__MAIN_TEXT__

Page 1

I VÅR STAD

ACTIONPLAN

2016


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision, Mission, Affärsidé

2-5

Inriktningsmål 2018

6-7

Strategiska fokusområden

8-9

Next Skövde destinationsutveckling AB

10 - 11

Organisation

12 - 13

Aktiviteter

14 - 25


VARJE DAG

MED MÅLET I SIKTE

SKÖVDE

3


VI ÄR NEXT SKÖVDE!

4


“Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i”

9


6


VÅR MISSION

Next Skövde skall driva och utveckla Skövdes attraktionskraft och besöksnäring.

VÅR VISION

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision överträffas.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

57


INRIKTNINGSMÅL 2018 KUNDPERSPEKTIVET: Vi skall driva på och utveckla besöksnäringen i Skövde så att den ökar mer än riket.

EKONOMIPERSPEKTIVET: Vi skall skapa en långsiktig stark ekonomi i balans.

PROCESSPERSPEKTIVET:

Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg.

MEDARBETARPERSPEKTIVET: Vi skall stärka var och ens affärsmannaskap så att vi blir ett av Sveriges bästa destinationsbolag.

6


I VARDAGEN

NYA PERSPEKTIV

SKÖVDE

9


SISTA HELGEN I AUGUSTI

UPPLEVELSER FÖR ALLA SINNEN MATFESTIVALEN I SKÖVDE 10


STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN ✓ Stärka varumärket Skövde samt Next Skövde ✓ Samlokalisering centralt ✓ Utveckla bestående möten och spetsevenemang inom Mat, Motor och Musik ✓ Ökad regional samverkan i Skaraborg inom besöksnäringen ✓ Stärkt affärsmannaskap genom kompetens utveckling

9


NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB Bolaget ägs till 100 % av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision Skövde 2025”. Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer, verka för att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka. Arbetet i bolaget sker i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom intresseorganisationen Näringslivsforum. Bolagets verksamhet bedrivs inom fyra affärsområden:

✓ TURISM  ✓ EVENEMANG  ✓ MÖTEN  ✓ HANDEL

10


I VARDAGEN

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

HELA SKÖVDE

13


ÅRET RUNT

VI JOBBAR FÖR SKÖVDE! PERSONAL PÅ NEXT SKÖVDE

12 14


ORGANISATION NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB KOMMUNFULLMÄKTIGE

NÄRINGSLIVSFORUM Föreslår ledamöter som representanter för näringslivet.

BOLAGSSTYRELSE

Beslutar om samtliga ledamöter.

VD Turistbyrån Säljare Projektledare

EKONOMI

AFFÄRSOMRÅDEN

KOMMUNIKATION

Turism Möten Handel Evenemang

Webb Redaktör Grafisk formgivning

Referensgrupperna utses av Next Skövde i samarbete med Näringslivsforum.

13


AKTIVITETER AFFÄRSOMRÅDE HELA BOLAGET 2016 VERKSAMHETSOMRÅDE

AKTIVITET Framtagning av en sammanhållen kommunikationsstrategi

Marknadsföring / Kommunikation

Organisation / Ekonomi

Samverkan

14

Utveckling av digitala kanaler

BESKRIVNING Att utveckla en långsiktig strategi för bolagets kommunikation.

Fortsätta förstärka vår digitala närvaro på webb och sociala media. Söka samverkan med högskolan.

Bolagsövergripande kampanjer

Planera och genomföra marknadskampanjer; sommar, vinter, näringsliv.

Gemensamt varumärke

Aktivt bidra i kommunens arbete med att stärka och samordna kommunikation och platsens varumärke.

Förstärkt organisation

Att utveckla och förtydliga roller och ansvar.

Förstärkt affärsmannaskap

Fokus på kompetensutveckling av hela personalen.

Gemensamma lokaler

Prioritera arbetet med att hitta gemensamma lokaler för bolaget.

Utveckla ekonomiska analyser och prognoser

Under året utveckla metoder för ekonomisk analys och prognos.

Kommunal grupp för marknadsföring och evenemang

Att leda Skövde kommuns grupp för marknadsföring och evenemang.


DECEMBER-FEBRUARI

GLÖM RULLSKIDORNA VASALOPPSCENTRET, BILLINGEN

17


DIN FRAMTID FINNS I SKÖVDE Next Skövde har tillsammans med några av stadens framgångsrika företag gått samman för att tillsammans lyfta fram Skövde som en stark kommun att bo, leva och verka i. Ett unikt samarbete mellan offentliga och privata aktörer som har till syfte att skapa nationell kännedom om företag och organisationer som finns här. Det gemensamma projektet synliggörs genom en marknadsföringskampanj. Under 2015 syntes Skövde i Göteborgsposten, Dagens Industri samt online på monster.se och stepstone.se. Näringslivskampanjen utvecklas nu under 2016 och Skövde dyker dessutom upp i tidningen Kupé samt under stolsbrickorna på SJ:s tåg.

“Nyfiken? Du är så välkommen. Upptäck Skövde!”

SKÖVDE GÖTEBORG

16

1 tim

2 tim

STOCKHOLM


DIN FRAMTID

FINNS I SKÖVDE MÅNGA MÖJLIGHETER - MITT I SKARABORG

19


MAJ 2016

STCC VOLVO RACE 20

SKÖVDE FLYGPLATS


AKTIVITETER AFFÄRSOMRÅDE EVENEMANG 2016 VERKSAMHETSOMRÅDE

AKTIVITET Stöd till lokala föreningar/ arrangörer

Utveckling av återkommande evenemang

Matfestivalen Utveckla nytt spetsevenemang inom musik

BESKRIVNING Utveckla system och kriterier för stöd till arrangörer. Utveckling, planering och genomförande. Initiera arbetet med den långsiktiga målsättningen att skapa ett nytt återkommande spetsevenemang för Skövde inom området musik.

STCC i Skövde Diggiloo Skövde Idrottsgala Genomförande av evenemang

Skövde City Ski Matfestivalen Jul i Skövde Idol Utveckling av nålsögat

Samverkan Skaraborg

Utveckla ett system för kommunens stöd till evenemang

Koordinera samordningen av aktörer för att göra en samlad bedömning av evenemang. tillståndsfrågor, miljöfrågor, livsmedelshantering, säkerhetsfrågor, logistik etc. Ansökningsförfarande, kriterier för bedömning, beredning av ärenden.

19


AKTIVITETER AFFÄRSOMRÅDE TURISM 2016 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunikation och Information

AKTIVITET/KAMPANJ Turistbyråverksamhet

Service till besökare och Skövdebor avseende information, bokning, biljettförsäljning mm.

Framtidens turistbyrå

Utreda framtida behov och inriktning av turistbyrån.

Etablering av en turistväg

Att medverka till etablering av en turistväg (Brunvit skyltning) mellan Falköping, Skara och Skövde.

Vinterkampanj

Next Skövde koordinerar en vinterkampanj runt Billingen, västra och södra Sveriges bästa friluftsområde.

Sommarkampanj

Samarbete mellan Läckö Slott, Karlsborgs fästning, Sommarland och Arena Skövde.

Sommar/Vintermagasin

En tidning för våra besökare som presenterar staden utifrån säsong.

Skaraborgsmagasin

Next Skövde projektleder arbetet med att ta fram en besöksbroschyr för hela Skaraborg. Samtliga kommuner deltar.

Marknadsföring

Stärkt information på boendeanläggningar Paketering i fokus

Samverkan

Samverkan med Karlsborgs kommun Samverkan Hornborgasjön

20

BESKRIVNING

Under året utveckla ett system för att stärka aktuell besöksnäringsinformation på boendeanläggningar. Att stimulera till framtagandet av fler bokningsbara paket. På uppdrag av Karlsborg stötta dem i deras arbete inom besöksnäring. Drift av besökswebb, telefonsupport, enklare grafisk produktion. Aktivt delta i det gemensamma utvecklingsprojektet kring Hornborgasjön (Skara, Skövde, Falköping).


DAGLIGEN

SISTEN I ÄR EN BADKRUKA ARENA SKÖVDE

23


AKTIVITETER AFFÄRSOMRÅDE MÖTEN 2016 VERKSAMHETSOMRÅDE

AKTIVITET/KAMPANJ Agera lokalt, värva nationellt

Värvning av möten

Etablera ett aktivt ambassadörsnätverk i Skövde Använda evenemang för möten 10 lämnade bud på möten

22

Marknadsföring och kommunikation

Drift av Venuefinder

Samverkan

Ökad samverkan med Gothia Science Park

BESKRIVNING Stimulera det lokala värdskapet. Högsta prioritet ges Högskolan, Skarborgs sjukhus, försvarsmakten samt Skövde kommun. Syftet är att få personer som är engagerade i nationella sammanhang att med stöd av oss aktivt verka för att få möten förlagda till Skövde. Identifiera nyckelpersoner och bjud in dessa till ett nätverk med träffar 2 ggr per år. Undersöka möjligheten att använda våra återkommande evenemang såsom matfestivalen som en plattform för nya möten Arbeta fram och buda på minst 10 stycken möten Säkerställa drift av vårt verktyg för att presentera mötesstaden Skövde. Utveckla strukturer för ökad samverkan med Gothia Science Park. Bistå genomförandet av Sweden game Conference.


NU

RÄCK UPP DIN HAND FÖR SKÖVDE BLI EN LOKAL VÄRD

25


VARDAG

SHOPPINGÄVENTYR CITY, COMMERCE, ELINS ESPLANAD & STALLSIKEN 26


AKTIVITETER AFFÄRSOMRÅDE HANDEL 2016 VERKSAMHETSOMRÅDE

Organisation och samverkan

AKTIVITET/KAMPANJ

BESKRIVNING

Värdskapsutbildning

Initiera och utveckla en värdskapsutbildning tillsammans med kommun och företrädare för handeln och högskola.

Trygghet

Drift och fortsatt utveckling och införsäljning av appen Stoppa Tjuven. Bidra till samverkan mellan BRÅ, Polisen och Handel.

Stallsiken

Aktivt stötta Stallsiken med att underhålla ett nätverk samt samordning av marknadsföring.

Samverkan mellan skola och handel

Stärka kommunikationen och interaktionen mellan Skövdes näringsidkare och skolan i syfte att förstärka ambassadörskapet och för att skapa arbetstillfällen.

Årets stadskärna

Tillsammans med Cityföreningen driva processen med mål att vinna utmärkelsen årets stadskärna 2018. Resan är målet.

Etablering och stadsplanering

Evenemang och marknadsföring

Bidra i utvecklingsarbetet med ett handelsperspektiv.

Gemensam marknadsföring

Driva och koordinera gemensam marknadsföring för handelsstaden Skövde året om.

Handelsevent

Planera och genomföra ett handelsevent under året. Kopplat till den gemensamma marknadsföringen. Publikt och internt.

Mätning och uppföljning

Aktivt mäta och presentera handelns utveckling.

25


22.43

SKÖVDE BY NIGHT

Profile for Westberg & Höök Design AB

NEXT SKÖVDE Actionplan 2016  

NEXT SKÖVDE Actionplan 2016