__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kunstkundig; professionalisering voor leerkrachten


Voor leerkrachten en icc’ers van Westlandse basisscholen

2019-2020


Voorwoord

Kunstkundig. Een mooie term, al zeggen we het zelf. Kunstkundig zijn die leerkrachten die met zelfvertrouwen en kundigheid les kunnen geven in dans, theater, muziek of beeldende kunst. Ook in schooljaar 2019-2020 biedt Westland Cultuurweb weer een palet vol mogelijkheden voor leerkrachten in het primair onderwijs, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in de cultuureducatie. Zo zijn er diverse bijeenkomsten en onderzoekslabs voor cultuurcoรถrdinatoren. En we bieden een nieuwe icc-cursus aan voor diegenen die cultuurcoรถrdinator willen worden. Leerkrachten kunnen aan de slag met de discipline van hun keuze tijdens de verdiepingstrainingen. Ten slotte zijn er weer tal van teamtrainingen en is er voor de scholen co-teaching beschikbaar. Kortom: genoeg mogelijkheden voor al die leerkrachten die kunstkundig zijn of willen worden! Aanmelden voor een training of bijeenkomst kan via www.westlandcultuurweb.nl, onder Onderwijs > Kunstkundig. Aanmelden betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, te vinden op de website van Cultuurweb.


Intern cultuurcoรถrdinator


ultuurcoördina c n r e t tor In

Voor de intern cultuurcoördinatoren in spé is de icc-cursus een aanrader: hier ontwikkel je je competenties én geef je cultuurbeleid voor je eigen school vorm. De al opgeleide icc’ers kunnen kennis delen en elkaar ontmoeten op de verschillende icc-labs. Wil je je verder verdiepen in een onderwerp, zoals cultuurportfolio of financiën voor cultuur? Kom dan naar een icc-onderzoekslab!


Icc-cursus

ator

ltuurcoördin

t intern cu Opleiding to

De icc-cursus is een landelijk erkende cursus en leidt op tot intern cultuurcoördinator (icc’er). Tijdens de cursus ontwikkel je de competenties om de rol van icc’er op je school uit te voeren. Ook schrijf je een eigen cultuurbeleidsplan, waarin je de visie en lijnen uitzet om cultuur­educatie op jouw school op de kaart te zetten. De cursus is erkend voor het Lerarenregister. Data Woensdag 8 januari, 19 januari, 19 februari, 11 maart, 1 april, 15 april, 13 mei, 27 mei 14:00-17:00 Tijdsinvestering 8x3 uur (met een totale studielast van 50 uur) Kosten €150 per deelnemer


Icc-labs

Bijeenkomste n voor Westl an inspiratie en kennisdeling dse icc’ers: Drie keer per jaar organiseert Cultuurweb het icc-lab: een bijeenkomst voor Westlandse icc’ers om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Hoe pakken de andere scholen het eigenlijk aan? Welke kansen zijn er voor dit schooljaar? Hoe kunnen we cultuureducatie nog verder versterken op onze eigen school? In september gaan we ‘ON TOUR’: we ontdekken met elkaar een inspirerende locatie zoals een museum, om zelf aan de slag te gaan en onze eigen ideeën over cultuur­educatie verder te verdiepen. Data Woensdag 25 september (ON TOUR), 15 januari, 15 april 14:00-17:00. Het icc-lab ON TOUR duurt i.v.m. vervoer tot 18:00. Tijdsinvestering 3 uur per icc-lab Kosten Gratis


zoekslab fi nanci r e d n O ën voor cultuur

!

senaanvraag

g tot fond Van begrotin

Krijg jij het ook al Spaans benauwd als je aan de cultuurbegroting denkt? In het onderzoekslab financiën voor cultuur ontdek je dat het eigenlijk allemaal best meevalt. In de cursus frissen we alle kennis over beschikbare budgetten en begrotingen op. Belangrijk is vooral het leren denken in kansen: op welke andere manieren zou je nog aan geld kunnen komen voor cultuureducatie? En hoe doe je eigenlijk een fondsenaanvraag? Kortom: tijdens dit onderzoekslab leer je de cultuur­financiën vanuit allerlei invalshoeken te bekijken. Data Woensdag 9 oktober, 30 oktober en 20 november 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3x3 uur bijeenkomsten (9 uur) en 6 uur thuisstudie (totaal 15 uur) Kosten €75 per deelnemer


oekslab z r e d n O portfolio cultuur

Maak een pla n voor het cu ltuurportfolio op jouw school In het onderzoekslab cultuurportfolio onderzoeken we samen hoe het cultuurportfolio in je school geïmplementeerd kan worden. Het onderzoekslab is een gezamenlijk onderzoek waarbij je allerlei bronnen en tools krijgt aangereikt. In de eerste bijeenkomst staat het begrip cultuurportfolio centraal en maken we kennis met diverse voorbeelden van fysieke en digitale portfolio’s. De tweede bijeenkomst zoomt in op het proces in de klas: van verzamelen tot selecteren, reflecteren en projecteren. De laatste bijeenkomst gaat over de implementatie in de praktijk, we verzamelen hier de gouden tips. Je kunt als icc’er ervoor kiezen om samen met een collega deel te nemen aan het onderzoekslab. Na de drie bijeenkomsten heb je een concreet plan voor implementatie in je eigen school. Data Woensdag 12 februari, 4 maart en 25 maart 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3x3 uur bijeenkomsten (9 uur) en 6 uur thuisstudie Kosten €75 per deelnemer


Verdiepingstraining voor leerkrachten


gstraining n i p e i d r Ve rkrachten voor lee

Elk jaar heb je de keuze uit verdiepingstrainingen in iedere kunstdiscipline. We zoomen jaarlijks in op een specifiek thema. De theatertraining ging vorig jaar bijvoorbeeld over vakintegratie; dit jaar behandelen we het thema improvisatie. Ervaring is niet vereist: iedereen die zich wil verdiepen in het thema, is van harte welkom! Deelname aan de verdiepingstrainingen kost â‚Ź25 per training per persoon.


Verdiepingstraining media

t foto’s: hoe menteren me

Experi

doe je dat?

Experimenteren met fotograferen in de klas: hoe doe je dat voor groep 1 t/m 8? In deze verdiepingstraining media staat fotografie centraal. Naast technische vaardigheden krijg je handvatten voor het begeleiden van het creatieve proces van de leerling met een fotocamera. Hoe kun je met kleuters fotograferen? Hoe kun je bovenbouw leerlingen uitdagen om kunstzinnige foto’s te maken? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens de training. Data Woensdag 16 oktober 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten ₏25 per persoon


ingstraining p e i d r Ve uziek m

Digitaal com

poneren

Muziek en techniek lijken misschien niet veel met elkaar te maken te hebben, maar niets is minder waar. Bijna iedere muzikant gebruikt tegenwoordig techniek bij het muziek maken en componeren. In deze training worden een aantal voorbeelden getoond van digitaal componeren in de klas. Jullie gaan vooral zelf aan de slag, zodat je aan het eind van de training voldoende handvatten hebt om de volgende dag direct aan de slag te gaan! Data Woensdag 6 november 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten â‚Ź25 per persoon


Verdiepingstraining theater

theater in Improvisatie

je eigen klas

Theater maken vanuit improvisatie. Een training die handvatten biedt om in elke groep van het primair onderwijs mee aan de slag te gaan. Je leert de regels om te improviseren, je krijgt oefeningen die je ook met je klas kunt doen en er wordt gewerkt met vakoverstijgende onderwerpen zodat theater niet alleen een doel maar ook een middel is. Deze workshop maakt theater in de klas makkelijk, toegankelijk en vooral heel leuk! Data Woensdag 13 november 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten â‚Ź25 per persoon


ingstraining p e i d r Ve ende kunst beeld

Beeldende te chnieken als onderdeel van het crea tief proces Beeldend werken kan met tal van materialen en technieken, en dan ook nog eens op heel veel manieren. Kortom: in deze training wordt je blik op beeldende technieken en materialen verbreed! Wat kun je eigenlijk echt allemaal met klei? Hoe kun je anders aan de slag met verf en tekenmateriaal? Maak kennis met druk- en stempeltechnieken of werk aan een eigen sculptuur van diverse materialen. Het toepassen van de verschillende technieken is voor alle leeftijdsgroepen interessant: de trainer laat je ervaren wat binnen elke techniek geschikt is voor diverse leeftijden. Data Woensdag 22 januari 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten â‚Ź25 per persoon


Verdiepingstraining dans

nt ‘ruimte’

e Het danselem

Tijdens de verdiepingstraining onderzoek je hoe er gespeeld kan worden met het danselement ‘ruimte’. Hoe gebruik je de ruimte om je heen bij het maken van een dans? En hoe kan je ruimte bewust inzetten om bewegingen interessanter te maken? Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van formaties, verplaatsingen, vormen en hoogtelagen. Ook komt aan bod hoe verschillende ruimtes de leerlingen uitdagen om op een andere manier naar dans te kijken, zoals kleine ruimtes, een decor, een trap of in de buitenlucht. Data Woensdag 18 maart 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten €25 per persoon


ingstraining p e i d r Ve rfgoed e

Ontdek erfgo

ed in je eigen

omgeving

Maak kennis met Historisch Archief Westland. Ontdek welke historische bronnen er zijn en hoe deze door leerkrachten, of door de leerlingen zelf, gebruikt kunnen worden. Vervolgens gaan we eropuit! We ontdekken erfgoed in de nabije omgeving. Je gebruikt de historische kennis bij het ontwerpen van een opdracht voor jouw eigen klas. De training is geschikt voor iedereen die aan de slag wil met erfgoededucatie. Data Woensdag 8 april 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten â‚Ź25 per persoon


Verdiepingstraining

literatuur & fi losofi e en in de klas

gesprekk Filosofische

Een filosofiegesprek doet een beroep op het creatief en het analytisch denkvermogen: rek- en strekoefeningen die het denken lenig maken. Tijdens deze workshop oefen je de vaardigheid van het vragen stellen en ervaar je hoe je filosoferen, tekenen, schrijven en vertellen combineert in een mooi creatief proces. Daarna ga je aan de slag met bestaande lesideeĂŤn voor het filosoferen. Uiteraard is daar iets bij voor alle leeftijden: van kleutergroep tot en met groep acht. Data Woensdag 22 april 14:00-17:00 Tijdsinvestering 3 uur Kosten â‚Ź25 per persoon


Kunstkrachtleerlijnen


acht-leerlijnen r k t s n Ku

Werken jullie met de Kunstkracht-leerlijnen? Met een teamtraining geef je een enthousiaste start aan een nieuwe discipline in je school. Heb je al teamtrainingen gevolgd, maar komen er nu nieuwe leerkrachten en stagiaires bij jullie werken? Dan biedt een instaptraining uitkomst. Of schakel Cultuurweb in om samen de leerlijn vakoverstijgend aan jouw methodes te verbinden!


Instaptraining

t of stagiair? cht! h c ra rk e le e Nieuw nstkra aken met Ku m is n n e k m Ko Met de jaarlijkse Kunstkracht-instaptraining kunnen nieuwe leerkrachten en stagiaires kennismaken met de Kunstkracht-leerlijnen. Veel teams hebben inmiddels teamtrainingen, verdiepingstrainingen of cursussen gevolgd. Nieuwe leerkrachten en stagiaires beginnen met een achterstand. Met de instaptraining poets je die achterstand met een noodvaart weg en ben je in ĂŠĂŠn middag klaar om op jouw nieuwe school te werken met Kunstkracht. Data Woensdag 2 oktober 14:00-17:00 Tijdsinvestering 1x3 uur Kosten Gratis


Teamtraining Kunstkracht

Maak kennis m Kunstkracht- et de leerlijnen Bij elke Kunstkracht-leerlijn is een basistraining geformuleerd. Hoe werken de leerlijnen, wat is de opbouw, hoe zijn ze inhoudelijk ingevuld en hoe begeleid je leerlingen tijdens hun creatieve proces en het reflecteren op het gemaakte werk? Deze vragen worden beantwoord in de Kunstkracht-teamtrainingen in dans, beeldende kunst, erfgoed, literatuur & filosofie, media, muziek en theater. Maar ook de creatieve ontwikkeling, het bevorderen van verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid, vakmanschap, doorzettingsvermogen en het samenwerken komen aan bod. Door zelf actief te ervaren leer je de discipline en de leerlijn beter kennen. Een echte must voor een enthousiaste start van een leerlijn in je school! Data In overleg Tijdsinvestering 2 uur per training Kosten Gratis


entatie leerli Implem jn vakoverstijgend

tie wereldoriĂŤnta es n e n e n e k re Taal, nstdisciplin u k e d n a a gekoppeld Tijdens deze training maak je kennis met de basiselementen van de leerlijn vakoverstijgend. Je verkent diverse werkvormen: met beeldende kunst de tafels leren, een zelfgemaakte rap om woorden te onthouden en theatraal de topografie leren. Hiermee stimuleer je de diverse denkstrategieĂŤn van leerlingen. Ook voor natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn er lessen(reeksen) ontwikkeld. Belangrijk bij de implementatie van de leerlijn is dat de verbinding met de gebruikte taal-, reken- en wereldoriĂŤntatiemethodes. Cultuurweb kan hierbij ondersteuning bieden. Samen zoeken we uit waar de verbindingen liggen en hoe de werkvormen betekenisvol kunnen worden ingezet om de meervoudige intelligenties van jouw leerlingen aan te spreken. Data In overleg Tijdsinvestering 2 uur per training Kosten Gratis


Maatwerk op school


erk op school w t a a M

Zoek je nog specifiekere invulling voor de wensen van jouw school? Je kunt ons altijd benaderen voor maatwerk. We geven hier wat suggesties waar je aan kunt denken, maar onthoud vooral: geen vraag is te gek!


Teamtraining creatief proces

es

reatieve proc

met het c Maak kennis

In deze teamtraining ervaar je zelf wat het doorlopen van het creatief proces inhoudt door vier fases te volgen: oriĂŤnteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Daarbij is er ruim aandacht voor reflecteren tijdens de fases. Hierdoor krijg je inzicht in hoe het proces bij jezelf werkt, hetgeen helpt om je leerlingen te begeleiden in het creatief proces. Je krijgt tips die je helpen om een creatief proces op gang te brengen en hoe je leerlingen leert dit zelf toe te passen. Als extra optie is het mogelijk om een eigen les te ontwerpen naar aanleiding van deze vier fases. Een echte eyeopener volgens diverse leerkrachten, en bovendien een proces dat je ook voor je andere lessen kunt inzetten. Data In overleg Tijdsinvestering 2 uur per training Kosten Gratis


Teamtraining reflecteren

Reflecteren d

oor middel v

an kunst

Om goed tot leren te komen is het belangrijk dat kinderen leren reflecteren. Een fijn middel hiervoor is kunst. Daarnaast vormt reflecteren een essentieel onderdeel van het creatief proces. Welke vragen stel je kinderen na het bekijken van een toneel- of dansvoorstelling, het beluisteren van een muziekstuk of het lezen van een gedicht? Hoe vraag je door en wat is passend voor welke leeftijd? Hoe reflecteren leerlingen op eigen gemaakt werk en dat van klasgenoten? Ervaar hoe je een opdracht objectief ‘beoordeelt’ zonder goed of fout. Door actief aan de slag te gaan, leer je zelf wat reflecteren is en kun je de werkvormen direct toepassen in de klas. Data In overleg Tijdsinvestering 2 uur per training Kosten Gratis


Maatwerk

teamtrainingen

en ideeĂŤn!

eig Voor al jouw

Een aantal teamtrainingen zijn in deze brochure al uitgedacht: de basistrainingen Kunstkracht per discipline, de training creatief proces en de training reflecteren. Maar wie weet heb jij nog een andere behoefte. Als de teamtraining bijdraagt aan een structurele versterking van cultuureducatie in jouw school, gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden om aan je behoefte te voldoen. Een maatwerk teamtraining dus. Data In overleg Tijdsinvestering 2 uur per training Kosten Gratis


tormsessie s n i a r B Samen proje

cten voorbere

iden

Soms kan je wel wat hulp in de ideeÍnfase gebruiken. Bijvoorbeeld bij projectweken, vieringen, workshopdagen en ga maar door. Met brainstormsessies komen kunstdocenten langs om samen met jullie de mooiste plannen te maken. Wil je een theaterproject opzetten? Een theaterdocent helpt je verder. Of dacht je meer aan het erfgoed in de omgeving van de school onderzoeken? Wij zoeken de kenners voor je op! Zodat je daarna zelf met je collega’s aan de slag kunt om je cultuurproject goed in te vullen. Data In overleg Tijdsinvestering In overleg Kosten Gratis


Co-teaching

de erdieping in Individuele v ze van jouw keu

ne

kunstdiscipli

Met co-teaching werken leerkracht en kunstdocent samen om een goede les neer te zetten, met als doel het verrijken van de competenties van de leerkracht. Je gaat dus samen, één op één aan de slag in je klas. Dit kan interessant zijn als je al een goede basis hebt, en je jezelf meer individueel wilt ontwikkelen n.a.v. je specifieke leervraag. Co-teaching kan ook helpen voor leerkrachten die de kunstvakken nog een grote uitdaging vinden en niet goed weten waar te beginnen. Denk ook eens aan een project van A tot Z samen met een kunstdocent bedenken en uitvoeren, om dat proces van dichtbij mee te maken. Data In overleg Tijdsinvestering In overleg Kosten  De eerste uren zijn voor iedere school gratis. Als de uren opraken, bedragen de kosten vervolgens €60 per uur.


profi elschool r u u t l Cu Lid worden v an de landeli jk Vereniging C ultuurProfielS e cholen-PO De landelijke Vereniging voor CultuurProfielScholen PO biedt een landelijk netwerk van scholen die een zeer ambitieus cultuureducatie­ programma hebben. Scholen nemen deel aan en dragen bij aan landelijke inspiratiebijeenkomsten met programma’s gericht en gebaseerd op hun onderwijs en lespraktijk. Kennisbevordering en expertise worden verkregen door ambitiegesprekken met experts, landelijke en regionale bijeenkomsten en door onderlinge uitwisseling via het VCPS-platform. Wil je lid worden van de vereniging? Je kunt Cultuurweb inschakelen als steunpunt bij de aanmeldprocedure. Data In overleg Tijdsinvestering In overleg Kosten  Ondersteuning door Cultuurweb is gratis. De Landelijke Vereniging vraagt een bijdrage voor deelname.


Colofon

Dit is een uitgave van Westland Cultuurweb. In deze brochure vind je informatie over alle deskundigheidsbevordering cultuureducatie in het primair onderwijs in schooljaar 2019-2020. Redactie: Ilona Rozenboom Jeroen Kunstman Babette Wielaart Vormgeving: Mangoa ontwerp Drukwerk: Wihabo Foto’s: Westland Cultuurweb, Olga Mulder, Nicolet van Veen en Justin Manders info@westlandcultuurweb.nl


Profile for Westland Cultuurweb

Brochure Kunstkundig 2019-2020  

Brochure Kunstkundig 2019-2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded