Page 1

Ung Demokrati

Österbottniska Posten Josip leder demokratiprojektet  Sid 3.

Sångfågel

Årgång 13 - april 2009 nr 4

ÖP:s loppisfynd lo

Caroline gillar både rock och visor  Sid 7.

Vaudeville

Tina trollbunden av showande ungdomar Sid 19.

Innehåll: 3. 5. 7. 9. 12-13. 15. 18-19. 21.

Nya ansikten på SÖU, samt Ung demokrati Pidrofinalen, 15 minutes of fame på Ritz Caroline Lillmåns Vår på öp.fi Tema - Loppis Tema - Loppis fortsätter Jeppo, Malax & Småbönders revyer samt Vaude Fagerö om sommarprogrammet, SÖU på stormässan, LUF:en och Svanen.

Sidorna 12, 13 & 15. Beställ eller hämta Kastellis nya Hus- och Fritidshusbok! VASA KASTELLI Storalånggatan 60

Hus: Mikael Boberg tel. 046 850 3590 Fritidshus: Raimo Korkeamäki tel. 0400 520 271 www.kastelli.fi


2

Nr 4-09

ÖP

redaktor.webbop.fi

Info: ÖP nr 5

Uttrycket loppmarknad lär ha fötts i och med att lumpsamlare började sälja begagnade saker vid Paris gamla befästningar i Saint-Ouen. Försäljningen började kallas le marché aux puces, alltså loppmarknaden, och det är möjligt att uttrycket hänvisar till att det fanns en del loppor bland försäljarna och varorna.

Medlemsföreningar puffar gratis! Puffar sänds till adressen: op@sou.fi eller till ÖP Handelsesplanaden 10D 65100 VASA

Deadline 15.05 Utdeln. v. 22 (25-31.05) Utgivningsdagar och deadlines finns även på www.sou.fi/sou/op

Det här var dock för länge sedan. Loppmarknader, eller loptorg, eller loppis finns ju idag också i vårt land, och det finns många av dem. Loppis hittar man i alla städer och i många byar och ibland hemma på gården hos herr eller fru Någon. Det finns stora loppis inhysta i lagerhallar och mindre varianter av olika slag, och

loppisar drivs till förmån för välgörenhet eller som vilket företag som helst, eller både och. Linda, som finns med på sidan 15 i detta nummer av ÖP, bestämde sig för att prova på loppis när hennes leksaksaffär började gå dåligt. Tanken bakom hennes loppis är att hon ska tjäna en slant, att andra ska tjäna en slant och att ytterligare en slant ska gå till välgörande ändamål. Det är ett föredömligt initativ! Det fina med loppis är ju att man säljer och köper använda varor som den ena parten inte behöver, men den andra kan ha nytta av. Loppis är ekologiskt i och med att varorna återanvänds och dessutom är

prisnivån oftast låg. Loppisar gör alltså nytta. Men denna nytta kombineras också med nöje. För hur kul är det inte att botanisera bland hyllor fyllda med varierande varor och konstiga kläder? Man kan hitta lite vad som helst på ett loppis, och många går på loppis utan att egentligen söka någonting, men hittar ändå ofta något intressant. Plånboken slipper skria av smärta, samvetet likaså och själva upplevelsen är rolig. Få saker som involverar uppköp kan väl leva upp till det! Mera loppis på sidorna 12 och 13. Jona Nyström

SÖU Minimodellskola för flickor och deras mammor på högstadiet i Petalax lördagen 9.5 kl. 11.00 Passa på och fräscha upp er inför morsdagen.Young Power arrangerar en skönhetsbrunch med smink och minimodellskola för flickor och deras mammor. Dagen före morsdag, alltså lördagen den nionde maj. Jeanette förevisar Mary Kay© make-up produkter och lär ut sminkningstekniker. Lär er att lägga en make-up i vårens och sommarens färger. Jeanette hjälper er också att hitta rätta hud- och rengöringsprodukter. Möjlighet att köpa Mary Kay© produkter ges. Helinä Niemi lär ut vett och etikett, ger tips på hur man får bättre självförtroende samt leder en minimodellskola där man får lära sig gå på catwalken framför videocam. Den som har frågor om modellbranschen har möjlighet att ställa dessa till en expert inom området. Helena Höglund-Rusk serverar en välkomstdrink och en lätt brunch bestående av sallader och batong. Skönhetsdagen är gratis för Young Power medlemmar, övriga betalar endast 5 euro/ deltagare. Anmäl er senast tisdag 5.5 antingen genom att sätta en lapp i YP-postlåden, skicka mail till youngpower@sou.fi, eller ringa Helena på tel. 06 320 5011, 050 591 0049 Obs! Begränsat antal deltagare; max 40 st! Här kan du läsa mer om Jeanette och Mary Kay© www.jeanette.ljungars.marykay.fi

Österbottniska Posten Utgivare: Ab Sidwill Oy, Handelsesplanaden 10D 65100 VASA tel 06 320 5000 gsm 050 432 3948 e-post op@sou.fi www.sou.fi/SOU/OP Ansvarig utgivare: Mats Brandt Redaktör: Jona Nyström Ombrytning: Peter Snickars Medarbetare: Tina Storsjö, Ann-Sofie Finne, Michaela Finne, Katrin Asplund, Lilian Hellström, Andreas Holm, Linda Åkerman och Katarina Sundman. Omslagsbilden: Loppisfynd, foto: Jenny Lindholm..

Annonser: Jonny Åstrand, Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06 347 0608, GSM 0500 924 528, e-post: cjcenter@malax.fi

Föreningarna 4 ringen

Annonspriser: Första sidan: sv/v 1,85 euro /spmm I text: sv/v 1,35 euro /spmm Sista sidan: sv/v 1,43 euro /spmm

Morsdagslunch i Kimo Uf

Tidningens största ansvar för fel som har uppstått i samband med publicering av annons är annonsens pris. Tidningen ansvarar inte för fel och brister som beror på undermåligt annonsmaterial. Tidningen ansvarar inte heller för postala förseningar.

5 ringen

Upplaga: 44 000 ex Tryckeri: I-Print,Vasa

Helt enligt traditionen blir det MORSDAGSLUNCH på Uf-lokalen söndagen den 10.5 kl. 11.00-14.00. Mat från stående bord, kaffe och efterrätt. Pris vuxna 13 euro, 7-12 år 6 euro, 0-6 år gratis. Alla välkomna!!! Arr. Kimo Uf.

Femte Ungdomsringens jubileumsår återupplivar bilorienteringen!

Lördag 9.5 ordnar femte ringen en bilorientering som körs inom ringens verksamhetsområde (Korsholm och Vasa). Man tävlar i lag som ska bestå av en bil, en chaufför och tre eller fyra andra lagmedlemmar.

Deltagaravgift endast 5 euro/lag, anmälningar till femte@sou.fi eller 050 433 3262 senast 3.5. Regler och mer info finns på www.femteringen.fi!

8 ringen

Dagsmark uf och Korsbäck uf i samarbete Trampkamp mellan Dagsmark och Korsbäck Den traditionella cykeltävlingen Trampkampen mellan Dagsmark uf och Korsbäck uf går av stapeln torsdagen den 21.4 mellan kl 13.30 och 15.00. Bybor från båda byarna utmanas att cykla till Flaggbergets grillkåta för att bidra till den egna byns deltagarantal. Vid grillkåtan kan man släcka törsten och grilla korv. Alla välkomna! Arr: Dagsmark & Korsbäck Uf.


Nr 4-09

3

Nya ansikten på SÖU Grafik och kultur Harriet Snellman är hemma från Pedersöre, bor i Vasa och är 29 år gammal. Harriet är utbildad bildkonstnär och datagrafiker och har jobbat på Sveng.com i Vasa och 3D Studio Blomberg i Korsnäs. Dessutom är Harriet en ny förmåga på SÖU. Hon ska jobba som informatör och engagera sig i kultur och teater. Allt möjligt som handlar om grafik kommer att höra till Harriets arbetsuppgifter. Bildkonstnär blev hon genom SYH (idag Novia) i Nykarleby, efter vilket hon studerat datorspelsgrafik på Luleå Tekniska Universitets enhet i Skellefteå. Utbildningen i datorspelsgrafik omfattade bland annat programmering och grafik, och Harriet berättar att hon faktiskt spelat mindre dataspel efter

att hon gått utbildningen, men att hon håller koll på spelvärlden och ser på spelen på ett annat sätt. – När jag såg tjänsten så tänkte jag att det här kan jag inte låta gå förbi, berättar Harriet. Tjänsten kommer att ge henne möjligheten att jobba med varierande saker inom ett område som hon trivs att jobba i.

– Det ska bli intressant och jag hoppas att många olika projekt kommer upp och att jag lär känna mycket nya människor. Text & bild: Jona Nyström

Harriet Snellman, SÖU:s nya informatör.

Jenny sköter peruken och dansen Gyllene Peruken och dansprojektet Swing It, ett nygammalt och ett nytt projekt får en helt ny projektledare i och med att SÖU anställer Jenny Holm som ansvarig för projekten. Jenny är en 26-årig Vasabo med rötterna på Bergö. Hon är utbildad dramainstruktör och tycker att det ska bli spännande att jobba med projekten. Jenny har jobbat med teaterljus och -ljud på Wasa Teater och Åbo Svenska Teater. Hon har också hållit dramaundervisning i lågstadie-, högstadie- och gymnasieskolor. Dansen har hängt med genom utbildningen och Jenny dansar Lindy Hop på Kulturskafferiet

Ritz i Vasa. Arbetet med de två projekten tänker Jenny växa in i. – Jag får börja från början och se vart det leder. Jag hoppas att jag ska kunna tillfredsställa amatörteaterskådespelarnas behov.

Själv har Jenny inte varit med i någon amatörteater, men revyer har hon varit på och hon hoppas kunna erbjuda projektdeltagarna just vad de vill ha! Text & bild: Jona Nyström

Jenny Holm, projektkoordinator för Gyllene Peruken och Swing It.

Ung Demokrati Ett nytt SÖU projekt startade från och med första april i år. Projektet leds av Jonas ”Josip” Rönnqvist. Josip berättar att idén till projektet föddes redan 2005 då det kom en proposition från regeringen till riksdagen där det står att man ska höra barn och unga i ärenden som rör dem samt att de ska ges möjlighet att delta i behandlingen av de frågor som rör ungdomsarbete och ungdomspolitik både på regional- och lokalnivå. – Det låter fint, men faktum är att kommunerna sköter det här på ett varierande sätt. Det finns inte utrymme i kommunallagstiftningen att höra unga, säger Josip. Han berättar att ett par kommuner i Österbotten har bildat ungdomsråd, vilket har fungerat bra på vissa ställen och dåligt på andra ställen. – Oftast får ungdomsråden syssla med andra uppgifter än det de var tänkta för. Fast man har ett ungdomsråd i en kommun så används inte alltid dessa råd heller, och då de får vara med gäller det oftast ärenden inom fritids- och kultursektorn. Det är ju inte bara där man fattar frågor som rör barn och unga. Faktum är ju att beslut angående exempelvis skolor och vägar i allra högsta grad rör ungdomarna. Ett problem med ungdomsråden är att de råd som inte är skapade av kommunen hamnar i ett sådant läge att de inte kan räknas som en juridiskperson. För att få vara ordförande och sekreterare i en förening måste man enligt lagen vara över 18 år, förklarar Josip. Begreppet ungdom är också enligt Josip ganska brett och lite vagt. Enligt lagen är man ungdom om man är mellan 13-29 år. Men en

29-åring är nog i en helt annan situation än en 13 åring. – Projektet som sträcker sig över tre år är ett omfattande projekt. Vi kommer att samarbeta med Österbottens förbund och tanken är att de via vårt projekt ska försöka få in de ungas åsikter i ärenden som rör unga i Österbotten, säger Josip. Han berättar att han inom projektet nu kommer att skapa ett handledningsmaterial för ungdomsråden, och kartlägga de befintliga ungdomsråden i landskapet. Projektet ska också försöka stärka ungdomsrådens roll i den kommunala beslutsprocessen. Vidare ska projektet skapa ett gemensamt forum för de svensk-österbottniska råden samt andra forum med motsvarande funktion. Man ska även initiera minst tre nya aktionsgrupper i landskapet. Dessa kan användas för hörande samt utreda olika former av hörande och påverkan både på lokal nivå och regional nivå. – Alla som varit unga vet hur det känns att inte kunna påverka sin näromgivning. Om man är missnöjd med något och inte kan påverka till förändring blir man frustrerad,

Josip jobbar med demokrati.

man känner sig maktlös. Med detta projekt vill jag få ungdomarna att bli mer delaktiga i beslutsprocessen. Kanske kan vi i och med detta projekt förhindra utanförskap och påverka ungdomarna att lämna kvar på hemorten istället för att flytta bort. Detta projekt handlar inte bara om att man ska kunna påverka kommunerna utan även föreningar och organisationer berättar Josip. Enligt honom behöver man inte få till stånd

några stora och revolutionerande saker med detta projekt. Huvudsaken är att få till stånd en dialog mellan de unga och övriga i samhället. Josip ser fram emot att arbeta med nya uppgifter nu ett tag. – Vi har finansiering ett år framåt, under den tiden är det en annan person som sköter kultur- och teaterverksamheten på SÖU. Text & bild:Tina Storsjö


4

Nr 4-09

Tel 06-344 0505

En lärorik sommar med Öppna yrkeshögskolans sommarkurser Sommarkursperioden 18.5-11.6 2009 erbjuder vi bl.a. följande kurser: ƒ Delikata efterrätter

ƒ Lös vinets mysterier

ƒ Digital fotografering

- imponera i trevligt sällskap

ƒ Flash-animationer och multimedia

ƒ Matkailualan turvallisuuspassi ƒ Fyra gånger mat och vin ƒ Photoshop ƒ Första hjälp ƒ Premiere ƒ Hydrobic ƒ Serveringspasset (endast ƒ Hygienpasset (endast tent) tent)

ƒ Hälsomotion ƒ Illustrator

BOKA BORD TILL 1 MAJ OCH MORSDAG

ƒ Sushi ƒ Webbpublicering i praktiken

ƒ InDesign För mera information, gå in på www.arcada.fi/sommarkurser eller ring 0207 699 501

Arcada Jan-Magnus Janssons plats 1 Helsingfors

www.arcada.fi/sommarkurser

Café Salteriet vid Svedjehamn i Björköby Öppet: 1 juni - 31 aug. Telefon 06-352 4016, 050-5272365

LOPPIS HALLEN

I kraft till 31.5.2009 1/kup. I kraft till 31.5.2009 2/kup. I kraft till 31.5.2009 2/kup. I kraft till 31.5.2009 4/kup.

POPULÄRA 2000m2 HALL NYA OCH GAMLA SAKERS FYNDVARUHUS Öppet: må-fre 10-20, lö 10-16 sö 12-18 Järnvägsgatan 24, Jakobstad. Info och förfrågningar: 06-723 1009 Även blommor, blomkrukor m.m. FÖRMÅNLIGT

Vi köper upp dödsbon och lösören kontant!

Exotisk växthusrestaurang i Närpes Valborgsbuffé 1:a maj-buffé från kl 18:00 kl 12:00-16:00 Boka bord Boka bord 3 rätters morsdagslunch 10:e maj Dukn. 12:00, 14:30 & 17:00. Boka bord Kristi himmelsfärd 21:a maj Buffé 13:00-16:00. Boka bord Pingst 31:a maj Buffé 13:00-17:00. Boka bord

Bäcklidvägen 476 64200 Närpes

Tel. 040 510 8124 www.lindskok.com


Nr 4-09

5

Pidroslutspel 2009 SÖU:s pidroslutspel för sexmannalag avgjordes på Vasa Bridgeklubb. Slutspelet blev en rysare utan dess like och avgjordes inte förrän vid det absolut sista spelet. SÖU:s pidroturnering har i år engagerat över 400 spelare. 12 lag gick vidare till slutspel, varav ett lag lämnade walk-over. Slutspelet avgjordes mellan 65 laddade herrar och en lika laddad dam. Spelet blev oerhört jämnt och avgjordes vid det sista bordet i den sista matchen, där Markby spelade mot Västervik. Förstaplatsen stod då mellan Markby och Nufs (Nykarleby UF). Efter ett utdraget spel vann slutligen Markby match-

en mot Västervik och tog således hem hela spelet med sammanlagt 18 poäng. Jonas Rönnqvist från SÖU berättar att programmet för slutspelet har utvecklats något i år. Tidigare år har man spelat indelade i zoner där man mött alla lag i sin zon. Hälften av lagen från varje zon har sedan gått vidare till finalspel. I år har man ändrat spelprogrammet så att alla lag möter varan-

Jerry Lindqvist och Mats Granfors. Pidrospel pågår, Josip bevakar.

dra. Tidigare år har man delat ut poäng per match, men nu delas poängen ut per bord och man har således möjlighet att få upp till tre poäng per match. På detta sätt spelas totalt sett färre matcher, men man får en bättre helhetsbild genom att alla lag möter varandra. Det nya spelsystemet fick ett gott mottagande av spelarna och kommer att användas även nästa år. SÖU har inför detta spel haft ett gott samarbete med föreningen Vasa Bridgeklubb, vars lokal är ändamålsenlig för kortspel. Text & bild: Ann-Sofie Finne Pidron, ett spel med ruter!

15 minutes of fame artister uppträder på Kulturskafferiet at Ritz Fredagen den åttonde maj arrangerar SÖU:s projekt 15 minutes of fame en spelning av det lite ovanligare slaget. Alla som gillar musik som har toner av både folkmusik och metal och dras till det lite mystiska ska då söka sig till Kulturskafferiet at Ritz. Underjord heter bandet som uppträder men även Huhaabuddys och Sandra, också de från 15 minutes of fame, kommer att uppträda. Klockan 20.00 öppnas dörrarna. Underjord bildades 2008 av Thomas Finholm och Joakim Finholm. Inspirationen kommer från många olika håll: Mytologi, fysiska element, elektroniska ljudbilder, världsmusik med mera. Musiken kan beskrivas som tung, dynamisk och experimentell och är besläktad med såväl metal som folkmusik.

Underjord Thomas Finholm: Sång Joakim Finholm: Keyboards, samplingar Niklas Norrgrann: Gitarrer Jonas Frilund: Bas Markus Rosenberg: Trummor Andreas Backa: Mandolin www.myspace.com/underjordband När bandet började planera live-framträdanden sökte man erfarna musiker. Underjord har sitt premiärframträdande vid Ritz 8.5, och showens tema är de fysiska elementen: Jord, Vind, Vatten och Eld.

Slutresultat: 1 Markby 2 Nufs 3 Kållby 1 4 Kållby 2 5 Forsby 1 6 Närpes 7 Petalax 8 Kvevlax 2 9 Västervik 10 Nämpnäs 2 11 Petsmo 12 Nedervetil


6

Nr 4-09

Snabbt, modernt, mångsidigt. Full Service Tryckeri.

• Tidningar • Tabloid • Broadsheet • Broschyrer • Personerade direktmarketingbrev och kampanjer • Butik- och mässematerial • Årsberättelser • Prislistor • Kataloger • Affischer • Visitkort In • Brev och blanketter • Omträdesbiljetter • Stiftning, prägling, vikning • Lackering

Ring (06) 418 6750

Välkommen till Köpmanholmen, skärgårdens pärla i Larsmo

Välkommen på förhandsvisning Välkommen att planera Ert drömboende! av vårt mässhus Välj bland våra många modellhus eller ta med söndagen kl. 12-15. egna skisser.den Boka16.3 planeringsträff nu!

Härlig miljö, vänlig service och god mat!

Information och bokningar: Larsmo kommun (06) 7857 111 eller 044 7217 329 Under säsongen :(06) 728 2509 e-post: larsmo.kommun@larsmo.fi www.larsmo.fi

www.iprint.fi

Restaurangen kan enkelt indelas i mindre kabinett och lämpar sig väl för utflykter, möten och mindre konferenser. På området finns även landhöjningsutställningen TerraMare

adress: Bäverstigen 5, Sunnanvik Planiatalo Loiste och Kaste, en stilig och energieffektiv lösning.

Munsala tfn 0400-362 884 soren.straka@multi.fi

Vill du ha annorlunda underhållning till din fest?

www.planiatalo.fi

Ab Ingenjörsbyrå - Insinööritoimisto Oy Mathias Smeds tel. 050 557 5252, Storalånggatan 83, Vasa

http://projekt.sou.fi/15_minutes_of_fame

UTHYRES! Nytt, fräscht mötesutrymme för upp till 15 personer. Även kaffe ordnas!

Adress: Handelsespl. 10D, Vasa. Boka via SÖU, på tfn. 06 320 5000


Nr 4-09

7

Energi och eget uttryck borgar för bra show! Efter segern i Voice har Caroline Lillmåns dagar upptagits av skola och av att planera sommarens framträdanden. Spelningar bokas in, band samlas ihop och telefonen ringer. Men vem är Caroline Lillmåns? Till att börja med kan vi konstatera att Caroline är en snart 24-årig Forsbybo med vacker sångröst. Caroline är också utbildad restaurangkock och är för tillfället inne på första året av sina sångpedagogstudier på Novia i Jakobstad. Sjungit har Caroline gjort ända sedan hon gick i lågstadiet. – Jag började sjunga när jag fick en stereo med karaokefunktion. Jag kunde sjunga i flera timmar varenda dag och tyckte om Carola och Celine Dion, berättar Caroline. Hon förklarar att Carola och Celine Dion tidigare hörde till hennes förebilder. Deras karisma och stora röster imponerade. I 15-års åldern började Caroline ta sånglektioner genom Medborgarinstitutet och hon har också gått ett år på Jakobstadsnejdens musikinstitut. Uppträtt har hon gjort sedan några år tillbaka. Inhopp i olika band och deltagande i olika projekt har gett henne plats på scen, och hon har hunnit prova en mängd olika stilar. – Det har varit väldigt blandat. Jag har sjungit mycket covers, poprock och schlager, och genom skolan får man prova på många stilar, säger Caroline och nämner jazz, latin och klassiskt. Hon tycker att det är jättebra att Caroline på scen under Voice-finalen. Foto: Jona Nyström

I korthet: Heavy eller klassiskt? – Heavy! Stor scen eller liten klubb? – Hmm, det var svårt. Kanske nog stor scen eftersom jag aldrig varit på en riktigt stor scen. Eurovision eller Idols? – Eurovision, det är nog lite av en dröm för mig att nån gång vara med i Eurovisionen. Forby eller Jakobstad? – Forsby, jag trivs i lugnet där. Men jag har också bott i stan. Apropå Carola, fläkt i håret eller inte? – Haha, ingen fläkt. Rök istället.

prova på olika stilar och konstaterar att man nog aldrig ska säga att nej det där sjunger jag inte. – Det handlar om okunskap. Man tror att man inte har rösten, men sen när man lär sig går det bra.

Rock och pop har i allt större utsträckning blivit Carolines genre. Hon gillar energin och att hon verkligen får ta ut allt av att stå på scen. – Men det kan också vara roligt att ta det lite lugnare och sjunga jazz och visor.

Där Carola och Celine Dion inspirerade Caroline förr har mer färgstarka sångerskor tagit över idag. – Jag gillar Pink. Hon är cool och har häftig röst. Jag tycker om sångerskor som har något eget och som har energi, karisma och speciell röst, förklarar Caroline och nämner också Maja i The Sounds. Att man vågar bjuda på sig själv är också viktigt enligt Caroline. Hon nämner också stora soulartister som Aretha Franklin, Marvin Gaye och Stevie Wonder som inspirationskällor. Den sistnämnda har hon sett på scen i Globen.

När hon inte sjunger umgås Caroline med kompisar och familj. Hon trivs ute på landet där hon kan ta det lugnt, och så tycker hon om att laga mat. Trots framgångar i Kuorosota, där hon var med i heavysångaren Timo Kotipeltos kör som vann tävlingen, och Voice är alltså sångfågeln från Forsby ändå en jordnära tjej som gillar lugnet ute på landet.

Caroline vill erbjuda publiken en bra show och strävar efter att alla ska ha roligt. – Det viktigaste för mig är att förmedla och ge publiken något de vill ha. Man kan inte alltid köra samma grej och men vet aldrig hur stämningen är på ett ställe. Ibland vill folk ha något lugnare och ibland inte.

Caroline om Voice: – Jag såg en lapp om Voice på Musikhuset i Jakobstad. Jag kollade lite och tänkte att jag kanske är för gammal för att vara med. Men jag hade två låtar inspelade på en demo som jag skickade in och det gick vägen. Genom Voice lärde jag känna nya människor

Framledes kommer Caroline att stå på många scener runtom i Österbotten. Ta chansen och låt henne bjuda dig på en högklassig musikupplevelse!

och fick spela med nytt folk. Alla som var med i finalen var jätteduktiga och medan tävlingen pågick så trodde man verkligen att vem som helst kunde vinna. Caroline om Kuorosota: – Jag fick veta av Heidi Storbacka på Musikhuset att man kunde åka på audition för Kuorosota. Det är inte lika nervöst att sjunga i kör för hela kören håller ihop. Vi hade ett jättebra gäng med fin gemenskap och alla var uppmuntrande. Fast vissa pratade svenska och andra finska gick det bra och vi försökte prata på varandras språk. Att jobba med Timo Kotipelto var roligt, han är snäll och jordnära. Text: Jona Nyström Bilder nedan: Jenny Lindholm


8

Nr 4-09

RASEBORGS SOMMARTEATER 2009

  BARNASKRIK OCH JÄKELSKAP

En musikalisk fabel. Fritt efter Animal Farm av George Orwell. Regi: Sven Sid.

Ett folklustspel av Krister Classon Regi: Ove Andersson

Föreställningar 25.6.-1.8. Bilj. á 20/10 euro Grupper: tel. 019-2415035 Bokning fr. 1.6. 0600-12550 Arr: VNUR  

Premiär Fredagen den 26 juni kl 19:00 Föreställningar till den 11 juni. För närmare info se på www.ungdom.ax

 

O RAVAI S TE AT E R

Skicka artikeltipsen till jona@sou.fi

En pjäs om makt, sorg och kärlek av Ann-Luise Bertell

Nypremiär onsdag 8.7. kl 19.00 Fredag 10.7. kl. 19.00 Söndag 12.7. kl. 14.00 Onsdag 15.7. kl. 19.00 Torsdag 16.7. kl. 19.00 Fredag 17.7. kl. 19.00 Söndag 19.7. kl. 19.00 på Kyroboas Kvarn i Kimo, Oravais.

Med förbehåll för ändringar. Biljettbokning på internet: www.oravaisteater.fi Biljettbokning från 1.6.2009 kl 12–17, tel. 041-448 2639.

Erik Kiviniemi i huvudrollen som brukspatronen Johannes Smeds

Arrangör: Oravais hembygdsförening / Teatersektionen

Min Yttersta Vilja

Nykarleby 1.5 19.5 11.6 12-13.6 1.7 31.7-1.8 16-20.8 21-22.8

Biljetterna går bra åt för Astrid Lindgrens

Madicken

på Finns sommarteater i Esbo 4–28.6.2009 Regi: Christian Lindroos Sånginstud. Johanna Fernholm Scenografi: Janne Siltavuori Koreografi: Pia Erkko Dräkter: Sussy Räihä Onsdag 3.6 kl. 19 Genrep med publik Torsdag 4.6 kl. 19 PREMIÄR lör 6.6 kl. 16 ons 10.6 kl. 19 tis 16.6 kl. 19 ons 24.6 kl. 19 sön 7.6 kl. 16 lör 13.6 kl. 16 ons 17.6 kl. 19 tor 25.6 kl. 19 mån 8.6 kl. 19 sön 14.6 kl. 16 mån 22.6 kl. 19 lör 27.6 kl. 16 tis 9.6 kl. 19 mån 15.6 kl. 19 tis 23.6 kl. 19 sön 28.6 kl. 16 Biljetter: Barn 6 , (4-12 år) och för yngre med egen sittplats, vuxna 12  (13 år-) Grupper om minst 10 vuxna, 10 /pers. Kontant betalning på spelplatsen. Tfn (09) 8678 8450, vardagar kl. 9–16

2009

Första maj vid Nykarleby Jernväg, Kovjoki Lådbilsrally Korsholms Musikfestspel American car meeting Fiskets dag i Vexala Monäs Rodden Kulturveckan Juthbackamarknaden

Se även www.nykarleby.fi

Annonsera i ÖP! Ring: 050 092 4528

sommaren


Nr 4-09

9

Vår på www.öp.fi Den senaste månaden har det handlat mycket om olika hobbyn på Öp.fi.Vi har bland annat berättat om glidflygning, smyckestillverkning och kurser i engelska för barn. Påsken firades stort med hjälp av föreningarna. Många föreningar delade med sig av sina påskbrasor med fina bilder och texter. Petalax Uf berättade om Körslaget de hade på långfredag. Jag hoppas att andra föreningar också ska nappa på idén att själva knäppa en bild och skriva en text om sitt evenemang. Ett par revyer har vi sett och skrivit om. Dem kan ni läsa om längre fram i tidningen.Varje fredag tipsar vår redaktör Michaela Rosenback om modetrender. Detta och mycket annat kan ni läsa om på www. öp.fi Ha en skön vår! Tina

Karting - Bensin, gummi och höga hastigheter Supersöta spetsar! Vit spets är en trend som syns allt mer ju närmare sommaren vi kommer. Satsa gärna på en spetsbeklädd tunika eller klänning och du kommer att vara sockersöt på alla vårens fester! Läs mera på: www.öp.fi under kategorin Allmänt

Efter att ha fördjupat mig i glidflygning insåg jag hur många andra ovanliga hobbyer som omger oss. En av de hobbyerna som är både ovanlig och intressant är karting. Om fotboll eller ishockey inte faller en i smaken, och man råkar vara höjdrädd, så är karting den ultimata lösningen.Vem skulle inte tycka om att susa fram i 100 km/h 10 cm ovanför marken? Läs mera på: www.öp.fi under kategorin Allmänt

b l o g g . ö p. f i

”huhh, nästan ett glatt inlägg.. Nä ä, det är ingen bra dag idag heller.. Men kanske jag kommer ett steg framåt senare idag...” ”Oh vilken bra söndag det har va rit. Dagen har känts sådär bra lång och effektiv. Det lönar sig att stiga upp tidigt om man vill få mycket gjort.” ”Jag har fått önskemål om att ha ett inlägg om Kalles Klätterträd... Å på min blogg få r man önska sig, kanske jag ska starta en önskeblogg? HaaH a!” ”Jag beundrar människor som inte följer normerna och gör det som de vill. De har det inte planer at utan de gör det ändå. Okej, det finns gränser. Massmörd are följer inte normerna men jag menade inte alls åt det hållet.” ”Tänka sig, riktiga semsterdagar.. .smaka på ordet. Visst tänker man direkt på sommar och solsken, lata dagar på stranden, solkräm och glass. Eller? I alla fall gör jag det...Undrar bara vad jag skall riktigt göra und er dessa dagar.” ”Filmerna om Änglagård har jag alltid tyckt om, vad är mer svenskt än sommar, liten by, skvall erkärringar och kyrkan i en salig blandning”

Körslaget i Petalax På långfredagen avgjordes en lokal variant av det kända tv-programmet Körslaget i Petalax på ungdomslokalen. Arrangörer för evenemanget var Petalax Uf och PeIK fotboll. Programledare var Carina Nordman-Byskata och Rafael Frans. Sammanlagt 5 körer deltog och körledare var; Kjell Lolax, Nina Rönnlund, Markus Ljungqvist, Carola Sandström och Leif Enberg. Läs mera på: www.öp.fi under kategorin Evenemang


10

Nr 4-09

Live music in wasa since 1995 Lö./La. 21.00 - 02.00 1

Handelsesplanaden 12 / Kauppapuistikko 12

www.doobop.fi

Morsdagslunch Sjövägen 271, 66210 Molpe Tel. 06-347 6754 www.strand-molle.fi

HAR NI RESERVERAT BORD?

1 Maj lunch 1.5.2009 och

Morsdagslunch

I en dator nära dig!

Triathlon i Södra Vallgrund vid Fort Sommarö to 23.7

VÄLKOMMEN TILL KOTIPIZZA

Sträckor: simning 50 m, cykling 6 km och löpning 3 km. Klasser: dam, herr och barn u. 12 år Mixade lag 2+1, även för barn u. 12 år. Start för individuella tävlare kl.18.00 och för lag kl.19.30. Kostnader: 10 ,- / person. Förhandsanmälning till Susanna Sund tel. 050 524 4935 eller anmälning på plats från kl.17.00. Servering och korvgrillning. Arr. Uf Havsbandet

Luncherbjudande från 630

Beachvolley-turnering i Södra Vallgrund vid Sommarösund lö 8.8 kl.10.00.

• Sallader • Kotzone • Specialkaffe och muffins • Ölrättigheter

Mixade lag 2+2. Max 10 lag ryms med. Kostnad: 20,-/lag. Servering. Förhandsanmälning till Maria Ström tel. 050 368 7496 senast 2.8. Arr. Uf Havsbandet

Apan Anders kalasturné kommer till Uf Havsbandet i Södra Vallgrund to 16.7 kl.14-16. Inträde 5,-. Familjebiljett: 2 vuxna + 2-5 barn, 20,-. Barn 0-2 år gratis. Servering, mete.

Fiberrika samt glutenfria bottnar.

10.5.2009

Rikligt förrättsbord med 25 olika rätter. Dukat från kl 12. 27 €/vuxen, 14 €/7-14 år, 7 €/2-6 år, under 2 år gratis

Välko m

Mera information om paketen: www.rantasipi.fi Tel. (06) 283 8000, Kärleksstigen 3, Vasa Bokningar: vard. 9-16

men !

Vonne’s

Sommaren har anlänt till vår butik!

450 m2 mode direkt från Frankrike och Italien till importpris!

Födelsedagarnas SUPERERBJUDANDEN i sac r s Gu sko vä

till din fest

cam Her ob r yx fr or

19 € 9 € 2 fr Chockerbjudanden på vårt 1-årsjubileum

2-9.5.2009

T.ex alla jeansbyxor & jeanscapris

15-19€

Och många många fler

5, 10, 15 & 19€ erbjudanden

Vonne’s

Vasaesplanaden 20, Vasa - tel. 312 4642 - www.boutique-bibi.com

VÄLKOMMEN!! ÄVEN ÅTERFÖRSÄLJARE!

tel. 0400 419 978

ÖPPET må-fr 10–18 lö 10–16 sö 12–15


Nr 4-09

11

FÖDELSEDAGSFESTER, PERSONALFESTER, BRÖLLOP, KUNDTILLSTÄLLNINGAR

Festplats vid havet TRE OLIKA UTRYMMEN

Sommarestaurangen för 100 personer LoggInn-kabinettet för 70 personer Paviljongen för 600 personer

FAGERÖ SOMMAREN 2009 30.5

Fagerö Karneval

20.6

Midsommardans

11.7 1.8 Disco: D

Takida (swe) Förband: The Siewert Öholm Experience SeaSide: Ronnie Grandell San Marino & Linda, Nilzons Disco: Silent Devotion SeaSide: Duo Kicks

Grisfest

Black Jack (swe), Music Men (swe) SeaSide: Lasse Pe (swe)

Fagerö Dans

Fernandoz (swe), Dansexpressen SeaSide: Me & John

J Matti alla kvällar. På Fa

gerö D a

Pub & Pizzeria SeaSide 040- 586 5771

EVENEMANG

Lö 18.7 Lö 8.8

Lasse Stefanz Diggiloo-konsert

Vi tar hand om maten och alla drycker. Ta kontakt för mer information!

8.8

Kräftskiva

5.9

Säsongavslutning

Jenny Sahlens (swe) Närpes Spelmansgille, Rockbultarna Disco: Lasse Eriksson med band SeaSide: Ronnie Grandell Drifters (swe), Roxie Disco: Midnight Express (swe) SeaSide: Alan Perry (UK)

19.9

Komikerafton

3.10

Höstdans

ns in get di sc

2 rikssvenska komiker bordsreservering, tilltugg, pubkväll, dans Larz-Kristerz (swe), Odeos SeaSide: Tobbe Hoxell

o.

Tel. 040 500 7668 info@fagero.fi www.fagero.fi

Sommardansa i Emet Folkpark! .. 16.5 Hogtryck med Ramona Nordberg 6.6 Roxie 20.6 Agneta & Peter , Wilsons 11.7 Flamingokvintetten 8.8 San Marino med Linda

ONERNA FRO. NTPERS .. RANS -GO FRAN THOR

Sommarrestaurang Tfn. 06-3651 950, 06-3651 215 Gsm: 050-4656 390 E-mail: massi@aminnefolkpark.net www.aminnefolkpark.net

w w w. ö p. f i

Annonsera i ÖP! Ring: 050 092 4528

KLACKEN

30.5 20.6 19.7 1.8 22.8

Säsongsöppn. & Git (SE) - Damernas dans! DansFernandoz på Klacken 2007: 2 juni Matsmed Bergmans, Midsommardagsdans Exodus och Roxie 23 juni Nilzons, San Marino & Linda Sommarens höjdpunkt; Lasse Stefanz (SE) spelar upp 28 juli Mats Bladhs, Shakers till dans. Sommardansen du inte kan missa! 8 september Band öppet Nilzons bjuder på en svängom. - Damernas dans! Välkomna! Säsongsavslutning med Tendoz och Gents


12

Nr 4-09

Tema - Loppis! Det är intressant. Ibland kan det vara lite konstigt. Det är hållbart, både med tanke på plånboken och miljön. Oftast är det väldigt roligt. Så varför skulle ÖP inte gå på loppis?

Ny loppmarknad i Vasa centrum I slutet av mars månad öppnade Wasa City Kirppis sina dörrar för allmänheten. Den nya loppmarknaden är belägen i Jysks gamla affärslokal på Vasaesplanaden 22, och företaget drivs av det unga företagarparet Veronica och Saleh Hussein. Den 17 april besökte ÖP stället och kollade läget. I affärslokalen står enkla ljusa trähyllor staplade efter varandra. De flesta är redan fyllda, men en del av hyllorna gapar fortfarande tomma. En aning slitet är stället, men passar bra för en loppmarknad. Olika sorts människor trängs bland hyllorna. Ingen av dem tycks lämna butiken tomhänt. Kön blir bara längre och längre framför de två männen i kassan, vilka bemöter sina kunder med ett glatt leende. Utbudet är varierande. Saker av bättre kvalitet trängs med sådant som lika bra kunde

lämnats i skräpkorgen; cykelhjälmar, kaffekokare, träningsjackor, tandkräm, VHS-filmer, stekpannor, väskor, tvättmedel och citronpressar är bara några få axplock av allt vad man kan hitta. Dock går det att göra riktiga märkesfynd. Bland annat får vi syn på både träningsväskor, tröjor, kavajer och klänningar av bättre kvalitet, alla i gott skick. Prisnivån på de varor som finns till försäljning är väldigt läg. De mesta har en prislapp mellan 2 och 8 euro. Så billiga fynd kan man verkligen prata om att man kan göra.

Om man skall ge loppmarknaden ett vitsord på skalan 1–5, ger vi vitsordet 4. Utbudet är helt okej, och kundbetjäningen är riktigt bra. Men fyndfaktorn kan bli en aning bättre och utrymmet kan ännu bli lite mysigare. I det

stora hela är loppmarknaden bra, det gäller bara att ta sig tid och kolla igenom hyllorna ordentligt. Helt klart värt ett besök! Text & bild: Michaela Finne

Fida lähetystori, Teräsgränd 3 Fida är ett lopptorg lokaliserat i centrum av Vasa. Inkomsterna går till bistånds- och humanitärt arbete i utvecklingsländer. Fida är välstrukturerat och mångsidigt, och ger ett fräscht och klart intryck. Klädutbudet är stort, och alla modeller och storlekar finns representerade. Kläderna är i mycket gott skick och kostar endast någon euro. Skor kan man även fynda billigt, detsamma gäller scarfar, hattar, bälten… Förutom kläder finns det även en hel del möbler, och såväl bord som sängar hittas märkta med 30 euros prislapp. Soffor av varierande bekvämlighetsgrad, fågelburar och tavlor hittas allesammans på Fidas första våning. På första våningen har även porslin och köksartiklar en egen sektion, och gardiner finns såväl där som på källarvåningen. Källarvåningen är i sig inte lika välorganiserad som den övre, men med lite spårhundsteknik kan man göra många trevliga fynd.

Mycket grejer i Karleby Rader av ställningar med kläder och prydnadssaker huller om buller, gamla filmer och CD-skivor, allt utan någon egentlig ordning. Så kan man beskriva ett loppis. Kirpputorihalli i Karleby viker inte från mängden, utan är ungefär som man föreställer sig att just ett loppis skall vara. Bara man letar lite hittar man ungefär allt man kan tänkas vilja ha, i bättre eller sämre skick, och allting rejält billigare än vad det är eller har varit i vanliga affärer. Allt från godis, prydnadssaker, kaffekokare och portföljer till samurajsvärd, underkläder och Lacoste-tröjor finns på hyllorna i Karleby. Fyndar är något man säkert gör bara man söker lite, och även undertecknad fick till sin förvåning upp ögonen för en billig tröja som hamnade i inköpskassen senare.

Om ett vitsord ska ges till Kirpputorihalli så får det definitivt en 4:a, på en skala från 1-5. Loppiset är väldigt bra och det finns mycket varor, men det lilla extra saknas ändå. Utbudet är enormt bra, så även fyndfaktorn, men kundbetjäningen var lite på sämre sidan och allt var ganska oordnat. Om man sökte efter en vas så fick man gå genom hela butiken för de kunde finnas lite var som helst. Men jag uppmuntrar alla att besöka ett loppis! Man kan hitta i princip helt nya saker som inte ser ut att ha blivit använda en enda gång. Text & bild: Lilian Hellström

Det enda negativa jag kan säga om lopptorget är väl att deras musik-, film- och bokutbud är mycket begränsat. Man finner få svenskspråkiga böcker, och några cd- eller LP- skivfynd är nog inte att räkna med. Trots detta bakslag finner jag dock lopptorget vara värt en 4 poängare av 5 möjliga. Ett centralt ställe där allt man inte visste att man behövde finns representerat och dessutom överskådligt och prydligt uppställt. Med en aning tålamod och lite ledig tid kan man göra många fina kap för en billig peng och med det goda samvetet i behåll. Pengarna går ju som bekant till välgörande ändamål. Text & bild: Katrin Asplund


Nr 4-09

13

Kvarnloppis, öppet sju dagar i veckan En bit från Vasa centrum, på Magasinsgatan 5 för att vara exakt, finns Myllykirppis, eller Kvarnloppis som det heter på svenska. Kvarnloppis är en loppmarknad där vem som helst kan hyra ett av 200 bord. Man får själv prissätta produkterna och kan sedan hämta ut vinsten som lagras under bordets nummer. Så den enda vinsten som Kvarnloppis får är vad du betalar för hyran av bordet. Kvarnloppis är en aning avsides och själva lopptorget är gammalt och en aning luggslitet. Lokalen skulle möjligen behöva rustas upp då atmosfären är varm, kvav och dammig. Men det spelar ingen större roll då Kvarnloppis har ett brett utbud av begagnade varor. Man kan hitta allt från LP-skivor och -spelare till elektronik, flismaskiner och möbler. Då utbudet avgörs av vad männis-

kor inte längre behöver finns det dock inte så mycket av elektronik eller modernare maskineri. Kvarnloppis erbjuder både begagnade och nya saker, men det finns helt klart fler begagnade artiklar än oanvända. Man har i praktiken möjlighet att hitta vad som helst på Kvarnloppis. Tyg, cyklar, reservdelar, porslin, smycken, arbetskläder och till och med en del datatillbehör, men dock inget toppmodernt. Priserna varierar väldigt mycket då det är upp till försäljaren att prissätta artiklarna. Mestadels ligger priserna just under butikernas utgångspriser och de äldsta artiklarna hade otroligt höga priser. Jag vet inte om det är för att de gamla sakerna betraktas

som antikviteter, men personligen anser jag att saker ska prissättas enligt användbarhet och kvalitet, inte efter ålder. Jag lyckades inte hitta något som såldes till riktiga fyndpris, men jag är säker på att även sådana priser finns bland alla de 200 borden. Möblemangens pris låg också i översta kanten, de måste vara konkurrenskraftiga då de konkurrerar med affärer som bland andra Jupiter. Kundbetjäningen fungerar väl, förutom att försäljarna inte har någon koll på vad de som hyr bor hämtar in och vart de för sakerna. Betjäningen fungerade dock väl, också på svenska och försäljarna var trevliga, och det fanns även ett litet café till kundernas förfogande. Kvarnloppis är kanske inte det bästa stället för att köpa saker som man behöver, men lämpar sig väl för fyndaren, då hela lokalen är fylld med saker från golv till tak. Själv hittade jag till exempel en brandsläckare i

sprayburksformat för 4.60 € och ett litet utbud med fina planscher för 3 € styck. Vitsord: 3.7/5.0 Text & bild: Andreas Holm

Loppishallen, Järnvägsgatan 24 En bit utanför Jakobstads centrum ligger Loppishallen. Det första man lägger märkte till när man stiger in genom dörren är att detta loppis är stort, riktigt stort. Hyllraderna är många och det finns dessutom rum för möbler och annan kuriosa. I Loppishallen hittar man både hyllor som hyrs av folk som vill sälja bort prylar och en del gammalt och nytt som plockats ut lite här och var. Utbudet av glas och porslin är enormt och variationen bland hyllorna riktigt bra. Musikentusiasten kan hitta allt mellan Ola & The Janglers och Herb Alpert & Tijuana Brass på vinyl och Spice Girls samt Iron Maiden på CD. Litteraturvännen kan lägga vantarna på verk av Dostojevskij, eller varför inte Kalle och Hobbe? Jagar man Arabia så har man hittat rätt, förutsatt att man vill lägga ut lite slantar. Skor och kläder hittas också, tillsammans med mängder av gamla VHS-filmer och alla slags mer eller mindre konstiga prylar.

men en stunds bläddring i boken visade på ett visst underhållningsvärde. Jag plockade också med mig några exemplar av den utmärkta tidskriften Classic Rock, som låsade för en euro styck. Loppishallen är väl värd ett besök. Variationen, mängden och storleken bidrar till en intressant loppisupplevelse. Reservera dock gått om tid. Det tar en stund att undersöka utbudet i hallen. Hallen i kan nog kallas ett typiskt finskt loppis. Prylpotpurriet omfattar såväl roliga och användbara saker som mer obskyra objekt och jag ger Loppishallen en stark 4. Text & bild: Jona Nyström

Själv fyndade jag en intervjubok om fjorton Eurovisionsbidrag som fått noll poäng i tävlingen. Jag är ingen schlagerfantast direkt

Österbottens minsta loppis? Mitt emot Othello på Brändö i Vasa, mer exakt på Brändövägen 25, finns vad som med stor sannolikhet är Österbottens minsta loppis. I ett litet rum är Mini-Kirppis inrett. Utbudet består av inredningsartiklar och annat smått och gott. Det lilla loppiset fungerar enlig kvalitet framom kvantitet principen. Det är inte mycket som har rum, men det som finns är desto finare! Text & bild: Jona Nyström

Skicka artikeltipsen till:

jona@sou.fi

Nada, Skolgatan 19 Nada är inrymt i ett litet krypin i ett stort hus mitt emot Jakobstads Gymnasium. Loppiset drivs av föreningen Nada Nord och vinsten går till välgörande ändamål. Nada är ett mysigt litet loppis som är fyllt med kläder och textilier. Kläderna är prydligt indelade enligt herr-, dam-, ungdoms- och barnkläder. Prisnivån är låg, men kläderna är snygga och i riktigt bra skick. Kundbetjäningen fungerar bra. När vi är på plats får en äldre dam hjälp när hon söker igenom klädutbudet och damen bakom kassan är snabbt

framme och lyfter ner kläder som hänger högt uppe. Litet men trevligt, det är Nada i ett nötskal. Och även om utbudet är begränsat så är det enligt loppisstandard väldigt bra. En stark 4 åt Nada! Text & bild: Jona Nyström


14

Nr 4-09

NH TS100 ES+ FrL, Palapintadäck..-01 NH TC 54 Mek. 13’ 1540h...............-99 NH 6640 SLE..................................-93 NH 8160 Rc + FrL.........................-98 Case 5150 + FrL, Nyren. motor..-98 Volvo FL 611 med värmeskåp..-95 Volvo FL 10 skåpbil...........-96

Sthils lättaste såg

899€ 849€

STORT URVAL AV GRÄSKLIPPARE

Stiga Villa 12

2595€

Solid 1600 Lastare anp NH M-60 Serie Vepi 5,4m3 svämspridarvagn -02 Meriitti Maskin och Lagerhallar, m.m.

Agrolux / Överum tiltjämnare

Kipa Aiv Lådskärare

379 Skyddskläder för säkert skogsarbete!

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa tel. 318 2950 0500-364 688

TRÄDGÅRDSMASKINDAGAR 8.5 och 9.5.2009

BERGSVÄRMEBORRNING ENERGIBRUNNAR • egnahemshus • hallar • sommarstugor För mera information:

Skicka artikeltipsen till jona@sou.fi

Svante Snellman: 050 598 2172 Tor Enqvist: 050 586 3924 www.suomenporauspalvelu.fi

VÄXLA UPP!

Från värmepumpvaruhuset får du de flesta värmepumpar som förekommer på marknaden samt Nereus golvvärme!

Utför energisnåla planeringar enligt kundens önskemål Maxmovägen 242, 66640 Maxmo tfn (06) 345 1270 0500 363 681, fax (06) 345 1299 www.esnab.com

Marknadens billigaste minireningsverk!

Sommarens cykelmodeller är här Välkommen och kolla in vårt sortiment

Ab Wifotek Oy

Klara, färdiga, cykla!

Brännbackavägen 4 68810 Ytteresse Tfn 050 572 9315 info@wifotek.com www.wifotek.com

Priser från

2700 €

BEHÖVER DU Tillbehör och hjälpmedel som gör cyklandet roligare

Cykelbarnstolar

MUDDRINGSARBETEN ELLER GRÄVARBETEN VID VILLAN? Kontakta oss!

Belysning

Cykelkorgar Barn cykelhjälmar Mumin

Grus- och sandtransporter

Stänkskydd

Nelsons Cykel & Tv Närpes tfn: 2241 450

Sjötransporter Muddringar Grävarbeten Nabbskatavägen 25, 68570 Larsmo Anders 050 528 2064 Jonas 050 352 4053


Nr 4-09

15

Leksaksaffären upphör, men Linda hoppas på loppis! Sedan 2004 har Linda Larsson drivit leksaksaffären Toys 4 Fun i Jakobstad. På senare tid har affären gått sämre och Linda har riktat in sig på en ny linje. Sedan slutet av februari har en del av affären vigts åt loppis och vartefter leksakerna säljs ut är tanken att lokalen i sin helhet ska ägnas åt loppiset med varor för barn och ungdom. – I och med att jag började sälja ut märkte jag hur lokalen började bli tom. Men jag behöver ju pengar och jag tänkte att jag har ju lokalen så jag började med loppis, berättar Linda. Hon nämner den ekonomiska recessionen och konstaterar att loppiset är ett sätt för henne att tjäna en slant, samtidigt som hon hjälper andra att få lite extra inkomster. Att hon startade leksaksaffären hade att göra med det stora antalet barnfamiljer i nejden, och loppiset riktar sig också till dem. Dels genom att erbjuda kläder och annat för barn och unga och dels genom att erbjuda möjligheten till försäljning av dylika varor. Till Lindas loppis kan vem som helst komma med saker som de vill sälja. För en avgift på 15 euro i veckan sköter Linda om allt det praktiska kring försäljningen. – Man behöver endast komma hit med grejerna. För avgiften får man hämta hit hur mycket som helst, men jag brukar säga att kommer man med lastbil så får jag börja fundera, säger Linda med ett skratt. Hon förklarar att hon informerar om försäljning via e-post och betalar in vinsten från försälj-

ning direkt på kontot, eller kontant om så önskas. Linda tar även emot gåvor till loppiset. Inkomsten från gåvorna går till välgörande ändamål som riktar sig till barn och unga, och kommer det ett överkott av till exempel kläder skickar Linda kläderna direkt till olika barnhem. Några möbler har Linda inte rum med i lokalen, men man får gärna komma in med lappar och försöka sälja möblerna genom dem. Hittills har intresset för loppiset varit stort både gällande kunder och folk som vill sälja saker. Loppiset besöks av familjer, far- och morföräldrar och ungdomar. – Jag har riktat in mig på saker för barn och ungdomar upp till 18-års ålder. Men det finns kläder för äldre också eftersom storlekarna är olika. Jag har kläder i storlekarna S, M och L och också en del mindre inredningsprylar. Loppisets vara eller icke vara ligger dock i vågskålen. Lokalen som Linda verkar i står som bäst till uthyrning. Hon hoppas dock att

hon ska få tillräckligt med kunder så att hon kan ha kvar lokalen. Hon har startat loppiset på eget initiativ och hoppas på inkomst både åt sig själv och andra, samtidigt som en hacka går till välgörenheten. – Eftersom Toys 4 Fun upphör behövde

jag nya idéer och nu kämpar jag vidare för överlevnaden! avslutar Linda och tackar för besöket.

de som är intresserade av antikviteter bör kolla in stället. Tavlorna som finns i lokalen är också värda sina pris.

För dem som blir trötta av att vandra runt finns ett litet bord i ett hörn där man kan få kaffe och kakor. Dessutom finns lemonad och godis att köpa. Vid kassan står personalen och behöver man hjälp är det bara att fråga. På lördag och söndag jobbar även ägarna på loppiset. Utbudet är rikt, och prisnivån varierar, och det är bara att gå runt tills man hittar det man söker eller prisnivån man vill ha.

Text & bild: Jona Nyström

Adam & Ewa Adam & Ewa är ett loppis som finns i Vasa på Magasinsgatan 4, eller kanske det är enklare att hitta om man säger bakom K-Rauta. Loppiset finns i en stor lokal och där finns hyllor efter hyllor med allt möjligt som folk vill sälja. Gammalt och nytt, billigt och dyrt. DVD-filmerna som jag hittar in en skild låda är oanvända, och även om de är nedsatta så kostar de lika mycket som nedsatta DVD-filmer i butiker, och det samma med cd-skivor. Men det är så det är, vissa saker är dyra medan man sedan fyndar riktigt bra. Nya sockor som man får billigt, en riktigt fin läderjacka för 4 euro. Billiga barnkläder för familjer som fått en bebis och behöver sådant. Ett fint matsalsbord till ett hyfsat pris,

och förstås en massa billiga gamla som nya böcker. Själv fyndar jag två olika par skor i fint skick, tyvärr inte min storlek. Fyndfaktorn är nog hög och allt beror på vad man är ute efter. Skor, kläder, sovsäckar, koksaker, väskor, skidor, mikro och har man tur är det rea på vissa håll. Prisnivån är mellan 20 cent och ett skåp som kostar 1000 euro (som dock har 40 % rabatt). Loppiset har väldigt billiga saker samtidigt som de har fina antika möbler som är värda sina pris. De är i fint skick och

När jag kommer in kring klockan ett på en måndag är det redan fullt med folk, och jag får höra att det alltid kommer en strid ström med folk till loppiset. Det är omväxlande och det blir aldrig långtråkigt. Jag får tipset att ta mig tid för det finns massor att se och man kan lätt missa något. Fynd är lätt att finna, och det är bara att ta en shoppingkorg och gå runt och se sig omkring. Besökarna består av allt från tonåringar till pensionärer, och det är ett lopptorg som passar alla. I en av korridorerna mellan hyllorna träffar jag på Carina Hällbacka med sin svärmor Britta, som är på stadsdag från Pörtom. De tycker att Ewa och Adam är ett bra ställe, och de kommer nog hit ibland. Utbudet och priset är nog dock som på andra lopptorg i staden.

Vitsord på lopptorg är svåra att sätta, för vad gör ett bra lopptorg i slutändan? Det är inte det enklaste att slutligen hitta sådant man vill ha och det gäller att ha tålamod. Ewa och Adam får 3,5 i vitsord. Om du vill sälja på Eva & Adam kostar bordet 25 euro första veckan, och tilläggsveckor 20 euro. Text & bild: Linda Åkerman


16

Nr 4-09

 *AKOBSTAD TFN  • Maskinuthyrning • Skyliftar Vi utfÜr ocksü:

RĂ–NNQVIST BĂ…TAR - 495, 515, 550, 590 DIREKT FRĂ…N LAGER

• Diamantsügning och borrning

www.Ăśp.fi 3AINT'OBAIN

"),6).$254/2 3)$/ "!+254/2 &ž2-¹.,)'4 www.paro.fi

&ĂšRMĂ?NLIGMONTERING 6INDRUTEREPARATIONER

Tag kontakt: Tfn 010 661 4400, Järnvägsgatan 24 , Jakobstad

- Servicearbeten pü bilar, traktorer, jordbruksredskap o. dyl - Underredsbehandling SÄKER KVALITET SJÖVÄRDIG- Besiktningsarbeten STADIG - Krockskadereparationer och lackeringar - DäckfÜrsäljning och däckverkstad (traktor, bil, tunga fordon) - Uthyrning av person- och paketbilar

2/343+9$$3 "%(!.$,).'!2

&MA4(EDSTRĂšM☎  

Dags att mĂĽla huset nu.

Fasad AKVA 9 lit. 59,90

Fordonsservice i Kaitsor

2�sp�=�102�mm������������1 ₏+moms�����2x70=�115 ₏+moms�nto

Fasad oljefärg vit 69,90

En müngsidig färgaffär. Husfärger, bilfärger, industrifärger

HMK TRADING

VÜrüvägen 1431, Kaitsor. Tel. 0500-165690 Dan.

T T E E H H Y Y N N

Har�Din�büt�stort innerutrymme�fÜr�last, hÜga�sidor,�gür�mjukt�i�sjÜn, planar�vid�10�knop�och drar�lite�bensin�??? Om�inte�sü�har�vi�den�!! 5,2�x�2�m�,�440�kg 30�-�60�hk 30�knop�/�2�pers�/�50�hk 27�knop�/�4�pers�/�50�hk < 0,5�l�/�sjÜmil

Rmp�8950,-

Arholmsv.�64a��65410�Sundom 0500�-�660�684

www.paro.fi

Underhüllsfritt däck

- Motstündskraftigt mot väder och vind - UV-beständigt - Bra fotfäste torr/vüt - Enkelt att hülla rent

TRESON TEAK Ltd Karleby, Indolavägen 5, tfn 06- 830 2334, Närpes, Närpesvägen 6, tfn 06- 224 2185, Vasa, Magasinsgatan 7, tfn 06-317 6033, www.storenvari.fi

info@treson.fi www.treson.fi tel: +358 400 314740 tel: +358 50 52764656iLKOMMEN


Nr 4-09

17

Kyrkpressen, 4H

4.3.2009

09:16

Sivu 1 Förnyade Panu är nu ännu bättre. Vattenburna Panu-husfärg är en klassiker, som håller från far till son. Den valda färgnyansen är utomordentligt väderbeständig och lämpar sig väl också för träytor som tidigare målats med oljefärg. Ytor målade med Panu är dessutom lätta att hålla rena.

ERBJUDANDE!

74,90 €

/ 9 l (6,55/l) + nyansering Snygga alternativ. Alla 50!

Kom och bekanta dig med den populära Borosan-tapetkollektionen! Vackra alternativ, från romantiska rosenmotiv till traditionella allmogemönster. Lång rullängd: 11,2 m.

Kronansvägen 30, 65230 Dragnäsbäck www.petsmoproducts.fi - Tel. 06 323 4611

870h 88hk (mvs 22%)

Ford 6640 SL + Frontlyft -97 8150h 85hk (mvs 22%) 19800€ MF 390T-4 + Quicke 940 -89 7300h 90hk (mvs 0%) 17000€ Zetor 8540T-4

Radial 7000 '70'

PJELAX Tfn. 225 9252, fax 225 9330

RINGSERVICE

BRÄNNOLJOR OCH DIESEL

5450h 85hk (mvs 22%)

-94 12200€

International 685 -4 4950h 68hk (mvs 0%)

-85 10900€

Valmet 1102 -2 TURBO -77 0h 102hk (mvs 0%) 6900€ MF 575-2 MP+Solid 1400 -80 11300h 75hk (mvs 22%) 6000€ CaseIH 1390 -2 0h 73hk (mvs 22%)

-82 4200€

Zetor 5711 -2

-75 2900€

0h 57hk (mvs 0%)

TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!

Bränsletjänst Johnny & Kent 66240 Petalax 347 0417 050 321 3799 0500-162803 Kent Nordling Johnny Gammal

050347 0160462 2803 050-3213799 Johnny Gammal Kent Nordling

-05 32500€

Minihjullastare JCR 165 -00 + 2 skopor 2500h 45hk (mvs 22%) 13900€

En finlandssvensk trädgårdstidning för såväl yrkesodlare som amatör. Utkommer med 12 nummer i året. Pris: 1/2 år 30 euro, 1 år 54 euro, fortlöpande 48 euro. Som ny prenumerant får du boken Trädgårdens perenner på köpet. Svenska Trädgårdsförbundet rf Spannmålsv. 4 C, 00700 Helsingfors tfn 09 - 3854881, www.tradgard.fi

Beställ nu!

Tänker du måla ditt hus i sommar ? Kom till Stigin så får du den rätta färgen och de rätta råden!!

Vi säljer Rönnqvist båtar och Tohatsu utombordare

!

Valtra A85 AC

Trädgårdsnytt

tt!

Alltsedan 1930-talet har Firestone traktordäcken gjort väl ifrån sig också i Finland, effektivt och ekonomiskt. Firestone har flera slitbanemodeller för olika slags arbeten och förhållanden.

Bytestraktorer

Ny

TOPPEKONOMISKA FIRESTONE.

Boka in marknadsdag fred 8.5!!

Stigin - Maxmovägen 241 - 66640 Maxmo Tel. 06 345 0146 - e-mail: info@stigin.fi

Vill du ha annorlunda underhållning till din fest?

Sandningsskopa ny Rote -08 1m3+utrustning (mvs 22%) 4000€

Cirkelvägen 15 Vasa Tel. 040 595 9029 David Köping

http://projekt.sou.fi/15_minutes_of_fame


18

Nr 4-09

Hoålt Imåot i Jeppo 10-årsjubileumsrevy vid Jeppo UF. Jeppoborna bjuder på en blandad kompott av gammalt och nytt. Publiken får bland annat följa med på hästmarknad där vad som helst kan hända. Jepporevyn firade tioårsjubileum med en tillbakablick. Första akten består enbart av gamla sketcher. Känns lite sådär, visst var det roliga sketcher, men ändå hade jag hellre sett en helt ny revy. Detta revygäng kan så mycket bättre än att köra repriser. När andra akten börjar känns det lite som om

publiken andas ut; äntligen kan det börja på riktigt. Och börjar det gör det, med full fart på scenen från början till slut. På hästmarknan får man vara med om det mesta. Den bästa prestationen gör den sävlige Errolf, han må vara lite trög men rapp i tungan det är han. Ger svar på tal åt de flesta. Här

gör Stefan Sandin en av det här årets bästa revyroller. Andra akten är en enda sammanhängande historia där de fyndiga sångtexterna och duktiga sångarna ger ett extra lyft. Trots att andra akten består av en enda sketch så finns där små pärlor, som när Huldas enda riktiga tand börjar verka. Det fixar Errolf och smeden på ett något hårdhänt och kanske inte fullt så vanligt sätt där tandläkarverktygen bytts ut mot vanliga byggverktyg. Jag kan avslöja att det förekommer

både häftapparat, borrmaskin och slägga. Men tanden slutade värka och tandsten tog de också bort medan de ändå höll på. Publiken vred sig av skratt och än värre blev det då Hulda efter besöket enbart pratade finska eftersom killarna råkat häfta fast tungan fel väg. Stefan Sandin och Bernt Norrback är två lysande talanger som ger revyn det lilla extra. Dessa två tillsammans är en farlig kombination för publikens skrattmuskler. Text: & bild:Tina Storsjö

Läs om mera teater på www.öp.fi Malaxrevyn knackar på! Efter ett långt uppehåll var Malaxrevyn tillbaka ifjol, och det med besked! ”Ring, Ring”, som fjolårets revy hette, blev genast en succé. Nu har Malaxborna gjort det igen! Året revy heter ”Knack, Knack”, och där det var bra revy och succé ifjol så är det faktiskt ännu bättre i år! Det finns ett par saker som gör Malaxrevyn till den goda underhållning den är. Till att börja med har vi fyndigheten. Kommunalpolitikerna i Malax gör upp om en plats på scen på Fångad av en sång, Värsta, förlåt, Västra Finlands Miljöcentral bedriver by-

råkrati ur en kista och en av Bob Marleys klassiker dyker upp i ny tolkning under namnet ”Obuffaåkollme”. Ironi behöver publiken inte lida brist på och ett underligare lifestyleprogram än Malaxbornas får man leta efter.

Herrarna Väglund kan sin Blues Brothers.

Sen har vi inramningen. Allt det praktiska funkar fint, roliga effekter förekommer, husbandet Blackwood är skickligt och programbladet är utförligt utarbetat. Det hela ger ett proffsigt intryck.

Karlar kan? Anders och Stefan Väglund, Christer Hemming, Roy Fogde och Mika Hemming grunnar och gräver.

Som sista, och viktigaste, punkt har vi spelglädjen. Denna kulminerar i en festlig yra på scen under avslutningssången, och det är alltid lika roligt att se när aktörerna trivs på scen! I avslutningssången sjunger Blus Bröderna att vi behöver ”Skratt i laag, laag, laag”, vilket de ju har helt rätt i.

Årets Malaxrevy är en väluppbyggd helhet med flera roliga karaktärer, varav några är bekanta från ifjol och några är nya för i år. Revyn håller en hög nivå rakt igenom och Malaxbornas tolkning av the Blues Brothers är klockren! Stående ovationer! Text: & bild: Jona Nyström


Nr 4-09

19

GRANN(O)SÄMJA I SMÅBÖNDERS REVY Regi: Anders Hassel På scen: Rasmus Dahlvik, Daniel Furu, Tobias Furu, Emma Hanhikoski, Tina Nyman, Jens Nyman, Kristina Rönnlöf, Niko Skytte, Mikaela Storbacka, Niklas Storbacka, Johnny Storbacka, Johan Storbacka, Hanna Svartsjö, Linda Svartsjö, Richard Svartsjö,Valter Vidjeskog,Vera Vidjeskog, Anders Vidjeskog, Jonas Widjeskog, Dan Wistbacka, Klaus Wistbacka Kurt Gertrudz orkester: Rasmus Dahlvik, Jörgen Furu, Emma Hanhikoski, Andreas Långbacka, Johnny Storbacka, Mikaela Storbacka, Paulina Storbacka, Klaus Wistbacka Ljusmixer: Tomas Nyman Brist på skratt fanns det inte under Småbönders Ungdomsförenings revy ”Valpsjuuko”. Där behandlas såklart utnämningen till

Årets by, vilket Småbönders blev korad till 2008, men även andra teman kom upp som grann(o)sämja och en fars prat med sin son

Klaus Wistbacka, Paulina Storbacka, Mikaela Storbacka och Emma Hanhikoski är några av medlemmarna i Kurt Gertrudz Orkester.

om blommor och bin. Även klimathotet tas upp genom en sketch om arkeologer som hittar ruinerna av Kronoby kommun, där de också hittar en tidning från år 2013 då Österbottens Tidning har slagits ihop med Vasabladet och bildat V-ÖT.

Johnny Storbacka och Tobias Furu i sketchen Grannona.

För musiken står Kurt Gertrudz Orkester som lyfter stämningen enormt med roliga och fyndiga texter framförda med vackert ackompanjemang. Sånger som ”En nyan Amazon”, ”Dagisvisa”, och ”Lang tiidn” fram-

fördes på bland annat munspel, fioler och gitarr. Sketcherna har humor med underliggande nyanser och tolkningar som publiken själv har lätt att tolka, eller så skrattar dom med iallafall. Sammanfattningsvis var det en revy som var bra i första akten men som blev bättre och bättre ju längre den förflöt i akt två. Text: & bild: Lilian Hellström

Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé! Teatern Vaude! har stått öde i hundra år. Kvar finns bara teaterdirektören Cartell, hans assistent Angelina och städaren Antonio. De har levt på teatern Vaude! de senaste 150 åren och börjar känna sig ensamma. De längtar efter att teatern ska fyllas med liv igen, med musik och dans. När Angelina med hjälp av nymodigheter så som internet sätter in en annons om en audition strömmar ungdomar åter till teatern. Men kommer det att bli en show? Kan man återuppliva den gamla teatern i äkta Vaudeville anda? Vaude! är ett unikt projekt över regiongränserna med 44 ungdomar på scen. Dessa ungdomar kommer från 24 olika orter i

Svenskfinland. Projektet förverkligas i FSU:s regi och Jonathan Fogelholm är projektledare. För regin står Riddo Ridberg och huvudförfattare är Anders Helenius och Samppe Karlsson. Kapellmästare är Alf Mylläri och koreograf är Katri Igbrude. Denna fartfyllda show i äkta vaudevilleanda är det bästa som hänt på länge. Det är en succé! Dansarna är fenomenala, koreografin

är perfekt, sångarna håller toppklass, sketcherna är roliga och dräkterna är fantastiska. Ett extra plus i kanten blir det för Katris koreografi. Att få runt 40 ungdomar att dansa i takt kan inte vara det lättaste, men hon har lyckats. Showen är energifylld och välplanerad. Man får njuta av alla möjliga danser. Charleston, street, jazzdans och ja, det mesta. I musikväg

bjuds det på allt från Janis Joplins ”Piece of my heart” till Christina Aguileras ”Candyman”. Sångarna är imponerande och gång på gång slås jag av vilka talanger det finns i Svenskfinland!  Det är nog inte sista gången vi får se de här ungdomarna på scen.. Text: & bild:Tina Storsjö

Skicka artikeltipsen till: jona@sou.fi


Redaktörsstigen/Toimittajanpolku, PB/PL 18, 25701 Kimito/Kemiö, Tfn 02-421 725, Fax 02-421 718, e-mail: abl@abl-kimito.fi ARCHIPE

CITY

GO

N E W S

LaserSmile

Tandblekning Munhygienist KRISTINA SALOMAA

• Ny effektiv LASER-blekning • Borttag av tandsten och missfärgning • Fastsättning av tandsmycken. Nya tandsmycken inkommit! Med yrkesskicklighet Fråga Kristina 0500-941 681 VASA Handelsespl. 20 B www.kristinas.fi

www.kumi-jarvinen.com

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp. Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

• ventilationsrengöring, mätning o. injustering • sotning • skorstensreparationer • torrisblästring Tel. 06-723 0839, 050-514 7488

LA

&

Styr ut till havet!

www.nyja.nu

Namn och registernummer till båtar

I en dator nära dig!

Nr 4-09

Österbottniska Posten online!

20

BRÄNNOLJA

NESTE OILS

Allt i däckväg! Tillsammans hittar vi fälgar som passar just din bil och dina önskemål!

PRODUKTER Snabb service till rätt pris

JEPPO FOOD (06) 764 231 • 050 553 4677

www.poolspa.fi

www.serviceke-trading.com 0500-362 814

- Bildäck - Traktordäck - Lantbruksdäck - MC-däck m.m.

KENNETH ESARS

MAXMO

Tro Hopp och Kärlek

NYHE

T!

NYHE

T!

För terapi och avkoppling! Högklassiga utomhusspa för åretruntbruk från oss.

Ge dig själv och din familj den kvalitetstid ni förtjänar!

Vi öppnar visningsutrymme i Jakobstad inom kort.

Vi erbjuder mycket förmånliga poolpaket där allt man behöver ingår. Poolpaketen innehåller bl.a. sandfilter, pump och tillbehör... 14 olika spamodeller Stort färgurval

Oy Hilltip Ab Köpmansgatan 16 68600 Jakobstad

Tel. 050 365 9415 info@poolspa.fi www.poolspa.fi

Runda pooler pris från: 695 € Ovala pooler pris från: 2599 € 10 olika storlekar

Design: Tobias Mellberg Smycket är c.a. 23mm högt, tillverkat i sterling-silver och levereras med kedja och ask. ” Kärleken är det centrala, stödd av hoppet och tron” Pris 35,50€/inkl postkostn.

Sänd in din beställning till

Jonnys Försäljningstjänst Petalaxvägen 18, 66240 Petalax Telefon 06-347 0608 cjcenter@malax.fi Namn:______________________________Tel:______________ Adress:______________________________________________ ___________________________________________

Antal


Nr 4-09

21

Välkommen till Fagerö Folkpark sommaren 2009! När de sista snöflingorna för i år dalar ner så har startskottet för en ny säsong ljudit för Rangsby Ungdomsförening. Det putsas och fejas inför öppningen och styrelsens hjärnor har gått på högvarv för att kunna presentera ett så brett och underhållande program som möjligt, där förhoppningen och tanken är att du under sommaren ska hitta något som passar just dig! Den 3 oktober kommer Sveriges mest populära dansband Larz-Kristerz till Fagerö. Detta relativt nya band från Älvdalen bildades 2001 och vann ju hela Dansbandskampen. Suget efter deras härliga 70-talssound har varit överväldigande. De har slagit publikrekord på nästan alla ställen de varit på och nu har alltså turen kommit till Fagerö för dessa Älvdalspojkar. Paviljongen kommer att vara föruppvärmd, men mitt stalltips är att efter att ha dansat till tonerna av Carina, Carina och Purple Rain i Larz-Kristerz tappning, så är man härligt varm och glad i både själ och kropp.

Ja, men nu gick jag kanske händelserna i förväg. Som sig bör öppnas dörrarna för säsongen den 30 maj med Fagerö Karneval. På stora scenen sparkar Takida igång sommaren. Bandet har varit verksamt sedan 1999 och kan enligt Wikipedia sättas in i genren post-grunge eller alternativrock . Jag skulle vilja säga det lite enklare med ordet ”svenskrocknärdetärsombäst”! Med singelsuccén ”Curly Sue” nådde de förstaplatsen på Sveriges Radio P3:s trackslista i januari 2008 och låg sedan etta i tio veckor. Sedan har den slagit maratonrekord på trackslistan genom att ligga kvar 50 veckor i följd! Bäddat för en lyckad kväll alltså! Lägg därtill

förbandet The Siewert Öholm Experience och kvällen och sommaren kan börja! Som sig bör en riktig Fagerökväll kan man lyssna på en trubadur i SeaSide alla kvällar och i discot härskar DJ Matti de flesta kvällar. Detta var alltså slutet och början av sommaren på Fagerö, naturligtvis ryms det mycket mellan dessa båda kvällar, både dans och komik. Fagerö vill att det ska vara fart,

romantik, nostalgi, bra stämning, rockigt och busigt. Att just Du ska trivas är målet. Vill du veta mer så gå gärna in på Fagerös hemsida www.fagero.fi så får du där hela programmet för sommaren 2009. Som ni ser lovade jag vad jag höll från början, det finns något för alla! Du är varmt välkommen! Varma hälsningar från Fagerö Text: Katarina Sundman

Österbottens stormässa

SÖU och ÖP var på plats under stormässan. Bland annat informerades det om Lär&Lek och Ungdomsbussen väckte intresse.

På kommande LUF:en på luffen

15 minutes of fame-deltagarna i Flow intog scenen för att dansa under mässan.

Vappen Rock i Monå

Lördagen den 16 maj ordnar Lappfjärd Uf för andra året i rad friluftsdagen LUF:en på luffen på Bötombergen. Friluftsdagen riktar sig till hela familjen och innehåller ett varierat program. Paintball, korgklättring, aerobic och en förenings- och företagskamp står på programmet. För familjens yngre medlemmar finns en stor studsmatta och en hinderbana till förfogande. Dessutom kommer en förevisning av fyrhjulingar att ske, och intresserade får också prova på att köra. Lappfjärd Uf säljer korv, drycker och våfflor och SÖU:s Ungdomsbuss är på plats och bidrar med aktiviteter. LUF:en på luffen pågår mellan klockan 10 och 16. För mera information och tidsschema kan man vända sig till Lappfjärd Uf:s hemsida (www.lappfjard.fi) och anmälning till paintballen, som kommer att spelas med sexmannalag, samt förenings- och företagskampen sker via hemsidan eller via mail, lappfjarduf@hotmail.com är adressen.

Torsdagen den 30 april vrids volymen upp på Musikhuset Svanen i Monå. ”Vappen Rock” pågår i huset mellan klockan 20-02 och på scen står Kryzz, som har skivrelease för sin nya CD. För 10 euro får man inträde, kaffe och nattmat och servering sker med B-rättigheter. Mer info på www.musikhusetsvanen.webs.com!


22

Nr 4-09

Vaasan kesäyliopisto Vasa sommaruniversitet

SOMMARUNIVERSITETET - ÖPPET FÖR ALLA undervisning året om

!"#$%&'$"$% )*+)) ,-*.. /0!0

Evangeliska folkhögskolan i Österbotten erbjuder följande linjer för läsåret 09-10:

Datalinjen

"1%2 3.,4 5*6 78*5 1$92 3.,4 5*) 7.6) :%1;<=1;>!

Musiklinjen Textil- och träslöjdslinjen

www.vasasommaruniversitet.fi

Språklinjen Invandrarlinjen

öppen universitetsundervisning (ÅA) filosofi, finska, företagets organisation och ledning, historia, internationell marknadsföring, japanska, konstvetenskap, kulturledning, litteraturvetenskap, offentlig förvaltning, psykologi, religionsvetenskap, rättsvetenskap, samhällslära, sociologi, statistik, svenska

Re-kreativa linjen Du söker till Efö direkt på vår hemsida. Besök www.efo. för mer information.

abiturientkurser engelska, finska, matematik

???>=1;>!

fortbildning filialverksamhet i Jakobstad Vaasan kesäyliopisto, Vasa sommaruniversitet Wolffintie 36 F 12 Wolffskavägen Vaasa 65200 Vasa puh. - tfn. 06 3200 441, fax 06 3200 442 www.vaasankesayliopisto.fi, www.vasasommaruniversitet.fi

K & S sjötransport Ab Vi utför:

Åminnevägen 35, 66900 Nykarleby

• Grävmaskinsarbeten • Muddringsarbeten från land och ponton • Sjötransporter • Dumpertransporter

Försäljning av hantverk, bakverk och fiskinläggningar

CAFÉ - KIOSK - ANTIKVARIAT

Öppet veckoslut fr. 2.5 och fr. 18.5 öppet alla dagar. Öppet varje dag 5.5-2.9.2007 Sommartorg 18.7 Sommarösundv. 260, södra Vallgrund / Tel.352 7830

UTBILDNING FÖR UNGA

Telefon: 040 514 1396, 050 378 4231

Lediga studieplatser

Landsbygdsföretagare, 120 sv TA KONTAKT

Studiehandledare Benita Gullblom 050-518 51 14 Avdelningschef Kjell-Erik Lall 050-557 51 94 fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi ISO 9001

CERTIFIERAD ORGANISATION

YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN ÄR EN DEL AV SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SKN

Lär Dig något nytt i AxxeLL! Axxells folkhögskolor erbjuder dig många möjligheter. Du kan studera: • Musik i Axxell, Lappfjärds • Kommunikation och livsstil folkhögskola i Axxell, Pargas • Hantverk i Axxell, Kuggom • Språkkurser i Axxell, Finns • Media i Axxell, City Besök www.axxell.fi för mera information! Du kan också kontakta oss på 0290 01 70 eller axxell@axxell.fi.

WWW.AXXELL.FI


Nr 4-09

23

Ta chansen att utbilda Dig på Åland

SOMMAR I VÖRÅ-MAXMO 2009 4.7:

Skärgårdsmarknad på Österö, logdans i Lotlax med Roxie 6-12.7 Vörå-Maxmodagarna med bl.a. 6.7: Vandring längs Andkil vandringsled 7.7: Stort evenemang på Rasmusbacken med bl.a. agilitytävlingar, hästshow, ponnyridning, musik och utställningar. 8.7: Allsång vid Rökiö kvarn 9.7: Musikcafé vid Frikyrkan 10-11.7: Mingelparty på Norrvalla 11.7: Langradin festtåg, sommarmarknad, Vörå spelmansklubb spelar i centrum, välgörenhetskonsert med Helmerz 12.7: Huvudfest vid Tottesunds herrgård med festtal, sång och musik. Veteranbilsutställning. För mera info ring 06-382 0200 eller besök www.vora-maxmo.fi

Ålands hotell- och restaurangskola startar följande 1-åriga gymnasiebaserade utbildningar i höst:

Servitör (40 sv) Hotell- och konferenspersonal (40 sv) Prospekt och ansökningsblanketter: Ålands hotell- och restaurangskola Kansliet tel. (018) 26044 fax (018) 26849 info@ahrs.ax www.ahrs.ax

Ansökningstiden utgår den 6 juni 2009 Jan-Erik Sundström, rektor

Postadress: PB 54, AX-22101 MARIEHAMN, Åland Besöksadress: Strandgatan 1 a, MARIEHAMN

�������� ������� Stöd Förebyggarnas 496310-231360 ungdomsverksamhet Fo-nr: — Besök Café Albert 1853302-4

ÅRSKURS 10 med resursklass * för Dig som önskar ett annorlunda studieår i trivsam miljö efter grundskolan * möjlighet att höja vitsord, och pröva på olika yrken ute i arbetslivet * möjlighet till internatboende * även för invandrarungdomar * smågruppsundervisning för högstadie-elever

Café Albert Närpesvägen 35 Tel. 050-5953776 64200 Närpes info@cafealbert.fi www.cafealbert.fi

Öppet fr.o.m. 1 maj: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9.00 — 18.00 9.00 — 21.00 9.00 — 21.00 9.00 — 23.00 11.00 — 23.00 12.00 — 18.00

Vår egen specialdrink med jordgubbar, kiwi och persika

INVANDRARLINJEN – 1-2 årig * Du som önskar lära Dig svenska inför yrkesliv eller fortsatta studier * Inspirerande miljö – även internatsboende * Praktik och studier i andra ämnen möjligt

- Café Albert mitt i hjärtat av Näsby!

SÖNDAGSÖPPET från och med 3.5

Alberts Laxfat Räksmörgås Tomatfat Varma pajer Smultronkaka Caffé Alberto Cappuccino Smoothie Milkshake

4,50 6,00 3,80 6,80 3,80 2,80 2,20 2,80 3,00

KONSTVERKSTADEN * 10 lärarhandledda lektioner per vecka och 5 lektioner eget arbete i verkstaden – 10 veckor per termin Svenska Österbottens folkakademi Vasavägen 764, 64220 Yttermark tel. 06-280 6600, soff@soff.fi, www.soff.fi

UNGDOMSBUSSEN – kan bokas av föreningar, skolor, kommuner och företag för kortare eller längre tid. Boka via SÖU, tfn 06 320 5000/Ann-Sofie uvsåir BTeilsataällum er!! hy scm o e r e b t a it s ney

KVALITETSDÄCK FRÅN OSS! DÄCKMARKET

FALLER DU FÖR EN SNYGG FASAD? KUN JULKISIVU JULKISIVU RATKAISEE KUN RATKAISEE 3 olika fasader av samma bottenplan Samalle pohjaratkaisulle 3 erilaista julkisivua

Även lättmetallfälgar!

FÖRMÅNLIG BILTVÄTT! Med teknologi. Neste Pappadagis 06-365 1713 050-448 2484 (Tommie Bagge)

Samalle pohjaratkaisulle 3 erilaista julkisivua Teri-Hus erbjuder nu nyakotia möjligheter till den som planerar Teri-Talot tarjoaa omaa suunnittelevalle uusia mahdolTeri-Talot tarjoaa omaa kotia suunnittelevalle mahett nytt eget hem. pohjaratkaisulle Samma bottenplan erbjuder uusia enkolme valmöjlisuuksia. Samalle on valittavissa dollisuuksia. Samalle pohjaratkaisulle on valittavissa kolme lighet mellan tre olika fasader. Dig mest? Gillar erilaista julkisivua. Mikä Sinua Vilken eniten tilltalar miellyttää? Ihailetko erilaista julkisivua. Mikä Sinua eniten miellyttää? Ihailetko Du bred liggande ytterpanel, lockar moderna lösningar, leveää vaakalautaa, viehättävätkö modernit ratkaisut vaieller leveää vaakalautaa, viehättävätkö modernit tycker Du kanske om ett elegant rappat hus? ratkaisut vai näetkö sielusi silmillä rapatun talon? näetkö sielusi silmillä rapatun talon? 3 in Till 1 -husmodellerna hör både 1- että och 1 -talomallistoon 3 in31in-talomallistoon kuuluu sekä 1kuuluukoteja. sekä 1- että 11/2-kerroksisia koteja. 111/12/2-planshus. -kerroksisia FÖRSÄLJNING: MYYNTI:

MYYNTI: Vesa Jouppila Johnny Majabacka puh. 020 768 0434 Tel. 040-7310005 GSM 040 550 9782 johnny.majabacka@teritalot.fi vesa.jouppila@teritalot.fi

68700 68700TEERIJÄRVI TERJÄRV 68700 TEERIJÄRVI Puh. Tel. 020 020 768 768020 0411, 0411, Fax 020 020Fax 768 768020 0206 0206 Puh. 768Fax 0411, 768 0206

www.teritalot.fi www.terihus.fi www.teritalot.fi

TeriTalot3in1 3x100mm.indd 1

Julia Julia Moderna

Moderna

Wilma Wilma

22.4.2009 16.00


24

Nr 4-09

ACER EXT 5630Z 15.4”

HP COLOR LASERJET CP1215

WD ELEMENTS 640GB

2:7/

2 GB RAM

429€

• Intel Pentium® Dual Core T3200 • Intel Graphics Media Accelerator X4500HD • 15.4” TFT WXGA skärm • 160 GB hårdskiva • 2 GB RAM • DVD Super Multi drive • Windows Vista Home Premium

r endast Färglaser fö

129€

hårddisk 640 GB extern67 euro! för endast

spm/a4 färg svartvitt • 8 sp pm/ m/a4 a i ffär a4 ärg är g • 12 2 sspm/a4 pm pm m/a /a4 i sv /a4 sva arttvvit artv ar ittt fotopapper, • oh ffärglaser, ärgl är gllas g aser er,, åt er ååtervinningspapper, errvi vinn nnin nn ings in gspa gs papp pa pper pp er,, fo er foto topa to papp pa p er pp er,, papper, etiketter, kuvert papp pa p er pp e , et etik i et ik ette te er, kkuv uver uv ertt (A4, er (A4, A5, A5, 5 A6, A6, 6 B5) B5) 600 • 60 600 0 x 60 00 dpi dp pi

640 extern • 64 40 GB e xtterrn hårdskiva h rd hå rdsk sskkiv ivaa 20.38 3.61 12.46 mm • 20 20.3 .38 .3 38 x 3. 3 .61 61 x 1 61 12. 2.46 6m m MB/s 7200 • 48 M B/ss • 72 B/ 7 00 0 0 rrpm pm p m USB • US SB 2.0 2.0 2.

67€

NU KAN DU FYNDA VERKLIGT FÖRMÅNLIGT! ACER TM 5530 15,4”

CANON FS100 VALUE-UP KIT

CANON EOS 1000D / EF-S 18-55 MM IS KIT

inkl.

1 GB SD-kort + väska

4 GB RAM

499€

289€

399€

• AMD® Athlon X2 QL60 • ATI Radeon HD 3200 Graphics • 15.4” TFT WXGA • 160 GB hårdskiva • WLAN • 4 GB RAM • DVD±RW SuperMulti • Vista Home Premium

• spela in på SD- eller SDHC-minneskort • 45x Advanced Zoom • megapixel CCD-sensor med äkta bredbildsinspelning • DIGIC DV II -processor • mikrofoningång • tar även stillbilder • USB 2.0 Full Speed

• 10.1 megapixels CMOS sensor • RAW, JPEG, Exif, DPOF • SDHC, Secure Digital (SD) • 18-55 mm normalzoom • Antiskakmekanism (IS) • 25 cm närgräns

BENQ G2020HDA 20” WIDE

BENQ G2220HD 21,5” FULL HD

BENQ G2411HD 24” FULL HD

• 20” wide • svarstid 5 ms • kontrast 40000:1 • ljusstyrka 250 cd/m2 • VGA-SUB • upplösning 1600 x 900

115€

• 21,5” Full HD, 16:9 • upplösning 1920 x 1080 • ljusstyrka 300 cd/m2 • kontrast 40000:1 • svarstid 5 ms • DVI och D-Sub -anslutningar g • garanti 36 mån

FULL HD

159 9€

• 24 ” Full HD • 1920x1080 • kontrast 40000:1 • ljusstyrka 300 cd/m2 • svarstid 2 ms • DVI-D, HDMI, VGA-SUB -anslutningar g

Korsholmsesplanaden 38, Vasa Tel: 06-3197700 info@multitronic.fi

www.multitronic.fi

FULL HD

249 9€

Öppet: Vardagar 9-17 Lördag 10-14

ÖP nr 4 2009  
ÖP nr 4 2009  

Österbottniska Posten Innehåll: 3. Nya ansikten på SÖU, samt Ung demokrati. 5. Pidrofinalen, 15 minutes of fame på ritz. 7. Caroline Lillmån...

Advertisement