Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 65

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week III 30 maart t/m 5 april .

PAASZONDAG JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Zalig Pasen > Ik heb niet altijd zin in bidden > Vormelingendag SPIRIT > Lezing over Maria Magdala > Paascollecte voor Syrie

Paascollecte voor Syrië In het Paasweekeinde (31 maart en 1 april) voeren de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) een speciale actie voor Syrië, onder meer ook met een speciale televisieuitzending op Tweede Paasdag. De bisschoppen van Nederland vragen de parochies om zich aan te sluiten bij deze actie en de opbrengst van de collecte op Eerste Paasdag in de kerken te bestemmen voor Syrië. De situatie in dat land wordt immers steeds rampzaliger, de nood urgenter en vooral kinderen lijden er onmenselijk onder. De scheidingslijn tussen de vechtende partijen loopt dwars door alle in Syrië aanwezige religies heen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie - onder wie de Roermondse bisschoppen Frans Wiertz en Everard de Jong - hebben er mee ingestemd dat op Eerste Paasdag de opbrengst van de collecte voor de Vastenaktie zal worden bestemd voor de noodhulp aan Syrië via Caritas Syrië. De Paascollecte is een gezamenlijk initiatief van Cordaid - dat lid is van de SHO - en de Bisschoppelijke Vastenaktie. De besteding van de collectegelden vindt plaats in overleg met de Bisschoppelijke Vastenaktie. De speciale collecte voor noodhulp aan Syrië wordt van harte aanbevolen. Wie niet in de collecte in de kerk kan of wil geven, kan ook geld storten op giro 555. Kijk voor meer info op http://samenwerkendehulporganisaties.nl/

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 30 Mrt 19:30 uur Paaszaterdag Paaswake: The Lord’s Choir ( ned.) Zondag 31 Mrt 11.00uur Hoogfeest van Pasen : eucharistieviering met Jozefkoor ( lat./ned.) Pastor van Ewijk. Dinsdag 2 Apr.19.00uur: Eucharistieviering in de dagkapel. Zaterdag 6 Apr 19:00 uur Eucharistieviering Jozefkoor Misintenties: zaterdag 19.30uurMart Masselink als jaargedachtenis Overleden ouders Meekelenkamp- Jonkman; overleden ouders Altena- Nieuwerth; Antoon en Gerrit Geugies; Manny van Dam; Henk en Herman Wesseling; Herman Tijhaar en Diny Tijhaar- van ’t Reve; Martin Roeloffzen en overleden ouders; Henk Krukkert; Marijke Paus- ter Huerne en overleden ouders; Bertus Dalhoeven; Frans Horstman en ouders Reuver- Meinders; Hennie en Sien Spoler en Johan Pot; Joop Koel Zondag 31 maart 11.00uur Jan Alberink als jaargedachtenis en Trudie Alberink- Nijhuis; Jan Imming en overleden familie Zandhuis- v.d.Bos; Jan Hannink; overleden ouders Smienk- Goossen ; Dolf en dochter Margareet Sewuster en overleden familie; overleden Gerhard Bernds en familie en dinsdag overleden Daan Vester; familie Kemperink; familie Paus; overleden ouders GrobbenVoshaar; Anita op de Weegh- Kiffen Kortgeleden overleden: Lottie Vreeling; Elisabeth Schiphorst- Takkenberg; Aukje Veldhuis- Hooiveld; Annie Lohuis- Weerink; Bertus Eppink; Mini Sieljes- Hofman; Eduarde Kempees Alexander; Riek Kolner- Löwik; Leny Maathuis- Imming. MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: Er is op dinsdag en woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. Opbrengsten . 23 maart Collecte € 177,50 Plaatsengeld € 155,70 Hartelijk VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zaterdag 30 Mrt: 22:00 uur: Paaswake Eucharistieviering Georgiuskoor lat/ned Zondag 31 Mrt 9.30 uur: 1e paasdag Gezinsviering Kinderkoor Zondag 31 Mrt 16.00 uur: 1e paasdag Vesper / Lof Maandag 1 Apr 10.00 uur: 2e paasdag Eucharistieviering Georgiuskoor Woensdag 3 Apr 9.00 uur: Eucharistieviering 19:00 Verper Vrijdag 5 Apr 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 31 Mrt 11.00 uur: Hoogfeest van Pasen Pauluskoor (ned) Donderdag 4 Apr: 19:00 uur: Eucharistieviering dagkapel Zondag 31 Apr 11:00 uur: Beloken Pasen Eucharistieviering samenzang

IK

HEB

NIET

ALTIJD

ZIN

OM

TE

BIDDEN

“Ik heb niet altijd zin om te bidden. Ik heb niet altijd zin om naar de kerk te gaan.” Verrassende uitspraak voor een kardinaal Somonis. Het zijn de woorden van emeritus aartsbisschop Adrianus Simonis van Utrecht. De kardinaal zei dit tegen Antoine Bodar voor het tv-programma Eeuwigh gaat voor Oogenblick. Het gesprek tussen beiden wordt op Paaszaterdag door omroep RKK uitgezonden van 23.00 tot 23.30 uur op Nederland


Pagina 2

WEEKBERICHT ZALIG PASEN Handelingen 10,34a.37-43 Johannes 20,1-9 Het hele christendom zou ondenkbaar zijn zonder het gebeuren van Jezus' opwekking uit de doden. En toch, velen die zich christen noemen, zullen moeten toegeven dat ze juist met die Paasboodschap de grootste moeite hebben. Pasen is een geschenk van de Verrezen Heer. Ook nu nog wil de Heer ons zijn Pasen schenken. Maar wij moeten in de juiste houding leven om dit geschenk te kunnen aanvaarden. Het evangelie van vandaag laat ons zien hoe de leerlingen tot het geloof in de Verrezen Heer gekomen zijn. Die weg willen wij ook proberen te volgen. In drie woorden wordt die weg aangegeven. +++Opweg gaan - Binnen gaan - Zien en geloven.+++ 1. Het eerste wat we moeten doen is opweg gaan Het treft mij dat op die eerste Paasmorgen een echte drukte heerste. Maria Magdalena kwam naar het graf. Ze liep naar Petrus. Petrus en de andere leerling gingen naar het graf Dat is de eerste stap: opweg gaan. Deze stap hebben wij ook gezet. We hebben tijd gemaakt en zijn naar de kerk gekomen om onze Pasen te houden. Proficiat. Velen onder u hebben zich voorbereid op deze viering door de boeteviering of de diensten van

de Goede week Het is belangrijk dat we met Pasen opweggaan. Thuisblijvers kunnen Pasen niet ontdekken. 2. De tweede stap is dat wij binnengaan. Binnengaan in het leven en sterven van Jezus. Eerst keken de leerlingen zomaar "vooroverbukkend" in het graf. Ze zien alleen maar zwachtels en doeken liggen. Dan gaan ze binnen: letterlijk en figuurlijk. Ze gaan er dieper op in... op alles wat ze zien en horen. En ze beginnen te begrijpen... want tot hiertoe hadden ze nog niet begrepen alles wat over hem geschreven staat. Gelovig wordt je maar als je er dieper op in durft gaan. Als ik echt binnen ga dan durf ik mezelf vragen stellen: wat betekent die Jezus in mijn leven? Kies ik echt voor hem of doe ik maar alsof? 3. Zo groeit de derde stap in ons leven: Zien en geloven. De apostel zag en geloofde zegt het evangelie. Geloven is zich van harte toevertrouwen aan de Heer. Het is zich durven overgeven aan... Zich gewonnen geven Dit geloven maakt de leerlingen tot getuigen. Ze durven ervoor uitkomen. De Heer leeft. Echt geloven drukt zich uit in getuigenis. Wat je gelooft laatje zien. daar kom je voor uit. Hebben we al eens getuigenis afgelegd van ons geloof? Straks vraagt de priester tot driemaal toe of wij geloven; het is een uitnodiging tot deze derde stap.. Ons met heel ons wezen toevertrouwen aan de Vader, Zoon en Geest. Wanneer we dat echt gemeend doen zal de Verrezen Heer ons maken tot Zijn getuigen. Ons eerste getuigenis is dat we elkaar een Zalig Paasfeest toewensen. Het zal ons de Paasvreugde doen ervaren

Maria van Magdala

Spirit: Vormelingendag De drie vicarissen van het Aartsbisdom Utrecht nodigen tieners tussen de 11 en 15 jaar oud die bezig zijn met het vormsel of pas gevormd zijn uit voor de vormelingendag, die wordt georganiseerd voor alle vormelingen van het seizoen 20122013. Vormselgroepen kunnen tijdens of na de vormselvoorbereiding naar deze vormelingendag komen. Het is een leuke gelegenheid om (nog eens) met de vormselgroep op stap te gaan, vele andere vormelingen te ontmoeten en een mooie dag te beleven. Elk vicariaat organiseert een vormelingendag. Alle drie de vormelingendagen heten Spirit, wat verwijst naar de Heilige Geest. Ze hebben ook hetzelfde thema: Connected. Spirit Deventer: Vicaris Ronald Cornelissen nodigt alle vormelingen in het vicariaat Deventer uit voor de vormelingendag op zaterdag 20 april in Raalte (aanmelden: vóór 11 april).

Lezing: mevr. J. Vogelezangde Ridder Een paar dagen na het feest van de opstanding willen we één van de vrouwen die bij de kruisiging van Jezus aanwezig waren nader bekijken. Zij was namelijk ook de eerste die het lege graf zag en volgens de evangelist Johannes, de eerste aan wie Jezus na de opstanding verscheen. We luisteren naar de Bijbelse verhalen en bekijken dia's behorende bij het thema. U bent van harte welkom, na de aanbidding in de kerk om 20:00 uur. Donderdag 04 april 2013 om 20:00 uur Parochiehuis St. Lambertus Wemenstraat 2 7551 EX Hengelo (ov)

Onze Engel zegt .!? Christus is voor jou gestorven. Jij….wat moet jij voor Christus doen?

6 april

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht Pasen jaar C 2013 editie st jozefkerk no 65  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you