STADSMAGAZINE WEERT 2022

Page 1

Samen Positief Gezond! www.weertinbeweging.nl weert in beweging STADSMAGAZINE W EERT JAARGANG 2022 weertmediagroep.nl sport • leefstijl • cultuur • horeca • winkelen • recreatie Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere inwoner van Weert een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. In Weert Weert scoort bovengemiddeld als het gaat om de beweegnorm. Om die reden is de ambitie in Weert juist om specifieke doelgroepen (nog) meer in beweging te brengen. Sportaanbieders willen graag nieuw aanbod creëren dat aansluit op de behoeften van de doelgroepen die nu niet bewegen en op die manier het lidmaatschap bij sportclubs een impuls geven. Meer en passend Tenslotte is het van belang dat elke Weertenaar het sport- en beweegaanbod in de gemeente kent en weet te vinden. Meer aandacht voor de vindbaarheid van dat aanbod is om die reden ook een actiepunt. Ambities Sport- en beweegaanbod voor mensen met een 1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN Weert heeft de ambitie om kinderen meer te laten sporten en bewegen op en rondom scholen. In Weert Het is van belang dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en sportaanbieders wordt geïntensiveerd. Scholen en voor- en naschoolse kinderopvang staan open om sportaanbod van clubs te integreren in het Daarnaast willen partners graag een ‘bewegend leren programma’ ontwikkelen waarbij kinderen tijdens de les meer worden aangezet tot bewe gen. Schoolpleinen kunnen attractiever worden ingericht met spelmateriaal (van verenigingen) en speelvoorzieningen die aansluiten op het ver enigingsaanbod. Tenslotte is aandacht voor gezondheid, gezonde leefstijl, sporten en bewegen bij kinderen en hun 2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL "We moeten kinderen meer stimuleren om te bewegen! Bewegen is namelijk leuk. Daarbij moeten we niet de rol van de ouders vergeten." Sport- en beweegaanbieders spelen een belang rijke rol in Weert. De ambitie is dat sportclubs voldoende kader en vrijwilligers hebben om (nieuwe) leden te werven en betrokken te houden bij de club. In Weert Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sport aanbieders aangegeven hulp nodig te hebben met • modern besturen voor verenigingen vrijwilligersmanagement, vinden en behouden van vrijwilligers • het binden en boeien van (nieuwe) leden het creëren van een gezonde(re) sportomge ving door gezonder aanbod de kantine aan Ambities Opleiden kader, vrijwilliger en bestuurders Vinden en behouden van vrijwilligers • Werven van nieuwe leden Gezonde(re) sportomgeving creëren 3. VITALE SPORT EN BEWEEGAANBIEDERS Dit thema richt zich op een intensievere samen werking en kennisdeling tussen sport- en bewee gaanbieders, zorg-, onderwijs-, en welzijnsinstel lingen en overheid. De betrokken organisaties staan erg open om samen te werken. In Weert Samenwerken is het overkoepelende thema in dit sportakkoord. Het draagt namelijk bij aan alle voorliggende thema’s. Vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders in Weert met sport- en beweegaanbod voor iedereen wordt bereikt door samen te werken. Veel partijen willen graag samenwerken en kennisdelen. Het is van belang dat deze organisaties elkaar periodiek Ambities Meer sport-overstijgend en tennisvereniging) samenwerken • Meer sport-specifiek (bv. gingen) samenwerken • Meer verbinding en samenwerking verenigingen, zorg-, onderwijs-, lingen, sportaanbieders • Periodieke ontmoetingen 4. SAMENWERKEN Lokaal WEERT Sportakkoord WINBOXWEERT.NL

Woning verduurzamen?

Informeer naar de financiële mogelijkheden. | Hypotheken | Verzekeringen | Financieel advies | Bankzaken | zuiderhuis.nl werkbestand stadsmagazine 2022.indd 1 24-8-2022 12:22:16

Ook dit jaar hebben we in samenwerking met RICK een katern Kunst en Cultuur opgenomen en treft u een aantal prachtige pagina’s aan over het in dit jaar geopende Museum W. De jaarlijkse bijdrage van LVO sluit ook bij het thema cultuur aan. Uiteraard treft u in deze editie in het katern Weert in Beweging ook weer volop sport- en beweegaanbod uit onze regio. Het sportakkoord Weert wordt belicht om zoveel mogelijk sportprofessionals in Weert bij dit netwerk en alle mogelijkheden die het te bieden heeft, te betrekken.

Het Stadsmagazine en de Stadskrant Weert verschij nen dit jaar voor de tiende keer. Een prachtig lustrum en dat wordt gevierd in 2022. En we vieren dit samen met de inwoners en ondernemers van Weert! De campagne van Weertbeleeft met de speciale Winbox Weert is daarom dit jaar direct weer een groot succes. Juist in deze tijd vinden mensen het geweldig om een box vol cadeaubonnen te kunnen winnen met een waarde van minimaal 1.000 euro per box. Er zijn dit jaar vier winboxen te winnen en een super kerstknal ler winbox. U leest hier meer over op pagina 51. Weert FM radio en tv pakken uit met de nieuwe slogan: hier hoor je thuis! Deze zender heeft een groot bereik in het Weerterland, een mooi draagvlak voor ondernemers of instellingen die een boodschap aan de Weerterlanders willen overdragen. Hiernaast heeft Weert een schat aan groene en blauwe parels! Al deze ingrediënten maken Weert tot een gezellige stad om te blijven bezoeken en beleven in Weert. Volg ons op facebook en instagram: weertbeleeft en mis niks. Ik ben er trots op om dit magazine voor de tiende keer te hebben mogen maken!

51 29Hét enige glossy Stadsmagazine met het aanbod van o.a. de thema’s kunst en cultuur, Weert in Beweging, Sportakkoord Weert, de Winbox Weert, winkelen in Weert, onze groene en blauwe parels van Weert en de horeca in Weert met achterin in deze uitgave een restaurantspecial. STADSMAGAZINE W EERT 2022 Inhoud en voorwoord uitgever 1 Samen genieten van kunst en cultuur 3 Niets is mooier dan talent zien stralen 5 Ontwikkel je eigen beeldtaal 6 Toneelspelen geeft zelfvertrouwen 7 Dans en beweging die bij jou passen 9 Ontdek hoe leuk het is om muziek te maken 11 Ontdek Museum W 13 Museum W in twee woorden 15 Met gevoel voor wat was 17 Het historische gebouw 19 Een broedplaats van kunst en cultuur 21 Cultuur Samen Positief Gezond! www.weertinbeweging.nl weert in beweging 73 Kies het onderwijs dat bij jou past 23 Sportakkoord Weert 25 Sport en beweegaanbod voor volwassenen 29 Sport na school 31 New Health programma 33 Gooi het roer om en kom in beweging 35 Fitter, sterker en gezonder in 20 minuten 37 FitSwitch, healthy lifestyle and ageing 39 Gezonde voeding op holistische basis 41 Slapen is gezond! 43 Voor ieder een passende oplossing 45 Weert in Beweging 10 Kansen Positieve gezondheid voor bedrijven Positieve gezondheid plaatst onze gezondheid in een breed perspectief, want een mens is meer dan alleen de onderdelen van het lichaam. Door alle elementen uit het model te belichten en bespreekbaar te maken, kun je er ook aandacht aan geven en de focus leggen op gezondheidsbevordering en iemands mogelijkheden, in plaats van alleen kijken naar ziekte en wat er niet meer kan. De uitwerking van Positieve gezondheid vindt vooral door de medewerkers zelf plaats. De werkgever kan er wel een sterke stimulerende en bewustwor dingsrol in hebben. Leefstijl Switch – Positieve Gezondheid programma voor bedrijven De uitdaging voor elk bedrijf, maar ook voor elk individu, is een aanpak kiezen die resultaat biedt, liefst duurzaam resultaat. Kijkend naar onderzoek op gebied van gedrags verandering zijn de volgende 3 stappen cruciaal zijn voor duurzaam resultaat: 1. Bewustwording 2. Uitnodiging, de prikkel 3. Conditioneren van gezond gedrag Het Leefstijl Switch Positieve Gezondheid programma (van 6 of 12 maanden) maakt werknemers bewust van de leefstijle lementen die ziekteverhogend werken, nodigt ze uit om een Leefstijl Switch te kiezen en ondersteunt ze om het nieuw gekozen gedrag te conditioneren. Hierdoor wordt het een duurzaam onderdeel van de leefstijl en kan men er een leven lang de vruchten van plukken. Werknemers worden als het ware opgeleid tot hun eigen leefstijlcoach. Elementen van het programma zijn: » Positieve gezondheid – Bewegen is medicijn lezing 1 tot 3 leefstijlcampagnes voor op de werkvloer Een Positieve Gezondheid en Leefstijl Switch intake voor elke medewerker Een persoonlijk leefstijlinspiratie en DOE portaal voor de medewerkers Positieve gezondheid model Actieprikkels die ondersteunen om de actie te blijven nemen Een link naar professionals, mocht blijken dat men additionele hulp nodig heeft Indien gewenst, een gezamenlijke beweegchallenge met activity trackers Het bedrijf bepaalt zowel de duur en frequentie van de leef stijlcampagnes, als de te bespreken leefstijlthema’s. Meer informatie John van Heel info@leefstijlclub.nl T 06 - 536 23 485 Positieve Gezondheid is een nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld in opdracht van VWS door arts en onderzoeker Machteld Huber. De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. LEEFSTIJL SWITCH POSITIEVE GEZONDHEID 10 Lichaamsfuncties Kwaliteit van leven Meedoen Zingeving Dagelijks functioneren Mentaal welbevinden POSITIEF GEZOND WEERT 37
Met sportieve groet, Cindy Denessen-Bastiaans Voorwoord Weert beleeft Verbouwen of restylen? 47 Eerste Erik Custer winkel in Nederland 49 Winbox Weert 51 WeertFM radio en tv: 53 Gezellig shoppen in Weert 55 Ontdek de groene en blauwe parels 63 Molennetwerk Kempenbroek 65 Fietsen, wandelen en recreatie 67 Bij de IJzeren Man staat plezier voorop 69 Proef de gastvrijheid op elk terras 71 Eten en drinken in Weert 73 Weert makkelijk bereikbaar 79 Colofon en deelnemerslijst 80 1STADSMAGAZINE WEERT 2022 10 jaar 10 jaar 10 jaar
NIEUW PROGRAMMA ‘22/’23 Huub Stapel | Jon van Eerd | Waylon Richard Groenendijk | Yentl en de Boer Christel de Laat | Bumba | Jokie en Jet Loes Luca | Tineke Schouten | Brainpower Ellen ten Damme | The Kik | Pieter Derks Assepoester | Gerard van Maasakkers 3JS | Lucas Hamming | Het Zwanenmeer Dennis van Aarssen | Buddy Vedder Dominic Seldis & Francis van Broekhuizen Ashton Brothers | Alex Ploeg ... en nog veel meer! munttheater.nl/ agenda Haal de nieuwe theaterbrochure op bij theaterkassa! Koop kaarten voor jouw favoriete voorstelling(en) via:

Makers en publiek

Het vorige culturele seizoen hebben we dit voorjaar spetterend afge sloten! De opening van het vernieuwde stadspark, het kruisbestui vingsfestival, drie dagen Bospop en als finale: Cultureel Lint. Wat heb ben we met zijn allen genoten van deze culturele pareltjes in Weert!

De cultuursector mag weer. Het is heerlijk om zoveel publiek te ver welkomen. Als kunstenaar of artiest doe je je uiterste best om een ‘product’ te ontwikkelen, met als hoogtepunt de eindpresentatie voor publiek zoals een tentoonstelling, concert of voorstelling. Voor een culturele maker is er niks mooiers dan waardering voor hetgeen hij of zij doet, in de vorm van een compliment, applaus of gejuich. Het zorgt voor een ultiem geluksgevoel; voor zowel de maker als het publiek. Kunst verbindt!

Vanaf deze maand kan iedereen genieten van een nieuw fantastisch cultureel seizoen. De culturele instellingen in Weert heb ben niet stilgezeten. We staan te trappelen om jullie weer te begroe ten met een nieuw, verrassend, soms ontroerend, maar vooral brui send programma!

Op de website van o.a. Muziekcentrum de Bosuil, het Munttheater, Museum W, Bibliocenter en RICK vind je het veelzijdige aanbod van beeldende kunst, dans, fotografie en film, muziek, taal, theater en nog veel meer.

We kijken er met zijn allen naar uit jullie dit seizoen te begroeten bij de vele activiteiten in Weert.

foto’s: Stichting Cultureel Lint

Directeur-bestuurder Frank Rademakers over 75 jaar RICK Niets is mooier dan talent zien stralen en groeien

In seizoen 2022-2023 viert RICK zijn 75-jarig bestaan. Een mijlpaal om trots op te zijn. De Weerter muziekschool groeide uit tot een kunstencentrum, met naast muziek ook beeldende kunst, dans, theater en visuele media, dat niet meer weg te denken is uit deze regio. Of het nu gaat om amateurkunst of pro jecten in het onderwijs en het sociaal domein.

Elke dinsdagochtend loopt de balletzaal van RICK vol met cliënten van PSW en leerlingen van vso-school De Maaskei. Ze dansen zoals alleen zíj dat kunnen. Enthousiast, puur en ontwapenend. In het Special Danceteam staat niet hun beperking, maar hun talent centraal. De directeur-bestuurder van RICK, Frank Rademakers, heeft het aan den lijve ervaren. “Deze mensen zijn goudeerlijk en stralen van top tot teen. Hun onbe vangenheid raakt me.”

De ommekeer

Met dit voorbeeld illustreert Frank de ontwikkeling die RICK in 75 jaar tijd heeft doorgemaakt. De Weerter mu ziekschool van weleer - opgericht op 6 april 1948 - is uitgegroeid tot een regi onaal kunstencentrum in de breedste zin van het woord. “Het draait bij ons allang niet meer om alleen ondersteu ning van muziekverenigingen of ama teurkunst. Naast de vele cursussen die we aanbieden aan de Wilhelminasingel en op andere locaties in de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Heeze-Leende leggen we de verbinding met het onderwijs en de maatschappij. Alleen vorig jaar al bereikten we, gedu rende een turbulent jaar door corona, bijna 5000 basisschoolleerlingen en ruim 1600 middelbare scholieren en mbo’ers in de regio. Via educatieve programma’s op school en inspirerende activiteiten in de wijk delen we onze kennis en lief de voor kunst, ontwikkelen we talent en brengen we belangrijke thema’s onder de aandacht.”

2011 was het jaar van de ommekeer, zo herinnert hij zich nog goed. De cultuur sector verkeerde in zwaar weer. Staats secretaris Halbe Zijlstra kondigde een jaarlijkse bezuiniging van tweehonderd miljoen euro aan. In die moeilijke en on zekere tijd toonde RICK veerkracht en zette het een nieuwe stip op de horizon. “Om onze instelling weer levensvatbaar te maken, hebben we de blik meer naar buiten gericht en onze mindset veran derd. Kunst is voor ons niet alleen een doel op zich, maar ook een instrument om doelen in het onderwijs of de maat schappij te bereiken. Via kunst en cultuur helpen we kinderen, jongeren en volwas senen om hun talent te ontdekken en zichzelf, elkaar en de wereld beter te be grijpen. Kunst ontspant, vermaakt, ont roert, inspireert en verbindt; het brengt mensen op zóveel manieren bij elkaar en in beweging.”

Kunst als recht

Vanaf 1986 werkte Frank Rademakers 26 jaar als slagwerkdocent bij RICK en zijn voorgangers, de Academie voor Muziek en Dans en Streekmuziekschool Weert. Na een uitstapje van acht jaar keerde hij

in januari 2020 als directeur-bestuurder terug op het oude nest. Het voelde als thuiskomen. “Het meest trots ben ik nog op onze duurzame kwaliteit die RICK in al die jaren nooit uit het oog is verloren. Onze professionele vakdocenten, die al lemaal kostbare kennis en ervaring met zich meebrengen, bieden talent een po dium om te groeien en stralen. Niets is mooier, zo weet ik uit eigen ervaring.” Meer informatie? Kijk dan op www.rick raakt.nl.

RICK trakteert!

RICK bestaat in cursusseizoen

2022-2023 maar liefst 75 jaar!

Dit jubileum viert de cultuurpartner samen met de inwoners van Weert en de rest van de regio. En bij feest horen ook cadeautjes.

RICK trakteert het hele seizoen op bijzondere kunst en cultuur en reikt elke maand mooie prijzen uit!

5STADSMAGAZINE WEERT 2022

Ontwikkel JE EIGEN BEELDTAAL

Geef jouw creativiteit vorm. Vertaal jouw ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens naar een beeldend 2D- of 3D-kunstwerk.

Met de beeldende cursussen bij RICK maak je unieke creaties.

Een indrukwekkende foto, tekening of schilderij, een mooi sieraad, kleiwerk of sculptuur of sierlijke handlettering en kalligrafie. Vanuit de basis leer jij de juis te technieken aan, experimenteer je met verschillende materialen en ontwikkel jij je eigen ‘beeldtaal’.

De beeldende groepslessen bij RICK prik kelen jouw persoonlijke groei. De profes sionele docenten hebben veel aandacht voor elk individu. Maar door elkaars wer ken, vanuit een gezamenlijk thema of opdracht, te zien en te bespreken leer je veel. In een veilige en open sfeer kunnen cursisten zich kwetsbaar opstellen wat bijdraagt aan een prachtig creatief proces.

Beeldende activiteiten voor kinderen RICK heeft verschillende beeldende cur sussen voor jong en oud. Kinderen kun nen met hun handen werken in de Kin derkunstklas, bij DOE-kids of de cursus

Tekenen & zo. Laat jouw kind proeven van verschillende kunstdisciplines: klei en, beeldhouwen, tekenen, schilderen of hout bewerken. Spelenderwijs leren ze basisvaardigheden en maken ze prachti ge kunstwerken van allerlei materialen.

Creatief bezig zijn, doe je bij RICK. Vraag een gratis proefles aan en maak eens kennis met de docent en groep! Kijk voor meer informatie op www.rickraakt.nl/ beeldend.

“Het is heerlijk ontspannend. Als ik thuis kom van mijn werk, pak ik nog even mijn spullen en ga aan de gang. Dan vliegt de tijd voorbij. Het is leuk om te doen en je kunt het zo gek maken als je wilt. Kalligrafie is handwerk en daardoor heel persoon lijk. Zo kun je iemand echt iets persoonlijks cadeau doen. Iets wat niemand anders heeft.” Riny (68 jaar), cursist Kalligrafie bij RICK.

“Prachtig om van niets iets maken en het onder je handen te zien groeien. Als je iets speciaals wil doen voor een ander dan kun je voor hem of haar een zelfgemaakt sie raad maken. Het gevoel ‘dit heb ik voor jou gemaakt’ is zo geweldig!” Leon (46 jaar), cursist Edelsmeden bij RICK.

“Tijdens het schilderen kom je los van alles om je heen, de beste vorm van meditatie. Met schilderen heb je een aan- en uitknop. Het is fijn om een paar uur blanco in je hoofd te zijn. Het mooie is dat je van alles kunt uitproberen. Welk papier je fijn vindt, of je met potlood of houtskool wilt werken. En dan wil ik altijd iets maken wat nog niet bestaat.” Paula (68 jaar), cursist Tekenen en schilderen bij RICK.

STADSMAGAZINE WEERT 20226

Toneel spelen geeft

Zijn wie je wil zijn. Even in een andere huid kruipen. Anderen ontroeren, aan het lachen maken of aan het denken zetten. Toneel spelen is leuk en uitdagend. Ont dek de cursussen toneel of musi cal voor jong en oud bij RICK.

Tijdens de lessen leer je de basis van ac teren: hoe je jouw stem gebruikt en hoe je beweegt in bepaalde situaties. Bedenk wie jouw personage is en hoe je deze wil neerzetten. Werk met de groep toe naar een mooie voorstelling. Zo leer je goed samenspelen en -werken. Met elkaar maak je eigen scénes en improviseer je. Of maak je eigen theaterstuk ‘from scratch’, van script, geluid en decor tot aan de eindproductie.

Ontwikkel jezelf met theater

Tijdens de lessen doe je alle vaardighe den op om jezelf te ontwikkelen als ac teur of theatermaker. En als persoon, want theaterskills geven je zelfvertrou wen een enorme boost. Je durft jezelf beter te laten zien en horen.

Benieuwd of toneelspel iets voor jou is? RICK heeft verschillende groepen voor kleuters, kinderen, jongeren en volwas senen. Vraag een gratis proefles aan en maak eens kennis met de docent en groep! Kijk voor meer informatie op www.rickraakt.nl/theater.

“Dat is het mooie van toneelspelen. Je ontsnapt even aan de werkelijkheid, wordt compleet iemand anders.” Merlijn (15 jaar), cursist toneel bij RICK.

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is lef tonen. Ik hoef me nergens voor te schamen, ik ben het niet zelf. Het is toneel. Daarin kun je iedereen zijn.” Kaat (12 jaar), cursist toneel bij RICK.

“Het is een prachtig groepje. Een groep van uitersten, waarin verschillende ta lenten samenkomen en iedereen volledig wordt geaccepteerd. Het is mooi om te zien wat er hier gebeurt. Wat theater losmaakt. Natuurlijk hebben ook deze jongeren, net als iedereen, wel eens een baaldag. Tijdens de toneelles komen ze even los van zichzelf en telt alleen het hier en nu. Dan zie ik ze tot rust komen en weer met een lach de deur uitgaan. Of met een blik van ‘Ik vond het span nend, maar ik heb het toch maar mooi geflikt.’ Het zijn onbetaalbare momen ten.” Docent Ellen over de toneelles voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.

JE ZELFVERTROUWEN
7STADSMAGAZINE WEERT 2022

Dans en beweging

DIE BIJ

Bij RICK ontwikkel jij jouw dans talent. Vanuit de basis leer je goed te bewegen, zodat je jouw lichaam uitdaagt met zo min mo gelijk risico op blessures.

Klassiek ballet, moderne dans of jazz, bij RICK vind je allerlei vormen van dans. Wil je meer focus op lichaamsbeweging?

Met pilates, de barre work-out en ‘Dan send in balans’ train je jouw lichaam en diverse spiergroepen. Met onze cursus sen groei jij niet alleen op lichamelijk, maar ook op persoonlijk, artistiek, sociaal en expressief vlak.

Kwaliteit op elk niveau

Iedereen kan de dansles volgen die bij hem of haar past. Ongeacht leeftijd (van peuter tot volwassene) en niveau (beginnend of gevorderd). Ontdek jouw danstalent bij RICK. Vraag een gratis proefles aan en maak eens kennis met de docent en groep! Kijk voor meer in formatie op: www.rickraakt.nl/dans.

“Toen ik klein was, wilde ik al dansen als een ballerina. Als ik aan het dansen ben, ga ik helemaal op in de muziek en doe ik mijn pasjes. Ik denk nergens aan, ben alleen dáár mee bezig. Ik word er blij van.” Zoë (13 jaar), cursist Klassiek ballet.

“Docent Sandra geeft ge-wel-dig les. In kleine groepjes, precies afgestemd op wat het lijf nodig heeft en aankan. Topkwaliteit, gecombineerd met veel warmte en gezellig heid. Pilates helpt bij alles. Ik had een paar jaar geleden veel pijn aan mijn voet en in mijn onderrug. Pilates heeft die blokkades weggenomen. Bij RICK is het geen geknal en gehijg, zoals in de sportschool, maar zachte, vloeiende bewegingen met aandacht voor een goede ademhaling. De kwantiteit is niet belangrijk, het draait hier om de kwa liteit. Doordat je in een klein groepje traint, krijg je veel persoonlijke aandacht.”

Vanessa (48 jaar), cursist Body motion pilates.

“We beginnen rustig op een stoel. Met kleine bewegingen wordt het lijf wakker gemaakt. Eenmaal opgewarmd, be gint de energie te stromen en voel ik me steeds gelukkiger worden. Door de adrenaline vergeet ik de pijn en voel ik me verlost van alle belemmeringen in het leven. Een zalig gevoel. Het uitgangspunt is dat je doet wat je binnen je eigen mogelijkheden kunt. En op die manier verleg je - zon der dat je het in de gaten hebt, steeds een beetje je eigen grenzen. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik durf meer, ben minder bang voor blessures. Daarbij is door de danslessen mijn houding verbeterd. Ik ben me nu veel bewuster van hoe ik sta en zit.”

Berry (53 jaar), cursist Dansend in balans.

JOU PASSEN
9STADSMAGAZINE WEERT 2022
MUNTTHEATER WEERT 2022 vrijdag 18 / zaterdag 19 november om 20.15 uur zondag 20 november om 14.30 uur DSW Drukkerijencombinatie Stramproy Weert b.v. www.drukkerijdsw.nl Julianastraat 12, 6039 AJ Stramproy Te 0495-561302 www.drukkerijdsw.nlMede gesubsidieerd door de Provincie Limburg Foto: Pascal Kneepkens, Weert wokmuziektheater MUNTTHEATER WEERT 2022 vrijdag 18 / zaterdag 19 november om 20.15 uur zondag 20 november om 14.30 uur komische opera van Jacques Offenbach DSW Drukkerijencombinatie Stramproy Weert b.v. www.drukkerijdsw.nl Julianastraat 12, 6039 AJ Stramproy Te 0495-561302 www.drukkerijdsw.nl La BelleHélène Mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Ontdek hoe leuk het is OM MUZIEK TE MAKEN

Muziek is een universele taal die raakt. Je kunt er urenlang naar luisteren. Maar zelf muziek ma ken, kan nog leuker zijn! Schrijf je eigen muziek, gebruik jouw stem of bespeel een instrument.

Bij RICK kunnen kindjes vanaf 6 maanden in een groep al kennis maken met muziek met de cursus ‘Muziek op schoot’. Maar ook jongeren en volwassenen spelen sa men in bands of ensembles. Weet jij al welk instrument je wilt bespelen? RICK heeft een enorm aanbod in individuele en groepslessen. Zo kun je de wat meer klassieke instrumenten bespelen zoals een viool, piano en cello. Of de instru menten die je in een (pop)band vindt: keyboard, (elektrische) gitaar, basgitaar en drums. En alles wat daar tussenin zit, zoals de ukelele of trompet. Via een muziekvereniging krijg je vaak korting op onze muzieklessen.

Zing de sterren van de hemel De zangdocenten van RICK helpen je jouw stem zo goed mogelijk te gebrui ken. Of je nu graag alleen zingt, in een band of samen met anderen in een koor. Je kunt zingen in de stijl die bij jou past: klassiek, pop, rock, jazz of zelfs opera. Wil je jezelf graag begeleiden met een instrument? Dan helpen we jou zowel vocaal als instrumentaal verder.

De ervaren muziekdocenten bij RICK zijn breed geschoold; van klassieke muziek tot pop, rock en jazz. Afhankelijk van jouw wens kun je bepaalde instrumen ten bespelen op basis van noten lezen of het gebruik van akkoorden. Een aantal van onze docenten hebben veel podiu mervaring en leren je graag hoe jij voor publiek kunt shinen! Kijk voor meer in formatie op www.rickraakt.nl/muziek.

“De lessen van ‘Muziek op schoot’ stimuleren je kind op zóveel terreinen. Spelenderwijs komen ze in aanraking met muziek, taal, spraak en gebaren en werken ze aan hun motoriek en hun sociaal- emotionele ontwikkeling. En het belangrijkste: het is hartstikke leuk. Niet alleen voor het kind, maar ook voor papa en mama. Je eigen kind zien genieten, dat is en blijft onbetaalbaar.” Harald en Annabelle zitten samen met dochter Jana (2) en zoon Pieter (8 maanden) op Muziek op schoot.

“Als ik aan het zingen of drummen ben, voel ik me geluk kig en wordt mijn lichaam helemaal rustig. Dan kan ik de hele wereld aan. Mijn grootste wens is om als drummer in een big band mee te spelen, je weet wel: zo’n super groot orkest. Dat zou fantastisch zijn.”

Maurice (32 jaar), ontdekte diverse muziekinstrumenten tijdens het project Kunstkracht.

“Door muziek vergeet ik mijn zorgen. Ik put er energie uit. Met mijn muziek wil ik mensen raken. Net als mijn idool Bon Jovi. Met de cursus Mediamusic componeer, mix, remix en ontwerp je met de computer muziek en geluid.” Mingus (30 jaar), cursist Mediamusic.

11STADSMAGAZINE WEERT 2022

Ontdek Museum W

Midden in het centrum van Weert ligt een spiksplinternieuw heringericht mu seum in een prachtig historisch gebouw. Het markante rijksmonument, voormalig stadhuis, is helemaal gerestaureerd. Meest opvallend is de goudkleurige gevel, een ontwerp van de Limburgse vormgever Maurice Mentjens. Binnen ontdek je een verrassende verzameling cultuurhistorische objecten en kunst.

In Museum W leg je een cultuurhis torische route af langs belangrijke le vensthema’s waarmee ieder mens, on geacht wie je bent of waar je vandaan komt, mee te maken heeft of krijgt. Wil je meer weten over hoe de mens in verleden en heden zijn leven op aller lei gebied heeft vormgegeven, dan is Museum W een bezoek waard. Wat vormt je identiteit? Wat is voor jou van bete kenis, waardoor laat jij je beïnvloeden? In totaal zijn in de collectiepresentatie 11 levensthema’s uitgewerkt: Lichaam, Gezin, Macht & Pracht, Weert, Geloven, Verhalen, Heiligen & Helden, Werk & Vrije tijd, Lijden & Dood, Feest.

Aan de basis van de presentatie ligt een collectie die van oorsprong twee gezich ten kent: regionaal en religieus. Van pre historische urnen tot prachtig zilverwerk in een spannend vormgegeven schat kamer. Schilderijen, beelden, gebruiks voorwerpen en bijzondere kleinoden uit meer dan zeven eeuwen komen aan bod. Kijk je ogen uit in onze museum zalen in verrassende kleuren en sferen.

Tentoonstellingen

Museum W organiseert twee wisseltentoonstelling en per jaar en twee pro jecten buiten de muren van het gebouw. En in de prachtig gerenoveerde voorma lige Raadzaal, de plek die eeuwenlang het machtscentrum van de stad was, kun je twee keer per jaar kleine exposities hedendaagse kunst uit de collectie be kijken. Op de LED-schermen in de gevel van Museum W zijn bijzondere videoanimaties te zien. Kijk op de website www.museumw.nl voor het volledige programma.

IN HET HART VAN WEERT 13STADSMAGAZINE WEERT 2022 foto’s: Arjen Schmitz

Museum W vormt de verbindende schakel in het historische verhaal over Weert en omgeving.

Het museum toont het verleden, maar ook het heden – en wellicht de toekomst - van de stad en haar cultuur.

Bezinning, zingeving en beleving, maar ook ver wondering en het prikkelen van nieuwsgierigheid staan centraal in de artistiek inhoudelijke invulling van het museumprogramma.

Bij de presentatie is een uitgave verschenen met daarin alle verhalen rondom de collectie.

Het boekje is gratis verkrijgbaar bij de receptie van Museum W.

Meer informatie: museumw.nl

Museum W in twee woorden:

De provincie Limburg droeg 1 miljoen euro bij aan de verbouwing van Museum W. Niet alleen voor het gebouw, maar ook omdat het belang en de kwa liteit van de bestaande erfgoedcollectie door de provincie erkend werd. Dat is een stevige pluim voor kunsthistoricus en conservator John van Cauteren. Hij houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met behoud, onderhoud en uitbreiding van de collectie.

John van Cauteren kent het gebouw en de collectie van binnen en buiten en is het centrale aanspreekpunt voor vragen betreffende de restauratie van het ge bouw en de herinrichting van het muse um. Daarbij werkt hij nauw samen met de interieurontwerper Maurice Mentjes. Hij heeft ook de ideeën rond het verhaal lijnen in het nieuwe museum uitgewerkt en koos de objecten uit die deze verha len aan de toekomstige bezoekers gaan “vertellen”.

Museumcollectie

Hierbij putte hij uit de museumcollectie, die bestaat uit een allesomvattende ver zameling relicten en kunstvoorwerpen uit de geschiedenis van de Minderbroe ders Franciscanen in Nederland. Onder meer afkomstig van de franciscanen op de Biest in Weert.

Het overige gedeelte van de collectie be staat uit Weerter (archeologische) objec ten, historische objecten uit de stad en regio, prachtige ontwerptekeningen en gietmodellen van religieus zilver en sie raden door het bekende Weerter kunsta telier Esser-Werz en uit een kleine ver zameling moderne beeldende kunst van Nederlandse kunstenaars al dan niet met een band tot Weert. Dit alles is de basis waaruit is geput voor het samenstellen van het vernieuwde Museum W. Soms hoort daar ook het aankopen van stuk ken bij, als deze een aanvulling zijn op de bestaande collectie en passen in de opstelling. Daardoor is de collectie van Museum W ook een beetje “van hem”. Een persoonlijke rondleiding door hem is geen straf. Gepassioneerd vertelt John

over de stukken en hun achtergrond. En juist die verhalen maken een museum levend!

John: “Het gebouw, ons grootste en be langrijkste collectiestuk, is rigoureus on der handen genomen. De kenmerkende onderdelen, zoals de grote trappenhal en de oorspronkelijke indeling, zijn geble ven. De oorspronkelijke bakstenen lam briseringen van alle gangen zijn weer te voorschijn gehaald en zo nodig hersteld. De oude raadzaal is grotendeels hetzelf de gebleven, alleen de wanden boven de lambrisering krijgen een volledig nieuwe bekleding. Gekozen is voor een textiel bekleding met daarop de tekst van het privilege van het marktrecht uit 1414. Een belangrijk document in de stadswor ding van Weert. Door de manier waarop de presentatie is vormgegeven ontstaat er meer rust in de zalen. Dit betekent echter niet dat er minder te zien is, mis schien zelfs wel meer door het ‘open’ zichtdepot. Hier staan grote vitrines met pronkstukken uit de collectie die anders het daglicht niet zouden zien. Noem het een museale showroom.”

Verhalen

Museum W is geen kunstmuseum. Het is een cultuurhistorisch museum. Het ver

haal gaat over ons allemaal, over de ma nier waarop de wereld ons vormt tot wie we zijn. Dit wordt uitgebeeld in een op eenvolgende reeks van 11 thema’s. Daar in komen de meest uiteenlopende zaken aan de orde: een concentratiekamppak vertelt iets over het verlies van identi teit, als je volledig opgaat in de massa met gelijk geklede medegevangenen. Wat vertelt een staande klok uit de 18e eeuw over de positie van de vrouw? Hoe komt het dat het schoonheidsideaal voor de man al eeuwenlang vrijwel hetzelfde is, terwijl - tot op de dag van vandaag –de ideale vrouw telkens verandert. Hoe zie je dat terug in de kunst? Interessan ter nog, hoe vertaal je dat naar de regio Weert?

John: “Museum W is niet het zoveelste stadsmuseum. Nee, hier wordt op een unieke manier vorm gegeven aan vragen rond de identiteit van de bezoekers door historie en hedendaags met elkaar te verbinden. Het museum is door de ver bouwing in één keer bij de tijd gebracht. Er is veel moois te zien en zelf te ont dekken, het is sfeervol gepresenteerd en prachtig uitgelicht. Museum W in twee woorden: verrassend en leerzaam!”

VERRASSEND EN LEERZAAM 15STADSMAGAZINE WEERT 2022
Drs. John van Cauteren, conservator Museum W. foto’s: Arjen Schmitz Scan de QR-code voor meer informatie:

Met gevoel voor wat was

Ontwerper Maurice Mentjens ontwierp zowel het interieur als de nieuwe gevel van Museum W. Sinds het gedurfde ont werp van de gevel bekend is, maakt het de tongen los. Passanten houden de pas in op de straat, laten het op zich in wer ken, vormen zich een mening en maken er soms zelfs selfies.

De goudkleurige gevel en entree vor men het visitekaartje van Museum W. Het ontwerp werd omarmd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Weerter monumentencommissie en welstandscommissie. Want, zo zei den ze: “Wat nu wordt gebouwd moet het aanzicht hebben van de tijd waarin het wordt gebouwd. Dat is immers het nieuwe erfgoed.” En dus werd de rommelige achterbouw aan de Meikoel zijde vervangen door een strakke iets verhoogde gevel met entree, voorzien van opvallend ‘gouden’ wandbekleding. Een icoon in de stad.

Maurice: “Toen men in 1913 de gevel aan de Markt verving, werd dat gedaan in Neorenaissance stijl; de stijl die toen populair was. Uitgaande van de visie van de rijksdienst, is het vanzelfsprekend dat de vernieuwing van de achterbouw gebeurt in de stijl van deze tijd. Boven dien heeft de nieuwe achterbouw een functioneel doel. De facilitaire ruimtes zoals de lift, toiletten en de kantoren hebben hier een nieuwe plek gekregen. Zo blijft het oorspronkelijke gebouw uit de 16e eeuw in stand. Sterker nog, de middeleeuwse bouwsporen zijn nu nog beter zichtbaar gemaakt in de nieuwe entreehal.”

Symbolen en suggesties

De uit Holtum afkomstige Maurice Mentjens is van huis uit interieuront werper. Met symbolen, associaties en verwijzingen creëert hij sferen bin nen de door de opdrachtgever gestel de context, passend bij het karakter en het doel van de locatie. Hij vestigde zijn naam door ontwerpen voor onder andere toonaangevende musea (Bonnefanten Maastricht), concept-

stores (Labels Sittard) en theaters (De Nieuwe Vorst Tilburg).

Met respect voor wat was en oog voor toekomstig erfgoed, ontwierp hij voor Museum W in Weert een gevel die de suggestie wekt van een reliekschrijn, maar ook duidelijke verwijzingen in zich heeft naar een adventskalender. De buitenkant van het museum staat nu symbool voor de nieuwe koers van het museum. Het is trouw aan het verleden en richt de blik op de toekomst door samenwerking met hedendaagse kun stenaars en ontwerpers.

Bewaarplaats voor schatten Maurice: “Musea zijn als het ware de heilige plaatsen van onze moderne geseculariseerde samenleving. Kunst werken zijn de relikwieën van elke cultuur, die bewaard worden in een museum. Datzelfde geldt voor een reliekschrijn. Dit is een kist waarin de gekoesterde overblijfselen (relikwieën) van een heilige bewaard worden. Je kunt hier een vergelijking maken met de ob jecten die zorgvuldig verzameld, bewaard en onderhouden worden in een muse um. Reliekschrijnen waren vaak versierd met houtsnijwerk, kostbare metalen en kleine tafereeltjes. Vergelijk het met de ramen en de videowalls aan de gevelwand

van het museum. Zij laten als het ware ook kleine tafereeltjes zien. Daarin zie je het verhaal van het museum, wordt een digitale buitenexpositie getoond of lees je meer over een (nieuwe) expositie. Door de haakse luiken aan de gevel, wordt de suggestie gewekt van een adventskalen der. Ieder raam is als het ware een vitrine met schatten uit de collectie. Deze kun je letterlijk ervaren door het grootste luik te passeren: de voor iedereen toegankelijke entree van het gebouw.”

Iconisch uniek

“Voor zover ik weet is Museum W in Weert het grootste gebouw in Nederland met een gevelbekleding van Tecu®Gold. Dat maakt de locatie iconisch uniek”, aldus de ontwerper. “Het materiaal zal door weer en wind matter van kleur worden, maar door de legering van alu minium en koper blijft het geel en zacht glanzend. Daardoor heeft het impliciet de waarborg in zich dat dit museum zijn bijzondere karakter behoudt.”

“HET GROOTSTE GEBOUW IN NEDERLAND MET GEVELBEKLEDING VAN TECU ® GOLD”

EN OOG VOOR WAT WORDT 17STADSMAGAZINE WEERT 2022
foto’s: Arjen Schmitz

Het historische gebouw

Wie om Museum W heen loopt ziet volop bouwhistorische verhalen. Het museum is namelijk gevestigd in het oudste stadhuis van Weert, gelegen aan de Markt, recht tegenover de grote Sint Martinuskerk.

De bouw zal in 1550 voltooid zijn geweest. Het pand was gedekt met twee zadeldaken die aan de voorzijde aan het oog werden onttrokken door een grote schermgevel, versierd met speklagen van baksteen en mergel.

Op de gevel kwamen de wapens voor van graaf Jan van Horn, diens vrouw Anna van Egmond, Philips van Montmorency en zijn vrouw Walburgis van den Nieuwenaer.

In 1826 was het pand in een slechte staat en werd een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. De originele gevel werd afgebroken en ook de indeling werd gewijzigd. De buitenkant kreeg een sobere, neoclassicistische gevelbekleding. Aan de binnenzijde werd zoveel mogelijk origineel bouwmateriaal hergebruikt. De ruimtes tot slot, kregen een neoclassicistische aankleding. Nog geen 100 jaar later werd het gebouw

Loop gewoon eens binnen

We maken je graag op een meer per soonlijke manier deelgenoot van de vele fascinerende verhalen van Museum W. Een groepsrondleiding bij de collectiepresen tatie of de tijdelijke tentoonstelling biedt je nieuwe en verrassende invalshoeken. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via museumw@weert.nl We helpen je graag verder.

Museum W als unieke trouwlocatie

Onze prachtig gerenoveerde, historische Raadzaal is een sfeervolle ruimte en daar door perfect geschikt voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. De prachtige monumentale trap met fraai glas-in-loodramen is dé unieke plek voor bruidsfoto’s.

Voor het afspreken van een huwelijk in het museum kun je contact opne men met publiekszaken@weert.nl. Of bel met 0495 - 575 000 en vraag naar de burgerlijke stand van de gemeente Weert.

aangepast aan de toen heersende stijl voor overheidsgebouwen. Het kreeg van binnen en buiten een neorenaissance look. Deze bepaalt nog steeds het aanzicht van het pand en is bij de recente restauratie in 2020-2021 weer zoveel mogelijk hersteld.

Eerste verbouwing

In 1968 werd het aangrenzende pand Markt 5 afgebroken om zo een doorgang te maken tussen de Markt en de Nieuwe Markt en daarbij kwam de zuidgevel van het oude stadhuis prominent in het zicht. Deze gevel is zeer interessant, omdat hier nog grote delen van de laat middeleeuwse gevelindeling en raamomlijstingen bewaard zijn gebleven. Bij de recente restauratie zijn ook in de westgevel van het oude pand nog een natuurstenen raamomlijsting en bakstenen boogconstructies teruggevonden.

Laatste verbouwing

Bij de laatste verbouwing in 2021 is de westzijde van het pand ingrijpend verbouwd en opgehoogd. Hier zijn de hoofdentree, toiletten, lift en andere niet museale ruimtes ondergebracht.

Dit gedeelte is voorzien van een unieke gevelbeplating, gemaakt van TECUgold. Dit is een bijzondere legering van gerecycled koper en aluminium.

Het gebruik van dit materiaal is een weloverwogen keuze geweest van ontwerper Maurice Mentjens. Hij liet zich inspireren door de middeleeuwse gouden reliekschrijnen waarin zich de overblijfselen van heiligen bevinden.

Vergelijkbaar met een museum, dat de bewaarplaats is voor verzamelde en gekoesterde objecten uit de menselijke beschaving.

Meer informatie: museumw.nl

Museum W Verwelkomt, prikkelt en verbindt

NU MUSEUM W 19STADSMAGAZINE WEERT 2022

Maak nu kennis met

vernieuwde woonafdeling

Alles voor een tevreden klant Als erkend 5-sterrenspecialist willen we u niet slechts een meubel stuk verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Wij zijn trots op onze collectie en op onze klanten. Als u wilt weten hoe onze service wordt ervaren? Bekijk dan onze klantbeoordelingen op: www.buco-wooncentrum.nl Hoogveldstraat 16 Weert T.0495-534819 www.buco-wooncentrum.nl Met trots presenteren wij Home Stories; een collectie van Passe Partout© Exclusief, hoge kwaliteit en eigentijds design. Nieuwsgierig? We laten deze collectie graag aan je zien. BIJ BUCO WOONCENTRUM
onze geheel
Gecontroleerde klantbeoordelingen ww39_WeertRoermond_Buco.indd 1 20-04-2020 20:44

Een broedplaats van kunst en cultuur OP DE LVO SCHOLEN IN WEERT

De scholen van LVO Weert zijn een broedplaats voor muzikaal talent. Niet alleen op het gebied van rock- en pop muziek, maar ook op het gebied van klassieke muziek. Veel basisschoolleerlingen kiezen voor het Weerter onder wijs vanwege de grote rol die muziek op de scholen speelt. Zo is het Muziekgala een onbetwist hoogtepunt en ook Van Horne Unplugged trekt ieder jaar veel bezoekers. Een ander muzikaal hoogte punt is Van Horne Pop, dat jaarlijks in muziekcentrum De Bosuil plaatsvindt. Op Het College is er daarnaast ieder jaar een uitvoering van het toneelproject Aischylos. Alle scholen van LVO Weert bieden extra kunst- en cultuuronderwijs aan. Het Kwadrant heeft een KUNST KLASplus.

Op de scholen van LVO Weert werken de kunstvakken samen waardoor leer lingen een verbinding tussen de vakken duidelijker gaan ervaren. Naast kennis overdracht krijgen de leerlingen vakspe cifieke vaardigheden. Tijdens de lessen ontdekken ze hun talenten, welke op een expressieve manier worden gepresen teerd. Bij kunst is niet zozeer het resul taat belangrijk, maar het proces. Kunst geeft de mogelijkheid om initiatieven en ideeën van leerlingen te stimuleren. Het proces van creativiteit en gevoelens uiten en dit omzetten in beeld, muziek of toneelspel, is een meerwaarde voor het verdere leven. Kunst verbreedt je blik op de wereld! Meer info kun je vinden op www.lvo-weert.nl

“Vind je het leuk om te tekenen, schilderen, met mode of muziek bezig te zijn of aan toneel te doen?

De Weerter scholen zijn creatieve scholen vol talenten die creatievelingen zoals jij weten te stimuleren en ook inspireren.”

Muziekgala

Een jaarlijks hoogtepuntje is het Muziekgala dat plaats vindt in het Munttheater in Weert. De show wordt volledig ontwikkeld en ingevuld door leerlingen en is een zeer diverse avondje uit voor iedereen die van muziek en enter tainment houdt. Het is tevens hét moment voor alle eindexamen clusters van het vak muziek, om hun muzikale eindproduct op het podium te presenteren.

Ieder jaar zetten de leerlingen een show neer dat het Munttheater uit zijn voegen laat barsten van muzikale energie en sfeer. Varië rend van popmuziek tot klassiek en van klassieke muziek tot blues; het Muziekgala heeft het allemaal in zich. Bekende namen en groepen, maar ook nieuwe acts staan te popelen om op te treden. Het Muziekgala op 21, 22 en 23 maart 2023 wordt wederom een mu zikaal spektakel. Deze must see wil je niet missen! Kaartjes zijn te koop via het Munttheater.

21STADSMAGAZINE WEERT 2022
Ontmoet de school van jouw toekomst WWW.LVO-WEERT.NL HET COLLEGE KOERS WWW.COLLEGE.NL HET KWADRANT WWW.HETKWADRANT.NL PHILIPS VAN HORNE WWW.PHILIPSVANHORNE.NL BRAVO! CRANENDONCKCOLLEGE WWW.BRAVOCOLLEGE.NL

Kies het onderwijs

BIJ JOU PAST!

LVO Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onder wijs en verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant, Het College Weert én het BRAVO! College Cranendonck. Deze vier scholen werken intensief samen om het brede onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen.

Levensecht leren Leren doe je niet alleen uit een boek, maar ook door dingen zelf te ervaren. De scholen van LVO Weert hebben dit op allerlei manieren in hun onderwijs inge bouwd. Door excursies, gastdocenten, projectonderwijs, masterclasses en bedrijfsbezoeken. Zo gaan gymnasiasten al in een vroeg stadium aan de slag met de praktijk van wetenschappelijk onderzoek en werken atheneumleerlingen binnen het Technasium in groepen aan uitda gende bèta-opdrachten. Voor mavo- en havo-leerlingen wordt ingespeeld op de belevingswereld van de leerling en maatschappelijke thema’s. Zij maken binnen het vak Technologie bovendien op een praktische manier kennis met de zeven werelden van de techniek, terwijl vmbo-leerlingen een groot aantal prak tijklessen en bedrijfsstages hebben. Het Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die gebaat zijn bij het leren in een prak tijkomgeving. Door jarenlange samenw erking met bedrijven uit de regio zijn er veel mogelijkheden om ervaringen op te doen. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de meerjarige gecom bineerde vmbo/MBO techniekopleiding die zowel op Het Kwadrant als op het BRAVO! College in nauwe samenwerking met het MBO en regionale bedrijfsleven wordt aangeboden.

Rust, regelmaat en ruimte De scholen van LVO in Weert en Cranendonck hebben in de onderbouw een uniek lesrooster met elke dag de zelfde begin- en eindtijd. Zo is er rust en structuur op school. Bovendien zijn er op deze manier nauwelijks tussenuren in het rooster. Na afloop van de reguliere lessen is er tijd voor extra’s, zoals extra ondersteuning in de vorm van steunles sen taal en rekenen of deelname aan een huiswerkklas.

Talent

Iedere leerling heeft talent. De uitdaging is dat we samen met jou dat talent ont dekken. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en daar ook trots op te zijn! Dit doen we op meerdere manie ren. Zo is er binnen het vmbo en de mavo veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Maatwerk is erg belang rijk. Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden gestimuleerd met uitdagende lesprogramma’s op maat. Het College Weert is zelfs gecertificeerd als begaafd heidsprofielschool. Daarnaast zijn de scholen van LVO in Weert en Cranen donck Topsport Talentscholen. Zij bieden topsporters begeleiding in het combine ren van hun studie met topsport. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben de scholen een uitste kende zorgstructuur.

Koers Onderwijs

Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Iemand die graag wil ontdek ken waar je echt goed in bent? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Het LVO in Weert

biedt deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, waarbij je zelf richting geeft aan en eigenaar bent van je eigen leerproces. Benieuwd? Op www.koersweert.nl tref je meer informatie.

Onderwijsaanbod

Op Het Kwadrant kunnen leerlingen te recht voor vmbo-basis, vmbo-kader of het Praktijkonderwijs. De Philips van Horne biedt zowel mavo aan als havo. Aanmelden voor atheneum en gym nasium kan op Het College Weert.

Op het BRAVO! College Cranendon ck kunnen leerlingen terecht voor het volledige, vierjarige vmbo, de eerste twee leerjaren van atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Te vens bieden het BRAVO! College en Het Kwadrant een meerjarige techniekopleiding aan. Kijk voor het volledige onderwijsaanbod en onderwijskundige extra’s op: www.lvo-weert.nl.

Ook volgend schooljaar organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8. Wil jij tijdig op de hoogte zijn van alle activiteiten? Maak dan gebruik van onze app!

Download de ‘Open dag App’ in de App Store of Google Play Store en zoek de school van jouw keuze. Wij zien er naar uit om jullie te ont moeten!

DAT
“Iedere leerling heeft talent”
23STADSMAGAZINE WEERT 2022

Sportakkoord Weert

SAMEN MET PLEZIER SPORTEN EN BEWEGEN

In Weert zijn mensen tevreden over het diverse sport- en beweegaanbod dat in de gemeente wordt aangeboden. Meer dan de helft van de Weerternaren vol doet aan de beweegnorm, daarmee scoren ze hoger dan het landelijk ge middelde. Weertenaren blijven achter bij het landelijk gemiddeld als het gaat om lidmaatschap van een sportclub en wekelijks sporten. De sportclub heeft dus een belangrijke plek in het Sportak koord Weert.

Het sportakkoord Weert heeft een dyna misch karakter. Nieuwe actiepunten en organisaties kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkin gen kunnen worden gestart. Dit sportak koord bestaat uit vier thema’s:

1. Sport en bewegen voor iedereen 2. Meer bewegen op en rondom scholen 3. Vitale sport- en beweegaanbieders 4. Samenwerken.

1. Sport en bewegen voor iedereen Elke inwoner moet met plezier kunnen sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezond heid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weg genomen. De uitdaging in Weert is om speciale doelgroepen passend sport- en beweegaanbod via sportclubs te bieden. Soms is er passend beweegaanbod voor één van deze doelgroepen, maar kan de vindbaarheid van die sport beter.

2. Meer bewegen op en rondom school Kinderen meer op en rond scholen laten bewegen is een andere ambitie in Weert. Partners willen slimme verbindingen leggen tussen de school en omliggende sportclub, enerzijds tijdens de gymles, maar ook bij voor- en naschoolse kinder opvang.

Sportclubs kunnen hun sport onder de aandacht brengen en schoolgaande kin deren enthousiasmeren voor de betref fende sport. Scholen willen daarnaast aan de slag om tijdens de lessen kinde

ren meer te laten bewegen. Uiteindelijk zorgen deze inspannin gen ervoor dat kinderen sporten en bewegen (bij sportclubs weer) leuk gaan vinden. Ouders worden in dit enthousiasme meegenomen door middel van een bewustwordingscampagne.

3. Vitale sport en beweegaanbieders

Een vitale en toekomstbestendige sport aanbieder is essentieel om de diverse doelgroepen in Weert met plezier te laten sporten en bewegen. Het kader, vrijwilligers en bestuurders van sportaanbie ders worden met kennis en kunde on dersteund om het sportaanbod te ver beteren, nieuwe leden te werven én behouden en een gezonde(re) sportom geving te creëren.

4. Samenwerking

Bovenstaande thema’s worden gerea liseerd als er efficiënt wordt samenge werkt tussen sportaanbieders, welzijn-, zorg- en onderwijsinstellingen en over

heid, zodat er sport- en beweegaanbod voor iedereen is. Partners staan open om kennis te delen, samen te werken en willen elkaar periodiek ontmoeten om acties te bespreken en ambities te rea liseren.

Borging

De borging van het Weerter Sportak koord ligt bij de stichting Weert in Bewe ging. Dit platform is een vertegenwoor diging van sport en bewegen in Weert. Andere geïnteresseerde organisaties worden uitgenodigd om aan te sluiten bij dit platform om samen de voortgang van de acties te monitoren en de ambities te realiseren.

Voor meer info hierover kijk op de web site www.weertinbeweging.nl

Om zeker op de hoogte te blijven van het Sportakkoord Weert volg je Sportak koordWeert op facebook.

25STADSMAGAZINE WEERT 2022

Sportakkoord Weert

ER IS UITVOERINGBUDGET BESCHIKBAAR!

Naast het sportakkoord is er ook een sportplatform opgericht. In dit sport platform zitten de aanvoerders van de thema’s, Punt Welzijn, Weert in bewe ging, Gemeente Weert en een onaf hankelijke voorzitter. Iedere werkgroep heeft ideeën om zijn ambities waar te maken, deze ideeën worden omgezet in projecten en het Sportplatform beoor deelt de projecten, beheert het budget en verzorgt de communicatie van het Sportakkoord.

Aanvraag budget

Op basis van de beoordeling wordt er al dan niet een goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het project, met de bijbehorende toekenning van het aange vraagde budget.

Projecten die worden aangevraagd wor den ontwikkeld in de 4 werkgroepen: • Sport en bewegen voor iedereen, • Meer bewegen op en rondom school, • Vitale sport- en beweegaanbieders, • Samenwerken.

Deze projecten worden besproken in het sportplatform. De goedkeuring van een project biedt de betreffende werkgroep de mogelijkheid en het budget om het project uit te voeren. Projecten aanvra gen kan middels onderstaand project aanvraag format en moet ten alle tijden volgens een van de werkgroepen worden aangevraagd en door het Sportplatform zijn beoordeelt en goedgekeurd.

Jaarlijks budget

Er is jaarlijks een budget beschikbaar voor sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het on derwijs, zorg- en Welzijnsorganisaties of het bedrijfsleven die een bijdrage willen bieden aan bovenstaande ambities. Heb je ideeën of wil je ook betrokken worden bij het sportakkoord kijk op de pagina Sportplatform voor de contactgegevens.

Meer bewegen op en rondom school

Binnen het Weerter Sportakkoord krijgt de ambitie “Meer bewegen op en rondom school” vorm. Met diverse initiatieven en samenwerkingen willen we bereiken dat de jeugd meer in beweging komt en dat met plezier een leven lang blijft doen. Heb je daar leuke ideeën over? Of heb je vragen? Laat het weten aan Punt Welzijn!

27STADSMAGAZINE WEERT 2022
PuntWelzijn_ok.indd 1 11/25/21 10:58 PM Goedgekeurde projecten Weerter sportakkoord in 2022: • Aangepaste triatlon • Het bewegend kind • Bundeling app voor alle sportverenigingen • Vitale club tool • Bewegend rekenen op het VO • Bewegen op en rondom school in beeld • Build your dream • Peanuts basketbal happening • Peuter4daagse • 500ste Volksloop Weert www.puntwelzijn.nl

Stichting Toegankelijk Weert

Wie zijn wij

Stichting Toegankelijk Weert zet zich in om ervoor te zorgen dat Weert een toegankelijk stad is voor iedereen.

Samen met de gemeenschap

gaat Toegankelijk Weervoor vol waardigheid en gelijkwaardigheid voor alle burgers.

Vrijwilliger worden?

Stichting Toegankelijk Weert

De stichting is politiek onaf hankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente. De stichting inventa riseert knelpunten en maakt zich sterk om daarvoor oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door overleg met de gemeente over toeganke lijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen.

Om dit alles mogelijk te maken, zijn we afhankelijk van vrijwil ligers en alleen met hun hulp kunnen wij ertoe bijdragen dat alle burgers deel kunnen nemen aan de Weerter samenleving.

Om al dit goede werk te kunnen doen hebben we vele handen nodig. Heeft u affiniteit met deze doel stellingen? Meld je dan aan en wordt vrijwilliger bij ons!

Telefoon: Esther van der Bor 06- 20376890

E-mail: info@toegankelijk-weert.nl www.toegankelijk-weert.nl

Als je een optimale gezondheid nastreeft: ben je bij het juiste adres. TOPCHIRO, wij zijn er om ervoor te zorgen dat jij een perfect behandelingsplan krijgt voor effectieve en natuurlijke genezing. Jouw gezond heid is onze eerste prioriteit. Naast het verlichten van acute pijn focussen wij ons op het algemene welzijn van onze patiënten. Dit doen wij onder andere door de natuurlijke

van het zenuw stelsel weer op gang te krijgen.

LOGO STW NAAST ELKAAR.indd 1 13-10-2017 8:20:29
genezingsprocessen
TOPCHIRO bestaat meer dan 10 jaar en heeft enkel zeer ervaren chiropractors in dienst. • Rustgevende locatie • jarenlange ervaring • aandacht voor de cliënt • gratis telefonisch gezondheidsgesprek Natuurlijke en effectieve genezing voor een optimale gezondheid TOPCHIRO Weert | Maasstraat 31 | 6001 EB Weert | Tel. 06 - 579 46 375 | www.topchiro.nl Hoofdpijn en migraine | Nekklachten | Artrose | Schouderklachten | Rugpijn | Hernia

Sport en beweegaanbod VOOR VOLWASSENEN

Eén van de startpunten in Weert om in beweging te komen is Punt Welzijn. Punt Welzijn besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl, niet alleen in de vorm van sport en bewegen voor kinderen en jeugd maar ook aan volwassenen. En dan vooral aan diegenen die het minder breed hebben of andere beperkingen ervaren om in beweging te komen. Om deze doelgroep 18+ toch de mogelijkheid te geven (samen) het bewegen op te pakken, biedt Punt Welzijn diverse ondersteuning en activiteiten aan die in dit artikel worden belicht.

Beweegmakelaar

Mensen die graag in beweging komen, maar het lastig vinden de eerste stap te zetten, kunnen terecht bij Esther en Roel van Punt Welzijn. Zij zijn de beweegma kelaars en verbinden vraag en aanbod op het gebied van sport & bewegen voor iedereen die het om wat voor reden dan ook niet zelfstandig lukt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld financiële problemen of een beperking die het moeilijk maken om in beweging te blijven.

Door het grote netwerk op het gebied van zorg & welzijn, bedrijven, overheid en sportaanbod komen mooie verbindin gen tot stand.

uur plaats bij Life Style Vitae. Elke les is anders qua opzet, wordt gegeven in een kleine groep en er is persoonlijke bege leiding aanwezig. Een proefles is altijd gratis. Tijdens deze proefles kunnen de vrouwen kennismaken met de lesgeef ster en de activiteit.

Beweegmaatjes

Voor de mensen die moeite hebben om zelfstandig in beweging te komen, biedt Punt Welzijn een beweegmaatje aan. Dit is een vrijwilliger die net even dat extra steuntje in de rug kan zijn om iemand over die drempel heen te helpen. Samen kijken ze naar de wensen en mogelijkhe den en gaan ze bijvoorbeeld wandelen, fietsen of fitnessen in het bos maar ook het stukje begeleiding naar een sport- of beweegaanbieder is een belangrijke taak.

die geen geld hebben om te sporten. Es ther van den Bor van Punt Welzijn weet daar alles van. “Ik krijg vaak mensen op gesprek die het vanwege hun financiële situatie lastig vinden om te gaan sporten. Mensen die een uitkering krijgen bijvoor beeld. Ze kunnen de contributie van een sportclub niet betalen en bewegen daar door helemaal niet.”

Bewegen op Maat

Bewegen op Maat is een sport- en be weegactiviteit voor iedereen vanaf 18 jaar. We werken tijdens de lessen aan conditie, kracht, coördinatie en lenig heid, ieder op zijn of haar niveau. De Be wegen op Maat les vindt iedere dinsdag plaats van 9 tot 10 uur bij Keenter Hart.

Beweeggroep speciaal voor vrouwen Life Style Vitae heeft samen met Punt welzijn een beweeggroep opgezet, speci aal voor vrouwen tussen de 18 en 55 jaar die om wat voor reden dan ook niet met mannen willen sporten. Deze les vindt iedere woensdag van 09.00 tot 09.50

Wandelgroep

Wil jij iedere week lekker een uurtje wandelen met een gezellige groep men sen uit Weert en omgeving? Dit kan op vrijdagmiddag en gebeurt onder begelei ding van 2 stagiaires. De startplek van de wandeling is iedere week ergens anders en deelname is vrijblijvend en gratis.

Weinig inkomen en toch sporten?

Dat kan in Weert vanuit het Volwassen fonds. Er zijn nog altijd mensen in Weert

Voor deze mensen is het Volwassen fonds Sport (onderdeel van het Volwas senfonds Sport & Cultuur) in het leven geroepen. Van het geld worden de con tributie of het lidmaatschap betaald en, als het budget het toelaat, ook eventueel sportmaterialen. “Bijvoorbeeld een rac ket als iemand wil gaan tennissen”, zegt Esther. Hiermee hoopt het fonds om de drempel naar een gezonde leefstijl zo laag mogelijk te maken. En dat is belang rijk! Sporten draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Het maakt je lichaam fitter en je krijgt meer zelfvertrouwen door te bewegen. “Daarnaast komen mensen door het sporten uit hun sociale isolement, ze leren andere mensen ken nen. Dit fonds zorgt voor meer inclusivi teit in de gemeente”, aldus Esther. Iedereen die ouder is dan 18 jaar met een laag inkomen kan zich aanmelden voor een gesprek. “We gaan samen kijken wat voor sport je leuk vindt. Zwemles, fitness of handbal, het kan van alles zijn. Ik maak daarna een aanvraag voor het Volwas senfonds Sport. Als alles wordt goedge keurd gaat het verhaal naar de sportclub en krijg je bericht dat je kan starten.”

Meer weten? Neem contact op met Esther van den Bor e.vandenbor@punt welzijn.nl of Roel Meuwissen r.meuwis sen@puntwelzijn.nl van Punt Welzijn, via telefoon 0495-697900 of kijk voor meer informatie op puntwelzijn.nl/activiteiten

29STADSMAGAZINE WEERT 2022

Een begrip in Weert en omgeving!

Positief Gezond

Dé lekkere en verantwoorde keuze in de kantine

Positieve Gezondheid gaat over hoe wij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven. Het begrip gezondheid bestrijkt een veel breder gebied dan alleen maar ons lichamelijk functioneren.

Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Met Weert Positief Gezond wil platform Weert in beweging Weertenaren inspireren en faciliteren voor een gezond en hoge kwaliteit van leven. Weert Positief Gezond is bedoeld voor alle Weertenaren.

Zowel zij die actief en gezond leven, als ook de mensen met een beperking, ziekte of met een zekere afstand tot de actieve maatschappij. Iedereen kan hier inspi ratie opdoen. Zo is deze website ook interessant voor professionals in de zorg. En zij die werkzaam zijn in Sociale en maatschappelijke beroepen. Weert Positieve Gezondheid biedt voor bedrijven en de zorg- en welzijn sector een toolbox boordevol hulpmiddelen en tools om Positieve Gezondheid in de praktijk toe te passen.

De Positieve Gezonheidsprofessionals in Weert die zich bij dit platform aangesloten hebben treft men op: www.weertinbeweging.nl/positief_gezond/zoek-een -pg-professional

De kantine is het hart van een sportclubs. Iedereen komt er samen om te genieten van een hapje en een drankje. Met het Lekker Bezig programma willen we van de kantine niet alleen een gezellige, maar ook een gezonde plek maken. Lekker Bezig staat voor niets verbieden maar een gezonde keuze bieden. Meld jouw vereniging aan op www.sligro.nl/lekkerbezig en ontvang praktische handvaten om met verantwoorde alternatieven aan de slag te gaan. sligro.nl/lekkerbezig 20190410170422_227.adpro.indd 1 4/10/2019 5:04:25 sligro.nl/sport Peter Vergroesen Natuurgeneeskundig Therapeut Gezondheidscentrum Weert Maaseikerweg 45, 6005 AA Weert Tel. 0495 76 00 30 of 06 1357 2120 e mail: info@TotallyBalanced.nl Voor een allergie vrij leven! Denkt u dat u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, heeft u last van stress, van stijve of pijnlijke spieren, regelmatig buik of hoofdpijn, rug of nekklachten, voelt u zich futloos of zit u gewoon niet lekker in uw vel, neem dan eens contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen. Meer info via www.TotallyBalanced.nl “Denkt u dat u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, heeft u last van stress, van stijve of pijnlijke spieren, regelmatig buik- of hoofdpijn, rug- of nekklachten, voelt u zich futloos of zit u gewoon niet lekker in uw vel? Neem dan eens contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen!” Peter Vergroesen Peter Vergroesen • Natuurgeneeskundig Therapeut Gezondheidscentrum Weert • Maaseikerweg 45 • 6005 AA Weert Tel. 0495 - 760030 of 06 - 13572120 • mail: info@totallybalanced.nl www.totallybalanced.nl Voor een allergievrij leven! Gespecialiseerd in allergie eliminatie! Een begrip in Weert en omgeving! Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar info@VitaeTKD.nl of 06 1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan www.VitaeTKD.nl Is goed voor je conditie Is goed voor je lenigheid Is goed voor je kracht Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon Een begrip in Weert en omgeving! Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06 1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan www.VitaeTKD.nl Is goed voor je conditie Is goed voor je lenigheid Is goed voor je kracht Is goed voor je weerbaarheid Is goed voor je zelfbeheersing Is goed voor je zelfvertrouwen Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon Een begrip in Weert en omgeving! Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06 1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan www.VitaeTKD.nl Is goed voor je conditie Is goed voor je lenigheid Is goed voor je kracht Is goed voor je weerbaarheid Is goed voor je zelfbeheersing Is goed voor je zelfvertrouwen Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon Do!
Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06 1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan www.VitaeTKD.nl Is goed voor je conditie Is goed voor je lenigheid Is goed voor je kracht Is goed voor je weerbaarheid Is goed voor je zelfbeheersing Is goed voor je zelfvertrouwen Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon Taekwon-Do is een ideale vorm van zelfverdediging, geschikt voor meisjes en jon gens, vrouwen en mannen. Bekend zijn de spectaculaire gesprongen traptechnie ken, maar iedereen kan Taekwon-Do beoefenen op zijn of haar eigen niveau. Taekwon-Do is een van de snelst groeiende Martial Arts van dit moment. In deze tijd van toenemend geweld, is het zeer wenselijk om je weerbaarheid te vergroten en dat prima bij Vitae Taekwon-Do in Weert. Neem contact met ons op voor een GRATIS PROEFLES! Voor iedereen vanaf 12 jaar. 10 Kansen Positieve gezondheid voor bedrijven Positieve gezondheid plaatst onze gezondheid in een breed perspectief, want een mens is meer dan alleen de onderdelen van het lichaam. Door alle elementen uit het model te belichten en bespreekbaar te maken, kun je er ook aandacht aan geven en de focus leggen op gezondheidsbevordering en iemands mogelijkheden, in plaats van alleen kijken naar ziekte en wat er niet meer kan. De uitwerking van Positieve gezondheid vindt vooral door de medewerkers zelf plaats. De werkgever kan er wel een sterke stimulerende en bewustwor dingsrol in hebben. Leefstijl Switch – Positieve Gezondheid programma voor bedrijven De uitdaging voor elk bedrijf, maar ook voor elk individu, is een aanpak kiezen die resultaat biedt, liefst duurzaam resultaat. Kijkend naar onderzoek op gebied van gedrags verandering zijn de volgende 3 stappen cruciaal zijn voor duurzaam resultaat: 1. Bewustwording Uitnodiging, de prikkel 3. Conditioneren van gezond gedrag Het Leefstijl Switch - Positieve Gezondheid programma (van 6 of 12 maanden) maakt werknemers bewust van de leefstijle lementen die ziekteverhogend werken, nodigt ze uit om een Leefstijl Switch te kiezen en ondersteunt ze om het nieuw gekozen gedrag te conditioneren. Hierdoor wordt het een duurzaam onderdeel van de leefstijl en kan men er een leven lang de vruchten van plukken. Werknemers worden als het ware opgeleid tot hun eigen leefstijlcoach. Elementen van het programma zijn: Positieve gezondheid – Bewegen is medicijn lezing 1 tot 3 leefstijlcampagnes voor op de werkvloer Een Positieve Gezondheid en Leefstijl Switch intake voor elke medewerker Een persoonlijk leefstijlinspiratie en DOE portaal voor de medewerkers Positieve gezondheid model Actieprikkels die ondersteunen om de actie te blijven nemen Een link naar professionals, mocht blijken dat men additionele hulp nodig heeft Indien gewenst, een gezamenlijke beweegchallenge met activity trackers Het bedrijf bepaalt zowel de duur en frequentie van de leef stijlcampagnes, als de te bespreken leefstijlthema’s. Meer informatie John van Heel info@leefstijlclub.nl 06 536 23 485 Positieve Gezondheid is een nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld in opdracht van VWS door arts en onderzoeker Machteld Huber. De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. LEEFSTIJL SWITCH POSITIEVE GEZONDHEID 2 Lichaamsfuncties Kwaliteit van leven Meedoen Zingeving Dagelijks functioneren welbevinden POSITIEF GEZOND WEERT
Weert
Samen Positief Gezond! www.weertinbeweging.nl weert in beweging

Sport na school

Wil jouw kind graag eens kennismaken met diverse sporten? Of heeft het gewoon zin om lekker te bewegen? Denk dan aan Sport na School.

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf te halen. Door in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, werken we aan bestendige ver anderingen voor nu en later. Laat je kind ook in beweging komen door het mee te laten doen met Sport na School! Er wordt intensief samengewerkt met de Weerter Sportverenigingen.

Sportplezier

Uit onderzoek blijkt dat de juiste sport keuze en sportplezier een belangrijke bij drage levert aan een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl. Dus superleuk om mee te doen en lekker actief bezig te zijn. Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent dat Punt Welzijn gaat starten met de naschoolse sport- en be weegactiviteiten voor kinderen uit groep 1 t/m 6.

Bij de groepen 1 en 2 is het doel van Sport na School om de kinderen motorisch en sociaal emotioneel sterker te maken en te laten zien hoe leuk bewegen is! Deze lessen vinden plaats in 2 blokken van 10 weken in de speelzaal van diver se scholen. Bij de groepen 3 t/m 6 is het doel om op een speelse en leerzame manier kennis te maken met 10 verschil lende sporten en te laten zien hoe leuk deze sporten zijn. Deze vinden plaats ge durende het hele schooljaar bij Gymzaal Markeent en Sporthal Aan de Bron Daar naast worden dit schooljaar ook weer naschoolse programma’s georganiseerd bij verschillende Weerter sportverenigin gen. Denk hierbij aan Hockey-, Handbal-, Basketbal-, Zwemmen- en Atletiek na school.

Een beetje extra aandacht nodig? Heeft jouw kind extra aandacht nodig om deel te kunnen nemen aan een na schools sport of cultuur aanbod? Dan is

“Club extra” wellicht een goede optie. Club Extra is voor kinderen van 8 t/m 13 jaar die geen aansluiting kunnen vinden bij het regulier sport- en cultuur aanbod. De kinderen kunnen een keuze maken tussen sport- en beweegactiviteiten of cultuuractiviteiten.

Bij de activiteiten zijn minimaal twee professionals aanwezig. In een klein groepje, met heel veel aandacht en per soonlijke begeleiding, beleven de kinde ren plezier aan sport of cultuur. Deelname aan de activiteiten zorgt

voor groeiontwikkelingen bij de kinde ren. Vanaf oktober start in Weert ‘Club extra’, iedere woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Wil jij mee doen of meer informatie kijk dan op www.puntwelzijn.nl/activiteit/ clubextra

Voor alle naschoolse lessen wordt een bijdrage gevraagd. Het is mogelijk een beroep te doen op jeugdsportfonds/ Stichting Leergeld.

ZODAT JE KIND LEKKER KAN BEWEGEN
31STADSMAGAZINE WEERT 2022

Come & Stay Fit onder persoonlijke begeleiding!

Wat gaat hieraan vooraf?

Vanaf vandaag kunt u zich beter gaan voelen!

Wij willen je helpen vitaler, actiever en sterker te worden en vooral te blijven. We hebben diverse trainingsprogramma’s, ook buiten, bootcamptrainingen in kleine groepjes en private coaching.

Leuke wandel en rengroepjes ieder op z’n eigen niveau. Proefles is altijd mogelijk.

Werk.Kom helpt iedereen van de bank!

Ondernemen met je hart doe je met Werk.Kom. Wij streven naar een zinvolle plek in de maatschappij voor iedereen. Want iedereen verdient de kans om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf.

Wilt u een eerlijke kans bieden aan gemotiveerd personeel? Mensen voor wie een betaalde baan vaak niet vanzelfsprekend is, maar die zo veel te bieden hebben? Menig werkgever ondervond al dat onze kandidaten iets wezenlijks toevoegen op de werkvloer. Ze zijn leergierig en loyaal en geven uw organisatie een sociaal gezicht. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt waarin flexibiliteit wordt gevraagd heeft u alle reden om Werk.Kom te betrekken bij de werving en selectie!

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers Marco of Kim!

Werken met Werk.Kom biedt een aantal voordelen:

Begeleiding op maat

Inzet van (groeps)detachering

Mogelijke inzet van financiële instrumenten

Duidelijkheid over talenten, kwaliteiten en

accountmanagers van Werk.Kom

Voor

De
staan voor u op! ea t info@werkpuntkom.nl www.werkpuntkom.nl Risseweg 8, 6004 RM Weert 06 42 31 40 96 / 06 43 84 42 87
drijfveren van de kandidaat • Mogelijkheid tot proefplaatsing, stage of leerwerkplek • Sterke afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Voor wie is Cardiovita? Iedereen is welkom! Speciale aan dacht gaat uit naar 40+ers, die ge holpen kunnen worden om vitaler, actiever en sterker te worden en voor al te blijven. Vooral zijn mensen met gebreken of beperkingen welkom die willen reconditioneren na een moei lijke periode. Hoe werkt het? Er is veel persoonlijke aandacht indi vidueel of in kleie groepjes. Er wordt een persoolijk fitplan gemaakt met indien nodig korte lijnen met artsen in het ziekenhjuis. www.cardiovita.nl
Een intake gesprek met inventarisatie van de persoonlijke mogelijkheden en trainingsdoelen. Biologische me tingen zijn hierbij mogelijk indien gewenst.
meer info stuur een mailtje naar Geertje Puts: geertjeputs@hotmail.com of bel met 06-48747860 Beweegprogramma’s UW WEG NAAR BETER BEWEGEN! Wij bieden een integrale aanpak aan waarbij uw functionele doelen centraal staan. Contact ons voor meer informatie, een afspraak of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Fysiotherapie Fysiofitness Bedrijfsfysiotherapie Revalidatie Leefstijlcoaching Sportfysiotherapie Hart & Vaat Diabetes Artrose COPD Houtstraat 12, 6001 SJ Weert | Roermondseweg 58b, 6004 AT Weert www.fysiolifestyleweert.nl | 0495 - 54 37 10 Manuele therapie Echografie Covid-19 begeleiding

New Health programma

VOOR INWONERS VAN WEERT

In de afgelopen 3 jaar is een internationaal team van experts op gebied van sport, gezondheid en leefstijl, met ondersteuning van de Europe se Unie, aan de slag geweest om een gevalideerde Leefstijlscan en een kort inspiratie en cursus programma te ontwikkelen voor de bewustwor ding en bevordering van een gezondere leefstijl voor burgers van de EU. Dit heeft geresulteerd in een programma in 7 talen (Nederland, Frans, Engels, Portugees, Spaans, Slowaaks en Litouws) wat beschikbaar is via een website, via Youtube en via een app.

Primaire leefstijl thema’s Het programma is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk gevalideerd werkmodel vanuit de Gecombineer de Leefstijl Interventie (GLI), waarin 3 leefstijl thema’s centraal staan:

1. Gezond bewegen

2. Gezonde voeding

3. Een gezonde mindset De Comenius Universiteit in Slowakije deed onderzoek naar de evidentie en de essentiële inzichten van deze 3 thema’s en deze output werd verwerkt naar het cursusprogramma wat via korte video’s gepresenteerd wordt.

Leefstijl richtlijnen van de WHO en Ge zondheidsraad!

Bij de samenstelling van het programma is gebruik gemaakt van de meest recente leefstijl richtlijnen van de Gezondheids raad en de WHO, waardoor de adviezen aansluiten op de officiële nationale ad viezen op deze thema’s.

Oproep voor professionals en consu menten!

In het komende jaar hebben wij de opga ve om zoveel als mogelijk professional in de zorg, in het onderwijs en binnen sport deze kennis gratis aan te reiken, als ken nisupdate gezonder leven, zodat zij deze kennis in hun praktijk toe kunnen pas sen en, daar waar nodig de Leefstijlscan in kunnen zetten en de cursus of delen van de cursus aan leerlingen, patiënten,

sporters en andere burgers aan kunnen bieden.

Leefstijl en preventie beweging!

Ook willen we zoveel als mogelijk burgers oproepen deze kennis op te doen, door de Leefstijlscan in te vullen en het korte programma of delen van het programma te doorlopen.

Uit de testfase is gebleken dat de kennis opdoen, de bewustwording, een belang rijke voorwaarde is om gezondere keuzes te kunnen maken.

Samen voor een gezonder Weert!

Minder dan 10 procent van de Nederlan ders eet de aanbevolen hoeveelheden groenten, peulvruchten, aardappelen en graanproducten, en smeer- en berei dingsvetten (RIVM). Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig (CBS). Bijna 9 op de 10 (88%) van de Ne derlandser ondervindt dagelijks teveel stress! Onvoldoende lichaamsbeweging is de 4e belangrijkste risicofactor voor sterfte (WHO).

Gezien deze cijfers is het niet vreemd dat chronische aandoeningen toe blijven ne men, overgewicht is vanaf 1950 toegeno men van 10% naar nu bijna 60%. Trekken we die trend door dan hebben de nu op

ve kennisupdate om gezonde persoonlij ke keuzes te KUNNEN maken. Met die opdracht is een team van experts uit 7 landen in 2019 aan de slag gegaan om een gezond leven mini video cursus te ontwikkelen met de essentiële inzich ten die elk mens zou moeten weten. Het resultaat is een mini video cursus op ge bied van voeding, beweging en mindset en een unieke leefstijlscan, gebaseerd op de leefstijl richtlijnen van de Gezond heidsraad en WHO.

Ben jij de volgende Healthy Lifestyle practitioner?

Iedereen kan deelnemen aan de Healthy Lifestyle practitioner mini video cursus van New Health en door de bijdrage van de Europese Unie is dit helemaal gratis!

Als deelnemer ontvang je dus gratis de Healthy Lifestyle practitioner mini video cursus aangereikt en je kan in je eigen persoonlijke account de leefstijlscan doen.

Wordt een gezond leven coach van jezelf, en wellicht van anderen en start vandaag op https://new-health.eu/nl/register.

Ben je een professional in de zorg, binnen het onderwijs of binnen sport- en fitness, registreer dan als professional.

www.new health.eu info@new health.eu ondersteunen. Zo willen de projectpartners ervoor zorgen dat de kennis van de WHO en de Gezondheidsraad over gezond bewegen en gezonde voeding, maar ook de kennis over Positieve gezondheid en gedragsverandering, bekend en toegepast wordt in alle steden, dorpen en wijken in heel Europa. Er zijn 3 onderdelen binnen het New Health programma; 1. over actief leven, 2. over gezond eten en 3. over ontspanning De eerste uitdaging is om uit deze drie een leefstijl SWITCH te kiezen. 33STADSMAGAZINE WEERT 2022 Scan de QR-code :
10 redenen om te kiezen voor een Personal Trainer! Active Personal Training | Kessenichstraat 5 | 6004 TP Weert Tel. 06 - 22 12 94 56 | nicole@activept.nl | www.activept.nl 1. Persoonlijke aandacht 2. Conditie op peil krijgen 3. Een fitter gevoel 4. Gezonder lichaam 5. Een beter figuur 6. Minder blessures 7. Samen trainen 8. Gezond gewicht 9. Beter humeur 10. Meer zelfvertrouwen

GOOI HET ROER OM EN KOM IN BEWEGING!

Samen keihard werken aan een gezonde leefstijl!

Is het nog niet gelukt om te starten met sporten of aan je gezondheid te werken? Pak je dan nú op en zet die knop om, samen met Active Personal Training. Investeer in een leven vol energie, voor nu én voor de toekomst. Voel je fitter, sterker, gezonder en profiteer van de vele voordelen voor jouw lichaam en geest. Samen keihard werken aan een gezonde leefstijl. Dat is waar Active Personal Training voor staat!

Het concept van Active Personal Training sluit naadloos aan op jouw individuele doelstellingen. Nicole Timmerman weet als geen ander hoe ze mensen kan bege leiden en motiveren om actief hun leef stijl te veranderen.

Met meer dan 30 jaar ervaring in de sportbranche sluit Nicole naadloos aan op de wensen van haar klanten en helpt ze om de stap te maken naar een gezond, sterk en energiek leven. Of het nou gaat om Personal- of Duo training of een gevarieerd aanbod aan groepslessen; alles is mogelijk. Bij het aanbod aan groepstrainingen wordt Nicole ondersteund door twee fanatieke instructeurs: Joke Rutjens en Heidi van den Kerkhof.

De Studio

Bij Active Personal Training sport je in een mooie, moderne trainingsstudio. De ruimte, met een afmeting van 200 m2, is precies geschikt voor het trainen in kleinere groepen. En dat is een van de belangrijkste speerpunten van Active Personal Training. Je krijgt altijd de persoonlijke en oprechte aandacht die jij verdient!

De locatie is makkelijk te bereiken en er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. Daarnaast biedt de studio de mogelijkheid om te trainen buiten het zicht van andere mensen. Personal Training is bij Nicole dan ook écht 1 op 1.

Groepstrainingen

De groepstrainingen zijn afwisselend en toegankelijk voor zowel beginnende als gevorderde sporters. Er is een ruime keuze aan trainingen, op alle dagen van de week. Het huidige aanbod aan groepstrainingen bestaat uit:

• Outdoor Training (bootcamp)

• Functionele Circuittraining

• KinetiCode Pilates

• Bodyshape

• Bodyshape Barbell Training

• Step Training

• Zumba Fitness

• PiShape

• SportFit 55+

• Bedrijfsfitness en Bedrijfsclinics

Naast verschillende soorten abonne menten zijn er ook losse leskaarten verkrijgbaar.

Voedingsadvies, Sportvasten- & Vegan Switch coach Naast sporten is een gezonde en uitgeba lanceerde voeding essentieel om sneller resultaten te behalen en natuurlijk ook te behouden. Helaas wordt de rol van voeding bij sportieve prestaties nog vaak onderschat. Bij Active Personal Training

weert in beweging

kun je terecht voor een voedingsadvies op maat, afgestemd op jouw persoonlijke doelstellingen.

Nicole Timmerman is tevens een gecertificeerd Sportvasten & Vegan Switchcoach en biedt begeleiding bij beide Fittergy programma’s. Samen met Nicole bepaal je wat jouw lichaam nodig heeft om, naast een goede ontwikkeling en betere prestaties, ook het herstel na het sporten te bevorderen.

Sportvasten is een bewezen trainings methode waarbij je je lichaam traint om binnen 10 dagen te switchen van sui ker- naar vetverbranding. Met de Vegan Switch-methode schakel je in 10 dagen over van dierlijke naar plantaardige voe ding. Resultaten die je bij beide program ma’s kunt verwachten:

• 2 tot 6 kg gewichtsverlies

• ontgiften van je lichaam op een effectieve manier

• 3 tot 7 cm minder buikomvang

• Meer kracht en energie

• Verbeterde sportresultaten

Meer informatie

Heb je interesse in Personal- of Duotraining, of wil je graag een gratis groepstraining proberen? Kijk dan voor meer informatie op www.activept.nl of neem contact op met Nicole Timmerman voor een persoonlijk gesprek. Je bent van harte welkom!

Samen Positief Gezond!
www.weertinbeweging.nl
35STADSMAGAZINE WEERT 2022
Wil jij ook fitter, sterker en gezonder worden in slechts 20 minuten per week? Vraag nu jouw gratis kennismakingstraining aan!

Succesformule fit20 in Weert: TRAINEN ONDER PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Fitter, sterker en gezonder door een training van 20 minuten per week?

Dat kan toch niet? Zelfs mensen die niets met sporten hebben, houden trainen bij fit20 moeiteloos vol

De zeer effectieve en efficiënte formule fit20 wint in rap tempo aan populariteit. Steeds meer mensen ondervinden de positieve effecten van de gezondheids training c.q. oefentherapie. Men ervaart een sterke toename in spierkracht en functionele kracht, maar ook van condi tie en weerstand. Met name de botdicht heid neemt toe en ook het immuunsys teem krijgt wekelijks een boost. Het is bovendien erg goed tegen allerlei fysieke en mentale klachten, zoals onderrug klachten en stress. En dat met maar 20 minuutjes per week. En zonder te zweten.

weert in beweging

fit20 is een personal training, waarbij de personal trainer élke seconde van de training bij je blijft. De training is veilig en verantwoord en voor alle leeftijden toegankelijk. Tijdens de training kan nie

mand anders de studio betreden. fit20 is een besloten ruimte en zorgt voor optimale privacy. Alle trainingen zijn op afspraak, dus je hebt een vast wekelijks ritme wat voor rust zorgt. Deze gezondheidstraining is laagdrem pelig en voor iedereen gemakkelijk vol te houden. Trainen kan gewoon in nor male kleding, aangezien je bij fit20 niet gaat zweten. Douchen naderhand is dus ook niet nodig. Bij fit20 train je in slow motion, wat ervoor zorgt dat de spieren optimaal geprikkeld worden. Je merkt aan alles dat de training goed is voor het complete lichaam, maar ook mentaal geeft het een zeer prettig gevoel. Men merkt alle voordelen in het dagelijks leven. fit20 zorgt ervoor dat je structu reel veel minder klachten hebt - of pre

ventief klachten voorkomt - en fitter en gezonder ouder wordt. In de afgelopen periode is er vanuit de medische wereld steeds meer interesse in fit20 en wordt onze training ook steeds vaker aangera den door specialisten. Kortgeleden heeft het grootste onderzoek in de geschie denis van de bewegingswetenschappen plaatsgevonden, getoetst op fit20. Dit zeer unieke onderzoek - waar online ook een white paper van te lezen is en waar ook een artikel van is verschenen in de Washington Post - zorgt voor veel doorverwijzingen. Huisartsen en andere medisch specialisten zijn enthousiast en fit20’en zelf ook.

fit20 Weert zelf gratis en vrijblijvend ervaren in het oude gemeentehuis (Cwartier)? Dat kan op www.fit20weert. nl. Hier kun je een kennismaking aanvra gen en vervolgens neemt eigenaar Tom van Dooren zelf contact met je op. Een e-mailtje sturen kan ook: weert@fit20.nl.

“Super easy en erg doeltreffend, aanbevolen door medici!”
www.weertinbeweging.nl
37STADSMAGAZINE WEERT 2022
Ben jij klaar om je gezondheid een positieve boost te geven? lifestylevitae.nl Eerst kennis maken? Informeer vrijblijvend naar het 6 weken ‘Leefstijl Switch’ programma Ons team staat voor je klaar! Fitness Sterker worden Bootcamp Lekker buiten sporten Cardio Fitter worden Groepslessen Samen dikke fun Bel 0495 - 459 100 of mail infoteam@lifestylevitae.nl Kom kennismaken bij Life Style Vitae Leefstijlclub! Een proefles en proefweek is geheel gratis!

Healthy Lifestyle, Healthy Ageing

We worden ons steeds bewuster van wat een gezonde leefstijl met ons lijf en leven doet. Zeker na de corona perio de is duidelijk geworden hoe belangrijk onze leefstijl ook voor onze weerstand is. Bewegen volgens de door de WHO en Gezondheidsraad aangegeven manier zorgt voor preventie van meer dan 25 chronische aandoeningen en het zorgt voor een fitter, sterker en gezonder lijf, beter slapen, minder rug- en schouder klachten, een positievere instelling en zelfs beter cognitief presteren.

Tekort aan kennis!

Uit onderzoek blijkt dat we ons wel steeds bewuster worden, maar dat we onvoldoende kennis bezitten om de juiste keuzes te kunnen maken in ons beweeg- en sportpatroon. Daarom wor den er vaak verkeerde keuzes gemaakt of helemaal geen keuzes en blijven oude, ingesleten patronen de baas. Toch is er de wil wel om gezonder te leven. Wat we eigenlijk nodig hebben is een kennisup date van de essentiële inzichten van een gezonde en actieve leefstijl, zodat we exact weten welke keuzes en activiteiten passen bij onze persoonlijke doelstelling.

Leer de essentiële inzichten!

In het Fit SWITCH cursus programma zijn de essentiële inzichten van gezond en actief leven en healthy ageing samenge vat in een cursus van 4 compacte bijeen komsten. Deze zijn online on-demand te volgen, online live en onder begeleiding van een beweegcoach of leefstijlcoach.

weert in beweging

timale spiertraining: over resultaat beha len met overload, herstellen tijdens de supercompensatie, het belang van con centratie, balans in de training en balans trainen en optimaal veilig trainen. Sarcopenie preventie en de 7 essentië le inzichten van Bewegen als medicijn! Over: Wat is sarcopenie en wat zijn de

De makers hebben alle wetenschappelijk gevalideerde essentiële inzichten samen gevat in 4 korte thema bijeenkomsten; De evolutie van de inactieve Homo Sa piens: over de oorzaken van ons seden taire leven, de geschiedenis van sport en bewegen en de persoonlijke en eco nomische effecten van onze sedentaire leefstijl.

Resultaat en doelgericht bewegen: over de Gezondheidsraad beweegrichtlijn, be wegen om af te vallen, het succesvolle 21/7 concept, het healthy ageing effect van spiertraining en het opstellen van een persoonlijk beweegplan. De gouden regels over effectieve en op

effecten, hoe blijven we boven de inva liditeitsdrempel, wat zijn de 7 essentiële inzichten van bewegen als medicijn en wat is het ‘waarom’ achter deze inzichten.

Profiteer nu, de eerste 25 reacties krijgen GRATIS de cursus FitSWITCH! Start jij in de maanden oktober, novem ber of december 2022 met sporten bij Life Style Vitae leefstijlclub, dan ontvang je de cursus Fit SWITCH, ter waarde van 129 euro, geheel gratis! Meld hiervoor bij de inschrijving dat je deel wil nemen aan Fit SWITCH of neem deze pagina mee. Mail naar infoteam@lifestylevitae.nl of bel 0495-459100 voor een vrijblijvende afspraak.

“Actiever, gezonder en sterker!” Ben jij klaar een positieve Ons team

www.weertinbeweging.nl
39STADSMAGAZINE WEERT 2022

KOO KINGS KOOKWINKEL WEERT

Kookings Kookwinkel, Langstraat 46 in Weert. We hebben een zeer groot assortiment voor alles wat u in uw keuken nodig heeft. Teveel om hier op te noemen. Laat u bijzonder verrassen en kom ons bezoeken.We staan graag voor u klaar.

Muuëletentje de

Natuurvoedingswinkel

de

Taco en Wendy Zwart en hun team heten u van harte welkom in hun gloednieuwe natuurvoedingswinkel aan de Beekstraat in Weert.

Naast alle vertrouwde producten hebben we ook een plek om elkaar te ontmoeten! We hebben een knusse en gezellige koffie- en theebar! Hier kun je heerlijk met elkaar bijkletsen of even uitpuffen na het doen van je boodschappen! Beekstraat 68, 6001 GJ Weert. Tel. 0495 - 524 497 www.muueletentje.nl

Ut
grootste
in
Regio!
K Koken, tafelen, natafelen, cadeaux en nog veel meer!
Kookings Kookwinkel | Langstraat 46 | Weert | 0495 - 540 833 How te get a woman fishing!

Gezonde voeding

KRUIDEN EN HOLISTISCHE THERAPIE

Het avontuur van Wendy en Taco Zwart begon op 1 april 2012 om Ut Muuëletentje over te nemen. Zij hebben zelf ervaren wat gezonde voeding, kruiden en holistische therapie met lichaam en geest kan en hebben een missie om dit met zoveel mogelijk mensen te willen delen. Een visie voor een betere aarde en holistische gezondheid voor de mens. En een missie om meer en meer mensen bewust te maken op allerlei vlakken. Inmiddels hebben ze de grootste natuurvoedignswinkel van deze regio.

Totaalplaatje

Een totaal plaatje met een natuurvoe dingswinkel, drogisterij, koffie/theebar en een praktijk voor ostheopathie, fyto therapie en natuurvoedingsadvies. De winkel is voorzien van een breed as sortiment aan droogwaren, huishoudar tikelen, persoonlijke verzorging, drogis terij en kruiden. Alle versafdelingen kunt u bij ons vinden zoals; Brood en gebak, kaas, zuivel, vlees/vis en een ruim vege tarisch en veganistisch assortiment. Alles van Biologische/Biodynamische kwaliteit. Onbespoten, zonder onnodige toevoegingen en zorg voor de aarde, de dieren en een eerlijke prijs voor de boe ren. Ecologisch en duurzaam.

Kennis

Het team staan klaar voor al uw vragen op gebied van voeding, kruiden en sup plementen en probeert de klant daar zo goed mogelijk mee te helpen met alle kennis die zij in huis hebben. De kennis van natuurvoedingsadviseurs, kruiden geneeskunde, drogisterij en ook vanuit de kennis en ervaringen als winkelier van een natuurvoedingswinkel.

Voedingsadvies

Heb je een advies nodig in je leef patroon op gebied van voeding? Worstel je om vers te koken zonder zakjes en pakjes? Wil je meer weten over natuurvoeding? Wil je graag inspiratie of een nieuw re cept. Dan helpen we je graag verder. Met een natuurvoedingsadviseur en een team wat veel ervaring in natuurvoeding heeft en daar de nodige cursussen voor hebben gedaan, kunnen we u hierin ad viseren. Vraag gerust in de winkel.

Kruidenadvies

Ut Muuëletentje is specialist in verkoop van losse (geneeskrachtige) kruiden.

Met een heel assortiment aan (genees krachtige) kruiden en een fytotherapeut in huis kunnen we je voorzien van een advies met welke kruiden je aan de slag zou kunnen om je proces/klachten te on dersteunen.

Of wil je graag advies welke kruiden je kan gebruiken in de keuken, welke bv. passen bij welke gerecht of welke te ge bruiken zijn om hun rijke inhoudsstoffen.

Ontmoetingsplek

Onze ontmoetingsplek is een gelegen heid om lekker neer te ploffen voor een drankje met eventueel iets erbij uit onze bakkerij. Onze specialisatie is glutenvrij, lactosevrij en/of vegan. Maar er is altijd iets lekkers voor iedereen. Want ook voor het ‘gewoon’ lekker is geruime keu ze. Lekker; maar wel met biologische, duurzame en/of lokale ingrediënten.

Ook hebben we een grote tafel waar je mag aanschuiven voor een praatje, een spar moment of een vraag. Het heet niet voor niks ontmoetingsplek; daar waar de verbindingen, samenwerkingen en / of nieuwe ideeën mogen en kunnen ont staan.

Kruiden thee op maat

Met het ruime assortiment aan (genees krachtige) kruiden die we in huis hebben kunt je een thee op maat laten maken.

Door in gesprek te gaan samen en te kij ken waar ondersteuning nodig is kan een persoonlijke thee worden samengesteld. Wil je het iemand cadeau doen, kunnen we het mooi ingepakt meegeven. Een andere mogelijkheid is om een thee-ca deaubon te geven. Dan kan de persoon waar je het cadeau aan geeft zelf een persoonlijke thee komen samen stellen.

En het bedrag is naar keuze in te vullen.

Het kan uitgebreid worden met een klein kruiden consult.

Een praktijk voor osteopathische behan delingen.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een methode waarbij met manuele technieken het lichaam wordt onderzocht en behandeld. Door eerst het complete lichaam te onderzoeken, krijg ik een beeld van waar de kern van de klacht zich bevind.

Er wordt gezocht naar de weefsels met verminderde mobiliteit. Daarna wordt met manuele technieken geprobeerd de beweeglijkheid van deze weefsels te verbeteren en/of te herstellen. Hierdoor zullen over het algemeen de klachten af nemen.

Meer informatie? Kijk op www.osteopa thiezwart.nl Of bel: 0626328903

41STADSMAGAZINE WEERT 2021
Osteopathie Zwart
STADSMAGAZINE WEERT 2022

ondersteundend dat u zich gewichtloos

ondersteundend gewichtloos

lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. minder draaien en woelen.

lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. minder draaien en woelen.

ondersteundend

Kom Beleven!

ondersteundend

gewichtloos

DESIGN DEPOT

lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. minder draaien en woelen.

Met trots presenteren wij ; een collectie van internationaal topniveau. Exclusief, hoge kwaliteit en eigentijds design. Nieuwgierig? We laten deze collectie graag aan je zien.

gewichtloos

lichaamwordtdedrukoptimaalverdeeld. minderdraaienenwoelen.

Hoogveldstraat 16 Weer t

5 - 5 3 4 8 19

buco wooncentrum nl

TEMPUR ? een temperatuurgevoelig door de NASA is Het schuim reageert en vormt zich naar de van uw lichaam, waardoor helemaal gewichtloos voelt.

TEMPUR® ? een temperatuurgevoelig door de NASA is Het schuim reageert en vormt zich naar de van uw lichaam, waardoor helemaal gewichtloos voelt.

Hoogveldstraat 16 - Weert T. 0495 - 53 48 19

BUCO WOONCENTRUM Hoogveldstraat 16 | Weert | T. 0495 - 53 48 19 | www.buco-wooncentrum.nl
T 0 49
ww w
www.buco-wooncentrum.nl

Slapen is gezond!

HET GROOTSTE SLAAPCENTRUM VAN DE REGIO LIGT IN WEERT

Je brengt een groot deel van je leven door in bed, ongeveer 35 procent. Een goede nachtrust is cruciaal om overdag goed te kunnen functioneren. Tijdens het slapen laad je jezelf weer even helemaal op. Er zijn veel factoren die een goede nachtrust kunnen beïnvloeden. Het hebben van een goed matras is er hier één van. Bij het uitzoeken van een goed matras is het belangrijk om te letten op een aantal factoren. Buco Wooncentrum heeft een groot slaapcentrum met tal van boxsprings die u zelf kunt komen ervaren!

Een juiste gewichtsverdeling Veel mensen zijn zich niet bewust van het belang van een goed matras voor de nachtrust. Een van de belangrijkste dingen is namelijk dat je lichaam goed moet kun nen ontspannen. Om dit te kunnen doen moet je gewicht op de juiste manier over je matras verdeeld worden. Welk matras je hebt heeft hier grote invloed op. Wanneer je matras te hard is, wordt je doorbloeding namelijk snel afgekneld en krijgt je huid onvoldoende zuurstof. Hierdoor krijgen je hersenen het signaal om om te draaien. Dit zorgt ervoor dat je steeds omdraait, waar door je onrustig slaapt.

Een te zacht matras waar je continu in wegzakt is natuurlijk ook niet ideaal voor je nachtrust. Dit biedt niet voldoende steun.

Om rustig te kunnen slapen is het dus be langrijk dat je een goed matras hebt waar op je gewicht goed is verdeeld.

De verdeling van je gewicht is ook afhan kelijk van je slaaphouding. Lig jij altijd op je rug, dan moet je matras niet te hard zijn.

Je ruggengraat moet namelijk zijn natuur lijke S-vorm aan kunnen nemen. Slaap je liever op je zij, dan werkt een matras met verschillende comfortzones waarschijn lijk het beste voor je. Een dergelijk matras heeft niet over heel het oppervlak dezelfde hardheid, waardoor je lichaam op de juiste punten extra ondersteund wordt. Ben jij een van de weinige mensen die graag op je buik slaapt? Dan wordt een steviger matras geadviseerd.

Ga voor kwaliteit

Niet alleen het soort matras, maar ook de kwaliteit van je matras is erg belangrijk. Een goed matras heeft zo min mogelijk drukpunten. Hoe beter je gewicht wordt verdeeld, hoe minder drukpunten je hebt op het matras. Je zou dus kunnen stellen dat het beste matras een matras is dat voor jouw lichaamsgewicht de juiste hardheid heeft, waardoor je zo min mogelijk druk punten hebt en er niet in wegzakt. Er zijn veel matrassen om uit te kiezen. Het

is dan ook het beste een matras in de win kel goed uit te proberen.

Showroom in Weert

Kom naar de showroom in Weert om de verschillende boxsprings zelf uit te probe ren. Laat u adviseren door onze slaapspe cialisten en stel een boxspring samen die is afgestemd op uw lichaam en slaapvoor keuren. Test de matrassen en bodems, bijvoorbeeld om een mooie en com fortabele boxspring of ledikant samen te stellen. We werken met zeer duur zame materialen, die bijdragen aan een milieuvriendelijk karakter zonder afbreuk te doen aan ervaren kwaliteit en comfort voor zowel de matrassen als de matrasbodems en matrastoppers.

Wist je dat...?

-Wij advies op maat geven?

-Wij meer dan 60 jaar ervaring hebben? -Maatwerk een standaardmaat is?

-Wij jou ontzorgen van a-z? -Woonspecialist zijn?

-Wij altijd een deskundige montage afleveren?

Kom beleven en proberen, de koffie staat klaar! www.buco-wooncentrum.nl

“Gezond slapen is heerlijk, kies daarom voor uzelf het beste!”
Albert en Alain Buck van Buco Wooncentrum.
43STADSMAGAZINE WEERT 2022
“Gespecialiseerd in de beste oogzorg met een deskundig advies op gebied van monturen, brillenglazen, contactlenzen en de gezondheid van uw ogen.” Hoogstraat 28 - Weert - Tel. 0495 - 533 618 www.jansenhermansoptiek.nl Al meer dan 60 jaar een begrip in Weert!

Voor een ieder

Jansen & Hermans optiek is al 60 jaar een trendsetter in de Nederlandse optiekwereld. Het is een zelfstandig bedrijf, geves tigd in de Hoogstraat. Zij zijn in de regio uniek op het gebied van geavanceer de oogmetingen en de mooiste brillen. Naast normale standaardmetingen zijn zij er op ingericht om naar de gezondheid van het totale oog te kijken, inclusief het netvlies en het hoornvlies.

Zij beschikken over de nieuwste appara tuur waarmee Jansen & Hermans optiek de kans op bepaalde oogafwijkingen snel kan traceren: denk hierbij aan maculade generatie (veroudering van het netvlies) en glaucoom (te hoge oogdruk). Doordat het netvlies in meer lagen gescand kan worden, komen afwijkingen eerder boven water en kan er snel een verwijzing naar de huisof oogarts gegeven worden of een advies om om bepaalde voedingssupplementen te gebruiken die het oog gezond houden. De Weerter specialist onderscheidt zich niet enkel door geavanceerde oogmeet

technieken. Ook op het gebied van lenzen, modieuze brillen en zonnebrillen zijn zij trendsetters. Jaarlijks worden buitenland se beurzen in Parijs en Milaan bezocht. Merken die ze voeren zijn o.a. Alain Mikli, Tom Ford, Silhouette, Face á Face, Ray-Ban, Persol, Mykita, Philippe Starck, Ørgreen, JF-Rey, Chloé, Diesel, Liu Jo en vele andere.

‘By Stan’

Stan Hermans: “We hebben een eigen merk wat we in onze winkel voeren: ‘By Stan’. En een complete eigen zonnebrillen lijn: ‘By Stan in de zon’, die in een fabriek in Duitsland nog met de hand gemaakt wor den. We kijken puur naar design en dege lijkheid en daar hoef je bij de alom bekende Duitse ‘Gründlichkeit’ niet aan te twijfelen. Omdat in de huidige maatschappij steeds meer gevergd wordt van de ogen worden de brillenglazen door alle nieuwe technie ken steeds geavanceerder. Door het toe nemende gebruik van mobiele telefoons en Ipads heeft Carl Zeiss een aanpassing gedaan in bijna alle brillenglazen om nog

scherper en relaxter te kunnen kijken. In onze zaak beschikken we daarvoor over de best denkbare apparatuur om deze glazen te meten en/of te corrigeren, tot op de honderdste van een millimeter. Dat past binnen de individuele zorg die we willen bieden. Ons doel is voor iedereen de beste persoonlijke kijkoplossing bieden.”

Kwaliteit als waarborg

Om de kwaliteit van het oogmeetwerk extra kracht bij te zetten, heeft men bewust gekozen voor Carl Zeiss, die i.scription®-glazen heeft ontwikkeld. I.scription® staat voor een specifieke slijp methode van het glas, waardoor het zicht, ongeacht de sterkte, scherper wordt. Ideaal voor mensen die een minder nacht zicht hebben of moeilijk afstand kunnen in schatten. Ook zorgt i.scription® voor meer contrast en intensere kleuren. Als 57-jarig familiebedrijf gaat Jansen & Hermans op tiek voor de ‘lange-termijn-relatie’ met de klant. Gewoon het best mogelijke advies, onafhankelijk van prijs. Stan: “Wij hebben voor elke beurs een passende oplossing. Ie dereen moet met een tevreden gevoel de deur uitgaan. Door juist dat beetje extra te doen!”. In dit verband is er een mooi voor beeld van die belangrijke klantgerichtheid: ze regelen ook de zorgverzekering ver goedingen van de zorgverzekeraars! Kom eens kijken bij ons en laat u verrassen!

“She is born to move
en
EEN PASSENDE OPLOSSING! JANSEN & HERMANS OPTIEK Hoogstraat 26 • Weert Tel. 0495 - 533618 www.jansenhermansoptiek.nl “Een oogmeting cadeau. en meer...” 45STADSMAGAZINE WEERT 2022
Het adres voor hoogwaardig maatinterieur, voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Milan Beelen: “Vakmanschap is ons handelsmerk, met passie voor perfectie!” Beelen Interieur Pannenweg 318 | 6031 RK Nederweert info@beeleninterieur.nl | Mobiel 06 - 48 86 16 77 www.beeleninterieur.nl

Verbouwen of restylen?

INTERIEUR LEVERT MAATWERK

Beelen Interieur levert maatwerk: het vervaardigen van interieurwerk in werkelijk alle vormen en stijlen. Denk aan hangmeubels, keukens, inloopkasten, wandkasten, tafels en badmeubels.

Maatwerk

Beelen Interieur levert maatwerk: het vervaardigen van interieurwerk in wer kelijk alle vormen en stijlen. Denk aan hangmeubels, keukens, inloopkasten, wandkasten, tafels en badmeubels. Eigenlijk is niets te gek, want ieder project is maatwerk. De klant heeft een wens, bespreekt die met mij en ik zorg voor een oplossing. Ik maak iets unieks, waarbij kwaliteit en vakmanschap tel kens het fundament vormen. Van het realiseren van een kast in de woonof slaapkamer, mooie bar in de kantine tot een complete kantoorinrichting, bij na alles is wel mogelijk. Het vervaardigen van maatwerk is het mooiste van dit vak. Er wordt dan ook gewerkt met de nieuw ste machines en meest geavanceerde technieken.

Het ontwerp vertaal ik naar een 2D- of 3D-tekening, waarin ook de stijl en sfeer nadrukkelijk naar voren komen. De ont werpen maak ik met AutoCAD, waardoor ik tot op de millimeter nauwkeurig een meubelstuk of een compleet interieur kan presenteren. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies!

BEELEN
47STADSMAGAZINE WEERT 2022
BEAU HOME | MEUBEL NIEUWE STIJL Roermondseweg 109 | 6004 AR Weert Telefoon: 0495 - 540 079 Email: info@beauhome.nl www.beauhome.nl ERIC KUSTER METROPOLIAN LUXURY Kom deze luxury style beleven in Weert. Kom jij ook inspiratie opdoen?

Eerste Eric Kuster winkel VAN NEDERLAND IN WEERT

Het eigen label van de Nederlandse interieurontwerper Eric Kuster leeft onder het merk Metropolitan Luxury. Er zijn geen woorden die beter ge schikt zijn om naast elkaar te zitten en zijn onnavolgbare stijl te beschrijven, die berust op de perfecte balans tussen klassiek en hedendaags, Europees en in ternationaal

Naast exclusieve woonprojecten van Curaçao tot Londen, omvatten zijn pro jecten ook jachtinterieurontwerp en ho tels, evenals commerciële interieurpro jecten, variërend van de legendarische Amsterdamse club Jimmy Woo’s tot het Camp Nou Stadion in Barcelona. Kuster overtreft consequent de verwachtingen van zijn klanten, die even kieskeurig als prominent zijn. Hij slaagt door ervoor te zorgen dat afzonderlijke elementen even onberispelijk zijn als het geheel. Van elk textiel tot elk meubel, en elk kunstwerk tot elke kleurencombinatie, vakman schap staat centraal.

Sinds de oprichting van zijn eigen merk in 1999 is Eric Kuster uitgegroeid tot een

Eric Kuster: de holistische lifestyle-goeroe, bekend om het produceren van prachtige objecten en textiel, naast puur interieurontwerp en meer.

wereldberoemde interieurontwerper die vele bekende namen tot zijn klanten mag rekenen. Hij creëert ook exclusieve inte rieurproducten, van meubels en stoffen tot luxe woonaccessoires en geuren on der zijn Metropolitan Luxury-label.

Het team van Beau Home in Weert is er erg trots op dat ze de vorig jaar de eerste

shop-in-shop winkel met Eric Kuster interieurproducten mogen openen. Men hoopt de klanten een prachtige beleving te geven in de showroom, gecombineerd met een dagje Weert. Door deze uit breiding kunnen we alle prijssegmenten bieden, ook high end!

www.beauhome.nl

49STADSMAGAZINE WEERT 2022
WINBOXWEERT.NL wil jij minimaal €1000 aan cadeaubonnen winnen? Volg ons op facebook & instagram: Weertbeleeft

Winbox Weert

MEER DAN 1.000 EURO PER BOX !

Cindy Denessen van Weert Media Groep is de uitgever van o.a. het Stadsmagazine en de Stadskrant Weertbeleeft. Ze bedacht een prach tig idee om Weerter ondernemers onder de aandacht van het publiek te brengen. En daarnaast weet ze Weerter consumenten te verblijden met de succesvolle winboxactie. Mooier dan dit wordt het niet.

De Winbox Weert 2022

Op 28 september 2022 werd de eerste Winbox Weert uitgereikt door kermiswethouder Susanne Winters. De Winbox Weert is er in 2022 in een reeks van vier. Deze volgen in oktber, november en december. Tevens volgt in december een echte Kerstknal ler, deze vijfde box heeft een ongekende inhoud aan cadeaubonnen.

Hou de social media van Weertbeleeft in de gaten om ook mee te dingen naar een prachtige Winbox Weert!

De Winbox Weert, wat is dat dan?

Allereerst zijn er de deelnemende on dernemers in het Stadsmagazine en Stadskrant Weert. Tesamen doneerden zij meer dan 5.000 euro om weg te ge ven aan consumenten. Ze doen dat door middel van cadeaubonnen. Daar gaan dan meerdere mensen van profiteren.

Zeker in deze moeilijkere tijden is de win box echt een cadeautje waar je heel blij van wordt! De cadeaubonnen worden verdeeld over de winboxen waardoor er in iedere box een waarde van minimaal 1.000 euro zit!

Het ontstaan in 2021

De Winbox Weert werd te kiek gezet in de zaak bij een van de deelnemende on dernemers. Vervolgens werd die foto pu

bliekelijk verspreid. Via Facebook, Linke dIn en Instagram kon iedereen zien waar de Winbox die week stond. Het is echter minder eenvoudig dan het lijkt, de box stond namelijk enigszins gecamoufleerd zodat het niet meteen duidelijk is om welke zaak het gaat. Vanaf dat moment is het woord aan de lezers. Wanneer ze kunnen raden in welke gelegenheid ze de Winbox zien, kunnen ze dit in de re acties op bijvoorbeeld Facebook onder het bericht vermelden. Daarnaast is het dan de bedoeling om erbij te vertellen waarom ze de Winbox graag willen en wat ze ermee gaan doen. Uit de inge zonden reacties werd vervolgens één winnaar getrokken die de winbox met fantastische prijzen in ontvangst mocht nemen. Omdat het zoveel reacties zijn is het leuk deze terug te lezen via de face bookpagina Weertbeleeft. lhttps://www. facebook.com/weertbeleeft.nl

foto: Cindy samen met Wim Paspont in De Shop Weert, zelf winnaar van een winbox in 2021 en enthousiast deelne mer met cadeaubonnen in de Winbox Weert 2022.

“mooie verbindingen laten zien!”
51STADSMAGAZINE WEERT 2022

Tintoretto is er voor de vrouw die iets speciaals zoekt voor bijzondere gelegenheden, van feest tot zakenlunch, of gewoon omdat zij zich lekker voelt in op en top vrouwelijke kleding. Daarvoor bent u bij Tintoretto aan het juiste adres met topmerken zoals Beaumont, Angels, Bleu iV, Emily van den Berg, Marie mero enz.

Tintoretto is er voor de vrouw die iets speciaals zoekt. Daarvoor bent u bij Tintoretto aan het juiste adres met topmerken zoals Beaumont, Angels, Bleu iV, Emily van den Berg, Marie Mero en la féé Maraboutée.

U treft bij Tintoretto tevens een veelheid aan kledingaccessoires aan, zoals hoedjes, sjaals, tassen, ceintuurs die bijzonder goed te combineren zijn met de stijlvolle collecties.

34 t/m 46.

Warm, zacht tapijt of parket? Onderhoudsvriendelijk vinyl, comfortabel in geluid of toch een PVC Vloer, in uitstraling van hout of natuursteen? Wij hebben een zeer ruime keuze. Meetservice en advies desgewenst ook aan huis. En we hebben een razendsnelle maak- en montageservice. Voor ieder interieur en elk budget!

Wij hebben een groot aanbod trendy raamdecoratie systemen en duizenden meters stoffen op voorraad in ‘tig’ kleuren. Wij verzorgen alles voor u, advies, meten, maken en hangen. Ook hebben wij trapbekleding en insectenwering, alles op maat. Laat u door ons verrassen en vooral van het resultaat genieten!

De sfeermaker in huis van ‘A’ tot ‘Deelen’
Vloerbekleding ruim assortiment o.a. Tapijt/Karpet
|
Vinyl | PVC vloer Ruim aanbod Stoffen & Fournituren Raambekleding de nieuwste trends in o.a. Duette | Rolgordijnen
|
Jaloezieën
|
Easyclick
|
Shutters
|
Lamellen
Deelen Stoffen & Gordijnen Het Goedkope Huis Maaspoort 58 | 6001 BR Weert Tel. 0495 - 533 552 WWW.DEELENSTOFFEN.NL
Maat
Van Berlostraat 59 | Weert | Tel. 0495 - 45 15 00 www.tintoretto.nl

WeertFM: HIER HOOR JE THUIS!

Een nieuw hoofdstuk voor Weert FM, dé lokale omroep voor Weert en Nederweert. De medewerkers van WeertFM kennen jou en je om geving. Dat hoor je en dat zie je. WeertFM: Hier hoor je thuis!

Live op de Weerter kermis werd de nieuwe slogan onthuld. Illusionist Nigel Otermans toverde een rode knop te voorschijn in de studio. Vervolgens druk ten Wethouder Martijn van de Heuvel (Weert) en burgemeester Op De Laak (Nederweert) op diezelfde knop. Na een spectaculaire opbouw kwam het Weer terland naar voren. WeertFM: Hier hoor je thuis.

Hier hoor je thuis

Bij WeertFM werken tientallen vrijwil ligers dagelijks en wekelijks er aan om zoveel mogelijk mooie radio- en tv-uit zendingen te maken. Ook lees je op WeertFM.nl over actualiteiten uit het Weerterland en kijk je interviews terug die te horen/zien waren op WeertFM Ra dio of TV. De mensen van WeertFM we ten waar jij woont, kennen jouw buurt en spreken dezelfde taal. En dat merk je.

WeertFM Radio en TV

Op WeertFM radio hoor je de DJ’s van WeertFM. Zij zorgen voor de muziek tij dens je werkdag, vrije avond, weekend of wanneer je het nodig hebt. Voor meer

Adverteren

informatie bekijk je de radiogids. Op WeertFM TV zie je wekelijks op vrijdag avond, om 19:15 uur, het Weerterland Journaal. Hét journaal van Weert en Ne derweert. Daarnaast zijn er thema-uit zendingen rondom de politiek in Weert en Nederweert, carnaval en andere mu zikale evenementen.

Deze zenders zijn uitermate geschikt om uw (reclame)boodschap middels radioen tv-commercials, naar een groot pu bliek te presenteren! Er zijn diverse vari anten van 10 tot 30 seconden en kunnen volledig verzorgd worden.

Bereiksonderzoek WeertFM Radio

• 70% van alle Weerterlanders kent WeertFM als radiozender (bijna 47.000 mensen!)

• WeertFM radio heeft gemiddeld 10.000 luisteraars per dag (op een uit zendgebied van 67.000 inwoners).

• 1 op de 3 Weerterlanders luistert iedere week minstens één keer naar WeertFM radio.

• De gemiddelde luisteraar van Weert FM radio blijft 70 minuten luisteren per luisterbeurt.

• WeertFM radio heeft de hoogste luisterdichtheid (luisteraars die telkens terugkomen en lang blijvenluisteren) tijdens kantooruren doordeweeks.

• Luisteraars van WeertFM radio beoor delen de zender met een 7,7.

WeertFM TV - Bereiksonderzoek -

• 1 op 4 Weerterlanders kijkt iedere maand minimaal één keer naar Weert FM TV.

• 1 op 6 Weerterlanders kijkt iedere week minimaal één keer naar WeertFM TV.

• De meeste kijkers heeft WeertFM TV op zondag, momenteel 50% alle kijkers

• De gemiddelde kijker van WeertFM TV blijft 32 minuten kijken.

• 20% van de kijkers van WeertFM TV blijven meer dan een uur per kijkbeurt kijken.

• WeertFM TV heeft gemiddeld 5200 kijkers per dag (op een uitzendgebied van 67.000 inwoners).

• Kijkers van WeertFM TV beoordelen de zender met een 7,6.

WeertFM beluister je in Weert op 107.5FM en in Nederweert op 97.0FM. Kijken kan via Ziggo kanaal 44, KPN 1417 en de andere providers 2064.

jaar 10 jaar 10 jaar

TV Commercial

Adverteren op WeertFM radio en WeertFM TV zorgt ervoor dat jouw commercial dagelijks door duizenden mensen in het Weerterland gehoord of gezien wordt.

Radio Commercial

Wilt u graag op een effectieve manier adverteren? Wellicht is radio reclame wat voor u en uw bedrijf of organisatie. Radio commercials zijn een goede manier om het juiste publiek te bereiken. Daarnaast wordt met reclame op de radio een groot publiek bereikt.

Inwoners

WeertFM

Wilt u graag adverteren op tv doormiddel van reclame/ tv-commercial op lokale televisie? Dit is dé ideale manier voor ondernemers om te adverteren in Limburg. WeertFM TV zendt een wekelijks nieuwsprogramma uit met tv-commercials. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem contact op met Weert Media Groep: www.weertmediagroep.nl

Eindhoven:

53STADSMAGAZINE WEERT 2022
Recent marktonderzoek door No. 1 Markteffect uit
Weert - Nederweert
TV gemiddeld per dag : ± 5.200 kijkers WeertFM gemiddeld per dag: ± 10.000 luisteraars Officieel rapport in te kijken op afspraak 10
Fashion & More 40 winkels met ruim aanbod om te shoppen! • Koopzondag laatste zondag van de maand • sfeervol • overdekt • persoonlijk • fashion • bekende merken • vers speciaalzaken

Gezellig shoppen in Weert!

Gezellig shoppen in Weert!

Winkelen in Weert

Gezellig Winkelen in Weert

Gezellig shoppen in Weert!

Winkelen in Weert

Kom gezellig shoppen in Weert! Hier kun je koopjes en unieke items scoren en lekkere hapjes proeven en meenemen. In het historische centrum vind je de mooiste kleding voor jong en oud, zowel in grote warenhuizen als in kleine boetiekjes. Lekkere hapjes, unieke cadeautjes voor jezelf of voor een ander en talloze andere bijzondere items kom je tegen in de diverse speciaalzaken die Weert rijk is.

Winkelen in Weert

Weert heeft een winkelcentrum om trots op te zijn. Een historische binnenstad met een keur aan winkels maken het centrum zeer sfeervol. Naast winkels van de grote merken zijn er talrijke boetiekjes en speciaalzaken van plaatselijke ondernemers met hun specifieke eigenheid. Daarnaast vindt u hier het overdekte winkelcentrum de Muntpassage, een winkelgalerij waar naast winkels ook een theater en muziekschool zijn ondergebracht. Dit maakt van Weert een bijzondere winkelstad met een eigen karakter. Een dagje winkelen is natuurlijk niet compleet zonder een kopje koffie met of zonder stukje vlaai, een hapje eten en, bij mooi weer, een terrasje. Dat kan allemaal in één (of meerdere) van onze vele horecazaken.

Kom gezellig shoppen in Weert! Hier kun je koopjes en unieke items scoren en lekkere hapjes proeven en meenemen. In het historische centrum vind je de mooiste kleding voor jong en oud, zowel in grote warenhuizen als in kleine boetiekjes. Lekkere hapjes, unieke cadeautjes voor jezelf of voor een ander en talloze andere bijzondere items kom je tegen in de diverse speciaalzaken die Weert rijk is.

Kom gezellig shoppen in Weert! Hier kun je koopjes en unieke items scoren en lekkere hapjes proeven en meenemen. In het historische centrum vind je de mooiste kleding voor jong en oud, zowel in grote warenhuizen als in kleine boetiekjes. Lekkere hapjes, unieke cadeautjes voor jezelf of voor een ander en is altijd gezellig!

Lekker shoppen, zowel buiten als binnen!

Lekker shoppen, zowel buiten als binnen!

Lekker shoppen, zowel buiten als binnen!

Winkelen voor het hele gezin

Winkelen voor het hele gezin

Winkelen voor het hele gezin

Gastvrij

Gastvrij

Sfeervolle omgeving

Gastvrij

Sfeervolle omgeving

Divers winkelaanbod

Divers winkelaanbod

Sfeervolle omgeving

Divers winkelaanbod

Makkelijk bereikbaar met auto, fiets, boot en trein

Makkelijk bereikbaar met auto, fiets, boot en trein

Makkelijk bereikbaar met auto, fiets, boot en trein

Volop parkeergelegenheid

Volop parkeergelegenheid

Bewaakte fietsenstalling

Bewaakte fietsenstalling

Volop parkeergelegenheid

Hegstraat

Bewaakte fietsenstalling

Hegstraat

E-bike oplaadpunt

E-bike oplaadpunt

Hegstraat

Oude Markt

Oude Markt

E-bike oplaadpunt

Oude Markt

55STADSMAGAZINE WEERT 2022
Glamz. Men & Women | Dames- & Herenmode Maasstraat 14 | Weert | Tel. 0495 - 451 104 www.glamz.nl www.paulmeevis.nl bezorgservice! De leukste speelgoedwinkel van Weert Langstraat 51 6001 CT
www.metonsinweert.nl 55 stadhuis St. Martinuskerk Abdij Maria-Hart theate r theekbiblio bioscoop politie -bureau Bethelkerk KasteelopdeBiest Hoogsteenweg KasteelsingelBeekpoort Beekstraat IndustriekadeZuidWillemsvaart Parallelweg Stationsplein Emmasingel Looimolenstraat Emmasingel Kromstr. W ilhelminasinge l Muntpassage lhelminasingelWi C ollegeplei n Hoogstraa t Hegstraa t Oelemarkt Biest Biest Hofakkerstraa Philips vantenstraatRecollectenstraat Beekstraa t Morr ega t Beekstraat Begijnhofstraat Nazarethsteeg St. Maartenslaan Markt Korenmarkt Oud Kerkhof Boermansstraat St.Paulustraat St.Antoniusstraat Julianalaan Maaspoort Maria Vogelsbleek MaasstraatParadijsstraatje MolenstraatMolenpoort Verstraetenweg Schoolstraa t Langstraat Johannavan Stationsstraat St.Raphaëlpad DriesveldlaanWilhelminastraat Kromstraat Ursulinenhof Nieuwe Markt v. Berlostr. Muntpromenade Hr.GerardstraatHoogpoort Walburgp . Boerh L.Regoutstraat Bassi n LEGENDA Kloosters Museum Kasteel Jachthaven Station Parkeren Fietsenstalling Pinautomaat Korte wandelroute Lange wandelroute Abdij Maria-Hart Sint Martinuskerk Kasteel op de Biest Passantenhaven Station Gemeentemuseum Jacob van Horne Murals Museum W 57STADSMAGAZINE WEERT 2022
Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert - T (0495) 533 643 - E info@harryphilips.nl - I www.harryphilips.nl Bij Harry Philips Voor Verf & Wonen in Weert hebben wij alles om je interieur opnieuw tot leven te brengen met verf, behang, raamdecoratie, gordijnen en vele soorten vloeren Onze producten worden op maat gemaakt en we helpen graag om ze thuis te monteren of leggen. Verf voor binnen & buiten Gordijnen Raamdecoratie Harde & zachte vloeren Behang skischoenen op maat 100% fit-garantie .NL onderhoud klaar terwijl u wacht *

Rogstaekersstad

Dankzij een legende uit de 17e eeuw worden Weertenaren ook wel Rogstaekers genoemd. In de tijd rond carnaval (vastelaovendj) dragen de Weertenaren deze naam met verve en wordt de oude legende tot leven geroepen. Gedurende minimaal drie dagen, als aanloop op de vastentijd, wordt door jong en oud uitbundig gefeest. Het hoogtepunt is de grote, kleurrijke optocht die op zondag door de straten van de Rogstaekersstad trekt.

Vlaaienstad

Wie naar Weert komt mag niet vergeten een heerlijk stuk Weerter vlaai te eten. Of nog beter: een hele vlaai mee naar huis te nemen. Dit heerlijke gebak met rijkelijke vulling in vele smaken dankt zijn bekendheid aan ‘Antje van de Statie’, die al in het begin van de 20e eeuw vlaaitjes verkocht aan de reizigers die Weert per trein aandeden. Ter ere van Antje als icoon van en voor de stad, zijn de verkeerslichten in de stationsomgeving aangepast. Als het groen is loopt Antje met de vlaai. En als het rood is staat ze stil en biedt ze je een stukje vlaai aan.Het échte Antje’s vlaaitje® zoals Antje het serveerde op het perron is in vier verschillende smaken verkrijgbaar bij Brasserie-Hotel

Antje van de Statie. Uiteraard kunt u ook bij elke bakker of lunchroom in Weert terecht voor een heerlijk stukje vlaai.

59STADSMAGAZINE WEERT 2022 www.antjevandestatie.eu Stationsplein 1 • Weert Restaurant Hotel Evenementenlocatie opmaak bb antje.indd 1 9-10-2015 12:31:28www.antjevandestatie.eu Brasserie Brasserie Vanaf oktober serveren wij mooie wildgerechten.

lekker eten bij HEMA

Zin in lekker eten, maar niet om te koken? Dat komt goed uit, want bij HEMA hebben we verschillende mogelijkheden voor jou. Haal snel iets in een van onze HEMA take-away’s, of kom gezellig langs in een van onze restaurants voor een heerlijke snack of maaltijd.

HEMA restaurant

Heerlijk ontbijtje, diverse maaltijden met keuze vlees, vis of vegetarisch. We bieden een gevarieerd aanbod en de producten worden de hele dag vers voor je neus klaar gemaakt. Ook bieden we verse soepen en maaltijdsalades.

HEMA take away

De lekkerste hotdogs, saucijzenbrood jes en rookworsten koop je al sinds jaar en dag bij ons. Nu ook vegetarisch saucijzenbroodjes of een broodje met onze nieuwe helft Ookworst. Ook kun je genieten van onze groente hotdog met meer dan 9 soorten groente!

HEMA gebakjes en snacks

Naast de beroemde HEMA tompouce en zijn nieuwe broertje tompouce donut, heeft HEMA de lekkerste appeltaart, muffins en andere lekker nijen voor elk moment van de dag uit eigen bakkerij.

HEMA Weert Nieuwe Markt 7 Tel. 0495 - 524 311 www.hema.nl
Meer
dan 1000
vierkante meter winkelplezier in zowel schoenen
als (winter-)
sportartikelen
dE GEZINSWINKEL VAN WEERT Kunst & Cultuur 18

Sint Martinuskerk Markt 3, 6001 EJ Weert

Al eeuwenlang staat de Sint Martinuskerk in het hart van de stad. De markante toren van 72 meter is vanuit alle windstreken goed zichtbaar: een baken dat de weg wijst naar Weert. Het is een laatgotische hallenkerk en een rijksmonument die op de lijst staat van Top 100 Monumenten in Nederland. Sinds 1456 wordt de kerk door opeenvolgende generaties Weertenaren onder houden en gerenoveerd. Ondanks de sober aandoende buitenkant, is het binnen bijzonder fraai en licht. Door de heldere glas-in-loodramen is er sprankelende lichtval die het rijk versierde interieur en de geweldige kunstschatten kleurrijk en stralend maken. In de jaren zeven tig van de vorige eeuw zijn prachtige gewelfschilderin gen blootgelegd en gerestaureerd die dateren uit de 15e en 16e eeuw. Door kenners worden ze wel uniek voor Nederland genoemd.

Openingstijden Sint Martinuskerk: dinsdag t/m vrijdag: 11.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur zondag: 14.00-16.00 uur In de zomervakantie kan op zaterdagen de toren beklommen worden tussen 11.00 en 15.30 uur. Voor meer info: www.sintmartinuskerk.nl Informeer bij de VVV voor een rondleiding met een ervaren en deskundige gids

61STADSMAGAZINE WEERT 2022
Wilhelminasingel 8 • 6001 GT Weert • 0495-587882 OOK JOUW • OUTDOOR www.kiwioutdoor.nl kijk voor meer informatie op www.zwembadweert.nl

Ontdek de groene en blauwe parels!

Ontdek de groene en blauwe parels van Weert!

Recreatie in Weert

Ook natuurliefhebbers zijn in Weert op de juiste plek. Kom wandelen, fietsen, zwemmen of klimmen in de frisse buitenlucht!

Niet voor niets is Weert in 2014 uitgeroepen tot ‘Groenste regio van de wereld’. Je vindt in en om Weert de meest diverse landschappen en prachtige groene én blauwe parels.

In recreatiegebied de IJzeren Man kun je terecht voor verschillende activiteiten. Veel gasten komen hier voor een wandeling of fiets tocht of om te zwemmen in de 4 binnenbaden en 6 buitenbaden van zwembad de IJzeren Man. Ben je toe aan iets sportiefs? Dan kun je vast je energie kwijt bij de waterskibaan! Ook aan de allerkleinsten is gedacht. KidsPlaza is een speeltuin met een groot aanbod aan speel toestellen voor kids van 0 tot 12 jaar. Daarnaast is er een klimbos en een (gratis) kinderboer derij

Uiteraard valt er ook in de compacte binnen stad en in de omliggende dorpen van Weert genoeg te beleven. Bezoek een van de lokale musea, ontsnap uit een escape room of brouw je eigen bier in de lokale stadsbrouwerij! Zowel binnen als buiten vind je een ruim aanbod aan activiteiten in Weert. Wil je meer leren over de roerige geschiedenis van Weert? Volg dan een wandeling onder leiding van een van de lokale stadgidsen of ga op pad met je smartphone!

Ontspannen in Natuur- en recreatiegebied De IJzeren Man

Plonzen in Zwembad de IJzeren Man

Unieke ligging

Mozaïek aan landschappen

Talloze activiteiten

Monumentale binnenstad

63STADSMAGAZINE WEERT 2022

Het Molennetwerk heeft vier routes uitgestippeld, gebaseerd op het knooppuntennetwerk. Elke route komt langs een aantal molens in het Grenspark Kempen-Broek.

Bij elke molen krijg je via de app een uniek verhaal dat verteld en onder steund wordt met oude foto’s, film pjes en animaties. De verhalen gaan de ene keer over de molen en zijn vroegere en huidige bijzonderheden met weetjes, inzichten en anekdotes die het erfgoed op een bijzondere wijze belichten. Een ander keer laat de molen je de verborgen geschie

denis van de omgeving kennen. De fietsroutes zijn ook verzameld in de “Molenfietskaart Kempen-Broek”. Deze wordt met steun van Gren spark Kempen-Broek uitgegeven.

Voor meer informatie kijk op de web site www.kempenbroekmolens.org of mail naar kempenbroekmolens@ gmail.com.

65STADSMAGAZINE WEERT 2022

Iedereen is welkom

Het Natuur- en Milieu centrum is alle dagen open en goed toegankelijk ook voor iedereen. In het centrum vind je alle informatie over de recreatieve en educatieve mogelijkheden die het natuurgebied De IJzeren Man en Kempen ̴Broek bieden op het gebied van wandelen, fietsen, paardrijden, mountainbiken, excursies, workshops, kinderfeestjes en lesprogramma’s.

Er is ook veel te beleven in het centrum. Kinderen kunnen hier zoogdieren en vogels van dichtbij bekijken en zelfs aaien! Kleine diertjes kun je met microscoop van dichtbij bewonderen.

Op een interactieve en speelse wijze maak je kennis met de verschillende leefomgevingen die het Kempen ̴Broek rijk is. Hier kun je dieren horen en voelen en speuren naar hun sporen. Er is zelfs een kruiptunnel waarin je het aardedonker kunt ervaren, als je het durft!

In de expositieruimte maken de verschillende groene organisaties allerhande thema’s over natuur, milieu en natuurbeheer inzichtelijk. Deze wisselen geregeld zodat

Beleven en leren

Eerst binnen beleven om buiten meer te ontdekken

Op de zondagmiddag zijn er vaak leuke en spannende gezinsactiviteiten en is ook de bijenhal geopend. Verder worden er elke maand lezingen en workshops georganiseerd en zijn er speciale activiteiten voor de jeugd.

Op afspraak kun je hier ook terecht voor het vieren van kinderfeestjes en begeleide wandelingen.

Voor basisscholen, het voortgezet en beroepsonderwijs is er een uitgebreid aanbod van lesprogramma’s en leskisten en kunnen programma’s rondom biodiversiteit, water, energie en grondstoffen op maat worden gemaakt. Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Het was mede dankzij de expertise en inzet van deze vrijwilligers dat Weert zich nu de groenste regio van de wereld mag noemen

Openingstijden Van 1 april tot 1 november: maandag t/m vrijdag 10.00 u. - 17.00 u. zaterdag en zondag 13.00 u. - 17.00 u. Van 1 november tot 1 april: maandag t/m vrijdag 10.00 u. - 16.00 u. zaterdag en zondag 13.00 u. - 16.00 u. Buiten deze tijden kan het centrum op afspraak open zijn. Contact T. 0031 (0)495 52 48 93 www.natuurenmilieucentrumweert.nl info@natuurenmilieucentrumweert.nl Bezoekadres Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert www.ijzerenmanweert.nl www.natuurenmilieucentrumweert.nl Natuur- en Milieucentrum Toegangspoort tot Kempen-Broek De IJzeren Man Eerst binnen kijken om buiten meer te zien De bloementuin is een lust voor het oog en een walhalla voor bijen, insecten en vogels. Grote stenen uit de oertijd vertellen hun eigen verhaal.
er telkens iets nieuws te leren valt. advertentie_natuur&milieu_2016spread.indd Alle pagina's 24-9-2015 12:27:49 Brasserie Nieuwe Vosseven Lochtstraat 28, 6039 RV Stramproy telefoon (0495) 56 11 14 www.nieuwvosseven.nl info@nieuwvosseven.nl Huyskamer Daatjeshoeve Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert telefoon (0495) 69 73 19 www.daatjeshoeve.nl info@daatjeshoeve.nl Schuttershoeve Grote Steeg 10, 6006 TE Altweerterheide telefoon (0495) 53 39 84 www.schuttershoeve.nl info@schuttershoeve.nl Zwembad | Waterskibaan | Beachclub De IJzeren Man Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert telefoon (0495) 53 71 70 www.zwembadweert.nl info@zwembadweert.nl Stramproy centrum Oplaadpunt elektrische auto’s (locatie weert) voor Roompot Vakantiepark Weerterbergen receptie.weerterbergen@roompot.nl telefoon (0495) 53 96 55 info@janssen-tweewielers.com 28 Sport & Recreatie www.metonsinweert.nl 29

Fietsen, wandelen, recreatie

Fietsen

De omgeving van Weert is rijk aan landschapsen natuur schoon. De rust en ruimte die het gebied uitstralen zal iedere bezoeker bekoren en verleiden tot een ware ontdekkingstocht. De VVV (Bruna Weert, Markt 11) beschikt over een keur aan fietsroutes. Er is veel te zien onderweg en er zijn voldoende rustmogelijkheden en picknickplaatsen.

Fietsoplaadpunten

Brasserie-Hotel Antje van de Statie

Stationsplein 1, 6001 CH Weert telefoon (0495) 54 26 40 www.antjevandestatie.eu | info@antjevandestatie.eu

Fletcher Hotel Weert

Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert, telefoon (0495) 53 96 55 www.fletcherhotelweert.nl | info@fletcherhotelweert.nl

Van Horne Hoeve

Tracheeweg 22, 6002 ST Weert, telefoon (0495) 58 75 91 www.vanhornehoeve.nl | info@vanhornehoeve.nl

Hoeve Lieshout (Fietscafe)

Breijbaan 30, 6005 NE Weert, telefoon 06 - 126 08 265 www.hoevelieshout.nl | info@hoevelieshout.nl

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert, telefoon (0495) 52 48 93 www.natuurenmilieucentrumweert.nl info@natuurenmilieucentrumweert.nl

Brasserie-hotel Novo

Heugterbroekdijk 2, 6003 RB Weert, telefoon (0495) 52 50 24 www.brasseriehotelnovo.nl

Brasserie Nieuw Vosseven

Lochtstraat 28, 6039 RV Stramproy, telefoon (0495) 56 11 14 www.nieuwvosseven.nl | info@nieuwvosseven.nl

Huyskamer Daatjeshoeve

Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert, tel. (0495) 69 73 19 www.daatjeshoeve.nl | info@daatjeshoeve.nl

Schuttershoeve

Grote Steeg 10, 6006 TE Altweerterheide, tel.(0495) 53 39 84 www.schuttershoeve.nl | info@schuttershoeve.nl

Zwembad | Waterskibaan | Beachclub

De IJzeren Man

Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert, telefoon (0495) 53 71 70 www.zwembadweert.nl | info@zwembadweert.nl

Stramproy centrum, Kerkplein

Fietsverhuur

Roompot Vakantiepark

Weerterbergen

Trancheeweg 7, 6002 ST Weert, telefoon (0495) 58 47 77 www.weerterbergen.nl | receptie.weerterbergen@roompot.nl

Fletcher Hotel-restaurant Weert

Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert, telefoon (0495) 53 96 55 info@fletcherhotelweert.nl | www.fletcherhotelweert.nl

Overig

Golf- & Countryclub Crossmoor

Laurabosweg 8, 6006 VR Weert, telefoon (0495) 51 84 38 18 holes, Wedstrijd- en oefenbaan. www.crossmoor.nl | info@crossmoor.nl

GlowGolf

Trancheeweg 7, 6002 ST Weert, telefoon (0495) 58 47 77 www.weerterbergen.nl | weert@glowgolf.nl

Midgetgolf De Toerist

Maaseikerweg 280, 6006 SH Weert, Telefoon (0495) 56 31 11 www.detoerist-weert.nl | info@detoerist-weert.nl

Minigolf Roompot Vakantiepark Weerterbergen

Trancheeweg 7, 6002 ST Weert, telefoon (0495) 58 47 77 www.weerterbergen.nl | receptie.weerterbergen@roompot.nl

Klimbos Weert

Geurtsvenweg 8 (recreatiegebied De IJzeren Man), 6006 SN Weert telefoon (0495) 54 38 54 www.klimbosweert.nl | klimbos-weert@kpnmail.nl

Kinderboerderij De IJzeren Man

Geurtsvenweg 7 (Hertenkamp), 6006 SN Weert telefoon (0495) 53 94 70 | www.ijzerenmanweert.nl

VVV Weert

Wie optimaal wil genieten van een verblijf in Weert moet be slist binnenwandelen bij de VVV gevestigd in de Bruna, Markt 11, 6001 EJ Weert. telefoon (0495) 53 42 11. Geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur, donderdag tevens tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur en koopzondagen van 13.00-17.00 uur.

67STADSMAGAZINE WEERT 2022

Kom naar Het Blauwe Meertje en waan je in Zuid

Rolfz Wijnhandel, Rolf Zincken

Wilhelmus Hubertus Molen,

Hushoverweg 30, 6003 AC Weert

telefoon (06) 53 23 52 98

Workshops wijnproeverij. www.illeterb.nl, rolfsrzincken@me.com

Wijnhuis Beaugrim

Oud Boshoven 18, 6002 NW Weert telefoon (0495) 45 38 46

Workshops wijnproeverij. www.beaugrim.nl, info@beaugrim.nl

Zintuigenpark

In het Zintuigenpark Weert zijn 6 eilanden waarop op een speelse manier de zintuigen Zien, Horen, Voelen, Ruiken en Proeven worden geprikkeld. Het park is voor iedereen jong en oud, met en zonder beperking. De speelplekken zijn gelegen in het IJzeren Man gebied. Starten kan bij het Natuur Milieucentrum de IJzeren Man. Het park is gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Geurtsvenweg. www.zintuigenparkweert.nl

Lozerweg 100, 6006 SR Weert

8.000 m2 zandstrand aan kraakhelder blauw water met palmbomen, ligweides, speeltoestellen en waterfietsen. Tevens lifeguards aanwezig.

Roompot Vakantiepark Weerterbergen Trancheeweg 7, 6002 ST Weert

Verwarmd openluchtbad, subtropisch binnenbad met golfslag en kinderbad. receptie.weerterbergen@roompot.nl

Zwembad | Waterskibaan | Beachclub

Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert

Overdekt recreatief: golfslagbad, 25 meterbad, peuterbaden, bubbelbad en een 72 meter actieve glijbaan. In de Beachclub kunt u terecht voor een hapje en een drankje. Buitenvoorzieningen: waterskibaan, diverse baden, springkuil, familieglijbaan, zandbak, volleybal en voetbalveld, speeltoestellen en een ruime ligweide.

info@zwembadweert.nl

Zintuigenpark

In het Zintuigenpark Weert zijn 6 eilanden waarop

speelse manier de zintuigen Zien, Horen, Voelen, Ruiken en Proeven worden geprikkeld.

iedereen jong en oud,

gelegen

Natuur-

park

en zonder beperking.

het IJzeren Man

Huupkens IJssalon Weert | Biest 44 | huupkens.nl Geurtsvenweg 1 6006 SN Weert tel. +31 (0)495 - 537170 info@zwembadweert.nl www.zwembadweert.nl
Heerlijk genieten, voor iedereen in en om het water!
www.zwembadweert.nl,
www.metonsinweert.nl 35
op een
Het
is voor
met
De speelplekken zijn
in
gebied. Starten kan bij het
en Milieucentrum de IJzeren Man. Het park is gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. www.zintuigenparkweert.nl 11 www.metonsinweert.nl Nederland. www.metonsinweert.nl 29 HET BLAUWE MEERTJE
Frankrijk! Kraakhelder blauw water 8.000m² zandstrand Ligweides Palmbomen Speeltoestellen voor de kids Waterfietsen Toezicht/Lifeguards Horeca Lozerweg 100 | 6006 SR Weert Telefoonnummer tijdens openingstijden: 0495-586044 meer info: www.blauwemeertjeweert.nl /hetblauwemeertje

BIJ DE IJZEREN MAN staat plezier voorop

De IJzeren Man in Weert staat garant voor geweldig veel waterpret. De uitnodigende locatie beschikt over meerdere binnen- en buitenbaden, is omgeven door prachtige natuur en in de grote waterplas achter het zwembad ligt een uitdagende waterskibaan en beachclub. Kortom, een moderne accommo datie, voor jong en oud, met een hoge fun factor!

Vanuit de richting Maaseik (B) en Hamont (B) Volg de borden “Weert”, daarna de borden met zwembad “De

Zwem-ABC met Bliss de Walvis

Om ervoor te zorgen dat jeugdige zwem mers ervaren hoe het is om goed te kun nen zwemmen, wordt het zwemtraject uitgelegd aan de hand van een avon tuurlijke zwemtocht met Bliss de Walvis.

nognietomgezetnaarpaden 19ptDINMittelschrift

Waterskibaan De IJzeren Man

nognietomgezetnaarpaden

Heerlijk waterskiën, wakeboarden of knee boarden op de waterskibaan van meer dan 800 meter. Geschikt voor jong en oud, be ginners of gevorderden.

Geurtsvenweg 1 6006 SN Weert tel. +31 (0)495 - 537170 info@zwembadweert.nl www.zwembadweert.nl

Het golfslagbad is dagelijks heerlijk genie ten in het warme water en de golven. Laat je mee voeren door de krachtige stroom versnelling. Glijden door de super snelle, 72-meter, interactieve glijbaan of lekker bubbelen in het bubbelbad. In het 25-me ter bad kun je heerlijk baantjes zwem men of op diverse dagen genieten van de stormbaan. De kleintjes kunnen lekker spetteren in de diverse peuterbaden met glijbanen en sproeiers. Activiteiten voor jong en oud o.a. ouder- en kind zwemmen, zwemlessen, zeemeeminzwemmen, dis cozwemmen, kinderfeestjes; haaienfeest/ zeemeerminfeest/waterskifeest en diverse aquasporten.

Een gezellig hapje of drankje

Voor, tijdens, of na alle waterpret, een wandeling of fietstocht door het IJzeren Man gebied, kunt u bij de Beachclub terecht voor een hapje, drankje of een heerlijke lunch. Bovendien bieden wij diverse arrangementen voor kinderfeest jes. Het is dé ontmoetingsplaats om even lekker bij te komen; zowel binnen, buiten en op het terras bij de waterskibaan kunt u ontspannen, genieten van de ligbed den, van de mensen, activiteiten en de prachtige omgeving. Tot snel!

je uitleven in verschillende baden, op de familieglijbaan en in de springkuil. Nog meer actie is te vinden op het volleybal- en voetbalbalveld of kun je gaan tafeltennissen.

Buiten kun

familieglijbaan

volleybal- en voetbalbalveld

tafeltennissen.

Voor de kleintjes zijn er diverse speeltoestellen aanwezig en een grote zandbak om lekker in te kunnen spelen en zandkastelen te bouwen.

Voor de kleintjes zijn

zandbak

in te kunnen spelen en zandkastelen te bouwen.

Meerdere dieren nemen je mee in de stappen die jij ook gaat maken, zodat je voor de rest van je leven veel water pret kunt beleven. Aan de hand van een superleuk boekje van Bliss de Walvis ga je je eigen zwemavontuur beginnen. Alle zwemvorderingen die gemaakt worden, kunnen samen met de ouders/opvoe ders gevolgd worden via een app en het online leerlingvolgsysteem. Zo kan men meekijken bij de behaalde resultaten. Zwembad De IJzeren Man is in het bezit van de licentie Nationale zwemdiplo ma’s, wat aangeeft dat de kwaliteit van het zwemonderwijs en het diploma zwemmen voor het Zwem-ABC op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

Voor, tijdens, of na alle waterpret, een wandeling of fietstocht door het IJzeren Man gebied, kunt u bij de Beachclub terecht voor een hapje, drankje of een heerlijke lunch. Bovendien bieden wij diverse arrangementen zoals combikaarten, partykaarten en arrangementen voor kinderfeestjes.

Voor, tijdens, of na alle waterpret, een wandeling of fietstocht door het IJzeren Man gebied, kunt u bij de Beachclub terecht voor een hapje, drankje of een heerlijke lunch. Bovendien bieden wij diverse arrangementen zoals combikaarten, partykaarten en arrangementen voor kinderfeestjes.

Het is dé ontmoetingsplaats om even lekker bij te komen; zowel binnen, buiten en op het terras bij de waterskibaan kunt u ontspannen, genieten van de mensen, activiteiten en de prachtige omgeving.

Het is dé ontmoetingsplaats om even lekker bij te komen; zowel binnen, buiten en op het terras bij de waterskibaan kunt u ontspannen, genieten van de mensen, activiteiten en de prachtige omgeving.

Voor wie durft is er voldoende extra uitda ging door de aanwezige obstacles. Kom en ervaar het zelf! Activiteiten voor iedereen; kinderfeest, vrijgezellenfeesten, teambuil ding, bedrijfsuitjes, diverse arrangementen o.a.; klimmen en waterskiën of waterskiën en schieten.

Vanuit de richting Maaseik (B) en Hamont (B) Volg de borden “Weert”, daarna de borden met zwembad “De IJzeren Man”. Vanuit de richting Eindhoven, Maastricht en Roermond Via de A2, afslag 38 of 39. Daarna de borden “Weert” volgen en vervolgens de borden zwembad “De IJzeren Man”. Openbaar vervoer Eindhoven Weert Hamont (B) Nederweert Maaseik (B) Afslag 38 Afslag 39  30 min.  15 min.  25 min. Heerlijk waterskiën, wakeboarden of kneeboarden op de waterskibaan van meer dan 800 meter. Geschikt voor jong en oud, beginners of gevorderden. Voor wie durft is er voldoende extra uitdaging door de aanwezige obstacles. Kom en ervaar het zelf! De IJzeren Man, een unieke combinatie van zwemmen, recreëren, natuur en watersport.zwemmen of op diverse dagen genieten van de stormbaan of een loopmat. De kleintjes kunnen lekker spetteren in de diverse peuterbaden met glijbanen en sproeiers. Activiteiten voor jong en oud o.a. baby- en peuterzwemmen, ouder- en kindzwemmen, zwemlessen en aquasporten. Buiten kun je je hart ophalen en
nognietomgezetnaarpaden 19ptDINMittelschrift
IJzeren Man”. Vanuit de richting Eindhoven, Maastricht en Roermond Via de A2, afslag 38 of 39. Daarna de borden “Weert” volgen en vervolgens de borden zwembad “De IJzeren Man”. Openbaar vervoer De IJzeren Man is vanaf NS-station Weert bereikbaar per buslijn. Gratis Gratis Wifi en gratis parkeren op onze ruime parkeerplaats. Daarnaast is onze accomodatie toegankelijk voor minder validen. Voor actuele informatie, openingstijden, tarieven, activiteiten, arrangementen en buslijnen zie: www.zwembadweert.nl Eindhoven Weert Hamont (B) Nederweert Maastricht Maaseik (B) Roermond Afslag 38 Afslag 39  30 min.  15 min.  25 min. Heerlijk waterskiën, wakeboarden of kneeboarden op de waterskibaan van meer dan 800 meter. Geschikt voor jong en oud, beginners of gevorderden. Voor wie durft is er voldoende extra uitdaging door de aanwezige obstacles. Kom en ervaar het zelf! De IJzeren Man, een unieke combinatie van zwemmen, recreëren, natuur en watersport. Het golfslagbad is dagelijks heerlijk genieten in het warme water en de bubbelen in het bubbelbad. In het 25-meter bad kun je heerlijk baantjes zwemmen of op diverse dagen genieten van de stormbaan of een loopmat. De kleintjes kunnen lekker spetteren in de diverse peuterbaden met glijbanen en sproeiers. Activiteiten voor jong en oud o.a. baby- en peuterzwemmen, ouder- en kindzwemmen, zwemlessen en aquasporten.
je je hart ophalen en je uitleven in verschillende baden, op de
en in de springkuil. Nog meer actie is te vinden op het
of kun je gaan
er diverse speeltoestellen aanwezig en een grote
om lekker
19ptDINMittelschrift nognietomgezetnaarpaden 19ptDINMittelschrift Vanuit de richting Maaseik (B) en Hamont (B) Volg de borden “Weert”, daarna de borden met zwembad “De IJzeren Man”. Vanuit de richting Eindhoven, Maastricht en Roermond Via de A2, afslag 38 of 39. Daarna de borden “Weert” volgen en vervolgens de borden zwembad “De IJzeren Man”. Openbaar vervoer De IJzeren Man is vanaf NS-station Weert bereikbaar per buslijn. Gratis Gratis Wifi en gratis parkeren op onze ruime parkeerplaats. Daarnaast is onze accomodatie toegankelijk voor minder validen. Voor actuele informatie, openingstijden, tarieven, activiteiten, arrangementen en buslijnen zie: www.zwembadweert.nl Eindhoven Weert Hamont (B) Nederweert Maastricht Maaseik (B) Roermond Afslag 38 Afslag 39  25 min.  30 min.  15 min.  25 min. Heerlijk waterskiën, wakeboarden of kneeboarden op de waterskibaan van meer dan 800 meter. Geschikt voor jong en oud, beginners of gevorderden. Voor wie durft is er voldoende extra uitdaging door de aanwezige obstacles. Kom en ervaar het zelf! De IJzeren Man, een unieke combinatie van zwemmen, recreëren, natuur en watersport. Het golfslagbad is dagelijks heerlijk genieten in het warme water en de golven. Laat je mee voeren door de krachtige stroomversnelling. Glijden door de super snelle, 72-meter, interactieve glijbaan of lekker bubbelen in het bubbelbad. In het 25-meter bad kun je heerlijk baantjes zwemmen of op diverse dagen genieten van de stormbaan of een loopmat. De kleintjes kunnen lekker spetteren in de diverse peuterbaden met glijbanen en sproeiers. Activiteiten voor jong en oud o.a. baby- en peuterzwemmen, ouder- en kindzwemmen, zwemlessen en aquasporten. Buiten kun je je hart ophalen en je uitleven in verschillende baden, op de familieglijbaan en in de springkuil. Nog meer actie is te vinden op het volleybal- en voetbalbalveld of kun je gaan tafeltennissen. Voor de kleintjes zijn er diverse speeltoestellen aanwezig en een grote zandbak om lekker in te kunnen spelen en zandkastelen te bouwen. Voor, tijdens, of na alle waterpret, een wandeling of fietstocht door het IJzeren Man gebied, kunt u bij de Beachclub terecht voor een hapje, drankje of een heerlijke lunch. Bovendien bieden wij diverse arrangementen zoals combikaarten, partykaarten en arrangementen voor kinderfeestjes. Het is dé ontmoetingsplaats om even lekker bij te komen; zowel binnen, buiten en op het terras bij de waterskibaan kunt u ontspannen, genieten van de mensen, activiteiten en de prachtige omgeving. Geurtsvenweg 1 6006 SN Weert tel. +31 (0)495 - 537170 info@zwembadweert.nl www.zwembadweert.nl nognietomgezetnaarpaden 19ptDINMittelschrift nognietomgezetnaarpaden
www.zwembadweert.nl
“Op avontuurlijke wijze je Zwem-ABC halen met Bliss de Walvis!”
69STADSMAGAZINE WEERT 2022
HET IS GOED TOEVEN bij Schuttershoeve in Weert. Lekker wandelen of fietsen op de vele wandel of fietspaden in onze mooie omgeving. Combineer het gezonde met het aangename door een pauze in te lassen bij Schuttershoeve, een prachtige plek midden in het groen…. Restaurant Schuttershoeve | Grote Steeg 10 | 6006 TE Weert Tel. 0495 - 533 984 | www.schuttershoeve.nl

Winnaar Gouden IJsspatel 2019

Proef de gastvrijheid in Weert

Proef de gastvrijheid op elk terras!

Schuif aan voor een uitgebreid diner of voor ewoon een hapje bij de borrel. Binnen het uitgebreide aanbod aan horeca in Weert valt genoeg te proeven en ontdekken!

Smullen van Huupkens IJs

Horeca in Weert

Natuurlijk mag een stukje Weerter vlaai niet ontbreken tijdens een bezoek Weert, maar ook voor de tot beste van het land bekroonde ijsjes moet je in het centrum van Weert zijn!

Schuif aan voor een uitgebreid diner of plof neer op een zonnig terrasje! Binnen het uit gebreide aanbod aan horeca in Weert valt genoeg te proeven en ontdekken! Natuurlijk mag een stukje Weerter vlaai niet ontbreken tijdens een bezoek aan deze Limburgse stad, maar ook voor de tot beste van het land bekroonde ijsjes moet je in het centrum van Weert zijn.

Of je nu romantisch a la carte wilt dineren of de kinderen wilt verrassen met een lekkere pannenkoek, je hoeft in Weert niet ver te zoeken. De binnenstad telt vele restaurants, brasserieen, terrasjes en ijssalons met elk een eigen smaak. Een luxe high tea met zowel hartige als zoete hapjes, onbeperkt lunchen, dineren met diverse smaakvolle gangen en urenlang borrelen? Gezelloigheid kent geen tijd! De bloeiende horeca in Weert is een waar genot voor de bourgonische bezoeker.

Of je nu romantisch à la carte wilt dineren of de kinderen wilt verrassen met een lekkere pannenkoek, je hoeft in Weert niet ver te zoeken. De binnenstad telt vele restaurants, brasserieën, terrasjes en ijssalons met elk een eigen smaak. Een luxe high tea met zowel hartige als zoete hapjes, onbeperkt lunchen, dineren met diverse smaakvolle gangen en urenlang borrelen op het terras? Gezelligheid kent geen tijd! De bloeiende horeca in Weert is een waar genot voor de bourgondische bezoeker. Loopt het water jou al in de mond?

Bourgondisch genieten in Weert

Proef de gastvrijheid

Gezellige terrasjes Uitmuntende restaurants Goede bereikbaarheid Bourgondisch genieten
71STADSMAGAZINE WEERT 2022
Kom heerlijk eten en genieten bij Spiesz of Denver aan het Bassin in Weert! reserveren Spiez: 0495 - 721 115 | reserveren Denver: 0495 - 721 110 Culinaire en eigentijdse bistro in de binnenstad van Weert, Markt 6-a. Gelegen in hartje Weert naast de kerk. Wij serveren lunch en diner. Lekker eten in een onge dwongen sfeer. Ook ruim terras. www.de-umbelder.nl www.antjevandestatie.eu Stationsplein 1 • Weert Restaurant Hotel Evenementenlocatie opmaak bb antje.indd 1 9-10-2015 12:31:28 www.antjevandestatie.eu Brasserie Brasserie Vanaf oktober serveren wij mooie wildgerechten. Gezellig eten en drinken op de oude markt in weert! McDonald’s Weert McDonalds Nederweert Markt 19 6001 EJ Weert 0495 - 450 741 Randweg West 1 6031 RS Nederweert 0495 - 634 682

DRINKEN

WEERT

AC Restaurant Nederweert/Noord en Zuid | Rijksweg A2 75, 6004 RW Weert, telefoon (0495) 63 27 54, www.ac-restaurants-hotels.nl

Altun Turks eethuis | Oelemarkt 3, 6001 ES Weert, telefoon (0495) 55 03 05

Brasserie-Hotel Antje van de Statie | Stationsplein 1, 6001 CH Weert, telefoon (0495) 54 26 40, www.antjevandestatie.eu, info@antjevandestatie.eu

Azië, Chinees Indisch | Stationsstraat 20, 6001 CK Weert, telefoon (0495) 53 70 74, www.restaurantazie.nl, info@restaurantazie.nl

Venezia, grillroom pizzeria | Oud Kerkhof 30, 6001 JN Weert, telefoon (0495) 54 24 81, www.venezia-weert.nl

Beachclub De IJzeren Man | Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert, telefoon (0495) 54 07 00, www.beachclubweert.nl, info@beachclubweert.nl

Colorado Spiesz | | Bassin 1, 6001 GZ Weert, telefoon (0495) - 721 115, www.spiesz.nl

Proeflokaal Bregje | Oelemarkt 11, 6001 ES Weert, www.proeflokaalbregje.nl, weert@proeflokaalbregje.nl Brownies & Downies Weert | Langstraat 4, 6001 CV Weert, telefoon (0495) 76 90 92

Bistro de Umbelder | Markt 6a, 6001 EK Weert, telefoon (0495) 52 48 52, www.de-umbelder.nl, info@de-umbelder.nl

Bufkes | Muntpassage 36, 6001 GM Weert, telefoon (0495) 52 07 42, www.bufkes.nl De Corti Brasserie | Beekstraat 60, 6001 GJ Weert, telefoon (06) 10 79 33 34, www.de-corti.nl, info@de-corti.nl

Crossmoor Golf- en Countryclub | Laurabosweg 6-10, 6006 VR Weert, telefoon (0495) 51 89 82, www.crossmoor.nl, info@crossmoor.nl

La Cubanita | Hegstraat 36, 6001 EW Weert, telefoon (0495) 20 49 46 www.lacubanita.nl, weert@lacubanita.nl

Huyskamer Daatjeshoeve | Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert, telefoon (0495) 69 73 19, www.daatjeshoeve.nl Denver, steaks | Bassin 5, 6001 GZ Weert, telefoon (0495) 72 11 10 www.denver-weert.nl, info@denver-weert.nl

Dikke Mik, Tostibar | Beekstraat 54, 6001 GJ Weert, telefoon (06) 20 08 49 97 www.tostibardikkemik.nl, contact@cwartier.eu

EKspresZÓ | Muntpromenade 8, 6001 EH Weert, telefoon (0495) 52 11 64, www.ekspreszo.nl, info@ekspreszo.nl

Fiësta | Beekstraat 55, 6001 GH Weert, telefoon (0495) 55 07 70, www.fiesta-restaurant.nl, info@fiesta-restaurant.nl

Fish ToGo | Langstraat 4, 6001 CV Weert, telefoon 06 - 381 37 895, Flavours | Hoogstraat 28, 6001 EV Weert, telefoon (0495) 45 10 22, www.restaurantflavours.nl, info@restaurantflavours.nl

ETEN EN
IN
73STADSMAGAZINE WEERT 2022

Buffetten

Hapjes Kookservice

dinner

Walking dinner

service

Beej Potters

Paul Silvertand zorgt voor sma kelijke verrassingen met zijn bijzondere creaties van hoge kwaliteit, gemaakt van verse ingrediënten. Hij heeft zo’n 10 jaar als chef-kok gewerkt in ge renommeerde restaurants in Weert. Hij heeft daarbij vele facetten van het koken, orga niseren van diverse diners

Op d’n Stolberg

feesten meegemaakt.

B&B Bed & Mikske

Raemaekers

Piekoo Belloo

Pierre Weegelshuis

modern chinees Stationsstraat 20 | Weert +31 495 537 074 www.restaurantazie.nl RESTAURANT TAKE AWAY CATERING ELKE MAAND EEN NIEUWE MAANDACTIE! DRIESVELDLAAN 99 | WEERT | 0495 - 539 655 | WWW.FLETCHERHOTELWEERT.NL LUNCHEN OF DINEREN? Wij ontmoeten je graag! lunch | diner | bakery | take-away | trattoria | catering Gasterij De Heerlijckheid | Oelemarkt 22, Weert Tel: 0495 - 23 57 48 | info@gasterijdeheerlijkheid.nl www.gasterijdeheerlijkheid.nl Ouderwets Genieten! Beekstraat 1, Weert Tel. 0495 452 313 www.kaldi.nl Koffie met karakter, welke smaak past bij jou? www.silverlicious.nl
en
Met zijn ervaring en een flinke dosis culinaire creativiteit is hij in staat uw feest net dat beet je extra te geven. Koken is zijn passie, en dat proef je! Contact: Tel. 06 - 512 587 13 info@silverlicious.nl
Bruiloften
Party
Rent a Chef Buffetten Bruiloften Hapjes Kookservice Walking
Party service Rent a Chef Beej Potters Zoomweg 43, 6006 TW Weert telefoon (06) 53 85 28 94 www.beejpotters.nl, beejpotters@ziggo.nl Op d’n Stolberg Wijffelterbroekdijk 44, 6006 VG Weert telefoon (06) 45 29 69 88 www.opdnstolberg.nl Halte 46 Maasstraat 46, 6001 ED Weert telefoon (06) 12 43 22 66 www.halte46.nl, halte46weert@gmail.com Minicamping en pension De Deyel Familie Rietjens B&B Bed & Mikske Mevr. F. Raemaekers St. Antoniusstraat 12, 6001 BZ Weert telefoon (0495) 53 32 18 & (06) 10 26 65 63 www.bed-en-mikske.nl info@bed-en-mikske.nl Piekoo Belloo Roermondseweg 57, 6004 AP Weert telefoon (0495) 54 01 79 www.piekoobelloo.nl info@piekoobelloo.nl Pierre Weegelshuis Mariënhagenlaan 4, 6001 VJ Weert telefoon (06) 23 33 26 72 www.fatimahuis.nl/pierre-weegels-huis www.metonsinweert.nl Beej Potters Zoomweg 43, 6006 TW Weert telefoon (06) 53 85 28 94 www.beejpotters.nl, beejpotters@ziggo.nl Op d’n Stolberg Wijffelterbroekdijk 44, 6006 VG Weert telefoon (06) 45 29 69 88 www.opdnstolberg.nl Halte 46 Maasstraat 46, 6001 ED Weert telefoon (06) 12 43 22 66 www.halte46.nl, halte46weert@gmail.com Minicamping en pension De Deyel B&B Bed & Mikske Mevr. F. Raemaekers St. Antoniusstraat 12, 6001 BZ Weert telefoon (0495) 53 32 18 & (06) 10 26 65 63 www.bed-en-mikske.nl info@bed-en-mikske.nl Piekoo Belloo Roermondseweg 57, 6004 AP Weert telefoon (0495) 54 01 79 www.piekoobelloo.nl info@piekoobelloo.nl Pierre Weegelshuis Mariënhagenlaan 4, 6001 VJ Weert telefoon (06) 23 33 26 72 www.metonsinweert.nl
Zoomweg 43, 6006 TW Weert telefoon (06) 53 85 28 94 www.beejpotters.nl, beejpotters@ziggo.nl
Wijffelterbroekdijk 44, 6006 VG Weert telefoon (06) 45 29 69 88 www.opdnstolberg.nl Halte 46 Maasstraat 46, 6001 ED Weert telefoon (06) 12 43 22 66 www.halte46.nl, halte46weert@gmail.com Minicamping en pension De Deyel Familie Rietjens Heltenbosdijk 10, 6006 RZ Weert telefoon (0495) 56 14 48 www.campingdedeyel.nl, contact@campingdedeyel.nl
Mevr. F.
St. Antoniusstraat 12, 6001 BZ Weert telefoon (0495) 53 32 18 & (06) 10 26 65 63 www.bed-en-mikske.nl info@bed-en-mikske.nl
Roermondseweg 57, 6004 AP Weert telefoon (0495) 54 01 79 www.piekoobelloo.nl info@piekoobelloo.nl
Mariënhagenlaan 4, 6001 VJ Weert telefoon (06) 23 33 26 72 www.fatimahuis.nl/pierre-weegels-huis info@fatimahuis.nl 45 www.metonsinweert.nl

Fletcher Hotel Restaurant Weert | Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert, telefoon (0495) 53 96 55, www.fletcherhotelweert.nl, info@fletcherhotelweert.nl

Luncherie Wi-j Ésj | Nieuwe Markt 20, 6001 EL Weert, telefoon (0495) 54 59 66, wi-jes@ziggo.nl

Gasterij de Heerlijckheid | Oelemarkt 22, 6001 ES Weert, telefoon (0495) 23 57 48 www.gasterijdeheerlijckheid.nl, info@gasterijdeheerlijkcheid.nl Gotcha! | Beekstraat 49, 6001 GG Weert, telefoon (0495) 54 01 75, www.gotcha-weert.nl, info@gotcha-weert.nl De Griekse Keuken, Grieks | Langstraat 48, 6001 CW Weert, telefoon (0495) 54 17 26, www.degrieksekeuken.nl, restaurant@degrieksekeuken.nl

Gruuëts, Brasserie | Stationsstraat 18, 6001 CK Weert, telefoon (0495) 54 89 25, www.brasserie-gruuets.nl, info@brasserie-gruuets.nl

Hapjes & Sapjes | Nieuwe Markt 4, 6001 EL Weert, telefoon (0495) 53 32 11 Happerij en Tapperij De Apostel | Beekstraat 13, 6001 GG Weert, telefoon (0495) 54 06 72, www.eetcafedeapostel.nl, info@eetcafedeapostel.nl Hense Koeëb | Frans Strouxstraat 38, 6039 GK Stramproy, telefoon (0495) 56 18 74, www.hensekoeeb.nl, info@hensekoeeb.nl

Hof van Keent | Keenterstraat 2, 6006 PX Weert, telefoon (0495) 75 55 01 www.hofvankeent.nl, info@hofvankeent.nl

Theater de Huiskamer | Wilhelminasingel 10-B, 6001 GT Weert, telefoon (0495) 76 91 28 www.theaterdehuiskamer.nl, info@theaterdehuiskamer.nl

Van Horne Hoeve | Trancheeweg 22, 6002 ST Weert, telefoon (0495) 58 75 91, www.vanhornehoeve.nl, info@vanhornehoeve.nl

Izumi Sushi & Grill | Stationsstraat 28, 6001 CK Weert, telefoon (0495) 58 75 00, www.izumi-weert.nl, weert@izumirestaurant.nl

Kaldi Koffie | Beekstraat 1, Weert, telefoon (0495) 45 23 13, www.kaldi.nl

Bistro Koos | Kerkplein 8, 6039 GH Stramproy, telefoon (0495) 76 91 43, www.bistrokoos.nl, info@bistrokoos.nl

La Cubanita | Hegstraat, 6001 EW Weert

De Liefhebber | Beekstraat 45a, 6001 GG Weert, telefoon (0495) 53 64 31, www.deliefhebber.nl, info@deliefhebber.nl

Lien & Otje| De Oude Schut 9, 6001 JL Weert, telefoon (0495) 62 37 90 De Luifel | Julianastraat 2, 6039 AJ Stramproy, telefoon (0495) 56 16 30, www.deluifelstramproy.nl, info@deluifelstramproy.nl Restaurant Marrees | Stadhuispassage 10, 6001 KK Weert, telefoon (0495) 45 20 28 www.restaurantmarrees.nl, contact@restaurantmarrees.nl

McDonald’s | Markt 19, 6001 EJ Weert, telefoon (0495) 45 07 41, www.mcdonalds.nl

Misshi Sushi | Korenmarkt 5, 6001 EM Weert, telefoon (0495) 74 52 96 www.misshisushi.nl, info@misshisushi.nl

Hostellerie Munten | Wilhelminasingel 276, 6001 GV Weert, telefoon (0495) 53 10 57, www.hostelleriemunten.nl, info@hostelleriemunten.nl

Mykonos, Grieks | Oude Schut 3, 6001 JL Weert, telefoon (0495) 54 42 99, www.restaurantmykonosweert.nl New York Pizza | Bassin 2, 6001 GZ Weert, telefoon (0495) 74 52 98, www.newyorkpizza.nl/weert

Nieuw Vosseven | Lochtstraat 28, 6039 RV Stramproy, telefoon (0495) 56 11 14, www.nieuwvosseven.nl, info@nieuwvosseven.nl

Restaurant Oelepot | Oelemarkt 15, 6001 ES Weert, telefoon (0495) 75 54 61, www.deoelepot.nl, info@deoelepot.nl

OH30 | Oude Hushoverweg 30, 6003 AN Weert, telefoon (0495) 85 08 02, www.restaurantoh30.nl, info@restaurantoh30.nl

75STADSMAGAZINE WEERT 2022

Koeëb

verkrijgbaar bij Hengelsport Weert, Maaspoort 26, 6001 BP Weert, telefoon (0495)

Wandelen

in een Weerter moment

Eind dertiger jaren werd Partycentrum De Sluis overgenomen door Bèr Kreemers, opa van Annelies Haex. In 1976 nam Annelies Haex het roer weer over van ‘Tante Sien’, dochter van Bèrke. Zoon en dochter van Annelies, Robert en Miriam Beerens, zijn de volgende generatie ‘Sluisjes’. Beide zijn zeer gemotiveerd om het familiebedrijf nog lang in Weert te houden. Sjef, zoon van opa Bèr, is nog vaak bij ‘zijn Sluis’ te vinden en als u een gesprekje met hem aanknoopt dat merkt u al gauw dat hij een lopend geschiedenisboek is:

Bij de VVV, Bruna Weert, Markt 11, 6001 EJ zijn diverse wandelroutes verkrijgbaar zowel door de natuur als door de stad. Het gehele jaar door worden er ook stadswandelingen georganiseerd o.l.v. stadsgidsen. Data bekend bij de VVV. Stadswandelingen op afspraak zijn altijd mogelijk.

Het is een uitdaging om het ie dereen zo goed mogelijk naar de zin te maken.

De Sluis neemt u hierbij alle zorg uit handen. Geniet van de lekkere hapjes tijdens de Mini High Tea of bak je eigen popca kes...

Wilt u ook zo een onvergetelijk kinderfeestje vieren? Graag reserveren.

Elk seizoen kan er van een Weerter momentje (koffie met echte Limburgse vlaai) worden genoten. Zodra het weer het toelaat wordt het terras opge steld. Is het koud of nat buiten dan wordt het terras verruild door de gezellige wintertuin. We hebben een uitgebreid as sortiment speciaal bier. Een hapje eten tijdens de lunch of een diner in ons restaurant, ook onze menukaart zal u verrassen. Tijd voor een feestje? Het ver jaardagsfeest... een happening voor uw kind! Om ieder jaar weer een leuk kinderfeestje te organiseren blijkt voor veel ou ders een hele opgave.

Weet u hoe ‘opa Bèr’ het huidige gebouw in zijn bezit heeft gekregen? Door woningruil! Opa had voor - wat wij tegenwoordig een luttel bedrag vinden - een huis laten bouwen en ruilde dat met ‘Logement De Sluis’ van familie Van der Loo. De clientèle in 1930-1940 bestond vooral uit de schippers van de trekschepen die over het kanaal voeren. De Sluis was toen een logement waar deze schippers en hun mannen konden overnachten. De Sluis werd in de volksmond ook wel ‘Het Rovershol’ genoemd. Botersmokkelaars sloegen hun buit op in de koude kelders van De Sluis. En dat het er serieus aan toeging blijkt uit het verhaal van de douanier die een smokkelaar achtervolgde en de regen kogels die boter op de kar verpestten.

VVV Weert

Ook de oorlog heeft De Sluis niet gespaard. Zware bombardementen in de omgeving zorgden ervoor dat het dak er meerdere keren vanaf werd geschoten. En steeds weer moest ‘opa Bèr’ zélf de herstelkosten betalen…

Wie optimaal wil genieten van een verblijf in Weert moet beslist binnen wandelen bij de VVV gevestigd in de Bruna, Markt 11, 6001 EJ Weert. telefoon (0495) 53 42 11. Geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur, donderdag tevens tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur en koopzondagen van 13.00-17.00

Zin in een Weerter momentje?

Dat krijgt u alleen bij De Sluis: een jezelf, het krantje of je partner, kopje luxe koffie, een buitengewoon uitstekende lunch of verrassend van de Weerter bakker staat altijd wilt u bowlen, barbecueën, feesten zen tijdens een wandel- of fietstocht? dat kan én iedereen is welkom.

Roompot Vakantiepark Weerterbergen Trancheeweg 7,6002 ST Weert telefoon (0495) 58 47 77 www.weerterbergen.nl receptie.weerterbergen@roompot.nl Hense
Frans Strouxstraat 38, 6039 GK Stramproy telefoon (0495) 56 18 74 www.hensekoeeb.nl, info@hensekoeeb.nl winkel, Uffelse Beek, sierwateren Kampershoek, Tungelroyse beek en visvijver Heijkersbroek. Vergunningen
78 55 62
uur. 33 Zin
je?
Industriekade 58, 6006 SJ Weert | tel. 0495 452 549 | info@partycentrumdesluis.nl www.partycentrumdesluis.nl
EEN WEERTER MONUMENT! www.tramhaltweert.nl Wilt u een grote doelgroep bereiken in het Weerterland? Plaats een radiocommercial | radiospot of tv-commercial, die uitgezonden worden rondom programma’s via WeertFM. Voor meer informatie neem dan contact op via www.weertmediagroep.nl

Brasserie D’oude Markt | Markt 21, 6001 EJ Weert, telefoon (0495) 53 23 88, www.deoudemarkt.nl, info@deoudemarktweert.nl

Taverne de Oude Munt | Muntpromenade 7, 6001 EH Weert, telefoon (0495) 52 16 35, www.tavernedeoudemunt.nl, info@tavernedeoudemunt.nl

Pasticcio | Bassin 9/10, 6001 GZ Weert, telefoon (06) 83 25 93 22

Peking, Chinees Indisch | Molenstraat 3, 6001 GW Weert, telefoon (0495) 54 46 71, www.pekingafhaalcentrum.nl

Peking Garden | Frans Strouxstraat 32, 6039 GK Stramproy, telefoon (0495) 56 24 59, www.pekinggardenserveert.nl

Porta Mosa | Maaspoort 31, 6001 BN Weert, telefoon (0495) 54 72 83, www.portamosa.nl, info@portamosa.nl

Rhodos, Grieks | Emmasingel 60, 6001 BD Weert, telefoon (0495) 53 18 62, www.rhodosweert.nl

Rudy’s lunch & diner | Hoogstraat 8, 6001 EV Weert, teleffoon (0495) 76 90 10 www.rudys.nu, info@rudys.nu

Sardinia Pizzeria | Maaspoort 16, 6001 BP Weert, telefoon (0495) 53 14 21, www.restaurantsardinia.nl

De Stadskantien | Beekstraat 54, 6001 GJ Weert, telefoon (0495) 74 00 00 www.stadskantien.nl, info@destadskantien.nl

Restaurant Schuttershoeve | Grotesteeg 10, 6006 TE Altweerterheide, telefoon (0495) 53 39 84, www.schuttershoeve.nl, info@schuttershoeve.nl

Da Simone | Korenmarkt 3, 6001 EM Weert, telefoon (0495) 45 25 07, www.dasimone.nl, info@dasimone.nl

Partycentrum De Sluis | Industriekade 58, 6006 SJ Weert, telefoon (0495) 45 25 49, www.partycentrumdesluis.nl, info@partycentrumdesluis.nl

Smaeck, eeterij & coffee Lounge | Hoogstraat 5, 6001 ET Weert, telefoon (06) 10 41 58 82 De Soos | Markt 9, 6001 EJ Weert, telefoon (0495) 53 27 21, info@desoosweert.nl, www.desoosweert.nl

Bistro du Sud by Flavours | Hoogstraat 30, 6001 EV Weert, telefoon (0495) 62 31 88, www.bistsrodusud.nl, info@bistrodusud.nl

Sushi Tokio | Beekstraat 65, 6001 GH Weert, telefoon (0495) 53 18 54, www.sushitokio.nl

Tastou Lunchroom | Langstraat 4, 6001 CV Weert, telefoon (0495) 63 01 54 www.lunchroomtastou.nl, info@lunchroomtastou.nl

De Toerist | Maaseikerweg 280, 6006 SH Weert, telefoon (0495) 56 31 11, www.detoerist-weert.nl, info@detoerist-weert.nl

Gastrobar Taberna | Beekstraat 60 A, 6001 GJ Weert, telefoon (0495) 58 63 99, info@tabernaweert.nl, www.tabernaweert.nl

De Tos | Roermondseweg 155, 6005 NJ Weert, telefoon (0495) 55 12 55, www.restaurantdetos.nl

Theetuin De Tungelroyse Beek | Hulsweg 2, 6005 PL Weert, telefoon (06) 48 62 80 38, www.theetuindetungelroysebeek.nl, info@theetuindetungelroysebeek.nl

Brasserie Novo | Heugterbroekdijk 2, 6003 RB Weert, telefoon (0495) 52 50 24, www.brasseriehotelnovo.nl

Weerter Bazaar | Markt 17, 6001 EJ Weert, telefoon (0495) 53 33 36, www.weerterbazaar.nl

Weerterbergen, pannenkoekenhuis, pizzeria, buffet- en a-la-carte restaurant Trancheeweg 7, 6002 ST Weert, telefoon (0495) 58 47 77, www.weerterbergen.nl

De Wildenberg, wegrestaurant | Eindhovenseweg 101, 6002 TB Weert, telefoon (0495) 57 41 70, www.goudreinetweert.nl

Familie Wong, Chinees Indisch | Beekstraat 61, 6001 GH Weert, (0495) 52 03 84, www.restaurantfamiliewong.nl, info@restaurantfamiliewong.nl ‘t Zusje | Oelemarkt 10, 6001 ES Weert, (0495) 725 800, www.zusje.nl

IJssalons

Bacio, Maaspoort 32, 6001 BR Weert, telefoon (0495) 72 10 08, www.ijssalonbacio.nl, info@ijssalonbacio.nl

Huupkens IJs, Biest 44, 6001 AR Weert, telefoon (0495) 53 28 93, Beekstraat 3, 6001 GG Weert, 0495 530172, www.huupkens.nl, info@huupkens.nl

77STADSMAGAZINE WEERT 2022

maak je de mooiste

Samen maak je de mooiste

gelijk

sterke boxspring Auping Tone, onze met een kleurrijk karakter Maasstraat 26, Weert | jacobs-koppers.nl Auping introduceert een nieuwe boxspring: Auping Tone. Op het comfortabele matras met de topper droom je heerlijk weg. De opeenstapeling van kleurtinten in combinatie met de lage box geven Auping Tone een slanke uitstraling. Verkrijgbaar van € 4.805,- voor € 3.495,Werk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album. Start gelijk op: fotoweert.webook.nl Markt 2 | Weert | 0495 533813 | fotoweert.nl | info@fotoweert.nl Samen
herinneringen Werk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album. Start gelijk op: fotoweert.webook.nl Markt 2 | Weert | 0495 533813 | fotoweert.nl | info@fotoweert.nlWerk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album. Start
op: fotoweert.webook.nl Markt 2 | Weert | 0495 533813 | fotoweert.nl | info@fotoweert.nl
herinneringen Werk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album. Start gelijk op: fotoweert.webook.nl Markt 2 | Weert | 0495 533813 | fotoweert.nl | info@fotoweert.nl Samen maak je de mooiste herinneringen

Met de bus

Verschillende buslijnen hebben een halte in Weert. Vandaar dat het vanuit Weert gemak kelijk is om met de bus naar de omliggende dorpen te reizen of naar grotere plaatsen in de omgeving zoals Venlo, Sittard, Roermond of Eindhoven.

Over het water

Door Weert loopt de Zuid Willemsvaart.

Dit kanaal verbindt Maastricht met ‘s Hertogenbosch en is dus een belang rijke waterweg door Zuid Nederland. Nabij de stadsbrug is er voor plezierjachten een passantenhaven. In de stad liggen twee beweegbare bruggen.

Vanuit de lucht

Als laatste is Weert ook middels vliegver keer bereikbaar. Luchthavens zijn te vinden bij Eindhoven en Maastricht en een kleiner vliegveld in Budel (gemeente Cranendonck)

Dit vliegveld, genaamd “Kempen Airport”, wordt voornamelijk gebruikt voor recreatie doeleinden en zakenvluchten.

Passantenhaven/Werthaboulevard

Nabij de stadsbrug is er voor plezierjachten een passantenhaven. In de stad liggen twee beweegbare bruggen. Het Bassin aan de Zuid Willemsvaart heeft de afgelopen jaren een geweldige verandering ondergaan. De skyline van Weert is veranderd door de bouw van appartementencomplex De Hameij, zalencomplex Poort van Limburg en woontoren Ceres. De stad heeft hiermee opnieuw de stap gezet naar het water. Het openbaar gebied langs de Zuid Willemsvaart is getransformeerd in een mooie boulevard voor wandelaars en fietsers. Aan de kade bij de Poort van Limburg is de geschiedenis van de Werthaboulevard beschreven op een plaquette. Tevens kunt u daar één van de zes kanonnen bekijken die één van de oude stadspoorten markeert. Ook ziet u hier twee molenstenen met een informatiebord die herinneren aan de verdwenen stadsmolen van Weert op zijn historische locatie. Hier hoort tevens de Kollergang wandeling bij.

Weert makkelijk bereikbaar…

Per spoor

Station Weert is gelegen aan de nationaal belangrijke noord zuidspoorverbinding Amsterdam/Eindhoven Maastricht/Heerlen.

Verder ligt Weert aan de Euregionale spoor verbinding de IJzeren Rijn. Een deel van de IJzeren Rijn, tussen Weert en de Belgische steden Hamont en Neerpelt, is momenteel

Parkeren

Bereikbaarheid

Wie met de auto naar het Weerter centrum komt, kan in de binnenstad of op korte of langere afstand van het centrum of net daar buiten parkeren. Wilt u in de binnenstad parkeren dan be taalt u € 1,30 per uur met een maximum van € 5, per dag. Neemt u genoegen met iets verder lopen, dan betaalt u € 0,90 per uur met een maximum van € 3,50 per dag. Op zon en feestdagen kan gratis geparkeerd worden. Dit geldt ook op koop zondagen en de koopavond op donderdag avond (met uitzondering van parkeergarages met een slagboom en Q Park P+R Parallelweg). U kunt betalen met contant geld, met uw PIN pas, de Weerterlandpas, de bezoekerspas of via uw mobiele telefoon (diverse aanbieders). Meer informatie vindt u op www.weert.nl/parkeren

Betaald parkeren Weert

In Weert geldt betaald parkeren van: maandag t/m zaterdag van 9.00 18.00 uur Donderdagavond koopavond is gratis parke ren met uitzondering van parkeergarages met een slagboom en Q park P+R Parallelweg.

nog niet in gebruik, maar er zijn plannen om deze historische spoorverbinding weer te hervatten, waardoor Weert een directe ver binding krijgt met Antwerpen.

Over de weg

Weert ligt aan de snelweg A2. Via de afritten 38, 39 en 40 is de stad gemakkelijk te berei ken. Verder verbindt de provinciale weg N280 de stad met Roermond. De provinciale weg N275 verbindt Weert met Venlo. De N292 ver bindt de stad met het Belgische Maaseik en er is een verbinding met de Belgische steden Bocholt en Bree.

P Parkeergarages Weert

Weert heeft meerdere parkeergarages, het tarief is € 1,30 per uur en maximaal dagtarief van € 5, Centrum (onder stadhuis)

Driesveldlaan, 6001 KC

Ursulinen | Nieuwe Markt 5 6001 EL

De Munt | Oud Gasthuisplein 6001 GT Walburgpassage/Kromstraat Kromstraat 16 6001 CX

Poort van Limburg | Beekpoort 6001 HA Stationsplein | Stationsplein 6001 CH

P+R

P+R parking NS-station Weert

Op het P+R terrein aan de Parallelweg (Q Park) is ook betaald parkeren van toepassing. tarief: € 1,28 per uur max dagtarief: € 6,05 NS reizigers: € 3,68

Taxi

Op het Stationsplein bevindt zich de taxi standplaats nabij het busstation. Taxi Q drive | (06) 81 66 39 49 Taxi Roberto | (06) 38 50 50 92

53

www.metonsinweert.nl 55 stadhuis St. Martinuskerk Abdij Maria-Hart theate r theekbiblio bioscoop bureaupolitie Bethelkerk Franciscus Huis Paterskerk KasteelopdeBiest Hoogsteenweg KasteelsingelBeekpoort Beekstraat IndustriekadeZuidWillemsvaart Parallelweg Stationsplein Emmasingel Looimolenstraat Emmasingel Kromstr. W ilhelminasinge l Muntpassage lhelminasingelWi C ollegeplei n Hoogstraa t Hegstraa t Oelemarkt Biest Biest Hofakkerstraa Philips vantenstraatRecollectenstraat Beekstraa t Morr ega t Beekstraat Begijnhofstraat Nazarethsteeg St. Maartenslaan Markt Korenmarkt Oud Kerkhof Boermansstraat St.Paulustraat St.Antoniusstraat Julianalaan Maaspoort MariaW Vogelsbleek MaasstraatParadijsstraatje MolenstraatMolenpoort Verstraetenweg Schoolstraa t Langstraat Johannavan Meursstraa Stationsstraat St.Raphaëlpad DriesveldlaanWilhelminastraat Kromstraat Ursulinenhof Nieuwe Markt v. Berlostr Muntpromenade Hr.GerardstraatHoogpoort Walburgp Boerh L.Regoutstraat Bassi n LEGENDA Kloosters Museum Kasteel Jachthaven Station Parkeren Fietsenstalling Pinautomaat Korte wandelroute Lange wandelroute Abdij Maria-Hart Sint Martinuskerk Kasteel op de Biest Passantenhaven Station Gemeentemuseum Jacob van Horne Murals 52
Weert vormt de Poort
www.metonsinweert.nl
54
79STADSMAGAZINE WEERT 2022

UITGEVE

REALISATIE

Cultuur, Weert in Beweging,

VERSPREIDING via culturele instellingen, sporten beweegaanbieders, wachtkamers van huisart sen, fysiotherapeuten en overige zorgaanbieders, gezondheidscentra, sportclubs en sportzaken, SJG, bibliocenter, RICK, Munttheater, horecagele genheden, ondernemers van Weert, deelnemers in dit magazine etc.

EDITIE oktober

VORMGEVING & ACQUISITIE

Weert Media Groep

DRUK

Veldhuis Media

Ook rechtstreeks te bestellen bij de uitgever via: weertmedia@live.nl

10e jaargang, oktober 2022

© copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ande re wijze dan ook. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen en/of inhoudelijke onjuistheden, die ondanks een zo correct mogelijke bewerking van de verstrekte gegevens en/of in de tekst van de uitgave toch mochten voorkomen.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met; Weert Media Groep, RICK en Bronnen: Toeristengids Weert (ontwerp Buro Beeldvang). Fotografie: o.a. Smile fotografie, Margot Meijer, Arjen Schmitz, www.belicht.nl, weertdegekste, Johan Horst, RICK, LVO en Stichting Cultureel Lint. Deelnemersindex: Active Personal Training 34 Antje van de Statie Brasserie 59 Azië Modern Chinees 74 Beau Home - Erik Custer studio 48 Beelen Interieur 46 Bruna | VVV 68 Bosuil muziekcentrum, de 8 Buco Wooncentrum 20 + 42 Cardiovita 32 Cinderella | Buco Wooncentrum 54 Colada Sport 2000 58 Crossmoor Golf & Countryclub 74 Cultureel Lint 5 D’Oude Markt 72 De Shop 56 Dean Dames- en Herenmode 56 Deelen Stoffen & Gordijnen 52 De Gruyter 72 De Plus van Weert 57 De IJzeren Man 62 + 69 Denver Restaurant 72 Dineren dicht bij de bron 78 EastBorn mijn bed | Buco 44 EFT Erkens Fiets Techniek 68 Fit20 Weert 36 Fletcher Hotel Weert 72 Foto Weert 78 Fysio LifeStyle Weert 32 Glamz men & women 56 Glowgolf Weert 66 Harry Philips Verf & Wonen 58 Heerlijckheid, gasterij de 74 HEMA Weert 66 Het Blauwe Meertje 68 Huupkens IJssalon Weert 68 Jacob-Koppers linnen & slapen 78 Jansen & Hermans Optiek 44 Kaldi Koffie Weert 74 Kempenbroek.eu 62 Kiwi Outdoor 62 Klimbos Weert 68 Kookings Kookwinkel Weert 40 LifeStyle Vitae 38 LVO Weert 22 MacDonalds Weert - Nederweert 72 Messcherp catering 70 Molennetwerk KempenBroek 65 Muntpassage Weert 54 Munttheater Weert 2 Museum W achterpagina Muuëletentj, ut 40 New Health 32 NMC De IJzeren Man 66 Osteopathie Gertsen 28 Paul Meevis jouw dierenspecialist 56 Plus van Weert 51 PSW 12 Punt Welzijn 29 RICK 4 Roompot 68 Schuttershoeve restaurant 70 Sluis, partycentrum de 76 Silverlicious catering & kookservice 74 Sligro Weert 30 Spiesz restaurant 72 Sportakkoord Weert 24 Stichting Toegankelijk Weert 28 Streetfood 70 Taekwon-do Weert 30 Taverne de Oude Munt 76 Tintoretto Weert 52 Top Chiro Weert 28 Totally Balanced 30 Toys & Seasons 56 Tramhalt, Cafe de 76 Umbelder, bistro de 66 + 72 VVV Weert Omslag pagina 3 Weert Positief Gezond 30 Weertbeleeft 50 Weekjournaal Weerterland 47 WeertFM radio en tv 47 Weerter Bazaar 72 Werk.com 32 Wien Wijnbar & Shop 48 Winbox Weert 50 WOK Muziektheater 10 Zintuigenpark 68 Zuiderhuis Omslag Pagina 2
R Cindy Denessen -Bastiaans
Weert Media Groep & Bastiaans Media Support Tungelerdorpstraat 43 • 6005 RH Weert T 06 - 207 49 885 E weertmedia@live.nl I www.weertmediagroep.nl Thema’s:
Sportak koord Weert, Weertbeleeft en Horeca in Weert.
2022
10 jaar 10 jaar 10 jaar STADSMAGAZINE WEERT 202280
Museum W Meikoel 2, Weert Reserveer je ticket: museumw.nl Openingstijden di t/m zo van 11 tot 17 u. KOM KIJKEN! MUSEUM W VERWELKOMT PRIKKELT EN VERBINDT

Articles inside

Colofon en deelnemerslijst

2min
pages 82-84

Proef de gastvrijheid op elk terras

2min
pages 73-74

Eten en drinken in Weert

12min
pages 75-80

Bij de IJzeren Man staat plezier voorop

8min
pages 71-72

Fietsen, wandelen en recreatie

4min
pages 69-70

Ontdek de groene en blauwe parels

1min
pages 65-66

Molennetwerk Kempenbroek

3min
pages 67-68

Eerste Erik Custer winkel in Nederland

1min
pages 51-52

WeertFM radio en tv

4min
pages 55-56

Verbouwen of restylen?

1min
pages 49-50

Voor ieder een passende oplossing

2min
pages 47-48

Gezonde voeding op holistische basis

3min
pages 43-44

Gooi het roer om en kom in beweging

3min
pages 37-38

Sportakkoord Weert

11min
pages 27-30

Sport en beweegaanbod voor volwassenen

9min
pages 31-32

Sport na school

4min
pages 33-34

Een broedplaats van kunst en cultuur

2min
pages 23-24

Kies het onderwijs dat bij jou past

9min
pages 25-26

New Health programma

3min
pages 35-36

Het historische gebouw

2min
pages 21-22

Met gevoel voor wat was

3min
pages 19-20

Dans en beweging die bij jou passen

2min
pages 11-12

Samen genieten van kunst en cultuur

1min
pages 5-6

Ontdek Museum W

2min
pages 15-16

Ontdek hoe leuk het is om muziek te maken

2min
pages 13-14

Ontwikkel je eigen beeldtaal

2min
page 8

Niets is mooier dan talent zien stralen

2min
page 7

Museum W in twee woorden

3min
pages 17-18

Toneelspelen geeft zelfvertrouwen

1min
pages 9-10
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.