Page 1

Nieuws uit de

ST.-JORISPAROCHIE

Zaterdag 27 oktober t/m vrijdag 14 december 2012 (Jaargang 10 nr. 6)

6

Noorderlicht

In deze uitgave:

Allerzielen Een dag van gedenken en ontmoeting

Advent Wij gedenken de komst van Christus in onze wereld

Rouwverwerking met Marinus van der Berg Als het randje is verdwenen

“Hoop�: thema Katholieke Jongerendag Katholieke Jongerendag in den Bosch zondag 4 november 2012

St. Jorisparochie

St.-Georgius, St.-Jozef en St.-Paulus


A lgeme en

Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

FA. THEO GOOSSEN

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF Almeloseweg 159 7615 NA Harberinkhoek tel. 0546 866 928 www.goossenautoschade.nl

LEENAUTO GRATIS

Hantermansstraat 21, Almelo Tel. 0546-81 22 91 www.bakkerijlubbers.nl

een moment om blijvend te herinneren UITVAARTBEGELEIDING

0546 853085 - 06 22 16 39 53 - www.wiessanders.nl

Ik denk niet na over mijn uitvaart...

HANS WESSELINK Uw Fr u it m an d - spe cia l i st

Tel. 0546-822523 - Mobiel 06-51704373 ALMELO

Ik onthoud... Joke Beunk, Eddie Schoneveld, Martin Korte & Nanoescha Veldhuis Telefoon: 0546 – 81 33 34 www.vredehof.nl (Voorheen Veldhuis Uitvaartverzorging)

...ik onthoud Vredehof.

2

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


C olofon - I n houdsopgave - A lgemeen

Colofon

Inhoudsopgave

Noorderlicht

Algemeen 3, 8 Liturgische vieringen 6 Pastoraal team St.-Jorisparochie 9 St.-Georgius 14 St.-Jozef 16 St.-Paulus 18 Overledenen van de St. Jorisparochie 20 Artikelen 15, 17, 21 Projecten 23

Het Noorderlicht is het parochieblad van de drie kerken van de St.-Jorisparochie: St.-Georgius, Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo, tel: 81 32 98 St.-Jozef, St. Josephstraat 111, 7603 XH Almelo, tel: 86 11 84 Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St.-Paulus, Haydnlaan 2, 7604 HA Almelo, tel: 81 16 14 Het is een uitgave van het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-Jorisparochie en verschijnt 7x per jaar in een oplage van 4575 exemplaren.

Secretariaat parochiebestuur p/a Dhr. H. Elfrink, Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Email: secr.rk.almelo@gmail.com

Pastoraal team

Kopij Noorderlicht naar:

Pastoor en teamleider: Mgr. A.J.J. Woolderink Wierdensestraat 20 7607 GH Almelo. Tel. 82 44 91, gsm 06-53778595 vicaris.a.woolderink@planet.nl

ahormes@hetnet.nl c.c. noorderlicht-almelo-noord@hetnet.nl

Redactieleden St.-Georgiusbasiliek, Dhr. F. Masselink e-mail: masdiep@tele2.nl Mevr. R. Oude Lansink e-mail: riet@oudelansink.com St.-Jozefkerk, Dhr. H.L Heideman e-mail: hlheideman@home.nl St.-Paulus, Dhr. H. Kienhuis e-mail: h.kienhuis@hetnet.nl

Bezorging St.-Georgius: Pastorie, tel.: 81 32 98 St.-Jozef: Pastorie, tel.: 86 11 84 St.-Paulus: Dhr. H. Kienhuis 06-15462079, tel.: 45 21 92

Advertentiezaken Dhr. F. Masselink, tel. 86 43 57, e-mail: masdiep@tele2.nl

Eindredactie Noorderlicht Mevrouw A. Hormes, e-mail: ahormes@hetnet.nl De heer K. van Leeuwen, Wijlre 13, 7603 NG Almelo. Tel.: 86 15 68

Verantwoordelijkheid van het parochieblad De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden voorzien van naam en adres.

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 2012 uit: 7e uitgave, weekend 15 december - 16 december.

Aanleverdata van kopij vóór: maandag 12 nov. maandag 3 december (in verband met Actie Kerkbalans komt het Noorderlicht in januari 2013 vervroegd uit)

Website RK- parochie: www.st-jorisparochie.nl

Foto van de omslag: Tentoonstelling heiligenbeelden in de Basiliek Fotograaf: Joseph Lenferink

Pastoraal werkster (aandachtsveld catechese) Mevr. J.M. van den Bosch-van Os Pastorie St. Georgiusbasiliek Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo tel.813298 gsm 06-22369161 jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com De pastoraal werkster heeft een half-time aanstelling en is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdagmorgen. Leden parochiebestuur St. Jorisparochie Mgr. A.J.J. Woolderink voorzitter H. J.G. (Harry) Altena vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen tel. 86 24 80, haltena@cpe.nl H.J.B. (Harry) Elfrink secretaris tel. 81 66 49, secr.rk.almelo@gmail.com B.J.J. (Ben) Meijer penningmeester, financiële administratie tel. 86 50 80 Meijer.BJJ@home.nl B.M.M. (Martin) Harmsel St.Jozef-vertegenwoordiger tel. 86 87 37, b.harmsel@versatel.nl B.M.J. (Netty) Masselink-Diepenmaat St.-Georgius-vertegenwoordiger tel. 86 43 57, masdiep@tele2.nl J.J.C.M. (Joke) Pezie-Zwitzelaar St.-Paulus-vertegenwoordiger tel. 53 27 89, j.pezie@rozgroep.nl 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

3


A lgeme en

A lgemeen Bereikbaarheid St.-Jorisparochie St.-Georgius: tel: 81 32 98 van ma. t/m za. van 9.00-12.00 u. zijn gastvrouwen aanwezig. St.-Jozef: tel: 86 11 84 van di., wo. en vr. van 10.00-12.00 u. zijn gastvrouwen aanwezig, zaterdag van 09.30-11.00 uur Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St.-Paulus: tel: 81 16 14 op di. en do. van 10.00-11.30 u. zijn gastvrouwen of heren aanwezig (ingang Haydnlaan). Uitvaartdiensten St.-Jorisparochie Voor het melden van een avondwake en een uitvaartdienst kunt u contact opnemen met een uitvaartleider, of met de coördinator van de St. Jorisparochie, de heer H. Kienhuis, telefoon 06-12662672. Aula’s in St.-Jorisparochie Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.Pauluskerk en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen van de drie kerken van de St.Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn. Communie thuis Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met: St.-Jozef: Mevr. F. De Wolf tel.: 86 38 04 St.-Paulus: Mevr. S. Boswerger tel.: 49 14 05 St.-Georgius: Mevr. R. v/d Broek tel.: 86 39 00

Ziekenbezoek thuis Beste parochiaan, Bent u ziek en stelt u bezoek op prijs, meldt dat dan even aan het parochiesecretariaat of bel met: St.-Jozef: Mevr. L. Rekers tel.: 86 68 37 St.-Paulus: secretariaat tel.: 81 16 14 St.-Georgius: secretariaat tel.: 81 32 98 Ook bezoek in het ziekenhuis is mogelijk Dit kunt u melden aan de pastorie of bij het parochiesecretariaat. Of bellen met: St.-Jozef: Mevr. R. Gasthuis tel.: 87 04 39 St.-Paulus: secretariaat tel.: 81 16 14 St.-Georgius: Dhr. J.B. Geerlink tel.: 86 27 45 Kerktaxi Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het contactadres is voor de: St.-Jozef: Dhr. A. Timmerhuis tel.: 49 05 87 St.-Paulus: Dhr. T. Platel tel.: 85 07 76 St.-Georgius: secretariaat tel.: 81 32 98

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat er in ons parochieblad voor hun overleden familielid een kort In Memoriam geplaatst wordt. Gaarne ontvangt de redactie van u informatie om een In Memoriam te schrijven of dat u zelf voor een In Memoriam zorgt en naar het secretariaat van de redactie (ahormes@ hetnet.nl) mailt. Anderzijds, als u het niet op prijs stelt dat een In Memoriam in het Noorderlicht geplaatst wordt, laat het ons dan weten.

Misintenties U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enige houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen. 4

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


A lgemeen

Extra collectes Willibrordzondag 3 en 4 nov. 2012 “Elkaar tot zegen” Elkaar tot zegen is dit jaar het motto van Willibrordzondag. Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van de H. Willibrord (7 november) in de rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene. De Katholieke Vereniging voor Oecumene bereidt de zondag inhoudelijk voor. De Bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag is destijds in het leven geroepen om het werk van de St. Willbrordvereniging (nu: Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord) financieel mogelijk te maken. 10/11 november Radboudzondag, collecte voor de Radboudstichting. Radboudzondag: van oudsher is dat de dag dat in parochies wordt gecollecteerd voor het werk van de Radboudstichting, die zich al sinds 1905 inspant voor de vorming van jonge mensen. De Radboudstichting veranderde haar naam in Stichting Thomas More. Dat was noodgedwongen: er was teveel naamsverwarring ontstaan met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar haar inzet voor jongeren blijft onveranderd. En zij blijft uw steun vragen, via de collecte van Radboudzondag, dit jaar op 10 en 11 november 2012. De Radboustichting/Stichting Thomas More richt zich op de vorming van jonge mensen die al snel in hun werk verantwoordelijke posities in onze samenleving bekleden. Ook zijn zij actief in besturen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. De Stichting vormt hen via bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten; beurzen voor een extra studiejaar filosofie, ethiek of theologie; masterclasses; modules filosofie voor hbo-opleidingen; bezinningsaanbod in samenwerking met kloosters. Al onze activiteiten worden gefinancierd door giften. Eén van de bronnen is de collecte van Radboudzondag. 17/18 november Jeugdcollecte Onze jongerenwerkers doen belangrijk werk: ze leggen contacten met jonge mensen binnen en buiten de Kerk. Ze organiseren ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten. Ze stimuleren jongeren om zich in te zetten in hun parochie. Ook op landelijk niveau gebeuren belangrijke dingen: Jong Katholiek geeft een impuls met grote evenementen, bereikt daarmee nieuwe jongeren, en werkt mee aan materialen voor tiener- en jongerengroepen.

Via deze weg doen we een beroep op u om het jongerenwerk te steunen. Uw gebed en financiën zijn onmisbaar om het jongerenwerk in stand te houden. In het weekend van 17 en 18 november zal er voor het jongerenwerk worden gecollecteerd. Laat ze niet in de steek. 02 t/m 23 dec.: Adventsactie Solidaridad. Wat doet de bisschoppelijke Adventsactie? Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap uiting aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen en vrouwen die in Nederland vrijwillig zich inspannen en samenwerken met de Kerk ter plaatse. We zijn als katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen die het Evangelie handen en voeten geven. We noemen hen missionaire ondernemers en roepen u op hun goede werk te steunen. “Water voor Bethlehem” is één van de projecten van de Adventsactie voor dit jaar. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zamelt geld in voor de aanleg van nieuwe wateropvangsystemen voor de armste christelijke gezinnen met kleine kinderen in Bethlehem. Wilt u ons steunen: u kunt geven via de parochiecollecte of rekeningnummer 65.31.00.000 tnv. Adventsactie Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl

Kerstbingo!! Op vrijdag 7 december organiseert de lourdes-groep Almelo in ’t Saam bij de St.-Jozefkerk de jaarlijkse Kerstbingo. Noteert u de datum zodat u deze gezellige avond niet mist. Iedereen is van harte welkom. De zaal is open om 19.00 uur en de bingo begint om 19.30 uur. www.lourdesgroepalmelo.nl

Kledinginzameling t.b.v. Lourdesgroep Almelo Ingaande oktober 2010 zijn we als “Stichting Lourdes Groep Almelo” begonnen met een maandelijkse kleding inzameling in de parochie van Almelo Noord. Wij staan er van 10 tot 12 uur: - elke 1e zaterdag van de maand bij de St. Georgiusbasiliek - elke zaterdag bij de St. Jozefkerk. Bent u niet in staat om de kleding te brengen? Even een telefoontje naar Ida Middelkamp, 0546-860171 of 06-12512827. 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

5


A lgeme en

Liturg ische v ieri ngen

Weekend

St.-Georgius St.-Jozef

St.-Paulus

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur ste (30 zon. d.h. jaar) Eucharistieviering Jozefkoor (ned.) Zondag 28 oktober (30ste zon. d.h. jaar)

09.30 uur Eucharistieviering The Lord’s Choir

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned.)

Donderdag 1 november 19.00 uur (Allerheiligen) Eucharistieviering Herenkoor (greg.) Vrijdag 2 november (Allerzielen)

18.30 uur 20.00 uur 19.00 uur Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering dameskoor Jozefkoor (lat.ned.) Pauluskoor (ned.) (lat./ned.) pastor van Ewijk

Zaterdag 3 november 19.00 uur (Willibrordzondag) Eucharistieviering herenkoor (greg.) Zondag 4 november 09.30 uur 11.00 uur (Willibrordzondag) Eucharistieviering Eucharistieviering (gezinsviering) samenzang (ned.) met het kinderkoor pastoraal team Zaterdag 10 november 19.00 uur ste (32 zon. d.h. jaar) Eucharistieviering Jozefkoor (ned.) Zondag 11 november 09.30 uur 11.00 uur ste (32 zon. d.h. jaar) Eucharistieviering Eucharistieviering Georgiuskoor Pauluskoor (ned.) (lat./ned.) Zaterdag 17 november 19.00 uur Eucharistieviering (33ste zon. d.h. jaar) Jozefkoor (lat./ned.) Zondag 18 november (33ste zon. d.h. jaar)

09.30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.)

11.30 uur gezamenlijke viering kleuter- en kinderkerk

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned.)

Zaterdag 24 november 19.00 uur (Christus Koning) Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) Ceciliafeest Zondag 25 november 09.30 uur 11.00 uur (Christus Koning) Eucharistieviering Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.) Pauluskoor (ned.) Ceciliafeest Ceciliafeest 6

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


Liturg ische v ieringen x

Weekend

St.-Georgius St.-Jozef

St.-Paulus

Zaterdag 1 december 19.00 uur ste 1 zondag v.d. Advent) Eucharistieviering (gezinsviering) met het kinderkoor pastoraal team Zondag 2 december (1ste zondag v.d. Advent)

09.30 uur Eucharistieviering herenkoor (greg.)

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned.)

Zaterdag 8 december 19.00 uur de (2 zondag v.d. Advent) Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) Zondag 9 december 09.30 uur de (2 zondag v.d. Advent) Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.) Zaterdag 15 december “Gaudete” (3de zondag v.d. Advent)

11.00 uur Eucharistieviering The Lord’s Choir

19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (ned.)

Zondag 16 december 09.30 uur 11.30 uur “Gaudete” Eucharistieviering gezamenlijke viering (3de zondag v.d. Advent) Georgiuskoor (lat./ned.) kleuter- en kinderkerk Maandag 17 december 19.00 uur (Boeteviering) Georgiuskoor

Vieringen in “Verzorgingshuizen” Ouderenvieringen St.-Pauluskerk (Hoog Schuilenburg) Donderdag 25 oktober 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Donderdag 29 november 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Huize Friso Donderdag 18 oktober 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Donderdag 15 november 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Eugeria Zaterdag 27 oktober 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk Zaterdag 24 november 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)

Doordeweekse vieringen St.-Georgiusbasiliek Iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering Iedere woensdag 19.00 - 19.30 uur: Vespers waarna stil gebed en meditatie voor het H. Sacrament. Iedere vrijdag 08.45 uur Morgengebed (Lauden), aansluitend om 09.00 uur Eucharistieviering. St.-Jozefkerk Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering. St.-Pauluskerk 1e en 2e donderdag 19.00 uur Eucharistieviering Wanneer de maand vijf donderdagen heeft dan is er op de 4e donderdag ook een viering om 19.00 uur in de dagkapel.

27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

7


A lgeme en

Liturg ische v ieri ngen

Tijden van vieringen Kerst i.v.m. het opgeven van misintenties

A lgemeen

Katholieke Vrouwenvereniging Almelo

Katholieke Vrouwen Vereniging Almelo

St.-Georgiusbasiliek: Kerstavond 19.00 uur en 23.00 uur Eucharistieviering 1ste Kerstdag 09.30 uur Eucharistieviering 1ste Kerstdag 16.00 uur Kerstlof 2de Kerstdag 10.00 uur Eucharistieviering St.-Jozefkerk: Kerstavond

17.30 uur Gebedsviering 21.00 uur Eucharistieviering

Donderdag 8 november Bedrijfsbezoek. “Kijkje achter de schermen” Theaterhotel Almelo. Dinsdagavond 27 november De heer J. Geerdink komt ons verrassen met een 3 D presentatie met muzikale begeleiding.

Doopgelegenheid:

Maandagavond 17 december Kerstviering. De Katholieke Vrouwenvereniging stelt zich ten doel een ontmoetingsplaats te zijn voor gelovige vrouwen, met aandacht voor de plaats van de vrouw in de samenleving nu en in de toekomst, alles in de ruimste zin van het woord. Andere activiteiten van de Katholieke Vrouwenvereniging: Een alleengaandengroep, cursussen, Nordic-walking, bridgen, hulpactiviteiten, kegelen, klootschieten, koffieochtenden en volksdansen.

St.-Georgius 25 nov. 16 dec.

13.30 uur 13.30 uur

Missie- en zendingskalender 2013

St.-Jozef 18 nov. 09 dec.

13.30 uur 13.30 uur

Kerstavond

St.-Pauluskerk: Kerstavond 19.00 uur Eucharistieviering ste 1 Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering

St.-Paulus Nov. Dec.

in overleg in overleg

De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek: Donderdag 01 en 08 november Donderdag 29 november en 6 december 8

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

De missie- en zendingskalender heeft dit jaar als titel meegekregen: ‘Kijken met andere ogen’. Het werk van drie Balinese kunstenaars staat daarin centraal. Vanuit hun christelijk geloof kijken zij met andere ogen naar hun eigen samenleving. De kalender inspireert u om iedere maand met andere ogen naar uw eigen geloof te kijken. Deze fraaie en kleurrijke kalender is Voor € 8,00 verkrijgbaar op het parochiesecretariaat. Met de verkoop van de MZK ondersteunen we onze missionarissen met allerlei projecten.


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

1-2 december: begin van de Advent Met de eerste zondag van de Advent begint het nieuw Kerkelijk Jaar 2012-2013. In het nieuwe kerkelijke jaar lezen we op zondag voornamelijk uit het Lucasevangelie (in de Misboekjes aangeduid als het C-jaar)

Kerkelijk Jaar Het kerkelijk jaar begint dus een maand eerder dan het burgerlijke nieuwe jaar. Dat komt omdat de kerkelijke kalender is opgebouwd rond de twee feesten van Kerstmis en Pasen. Met Kerstmis vieren we dat God mens geworden is en ons leven heeft willen delen om ons vrede en verzoening te brengen en een eeuwige toekomst. Die toekomst wordt zichtbaar op Pasen, als Christus nadat Hij aan het kruis gestorven is uit de dood verrijst en zijn leerlingen de levende Heer ontmoeten. De Paasmorgen (= zondagmorgen) bepaalt als belangrijkste dag voor de christenen het ritme van de week en rond de beide feesten van Kerstmis en Pasen krijgt het Kerkelijk Jaar zijn betekenis. Voorbereiding Aan een groot feest begin je niet zomaar. Dat vraagt een tijd van voorbereiding waarin je toeleeft naar de viering van dat feest, zodat de betekenis voor jou echte diepgang gaat krijgen. Het Paasfeest heeft een voorbereidingstijd van 40 dagen. Het Kerstfeest heeft de vier weken durende Adventstijd als voorbereiding. Komst Advent is afgeleid van het latijnse woord Adventus, dat komst betekent: de komst van Christus in onze

wereld. Die komst heeft een drievoudige betekenis. 1. We gedenken de historische komst van Christus 2000 jaar geleden toen Hij als kind geboren werd in Bethlehem. We vieren echter niet alleen het historische feit van zijn menswording maar beleven vooral betekenis daarvan. Dat door de komst van Christus de liefde van de eeuwige God - die wij niet kunnen zien – tastbaar is geworden. Gods liefde voor jou krijgt een gezicht in Jezus Christus. In Hem raken hemel en aarde elkaar. In Hem is God niet langer de grote onbekende. In Hem krijg je zicht op de betekenis van je leven, op je roeping als mens en op je eeuwige toekomst. 2. De komst van Christus heeft daarom ook alles te maken met het welkom zijn van God in jouw eigen leven. Geef je Hem de ruimte? Ga je een relatie aan met God die niet vrijblijvend is? Hij dringt zich niet op maar hoopt dat je Zijn liefde voor jou beantwoordt. ”Ik sta aan de deur (van jouw hart) en Ik klop” lezen we in de Bijbel (Openbaring 3,20) Verdieping zoeken in je vriendschap met God is de beste voorbereiding op het vieren van het Kerstfeest. Een voorbereiding die oneindig veel wezenlijker is dan de materiële voor-

bereiding, die doorgaans bestaat uit de aankopen voor de kerstversiering en het kerstdiner. Dat verhoogt zonder twijfel de feestvreugde maar het is niet de kern van wat Kerstmis voor ons christenen betekent. 3. De wederkomst: de Advent is een moment om stil te staan bij de (weder)komst van Christus als het onbekende moment, dat de vervulling zal brengen aan heel de Schepping. We horen er Jezus over spreken in het evangelie van de eerste zondag van de Advent ( Luc. 21, 25-36). De betekenis van dat evangelie is niet om ons te laten speculeren over het einde van de wereld. Het is veel meer een uitnodiging om waakzaam en bewust te leven. Maak iets goeds van je leven! Vraag vergeving voor wat je verkeerd deed en schuif belangrijke keuzes om te groeien in verbondenheid met God niet nodeloos voor je uit! Want net zomin als we het eind van de wereld kennen, hebben we weet van het einde van je eigen leven. Dat kan nog jaren duren, het kan ook volgende week zijn. Een mooi gebed voor de Advent is: Heer God, ik dank u voor de liefde waarmee U mij dagelijks omringt. Ik dank U voor het geschenk van mijn leven. Iedere dag geeft U ons mogelijkheden om Uw liefde te ontvangen en om zelf liefde te geven aan U en aan de mensen die ik mag ontmoeten. Help mij om mijn verlangens af te stemmen op wat wezenlijk is voor mijn geluk. Leer mij de bijzaken van de hoofdzaken te onderscheiden. Dat ik geen tijd en aandacht verlies aan wat afbreuk doet aan mijn vriendschap met U. Geef mij de kracht om in deze Adventstijd te groeien in mijn verbondenheid met U en mijn leven met en voor anderen te laten dragen door de liefde die U ons geeft door Christus onze Heer. Namens het pastoraal team wens ik u een mooie Adventstijd toe. Vicaris Woolderink

27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

9


A lgeme en

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Katholieke Jongerendag 4 november in Den Bosch ‘Hoop’ is het thema van de achtste editie van de jaarlijkse Katholieke Jongerendag (KJD), die op zondag 4 november plaatsvindt in de Maaspoort in Den Bosch. Hoop is een passend thema voor de tijd waarin we nu leven, zo vindt de organisatie van de KJD, want: zowel financieel als maatschappelijk gezien kunnen we allemaal wel wat hoop gebruiken. Hoewel we niet overal invloed op hebben kunnen we zelf de hoop wel versterken en invloed hebben op ons eigen geluk. Waar sta ik nu, waar wil ik naar toe, wat moet ik daarvoor doen en wat kan ik beter laten? Hele wezenlijke vragen die je kunnen helpen om je eigen toekomst richting te geven. Deze vragen gaan in op je verlangens. Verlangens naar geluk en verlangens naar ‘redding’ uit bijvoorbeeld een vervelende situatie waarin je je bevindt. Beide hebben een hele hoopvolle betekenis. Dat zal de rode draad zijn van de Katholieke Jongerendag. Gezamenlijke inzet “Samen actief en sociaal interactief zijn werkt positief en versterkt de hoop. De KJD is dit jaar zo’n actieve ontmoetingsplek van die HOOP. Behalve de samenkomst van zo’n tweeduizend tieners en jongeren, een spet-

terend programma, diverse workshops en informatiestands kunnen we ook ons gezamenlijk geloof in hoop versterken door samen de Eucharistie te vieren. Met Jezus Christus worden wij telkens opnieuw gezonden om de hoopvolle toekomst waar te maken. Hij ging voor ons uit. En wij mogen de uitdaging aangaan hem te volgen. Dat is wel een feestje waard!,” aldus Marjolijne Koomen (projectleider Katholieke Jongerendag). Programma Net als vorig jaar zal er een centrale opening op het hoofdpodium plaatsvinden met diverse bands, artiesten en verschillende sprekers. In de middag kunnen jongeren en tieners aan meerdere keuzeprogramma’s deelnemen. De programma’s richten zich op actuele thema’s en geven jongeren en tieners input voor hun dagelijks leven. Tevens is er een informatiemarkt welke gedurende de hele dag te bezoeken is en waar zo’n 80 organisaties vertegenwoordigd zijn. De afsluiting zal zoals altijd plaatsvinden met een Eucharistieviering waarin verschillende bisschoppen aanwezig zijn. De dag begint om 09.30 en duurt tot 17.30. Verdere informatie op www.jongkatholiek.nl/kjd

Kosters gezocht voor uitvaart en avondwake Voor de locatie St. Jozefkerk binnen onze St. Jorisparochie worden dringend nog een of twee kosters gezocht voor de uitvaart en de avondwake.Het ziet er naar uit dat we inmiddels één koster gevonden hebben als opvolger voor de dhr. B. Snijders die vele jaren het kosterwerk met veel inzet heeft vervuld maar die helaas om gezondheidsredenen heeft moeten stoppen. Op de St.Jozefdag hebben we onze hartelijke dank uitgesproken voor de toewijding waarmee dhr. Snijders het kosterswerk heeft gedaan. Meer dan één koster wenselijk Jaarlijks zijn er ongeveer 30 uitvaarten in de St. Jozefkerk. Aan veel uitvaarten gaat ook een avondwake vooraf, hoewel er ook nogal wat uitvaartvieringen zijn zonder avondwake. Al met al is het echter wat veel voor één persoon. Het is ook erg kwetsbaar wanneer er geen vervangers zijn, denk maar aan ziekte en vakantie. Een groep van drie beschikbare kosters is eigenlijk ideaal. Dan kan een rooster gemaakt worden, waarin men één keer in de drie weken beschikbaar is en kan men ook 10

onderling ruilen bij onvoorziene omstandigheden van afwezigheid. Taken Van de kosters wordt verwacht dat men ongeveer 45 minuten voor aanvang van de viering aanwezig is om de kerk te openen, de klokken te luiden, de kaarsen te ontsteken en het benodigde op het priesterkoor klaar te zetten wat in de viering gebruikt wordt, zoals de Paaskaars, kelk en hostieschalen enz. De koster verzorgt in de viering ook de collecte en ruimt alles na de requiemviering of avondwake weer af en sluit ook de kerk.

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Uiteraard is er iemand bereid om u in te werken en gedetailleerde informatie te verschaffen. Wie komt in aanmerking? De koster kan zowel een man als en vrouw zijn. Beschikbaar overdag is belangrijk, maar ook in de avonduren vanwege de avondwakes. Kandidaten hoeven niet noodzakelijk uit de locatie St. Jozef te komen. Mensen uit de locaties St. Georgius en St. Paulus zijn ook van harte welkom. Opgave We hopen spoedig op één of twee aanmeldingen, opdat de belangrijke dienstverlening van de uitvaart in de St. Jozefkerk ook in de toekomst gegarandeerd kan worden. U kunt zich bij mij opgeven. Vicaris Woolderink


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

De kerkelijke kalender: Allerzielen Uitnodiging voor een viering op Allerzielen

Zoals er een kalenderjaar of een schooljaar is, zo kent de katholieke kerk een kerkelijk of liturgisch jaar. Het kerkelijke jaar begint op de eerste zondag van de Advent (dit jaar op 2 december) en het sluit af met het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag vóór de Advent een jaar later. Alles wat God voor de mensen heeft gedaan wordt herdacht of gevierd in het kerkelijk jaar. Er worden verschillende teksten uit het oude en het nieuwe testament gelezen, de week- zon- en feestdagen hebben er een eigen plaats en betekenis, er zijn gewone tijden en bijzondere tijden, tijden van voorbereiding en tijden van inkeer, symbolen en kleuren zijn belangrijk. Een paar jaar geleden “ontdekte” ik de waarde van de kerkelijke kalender, in die zin dat het structuur kan geven aan ons leven. Het biedt ruimte voor persoonlijke meditatie, voor gedachten en verbeelding. Het kan ons de waan van de dag doen loslaten en

ons verdieping geven in ons bestaan. Ieder jaar keren dezelfde thema’s terug, maar toch telkens weer anders: niet alleen omdat er ieder jaar andere teksten uit de Bijbel worden gelezen, maar vooral omdat we zelf telkens anders in het leven staan en daarmee anders in het geloofsleven. Een van de dagen die een plaats heeft gekregen in het kerkelijke jaar is Allerzielen op 2 november. Op Allerzielen hebben christenen door de eeuwen heen hun verbondenheid met de doden en hun hoop op een eeuwig leven bij God verwoord. Ook nu vieren we Allerzielen, ook in onze parochie. Naaste familieleden van mensen die dit jaar zijn overleden

worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de viering in één van onze drie kerken en daar een kaars aan te steken voor hun dierbare overledene. Hun naam wordt genoemd en zo blijven wij over de grens van de dood heen met hen verbonden. Allerzielen, een dag die jaarlijks terugkeert en die voor veel mensen – zeker als een dierbare nog niet zo lang geleden is overleden – zoveel betekenis kan hebben. Ieder is van harte uitgenodigd voor een viering op Allerzielen in één van de drie kerken. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Namens het pastoraal team José van den Bosch, pastoraal werkster

Vormselviering

Op zaterdag 30 mei hebben 34 kinderen het sacrament van het vormsel ontvangen in de Sint Jozefkerk. De vormheer was de hulpbisschop, monseigneur Hoogenboom. Voor deze gelegenheid was hij speciaal een paar uur eerder naar Almelo gekomen om kennis te maken met de kinderen. In ’t Saam heeft hij de kinderen ontmoet en hij maakte met hen de “reis” naar het begin van de roomskatholieke kerk in Nederland. Onderweg maakten de kinderen kennis met Willibrord, met de goden die in die

tijd in de Nederlanden werden vereerd, met de Reformatie (toen “gingen alle koppen eraf”, aldus één van de vormelingen), met de periode waarin men alleen in het geheim naar de – rooms katholieke - kerk kon gaan, met het herstel van de macht van de bisschoppen, het bisdom Utrecht en de parochies in dat bisdom, waaronder de Sint Jorisparochie. Een boeiend verhaal; iedereen zat gespannen te luisteren. Nadat we allemaal een broodje hadden gegeten, maakten de kinderen zich klaar voor de viering. Twee aan 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

11


A lgeme en

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie twee liepen ze in een lange rij door het middenpad naar voren, waar ze bij hun ouders in de banken gingen zitten. De banken waren voor de gelegenheid versierd met papieren vlammen; vlammen van het vuur van de Geest. In zijn preek maakte de bisschop de volgende vergelijking: een kind koopt een roos voor de verjaardag van zijn moeder. De moeder zet de roos in de kamer en het kind gaat naar school. Telkens wanneer de moeder de roos ziet, denkt ze aan haar kind en ze herkent de liefde van het kind voor haar in de roos. Zo is het ook met het sacrament (in dit geval het sacrament van het vormsel): in het sacrament herkennen wij de liefde van God voor

ons en Hij is hierin op een bijzondere manier bij ons aanwezig. Het was een mooie viering, een goed moment waar we samen – kinderen, ouders, leerkrachten, leden van de vormselwerkgroep – naar toe hebben gewerkt en geleefd. We hopen dat iedereen deze dag heeft afgesloten met een gezellige, lange zomeravond. Van harte proficiat! Mede namens vicaris Woolderink en de vormselwerkgroep Almelo-Noord José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

Aanmelding Heilig Vormsel Als uw zoon/dochter het komende schooljaar (2012-2013) in groep 8 zit, kan hij/zij het sacrament van het Vormsel ontvangen. De Vormselviering zal gehouden worden op zaterdag 29 juni 2013 in de St. Jozefkerk om 18.00 uur. In zes bijeenkomsten wordt uw kind voorbereid op het Vormsel. Deze voorbereiding start in januari 2013 en vindt – buiten schooltijd – plaats in ’t Saam. In verband met de voorbereiding en het bestellen van

materiaal, ontvangen wij uw aanmelding graag vóór 26 oktober 2012. Als uw kind op een katholieke school zit, ontvangt het een aanmeldingsformulier via school. Als uw kind niet op een katholieke school zit of als u anderszins geen formulier heeft ontvangen, kunt u het aanmelden bij: dhr. J. Grootte Bromhaar, vormselwerkgroep Almelo Noord: e-mail: jeroen@groottebromhaar.nl Voor vragen over het Vormsel, kunt u zich wenden tot: mw. J. van den Bosch, pastoraal werkster, tel: 0622369161

Aanmelding Eerste Heilige Communie Als uw zoon/dochter het komende schooljaar (2012-2013) in groep 4 zit, kan het de Eerste Heilige Communie gaan doen. De eerste Communieviering zal zijn in april 2013 (de exacte datum is nog niet vastgesteld), de voorbereiding begint in januari 2013. Uw kind wordt voorbereid in vier bijeenkomsten die – buiten schooltijd – bij de parochie plaatsvinden, daarnaast

is er een rondleiding in de kerk en een viering waarin de kinderen zich voorstellen aan de parochianen. Op een aantal scholen wordt er ook aandacht aan de communievoorbereiding besteed en er is een aantal opdrachten die u samen met uw kind thuis maakt. In verband met de voorbereiding en het bestellen van materiaal, ontvangen wij uw aanmelding graag vóór 26 oktober 2012. Als uw kind op een katholieke school zit, ontvangt u een formulier dat u ingevuld kunt inleveren bij school. Ook op een aantal niet-katholieke scholen wordt een aanmeldingsformulier uitgereikt. Als u geen formulier heeft ontvangen, kunt u uw kind aanmelden bij: Mw. B. Oude Mulders (St. Georgiuskerk): tel. 459417 Dhr. R. Hannink (St. Jozefkerk): tel. 473130 Dhr. H. Kienhuis (St. Pauluskerk): tel. 0615462079 Als uw zoon/dochter niet gedoopt is en als u wenst dat dit gebeurt, kunt u contact opnemen met vicaris A.J.J. Woolderink (tel. 0653778595) of mw. J. van den Bosch, pastoraal werkster (tel: 0622369161). Om de Eerste H. Communie te kunnen doen, is het een voorwaarde dat uw kind gedoopt is. Voor andere vragen kunt u zich wenden tot de pastoraal werkster.

12

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Tarcisiusdag De Tarcisiusdag is de diocesane misdienaarsdag, die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd. Alle misdienaars van het bisdom Utrecht waren uitgenodigd om op 23 juni naar Utrecht te komen. Vanuit onze parochie hebben vijf misdienaars en zes begeleiders (vier van hen zijn ook acoliet) aan deze dag deelgenomen. We konden meerijden met de bus die uit Enschede was vertrokken: daarin bevond zich al een grote groep misdienaars uit Enschede, Lonneker en Losser. Op het station van Almelo stapte onze groep in. Onderweg maakten kinderen en begeleiders kennis met elkaar, mede door de traktaties die over en weer werden uitgedeeld. In Utrecht trokken de misdienaars hun misdienaarskleding aan en twee aan twee, in een rij van ruim 250 misdienaars, gevolgd door een grote groep pastores, de hulpbisschoppen en de kardinaal, liepen ze naar de St. Catharinakathedraal, waar de eucharistie werd gevierd. Na de viering volgde een speurtocht door de binnenstad van Utrecht. De tocht voerde ons langs het geboortehuis van Alphons Ariëns, het Paushuis, de Domtoren en de St. Catharinakathedraal. We kregen er uitleg en informatie. Daarna moesten de kinderen allerlei vragen beantwoorden. Tussendoor was er ook ruimte voor sport en spel. De dag werd afgesloten in de tuin van het bisschoppelijke paleis. Kardinaal Eijk reikte de prijzen uit (helaas, geen prijs voor ons) en na een broodje knakworst gingen we weer met de bus terug naar Almelo. Wat vonden onze misdienaars van deze dag? “Ik vond de kerk leuk”, zei

Clemens, “dat er zoveel misdienaars waren.” Bart vond het leuk om “met zoveel misdienaars in contact te komen en te zien dat er veel meer kinderen zijn die misdienaar zijn.” Clemens vond “de zang mooi”. Ook Marloes vond de zang mooi, “vooral die liedjes met de trommel”. Marloes bedoelt hiermee het Kyrië en het Sanctus, die gezongen werden uit de Missa Luba: een Latijnse mis met Afrikaanse muziek. Armand vond “de informatie van de kardinaal over Tarcisius wel interessant”: Tarcisius was een Romeinse jongen die leefde in de derde eeuw. Toen hij onderweg was om de heilige communie naar een zieke te brengen, werd hij lastiggevallen door niet-christenen die er bij hem op aandrongen om de communie te laten zien. Toen Tarcisius dit weigerde, werd hij door hen gestenigd en zij lieten hem langs de kant van de weg liggen. Tarcisius is de patroon van de misdienaars. Na de

mis heeft de kardinaal het kruisje van Armand gezegend. Laurens vond “het samenspel met de andere kinderen heel leuk” en ook Clemens vond de spelletjes “heel leuk”. Hij vond het ook “interessant om te horen dat er een Nederlandse paus is geweest, die hier gewoond heeft”: het geboortehuis van Adrianus VI, die paus was in 1522-1523, de enige Nederlandse paus uit de geschiedenis. Bart kon de afsluiting “bij de kardinaal in de tuin” wel waarderen. Kort samengevat: onze misdienaars vonden het een hele leuke en interessante dag, voor herhaling vatbaar! En daar kunnen de begeleiders van harte mee instemmen. Namens de misdienaars en begeleiders José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

Verslag van de eerste bijeenkomst van de kleuter- en kinderkerk, gehouden op 16 september Nieuwsgierig naar wat in het uur zou gaan gebeuren heb ik oren en ogen goed de kost gegeven. Enige dames zetten de spullen klaar, een kind mocht helpen. Stoelen in de kring, een kleed op de grond, een standaard met platen. Waxinelichtjes stonden uitnodigend klaar om aangestoken te worden. Een jongetje mocht als eerste. “Ik steek het lichtje aan voor mijn zieke oma”. En een meisje: “Mijn lichtje is voor alle mensen op de aarde”. Dat kwam mooi uit van die aarde, want deze keer ging het over de Schepping. De kinderen kregen een werkboek met liedjes, verhaaltjes, gebedjes, opdrachten en kleurplaten. De leidster las het verhaal van de Schepping voor. O ja, de groep werd eerst nog gesplitst in de kleintjes (peuters, kleuters) en de oudere kinderen. De eersten bleven in

het Saam, de tweede club verhuisde naar de dagkapel. Een mooi liedje, zinvol vond ik: “Is het geen wonder dat je bestaat”. Dat is ook iets geweldigs toch? Op een groot stuk karton werden bladeren, een boompje, de zon, een ster, een dier, de mens aangebracht door de kinderen. Zo groeide de Schepping. Het was een levendige, enthousiaste bijeenkomst. Misschien wordt u door dit verslag enthousiast gemaakt om met uw kind mee te doen. Dat kan nog steeds. In het Noorderlicht nr. 5 d.d. 8 september wordt de kleuter- en kinderkerk uitvoerig uitgelegd. Daar treft u op blz. 12 informatie aan. Hoe de kinderen het vonden? Leuk, en dat was te zien. A .Jansen 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

13


A lgeme en

St.- G eorg ius Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek B.M.J. (Netty) Masselink-Diepenmaat Voorzitter, tel: 86 43 57, masdiep@tele2.nl H.J.B. (Harry) Elfrink Secretaris, tel: 81 66 49, Secr.rk.almelo@gmail.com E.J.F.M. (Eugène) van Mierlo Budgetbeheer, tel: 81 59 63, ejfmvanmierlo@tiscali.nl W.C.M.(Minie) Stokkingreef-Lesterhuis Lid, Tel.820117, miniestokkingreef@hotmail.com A.J.B.(Bertus) Oink Lid, tel.532735, a.oink@kpnplanet

Agenda

St.-Georgiusbasiliek Bank Kerkbestuur: Rabobank 10.21.00.071 t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek Almelo. Kerkbijdrage Rabobank 10.21.00.160 ING 1851 716, beide t.n.v. : St. Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Georgiusbasiliek Almelo. Boodschappenmand Rabobank 10.21.02.236 t.n.v. Caritas St.-Georgiusbasiliek Almelo o.v.n Bijdrage Boodschappenmand. Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven aan de pastorie, ook telefonisch, op de uren dat de gastvrouwen aanwezig zijn. Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur. Tel. 81 32 98. Opgave misintenties kan ook via email: secr.rk.almelo@ gmail.com Dan gelijktijdig overboeking naar rek. 10.21.00.071 t.n.v. St.-Georgiusbasiliek o.v.v. stipendia. Scholen De Triangel, Haghoeksweg 39, 7602 XZ Almelo; tel. 86 53 66. St. Radboud, Sluiskade ZZ 119, 7606 XG Almelo; tel. 81 42 08. Even bijpraten Iedere eerste zondag van de maand is er achterin de kerk, na de viering, gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie. Mariakapel De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur 14

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Zondag 28 okt. 15.30 uur Muziek en Sfeer Dinsdag 30 okt. 19.30 uur Parochiebestuur Woensdag 31 okt. 19.30 uur Cursus Geloven Nu Woensdag 7 nov. 10.30 uur Werkgroep oecumene Woensdag 7 nov. 19.30 uur Cursus Geloven Nu Maandag 12 nov. 9.00 uur Sjors creagroep met ‘Arbeid Adelt’ Woensdag 14 nov. 20.00 uur Zonnebloem Zondag 25 nov. 15.30 uur Muziek en Sfeer Maandag 26 nov. 9.00 uur Sjors creagroep Donderdag 29 nov. Ophangen adventskrans Dinsdag 11 dec. 14.00 uur Kerstviering zonnebloem woensdag 12 dec. 19.30 uur Cursus Geloven Nu donderdag 13 dec. 19.30 uur Parochiebestuur dinsdag 18 dec. 8.30 uur Kerststal opbouwen Woensdag 19 dec. 13.30 uur Kerstviering dameskoor


St.- G eorg ius

Artikelen

vervolg Agenda

Bezinnings-ontmoetingsdag

Woensdag 19 dec. 19.30 uur Cursus Geloven Nu Zondag 23 dec. 16.00 uur Kerstconcert AMK

Ook dit jaar organiseren wij weer een bezinnings-ontmoetingsdag ( voorheen Triduüm) en wel op woensdag 7 november 2012. Deze dag wordt gehouden in het restaurant van TMZ locatie ” ’t Meulenbelt” in Almelo. De dag begint om 9.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De kosten voor deze dag bedragen € 15,00 per persoon. Het is een dag van bezinning, die ’s morgens begint met een Eucharistieviering. In de middag wordt een Mariaviering gehouden. Gedurende de dag is er een invulling met ontspanning, dus een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De deelname is in principe voor iedereen die belangstelling heeft. Met name denken wij aan mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk zijn van zorg. De deelname staat vrij voor alle leeftijden. Indien u belangstelling heeft om aan deze bezinnings-ontmoetingsdag deel te nemen, neemt u dan contact op met: Cybille Schoeman tel: 0546-815897 of met het secretariaat van de parochie. De inschrijfdatum sluit op 8 oktober 2012

Allerzielen 2 november 2012 Tijdens de Allerzielenviering op vrijdag 2 november a.s. om 18.30 uur willen we met name hen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij danken voor hun leven. Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. Datum overl.

Naam

Lftd

10 -11-2011 13 -11-2011 02-12- 2011 24-12- 2011 31-12- 2011 14-01- 2012 24-01- 2012 25-01- 2012 07-02- 2012 20-03- 2012 21-04- 2012 25-04- 2012 12-05- 2012 21-06- 2012 07-07- 2012 07-08- 2012 23-09- 2012

Theo Bruggeman Riet Bakker – van het Reve Gerard Kormelink Ben Wiggers Dora Hesselink – Franken Dinie Loman – Horstman Johan Maria Voshaar Gerda te Riele – Portier Joop Wiegman Annie Holtkamp – Dijkhuis Gerrit Haselager Annie Oldenkotte – Bulters Jo Engbersen – Rutgers Piet Turenhout Hendrik Gerfen Ans Schey – Asbroek Henk Zwiers

71 jaar 80 jaar 84 jaar 69 jaar 94 jaar 72 jaar 72 jaar 74 jaar 82 jaar 83 jaar 81 jaar 83 jaar 94 jaar 83 jaar 83 jaar 91 jaar 82 jaar

Missie- en zendingskalender 2013 Voor verdere informatie zie bij Algemeen

Vrouwen voor het voetlicht Zaterdag 29 september zijn we met een groep dames naar de tentoonstelling “Vrouwen voor het voetlicht” in Utrecht geweest. Met de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht besteedt het museum uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in de kerk. De tentoonstelling laat zien op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk van het jaar nul tot nu: nonnen, moeders, diaconessen, pastoorshuishoudsters, pastoraal werksters, vrouwelijke dominees etc. Door het tonen van schitterende en ontroerende werken brengt het museum al die vrouwen rondom de kerk voor het voetlicht. Het is voor het eerst dat er een brede overzichtstentoonstelling wordt ingericht over de rol van vrouwen in de kerk. Hoewel vrouwen lange tijd werden geacht niet het woord te nemen of een publieke rol te vervullen, voelen zij zich wel geroepen om zich met hart en ziel in te zetten voor de kerk. Bij de een ligt de nadruk op het eigen gezin, de ander richt zich op het geven van onderwijs en zorg voor de naasten. Er waren er die belangrijke bezittingen aan de kerk schonken. En veel vrouwen regelen allerlei praktische zaken in de kerk: het poetsen van zilver, het schrobben van de kerkvloer en het verzorgen van de aankleding van het kerkgebouw voor de vieringen. Het was een onvergetelijke en super gezellige dag!

27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

15


A lgeme en

St.- Jozef

St.-Jozefkerk E-mailadres St.-Jozefkerk secr.st.jozef@gmail.com Kerkbijdrage St.-Jozefkerk Rabobank 10.21.05.502 t.n.v. St. Jorisparochie i.z. Kerkbijdragen St.-Jozefkerk, p/a Hackfort 18: telefoon 861058. ING 2523200, beide t.n.v. St. Jorisparochie i. z. kerkbijdrage St. Jozefkerk Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven aan de pastorie, ook telefonisch, op de uren dat de gastvrouwen aanwezig zijn. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Zaterdag van 9.30 - 11.00 uur. Iedere laatste zaterdag v/d maand spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Tel. 86 11 84. Missengeld Rabobank 10.21.07.068 t.n.v. St. Jorisparochie i.z. St. Jozefkerk Scholen De Griffel, Hedeveld 1, 7603 TK Almelo; tel. 86 11 90. Noorderborch, locatie Havezathe, Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44. Locatie Welgelegen, Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37. E-mailadres van de locatieraad van de St.-Jozefkerk Voor zaken betreffende de locatieraad: parochieraadsintjozefalmelo@hetnet.nl

Leden locatieraad St.-Jozefkerk Nel Oude Nijhuis voorzitter, tel. 86 43 48 Jeroen Gerfen secretaris, tel. 06 20 61 17 82 John van Dam budgetbeheer, tel: 86 04 91 Martin Harmsel lid en afgevaardigde Kerkbestuur, tel. 86 87 37 Henk Maathuis lid liturgisch beraad en Raad van Kerken, tel. 87 08 27 Henk Goossen lid technische zaken, tel. 49 02 00

Agenda Donderdag 1 november 20.00 uur Doopvoorbereiding Vrijdag 2 november 20.00 uur: Eucharistieviering Donderdag 8 november 20.00 uur Doopvoorbereiding Zondag 18 november 13.30 uur: Dopen 14.30 uur: Midsoos Maandag,19 november 19.45 Locatieraad Donderdag 29 november 20.00 uur Doopvoorbereiding Vrijdag 30 november 20.00 uur Oud papier Dinsdag 4 december 10.00 uur Solisten Donderdag 6 december 20.00 uur Doopvoorbereiding Vrijdag 7 december 19.00 uur Bingo Lourdesgroep Zondag 9 december 13.30 uur Dopen Zondag,16 december 14.30 uur Midsoos.

Personalia Gedoopt Luca Ronald zoon van Gaby Blaauwpot. Joycee Charon dochter van Randy Mark en Carmen Blaauwpot Bradley, Karel, Johannes zoon van Daniel Wielens en Rona Wielens-Kivits.

16

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


St.- Jozef

Artikelen

Missie- en zendingskalender 2013

Rouwverwerking met pastor Marinus van den Berg Als het gouden randje is verdwenen…

Voor verdere informatie zie bij Algemeen

Allerzielen 2 november 2012 Tijdens de Allerzielenviering op vrijdag 2 november a.s. om 20.00 uur willen we met name hen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij danken voor hun leven. Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. Datum overl.

Naam

Lftd

22-11-11 11-12-11 23-12-11 28-12-11 15-01-12 5-02-12 24-02-12 29-02-12 08-03-12 25-03-12 01-04-12 22-05-12 17-07-12 21-07-12 08-08-12 16-08-12 03-09-12 08-09-12

Joop Ossevoort Hennie Spoler Sien Oogink-Kreuwel Claudio Roveredo Diny Groote Haar-Leushuis Jan Kerkhof Christian ten Berge Lies Geesken-Nusse Mia Coelingh Esther Scharenborg-Grothues Jan Alberink Minie Drenth-Kokhuis Johan van Willigen Trees Hoek-Kleinpenning Ans Slager-Bruggeman Truus Smienk-Goossen Riek Alberink-Lamtink Juan Sanchez Chanon

83 jaar 88 jaar 88 jaar 70 jaar 59 jaar 76 jaar 41 jaar 74 jaar 100 jaar 39 jaar 66 jaar 82 jaar 70 jaar 65 jaar 86 jaar 89 jaar 94 jaar 66 jaar

Uw partner is overleden en u staat er nu alleen voor. Veel vragen en ervaringen komen op u af. Alles is anders. Ze noemen u weduwe of weduwnaar, maar u wilt het niet horen. Wat heb je dan nodig ? Aandacht en respect, maar ook rust en medeleven. Toch gaat alles door. Je moet wel verder, maar je ‘maatje’ is er niet meer bij. Misschien wilt u er wel graag met anderen over praten maar het liefst met mensen in eenzelfde situatie, die weten wat verdriet en alleen zijn is, die voelen wat “verliezen” is. Voor u organiseren wij als werkgroep “Beraad Bezoekwerk - Lotgenotencontact” een ontmoetingsdag rond vragen als: Wat is rouw ? Wie kijkt - samen met mij - om naar hetgeen er in mijn leven zoal is gebeurd ? Waar haal ik weer de kracht vandaan om verder te gaan ? Het is een dag met ruimte voor inleiding en onderling gesprek. De inleiding zal worden verzorgd door pastor Marinus van den Berg met als thema: “een dag om even stil te staan … en bij jezelf te komen”. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 10 november 2012 van 9.30 uur tot 16.00 uur. Wij vragen per persoon een bijdrage in de kosten van € 20,00. Hierbij zijn inbegrepen lunch en koffie/thee. Bij aankomst kunt u dit bedrag betalen. U ben welkom bij Restaurant Luttikhuis aan de Hengelosestraat 250 in Deurningen, tussen Hengelo en Oldenzaal. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 5 november en informatie verkrijgen bij: mevr. Riet van Bussel mevr. Ria Mudde Wanne 5 Langestraat 135 7641 HE Wierden 7491 AD Delden tel. 0546 - 574282 tel. 074 – 376 1949 email: ria.mudde@home.nl Wacht niet te lang met aanmelden.

Een parochiaan schrijft Ik woon in een aanleunwoning van een zorgcentrum. Het is daar geweldig en ik woon er al jaren. We werden onlangs getrakteerd op een dag door de Rabobank georganiseerd. We hebben een gezellige dag gehad; dat hebben wij als ouderen af en toe nodig. Zoals de heer Hearsma Buma van het CDA zei: het gaat niet om cijfers, we moeten voor elkaar zorgen. Jammer dat velen daar niet aan denken. We moeten niet alleen aan geld denken, het leven is kort, we zijn allen verantwoordelijk voor elkaar, voor onze medemens, welk geloof zij ook hebben. Jezus zegt uitdrukkelijk:”Wat gij voor de minsten der mijnen doet, hebt gij ook voor mij gedaan”. Veel christelijke ouderen stemmen op het CDA. Ik hoop dat het CDA weer uit het dal klimt, al zijn wij er dan niet meer. 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

17


A lgeme en

St.-Pau lus

St.-Pauluskerk

Leden locatieraad St.-Pauluskerk Mevr. G. Prinsen voorzitter, voorzitter tel. 81 44 42 Dhr. A.T.M. Platel secretaris, tel. 85 07 76 Mevr. A. Hormes budgetbeheer, budgetbeheer tel. 81 30 67 Dhr. H. Kienhuis lid, lid tel. 45 21 92 of 06-15 46 20 79 Mevr. Groothuis lid, lid tel. 63 25 40 J.J.C.M. (Joke) Pezie-Zwitzelaar lid en afgevaardigde Kerkbestuur, Kerkbestuur tel. 53 27 89 Dhr. J. Burks lid, tel: 81 11 78

E-mailadres St.-Pauluskerk paulusalmelo@hetnet.nl

Agenda

Koster Contactadres : de heer H. Kienhuis, Wierdensestraat 39, Tel. 45 21 92, mob. 06-15462079 Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven voor en na elke viering of tijdens openingsuren van het parochiesecretariaat. Dinsdag en donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur. Tel. 81 16 14. Bank Rabobank, de Werf 5, Almelo. Banknummer 10.21.03.933 St. Jorisparochie i. z. kerkbijdrage St. Pauluskerk Banknummer 10.21.05.561. Scholen De Triangel, Apollolaan 1d, 7604 EH Almelo; tel. 81 93 48. Even bijpraten Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om gezellig even bij te praten onder het genot van een kopje koffie.

Zondag 28 oktober: einde zomertijd Vannacht om 03.00 uur komt er een einde aan de zomertijd. Op dat moment zal de klok moeten worden teruggezet naar 02.00 uur. De nacht duurt dan een uurtje langer dus … Zaterdag 3 en 17 november 09.00 uur Werkgroep karwei Dinsdag 6 november 19.30 uur Vergadering: De Zonnebloem Donderdag 8 en 22 november 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Donderdag 15 november 19.30 uur Vergadering Liturgisch Beraad St.-Jorisparochie, in ’t Saam van de St.-Jozefkerk Zondag 25 november 11.00 uur Christus Koning: laatste viering van het Kerkelijk jaar m.m.v. ’t Pauluskoor. Op deze zondag viert het Pauluskoor haar Ceciliafeest Dinsdag 27 november 09.30 uur Bijeenkomst werkgroep zieken/rouwverwerking Zaterdag 1 – 15 – 22 december 09.00 uur Werkgroep karwei Donderdag 6 en 13 december 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Dinsdag 11 december 19.30 uur Vergadering: De Zonnebloem Maandag 17 december 09.00 uur Werkgroep kerstversiering

Repetitie “Pauluskoor” Iedere woensdag 20.00-21.30 uur 18

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


St.-Pau lus

Vieringen “Hoog Schuilenburg” Donderdag 25 oktober en donderdag 29 november is er om 15.00 uur een Eucharistieviering in “Hoog Schuilenburg”. Voorganger is: Mgr. A.J.J. Woolderink. Voor de viering is er vanaf 14.30 uur gelegenheid om koffie te drinken in het restaurant waar aansluitend de viering zal plaatsvinden.

Iedereen is van harte welkom, ook de mensen die niet in Hoog Schuilenburg wonen. Wilt u wel komen maar heeft u geen vervoer? Even een telefoontje naar: Koster H. Kienhuis tel: 452192 of: 06 – 154 620 79. Bellen tussen 10.00 en 11.00 uur dan komt alles in orde.

Personalia

Intenties voor Allerzielen

Gedoopt op 13 mei 2012 Maud Catharina Maria Zaal Zoon van: Joop en Barbara Zaal-Schiphorst

In de viering van Allerzielen willen we ook graag de namen noemen van al uw overleden familieleden, vrienden en bekenden, allen die ons dierbaar zijn en voor wie wij willen bidden. U kunt de namen aan ons doorgeven: voor of na de viering of tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat.

Gedoopt op 16 september 2012 Jeylena Maria Anna Kuipers Cheriana Chalena Wolters Dochters van Joanne Kuipers

Allerzielen Elk jaar weer De gedachten aan wie niet meer is De pijnlijke herinnering, hartezeer Elk jaar weer, ’t zelfde gemis

Allerzielen 2 november 2012 Tijdens de Allerzielenviering op vrijdag 2 november a.s. om 19.00 uur willen we met name hen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij danken voor hun leven. Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. Datum overl. Naam

Lftd

01-11-2011 Elisabeth Mensink-Nieweg 91 jaar 13-11-2011 Paul Hefti 68 jaar 14-11-2011 Jannie Fidder-Grevink 69 jaar 24-11-2011 Betty Boer-Hulst 66 jaar 01-01-2012 Hildegard Waanders – 85 jaar Schnippenkötter 04-01-2012 Toos te Lintelo-Schrijver 77 jaar 06-01-2012 Dini Tijhuis-Zuidinga 80 jaar 17-01-2012 Joke Kuiphuis-Schmitz 88 jaar 02-02-2012 Gerard Braakhuis 84 jaar 18-02-2012 Evert Fidder 74 jaar 02-03-2012 Jannie Lesterhuis-Hannink 80 jaar 07-03-2012 Lenie Droste-ten Berge 78 jaar 02-05-2012 Henk Prinsen 68 jaar 28-06-2012 Herman Kleinsmit 73 jaar 26-07-2012 Gerhard Kleinsmann 92 jaar 19-08-2012 Marie Vleerbos-Grootelaar 86 jaar

Het zijn de kleine memories Die het aandenken bezwaren Weggevlogen als een avondbries Woorden en gebaren De limiet van ’t leven overschreden Geen weg meer terug Tevergeefs gestreden Het overschrijden van een brug Blijft zwijgzaam over Een liefdevolle herinnering Als ’t schaduwrijke lover in volle zomer een verademing …

Missie- en zendingskalender 2013 Voor verdere informatie zie bij Algemeen

27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

19


A lgeme en

Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie

Overledenen van de St. Jorisparochie Johanna Hendrika Schey – Asbroek Geboren te Almelo op 8 juni 1921 Overleden te Almelo op 7 augustus 2012. Ans Komt uit een gezin van 2 kinderen. Zij was de oudste. Eind jaren dertig leert zij Piet Schey kennen met wie zij op 26 augustus 1943 trouwde. Uit dit gelukkige huwelijk wordt zoon Peter geboren. Na hun huwelijk gingen zij bij haar schoonmoeder, die weduwe was, wonen aan de Noordikslaan 8. Na de oorlog kreeg Piet een baan bij het ministerie van Wederopbouw in Den Haag, waardoor hij de hele week van huis was. Begin jaren vijftig wisselde Piet van baan en woonden ze weer in Almelo. In deze jaren werd haar schoonmoeder ziek en nam zij de verzorging voor haar op zich tot haar dood in 1959. Er was op dat moment nog een ongetrouwde broer van haar schoonmoeder in huis waardoor het voor haar niet altijd even gemakkelijk was. Ondertussen was in 1955 haar vader overleden en enige jaren na dit overlijden kon haar moeder niet meer zelfstandig wonen. Ook haar nam zij in huis en verzorgde haar tot haar dood in 1966.Toen kreeg zij eindelijk ruimte om haar eigen leven in te vullen. Zij was samen met Piet dol op haar kleinkinderen die in 1970, 1974 en 1979 werden geboren. Nooit deed je tevergeefs een beroep op haar. Altijd was zij opgeruimd, vrolijk, zorgzaam en zocht heel snel sociale contacten. Na de dood van Piet bleef zij tot 5 maart 2007 alleen wonen aan de Noordikslaan. Toen dit echt niet meer kon, verhuisde zij naar Buurstede, waar zij tot 5 maart 2009 woonde. Het alleen wonen werd erg problematisch door een sluipende dementie. In maart 2009 is zij opgenomen in verpleeghuis het Meulenbelt in Almelo, waar zij op 7 augustus 2012 in het bijzijn van haar naasten is overleden. Zij was een gelovig mens en wij vertrouwen erop, dat zij nu is opgenomen bij onze lieve Heer. Truus Smienk - Goossen Geboren 19 juli 1923 te Almelo Overleden 16 augustus 2012 te Almelo. Zij was het derde kind in het gezin Goossen, dat gekenmerkt werd door hard werken, diep gelovig zijn en klaar staan voor anderen. Deze kenmerken heeft zij haar hele leven in stand gehouden. Na de oorlog leerde zij Henk Smienk kennen, met wie zij op 16 augustus 1952 trouwde. Uit het gezin werden Peter en Jeroen geboren. Truus was op de eerste plaats een immer zorgende moeder, maar tevens een zeer trouw lid van het St. Jozefkoor; zij was er altijd en vertolkte o.a. de sopraansoli. Zij stond altijd klaar voor anderen; vooral heeft zij veel werk verricht voor de Zonnebloem. Een groot aantal zieken bezocht zij met een b bloemetje of een pak koeken. Op 24 oktober overleed Henk en daardoor ging zij zich nog meer inzetten voor de naasten en ook de kleinkinderen hebben menig uitstapje met oma gemaakt. Zij werd getroffen door een paar hart20

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

infarcten en in 1999 door een herseninfarct. Een revalidatie volgde in het Roessingh en na een half jaar kreeg haar zelfstandigheid terug. Zij ging niet meer terug naar haar eigen woning aan ter Wadding, maar naar de Buurstede, waar zij nog 12 ½ jaar met veel plezier heeft gewoond. In de loop van 2012 werd haar gezondheid brozer, waardoor ze werd opgenomen in Eugeria. Uiteindelijk verhuisde zij naar de Weidehof, echter voor een korte duur. Op haar 60ste trouwdag is zij op 16 augustus vredig ingeslapen. Haar kinderen en kleinkinderen zullen de vele goede herinneringen altijd blijven koesteren. Dat zij moge rusten in vrede. Maria Johanna (Marie) Vleerbos-Grootelaar Geboren 10 april 1926 te Almelo Overleden 19 augustus 2012 te Almelo. Marie is opgegroeid aan de Ootmarsumsestraat als oudste van een groot gezin. Al vroeg moest zij haar steentje bijdragen in het huishouden en in de kruidenierswinkel van haar ouders. Marie trouwde in1954 met Eddy Vleerbos en samen kregen ze vijf kinderen. Later kwamen er kleinkinderen en inmiddels ook een achterkleinkind. Het overlijden van Eddy eind 2006 viel haar zwaar. Daarnaast kreeg ze last van lichamelijke ongemakken waardoor ze in haar laatste levensjaar haar vertrouwde appartement aan de Beethovenlaan moest verlaten. Gelukkig heeft ze nog een fijne tijd gehad in Hoog Schuilenburg. Marie was een gelovige vrouw met een enorme wilskracht en een groot doorzettingsvermogen. Tot het eind bleef ze betrokken bij haar omgeving en bleef ze helder van geest. Op donderdag 23 augustus hebben we haar, na de gezongen uitvaart in de St. Pauluskerk, begeleid naar het crematorium in Almelo, waar we afscheid van haar hebben genomen. Moge zij rusten in vrede. Hendrika Johanna Alberink-Lamtink Geboren 28 februari 1918 te Almelo Overleden 3 september 2012 te Almelo. Riek was de oudste van een warm gezin van 7 kinderen. Ze trouwde op 25 juli 1942 met Hein Alberink. Zij gingen wonen in Mariaparochie, waar ze een schoenenzaak hadden. In 1943 werd hun eerste dochter geboren. In 1945 – zij was zwanger van haar 2e kindje – nam ze de verzorging van een meisje van 14 jaar – Nelly - uit de Bilt op haar, omdat in De Bilt onvoldoende te eten was. Zelf nog heel jong moederde ze liefdevol over Nelly. Nelly is daar nog altijd zeer dankbaar voor. Er werden nog 2 kinderen geboren. Het was een gelukkig gezin, dat zich vermeerderde met 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Na bijna 60 jaar gehuwd overleed Hein op 87 jarige leeftijd. Dat was een groot gemis, maar ze zei steeds: “Ik heb het geveul of oons Pa hier altied om mie hen is.” Dit gaf haar rust met het kaarsje aan bij Pa. Zeer verdrietig was ze toen dochter Nellie op 55 jarige leeftijd overleed. “Woarum ik nit, ik bin


O verledenen va n de St. Jorisparo ch ie

al zo old, waarum mut oons Nel zo vroog goan.” Vier jaar geleden ging ze naar het verzorgingshuis, ze kon niet meer alleen zijn. Ze was echter graag op haar eigen plekje gebleven. Ze zei steeds :”Mer dit is nit mien eigen hoes.” Toen schoonzoon Hans overleed, vond ze dat heel erg, dat Wil zo alleen was. De laatste jaren werd steeds moeilijker, maar ze klaagde nooit, Ze berustte, omdat het niet anders kon. Op 3 september overleed een hele lieve moeder en oma. De uitvaartviering vond plaats op 7 september 2012 om 13.45 uur in de St.Jozefkerk. Aansluitend vond de crematie plaats in het crematorium Twente te Almelo. Moge zij met haar man, Nellie en Hans rusten in vrede. Juan Sanchez Charon Geboren 12 februari 1946 te Tarrasa (Spanje) Overleden 8 september 2012 te Enschede (MST). Op 18 jarige leeftijd ging Joan naar Frankrijk, waar hij zijn vrouw Francoise heeft leren kennen. Ze kregen 2 kinderen, Isabel en Juan. Op 24 jarige leeftijd ging hij naar Nederland en ging een jaar bij zijn zus in Almelo wonen, waarna zijn vrouw en kinderen ook naar Nederland kwamen. Ze hadden samen een mooie tijd in hun nieuwe vaderland, maar helaas moest hij in 1995 al afscheid nemen van zijn lieve Francoise. Zij werd slechts 47 jaar. Dit afscheid heeft hem en de kinderen veel verdriet gedaan. Joan werkte met veel genoegen o.a. bij Cirex en Boessenkool. Daar werd hij zeer gewaardeerd. Hij was altijd in voor een grapje. Na 8 jaar alleen heeft hij in 2004 Lies leren kennen. Ook zij heeft haar echtgenoot veel te vroeg moeten missen. In 2008 werd deze nieuwe liefde door hen bezegeld met een huwelijk. Joan was een echte levensgenieter. Hij genoot van het bereiden van maaltijden, van de vakanties in Frankrijk en Spanje samen met het gezin en later met Lies. De familie werd dan niet vergeten, zij logeerden bij zijn zwager Jose. Door hartproblemen moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis in Almelo en Enschede. Diverse complicaties werden hem uiteindelijk fataal. Op 13 september werd in de St.Jozefkerk afscheid van Joan genomen, waarna de uitvaartviering om 10.30 uur plaats vond. De begrafenis vond om 11.45 uur plaats op het R.K. Kerkhof te Almelo. Moge Joan rusten in vrede. Henricus Johannes Maria (Henk) Zwiers Geboren te Almelo op 13 juli 1930 Overleden te Almelo op 23 september 2012. Henk was een man van weinig woorden, maar met een warm hart. Zijn zachte karakter maakte hem een aimabel mens. Met humor en optimisme stond hij in het leven. In zijn huwelijk was hij een liefhebbende echtgenoot voor Ans. Voor zijn dochters Angela en Ellen was hij een geweldige vader. Henk heeft volop genoten van zijn leven en van zijn gezin, verdere familie en kennissen. Hij ruste in vrede.

Artikelen

De Zonnebloem is er voor U Zonnebloem vrijwilligers geven extra aandacht aan zieken, gehandicapten, hulpbehoevende en eenzame ouderen. Onder het motto “De Zonnebloem kleurt je wereld. Doe mee” laat de Zonnebloem zien dat het Zonnebloemwerk het voor iedereen mogelijk maakt om dichtbij en overal bij te dragen aan een zorgzame samenleving. Meedoen met de Zonnebloem kan natuurlijk door tijd te geven; als vrijwilliger dus. Maar ook als ondersteunend lid of donateur, iedereen is welkom. Wat doet de Zonnebloem allemaal en wat kan de Zonnebloem voor U betekenen? De Zonnebloem draagt bij aan de kwaliteit van leven van de doelgroep door: 1. Bezoekwerk: regelmatig bezoeken van • langdurige zieken, • llichamelijk gehandicapten • lhulpbehoevende ouderen • leenzame ouderen 2. Organiseren van gezellige bijeenkomsten 3. Wilt u een keer op vakantie met de Zonnebloem, wij helpen u met het invullen van de formulieren. In veel gevallen kunt u hiervoor ook nog een vergoeding aanvragen bij uw ziekenfonds etc. “Almelo doet mee” Wilt u deelnemen aan activiteiten en is het moeilijk om dit te betalen? Via “Almelo doet mee” kunt u vergoeding ontvangen voor het deelnemen aan onze activiteiten. Inschrijfformulieren zijn aanwezig bij de Zonnebloem of kunt aanvragen bij de Gemeente Almelo, tel. 835 680 of via de site www.almelodoetmee.nl Eenmalige uitkering voor chronisch zieken, gehandicapten en 65-plussers Deze eenmalige uitkering bedraagt 50 euro en is beschikbaar voor chronisch zieken, gehandicapten en 65-plussers met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm. Bij een toekenning ontvangt u het bedrag elk jaar in december automatisch op uw rekening. Wanneer u het nog niet eerder hebt aangevraagd , kunt u tot 1 maart van het jaar daarop de aanvraag indienen. Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt dat er een wmo-indicatie aanwezig moet zijn. Gem. Almelo, tel. 54 11 11 (www.almelo.nl) 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

21


A lgeme en

Artikelen Activiteiten afd. Schelfhorst: 22 okt. Herfsttintentocht (bus) met stamppotbuffet bij WZC Friso 30 okt. Regio Ontspanningsmiddag bij Preston Palace 28 nov. Bezoek Intratuin 16 dec. Kerstmiddag met kerstzang van de Oostvaarders 23 dec. Kerstdiner bij Restaurant Tibbe Kerstmiddag in de Schelf Op zondag 16 december vindt de jaarlijkse Kerstmiddag plaats in kerkzaal de Schelf. Een prachtig koor komt kerstliederen zingen, heeft een speciaal kerstrepertoire ingestudeerd voor de gasten van de Zonnebloem. Naast de eigen afdeling zijn ook gasten van andere afdelingen van de Zonnebloem en belangstellenden van harte welkom. Kosten € 5,00 p.p. Er is ook gelegenheid om een week later, op 23 december deel te nemen aan het kerstdiner bij Restaurant Tibbe; extra kosten € 30,00 (incl. 2 drankjes) Aanmelden bij tel. 0546 865 787 of 0622 796 190 Het vakantieprogramma voor 2013 – landelijk en voor onze Regio - is bekend en ook de gidsen en inschrijfformulieren voor de nationale vakanties (oa. bootreis)

kunnen aangevraagd worden. U kunt zich hiervoor aanmelden. Er staat ook informatie op de site van de Zonnebloem; www.zonnebloem.nl Ook via de site kan een vakantiegids aangevraagd worden. De Zonnebloem is er ook voor iedereen die door lichamelijke beperkingen dreigt te vereenzamen ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit. Heeft u ook behoefte aan bezoek en/of belangstelling deel te nemen aan één of meerdere activiteiten, dan bent u van harte welkom. U kunt natuurlijk ook iemand anders aanmelden. Neemt u gerust contact op met: Brigitte Boers, secretaresse en activiteiten afd. Sluitersveld, tel. 490 072 Bea Kamp, contactpersoon bezoekwerk afd. Sluitersveld, tel. 600 610 Hennie Busscher, voorzitter afd. Sluitersveld, tel. 871 901 Tiny Koning, contactpersoon bezoekwerk afd Schelfhorst, tel. 863 534 Siny Pots, voorzitter en activiteiten - afd. Schelfhorst, tel. 865 787 (of 0622 796 190) De Zonnebloem, afd. Schelfhorst en Sluitersveld

“Het was zo fijn om weer nat gras te ruiken” aldus André Kuipers na zijn geslaagde landing in Kazachstan Omgeven door de meest ingewikkelde apparatuur en technieken zweefde André Kuipers met nog twee astronauten 193 dagen in de onmetelijke ruimte. Enthousiast vertelde hij vanuit het ruimtevaartuig over zijn ervaringen. Acht keer per etmaal zag hij Nederland onder zich voorbij schieten. Zou hij weleens gedacht hebben “Was ik maar weer veilig thuis? Met de aardse geuren om me heen?”. Misschien wilde André weer met blote voeten in het gras lopen, niet alleen ruiken, maar intensief ervaren. Of op een warme zomerdag zwemmen in een recreatieplas, in de zee om zo het water langs zijn lichaam te voelen stromen. Daarnaar en naar nog veel meer aardse zaken zou menigeen van ons verlangd hebben. Die oerverlangens liggen in ons verscholen. Niet elk verlangen kan omgezet worden in werkelijkheid. Dat is niet mogelijk. Een vrouw, een man verlangt weer naar zijn of haar dierbare. Hij of zij weet dat dit een onmogelijk verlangen is. Doet dat pijn? De herinneringen aan de geliefde stillen dat verlangen. Althans 22

dat kan. Op die manier zijn herinneringen geen ‘doornen’, maar een daadwerkelijke troost. Anselm Grün, al meerdere malen aangehaald, heeft een boekje geschreven met als titel: “Orde van de dag, 365 teksten”. Zeg maar korte gedachten. Nadat ik de gebruikelijke ochtendrituelen als scheren, douchen, eten, krant lezen, heb verricht pak ik dat boekje. Min of meer toevallig staat bij 27 augustus: “Het verlangen is de weerkaatsing van God in de ziel”. Geen simpele tekst! De vergelijking met een spiegel ligt voor de hand. Misschien zoek ik in de verkeerde richting. In het spiegelbeeld zie je uiteraard vooral jezelf. Jouw gezicht kijkt je aan. Gemoedsstemmingen laten zich zien. Clowns oefenen met en vooral voor spiegels. Ze maken grimassen en proberen

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

het effect daarvan te doorgronden. Zouden kinderen en volwassenen op mij reageren en hoe? Dat vraagt hij zich af. Hij is nieuwsgierig en verlangt naar het optreden in de piste. Luid applaus is zijn deel. Het publiek herkent als in een spiegel zichzelf. Weerkaatsen zijn grollen en grappen niet wat we zelf zouden willen zijn? Paul van Vliet, Toon Hermans zijn daar meesters in, Toon geweest, Paul geeft nieuwe shows hoewel hij 76 jaar is. Verlangens zijn ongrijpbaar. Soms zijn ze wel te verwezenlijken. Kleine of grote vullen het leven. Honger naar wat je graag zou willen wordt gestild. Je ligt op je rug in het gras aan de waterkant te zonnen. De grote recreatieplas weerkaatst de wolken, die hoog majestueus voorbij drijven. Dat heeft toch iets van een andere wereld? Met de wolken drijven jouw gedachten mee. Fantasie krijgt volop de ruimte. Wie of wat drijft die enorme gevaarten voort. Wie is de bedenker van dit wolken-


Artikelen / P rojecten spel. Natuurwetten moeten nu wegblijven. Het heeft iets goddelijks. Het herinnert aan het scheppingsverhaal. Met onze zoontjes maakten we er een spel van. “Papa, ik zie een olifant, En jij? Ik zie een schip. En die grote is een boze man, want die is donker“.

Kinderen fantaseren er vrolijk op los. Zij staan het dichtst bij de wereld, die ze pas verlaten hebben. Terug naar André Kuipers. Dat verlangen van hem naar dat natte gras. Dat verraadt hem. Ondanks zijn grote technische gaven tóch blijk geven

Laat de tijd je nemen [stiltedag] Stilte bevordert aandacht en biedt je de mogelijkheid om intensief met meditatie bezig te zijn. Tijd nemen om in verbinding met jezelf, met de stilte, en met de mensen om je heen te zijn. Je verdiept en verfrist je mindfulnessbeoefening. Door vaker en langer te mediteren kom je diepere lagen van kalmte, inzicht en helderheid tegen. Zit- en loopmeditatie worden deze dag afwisselend beoefend. We gaan ook wandelen in de prachtige kloostertuin. De stiltedag is voor iedereen met enige ervaring op het gebied van meditatie. Datum: 24 november, 10.00 - 16.00 De kosten zijn: € 75,- inclusief lunch

van wat hij eigenlijk is: Adam, mens van aarde. Een gelukkig mens vol van verlangen en dankbaarheid. Leer van kinderen, van je spiegelbeeld, dat er meer is tussen hemel en aarde, dan we vermoeden. A. Jansen

Levensmoed en levensvreugde ‘Ic wille dat ghi leuet omme te wassene in uwe volcomenheit’ ik wil dat je leeft om te groeien naar je volmaaktheid In de cursus ‘Levensmoed en Levensvreugde’ gebruiken we teksten van de middeleeuwse dichteres en mystica Hadewijch als middel voor persoonlijke ontwikkeling. Het belangrijkste in het leven is het vermogen om lief te hebben: Die minne is al, schreef Hadewijch. En ze ontwikkelde een systeem om dichter bij minne te komen. Dat vond zijn vorm in brieven, gedichten en beschrijvingen van visioenen. Startdatum: 2 en 3 nov, van 16.00 - 16.00 uur | incl. overnachting, maaltijden en koffie/thee Vervolgdata: 9 nov, 13.00 - 17.00 uur incl. koffie/thee 16 nov, 13.00 - 17.00 uur incl. koffie/thee 1 dec, 9.00 - 17.00 uur incl. lunch en koffie/thee. Begeleiding: Annette van Dijk en Mimi Jorna. De kosten zijn: € 370,- A- tarief. € 495,- B- tarief. € 650,- C- tarief.

Boodschappenmand De stichting ondersteunt mensen, die het tijdelijk moeilijk hebben. Vertegenwoordigers van kerken, organisaties en stichtingen kunnen contact met de stichting Boodschappenmand opnemen om het boodschappenpakket aan te vragen voor een gezin of een alleenstaande, als u weet dat men in behoeftige omstandigheden verkeert. Het boodschappenproject van de Almelose kerken wordt door diverse instanties zeer gewaardeerd. Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp, kraamzorg, Stuva, MEE Twente enz. doen hier vaak een beroep op en de pastor die een hulpaanvraag krijgt, kan vanuit dit project ook deze hulp bieden. Namens hen die de hulp krijgen en kregen heel hartelijk dank.

Zowel in de Georgius, Jozef en Paulus staat de boodschappenmand eens per maand in de hal van de kerk. U kunt dan weer één (of meerdere) product(en) die tot de wekelijkse boodschappen behoort (behoren) meegeven voor uw minderbedeelde medemens. St.-Paulus: 1e weekend van de maand St.-Georgius: 1e weekend van de maand. St.-Jozef: elk weekend en iedere werkdag tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat. Geld storten kan ook en wel op nr. 93.65.83.851 van de S.N.S. bank of op nr. 10.21.59.254 van de Rabobank t.n.v. het boodschappenproject. Ook kunt u een enveloppe bij de pastorie of het parochiesecretariaat afgeven. 27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

23


A lgeme en

Artikelen

Allerheiligen, Allerzielen vele slaaploze nachten vergleden zo, als fluisterde de schemering ongevraagd eeuwige liefde

uithouden, uit en geen ander geluid dringt in het graf nog door.

adem warmt niet; hij glijdt geluidloos en verslindt

vele slaaploze nachten vergleden zo, als fluisterde de schemering ongevraagd eeuwige liefde adem warmt niet; hij glijdt geluidloos en verslindt uithouden, uit en geen ander geluid dringt in het graf nog door.

PEDICURE EN NAGELSTYLISTE AMY

www.aitl.nl

Te Werve 23, 7608 LD Almelo, Tel. 0546-473310

24

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

De Wheer 11 • 7603 DE Almelo • 0546-824400 • 06-24814403 • info@aitl.nl


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Bedrijvenpark Twente 47, 7602 KC Almelo Nederland Tel.: 0546 - 433781, Fax: 0546 - 433294, Mobiel: 06 -29140423 E-mail: jansenpoedercoating@gmail.com, w w w.jansenpoedercoating.nl

Jo Leloux TWEEWIELERS De zaak waar u zich nog klant voelt Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl

27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

25


A lgeme en

Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

3HUIHFWLHPHWJHYRHO

Slot 12, 7608 ND Almelo

Tegenover scholengemeenschap Canisius Telefoon: 0546 - 822910 Telefax: 0546 - 850275 Internet: www.dijkhuistapijt.nl E-mail: info@dijkhuistapijt.nl

ZZZHULNNRUWHQO LQIR#HULNNRUWHQO 

HOSPITAALWEG 2B

0546 - 821155

PRIMERA KNOOP APOLLOLAAN 9 a 7604 EH ALMELO Tel.: 0546-812945

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen, tabak en tijdschriften 26

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

7607 TW ALMELO INFO@ENGBERINK.NL


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

www.brummerjuwelier.nl

Adriaen brouwerstraat 8 l 7606 AM Almelo l T: 0546-714040 l F: 0546-714050 I: www.fysiovaniersel.nl l E: praktijk@fysiovaniersel.nl

Vosman Wijnen

Doelenstraat 32 - 7607 AJ Almelo Tel: 0546 - 60 16 66 - info@vosmanwijnen.nl

SNIJDERS SCHOENEN Ootmarsumsestraat 160 7603 AM Almelo Tel. 0546 - 86 32 Oranjestraat 11, Almelo - Tel. 0546-829494

86

27 okt o b er t /m 14 de c emb er 2012

27


A lgeme en

Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Schoonheidssalon GEA Lid Anbos

Salon voor totale huidverzorging en pedicure. Behandeling op afspraak, ook ’s avonds Hackfort 39, 7608 MK Almelo, 0546-490564 Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen, Permanente make up, Bruidsmake up, Wrap, Voetreflexzone, Facesetting, Bruiningsspray, Inspuitingen, Ultratone, Hotstonemassage, Microdermabrasie.

De salon voor dames en heren, jong en oud, ook speciale herenavond!

Volledige verzorging van de boekhouding • Opstellen van de jaarrekening Aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting Het Hooghuis 9, 7608 LN Almelo Telefoon: 0546 – 473 474, www.robdijkers.nl, info@robdijkers.nl Brillen Oogmeting Contactlenzen Optometrie ALMELO, Grotestraat 34 Tel.: 0546-45 47 49 info@hemmeroptiek.nl Hemmer Optiek en Optometrie maandags gesloten

DE BETROUWBARE OPTIEKSPECIALIST VOOR UW TOTALE OOGVERZORGING 28

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Noorderlicht 6  
Noorderlicht 6  

Noorderlicht 4 St Jorisparocie almelo

Advertisement