__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

1


Inhoud Voorwoord

3

De organisatie

4

Onze visie op trends en marktontwikkelingen

7

Financieel

10

Facts

12

Vooruitblik

15

Fotografie Dirk Jansen

2

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

Ontwerp puur!fct


Voorwoord Onze wereld van morgen ‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.’ Een uitspraak van Einstein die mij bijzonder aanspreekt. Eéntje die terugkijken op zich niet veroordeelt. Dan was dit jaarverslag grotendeels overbodig. Ik lees in zijn uitspraak positivisme, en een enorme betrokkenheid bij wat komen gaat. De wereld van morgen, een bestemming. Wie kijkt naar het WK voetbal ziet prachtige prestaties van teams die strijden voor de wereldbeker. Dat doel drijft spelers tot uiterste inspanning. Zo is het ook in het bedrijfsleven. Het was daarom mijn persoonlijke doel voor 2017 om het team opnieuw te laten nagaan wat wij willen bereiken in 2020. De neuzen in dezelfde richting, het team op zijn best. U leest er in dit verslag alles over. Toch eerst even terugkijken. Want drie jaar geleden stelden we ook op deze manier onze doelen vast, en niet zonder succes. We werken steeds slimmer en vooral slimmer sámen. ‘Alleen kun je wellicht sneller, maar samen kom je verder’, is een uitspraak van één van onze directieleden die me erg aansprak. Samen komen we verder als we binnen GB Steel Group de krachten bundelen op het gebied van IT, productie-automatisering, de administratieve organisatie, marketingcommunicatie en HR. En als we het werk goed verdelen. De komende jaren werken we verder aan een organisatie waarin we optimaal kunnen profiteren van deze synergie. Bijvoorbeeld op het gebied van HR. Waar we talent beter willen benutten. En nieuw talent willen aantrekken. Marketingcommunicatie heeft gelukkig meer mogelijkheden om ons verhaal te vertellen en werkt actief aan het benaderen van zowel gemotiveerde medewerkers als nieuwe binnen- en buitenlandse opdrachtgevers.

We lopen voorop als het gaat om het benutten van mogelijkheden op het gebied van digitalisering. Collega’s in de markt informeren zelfs regelmatig naar onze aanpak. In de fabrieken staat robotisering hoog op de agenda. Niet om aantallen van hetzelfde te produceren, want juist het automatiseren van enkelstuks productie is onze uitdaging. Ook het bevorderen van samenwerking en verbeteren van informatie-overdracht met behulp van slimme software heeft onze aandacht. Digitalisering en automatisering is ons antwoord op de vraag hoe je ook met een groeiende klantvraag op tijd kunt blijven leveren, zelfs als na opdracht de klantvraag wijzigt. Maatwerk laat zich nou eenmaal moeilijk vooraf specificeren, dat begrijpen we maar al te goed. We hebben niet alleen een mooi rendement voor ogen, ook een betere wereld. We willen onze wereld van morgen vorm en inhoud geven. De wereld van uw en mijn kinderen. Binnen een familiebedrijf als GB Steel Group een blijvend actueel thema. Onze wereld van morgen. We dragen er graag aan bij uit overtuiging. Door kansen vooral zinnig te benutten, gericht op de lange termijn. Er is vraag, en we durven weer te investeren. Laten we samen aan een duurzame toekomst werken!

Bob Soetekouw Algemeen directeur

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

3


De organisatie GB Steel Group verenigt vijf divisies uit verschillende marktsegmenten. Binnen deze divisies delen we niet alleen kennis en expertise. We bundelen ook ondersteunende diensten op corporate niveau. Zo werken we aan de meest efficiĂŤnte en slimme oplossingen. Samen krijgen we het voor elkaar. Beloofd is beloofd: #wemakesteelwork.

Algemeen directeur

Productieautomatisering

Staalbouw, utiliteit en industrie

Kampstaal

4

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

Financieel management

Dak en gevel, utiliteit en industrie

Kamplacon

Marketing communicatie

Staalbouw infra-marine

Nauta Heeg

HRM

Door binnen GB Steel Group ondersteunende diensten te bundelen, hoeven we niet vijf keer het wiel opnieuw uit te vinden. Ook tussen de vijf divisies delen we kennis en expertise met elkaar. Samen zijn we sterker!

Facility management

Kippers, containers en bandlossers

Vossebelt

IT

Machinebouw

Hordal


GB Steel Group Biedt facilitaire diensten op het gebied van HR, marketing, financiën, IT, facilitair beheer en productieautomatisering. Deelt kennis en expertise met de vijf gespecialiseerde divisies.

Kampstaal Kampstaal in Emmeloord en Meppel realiseert complexe staalconstructies voor de (inter-)nationale utiliteitsbouw en industrie.

De ervaren montageploegen van Kampstaal en Kamplacon bouwen aan een ugrade en uitbreiding van parkeergarage P3 op vliegveld Schiphol

Kamplacon Kamplacon in Emmeloord en Ootmarsum is thuis in duurzame dak- en gevelconstructies, asbestsanering en zonnepanelen voor de utiliteitsbouw, industrie en infra.

Nauta Heeg Nauta in Heeg onderscheidt zich in de infra met zware constructies voor binnenwateren, havens en industrie.

Vossebelt Vossebelt in Geesbrug bouwt kippers, bandlossers, containers en meer voor de transportsector, industrie en gemeenten.

Hordal Hordal in Zwolle is een gespecialiseerde machinefabriek met maatwerkoplossingen voor de food, medische, agrarische en industriële sector.

Het gemak van staalbouw, dak- en wandbeplating en dakbedekking in één.

Vossebelt ontwerpt niet alleen, we produceren zelf en bouwen het op een chassis.

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

5


Nauta Heeg: sterk in zware constructies voor havens en binnenwateren. In 2017 werkten we onder onder andere aan een nieuwe aanmeervoorziening voor Stena Line in de haven van Rotterdam. Op de foto een onderdeel van deze constructie. Het geheel betrof 220 meter lengte en woog 620 MT.

DRONEFLIGHT

NO DUTCH NO GLORY

Bij Vossebelt maken we kippers, bandlossers en meer op ĂŠĂŠn maat: de uwe.

6

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

Door prefab gevelsystemen in cassettes te leveren aan de bouw, verkorten we de bouwtijd van datacenters en vereenvoudigen we de bouwlogistiek.


Onze visie op trends en marktontwikkelingen

NO DUTCH NO GLORY

De toekomst vraagt om aanpassingsvermogen. Om slimmere verbindingen van bouwelementen. Om snel een logistiek pand in een datacenter te veranderen met behoud van bouwmaterialen. Om in steden van laag- naar hoogbouw te gaan. Om juist daar parkeerplek te genereren waar veel mensen samenkomen door parkeergarages te verplaatsen. En om de weg ernaartoe te verbreden en te onderhouden. Het kan slimmer, met modulaire draagconstructies en gevels met puien en deuren in één. En met asfalt bandlossers voor het grote werk in de Randstad en robuuste hotboxes voor de kleinere maar noodzakelijke reparatieklussen zonder tussentijds bij te laden bij de asfaltcentrale: #wemakesteelwork. ‘Meer samen doen’, spraken we in 2014 af voor de volgende drie jaar. In 2017 zetten we een nieuwe stip aan de horizon. In 2020 willen we eerder in het bouwproces aan tafel zitten. Onze kennis over het toepassen van staal komt het beste tot zijn recht als we al vanaf het eerste moment samen met de ketenpartners kunnen ontwerpen. Het resulteert in betere integrale oplossingen met minder faalkosten, of het nu gaat om parkeergarages, datacenters of bandlossers. Onze kennis kan bijdragen

aan het snel kunnen verhogen van het aantal parkeerplaatsen door modulaire parkeergarages te bouwen, aan het verkorten van het bouwproces van een datacenter, aan het veiliger lossen van asfalt onder bruggen en matrixborden, of aan het creëren van betere aanvaarbescherming bij bruggen en sluizen. Staal leent zich uitstekend als bouwsteen in de 21e eeuw. We kunnen het prefabriceren in onze fabrieken voor een snellere opbouw

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

7


‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.’ Einstein

op de bouwplaats. We kunnen het monteren, demonteren en elders weer opnieuw opbouwen en daarmee circulariteit bevorderen. En we kunnen grote overspanningen realiseren, zodat gebouwen flexibeler zijn in te delen, ook wanneer de functie van het gebouw verandert. De mogelijkheden zijn talrijk, als we maar samen ontwerpen. Afgelopen jaren hebben we als organisatie hard gewerkt en veel bereikt. Samen, zoals afgesproken. De wereld verandert echter zo snel, dat we elke drie jaar onze plannen herijken en nieuwe doelen stellen. We hebben ons in verschillende teams met succes laten uitdagen om buiten de gebruikelijke kaders over 2020 na te denken. In de wetenschap dat ‘als je blijft doen wat je altijd deed, je steeds minder krijgt dan wat je altijd kreeg’.

8

De ontwikkeling die GB Steel Group doormaakt, is niet onopgemerkt gebleven. Buitenlandse opdrachtgevers van enorme datacenters weten ons te vinden, en bevestigen hun vertrouwen door ook vervolgopdrachten aan ons te gunnen. Het maakt ons trots. Want het betekent dat we ons kunnen onderscheiden. En onze veiligheids- en kwaliteitssystemen goed op orde hebben. We werken dan ook graag samen om dé klassieke bouwproblemen op te lossen. Of het nu gaat om prefab bouwen en daarmee tijdwinst boeken, of het hergebruiken van bestaande constructies en zo sneller én milieuvriendelijker te bouwen. De toepassingen van staal zijn eindeloos als je de kennis en het vakmanschap in huis hebt.

Groeipijlers

Mission statement

Een succesvolle koers trekt klanten aan. Om de groeiende klantenkring te dienen, zul je zelf ook moeten groeien. We kunnen blijven groeien als we het samen doen, het efficiënt aanpakken, zorgen voor een sterk en betrokken team, nog duurzamer worden en blijven innoveren. Samen door binnen de groep kennis en kunde te delen. En van BIM, lean en ketenintegratie nu echt werk te gaan maken. Efficiënt door slim(mer) te werken, gebruik te maken van technologie die voorhanden is, te automatiseren en robotiseren. Betrokken door succes en trots daadwerkelijk te delen met elkaar. En duurzamer door het milieu blijvend minder te belasten door zelf energiezuiniger te produceren én bij te dragen aan circulariteit. We zullen ook investeren in innovatie, van nieuwe processen tot producten. Om zo slimmer constructief maatwerk te kunnen blijven leveren.

Samen leveren onze divisies meer dan alleen schaalvoordelen. Als GB Steel Group leveren wij hoogwaardige oplossingen in staal voor de bouw, transportsector en machine-industrie. Samen zijn we sterker. We behandelen elkaar en onze omgeving met respect, en doen wat we beloven: het leveren van de hoogst haalbare kwaliteit, op tijd, veilig en binnen budget. We houden van uitdagingen, en hebben plezier in het aandragen van oplossingen. Natuurlijk hebben wij ook een duurzame toekomst voor ogen. We investeren voortdurend in onze medewerkers, machines en processen, en ontzien het milieu. Zo komen we ook tot slimme oplossingen die onze opdrachtgevers verder helpen. In het kort: #wemakesteelwork

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP


De modulaire parkeergarages die wij ontwikkelen met onze ketenpartners, monteren we als bouwpakket. Daardoor zijn ze ook goed te demonteren en elders opnieuw op te bouwen.

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

9


Financieel Synergie Binnen GB Steel Group is er steeds meer synergie op divers gebied. Alle bedrijven maken gebruik van een aantal gedeelde diensten op centraal niveau, ook om dubbel werk te voorkomen. QHSE uitdagingen gaan we gezamenlijk aan in een werkgroep op groepsniveau. Kampstaal en Beijer werken al drie jaar intensief samen onder één bedrijfsbureau en management. Medio april 2018 is de naam ‘Constructiebedrijf Beijer B.V.’ veranderd in Kampstaal Meppel. Ook Kamplacon is meer gaan samenwerken met Kampstaal. Door samen een compleet product aan te bieden, benutten beide divisies optimaal de kans om klanten werk uit handen te nemen door het leveren van zowel de draagconstructie en inpandige trappen en bordessen als gevels en (zonne-) daken. Organisatorisch vallen beide bedrijven nu onder dezelfde directie. En of het nu staalwerk voor Vossebelt, Nauta Heeg of Kampstaal betreft, we verdelen het werk steeds slimmer om op tijd te leveren én binnen budget te blijven.

Omzet en rendement op het eigen vermogen 45%

60

40%

50 35% 30%

40

25% 30 20% 15%

20

10% 10 5% 0%

0

2014

2015

2016

2017

2018 (prognose)

Omzet in miljoenen euro’s

Rendement op eigen vermogen

Resultaten Het jaar 2017 is voor GB Steel Group boven verwachting geëindigd, zowel qua omzet als qua resultaat. Klanten vertrouwen nieuwe en vervolgopdrachten aan ons toe, dankzij onze jarenlange investeringen in kwaliteit. De meeste markten groeien bovendien.

10

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

CNC & machinebouw

Staalbouw infra-marine

Bouw- & recyclingtransport

Staalbouw en beplating utiliteitsbouw en industrie Rendement op het eigen vermogen


Toeleveranciers krijgen weer een gezonde hoeveelheid werk, wat leidt tot hogere prijzen.

Investeringen 2016, 2017 en 2018

Kampstaal zag de omzet stijgen met meer dan 10%. De marge op deze omzet steeg met 1,5%. Bij Kamplacon daalde omzet en resultaat ten opzichte van een jaar geleden. Zetten we beide af tegen eerdere jaren, dan mogen we tevreden zijn met de resultaten van 2017. Kampstaal en Kamplacon werkten, al dan niet gezamenlijk, aan datacenters en parkeergarages, zoals bijvoorbeeld het transferium in ’s Hertogenbosch.

Gebouwen en terreinen

Machines en installaties

Vossebelt kende in 2017 een enorme omzetgroei van 25%. In 2016 groeide de omzet van het bedrijf ook al met 45%. De groei gaat gepaard met uitdagingen op het gebied van efficiency en levertijd. 2017 eindigde daardoor onder verwachting. Het kost meer tijd om de groei winstgevend te maken, hetgeen we zien als kans: slimmer en efficiënter werken. We zijn er trots op dat steeds meer grote spelers kiezen voor onze maatwerk kippers of de nieuwe Vossebelt bandlosser die we in 2017 opnieuw ontwikkelden.

Inventaris

Vervoermiddelen

Human resources Ook de infradivisie groeide. Nauta Heeg realiseert steeds grotere infra-projecten als specialist in zwaar waterbouwkundig staalwerk voor havens en binnenwateren. Ook Nauta Heeg en Kampstaal zien crosssell mogelijkheden, omdat opdrachtgevers vaak zowel een infra als utiliteitsbouwdivisie hebben.

Software

0 2016 2017

250

500

750

1.000

1.250

1.500

2.000

x € 1.000

Prognose 2018

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

11


-29%

+ 40% omzettoename 2014-2017

Solvabiliteit 70% 60%

CO2 doelstelling is om in 2020 37% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2015. Eind 2017 bespaarden we reeds 29%. De besparing staat gelijk aan het energieverbruik van 60 huishoudens.

#wemakesteelwork

50% 40% 30% 20%

10% 0%

Investeren in:

plezier en trots

Kwaliteitssystemen: ISO14001, ISO9001, VCA, CE EN 1090 tot EXC-4

2014

2015

2016

2017

2018 (prognose)

• machines / robotisering • digitalisering • onze medewerkers • zonnepanelen

Current ratio 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

Staal als bouwsteen voor

modulair bouwen (ideaal in dichtbevolkte gebieden)

Staal als geschikte bouwsteen

0,8

circulariteit

0,6

(wat voor gemonteerd, kan ook gedemonteerd worden voor opbouw elders)

0,4 0,2 0,0

2014

2015

2016

2017

2018 (prognose)

12

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP


Debt / EBITDA

Rendement op eigen vermogen

3,0

30%

2,5

25%

2,0

20%

1,5

15%

1,0

10%

0,5

5%

0

0%

2014

2015

2016

2017

2018

2014

(prognose)

Met een rendement van bijna 20% op het eigen vermogen, mogen we heel tevreden zijn.

2015

2016

2017

2018 (prognose)

Financiering Het balanstotaal is wederom verder toegenomen door investeringen in machines en gebouwen. Ook de voorraad en het onderhanden werk nam toe. Er is geen nieuw vreemd vermogen aangetrokken. De aflossingskosten voor het vreemde vermogen bleven nagenoeg gelijk. De solvabiliteit steeg van 57,4% naar 62%. Ook de liquiditeitspositie verbeterde weer, dankzij toegenomen operationele resultaten en ondanks hoge investeringen. Incidenteel gunstige rentebaten droegen ook bij aan het resultaat.

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

13


14

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP


Vooruitblik In 2018 willen we het resultaat van 2017 minstens evenaren. We zijn het jaar weliswaar begonnen met een goedgevulde orderportefeuille, maar toch zijn er uitdagingen genoeg. Het invullen van vacatures bijvoorbeeld, het opvangen van langere levertijden van leveranciers en stijgende prijzen door de groeiende economie, wat ook bij onze opdrachtgevers tot risico’s kan leiden. 2018 is ook het eerste jaar van Vision 2020, onze driejarige strategie. We hebben de ambitie om mee te draaien in de top van de maakindustrie. Om dat te bereiken willen we groeien door te werken aan vijf pijlers: co-creatie, efficiency, het team, duurzaamheid en innovatie.

talenten te benutten en te ontwikkelen. We werken aan een gedegen programma om gerichter vaardigheden te ontwikkelen. Want ook bij robotisering blijven het onze mensen die de klant helpen bij hun uitdagingen: #wemakesteelwork. Dat duurzaamheid ook hoog op de agenda staat, blijkt wel uit het door Lloyd’s gecertificeerde ISO14001 systeem. Maakten we Nauta in 2016 nog in één klap energieneutraal, in 2017 plaatsten we ruim 2200 zonnepanelen op de productielocatie van Kampstaal Emmeloord. In 2018 gaan we de mogelijkheden bij Kamplacon en Vossebelt verkennen om zonne-energie in te zetten. Het is onze bescheiden bijdrage aan de noodzakelijke balans tussen ecologie en economie. Verder gaan we het kantoor van Nauta Heeg renoveren. Zo past het aanzien én de werkplek weer bij de kwaliteit die we leveren.

Samenwerken gaat verder dan de bedrijfsgrenzen. We willen meer samenwerken met de ketenpartners, want een integrale oplossing vraagt om een gezamenlijke aanpak. Automatisering en robotisering moeten naast BIM en lean zorgen voor meer efficiëncy en minder faalkosten. Want als meer klanten je opdrachten toevertrouwen én je op tijd, veilig en zonder faalkosten wil blijven bouwen, dan zul je samen met al je partners moeten werken aan ‘in één keer goed’.

We willen ook onze marktpositie verder verstevigen, en blijven profiteren van de mogelijkheden die de markt ons biedt. Kampstaal en Kamplacon zien volop kansen in een nauwere samenwerking om zo klanten een totaaloplossing te kunnen bieden: van draagconstructies, trappen, bordessen en gevels tot (zonne-) daken en meer. Bij Nauta Heeg zien we een constantere bezetting als aandachtspunt. En bij Vossebelt staat het verbeteren van de efficiency bovenaan de agenda om de flinke orderportefeuille aan nieuwe bandlossers en asfalt- en opleggerkippers op tijd te kunnen leveren én om in 2018 tot een hoger rendement te komen.

We blijven investeren in ons team. We zijn trots op onze vaklieden en hun vakkennis. Zij verdienen persoonlijke aandacht om zo hun

De markt is volop in beweging. En u ziet, ook wij zitten niet stil. Samen werken we actief en gericht aan duurzame resultaten in 2018 en verder.

co-creatie

efficiency

het team

duurzaamheid

innovatie

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

15


GB Steel Group B.V. Distributieweg 10 8304 BJ Emmeloord Postbus 1009 8300 BA Emmeloord T +31 (0) 527 69 80 20 E info@gbsteelgroup.com W www.gbsteelgroup.com

JAARVERSLAG 2017 GB STEEL GROUP

#wemakesteelwork

Profile for wemakesteelwork

GB Steel Group jaarverslag 2017 Nederlands  

Het jaarverslag van GB Steel Group

GB Steel Group jaarverslag 2017 Nederlands  

Het jaarverslag van GB Steel Group