotmiljö men också kunna hantera såväl ökad som minskad hotbild. Huvuddelen av våra förband måste ges förmågan att föra väpnad strid såväl utanför som på det svenska territoriet samt att de måste kunna genomföra insatser såväl nationellt autonomt som inom ramen för internationell samverkan. Soldaten, markstridens ”kärna”, ska alltid stå i centrum vid all verksamhet, och soldatens förutsättningar att lösa sina uppgifter kommer kontinuerligt att förbättras.

Anders Carell.

Olika förbandstyper Idag bidrar Försvarsmakten till era långvariga insatser, så kallade ”rotationsmissioner”, men de förband som sätts samman nns inte i vår insatsorganisation. Förbanden ser olika ut i varje missionsområde, och förändras också innehållsmässigt mellan rotationsperioderna

23


Anders Carell, tidigare ordförande för Artilleriklubben är en av dem som tagit fram markstridskrafterna nya utvecklingsplan och berättade öppenhjärtigt om innehållet i samband med årsmötet.

inom samma mission. Personalen rekryteras bland annat genom annonser i våra dagstidningar, och soldater och befäl med mycket olika kunskapsnivåer och erfarenhetsbakgrund snabbutbildas som bäst till ”acceptabel grundnivå” innan insats. Detta förhållande måste förändras! Ett av utvecklingsplanens bärande element är ett nytt koncept för utbildning, beredskap och insats. Konceptet bygger på att våra insatsförband kaderorganiseras och att hela förbandet, i regel en bataljon, utbildas tillsammans under ungefär ett år (två terminer). Efter termin två, och efter avslutande övningar i brigadstridsgrupps ram, hempermitteras soldaterna vid de förbandsenheter som inte krävs för internationell beredskap och/eller internationell insats. Dessa välutbildade soldater och förband har förmågan att inom ramen för sin beredskapstid, som kan variera från något dygn till några år, lösa nationella uppgifter. De hempermitterade soldaterna utgör också bas för kompletterande rekrytering såväl till förband med internationella uppgifter som till hemvärnsförband.

Tredje terminen – frivillig Efter termin två anställs förbandsenheter ur varje insatsförband, från enstaka pluton upp till ett eller två kompanier, för en frivillig tredje termin. Vid vissa av dessa förband anställs därefter soldater för att kunna upprätthålla snabbinsatsförmåga, även internationellt. Vid andra förband kontrakteras soldater för att kunna upprätthålla internationell beredskap, dock utan krav på snabbinsats. De anställda och huvuddelen av de kontrakterade förbanden som

24

skapats i och med treterminssystemet, planeras för rotation under, alternativt i anslutning till, sin kontraktsperiod. Fler uppgifter, än i tidigare system, löses alltså med förband som utbildats och tränats sammanhållna under längre tid, och därmed uppnått en högre grad av duglighet. Efter anställnings perioden övergår de tidigare anställda enheterna till nationell beredskap i likhet med de andra, efter termin två, hempermitterade enheterna, tills dess att personalomsättning sker. Under året som gått (2006) har en rad viktiga beslut fattats av Försvarsmaktens ledning, beslut som är en förutsättning för att våra visioner ska bli verklighet. Besluten innebär bland annat att arméns insatsförband nu kaderorganiseras och att kopplingen mellan anställda respektive kontrakterade enheter, företrädesvis för internationell beredskap, och insatsförbanden tydliggörs. För att möjliggöra fortsatt utveckling mot målet att absoluta merparten av alla internationella insatser ska ske med de samtränade insatsförband som utbildas i treterminssystemet, kommer hela armén (undantaget vissa delar för högvaktstjänstgöring) gå in i samma utbildningsrytm från 2008.

Bättre ledning Under Försvarsmaktens insatschef kommer arméinspektören (AI) att ansvara för att leda insatser med markstridsförband – nationellt och internationellt – men också som kravställare ansvara för Arméförbandens utveckling. Genom det förändrade ansvarsförhållandet ska de operativa kraven som viktigaste styrmedel för utvecklingen av Försvarsmaktens förmågor

Artilleri & Luftvärn


och insatsförband bli tydligare. I sin nya roll kommer AI stödjas av en kompetent stab, Armétaktiska staben. Staben kan beskrivas som en sammanslagning av dagens ATK, förstärkt med funktioner från dagens operativa stab, och de delar ur dagens Arméavdelning som arbetar med utvecklings- och krigsförbandsrelaterade frågor. I början av november 2007 är målet att ATS i sin helhet nns samgrupperad på Lidingövägen 24.

Bekämpningsförmåga Inom området close air support (CAS) har under 2006 era viktiga steg tagits. Det har handlat om allt från utbildning av piloter och

Artilleri & Luftvärn

forward air controller-personal (Fac), tillståndsprövning av skjutfält, revidering av SäkI, kravställning och beställning av materiel exempelvis laserbelysare till eldledningsobservationsinstrument (EOI). Inom detta område sätter vi stort hopp till samarbete med våra norska kollegor, som ligger före i spåret och genomför kvalitetssäkrat utbildning. Redan sensommaren 2006 deltog två svenska elever (som AT rapporterat om under 2007) i den norska baskursen. Målet är att i en snar framtid även få vår nationella utbildning internationellt kvalitetssäkrad. Under det närmaste året påbörjas utvecklingen av ett nytt lätt förbandskoncept. Konceptet bygger på en kärna av lättrörliga, luft-

25


transportabla enheter med ett splitterskyddat, modulärt uppbyggt, enhetsfordon och denna kärna ska inom rimlig tid kunna förstärkas med något tyngre enheter som framförallt allt har förmåga till bekämpning, rörlighet, skydd och uthållighet. Mot denna bakgrund kommer de mekaniserade bataljonerna redan nu utvecklas mot en modulär förbandsstruktur, innehållande såväl tunga, medeltunga som lätta enheter. Utvecklingen av vår förmåga till indirekt bekämpning i nära realtid på bataljonsnivå anser jag bör fullföljas genom anskaffning av ny splitterskyddad granatkastare samt genom att fullfölja utvecklingen av precisionsammunitionen Excalibur och autonomt artillerisystem, uppgradering av Haubits 77B till Archersystemet.

fortsatt utveckling vid ofcersprogrammet. Valet av karriärväg kommer att påverka den initiala utbildningens längd. Karriärvägarna utgår ifrån en i huvudsak praktiskt orienterad eller en i huvudsak teoretiskt orienterad initial ofcersutbildning med den gemensamma basen som grund. Tillsammans tillgodoser utbildningarna Försvarsmaktens grundläggande behov av såväl specialist- som chefs- och stabskompetenser på olika nivåer.

Tre nya karriärer Vid sidan om vårt arbete med Arméns utvecklingsplan pågår ett omfattande arbete med att reformera Försvarsmaktens personalförsörjningssystem. Under året som gått har det, i samverkan med arbetstagarorganisationerna, fattats beslut om ett förändrat befälssystem med, utifrån en gemensam kunskapsbas, differentierade karriärer. I detta nya system talar vi om tre olika karriärer. Den gemensamma kunskapsbasen bygger huvudsakligen på genomförd grundutbildning. Utgående från den gemensamma basen sker fortsatt utveckling inom eget funktionsområde, genom tjänstgöring eller en kombination av tjänstgöring och utbildning alternativt genom

26

Artilleri & Luftvärn


Artilleriklubben inbjuder till höstmöte i Halmstad torsdagen den 29 november kl 12.30-ca 16.00 på Luftvärnsregementet (Regementssalen) På programmet står föreläsningar om framtidens luftvärnsfunktion. Tre initierade föreläsare ger sin syn på funktionens framtid. Därefter följer en paneldebatt med chefen för LvSS studiesektion, överstelöjtnant Mattias Elfström, som moderator. Artilleriklubben bjuder på enklare förtäring

Anmälan senast den 23 november till förste byråintendent Annika Fridh, Luftvärnets Stridsskola e-post: annika.fridh@mil.se telefon: 035-266 20 00

Artilleri & Luftvärn

27


Artilleriklubben

Artilleri-Tidskrift

Adress

Bankgiro 883-4278

c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Ordförande

Överste Torbjörn Larsson Bodens garnison Artilleriregementet Box 9113 961 19 BODEN Tel 0921-34 80 00

Prenumerationspriser

Inom Europa Utom Europa

200 kr per år 260 kr per år

Lösnummerpriser

Enkelnummer

85 kr

Dubbel-/Temanummer

110 kr

Sekreterare

Överstelöjtnant Lars Mörrby Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tel 08-788 75 00 Medlemsavgifter

Årsavgift Ständigt medlemskap

125 kr 1 250 kr

Medlemsavgifter betalas till

Artillerklubbens postgiro 5 47 31-5 © 2007 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa.

ROLF TRYCKERI AB, SKÖVDE 2007

28

Artilleri & Luftvärn


MÖRKERKAPACITET FÖR RBS 70 MED 3:E GENERATIONS IR

NBG

Nordic Battle Group kommer att få mörkerkapacitet i RBS 70 genom det nya mörkersiktet, BORC. BORC är baserad på samma svenska IR-detektor som IR-sikte BIRC till RBS 56 BILL och IR-kamera FTI till eldledningsinstrumentet EOI. BORC hängs på det befintliga dagsiktet och ger skytten en IR-bild i det ordinarie okularet, därmed möjliggörande att RBS 70 även kan användas nattetid med bibehållna prestanda. För mer information, kontakta oss på nedanstående adress FLIR Systems AB är ett företag med rötter i Saab och Agema med mångårig erfarenhet av IR-kameror för militära och civila tillämpningar. Vi är en del av FLIR Systems Inc. som är ett världsledande företag inom IR-området med verksamhet inom termografi, övervakning, helikoptermonterad spaningsutrustning och nu även militära IR-sikten.

FLIR Systems AB, Government Systems Sweden Box 3 / Rinkebyvägen 19 SE-182 11 DANDERYD Tfn: +46 (0)8 753 25 00 Fax: +46 (0)8 731 05 30 e-mail: anders.gm.dahlberg@flir.se www.flir.com/imaging


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Bo Arvidsson Bjurtjärnsgatan 7, 681 33 KRISTINEHAMN

ARCHER – MORE THAN A GUN

With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire capability.