Page 1

Aanbod deskundigheidsbevordering cultuureducatie

Voor leerkrachten en icc’ers van Westlandse basisscholen 2018-2019


Inhoudsopgave Jaarplanning cultuureducatie 2018-2019

3

Voorwoord 5 Deel 1: bijeenkomsten en cursussen voor icc’ers

6

Icc-lab 6 Icc- & Cultuurlab

6

Icc-verdiepingscursus cultuurportfolio

7

Deel 2: trainingen en cursussen voor leerkrachten (en voor icc’ers!)

9

Instaptraining Kunstkracht 10

9

Kunst & School conferentie

9

Verdiepingstrainingen 10 Deel 3: met je eigen team aan de slag

12

Co-teaching 12 Korte cursussen

13

Teamtrainingen 14 Experttrainingen 16 Deel 4: beleidsondersteuning in school

18

Cultuurcoaches 18

2

Ondersteuning cultuurprofielschool

18

Begeleiding bij leerlijn vakoverstijgend

18


Jaarplanning cultuureducatie 2018-2019 Data

Tijden Activiteit

September Woensdag 19 september

14:00-17:00

Icc-lab

Woensdag 26 september

14:00-17:00

Instaptraining Kunstkracht 10

Woensdag 10 oktober

14:00-18:00

Kunst & School conferentie

Woensdag 31 oktober

14:00-17:00

Verdiepingstraining media

Woensdag 21 november

14:00-17:00

Verdiepingstraining muziek

Woensdag 28 november

14:00-17:00

Verdiepingstraining theater

Woensdag 16 januari

14:00-17:00

Icc- & Cultuurlab

Woensdag 30 januari

14:00-17:00

Verdiepingstraining beeldende kunst

Woensdag 6 februari

14:00-17:00

Icc-verdiepingscursus cultuurportfolio bijeenkomst 1

Woensdag 20 februari

14:00-17:00

Icc-verdiepingscursus cultuurportfolio bijeenkomst 2

Woensdag 6 maart

14:00-17:00

Icc-verdiepingscursus cultuurportfolio bijeenkomst 3

Woensdag 13 maart

14:00-17:00

Verdiepingstraining dans

Woensdag 27 maart

14:00-17:00

Verdiepingstraining erfgoed

Woensdag 10 april

14:00-17:00

Verdiepingstraining literatuur & filosofie

Woensdag 17 april

14:00-17:00

Icc-lab

Oktober

November

2019 Januari

Februari

Maart

April

3


4


Voorwoord Beste leerkrachten, icc’ers en directeuren van de Westlandse basisscholen, De afgelopen jaren heeft cultuureducatie op de Westlandse scholen prachtig vorm gekregen. Tal van teamtrainingen zijn gegeven, vele icc’ers zijn opgeleid en inmiddels bezoeken leerlingen zelfs voorstellingen en musea. Allemaal mijlpalen waar we trots op zijn. Na die vliegende start is het nu tijd voor de volgende stap: borging. Zodat cultuureducatie nooit meer uit jullie lesprogramma’s verdwijnt. Zodat leerkrachten zich niet meer onzeker voelen als het gaat om lesgeven in de kunstdisciplines. En zodat cultuureducatie de leerervaring van elk Westlands kind verrijkt! Deskundigheidsbevordering is een belangrijke voorwaarde voor borging. Na de goede start die we hebben gemaakt, is extra inzet op deskundigheid hard nodig. Dat willen we graag zo makkelijk en toegankelijk mogelijk maken. Daarom presenteren wij jullie deze brochure met het brede aanbod deskundigheidsbevordering in cultuureducatie voor het komende schooljaar. In deze brochure presenteren we achtereenvolgens de bijeenkomsten en cursussen voor icc’ers, trainingen en cursussen voor leerkrachten (en ook voor icc’ers!), aanbod voor je eigen schoolteam en beleidsondersteuning in school. •  Voor icc’ers hebben we twee Icc-labs, een Icc- & Cultuurlab en een icc-verdiepingscursus cultuurportfolio. Een icc-cursus staat voor volgend schooljaar niet gepland. Wil je deze cursus in 2018-2019 volgen? Neem contact met ons op, dan onderzoeken we de mogelijkheden. • Voor leerkrachten organiseren we in 2018-2019 zeven middagen met verdiepingstrainingen, één in elke kunstdiscipline. Ook is er de instaptraining Kunstkracht 10, waarin nieuwe leerkrachten en stagiaires kennismaken met Kunstkracht 10. En natuurlijk mag de jaarlijkse Kunst & School conferentie niet ontbreken. • Met je eigen schoolteam kun je ervoor kiezen om in te zetten op jullie deskundigheid d.m.v. co-teaching, teamtrainingen, experttrainingen en korte cursussen. Bij co-teaching ga je een op een in de klas aan de slag met een kunstdocent die jou coacht bij je leervraag. Dit kan handig zijn voor leerkrachten die extra ondersteuning kunnen gebruiken, maar juist ook voor wie graag zelf lessen wil maken of zich wil verdiepen in cultuureducatie. Teamtrainingen helpen je vooraf, voor je start met een nieuwe leerlijn uit Kunstkracht 10. Met een maatwerkvraag voor teamtrainingen kun je natuurlijk ook altijd bij ons terecht. En experttrainingen en korte cursussen zijn interessant als je met je team op een bepaalde kunstdiscipline de diepte in wilt. • Op het gebied van beleidsondersteuning in school hebben we de welbekende cultuurcoaches. Daarnaast kunnen we je ondersteunen bij het worden van cultuurprofielschool of het implementeren van een vakoverstijgende aanpak bij je eigen lesmethodes. Heb je vragen? Bel of mail ons! Voor nu vooral veel uitzoekplezier. Aanmelden voor activiteiten kan via onze website: Onderwijs > Cultuurweb aanbod. We zien je volgend schooljaar graag weer! Met vriendelijke groet, Jeroen Kunstman, Ilona Rozenboom & Iris Scheffers

5


Deel 1: bijeenkomsten en cursussen voor icc’ers Icc-lab Een bijeenkomst voor Westlandse icc’ers: inspiratie en kennisdeling Twee keer per jaar organiseert Westland Cultuurweb het Icc-lab: een bijeenkomst voor Westlandse icc’ers om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Hoe pakken de andere scholen het eigenlijk aan? Welke kansen zijn er voor dit schooljaar? Hoe kunnen we cultuureducatie nog verder versterken op onze eigen school? Data Woensdag 19 september 2018 en woensdag 17 april 2019

van 14:00 tot 17:00 uur

Aantal bijeenkomsten

2 x 3 uur (twee losse bijeenkomsten)

Studiebelasting

3 uur per Icc-lab

Kosten

€0

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Icc-lab

Aanmelden

Aanmeldformulier bijeenkomsten CmK 2018-2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

Icc- & Cultuurlab Een jaarlijkse bijeenkomst voor Westlandse icc’ers en kunstvakdocenten Het Icc- & Cultuurlab voor icc’ers en kunstvakdocenten organiseren we eens per jaar. Tijdens deze bijeenkomst staan uitwisseling, inspiratie en kennisdeling centraal. Er is ruimte voor uitwisseling tussen icc’ers zoals op het Icc-lab, maar juist ook voor uitwisseling met aanbieders. Welke nieuwe projecten kan ik met kunstvakdocenten opzetten? Hoe speel ik als culturele instelling beter in op de behoeften van de scholen? Tijdens het Icc- & Cultuurlab krijg je antwoord op dit soort vragen.

6

Data

Woensdag 16 januari 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

Aantal bijeenkomsten

1 x 3 uur

Studiebelasting

3 uur per Icc- & Cultuurlab

Kosten

€0

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Icc- & Cultuurlab

Aanmelden

Aanmeldformulier bijeenkomsten CmK 2018-2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten


Icc-verdiepingscursus cultuurportfolio Maak een plan voor het cultuurportfolio op jouw school In de icc-verdiepingscursus cultuurportfolio leer je in drie bijeenkomsten werken met een cultuurportfolio. In de eerste bijeenkomst verkennen we het begrip cultuurportfolio en maken we kennis met diverse voorbeelden van fysieke en digitale portfolio’s. Je maakt een start met het opstellen van een eigen plan. In de tweede bijeenkomst behandelen we het proces van het werken met een cultuurportfolio: verzamelen, selecteren, reflecteren en projecteren. Je formuleert diverse tools, zoals selectiecriteria en reflectievragen. Je oefent met het voeren van een projectiegesprek. In de laatste bijeenkomst laten we ons inspireren door een gastspreker en verzamelen we gouden tips. Je sluit de cursus af met een concreet plan voor implementatie in je eigen school. Data

Woensdag 6 en 20 februari en 6 maart 2019 van 14:00 tot 17:00 uur

Aantal bijeenkomsten

3 x 3 uur

Studiebelasting

15 uur

Kosten

â‚Ź 75 per deelnemer

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Icc-verdiepingscursus cultuurportfolio

Aanmelden

Aanmeldformulier bijeenkomsten CmK 2018-2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

7


8


Deel 2: trainingen en cursussen voor leerkrachten (en voor icc’ers!) Instaptraining Kunstkracht 10 Nieuwe leerkracht of stagiair? Kom kennismaken met Kunstkracht 10! Jaarlijks organiseert Westland Cultuurweb in september de instaptraining Kunstkracht 10. Deze training is bedoeld voor nieuwe leerkrachten en stagiaires die aan de slag gaan met cultuureducatie in het Westlands primair onderwijs. Veel teams hebben inmiddels teamtrainingen, experttrainingen of cursussen gevolgd. Nieuwe leerkrachten en stagiaires beginnen met een achterstand. Met de instaptraining poets je die achterstand met een noodvaart weg en ben je in één middag klaar om op jouw nieuwe school te werken met Kunstkracht 10. Data

Woensdag 26 september 2018 van 14:00 tot 17:00

Aantal bijeenkomsten

1 x 3 uur

Studiebelasting

3 uur

Kosten

€0

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Instaptraining Kunstkracht 10

Aanmelden

Aanmeldformulier bijeenkomsten CmK 2018-2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

Kunst & School conferentie Kom inspireren, kennis delen en netwerken! Jaarlijks organiseert Westland Cultuurweb in oktober de Kunst & School conferentie. Op deze conferentie staan inspireren, kennis delen en netwerken centraal. Alle leerkrachten, icc’ers, directeuren, kunstdocenten, cultureel aanbieders, vrijwilligers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om gezamenlijk een stap verder te geraken in cultuureducatie. Het programma bestaat altijd uit een inspirerend deel met bijvoorbeeld een spreker of een voorstelling, een workshopgedeelte waarin je aan je eigen vaardigheden werkt en een netwerkgedeelte waarin je elkaar kunt ontmoeten en kunt uitwisselen. Data

Woensdag 10 oktober 2018 van 14:00 tot 18:00

Aantal bijeenkomsten

1 x 4 uur

Studiebelasting

4 uur

Kosten

€0

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Kunst & School Conferentie

Aanmelden

Aanmeldformulier Kunst & School conferentie 2018

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten 9


Verdiepingstrainingen Zoom in op de kunstdiscipline van jouw keuze tijdens de verdiepingstrainingen Voor ieder wat wils. Dat vinden we belangrijk bij Cultuurweb, en daarom organiseren we voor elke kunstdiscipline een verdiepingstraining in 2018-2019. In één middag zoom je in op een specifiek thema. Bij de mediatraining gaan we aan de slag met fictiefilm. De muziektraining zoomt in op Creative Music Making. Of verdiep je je liever in dramatische werkvormen? Ook kun je experimenteren met beeldende kunst of leren hoe je dans als expressiemiddel inzet. Tot slot hebben we trainingen over creatief werken met taal en erfgoed in het nu. Als hier niets voor je tussen zit, weten wij het ook niet meer... Deelname aan een verdiepingstraining kost €25 per persoon. Media In de verdiepingstraining media staat fictiefilm centraal. Behalve technische vaardigheden in het werken met camera’s en monteren, doe je ook ervaring op in het begeleiden van een creatief proces met film. Hoe help je leerlingen door hun creatieve barrières heen? Hoe leer je je klas zelf video’s monteren? Op deze vragen krijg je antwoord gedurende de verdiepingstraining o.l.v. Kim Schonewille. Muziek De verdiepingstraining muziek richt zich op Creative Music Making. Dit is een methodiek waarbij leerlingen door spelactiviteiten zelf muziek leren componeren. Het gaat immers niet alleen om het leren zingen en spelen van bestaande liedjes bij muziek: juist het zelf creëren vinden we belangrijk. In de training komen de kernaspecten langs en ervaar je zelf hoe laagdrempelig componeren kan zijn. De training wordt gegeven door Debby Korfmacher. Theater De verdiepingstraining theater gaat over dramatische werkvormen. We onderzoeken diverse werkvormen, zodat je drama breder in kunt gaan zetten dan in je theaterlessen alleen. Want drama leent zich bij uitstek voor verbinding met allerlei thema’s die je in de klas behandelt. Van wereldoriëntatie tot woordenschat: je kunt het zo gek niet bedenken en er is een geschikte werkvorm voor. Onder leiding van Derske Naafs maak je actief kennis met de werkvormen, zodat je direct in je lessen aan de slag kunt met verdiepen door middel van drama. Beeldende kunst In de verdiepingstraining beeldende kunst ga je aan de slag met experimenteren. Experiment en onderzoek zijn belangrijke onderdelen van het creatief proces. Maar hoe geef je dat nou vorm wanneer je met materialen werkt, zoals bij beeldende kunst? En wat ís dat eigenlijk, onderzoek doen? Iris Scheffers helpt je met deze vragen. In de training ga je vooral zelf aan het werk: zelf experimenteren en zelf onderzoeken. Want als jij weet hoe het voelt, kun je je leerlingen ook beter begeleiden.

10


Dans De verdiepingstraining dans richt zich op dans als expressiemiddel. Want dat is nog niet makkelijk... Dansjes aanleren, dat doe je zo. Instuderen, filmpje erbij en de klas gaat zo mee. Maar nog veel interessanter is het als je dans als expressiemiddel in kunt zetten in je lessen. Expressie kan gaan over emotie omzetten in beweging of je eigen ideeën visualiseren door middel van dans. Beide vormen komen langs. Zodat leerlingen zich daadwerkelijk leren uiten door middel van dans. In deze training helpt dansdocent Janine Schott je met deze uitdaging. Vooral door zelf te dansen, want ervaren is de fijnste manier van leren! Erfgoed In de erfgoed verdiepingstraining zoomen we in op erfgoed in het nu. We snappen allemaal dat erfgoed­ educatie belangrijk is: het gaat over tradities, over verbinding met je omgeving, over je eigen identiteit. Maar hoe maak je erfgoededucatie actueel? Hoe voorkom je dat het alleen maar een geschiedenislesje over je eigen omgeving is? Margrith Barnhoorn weet hier alles over en gaat je laten ervaren wat erfgoededucatie in het nu kan toevoegen aan jouw lessen. Literatuur & filosofie De verdiepingstraining literatuur & filosofie gaat over creatief werken met taal. Taaleducatie wordt veelvuldig gegeven op de Westlandse scholen, vooral gericht op het goed beheersen van taal. Maar taal is ook een expressiemiddel. Een uitingsvorm, waarmee leerlingen kunnen onderzoeken en creëren. Mariet Lems, auteur van Weten waar de woorden zijn, leidt je door de richtlijnen en spelregels van creatief schrijven heen. En de volgende dag doe je dat zelf in de klas!

Data

Media:

woensdag 31 oktober 2018 van 14:00 tot 17:00

Muziek:

woensdag 21 november 2018 van 14:00 tot 17:00

Theater:

woensdag 28 november 2018 van 14:00 tot 17:00

Beeldende kunst:

woensdag 30 januari 2019 van 14:00 tot 17:00

Dans:

woensdag 13 maart 2019 van 14:00 tot 17:00

Erfgoed:

woensdag 27 maart 2019 van 14:00 tot 17:00

Literatuur & filosofie: woensdag 10 april 2019 van 14:00 tot 17:00

Aantal bijeenkomsten

1 x 3 uur per verdiepingstraining

Studiebelasting

3 uur per verdiepingstraining

Kosten

€ 25 per persoon

Meer informatie Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Kunstkracht 10 verdiepingstraining… • Beeldende kunst • Dans • Erfgoed • Literatuur & filosofie • Media • Muziek • Theater Aanmelden

Aanmeldformulier bijeenkomsten CmK 2018-2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

11


Deel 3: met je eigen team aan de slag Co-teaching Individuele verdieping in de kunstdiscipline van jouw keuze Westland Cultuurweb biedt leerkrachten de mogelijkheid om co-teaching in te zetten om zich individueel te verdiepen in een kunstdiscipline naar keuze. Bij co-teaching werken leerkracht en kunstdocent samen om een goede les neer te zetten, met als doel het verrijken van de competenties van de leerkracht. We bieden co-teaching in drie verschillende vormen aan: 1. Co-teaching voor het hele team, omdat de school expliciet in wil zetten op deskundigheidsbevordering in cultuureducatie. Er zijn diverse invullingen mogelijk: een voorbeeldles door de kunstdocent waarna de leerkracht het overneemt, gezamenlijk voorbereiden en zelf lesgeven etc. Deze vorm van co-teaching resulteert in een inspirerende, breedgedragen start of verdieping van de kunstlessen in school. 2. Individuele co-teaching voor leerkrachten die moeite hebben met cultuureducatie. Bijvoorbeeld omdat de dynamiek van de klas lastig is, of omdat de leerkracht het gevoel heeft onvoldoende deskundig te zijn in een bepaalde kunstdiscipline. Co-teaching kan hierbij helpen. De kunstdocent geeft tips en voorbeelden die de leerkracht verder helpen. 3. Individuele co-teaching voor makers. Werk je al een tijdje met Kunstkracht 10 of een andere methode, maar wil je nu wel eens zélf je lessen gaan maken? Ben je al deskundig, maar wil je een stapje verder? Makers co-teaching kan je hierbij helpen. Je kunt gezamenlijk met een kunstdocent lessen (her)schrijven en uitvoeren. De creativiteit bij zowel leerkracht als leerlingen neemt toe. Uiteraard kan makers co-teaching ook met het hele team worden ingezet.

Data

Data in overleg

Aantal bijeenkomsten

Aantal momenten in overleg

Studiebelasting

Studiebelasting in overleg

Kosten In 2018 hebben we in totaal 100 uur co-teaching beschikbaar. Je kunt als school per groep één uur co-teaching aanvragen. Zijn er tien groepen, dan kun je dus maximaal tien uur co-teaching aanvragen. Hoe je de co-teaching over de leerkrachten verdeelt, bepaal je zelf. Je mag dus zeggen dat tien leerkrachten één uur co-teaching krijgen, maar ook dat twee leerkrachten vijf uur krijgen. Let op:op is op. Wil je meer co-teaching dan wij je gratis aan kunnen bieden? Uiteraard is dat mogelijk. De kosten bedragen dan € 60 per uur. Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Co-teaching

Aanmelden In overleg met je cultuurcoach Ilona (irozenboom@westlandcultuurweb.nl) of Iris (ischeffers@westlandcultuurweb.nl) in te plannen Algemene voorwaarden

12

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten


Korte cursussen Voor een gerichte verkenningstocht in een kunstdiscipline naar jouw keuze De korte cursussen werden in schooljaar 2017-2018 bovenschools aangeboden. Momenteel gebeurt dat niet meer: we organiseren in plaats daarvan verdiepingstrainingen van één middag. Het is wel mogelijk om de korte cursussen met je hele team op de eigen school of binnen de eigen scholenstichting in te zetten. Korte cursus media In de korte cursus media maak je in drie bijeenkomsten van 3 uur kennis met de basisprincipes van media. Diverse mogelijkheden van mediakunst passeren de revue en we bespreken hoe je haalbaar met fotografie aan de slag kunt in de klas. Door zelf te doen, verzamelen we tips en tricks voor het filmen met leerlingen en het maken van een fictiefilm. Tijdens de laatste les leren we hoe je van foto’s een stop-motionfilm kunt maken, zowel twee- als driedimensionaal. Kortom: we behandelen fotografie & beeldbewerking, filmen & filmbewerking en stopmotion animatie. Korte cursus muziek In de korte cursus muziek gaan we ook drie middagen van 3 uur aan de slag. In de eerste bijeenkomst staat zangtechniek en procesgericht werken met liedjes centraal. De tweede bijeenkomst richt zich op ritme: noteren en gebruik van instrumenten in de klas komen hier langs. In de laatste bijeenkomst komen zowel korte muzikale tussendoortjes als een creatief proces met muziek aan bod.

Data

Data in overleg

Aantal bijeenkomsten

3 x 3 uur

Studiebelasting

9 uur

Kosten

€ 720 per reeks van drie cursusbijeenkomsten

Meer informatie Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Korte cursus media en

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Korte cursus muziek

Aanmelden In overleg met je cultuurcoach Ilona (irozenboom@westlandcultuurweb.nl) of Iris (ischeffers@westlandcultuurweb.nl) in te plannen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

13


Teamtrainingen Maak kennis met de Kunstkracht 10 leerlijnen Bij elke Kunstkracht 10 leerlijn hebben we een basistraining geformuleerd, waarin je kennismaakt met de leerlijn. Maar we ontwikkelen ook teamtrainingen op maat. Bijvoorbeeld over het zelf ontwikkelen van lesmateriaal, themagericht werken volgens het creatief proces of een bepaalde techniek uit een kunstdiscipline. Je kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken! Beeldende kunst Tijdens de teamtraining beeldende kunst gaan we aan de slag met de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn beeldende kunst. We starten met een beschouwingsoefening en praten over het belang van experimenteren. Vervolgens gaan we in een carrousel aan de slag met diverse technieken. Er wordt gewerkt met het beeldaspect compositie en fantasie als inspiratiebron. Te behandelen technieken zijn: maken van een zelfportret, werken met klei, bouwen met materialen en vormen van ijzerdraadfiguren. Tevens besteden we aandacht aan het zonder oordelen bespreken van elkaars werk. Dans In de teamtraining dans maak je kennis met de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn dans. Aan bod komen de danselementen ritme, tijd, ruimte en kracht. We doen een spiegel-, ritme- en maakoefening. Kern van de training is het maken van een eigen choreografie, waar je na het verkennen van enkele dansstijlen (ballet, moderne dans, jazzdans en hiphop) in kleine groepjes aan gaat werken. Erfgoed Tijdens de teamtraining erfgoed staan de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn erfgoed centraal. Aan bod komen o.a. de geografische vierslag, het taaldenkgesprek, het delen van eigen verhalen en het doen van bronnenonderzoek. We gaan in op het verschil tussen geschiedenis en erfgoed en maken kennis met de definitie en vindplaatsen van erfgoed. Literatuur & filosofie In de teamtraining literatuur & filosofie richten we ons op de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn literatuur & filosofie. We ervaren de drie hoofdlijnen uit de leerlijn: het zelf betekenis geven aan verhalen en gedichten door een creatieve verwerking, creatief schrijven en filosoferen. Na een schrijfopdracht lezen we een prentenboek voor waar we zelf betekenis aan geven. Over een volgend prentenboek voeren we een filosofisch gesprek. We maken kennis met de basisprincipes van filosoferen met kinderen en van creatief schrijven. We bedenken zelf een filosofische vraag voor in de klas. Media In de teamtraining media maak je kennis met de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn media. Deelnemers kiezen aan het begin van de training of ze willen werken aan fotografie of aan montage. De fotografiegroep gaat experimenteren met een camera door expres mislukte foto’s te maken. Je verkent zo de impact van beweging, lichtinval, zoom, draaien etc. De montagegroep gaat met beschikbaar gesteld beeldmateriaal aan de slag om een video met muziek te monteren in Windows Movie Maker. Aan het eind delen we onze resultaten en evalueren we het leerproces. 14


Muziek In de teamtraining muziek komen de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn muziek aan bod. We verkennen de muzikale warming up, zowel fysiek als vocaal. Vervolgens gaan we aan de slag met ritme: het aanleren van een ritme en het creëren van een ritme. Door de oefeningen heen bespreken we diverse aspecten van muziektheorie. We behandelen de vier aanleermethodes voor liederen. Als er voldoende tijd is, onderzoeken we het verschil tussen mineur en majeur en schrijven we zelf een blues coupletje. Theater In de teamtraining theater ga je aan de slag met de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn theater. We ervaren verschillende lesvormen en oefeningen die in de leerlijn aan bod komen, zoals emotiespelen, geleide improvisatie en tableaus. Ook oefenen we met het maken van een scène met de drie W’s, het bankje en een uitbeeldoefening. De training zorgt ervoor dat je, door het zelf actief te ervaren, de verschillende werkvormen en oefeningen die in de leerlijn verweven zijn meteen in de klas kunt toepassen. Vakoverstijgend In de teamtraining vakoverstijgend maak je kennis met de basiselementen uit de Kunstkracht 10 leerlijn vakoverstijgend. We bespreken de diverse invalshoeken die de leerlijn heeft: werkvormen in taal, rekenen en topografie en lessen(reeksen) wereldoriëntatie. We verkennen diverse werkvormen: met beeldende kunst de tafels leren, een zelfgemaakte rap om woorden te onthouden en theatraal de topografie leren.

Data

Data in overleg

Aantal bijeenkomsten

1 x 2 uur

Studiebelasting

2 uur

Kosten

€0

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Kunstkracht 10 teamtraining…

• Beeldende kunst • Dans • Erfgoed • Literatuur & filosofie • Media • Muziek • Theater • Vakoverstijgend Aanmelden In overleg met je cultuurcoach Ilona (irozenboom@westlandcultuurweb.nl) of Iris (ischeffers@westlandcultuurweb.nl) in te plannen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

15


Experttrainingen Word jij een expert in …? De experttrainingen werden in 2015-2017 bovenschools aangeboden. Momenteel gebeurt dat niet meer: we organiseren in plaats daarvan verdiepingstrainingen van één middag. Het is wel mogelijk om de experttrainingen met je hele team op de eigen school of binnen de eigen scholenstichting in te zetten. Beeldende kunst In de experttraining beeldende kunst leer je door zelf aan de slag te gaan hoe je een thema voor het vak beeldende kunst kunt bedenken en uitwerken. Je maakt kennis met beeldbeschouwing en voert een beeldbeschouwingsgesprek. Vervolgens werk je dit zelf uit in een kunstwerk en reflecteer je met de groep op je werk. Je leert hoe je met leerlingen kunt reflecteren en bedenkt zelf een opdracht voor je klas bij het thema ‘licht’. In de tweede bijeenkomst staat het vormgeven van je eigen les centraal. Je werkt het uit, reflecteert erop, test het en stelt de lesopzet bij. Dans In de experttraining dans leer je vanuit je rol als motivator/inspirator leerlingen en collega’s te bewegen om te dansen. Je eigen passie staat centraal. Vanuit die passie bedenk je in duo’s bewegingselementen en bewegingen die contrasteren. Je maakt een eigen solofrase. We gaan in op variatie, reflectie, verdiepen, fouten maken en bijstellen. Het gaat om het ervaren van een proces dat je je leerlingen en collega’s ook wilt laten ervaren. Erfgoed In de experttraining erfgoed verkennen we het verschil tussen erfgoed en geschiedenis en maken we kennis met de essentie van erfgoed. Dat betekent dat we met onze eigen identiteit aan de slag gaan. We bekijken erfgoed vanuit diverse typen, schaalniveaus en leertechnieken. De verbinding tussen geschiedenislessen en erfgoed, maar ook de mogelijkheid om erfgoed met kunstdisciplines te verbinden komt aan bod. We leren praten zonder waardeoordeel en discussiëren over gevoelig erfgoed. Belangrijk bij een erfgoedles zijn verwondering, reflectie en waarde. We gaan aan de slag met het ontwerpen van een eigen erfgoedproject en erfgoedopdrachten. Literatuur & filosofie In de experttraining literatuur & filosofie gaan we filosofisch speeddaten en bespreken we de uitgangspunten van filosofie. We oefenen met verschillende werkvormen creatief schrijven en bespreken de theorie die hierbij hoort. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met filosofie. We behandelen theorie, ervaren zelf een filosofisch gesprek en oefenen met het bedenken van filosofische vragen. Tot slot maken we zelf een les. 16


Media In de experttraining media verkennen we diverse media. In de eerste bijeenkomst werken we met stopmotion en film. Je maakt kennis met de technieken, schrijft een scenario, verdeelt rollen (camera, regie, acteren, materialen laten bewegen), maakt en monteert de stopmotion. We reflecteren op het eigen maak- en leerproces. In de tweede bijeenkomst maken we een reportage. We behandelen diverse perspectieven, maken een storyboard, verdelen rollen (regie, camera, interview, licht/geluid/omgeving) en maken opnames. We monteren de reportage, presenteren en reflecteren. Muziek In de experttraining muziek behandelen we diverse werkvormen en reflecteren daar uitgebreid op. Na een warming-up behandelen we in vogelvlucht een modelles voor kleuters. We demonstreren de opbouw van activiteiten bij een lied. In de tweede bijeenkomst volgen we een modelles voor groep 3/4. Voor de bovenbouw werken we aan de opbouw van activiteiten bij een lied. Ook gaan we in op ritmenotatie, de methodiek Kodály en aanleertechnieken voor liederen. Theater In deze experttraining verkennen we de mogelijkheden, de kernkwaliteiten en de uitgangspunten van theater. Daarnaast leren we het juiste klimaat te scheppen voor een succesvolle en veilige theaterles. Aan de hand van de vijf W’s doen we diverse oefeningen en we werken met geleide en reguliere improvisatie. In de tweede bijeenkomst verkennen we de vier basisemoties en werken we op verschillende manieren met tekst. Tot slot creëren we op grond van deze input een eigen theaterles.

Data

Data in overleg

Aantal bijeenkomsten

2 x 2,5 uur

Studiebelasting

5 uur

Kosten

€ 420 per reeks van twee trainingsbijeenkomsten

Meer informatie

Onderwijs > Cultuurweb aanbod > Experttraining…

• Beeldende kunst • Dans • Erfgoed • Literatuur & filosofie • Media • Muziek • Theater Aanmelden In overleg met je cultuurcoach Ilona (irozenboom@westlandcultuurweb.nl) of Iris (ischeffers@westlandcultuurweb.nl) in te plannen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten

17


Deel 4: beleidsondersteuning in school De verschillende vormen van beleidsondersteuning in school kun je inplannen in overleg met je cultuurcoach Ilona (irozenboom@westlandcultuurweb.nl) of Iris (ischeffers@westlandcultuurweb.nl). Cultuurcoaches Voor elke school ondersteuning op maat Elke Westlandse basisschool heeft vanuit Westland Cultuurweb een eigen cultuurcoach. De cultuurcoach is beschikbaar om mee te denken over het cultuurbeleid en de uitvoering daarvan. Cultuurcoaches ondersteunen, adviseren en sparren met icc’ers en directeuren bij hun werk in de school. Je kunt de cultuurcoach altijd benaderen met het verzoek om langs te komen. Ondersteuning cultuurprofielschool Lid worden van de landelijke Vereniging CultuurProfielScholen-PO Sinds 2016 bestaat er een landelijke Vereniging voor CultuurProfielScholen in het primair onderwijs. Lid worden van de vereniging betekent dat je toegang krijgt tot een landelijk netwerk van scholen die een zeer ambitieus cultuureducatieprogramma hebben. Scholen nemen deel aan en dragen bij aan landelijke inspiratiebijeenkomsten met programma’s gericht en gebaseerd op hun onderwijs en lespraktijk. Kennisbevordering en expertise worden verkregen door ambitiegesprekken met experts, landelijke en regionale bijeenkomsten en door onderlinge uitwisseling via het VCPS-platform. Bij het aanmelden voor de landelijke vereniging kan een lokaal steunpunt worden ingezet om te ondersteunen in de aanmeldprocedure. Westland Cultuurweb kan deze rol vervullen voor de Westlandse basisscholen. Ondersteuning door Cultuurweb is gratis. De Landelijke Vereniging vraagt €150 voor het visitatiegesprek. Het lidmaatschap zelf bestaat uit een bijdrage per leerling per jaar: €1 voor aspirant-leden, €1,50 voor leden en aspirant-leden speciaal onderwijs en €2,50 voor leden speciaal onderwijs. Begeleiding bij leerlijn vakoverstijgend Oefen taal, rekenen en wereldoriëntatie met de kunstdisciplines De door Westland Cultuurweb ontwikkelde Kunstkracht 10 leerlijn vakoverstijgend bestaat uit tal van werkvormen om taal, rekenen en topografie te oefenen. Hiermee stimuleer je de diverse denkstrategieën van leerlingen. Ook voor geschiedenis-, aardrijkskunde- en natuureducatie zijn er lessen(reeksen) ontwikkeld. In mei 2018 bezorgen we op alle scholen voor alle klassen een kaartenset met werkvormen, om te koppelen aan jullie eigen lesmethodes. Belangrijk bij de implementatie van de leerlijn is dat de verbinding met de gebruikte taal-, reken- en wereldoriëntatiemethodes. Cultuurweb kan hierbij ondersteuning bieden. Samen zoeken we uit waar de verbindingen liggen en hoe de werkvormen betekenisvol kunnen worden ingezet om de meervoudige intelligenties van jouw leerlingen aan te spreken.

18


Aanbod deskundigheidsbevordering cultuureducatie

19


Colofon Dit is een uitgave van Westland Cultuurweb.

Vormgeving:

In deze brochure vind je informatie over alle

Mangoa ontwerp

deskundigheidsbevordering cultuureducatie in het primair onderwijs in schooljaar 2018-2019.

Drukwerk: Reclameland

Redactie: Ilona Rozenboom

Foto’s:

Inge Huijding

Westland Cultuurweb,

Jeroen Kunstman

Justin Manders en Olga Mulder

Iris Scheffers info@westlandcultuurweb.nl Cultuureducatie met Kwaliteit in Westland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Cult1810 brochure deskundigheidsbevordering 10 digitaal  

Brochure deskundigheidsbevordering cultuureducatie voor leerkrachten in het Westlands primair onderwijs 2018-2019

Cult1810 brochure deskundigheidsbevordering 10 digitaal  

Brochure deskundigheidsbevordering cultuureducatie voor leerkrachten in het Westlands primair onderwijs 2018-2019

Advertisement