Æbleskroget giver den gas - Affaldstosserne

Page 1

Æbleskroget giver den gas

Forest Stewardship

FSC guide

black & white (positive) green (negative)

10.3 The font used for labels

used for labels is Arial Unicode MS.

From well‑ managed forests

C000000

green (positive)

black & white (negative)

black & (negative)

FSC logo varianter

100%

From well‑ managed forests

C000000

100%

100% C000000

100%

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

C000000

100%

From well‑ managed forests

100%

100%

100%

black & white (positive) green (negative) green (positive) C000000

C000000

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

C000000

C000000

black & white (positive) green (negative) green (positive)

C000000

Udviklet i et samarbejde mellem følgende kommuner: Ballerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hillerød, Høje-Taastrup, København, Lyngby-Taarbæk, Odsherred og Rødovre.

black & white (positive) green (negative)

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests C000000

C000000

From well‑ managed forest

black & white (positive) green (negative) green (positive)

black & white (negative)

Format and size

100%

100%

100%

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

The font used for labels is Arial Unicode MS. C000000

100% C000000

100%

From well‑ managed forests

100%

100%

From well‑ managed forests

10.3 The font used for labels is Arial Unicode MS. C000000

C000000

5041-0856

C000000

Svanemærket tryksag

C000000

font used for labels is Arial Unicode MS. and size labels may be used in portrait or landscape versions. Minimum size for the portrait label is 17mm in width.

C000000

Minimum size for the landscape label is 12mm in height.

labels is Arial Unicode MS. used in portrait or landscape versions. the portrait label is 17mm in width. the landscape label is 12mm in height.

100% Forest Stewardship

10.4 FSC labels may be

100%

100%

100%

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

Trykt på 100% genbrugspapir

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

From well‑ managed forests

C000000

C000000

C000000

C000000

10.5 Minimum size for the

10.6 Minimum size for the

Forest Stewardship
100% C000000
100%
100% Forest
From well‑ managed forests
100%
From well‑ managed forests
The font used for labels is Arial Unicode MS.
From well‑ managed forests
black & white (positive) green (negative) green (positive)
C000000
C000000
Grøn positiv og negativ positiv
From well‑ managed forests
100%
100%
affaldstosserne.dk

Æbleskroget giver den gas

BIOGASANLÆG

Søren skærer frugt ud til børnene og holder nogle skræller i hånden: ”Hvor skal skrællerne hen?” spørger Søren. ”I spanden til madaffald,” svarer Yasmin og peger.

Posen med madaffald er fuld, så Søren tager posen op for at binde en knude. ”Hov, der er noget i spanden, som ikke må være der,” udbryder Emil.

30sekunder

Kan du finde fejlen?

(Svaret er indpakningen fra figenstangen, som skal afleveres til restaffald, for den er lavet af en blanding af plastfolie og metal, som vi ikke kan bruge igen.)

Kimsleg (huskeleg):

Lad børnene kigge på billedet i 30 sekunder. Luk derefter bogen, og bed børnene remse det affald op, som de kan huske.

”Hvad sker der med skrællerne og madaffaldet?” spørger Emil. ”Når madaffaldsposen er fuld, skal vi binde knude på den,” siger Søren. ”Hvor skal posen så hen?”
”Den skal i beholderen udenfor!” råber børnene i kor.
”Hvilken beholder skal madaffaldet i?” spørger Søren.

? ?

> Hvor skal madaffaldet hen?

> Hvor skal metal, papir, pap, plast og glas hen?

De fandt affaldsbeholderen til madaffaldet. Det var den med æbleskrog på. ”Se, der kommer skraldebilen!” råber Emil.

Skraldemanden tømmer beholderen.

Madaffaldet i det ene rum og restaffaldet i det andet rum.

Restaffaldet bliver kørt til forbrænding. Madaffaldet bliver kørt til et stort anlæg, som laver biogas.

BIOGASANLÆG

På biogasanlægget

bliver poserne fjernet. Nogle gange er der også noget affald, som ikke hører til, for eksempel indpakningen fra en figenstang. Det bliver også fjernet. Det kan nemlig ikke blive til biogas.

Madaffaldet blandes med vand til en slags tynd grød.

Poserne og andet affald, som ikke kan blive til gas, brændes og bruges til strøm og fjernvarme.

Madaffaldet, som er blevet til en slags tynd grød, kommer ned i en stor tank, hvor det blandes med gylle, som er lort og tis fra dyr. Det kan nemlig også blive til biogas.

I tanken bor der bakterier. Dem kan vi kalde bakteriebaktusser. Bakterie-baktusserne spiser af den tynde grød og laver en masse bakterie-prutter.

Hvordan tror du, de lugter?

Hvormangebakterie-baktussererder?

Vi kan ikke se bakterierne med øjnene, for de er bittesmå.

Undskyld jeg prutter, det er bare gas!

Bakterie-baktusser smasker og sprutter

Når de spiser af grøden, laver de prutter

Biler kan køre på prutter af gas

Resten bruges på marken af landmanden Mads

Gassen fra prutterne kan blandt andet bruges som brændstof i busser og skraldebiler. Den del af maden, som ikke er blevet til biogas, kan landmanden bruge som gødning på sine marker. Lige som kompost.

Hvad er gødning?

Mennesker og dyr har brug for mad for at vokse og leve. Og det har planter også. Gødning indeholder næringsstoffer, som planten skal bruge for at kunne vokse. Så når landmanden gøder sine marker, kan man sige, at han fodrer sine planter.

”Nårh, så madaffald bliver spist af bakterie-baktusser, der prutter. Og resten kommer ud på marken,” siger Yasmin.

”Ja,” siger Søren.

”Det er da ret smart, men indpakningen fra figenstangen skal altså ikke i spanden til madaffald, Søren!” siger Emil.

(Melodi: Mariehønen Evigglad)

Når vi har mad, der ik’ bli’r spist Skal det sorter’s på bedste vis Krummer og skræller i en spand Maskinen moser det med vand

”Kom, skal vi lege bakterie-baktusser, som skal fange madaffaldet. Og prutte?” spørger Emil.
I kan selv prøve at lege bakteriebaktusse-fangeleg.

Tag en snak om madaffald

> Hvad er madaffald?

> Sorterer I madaffald derhjemme?

> Spiser I op?

> Hvad gør du, hvis du ikke kan lide maden?

> Bruger I rester fra aftensmaden i madpakken?

> Laver I nye retter af madrester?

Aktiviteter:

> Tegn sammen en plakat over, hvad der skal i madaffaldsspanden.

> Tag børnene med ud og tøm madaffaldsspanden i den store affaldsbeholder.

> Hold øje med skraldebilen.

Få en bog med jeres eget logo

Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden for at få et oplag bøger med din kommunes logo på.

Mail: info@affaldstosserne.dk

Web: affaldstosserne.dk

Telefon: 2894 1271

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.