Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1984

Page 13

~---------------------------------------dU~

o Det är inte mycket folk i rö­ relsen på Nykarleby torg en fre­ dagkväll. Alla som har möjlighet har åkt till Jakobstad.

Finns det inget att

göra i Nykarleby?

Klockan är 21.30 en fredagskväll i Nykarleby. Vi vandrar sakta över torget och börjar fundera var aUa ungdomar är, de brukar ju nog synas när det blir helg. Visst finns det några stycken här men det är bara de äldre, som redan har körkort och sitter i sina bilar. Men var är de yngre? Vi talade senare med några i 13-15:års åldern. Tycker ni att det finns tillräck­

ligt med sysselsättning för ung­

domar i Nykarleby, speciellt för

de yngre?

- Nej, absolut inte.

- Nja, jag vet nu inte. Det

borde nog finnas mera.

- Vad skulle ni vilja göra då?

- Bio skulle vara kul, förr ha­ de man ju någon film någon­

gång i alla fall.

- Black Disco, speciellt för

oss yngre . (Hm) .

- Det skulle också vara bra med något ställe där man kunde gå in när vinterkylan börjar bi­ ta i näsan. Ett cafe eller något liknande. Vad gör ni nu på helgerna? - Åker till Jakobstad, men dit är det ju heller inte särskilt lätt att ta sig . För det mesta måste man lifta men det gillar inte mamma. - Vad är det som är så bra med Jakobstad? - Där samlas ju allt folk . Det beror väl till viss del på att där finns till exempel bio och pizze­ ria. - Det är ju en större stad än Nykarleby. Det är nog många som gärna

D Ungdomssekreterare Carita HägerIörser Johann Linden och Tove Erikslund med blanketter för ansökan om hidrag. Johanna och Tove drar EOS-klufJben i Jeppo.

skulle stanna i Nykarleby, bara de skulle ha något att göra. Vad finns det då att göra i Nykarleby? Vi frågade ung­ domssekreterare Carita Häger: - Finns det inget att göra? Vi har ju nog en heJ del aktiviteter. Om man inte idrottar finns det ju arbetarinstitutets kurser och Juthoacka teater. NUFS har aktiviteter som Lex. volleyboll, pingis och tonårsverksamhet. Sen har ju församlingarna ju­ nior och minior- och ungdoms­ verksamhet. - Vill man själv starta någon klubb är det bara att ta kontakt så skall vi se om vi kan hjälpa till .

- Planer finns på att man öppnar ett ungdomscafe i aulan vid Bio Scala, men det är ännu bara planer. Ja, det ser ut som om det skulle ordna sig för de ungdomar som vill gå på bio i Nykarleby och efteråt gå på ungdomscafe.

Mary Sal o Sarah Sjöblom

'33:[·' FULLTRÄFF

.Bil och Black Disco var önske­ mål på nya aktiviteter, vad sä­ ger du om det? - Till Black Disco som förr var på torsdagskvällarna kom det så lite folk att det upphörde men finns det intresse nu så kanske det tas upp igen. Och vad bio beträffar så har Juth­ backa teater köpt Bio Scala som skall öppnas igen, och vi tar gärna emot förslag till fil­ mer.

FRÅNJAP)iN . CS-360 EVL

Ab

NYKOBE

Oy -

1.840,­

-

Tel. 967-20 188, 20 951 VI STÅR TILL TJÄNST MED

Kvalitetsbetong transporterad till Er i bil med roterande kärl försett med hydraulisk ränna. Förmedling av mobilkran och betongpump. Uthyrning av betongvibratorer, markvibrato­ rer , betongmottagningskärl och gjutbasketer.

• Echo är driftsäker • Echo är lättstartad­ • Försäljning o. service

På vintern skulle det vara bra om det skulle finnas någonstans att gå in, ett ungdomscafe till exempel.

••

FORETAGARE

RES MED TOURELLA \\~~~

~i-~fi; ..a p.\\\)

..\\S~

• Shoppingresor till Umeå 8. 11. . 15 . 11, 22. 11.,6. 12 . Pris: 120 mk , pensionärer 90 mk , barn un­ der 12 :ir 50 mk . • Smör-resa !iII Haparanda 17 . 11 . Pris: 78 mk fdlnJakobslad och Ny­ karleby , 72 mk frin Karleby .

I CENTRUM AV NYKARLEBY.

som har som målsättning att genom en aktiv Inköps­ polItIk kunna betjäna Nykartebynejdens innevånare . med ett brett och högklassigt varusortiment till I mycket konkurrenskraftIga prtser.

SPORTIOVSRESOR

TILL IJÄllS

• Äkäslompolo 23. 2.-2.3 . -1985 Haronmaja, helpension . Pris: 990 mk . • Äkäs.l ompolo 2-6 . 3. 1985, Ha­ ronmaja , helpension . Pris 700 mk. • Hemavan 2-9. 3. 1985, semeSler­ byn Klippen . 8-personers sluga , självhushåll. Pris: 2.800 mk/sluga

TORGHALLEN är mångsidig! -färsk fisk, -chark, -kött och ost allt detta med en erkänt god betjäning!

TORGHALLEN är förmånlig! varje dag rikligt med specialerbjudan

I

TILL SÖDERN! • Puerto de la Cruz 1-9_ 3. 1985 Aparrememos Bellavista. Pris: 2.615 mk . morgonkaffe. Priset inkluderar bussIransporl lur-retur till Helsingfors. • Playa de las Americas 1-9. 3. 1985, Bungalows America Virgi­ nia & Bungamerica. Pris : 2.805 mk . Priset inkluderar busstran­ SpOrt tur-retur till Helsingfors. ~TOURELLA OY AB _.

M&1k.Loimi8Lo - Ruebyrl ToureIIa pj Forum

Rådhusg. 11 68600 Jakobstad

Vi bedriver bokföringsbyråverksamhet inom ett geografiskt stort område med kontor i Vasa och Nykarleby. Vår kundkrets repre­ senterar de ·flesta branscher. Nykarlebykontoret har nyttat in i nya ändamålsenliga utrymmen. Detta möjliggör utvidgad verksamhet och förbättrad kundbetjä­ ning. För ert företags bästa - anlita vår yrkeskunskap i: • bokföring och kostnadsuppföljning • reskontrabokföring med därtill hörande inkassoverksamhet • löneberäkningar • skatteärenden • bolagsbildning • revision (GRM) • budgetering. finansieringsplanering, bokslutsanalys samt rådgivning i företagsekonomiska frågor

Modern datautrustning med snabb och kundvänlig rapportering står till vårt förfogande. Vi fungerar därför även som databehand­ lingscentrai för hos kunden förbehandlat bokföringsmaterial. I NYKARLEBY

~ I VASA

~

Bokföringscentralen LUNDQVIST & Co Kb V. Esplanadg. 12 NykarJeby Tel. (967)-21 070,21 087

Vasa Bokföringstjänst B. LUNDQVIST & Co Kb HandelsespI. 15, 65100 Vasa Tel. (961)-113 152

Tel. 967-12555, 13 065

Nykarleby, Bankgatan 6

Tel. 20155, 21555

AUKTORISERADE REDO VISNINGSB YRÅER Medlemmar i Bokföringsbyråernas förbund r.f.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.