__MAIN_TEXT__

Page 1

Nieuw-West

Westerpost Week 44 - oktober 2020 - 28

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Telefooncirkels van start

Street Art in speeltuin Confucius

NIEUW-WEST – Een telefooncirkel is een groepje senioren dat elkaar iedere ochtend even belt en vraagt hoe het ermee gaat. Bewonersorganisatie Eigenwijks ondersteunt diverse telefooncirkels. Recent zijn de telefooncirkels in De Aker, Sloten, Nieuw Sloten en Osdorp van start gegaan.

NIEUW-WEST Een weekend lang schilderde de Argentijnse kunstenaar Emmanuel Alaniz in speeltuin Confucius, Geuzenveld, aan de nieuwste muurschildering van het Street Art Museum Amsterdam (SAMA). Dit openluchtmuseum met roots in Nieuw-West plakte er dit keer een mooie boodschap aan vast: de eerste 1000 dagen van een leven zijn ontzettend belangrijk.

Het nieuwste kunstwerk van Emmanuel Alaniz Een groot, vrolijk kunstwerk in de speeltuin aan de Lodewijk van Deysselstraat/Dr. H. Colijnstraat zag Ruth Weijermars in het weekend van 17 oktober tot stand komen. En daar is de buurtbewoner en projectleider van Food4Smiles, dat de opdracht ervoor gaf aan SAMA, blij mee. “Food4Smiles wil dat ieder kind een gezonde start krijgt. Deze muurschildering staat in de buurt, in de speeltuin, en bereikt zo de doelgroep: ouders met jonge kinderen. Hun willen we meegeven dat een gezonde start de basis is voor een gezond leven.”

We horen geregeld dat moeders graag willen dat de vaders meer betrokken zijn Harmonie en liefde Het nieuwste kunstwerk van Emmanuel Alaniz, die eerder ook tekende voor de enorme muurschildering aan de M.C. Addickstraat in Slotermeer, toont de belangrijkste dagen uit een mensenleven. Vanaf de con-

■■ Een vrolijk kunstwerk met een boodschap. (FOTO: BRANDEISFOTOGRAFIE)

ceptie tot aan de peutertijd. In die periode wordt de basis gelegd voor een gezonde groei en voor de ontwikkeling op latere leeftijd. Tijdens workshops gaven ouders uit de buurt input voor de tekening. Het resultaat is een vrolijk geheel dat harmonie en liefde benadrukt. Weijermars: “Wie aan een gezond leven denkt, denkt in eerste instantie aan juiste voeding en voldoende beweging. Maar harmonie en liefde zijn net zo belangrijk.” Ook de keuze voor een vaderfiguur op de muurschildering is een bewuste. “De moeder is van nature betrokken; het kind groeit immers in haar. We horen geregeld dat moeders graag willen dat de vaders meer betrokken zijn. We

hopen zonder oordeel hier mee te geven hoe belangrijk ook de rol van de vader is.”

Geen vanzelfsprekendheid Een gezonde leefstijl, merkt ook Weijermars in haar werk als gezondheidsambassadeur in Nieuw-West, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Daarom zoekt Food4Smiles samen met ouders naar manieren om ouders te ondersteunen tijdens deze belangrijke periode. Weijermars: “Regelmatig delen we nieuwe inzichten over de eerste 1000 dagen van kinderen in Nieuw-West. Eerder deden we dat door de uitgave van een door ouders gemaakt informatief tijdschrift. Dit keer doen we dat in de vorm van kunst. Binnen-

‘Vuilnis Oproer’ rond de Sloterplas seren voor welke gebieden rond de Sloterplas vrijwilligers al hun handen uit de mouwen steken; én proberen om onderscheid te maken tussen taken die ‘bij het stadsdeel horen’, en ondersteunende taken voor vrijwilligers. Vorige week dus het vervolg op het ‘Vuilnis Oproer’.

aan. Zij bracht het goede nieuws, dat het stadsdeel de extra afvalbakken overneemt die deze zomer particulier waren aangeschaft voor het Sloterstrand. Volgend seizoen worden ze weer gebruikt. Ook heeft Nieuw-West al extra bakken rond de Natureluur geregeld.

Twee aparte taken Deelnemers Zo’n tien actieve bewoners, verspreid over Nieuw-West, namen deel aan de ZOOM-bijeenkomst. Zij vertegenwoordigden evenzoveel (zwerf )vuil-groepen. Vanuit stadsdeel Nieuw-West was Erik Bobeldijk (SP) aanwezig, als dagelijks bestuurder onder andere verantwoordelijk voor de Reiniging. Ook sloot de gebiedsmakelaar Sloterplas-Sloterpark, Mendy Baumeister,

SHIRLEY BRANDEIS

Zorgt voor uw Kunstgebit • Volledige boven- en onderprothese • Gebitsprothese op implantaten • Gedeeltelijke prothese, frame en plaatje • Reparaties en aanpassingen • Aangesloten bij uw zorgverzekeraar • Reparaties klaar terwijl U wacht • Bel of kom langs voor een afspraak

NIEUW-WEST – Een verzameling van bewoners en ondernemers rond de Sloterplas, die zich, samen met het stadsdeel, willen inzetten voor een schoon en veilig Sloterpark kwamen onlangs naar de tweede bijeenkomst van het ‘Vuilnis Oproer’, om de volgende stap te zetten. Afgelopen zomer namen diverse bewoners en ondernemers die rond de Sloterplas wonen of werken, onafhankelijk van elkaar het initiatief om een deel van het Sloterpark schoon, heel en veilig te krijgen. Sommigen deden dit al jaren. Door intensiever gebruik van dat ‘groen’ en wegens structurele onderbezetting van de afdeling Reiniging in ons stadsdeel, namen de ergernissen over de viezigheid en onveiligheid toe.Om de krachten van de afzonderlijke initiatieven te bundelen en om na te gaan hoe vervuiling van het Sloterpark volgend jaar kan worden voorkómen, organiseerden de Ru Paré Community samen met Buurtwerkplaats op in september een bijeenkomst, het ‘Vuilnis Oproer’ met alle betrokkenen. Het doel was: elkaar leren kennen; inventari-

kort komen we in samenwerking met The Beach met een theetuin.” Hou hiervoor de Facebook (www.facebook. com/food4smiles) en Instagram (@ food4smiles) in de gaten. Voor meer informatie over het Street Art Museum zie www.streetartmuseumamsterdam.com.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij opbouwwerkers Doreen van den Berg (De Aker), Stefania Maginzali (Sloten en Nieuw Sloten) en Assia Ameziane (Osdorp). Van den Berg: “Wij spreken veel bewoners in de buurt. Een mijnheer vertelde dat hij in de coronatijd nergens naartoe kan. Hij wil via de telefoon graag in contact komen met leeftijdgenoten. Zo kwam bij Eigenwijks het idee voor een telefooncirkel tot stand.” Maginzali: “Een groepje senioren vormt samen de telefooncirkel. Iedere ochtend bellen zij elkaar, in een vaste volgorde. De begeleider van een cirkel belt de eerste bewoner in het rijtje. Deze belt vervolgens naar de volgende deelnemer in de cirkel. Tot de cirkel zich met een belletje naar de begeleider weer sluit.” Aansluiten? Sloten en Nieuw Sloten: Stefania Maginzali, 06 3331 9681; De Aker: Doreen van den Berg, 06 2863 9214; Osdorp: Assia Ameziane, 06 2850 0422.

De aanwezigen waren het er snel over eens dat ‘samenwerking tussen overheid en bewoners’ het beste resultaat zal opleveren. Dat neemt niet weg, dat wel twee gescheiden taken werden benoemd: het schoonhouden en reinigen van afvalbakken en de recreatieterreinen is een taak van de overheid en vrijwilligers kunnen daarbij ondersteunen, door bijvoorbeeld Lees verder pagina 5

Sloterweg 20a – 1171 CR Badhoevedorp I 020 – 823 29 23 I info@tppvonk.nl I www.tppvonk.nl

thuis in de stad

Enkel glas?

Niet van deze tijd! Doe er wat aan.

!WOON helpt je op weg www.wooninfo.nl/energie

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl


Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg

Westerpost Week 44 - oktober 2020 - 28

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Meldpunt voor gedupeerde ouders

De nieuwe boezembrug in Halfweg is klaar en prachtig

HAARLEMMERMEER – De gemeente Haarlemmermeer gaat ouders helpen die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De hulp is ter aanvulling op de financiële compensatie die ouders krijgen van de Belastingdienst. Wethouder Johan Rip roept gedupeerde ouders op zich bij een speciaal opgezet meldpunt te melden.

■■ De nieuwe boezembrug en de wandelpromenade met zitbank zijn een verrijking voor Halfweg en Zwanenburg. (FOTO: PETER VREESWIJK)

HALFWEG – De nieuwe boezembrug met fiets- en voetpad is vorige week officieel geopend. Vanwege Corona was de opening een stuk minder feestelijk dan ten tijde van de opening van de vorige boezembruggen in 1925. De nieuwe boezembrug heeft een scherpere bocht gekregen om de vaart er uit te halen. Of dat in de praktijk ook het geval zal zijn, wordt door menigeen betwijfeld. Voor de voetgangers is een wandelpromenade aangelegd met een 22 meter lange zitbank waarop het goed toeven is met een prachtig uitzicht over ‘De Kom’ met stoomgemaal, dé plek waar in de jaren zestig flink geschaatst werd. Ook is het zicht op de eeuwenoude sluisjes verbeterd. De reacties uit beide dorpen zijn zeer divers, zoals : ‘Wat een mooie bank met een fantastisch uitzicht!’, ‘Eerlijk gezegd hadden we liever een tunnel of omleiding om het dorp

gehad. Maar de brug is heel mooi geworden met het zitje op de brug! Het was wel een project met hobbels en tegenslagen’, ‘Jammer dat de oude poort met de twee zwanen van de suikerfabriek niet in oude luister is hersteld! Hetzelfde geldt voor het oude havenmeesterhuisje’, ‘Het is een mooie brug geworden maar het lijkt wel een racebaan!’ en ‘Het zicht op de oude sluisjes is nu zo duidelijk, echt een verbetering!’

Geschiedenis In het begin van de vorige eeuw voldeed de toenmalige brug niet meer aan de eisen voor het toenemend wegverkeer. In 1922 is toen begonnen met onteigeningen om een weg door het dorp Halfweg mogelijk te maken. Daartoe moest zelfs de rooms katholieke kerk die daar stond worden gesloopt. In oktober 1925 was het dan zover: de brug werd geopend door de directeur van Rijkswaterstaat en burge-

Zorgt voor uw Kunstgebit • Volledige boven- en onderprothese • Gebitsprothese op implantaten • Gedeeltelijke prothese, frame en plaatje • Reparaties en aanpassingen • Aangesloten bij uw zorgverzekeraar • Reparaties klaar terwijl U wacht • Bel of kom langs voor een afspraak Sloterweg 20a – 1171 CR Badhoevedorp I 020 – 823 29 23 I info@tppvonk.nl I www.tppvonk.nl

meester Simons. Na de opheffing van de tramlijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort op 31 augustus 1957 kwam er meer ruimte voor het wegverkeer. Op de fundering van de oude trambrug werd een nieuw wegdek met verkeersbrug aangelegd in de richting Haarlem. Rond 2010 werd geconstateerd dat het traject tussen Sloterdijk en Halfweg gerenoveerd moest worden. De onderliggende dijk moest verstevigd worden en het wegdek vervangen. Na een uitgebreid onderzoek naar blindgangers, in Halfweg vonden veel bombardementen plaats gedurende de Tweede Wereldoorlog, kon rond 2018 met de werkzaamheden worden begonnen. Welnu het resultaat mag er zijn.

Het open IJ Deze tekst is te lezen op de achterzijde van de 22 meter lange bank aan de voetgangerspromenade. Wellicht behoeft deze tekst enige uitleg. Voor de drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852 stond deze in open verbinden met het IJ en de Noordzee. In 1852 is het Stoomgemaal Halfweg opgericht en dat had grote moeite om al het water weg te pompen. Dat veranderde met de inpoldering van het IJ en de aanleg van het Noordzeekanaal waarmee in 1865 werd begonnen. De opening van het Noordzeekanaal vond plaats in 1876.

Vanaf toen kon het gemaal afpompen via de zijkanalen C en F richting zee. Het toont aan dat stoomgemaal, Haarlemmermeer en IJ altijd nauw met elkaar verbonden zijn.

“De Belastingdienst betaalt de financiële compensatie aan ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Soms is die compensatie alleen niet genoeg. Er kunnen namelijk ook problemen op andere vlakken zijn ontstaan”, aldus wethouder Johan Rip (Werk en Inkomen). De Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Belastingdienst spraken onlangs af dat gemeenten gedupeerde ouders hierbij gaan helpen. Het kabinet stelt 11 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen bij het opzetten van maatwerk voor gedupeerde ouders. Hoe dit eruitziet, moet de gemeente nog horen van de VNG. Medewerkers van de gemeente zitten wel klaar om gesprekken te voeren met ouders die zich aanmelden. Op basis daarvan kan de gemeente bepalen welke hulp geboden kan worden. Lees verder op pagina 5

PETER VREESWIJK

Zonweringen Zonweringen Zonwering & raamdecoratie Showroom: Showroom:Marconistraat Marconistraat Hoek HoekLorentzplein LorentzpleinBadhoevedorp Badhoevedorp open: vrijdagavond open: vrijdagavond19.00-21.00 19.00-21.00uur uurzaterdag zaterdag10.00-17.00 10.00-17.00uur uur

020-659 020-6597095 7095• •06-5428 06-54286987 6987 thuis in de stad

Enkel glas?

Niet van deze tijd! Doe er wat aan.

!WOON helpt je op weg www.wooninfo.nl/energie

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 2

Maandag 2 november Lichtjesavond Herdenkingspark Westgaarde Amsterdam Online uitzending 19.30 uur Kijk live mee via: westgaarde.nl/ lichtjesavond Scan de QR-code voor het programma van de avond.


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 3

Mac Vijn (1954-2020) was ‘In alles bevlogen’ NIEUW-WEST – Of ze zich aan de zaal wilde voorstellen, vroeg de gespreksleider tijdens een bijeenkomst vorig jaar in Pakhuis De Zwijger. “Heel kort dan,” antwoordde jurist Mac Vijn, en somde in een halve minuut haar werkzame leven op. Te weinig eer voor iemand met zo’n lange staat van dienst als jurist en mens. Maar het tekent de bescheiden Mac Vijn, voluit Maria Anna Clasina genaamd, die maandag 12 oktober op 66-jarige leeftijd overleed. In haar eigen buurt De Eendracht in Geuzenveld zette ze haar juridische kennis graag in toen het GVB in 2015 besloot bus 21 weg te halen. De wijk kwam in actie en voelde zich niet alleen met de kennis, maar vooral ook door de betrokkenheid van Mac gesteund. Tot aan de Raad van State sprak zij in. Als bewoner, als jurist en beide met hart en ziel. De bus kwam niet terug, maar op inhoudelijke gronden

werden Mac en haar buren in het gelijk, en onbehoorlijk bestuur aan de kaak, gesteld. Zoals zij dat eerder ook deed als advocaat bij Bosch Advocaten.

Feministe Met jarenlange procedures lukte het voor elkaar te krijgen dat vrouwelijke zelfstandigen wél recht hadden op een zwangerschapsuitkering. De baby’s waar het omging waren al pubers toen 18.500 vrouwen in 2019 alsnog hun geld kregen uitgekeerd voor de periode dat zij niet hadden kunnen werken; omdat zij baarden en herstelden. “Een feministe als Mac is mijn heldin: geen poeha en wel resultaat voor vrouwen in de knel,” zegt voorzitter Leontine Bijleveld van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann.

Fijne buurvrouw Ook in de buurt ontpopte Mac zich als behulpzaam, deskundig en, gewoon, als fijne buur-

vrouw. “Ze was bijna altijd aanwezig bij onze maandelijkse zwerfvuilactie,” vertelt Olga Schade. “Hadden wij gemiddeld twee volle zakken, dan had Mac er drie. Ze was in alles bevlogen.” Alleen in de besloten appgroep toonde ze haar winst, zwerfvuil in dit geval. “Mac stond zelden op de voorgrond,” aldus buurtbewoner Marjan Freriks. “Niet omdat ze dat niet kon, maar omdat dat niet hoefde. Als zij sprak, was het altijd compact en to the point. Dat gaf haar een vanzelfsprekend gezag.”

wordt veelvuldig genoemd in de buurt, waar ze zich tot aan haar vrij plotselinge overlijden inspande voor meer dan alleen de bus waarmee ze lokaal een beetje beroemd werd.

Dikke ornder

■■ Mac Vijn zette zich in voor allerlei zaken in haar buurt. (FOTO: PR)

Het beeld blijft van de buurvrouw die met dikke ordner onder de arm naar de vergaderingen kwam. Die aanmoedigde of op de rem trapte, de kat uit de boom keek en het woord nam als haar dossierkennis van pas kwam. Omdat ze tegen onrecht was en graag wilde helpen. Olga: “Wij buren hebben heel veel aan haar te danken. We zullen haar enorm missen. Als persoon en als onze ‘buurtjuriste’.” Mac steunde Stichting A Sister’s Hope. Donaties in haar naam worden op prijs gesteld. Dit kan via www.asistershope. org/donateNL.php.

volhardend en strijdend persoon, met gevoel voor de me-

SHIRLEY BRANDEIS

Burgelijke bocht En dat gezag hadden bewoners, die zich vaak niet gehoord voelen, nodig. Ook om niet uit de burgerlijke bocht te vliegen. “Met haar heldere kijk op zaken kon ze ook ons terugroepen als er een beetje doorgedraafd werd,” zegt Marjo Mittelmeijer. “Ze bracht haar standpunten ook altijd helder en zonder te beschuldigen over. Mac was een

demens.” Haar nuchtere, maar bovenal lieve persoonlijkheid

Buurtbewoners ronden workshop af: ‘Loesje’ verovert Nieuw Sloten NIEUW-WEST – Vorige week maakten buurtbewoners en professionals van The Matrixx en het Huis van de Wijk België een plakronde van ‘Loesje posters‘ door de wijk Nieuw Sloten. Daarmee rondden zij de workshop af, die zij al maanden eerder gevolgd hadden.

‘Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs zijn!’ “Ja, leuk” zeiden vijf bewoners en evenzoveel professionals uit de wijk toen Marlies Wijnen, initiatiefneemster van de creatief schrijven workshop, hen vroeg of ze wilden meedoen. Onder het motto ‘Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs zijn!’ geeft Loesje workshops door heel het land. Leren op een positieve manier naar onderwerpen te kijken. Met als doel dat de deelnemers samen een of enkele korte, positieve slogans bedenken die bij de groep passen. De Regiegroep

Bewonersinitiatieven Nieuw Sloten stelde budget beschikbaar.

Negativiteit ombuigen Marlies: “Begin dit jaar, nog vóór Corona, heerste er in Nieuw Sloten niet altijd een positieve sfeer’. Dat uitte zich onder meer in een niet-aflatende stroom van grote en kleine irritaties en klachten op sociale media; vooral op Facebook. Bewoners of gemeente konden geen enkel nieuw onderwerp ‘posten’, of ze werden verbaal aangevallen door andere bewoners, die goede bedoelingen direct in twijfel trokken. Terwijl er zoveel goeds en leuks gebeurt in onze wijk. Verovering door ‘Loesje’ was het minste wat de wijk nodig had.”

Eindelijk plakdag

Twee slogans uitgekozen Aan het eind van de creatieve schrijfdag kwamen uiteindelijk drie slogans bovendrij-

Het duurde ook even, voordat in Coronatijd een geschikt moment gevonden werd om de posters in de wijk te verspreiden. Maar vorige week was het zover. Met een flinke bult

wind om de oren, werd de eerste poster gezamenlijk geplakt in het hart van Nieuw Sloten, op het Belgiëplein. Marlies: “Nooit gedacht dat ik op mijn leeftijd nog zou gaan ‘aanplakken’; missie geslaagd!”

Daarna ging men in twee groepen de wijk door om ook andere posters van ‘Loesje’ op te hangen. Binnenkort gaat de groep zich beraden op volgende acties om de buurt te verblijden en

Slagerij

250 gram 2,50 Vleessalade gram 2,50 Kipknoflooksalade 200 gram 2,75 Ossenworst stukje 250 200 gram 2,99 Gebraden rosbief 200 gram 3,00 Gegrilde ham VLEESWAREN DUO 100 gram + Kalfsrollade 100 gram Shoarmarollade 200 gram 3,00 Samen Woensdag: Gehakt half om half kilo ... 5,00 Rundergehakt kilo .............. 7,50

Hé Cupido, geef die pijl en boog eens’ ■■ De plak-groep kort na hun eerste actie (FOTO: CEES FISSSER )

’Verliefd in Coronatijd

VRIJDAG EN ZATERDAG

ven, waarvan er twee gekozen zijn: ‘Buurthuis: Na het eerste contact bestaat de vreemdeling niet meer’ en ’Verliefd in Coronatijd: Hé Cupido, geef die pijl en boog eens’. De eerste slogan is opmerkelijk omdat deze een positieve ingang geeft voor een discussie in Nieuw Sloten over de huisvesting van een groep ‘Ongedocumenteerden’ in de wijk, die voor half november gepland staat. De derde poster ging ervan uit dat we de Coronacrisis al achter ons gelaten hadden. Dat duurt nog wel even…

Idsinga Louis Bouwmeesterstraat 16 tel 020 - 615 25 39

Donderdag Biefstukdag 100 gram ........ 1,75 4x 150 gram ....................... 9,99

te inspireren. Alle suggesties zijn welkom, bij voorkeur via e-mail: belgie@eigenwijks.nl.

CEES FISSER

VRIJDAG EN ZATERDAG

Stooflappen 2e kilo GRATIS Rundergehakt 2e kilo GRATIS Tartaar 2e 500 gram GRATIS Steak tartaar 2x 150 gram 3,99 Biefstuk 4 x 150 gram 9,99 Kant en klare hachee of goulash 500 gram 5,00

Vrijdag t/m zaterdag: 500 gram shoarma + 4 broodjes + 1 sausje naar keuze samen 5,89

Maandag t/m zaterdag: Paarden biefstuk 4 x 150 gram .................. 10,00


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Zo maar in een industriegebied

Scholen sparen samen voor een pumptrack

■■ De vliegenzwam op z’n mooist. (FOTO: PETER VREESWIJK)

ZWANENBURG Vliegenzwammen groeien veelal in loofbossen. Deze op de foto is een uitzondering, want die verwacht je niet in een industriegebied in Zwanenburg. Dit exemplaar werd opgemerkt door een inwoner van Zwanenburg. Het is de bekendste verschij-

ningsvorm van de vliegenzwam; een donkerrode hoed met witte stippen. De stippen zijn restanten van het omhulsel waarin de paddenstoel ‘opgesloten’ zit, voordat hij uit de grond omhoog komt. Met zijn rode hoed en witte steel is de vliegenzwam duidelijk een paddenstoel. Maar wat is een paddenstoel eigen-

lijk? De paddenstoel boven de grond, is eigenlijk maar een klein onderdeel van de schimmel. Het grootste deel van de schimmel zit onder de grond. Dat heet de zwamvlok. De zwamvlok bestaat uit allerlei draden. Net zoals een appelboom appels krijgt, krijgt de zwamvlok vruchten: de paddenstoelen.

Nachtafsluiting N205 ter hoogte van aansluiting A9 REGIO – De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de verlichting op de Driemerenweg (N205) in Haarlemmermeer. In de nachten van donderdag 29 oktober, woensdag 4 en donderdag 5 november is de N205 ter hoogte van de aansluiting met de A9 daarom afgesloten. Van donderdag 29 oktober 23.00 uur tot vrijdag 30 oktober 5.00 uur wordt verkeer vanuit Hoofddorp richting

Alkmaar omgeleid via de A9, waarbij het kan keren bij Badhoevedorp. Van woensdag 4 november 20.00 uur tot donderdag 5 november 5.00 uur wordt verkeer vanuit Haarlem richting Hoofddorp omgeleid via de A9, waarbij het kan keren bij het Rottepolderplein. Van donderdag 5 november 20.00 uur tot vrijdag 6 november 5.00 uur wordt verkeer vanuit Hoofddorp richting Haarlem omgeleid via de A9, waarbij het kan keren bij het Rottepolderplein.

De omleiding wordt weergegeven met behulp van gele bebording. De provincie Noord-Holland vervangt de verlichting langs de N205. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 26 oktober en vrijdag 6 november. Tijdens drie nachten is het noodzakelijk om de N205 helemaal af te sluiten vanwege werkzaamheden. Voor meer informatie: 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland. nl.

mag, vanwege de privacywet AVG, de gegevens niet delen. Daarom roept de gemeente ouders op om zich met naam en contactgegevens te melden bij: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. Rip: “Door de toeslagenaffaire bij de Belas-

tingdienst zijn veel mensen in de problemen gebracht. Voor sommigen betekende dit zelfs het verlies van hun baan of het einde van hun huwelijk. We willen die inwoners graag helpen om hun leven weer op de rails te krijgen.”

Meldpunt Vervolg voorpagina Uit gegevens van de Belastingdienst weet de gemeente dat het om 153 gedupeerde gezinnen gaat. Welke ouders dit zijn, is bij de gemeente niet bekend. De Belastingdienst

liggen.

(FOTO’S: PR)

BADHOEVEDORP – Alle basisschoolleerlingen sparen de komende maanden voor een pumptrack van gerecycled plastic. Daarvoor zamelen ze plastic flessen in bij de lokale supermarkten. Tegelijkertijd volgen zij op school ook een educatieprogramma waarin wordt gewerkt vanuit drie thema’s: duurzaamheid, technologie en sport & beweging. Zo leren ze spelenderwijs over de verschillende facetten die nodig zijn om de pumptraQ te ontwikkelen. Het sparen voor de pumptrack is een initiatief vanuit gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM in samenwerking met Stichting Pumptrack. Een pumptrack is een circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch opvolgen, een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark.

vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van innovatie, circulariteit, gezondheid en maatschappelijke bewustzijn.’, legt Silke Smit-Brouwer van Stichting Pumptrack uit. Ook wordt er in het lesprogramma een koppeling gemaakt met de duurzame ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Quatrebras van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. ‘Zo geven we kinderen een les over duurzaam bouwen.’

Skatebaan

3D printer maakt de stichting van grote hoeveelheden gerecycled plastic een pumptrack. En als alles goed gaat komt de eerste openbare en demontabele pumptrack van Nederland in Badhoevedorp te liggen. ‘Een pumptrack is een soort skatebaan, maar dan anders. Hij krijgt verschillende ‘bulten’, kuilen en bochten waar je overheen kan fietsen. Door een pompende beweging te maken met je lichaam hoef je niet te trappen en krijg je veel vaart. En als je het vaak probeert kun je allemaal verschillende stunts doen op de pumptrack.’, legt Silke uit.

Hinkelend leren

Er wordt al veel plastic ingezameld, maar helaas wordt slechts circa 30 procent van het ingezamelde plastic gerecycled. Dat komt omdat er nog niet zoveel hoogwaardige producten van gerecycled plastic gemaakt kunnen worden. ‘Daar willen wij iets aan doen!’, dacht Silke Smit-Brouwer van Stichting Pumptrack. Met een megagrote

Afgelopen week is het educatieprogramma officieel gestart op basisschool de Oranje Nassau School en deze week start het programma op andere scholen in Badhoevedorp. Tijdens de kick-off maken kinderen kennis met een pumptrack van gerecycled plastic, is er een kleine 3D printer op school waarmee ze zelf een pumptrack kunnen printen en kunnen zij al hinkelend leren over de verschillende soorten plastic. ‘De thema’s die in het educatieprogramma worden behandeld

■■ Leerlingen van de basisscholen zijn hard bezig om een pumptrack in

Informatie In totaal is er 40.000 euro nodig dan wordt de pumptrack dit voorjaar geplaatst. Een donatie of sponsoringsbijdrage is te doen via de donatiepagina. Voor meer informatie: www. quatrebrasbadhoevedorp.nl.

Badhoevedorp te realiseren.

KTIJK”

EPRA D A H C S L TSE

ELE LE

LTUR U C R E T N ‘‘I

■■ Als alles goed gaat komt de eerste openbare en demontabele pumptrack van Nederland in Badhoevedorp te

Een mentor kan u helpen! Vindt u het lastig om beslissingen te nemen over de zorg die u nodig heeft? Of op te komen voor uw persoonlijke belang? En heeft u niemand die u bijstaat? Overweeg dan een mentor. Dat is een vertrouwenspersoon die uw zorgbelangen behartigt wanneer u dit zelf niet (meer) kunt, bijvoorbeeld door dementie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of psychische oorzaken. De mentor bezoekt u regelmatig en bespreekt uw zorgbehoeften en de kwaliteit van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. En helpt bij het nemen van beslissingen hierover en bij het maken van afspraken. Zo nodig is de mentor uw eerste contactpersoon voor zorgverleners. Kortom, een mentor is er voor u.

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

Heeft u, of iemand die u kent, een mentor nodig? Bel 085-4874085 of kijk op www.mentorschapamsterdam.nl


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 4


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Omarmprijs voor project Studiezalen

■■ Abdelhamid Idrissi, omringd door andere winnaars, met de award van de Omarmprijs. (FOTO: ANNE DIJKHORST)

NIEUW-WEST – Elk jaar reikt Pakhuis De Zwijger de Omarmprijs voor grootse initiatieven in de strijd tegen armoede uit. Prijzen vielen dit jaar in verschillende categorieën. De grote winnaar viel in de categorie ‘Gelijke kansen voor kinderen’ en werd het impactvolle initiatief Studiezalen van Nieuw-Westbewoner Abdelhamid Idrissi.

Op 26 locaties kunnen kinderen terecht voor gratis huiswerkbegeleiding Idrissi is niet zomaar een Amsterdammer. In 2019 werd hij Amsterdammer van het Jaar en met zijn initiatief Studiezalen timmert hij al tien jaar aan de weg. Inmiddels telt Amsterdam 26 locaties waar kinderen terecht kunnen voor gratis huiswerkbegeleiding.

voor elk kind. Het gaat niet alleen om huiswerkbegeleiding, maar ook om investeren in een kind. In het onontdekte sporttalent, de niet te grijpen stageplek. Armoede is niet alleen een tekort aan geld, maar ook een gebrek aan een netwerk.”

Studiezalen maakt ‘Ik zie elke dag al lange tijd een armoede en de verschil voor veel impact daarvan Amsterdammers op gezinnen’ Marjolein Moorman, jurylid en wethouder onderwijs, armoede en schuldhulpverlening, vertelde tijdens de uitreiking dat de jury unaniem was in haar oordeel dat Studiezalen de Omarmprijs 2020 moest winnen. “Studiezalen maakt al lange tijd een verschil voor veel Amsterdammers. Bijzonder is dat in de coronaperiode dit initiatief ook echt een stap naar voren zette. Dat men wist dat men er juist nu moet zijn.”

5000 euro Sporttalent Maar dat is niet alles. Idrissi: “Stichting Studiezalen staat vooral voor een fijne nachtrust

Wonen

SCAN MIJ

moede en de impact daarvan op gezinnen. Het is mooi dat we met Studiezalen en samenwerkingspartners ook impact kunnen maken.” Het prijzengeld zal Idrissi inzetten om kinderen in contact te brengen met nieuwe werelden, als eerste die van de boeren.

Geëmotioneerd door deze woorden nam Idrissi de prijs, een award en 5000 euro, in ontvangst. “Ik zie elke dag ar-

Boerenwerk Als mede-initiatiefnemer van Boeren voor Buren, een netwerk van buren die rechtstreeks bij lokale boeren kopen, was hij onder de indruk van het boerenwerk dat tot die tijd ver van hem afstond. “De boer had nog nooit een Abdelhamid ontmoet, ik nog nooit een boer. Wat ik zag, was inspirerend. Ik wil continu bruggetjes slaan, nieuwe werelden ontdekken. Ik zie nu al de glimlach van de kinderen voor me als ze dit zien.”

SHIRLEY BRANDEIS

‘Vuilnis Oproer’ rond Sloterplas Vervolg van voorpagina vuilniszakken aan recreanten uit te delen, of zwerfvuil inzamelen dat in bosschages gewaaid is. Op 3 september was afgesproken dat de vrijwilligersgroep tien actiepunten gaat formuleren waardoor de openbare ruimte rond de Sloterplas structureel schoner gehouden kan worden dan tot nu toe. Gedacht werd aan korte en lange termijn actiepunten. En Jorine van Hooijdonk, ook bekend van activiteiten rond Plein’40-’45, stelde voor om diverse locaties te benoemen als ‘dagrecreatiegebied’: Sloterstrand; de Natureluur; barbecue plekken. Hierdoor zou het stadsdeel gemakkelijker extra reinigingsacties kunnen inplannen. Per saldo werd het een bijeenkomst waarin zeer uiteenlopende ideeën en oplossingen, rijp en groen, door elkaar ingebracht zijn, zoals: - Werk aan preventie. Zorg voor bewustwording van de gevolgen van vuilnis dat men

achterlaat. - Maar vergeet het idee dat ‘bewustwording’ via lessen op school moet gebeuren. Een docent zei: “De scholen zijn er niet voor om elk probleem in Nederland op te lossen. De scholen hebben al een vol programma om leerlingen goed taal en rekenen te leren, naast duurzaamheid en burgerschapsvorming.” - Een ander idee is om met steun van ChildPress.org met kinderen een filmpje te maken voor bewustwording van zwerfafval. De Buurtwerkplaats vulde dat aan met het idee voor een speelfilm. Mogelijk kan een beroep gedaan worden op het budget voor “Ontwikkelbuurten ” en/of de buurtbudgetten. - Stel hesjes beschikbaar voor de vrijwilligersgroepen voor de herkenbaarheid. - Faciliteer de vrijwilligers met grijpertjes, vuilnisringen en vuilniszakken. Zet ze op plekken met enige sociale controle, en laat iedereen die zich ertoe geroepen voelt, meewerken bij

het zwerfvuil verzamelen. - Zet informatieborden bij ingangen van het Sloterpark voor de wijze waarop men zwerfvuil kan melden. - Pas de frequentie en het tijdstip van vuilcontainers legen aan, op de piekmomenten van het gebruik, onder andere picknicktijden. Erik Bobeldijk steunde het idee om in navolging van de containeradoptant na te gaan of zo’n zelfde organisatiestructuur ook zou kunnen werken voor ‘parkadoptanten’; bewoners die alert zijn voor een deel van een recreatiegebiedje, monitoren op volle bakken en zwerfvuil. Containeradoptanten hebben een rechtstreeks telefoonnummer van een reinigingsploeg die snel kan uitrukken om overlast van vuil op te lossen. In dit verband wordt ook gesproken over een groep gastheren en gastvrouwen, die te vergelijken zijn met de ‘staalmannen. CEES FISSER

100 kilo doppen in de doppenbak NIEUW-WEST – In februari dit jaar werd aan de rotonde tussen de Slotermeerlaan en de Burgemeester Röellstraat de eerste openbare doppenbak van Nederland geplaatst door de gemeente Amsterdam. Een kleine 9 maanden later, op maandag 26 oktober, werd de 100ste kilo doppen gedoneerd. “Hoeveel mensen doppen doneren is niet duidelijk, maar het moeten er natuurlijk tientallen zijn”, aldus Jan van der Borden, initiatiefnemer van de doppenbak.

Leuk initiatief Dat mensen doppen sparen voor de opleiding van blindengeleidehonden is in zijn omgeving duidelijk, maar kennelijk zijn ook steeds meer mensen overtuigd van dit leuke initiatief. ‘’Ik heb de sleutel van de bak van de gemeente ontvangen uit handen van Erik Bobeldijk en leeg daarmee ongeveer iedere twee weken de bak. Dat is de afspraak met de Gemeente Amsterdam. In feite heb ik

Volg het laatste woonnieuws, inspiratie en tips en trends via: Rodi.nl/wonen Rodi Wonen

■■ Een volle doppenbak. Initiatiefnemer Jan van der Borden is er blij mee. (FOTO: JAN VAN DER BORDEN)

het idee, de doppenbak en het vervoer naar Recycle Valley geadopteerd en dat doe ik met liefde”, vertelt Jan.

Tweede kans

meer waard. De laatste weken is er een duidelijke toename aan doppen, dus het zou zomaar kunnen dat de tweede 100 kilo veel sneller bijeen zijn gedropt.

Eén kilo doppen is 22 eurocent waard. Dat lijkt niet veel, maar de doppen recyclen en een tweede kans geven, is veel

Voor wie nog niet wist waar de doppen naar toe kunnen, dan is de oplossing in Slotermeer.


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 6

! W U NIE

HERFST GRANOLA

KOM PROEVEN OP

ADV 1/8

ZORG DAT UW AUTO WINTERKLAAR IS.

DENK AAN UW BANDENWISSEL MAAK NU EEN AFSPRAAK!

GARAGE RENE SINGER Schade, APK en bandenservice

ADV 1/4

Zaterdag 31 oktober Zuidermrkt Jacob Obrechtstraat

Melbournestraat 18, Lijnden Tel.: 020 - 449 0990 / 06 - 2252 4384 www.renesinger.nl

WWW.KITCHENFREAKS.NL

Een mentor kan u helpen! Vindt u het lastig om beslissingen te nemen over de zorg die u nodig heeft? Of op te komen voor uw persoonlijke belang? En heeft u niemand die u bijstaat? Overweeg dan een mentor. Dat is een vertrouwenspersoon die uw zorgbelangen behartigt wanneer u dit zelf niet (meer) kunt, bijvoorbeeld door dementie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of psychische oorzaken.

✔ Feit of ✔ Fabel?

De mentor bezoekt u regelmatig en bespreekt uw zorgbehoeften en de kwaliteit van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. En helpt bij het nemen van beslissingen hierover en bij het maken van afspraken. Zo nodig is de mentor uw eerste contactpersoon voor zorgverleners. Kortom, een mentor is er voor u.

IN NOORD-HOLLAND WONEN MEER SCHAPEN DAN MENSEN. ■ FEIT ■ FABEL

1

Heeft u, of iemand die u kent, een mentor nodig? Bel 085-4874085 of kijk op www.mentorschapamsterdam.nl

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!

ADV INBRAAK! 1/8 INBRAAK!

Beveilig uw woning nu tegen inbraak

IN NEDERLAND LIGT ONGEVEER 35.000 KILOMETER AAN FIETSPADEN. ■ FEIT ■ FABEL

3

Laat het niet gebeuren!

Beveilig uw woning nu tegen inbraak

VEILIGHEIDSBESLAG met kerntrekbeveiliging Laat het niet gebeuren!

Tegen het trekken van cilinders. VEILIGHEIDSBESLAG met kerntrekbeveiliging

Tegen het trekken van cilinders.

VOOR- OF MAAK EEN ACHTERDEUR AFSPRAAK

Bij aanschaf van een binnen en buiten band

50 24,01

als snelle uitslaande branden • Lithium batterij met gegarandeerde levensduur Wacht niet tot het te laat is! van 10 jaar Wacht tot het hetpolitiekeurmerk te laat is! •Voor 10 jaar eengarantie beveiligingsadvies op maat, niet conform veilig wonen®

KOM LANGS PLAATS GOEDE KOM LANGS EN VEILIGE SLOTEN

95

Voor een beveiligingsadvies op maat, conform het politiekeurmerk veilig wonen®

ENORM VAN ENORM VAN DRIELDRIEL1069 DN

Tussenmeer 205-209 Markerkant 11-39 1316 Almere Amsterdam - 5331474 tel: 020 - 41 11-39 01 Markerkant 111 tel: 03611-39 Markerkant ijzerwaren • gereedschappen ijzerwaren • gereedschappen fax: 020 - 41 01 112 Almere-Stad Slijkerstraat 7 Almere-Stad machines • hout • verf machines • hout • verf Tel.: 036-5331474 1381 AX Weesp www.enormvandriel.nl tel: 0294412807 Tel.: 036-5331474

UW KLUS, ONS VAK!

www.enormvandriel.nl

UW KLUS, ONS VAK!

www.enormvandriel.nl

ADV GRATIS 1/8

BINNENBAND 

50

Bij inlevering van deze advertentie

Wij repareren alle fietsen ook e-bikes. Kom langs bij onze winkel in Pieter Calandlaan 244k • 1069 KV Amsterdam/Osdorp

U kunt ook zo bellen 020 422 71 60

€74, ADV €74, 19, 1/8 NU INCLUSIEF VANAF

DE LAAGSTE TEMPERATUUR OOIT GEMETEN IN NEDERLAND IS - 27,4°C. ■ FEIT ■ FABEL

NUOF INCLUSIEF VOORMONTAGE VANAF ACHTERDEUR

Onbezorgd je weet FireAngelgenieten van de zomer kan alleen als MONTAGE dat je huis goed beveiligd is. Maar wanneer is je woning Rookmelder ST-620 nou boefproof? Wij helpen je graag op weg dus maak • Geeft een reactie op zowel trage advies. smeulende vrijblijvend een snelle afspraak voor GRATIS preventie

4


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 7

JK”

AKTI R P E D A H LSC

ADV 1/8 ETSE

RELE L U T L U C R NTE

‘‘I

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

Hobby

�ENDT

�ENDT

HUISSHOW MET VELE SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN! T/M ZONDAG 1 NOVEMBER ALLE DAGEN GEOPEND VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

✔ CARAVANS MET EEN UITGEBREID WATERLAND

ADV 1/4

ACTIEPAKKET MET HOGE KORTINGEN!

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Hobby

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 NOORD-HOLLANDSE

amsterdam@letseladvies.nl

✔ NIEUWE CARAVANS; MODELJAAR 2021 PLUS DE LAATSTE OVERJARIGE MODELLEN EN EEN RUIME KAMPEERSHOP

✔ BESTEL NU UW CARAVAN, VOORTENT OF

VOUWWAGEN, BETALING EN LEVERING PAS IN VOORJAAR 2021! €500,€500,-

c a r a v a n c e n t r u m

Ter waarde van:

Ter waarde van:

Datum verkoop:

Datum verkoop:

Handtekening:

Handtekening:

c

a

r

a

v

a

n

c

e

n

t

r

Alleen geldig met ingevuldAlleen bedrag, datum verkoop eningevuld handtekening.bedrag, In te wisselen bij Caravancentrum geldig met datum verkoop Waterland. en handtekening. In te wisselen bij Caravancentru Niet inwisselbaar voor contant geld. Voor een eventueel resterende bedraggeld. wordt naVoor aankoop eeneventueel tegoedbon verstrekt. Niet inwisselbaar voor contant een resterende bedrag wordt na aankoop een tegoe

✔ ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN GELDEN OOK

WEKEN

DE HELE MAAND NOVEMBER!

Prijsvraag:

2

IN DECEMBER VALT DE MEESTE REGEN. ■ FEIT ■ FABEL

Stuur de antwoorden voor 13 november in via Rodi.nl en maak kans op leuke prijzen, zoals een Samsung Galaxy Tab en een weekendje weg! POLDERWEG 18 1446 AA PURMEREND 0299 477210 WWW.CARAVANCENTRUMWATERLAND.NL

dinsdag 10 november 2020

5 DE HERFST BEGINT ALTIJD OP DEZELFDE DAG. ■ FEIT ■ FABEL

ADV Mantelzorg 1/8 Dag van de

JA, IK ZORG VOOR IEMAND… ...… en zorg jij ook voor jezelf? Ben jij of ken jij iemand die mantelzorger is?

Geef je dan voor 6 november op voor een leuk bedankje bij jouw opbouwwerker! dit kan via e-mail of telefonisch

Osdorp: ..................................assia@eigenwijks.nl 020 610 40 60 De Aker: .............................doreen@eigenwijks.nl 020 610 40 60 Sloten/Nieuw-Sloten: .......stefania@eigenwijks.nl 020 617 82 35 Geuzenveld / Slotermeer: elsbeth@eigenwijks.nl 020 611 20 83

EERLIJKE APK € 48,50 Diesel € 65,00

WAAROM € 48,50?

ADV 1/8

Geen stuntprijzen, schimmige voorwaarden of onverwachte kosten!

De eerlijke APK is inclusief • • • • •

Technische inspectie Afmeldkosten RDW leges Benzine/diesel milieu meting Emissie test OBD

• Banden op spanning brengen • Koplamp afstelling • BTW • Kopje koffie of thee

Bel voor een afspraak! Osdorperweg 705 • 1067 SV Amsterdam

Telefoon: 020-2357809 www.auto24uurservice.nl Voor regulier onderhoud en reparaties

Op deze dag is er een speciale programmering op

ADV 1/8

Nieuw-West TV Nieuw-West TV is te vinden op:

O O O O

OO


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 8

Auto 24 Uurs Service durft de strijd aan NIEUW-WEST – “Bij Auto 24 Uurs Service is er bewust een hogere prijs voor Apk. Marketingtechnisch zal het niet verantwoord zijn, maar uiteindelijk zal blijken dat wij het winnen.” Dat is de stellige overtuiging van Sebastiaan Visser die met zijn bedrijf Auto 24 Uurs Service aan de Osdorperweg 705 zijn klanten bewust wil maken van kwaliteit. Hij beseft zich terdege dat hij met zijn Apkprijs vragen opwekt. De familie Visser ademt als het ware auto’s. Van jongs af aan weet ook Sebastiaan

niet beter of hij vertoeft tussen de gemotoriseerde vierwielers. Aan de Osdorperweg staat binnen de vakgarage, de Apk-beurt hoog op het prioriteitenlijstje. “Stunten met die keuring zie je tegenwoordig overal. Het is het gekende middel om mensen binnen te krijgen. Als je alleen de keuring rekent kun je aan het eind van de dag weinig omzet noteren. Daarom zien de mensen op hun factuur soms de meest onverwachte zaken verschijnen. “Daar doen wij niet aan mee. Geen stuntprijzen, schimmige voorwaarden of onverwachte kosten.”

Het verschil met zijn collega’s schuilt in het feit dat er bij Auto 24 Uurs Service alleen gediplomeerde medewerkers werkzaam zijn. “Bij ons zal je, zoals bij dealerbedrijven vaak wel gebruikelijk is, geen stagiaires zien sleutelen aan je auto. Onze monteurs worden jaarlijks bijgeschoold. Dat is onze troef.” Daar wil ik aan toevoegen dat je dan moet zorgen dat zoiets ook goed gaat gebeuren. Daarom die prijs met degelijke onderbouwing.” Auto 24 Uur Service, Osdorperweg 705, Amsterdam. Tel. 020 2357809.

Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hierom vraagt. De maatwerkvoorschriften zijn op verzoek van Gemeente Amsterdam, Metro en Tram opgelegd en hebben betrekking op het aspect geluid. Datum besluit: 16 oktober 2020 Locatie: Petroleumhavenweg (Opstelterrein), Amsterdam Zaaknummer: 9672408 Meer informatie over deze beschikking kunt u vinden op de website loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

Lichtjesavond per livestream te volgen NIEUW-WEST – Tijdens Lichtjesavond op Herdenkingspark Westgaarde wordt stilgestaan bij alle mensen die er niet meer zijn. Door de maatregelen rondom het coronavirus gaat Lichtjesavond online en kan iedereen de avond via een livestream meebeleven.

MAANDAG 2 NOVEMBER OM 19.30 UUR “In een tijd waarin we elkaar minder makkelijk kunnen opzoeken, kan het gemis van een dierbare nog sterker aanwezig zijn. Juist daarom is het mooi om in verbondenheid met een heleboel andere mensen dierbaren te herdenken, zij het op een iets andere manier dan normaal”, zegt Floortje Agema, schrijver en begeleider bij rouw en verdriet. Als spreker wil zij mensen tijdens Lichtjesavond in gedachten stil laten staan bij een aantal lichtjes die aangestoken worden.

Verbinding Agema: “We gaan herdenken, dus er is aandacht voor het donker, maar ook zeker voor het licht: de verbinding met dierbaren. En dat dat altijd blijft, ook als je afscheid hebt moeten nemen.”

■■ Lichtjesavond krijgt dit jaar een andere vorm. (FOTO: ANNA OMELCHENKO)

Stadsdichter Gershwin Bonevacia, die op de avond een gedicht zal voordragen, wil een ode brengen aan het herdenken van dierbaren. “Veel mensen, en vooral jongeren, vinden het moeilijk om te praten over afscheid nemen en verlies, terwijl dat juist heel waardevol is. Dat is mijn boodschap: het is oké om te herdenken, en dat te blijven doen.” Ook Jennefer Zichem van gospelkoor G-Roots kijkt uit naar de avond. Het wordt de derde keer dat G-Roots de muzikale omlijsting van Lichtjesavond zal verzorgen. Jennefer: “We zingen ook regelmatig op uitvaarten. Daar zie je wat muziek voor mensen kan betekenen in donkere periodes. Wij willen de kij-

ker hoop meegeven en troost te bieden. Met mooie ballads, om even tot bezinning te komen en fijne momenten te herinneren, maar ook met nummers zoals ‘You’ve got a friend’, zodat mensen weten: je bent niet alleen.”

Troost en erkenning Dat laatste is iets wat ook Agema benadrukt: “Naar die livestream, kijken en luisteren, allemaal mensen die weten hoe het is om iemand te missen. Dat biedt troost en erkenning, ook al is het op afstand. Zo maken we samen licht in het donker.” De herdenkingsdienst is op maandag 2 november om 19.30 uur gratis online te bekijken via westgaarde.nl/ lichtjesavond.

Geen theater in het water NIEUW-WEST – De gemeenteraad heeft zonder inspraak van de inwoners gekozen voor een nieuw Meervaarttheater in de Sloterplas.

verspreiding van een informatiekrant over de toekomst van het Osdorppleingebied, alsnog een participatieproject gestart.

De gemeente is nu, met de

De petitie ‘Niet bouwen in

de Sloterplas’ kan nog tot 30 november getekend, via: https://petities.nl/petitions/ niet-bouwen-in-de-sloterplas?locale=nl. Zie voor meer informatie: www.vriendenvandesloterplas.nl.

Spelen en begraven De natuurbegraafplaats is voor iedereen. Niet alleen wordt er begraven, maar ook komen mensen om te wandelen en van de natuur te genieten. En kinderen om te spelen op de natuurspeelplaats. Zo reed ik onlangs met de e-car mijn inspectieronde over het terrein van Geestmerloo. We kijken dan of er geen rommel is achtergelaten door bezoekers. Of het terrein er nog netjes bij ligt. Aangekomen bij het speelterrein, zag ik een jongen die riep dat hij wel met mij mee wilde rijden; hij had nog nooit op een golfkar gereden. “Tuurlijk mag dat”, zei ik. Zijn moeder knikte instemmend en ik gaf aan dat we zo weer terug zouden zijn. “Goedemorgen,” zei ik, “was je lekker aan het spelen?” Hij knikte ja. “En welk speeltoestel vind je het leukst?” “De kabelbaan!” klonk direct. “Ik heet trouwens Alexander, hoe heet jij?” vroeg ik hem. “Ik ben Luc.” “Weet je

wat dit is, Luc? Het terrein waar we nu over rijden?” “Ja,” zei Luc, “volgens mij is dit een begraafplaats.” “Dat klopt. En wel een heel bijzondere, want hier zie je geen stenen op de graven.” “Nee,” zei Luc, “maar dat zou ook niet chill zijn, als je hier aan het spelen bent en je ziet aan de overkant van het water die stenen staan.” Inwendig moest ik lachen om zijn opmerking. Luc leek oprecht geïnteresseerd, dus ik vertelde: “We hebben dit terrein aangelegd zodat je hier kunt begraven, natuurbegraven. Iedereen kan zijn eigen plekje kiezen en dan komt er alleen maar een houten schijf met je naam op die plek te liggen.” “O ja? En gaat het goed?” vroeg Luc. “Jazeker,” reageerde ik lachend, “er is veel belangstelling.” “Maar eh, Alexander… als er nou heel veel begraafplaatsen komen, komen er dan ook meer speeltoestellen…?”

Inloopspreekuur Elke eerste woensdag van de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00 uur inloopspreekuur. Loop gerust binnen voor informatie over wat er komt kijken bij het regelen van een uitvaart. De koffie staat klaar! • 023 - 563 35 44 • Dunweg.nl

Alexander van der Pijl Dunweg Uitvaartzorg Natuurbegraafplaats Geestmerloo


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 9

Muntenman is op zoek naar pesetas

Laat je niet foppen door de verpakking Sterke kreten, fris uitziende verpakkingen en mooie praatjes verkopen beter. Maar ze kunnen jou als consument wel op het verkeerde been zetten. Door de verkooptrucs te herkennen, wapen je jezelf beter. “Je kent de teksten wel: ‘Ontbijtgranen boordevol vezel’, of ‘Limonade, bron van vitamine C’. Dit klinkt verleidelijk en gezond, maar het vertelt niet het hele verhaal. Kijk op de achterkant van de verpakking, daar staat echt wat in het product zit”, aldus Wieke van der Vossen, Expert Voedselveiligheid en Etikettering bij het Voedingscentrum.

■■ Muntenman Toon Borst (rechts) is druk in de weer met zijn melkbussen. (FOTO: PR)

Drie tips van Wieke

NIEUW-WEST – “Hebt u thuis nog munten... man, biljetten... vrouw, breng ze gauw, marken, pesetas, schillingen, vanuit Amsterdam tot Millingen”. Honderden keren heeft ‘de Muntenman‘ van Amsterdam dit lied op de melodie van ‘Zeg ken jij de mosselman, gezongen. Sinds er, negen maanden voor het begin van de euro in 2001, begonnen werd vanuit Kinderboerderij ‘t Brinkie met de inzameling van allerlei vreemde valuta.

n De ingrediënten staan altijd op volgorde van wat er in zit.

De eerste jaren nog voor de drie kinderboerderijen in Zuidoost. Maar vanaf 2005 ook voor kinderprojecten over de hele wereld. Sri Lanka, Ghana, India, Brazilië, rampgebieden via Giro 555 , alle andere kinderboerderijen in Amsterdam en omgeving en kinderen van de vluchtelingen op Lesbos.

den nu de Spaanse peseta’s, zowel de bruine/laatst gangbare munten alsook de biljetten. Vanaf dat tijdstip niet langer meer in te wisselen, ofwel te ‘vereurotiseren‘ zoals de muntenman dat noemt, zijn. De Duitse en Oostenrijke Banken hebben nog steeds géén einddatum vastgesteld en de Nederlandse en Belgische alleen nog voor de biljetten tot eind 2031. Ook allerlei andere vreemde valuta zijn van harte welkom. Vandaar dat er haast geboden is met de Spaanse peseta’s, waarvan de opbrengst met name gaat naar de kinderboerderijen in Amsterdam, in Nieuw-West op kinderboerderijen Strohalm en Sloterpark, ‘t Landje en Uylenburg, en de kinderen van de vluchtelingen van de kampen Kara Tepe en Moria via BecauseWeCarry en Movement on the Ground.

Vereurotiseren Vanaf half december zal dit liedje veranderd moeten wor-

75 inzamelbussen Nu het voor de 78-jarige mun-

tenman, niet meer mogelijk is alle 75 inzamelbussen, in Nieuw-West bij de genoemde kinderboerderijen alsook de supermarkten van Albert Heijn op het Sierplein, Belgiëplein en Osdorpplein, het PLUSpuntop de Albardakade, Buurthuis de Honingraat,. in de komende drie weken te legen en te sorteren, worden Amsterdammers aangeraden hun met name Spaanse ‘buit‘ zoveel mogelijk op te sturen naar Brinkie’s Muntenactie, 1106 GZ nummer 27 . Indien rek.nr. vermeld, worden de portokosten (via Post.nl tot net beneden de tien kilo 7,25) vergoed. “Dus kijk nog eens goed in allerlei laatjes, potjes en tas, alle overbodige muntjes en biljetten, vooral peseta’s, komen de kinderen van de kinderboerderijen hier en van de vluchtelingen op Lesbos daar goed van pas’’, aldus Toon Borst, Voor meer informatie: www. muntenactie.nl.

Gratis zelfgemaakte mondkapjes in de winkel NIEUW-WEST – Vrijwilligers van het nieuwe sociale label Amsterdams Weefsel hebben 250 mondkapjes gedoneerd aan winkeliers en de voedselbank aan de Bos en Lommerweg, Burgemeester de Vluchtlaan en Slotermeerlaan. Zo kunnen winkeliers de mondkapjes gratis uitdelen aan mensen met een kleine beurs. Amsterdams Weefsel is een sociaal label voor kleding en accessoires gemaakt door Amsterdammers. De vrijwilligers van Naaiatelier Nieuw-West zijn de eersten die werken aan het label. In de avonduren maken zij de mondkapjes voor arme stadgenoten.

Lokale ondernemers Het idee achter dit project is dat steeds meer creatieve Amsterdammers aansluiten, thuis of met elkaar kleding of mondkapjes maken, voorzien van een merkje en de spullen uitdelen bij lokale ondernemers. Winkeliers kennen hun omge-

Staat suiker als eerste genoemd dan zit daar het meeste van in. n De term ‘light’ op de verpakking kan misleidend zijn. Kijk in

de voedingswaardetabel hoeveel calorieën in vergelijkbare producten zitten.

n Afbeeldingen of namen kunnen je ook op

het verkeerde been zetten. Staat er bijvoorbeeld een plaatje van een aardbei op, kijk dan in de ingrediëntenlijst hoeveel er daadwerkelijk in zit.

Wieke van der Vossen Expert Voedselveiligheid en Etikettering bij het Voedingscentrum

‘Kies Ik Gezond?’-app helpt je kiezen De app laat zien welke producten in de Schijf van Vijf staan. Zo krijgt het etiket geen kans om jou te foppen! Je kunt in de app ook makkelijk producten vergelijken, bekijken of een product vegetarisch is en letten op ingrediënten en allergenen, zoals gluten en melk.

Meer informatie over de ‘Kies Ik Gezond?’-app www.voedingscentrum.nl/kiesikgezond

NOORD-HOLLANDSE WEKEN TIJDENS DE NOORD-HOLLANDSE HERFST WEKEN MAAKT U TWEE WEKEN LANG KANS OP PRACHTIGE PRIJZEN.

KANS MAKEN? Doe mee aan de prijsvraag op de spelpagina’s!

HOOFDPRIJS:

R DOE VOO R E B 13 NOVEM I.NL OD MEE VIA R KANS K EN MAA IE OP MOO PRIJZEN!

SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1

Win 3 dagen Limburg voor 2 personen

PRIJZEN:

VERRASSINGSPAKKET

WEEKENDJE WEG NAAR KEUZE

Parkhotel Horst

Voor twee personen

■■ Hicham Uklu van Elektrosat neemt de mondkapjes in ontvangst. (FOTO: KRINGWIJS)

ving goed en kunnen zo hulp bieden waar het nodig is. De stoffen die gebruikt worden zijn voornamelijk van restpartijen of tweedehands materialen zodat er geen extra grondstoffen worden ingezet.

volle vrouwen hun wens om kleding te leren maken voor zich uit bleven schuiven omdat ze geen plek, geld of doel ermee vonden. In het nieuwe label worden hun krachten gebundeld en ontstaat een weefsel van Amsterdammers.

Gelijkwaardig Dit project wordt ondersteund door Kringwijs, die zich inzet voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Amsterdams Weefsel is ontstaan doordat talent-

Mensen die mee willen doen aan Amsterdams Weefsel of materialen willen doneren kunnen contact opnemen via info@kringwijs.nl / op facebook Amsterdams Weefsel.

? ??

LezersvoordeeL! VVV Lezers van Rodi Media CADEAUKAART kunnen dit arrangement met voordeel boeken vanaf slechts €99 p.p. Gebruik promocode JRXS1 en ontvang €9,50 korting!

Eko Plaza

Parkhotel Horst ligt in een recreatiegebied, in

natuur van Limburg. Met de uitstraling van ee de ligging aan het water is dit hotel de ideale om Limburg te verkennen. Inbegrepen: - Welkomstkoffie/thee - 2x overnachting in incl. royaal ontbijt - 1x heerlijk 3-gangen diner 30 SECONDS

- Gratis gebruik vanSPEL het zwembad en wellne - Gratis fiets- en wandelroutes

- Gratis koffie- en theefaciliteiten op de kam - Gratis Wifi & parkeren

BAKKUMS BOETJE PAKKET

www.goedverblijf.nl/rodi24 +31 (0)85 489 90 19


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 10

Bestaan De Oeverlanden nog in 2050? Komen er woonblokken op Sportpark Sloten?

41e 42e jaargang nummer 2001 2076

Hoe ziet Amsterdam er over dertig jaar uit? De gemeente heeft adviseurs gevraagd hun ideeën daarover in de ‘Omgevingsvisie 2050’ vast te leggen. Deze visie kunt u downloaden via de websites slotenoudosdorp.nl (zie de link bij dit artikel onder de tab ‘Nieuws’) en amsterdam2050.nl. Reageren kan tot 12 november.

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511 NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

In de ‘Visie 2050’ stellen de adviseurs voor om nu nog open plekken te bebouwen en te ontwikkelen. Als dit ‘droombeeld’ ooit wordt uitgevoerd, gaat er groen en openbare ruimte bij de Nieuwe Meer en op Sportpark Sloten verloren. Nieuwe Meerstad Deze visie gaat uit van ontwikkeling (hoogstedelijke bebouwing) en optimaal economisch gebruik. Er is zelfs al een naam bedacht voor de nieuw te bouwen wijk aan de Nieuwe Meer: Nieuwe Meerstad. Dat zegt al voldoende… Goede kans dat het in deze plannen nog aanwezige groen later “helaas ook moet sneuvelen”. Zo gaat dat vaak… Sporten tussen woonblokken? Ook de plannen voor Sportpark Sloten in deze visie zijn behoorlijk ingrijpend. In het sportbeleid zet de gemeente, voor zover nu bekend, op de kortere en middellange termijn juist in op versterking van het groene sportpark. Er ligt een mooi plan klaar om er een leisurepark van te maken. Dat betekent dat je er straks ook kunt gaan sporten buiten verenigingsverband. Er komen dan voorzieningen die je individueel kunt gebruiken in het groene park. In de ‘Visie 2050’ blijft het sportpark weliswaar bestaan, maar dan tussen woonblokken in plaats van tussen het groen. Een groot verschil…

colofon

AGENDA OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS Zondag 1 november • 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Neem voor na afloop zelf wat te drinken mee. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). • 14.00 – 16.00 uur: Ter ere van Allerzielen is de St. Pancratiuskerk open. (Zie hieronder.) Sloterweg 1186, Sloten. Dagelijks • Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Verbeelding Nieuwe Meerstad, de hoogstedelijke woonbuurt bij De Oeverlanden. (Bron: Toekomstvisie 2050, gemeente Amsterdam) Geen metrostation In de ‘Visie 2050’ staat o.a. dat de Noord-Zuidlijn via de Zuidas naar Schiphol verlengd wordt. Op zich prima, maar een station bij de Anderlechtlaan (dus vlakbij De Oeverlanden) is géén goed plan. Als dát metrostation er komt, betekent dit een stimulans om de omgeving vol te bouwen. Dit wordt het begin van het einde van veel groen waar zoveel Nieuw-Westers nu nog van genieten. De Oeverlanden zijn essentieel voor recreatie, natuur, verlaging van stikstof en verhoging van biodiversiteit. Hier loopt bovendien de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Deze fijne groene plekken om te recreëren en te sporten dichtbij huis, moeten voor ons, bewoners van het overvolle Nieuw-West, állemaal behouden blijven. Afblijven dus! Geen status Deze visie heeft geen officiële status. Het is geen plan dat (nu al) zo uitgevoerd gaat worden. Maar, wie al langer met dit bijltje hakt, weet hoe het gaat: Als plannen er

eenmaal zijn, dan komen ze op een gegeven moment weer tevoorschijn uit die beruchte bureaulades van ambtenaren. Op dat moment zegt de gemeente dat zij terugkomt op eerder besproken plannen, die dan rijp zijn om te worden uitgevoerd.

AKERTJES Allerzielen op Sloten

In de Slotense Pancratiuskerk zijn vanwege corona (en het daardoor ontbreken van voldoende vrijwilligers) al sinds maart geen vieringen meer. De Allerzielen-viering op 1 november kan niet doorgaan. Het lukt echter wél om de kerk op die dag tussen 14.00 en 16.00 uur open te stellen. Dan kunt u een kaarsje opsteken bij het Maria-altaar of achterin de kerk bij Maria en Jezus. En/of neem rustig in de kerk plaats en geniet van het interieur en het orgelspel door Otto van de Aardweg. Draag een mond/neusmasker, kom binnen via de zijdeur en volg binnen alle aanwijzingen.

Stuur een email Kunnen we De Oeverlanden en het groene sportpark nog redden? Ja, hopelijk wel! Als véél mensen laten weten geen metrostation bij de Anderlechtlaan te willen en te hechten aan behoud van groen dichtbij huis, dan kan de gemeente hier bij verdere besluitvorming niet (of een stuk moeilijker) omheen.

Christoffel Plantijnpad dicht

Fietsers en wandelaars merken al geruime tijd dat telkens wisselende delen van hun favoriete groene route (tussen de Sloterweg en Cornelis Lelylaan) door Nieuw-West zijn afgesloten. De gemeente gaat van 2 tot 28 november het laatste stuk van het Christoffel Plantijnpad opknappen. Het gaat nu om het deel tussen de Sloterweg en de Louwesweg (verlengde Antwerpenbaan). Van 16 tot 20 november zal worden gewerkt aan de aansluiting van het fiets- en wandelpad op de Sloterweg. Om daar voldoende werkruimte te creëren zal buiten de spits één rijstrook op de oosttak van de Sloterweg (tussen rotonde en Johanhuizingalaan) worden afgesloten. Verkeersregelaars zullen het verkeer dan begeleiden.

U helpt door in uw eigen woorden een mail te sturen naar omgevingsvisie@amsterdam. nl. Dan ligt er zo nodig alvast een goede basis voor het vervolg-verzet, mócht de gemeente deze ontwikkelplannen willen gaan realiseren… U doet dit voor uw (klein)kinderen…

Zet een ‘zettertje’

WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL

In- verkoop en onderhoud WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL merken nieuw en gebruikt In- verkoop enAlle onderhoud Inverkoop onderhoud Inverkoop enen onderhoud Alle merken nieuw en gebruikt JDM + Canta Alle merken nieuw en gebruikt Alle merken nieuw enCity gebruikt

JDM City +JDM CantaCity + Canta JDM Zuiderakerweg City + Canta 22 B, Amsterdam

Advertenties: 020-6196000 verkoop@westerpost.nl www.rodimedia.nl Redactie: 020-6196000 redactie@westerpost.nl www.westerpost.nl Termijn van inzending: Redactie dinsdag 11.00 uur Advertenties dinsdag 12.00 uur Uitgever: Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-333311 advies@rodi.nl www.rodimedia.nl Druk: Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen 020-3980808 rotatiedruk@rodi.nl Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Verspreiding: Rodi Verspreiding Keplerstraat 16 1704 SJ Heerhugowaard Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-331020 Bezorgklachten www.westerpost.nl/bezorgklachten/ Verspreidingsgebied: 82.200 Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam Zuiderakerweg 22 Amsterdam B, Amsterdam Tel: 06-24234788 / 020-6190291 Zuiderakerweg 22 B, Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

APK

Nieuw-West

Westerpost Een rubrieksadvertentie plaatsen is nu heel eenvoudig via

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL

WWW.ZETTERTJES.NL Hoe kunt u aanleveren: • Maandag vóór 12.00 uur. Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze automatisch in de eerstopvolgende editie geplaatst. • Eenvoudig via zettertjes.nl (betaling via Ideal) Prijzen zijn inclusief BTW. Brief onder nummer € 7,- toeslag. Erotiek zetters worden berekend volgens het mm tarief.

Keuringsstation Loogman Lutkemeerweg 220 Osdorp Mobiel 06-57614324

alles voor uw huis

Erik vraagt tk oud ijzer/metalen. Wordt opgehaald 06-54367626

erotiek

gevonden/verloren/vermist

Gevraagd loop- ,sloop- en schadeauto’s Wij betalen min. €100,- voor uw auto Direct contant geld + uw vrijwaring ADB De Ooyevaar B.V. Gildenweg 33 1695 GD BLOKKER 0229-262182    www.deooyevaar.nl

Zwarte kater vermist Sinds maandag 19 okt. Scheurtje in z’n linker oor. Grijs staartpuntje. 9 jaar oud (hangbuikje)

Gratis huis-aan-huis op woensdag in: Geuzenveld, Slotermeer, Bos & Lommer, Slotervaart, Overtoomseveld, Nieuw Sloten, Osdorp (incl. De Aker), Map, Sloten, Badhoevedorp, Lijnden, Zwanenburg en Halfweg.

Volg altijd en overal het laatste nieuws in je gemeente op rodi.nl

Omgeving H. Gerhardstraat Osdorp 06-53792391

auto’s

Gebruikte elektrische fietsen uitzoeken vanaf €500,met garantie. Merken o.a. Batavus,Gazelle,Sparta,Giant enz. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard www.edwingroen.nl Gebruikte fietsen keuze uit 250 stuks. Ook veel kinderfietsen v.af €50,-- Op alle fietsen 3 maanden garantie. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard 072-5716100 Met meubelstoffeerwerk van Bob van Noord zit u weer goed. Tel: 020-6841736 www.bobvannoord.nl

Altijd op de hoogte via rodi.nl en like onze Facebook pagina www.rodi.nl

onderhoud/reparatie Een opdracht groot of klein klus timmer montage 06-20626378

LIKAESCORT.NL 24u. 06-30078890 18-2763-APV_V

bromfietsen/fietsen/motoren

Al 35 jaar een begrip! Voor tuinaanleg, onderhoud, sierbestrating en verwijdering van bomen e 14,50 per uur. Tel. 023-5332532 of 06-54912081

Zwarte kater vermist Sinds maandag 19 okt. Scheurtje in z’n linker oor. Grijs staartpuntje. 9 jaar oud (hangbuikje)

Geen tijd om uw Houtenvloer te schuren of leggen, bel de Jong kwaliteits-vloeren. 0223-615517 06-51750662. Ook Verkoop vloeren.

Rodi Media bv is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van zetters. In geval van twijfel beslist de uitgever.

Meer informatie: www.rodimedia.nl

dieren

Gedipl. Hovenier

Omgeving H. Gerhardstraat Osdorp 06-53792391

te koop gevraagd

Inkoop goud, sloop- goud, gouden munten/penningen. 072-5119982. Ma t/m zat. Postzegelhandel Alexander, Koorstr.14 Alkmaar fil. Hoorn, Gedempte Turfhaven 4 In-verkoop nieuw & tweedehands witgoed. Altijd de beste inruil deal! Evt. defect 06-30055815 /072-5620182 / 075-6414632 wouterswitgoed.nl

tuinartikelen onderhoud Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamh. Alles bespreekb. Vrijbl. Offerte 06-53442975. KvK Tuinman/Stratenmaker heeft tijd gratis offerte 06-33389805

HOVENIERSBEDRIJF DE ZONNEBLOEM Voor al uw tuinwerkzaamheden Telefoon: 06 391 49 826

Email: info@hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl www.hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl

‘Uw wensen zijn ons uitgangspunt’

De Loos

uitvaartverzorging 020 497 2694 Altijd bereikbaar www.deloosuitvaartverzorging.nl


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 11

Geslaagd woonproject waar studenten ouderen helpen NIEUW-WEST – Aanvankelijk waren de bewoners van het bejaardencomplex Bouwmeester aan de Pieter Calandlaan wat huiverig over de komst van studenten in het voormalige verpleegtehuis De Drie Hoven in de Louis Bouwmeesterstraat. Want bij studenten denk je toch aan feesten, lawaai en overlast. Die vrees bleek onterecht. Nu na een aantal maanden zijn zowel de bewoners als de studenten blij met elkaar en kan het project geslaagd worden genoemd. Minder geslaagd is dat de studenten er maar tot en met 31 december dit jaar mogen blijven wonen, zoals het er nu naar uitziet. Dan gaat de eigenaar, Woonzorg Nederland, het pand verbouwen en komt er een einde aan dit project.

tweeledig doel: ‘Studenten krijgen een woning aangeboden in het voormalige verpleeghuis als ze vrijwilligerswerk willen doen. Dat kan 10 tot of 30 uur per maand zijn. Daarvoor betalen zij een lagere huur zodat hun studieschuld minder groot wordt en ze helpen ouderen in de buurt met klusjes en activiteiten. Het is heel goed voor jongeren om te werken met ouderen. Ze krijgen meer affiniteit met hen en ze krijgen meer oog voor de omgeving. Ze nemen deze ervaring mee in hun verdere leven.’’ De buurt heeft de studenten dan ook positief ontvangen. ‘’Er zijn mooie contacten en goede samenwerkingen tot stand gekomen’, vertelt Gitta.

Sociale contact

Connect Generations verbindt generaties met elkaar Het pand waarin de studenten zijn gehuisvest, zou leeg komen te staan. Daarvoor in de plaats werd Connect Generations gevraagd om te helpen het pand tijdelijk te laten bewonen door studenten. Connect Generations verbindt, zoals de naam van het bedrijf al doet vermoeden, generaties met elkaar. Oud en jong samen laten wonen doen zij door heél Nederland. “We begeleiden de studenten die hier zijn komen wonen en we zijn twee tot drie dagen per week aanwezig in de buurt. Veel studenten vinden het hier fantastisch’’, weet Gita Klopper, eigenaar van Connect Generations.

Het is hier een samenkomst van twee werelden

Bewoner van het bejaardencomplex Bouwmeester, Henk Wildschut, beaamt dat. “De bewoners van ons complex zorgen voor een deel zelf voor de onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Tot voor twee jaar deed een hovenier alles. Nu hebben de bewoners zelf een flink deel van het onderhoud ter hand genomen. Dit was goed voor het sociale contact en voor de beurs: het betekent een verlaging van de servicekosten met meer dan 70 procent. Sinds een jaar worden we bij het tuinieren geholpen door studenten die tijdelijk zijn gehuisvest in het voormalige verzorgingshuis De Drie Hoven. Zo hebben ze ons geholpen bij het planten van twintig perenbomen die een paar maanden geleden via een landelijke actie werden aangeboden. In één middag hadden we alle bomen in de grond. Zonder hulp van de studenten was dat niet gelukt.” En de perenbomen doen het geweldig volgens hem. ‘’Ze helpen ze ook ons bij onderhoud van de tuin. Voor ons zijn ze een enorme ondersteuning.’’

Lagere huur

Aanspraak

Haar bedrijf leidt ze met een

Siebrich Douma is èèn van de

■■ Studenten onderhouden samen met ouderen in de buurt de binnentuin. (FOTO’S: ERNST STAVRO BLOFELD)

studenten die afgelopen zomer in het voormalige verpleeghuis is komen wonen. Ze is eerstejaars aan het conservatorium en studeert blokfluit. “Ik zocht naar zoiets als Connect Generations en hoopte dat het ook in Amsterdam zou zijn. Ik kom uit het dorpje Damwâld bij Dokkum in Friesland. De stap naar de stad is groot. Het is een fijn idee om met mensen aanspraak te hebben. De ouderen zijn nu wel uit het gebouw, omdat de zorg er niet kon worden gegeven, maar ze wonen in de buurt en het is prima.’’ Toch had ze op wat meer contact gehoopt, maar door corona is dat niet zo goed mogelijk.

Het is een fijn idee om met mensen aanspraak te hebben Achter het gebouw is een binnentuin die door studenten wordt beheerd. Mensen in de

buurt maken daar gebruik van. Siebrich helpt mee om de tuin te onderhouden. Verder heeft ze afgelopen zomer mee geholpen met de kindermiddagen en heeft ze tijdens de kerkdienst mee gespeeld op haar blokfluit. Als ze langer mag blijven, is ze van plan om muzieklessen te geven.

Het leukst Voor Joshua Vroegop is dit de derde woning in zijn studententijd. Hij is vierdejaars aan het conservatorium en studeert zang aan de popafdeling. Hij komt oorspronkelijk uit Sint Pancras. Toen hij naar Amsterdam ging om te studeren, kwam hij eerst in het centrum van de stad terecht en daarna verhuisde hij naar Zuidoost. “De woning hier in Nieuw-West is het leukst. Het is hier een samenkomst van twee werelden: een kamer voor jezelf en tegelijkertijd mixen met andere bewoners en studenten. Het aantrekkelijke is natuurlijk dat je minder hoge huur betaalt door vrijwilliger-

suren te maken. Daarmee geef je iets terug aan de buurt.” Joshua steekt zijn vrijwilligersuren grotendeels in het onderhoud van het pand. “Ik geef ook gitaarlessen aan buurtbewoners die dat willen. We hebben al verschillende dingen samen gedaan zoals het geven van een binnentuinconcert en ik heb meegedaan aan andere buurtdagen.”

Ander beeld En verder: “Ik vind het leuk om creatief aan de gang te gaan. Het is fijn om iets sociaals te doen. In principe heb je de keuze in hoeverre je dat doet. Ik voel het niet als verplichting en vind het fijn om iets te doen met de buurt.” Hij ervaart wel dat corona veel impact heeft op ouderen. “Toch zijn oudere mensen niet zo bang en willen ze zoveel mogelijk sociale activiteiten doen.” Een echt ander beeld over ouderen heeft hij niet gekregen. “Ik wist altijd wel dat ze lekker gek kunnen zijn. Ik heb echt lol met ze. De meeste senioren hier zien zichzelf als 21 jaar.”

De dingen die we doen zorgen vaak voor een simpele lach op iemands gezicht Het is in deze periode wel lastig om vrijwilligerstaken op afstand te doen. “We doen nu door corona veel minder activiteiten. Maar de dingen die we doen zorgen vaak voor een simpele lach op iemands gezicht die er 5 minuten eerder er nog niet was. En dat is heel speciaal. Het zijn vaak de kleinere moeiten en kleine alledaagse dingen die het grote verschil maken.”

Rustiger ■■ Het is heel goed voor jongeren om te werken met ouderen.

Ook als student is het prettig wonen op deze manier vindt Joshua. ‘’Vaak missen studen-

ten die uit huis gaan het ouderlijk gezag die je eraan herinnert dat je dingen moet doen zoals studeren. Je zit hier in een omgeving waarbij er toch meer aspecten van een volwassene moet hebben. Het is hier rustiger en het gaat er hier fijn aan toe. In Zuidoost was er wel elke week ergens een feest. Niks mis mee, het was super gezellig om daar te wonen, maar voor sommigen mensen is het fijner om in een omgeving te komen bij vrienden die dezelfde lotsbestemming hebben. Mensen waar je naar kunt uitkijken en je kunnen helpen.’

Stoppen De opzet van het project in Nieuw-West noemt Gitta Klopper dan ook geslaagd. “Het levert precies op wat we voor ogen hebben. Het is nog niet af, maar we moeten er helaas mee stoppen. We zijn blij met de tijd die we hebben gehad. We nemen Woonzorg Nederland dan ook niets kwalijk. We hebben altijd geweten dat het aan het einde van dit jaar ophoudt. We kunnen hooguit hopen dat de start van de verbouw van het pand uitloopt.”

Siebrich hoopt ook dat ondanks de plannen die Woonzorg Nederland heeft, ze er toch kan blijven wonen. “Het is moeilijk om in Amsterdam een kamer te huren tegen een schappelijke prijs. Als het niet lukt, moet ik weer terug naar Friesland’, concludeert ze. Volgens haar zijn er al studenten vertrokken. Joshua is bijna klaar met zijn studie. Desondanks hoopt hij toch op uitstel van de verbouwing, zodat hij er tot het einde van zijn studie kan blijven wonen. Dat zal tegen volgend jaar zomer zijn. TITIA HARTVELT


WEEK 44 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 12

Tussen Meer 64 • 1068 GC • Tel 020-610 44 52 info@linnenboom.nl • www.delinnenboom.nl

Profile for Westerpost

Westerpost 28 oktober 2020  

Street Art in speeltuin Confucius, ‘Vuilnis Oproer’ rond de Sloterplas, De nieuwe boezembrug in Halfweg is klaar en prachtig, Meldpunt voor...

Westerpost 28 oktober 2020  

Street Art in speeltuin Confucius, ‘Vuilnis Oproer’ rond de Sloterplas, De nieuwe boezembrug in Halfweg is klaar en prachtig, Meldpunt voor...

Advertisement