Page 1

Onderwijsmethodiek Speelplezier

2010 Mijn spelen is leren Mijn leren is spelen

Intersym EDM Weert 13 6222 PG Maastricht 043-3655155 www.intersym.nl/edm


Mijn spelen is leren Mijn leren is spelen Jonge kinderen leren door te spelen! Daarom hebben wij voor u een nieuwe onderwijsmethodiek die werkt met Speel  leerwijzers; losse katernen rondom een bepaald ontwikkelingsgebied. Deze wijzen u de weg die jonge kinderen ‘spelenderwijs wijzer ’ maakt. De Speel  leerthema’s laten zien hoe, wanneer en met wie u een activiteit doet. De methodiek verzorgt een doorgaande lijn van de peutergroep tot en met groep 4 van de basisschool. Voor wie is Speelplezier? 

Voor pedagogisch medewerkers van kindercentra en leidsters van peuterspeelzalen biedt Speelplezier spelenderwijs voorschoolse educatie.

Voor leerkrachten van groep 1 & 2 van het basisonderwijs biedt Speelplezier spelenderwijs passend onderwijs voor kleuters.

Voor leerkrachten van groep 3 & 4 van het basisonderwijs biedt Speelplezier spelenderwijs wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming.

Wat is Speelplezier? Speelplezier is een voor- en vroegschoolse methodiek met spel als uitgangspunt en leidende activiteit. Enerzijds worden leerinhouden spelend door volwassenen aangeboden en anderzijds worden spelende kinderen door volwassenen met specifieke bedoelingen voor ogen begeleid. De naam Speelplezier staat voor de overtuiging dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te manipuleren en te imiteren door verbeeldend te spelen en te construeren. Dit doen zij onder leiding van meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassenen. Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel. Speelplezier is in maart 2009 door het Nederlands jeugdinstituut erkend als in theorie effectief en is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/09/680.cmVjb3JkbnI9NDIy.h tml Speelplezier is in februari 2010 door de stichting BKK als opleiding geplaatst op de BKK Lijst Opleidingen ( zie www.stichtingbkk.nl)

Intersym EDM Weert 13 6222 PG Maastricht 043-3655155 www.intersym.nl/edm


informatie over ons Mijn spelen is lerenMeer opleidingstraject vindt u op: Mijn leren is spelenwww.intersym.nl/edm/

Wilt u meer informatie over de methodiek Speelplezier? Wij verzorgen kosteloos een kennismakingsworkshop op locatie voor basisscholen, kindercentra en peuterspeelzalen met een minimum van 15 deelnemers per workshop. U kunt voor de basisschool voor groep 1 & 2 het Speel  leerthema ‘Circus Knuffie’ bestellen en het Speel  leerthema ‘ Ik was ridder en jij jonkvrouw’ voor groep 3 & 4. Voor de kindercentra en peuterspeelzalen het Speel  leerthema ‘Opstaan en weer slapen gaan’. Voor meer informatie over het aanbod, het volgen, registreren en signaleren van ontwikkeling, extra zorg, ouderbetrokkenheid en effectiviteit van onze methodiek Speelplezier kunt u terecht op www.intersym.nl/edm/ Wilt u Speelplezier gaan implementeren? Dan hebben wij een uniek aanbod voor u: De Speel  leergroep Intersym EDM biedt u een opleidingstraject aan waar leerkrachten, leidsters, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden van kindercentra kunnen worden opgeleid tot trainer Speelplezier binnen hun eigen organisatie of bestuur. Binnen het opleidingtraject wordt werken, leren en ervaren voortdurend gecombineerd. Na het behalen van het certificaat ‘trainer Speelplezier’, kan de trainer zelfstandig de methodiek Speelplezier invoeren op een basisschool, een kindercentrum of een peuterspeelzaal binnen de eigen organisatie of bestuur. Tevens kan de trainer zorgen voor een goede borging van de methodiek door ‘nieuwkomers’ te scholen, medewerkers te coachen en door het verzorgen van opfrisbijeenkomsten.

Werken leren en…. ervaren

Intersym EDM Weert 13 6222 PG Maastricht 043-3655155 www.intersym.nl/edm


Mijn spelen is leren Mijn leren is spelen

Wie zijn wij? De speelleergroep Intersym EDM De groep bestaat uit: Margot Wouterse Schmitz, senior trainer, ontwikkelaar en auteur van Speelplezier (rechts) Marlies Savelberg, senior trainer en medeontwikkelaar van de trainersopleiding (midden) Mariëlle van Rijn, trainer, medeontwikkelaar van de trainersopleiding (links) Wat doet de speel  leergroep Intersym EDM? 

Wij leiden trainers op die de methodiek Speelplezier binnen hun instelling of bestuur kunnen invoeren en implementeren.

Wij verzorgen: 

kosteloze interactieve kennismakingsbijeenkomsten van Speelplezier voor peuters,Speelplezier voor kleuters en Speelplezier Wereldspel voor groep 3 en 4;

een tweedaagse Speelplezier training spelstimulering en spelbegeleiding voor medewerkers van kindercentra, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van de basisschool;

een tweedaagse Speelplezier training ‘Wij spelen een boek’ voor kindercentra, naschoolse opvang.

workshops voor studenten en docenten van PABO en SPW ter kennismaking met de methodiek Speelplezier;

 

workshops spelstimulering en spelbegeleiding voor studenten en docenten van PABO en SPW. digitale workshops via e-learning.

Intersym EDM Weert 13 6222 PG Maastricht 043-3655155 www.intersym.nl/edm


Mijn spelen is leren Mijn leren is spelen Materialen Speelplezier (alleen verkrijgbaar in combinatie met een training) Voor de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven Een pakket met een themaklapper met 9 Speel↔leerthema’s, aanvullende thema’s, speel↔leerwijzers met o.a. een Groeiwijzer en een overdrachtsformulier (ook digitale versie). Ook zit in dit pakket een uitgebreide selectie van speelfiguren. Voor de kleutergroepen Een uitgebreid pakket met Speel↔leerthema’s, Speel↔leerwijzers, speelfiguren en een registratiesysteem bestaande uit o.a een volgmodel, groepsplan, en Groeiwijzer (ook met digitale versie). Voor de groepen 3 & 4 van de basisschool In dit pakket bevindt zich een themaklapper met 10 thema’s met een digitale portfolio voor de leerkracht en een wereldspelboek ( een soort portfolio voor kinderen). Voor alle doelgroepen U kunt via de webwinkel ook losse katernen bestellen die geschikt zijn voor ouders en iedereen die belangstelling heeft voor het jonge kind. Voor de trainers   

Alle materialen voor de doelgroep waarvoor ze worden opgeleid. Een trainershandleiding met de Speel  leerwijzer: reflectieen interactievaardigheden voor leerkrachten. Een portfolio ter reflectie op hun proces tijdens het opleidingstraject.

Kijk voor een compleet overzicht van alle materialen op: www.webwinkelintersym.nl Voor meer informatie kunt u mailen naar: marielle.vanrijn@intersym.nl

Intersym EDM Weert 13 6222 PG Maastricht 043-3655155 www.intersym.nl/edm

brochure Speelplezier  
brochure Speelplezier  

brochure, aanbod, speelplezier, methodiek

Advertisement