Page 1

Lerarenkamer online Themamiddag: ICT als kans. Intersym EDM In een sterk in beweging zijnde omgeving, opereren wij in de markt als authentieke dienstverlener en de partner die maximaal inspeelt op relevante ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs. Acterend vanuit eigen kracht, kennis, expertise en ondernemerschap. Onze doelstelling is het realiseren van een duurzame groei en het ondersteunen van organisaties inzake onderwijs en ontwikkeling. Onze dienstverlening richt zich op:

- Organisatie en personeel

- Kwaliteitszorg - Pedagogiek en schoolklimaat - Methodiek &didactiek - Onderzoek - Leesproblemen en dyslexie - Speelplezier-Wereldspel Intersym EDM BV Weert 13 6222 PG Maastricht www.intersym.nl/edm Meer informatie? Marielle.vanrijn@intersym.nl

31(0)611886951

Heeft u een idee welke nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied voor het onderwijs afgelopen jaar zijn ontwikkeld? Wat zeggen u de termen: Web 2.0, linkedin, twitter, yurl, wiki, podcasten, videocast, google maps, elo etc? Citaat Kennisnet: “Het onderwijs kan tegenwoordig gebruik maken van tal van nieuwe technologieën, maar in de praktijk blijkt dat de vernieuwing beperkt blijft tot een selecte groep scholen of in testsettings. Op deze manier leidt technologische ontwikkeling niet echt tot didactische vernieuwing. Dit is een gemiste kans.”

Op deze themamiddag willen wij u informeren over de kansen die u in handen heeft en u inspireren de mogelijkheden van ICT beter te benutten in uw onderwijs. Dit doen we door:  Inspirerende presentaties die dicht bij de onderwijspraktijk staan.  Workshops aan te bieden waar u zelf een keuze uit kunt maken  Vervolgmiddagen te organiseren.


Lerarenkamer online Thema middag: ICT als kans. Intersym EDM

Datum: 10 november 2010

Programma 13:15uur ontvangst met koffie 13:30uur 1 is denken, 2 is doen. Marcel de Leeuwe en Sanne Kuyt 14:00uur workshopronde 1 15:15uur pauze 15:30uur workshopronde 2 17:15uur afsluiting

Voor wie? Directeuren, ICT-ers en leerkrachten basisonderwijs.

Intersym EDM BV Weert 13 6222 PG Maastricht www.intersym.nl/edm Meer informatie? marielle.vanrijn@intersym.nl 31(0)611886951

Locatie: Open Universiteit: Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Kosten: â‚Ź125 pp. Opgeven via website: www.intersym.nl/edm Geef 3 voorkeuren aan van de workshops die u wilt volgen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Schrijf u in voor 1 september 2010 (max. 85 deelnemers) *Bij te weinig aanmeldingen wordt deze middag afgelast.


Keuzemogelijkheden workshops

Workshop 1: Verhalen blijven plakken

Marcel de Leeuwe:

Verhalen zijn een krachtig didactisch instrument waarmee kinderen in beweging worden gebracht. In deze workshop leert u hoe u met behulp van ICT verhalen kunt (laten) vertellen en een erg krachtig leerervaring kunt creëren. De techniek en multimedia zorgen voor een didactisch resultaat.

Marcel werkt voor Stoas als e-Learning specialist, heeft zijn eigen bedrijfje en edublog Leerbeleving, is redacteur van e-Learning.nl en begeleidt online didactische trainingen voor SeniorWeb. Als Apple Distinguished Educator (ADE) realiseert Marcel creatieve en innovatieve ICT concepten in het reguliere onderwijs.

Door: Marcel de Leeuwe

Workshop 2: Op stap met de wijzen

Sanne Kuyt:

Een voorbeeld van een lessenserie voor het PO met media als uitgangspunt. We gaan op zoek naar het geheim van de geleerden Darwin, Zamenhof, Einstein enz.

Sanne is al 10 jaar basisschoolleerkracht in groep 7 op zowel achterstandsscholen als in wijken met hoogopgeleide ouders en ben ook ICT coördinator. Voor hem is de vertaling van de digitale wereld naar de werkvloer het meest belangrijk. Hij probeert zo goed mogelijk de vertaalslag te maken naar het onderwijs. Op mijn school maar ook met MediaGenius.

Door: Sanne Kuyt

Workshop 3: Veranderen is ruilen

Dieter Möckelmann

Hoe kan je ICT de klas in krijgen, hoe stuur je op gedrag? De rol van ICT-er wordt besproken; er wordt ingezet op zijn rol van coördinator en niet op systeembeheer.

Dieter heeft acht jaar voor de stichting Kennisnet gewerkt. In de laatste jaren was hij verantwoordelijk voor de ‘sector Primair Onderwijs’. Daarna is hij bijna drie jaar in dienst geweest bij de CED-Groep als ICT adviseur. Sinds 1 januari 2010 is Dieter zelfstandig ondernemer en probeert hij met zijn kennis en opgedane ervaring het onderwijs met behulp ICT makkelijker, beter, actueler en aantrekkelijker te maken.

Doelgroep (directeuren, ICT-coördinatoren) Door: Dieter Möckelmann


Keuzemogelijkheden workshops

Workshop 4: inzet van ICT bij leerproblemen

Kaj Rietberg

Een wandeling langs een aantal software titels die je kan gebruiken om leerlingen met leerproblemen gemakkelijker te laten leren. Waarbij we ook zelf aan de slag gaan om te proeven aan de software.

Kaj is werkzaam als leerkracht in het Speciaal Onderwijs met leerlingen met gedragsproblemen, psychiatrische problemen en sociale problemen. Daarnaast bouwt hij websites/weblogs voor bedrijven, scholen, zzp-ers, etc.

Door: Kaj Rietberg

Workshop 5: Web 2.0 in je klas

Fons van den Berg

Er zijn zo ontzetten veel online tools en diensten beschikbaar dat je als leraar soms door de bomen het bos niet meer ziet. In deze workshop maak je eerst kennis met een aantal van deze diensten die hun waarde voor gebruik in en om de klas hebben bewezen. Vervolgens kun je verdiepen in een of twee van de tools om te onderzoeken wat de onderwijskundige en – inhoudelijke meerwaarde voor jouw lespraktijk kan zijn.

Fons heeft 12 jaar voor de klas gestaan als leraar Nederlands en heeft besloten dat het tijd was voor iets anders. Niet alleen voor hemzelf maar ook voor zijn onderwijscollega's en het onderwijs in zijn geheel. Hij heeft zichtoegelegd op de professionele ontwikkeling van leraren waarbij het uitgangspunt vooral is that the use of (creative) technology in the classroom is not a skill set but a mindset.

Door: Fons van den Berg

Workshop 6: kracht van gaming in het onderwijs De sociale, emotionele en creatieve vaardigheden van kinderen verdienen meer aandacht in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat ze belangrijker zijn voor later succes dan kennis-pur-sang. Serious Games hebben de potentie om deze vaardigheden te versterken. U kunt zelf ervaren welke nieuwe mogelijkheden dit biedt. Door: Lex Hupe

Lex Hupe Lex heeft na een lange loopbaan in de automatisering gekozen voor het Onderwijs omdat daar zijn hart ligt en hij zich kan ontplooien. In het onderwijs vinden nu heel interessante ontwikkelingen plaats en daar wil hij een actieve rol bij spelen. Zijn kennis in de automatisering komt daarbij goed van pas. Lex maakt met zijn bedrijf "Wijs Vooruit" educatieve games waarbij het leren niet meer abstract uit een boekje gebeurt, maar in levensechte situaties. Dat verhoogt het leereffect en spreekt de jeugd meer aan

ict middag PO  

ict middag georganiseerd door gebruik te maken van sociale netwerken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you