__MAIN_TEXT__

Page 1

Fietstochten

en

rk Natuur- en dierenpa

hten Wandel- en speurtoc

R VAKANTIEPLEZIE

entra

Musea en bezoekersc

iten Sport- en spelactivite

Evenementen

Dit boek is van


Doe mee! Toffe fietsroutes speciaal voor jonge benen. Jaek en Nink sturen je langs de mooiste wegen. Fietstochten

De Westhoek

Wandel- en speurtochten

Dwars door stad, dorp of bos? Leuk en plezierig met veel doe-opdrachten en weetjes.

Sport- en spelactiviteiten

Stilzitten in de vakantie? Geen denken aan! Tijd voor dolle pret in zwembaden en speeltuinen.

Moeten we je nog vertellen waar de Westhoek ligt? Dit gebied ligt in het uiterste westen van Vlaanderen. Met zo’n naam kan het niet anders. Ver, maar oh zo mooi. De Westhoek is één grote openluchtspeeltuin, en je vindt er van alles. Bossen, heuvels, polders, zee, historische stadjes, vriendelijke dorpjes, gras en water. En zeker niet te vergeten, overal plezier en fun.

Wie zijn wij?

Natuur- en dierenparken

Hey! Wij zijn Jaek en Nink – Heb j’em? Ja en Neen maar dan op zijn ‘West-Vloams’. We trekken er in de vakantie maar al te graag op uit. Als je ons ziet is er dus vast iets leuks te beleven. Ga je met ons

Musea en bezoekerscentra

mee? Spelend wijzen we je de weg naar

De mooiste plekjes? Die vind je in de beschermde natuurdomeinen waar dieren thuis zijn.

In de Westhoek wordt zelfs leren een aangenaam tijdverdrijf. Elk museumbezoek verrast.

de leukste plekken en evenementen

Jaek en Nink goan up toer en trekken je mee naar de allerleukste evenementen.

in de Westhoek.

Evenementen

Colofon

2

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Gheysen – Westtoer Coördinatie: Valérie Heyman en Veerle Mertens Concept en creatie: Magelaan - Gent | Druk: Graphius, Gent | Wettelijk depotnummer: WD/3029/2017/64


Drie ridders Gijverinkho in ve

In Alverin gem stap je mee in het verha al van drie ridders die op zoek g aan naar d e ring van hun moed er, de kast e e ldame. Een kostb are en zeld z a m e ring, het is dus ontzetten d belangri dat die te jk rug gevon den wordt. OPDRACH T: Om te oe fenen kan je alv ast ridder Joh an helpen om bij zijn gelie fde te komen .

Alveringem Buiten-gewoon welkom in negen dorpen die samen Alveringem vormen. Stilte kan je hier nog vinden en de dorpssfeer krijg je er gratis bovenop.

3


Diksmuide “Nooit meer oorlog” luidt het motto op de IJzertoren.

84 met

n e v o b Hoog nd, het la rtoren de IJze

er

ocht n bez o o w ge rdeeld oet je en, ve ngen d e r t Die m 2 e n! 46 en, br hebbe verdieping a n j i 2 is b over 2 oven. Dat n in d r rb aa a je naa balveld, m ma is oet anora p ind t een v e i. De w gte! H o o o o m h de end . benem rij krachtig v adem s . rgaan reling is doo ast aan de ev Hou j

r TIPe n: kHaien je ver

bov g je , bren kijken er mee! kijk verre

p. de to naar p e d O r : o ACHT e volg ie OPDR bolen in d d s oo klapr ssym n e l!). e d a f e i a r sdu gon de v e a i d g d l e r o t v V nie n, n (ga steke vrede aar grenze lk aan e

START

4


OPDRACHT: Hoeveel vogels tel je? Herken je ze ook?

Diksmuide Ooit was de Blankaart het leefgebied van de otter. Ben jij de eerste die hem opnieuw kan spotten?

De Blankaart, watervogelparadijs

8 vogels: aalscholver canadagans ekster grutto buizerd grauwe gans ransuil zilverreiger

TIP :

Vergeet je laarzen niet!

spiegel. Je ziet nauwelijks boven de zee Het natuurreservaat ligt oilanden. Water, ho en drassige weiden van kte vla e ekt str ge één uit schuift, wordt nat. fauna en flora. Wie uit wondermooie brugjes,

‘t Kakelend Kippenmuseum OPDRACHT: Welke kip heeft geen identieke tweeling?

kwartels en konijnen. nd kijken naar kippen, ien Kot kot kedei. Keuvele nkabaal. Kaas van koe eraadschappelijk kippe Kippenkabinet vol kam Kortom? Keileuk! te koop in ‘t cafetaria.

5


Ga de bergen op!

Heuvelland

De Kemmelberg en zijn buren laten zic h graag beklimm Ga je de uitdagin en. g aan?!

Mooie getallenreeks: 8000Â inwoners, 8 dorpjes, 18 heuvels en bergen.

Zwarte berg 152 meter Rode berg 129 meter

Lekker zweven boven Heuvelland met de kabelbaan Cordoba.

Leer een nieuwe vriend kennen tijdens een ponyritje.

Start

hier je tocht door Heuvelland

De Kosmos is een echte speelheuvel met avontuurlijke speeltuigen.

Op stap met een ezel door de bossen.

6


TIP :

Kemmelberg 156 meter

OPDRACHT: Welke weg moe t je volgen om ge en enkele activiteit in Heuv elland te missen  ?

verken Heuvelland met de sportieve fietsto cht ‘De kleine Flandrie n’. [zie pagina 18]

Vidaigneberg 136 meter

Scherpenberg 125 meter

Sla je slag bij Minigolf Berg en dal.

Speel een vrolijke noot in het Dranouter Folk museum. Speel ze allemaal, de spelletjes in de Kinderbrouwerij.

Het avonturenparcours in Nieuwkerke is een ware uitdaging.

Je bent er ! En ga het nu ook allemaal live beleven.

7


Pret op de boerderij ! Wist je dat ‘pret’ een andere bete kenis heeft in het West- Vlaamse dialect. Dat moet je maar eens vragen aan een inwoner van de Westhoek. Voor de pret zoals jij die kent (spo rtief genieten en spelend leren), vind je alles op Hoe ve ter Kerst.

Hooglede Hooglede betekent letterlijk ‘hoge helling’. Het dorp ligt boven op een heuvel. Die vormt de scheiding tussen IJzer- en Leiebekken.

OPDRACHT: Pas de weiden aan volgens de instructies. 1. Verplaats twee lucifers om vier gelijkaardige weiden te verkrijgen .

2. Verplaats drie lucifers om drie gelijkaardige weiden te verkrijgen.

3. Verplaats vier lucifers om drie driehoekige weiden te verkrijgen. 4. Verplaats drie lucifers om twee weiden te verkrijgen.

5. Neem vier lucifers weg om vijf driehoekige weiden te verkrijgen. 6. Neem vier lucifers weg om vier driehoekige weiden te verkrijgen.

8

7. Een breinbreker. Maak met acht lucifers vier driehoekige en één vierkante wei.


In het roversbos n Pieter-Jan ko en. een geit vang

zich hier kelandt voelde Ba n va e nd Be De is dit wel gel. Misschien vo n ee s al ij zo vr Vrijbos? van de naam de oorsprong

n Ludovicus ko in de een vat bier wacht slepen.

Houthulst Botst een boer bij het ploegen op een nog niet-ontplofte bom? Dan belt hij de ontmijningsbasis van het leger in Houthulst.

OPDRACHT: rscholen bben zich ve De rovers he n bos. Kan jij aa in Houthulst en ak pr ts hun ui de hand van wie wie is? n le achterha

Barbara eft Ludovicus he en te ook een vark egen. pakken gekr

Petrus t Barbara heef een ring.

Joanna

de Joanna heeft vallen. kaasboer over bella Petrus en Isa taart hebben een . buitgemaakt

Ludovicus Anna

een Matheus kon htigen appel bemac ei. en Anna een

Pieter-Jan

t een Barbara heef rd. varken verove

Matheus

Isabella

9


IEPER De Palingbeek is het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen.

Ontdek De Palingbeek

Domeinwachter Ba siel kent alle planten en dieren en dus ook de boompieper in Ie per. OPDRACHT: Prob eer op elke rij en op elke kolom evenveel rode al s gele bloemen te hebb en.

Kleur vier bloem

en rood.

TIP :

Sta zeker ook eens st il bij het Coming Wo rld Remember Me pr oject in De Palingbeek tot 11/11/2018.

Kleur zes bloem

10

en rood.

Domeinwachter

Basiel


Miauw, miauw

TIP :

r met Ontdek Iepe n het aa k e een bezo Yper e w u gloednie de app Museum en Kattenjacht

1

2 3

6 5

4

IEPER

en ei. elke vogel e De charme van een In mei legt jaagt ar ja Om de drie r. e p Ie middeleeuwse stad en . in els weg Niet zo aar alle vog d et o st n de herinneringen aan e Keek je de katt mei 2018? in ij rb e je het woelige oorlogs­ r Was ektakel ove rvelende sp naar dit we , in taal verleden maken Ieper eschiedenis g e d in t onvergetelijk. ka de reld? én in de we en legende n ie dag ee Ieper was d en. l ee vol katt schouwton

omringd ttenkop is ka e lk E : T lve op de OPDRACH tten (beha ka re e d n a elke katten door zes nste rij). W ve o b n e de onderste verschillen d door zes zijn omring katten?

11


TIP :

Koekelare Een paradijs voor een gezellig dagje uit, een toeristische revelatie!

Op avontuu in De Mote r

Heb jij ook een hoofd vol fantas In de spee ie? ltuin van D e Mote ka die perfect n je gebruiken .

OPDRACH T: Zoek d e negen ve rschillen.

12

Käthe Koll witz of Fransman s, je kan ze in Koek elare leren kennen.


ie g r e n e s i Wind

molen Couchez e d In . rk ema deze at in Kort ten over l eens w es te we e ll a w n it a a v ra Er d kom je . nmuseum techniek met mole ltjes van a ta s e k ij rl aa wonderb

Kortemark Veel natuur in deze gemeente pal in het midden van de Westhoek.

rode HT: Het OPDRAC de l draait in tandwie ijlen. van de p richting draaien richting In welke dan ? nstenen de mole

TIP :ekken:

erb Voor lekk e lokale ontdek d art Zarrenta ousse o h n c com biscuit e

13


Langemark-Poelkapelle Madonna zou regelmatig in Madonna rondlopen, een gehucht van LangemarkPoelkapelle. Er doen nog wel andere volksverhalen de ronde.

Voor niet west-vlamin gen. Probeer het ook eens luidop te lezen.

(Alles is echt waar geb

eurd.)

‘La petite histoire’ van Langemark-Poelkapelle, verhalen vol venijnige vrolijkheid. OPDRACHT: Zet de sap pige West-Vlaamse zin nen in een logische volgorde en je hebt een leuk ve rhaal. Schrijf cijfers van 1 tot 9 in de witte bollen.

5

2

Mor ik zin bekend vo e twot hieeel anders.

Ik ben eigenaore van de steenbakkerie. (Ik ben eigenaar van de

TIP :

Ollemoale echt woar gebeurd

(Maar ik ben gekend voo

steenbakkerij.)

r iets

totaal anders.)

3

Min steenbakkerie ligt an den Izerweg.

8

(Mijn steenbakkerij ligt langs de spoorweg.)

7

E ken een otto utgevoenden up drie wielen.

Neffens steenbakker ben e kik wok utvinder.

(Ik heb een auto uitgevo

(Naast steenbakker ben

met drie wielen)

ik ook uitvinder.)

nden

9 E ken em “Dumpy” genoemd. (Ik heb

1 Elks nen goeiendag, Ik zin Jozef Dumoulin.

6

hem “Dumpy” genoem

d.)

Vou mien experimentn.

(Voor mijn experiment

en.)

(Goeiedag, ik ben Joze f Dumoulin.)

4

14

Den tring passirt ier iedern dag. (De trei n komt hier elke dag lang

s.)


lt e b b a n Wie k mijn er aan huisje? r je doo andel is n e Hier w d hie e gesc de rijk – ld n were van ee je. k e o k d beroem

Lo-reninge Midden in de stad staat een oude boom. Volgens de legende heeft Julius Caesar zijn paard er aan vastgebonden. Hoe oud zou die boom dan moeten zijn?

TIPg :e

enin In Lo-R en zelfs e zou er je e o nk k goude n. ij z n e te vind

spel HT: Dit spelen. C A R OPD twee n je met urt ee moet om be lk n e e s t k vla Plaa en wit e p n o e e pion rie op er er d speler e probe lk E . n e g rij rij te k nnen. vijf pio at t g krij r iets d lf maa en e z , s n pio e Kie ls a n e n je steent kan die rk, een u k n o kro …

15


Op tocht door de westhoek elke

17

16

eteren

r

41

40

n ke Te n nde ee nse da t. ka

14

39

T g eke v ar n i ss naa ee er l- n .

59

38

58

13

57

T e eke ui igen n e tv en in

g.

di n

37

56

Teken een vreem d vogel. e

Wervik

12

Je bent bi jna aan he strand. Tek t en een ze em ee rm in weet maa , je r nooit.

ark le gem pel Lan elka Po

Te k wa en e glij ter- en baa n.

nne

De P a

sthoeknus gooi g een er.

Iepe

en ne ke Te nd- el. za ste ka

15

T vu eke u n r to ee re n n.

ken een ullende er.

rke

po

Nie uw

or t

Ko k s ijd e

Veel plezier!

18

Midd

Om dit spel te kunnen spelen kiest elke speler iets dat als pion kan dienen. Zorg ook voor ĂŠĂŠn dobbelsteen, tekenpapier en potloden. Zet alle pionnen in het startvak. Wie het hoogste aantal ogen gooit, mag beginnen. Elk om beurt ga je het gegooide aantal ogen vooruit. Voer de opdracht* uit die je leest in het vakje waar je op bent beland. Wie als eerste het midden van de Westhoek bereikt, wint.

55

n Teken ee dier uit je dromen.

36

11 Veurne

53

Je bent je streekkaas vergeten in Zonnebeke. Keer terug naar vakje 32.

35

10

34 T ri eke m dde n e et rh e pl elm n ui m en .

eri

ng

em

8

Ontwerp: www.magelaan.be

Wes t bonu hoeknog s: gooi een keer .

32

33

9 Alv

54

52

Te st

Houthu Teken een kaasboer.

Zonnebeke

7

Verwerk je naam in een bieretiket.

Poperinge

6

5

Met de ka mag je me vakje 10.

* De tekenopdrachten in de vakken met gemeentenamen hebbe


Koekelare

ark n.

Te ee ken nm ole

Heuvelland

2

Teken een voetballer.

Mesen

Teken een kraaiende haan.

25

Hooglede

24

Diks

Nee naa sne m de Met r Diksm lweg vak een do uide. je 4 or n 8. aar

Tek een en vre dui desf.

65

48

3

n

e Stad

1

Maak kennis met Jaek en Nink. Ze hebben al zoveel te vertellen dat je één beurt moet overslaan.

60

W b n k

en te maken met die gemeente. Het wordt je wel duidelijk als je dit boekje leest.

START

Teken jezelf op een kabelbaan.

27

n ee en ig k Te app . gr rken va

28

26

61

T b b

abelbaan eteen naar

4

49

29

30

de

62

31

De streek is hier zo mooi dat je besluit een beurt over te slaan.

mui

Het is zo mooi in de Westhoek dat je er wil blijven. Je kan pas verder als er een andere speler op dit vakje komt.

Je loopt te snel door de Westhoek. Gooi met de dobbelsteen en keer het aantal ogen terug.

ulst

De kattenstoet in Ieper gemist? Snel terug naar vakje 40.

42

50

47

43

44

64

Nog steeds te snel. Gooi met de dobbelsteen en keer het aantal ogen terug.

46

45

Te fav ken ko orie je ek te je.

63

Lo

51

23

V

ge

-Ren in

19

Teken je favoriete speeltuig in een speeltuin.

eken een truikrover.

22

20

21

66

Je bent er bijna. Je kijkt nog een keer achterom. Je slaat een beurt over om nog wat te genieten van de reis.

Kor tem

67

Hier ga je over de ‘schreve’ (West-Vlaams voor grens) .


Zes leuke Westhoek KD fietsroutes Kleine kapoenen kunnen in de Westhoek naar hartenlust fietsen langs brede en veilige fietspaden en mooie plekjes. De Westhoek telt enkele gezinsvriendelijke routes van ongeveer 20 à 25 km lang. Ze zijn bewegwijzerd op kindermaat. De Westhoek KD’s Jaek en Nink wijzen de weg. Onderweg zijn verschillende stops voorzien waar kinderen zich kunnen uitleven of genieten van een lekkernij. Je fiets thuis vergeten? Geen nood: in bijna alle Westhoekgemeenten kan je een fiets huren.

18

www.westhoekkd.be


Mesen De kleinste stad van België.

Vredevol

. ezig in Mesen heel erg aanw g no is g lo en ig or eldo e getu De Eerste Wer ek naar de still respect op zo ge di no t he Ga met toen vielen. achtoffers die van de vele sl t in lijk verhaal zi Welk opmerke T: CH A R D P O orgen? de rebus verb

in het Het infopunt huis is ad st voormalige tpunt ar st e het perfect aan ek zo voor een be . en Mes

+ +T H=AV

-P

kerstavond

op

S+

TIP :

+

+

V=D

K=L

R=L

soldaten

speelden

-N

P=V

kampen

twee

de

van

LO=A

R=TW R=N

H=S

samen

+ -D

een

+

+ B=D

d

strij voetbalwed

K=JD

19


Poperinge

O

H

D

P

Z

E

K

T

A

Je kan ‘hoppen’ in Poperinge. Vraag het maar eens aan de toeristische dienst.

M

Q

I

A

N

N

A

S

O

H

K

A

A

A

A

P

J

E

E

E

A

R

A

B

I

E

R

S

I

T

D

R

V

T

E

B

A

K

F

N

D

C

T

S

I

H

O

G

O

M

F

E

E

E

O

P

E

N

O

O

L

S

R

M

P

A

N

N

E

P

O

T

M

E

R

D

N

A

IJ

A

H

E

N

O

P

I

C

J

D

K

L

B

O

S

K

E

U

N

A

B

I

A

F

B

U

T

S

E

I

E

Y

P

E

R

M

A

N

E

R

O

O

K

O

P

M

L

R

IJ

Z

E

R

B

I

E

R

Hop eens een museum binnen Hop is een superklimplant. In de winter is het een wortel. Vanaf de lente begint hop te groeien tot 10 cm per dag.

OPDRACHT: In deze hopbellen zijn 13 streekbieren uit de Westhoek verborgen. Kan je ze allemaal terugvinden?

Aardmonnik Aardnon Arabier Boskeun Hommelbier IJzerbier Kapittel Keikoppenbier Oerbier  Pannepot  Rookop  Tsjeeses  Yperman

20

TIP :

papa. Voor mama of meer el ve g Er zijn no ! en er bi streek


Laat die bollen

rollen!

Poperinge

Op cafĂŠ gaan en spelletjes mogen spelen Kan het nog m . eer vakantie w orden?

Minstens even verrassend als Poperinge zijn de omliggende dorpjes: Watou, Krombeke, Proven, Roesbrugge-Haringe, Abele en Reningelst.

rekkerspel

boltra

tonspel

tafelkegelspel

hamertjesspel

gaaibolling

hommelringen

diefje met verlos

klompenspel

vliegende vogelpik

baanbolling bolletje klimop mannetjesspel

ringwerpen schuiftafel

hoefijzerwerpen

chancespel pudespel

toptafel

sjoelbak

uilebolling

nagelkloppen OPDRACHT: Vanuit welke drie spelletjes rechte lijnen vertrekken e die een verbin r ding maken m andere spelle et alle tjes?

ping-trou

galgespel

21


Acht avontuurlijke tochten rond een verrassend verhaal De Westhoek KD tochten nemen je mee doorheen de stad en het park. Onderweg staan je heel wat opdrachten te wachten. 1 Op zoek naar de Slapersbank Maak kennis met de Veurnse Slaper. 2 De legende van het motespook In Koekelare kan je samen met de Westhoek KD’s op zoek naar het Motespook. 3 Op zoek naar het gouden koekje Probeer aan de hand van heel wat uitdagende en leuke opdrachten de schat van Lo te vinden. 4 Beleef de Balokken Op een actieve manier een eilandje in Wervik verkennen. 5 Met Fritz op stap door Wervik Leer alles over Den Grooten Oorlog in de Tabaksstad. 6 Oma’s geheime recept Ga in Vleteren op zoek naar het geheime ingrediënt van een heerlijk bierrecept. Kwestie van je ouders ook wat te gunnen. 7 Op stap met Kapitein Hupsakee Ontdek een verrassende geschiedenis en ga op zoek naar een verloren schat. 8 De Geknippelde Kater Tijdens de wandeling in het landelijke Kruiseke (Wervik) word je achtervolgd door een zwarte kat en duistere magie.

22

www.westhoekkd.be


Cézar en Cézanne houden de wacht …

Staden

terwijl jij in ‘t Ganz Curieuzeneuzen of engoed lekker de boer op gaat, boerderijdieren on kerjeuzeneuze is West-Vlaams tmoet, in doolhov en verdwaalt, spelletjes speelt, voor een nieuwsgierig iemand. picknickt, … Ben jij zo iemand? Bij ons OPDRACHT: Na zoveel spelen he in Staden kan je dat alvast bben de dieren nu wel erg grote honger. Welk pa ontdekken. d moeten ze elk nemen om bij hu n voederbak te komen?

A

B

C

D

E

23


Slaap Veurne slaap

Veurne Een mooi historisch stadje met een rijke geschiedenis in een landelijke omgeving. Maar waar komt die spotnaam Veurnse slaper toch vandaan?

24

er je terug in Al wandelend ke zoek naar de tijd en ga je op persbank de verdwenen sla per. van de Veurnse Sla

je de OPDRACHT: vind n van de schaduwbeelde n onze kaarshouders va pers. twee Veurnse sla


Zo was het vroeger, Kasteel Beauvoorde ur Merghelynck In zijn testament liet edelman Arth moest optekenen dat de tijd in zijn kasteel blijven stilstaan. En zo geschiedde.

Veurne Ook in de ruime omgeving valt veel te ontdekken. Ga maar eens langs in het dorpje Wulveringem.

TIP :

Combineer uw kasteelbezoek met een van de vele leuke parkspelen

OPDRACHT: Er is iets vreemds aan de hand met de weerspiegeling in de slotgracht. Kan je de tien verschillen vinden?

25


Vleteren In Vleteren zorgen ze goed voor de natuur.

A

1

2

3

4

5

6

Dieren-thuis D e Zonnegloed

Gierende gib bons, speels e stokstaar nog veel m tjes, brullen eer in- en u de beren en itheemse w ilde dieren.

7

B

8

9

10

11

12

13

C D E F G H I J K L M

N

13 / K

26

10 / L

13 / G

6 /M

3 /I

6 /H

OPDRACHT : de fotogra af heeft zeven deta ils uit de fo to gehaald Noteer de . passende ci jferlettercomb inatie.

2 /M

14

15

1


ls e g o v e d Vreem lokken op De Ba

Wervik

k ontuurlij t een av g ats. li la n p e er ruim Leiearm t e jg e ri w k t r natuu ilandje. Tussen ein. De op dit e m jk o ri d k ie n t ra recrea stukje F elfs een Er ligt z

Wervik is een grensgeval. Het ligt op het kruispunt van lands-, provincie-, regio- en taalgrens.

6 1

7

9

5 4

2

10 4 D 8 8

3

E B A 1

5 10

C

7 3

2

9

6

e vreemd eel wat h n ? e n iz hu tse ng plaa het riet ij hun jo CHT: In b A s R r D e d P O e ou Kan jij d vogels.

TIP :nnende

spa Maak de deling KD-wan en’ e Balokk ‘Beleef D

27


In de kaasfabriek

Zonnebeke Diversiteit troef in Zonnebeke! De vijf dorpskernen vertellen elk hun eigen verhaal.

Alleen hier kan je lid wo rden van de enige echte kaasbr igade!

2 3

1 Passendale Classic 2 Veurns Noteboom 3 Moer Duiveltje 4 Diksmuideling 5 Koppige Vent 6 Sporkin 4

1

5 6

28

OPDRACHT: Welke str eekkaas kunnen deze twee mu isjes niet bereiken?


Memorial

Zonnebeke

ffers voor oen slachto Een half milj echts acht winst van sl een terrein erd het hendaele’ w sc as ‘P r. e et kilom eid van n de zinloosh symbool va ruwel. g eld in al zijn oorlogsgew

schilder, rijf, teken, ch S : T H C A OPDR odschap. n vredesbo hier je eige

Hier houden we het oorlogs­ verleden van deze streek onder de aandacht.

kleef, …

29


De ZEE Het provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne, geen betere plaats om de natuur aan zee te ontdekken.

OPDRAC HT: Van deze set strandsp s eelgoed zijn er tw die geen ee dubbel h ebben. Kan je ze vinden?

30

Aan de ra begint hetnd strand

Een cityg ame met de I-pad gezellig of toch le ravotten kker o p het stran een stuk d, ook da je Westh t is oek.


Waar ben ik? Ondertussen ben je vast al een Westhoek-expert. Kan je op dit kaartje de gemeentenamen invullen. Je kan er ook je verblijfplaats op aanduiden en alle plaatsen die je hebt bezocht.

Nieuwpoort

Middelkerke

Koksijde Koekelare

De Panne Diksmuide

Veurne

Kortemark Hooglede

Alveringem Lo-Reninge

Houthulst Staden

Vleteren

Poperinge

LangemarkPoelkapelle Ieper

Zonnebeke Wervik

Heuvelland

Mesen

31


www.westhoekkd.be

Profile for Westtoer

Vakantieboek Westhoek KD's 2018 - oplossingen  

Oplossingen vakantieboek Westhoek KD's 2018

Vakantieboek Westhoek KD's 2018 - oplossingen  

Oplossingen vakantieboek Westhoek KD's 2018

Profile for westtoer