Page 1

MESSEKATALOG

FAGMESSE FOR LÆREMIDLER – mere end 150 udstillere og 50 foredrag

SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER AARHUS 26. & 27. APRIL 2017 BEGGE DAGE FRA KL. 09 – 16

GRATIS ADGANG udstilling kurser foredrag Bestil din gratis billet på skolemessen.dk

Følg os på skolemessen.dk Facebook og Twitter


SKOLEMESSEN – fagmesse for læremidler INDHOLD Om messen Leder Praktiske oplysninger Scenen med Den røde Stol Udstillerannoncer Foredragsprogram Fire formiddagskurser Udstillerliste

s. 2, 5-7 s. 3 s. 4 s. 8 s. 10 s. 32 s. 36 s. 39

KOLOFON Messekatalog 2017 skolemessen.dk Redaktion Lotte Svane, Kurt Thybo og Kaare Øster Lay-out og grafisk tilrettelæggelse Jytte Stoustrup Tryk: Bording Oplag: 40.300 VIA Center for Undervisningsmidler, Aarhus. Yderligere oplysninger kan fås hos: Projektledelse Kurt Thybo e-mail: kth@via.dk Kaare Øster e-mail: kaos@via.dk Sekretariat Tina Agesen-Pagh e-mail: tap@via.dk Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

2

VELKOMMEN TIL DEN 12. SKOLEMESSE Kom og vær med til to inspirerende, overraskende og berigende messedage. • • • • • •

Få nye ideer og inspiration til din undervisning Mød mere end 150 udstillere Deltag i et eller flere af de mange foredrag Se de nyeste boglige, digitale og konkrete læremidler inden for alle fag i grundskolen Kom i dialog med producenter og redaktører Plej dine netværk.

Tid og sted Onsdag den 26. og torsdag den 27. april 2017, kl. 9.00 - 16.00. Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C.

Vi åbner døre til både det kendte og det nye For 12. gang byder Skolemessen velkommen til undervisningsverdenen – og for hvert år kommer flere udstillere og besøgende til. Skolemessen 2017 er for undervisere, skolepædagoger, skoleledelser og andre formidlere, der ønsker indblik i nye måder at berige og udvikle fremtidens undervisning på.

DELTAG I LODTRÆKNING Registrer dig via skolemessen.dk senest den 3. april og vind hotelophold. Der udtrækkes én vinder fra hver af regionerne: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Sydslesvig.

Vinderne får direkte besked.

D VIN LE T HO OLD H OP


LEDER

Målene gør det ikke alene Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA UC

Vi skal have mål for, hvad eleverne skal lære. Det er ikke noget nyt, for siden 2002 har skolen været styret af obligatoriske mål. For undervisere er det heller ikke ukendt at have forventninger til, hvor de vil hen med undervisningen - både i fagene og i andre pædagogiske aktiviteter i skolens hverdag. Alligevel tog læringsdebatten en ny drejning med skolereformen i 2013. Det var egentligt forudsigeligt, fordi debatten om skolereformens betydning for elevernes dannelse, læring og trivsel ofte blev naivt reduceret til et spørgsmål om, at eleverne målt ud fra reformens resultatmål skal blive dygtigere og trives bedre.

Meget i den danske folkeskole forandres i disse år samtidig med, at vi kan opleve, at andre lande er meget optaget af vores måder at tænke skole på. Fx var der for år tilbage en tv-udsendelse om kinesiske elever, der klarede sig bedre end de danske målt på en række parametre. Alligevel er bl.a. Kina optaget af den danske folkeskole, ikke mindst af vores syn på dannelse, kreativitet og elevernes sociale udvikling. De forhold skal vi stå på og ikke smide væk. God Skolemesse 2017

Det er jo kun en beskeden del af fagenes mål, der kan tjekkes via nationale test. Det er afgørende at stræbe efter samspil mellem undervisningen og elevernes personlige udvikling, fordi eleverne dermed kan få viden til at forstå omverdenen, kulturen og sig selv. Hvis de to spor kører parallelt, så sker der hverken læring eller dannelse. Derfor er er det problematisk, hvis fokus på læring fjerner blikket fra undervisning. Læring bor ikke i den enkelte elev, men skabes gennem kvalitet i undervisning og de miljøer, som eleverne indgår i i løbet af skoledagen. Blot fordi man har mål for elevernes læring, så lærer de det ikke nødvendigvis. Heldigvis for det. Læringsmål er en mulighed for at tydeliggøre de faglige forventninger for eleverne, så underviser og elev kan gå i dialog om disse. Men som underviser kan man ikke sætte sig ind i hovederne på eleverne og styre dem i bestemte retninger. I hele debatten er læremidlerne en vigtig medspiller med stor betydning for undervisningen. En videnspredningsanalyse foretaget i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at skolerne anvender læremidler fra landets Centre for Undervisningsmidler som en grundlæggende base. Det er godt, men stiller også store krav til læremidlerne. På Skolemessen kan man som besøgende opleve sådanne læremidler af høj kvalitet, når læremiddelproducenter igen fremviser mængder af nye analoge og digitale læremidler.

Andreas Rasch-Christensen åbner messen officielt kl. 09.30 – 09.45 på Scenen – og holder kl. 10.00 sit åbningsforedrag ”Lang og kedelig skoledag” i lokale 11. Se mere på side 32.

3


PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolemessen 2017 er gratis. Du skal dog registrere dig og printe din adgangsbillet. Adgang til messen GRATIS – men husk at registrere dig og printe din adgangsbillet/dit navneskilt inden messen via skolemessen.dk

Foredrag og kurser Skolemessen tilbyder 56 korte, gratis foredrag fordelt på begge dage. Hver formiddag er der desuden to egentlige kursusforløb á tre lektioner. Det er gratis at deltage i både foredrag og kurser. NB Kurserne kræver tilmelding på skolemessen.dk

Find rundt Du finder den store messeudstilling flere steder i Scandinavian Congress Center. Kommer du ind fra Frederiks Allé, kan du med fordel først gå i Scandia Salen, som ligger lige ved Radisson Blu Scandinavia Hotel. I den modsatte ende af centret møder du udstillerne dels i Arkaden og dels i Kongressalen i stueplan og på Balkonen på første sal. I Kælderen ved Kongressalen er der garderobe. Foredrag og de fire formiddagskurser afholdes nær hotellets reception og cafe. Se skiltning på messen.

Penge Hvis du skal hæve kontanter, må du ud til byens hæveautomater.

Messen er gratis – maden betaler du selv Du har mulighed for at købe sandwich, frugt, kaffe/the og kage i cafeområderne rundt på messen til rimelige priser. Hotellets cafe og restaurant kan også benyttes.

Transport og ankomst Scandinavian Congress Center Aarhus ligger blot 5-10 minutters gang fra Aarhus Banegård og rutebilstationen. Der er indgang fra begge ender af centret, både fra Frederiks Allé/ Margrethepladsen og fra Sonnesgade/Godsbanen.

Parkering Ved Scandinavian Congress Center ligger et stort uden- og indendørs parkeringsanlæg. Du kan parkere overalt i P-anlægget mod betaling ved parkeringens ophør. Indkørsel til anlægget foregår via Thomas Jensens Alle, Skt. Nicolaus Gade (ved Føtex) eller fra bagsiden af huset via Sonnesgade. Udkørselsbilletter kan købes i messecaféerne onsdag og torsdag i løbet af messen. Prisen inkl. rabat 60 kr. pr. dag.

4

Registrer dig inden messen, print din billet og kom GRATIS ind.


OFFICIEL ÅBNING Messen åbnes officielt af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College. Onsdag kl. 09.30 – 09.45 på Scenen Andreas Rasch-Christensen holder kl. 10.00 sit åbningsforedrag ”Lang og kedelig skoledag”. Se mere på side 32. Andreas Rasch-Christensen

SE DEM PÅ SCENEN Vinderne af Skriverprisen 2016, forfatter Kim Fupz Aakeson og illustrator Rasmus Bregnhøi, møder du på Scenen i Den røde Stol. De fik prisen for deres tegneseriebog om de to drenge Mogens og Mahdi. I Den røde Stol sætter sig også forfattere som Kristina Aamand, Morten Dürr og Marianne Verge. Følg også uddelingen af en række priser på Scenen. Se mere om programmet på Scenen og i Den røde Stol på side 8-9 eller følg med på skolemessen.dk

Rasmus Bregnhøi og Kim Fupz Aakeson

5


KOM OG MØD ... Begge dage kan du deltage i foredrag - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle. Foredragsprogrammet indeholder bl.a. ONSDAG 10.00 Lang og kedelig skoledag? Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef 11.00 Hvor taler du flot dansk! – Når integrationen lykkes Abdel Aziz Mahmoud, journalist, tv-vært, forfatter og foredragsholder

Lisbeth Zornig Andersen

TORSDAG 11.30 Professionelle og betydningsfulde voksne Lisbeth Zornig Andersen debattør mm. 13.30 Uden mål og med – forenklingen af John Hattie og Fælles Mål Keld Skovmand, lektor Se mere om de mange tilbud om foredrag på side 32-35.

Keld Skovmand

Abdel Aziz Mahmoud

6


DELTAG I LODTRÆKNING Registrer dig via skolemessen.dk senest den 3. april og vind hotelophold. Der udtrækkes én vinder fra hver af regionerne: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Sydslesvig.

VIND HOTELOPHOLD

Vinderne får direkte besked.

C.R.A.F.T. – Creating Really Advanced Future Thinkers I år præsentes C.R.A.F.T på Skolemessen C.R.A.F.T. er en elevkonkurrence for 6., 7. og 8. klasse. Her giver elevgrupper fra flere skoler konkrete bud på, hvordan fremtidens digitale kompetencer bruges i undervisningen.

I skoleåret 2016/17 har elever og lærere fra hele Danmark afprøvet forløb, der indarbejder det 21. århundredes kompetencer i undervisningen. Ens for alle forløb er, at de bruger teknologien som løftestang til innovation, refleksion og samarbejde. C.R.A.F.T. standen i Aarhus vil inspirere til ny praksis i skolen med fokus på koblingen mellem fremtidens kompetencer og it. Besøg standen, der er opstillet på Broen over Arkaden. Dommere vil i løbet af de to dage vurdere gruppernes proces og uddele priser for samarbejde, brug af it, innovation og elevrefleksion. Prisuddelingen sker fra Scenen torsdag kl. 13.30, så kom og vær med til at hylde vinderne. C.R.A.F.T. arrangeres af Styrelsen for IT og Læring i samarbejde med CFU Danmark.

7


Besøg Scenen med

Den røde Stol Den officielle åbning af messen sker på Scenen, der er placeret ud for Scandia Salen. Her uddeles også priser, og Den Røde Stol står parat til at byde en række forfattere velkomne. På skift sidder udvalgte forfattere i Den røde Stol for at præsentere deres nye bøger eller fortælle om deres forfatterskab. Hver forfattersession varer ca. 20 minutter.

Se mere om de enkelte forfattere og programmet for Scenen og Den røde Stol på skolemessen.dk

Sæt dig og ta´ en pause ved Scenen med Den røde Stol – så er du i godt selskab.

Kim Fupz Aakeson

Rasmus Bregnhøi

Marianne Verge

Kristina Aamand

8

Morten Dürr


SCENEN Onsdag kl. 09.30 - 09.45 kl. 10.00 – 10.20 kl. 11.30 – 11.50 kl. 13.00 – 13.20 kl. 14.30 – 14.50

Torsdag Officiel åbning af messen Den røde Stol Den røde Stol Den røde Stol Den røde Stol

kl. 10.00 – 10.20 kl. 11.30 – 11.50 kl. 13.00 – 13.20 kl. 13.30 – 14.00 kl. 14.30 – 14.50

Den røde Stol Den røde Stol Den røde Stol C.R.A.F.T. – uddeling af awards Den røde Stol

Yderligere aktiviteter på Scenen oplyses senere. Se dem på skolemessen.dk

9


Analogt eller digitalt? Det skal handle om læring Udbuddet af læremidler vokser konstant. Det samme gør opgaven med at overskue mulighederne og vælge den rigtige kombination af læremidler. Vores mål er at lave de bedste læremidler og hjælpe lærerne til at foretage kvalificerede valg, siger Cliff Hansen, forlagsdirektør for Alinea. Som direktør for Danmarks største udbyder af læremidler kender Cliff Hansen alt til udviklingen inden for læremidler til grundskolen. Hans vigtigste pointe er, at det bliver stadig sværere, men også vigtigere at bevare fokus på, hvad der skaber størst læring hos den enkelte elev. ”For mange lærere er grundsystemerne rygraden i deres undervisning. Systemerne følger lærere og elever gennem hele skoleåret og sikrer, at læringen bygges op trin for trin. Det giver tryghed, at den enkelte lærer ikke selv skal løfte hele ansvaret for progressionen i fx læseindlæringen.”

I de kommende år vil det fortsat være Alineas ambition at være de bedste på markedet til at samtænke trykte og digitale læremidler – fordi det virker:

”Samtidig ved vi fra både lærere og elever, hvor vigtigt det er med variation i undervisningen, både i læremidlerne og i arbejdsformerne. Det motiverer og er derfor et vigtigt pejlemærke, når lærerne planlægger skoleåret. For alle lærere er det en helt central opgave at få sammensat undervisningen med det rigtige miks af forskellige elementer – især når det kommer til læremidler.”

”Vi udgiver en lang række læremidler, som opfylder forskellige mål i undervisningen. Nogle er analoge, andre er digitale. Det er ikke afgørende. Det afgørende er at få læremidlerne kombineret, så de giver de bedste forudsætninger for læring. Det er vores ambition at være de bedste til at rådgive, inspirere og hjælpe læreren med dette valg for at sikre, at eleverne bliver så dygtige, som de kan,” slutter Cliff Hansen.


Gratis foredrag 26. april Scenariebaseret danskundervisning — Faglighed og it med mening 9.00-12.00 — Formiddagskursus v. Simon Skov Fougt, cand.pæd., ph.d., forfatter til Kaliber Engelsk i indskolingen på et nyt niveau 10.00-10.45 — lokale 4 v/ Louise Holst Tollan og Sara Hajslund, engelsklærere Sæt danskfagets kerneområder i spil på nye måder 13.00-13.45 — lokale 4 v. Simon Skov Fougt, cand.pæd., ph.d., forfatter til Kaliber

27. april Nyt Format i indskolingen 9.00-12.00 — Formiddagskursus v. Alice Darville og Janus Madsen, læremiddelforfattere Gør dine elever til korrekturkonger! 9.30–10.15 — lokale 4 v. Esben Neergaard, læremiddelkonsulent, Alinea Gør træning til læring med CampMat 10.30-11.15 — lokale 4 v. Kristoffer Krab Søgaard, digital matematikredaktør, Alinea Nyhed til dig, som underviser i dansk som andetsprog 11.30-12.15 — lokale 4 v. Mette-Maria Rydén, læringskonsulent i dansk som andetsprog Unik digital løsning til ordblinde

13.30-14.15 — lokale 4 v. Thomas Mose og Mikael Højbjerg, ordblindelærer og læsevejleder

Få information om nyheder, konkurrencer og rabatter på messen på alinea.dk/messer


Derfor skal du besøge Gyldendal FOREDRAG DU BARE IKKE MÅ GÅ GLIP AF!

A052

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

Goodiebag ved alle oplæg

26. april 2017 Kl. 10.00-10.45 Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen

26. april 2017 Kl. 13.00-13.45 Autismevenlig undervisning Cand. psych. aut. Charlotte Ryhl

27. april 2017 Kl. 10.30-11.15 Hvorfor kreativitet i skolen? Professor Lene Tanggaard

27. april 2017 Kl. 13.30-14.15 Uden mål og med Lektor ved Anvendt Skoleforskning Keld Skovmand


SPÆNDENDE INDSLAG PÅ GYLDENDAL STANDEN!

10% rabat på alle bøger på standen

nshastigheden

eksploderede og tablets Mobiltelefoner til information gav adgang i verden. næsten overalt

>

d 1989

rens fal

efter mu

Murens

pænding

fald / Afs

I flere fra fx Tunesien e. Millioner Men bortset og ny undertrykkelsfinde sikkerhed i Europa. borgerkrige mange håbede at og flygtede,

stigninger, vejrforhold. lande at blive enige sommere for verdens ved problemet. Det kneb effektivt selvat gøre noget Indien en I 1947 blevForud var gået stat. Gandhi. stændig anført af årtiers kamptil højre for Indiens er Nehru. Her ses han første premierminist

isme

/ Terror

1960’erne

var præget

45 e 1914 -19 frigørelse

ked

askiner

Dampm

ion

Asien og

Europa blev i 1869.

nemmere, Tordenskjold Lasten bestod Dampskibet sejlede igennem.bruges i Fjernøsten. skib, der , der skulle telegrafkabler

koloniserede

Australien. den oprindelige af straffefanger, mensog fordrevet. Tegning blev forfulgt til Australien. vej fanger på

dsUafhængighe kolonier

t er stadig

marlene

diemar /

50

imperiet.dk

af 1500-tallet. fred og Det gav gten fra slutningen e for kejseren. japanere blev Kristne

Tokugawa-slæ

var et mongolsk

komme og var stedfortræder isoleret. Japan herskede måtte ikke ▲ I havde titel af shogunfra 1638 blev Japan og udlændinge kultur.

Persien, etableret. områder, Rusland, brede store Kina, store dele af af Europa. del omfattede og den østlige Mellemøsten

opdagelses-

og ► Kinesiske og arabiske krydsede

53 r 1300 -14 iddelalde ppefolk

tryk / Ste

elalder

herskerslægt

begyndte

kristne på

Polo løse og viden Da Marco løj. eksemplarer,trykte kineserne. de, at han papirpenge til italienerne, mente fortalte det og bragte verden sammenog Mali til handelsaner bandt i Ghana man kongeriger Handelskarav benyttede fra Asien Silkevejen de afrikanske og silke Også på varer fra krydderier Timbuktu. byer som af kameler, der bragte karavaner og Europa. til Mellemøsten

I dette den engelske kæmper med den muslimske Løvehjerte Saladin. hærfører

800 blev

kejser nuværende kejsere. sig over det til de romerske og strakte vestlige Tyskland. 1066 det fra 493-883 i Kina fra Belgien og t herskede levede visFrankrig, Zhou-dynastie i perioden om stærk 221. Midt Hans principper og respekt f.v.t. til år Konfucius. over for staten manden loyalitet i Asien. familiefølelse, stadig indflydelse har for ældre

ring

kevand

ter / Fol

Nye sta

havde mayaerne et tala udviklet i Mellemamerik . Omkring år nuog kalendersystem bønder i det 200 begyndte at dyrke kartofler. Peru værende

▲ Ca. 50 f.v.t.

6 f.v.t.- 47 n 1000

erobrede

f.v.t. ▲ 334-323den Store af rige, der

Alexander et enormt Makedonienfra Grækenland til f.v.t. strakte sig fra ca. 100 Indien. Mosaik

området. i Middelhavs kolonier år 100 strakte der grundlagde ge bystater, Grækenland. Omkringi opløsning. selvstændi at gå en række f.v.t. erobrede romerne begyndte riget d opstod år 400 i 146 Grækenlan men fra ca. år f.v.t., og og England, I det nuværende omkring 700 opstod til Tyskland Romerriget sig fra Nordafrika Romerriget

r / Filosofi

Bystate

er

/ Kalend

oner og

Civilisati

00 urer 35

flodkult

n er en af

var konge

kulturer ting 1400 f.v.t. tons. Mexico ca. at skabe monumentale op til 40 til i Amerika hoveder, der vejer som disse

omkring af den

forestiller

der byen Eridu, floden ved

blev kaldes byer. de første Eufrat. Området og her opstod halvmåne,

var nogle

betød, at

de samme ◄ Landbruget huse, blev boende folk blev bygget steder. Der husdyr. og man havde

dyr, af de førstesikrede

På den måde ► Får og hunde tæmmede. uld. Hyrdehunde

mennesker mælk og på fårene. man sig kød, til at holde styr bruges stadig lavet kunst

blev også ► Der denne kvindeår figurer som

i verden

t. 00 år f.v.

findes hugget ud malede eller man, at det Måske håbede gav god jagt?

.100.0 piens ca

benyttede

sig af ilden lavede

Man år siden. ◄ Mennesket dyr væk om for 1 mio. holdt vilde

for Allerede af verden. efter byttedyr, n til det meste menneskene sig efterhånde individer fulgte rt. De bredte på 30-50 menneskea I mindre grupper ting fra naturen. er den nuværende de til Europa. spiselige Afrika. Det siden nåede og samlede sapiens i 40.000 år De fiskede også opstod Homo r. og for ca. år siden til Australien, sten og dyreknogle end 100.000 det at sejle af træ, For mere siden lykkedes der var fremstillet 50.000 år med våben, som de jagede

allerede bål, og ilden ved bålet og delte mad over sad man natten. Måske og sange? historier

le Tabeltav

Meedom

steder der er ▲ Mange dyremotiver, i sten.

Design: Sofie

og er ca. 30.000 figur, der fundet i Tyskland. og gammel

/ Huse

Homo sa

ere gere / Fisk

FORMIDDAGSKURSUS

de først kendte det nuværende

i Den opstod var de første ► Olmek-kulture i Amerika. Olmekerne i sten

i Babylon

5400 f.v.t ▲ Tegningen omkring den frugtbare grundlagt

r ca.10.00

husdyr som man at holdedele af verden, begyndte andre korn. Senere som bønder i at dyrke at leve begyndte mennesker hvor man begyndte i verden, første sted de følgende årtusinder n var det I løbet af Mellemøste køer og svin. rika. får, geder, og Mellemame fx Kina, Indien

/ Husdyr

grundlagt Kina.

skriftsprog, omkring i bronze. udviklet et fornemme ting Der blev fremstillede værkere

1750 og halvmåne, love skabt frugtbare verdens første blev en af i sten. indhugget

uget opstå

Landbr

blev Xia-dynasti

f.v.t. centrale Flod i det ◄ Ca. 2000 og håndDen Gule

t. 0 år f.v.

ift

/ Skr g / Handel

t. -1000 f.v.

dele ► Hammurabi kontrollerede regeringstid f.v.t. Byen og i hans

sælges, Noget kunne de selv brugte. konge og hans mere, end love. ledet af en e bønderne som blev regnskab og nedskrive og Kina producered dannet samfund, til at føre i fx Pakistan n blev der bruge skrift n og senere handel. Efterhånde begyndte man at og lå. Her floder i Mellemøste for håndværk også templerne Ved store grundlag hvor og det skabtend. De boede i byer, embedsmæ

Agerbrug

bygget de Spanien maurernes I 711 erobrede I 732 mislykkedes Al Andalus. erobre Frankrig. at forsøg på

kronet som Karl d. Store efterfølger som

år så sig ► Juledag eksisterede i Rom. Han af paven Frankerriget

Antikke

Lovgivnin

blev dset, der Nordafrika.

i Alhambrapala

fra maurere landet ▲ Udsmykning og kaldte af muslimske

0

05 r 476-1

ddelalde

hvor op i lande, en blev delt splittet i . Europa blev kirken Nordafrika. nger og magtkampeaf perioden n og I slutningen Mellemøste med folkevandri urolig periode spredt i hele Europa. arabere erobrede skabte en Muslimske men blev fald i 476 Kristendom opstod islam. Romerriges det største. n af 600-tallet Det vestlige ke Rige var begyndelse retning. I Det tysk-romers en ortodoks katolsk og

Islam /

bl.a. store tempel af det sydlige bl.a. det store dele De opførte eksisterede fra 900-1300. Sumatra. a. Riget Brihadeeswar

bøger med at trykke kinserne trykke mange muligt at

1100 Også det Det gjorde lettere deles. ► Omkring i 1200-tallet typer af metal. kunne derfor

korstog.

drog manuskriptRichard ► Fra 1095 middelalder konge

siteter

/ Univer

/ Korstog

Tidlig mi

Chola brugte sig

tamilske , da de underlagde ▲ Denkrigselefanter Lanka og Indien, Sri i

00

1050 -13

n Teknologie fik stor tro og videnskab. Rytteriet . for både r blev grundlagt. fra muslimerne de var hjemsted universitete erobre Jerusalem klostre opførtes, europæiske om at Kirker og og de første med i kampen og briller, stærkt i Europa. og slagvåben Kirken stod med fx kompasser rustninger sig derne havde udviklede Korstogsrid betydning.

rejsende købmænd afrikanske Ocean. Måske Det Indiske endda Australien. nåede de

i

en (nuværendehavde bl.a. han havde 1320, her mente, at al regnvand. tempel. Aztekerne der indeholdt slange, himmelsk

cen opstod n. Renæssan områder: af befolkninge erobrede store halvdelen To steppefolk middelalderen. døde næsten og kunst. n på mange områder for fx arkitektur afslutninge inden Europa. I markerer sorte Død, e antikkens kultur Istanbul) i 1453 pesten, Den opel (nu: genoplived hærgede hvor man af Konstantin af 1300 I midten ske bystater, es erobring norditalien osmannern i de rige Kina, og e indtog Mongolern

Højmidd

Tenochtitlan

hovedstad

blev grundlagt et stort ◄ AztekernesMexico City) Tleloc regnguden

Senm

Pest / Bog

kejserdømme Khan ero-

llet leder Djengis ◄ I 1200-tallet 1200-1300-ta Den militære så riget i

De men på japansk i landet, forlade landet, udvikling måtte ikke den vestlige indflydelse dræbt, japanerevar bange for ind. Herskerne

nskrige

er / Religio

/ Koloni

at der forsøgte og på tjekkisk af de første, prædikede blive

som reformere at det var på bålet mente bl.a., blev han brændt frelst. I 1415 fra 1915. Statuen er

fund europæerne i Sydamerika de sygdomme, a og Inkariget Machu Picchu. i Mellemamerik inka-byen Ruiner af

e og n, og europæern videnskabe fulgte bl.a. England r styrkede siden og Spanien, r. ure og mikroskope og protestante mekaniske først af Portugal katolikker i verden, Kikkerter, i Europa. rundt om og krige mellem bredte sig blev oprettet cens ideer Kolonier skabte konflikter Renæssan skibe og søkort. mod paven skabte bedre (Holland). Protesterne ne Nederlande

Rytteri

Hus var en

Jan kirke. Han , hvem der ville ◄ Tjekken den katolske kætter. forudbestemt

erklæring og England kolonimagten sig løs fra krig mellem kolonierne til 1783. En og fortsatte oprettet. ud året før var brudt

design:

kraftige filosoffer til der eller da 3 ns døde. i brande, så mange af oplysningstide god, når fik mange kunne være ved, om Gud samofte de lokale eller af ødelagde døde i krig erobringer

de amerikanske blev ► Med Denfraamerikanske 1776 rev England, og USA

Aztekerriget af mennesker Millioner bragte med. Bl.a. ▼ Europæernes forsvandt. og kulturer.

53 -16 ance 14

Renæss

jordskælv, det store døde en ruin efter mennesker 100.000 Jordskælvet

Op mod ramte byen. Lissabon. ▲ Carmo-klostre tsunamier at stille spørgsmål i 1755 ramte

ver

inger / Sla

Videnskab

England af straffe-

blev befolket ► I 1700-tallet Kontinentet befolkning

00

de og op

Lek

kyst så der dyrkede eller fordrevet,I de sydlige stater til fra Europa.på store plantager. bl.a. bomuld

åbnede ► Handlendamellem Suezkanalenvar det første danske af

rnes

konge­ folket mod steder kæmpede mænd og filosoffer få. Andre videnskabs af leksikoner. et hos meget e. Periodens udgivelse koncentrer verdensdel delt bl.a. genne magten blev er i andre blev betød, at landområd lykkeligere. Viden e konger. Det ved at erobre sig kolonier e bedre og mennesken hos enevældige nogle steder magter skaffedegøre samfunden t i staten, centralisere . Flere europæiskeskabe fremgang, Magten blev skabe republikker af oplysning ville at magten for og udbredelse at fornuft håbede,

Forfatn sikon /

fra 1937 forsøgte og landet soldaterne Tyskland USA to Nanjing dræbte

fra sammen Nordamerika var dræbt efter indianerne strømmede

der blev opdyrket, ► Jernbanen slaver til nybyggerne, til kyst. Prærien blev plads afrikanske

e, stor arbejderklass hårdt på

hvor og som her ca. 50 mio. udvandrede liv. fabrikker, steg, og om et bedre tallet i EuropaAustralien i håbet og bl.a. USA

p

1650 -18 lysning

Enevæl

bandt efterhånden

skabte en

arbejdede ▼ Industrien og voksne Befolknings-til både børn i kulminerne.

i 1930’erne.

ssekam

af / Kla

/ Telegr

i Første Verdenskrig. blev brugt Atlanten og i Norge over

at Efter man endda førte til, at luftskibenes forsøgte ulykker overtog lufttrafikken. Flere alvorligeFlyvemaskiner

14 1800 -19

revolut

ustrielle

Zeppelinere

eller med luftskib. ▲ Luftskibe de med passagerer tid var slut krigen fløj flyve til Nordpolen

Håndværke sig hurtigt. r, der og bredte lokomotive i England i skibe og en. inen brugt eringen begyndte Imperialism Industrialis Siden blev dampmask kaldes også e varer. slutning navn til perioden. der har givet og hurtigt produceredAfrika, og periodens i den industri, effektivt i Asien og drivkraften hvor arbejderefra erobrede kolonier inerne blev kom bl.a. Dampmask blev erstattet af fabrikker, Råstofferne værksteder hurtigere. gjorde transporten

Den ind

allieret med

var Alene i 1945 kastede ▲ Japan og Korea. I august og Nagasaki. erobre Kina at befolkning. byer Hiroshima af byens var forbi. 300.000 over de japanske Anden Verdenskrig atombomber omkom. Op mod 250.000

enskrig

Krise / Fol

27. april 2017 Kl. 14.00-14.20 Kreativitet i skolen Lene Tannggaard og Thomas Aastrup Rømer

på hjemmet, sami nu udenfor Deres rolle duki pro

fabrikker, sig, de på en engelsk at give resultat. som her fundet ændrede begyndte af våben, tionen, bl.a. for stemmeretten kampen 1917. Og

ke demokratis lande blev at udrydde jøder, række europæiske nazisterne forsøgte er. krise. I en I Europa ødelæggels ramt af økonomisk i krig igen. ufattelige var verden 30’erne var verden iv og skabte af af menneskel skala. I 1930’erne . Fra slutningenkrige millioner kriser i stor af krige og eller mindre diktatoriske kostede de to blev præget mere i øst og vest 1900-tallet skubbet til side af elle. Både r styreforme de og homoseksu romaer, handicappe

nde rab / Kvi

kamp hundredetusidebatten om krigenDen amerikanske døde flere I USA var sig i 1975. eller flygtede. regering overgav Sydvietnams

krævede Studerende sorte frihed. De

medbestemmkrævede Martin Luther amerikanere dsforkæmper Prag ned. i borgerrettighe slog oprøret Sovjet 1968. Og

uddannelser. vigtige eller tog i som ► Mange flere på kontorer blev anerkendt granatfabrik

Øst -Ves

kkelse /

af opbrud.

krævede amerikanske Men den ► 1960’erne else. Tjekkerne skudt i King blev lige rettigheder.

kvinder arbejdede

ing

iser t / Afkolon

To verd

iske den sydvietnames sider at støtte På begge tropper for sendte USA magten i Nordvietnam. blev dræbt sig ud. havde

af vietnamesere e, der og mange og i 1973 trak USA fra 1984. ▲ I starten mod kommunistern heftig, nder soldater, statue er

89

to superSovjet. De bestemte 1970’erne . og i Østeuropa . Frem mod atomvåben selvstændighedskrige stor indflydelse, havde USA flere og mere effektivevar der blodige sig I Vesteuropa steder dominans. til krig. De skaffede fredeligt. Andre mistet sin ingen afkoloniser havde Europa Begge parter oprustede alt. steder foregik Efter 2. Verdenskrigom næsten ghed. Nogle uenige selvstændi magter var mange kolonier opnåede

Afskræ

til temperaturog vold-

ser, tørke flygte. ◄ Klimaforandri oversvømmel om Mange måtte

45 -19 krig 19

Den kolde

Forår. Arabiske under Det for frihed oprør i 2010-11. i blodige

demonstrerer var der steder stater de fleste ► En dreng endte det mellemøstlige af mennesker

ngerne førte

ville brede fremgang økonomisk for at finde løsninger handel og e mødtes . en, hvor demokrati, Statsledern verdensord væksten var størst. af langvarige borgerkrige at om en ny som Kina, og Libyen var hærget Mange talte ratiske lande supermagt. Syrien som eneste i ikke-demok Afghanistan, Irak, med USA det var især tog til. gen. Men en ny verden ale terrorisme globaliserin ns fald gav internation Berlinmure om fordelene ved ringer. Den talte sig. Man kabte klimaforand på de menneskes

Verden

9 788700

663664

/ Samlere

dk ldendal. torie.gy

his

1

2

3

1

1

2

3

2

2

4

6

6

7

8

10

5

9

4

6

7

8

9

10

4

5

12

14

16

18

20

8

10

18

21

24

27

30

15

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

10

15

5

5 6

6

12

18

7

14

21

20

28 20 24 25

30

36 24 30

32

OR D TR UE DE LEV ER DE OV ER IS DE KU N, HV UG T BR BL IVE R

Gratis – hent dem

og mange flere

36 40

EL REITZ HANS

45 50 35 40 54 60 42 48

70 56 63 42 49 80 64 72 48 56 40 24 32 90 8 16 72 81 8 54 63 45 27 36 100 9 18 80 90 9 60 70 50 40 20 30 10 10

7

28

35

Design: Imperiet.dk. Trykt hos

20

26. april 2017 Kl. 14.00-14.20 Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen

27. april 2017 Kl. 15.00-15.20 Hattie på dansk Keld Skovmand og Thomas Aastrup Rømer

► Kommunikatio med internettet.

Verden

26. april 2017 Kl. 11.00-11.20 Digital didaktik Helle Hinge

LAG O Rstanden S Fpå

26. april 2017 Kl. 9.00-12.00 Ny fælles naturfagsprøve Martin Silassen og Kristian Nordholm Tilmeld dig på viacfu.dk/cfu17832

Balto Print, Lithuania.

27. april 2017 Kl. 9.00-12.00 Digitale spil i dit klasserum – engelsk udskoling Sanne Harder, Copenhagen Game Lab Tilmeld dig på viacfu.dk/cfu17831


VARIERET UNDERVISNING – med digitale værktøjer

GRA TIS

Besøg CFU's stand og hør, hvordan: • du og dine elever streamer film og tv på mitcfu.dk • dine elever læser e-bøger på den nye e-bogsplatform på mitcfu.dk • dine elever lærer at søge kritisk med værktøjet søgsmart.dk • du styrer projektopgaven i 9. klasse med værktøjet projektopgaven.dk

Undervisning og bibliotek

AKTIVISME

KONFLIKTER

VIDENSKAB

KLIMA

Alle kan læse og skrive med CD-ORD og IntoWords Besøg os på stand nr. 37 og hør, hvordan CD-ORD og IntoWords både kan inkludere ordblinde og anvendes i almenundervisningen.

14


VIND ET KLASSESÆT

25 alle hæfter

KR. EX. MOMS

Aflevér slippen på vores stand på messen – så giver vi et gratis hæfte, og du deltager i vores konkurrence om et sæt hæfter til din klasse. Vi trækker lod om fem klassesæt efter messen.

Engangshæfter med 32-64 sider i farver + gratis digitale bladrebøger og facitlister

Pirana er supplerende træningshæfter til grundskolen. Vi tilbyder hæfter til matematik, dansk, engelsk, tysk, fransk, geografi og biologi, og prisen er altid 25 kroner ex. moms pr. hæfte. Mød os på vores stand og aflever slippen – så deltager du i konkurrencen om et klassesæt efter eget valg.

Se mere på piranaforlag.dk

VIND ET KLASSESÆT Ja, jeg vil gerne modtage Piranas nyhedsmail. Navn Skole Postnr.

By

Email

Hvis jeg vinder, ønsker jeg mig:

Hæfte

Antal

PIRANA

MERE TRÆNING FOR PENGENE


D B A C NU SKAL I BARE SE… Kig forbi vores stand og få inspiration til undervisningen • Bevægelse i undervisningen • Læsning for sjov og alvor • Begynderengelsk • Sprog og leg

Nemt og gratis materiale om fjernvarme Materialet henvender sig til 7.-9. klasse: • Opfylder specifikke læringsmål • Gør eleverne klogere på, hvad energi er • Forklarer, hvordan energien bliver produceret • Beskriver forskellige energikilder • Sætter energien i et miljøperspektiv • Giver indblik i CO2 og global opvarmning • Lærer eleverne at bruge energien fornuftigt • Indeholder lærerige og speakede animationer

Mød os på stand 336 på Skolemessen i Aarhus.

• Fagbøger

FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding tlf. 76308000, fif-marketing.dk

Alrune og Special-pædagogisk forlag www.spf-herning.dk

Få GRATIS materialer til din undervisning

Brug GoCook-bogsystemet til madkundskab! Find årets nyheder på standen!

Besøg os på stand 51

2016066 stand 130_Messe_annonce_190_131.indd 2

16

Sæt fokus på globalisering i samfundsfag og geografi!

02/11/16 15.26


BOOST SPROGUNDERVISNINGEN MED FILM OG TV Film- og tv-udsendelser er sprængfyldte med spændende indhold, der nemt og naturligt indgår og understøtter sprogundervisningen og formidler sprog og kultur på en fængende og udviklende måde. I dag introduceres eleverne til fremmedsprog i indskolingen, og derfor er der fuldt fokus på nye muligheder i sprogundervisningen og didaktik. Kom forbi AVU-mediers stand og bliv inspireret til, hvordan du gør din læring levende.

FÅ EN MASSE INSPIRATION MED HJEM På standen står vi klar til en snak om de mange muligheder, som film og tv giver i undervisningssammenhæng: Få en guidet tur rundt på AVU-mediers fagportal, hvor du bl.a. kan hente filmplakater, downloade bogen ’Læring med levende billeder’ og pædagogiske vejledninger. Hør om, hvordan tv-udsendelser kan anvendes til at formidle værdier, miljøer og sproglige nuancer. Få tips til specifikke film- og tv-udsendelser, som egner sig godt til sprogundervisning og andre fag.

Foto: Istock, Hxdyl.

Tag en inspirationspakke med hjem til din fagretning.

AVU-medier giver adgang til: TV-UDSENDELSER l SPILLEFILM l KORTFILM l DOKUMENTARFILM l REKLAMEFILM Besøg os på standen eller på avu-medier.dk for mere information

17


Find jeres næste studietur hos BENNS Kompetent rådgivning og sparring om jeres studierejse

LONDON

Vi sætter en ære i at være jeres fleksible samarbejdspartner som giver jer den allerbedste rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

fra kr.

1.395,med fly 5 dg/4 nt.

Top 3 studiebesøg i London: • Harrow School • Theater workshop • Etiniske London Tjek benns.dk/studietur/prismatch

Populære destinationer:

PRIS MATCH

Firenze, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr. Dublin, fly, 5 dg/4 nt............................. fra kr. Hamborg, egen bus, 3 dg/2 nt ... fra kr. Berlin, egen bus, 3 dg/2 nt ........... fra kr.

2.295,1.895,780,695,-

Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Deltag i vores konkurrence - Besøg os på STAND 326 og få en snak om jeres næste studietur

Kontakt os på tlf: 65 65 65 63 group@benns.dk

www.benns.dk

Dit personlige rejsebureau

Få styr på grammatikken Lær grammatikken og bliv bedre til sprog 7 sprog: Tysk · Fransk · Engelsk Dansk · Spansk · Italiensk · Latin

FUNDO kalender

2017/18

Skarpt værktøj for planlægning og pædagogik - Format: A4 og A5

Stand

113

en

on på balk

Bjerre

Trykkeri og Forlag Kun et klik fra dig... www.bjerreforlag.dk

18

MAGENTA

CYAN

GUL

SORT


Elever i 7.- 9. klasse er de skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. I teenageårene begynder de unge for alvor at optræde i ulykkesstatistikkerne. Deres hjerner er under kraftig udvikling, og derudover har de mange ting at tænke på. For at forebygge ulykker er det vigtigt at gentage budskaberne om trafiksikkerhed mange gange.

Brug vores gratis og tværfaglige undervisningsforløb, der får eleverne til at reflektere over deres adfærd i trafikken – og samtidig arbejde med mål for dansk, matematik og samfundsfag.

Vind en vikar på stand 20 Kom og hør om vores gratis materialer til den obligatoriske trafikundervisning – og vær med i konkurrencen om at vinde en vikar til din udskolingsklasse.

Stand 20


Det sagde de besøgende om Skolemessen 2016 – inspirerende, opklarende, informerende og rigtig hyggelig. – Man præsenteres for det sidste nye inden for undervisningsverdenen, man får input til forbedring og fornyelse af undervisningen, både hvad angår materialer, metoder, indretning og inventar. – En dag, hvor jeg henter ny inspiration både ved standene og foredragene. – Et mekka af inspiration og muligheder. Det er SÅ dejligt med gratis materialer, som man kan kigge i og bruge tid på, inden man køber ind til skolen. – Det er dejligt at stå med materialerne i hånden og teste dem samt at snakke med forlag og produktudviklere. Uddrag fra de besøgendes evaluering 2016

21


INSPIRATION TIL

DIN UNDERVISNING TRE OPLÆG MED KONKRETE RÅD OG REDSKABER

Sådan træner du børn og unges selvkontrol

Forfa t

ter Ru ne Kappel

Selvkontrol betragtes inden for psykologien som en af menneskets vigtigste kompetencer. Men hvad er selvkontrol? Hvorfor er det afgørende? Og hvordan kan vi arbejde målrettet med dette i pædagogisk praksis?

ONSDAG DEN 26. APRIL KL. 14.00-14.45

TAKT i skolen

Forfatter Hell

e Ov

Forfa tte r Co e Nissen nni

Nogle børn har sansemæssige og motoriske udfordringer og kan have svært ved at indgå i samspil med andre – og kan have en adfærd, der undrer og bekymrer. Lær at forstå disse børn bedre. Relevant for alle klassetrin.

se n sten K ri

Børn, der er svære at forstå

le rbal

TAKT står for Trivsel, Anerkendelse, Kommunikation og Teamwork. Med teamredskabet TAKT får du konkrete og overskuelige trivselsredskaber. Kan bruges på alle klassetrin af lærere, pædagoger, AKT- og Forfatter T i ne inklusionsvejledere, PPR og ledere.

TORSDAG DEN 27. APRIL KL. 11.30-12.15

e

Skolemessen er for mig ...

TORSDAG DEN 27. APRIL KL. 13.30-14.15

Besøg os på stand 49b

KOM FORBI

Nye materialer – Fantastiske messetilbud – Deltag i lodtrækninger – Gratis prøveperiode på digitale læremidler m.m. PSYKOLOGI ORGANISATION PÆDAGOGIK

22

WWW.DPF.DK

- et godt vue over forlagenes tilbud her og nu og en vifte af gode 45-minutters inspirationsseancer. Besøgende på Skolemessen 2016


∙ ∙ BESØG OS PÅ STAND 29A ∙ ∙

L ÆRERNES INDSATS SKABER STOR VÆRDI FOR DE

68.400

forfattere, musikere, journalister, forlag mv., der i 2015 har fået betaling for deres arbejde. Det har de TAKKET være skolernes kopieringsaftale og TAKKET være lærernes indberetning. Det vil vi gerne sige tak for. Kig forbi Copydan Tekst & Nodes stand, og hør mere om, hvorfor lærernes indsats er guld værd. Vi byder på lækker kage på standen og muligheden for at vinde signerede eksemplarer af den anmelderroste bog ’Mit livs lærer’.

MØD ANDERS AGGER MØD OS PÅ STAND 35 Oplev journalist og forfatter Anders Agger fortælle om den lærer, der har betydet alverden for, hvor han er i dag. Anders har sammen med 12 andre danske personligheder bidraget til bogen ’Mit livs lærer’, der hylder de lærere, der gør en forskel.

ONSDAG DEN 26. APRIL KL. 13.00 – 13.45.

Tjek programmet for sted.

23


STUDIETUR

TIL BERLIN Frkra. 6 9 5 ,-

FORSLAG TIL STUDIEBESØG I BERLIN:

• Berliner Unterwelten • Sachsenhausen • Udforsk Kreuzberg med Street Art Bingo

Bus, 3 dage /2 nætter FORSLAG TIL ANDRE REJSEMÅL: Rom, fly, 5 dg/4 nt ................... Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ........... Budapest, fly, 5 dg/4 nt ........... Amsterdam, bus, 4 dg/3 nt ......

fra kr. 2.130,fra kr. 1.995,fra kr. 1.675,fra kr. 1.475,-

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

HVORFOR KILROY

Hos KILROY sætter vi en ære i god vejledning og ønsker at være en god samarbejdspartner i forbindelse med planlægningen af studieturen. Vi tilbyder altid konkurrencedygtige priser og hjælper gerne med at sammensætte turens faglige indhold. Mød os på SKOLEMESSEN på STAND 330 og kig forbi til en uforpligtigende snak omkring jeres studieture eller få et konkret tilbud på en studietur.

KILROY TILBYDER ET GRATIS ISIC/ITIC-STUDIEKORT: • Til alle på en SU-berettiget uddannelse, såfremt studieturen er bestilt ved KILROY (Værdi 185,-)

RING 70 22 05 35 hol@kilroy.dk

www.kilroy.dk

“Det er vigtigt, at yngre medborgere har et godt kendskab til medierne og forstår deres rolle i samfundet” Lav skoleavis på en helt ny måde med Newsdesk › Lav jeres egen udgave af Jyllands-Posten, Politiken eller Ekstra Bladet › Hent billeder direkte i Polfoto › Brug tablet, smartphone og computer › Få jeres avis trykt i 500 gratis eksemplarer › Kan anvendes i folkeskolen, gymnasiet, Start i dag på newsdesk.dk – kræver ingen tilmelding

tlf.

tablet

computer

Newsdesk_190x131mm_SKOLEMESSEN.indd 1

24

Besøg vores Scand stand i ia S Skole alen på messe n

Citat: Stig Kirk Ørskov, adm. direktør, JP/Politikens Hus.

lærerseminariet m.fl.

08/11/2016 11.01


SKYD GENVEJ TIL LÆSNING OG SPROG – lyt og læs en QRbog På STAND 204 kan du komme forbi og tjekke hvad lyd i en tekstbog kan gi’. Få også en bog som er GRATIS for dig og prøv selv, når læsningen bli’r til en leg. Vi har fir’hundrede titler til engelsk og dansk foruden til valgsproget tysk og til fransk!


Undervisning og bibliotek

NAJA MARIE AIDT

KAREN BLIXEN

KLAUS RIFBJERG

HALFDAN RASMUSSEN

Det er nemt at programmere med LEGO® Education Med LEGO® Education kan du på en sjov og intuitiv måde sætte programmering på skemaet for elever fra 0.-10. klasse. Hør mere på stand nr. 37


Inspiration og viden til din undervisning BESØG OS PÅ STAND 35 Se fantastiske messetilbud Deltag i lodtrækninger Se nye læremidler Få en præsentation Hent plakater og kort til klasselokalet

Kig forbi GO Forlag og få bl.a.: • Gode ideer til undervisning i de fællesfaglige fokusområder og den fælles naturfagsprøve • Input til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik Du kan også se nærmere på vores store udvalg af trykte og digitale læremidler til naturfag og matematik i 1.-10. klasse.

KOM MED PÅ WORKSHOPS OG FÅ NYT INPUT Bliv godt klædt på til prøverne i matematik

De fællesfaglige fokusområder og den fælles naturfagsprøve

Få inspiration til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik, og hvordan du kan træne eleverne op til prøverne med det digitale læremiddel Xplore Matematik. Ved forfatter, lærer og beskikket censor i skriftlig og mundtlig matematik Torben Blankholm.

Få inspiration til arbejdet med de fællesfaglige fokusområder i naturfagene i 7.-9. kl. med læremidlet Xplore På tværs. På workshoppen får du også vejledning til den fællesfaglige prøve. Ved forfatter og lektor v. læreruddannelsen VIAUC Pernille Ulla Andersen.

ONSDAG D. 26/4 KL. 14.00-14.45.

TORSDAG D. 27/4 KL. 10.30-11.15

www.goforlag.dk


På Danhostel får I høj faglighed, spændende udflugter, god mad hver dag og placeringer tæt på seværdigheder. I får hjælp til at få undervisningen bygget ind i lejrskoleturen.

LEJRSKOLER MED INDHOLD DANHOSTEL TILBYDER AKTIVITETER INDENFOR FORSKELLIGE SKOLEFAG

KUNST OG KULTUR DANSK OG HISTORIE SJOVT OG SOCIALT KROP OG BEVÆGELSE NATUR OG TEKNIK

LEJRSKOLE PRØV DANHOSTELS ALL INCLUSIVE

FÆLLES OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET

D

anhostels lejrskoleophold er populære.

Med mere end 135.000 lejrskoleelever om året, har Danhostel markeret sig som markedsledende inden for Lejrskoleophold. Danhostels værter arbejder sammen med de fagspecifikke læringsmiljøer, der ligger i områderne omkring de mange Danhostel lejrskolers beliggenhed. På den måde, kan Danhostel, sammen med skolens lærer, sikre at børns faghistoriske viden og pædagogiske læringskrav bliver opfyldt. ”Med beliggenheder tæt på leg og læring, vil Danhostel være med til at sætte lejrskolerne på danmarkskortet igen” siger Danhostels marketingchef, Anette Brylov. Danhostel udvikler hele tiden kædens lejrskolekoncept. Lige nu er der fokus på udvikling af nye opskrifter på ny lækker lejrskolemad og et forestående samarbejde med Skoletjenesten, både regionalt og nationalt.

VIDSTE DU AT LEJRSKOLE ER ALL-INCLUSIVE - De fleste Danhostel inkluderer tre gode hjemmelavede måltider om dagen MADPAKKEN ER OGSÅ MED - Madpakken på udflugten får I også med VÆRTER MED LOKALKENDSKAB - Alle Danhostels har egen vært, med stort lokalkendskab DSB FRIREJSE - Husk også - at bestille frirejse til DSB så snart I har bestilt jeres ophold. Frirejse skal bestilles mindst 10 uger før afrejse hos DSB Skolerejser PRISER - Priserne er inklusiv moms, spørg din skolesekretær om dit tilskudsbeløb eller ring og spørg værten på stedet

Læs mere på: danhostel.dk/lejrskole

Mød os på stand 127 på Skolemessen 2017, 26. – 27. april i Scandinavian Congress Center, Aarhus


MoMo - tid til læring og trivsel 18 D N A T S Å P FIND OS

OPLÆG Forløbskalenderen i MoMo En læringsplatform skal give overblik og understøtte fleksibel planlægning og samarbejde. Forløbskalenderen i MoMo gør det nemt at samarbejde og letter planlægningen af næste skoleår. Onsdag den 26. april: 15.00 - 15.45 Torsdag den 27. april: 13.30 - 14.15

Mød Systematic og MoMo på stand 18

Kontaktoplysninger:

Det får brugerne: • En intuitiv og let anvendelig læreringsplatform, der løser det, den skal, og frigiver tid til kerneopgaven. • Høj sikkerhed i håndtering af personføsomme data. Ledelsen får meningsfulde data, som passer ind i deres kontekst, og fuld udnyttelse af investeringen i læreremidler via brugen af eksisterende systemer med nem integration. • Lærererne får en ’digital sekretrer’, der holder styr på og letter det administrative arbejde, samt en ’god kollega’ der gør det nemt at videndele og genbruge forløb. • Der kan arbejdes ligeværdigt med faglige mål, trivselsmål og elevernes alsidige udvikling.

www.systematic.com/momo Facebook: Systematic Library & Learning Tel: 8943 2000


KREATIVE TILBUD TIL GRUNDSKOLEN Besøg Fonden for Entreprenørskab på STAND 17 og få inspiration til, hvordan man kan få gjort entreprenørskab og innovation til en naturlig del af skolens hverdag.

Deltag i vores undersøgelse og vind gratis pladser på den nye E3U efteruddannelse

Nye undervisningsmaterialer i App og på ffe-ye.dk

Skolemessen er for mig ...

- en kærkommen mulighed for opdatering på læremidler. Og inspiration! Besøgende på Skolemessen 2016

BESØG HØST & SØN STAND 44 på Skolemessen 2017

Information om nye bøger • Inspiration til undervisningen • Fristende messetilbud FOREDRAG PÅ MESSEN 2017:

Anette Øster fortæller om skønlitteratur i undervisningen og på læringscentret

30


klar p a rat solsmart!

undervisning der gør solbeskyttelse til en leg.

www.solsmart.dk


FOREDRAG onsdag den 26. april 2017 INGEN TILMELDING - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle.

9.30: Officiel åbning på Scenen Lokale 11 kl. 10.00 Lang og kedelig skoledag? Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College Hvad med reformen og den åbne skole? Lærer- og skolepædagogsamarbejdet? Skoleledelsen? Eller den lange, varierede skoledag? Spørgsmål, der belyses med afsæt i bl.a. den nationale følgeforskning. Skolemessen 1

kl. 11.00 Hvor taler du flot dansk!

– Når integrationen lykkes Abdel Aziz Mahmoud, journalist, tv-vært, forfatter og foredragsholder Der er ingen rigtige meninger, men mange gode råd, når Abdel Aziz Mahmoud fortæller om at være ny i Danmark, om at ville være dansk på den rigtige måde og om balancegangen mellem en ny kultur og familiens rødder. Et indlevende og usentimentalt foredrag om dem, der gjorde en forskel undervejs: kl. 12.00 Naboer, arbejdsgivere, lærere ... Skolemessen NB Dette foredrag slutter 12.30.

5 kl. 13.00 En lærer for livet Anders Agger, jounalist og forfatter Oplev journalist og forfatter Anders Agger fortælle om ”Mit livs lærer”, der betød alverden for, hvor han er i dag. Kom også og hør, hvordan lærernes indsats er med til at skabe stor værdi for 68.400 forfattere, musikere mv. Copydan Tekst & Node

12

Lokale 1

Lokale 3

Forlaget Carlsen – nye titler og projekter Forlagschef Ole Sønnichsen præsenterer sammen med redaktørerne Sara Ejersbo Frederiksen og Jesper Roos Jacobsen Forlaget Carlsens nye titler og fortæller om kommende projekter og om de store temaer og trends i 2017. Forlaget Carlsen

Det fælles i det faglige Bodil Nielsen, Ph.d. Eleverne skal blive gode til at arbejde undersøgende, bruge kilder, argumentere, kommunikere om fag og udvikle sprog. Det har betydning for elevers dannelsesproces og indgår i mange fags Fælles Mål. Hvordan kan det indgå i læreres samarbejde? Gyldendal 3

2 Mød FrontRead på Skolemessen Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer. 6 FrontRead.

Boost sprogundervisningen Sprog er nøglen til at forstå verden, og sprogfagenes udvikling og didaktik er i dag særligt i fokus. Oplægsholderen giver sit bud på mulighederne ved tidligere sprogstart og visionerne for fremtidens sprogundervisning. AVU-medier

Gå online med din læse- og skriveundervisning Hanne Broager, redaktør frilæsning.dk Få inspiration til, hvordan du vha. onlinematerialer kan gøre din læse- og skriveundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet endnu bedre, samtidig med, at du motiverer dine elever til læsning. ConDidact A/S

Praktisk-musisk undervisning i indskolingen Med udgangspunkt i Clio Onlines komplette digitale materiale vil vores redaktører give tips og tricks til din undervisning og præsentere dig for de helt nye læringsportaler til idræt, musik og billedkunst i indskolingen. Clio Online

9

Linguascope Se, hvordan du og eleverne får tusinder af muligheder for online sprogligt arbejde i klassen og derhjemme. Åløkkes Linguascope er fyldt med let tilgængelige lærende dialoger, opgaver og spil på tre niveauer i engelsk, tysk, fransk og spansk. Dine elever vil elske det. Forlaget åløkke

13

7

10 Autismevenlig undervisning Charlotte Ryhl, psykolog Behovet for autismevenlig undervisning i skolen er større end før pga. nye love og aftaler. Ryhl præsenterer nogle præmisser for autismevenlig undervisning, og der gives desuden nogle konkrete bud på, hvordan undervisningen kan gennemføres. Gyldendal

14

kl. 14.00 Sådan træner du børn og unges

Undervisningsdifferentiering i engelsk Digital literacy på skoleskemaet selvkontrol Julie Svarre, Redaktør InEnglishPlease.dk Digitale kompetencer er uundværlige Rune Kappel Få et bud på hvordan man kan i fremtiden, men digital literacy er ikke på skoleskemaet. Hvilke digitale Selvkontrol betragtes inden for tilrettelægge engelskundervisningen, kompetencer er nødvendige, og skal vores psykologien som en af menneskets så den tilgodeser flest mulige elever. børn ikke lære dem i skolen? Clio Onlines vigtigste kompetencer. Men hvad er Vi viser, hvordan man ved hjælp af it-didaktiske konsulent kommer med sit selvkontrol? Hvorfor er det afgørende? InEnglishPlease.dk kan udfordre og støtte bud. Og hvordan kan vi arbejde målrettet med alle elever. Clio Online dette i pædagogisk praksis. ConDidact A/S 18 19 20 Dansk Psykologisk Forlag

kl. 15.00 Grammasjang

Styrk elevernes informationskompetence Workshop med LEGO Education Sigrid Dahl og Christine Sauer Bliv klogere på søgsmart.dk. Værktøjet Kom og oplev, hvor nemt det er at Sigrid Dahl og Christine Sauer fortæller hjælper elever i grundskolen med at blive sætte gang i din naturvidenskabelige om et digitalt læremiddel, der med afsæt informationskompetente og understøtter undervisning. Bliv udfordret med i gamification-teori styrker elevernes samtidig lærere og vejlederes arbejde en åben opgave, hvor du skal være faglige udvikling inden for retskrivning. med at stilladsere undervisningen. kreativ og innovativ. Vi arbejder med Der fortælles om de bagvedliggende CFU Danmark undervisningsmaterialet WeDo 2.0 fra tanker og det læringsteoretiske afsæt for LEGO Education. Grammasjang. MV-Nordic 24 25 26 Dafolo

32


EKSTRA TILBUD Når messen slutter, kan du fra 16.15 – 17.00 opleve et ekstra foredrag at gå hjem på. Mød Abdel Aziz Mahmoud og ”Dansk og arabisk på én gang ...”. Begrænset antal pladser, så tilmelding nødvendig. Se mere på bagsiden.

Lokale 4

Lokale 5

Lokale 13

Engelsk i indskolingen på et nyt niveau Louise Holst Tollan og Sara Hajslund, engelsklærere Med de digitale ressourser i grundsystemet YES WE CAN leger I med billeder, ord, lyd og baggrunde fra elevbogen og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde. Kom og se hvordan! Alinea

4

Foto: Daniel Emami Jensen

Sådan skaber lærere og pædagoger trivsel i skolen Helle Fisker Bliv inspireret af Helle Fisker, der giver sit bud på, hvordan du ud fra en styrkebaseret tilgang løser kerneopgaven om at skabe optimale betingelser for trivsel og læring i skolen. Akademisk Forlag

8

NY inspiration til musik i den åbne skole og understøttende undervisning Else Marie Okkels, UC Syd og Peter Bruun, komponist. Om Fem Spor i ny dansk musik, undervisningsmateriale med opgaver, lydklip og filmklip. Ideer til et samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Dansk komponistforening

Anders Agger

11 Sæt danskfaget i spil på nye måder Simon S. Fougt, ph.d., cand.pæd, forfatter til Kaliber Hvordan viser du dine elever et moderne danskfag og træner de kompetencer, som efterlyses i det 21. århundrede? Med scenariebaseret undervisning sætter Kaliber eleverne i centrum og tvinger dem til at reflektere og tage stilling. 15 Alinea

Fysisk læringsmiljø Kan man skabe motivation og øge læring via det fysiske læringsmiljø? Hvad siger forskning og erfaringer om hvordan vi kan øge underviserens mulighedsrum og elevernes læring og trivsel? Få ny viden og bliv inspireret til hvordan I kan udvikle jeres fysiske læringsmiljø. Højer Møbler

Foredrag om lærings- og koncentrationsbesvær Dorthe Borgkvist, neuro-optometrist og forsker i læringsstile på 24.år, holder foredrag om, hvordan fysiologien og neurologien påvirker læring, og hvordan 30minuters daglige øvelser og lege kan højne indlæring og koncentration. Klinik Syn og Indlæring

Hjælp de udsatte børn med en tidlig indsats Udsatte børn og unge har brug for hjælp så tidligt som muligt. Den indsats kan kommunen binde sammen på tværs med KMD Stafetlog, hvor fagpersoner noterer deres opmærksomheder for barnet ét sted, inddrager forældrene og samarbejder om fælles mål for indsatsen. KMD

Bliv godt klædt på til prøverne i matematik. Torben Blankholm, forfatter, lærer og beskikket censor i matematik Få inspiration til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik, og hvordan du kan træne eleverne op til prøverne med det digitale læremiddel Xplore Matematik. GO Forlag

Walkabout Voices – The World in Your Classroom Vi præsenterer Walkabout Voices pædagogiske funktionalitet og læringspotentiale og viser, hvorfor film og digitaliserede undervisningsmetoder øger unges motivation for at lære engelsk gennem oplevelse og relevans. Walkaboutvoices.dk

Forløbskalenderen i MoMo Inger Surrow, Senior Manager En læringsplatform skal give overblik og understøtte fleksibel planlægning og samarbejde. Forløbskalenderen i MoMo gør det nemt at samarbejde og letter planlægningen af næste skoleår. Systematic

Hvad vil I med teams? Der kan være mange gevinster ved konstruktivt teamsamarbejde i uddannelsessektoren, idet det både kan medføre bedre undervisning og større trivsel hos såvel medarbejdere som elever. Kom og hør om erfaringer og metoder til god ledelse af teams. Astra

16

21

27

17

22 23

Bliv introduceret til professionel udvikling af praksis med IRIS Connect Vil I udvikle og forbedre undervisningen med enkle og effektive midler? Vil I have adgang til digitale og tidsbesparende værktøjer til kollegial feedback uafhængigt af tid og sted? Og vil I arbejde professionelt med at videooptage, dele og analysere praksis? Så er IRIS Connect noget for jer. 28 29 VIA/IRIS Connect

33


FOREDRAG torsdag den 27. april 2017 INGEN TILMELDING - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle.

kl. 9.30

NB Lokale oplyses senere

Lokale 1

Lokale 3

Professionelle læringsfællesskaber Kan du holde fokus på elevens læring? Konsulent Anne Hejgaard fortæller, hvordan man kan udvikle et effektivt og målstyret teamsamarbejde, så det enkelte team arbejder som et professionelt læringsfællesskab. Dafolo

Let adgang til e-bøger, film og tv til dig og dine elever På mitCFU findes et væld af e-bøger, film og tv. Hør, hvordan du søger, hvordan du streamer, og hvordan du giver dine elever adgang til både e-bøger og streaming i skolen og derhjemme. CFU Danmark

Undersøg dig til naturfaglig viden - om det undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen Børns undersøgelser i naturen og i naturfagene er centrale for tilegnelse af viden og færdigheder. Astra præsenterer en progression for lærere og pædagogers arbejde med at understøtte børns naturfaglige undersøgelser. 30 31 32 Astra

kl. 10.30 Hvorfor kreativitet i skolen? Lene Tanggaard, professor Oplægget indkredser de faktorer, der er mest afgørende for at fremme kreativitet i skolen. Oplægget opridser hvilke pædagogiske grundgreber og forholdemåder, der kan gøre, at undervisning og læringsmiljøer kommer til at summe af kreativitet. Gyldendal

Bliv klædt på til den fælles naturfagsprøve Pernille Ulla Andersen, forfatter og lektor læreruddannelsen VIA UC Få inspiration til arbejdet med de fællesfaglige fokusområder i naturfagene i 7.- 9. kl. med læremidlet Xplore På tværs. På workshoppen får du også vejledning til den fællesfaglige prøve. GO Forlag

Mapop - et digitalt læremiddel, som giver mulighed for fleksibilitet Det digitale læringsmiddel mapop gør det let at planlægge, gennemføre og evaluere didaktiske opgaveløb. Her muliggøres faglig relevant bevægelse i undervisningen og lav forberedelsestid. Mapop’s mange funktioner giver desuden fleksibilitet og plads til kreativitet. Mapop

34 35 36

kl. 11.30 Professionelle og betydningsfulde

Walkabout Voices – The World in Your TAKT i skolen voksne Classroom Helle Overballe Mogensen og Tine Lisbeth Zornig Andersen, debattør mm Vi præsenterer Walkabout Voices Kristensen Mange børn vokser op i udsatte hjem. pædagogiske funktionalitet og TAKT står for Trivsel, Anerkendelse, Hvordan kan skolen få den lille pige med læringspotentiale og viser, hvorfor film Kommunikation og Teamwork. Med svovlstikkerne til at ende som en prinsesse? og digitaliserede undervisningsmetoder teamredskabet TAKT får du konkrete og Få opskriften på en børnestrategi, øger unges motivation for at lære engelsk overskuelige trivselsredskaber. Kan bruges hvor besværlige børn kan elskes, og gennem oplevelse og relevans. på alle klassetrin af lærere, pædagoger, ”besværligheden” er en del af styrken. Walkaboutvoices.dk AKT- og inklusionsvejledere, PPR og ledere. Skolemessen Dansk Psykologisk Forlag. 38 39 40

kl. 12.30 Læseforståelsens fantastiske fire Merete Brudholm og Pernille Sørensen Hør hvordan eleverne kan udvikle sig til aktive og strategiske læsere ved at gøre brug af en bred vifte af læseforståelsestrategier i deres aktive dialog med såvel fag- som skønlitterære tekster. Akademisk Forlag

Interaktive forløb og undersøgelser i naturen Jesper Bønløkke, Redaktør danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk Få inspiration til hvordan man med hjælp af nyudviklede interaktive forløb og undersøgelser i naturen kan lave motiverende og inspirerende undervisning både ude og inde. ConDidact A/S

Skønlitteratur i undervisningen Anette Øster, redaktør & marketingkonsulent Hør Anette Østers præsentation af nyheder fra Høst & Søn og få idéer til, hvordan forlagets bøger og andre materialer kan anvendes i arbejdet med skønlitteratur i undervisningen og på læringscentret. Høst & Søn / Rosinante & CO

Forløbskalenderen i MoMo Inger Surrow, Senior Manager En læringsplatform skal give overblik og understøtte fleksibel planlægning og samarbejde. Forløbskalenderen i MoMo gør det nemt at samarbejde og letter planlægningen af næste skoleår. Systematic

Digital undervisning i 0. klasse Børnehaveklassen er Clio Onlines helt nye læringsportal til de yngste elever. Med årsplaner, forløb, tekster og aktiviteter får du et komplet digitalt materiale med masser af inspiration og en faglig støtte til dig og dine elever. Clio Online

42 43 44 kl. 13.30 Uden mål og med – forenklingen af John

Hattie og Fælles Mål Keld Skovmand, lektor Forenkling af mål skulle hæve niveauet, men det er faldet. Det nye fokus på læringsmål baseres i vid udstrækning på Hattie, men der findes intet belæg hos Hattie for læringsmålstyret undervisning – tværtimod. Gyldendal/Skolemessen

46 47

kl. 14.30

Styr processen med projektopgaven Værktøjet projektopgaven.dk samler alle faser af projektopgaven og giver lærere, vejledere og elever overblik over og støtter processen. Værktøjet er udviklet til projektopgaven i 9. klasse, men kan også bruges på andre trin. CFU Danmark

34

52

48

Mød FrontRead på Skolemessen Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elever-nes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer. FrontRead 53


EKSTRA TILBUD Når messen slutter, kan du fra 16.15 – 17.00 opleve et ekstra foredrag at gå hjem på. Mød Huxi Bach og ”Skolen - Et Kig Udefra”. Begrænset antal pladser, så tilmelding nødvendig. Se mere på bagsiden.

Lokale 4

Lokale 5

Lokale 13

Gør dine elever til korrekturkonger! Esben Neergaard, læremiddelkonsulent, Alinea Udskolingslærer i dansk? Kom og oplev Alineas nye, intelligente læremiddel, som aktiverer dine elever med undervisning og træning i retstavning og grammatik. iStavning tilpasser sig den enkelte elev, så alle udvikler sig og bliver dygtigere. 33 Alinea Gør træning til læring med CampMat Kristoffer Krab Søgaard, digital matematikredaktør, Alinea
 Er du indskolingslærer i matematik? Oplev det intelligente læremiddel CampMat, der gennem sjove spilelementer træner eleverne på deres eget niveau. CampMat kan kombineres med Alineas matematiksystemer. Alinea

37

Nyhed til dig, som underviser i dansk som andetsprog Mette-Maria Rydén, konsulent i dansk som andetsprog, Viborg Kommune Hvordan aktiverer du elevernes sprogbrug med CL? Fart på dansk bygger bro til almenundervisningen og giver eleverne et sprog til at kunne deltage i alle skolens fag. Gratis særtryk. Alinea 41 Interaktivt fortællespil med Louis Jensen Oplev, hvordan en fortælling kan dekonstrueres og genopleves på tværs af modaliteter, når vi hopper gennem mysteriet om Lakridsmanden på de interaktive brikker Hopspots. Fortællespillet er målrettet de ældste klasser og støttet af Undervisningsministeriet. CxD

Det gode tankesæt NYT Dette oplæg giver viden om og konkrete værktøjer til arbejdet med det gode tankesæt. Her refereres bl.a. til Carol Dweck, som i sin motivationsforskning har fundet to typer af tankesæt: Et fikseret (fixed) og et dynamisk (growth), der har betydning for elevers læring. Kompetencehuset Heckmann

Intro til SOUNDMAP.DK NYT - ny undervisningsapp til 5.-6. kl. Komponist Hans Sydow præsenterer SOUNDMAP.DK, en ny tværfaglig undervisningsapp, hvor du og dine elever kan optage, redigere og lave et landkort af historier, lyde og musik. Medbring din smartphone og hør hvordan du kan bruge appen i din undervisning. Dansk komponistforening

45 57 58

Unik løsning til ordblinde Thomas Mose og Mikael Højbjerg, ordblindelærer og læsevejleder Arbejder du med ordblinde? Hør, hvordan du med et unikt digitalt læremiddel arbejder målbaseret med elever, som har svært ved at læse og stave. Den nye løsning baserer sig på Alineas platform for adaptive læremidler. Alinea

Lisbeth Zornig Andersen

Brug læse- og skriveværktøjer i almenundervisningen CD-ORD og IntoWords behøver ikke kun være til ordblinde elever. PD i specialpædagogik Lenni Gottlieb viser, hvordan værktøjerne kan bruges i hele klassen, selvom eleverne er på forskellige niveauer. MV-Nordic

49

Elevinddragelse i undervisningen Danske Skoleelever har stået i spidsen for projekter om elevinddragelse i undervisningen. Vi præsenterer den pædagogiske og didaktiske baggrund, men også de praktiske elevinddragelsesværktøjer, der kan understøtte den enkelte klasses elevinddragelsesprocesser i forhold til aktiv deltagelse. Danske Skoleelever 54

Børn, der er svære at forstå Connie Nissen Nogle børn har sansemæssige og motoriske udfordringer og kan have svært ved at indgå i samspil med andre – og kan have en adfærd, der undrer og bekymrer. Lær at forstå disse børn bedre. Relevant for alle klassetrin. Dansk Psykologisk Forlag

50 51

Kom ind i sproget Mette Vedsgaard Christensen Hør om dansk som andetsprog og sproglig udvikling for alle: sprogdidaktik, læremidler og dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen. Akademisk Forlag

55

Ny forståelse af motivation - se film Hvordan fremmer vi lysten til læring? I filmen ”Motiverende læringsmiljøer i praksis” formidles Center for Ungdomsforsknings viden. Få en model for 5 motivationsorienteringer, der kan sættes i spil. Se Filmkompagniet.dk hvis du vil vide mere om filmen. UC Lillebælt og Filmkompagniet

56

35


Ta´ på gratis kursus om formiddagen – og gå på Skolemessen om eftermiddagen ... Ny fælles naturfagsprøve - fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. kl.

Scenariebaseret danskundervisning - faglighed og it med mening

Kurset består af foredrag og workshop.

Hør Simon Skov Fougt fortælle om, hvordan scenariebaseret undervisning kan sætte danskfagets kerneområder i spil på nye måder og understøtte multimodale produktioner i undervisningen og det 21. århundredes kompetencer.

Du får indsigt i fællesfaglig undervisning i praksis samt en vejledning til arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Workshoppen giver mulighed for gruppevis at arbejde praktisk med, hvordan du får din undervisning til at fungere i praksis. Der vil desuden være ideer til, hvordan naturfagsprøven.gyldendal.dk kan bruges i den daglige undervisning med brug af Fællesfaglige Fokusområder. Kursusnummer CFU17832 26. april 2017 kl. 9 - 12 Tid Lærere som underviser i fysik/kemi, biologi Målgruppe eller geografi i 7.-9. klasse Instruktør Martin Krabbe Sillasen, forfatter og lærer. Kristian Nordholm, redaktør på sitet naturfagsprøven.gyldendal.dk I samarbejde med Gyldendal

36

Multimodale produktioner og det 21. århundredes kompetencer kan være med til at sikre en nutidig danskundervisning, som eleverne kan se sig selv i og tænder på. Kurset fokuserer på, hvad scenariebaseret undervisning har at byde på med dets blik for, hvordan faglighed anvendes og udfoldes i verden uden for skolen. Med eksempler fra dansksystemet Kaliber præsenteres og diskuteres den scenariebaserede undervisning, som tager afsæt i elevernes hverdag, lader dem leve sig ind i en række virkelighedsnære problemstillinger og med danskfaglig fordybelse i form af loops udvikle multimodale produkter. Kursusnummer CFU17833 26. april 2017 kl. 9 - 12 Tid Dansklærere i udskolingen Målgruppe Simon Skov Fougt, forfatter til Kaliber, Instruktør cand.pæd. og ph.d., Professionshøjskolen Metropol I samarbejde med Alinea


4 stærke kurser i forbindelse med Skolemessen Kurserne er gratis – og der serveres kaffe samt sandwich og vand. Tilmelding sker via skolemessen.dk

Nyt Format til indskolingen Bevægelse, differentiering, it, evaluering og tydelige læringsmål er alle væsentlige elementer, der fastholdes eller udbygges i det nye Format for indskolingen. Med en blanding af teori, praktiske øvelser og værkstedsaktiviteter vil instruktørerne give en række eksempler på, hvordan det nye Format vil bidrage til en lærerig, varieret og motiverende matematikundervisning med afsæt i de nye Fælles Mål. Omdrejningspunktet er Format til børnehaveklassen og 1. klasse, da disse årgange, som de to første, vil være klar til brug fra starten af næste skoleår. Til sidst vil vi vise, hvordan du kombinerer Alineas matematiksystemer med det adaptive træningslæremiddel CampMat, som ser den enkelte elevs styrker og svagheder og sikrer, at dine elever arbejder med præcis den type opgave, de har brug for. Kursusnummer CFU17834 27. april 2017 kl. 9 - 12 Tid Matematiklærere i indskolingen Målgruppe Janus Madsen, lærer og læremiddelforfatter, Instruktør Alinea Alice Kastbjerg Darville, lærer og læremiddelforfatter, Alinea I samarbejde med Alinea

Digitale spil i dit klasserum - engelsk i udskolingen Kurset består af et foredrag og en workshop. Du får teoretisk viden om spil i undervisningen samt praktiske værktøjer til, hvordan du kommer godt i gang med at bruge digitale spil i din engelskundervisning. Hvorfor virker spil så godt? Hvad er faldgruberne? Hvad skal man vide, før man går i gang? Med udgangspunkt i det nye spil klasserumsspil.dk til engelsk, som er udkommet på Gyldendal i et samarbejde med Copenhagen Game Lab, bliver du rustet til at spille med din klasse og tage dem med på en rejse ind i spillenes univers. Kursusnummer CFU17831 27. april 2017 kl. 9 - 12 Tid Engelsklærere i udskolingen Målgruppe Sanne Harder, Designchef og partner hos Instruktør Copenhagen Game Lab I samarbejde med Gyldendal

37


38


Udstillere Standnummer

Sted

Standnummer

Sted

ABC Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Akademisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 36a AlfA Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Alinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Alkalær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Anorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Arcubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 art-impo.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 A-sport & ATiB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a Astra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 AVU-medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29b BENNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Bibelselskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bjerre Trykkeri og Forlag ApS . . . . . . . . . . 113 BMTP.LIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Bookbites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Brain-Power.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 BØRNENES TRAFIKSKOLE . . . . . . . . . . . . 343 Cambridge English . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Center for Familieudvikling . . . . . . . . . . . . 206 CFU Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 CFU Gymnasiale uddannelser . . . . . . . . . . 107 Clio Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ConDidact A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Coop Skolekontakten . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Copydan Tekst & Node . . . . . . . . . . . . . . 29a CxD ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Dafolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Danhostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Dansk Komponist Forening . . . . . . . . . . . 324 Dansk Psykologisk Forlag . . . . . . . . . . . . 49b Dansk Sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dansk Skoleidræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Dansk Teaterforlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Danske Skoleelever . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Dansklærerforeningen . . . . . . . . . . . . . . . 42 DBC as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Det Danske Filminstitut . . . . . . . . . . . . . . 14 Det Grønlandske Hus . . . . . . . . . . . . . . . . 11 DFfR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 DigTea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 ECML Kontaktpunkt Danmark . . . . . . . . . . 303 Edimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49a EduLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 English Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Europa-Kommissionen . . . . . . . . . . . . . . 115 Fagbladet Folkeskolen . . . . . . . . . . . . . . 311 FIF Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Filmkompagniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Fonden for Entreprenørskab . . . . . . . . . . . 17 Forebyggelse og Oplysning, Kræftens Bekæmpelse . . . . . . . . . . . . . . . 317 Foreningen TEGNERNE . . . . . . . . . . . . . . 202 Forlaget Alvilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Forlaget BOLDEN ApS . . . . . . . . . . . . . . . 30 Forlaget Cadeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Forlaget Carlsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Forlaget Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Forlaget Egolibris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Forlaget Elysion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Forlaget Flachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Forlaget Hedwig - mellemgaard . . . . . . . . . 307 Forlaget Jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Forlaget MATEMATIK . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Forlaget Meloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Forlaget Vektor aps . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Forlaget åløkke a/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Frederiksen Scientific . . . . . . . . . . . . . . . 334

Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Balkonen Scandia Salen Arkaden Kongressalen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Balkonen Scandia Salen Arkaden Scandia Salen Scandia Salen Balkonen Arkaden Kongressalen Balkonen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Balkonen Balkonen Balkonen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Balkonen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Balkonen Arkaden Scandia Salen Kongressalen Scandia Salen Balkonen Balkonen Scandia Salen Scandia Salen Arkaden Kongressalen

Friluftsrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FrontRead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 FurnX A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 GeGe Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Generation5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Glæde & Børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 GO Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Goethe-Institut Dänemark . . . . . . . . . . . . 116 Grænseforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Gyldendal Børn & Unge . . . . . . . . . . . . . . 28a Gyldendal Røde Ordbøger/skoleordbog.dk . . 28a Gyldendal Uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . 28 Hans Reitzels Forlag . . . . . . . . . . . . . . . 28a HeBlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2a HippoMini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 HistorieLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Historietosserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Hogrefe Psykologisk Forlag . . . . . . . . . . . 102 Huge Lawn - Miracle Apps . . . . . . . . . . . . 16 Højer Møbler A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Høst & Søn / Rosinante & Co . . . . . . . . . . . 44 Idekassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag . . . . 34 Kattegatcentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kilroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 KMD A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Kompetencehuset Heckmann ApS . . . . . . 304 LAMBERTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Landbrug & Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lær med stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Maneno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Meebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 mindthefuture ApS . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Mundu - Center for global dannelse . . . . . . 315 MV-Nordic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Nyt Dansk Litteraturselskab . . . . . . . . . . . 54 Omsorgskassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Oxfam IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Pirana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28a Protac A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Red Barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RIGSARKIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Ryslinge Efterskole . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rådet for Sikker Trafik . . . . . . . . . . . . . . . 20 SanseMotorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Se Lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 SKALs CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Skoleafdelingen JP / Politikens Hus . . . . . . 328 Skoledu.dk matematik . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Skoletip ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Special-pædagogisk forlag . . . . . . . . . . . . . 4 Station Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Stileemner.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Syn & Indlæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Systematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 teacher-content.com . . . . . . . . . . . . . . . 118 Tellerup A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Triangle Music Games Musikspillet . . . . . . . . . . . . . . . 31 TURBINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Unge for Menneskerettigheder . . . . . . . . . 325 UNICEF Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Vamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 VIA University College / IRIS Connect . . . . . 306 Vild Maskine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Walkabout Voices . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Wizkids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Kongressalen Scandia Salen Scandia Salen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Balkonen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Balkonen Balkonen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Balkonen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Arkaden Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Balkonen Balkonen Kongressalen Scandia Salen Scandia Salen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Scandia Salen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Balkonen Balkonen Scandia Salen Scandia Salen Kongressalen Balkonen Kongressalen Scandia Salen Balkonen Balkonen Kongressalen Balkonen Arkaden Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Scandia Salen Scandia Salen Scandia Salen Balkonen Scandia Salen Scandia Salen

Scandia Salen Arkaden Balkonen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Kongressalen Kongressalen Scandia Salen Kongressalen Scandia Salen

Se den aktuelle udstillerliste og standplan på skolemessen.dk Ved ankomst til messen uddeles en vejviser og en standplan til alle besøgende. Ret til ændringer forbeholdes.

39


SLUT DAGEN AF MED EN SÆRLIG OPLEVELSE Skolemessen tilbyder i år en ekstra oplevelse at gå hjem på. Når selve messen og den store udstilling lukker kl. 16, inviterer vi både onsdag og torsdag til et ekstra foredrag med to store personligheder som en herlig afslutning på gode messedage. NB: Begrænset antal pladser.

Onsdag den 26. april kl. 16.15-17.00

Torsdag den 27. april kl. 16.15–17.00

Lokale 11

NB Lokale oplyses senere

Dansk og arabisk på én gang …

Skolen - Et Kig Udefra

Dengang Abdel var barn, ville han bare ligne alle andre danske børn, og han skammede sig næsten over sin arabiske baggrund. I dag fremhæver han den paradoksalt nok og fortæller, hvorfor han sagtens kan være både dansk og arabisk på én gang. Hør hvad der fik Abdel op af stolen og ind i debatten og se bud på, hvordan man agerer i den ofte betændte debat på især sociale medier.

Huxi Bach, tv- radiovært og satiriker Kendt for sine altid tankevækkende kommentarer og underfundige pointer. Mød Huxi Bach, der giver et skarpt og humoristisk indlæg om undervisere, reform, læremidler og udviklingen i den danske skole – krydret med tavle og lidt musik. Bestil billet på viacfu.dk/cfu17836

Bestil billet på viacfu.dk/cfu17835

GRATIS – MEN KRÆVER BILLET Til begge foredrag er der et begrænset antal pladser – men gå ikke forgæves. Fra onsdag den 1. februar kan du reservere en gratis billet. Det er først til mølle, der gælder. Din billet skal være afhentet på selve dagen senest kl. 14.00. Herefter kan overskydende billetter afhentes af alle øvrige besøgende på messen.

7726 - 11.16 - jyst

Abdel Aziz Mahmoud, journalist, tv-vært, forfatter og foredragsholder

Skolemessen 2017 - messekatalog  
Skolemessen 2017 - messekatalog  
Advertisement