GB Steel Group jaarverslag 2018 Nederlands

Page 1


Op de cover: 23 bij 8 bij 1,75 meter en 120 ton zwaar: de dokdeur die Nauta Heeg levert aan Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Makkum. Foto: Cinema43

Inhoud

FOTO: NO DUTCH NO GLORY

Voorwoord

3

Over GB Steel Group

4

Financiële ontwikkelingen gedurende het boekjaar

8

Onze visie op trends en marktontwikkelingen

12

Vooruitblik 2019

18

Fotografie Dirk Jansen

2

20 18

Ontwerp puur!fct B.V. Almere JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP


Voorwoord “Papa, wat is dat ding hier aan de deur?” We zitten in een oude auto en mijn zoon wijst naar de raamslinger. “Daarmee kun je het raam open en dicht doen”, antwoord ik. “Huh, gaat dat niet met een knopje?” Het zijn die momenten waarop je je realiseert hoe snel veranderingen gaan. Soms heb je verrassende opmerkingen nodig om te beseffen wat het effect is van veranderingen op mensen. Mijn zoon groeit op in een andere tijd. Voor hem is het heel normaal dat een raam open en dicht gaat door op een knopje te drukken. Hij kan zich niet voorstellen dat dat ooit anders ging. Mijn zoon is niet de enige trouwens. Ook mijn dochter en al hun leeftijdsgenoten groeien op in een tijd waarin heel veel anders gaat dan voor de groep mensen van twintig, dertig jaar ouder. Die raamslinger is slechts één voorbeeld. Het is niet alleen de innovatie van producten, maar ook de samenstelling van bevolking in jong en oud die aanpassing noodzakelijk maakt. En dat is niet per se bijzonder aan deze tijd. Het is van alle tijden. Mijn kinderen zullen ooit aan het werk gaan. Hun leeftijdsgenoten worden misschien onze klanten of leveranciers. Zij vinden het vanzelfsprekend om digitaal te bestellen. Wie weet via blockchain technologie. Klanten weten straks niet beter dan dat ontwerpen samen met de bouwpartners in één parametrisch model gebeurt. Komen we parkeerplaatsen tekort? Wacht, dit rapport laat zien dat we ergens anders teveel plaatsen hebben. Laten we de auto’s autonoom rijden naar de lege parkeergarage? Of is het goedkoper om de verdieping van de ene parkeergarage te demonteren en te plaatsen op de andere garage. Oké, ik draaf door. Mijn punt is duidelijk. De wereld is voortdurend in beweging. Het is het bestaansrecht van de mens om te blijven innoveren en zich aan te passen. Voor degene die raamslingers heeft gekend, voelt dat minder prettig, maar alles went gelukkig. Hoewel, wennen… Dat knopje is inmiddels vervangen door een menu in een touchscreen. Dat je niet per se hoeft aan te raken. Je kunt ook gewoon netjes vragen of het raam open kan… Flexibiliteit is bij ons maatwerk ook erg belangrijk. Dat gaat ons goed af. Wat mij trots maakt, is het feit dat ons bedrijf zoveel loyale klanten kent. Klanten, groot en minder groot, kiezen ervoor om na een succesvol project ook het volgende project met ons samen te werken. Ze vertrouwen erop, dat we hen net als de

vorige keer helpen om keuzes te maken om zo hun opdrachtgever tevreden te stellen. In onze steeds veranderende wereld is het fijn te ervaren dat er vaste waardes zijn. Het gevoel dat we deze nieuwe klus ook gaan klaren - vertrouwen - is zo’n vaste waarde. Zo’n nieuwe klus is namelijk altijd weer een uitdaging, ook al doen we dit werk al jaren. Dat is het leuke van onze wereld. Iedere vraag is uniek en vraagt om aanpassingsvermogen. Een nieuwe kipper op een nieuw chassis, maar dan wel zo dat de vervoerder ook rijdend materieel kan meenemen in de kipper, want dat bespaart brandstofkosten. Een datacenter dat sneller gebouwd moet worden, waarvoor prefab gevels een ideale oplossing zijn. Een zwaar vakwerkspant met grote overspanning maken boven niet één, maar twee doks. “We weten dat jullie het kunnen, willen jullie ons hier ook weer mee helpen?”, horen wij onze klant dan zeggen. Samen uitdagingen aangaan is het mooiste om te doen. We houden van het vak. Complexe, constructieve problemen oplossen. Risico’s beheersen, kansen pakken, keer op keer aanpassen aan de situatie, dát is wat bouwen zo mooi maakt. De afwisseling en uitdaging zorgen ervoor dat we met plezier naar ons werk gaan. Klanten worden namelijk niet zomaar loyaal. Het zijn onze trouwe medewerkers, die dag in dag uit beslissingen nemen en zo onze klanten helpen. Ze doen dat niet alleen. Ze schakelen hulp in bij leveranciers. Dezelfde leveranciers die de vorige keer ook zo goed hebben geholpen. We geloven namelijk in teamwork. Samen werken we aan de beste resultaten. Voor onszelf, voor onze leveranciers, onze klanten en hun opdrachtgevers. Het wekt vertrouwen. Ook in onszelf. Onze financiële resultaten over 2018 waren beter dan ooit. Zowel omzet als resultaat zijn nooit hoger geweest. Dat is mooi, maar niet het belangrijkste. Het biedt mogelijkheden. Om gericht te investeren in de toekomst. In mensen en middelen. Om de klant van morgen ook voor ons te laten kiezen. We zijn er volop mee bezig. Meer hierover leest u in dit jaarverslag. Leest u met ons mee?

Bob Soetekouw Algemeen directeur JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

3


Over GB Steel Group GB Steel Group B.V. staat aan het hoofd van een groep van 4 staalverwerkende divisies die toeleveren aan de internationale bouw- en transportsector.

Figuur 1 Organogram GB Steel Group

Productieautomatisering

Staalbouw, utiliteit en industrie

Kampstaal

4

20 18

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

Financieel management

Marketing & communicatie

Dak en gevel, utiliteit en industrie

Kamplacon

HRM

Staalbouw infra-marine

Nauta Heeg

Facility management

IT

Kippers, containers en bandlossers

Vossebelt


Het organogram in figuur 1 laat zien dat de bouwgerelateerde bedrijven Kampstaal (bestaande uit Kampstaal B.V. en Kampstaal Meppel B.V.) en Kamplacon B.V. zich richten op utiliteitsbouw en industrie. Samen leveren ze staal-, dak- en wandconstructies, al dan niet gecombineerd met zonnepanelen. Organisatorisch werken deze bedrijven zeer nauw samen om opdrachtgevers beter te kunnen bedienen. De bouw is met maatwerk gebaat bij korte communicatielijnen én bij een gedegen organisatie. Dat wordt bij complexere en steeds grotere bouwprojecten steeds belangrijker. De parkeergarage P3 op Schiphol en de vele datacenters rondom Amsterdam zijn hier goede voorbeelden van. Bij Staalbouw Nauta Heeg B.V. ligt het accent op waterbouwkundige werken in havens en binnenwateren, zowel binnen Nederland als daarbuiten. De grote productielocatie aan het water, met in de nabijheid conserveringsmogelijkheden, leent zich zeer goed voor het samenstellen van grote en zware constructies. Denk hierbij aan aanvaarbeveiliging, bruggen, sluizen, aanmeervoorzieningen, apparatenbouw en constructies voor zeehavens. In 2018 werkte Nauta onder andere aan brugdekken voor het project Ring Groningen en aan torenconstructies voor havens in Scandinavië.

De parkeergarage P3 op Schiphol werd in 2018 verfraaid en uitgebreid en is met meer dan 5000 parkeerplaatsen de grootste bovengrondse parkeergarage van Nederland. De samenwerking binnen het vaste bouwteam zorgde voor een zeer snelle bouwtijd. FOTO: SCHIPHOL

Nauta levert een dokdeur van 120 ton voor De Vries Scheepsbouw in Makkum.

De bouw is met maatwerk gebaat bij korte communicatielijnen én bij een gedegen organisatie. JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

5


Vossebelt B.V. is een toeleverancier voor de transportsector. Vossebelt ontwerpt en produceert in eigen huis kippers, containers en bandlossers voor de wegenbouw, grondverzet en recyclingsector. We leveren deze producten aan truckdealers, carrosseriebouwers, overheden en direct aan transporteurs. Van Vossebelt mag je een hoogwaardig en degelijk product verwachten. Alles is erop gericht om precies dat product te leveren waarmee de gebruiker geholpen is. Slimme ingenieurs denken met hen mee om oplossingen te bieden waarmee je net wat meer kan en waarmee het geen standaard product uit voorraad is. En omdat dit materieel zwaar wordt gebruikt, kan het tegen een stootje. Die kwaliteit blijft niet onopgemerkt. Steeds meer transporteurs, van klein tot zeer groot, rijden het liefst met het mooie en degelijke Vossebelt materieel. Door binnen de groep samen te werken, zijn klanten verzekerd van slimmere oplossingen. De bouw en industrie kent uitdagende trajecten. Bij de start van die projecten zijn er nog veel onzekerheden. Dat loopt uiteen van onzekerheden op het gebied van het gebouw of het product, het proces om tot dit eindproduct te komen als ook het moment waarop er geleverd moet worden. Samenwerking zorgt voor schaalvoordelen waarmee we al deze fluctuaties kunnen opvangen. Synergie zorgt voor de aanvullende expertise die we binnen de groep kunnen

6

20 18

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP


aanspreken. En ten slotte, een gedegen organisatie met ondersteuning vanuit de groep op het gebied van HR, marketing, productieautomatisering, facility management, financiën en IT is onmisbaar om de operatie efficiënt te kunnen laten draaien.

Bestuur In eerdere berichten is benoemd dat GB Steel Group als familiebedrijf in transitie is naar de volgende generatie. In 2018 is de laatste fase, de overdracht van aandelen, afgerond. Dit brengt een kleine herstructurering met zich mee. De naam van de oorspronkelijke holding GB Steel Group B.V. met KvK nummer 39032067 is hernoemd naar Liberté B.V., met hetzelfde KvK nummer. Dit betreft nu de persoonlijke holding van één van de aandeelhouders. Er zijn daarnaast drie nieuwe persoonlijke holdings opgericht van de nieuwe aandeelhouders. Daaronder is een nieuwe holding opgericht met de ‘oude’ naam GB Steel Group B.V., met KvK nummer 72240687. In figuur 2 is verder te zien dat Hordal B.V. geen onderdeel meer uitmaakt van GB Steel Group B.V. Vanwege de geringe synergie tussen Hordal en de andere bedrijven uit de groep is ervoor gekozen om Hordal onder het bestuur van Liberté te laten opereren. Vanwege deze herstructurering zijn op het niveau van GB Steel Group B.V. geen verge­ lijkende cijfers met het vorige jaar te zien.

Het bestuur van GB Steel Group is onveranderd en wordt geleid door de algemeen directeur. Het managementteam van de gehele groep bestaat verder uit de directeuren en bedrijfsleiders van de onderliggende B.V.’s en de groepscontroller. Het bestuur bestaat volledig uit mannen. Ook in de rest van de onderneming is een grote ongelijkheid te zien tussen het aantal mannen en vrouwen. Binnen de directie is men zich hiervan bewust. Uiteraard is hier bij werving en selectie aandacht voor en bestaat de doelgroep uit zowel mannen als vrouwen. We streven naar een evenwichtigere verdeling.

Door binnen de groep samen te werken, zijn klanten verzekerd van slimmere oplossingen.

Figuur 2 Juridische structuur

GB Steel Group B.V.

Kampstaal beheer B.V.

Nauta beheer B.V.

Beijer beheer B.V.

Kamplacon beheer B.V.

Vossebelt beheer B.V.

Kampstaal B.V.

Staalbouw Nauta Heeg B.V.

Kampstaal Meppel B.V.

Kamplacon B.V.

Vossebelt B.V.

100%

100%

100%

100%

100%

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

7


Financiële ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het jaar 2018 is boven verwachting geëindigd, zowel qua omzet als qua resultaat. Vergelijken we beide met die van de oude holding (nu Liberté B.V.), dan zijn zowel omzet als resultaat toegenomen. De omzet in de bouw is gestegen. We profiteren van jarenlange investeringen in kwaliteit, waardoor klanten ook nieuwe of vervolgopdrachten aan ons toevertrouwen. Diezelfde investeringen in personeel zorgen ervoor dat de omzettoename niet tot problemen heeft geleid. Leverbetrouwbaarheid is in de bouw bij Kampstaal, Kamplacon en Nauta onveranderd hoog geweest, gewoon zoals opdrachtgevers gewend waren. Vossebelt heeft in 2018 ook zwarte cijfers kunnen schrijven. Bovendien groeide opnieuw de omzet, dit keer met 10%. Zowel bezetting als orderresultaat namen toe. De uitdaging blijft om het grotere aantal kippers en andere producten tijdig te kunnen leveren. We werken onverminderd hard om levertijden te verkorten en op tijd te leveren. Hiervoor hebben we extra productiecapaciteit gecreëerd en zijn andere organisatorische aanpassingen gedaan. We zijn er trots op dat steeds meer grote transporteurs het liefste rijden met Vossebelt materieel en doen er alles aan om die klanten optimaal te bedienen met slimme maatwerkoplossingen.

8

20 18

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP


Omzet en rendement op het eigen vermogen

De goede resultaten zorgen niet voor een hoger eigen vermogen of hoger balanstotaal in vergelijk met de cijfers van Liberté van 2017. Dit komt door de overdracht van aandelen - die eerder benoemd is - en de herstructurering die dat met zich mee heeft gebracht waarbij een nieuwe holding voor GB Steel Group is opgericht.

70

60

45% 40%

50 35% 40

30%

Investeringen Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het voorbereiden van grote investeringen. Bijvoorbeeld een nieuw kantoor, nieuwe kantine en een nieuwe plasmasnijmachine voor Nauta. Met deze investeringen willen we kansen benutten die de Nederlandse waterbouw biedt. De snijmachine is uniek en veelzijdig te noemen door de mogelijkheid om zeer dik plaatwerk én buizen driedimensionaal te snijden en te boren. Ook bij Kamplacon is geïnvesteerd in een nieuwe machine. Een nieuwe positief-negatief zetbank geeft Kamplacon de mogelijkheid om sneller en nauwkeuriger buigwerk te produceren voor een strakke afwerking van gebouwen. Voor al deze grotere en niet genoemde kleinere investeringen is geen nieuw vreemd vermogen aangetrokken. Solvabiliteit en ook liquiditeit zijn zeer gezond te noemen en liggen boven het marktgemiddelde. De rentabiliteit van het eigen vermogen ten slotte is met 29% boven verwachting.

25% 30 20% 20

15% 10%

10 5% 0%

0

2015

2016

2017

2018

2019 (prognose)

Omzet in miljoenen euro’s

Rendement op eigen vermogen

CNC & machinebouw

Staalbouw infra-marine

Bouw- & recyclingtransport

Staalbouw en beplating utiliteitsbouw en industrie Rendement op het eigen vermogen

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

9


Debt / EBITDA 1,8 1,5

Investeringen 2017, 2018 en 2019

1,2

Gebouwen en terreinen

0,9 0,6

Machines en installaties 0,3 0

Inventaris

2015

2016

2017

2018

2019 (prognose)

Vervoermiddelen

Human resources

Rendement op eigen vermogen Software

30% 0

2017

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.500

25%

x â‚Ź 1.000

20%

3.000

15%

2018 Prognose 2019

10% 5% 0%

10

20 18

2015

2016

2017

2018

2019 (prognose)

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP


Solvabiliteit

53%

Solvabiliteit 70%

samenwerken=

Omzetgroei

minder faalkosten

60%

65%

50% 40%

Automatisering

30%

Het robotiseren van enkelstuks productie is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Blijf ons volgen voor meer nieuws.

20% 10%

toename 2015-2018

Rendement op eigen vermogen

29%

0%

2015

2016

2017

2018

2019 (prognose)

7.4

Current ratio 1,8

Ons motto is: ‘tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten’. We legden onze medewerkers 12 stellingen voor gebaseerd op het Investors in People kwaliteitssysteem. Hiermee kregen we inzicht in de tevredenheid en in onze verbeterpunten.

Doelstelling is om in 2020 37% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2015. Eind 2018 bespaarden we 30% bij een productiestijging van 22%. Genormaliseerd betekent dat een reductie van 43%. De besparing staat gelijk aan het energieverbruik van 76 huishoudens.

1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

#wemakesteelwork

0,2

Genormaliseerd in verband met productietoename van 22%.

2015-18

-30% 2015-18

-43% CO 2 -besparing

76 huis houdens

0,0

2015

2016

2017

2018

2019 (prognose) JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

11


Onze kennis en ervaring neemt onzekerheden in een vroeg stadium weg waardoor risico’s worden beperkt.

12

20 18

FOTO: MERCURY ENGINEERING JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP


Onze visie op trends en marktontwikkelingen De bouw is vaak negatief in het nieuws vanwege de veel te hoge risico’s en budgetoverschrijdingen. Dat is niet verwonderlijk. De trend is dat de markt zelf, dus architecten, ingenieursbureaus, bouwondernemingen en toeleveranciers, meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen om zowel ontwerp als uitvoering vorm te geven. De opdrachtgever heeft wel een behoefte, maar de vraag is nog niet volledig uitgewerkt in een bestek. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Want niet alle informatie is vanaf de start beschikbaar en de partijen zullen zelf die informatie moeten vergaren. Het is niet langer “U vraagt, wij draaien”, maar “U vraagt, wij vragen door”. Het betekent ook dat budgetten minder vastomlijnd kunnen zijn. Dat vergt van de marktpartijen een duidelijke en heldere communicatie, waarbij belangen niet tegengesteld, maar overeenkomstig zijn. De hele supply chain moet nauwer samenwerken om het rendement op investering van de opdrachtgever te optimaliseren én om zelf ook binnen budget te blijven. Vanwege deze toegenomen onzekerheid zoeken onze klanten een partner waarmee ze het beste risico’s kunnen beheersen. Ze zijn er zelf bij gebaat om dat al in het aanbestedingsproces te doen. Onze kennis en ervaring is nodig om antwoorden te krijgen op alle vragen en zo onzekerheid te verminderen.

Hoe kunnen we zo snel mogelijk modulaire parkeergelegenheid creëren, die flexibel is aan te passen als de behoefte af- of juist toeneemt?

Hoe kunnen we de huidige logistieke gebouwen in dit dichtbebouwde gebied ombouwen tot datacenter?

Hoe kunnen we een bestaande verkeerstoren geschikt maken voor een groter vliegveld?

Hoe kunnen we zo snel mogelijk zorgen voor extra capaciteit van datacenters dichtbij het internetknooppunt AMS-IX?

Hoe kunnen we prefabriceren en daardoor een bouwproject versnellen en de kwaliteit verhogen?

Hoe bouwen we een Green House dat volledig circulair is en dus demontabel?

Hoe kunnen we veilig wegen bouwen in een dichtbevolkt gebied met tunnels, bruggen en matrixborden?

Zo zijn er nog tal van vragen denkbaar die je alleen kunt beantwoorden door slimmer samen te werken.

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

13


Bij al die vragen is het voor opdrachtgevers een geruststelling als je een netwerk kan aanspreken dat antwoorden kan genereren. Partners waarvan je weet dat die je eerder ook goed hebben geholpen. Een zorg minder in drukke tijden! We zijn er trots op dat onze loyale klanten onze kennis, flexibiliteit en betrouwbaarheid waarderen en nieuwe opdrachten aan ons toevertrouwen. Zij hebben ervaren wat wij kort samenvatten met #wemakesteelwork. Dat gaat niet vanzelf; relevant blijven is meer dan doen wat we gisteren ook deden. Voor goede prestaties is het noodzakelijk om altijd te blijven veranderen, omdat de wereld ook altijd verandert. Onze wendbaarheid, ons aanpassingsvermogen is de sleutel voor succes. En ons strategisch plan is de basis om succesvol te blijven.

Strategisch plan In 2018 hebben we verder gewerkt aan de groeipijlers van ons strategische plan (figuur 3). De ambitieuze doelstelling is om in 2020 mee te draaien in de top van de Nederlandse maakindustrie, jaarlijks gemeten door het magazine Management Team. Wij zien een hoge notering niet als een prestigekwestie, maar als maatstaf voor onze prestaties ten opzichte van andere industriĂŤle bedrijven in Nederland. Figuur 3 Groeipijlers

co-creatie

14

20 18

efficiency

het team

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

duurzaamheid

innovatie

Met de hoge afwerkingsgraad die Kampstaal biedt, is Kampstaal een vaste waarde voor uitbreidingen aan het Nederlandse hoogspanningsnet.


Wij geven daar op verschillende manieren invulling aan. Allereerst door afdelings- en bedrijfsgrenzen te laten vervagen; we werken nauwer samen aan succesvolle projecten. Dat doen we in bouwteams zo vroeg mogelijk in het bouwproces, in projectteams met leveranciers en andere stakeholders en in projectteams binnen onze groep. We zijn ervan overtuigd dat nauwere samenwerking en kennisdeling leidt tot betrokkenheid, plezier en daardoor betere resultaten met minder faalkosten. Zo bouwden we zeer snel de grootste bovengrondse parkeergarage van Nederland met meer dan 5000 parkeerplaatsen, P3 bij Schiphol, in een bouwteam met Ballast Nedam en onze vaste ketenpartners. We bouwden met hetzelfde bouwteam ook aan de uitbreiding van de parkeergarage bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Een bestaande verkeerstoren verhogen, waardoor deze geschikt wordt voor een uitbreiding van Lelystad Airport? Een leuk en uitdagend project voor Kampstaal en Kamplacon. We plaatsten extra ringen tussen de bestaande basis en de top, waardoor de verkeersleiders verzekerd zijn van een hoger uitkijkpunt.

Betrokken samenwerking is nauw verwant aan onze pijler om ons HR-beleid naar een hoger plan te krijgen. Als structuurvennootschap hebben we in 2018 een groepsondernemingsraad (GOR) opgericht. Veranderingen kun je zelden opleggen vanuit de top. De OR moet niet alleen bijdragen aan een breder draagvlak voor plannen. Onze overtuiging is dat medewerkers uit alle lagen uit de organisatie zelf input kunnen leveren, mits zij beter weten wat het doel is en waar we samen naartoe werken. ‘Gemotiveerde en gedreven medewerkers zorgen voor tevreden klanten’ is ons motto (de we uit #wemakesteelwork). Onze medewerkers geven bovendien invulling aan groei door zichzelf te ontwikkelen. Van werkvloer tot directie werken we aan ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. En zorgen we voor nieuwe instroom door een betere aansluiting met scholen, gebruikmakend van stages en leer-werk trajecten, en door zitting te nemen in stuurgroepen van scholen in de omgeving.

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

15


Zorg voor onze medewerkers is niet alleen een succesverhaal. Ons werk met staal brengt helaas veiligheidsrisico’s met zich mee, waarvan we ons altijd bewust moeten blijven. Op het moment van schrijven is het kort geleden dat één van onze monteurs is omgekomen bij een noodlottig ongeval bij de bouw van een parkeergarage in Amersfoort. Veiligheid blijft altijd belangrijker dan wat dan ook. Die verantwoordelijkheid, maar ook het leed, hebben we samen sterk gevoeld en blijven we voelen. Ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is een thema in onze strategie. Samen zorgen we voor een leefbaar klimaat door goede doelen te steunen en het milieu te ontzien door CO2uitstoot te reduceren. Ons ISO14001:2015 systeem draagt bij aan deze doelstelling. Dankzij zonnepanelen, LED-verlichting en andere maatregelen stootten we 30% minder CO2 uit dan in 2015, terwijl de productie met 22% toenam sinds 2015. Ter vergelijking: de reductie komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 76 huishoudens. Trekken we het volume in 2015 en 2018 gelijk, dan zou dit zelfs een reductie van 43% betekenen. Onze zorg voor het klimaat betekent ook actief bijdragen aan circulariteit. Staal leent zich uitstekend voor hergebruik zonder om te smelten. Door slim te ontwerpen, zorgen we ervoor dat het zowel montabel als demontabel is en elders opnieuw is op te bouwen. Zo droegen we bij aan het slimme circulaire ontwerp van de Green House in Utrecht en Perron038 in Zwolle en herbouwden we een gebruikte parkeergarage die elders overbodig was geworden. Ook zorgden we voor een betere benutting van gebouwen door bestaande logistieke gebouwen om te bouwen tot datacenter of door grotere overspanningen te creëren. De stand van de techniek geeft ons ten slotte unieke mogelijkheden als we die op de juiste manier kunnen inzetten. Zo werkten we ook in 2018 hard aan ons doel om enkelstuks productie te robotiseren.

16

20 18

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

De combinatie van slimme software en robottechnologie zal het mogelijk gaan maken om tekenwerk efficiënt om te zetten in robotprogrammatuur. Dat is niet een kwestie van kopen, installeren en op een knop drukken. Ook hier gaat het om samenwerking. Samenwerking binnen de groep en samenwerking met leveranciers die zorgt voor de juiste vragen en antwoorden. We gaan hier dus niet voor snelle, maar voor gedegen oplossingen, en zijn verheugd dat we in 2018 dichter bij het robotiseren van halffabricaten en van staalconstructies zijn gekomen. Onze strategische plannen hebben effect. In 2018 zijn we met een nummer 53 notering verder gestegen in de top 100 van de Nederlandse maakindustrie volgens het magazine Management Team. Een hogere omzet, een hoger resultaat, een hoge medewerkerstevredenheid en onze vaste waardes betrouwbaarheid, oprechtheid, gedrevenheid en respect voor mens en milieu zijn hier debet aan.


De combinatie van slimme software en robottechnologie zal het mogelijk gaan maken om tekenwerk efficiĂŤnt om te zetten in robotprogrammatuur. JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

17


Vooruitblik 2019 Ook in 2019 zijn we begonnen met een zeer goed gevulde orderportefeuille. Veel opdrachten komen voort uit eerder werk dat naar tevredenheid is uitgevoerd. Dat blijft in de markt niet onopgemerkt bij nieuwe klanten. We zijn dan ook positief gestemd over de vraag en verwachten dit jaar wederom een lichte groei in de omzet bij alle divisies. Qua resultaat verwachten we ongeveer een gelijk rendement op de omzet. Op eigen vermogen verwachten we weliswaar een gezonde rentabiliteit, maar dit zal 2018 niet kunnen evenaren gezien de hoogte van het eigen vermogen.

Gesterkt door de resultaten van de afgelopen jaren gaan we door met investeren om onze positie in de markt verder te verstevigen. Het strategisch plan geeft daar invulling aan en lopende projecten zullen steeds meer zichtbare effecten hebben. Door de langere doorlooptijden van innovatieprojecten hebben veel voorbereidingen in 2018 plaatsgevonden, waarvan de werkelijke investeringen plaatsvinden in 2019. Zo staat de eerste robotinstallatie voor de productie van enkelstuks halffabricaten op het programma. Verder openen we het nieuwe kantoor van Nauta en nemen we de nieuwe veelzijdige snijmachine in gebruik. Op het dak van de productielocatie van Kampstaal in Meppel installeren we zonnepanelen, zodat

18

20 18

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

we ook daar duurzamer kunnen produceren. Verder werken we aan plannen om de groei in vraag naar prefab constructies op te kunnen vangen. Duurzaamheid trekken we ook door naar het wagenpark, waar we elektrisch rijden stimuleren. We zullen het middelste jaar van onze driejarige strategie verder werken aan continue verbetering. Hoewel we tevreden terugkijken op 2018, zijn we ook nuchter genoeg om te zien waar het beter kan. Naast de genoemde groeipijlers waar we ook in 2019 aan verder werken, zien we potentie voor groei in de Nederlandse waterbouw. Verder zullen we verder werken aan de integratie van marketing en sales en zullen


we ook de samenwerking tussen Kampstaal en Kamplacon verder intensiveren. Deze plannen zien we als katalysator voor onze prestaties. Als we in staat zijn om de winstgevendheid op dit peil te houden, dan geeft dat ongekende mogelijkheden om verder te groeien. Benieuwd waar dat ons gaat brengen? Onthoud vooral dat de raamslinger van toen transformeerde in een knopje. Dat inmiddels is vervangen door een menu in een touchscreen waartegen we net zo makkelijk praten: ‘Mag het raam linksvoor een beetje open?’ Blijf ons volgen op LinkedIn, Facebook, en Instagram om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

20 18

19


GB Steel Group B.V. Distributieweg 10 8304 BJ Emmeloord Postbus 1009 8300 BA Emmeloord T +31 (0) 527 69 80 20 E info@gbsteelgroup.com W www.gbsteelgroup.com

20 18

JAARVERSLAG 2018 GB STEEL GROUP

#wemakesteelwork


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.