Page 1

DESIGN-UDKAST PRIMO EN IVÆRKSÆTTER KOMMER TIL BYEN


EN IVÆRKSÆTTER KOMMER TIL BYEN Med lidt god vilje kan Tistrup i årene efter anden verdenskrig godt minde om tv-serien Matadors Korsbæk. Før jernbanen mellem Varde og Ringkøbing blev anlagt i 1875, og toget gjorde holdt byen, var det en fattig egn befolket af mindre jordbrugere, daglejere og få håndværkere. Op til krigen udvikler det sig til et driftigt lokalsamfund med andelsmejeri, eksportslagteri, små fabrikker, overnatningssteder og manufakturhandel. Førende borgere på centrale poster bestemmer det meste, og på det tidligere højskolehjem i Storegade, der siden 1940 har heddet Hotel Tistrup, mødes stamgæster hver formiddag over kortspil og en dram for at ordne lokale anliggenheder. Men krigen kaster sine skygger over sognet med et par tusinde indbyggere. Der er mangel på meget, ikke mindst byggematerialer som tømmer, kalk, cement og eternit. På hotellet har de længe trængt til at få et nyt køkken, og en af serveringspigerne i restaurationen – hun bliver sjældent kaldt andet end Kylle - anbefaler sin bror til opgaven. Den kønne og kvikke pige fra Lintrup ved Kongeåen bliver hørt, og i 1946 gør Chresten Jensen sin entré i Tistrup. Chresten Jensen er udlært murer hos sin far, Mads Jensen i Lintrup, og har siden uddannet sig til bygningskonstruktør i Hadsten og arkitekt på Aarhus Tekniske Skole. Som nyuddannet får han arbejde hos arkitektfirmaet C.F. Møller, der bygger hospitaler i hele landet. Disse projekter fører ham til Varde, Ribe – og Bramminge, hvor han ofte overnatter på Hotel Kikkenborg. Det lykkes for hotelværten at lokke den unge arkitekt til at etablere sig i byen mod at garantere ham første års indtægt ved at bygge hotellet om.

4

En iværksætter kommer til byen

Chresten Jensen, 1955.


Vi lærte, at vi altid skulle være ærlige, og at vi altid skulle være mere renvaskede end alle andre. For når vi havde en ren skjorte på, så kunne vi hævde os på den måde. De andre kunne hævde sig ved at have dyrere tøj på – det kunne vi ikke. Chresten Jensen om opvæksten hos forældrene Lena og Mads Jensen i Lintrup i portrætsamtale 2001

En iværksætter kommer til byen

5


Snart får Chresten Jensen også opgaver for kommunen, og firmaet går strygende, indtil frihedskæmpere under krigen finder ud af, at han er lige lovlig god til tysk fra barndommen lige syd for den tidligere grænse. Efter en periode i skjul i Aarhus vender han imidlertid tilbage til tegnestuen, hvor han har ansat to arkitekter. Ved siden af arbejdet på tegnestuen er arkitekterne aktive modstandsfolk og er med til at sprænge signalhuset på Bramminge Station. Da det kommer tyskerne for ører, bliver de hentet og anbragt i Frøslevlejren. Begge overlever opholdet. PLUDSELIG ER HAN TØMMERHANDLER For Chresten Jensen er tiden inde til at orientere sig mod nye mål. Han er ikke ukendt med at arbejde længere oppe langs vestkysten, idet han mod krigens slutning har bygget for Tarm Stole- og Møbelfabrik og er blevet inspireret til at bygge det første hus med limtræsbuer på egnen. Med lillesøsterens mellemkomst falder valget på Tistrup. Den lokale tømmerhandler må tage en dyb indånding, da han får besøg af den velklædte unge arkitekt, der vil købe materialer til køkkenprojektet. Under samtalen bliver Vagn Trillingsgaard bramfrit spurgt, hvad han skal have for tømmerhandlen, og da han slynger et tal ud, slår Chresten Jensen til. Han var lige før krigen blevet gift med kromand og købmand Grunnets smukke datter fra Foldingbro. Da den velhavende svigerfar går ind på at kautionere, akkurat som han tidligere har gjort ved købet af patriciervillaen ved jernbanen i Bramminge, kommer en usædvanlig byttehandel i stand. Tømmerhandler Trillingsgård rykker ind i arkitekt Jensens bolig i Bramminge, og Tistrup Tømmerhandel har fået ny ejer. Ikke mange andre end doktoren, dyrlægen og nogle få velhavende borgere i Tistrup har bil i 40’erne. Det vækker således opsigt, da Chresten Jensen, hustruen Else samt børnene Fleming og Yrsa standsmæssigt ankommer i den mørke Buick og ruller op foran tømmerhandlerboligen Vesterled i Søndergade for at indlede et nyt kapitel i den unge families liv.

4

En iværksætter kommer til byen


PRIMO bestyrelse, 2012.

JAGTEN PÅ BYGGEMATERIALER For Chresten Jensen er tiden inde til at orientere sig mod nye mål. Han er ikke ukendt med at arbejde længere oppe langs vestkysten, idet han mod krigens slutning har bygget for Tarm Stole- og Møbelfabrik og er blevet inspireret til at bygge det første hus med limtræsbuer på egnen. Med lillesøsterens mellemkomst falder valget på Tistrup. Den lokale tømmerhandler må tage en dyb indånding, da han får besøg af den velklædte unge arkitekt, der vil købe materialer til køkkenprojektet. Under samtalen bliver Vagn Trillingsgaard bramfrit spurgt, hvad han skal have for tømmerhandlen, og da han slynger et tal ud, slår Chresten Jensen til.

En iværksætter kommer til byen


Intet synes umuligt for den handlekraftige bygmestersøn fra Lintrup. Akkurat som faderen er han optaget af tanken om at skabe smukkere byggerier på landet, som et ophold hos Rødding-arkitekten L.P. Aakjær efter læretiden har vakt hos ham. Da Chresten Jensen i takt med det stigende antal byggeopgaver får ideen til at etablere et betonstøberi, er rammerne i tømmerhandlen for længst spændt til det yderste, og han får øje på mulighederne i det trelængede slagteri i Jernbanegade. Tistrup og Omegns Eksportslagteri havde siden 1929 slagtet for egnens landmænd, men bliver i 1949 bortforpagtet til slagtermestrene Høj. På en ekstraordinær generalforsamling i oktober 1951 bliver det besluttet at sælge bygningerne til Chresten Jensen, der straks begynder at fremstille fundamentblokke til stalde og siloer i det tidligere slagteri. Købet af bygningerne skal vise sig at blive begyndelsen til et industrieventyr i Tistrup.

8

En iværksætter kommer til byen


Chresten Jensen var arketypen på en iværksætter, en dygtig forhandler, og et par mislykkede eventyr i de første år i Tistrup skræmte ham ikke. Men leverandørerne holdt ham i stram snor. Helge Borg, ansat i Primo 1963-2000

En iværksætter kommer til byen

5 9


HÅBER AT I SYNES OM DESIGNET

Primo  
Primo  

Primo purely plastics