Fair: Magazine Oxfam-Wereldwinkels n°25 - mei 2018

Page 30

foto: Yel

OP DE KOFFIE

FAIR TRADE, GEWOON GEZOND VERSTAND Foto: Yel

Winkel je weleens bij e5 mode? Dan heb je er misschien al een Oxfam Fair Trade-koffieapparaat gespot? “Voor ons is het logisch om eerlijke koffie te schenken,” antwoordt CEO Alexander Talpe op de vraag waarom de kledingketen voor Oxfam kiest. Een gesprek over duurzaam ondernemen vanuit gezond verstand. ALEXANDER TALPE: “In elke vernieuwde e5winkel is er al een ‘Coffee Corner’, een rustpunt waar onze klanten even een koffietje kunnen drinken. Op termijn komt dit er in alle e5winkels. Met fairtradekoffie, dat spreekt voor zich.” FAIR: Waarom is dat zo logisch?

Ons motto is ‘mensen zich goed laten voelen in hun vel’. En dat gaat verder dan hen de juiste kleren aanbieden.

ALEXANDER TALPE: “Ons motto is ‘mensen zich goed laten voelen in hun vel’. En dat gaat verder dan hen de juiste kleren aanbieden. Een koffie, een babbel … dat hoort er ook bij. Plus: het gaat ook over de mensen die die kleren produceren. Zoals bij veel familiebedrijven zijn veel keuzes hier jaren geleden vanuit gezond verstand 30

FAIR

E5 EN OXFAMSOLIDARITEIT Elk jaar in september en maart zamelt e5 mode bijna een miljoen kledingstukken in voor OxfamSolidariteit. E5-klanten maken plaats in hun kleerkast en krijgen een korting op nieuwe kleren. In één beweging steunen ze projecten in het Zuiden. Want hun oude kledij wordt verkocht in de Oxfam-tweedehandswinkels.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.