__MAIN_TEXT__

Page 1

Nieuw-West

Westerpost Week 48 - november 2020 - 25

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Speciaal forum gaat zich buigen over veiligheidsgevoel NIEUW-WEST – Het stadsdeelbestuur start nog dit jaar met een experiment: het ‘Nieuw-West forum’. Het forum gaat zich buigen over het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Het is de bedoeling dat 35 inwoners, afkomstig uit verschillende delen van Nieuw-West hierin zitting gaan nemen. Alle inwoners van Nieuw-West boven de 16 jaar kunnen in aanmerking komen voor het forum.

Integrale controle ■■ Inwoners van Nieuw-West worden gevaagd mee te denken over een veiliger stadsdeel. (FOTO: PR )

kenmerken die in de hele populatie aanwezig zijn ook terug in geselecteerde groep, wordt dominantie voorkomen want deelnemers zitten er niet voor specifiek belang, het bevordert participatie en betrekt nieuwe groepen en er zijn telkens weer andere mensen aan de beurt. Daarbij komt dat juist emotionele, moeilijke onderwerpen beter bespreekbaar zijn.

De vraag bij het samenstellen van dit soort forums is altijd: Wie gaan er aan deelnemen? Voor je het weet zijn het de bekende bewoners die met grote regelmaat op inspraakof buurtbijeenkomsten te vinden is. Om een samenstelling te krijgen die representatief is voor alle bewoners in Nieuw-West, zal er worden geloot, want bij loting wordt de representativiteit vergroot. Door loting komen

sentatieve groep te komen, zoals: geslacht, leeftijd, woonduur, type woning (koopwoning, sociale huur, particuliere huur) en geografie (wijkniveau). Elke politieke partij in de stadsdeelcommissie levert een vertegenwoordiger die het forum ondersteunt in een adviesgroep, waar onder andere ook een de politie en een ervaringsdeskundige in zitten.

Gevoel van veiligheid Selectiecriteria

Deelname via loting

Er worden 350 mensen ingeloot om mee te doen. Zij krijgen allemaal via post een uitleg over het project en een uitnodiging om zichzelf op te geven voor het Nieuw-West Forum. Uiteindelijk wordt hieruit een representatieve groep van 35 mensen gevormd. Alle bewoners uit Nieuw-West die ouder zijn dan 16 jaar kunnen meedoen aan de loting. Vervolgens zijn er selectiecriteria om tot een repre-

Op verzoek van Ünver is het onderwerp voor het eerste Nieuw-West Forum: ‘Hoe kunnen we het gevoel van veiligheid verbeteren in NieuwWest? Want in het stadsdeel is veiligheid een belangrijke uitdaging. De criminaliteitscijfers stijgen; de objectieve veiligheid verslechtert. De subjectieve veiligheid, de mate waarbij mensen zich veilig voelen, verslechtert eveneens. Dit komt onder andere door de vele geweldsdelicten die kort na elkaar hebben plaatsgevonden in Nieuw-West.

80 procent van de deelnemers het er mee eens is en de plannen haalbaar zijn voor uitvoering.

■■ De politie gaat het forum adviseren om het veiligheidsgevoel in het stadsdeel te (FOTO: PR )

Lees verder op pag. 5

VUURWERK Zie advertentie in de krant

PARTSNLVUURWERK.NL Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl

AKERPOORT

KOOPCENTRUM AMSTERDAM

In drie bijeenkomsten verkent het forum het onderwerp, erover brainstormen en met adviezen komen. De uitkomsten van het Nieuw-West Forum zijn bindend, mits minimaal

ZIE PAGINA

Tevens is op een andere locatie in Nieuw West, met een buurthuisfunctie, gevestigd in de Emmikhovenstraat,

CEES FISSER

Uitkomsten bindend

vergroten.

NIEUW-WEST – Twee aanhoudingen van ondernemers rond illegale arbeid en twaalf processen verbaal voor bezoekers van een locatie die zich niet aan de coronaregels hielden. Dat zijn de uitkomsten van integrale controles op donderdag 12 november dit jaar. In het kader van de ondermijningsaanpak heeft stadsdeel Nieuw West en het basisteam NWZ op donderdag 12 november een integrale controle actie uitgevoerd aan de Osdorper Ban. Bij twee ondernemers was er sprake van illegale arbeid. Er zijn twee aanhoudingen verricht, waarbij een arrestant is overgedragen aan de vreemdelingendienst. In de kelder van een van de ondernemers was een slaapruimte aangetroffen. Hiervoor wordt een last onder dwangsom opgelegd.

Stemmen van mensen horen die anders niet worden gehoord Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver presenteerde tijdens de stadsdeelcommissievergadering een experiment voor de vorming van een ‘NieuwWest Forum’. In het projectvoorstel staan vijf doelen, namelijk bewoners uit verschillende delen van Nieuw-West met elkaar in contact brengen, en daarbij verbinding in Nieuw-West stimuleren, bewoners horen die normaal niet komen inspreken. Het stadsdeelbestuur wil de stemmen horen van de mensen die anders niet gehoord worden. Daarnaast wil Ünver de wijsheid van de stad inzetten voor betere oplossingen en het vertrouwen in het politiek systeem vergroten door vertrouwen bij bewoners te leggen en hen direct zeggenschap en eigenaarschap te geven over een budget.

Arrestaties rond COVID-19

12+13

ELKE SINT BINNENKORT SLAAGT IN IN AKERPOORT! AKERPOORT!

OUTLET &

G-STAR RAW RAW OUTLET G-STAR OUTLET JUST BRANDS JUST BRANDS •• NIKE NIKE INTERSPORT OUTLET OUTLET INTERSPORT MONKEY TOWN TOWN MONKE FASHIONMARKT FASHIONMARKT SUBWAY •• TOSTINI TOSTINI SUBWA MEDIAMARKT MEDIAMARKT PRAXIS •• ATION ACTION PRAXIS KÖFTE KITCHEN KÖFTE KITHEN COCONUT JUMPER •TREES KF JUMPER • KFC

G GR RA ATTIIS S PARKEREN !

WWW.AKERPOORT.NL

MEGASTORES

Z U I D E R M O L E N W E G 55 0 0


Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg

Westerpost Week 48 - november 2020 - 25

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Teststraat Expo breidt verder uit

Burgemeester Haarlemmermeer vertelt over topdrukte

HAARLEMMERMEER – De teststraat bij de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen is uitgebreid met een tweede hal en de eerste is verbouwd. Beide zijn deze week al geopend.

HAARLEMMERMEER – Vuurwerk, jeugdoverlast, lachgas, drugscriminaliteit en bodycams voor de gemeentelijke handhavers. Het zijn allemaal items waarmee burgemeester Marianne Schuurmans, zo laat de gemeente Haarlemmermeer op de website weten. De politie, jongerenwerkers en de gemeentelijke toezichthouders hebben het al tijden razend druk en dat blijft waarschijnlijk voorlopig ook zo.

De testcapaciteit wordt hiermee verdubbeld. GGD Kennemerland neemt hiermee stappen om te voldoen aan de wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport om de landelijke testcapaciteit te vergroten. Momenteel kunnen dagelijks ruim 1800 inwoners uit de regio terecht voor een test in de Expo Haarlemmermeer. Met de uitbreiding worden dat er ruim 3500.

Een extra probleem daarbij is dat het steeds ingewikkelder wordt om voldoende capaciteit op straat te hebben, zegt de burgemeester. Want corona eist ook zijn tol bij de politie, jongerenwerkers, straatcoaches en toezichthouders. “Als er één besmet is, kan er zo een team van acht mensen wegvallen vanwege quarantaine.”

Doorlooptijd

Eèn vuurwerkvrije zone Haarlemmermeer wacht, als het goed is, net als de rest van Nederland een vuurwerkloze jaarwisseling nu de regering op hevig aandringen van de medewerkers van de zorg en de hulpverlening een vuurwerkverbod heeft ingesteld. “Ziekenhuizen zitten niet te wachten op nog meer patiënten in coronatijd”, aldus de burgemeester. Voor Haarlemmermeer betekent het landelijk verbod dat er dit jaar geen vuurwerkvrije zones hoeven te worden aangevraagd en ingesteld. “Haarlemmermeer is één grote vuurwerkvrije zone”, zegt de burgemeester. Alleen fop- en schertsvuurwerk oftewel ‘plofjes voor kinderen en sterretjes’ zijn toegestaan.

Carbid Carbid schieten valt niet onder vuurwerk, legt burgemeester Schuurmans uit. “Maar het wordt wel als alternatief voor het verboden vuurwerk gezien.” Het is aan de lokale overheid om te bepalen of dit is toegestaan of niet. Landelijk loopt hierover een discussie. Burgemeester Marianne Schuurmans: “Wij wachten de uitkomst hiervan af. Begin december wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Als we het toestaan dan moet in afgelegen gebieden en door deskundigen gebeuren.”

Jeugdoverlast Jeugdoverlast heeft in de huidige co-

■■ Burgemeester Marianne Schuurmans heeft het druk met vuurwerk, jeugdoverlast, lachgas, drugscriminaliteit en bodycams voor de

gemeentelijke handhavers.

(FOTO: PR )

ronaperiode een enorme vlucht genomen, merkt burgemeester Schuurmans. Sinds april zijn er drie keer zo veel meldingen. Het is vooral dikwijls bal in Badhoevedorp, Floriande, Zwanenburg, Getsewoud en in het centrum van Hoofddorp. Ter relativering merkt ze op dat jongerenoverlast van alle tijden is en geen typisch Haarlemmermeers verschijnsel. Dat er nu meer jeugdoverlast wordt ervaren, komt doordat veel mensen dag en nacht thuis zijn en de lontjes steeds korter worden. “Bij zowel jongeren als omwonenden.”

Storend gedrag Maar wat ze geenszins wenst te relativeren is dat er ook jongeren grenzen overschrijden met drugs- en alcoholgebruik, met eieren en fruit gooien naar bussen, huizen en mensen, met intimiderend gedrag naar andere, vaak oudere inwoners, of naar winkelpersoneel. “Dat is geen overlast, dat is méér dan storend gedrag waarmee we de kranten halen en waardoor mensen zich niet meer veilig voelen.” “We zitten daar bovenop”, zegt ze. “Want corona mag nooit een excuus zijn voor dergelijk gedrag.” Politie,

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl

jongerenwerk en handhavers trekken samen op tegen jongerenoverlast. Dat gebeurt preventief. Straatcoaches en jongerenwerkers maar ook de politie spreken jongeren aan, geven voorlichting en gaan ook op huisbezoek om met de ouders te praten. “Die schrikken daar behoorlijk van want ze hebben geen idee wat hun kinderen doen als ze zich kapot vervelen.”

Huisbezoek Als jongeren over de schreef gaan dan worden bekeuringen uitgedeeld of worden ze naar Bureau Halt gestuurd voor een taakstraf. Ook dan volgen er huisbezoeken. “Want we spreken ook de ouders aan op het gedrag van hun kinderen.” En er wordt nagegaan wat goede plekken zijn voor JOP’s. “Hangen de jongeren wel op de goede plekken?”, is daarbij de hamvraag.

als het om lachgas gaat, is omdat gebruik van het spul slecht is voor je gezondheid. En omdat het verslavend is. Je longen kunnen ervan bevriezen waardoor je stikt. Ook kan een tekort aan vitamine B12 optreden en Lees verder op pag. 5

VUURWERK Zie advertentie in de krant

PARTSNLVUURWERK.NL

Zonweringen Zonweringen Zonwering & raamdecoratie Showroom: Showroom:Marconistraat Marconistraat Hoek HoekLorentzplein LorentzpleinBadhoevedorp Badhoevedorp open: vrijdagavond open: vrijdagavond19.00-21.00 19.00-21.00uur uurzaterdag zaterdag10.00-17.00 10.00-17.00uur uur

020-659 020-6597095 7095• •06-5428 06-54286987 6987

Lachgas Burgemeester Marianne Schuurmans zet haar kruistocht tegen lachgas dezer dagen onverdroten voort. Per 1 januari, heeft de regering aangekondigd, komt er een lachgasverbod en tot die tijd wil ze met een zogenoemd aanwijzingsbesluit verkoop en gebruik aanpakken. De lijst met openbare plekken waar lachgas in Haarlemmermeer strafbaar is, is lang. Het liefst zou ze heel Haarlemmermeer erop zetten maar dat kan en mag niet. Het gaat om tal van plekken in onder meer Hoofddorp, Lijnden, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Lisserbroek. Wie toch lachgasregels overtreedt loopt het risico op een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro. Dat de burgemeester zo verbeten is

De afgelopen weken is er al een slag gemaakt in de doorlooptijd. Wie getest wil worden, kan dezelfde dag terecht. De uitslag volgt voor het grootste deel van de geteste personen binnen 24 uur. De uitbreiding van de teststraat in Vijfhuizen maakt onderdeel uit van een groter geheel. Op Schiphol gaat de nieuwe XL teststraat 1 december open.

AKERPOORT

KOOPCENTRUM AMSTERDAM

ELKE SINT BINNENKORT SLAAGT IN IN AKERPOORT! AKERPOORT!

OUTLET &

G-STAR RAW RAW OUTLET G-STAR OUTLET JUST BRANDS JUST BRANDS •• NIKE NIKE INTERSPORT OUTLET OUTLET INTERSPORT MONKEY TOWN TOWN MONKE FASHIONMARKT FASHIONMARKT SUBWAY •• TOSTINI TOSTINI SUBWA MEDIAMARKT MEDIAMARKT PRAXIS •• ATION ACTION PRAXIS KÖFTE KITCHEN KÖFTE KITHEN COCONUT JUMPER •TREES KF JUMPER • KFC

G GR RA ATTIIS S PARKEREN !

WWW.AKERPOORT.NL

MEGASTORES

Z U I D E R M O L E N W E G 55 0 0


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 2

Heeft u te maken met huiselijk Heeft u te maken met huiselijk geweld of of kindermishandeling, geweld kindermishandeling, bijbij uzelf of of bijbij iemand omom u heen? uzelf iemand u heen? UHeeft kunt iets tegen doen, U kunt er iets tegen doen, hoe u teer maken met huiselijk geweld of hoe kindermishandeling, bijsoms uzelf ook of bij iemand om u heen? moeilijk datdat soms lijkt. moeilijk ook lijkt. U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Bel gratis 24 uur per dag 7 dagen per week gratis 24 uur per dagper Bel gratis 24 uur

el dagen7 per week dagen per week

0800-2000

dag

of kijk op

of kijk op of kijk op 020veiligthuis.nl

0800-2000 0800-2000

020veiligthuis.nl 020veiligthuis.nl

BLACK

FRIDAY

ACTIE

DUO WORST am + Brabantse metworst 250 gr Ossenworst 250 gram Samen 500 gram Zeeuws spek Stukje 250 gram Gebraden gehakt Lever 150 gram + Pekelvlees 150 gram

CADEAUBON 0 0 , 0 5 € N A V E D R A TER WA hts € 40,00

Dit weekend voor maar slec geldig! r a ja n ee is n o B . en g a td es Leuk om te geven met deBefe steden vanaf week 49

ijdag Aanbiedingen geldig op vr

Slagerij 5,98 2,50

200 gram 2,00

Samen 300 gram Woensdag: Gehakt half om half kilo ... 5,00 Rundergehakt kilo .............. 7,50

3,99

Idsinga Louis Bouwmeesterstraat 16 tel 020 - 615 25 39

Donderdag Biefstukdag 100 gram ........ 1,75 4x 150 gram ....................... 9,99

en zaterdag Gebraden rosbief 150 gram + Gebraden fricandeau 150 gram Samen 300 gram Spareribs kant en klaar Kilo Mini kiprollade oven klaa r 500 gram Magere runderstooflappen 750 gram Eiersalade 250 gram Hachee of goulash Kant en klaar 500 gram

4,50 7,50 5,98 8,99 2,50 5,00

Vrijdag t/m zaterdag: Maandag t/m zaterdag: 500 gram shoarma + 4 broodjes + Paarden biefstuk 1 sausje naar keuze samen 5,89 4 x 150 gram .................. 10,00


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 3

Een schoner Plein ‘40-’45 met Zero Mica zonder zwerfafval NIEUW-WEST Vorig jaar won een groep actieve bewoners een stukje van het Buurtbudget Slotermeer Noordoost om daarmee hun milieuvriendelijke plan uit te werken. Marktkooplieden, ambtenaren en actieve bewoners slaan de handen ineen tegen plastic zwerfafval. Samen organiseren zij een testweek om te testen wat wel en niet werkt. Doel is Plein ’40-’45 het schoonste plein van Nederland te maken. Het vele plastic dat welig over en rond de markt tiert, is een terugkerende ergernis voor bewoners en ondernemers. Een stadsbreed gedeelde ergernis is het, maar met lokaal een flink aantal bewoners dat er nu voor eens en altijd mee af wil rekenen. Zo plaatste Slotermeerbewoner Jorine afgelopen zomer afvalbakken op het Sloterstrand en rent sportieve Nico uit Osdorp zijn rondjes steevast met een vuilniszak in de hand. En deze week is er Zero Mica, genoemd naar de succesvolle campagne die

in 2016 in Marokko van start ging en dat het land vrij van plastic moet maken. “Dat willen we ook in onze buurt,” zegt Jan van der Borden, een van de actieve bewoners. “Een markt zonder plastic. Of dat kan, gaan we deze week intensief onderzoeken.”

Duurzame tas Het stadsdeelbestuur deelt de bewonersambitie en heeft een bestuurlijke opdracht uitgegeven, die moet leiden tot vermindering van plastic zwerfafval rond het plein. Gekeken wordt wat echt werkt. Zijn dat plastic zakjes op de rol in plaats van aan de knijper, wat heel wat weggewaaide exemplaren scheelt? Of kan het plastic vervangen worden door papier? Of nog mooier: zou het lukken dat iedereen een duurzame tas mee van huis neemt? Zo’n tas werd eerder ontworpen door twee bewoners voor de tasjesontwerpwedstrijd en is deze week voor vijftig cent te koop op de markt. Van der Borden: “We

staan woensdag 25 november op Plein ’40-’45 met de tassen, maar ook om met bezoekers in gesprek te gaan over het zwerfafval op de markt. In deze zogenoemde testweek testen we ook papieren patatbakjes uit met de eigenaar van de patatkraam. Dat is duurder, maar wel duurzamer. Ook zullen de marktkoopmensen hun klanten aanmoedigen met een eigen tas naar de kraam te komen of er een bij hen te kopen. Het wordt echt een samenwerking tussen bezoekers en ondernemers.” Om de situatie goed in beeld te brengen, worden zeventien plekken op en rond het plein een tijdlang twee keer per dag gefotografeerd. Van der Borden: “We hopen in de loop van deze week vooruitgang te zien.”

Hardnekkig probleem “Mooi om zoveel bewoners bezig te zien om het plein en de buurt schoner te maken,” zegt stadsdeelmedewerker Zinzi Stasse, sinds een jaar betrokken bij het onderwerp. “Ook

■■ Plastic, plastic en nog eens plastic (en ander zwerfafval) aan de Slotermeerlaan. (FOTO: ZINZI STASSE)

de mensen van de markt zijn erg begaan.” In korte tijd helemaal van het plastic af, zoals in Marokko gebeurde, zal hier niet lukken, weet ze. “Dat is juridisch niet helemaal mogelijk.” Maar stappen in de goede richting maken wel. Al is dit “een hardnekkig probleem

zonder heldere oplossing. Een probleem waarvoor we samen zorgdragen, samen de verantwoordelijkheid nemen.” Deze testweek zal gekeken worden wat werkt in de strijd tegen het woekerende plastic vuil. Stasse: “Het is een mooie samenwerking tussen bewo-

ners, marktkoopmensen en gemeente. Iedereen is hierin een expert, iedereen heeft ervaringen om te delen en, merk ik, iedereen wil de situatie verbeteren. Iedereen baalt hier gewoon van. Dat moet wel iets beters opleveren.” SHIRLEY BRANDEIS

Groentepakketten zo van het veld voor stadspashouders NIEUW-WEST – Stadspashouders kunnen met korting grote pakketten groente kopen. De Rabobank, de Gemeente Amsterdam en Abdelhamid Idrissi, inwoner van Nieuw-West, werken hierin samen.

en dichtbij is. Er kan gekozen worden uit drie pakketten; 5 10 of 16 kilo. En er kan een speciaal pakket met verse seizoensgroenten bij het basispakket worden besteld.

Eigen tassen mee Iedereen neemt zijn eigen tassen mee, waardoor het verpakkingsmateriaal beperkt blijft en het milieu zo min mogelijk wordt belast met plastic. De inhoud van de shopper voorziet voor een groot deel in de groente- en fruitbehoefte van de Amsterdammer met een kleine portemonnee.

De korte voedselketens worden versterkt, doordat alles van boeren in de buurt komt Rabobank Amsterdam is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een initiatief gestart genaamd Boeren voor Buren. Zo worden de korte voedselketens versterkt, doordat alles van boeren in de buurt komt. Om die reden investeert de gemeente en heeft er vertrouwen in dat dit op de lange termijn een kostendekkend project wordt. Boeren voor Buren biedt

een prijs, die ongeveer de helft is van de normale winkelprijs. De prijs kan zo laag zijn doordat de groenten en fruit opgehaald worden bij boeren in Flevoland en daarmee lange transporten vermeden worden en er verder geen partijen tussen zitten.

Kwalitatief goed, vers, groente en fruit beschikbaar voor gezinnen in Amsterdam met een kleine portemonnee.

Boeren voor Buren

■■ Een gezond groentepakket, rechtstreeks van de boeren in de buurt. (FOTO: PR)

structureel gezonde en betaalbare aardappelen, groente en fruit van boeren uit de

Vermist zwarte kater • Omgeving H. Gerhardstraat • 9 jaar oud • Gerafeld oor • Grijs staartpuntje • Is gechipt Tel.: 06 - 537 92 391

regio aan kwetsbare huishoudens in de stad; buren met een kleine portemonnee. Boe-

ren in de regio voorzien in de juiste voedingswaarde en variatie van voedsel dat duurzaam

Boeren voor Buren is een organisatie zonder winstoogmerk, die als doel heeft kwalitatief goed, vers, groente en fruit uit de omgeving van Amsterdam beschikbaar te maken voor gezinnen in Amsterdam met een kleine portemonnee. Iedereen in het bezit van een stadspas met groene stip kan elke twee weken een pakket groente en fruit bestellen voor

Tevens wordt gebruik gemaakt van producten met een afwijkende vorm of kleur, die goedkoper zijn. Supermarkten willen deze producten niet, terwijl ze van uitstekende kwaliteit zijn. Het is de bedoeling in de komende tijd het concept uit te breiden naar andere steden.

Vermist zwarte kater

BLACK ZONDAG FRIDAY 29 NOV

SAomgeving LE DEMO 15% R EASYWALKE

ENS KORT ING H. Gerhardstraat KINDERWAG 9 jaar oud gerafeld oor 749. grijs staartpuntje is gechipt tel#: 0653792391 *

*zie website

CHICCO NEXT2ME AIR WIEG STONEGREY

In 6 standen verstelbaar. Voor baby’s vanaf de geboorte tot 9 kg.

SUPERACTIE!

JOOLZ DAY3 SUPERIOR GREY

Met reiswieg en wandelwagenzitting.

BOPITA HUGO 3-DELIGE BABYKAMER

981.00

MET IS GRAT S! A MATR

00

199.00

159.

95

1179.00

799.00

MEGASTORE 3000 M2 I ELKE ZONDAG OPEN I GRATIS PARKEREN I AFSLAG ZAANSTAD-ZUID


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 4

Budgettips om gezonde boodschappen te doen

Ajax en Calandlyceum openen school

■■ Campagne om deel te nemen aan de Kunstbende. (FOTO: AANGELEVER)

REGIO – Gezond eten hoeft niet duur te zijn. Door minder vaak te kiezen voor voorgesneden groente en fruit of maaltijden te plannen, is veel geld te besparen. Hier een aantal tips.

den de vitaminen en mineralen behouden. Hetzelfde geldt voor groente uit blik of pot. Let goed op of er geen zout of suiker toegevoegd aan het product. Dit maakt het minder gezond.

heden koopt. Vooral houdbare producten zijn een goed idee om in te slaan. Denk daarbij aan ‘droge’ producten zoals bloem, rijst, spliterwten en pasta.

1. Planning

3. Goedkoop en gezond

5. Huismerken

Bedenk voordat de week begint wat je die week wilt eten. Probeer daarin alle maaltijden mee te nemen. Maak hiervan een boodschappenlijstje en haal eenmaal per week boodschappen. Of nog beter, doe boodschappen online.

Andere budget-proof gezonde producten zijn bijvoorbeeld eieren, havermout, uien, tomaten (stukjes) in blik, peulvruchten zoals bruine bonen, zilvervliesrijst en zuivel. Kies bijvoorbeeld bij uien voor een kilozak in plaats van 2 stuks. Ook een relatief goedkoop product zijn spliterwten, met een zakje van 500 gram kun je een enorme pan erwtensoep maken. Komt de snert je neus uit? Vries de rest in! En wat denk je van een glas water drinken in plaats van een cola?

De meeste supermarkten bieden voor bijna elk merkproduct een goedkoper product aan of een huismerk. Tip: de duurdere merken zijn in de schappen vaak te vinden op ‘ooghoogte’, de goedkopere producten vind je lager in het schap. Let wel goed op de ingrediëntenlijst soms bevatten goedkopere producten meer suiker of zout.

2. Budget-proof Om toch aan je dagelijkse behoefte te komen voor een zacht prijsje, kun je gerust kiezen voor diepvriesgroenten en fruit. Deze producten zijn minstens zo gezond als verse groenten en fruit omdat de producten meestal direct nadat ze van het land komen, worden verwerkt en ingevroren. Hiermee wor-

4. Voorraadkast Producten zijn vaak goedkoper als je ze in grotere hoeveel-

6. Reclamefolders Neem de reclamefolders door voordat je boodschappen doet en check je voorraad thuis. Doe ook eens je boodschappen op de markt en altijd met een volle maag. Dan koop je minder dan je nodig hebt.

■■ Van links naar rechts: Edwin van der Sar, directeur Ajax, Marian van der Weele, wethouder Ouder Amstel en

Ewald Weiss van Stichting Progresso (Calandlyceum). (FOTO: PR)

NIEUW-WEST- De jarenlange samenwerking tussen Ajax en het Calandlyceum heeft ervoor gezorgd dat vorige week ‘De Toekomst’, een VO-school voor jeugdvoetballers van Ajax op Sportcomplex de Toekomst is geopend. Op De Toekomst krijgt een selectie jeugdspelers onderwijs van een vast team van docenten en andere begeleiders, met als doel hun onderwijs naadloos te laten aansluiten op hun trainingsschema. De onderwijskwaliteit van het Calandlyceum, gecombineerd met hun jarenlange ervaring als school voor jonge topsporters, was de aanleiding tot een officiële nevenvestiging van de school op het trainingscomplex van Ajax. “Gezien de jarenlange ervaring van het Calandlyceum

als de enige Topsport-talentschool in Amsterdam is het niet verrassend dat juist deze school een volgende stap zet in de samenwerking met een topclub als Ajax. De vestiging op Sportcomplex de Toekomst is een unieke manier om het talent binnen Ajax verder te ontwikkelen’, reageert Ewald Weiss, bestuurder van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP) waar het Calandlyceum onder valt. “Bij Ajax willen wij complete voetballers opleiden en school speelt daarbij een grote rol. De spelers moeten meer kunnen trainen. Daarom zijn wij jaren geleden al samenwerkingen aangegaan met het Calandlyceum’’, het ROC Amsterdam en het Calvijn College om hen te faciliteren in het geven van onderwijs op ons eigen

Ajax-complex”, vertelt Edwin van der Sar, algemeen directeur Ajax. “Zo kunnen alle jeugdspelers, op alle schoolniveaus, onderwijs krijgen op ons eigen trainingscomplex, waardoor ze meer tijd hebben voor trainingen. Wij zijn heel blij dat we met deze officiële vestiging van het Calandlyceum, de volgende stap in onze ambities kunnen zetten.” Marian van der Weele, wethouder Onderwijs van de gemeente Ouder-Amstel: “Het is de eerste keer dat een VOLOOT school en een topclub binnen onze gemeente op dit niveau samenwerken. De combinatie van de ervaring van het Calandlyceum en het topsportklimaat binnen Ajax is een mooie afspiegeling van onze ambities voor de toekomst.”

ww

ENTev BAN w c 2 .ho0%amp STeOnEs KEN ZIJN UW MEUBELS AAN VERNIEUWING TOE? llan K ers LEluNx dreORte h TeO BLAAS NIEUW LEVEN IN UW HUIDIGE MEUBELS…. cre T uur T atIieN ! G merken: Gelder- land, Jan des Bouvrie, Leolux, . c LEERSPECIALIST o!m Artifort, Gispen, Rolf Benz, Young, Pander, Jori, BANKEN EN STOELEN Pastoe, Topform, Oisterwijk In leer zijn wij groot. Wij stofferen met het en Italiaanse merken ( o.a. Natuzzi) beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen en TOT 20% KORTING Ook doorgezakte banken en stoelen waar chesterfield meubelen. Ook doen wij diverse 50 + korting

de stof nog goed van is, kunnen wij opnieuw opvullen met o.a. koudschuim, polyether en/of drakron. Tevens reinigen wij banken en stoelen en voorzien deze van een teflon laag (vuil- en waterafstotend).Wij hebben een grote collectie aan meubelstoffen.

RESTAURATIE Mogen wij ons even voorstellen.

Wij zijn Jan, Piet en Ben, vader, zoon en schoonzoon. Wij komen uit een stoffeerdersfamilie en zijn al drie generaties lang succesvol in dit vak. Bij ons staat persoonlijk contact, kwaliteit en service hoog in het vaandel. Voor al uw stoffeerwerk, leer- en antiekrestauratie bent u bij ons aan het goede adres!

STOFFEERWERK Wij stofferen o.a: Bankstellen, fauteuils, stoelen, bedden, boxsprings,boot en caravan kussens. Tevens gespecialiseerd in diverse

Wij zijn het oude ambachtelijke werk nog niet verleerd. Wij restaureren alle soorten kasten, cabinetten, tafels, stoelen en bureau’s. Tevens lijmen en verstevigen van stoelen. Ook voorzien wij stoelen opnieuw van biezen of rieten zitting. Dit alles wordt handmatig gemaakt. Houtworm verwijderen is voor ons ook geen probleem.

leerreparaties zoals stiknaden, kleine scheurtjes en beschadigingen.Wij laten oud leer herleven door het in te kleuren op natuur basis. Dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een grote collectie leer op voorraad.

GRATIS leenmeubelen aanwezig GRATIS ophalen en bezorgen ALTIJD 1 jaar garantie

BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF / OFFERTE BIJ U THUIS: 020- 497 66 50 Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur, - bezoekers showroom uitsluitend na telefonische afspraak Wij maken ook uw schaderapport voor de verzekering!

ANDERE WERKZAAMHEDEN EVENTUEEL IN OVERLEG Ook werkzaam in de provincies Zuid Holland: 079 - 750 22 50 , Utrecht & Gelderland: 0487 - 761161

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ LEERSPECIALIST

(Voorheen) Zwanenburgerdijk 460 l 1161 NW Zwanenburg l telefoon: Zwanenburgerdijk 460 | 1161 NW Zwanenburg | telefoon: 020497 66 50 020 - 497 66 50

www.meubelstoffeerderijholland.nl Sluissestraat 18 - 6629 KL Appeltern

www.meubelstoffeerderijholland.nl

K.v.K.nr:34206744

K. v.K.nr.: 34206744


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Burgemeester vertelt over topdrukte mee weg komt.” Met een nieuw convenant met politie, gemeente, openbaar ministerie, energienetbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf PWN en woningcorporaties wordt een bredere informatie-uitwisseling dan bij het hennepconvenant mogelijk. Nu kunnen ook andere vormen van drugscriminaliteit worden aangepakt. “Een tip van de energienetbeheerder of het waterbedrijf over buitenissig verbruik, kan leiden tot de opsporing van drugscriminelen. De rechter vindt het in orde dat al deze partij-

Vervolg van voorpag.

zelfs een dwarslaesie behoort tot de mogelijkheden. Ook de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit gaat in coronatijd gewoon door, zegt burgemeester Marianne Schuurmans. De drijfveer verwoordt ze als volgt: “Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat iemand die op een legale manier zijn geld verdient en daarover belasting betaalt, moet toezien hoe een ander alle regels aan zijn laars lapt, met alle risico’s voor omwonenden en het milieu, daar fors geld aan verdient en daar ook nog eens

Uitstootvrij airport-hotel-shuttlebus-systeem

en informatie uitwisselen zodat we niet hoeven meemaken dat een drugscrimineel door een vormfout op het gebied van privacyregels alsnog vrijuit gaat.” Over de proef met bodycams voor de gemeentelijke toezichthouders kan de burgemeester nog geen uitsluitsel geven. De proef, halverwege dit jaar begonnen, duurt nog tot 1 januari 2021 en wordt medio december geëvalueerd. Wel hoort ze van haar mensen ‘overwegend positieve geluiden’. Wellicht dat de bodycams een blijvertje worden.

Sinterklaas in geheim aangekomen BADHOEVEDORP – “Ik was altijd zo enthousiast aanwezig in de Haarlemmermeerpolder. Vooral in Badhoevedorp, daar ben ik erg populair. Dat dorp stond dan ook altijd op de eerste plaats, als ik mijn intochten moest plannen. Ik kon daar namelijk zo mooi volgens de traditie aankomen: per boot, over het water van de Ringvaart, aanleggen op de steiger aan de Akerdijk, en daar dan de burgemeester en de anderen ontmoeten. En er was ruimte genoeg voor alle kinderen die mij dan wilden binnenzingen. Hartverwarmend. Maar helaas zit dat er nu niet in. Corona gooit roet in het eten.”

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Haarlemmermeer hebben intentieverklaring getekend om een nieuw emissieloos airport-hotel- shuttlebus-systeem op te zetten. Dit nieuwe transportsysteem draagt bij aan een verbeterde service voor de hotelgast en tegelijkertijd aan de leefbaarheid en verduurzaming van Haarlemmermeer en Schiphol. De airport-hotels gaan de komende jaren over van een eigen shuttledienst met dieselbussen naar een gezamenlijke shuttledienst met elektrische bussen. Medio 2024 moet het systeem volledig operationeel zijn. Dit nieuwe systeem, wat nog nergens ter wereld wordt ingezet, is efficiënt, economisch beheersbaar en duurzaam. Zo zorgt het systeem voor een verbetering van de dienstverlening aan hotelgasten en passagiers, voor een reductie van verkeeren parkeercongestie in Haar-

■■ Van links naar rechts Birgit Otto, van Royal Schiphol Group, John

Nieuwland, directeur Ramada Amsterdam Schiphol Airport Hotel en wethouder Marja Ruigrok gemeente Haarlemmermeer. (FOTO: PR)

lemmermeer en Schiphol én voor een reductie van emissies. De lokale luchtkwaliteit verbetert bij invoering van dit systeem door enerzijds de inzet van minder shuttles en anderzijds door het gebruik van uitstootvrij vervoer. Wanneer dit systeem volledig is gerealiseerd kunnen naar verwachting dagelijks 10.000 vervuilende kilometers worden bespaard. Dit betekent dat er met dit systeem tot 1.900 ton CO2 op jaarbasis bespaard kan worden.

Uitstootvrij

sterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer hebben in een intentieverklaring onder andere afspraken gemaakt over het realiseren van een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem, de gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om te komen tot een gecombineerd systeem voor duurzaam vervoer en het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de vraag vanuit zowel de airport hotels als de algemene hotels op de middellange tot lange termijn, zodat zij eventueel op een later moment kunnen aansluiten bij het project.

KHN Haarlemmermeer, Am-

Miljoenen voor de openbare ruimte ■■ Sinterklaas is altijd enthousiast over Badhoevedorp. (FOTO: PIXABAY)

Sint tot polderjeugd: Mis die film niet!

afstand, dus dat is geen probleem. Maar omdat ze mij toch ook willen zien, ben ik in Haarlemmermeer zichtbaar op afstand. Geen handjes geven en bij Sint op schoot, maar in een film. Nu ik daar nog eens over nadenk: dan ben ik er zelfs op meer dan 1,5 meter afstand. Dat mag dus!”

Twee dagen in de week

Bovenstaande tekst vond de redactie van Westerpost deze week op een van de bureaus. Het was een briefje van de goedheiligman, waarin hij nog eens zijn spijt betuigde over een andere sint-periode in de polder dan anders. “Jullie hebben daar recht op”, stond er ook nog te lezen. ”Jullie krant, speciaal de editie Badhoevedorp en omstreken, heeft altijd veel aandacht aan mij besteed en nu is het allemaal zo kaal. Maar ik heb goed nieuws. Allereerst: alle kinderen krijgen hun cadeaus. Dat gebeurt al jaren op

Westerpost was vanzelfsprekend blij met dit nieuws en de redactie nam goed nota van de details die Sint vermeldde. “Wie het spoor van mij en mijn pieten door de polder wil volgen, moet op maandag en donderdag om 16.00 uur via de facebookpagina van de gemeente of you tube kijken naar ‘Haarlemmermeer schijnt door de bomen’. Een speciale titel, met een knipoog naar het beroemde sinterklaaslied van Jan Pieter Heije. Dat ontstond in Abbenes, in de zuidelijkste punt

van de polder. De film is gemakkelijk te downloaden, zodat de kinderen op elk gewenst moment kunnen kijken. Ze zien mij dan persoonlijk in een serie online avonturen, waarin ik samen met burgemeester Marianne Schuurman op zoek ben naar zaken die zoek zijn: speculaas, maar vooral mijn staf. En die kan ik niet missen. Een Sint zonder staf is geen Sint. De filmpjes duren 5 minuten en er zijn in totaal 6 afleveringen. Ik ben erg blij met de medewerking van iedereen bij de gemeente, speciaal die van burgemeester Marianne, een groot fan van mij. Ze heeft mij prachtig geholpen om op deze manier aan de kinderen te laten zien, dat ik ook dit jaar heel dicht bij hen was.. Want, zeg nou zelf, als ik als persoon niet in beeld ben geweest, is er niet echt sprake van een Sinterklaasfeest!” ANJA MAAS

KTIJK”

EPRA D A H C S L TSE

ELE LE

LTUR U C R E T N ‘‘I

HAARLEMMERMEER – Voor in totaal zo’n 12,5 miljoen euro willen burgemeester en wethouders de komende 3 jaar investeren in het vervangen van onderdelen van de openbare ruimte in Haarlemmermeer. De nadruk ligt daarbij op stoepen, fietspaden en straten. De vervangingsinvesteringen betreffen behalve stoepen, fietspaden en straten, ook wegen, fietspaden, trottoirs, groen, bruggen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, watergangen, sportvelden, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en recreatiegebieden. Het geld dat burgemeester en wethouders vragen aan de gemeenteraad betreft vernieuwingen in 2021. Voor de uitvoering van het omvangrijke werk zijn ook de jaren 2022 en 2023 nodig. Bij het bepalen van de prioriteiten en de planning wordt gekeken naar de technische noodzaak van vervanging die dikwijls met veiligheid heeft te maken. Ook de kansen om

■■ De komende jaren worden stoepen en fietspaden onder handen

genomen. (FOTO: PIXABAY)

verschillende werkzaamheden te combineren oftewel werk met werk te maken en gebiedsgericht uit te voeren, kunnen doorslaggevend zijn. Op de lijst van straten die aan de beurt komen staat onder meer de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp. Vernieuwing van de fietspaden is aan de orde op Zijkanaal F West in Halfweg. Qua bomen en beplanting ko-

men de Julianastraat en C. v.d. Lindestaat in Halfweg aan de beurt. En qua verkeersregelinstallaties de kruising Zeemanlaan/Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp. Vervangingingsinvesteringen in sportvelden worden gedaan in onder andere Badhoevedorp. De bewuste velden voldoen niet meer aan de sporttechnische eisen.

Bekendmaking Besluit maatwerkvoorschrift geluid De bestuurscommissie van Stadsdeel West heeft op grond van artikel 2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen t.b.v. de inrichting aan Jacob van Lennepstraat 86-H, 1053 HM te Amsterdam. Het betreft hier maatwerk om geluidshinder te voorkomen. De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de front-office van stadskantoor West. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij de bestuurscommissie te worden ingediend. Een bezwaar schorst echter niet de werking van het besluit.

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http:// loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Videoboodschap Femke Halsema AMSTERDAM – De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, roept in een videoboodschap Amsterdammers op om contact te zoeken met Voor Elkaar In Amsterdam als ze in deze moeilijke tijd hulp nodig hebben of contact met iemand willen. Er staan namelijk 6000 Amsterdammers, klaar om iets te betekenen.

■■ Burgemeester Femke Halsema (FOTO: AANGELEVERD)

Voor Elkaar in Amsterdam koppelt kwetsbare Amsterdammers met een hulpvraag aan mensen in de buurt die hulp willen bieden. Lieve Amsterdammers, In deze tijd moeten we er voor

elkaar zijn. Misschien zit je alleen thuis, heb je niemand om contact mee te maken of heb je niemand die de boodschappen voor je doet. Gelukkig zijn er heel veel Amsterdammers die voor elkaar willen zorgen. Die een wandeling met je willen maken. Die misschien even voor je de boodschappen willen doen. Of die gewoon even

Lezers schrijven over de Meervaart

naar je willen luisteren, aan de telefoon. Als je hulp nodig hebt, bel dan de hulplijn Voor Elkaar In Amsterdam. Want dan is er iemand die jou te hulp wil schieten. Inmiddels hebben 6000 Amsterdammers zich gemeld als vrijwilliger. Om je een beetje bij te staan en om je te helpen. Dus als je hulp nodig hebt, bel dan. Want we zijn er voor elkaar in Amsterdam.” Meer informatie: 020-7670031 op werkdagen van 10.00 – 16.00 uur. Aanmelden kan ook via de website voorelkaarinamsterdam.nl. E-mail: info@ voorelkaarinamsterdam.nl ■■ Het onderwerp van de discussie. (FOTO: BRANDEISFOTOGRAFIE )

De nieuwe Meervaart blijft discussie

NIEUW-WEST Er is nogal wat over te doen, de nieuwe plek van De Meervaart, de betrokkenheid van bewoners bij besluitvorming en zo meer. Inwoners van Nieuw-West, Jan van der Heide en Luciën Hessels schreven de redactie van Westerpost een brief.

NIEUWWEST – De plek die de gemeente Amsterdam heeft uitgekozen voor het nieuwe theater De Meervaart, namelijk grotendeels in het water van de Sloterplas aan de zuidwestkant, wordt nog door veel inwoners van het stadsdeel niet aanvaard. Bewoners maar ook Vereniging Vrienden van de Sloterplas verzetten zich er met hand en tand tegen, terwijl het besluit door de gemeente Amsterdam is genomen. Daar waar de gemeente Amsterdam de Meervaart in de nieuwe vorm op de nieuwe locatie een cultureel en educatief centrum van de wijk vindt en zelfs de huiskamer van de wijk vindt worden, strijden tegenstanders voor een Sloterplas die vooral met rust moet worden gelaten.

Geachte redactie,

■■ Om de aandacht te vestigen op de ongewenste plannen om het

Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas zijn er teksten op de tegels geschreven op de plek waar de Meervaart wordt gebouwd.

Cultureel centrum

(FOTO: ERIK SWIERSTRA)

Over de toekomst van de Meervaart wordt al heel lang gesproken. Voor het volledig afgeschreven gebouw werden drie locaties onderzocht. Er is gekozen voor de Sloterplas om de hele zuidoever een impuls te geven. De groene kade blijft behouden en sluit het nieuwe gebouw goed aan bij de verdere plannen voor de gebiedsontwikkeling rondom het Osdorpplein, zo vindt de gemeente Amsterdam. ‘’Op de

nieuwe locatie kan De Meervaart uitgroeien tot een cultureel centrum dat naast de theaterprogrammering ook op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling grote betekenis zal krijgen voor de westelijke zijde van Amsterdam’’, zo zei wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ordening tijdens de besluitvorming afgelopen zomer.

vaart wordt gebouwd. Wandelaars langs de oever evenwijdig aan de Meer en Vaart worden geattendeerd op de wens van velen; ‘Niet bouwen in de Sloterplas’. Het daar nu nog bestaande ruime uitzicht zou verloren gaan als er een groot gebouw in het water zou verrijzen, iets wat niet mag gebeuren, zo vinden tegenstanders.

Niet bouwen

Brieven

Maar wijkbewoners laten het niet los en verzetten zich er tegen. Om de aandacht te vestigen op de ongewenste plannen om een Meervaarttheater in de Sloterplas te bouwen zijn er teksten op de tegels geschreven op de plek waar de Meer-

Dat het onderwerp leeft in de buurt is duidelijk. De redactie van Westerpost ontvangt wekelijks brieven van lezers die hun mening willen ventileren, voorstanders en tegenstanders. Op deze pagina twee brieven van lezers.

KTIJK”

EPRA D A H C S L TSE

ELE LE

LTUR U C R E T N ‘‘I

“De laatste tijd is de Meervaart van Nieuw West onderwerp in veel discussies. In de Westerpost van week 46 bijvoorbeeld werd in een ingezonden brief aangegeven dat er niets mysterieus of ondemocratisch is aan het besluitvormingsproces rond de herinrichting van het Osdorpplein en de nieuwe plek van de Meervaart. En dat er wel degelijk sprake is van een grote participatieronde. En

Geachte redactie, Ondergetekende woont zo’n beetje om de hoek van de Sloterplas, al ruim 20 jaar en ben, wat je noemt gebruiker, recreant van het park. Met lede ogen zie ik aan dat de mooie Sloterplas en, park steeds meer gezien wordt als wat ik noem ‘pretgroen’: eten, drinken – straks een lekker biertje in de Natuurkamer – barbecue, muziekfestivals en dat met alle negatieve gevolgen voor het park zelf en de parkbeleving. Stel je voor: een park waar je alleen nog vogels hoort fluiten. Horror! Het is inmiddels ook duidelijk dat het huidi-

dáár zit nou net het probleem voor veel tegenstanders van de plannen. En bij die tegenstanders zitten zeker niet alleen leden van de Stichting Vrienden van de Sloterplas, waar ik eveneens ook geen lid van ben. Want inderdaad; burgers mogen meepraten, maar dit is beperkt tot meepraten over de vormgeving. De burgers zijn volkomen buitenspel gezet bij het besluitvormingsproces ten aanzien van de locatie van de nieuwe Meervaart. Terwijl volgens de inspraakverordening, burgers en ondernemers de gelegenheid moeten krijgen om het besluitvormingsproces, ten aanzien van beslissingen die hen kunnen raken, te kunnen beïnvloeden.

In het Meervaartdossier is dit geschrapt en beperkt tot meepraten over de kleur enzovoort. De weerstand is niet tégen de Meervaart, maar tégen het buitenspel zetten van de burger bij de besluitvorming over de locatie van de Meervaart.

ge college onder aanvoering van Groen Links wethouder mevrouw Meliani (hoezo ‘Groen’?) een cultuurkolos wil realiseren aan de oever van de Sloterplas. Ik citeer uit een Nieuwsbrief van Vrienden van de Sloterplas: ‘“Dat het theater het water verbindt met de overkant (…). Dan ontstaat een nieuw kloppend hart voor Nieuw-West”’. De zoveelste wethouder met een vergezicht. Maar ik doe mijn best en ik roep een beeld op: een cultuurbouwsel aan de plas wat het weidse uitzicht over de plas teniet doet. Ho, stop, ik kijk de verkeerde kant

op, het gaat om de óverkant, het winkelcentrum. Oké, ik kijk naar de overkant en reik naar het winkelcentrum. Oeps, daar loopt een betonbak. Zoef, daar gaat de Schiphollijn. Lekker hard, want vrije baan. Acht keer per uur in de spits, zes keer per uur buiten de spits. Hé, wat hoor ik daar voor gerinkel. Verdomd ook nog een tram, de 17. Wat fijn al dat openbaar vervoer. Oeps, auto’s, scooters, fietsers moeten ook nog. Mijn hart klopt. Eh… even kijken, hoe kom ik nou bij dat winkelcentrum?

Tenslotte; in de ingezonden brief werd gezegd dat NieuwWest door de plannen eindelijk mee zal tellen als een belangrijk onderdeel van de stad. Echter: voor velen is Nieuw-West nú al een belangrijk stadsdeel met een eigen unieke uitstraling. Laten we alsjeblieft geen kopie worden van andere stadsdelen en een tweede Eye in de plas plempen!”

Jan van der Heide

Luciën Hessels

Bekendmaking Besluit maatwerkvoorschrift geluid De bestuurscommissie van Stadsdeel West heeft op grond van artikel 2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen t.b.v. de inrichting aan Jacob van Lennepstraat 86-H, 1053 HM te Amsterdam. Het betreft hier maatwerk om geluidshinder te voorkomen. De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de front-office van stadskantoor West. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij de bestuurscommissie te worden ingediend. Een bezwaar schorst echter niet de werking van het besluit.

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http:// loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 6

BLACK FRIDAY ACTIE alleen geldig op vrijdag 27 november 2020

5

om je vingers bij af te likken

stuks gegrilde kippenpoten (smaak naar keuze) normaal € 5,50 nu voor:

4,

00

Kippiepan ‘Kijk op onze website voor alle variaties van de Kippiepan’. vanaf:

27,

99

Kippie Amsterdam-Osdorp Tussen Meer 2 1068 GA Amsterdam e-mail osdorp@kippie.nl

www.kippie.nl


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 7

Theeleuten voor moeders bij de T-kar Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen. De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van noodketels op het terrein voor het DBA-gebouw. Ontvangstdatum aanvraag: 11 november 2020 Aanvrager: AEB Exploitatie B.V. Locatie: Australiëhavenweg 21, Amsterdam Zaaknummer: 9945550

■■ Ontmoeten bij de T Kar. (FOTO: PR )

NIEUW-WEST Een ontmoetingsplaats voor moeders en aankomende moeders onder het genot van een lekker kopje thee. Dat biedt de mooi opgetuigde T-kar van T uit West. Moeders kunnen komen voor een ontspanningsmomentje. En niet zo maar thee, maar een kopje lokale, natuurlijke thee van zelfgekweekte theekruiden uit de tuinen van Nieuw-West. Immers, een ontspannen, gezonde moeder is een ontspannen gezond kind. Met de T-kar verspreiden de mensen achter de T-kar de boodschap van de belangrijke eerste 1000 dagen van een kind. In T uit West workshops

met jonge en ervaren moeders is het belang van een moment voor jezelf naar voren gekomen.

Verschillende kruiden Daarnaast is de werking van de verschillende kruiden uit de T-tuin en het gebruik van de kruiden door de community vaak onderwerp van het gesprek.

Zelfgekweekte theekruiden uit de tuinen van Nieuw-West geven ontspanning

Verhalen delen Samen kweken, maken en verhalen delen staan centraal in T uit West. Wekelijks zijn jonge en ervaren ouders welkom om mee te doen. De kar staat 1 december bij Honingraat, op 8 december op het Osdorperplein, op 15 december bij de stadsboerderij en 18 december op de Van Moerkerkenstraat.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Website Check de website www.thebeach.nu of de facebookpagina van The Beach voor meer informatie. T uit west is een samenwerking van Food4smiles en The Beach.

Telefooncirkel in Osdorp van start NIEUW-WEST – Afgelopen maandag is de eerste telefooncirkel in Osdorp van start gegaan. Aan de Ookmeerweg heeft een groep bewoners zich verenigd en belt men vanaf nu elke ochtend een medebewoner uit de cirkel om te vragen hoe het gaat. Nodig, zeker in deze tijd.

Bewoners zijn blij dat de telefooncirkels nu ook in Osdorp zijn gestart ■■ De groep bewoners van de eerste telefooncirkel. (FOTO: PR )

Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje tussen bewoners, zodat elke dag even contact is geweest en is geïnformeerd hoe het met je gaat. Er is een vaste volgorde waarbij de begeleider van de cirkel start met het bellen van de eerste bewoner en erop toeziet dat de cirkel wordt afgerond. In een belrooster staat wie wie belt, zodat iedereen aan de beurt komt.

Noodzaak In deze tijd blijkt de noodzaak om even iemands stem te horen en te controleren of alles in orde is nog hoger dan normaal te liggen. “Veel senioren komen weinig tot niet buiten en de sociale contacten zijn daardoor minimaal,” vertelt Assia Ameziane, opbouw-

werker bij stichting Eigenwijks dat verschillende telefooncirkels ondersteunt. “Bewoners vinden het fijn dat er iedere dag iemand even belt en naar ze vraagt.”

Reacties De eerste telefooncirkel in Osdorp bestaat uit een groep senioren van de Ookmeerweg. Assia: “Toen hun werd gevraagd of er interesse was in een telefooncirkel kwamen er veel enthousiaste reacties en ook meteen aanmeldingen.”

Houvast en vertrouwen In het Leo Polak werd maandag het startschot gegeven. Tijdens de bijeenkomst werden duidelijke afspraken gemaakt, onder andere dat de zondag

Heeft u teHeeft maken u te met maken huiselijk met huiseli geweld ofgeweld kindermishandeling, of kindermishandelin bij uzelf of bij bijuzelf of bij om iemand u heen? om u h Heeft uiemand te maken met huiselijk

een rustdag is en er niet wordt gebeld, en was er ruimte voor vragen over bijvoorbeeld hoe te handelen als iemand niet opneemt of als men een dagje weg is. Assia: “De bewoners zijn blij dat de telefooncirkels nu ook in Osdorp zijn gestart en professioneel worden ondersteund. Ze kunnen bij ons terecht als er vragen zijn. Dat geeft houvast en vertrouwen.”

geweld of ouderenmishandeling, U uzelf kunt er bij iets tegen doen, tegen hoe doen, ofer bijiets iemand om u heen?

unt ho moeilijk dat soms ook dat soms lijkt. Umoeilijk kunt er iets tegen doen,ook hoe lijkt.

Drie cirkels

In totaal worden er drie cirkels gevormd. Twee zijn nu van start, er is nog ruimte voor één telefooncirkel. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich melden bij Assia Ameziane op assia@eigenwijks.nl.

moeilijk dat soms ook lijkt.

Bel gratis 24 uur per dag 7 Beldagen gratis 24per uur week per dag

0800-2000 0800-2000 7 dagen per week

of kijk op

020veiligthuis.nl 020veil 020veiligthuis.nl of kijk op


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 8

41e 42e jaargang nummer 2001 2080

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel III In het voorjaar van 2019 spraken meer dan 400 bewoners uit Sloten en aangrenzende buurten zich uit over de ernstige verkeersproblematiek in en rond het dorp. Velen deden dat in de vorm van ondertekening van een petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer. Anderen spraken zich uit door indiening van een afwijzende zienswijze op de plannen voor de Sloterbrug. Ruim een week geleden lag er een brief van de Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp op de mat bij al die kritische bewoners, en ook bij alle overige Slotenaren en bewoners uit de buurt. Autoluw Deze brief kondigt de start van “Sloten en Nieuw Sloten Autoluw” aan. Dit is in feite de verwezenlijking van de door bewoners aangedragen oplossingsrichting. Kortweg: alle doorgaande verkeer naar het Hoofdnet Auto. Ook benadrukt de brief de noodzaak van spoedmaatregelen voor de korte termijn. Na decennialange strijd spreekt de Dorpsraad van een “historische mijlpaal”. Bewonersbrief gemeente Inmiddels heeft de gemeente bij alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten een brief bezorgd, die ingaat op de “aanpak van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid”. De brief somt de te treffen maatregelen op voor de zeer korte, korte en middellange termijn. Kern van het plan zijn slimme camera’s die ervoor zorgen dat bewoners alle kanten op kunnen, dat bezoekers elk adres te allen tijde kunnen bereiken en dat alle doorgaande verkeer over het Hoofdnet Auto wordt geleid. Op zeer korte termijn wordt

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511 NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

AGENDA OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS Vrijdag 27 november • 16.30 – 18.00 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk, Osdorperweg 28, Sloten. Zie hiernaast. op de Sloterweg een 30 km-regime ingesteld, met effectieve, bus-vriendelijke drempels. Aanvullende noodmaatregelen ter overbrugging tot aan de plaatsing van de camera’s worden momenteel nog besproken. Naar verwachting plaatst de gemeente deze in de eerste helft van 2021. Doorstroming op het hoofdnet wordt verbeterd, onder meer door het instellen van een ‘Groene golf’.

Planning en inspraak Bewoners – maar natuurlijk ook de hier gevestigde bedrijven en instellingen – kunnen hun opvattingen over het plan kwijt in een enquête via de gemeentelijke website. In de eerste twee maanden van 2021 kunnen ze vervolgens ook formele zienswijzen indienen. Eind februari nemen B&W een besluit.

Autoluw in het kort • Alle doorgaande verkeer naar Hoofdnet. • Alle bewoners kunnen alle kanten op. • Alle adressen blijven voor bezoekers bereikbaar. Info: amsterdam.nl/BereikbaarSlotenNieuwSloten. En slotenoudosdorp.nl.

Historische mijlpaal voor Sloten Al sinds de loop van de jaren ‘90 van de vorige eeuw werd actie gevoerd. “Sloten kan de verkeersstromen niet meer verwerken” en “Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” lezen we op 1 april 1998 in de Westerpost. Alle plannen tegen het sluipverkeer gaan echter de prullenmand in. In 2009 worden 10 alternatieven om het sluipverkeer tegen te gaan door het stadsdeel

onderzocht. Het stadsdeel kiest uiteindelijk voor variant 11:

“Niets doen”. Met recht spreekt de Dorpsraad dus van een historische mijlpaal. “Deze derde keer laten we het bereikte resultaat absoluut niet meer ontglippen”, aldus een nauw betrokkene. “Verdere toename betekent het einde van het dorp en de landelijke Sloterweg!”

Zondag 29 november • 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Dagelijks • Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Orgelpunt5 en stilte in de Sloterkerk Met ingang van vrijdag 27 november is de Sloterkerk, middenop het dorp Sloten (Osdorperweg 28), wekelijks van 16.30 uur tot 18.00 uur geopend. Dan kunt u luisteren naar mooie orgelmuziek, een kaars te branden en in stilte mediteren. We bevinden ons in een vreemde tijd, die door de coronacrisis gepaard gaat met angst, onzekerheid

en vertwijfeling. Vrijwilligers van de Sloterkerk merken dat mensen daarom nu meer dan ooit behoefte hebben aan stilte om even tot jezelf en op adem te komen. Dan is het mooi om samen – in elkaars nabijheid – stil te zijn. David Schlaffke zal het orgel bespelen van 17.00 tot17.30 uur. Reserveren is niet nodig. Gratis toegang. U bent van harte welkom!

AKERTJE Vermelding Dorpengids

Komend voorjaar zal de 36e editie van de Dorpengids SlotenOud Osdorp verschijnen. De gids bevat ook allerlei praktische en persoonlijke gegevens. Wilt u dat er aan uw vermelding in de gids iets verandert? Laat dat dan vóór 1 december weten via dorpsloten@gmail.com.

Welkom!

Exclusief wonen met zorg aan de Amsterdamse gracht?

U bent welkom bij De Uylenburgh en Het Hendrickszhuys • Eigen appartement op unieke locatie • 24-uurszorg garantie • Genieten in warme en huiselijke sfeer • Dagelijks verse maaltijden en uitgebreid activiteitenprogramma Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 9

Economische daklozen Tijdelijk Onder Dak Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de revisievergunning van 26 oktober 2005 (kenmerk B01/0019 DMB 2004) en de onderliggende veranderingsvergunningen, van de inrichting van HKS Scrap Metals B.V. gelegen aan de Kwadrantweg 2 - 12 te Amsterdam.

■■ Economische daklozen kunnen een woning voor een jaar huren. (FOTO: PIXABAY)

AMSTERDAM – Woningcorporatie de Alliantie verhuurt sinds kort een tijdelijke woning aan twee woningzoekenden die ‘economisch dakloos’ zijn. Amsterdamse woningcorporaties, de Regenboog Groep en de gemeente werken samen om deze groeiende groep woningzoekenden voor een jaar aan een woning te helpen en zo even ‘adempauze’ te geven.

van de Alliantie. “We gebruiken voor dit project alleen woningen die tijdelijk beschikbaar zijn. Zo kunnen we hen helpen zonder dat andere woningzoekenden op de wachtlijst langer moeten wachten op een sociale huurwoning. We zijn blij en trots dat het project met deze Alliantie-woning van start kan gaan.”

De woningen Ze kunnen in tweetallen tijdelijk wonen in corporatiewoningen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden, maar nog een tijdje kunnen worden verhuurd.

Tijdelijk Onder Dak Het project met de naam ‘Tijdelijk Onder Dak’ is gericht op woningzoekenden die geen grote spaarpot hebben, noch een hoog inkomen. Ze zijn door bijvoorbeeld een scheiding of faillissement hun woning plotseling kwijtgeraakt, maar verdienen niet genoeg geld om een woning te kopen of in de vrije sector te huren. Omdat deze mensen weinig andere problemen hebben, komen ze niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang of urgentie terwijl ze wel dringend op zoek zijn naar een woning. Ze staan ook niet lang genoeg ingeschreven bij WoningNet voor een sociale huurwoning.

Tijdelijk beschikbaar “Dit is nu zo’n groep die tussen wal en schip valt. Ook voor deze mensen zijn wij er”, zegt regiodirecteur Koen Westhoff

Jaarlijks komen bij de Amsterdamse woningcorporaties enkele honderden woningen vrij, die binnen 2 tot 3 jaar gesloopt of gerenoveerd worden. Ze kunnen nog tijdelijk verhuurd worden in de periode dat de oorspronkelijke bewoners al vertrokken zijn naar een nieuwe woning, tot het moment van sloop of renovatie. De corporaties verwachten dat ze op jaarbasis met elkaar circa 200 woningen beschikbaar hebben voor ‘Tijdelijk Onder Dak’. Het gaat voornamelijk om 3 of 4-kamerwoningen, waarin steeds twee mensen kunnen samen wonen voor de duur van maximaal een jaar. Omdat sommige woningen vaak langer dan een jaar beschikbaar zijn, kunnen in deze gevallen meerdere koppels ná elkaar hier maximaal een jaar gebruik van maken. Mensen die in aanmerking kunnen komen, zijn gebonden aan Amsterdam, en slapen nu vaak bij vrienden of familie. Ze hebben geen verslavings- of (ernstige) psychische problematiek, maar hebben wel een inkomen en kunnen de huur betalen. Ze hoeven geen kinde-

ren te huisvesten en zijn gemotiveerd om actief aan de eigen situatie te werken. Ook moeten ze sociaal vaardig zijn, want ze delen een woning met een lotgenoot.

Hoe werkt het Aanmelden kan via de site van de Regenboog Groep. Medewerkers van de Regenboog Groep matchen woningzoekenden met elkaar en met een door de corporaties aangemelde woning. Elke bewoner krijgt een eigen huurcontract voor een jaar. De verhuur en het beheer wordt verzorgd door Gapph Vastgoedbeheer. Deze werkwijze is vergelijkbaar met reguliere tijdelijke verhuur in leegstand. De bewoners ondertekenen niet alleen een huurcontract, maar ook een projectcontract met de Regenboog Groep. Hierin staat wat van bewoners gevraagd wordt in dat jaar. Zoals het zelf zoeken naar een meer structurele woonplek en eventueel naar betaald werk. Ze krijgen daarbij begeleiding. De Regenboog Groep werkt hierin samen met partners in de stad zoals het Leger des Heils, HvO Querido en de gemeente.

Pilotproject Deze nieuwe vorm van tijdelijk wonen en begeleiding is een pilotproject bedacht door de Amsterdamse woningcorporaties en de Regenboog Groep. Na een jaar bespreken de partijen met elkaar of het project ‘Tijdelijk Onder Dak’ kan worden verlengd.

Sinterklaas helpt Voedselbank AMSTERDAM – Sinterklaas en de Pieten zijn veilig aangekomen in Amsterdam. De Burgemeester van Amsterdam heeft, in aanwezigheid van de kinderburgemeester Dominic, de sleutel van de stad overhandigt aan Sinterklaas en de Sinterklaasperiode in Amsterdam kan nu beginnen. Sinterklaas in Amsterdam helpt ook mensen voor wie Sinterklaas geen feest is. Daarom is er één grote actie georganiseerd. ■■ (FOTO: )

Sinterklaas roept alle Amsterdammers op de Voedselbank Amsterdam te helpen. Elke week helpt de Voedselbank Amsterdam 4.498 Amsterdam-

mers, waaronder 1.645 kinderen, met een voedselpakket. Via www.sintinamsterdam.nl kan iedereen een steentje bij-

dragen doneren. Op 4 december overhandigt Sinterklaas de opbrengst aan de Voedselbank Amsterdam.

Het betreft ambtshalve actualisatie op basis van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 20172029 (LAP3) en de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van het LAP3. Tevens vindt actualisatie plaats op basis van het Activiteitenbesluit en de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken). In dit kader worden de voorschriften van bovengenoemde revisievergunning en de onderliggende veranderingsvergunningen vervangen door de aan deze ontwerpbeschikking verbonden voorschriften. Zaaknummer: 9546863 Inzage De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: - provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440); - Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200. Zienswijzen Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 10

MIJN PROVINCIE NOVEMBER 2020

Colofon De pagina ‘Mijn provincie NH’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

75 JAAR VRIJHEID IN NOORD-HOLLAND Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de provincie Noord-Holland werd bevrijd na een bezetting van 5 jaar. De provincie wil dit jubileumjaar met iedereen herdenken en vieren. Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om de vrijheid zo groots te vieren als gepland. Toch is het goed om juist in de huidige onzekere tijd stil te staan bij onze vrijheid. Vanwege 75 jaar vrijheid ondersteunt de provincie dit jaar de Hannie Schaftlezing. Volg de lezing op 29 november via televisie of online. Lezing door Kajsa Ollongren

LEZING OP TELEVISIE EN ONLINE > 29 november 2020 > Vanaf 13:00 uur > Via NH Nieuws of via de livestream op hannieschaft.nl Tentoonstelling ‘WO2 in 50 foto’s’ Dit jaar en in 2021 reist de tentoonstelling ‘WO2 in 50 foto’s’ door de provincie. De foto’s zijn ingediend door historische verenigingen, archieven en bewoners uit de provincie. Op initiatief van het NIOD is getracht om de Tweede Wereldoorlog zichtbaar en voorstelbaar te maken. Kijk op onze website waar de tentoonstelling te zien is: www.noord-holland.nl/75jaarvrijheid

“It isn’t enough to talk about peace.

Dit jaar spreekt minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Hannie Schaftlezing uit. De lezing, die jaarlijks in Haarlem wordt gehouden tijdens de nationale Hannie Schaftherdenking, is een eerbetoon aan verzetsheldin Hannie Schaft. Ieder jaar vertelt een prominente Nederlander hoe het verhaal van Hannie Schaft volgens hem of haar belangrijk is voor de tijd waarin we nu leven. Minister Kajsa Ollongren zal ingaan op het belang van vrijheid en inclusiviteit met een persoonlijke noot.

One must believe in it. And it isn’t enough to believe in it. One must work at it.” Eleanor Roosevelt 75 jaar Verenigde Naties Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werd opgericht. Ter viering van dit jubileum is de expositie ‘75 jaar VN in 75 verhalen’ gemaakt. 75 verhalen over medemenselijkheid, solidariteit, vrede en veiligheid. De tentoonstelling staat buiten op het Stationsplein in Haarlem en kun je nog bekijken tot en met 27 november.

Pal voor de vrijheid In 2020 is het 100 jaar geleden dat Hannie Schaft werd geboren. De Nationale Hannie Schaft Stichting schrijft over dit jubileum op haar website: “Wij zijn blij dat Hannie ooit op deze aarde rondliep, dat zij 100 jaar geleden werd geboren en deed wat zij deed: opkomen tegen onrecht, uitsluiting en onderdrukking. Reden om in plaats van te herdenken juist dit feit te vieren. Met als motto, 100 jaar Hannie Schaft: pal voor de vrijheid.

Vastberadenheid Hannie Schaft start haar verzetswerk in 1942 met het stelen van persoonsbewijzen. Via een medestudente laat zij deze vervalsen en geeft ze aan haar twee Joodse vriendinnen. Later helpt Hannie deze vriendinnen ook aan verschillende onderduikadressen. Met collecteren, het stelen van persoonsbewijzen en het inzamelen van spullen voor weggevoerde Joden breidt ze haar activiteiten uit. Medio 1943 sluit Hannie zich aan bij de Haarlemse afdeling van de Raad van Verzet. Deze verzetsgroep pleegt onder andere aanslagen op verraders

en rechercheurs die fout waren. Ze krijgt schietles van verzetsman Jan Bonekamp. Samen met Bonekamp pleegt Hannie twee keer een aanslag op foute politiemensen. Een van die aanslagen kost Jan uiteindelijk het leven. Zijn dood zorgt bij Hannie Schaft voor zoveel vast­ beradenheid dat zij zich volledig richt op de meest gevaarlijke opdrachten voor het verzet. Samen met verzetsstrijdsters, de zussen Truus en Freddie Oversteegen, steelt ze munitie en blazen ze een trein op van het Duitse leger. Op minimaal acht collaborateurs, zoals politiemensen, NSB’ers en verklikkers, pleegt Hannie een aanslag.

Betrapt Op 21 maart 1945 gaat het mis. Soldaten bij een controle­ post vinden in de fietstas van Hannie Schaft illegale kranten en ontdekken een pistool in haar handtas. Uit­ eindelijk herkent een nazi Hannie aan haar rode haar. Bij meerdere aanslagen is Hannie door getuigen omschreven als een ‘meisje met rood haar’ dat na een aanslag snel wegfietste. De nazi’s arresteren Hannie Schaft en zetten haar in de gevangenis. Slechts 18 dagen voor de bevrijding, op 17 april 1945, wordt Hannie Schaft op 24­jarige leeftijd door de Duitsers gefusilleerd in de duinen tussen Haarlem en Bloemendaal. Hannie Schaft is als enige vrouw herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

“Dat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren hebben we

mede te danken aan verzetsstrijders zoals Hannie Schaft. Belangrijk is dat we ook in deze tijd blijven opkomen voor een inclusieve maatschappij. Oorlog nooit meer!”

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk Kijk ook op www.noord-holland.nl


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 11

Tentoonstelling tsaren en ridders in de Hermitage AMSTERDAM – In de Hermitage Amsterdam is de nieuwe tentoonstelling over Romanovs en ridders geopend. De Middeleeuwenrage herleeft met ruim 250 objecten uit collectie Hermitage St.-Petersburg. Het museum is trots een internationale, zeer omvangrijke kunstcollectie aan het publiek te kunnen tonen in coronatijd. De tentoonstelling vertelt over tsaren en ridders aan de hand van meer dan 250 objecten uit de Europese middeleeuwse kunstcollectie en het Arsenaal van de Hermitage St.-Petersburg.

Russische hof. De indrukwekkende vormgeving is heroïsch en romantisch tegelijk, met als hoogtepunt de spectaculaire ridderzaal met een toernooisetting waarin ridders te paard verwikkeld zijn in een steekspel. De tentoonstelling biedt een unieke reis door de tijd die, met medewerking van onder anderen Herman Pleij in de audiotour, kleur geeft aan wat vaak de Dark Ages wordt genoemd. De tentoonstelling is te zien tot in de zomer van 2021.

Bekende meesters

Het avontuurlijke verhaal van Romanovs en ridders is speciaal ontworpen voor het hele gezin Voor het eerst zijn meerdere hoogtepunten uit deze collecties in Nederland te zien. Ze brengen de middeleeuwen tot leven, met ridders en jonkvrouwen, hoofse liefde en toernooien en de romantische negentiende-eeuwse revival hiervan in Europa en aan het

De achttien geëxposeerde volledige harnassen uit de collectie van tsaar Nicolaas I zijn van topkwaliteit en kenmerken zich door verbluffend vakmanschap, vaak van beroemde harnasmakers. Een aantal van deze harnassen is nauw verbonden met legendarische heersers. Bijvoorbeeld een harnas van keizer Karel V en een uniek zestiende-eeuws exemplaar dat speciaal voor Nicolaas I werd vermaakt. Een andere blikvanger is een ongeveer vijftig kilo wegend Duits toernooiharnas uit circa 1500, een cadeau dat Nicolaas I ontving van zijn vrouw tsarina Al-

■■ De spectaculaire ridderzaal met een toernooisetting waarin ridders te paard verwikkeld zijn in een steekspel. (FOTO: EVERT ELZINGA)

exandra Fjodorovna.

Kunstcollectie Een van de hoofdbestanddelen van de tentoonstelling wordt gevormd door een magnifieke selectie uit de Europese middeleeuwse kunstcollectie van de Hermitage. Met werk van bekende meesters, zoals het vijftiende-eeuwse drieluik De Aanbidding der Wijzen van Hugo van der Goes, schilderijen van onder anderen Cranach en de kring van Agnolo Bronzino en een Tuin der Lusten van een navolger van Hiëronymus Bosch.

Grote opschudding

■■ (FOTO: ANDREY TEREBENIN)

De hoofdrol speelt de indrukwekkende verzameling middeleeuwse kunst van de Parijse collectioneur Aleksandr Bazilevski. Hij besloot in 1884 zijn collectie te veilen, maar vlak voor de veiling werd zij in haar geheel door tsaar Alexander III gekocht, wat grote opschudding veroorzaakte in Frankrijk. Uit deze verzameling zijn meerdere topstukken te zien, zoals de prachtige vergulde reliekenkist uit Limoges uit circa 1200 met scènes uit het Nieuwe Testament. Of de vijf ivoren plaquettes met scènes uit het verhaal van Tristan

■■ Hoogtepunten uit de tentoonstelling brengen de middeleeuwen tot leven. (FOTO: EVERT ELZINGA)

■■ Het avontuurlijke verhaal van Romanovs en ridders is speciaal ontworpen voor het hele gezin. (FOTO: EVERT ELZINGA)

en Isolde. Daarnaast is er de buste van de Heilige Thekla (circa 1325-50), een bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam, waar het beeld vanuit de Hermitage na een reeks omzwervingen was beland. Nu wordt het tijdelijk herenigd met andere stukken uit de Bazilevski-collectie.

Hartsotcht Een van de thema’s in de tentoonstelling is de hoofse liefde, de in de middeleeuwen veelbeschreven kuise hartstocht tussen man en vrouw. De Hermitage Amsterdam toont een hoogtepunt bij dit thema: een schitterend geïllumineerd manuscript van de Roman de la Rose. Het is een van de meest spraakmakende en populaire middeleeuwse literaire werken, een erotisch geladen liefdesverhaal uit de dertiende eeuw. Door tsaar Nicolaas I en Alexandra Fjodorovna, die de bijnaam ‘de witte roos’ had gekregen naar een historische negentiende-eeuwse ‘ridderroman’ die zij verslond, werd die middeleeuwse hoffelijkheid gretig omarmd. Als symbool van hun romantische liefde klimmen grote witte rozen langs de muren van

de tentoonstelling.

Drakenspeurtocht Het avontuurlijke verhaal van Romanovs en ridders is speciaal ontworpen voor het hele gezin. Van een adembenemende middeleeuwse kunstcollectie tot verschillende tours en routes voor kinderen en jongvolwassenen. Zo is er de spannende drakenspeurtocht met hoorspel, voor kinderen vanaf 6 jaar. Speciaal voor de kleintjes (3-6 jaar) zijn er talloze ‘wist-je-datjes’ opgenomen in de tentoonstelling. Ze worden gecombineerd met quotes van talenten van de Hermitage voor Kinderen uit de bekende Open blik-route.

■■ Eén van de topstukken. (FOTO: PR )

Topstukken Ook is er een hashtag-tour waarin tv-persoonlijkheid Tim Hofman enkele spraakmakende topstukken verbindt aan populaire thema’s van nu. Geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar. Tot slot is er een speciale riddereditie van de Grand Art Game online te spelen. Hierin worden jonge spelers (15-24 jaar) uitgedaagd om de indrukwekkendste kunstcollectie te verzamelen. Romanovs in de ban van de ridders is te zien voor het publiek vanaf donderdag tot in de zomer van 2021. Online boeken is verplicht, tickets zijn nu verkrijgbaar via hermitage.nl.


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 12

ORGANISATIE VAN SAMENWERKENDE WIJKBEWONERS Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks. Verschijningsvorm: vijf keer per jaar in de Westerpost edities Nieuw-West. Mededelingen, reacties en ingezonden brieven kunt u sturen naar de redactie: Stichting Eigenwijks – Pieter Calandlaan 258 A, 1069 KW Amsterdam. T: 020 346 06 70 - E: redactie@eigenwijks.nl. Kijk voor meer informatie over onze bewonersorganisatie op www.eigenwijks.nl. Wat er te doen is in Nieuw-West lees je in de agenda op www.wijzijnnieuwwest.nl.

ners o w e watbbeweegt

Nieuws van de buurthuiskamers in Slotermeer Er zijn acht buurthuiskamers in Slotermeer. In dit artikel vindt u praktische informatie over alle buurthuiskamers. Woont u in de buurt van een buurthuiskamer in Slotermeer en wilt u actief meedoen? Neem dan contact op met de beheerder of de opbouwwerker. In een buurthuiskamer organiseren buurtbewoners activiteiten die zij belangrijk vinden voor hun buurt. Ook worden er buurtbijeenkomsten gehouden. Een buurthuiskamer wordt door een woningcorporatie beschikbaar gesteld en is in beheer bij vrijwillige wijkbewoners. In een aantal gevallen wordt de buurthuiskamer door ‘Studentenorganisatie VoorUit’ beheerd. De betrokken studenten van VoorUit wonen in de buurt en zijn dus ook buurtbewoners. Het doel van de buurthuiskamers is dat bewoners, die dat willen, een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Dit kan van alles zijn; activiteiten voor kinderen, ouderen, bijlessen taal en rekenen, koken voor buurtbewoners die het moeilijk hebben, dans en andere culturele uitingen, enzovoort. Het activiteitenbudget wat hiermee gemoeid is, komt uit het budget bewonersinitiatieven Slotermeer wat beheerd wordt door de regiegroep Slotermeer onder verantwoordelijkheid van bewonersorganisatie Eigenwijks. Alle activiteiten in de buurthuiskamers voldoen aan de corona preventie doelstellingen van de gemeente Amsterdam. Hierdoor is het activiteitenaanbod op dit moment sterk verminderd. Eigenwijks ondersteunt alle buurthuiskamers in Slotermeer met raad en daad. De Buurtslager, Bernard Loderstraat 45 I, is de komende maanden gesloten vanwege de renovatie van de buurt. Er wordt hard gewerkt aan een vervangende plek maar helaas

is er asbest gevonden in het gebouw waar De Buurtslager tijdelijk gevestigd gaat worden. De Buurtslager wordt beheerd door ’Studentenorganisatie VoorUit’, coördinator Junior Roa Zabala is bereikbaar op junior@ vooruitproject.nl. De Buurtslager wordt beschikbaar gesteld door Eigen Haard. De verwachting is dat de tijdelijke huisvesting van De Buurtslager begin 2021 open gaat. Op dit moment worden er geen activiteiten georganiseerd in De Buurtslager. Vrijwilligers van De Buurtslager gaan nog wel door met koken voor buurtbewoners, nu vanuit huis.

De Cactus, Louis Couperusstraat 13, wordt beheerd door vrijwilligers uit de buurt. Contactpersoon is beheerder Mahdy Emara, bereikbaar via mahdyemara@hotmail.com. De Cactus wordt door de gemeente Amsterdam ter beschikking gesteld en is eigendom van Stadgenoot. Ook De Cactus is recentelijk door vrijwilligers opgeknapt. De Cactus is een kleine buurthuiskamer waar ook veel dansactiviteiten plaatsvinden. Social Garden, Lodewijk Van Deysselstraat 61, wordt ook beheerd door ‘Studentenorganisatie VoorUit’, coördinator Junior Roa Zabala is bereikbaar via

junior@vooruitproject.nl. Deze buurthuiskamer heeft te maken gehad met vandalisme. Inmiddels zijn er nieuwe ramen geplaatst en gaan de activiteiten weer van start. De Social Garden wordt beschikbaar gesteld door Rochedale. Het is een kleine buurthuiskamer met kookgelegenheid. Er zijn plannen voor een nog betere inrichting. De Schakel, Paul Scholtenstraat 36a, is de afgelopen maanden door haar vrijwilligers en met ondersteuning van Rochdale en Eigenwijks enorm opgeknapt. Vrijwillig beheerder van De Schakel is Grietje Baks, bereikbaar via grietjebaks@gmail.com. Grietje wordt ondersteund door Junior Roa Zabala van ‘Studentenorganisatie VoorÚit’. De Schakel wordt beschikbaar gesteld door Rochdale. Bakkerij De Eenvoud heeft een prachtige hout gestookte oven gebouwd in De Schakel. Hier worden ook de broodjes gebakken voor de maaltijden die verstrekt worden door de buurtkeuken in de Lodewijk van Deysselstraat. Meer informatie over de bakkerij bij Peik Suyling via peik@ydi.nl. De Schakel heeft de beschikking over een grote ruimte waar veel activiteiten voor diverse groepen plaatsvinden. De Dichter, Slotermeerlaan 38, heeft een terras met uitzicht op de rotonde. De Dichter heeft een sterke binding met de bewonerscommissie van huurders Eigen Haard. Het vrijwillige beheer is in handen van de huurderscommissie Eigen Haard, vooral in de persoon van Rob Spithorst, bereikbaar via nutu155@kpnmail.nl. Er worden vooral activiteiten voor oudere bewoners georganiseerd. Helaas is de beschikbare ruimte niet groot en door de regels van 1,5 meter afstand kunnen er onvoldoende bezoekers worden toegelaten. We wachten met smart op betere tijden. De bewonerscommissie

Krachten bundelen; samen werken aan leefbaarheid Politie, Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, !WOON, buurthuiskamer De Cactus, Eigenwijks, huurders en andere betrokken bewoners uit de wijk zijn gestart met een samenwerking in de vorm van een leefbaarheidsoverleg met als doel de leefbaarheid in en van de Couperusbuurt te verbeteren. Een leefbare buurt is een buurt waar bewoners hart voor elkaar en voor de leefomgeving hebben. Alle deelnemers willen hier aan bijdragen, ieder vanuit zijn of haar mogelijkheden.

Met name zwerfvuil, het dumpen van grofvuil, overlast door jongeren, burenoverlast, verkeersoverlast en het ontbreken van voldoende toezicht op de openbare ruimte staan hoog op de agenda. De agenda voor de actievergaderingen worden voorbereid door de betrokken bewoners met ondersteuning van !WOON en Eigenwijks. Na een uur sluiten de professionals aan. De bijeenkomst met professionals van gemeente, politie en woningcorporatie begint met een terugkoppeling van resultaten door de professionals waarna nieuwe

afspraken gemaakt worden op basis van actuele signalen van bewoners. Wilt u meehelpen, zelf iets doen of heeft u een goed idee? We horen graag van u. In navolging hierop worden ook voorbereidingen getroffen om in de Dichtersbuurt van start te gaan. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Eigenwijks opbouwwerker Sibbele Wignand via mail sibbele@eigenwijks.nl of bel naar 06 33 31 96 82. Sibbele Wignand Opbouwwerker

helpt ouderen uit de buurt ook met groenonderhoud en heeft hiervoor tuingereedschap in beheer. Tante Ali, Burgemeester Vening Meineszlaan 185, is in beheer bij ‘Studentenorganisatie VoorUit’. Contactpersoon beheer is Anne van Keulen, bereikbaar via anne@vooruitproject.nl. Tante Ali wordt beschikbaar gesteld door de Alliantie. Tante Ali kende vóór de coronacrisis veel aanloop en vrolijkheid. Helaas is dit allemaal op een laag pitje komen te staan door alle corona preventie maatregelen. Hierdoor zijn de openingstijden van Tante Ali beperkt. Bij de organisatie van Tante Ali zijn buurtbewoners nauw betrokken. Tante Ali is een middelgrote buurthuiskamer.

De Dobbe Kamer, Theodorus Dobbestraat 105, is ook in beheer bij ‘Studentenorganisatie VoorUit’. Contactpersoon beheer is Anne van Keulen, bereikbaar via anne@ vooruitproject.nl. De Dobbe Kamer wordt beschikbaar gesteld door Rochdale/Alliantie. In het bestuur

van de Dobbe Kamer zitten buurtbewoners/Vooruit/Eigenwijks/ Alliantie. De Dobbe Kamer is een kleine buurthuiskamer.

De Gansjes, Walraven van Hallweg 35 is de nieuwste buurthuiskamer in Slotermeer. Buurtbewoner Herman Sluyter, bereikbaar via hermansluyter@ gmail.com zorgt voor het beheer. Voor de buurt en door de buurt is ook hier van toepassing! Ook de huurderscommissie in oprichting zal gebruik gaan maken van deze ruimte. De Gansjes ontleent haar naam aan het beeld van ganzen aan de gevel. De Gansjes wordt beschikbaar gesteld door Rochedale en Eigen Haard. Het is een kleine buurthuiskamer. Inmiddels zijn een aantal buurtbewoners al actief. Bent u niet in de gelegenheid om te mailen en wilt u toch contact? Neem dan telefonisch contact op met opbouwwerker Sibbele Wignand via 06 33 31 96 82. Mailen kan ook: sibbele@eigenwijks.nl Sibbele Wignand Opbouwwerker

Inzetten voor een betere woonwijk Mijn naam is Jhamal Floyd Emanuelson en ik ben 23 jaar. Ik woon in Slotermeer en ik volg de opleiding begeleider specifieke doelgroepen bij onderwijsinstelling Capabel, gevestigd aan Plein ‘40-‘45 in Slotermeer. Dat is een opleiding waarbij je maatschappelijk heel breed ingezet kan worden. Via buurthuis de Dobbe Kamer ben ik in contact gekomen met Eigenwijks waar ik nu een jaar lang stage ga lopen. Eigenwijks ondersteunt bewoners die iets goeds voor de wijk willen doen. Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren. Ik heb in het verleden gewerkt met jongeren met grensoverschrijdend gedrag en kwetsbare ouderen. Ik ben daarnaast ook acteur en ben zelfs op tv geweest. Ik heb onder meer gespeeld in de film Porfotto die voor een Oscar (Student Academy Award) genomineerd is in de USA maar ook in Nederland

genomineerd was voor filmprijzen. Daar had ik een hoofdrol in. Slotermeer is mijn wijk. Ik vind het een uitdaging me in te zetten voor een betere, mooiere wijk als student, maar zeker ook als wijkbewoner. Jhamal Floyd Emanuelson Stagiaire Eigenwijks


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 13

Bewoners aan het woord In deze rubriek laten we bewoners van een bepaalde wijk aan het woord; waarom zij actief zijn in de wijk en waarom ze wat willen doen voor hun wijkbewoners. Deze maand vertelt Loes van Berkel wat ze allemaal doet en gedaan heeft in Slotermeer bij De Honingraat met haar Feelfit en creatieve groep. Wilt u meer verhalen van bewoners lezen, kijk dan op www.eigenwijks.nl

Een vast gezicht in De Honingraat Loes is geboren in Oud Zuid en op haar twaalfde verhuist ze naar Nieuw-West. Loes is opgegroeid in een creatieve familie. Elke dag knutselde ze met haar moeder aan de ronde tafel wel iets in elkaar. Nu woont Loes al 25 jaar in Oud-West, waar ze veel knutselt met kinderen in buurthuizen, ook tijdens de schoolvakanties. Naast haar vrijwilligerswerk heeft Loes ook een bedrijfje in workshops geven, genaamd Atelier Angel Works. In dit atelier is Loes begonnen met mozaïeklessen. Samen met de buurtbewoners heeft ze een groot mozaïek tableau gemaakt. Dit tableau heeft zelf eens prijs gewonnen en heeft in het stadhuis van Almere gehangen. Opdracht via Whatsapp Loes heeft in De Honingraat nu al vele jaren een gymgroepje die na afloop ook creatief bezig is. Elke les is een verassing. De groep van Loes is erg hecht geworden en er zijn zelfs vriendschappen ontstaan. Door de passie voor creativiteit is Loes als vrijwilligster erg belangrijk voor de kwetsbare en eenzame ouderen in de wijk. Naast knutselen en gym is Loes ook een luisterend oor voor de ouderen. In coronatijd heeft Loes op een hele mooie manier contact gehouden met haar groep. Elke week kreeg de groep een opdracht via WhatsApp

gestuurd. Daar werden dan foto’s van gemaakt en gedeeld. Op deze manier konden ze elkaars werk bewonderen. De gym kon ook kon helaas niet doorgaan maar Loes heeft heerlijk met haar groep gewandeld. In coronatijd heeft Loes ook ’Levensverhalen’ opgezet. Ze nodigt mensen uit om een klein verhaaltje over een bepaald stuk van hun leven te vertellen. In De Honingraat komt deze groep bij elkaar om de verhalen te delen. Deze verhalen werden gedeeld op de facebookpagina Nieuw-West TV. Elke dinsdag is er om 10.00 uur gym en na afloop knutselen vanaf 11 uur. Je kan ook een van beide doen. Wil je een keer meedoen, bel voor meer informatie naar de balie van De Honingraat 020 820 87 41. Teddy Leliveld Balie en Beheermedewerker

De Honingraat tijdens corona De Honingraat is het buurthuis in Slotermeer (Slotermeerlaan 103 H) waar bewoners en vrijwilligers zich in hun vrije tijd zes dagen per week voor de wijk met veel enthousiasme en liefde inzetten. Het aanbod is divers. Toen de coronacrisis begon, kwamen alle activiteiten in De Honingraat stil te liggen. Het team heeft deze periode gebruikt om de ruimtes op te knappen. Er is geverfd, de zalen zijn ingericht conform de 1,5 meter afstand regel, de balie voorzien van plexiglas bescherming tegen virusoverdracht en er was aandacht voor de huiselijke aankleding. Kortom, wij hebben de accommodatie huiselijk, gastvrij en corona-proof ingericht. Omdat De Honingraat een multifunctioneel gebouw is, waar veel bezoekers komen voor diverse organisaties, zijn wij ook in de lockdown periode doorgegaan met het gastvrij ontvangen van bezoekers van GGD, OKT en Groei aan de centrale ontvangstbalie. Daarnaast heeft ons team een coördinerende rol gespeeld bij hartverwarmende initiatieven om kwetsbare groepen uit de wijk te helpen; zoals het koppelen van buurtgenoten aan elkaar bij het koken en uitdelen van vers gekookte maaltijden en het regelmatig contact hebben met bewoners, met name de ouderen,

om de sociale schade te beperken en de eenzaamheid te verzachten. Met de versoepeling van de maatregelen rondom de sociale contacten zijn groepen benaderd en konden zij met inachtneming van de RIVM richtlijnen weer starten met hun activiteiten in De Honingraat. Een enorme opluchting voor velen. Ze zijn erg blij met de geboden mogelijkheden en hebben daar direct gebruik van gemaakt. Dit heeft zich vertaald in een levendige Honingraat waar jong en oud hun sociale en maatschappelijke rol voorzichtig hebben herpakt en nieuw leven hebben ingeblazen. De stijging van coronabesmettingen in september, oktober en november heeft helaas tot strengere maatregelen geleid. De meeste bewonersinitiatieven konden niet meer doorgaan. Met het oog op sociaal isolement is een uitzondering gemaakt voor activiteiten voor kwetsbare groepen. Rachid Alla Operationeel coördinator

Bewonersinitiatieven online Begin dit jaar hebben we in Geuzenveld en Slotermeer verschillende sessies georganiseerd in het kader van democratisering. In beide wijken kwam naar voren dat er behoefte was om ook online mee te kunnen praten en invloed te kunnen uitoefenen. Door de komst van het coronavirus is dit noodzaak geworden, want grote bewonersbijeenkomsten zitten er op dit moment helaas niet in. Daarom zijn we de afgelopen maanden hiermee aan de slag gegaan en zijn we uitgekomen op het bestaande platform www.wijzijnnieuwwest.nl Bewoners kunnen vanaf nu op deze site de nieuwe bewonersinitiatieven van Geuzenveld en Slotermeer inzien en aangeven of zij dit een goed plan vinden of niet. De stemming van bewoners is niet beslissend, maar het is voor de regiegroep wel een indicatie en zij kunnen het meenemen in de bespreking van de ingediende plannen. Daarnaast kunt u ook aangeven welke

Onze pagina’s

thema’s spelen in de wijk en wat u belangrijk vindt. U kunt hiervoor hartjes uitdelen aan verschillende thema’s. Thema’s met veel hartjes kunnen bijvoorbeeld besproken worden in de bewonersoverleggen. Wilt u kijken welke nieuwe plannen er zijn ingediend kijk dan op: www.wijzijnnieuwwest.nl/ slotermeer of www.wijzijnnieuwwest.nl/ geuzenveld en geef uw stem om te laten horen wat u van de ideeën vindt of om aan te geven welke thema’s u belangrijk vindt! Martine Noordermeer Opbouwwerker

Dag lieve buurtbewoners! Leuk om me hier in de Westerpost even voor te stellen; ik ben Elsbeth Francisca en sinds 1 september werkzaam als opbouwwerker in het Buurthuis PlusPunt. Oorspronkelijk kom ik uit Enkhuizen (misschien kent u dit oude vissersstadje ook van Sprookjeswonderland of het Zuiderzeemuseum). Maar inmiddels woon ik zo’n negen jaar in Amsterdam en ga ik nu elke ochtend lekker op de fiets naar het PlusPunt. Ik heb een achtergrond in communicatie, politicologie en bestuurskunde. En daarnaast zes jaar ervaring in opbouwwerk. Mijn vader komt uit Curaçao en mijn moeder uit Nederland. Ik kom uit een groot gezin met véél lieve bonus-familie. Samen met buurtbewoners, partnerorganisaties en collega’s zet ik me in voor leefbare en sociaal sterke buurten. Juist nu tijdens de coronacrisis… De afgelopen periode was een bitterzoete periode: aan de ene kant ben ik ontzettend warm opgevangen door actieve buurtbewoners en mijn nieuwe collega’s. Aan de

KORT Onze volgende Eigenwijkspagina’s in De Westerpost verschijnen op 27 januari. U kunt ons blijven volgen op social media. Op de hoogte blijven? Abonneer u op het youtubekanaal (www.youtube.com/ nieuwwesttv) en like ons op Facebook en Instagram.

Dag van de Mantelzorg Op 10 november konden mantelzorgers op verschillende locaties van Eigenwijks een verwenpakketje ophalen. Er werden in totaal 250 pakketjes opgehaald. Het leverde bijzondere, mooie en soms emotionele gesprekjes op met de mantelzorgers. Op onze facebookpagina Nieuw-West TV vindt u een korte impressie van de Dag van de Mantelzorgdag.

De Eigenzinnig is er weer!

andere kant zie ik ook de bittere invloed van het coronavirus op de wijken. Veel gezondheid en ontzettend veel steun toegewenst aan iedereen die –op welke wijze dan ook- getroffen is door het coronavirus. Heeft u vragen of ideeën voor uw buurt? Dan kunt u mij bereiken door te mailen naar: elsbeth@ eigenwijks.nl. Bent u ook actief op social media en vindt u het leuk me te volgen? Op Facebook en Instagram kunt u me vinden door te zoeken op: ‘Elsbeth Eigenwijks’. Hartelijke groet, Elsbeth Francisca Opbouwwerker

Gastvrij zijn voor iedereen is een vak en voor velen een roeping. Zo valt te lezen in de interviews met een aantal van de 60 vaste vrijwilligers die aan het woord komen in deze Eigenzinnig. U kunt een Eigenzinnig ophalen bij de balie van één van onze locaties. Voor de adressen kunt u bellen naar 020 346 06 70 of mailen naar info@eigenwijks.nl. Op www.eigenwijks.nl vindt u de digitale versie.

Welkom Sinterklaas! Woon je in Geuzenveld? Dan kan je gratis je schoen komen zetten in het PlusPunt (Albardakade 5). Bel voor meer informatie naar 020 611 20 83.

Koken voor de buurt in Slotermeer Op verschillende plekken in Slotermeer zetten bewoners zich in voor hun buurtgenoten die door de coronacrisis niet rond kunnen komen, door wekelijks (bijna) gratis maaltijden te verstrekken. Veel van deze activiteiten blijven onbekend omdat de gulle gevers en de ontvangers dit in stilte doen. Ondanks dat willen we toch een aantal bij ons bekende initiatieven noemen omdat deze helden van Slotermeer voor veel buurtbewoners onmisbaar zijn. Shilan kookt wekelijks in de keuken van De Honingraat een buurtmaaltijd voor buurtbewoners die dit nodig hebben. Shilan heeft een tijd vanuit

huis maaltijden verzorgd toen De Honingraat dicht moest vanwege de eerste coronagolf. De Buurtkeuken onder leiding van René in de Lodewijk van Deysselstraat heeft een weggeefplek voor overgebleven en gedoneerde groente en fruit producten waar veel buurtbewoners dankbaar gebruik van maken. Ook bezorgt René met zijn team van vrijwilligers heerlijke soep en brood bij buurtgenoten die dit nodig hebben. Peik van bakkerij ‘De Eenvoud’ bakt gratis brood, geholpen door de studenten van organisatie ‘VoorUit’. Wati kookte tot voor kort in buurthuiskamer De Buurtslager maar nu deze door de renovatie van de buurt tijdelijk dicht is, kookt ze

vanuit huis voor de buurt. Tulay brengt onvermoeibaar iedere week 50 maaltijden bij buurtbewoners die dit hard nodig hebben. Rachida kookt wekelijks heel veel maaltijden voor buurtbewoners die het nodig hebben. Marcel kookt vanuit huis voor bezoekers van buurthuiskamer Tante Ali. Hulde voor deze helden van Slotermeer. Sibbele Wignand Opbouwwerker


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 14

Win het boek: Metro Oostlijn Amsterdam tussen 2009 en 2019 AMSTERDAM – Het renoveren van de metro Oostlijn in Amsterdam tussen 2009 en 2019 is prachtig in woord en beeld

gebracht in het boek Metro Oostlijn Amsterdam neemt de lezer mee op een reis langs de prijswinnende renovatie van

■■ Het boek De Metro Oostlijn vertelt over de historie tot en met

toekomst, van tekening tot productie en van schets tot werkelijkheid. (FOTO’S: DIGIDAAN)

de Metro Oostlijn: van historie tot toekomst, van visie tot strategie, van tekening tot productie en van schets tot werkelijkheid. Lezers van Westerpost maken kans op een gratis exemplaar, beschikbaar gesteld door de uitgever.De Amsterdamse Metro Oostlijn is aan een nieuw leven begonnen. Een serie van vijf ondergrondse en elf bovengrondse metrostations werd tussen 2009 en 2019 ingrijpend gerenoveerd tot een metrolijn die de Nederlandse hoofdstad waardig is: overzichtelijk, comfortabel en modern, met oog voor historische kwa-

liteiten. Voor deze droomopdracht bundelden architectenbureau GROUP A en strategisch ontwerpbureau Fabrique hun krachten. Daarvoor namen zij de oorspronkelijke brutalistische architectuur als uitgangspunt en maakten ze tegelijk op intelligente wijze gebruik van het seriematige karakter van de metro als samenhangend systeem. Meubilair, verlichting, reclame en bewegwijzering zijn systematisch aangepakt en bouwkundige ingrepen brachten de routing, veiligheid en uitstraling naar een nieuwe, hogere standaard.

■■ Eèn van de mooie foto’s in het boek.

Speciaal voor lezers van Westerpost geeft de Lecturis twee boeken weg. Wie daarvoor in aanmerking wil komen kan

een mailtje sturen naar: redactie@westerpost.nl, o.v.v. naam en adres. De winnaars krijgen het boek thuis gestuurd.

Wabo en Waterwet, beschikkingen De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat zij beschikkingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) heeft afgegeven. Argent Energy Netherlands Holding B.V. heeft voor de inrichting gelegen aan Hornweg 61 te Amsterdam twee vergunningaanvragen ingediend. In het kader van de coördinatieregeling zoals genoemd in art. 3.16 van de Wabo doorlopen beide aanvragen gezamenlijk de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De beschikking ingevolge de Wabo betreft het verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (revisievergunning) (aspect milieu). Daarnaast betreft de beschikking het bouwen van een aantal bouwwerken (aspect bouw) en het vaststellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, met betrekking tot de onderwerpen lucht, afvalwaterstromen en bodem. De beschikking ingevolge de Wtw betreft het verlenen van een nieuwe Watervergunning voor het lozen van afvalwater op rijkswater. Het betreft een inrichting voor het produceren van biobrandstoffen uit plantaardige en dierlijke afvalstoffen. Zaaknummer: 9091845 Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikkingen. De beschikkingen zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde ontwerpen. Inzage De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: - provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440); - Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem (alleen op afspraak, telefoon 0621167116); - stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente, provincie of Rijkswaterstaat over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Beroep Als u belanghebbende bent bij de besluiten, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/ kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 15

Mediagroep iagroep Amsterdam Am sterdam Bereik heel Amsterdam tegelijk met de edities van MGA! Wilt u ook In elf speciaal geselecteerde weken in 2020 komen alle edities gelijk uit!

Wiltuuook ook zichtbaar zijn in Wilt zichtbaarzijn zijnin in zichtbaar 287.800 287.800 exemplaren? 287.800 exemplaren? exemplaren?

Reserveer nu uw campagne bij Mediagroep Amsterdam! Zo komt uw advertentie eenvoudig in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk zichtbaar in 287.000 exemplaren in de maanden: januari (week 4), februari (week 8), maart (week 12), april (week 17), mei (week 22), juni (week 26), augustus (week 35), september (week 40), oktober (week 44), november (week 48) en december (week 51). Voor de exacte data van de verschillende edities kunt u contact opnemen met uw media-adviseur.

Amsterdammers kiezen voor Mediagroep Amsterdam Amsterdammers kiezen kiezen voor voor Mediagroep Mediagroep Amsterdam Amsterdam Amsterdammers Nieuws uit Amsterdam West lees je alleen in deze wekelijkse uitgave. West Lokaallees nieuws overinde lezers Nieuws uit Amsterdam je alleen Nieuws uit Amsterdam West lees je alleen in en ondernemers uit stadsdeel, wijk en buurt. deze wekelijkse uitgave. Lokaal nieuws over de lezers deze wekelijkse uitgave. Lokaal nieuws over de lezers en ondernemers uit stadsdeel, wijk en buurt. en ondernemers uit stadsdeel, wijk en buurt.

Kwaliteitskrant in Oost met maandelijks aandacht voor nieuws, politiek, wonen en interviews met bekende, Kwaliteitskrant in Oost met maandelijks aandacht Kwaliteitskrant in Oost met maandelijks aandacht opvallende mensen en interessante bedrijven.met bekende, voor nieuws, politiek, wonen en interviews voor nieuws, politiek, wonen en interviews met bekende, opvallende mensen en interessante bedrijven. opvallende mensen en interessante bedrijven.

Deze uitgave staat bekend om de sterke redactionele invulling in de regio Zuidoost. Nieuws, Deze uitgave staat Amsterdam bekend om de sterke redactionele Deze uitgave staat bekend om de sterke redactionele informatie ende entertainment uit deZuidoost. directe omgeving. invulling in regio Amsterdam Nieuws, invulling in de regio Amsterdam Zuidoost. Nieuws, informatie en entertainment uit de directe omgeving. informatie en entertainment uit de directe omgeving.

Uitgave in Amsterdam Zuid gericht op het lokale nieuws en verhalen van lezers enZuid ondernemers het stadsdeel. Uitgave in Amsterdam gericht op in het lokale nieuws Uitgave in Amsterdam Zuid gericht op het lokale nieuws Lezen wat er speelt in stadsdeel en wijk doe je in ZUID. en verhalen van lezers en ondernemers in het stadsdeel. en verhalen van lezers en ondernemers in het stadsdeel. Lezen wat er speelt in stadsdeel en wijk doe je in ZUID. Lezen wat er speelt in stadsdeel en wijk doe je in ZUID.

Deze wekelijkse uitgave staat bekend om de lokale evenementen en specials stadsdeel. Deze wekelijkse uitgave over staat het bekend om de lokale Deze wekelijkse uitgave staat bekend om Informatie waarnaar de lezers zoek zijn.de lokale evenementen en specials overophet stadsdeel. evenementen en specials over het stadsdeel. Informatie waarnaar de lezers op zoek zijn. Informatie waarnaar de lezers op zoek zijn.

Bekend om de sterke redactionele invulling in de regio Oostzaan en de Landsmeer. Nieuws, informatie ende regio Bekend om sterke redactionele invulling in Bekend om de sterke redactionele invulling in dedeze regioeditie. entertainment uit de directeNieuws, omgeving lees je in Oostzaan en Landsmeer. informatie en Oostzaan en Landsmeer. Nieuws, informatie en entertainment uit de directe omgeving lees je in deze editie. entertainment uit de directe omgeving lees je in deze editie.

Let op: De edities Noord-Amsterdams Nieuwsblad, Kompas en Westerpost komen wekelijks uit, Let op: De edities Nieuwsblad, Westerpost komenuit. wekelijks uit, Bijlmer & Noord-Amsterdams Meer elke even week en De BrugKompas en ZUID!enkomen elke maand Let op: De edities Noord-Amsterdams Nieuwsblad, Kompas en Westerpost komen wekelijks uit, Bijlmer & Meer elke even week en De Brug en ZUID! komen elke maand uit. Bijlmer & Meer elke even week en De Brug en ZUID! komen elke maand uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lourens: 06-40702192, jeroenlourens@rodi.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lourens: 06-40702192, jeroenlourens@rodi.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lourens: 06-40702192, jeroenlourens@rodi.nl


25 NOVEMBER 2020 • PAGINA 16

WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 16

Is uw stoel of bank doorgezakt

Dezeopnieuw kunnen wij vullen, opnieuw vullen, en dan hetweer weer jaDeze kunnen wij en dan kankan het ren mee. Leer dat versleten is kunnen wij laten herleven. jaren mee. dat HetLeer reinigen vanversleten uw meubelsis of kunnen alle anderewij meubel werkzaamheden. Bel voor eenvan vrijblijvende afspraak bij laten herleven. Het reinigen uw meubels ofu thuis. Of kijk op onze website www.tmeubeltje.nl alle andere meubel werkzaamheden. Deze kunnen wij opnieuw vullen, en dan kan het weer jaBel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. ren mee. Leer dat versleten is kunnen wij laten herleven. 06 307 372 07 Of kijk op onze Het website www.tmeubeltje.nl meubels of alle andere meubel werk-COMPUTER - TAAL - LEREN Deze kunnen wij opnieuw vullen, enreinigen dan kanvan het uw weer jazaamheden. Bel herleven. voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. ren mee. Leer dat versleten is kunnen wij laten op onze website Het reinigen van uw meubels ofOf allekijk andere meubel werk- www.tmeubeltje.nl zaamheden. Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. Of kijk op onze website www.tmeubeltje.nl 06 307 372 07

Is uw stoel of bank doorgezakt oel of bank doorgezakt

vacature vizier

MOEITE MET ONLINE JE WEG VINDEN?

06 307 372 07

GEZOCHT!

Wij zoeken een zeer ervaren werkster voor een groot nieuw huis voor minimaal 2 dagen per week, waaronder zaterdag, liefst meer. Een flexibele vrouw met verstand van zaken. Er worden goede voorwaarden geboden. Graag reactie met foto sturen naar patonh11@gmail.com

Cybersoek helpt! Digitale belmaatjes Waar: (video)bellen of afspreken Wanneer: per direct Of Wekelijkse groepsles Waar: Daadkr8, President Allendelaan 719 Wanneer: start dec/jan, verschillende dagdelen mogelijk 2 uur per week / 12 weken / persoonlijke begeleiding in verschillende talen / gratis Samen kijken we wat jij nodig hebt! Iets voor jou of iemand die je kent? Geef je op bij Josette: 06-48718270 Email: josette@cybersoek.nl

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

Zet jij altijd een stapje extra voor de klant?

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Word dan

Het betreft een vergunning voor het verplaatsen van het lozingspunt van het hemelwaterriool, van de onbenoemde sloot langs de Oceanenweg aan de noordkant van het terrein naar de onbenoemde sloot langs de Oceanenweg aan de oostkant van het terrein. Datum besluit: 17 november 2020 Aanvrager: PPG Coatings Nederland B.V. Locatie: Oceanenweg 2, Amsterdam Zaaknummer: 9857142 Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket. odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Media Adviseur in regio Haarlem!

Bekijk alle informatie over deze vacature op www.rodimedia.nl of scan de QR code

Vogelgriep in de lucht AMSTERDAM – Helaas, het zit weer in de lucht: de vogelgriep. In en rond de stad zijn zieke en dode vogels gespot met de verschijnselen. Om in de gaten te houden hoe het virus zich verspreidt en de kleine kans te voorkómen dat het virus overspringt naar andere dieren of mensen, vraagt de gemeente Amsterdam bij het zien van een of meerdere zieke of dode vogels om deze niet aan te raken, maar de Dierenambulance te bellen.

BEL DIERENAMBULANCE Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

SCAN MIJ

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die zich in eerste instantie verspreidt onder kippen en andere vogels die door mensen worden gehouden. Maar ook ‘wilde’ vogels lopen gevaar en zijn een besmettingshaard. De kans dat mens, hond of kat besmet raken met het virus, is heel klein. Voor de zekerheid toch een paar tips. De belangrijkste: raak zieke of dode vogels niet aan. Wie in een park een of meer suffige

■ (FOTO: PIXABAY.COM)

en trillerige vogels ziet, of vogels in het water continu kleine rondjes ziet zwemmen, dan is de kans groot dat ze de vogelgriep hebben. Omdat ze erg verzwakt zijn, vluchten ze ook niet voor mensen. Raak ze niet aan maar bel de Dierenambulance. Die is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 020-6262121. Zij komen de dieren ophalen en zorgen ervoor dat de melding bij de juiste instanties terechtkomt, zodat die het ziekteverloop in de gaten kunnen houden.

Vermijd contact met wilde besmette vogels zoveel mogelijk. Houd kinderen uit de buurt van zieke of dode vogels. Houd honden in parken en groengebieden zoveel mogelijk aan de lijn. Houd katten zoveel mogelijk binnen. In heel Nederland moeten bedrijven hun vogels binnen houden. Mensen die duiven, kippen of siervogels houden, moeten zorgen dat de dieren niet in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep. Dit geldt ook voor kinderboerderijen.


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 17

Wil jij Auping helpen om de

wereld

uit te rusten?

Goodnight Slaapkamers Auping Studio Cruquius Auping Store Buitenveldert

Verkoopadviseur (m/v) Wil jij Auping helpen om de wereld uit te rusten? Ben je een enthousiaste, warme en authentieke persoonlijkheid die weet hoe je een klik met mensen maakt? Ben je een kei in het stellen van de juiste vragen om zo tot een passende slaapoplossing te komen? En zit gastvrijheid in je DNA en voel je tegelijkertijd haarfijn aan wat iemand nodig heeft om tot een order te komen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat bieden wij? • Een afwisselende functie binnen een enthousiast en betrokken team • Een goed salaris • Uitstekende arbeidsvoorwaarden • Ruimte om te leren en te groeien via de Auping Academy Sollicitatie@goodnight.nl t.a.v. dhr. F. van Kampen

7/7 OPEN!

Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius 023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl Auping Store Buitenveldert A .J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

Altijd Goedemorgen

*Vraag naar de ac tievoor waarden in de winkel


HET GROTE

WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 18

27 24

23

25

26 28

54

55

58

56

57

29 30

Wat heb je nodig?

31

- 1 DOBBELSTEEN - PIONNEN - BAKJE MET PEPERNOTEN - QUIZ- EN OPDRACHTKAARTEN

59

32

60

Kijk voor de uitleg en de quiz- en opdrachtkaarten op de volgende pagina.

33

61

Finish

62

34 35

37

38

39

40

1

2

3

4

36

START

VUURWERK

PARTSNL AMSTERDAM BURG. DE VLUGTLAAN 29-31 AMSTERDAM NIEUW WEST 020 6131301

CATEGORIE 1

PARTSNLVUURWERK.NL

BEKIJK HET COMPLETE ASSORTIMENT ONLINE EN BESTEL DIRECT BEPAAL ZELF UW AFHAALMOMENT, OF DIRECT UW KEUZE MAKEN IN DE WINKEL EN MEENEMEN


PEPERNOTENel

WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 19

Bestel tijdig voor Sinterklaas

13 OLIEBOLLEN HALEN 10 BETALEN

18

20

19

17

21

52

53

16

51

22

Prijsvraag

49

13

47

14

48

12

46

44 10

43

11

45 42

Osdorperban 126 - 128 Amsterdam tel.: 020-619 03 14 info@banketbakkerij-roetman.nl Ruime parkeergelegenheid ”Gratis”

15

50

Weet jij alle quizkaarten juist te beantwoorden? Vul de antwoorden vóór 5 december in op Rodi.nl en maak kans op een prachtige Sharp Ultra HD Smart Led TV en vele andere mooie prijzen!

41

Bij inlevering van deze advertentie Oliebollen Plein ‘40-‘45

Boeren voor Buren

Speciaal voor de aankomende feestdagen: 20% korting op al onze pakketten!

WE HEBBEN VERSCHILLENDE PAKKETTEN:

• 16 kilo van € 14,95 • 10 kilo van € 9,95 • 5 kilo van € 4,95

voor € 11,95 voor € 7,95 voor € 3,95

De vaste inhoud (Aardappelen, uien, peen, peren, pompoen, appels) wordt gecombineerd met een aantal seizoensgroenten.

VOEG EEN SEIZOENSPECIAL MET 6 EXTRA SEIZOENSGROENTEN (3,5 KG) VOOR € 4,65 VOOR 3,65 TOE AAN JE PAKKET.

NERGENS GOEDKOPER EN VERSER! - DUURZAAM GETEELD, - ALLEEN GEZONDE PRODUCTEN, VOL MET NUTRIËNTEN.

5

6

7

9

8

Bestellen: www.boerenvoorburen.nl/bestellen Haal jouw pakket op in: Amsterdam Nieuw-West: Daadkr8, President Allendelaan 719 Amsterdam Nieuw-West: Basisschool ‘t Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2 Op zaterdag 5 december tussen 9:00 en 13:00 uur. Neem zelf een grote tas mee voor het vervoer van je pakket!

BLACK FRIDAY SALE maandag 23 november t/m zaterdag 28 november Waanzinnige lekkere GIMBER (gember drank) is een heerlijke combinatie met onze CRUNCHY GEMBER GRANOLA.

+

Beter kan je dag niet beginnen!

Zaterdag 28 november Zuidermrkt Jacob Obrechtstraat

WWW.KITCHENFREAKS.NL

VOOR FANTASTISCHE HANDIGE CADEAUS MOET JE BIJ VAN BEEM ZIJN! Bijvoorbeeld deze handige Bosch bitset Voor maar

10% korting 20% korting

bij aankoop van een nieuwe slaapbank of bedkast op geselecteerde showroommodellen

BEZOEK ONZE SHOWROOM MET 50 SLAAPBANKEN EN 20 BEDKASTEN i.v.m. het Corona virus werken wij op afspraak. Plan uw afspraak gemakkelijk online in via onze website of bel ons.

e 9,

95

Middenweg 109-113a 020 6631161 www.slaapbanken.nl

Van Beem IJzerwaren Badhoevelaan 119, Badhoevedorp Tel: 020 659 3993

De banketbakker van Osdorp

Vers en lekker!

Sp

banketbakkerij – chocolaterie – patisserie


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 20

Oliebollenkraam Osdorp Bij inlevering van deze advertentie:

Oudejaarsloten kopen? Natuurlijk bij Cigo van Vuure

(al eerder viel hier 14,1 miljoen) Vanaf 10 december loten ook online bij ons te koop

10 oliebollen of krentenbollen Voor

€ 5,00

Deze actie is geldig tot 4 december

Samenspelen en combinaties mogelijk bij het nummer 1 verkooppunt van Nederland Speel mee met onze Boulevard samenspellen voor oudejaarsloten

NIU UQI GT PRO

De NIU UQi GT Pro is het nieuwe model uit de NIU U-serie elektrische scooters. 45 km

Combineren is mogelijk!

AKTIE S: 100 HELE LOTEN met 100 personen voor € 30,00 AKTIE M: 100 HELE LOTEN met 25 personen voor € 120,00 100 HALVE LOTEN met 25 personen voor € 60,00 AKTIE L: 100 HELE LOTEN met 10 personen voor € 300,00 100 HALVE LOTEN met 10 personen voor € 150,00

electrische scooters

Akerpoort (voor de Media Markt)

Rijklaar prijs: € 2.699,00

www.firmavanlaar.nl Telefoon 020 - 619 98 96

van Vuure

Pieter Calandlaan 120, Amsterdam

Osdorpplein 630

PRACHTIGE SINTERKLAAS CADEAU’S Chupa Chups kinderfiets 18 of 20 inch Volare Lovely Stars kinderfiets 16 inch

ZORG DAT UW AUTO WINTERKLAAR IS.

DENK AAN UW BANDENWISSEL MAAK NU EEN AFSPRAAK!

GARAGE RENE SINGER

Tornado Royal Bugatti kinderfiets Spatborden kettingkast 20 inch

Schade, APK en bandenservice

Melbournestraat 18, Lijnden Tel.: 020 - 449 0990 / 06 - 2252 4384 www.renesinger.nl waalilitteeitit! ! k p w o k t p r o t a r ja AAl l4309 jaa

Tel. 020 - 619 19 87 info@slagerijvandenban.nl www.slagerijvandenban.nl Tussen Meer 337 Amsterdam-Osdorp

ONZE SINTERKLAAS “De ingezonden Rookworst van SPECIALITEITEN Slagerij van den Ban is tijdens de 45e vakwedstrijd Arnhem Rookworst bekroond met goud”!

ONZE MET

GOUD

BEKROONDE ROOKWORST Saucijzen staaf Saucijzen letter Spekkoek pandang Spekkoek naturel Spekkoek chocolade

NU 1+1 GRATIS

Peperkoek - honing paté

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

Volare Cool Rider kinder bmx 18 inch

Kom langs bij onze winkel in Pieter Calandlaan 244k • 1069 KV Amsterdam/Osdorp

g e l t i U

U kunt ook zo bellen 020 422 71 60

Knip de quiz- en opdracht opdrachtkaarten uit. Schud deze door elkaar en leg de kaarten op een stapel met de achterkant naar boven. Doe de pepernoten in een bakje. De jongste begint. Als je aan de beurt bent gooi je met de dobbelsteen en ga je zoveel vakjes vooruit als je hebt gegooid. - Kom je op een vak met pepernoten? Pak zoveel pepernoten als er op het vakje staan. Bewaar de pepernoten goed! - Kom je op een vakje met een plaatje? Pak een quiz- of opdrachtkaart van de stapel. Weet je het antwoord niet of wil je de opdracht niet doen? Lever drie pepernoten in! - Kom je op het vak waar al een pion staat? Je medespeler moet terug naar start of levert 5 pepernoten in. - Wanneer je als eerste op het vakje ‘Finish’ komt, dan win je het spel. Heb je teveel ogen gegooid? Ga dan achteruit. Let op: Om te kunnen winnen heb je minimaal tien pepernoten nodig. Heb je minder dan tien pepernoten? Ga dan terug naar vakje 40. Weet jijJ alle quizkaarten juist te beantwoorden? Vul de antwoorden vóór .. december in op Rodi.nl!

Hoe heet het paard van sinterklaas?

Waar woont sinterklaas?

Vul de oplossing in op Rodi.nl en win!

Vul de oplossing in op Rodi.nl en win!

Maak het liedje af: hoor de wind waait door...

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is...

Vul de oplossing in op Rodi.nl en win!

Vul de oplossing in op Rodi.nl en win!

a. Ozosnel b. Amerigo c. Witje

a. De bomen b. De straten c. De bossen

Eet een pepernoot van de persoon links van je

a. Turkije b. Nederland c. Spanje

a. De roe b. De zak c. De staf

Ga 3 vakjes vooruit


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 21

Ruim 50%

korting!

Koffer nr. 600E

Gereedschapskoffer met een groot vak, inlegtray, inleg assortimentsdoos en twee uitneembare assortimentsdozen op de deksel. Met handig sluitsysteem Afmeting 600x305x295 mm

DE MOOISTE CADEAUS VIND JE BIJ ENORM

58,19

De december feestmaand zal dit jaar anders gevierd worden dan anders. Helaas kunnen we niet met de hele familie of vriendengroep gezellig bij elkaar komen. Reden te meer om er een gezellige tijd van te maken en eens extra uit te pakken met mooie cadeaus van Enorrm!

ZING: Zie ginds komt de stoomboot

ZING: Daar wordt aan de deur geklopt

Zing je favoriete sinterklaas liedje

Teken de mijter van sinterklaas

Teken de stoomboot

Aantal Aantal

Omschrijf een cadeau van je verlanglijstje. Als je medespelers het raden mag je 5 stappen vooruit.

27,50

Bestellijst Bestellijst Sinterklaas Sinterklaas 2020 2020 Roomboter speculaaspop 250 gr. Roomboterspeculaaspop speculaaspop250 250gr. gr. Roomboter met amandelen Roomboter speculaaspop 250 gr. met amandelen Kruidnoten Kruidnoten Chocoladeletter Chocoladeletter Speculaasstaaf Speculaasstaaf Roomboter amandelletter Roomboteramandelstaaf amandelletter Roomboter Roomboter amandelstaaf Saucijzenletter Saucijzenletter Saucijzenstaaf Saucijzenstaaf Sint taartje Sint taartje Klein speculaas Klein speculaas Speculaasbrokken Speculaasbrokken

Prijs

¤ Prijs 4,30 ¤ 4,30 ¤ 5,10 ¤ 5,10 ¤ 2,50 2,50 ¤¤ 8,95 ¤ 8,95 ¤ 5,10 ¤ 5,10 ¤ 9,95 9,95 ¤¤ 5,10 5,10 ¤¤ 9,95 ¤ 9,95 ¤ 5,10 ¤ 5,10 ¤ 15,95 ¤¤ 15,95 4,30 4,30 ¤¤ 4,30 ¤ 4,30

Overig Overig

Praat tot de volgende beurt als sinterklaas

Ga terug naar start

Ga in galop naar vakje 43

Naam Naam Tel. nr. Tel. nr.

Datum Datum Ja/Nee Betaald Betaald Ja/Nee

Namens Erwin van Nieuwburg,De Echte Bakker en Namensker Erwin van Nieuwbur De Echte Bakker en medewer s wensen wij u eeng,fijne jaarwisseling! medewerkers wensen wij u een fijne jaarwisseling!

Erwin van Nieuwburg Erwin van Nieuwburg De Echte Bakker De Echte Bakker

Geef twee pepernoten aan de persoon rechts van je

Ga 10 vakjes terug

Ga 5 vakjes terug

Essenlaan 97, tel. (020) 497 43 63, Zwanenburg Dennenlaan 65,tel. tel.(020) (020)497 49743 3063, 37,Zwanenburg Zwanenburg Essenlaan 97, Sloterweg 16a,65, tel.tel. (020) 659 2530 38,37, Badhoevedorp Dennenlaan (020) 497 Zwanenburg E-mail: nieuwburg@echtebakker.nl Sloterweg 16a, tel. (020) 659 25 38, Badhoevedorp E-mail: nieuwburg@echtebakker.nl


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 22

Geen geld? Ik werd gebeld door een kennis, Ben. Zijn moeder (89) was overleden aan de gevolgen van Corona. Ze mochten de laatste weken alleen nog maar contact hebben via de telefoon en beeldbellen met de verpleging. Wat verdrietig als je moeder zo ziek is en je fysiek niet bij haar mag zijn. We zouden de volgende dag de uitvaart bespreken en ik wees Ben op de informatie op onze website. Daar is veel digitaal beschikbaar gemaakt, zodat nabestaanden bijvoorbeeld alvast onze rouwkaarten- en kistencollectie kunnen bekijken.

Weinig geld? Je kunt korting op je zorgverzekering krijgen. De gemeente Amsterdam biedt samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering aan voor alle Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. Of je nu werkt of niet.

Bel ons op: 020 252 6061 We zijn bereikbaar op: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur. En van 14.00 tot 17.30 uur. Vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur. We helpen met vragen over de zorgverzekering. Denk aan: ͕ ͕ ͕ ͕ ͕

Kom ik in aanmerking? Krijg ik gratis een aanvullende verzekering? Welke vergoedingen bieden de aanvullende verzekeringen? Hoe werkt gespreid betalen eigen risico? Hoe kan de gemeente mij helpen bij het aanvragen?

En zo zat ik een dag later om tafel met Ben en zijn zus Sandy. Tijdens het gesprek voelde ik dat er iets in de lucht hing en ik stelde dan ook de vraag: “Ik heb het gevoel dat er wat aan de hand is. Kan ik daar iets in betekenen?”

“Nou Alexander,” zei Ben met het schaamrood op de kaken, “eigenlijk heeft mama niet genoeg geld voor een begrafenis…” “Wat niets is voor mama,” voegde Sandy daar nog aan toe, “want die heeft altijd alles goed geregeld, zodat wij ons geen zorgen hoeven te maken.” Ik pakte de documentatie van hun moeder. “Ben en Sandy, ruim zes jaar geleden is jullie moeder bij ons geweest en heeft zij haar uitvaart al besproken. Dit zijn haar persoonlijke wensen en daarnaast heeft zij een bedrag gestort in het depositofonds. Het saldo is ruimschoots toereikend, omdat het deposito rentedragend is. Een zucht van verlichting ging door de kamer. “Zie je wel,” zei Ben, “dát is nou mama. Alles netjes geregeld!” De woorden ‘netjes geregeld’ stonden ook in het gedicht op de kaart. Alleen Ben, Sandy en ik kenden de diepere betekenis ervan.

Inloopspreekuur Elke eerste woensdag van de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00 uur inloopspreekuur. Loop gerust binnen voor informatie over wat er komt kijken bij het regelen van een uitvaart. De koffie staat klaar! • 023 - 563 35 44 • Dunweg.nl

Alexander van der Pijl Dunweg Uitvaartzorg Natuurbegraafplaats Geestmerloo

WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL

In- verkoop en onderhoud WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL merken nieuw en gebruikt In- verkoop enAlle onderhoud Inverkoop onderhoud Inverkoop enen onderhoud Alle merken nieuw en gebruikt JDM + Canta Alle merken nieuw en gebruikt Alle merken nieuw enCity gebruikt

JDM City +JDM CantaCity + Canta JDM Zuiderakerweg City + Canta 22 B, Amsterdam

Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam Zuiderakerweg 22 Amsterdam B, Amsterdam Tel: 06-24234788 / 020-6190291 Zuiderakerweg 22 B, Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

EERLIJKE APK € 48,50

colofon

Zet een ‘zettertje’

Redactie: 020-6196000 redactie@westerpost.nl www.westerpost.nl Termijn van inzending: Redactie dinsdag 11.00 uur Advertenties dinsdag 12.00 uur Uitgever: Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-333311 advies@rodi.nl www.rodimedia.nl Druk: Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen 020-3980808 rotatiedruk@rodi.nl

Nieuw-West

Westerpost Een rubrieksadvertentie plaatsen is nu heel eenvoudig via

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL

WWW.ZETTERTJES.NL Hoe kunt u aanleveren: • Maandag vóór 12.00 uur. Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze automatisch in de eerstopvolgende editie geplaatst. • Eenvoudig via zettertjes.nl (betaling via Ideal) Prijzen zijn inclusief BTW. Brief onder nummer € 7,- toeslag. Erotiek zetters worden berekend volgens het mm tarief.

Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Rodi Media bv is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van zetters. In geval van twijfel beslist de uitgever.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Gratis huis-aan-huis op woensdag in: Geuzenveld, Slotermeer, Bos & Lommer, Slotervaart, Overtoomseveld, Nieuw Sloten, Osdorp (incl. De Aker), Map, Sloten, Badhoevedorp, Lijnden, Zwanenburg en Halfweg.

Verspreiding: Rodi Verspreiding Keplerstraat 16 1704 SJ Heerhugowaard Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-331020 Bezorgklachten www.westerpost.nl/bezorgklachten/ Verspreidingsgebied: 82.200 Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Meer informatie: www.rodimedia.nl

Volg altijd en overal het laatste nieuws in je gemeente op rodi.nl

tuinartikelen onderhoud

Bel voor een afspraak 020 2357809 www.auto24uurservice.nl

Winterklaar en bladerenvrij maken van tuin en dakgoten 06-83850263

Geen stuntprijzen, schimmige voorwaarden of onverwachte kosten!

onderhoud/reparatie

Keuringsstation Loogman

Een opdracht groot of klein klus timmer montage 06-20626378

Lutkemeerweg 220 Osdorp Mobiel 06-57614324

te koop gevraagd

alles voor uw huis Geen tijd om uw Houtenvloer te schuren of leggen, bel de Jong kwaliteits-vloeren. 0223-615517 06-51750662. Ook Verkoop vloeren.

auto’s Bel voor de beste prijs voor uw auto! Wij demonteren uw auto op een verantwoorde en vakkundige wijze. Direct contant geld en uw vrijwaring. U ontvangt altijd het afgesproken bedrag! ADB De Ooyevaar BV Gildenweg 33 0229-262182. bromfietsen/fietsen/motoren Gebruikte elektrische fietsen uitzoeken vanaf €500,met garantie. Merken o.a. Batavus,Gazelle,Sparta,Giant enz. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard www.edwingroen.nl Gebruikte fietsen keuze uit 250 stuks. Ook veel kinderfietsen v.af €50,-- Op alle fietsen 3 maanden garantie. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard 072-5716100

erotiek LIKAESCORT.NL 24u. 06-30078890 18-2763-APV_V Met meubelstoffeerwerk van Bob van Noord zit u weer goed. Tel: 020-6841736 www.bobvannoord.nl

Op de hoogte via rodi.nl

www.rodi.nl

Al 35 jaar een begrip! Voor tuinaanleg, onderhoud, sierbestrating en verwijdering van bomen e 14,50 per uur. Tel. 023-5332532 of 06-54912081

Diesel € 65,00

APK

Advertenties: 020-6196000 verkoop@westerpost.nl www.rodimedia.nl

Gedipl. Hovenier

Erik vraagt tk oud ijzer/metalen. Wordt opgehaald 06-54367626 Inkoop goud, sloop- goud, gouden munten/penningen. 072-5119982. Ma t/m zat. Postzegelhandel Alexander, Koorstr.14 Alkmaar fil. Hoorn, Gedempte Turfhaven 4 In-verkoop nieuw & tweedehands witgoed. Altijd de beste inruil deal! Evt. defect 06-30055815 /072-5620182 / 075-6414632 wouterswitgoed.nl

Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamh. Alles bespreekb. Vrijbl. Offerte 06-53442975. KvK

Promoot uw actie www.rodimedia.nl

Nieuws te melden over je regio? Tip de redactie! www.rodi.nl

HOVENIERSBEDRIJF DE ZONNEBLOEM Voor al uw tuinwerkzaamheden Telefoon: 06 391 49 826

Email: info@hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl www.hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl

UITVAARTVERZORGING

A. DE JONG 020 - 676.13.37

ruim 50 jaar advies vanuit ons familiebedrijf

www.uitvaartcentrum.amsterdam Rouwkamer Pancratius, Sloterweg 1186 LID VAN HET KEURMERK UITVAARTZORG

‘Uw wensen zijn ons uitgangspunt’

De Loos

uitvaartverzorging 020 497 2694 Altijd bereikbaar www.deloosuitvaartverzorging.nl


WEEK 48 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 23

HAARSCHERP DRUKWERK

Milieubewust en haarscherp drukwerk

Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude +31 20 3980808

ro t a t i e d r u k

Media

Rotatiedruk

Verspreiding

rotatiedruk@rodi.nl www.rodirotatiedruk.nl


Tussen Meer 64 • 1068 GC • Tel 020-610 44 52 info@linnenboom.nl • www.delinnenboom.nl

Profile for Westerpost

Westerpost 25 november 2020  

Speciaal forum gaat zich buigen over veiligheidsgevoel, Burgemeester Haarlemmermeer vertelt over topdrukte, Een schoner Plein ‘40-’45 met Ze...

Westerpost 25 november 2020  

Speciaal forum gaat zich buigen over veiligheidsgevoel, Burgemeester Haarlemmermeer vertelt over topdrukte, Een schoner Plein ‘40-’45 met Ze...

Advertisement