Page 1


Ren besked om rent vand


Vores nye logo Stevns Forsyning arbejder med forsyning af vand, så den primære tanke i logoet er at kommunikere “vand i bevægelse”. Sekundært leges der i mærket med en negativ og positiv gengivelse af bølger, som skal understrege virksomhedens håndteringen af både rent og beskidt vand.

4


Velkommen til Stevns Forsyning Stevns Forsyning er et selvstændigt selskab, som i 2009 overtog drift og administration af Stevns Kommunes kloakforsyning. Som selvstændigt selskab er det vores ambition at levere en kundeorienteret og kompetent service til kommunens forbrugere. Vi arbejder samtidig på at effektivisere og udvikle forsyningen. I denne brochure kan du læse mere om, hvem vi er, hvad vi laver, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller oplever driftsforstyrrelser.

5


Selvstændigt selskab Stevns Forsyning består af tre aktieselskaber. Stevns Kommune Holding A/S ejes 100 procent af Stevns Kommune. Alle medarbejdere er ansat i Stevns Forsyning A/S, og selskabet varetager driften og administrationen af de øvrige selskaber. Renseanlæg, bygninger, grunde og ledningsnet ejes af Stevns Spildevand A/S.

Stevns Kommune Holding A/S

Stevns Forsyning A/S

Stevns Spildevand A/S

Bestyrelse og direktion Bestyrelse og direktion er den samme i forsyningskoncernens tre selskaber. Bestyrelse Flemming Petersen, formand Leif Nielsen, næstformand Tom Bang Hansen, bestyrelsesmedlem Preben Simonsen, bestyrelsesmedlem Søren Peter Jensen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Direktion Jesper Koziara, direktør 6


INGENIØRGRUPPEN SKOVBO ApS Troværdig rådgivning ved bygge- og anlægsopgaver • Bygherrerådgivning • Projekt og udbud

• Fagtilsyn og byggestyring • Opmåling/afsætning

Medlem af F.R.I, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

• Tilstandsrapporter • Energimærker

Telefon 56 26 07 00 • www.igs.dk


8


Vi renser dit spildevand Stevns Forsyning driver det offentlige kloaksystem i Stevns Kommune og sørger for at rense spildevandet på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi ejer og driver et 300 kilometer langt kloaknet, som forbinder omkring 8.000 ejendomme. Spildevandet fra disse ejendomme behandler vi på et af vores renseanlæg. For din og miljøets sikkerhed gennemfører vi løbende målinger af det rensede spildevand, før vi udleder det fra vores renseanlæg. Tømning af bundfældningstanke Renseanlæggene modtager også slam fra ejendomme, som er tilknyttet tømningsordningen for bundfældningstanke samt spildevand fra ejendomme med samletanke. Stevns Kommune har indført en obligatorisk tømningsordning for at sikre regelmæssig tømning og et bedre tilsyn med bundfældningstankene. Den regelmæssige tømning sikrer, at tankene fungerer korrekt, og minimerer forureningen af naturen. Stevns Forsyning driver tømningsordningen for bundfældningstanke i Stevns kommune. Tidspunktet for tømningen annonceres 14 dage forinden i Stevnsbladet. Du kan også se tidspunktet på vores hjemmeside, www.stevnsforsyning.dk.

9


Strøby Egede Klippinge

Store Heddinge

Rødvig

10


Stevns Forsyning Stevns Forsyning ejer og driver 4 renseanlæg beliggende i Klippinge, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Egede. Spildevandet fra de tilsluttede husholdninger og virksomheder gennemgår en omfattende renseproces, hvor spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor reduceres, før det rensede spildevand returneres til vandmiljøet. Vi renser årligt over 800.000 m3 spildevand på renseanlæggene.

11


Hjælp med at begrænse forurening Når du skyller ud i toilettet eller hælder ting i håndvasken, forsvinder problemerne ikke af sig selv. Spildevandet løber gennem kloakledninger til renseanlægget, hvor det bliver renset, før det ledes videre ud i naturen. Din kloak er ikke en skraldespand, så skyl ud med omtanke. Du og din familie kan gøre jeres til, at vi kan rense spildevandet bedst muligt. Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen når fedtet er afkølet. Kast ikke vatpinde, menstruationsbind, medicinrester og farlige kemikalier i dit toilet eller andre af husets afløb. For disse ting kan stoppe kloakkerne eller udgøre en fare for vores medarbejdere og naturen. Så sørg for at affald afleveres og behandles det rigtige sted - for eksempel på genbrugsstationen eller apoteket.

12


13


Rent drikkevand Stevns Forsyning bistår det selvstændige og forbrugerejede Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. med administrationen. Vandværket sørger for rent drikkevand til kommunens borgere i og omkring Store Heddinge. Du kan kontakte Stevns Forsyning, hvis du har spørgsmål vedrørende vandværket. Driftsforstyrrelser I tilfælde af driftsforstyrrelser skal du henvende dig direkte til vandværket på telefon 21 67 56 18.

14


Leif O. Christiansen KARISE Aut. Kloakmester Maskinudlejning

Tlf: 56 71- 00 01 · Mobil: 40 PM 13 05 50 · leif@loc.dk · www.loc.dk BKHann185x55.ps 11/18/2009 2:11

Har du brug for Vælg Stevns' største entreprenørvirksomhed. Vi har mere end 50 års erfaring!

Brdr. K. Hansen A/S Rødvigvej 54 4673 Stevns Telefon 5650 6500 www.bkh.dk

en hånd eller to?

Jordarbejde Betonarbejde Maskinudlejning Belægningsarbejde Kørsel og transport Tømrerarbejde Kloakarbejde Gartnerarbejde Slamsugning


Find flere informationer, blandt andet om takster p책

www.stevnsforsyning.dk


Sådan sparer du på vandet At spare på vandet er godt for både din pengepung og miljøet. Her er en række råd, som kan hjælpe dig med at spare på vandet: •

Installer luftblandere (perlatorer) på vandhanerne

• Sæt en kande vand i køleskabet, så drikkevandet bliver koldt - i stedet for at lade vandet løbe •

Fyld vaske- og opvaskemaskiner helt op, hver gang de anvendes

• Tag brusebad i stedet for karbad, og luk for vandet, når du sæber dig ind •

Luk for vandet, mens du børster tænder

Udskift gamle toiletter med nye dobbeltskyllende

Brug spand og børste i stedet for slange ved bilvask

• Brug vandkande i stedet for slange til havevanding. Regnvand kan bruges til potteplanter og havevanding •

Hvis du vander have om aftenen, fordamper mindre af vandet

• Aflæs din vandmåler jævnligt – så undgår du overraskelser i vandforbruget

18


GRUNDSTØBNING, PROJEKTERING AF KLOAK OG NEDSIVNINGSANLÆG

v/aut. kloakmester Jens Dahl Jensen | Strøby Bygade 79 | 4671 Strøby | Tlf. 56 57 78 67 | Fax 56 57 78 01 | Mobil 21 67 56 34 E-mail: aut.jdj@mail.tele.dk | www.jensdahljensen.dk

• • • •


På vagt døgnet rundt Stevns Forsyning har 19 engagerede og dygtige medarbejdere - ledelse, kontorpersonale, driftsmedarbejdere mv. Sammen arbejder vi på, at vores kunder får en optimal betjening. Vi sørger for forsyningssikkerhed døgnet rundt, året rundt - også juleaften og nytårsnat. Og vi arbejder samtidig på at skåne vores miljø bedst muligt. Vi besidder en høj faglig viden om vores anlæg, og vi kan som regel hurtigt finde en løsning på problemer eller driftsforstyrrelser. Forsyningen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne med stor selvstændighed løser de daglige opgaver. Dermed vedligeholder og udvikler vi også arbejdsglæden - til glæde for forbrugerne.

20


Aut. El-installationsfirma Rødvigvej 7 · 4660 Store Heddinge E-mail: renek@stevnselservice.dk

Løje´s El-service

Vera og Hans Jørgen Løje Aut. El-instalaltør 56 50 38 38

Østergade 8 St. Heddinge

Jørgen Sørensens Maskinstation    Trommeslagervej 22, Sierslev | 4660 St. Heddinge Tlf. 5650 2652 | Bil 2087 25 23 | www.js-maskinstation.dk

Slamsugning og spuling af kloaker –tilslutning til off. kloak, minirenseanlæg og pilerensningsanlæg.

Jord, kloak,vej samt betonarbejde udføres

Autoriserede kloakmester, medlem af Byg‘s garantifond

Skovvejen 11, 4660 Store Heddinge CVR. Nr.: 29 802 505 Tlf.: 40 90 65 00 Fax.: 56 51 04 00 E-MAIL: idh@dyrholm-byg.dk 21


Kontakt os Stevns Forsyning A/S Fægangen 8 Bjælkerup 4660 Store Heddinge Telefon 56 57 55 25 Fax 56 56 12 45 E-mail Web

vandkloak@stevnsforsyning.dk www.stevnsforsyning.dk

Åbningstider Mandag til torsdag 8.00 - 15.00 Fredag 8.00 - 12.00

Prøve

Miljølaboratoriet I/S tager prøver af jord, drikkevand og spildevand samt tilbyder kemiske og mikrobiologiske miljøanalyser og rådgiver offentlige og private kunder.

AnAlyse resultAt

Miljølaboratoriet I/S har laboratorier i Glostrup og Nykøbing Falster og udtager prøver på Fyn, Sjælland, Falster og Lolland med omliggende øer. Miljølaboratoriet I/S tager udgangspunkt i følgende værdier: KVALITET, FAGLIGHED, FLEKSIBILITET og TROVÆRDIGHED. Læs mere på vores hjemmeside www.millab.dk eller kontakt os på tlf. 70 10 72 72.

RENERE VAND Samarbejde til gavn for miljøet WWW.RAMBOLL.DK

185x55_renere vand.indd 2

2009-10-14 13:43:31

• www. jsdanmark.dk • 500210 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

Vagttelefon uden for almindelig åbningstid: 56 57 55 25.

Stevns Forsyning  

Stevn Forsyningq

Stevns Forsyning  

Stevn Forsyningq