a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ISSN: 1601-8737

Få viden til at vælge VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

VIA University College

reflex KURSER 2020-2021


NYT FRA CFU Kolofon reflex 2020/2021 VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler VIA University College Redaktion: Lotte Svane Strange Petersen Rasmus Bergstedt (ansvarshavende) Layout & grafik: Jytte Stoustrup VIA University College Tryk: GP-tryk Oplag: 8.500 ISSN: 1601-8737 Fotograf: Marianne Damholt

Der er mange veje til læremidlerne og den øvrige inspiration fra CFU. Du kan selv søge på vores regionale CFU-hjemmeside og på den landsdækkende søgeportal mitCFU. Få også serveret gode idéer ved at følge os på Facebook og gennem det månedlige nyhedsbrev. SØGEPORTAL Søg blandt bøger, e-bøger, konkrete materialer, spillefilm og tv. Bestil hjem til egen inspiration og til brug i din undervisning. mitcfu.dk HJEMMESIDE Få overblik over aktuelle kurser, og få inspiration til fag og tværgående temaer. viacfu.dk NYHEDSBREV Abonnér på NYT fra CFU, vores månedlige nyhedsbrev. viacfu.dk/nyhedsbrev FACEBOOK Følg ’VIA CFU’ på Facebook, og få tips til materialer og kurser i dit nyhedsfeed. Meld dig også ind i de relevante faglige undergrupper. facebook.com/viacfu


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

3

LEDER

Læreren er den vigtigste faktor for elevers læring Forskning har gennem mange år entydigt peget på, at den inspirerende og varierende lærer er den vigtigste enkeltfaktor for elevers læring. - Dét ved vi jo egentlig godt, men det er godt at blive mindet om, at lærerens rolle og store betydning ikke kan understreges nok. I en travl hverdag med mange lektioner og opgaver kan inspirationen imidlertid komme under pres, og alle kan have brug for faglige indspark og supplerende materialer til at variere dagligdagen. På Center for Undervisningsmidler arbejder vi hver dag målrettet på at kunne tilbyde dét, som regionens skoler og lærere ønsker og efterspørger, så eleverne får den bedst tænkelige skolegang. Det gør vi i form af vores udbud af læremidler, kurser, projekter og mulighed for vejledning. Aktuelle kurser i næste skoleår Som en vigtig brik i dette er vi glade for igen at kunne udbyde et bredt og varieret kursusudbud i det kommende skoleår. Vi tilbyder både fagfaglige kurser, tværfaglige kurser og ikke mindst kurser med spændende digitale vinkler. Vores evalueringer viser som oftest glade og tilfredse lærere, som får praksisnære ideer med hjem til morgendagens undervisning. Og netop dét er DNA’et i et godt CFU-kursus.

klassen. Når du streamer gennem mitCFU, skal du ikke bekymre dig om GDPR og rettigheder - det hele ér i orden. Vores mange nye e-bøger supplerer vores mangfoldige samling af papirbøger. E-bøgerne kan du låne i ubegrænset antal og kan dermed undgå både ventetid og rykkere. Til en lang række af bøgerne har vi udarbejdet pædagogiske vejledninger med ideer til forløb og aktiviteter. Herudover indkøber vi fortsat særligt grej og artefakter af den slags, som mange skoler ikke selv har økonomi til at investere i. Vi udlåner således alt fra robotter til bevægelsesredskaber, billedkort og brætspil, som vi leverer gratis til døren på din skole sammen med bøgerne. - Du booker og streamer det hele fra mitcfu.dk – og vi leverer varerne. Roadshow: Gratis oplæg hos jer Slutteligt skal nævnes, at vi i skoleåret 2020/2021 sender pædagogiske konsulenter ud på skolerne til gratis oplæg om CFU’s mange muligheder og resurser. Benyt endelig muligheden! Se side 14. God læselyst- og arbejdslyst. Jeg håber, vi ses på CFU.

Få det aktuelle kursusoverblik i denne udgave af reflex, som kan inspirere din undervisning og hverdag - suppleret med tips om nye læremidler, du kan låne hjem fra CFU. Skræddersyede forløb hjemme hos jer selv Viser det sig, at vores kursusindhold eller -datoer ikke passer i jeres kram, så tilrettelægger vi gerne særlige kurser for netop jer. I fællesskab kan vi skræddersy forløb med afsæt i de udfordringer og behov, som I oplever, og forløbene kan afholdes i jeres rammer tilpasset jeres virkelighed. Brug dette kursusmagasin som inspiration, og se også det katalog med idéer til skræddersyede forløb, som vi sendte ud til skoleledelserne i starten af 2020. Se side 71. mitCFU - vejen til læremidlerne Gennem søgeportalen mitCFU kan du pt. vælge mellem mere end 45.000 tv-udsendelser, kort- og dokumentarfilm og 600 danske og udenlandske spillefilm, som kan streames direkte i

Rasmus Bergstedt, pædagogisk leder VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

4

KURSUSINFORMATION

Tilmelding til CFU’s kurser Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Her kan du også læse mere om det enkelte kursus. Bemærk, at der ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Hvor intet andet er nævnt, er tilmeldingsfristen en måned før første kursusdag. Alle CFU’s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og eventuelle materialer, men eksklusiv moms. Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du med det samme en mail tilsendt, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, at du ikke er optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god idé at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted. Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå en til to måneder før kursets afvikling. Du vil kort efter sidste frist for tilmelding modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp med tilmeldingen. Afbud Tilmelding til CFU’s kurser er bindende, men da det er skolen, der har købt pladsen på kurset, kan den overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Forslag til nye kurser Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen, eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se kontaktinfo side 68 og 69.

Dine egne kurser På viacfu.dk/minekurser kan du se status på din kursustilmelding. Har du oplyst os dit UNI-logins brugernavn, kan du gå direkte til de kurser, du er tilmeldt. Når du er optaget på kurset, kan du finde praktiske oplysninger og eventuelt kursusmateriale til download. Har du ikke et UNI-login, kan du logge på med den mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. Kursussteder og parkering De fleste af vores kurser afholdes på CFU i Herning og Aarhus. Der er forskellige p-ordninger de steder, vi afholder vores kurser. Der kan være betalingsordning eller blot almindelig p-vagtordning. På CFU i Herning skal du være ekstra opmærksom på, at du holder på en af VIA CFU’s p-pladser, da der ellers udskrives en parkeringsafgift. Du får de nødvendige oplysninger sammen med optagebrevet.


SKOLEMESSEN Musikhuset og Aarhus Congress Center, Aarhus

SKOLEMESSEN 22.-23. april 2020 27.-28. april 2021

GRATIS

Følg os på

Å BILLETSEPN.DK

SKOLEM

ES

Udstilling - foredrag - kurser - studieture - paneldebatter - best practice

Centre for Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

6

KURSUSOVERSIGT 2020/2021

For alle lærere på tværs af fag Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bevægelse, aktivitet og hukommelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dataforståelse - beskyttelse og kontrol i onlinelivet. . . . . . . . . . . . . . 9 Digitale redskaber i indskolingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Støt børn og unge med OCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Flersprogede elevers deltagelsesmuligheder i almenundervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Webinar om tilskud til internationale projekter gennem Erasmus+ og Nordplus Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inklusion i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Klædt på til inklusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mindfulness i undervisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mitCFU - et gratis kursus!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Digital kreativitet med Book Creator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ordblindevenlig undervisning i alle fag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Eksamensangst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dansk indskoling Gratis inspiration til din undervisning i dansk i indskolingen – 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gratis inspiration til din undervisning i dansk i indskolingen – 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gratis inspiration til din undervisning i dansk indskoling. . . . . . . . 16 Skriv løs - på det hele!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Børnehaveklasseledernes temadage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Indskolingen skriver løs og laver bøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Børnenes U-landskalender 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Flydende læsning i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lær eleverne at knække koden- og styrk sprogforståelsen!. . 18 Til dig, der skal have dansk i første klasse - kurser både i 2020 og i 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 De små læser - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fyraftensmøder med indskolingskonsulenten. . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gentagelser, trivsel og nærvær gennem analoge spil. . . . . . . . 20

Dansk mellemtrin Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Legende læring i litterært analysearbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Mig og dig og youtuben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Den gode historie i kortfilm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Giv eleverne ordet i deres magt - gør dem til overbevisende fortællere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Skab skriveoverskud på mellemtrinnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Flydende læsning i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Multimodale fortællinger i dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Mellemtrinnet læser - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dansk udskoling Gratis inspiration til din undervisning i dansk udskoling - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Gratis inspiration til din undervisning i dansk udskoling - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Skarp på dansk - hvad skal man, og hvad kan man - i undervisningen og til prøverne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Konger og dronninger i standup og ungdomslitteratur. . . . . . . 27 Litteraturglæde og læselyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rundt om danskfaget på 6 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Nye titler, nye genrer, nye angrebsvinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Mundtlig prøve - overblik, fordybelse og formidling . . . . . . . . . . 29 de STORE læser - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Lyrikspor - nye digte og fordybelsesområder til udskolingen. . 30 Podcast i danskfaget - lyt, undersøg og producer. . . . . . . . . . . . 30 Stilen er død. Men teksten lever i bedste velgående. . . . . . . . . 30 Dette skoleårs prøvevejledning i dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Dansk som andetsprog Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Skriv og lær - med flersprogede elever i alle fag. . . . . . . . . . . . . . 33 Fælles mål for dansk som andetsprog - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . 33


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

7

KURSUSOVERSIGT 2020/2021

Fremmedsprog Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kompetenceløft til din engelskundervisning i indskolingen. . . . . . 34 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Webinar: Nyt om FP9 i engelsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Film og tv til engelskundervisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tackling learner differences in English teaching, 4th-6th classes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fremmedsprogsundervisning og dysleksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Film and Video in Language Teaching. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Teorien bag Words og kort gennemgang af Words 1 og 2. . . . 37 Grammatik på nye flasker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Boost dine elevers ordforråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Autenticitet, differentiering og autonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Gratis inspiration til din undervisning i tysk - 2020. . . . . . . . . . . . . . . 39 Gratis inspiration til din undervisning i tysk - 2021. . . . . . . . . . . . . . . 39 Kortfilm i tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Boost dine elevers ordforråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Gør dine elever til aktive sprogbrugere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Webinar: Nyt om FP9 i tysk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tysklærernes dag 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Robotter - selvfølgelig også i fremmedsprogsundervisningen. . 42 Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Webinar: Fransk 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kulturfag Gratis inspiration til din undervisning i historie - 2021 . . . . . . . . . . 44 Historielærernes dag - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Prøven i kulturfag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Gratis inspiration til din undervisning i samfundsfag - 2021. . . 45 Samfundsfagslærernes dag - 2021. Hvem styrer?. . . . . . . . . . . . 45 Tur til Folketinget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Visuel formidling - et værktøj til bedre læring. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Gratis inspiration til din undervisning i kristendomskundskab - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Gratis inspiration til din undervisning i kristendomskundskab - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Matematik Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag - 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring . . . . . . . . . Geogebra i udskolingen A - Geometri og måling . . . . . . . . . . . . . Geogebra i udskolingen B - Tal, algebra, statistik og sandsynlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Er han talblind? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematikvanskeligheder - Tidlig intervention . . . . . . . . . . . . . . . Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik på mellemtrinnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliv klar til den mundtlige gruppeprøve i matematik - FP9 mundtlig matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specialundervisning i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokus på regnestrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik - Kald det kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naturfag Bliv klar til den fælles naturfagsprøve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensmål.nu - naturfagene 7.-9. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensmål.nu - natur/teknologi 1.-6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASE - Studietur for naturfagsfolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feltundersøgelser i natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . På opdagelse med natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ny i natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktisk musiske fag Gratis inspiration til din undervisning i musik - 2020 . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i musik - 2021 . . . . . . . . . Little Masters Of Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Få boosted din indre musiklærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musik som valgfag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musik i Midt - kursus for musiklærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rytmisk grundkursus for pædagoger og musiklærere . . . . . . . . Klar til prøven i valgfaget billedkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boost din billedkunst 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grafiske eksperimenterende processer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan kommer du i gang i 3. og 4. klasse med håndværk og design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klar til prøven i valgfaget håndværk og design . . . . . . . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i idræt - 2020 . . . . . . . . . Tjek på idræt og den temabaserede undervisning . . . . . . . . . . . Idræt på hjernen - temaer og fagsprog i idrætsundervisningen . . . . . . . . . . . . . . . .

48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51

54 54 55 55 56 56 57

58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63

Gratis inspirationsdage Gratis inspiration til din undervisning - 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Gratis inspiration til din undervisning - 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til fagområdet, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktører Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Målgruppe Lærere med interesse for inklusion og specialundervisning Pris Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

13. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive viacfu.dk/CFU20817

Tid Sted Tilmelding

14. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20818

Tid Sted Tilmelding

18. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20819

Tid Sted Tilmelding

6. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21826

Tid Sted Tilmelding

20. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21827

Tid Sted Tilmelding

11. november 2021 kl. 13 - 16 VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive viacfu.dk/CFU21828

Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2021 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulent. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til fagområdet, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Pæd. konsulent Tine Brock, VIA CFU Målgruppe Lærere med interesse for inklusion og specialundervisning Pris Kurset er gratis

Fra dagligt sprog til fagligt sprog i alle fag Didaktisk håndbog med supplerende website fuld af praksisnære principper og konkrete værktøjer til sprogudviklende undervisning for alle elever. Så brugbart og tæt på praksis er det vist ikke set før. Reserver bogen på mitcfu.dk/47033942 Hent gratis de tilhørende materialer på samfundslitteratur.dk/broen

8


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Bevægelse, aktivitet og hukommelse Nogle børn trives ikke i skolen - ensomhed, koncentrationsbesvær eller det faglige kan drille gevaldigt. Få idéer til, hvordan analoge spil integreres i skolen og oplev, hvordan spil skaber relationer og træner faglige områder, mens man hygger sig sammen. Alle spil kan lånes gennem CFU. Instruktør Målgruppe Pris

Tid 16. november 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20856

Lærer Pernille Brinch, Time2Learn Lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet 530 kr.

Dataforståelse - beskyttelse og kontrol i onlinelivet I dag har de fleste et omfattende onlineliv. Vi bruger kommercielle, sociale teknologier, vi interagerer i stor stil, og vi udveksler viden og data. - Men tager vi vare på os selv? Deltag i gratis workshop om dataforståelse i skolen, så I kan sætte det på jeres dagsorden - ligetil og håndgribeligt. I samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring og Pernille Tranberg, journalist og rådgiver i dataetik og digitalt selvforsvar. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Dataetisk rådgiver Pernille Tranberg, Skoleledelser samt lærere og pædagoger, 5.-10. kl. Kurset er gratis

Plads til at lege og eksperimentere Materialesættet ’Makerspace på din skole’ gør det nemmere at arbejde med innovation, kreativitet og produktion. I låner en folieskærer og en 3D-printer hjem til skolen og kan kaste jer ud i entreprenørskab, design, formgivning og projektarbejde i mange fag og tværfaglige sammenhænge. Book til din skole på mitcfu.dk/99873145

Tid 14. april 2020 kl. 13.30 - 16.30 Sted Viborg Kommune, Rådhuset, Prinsens Allé 5, Viborg Tilmelding viacfu.dk/CFU20454 Tid 15. april 2020 kl. 13.30 - 16.30 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20448 Tid 5. maj 2020 kl. 13.30 - 16.30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20447

9


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

10

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Digitale redskaber i indskolingen Få viden til at vælge i blandt de mange digitale muligheder. På dette kursus arbejder vi med it didaktik og din praksis. Du får overblik til at vælge de digitale redskaber der giver mening for dig og din klasse. Instruktører Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

1. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20841

Tid Sted Tilmelding

21. oktober 2020 kl. 9 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20848

Tid Sted Tilmelding

22. oktober 2020 kl. 9 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20849

Pæd. konsulent Mikkel Aslak, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Lærere og pædagoger i indskolingen 600 kr.

Støt børn og unge med OCD Hvordan kan du bedst støtte en elev med OCD? Bliv klogere på det på dette praksisorienterede kursus, der dels klæder dig på til at kunne genkende de mange forskellige typer symptomer på OCD, dels giver dig redskaber til, hvordan du bedst støtter elever med OCD. Instruktør Psykolog Malene Klindt Bohni, Psykologhuset - maleneklindtbohni.dk Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen, herunder AKT lærere, inklusionsvejledere og andre, der har med OCD-ramte elever at gøre Pris 1090 kr.

Viden om skolevægring Alt for mange børn og unge kan ikke gå i skole. At hjælpe dem er ikke let. Nye bøger om skolevægring tilbyder viden om forskellige typer fravær og om identificering, forebyggelse og tiltag. Lån bøgerne om skolevægring på mitCFU.dk/lnkyhxl


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

11

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Flersprogede elevers deltagelsesmuligheder i almenundervisningen Har du flersprogede elever i klassen? Bliv endnu bedre til at inddrage den sproglige og den kulturelle dimension i undervisningen - med masser af inspiration og ideer til hvordan!

Tid Sted Tilmelding

11. november 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20850

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

12. november 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20851

Tid Sted Tilmelding

8. september 2020 kl. 14 - 16 Online kursus viacfu.dk/CFU20425

DSA-lærer og -vejleder Malene Larsen, Støvring Lærere med flersprogede elever i klassen, 0.-7. klasse, alle fag 895 kr.

Webinar om tilskud til internationale projekter gennem Erasmus+ og Nordplus Junior Ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber i europæisk eller nordisk regi fra programmerne Erasmus+ og Nordplus Junior. Instruktør Målgruppe Pris

Fuldmægtig Niels Grønfeldt Martiny, Styrelsen for Forskning og Uddannelse Lærere, skoleledere og pædagoger i grundskolen Kurset er gratis

Lån materialer til micro:bits Sammen med DR er CFU hjertet i det landsdækkende projekt ultra:bit. Lån udstyr til arbejdet med micro:bits, fx: - Flere micro:bits - Scroll:bit, fx til arbejdet med lysaviser - Komponentsæt med bevægelsessensor, vandpumpe, højttalere, buzzere m.m. - Robotten bit:bot, fx til arbejdet med selvkørende biler - KLEF piano til micro:bit - Miljø-sensor Se og book micro:bit-materialer på mitcfu.dk/lnkyama Se også s. 21

Online kurs

us


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

12

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Inklusion i praksis Inklusion i praksis tager kursisten med helt tæt på inkluderende læringsmiljøer i praksis. Hvilke redskaber gør en forskel? Hvilke tiltag kan fremhæve elevernes resurser og potentialer? Og samtidigt skabe trivsel, læring og deltagende elever. Instruktør Målgruppe Pris

Rikke Larsson, Hornslet Lærere og pædagoger i skolen 450 kr.

Tid Sted Tilmelding

8. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20853

Tid Sted Tilmelding

2. november 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20852

Tid Sted Tilmelding

5. november 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20838

Tid Sted Tilmelding

7. september 2020 kl. 9 - 12 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20021

Tid Sted Tilmelding

17. september 2020 kl. 13 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20847

Tid Sted Tilmelding

14. september 2020 kl. 13 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20846

Klædt på til inklusion Kursets mål er at give dig indblik i gode tiltag i det praktiske arbejde med inkluderede og udfordrende elever. Instruktør Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense Målgruppe Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere Pris 1040 kr.

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen kan skabe større trivsel og mere fokus, så læring bliver nemmere, fordi opmærksomheden trænes med små øvelser, der giver ro og rum til refleksion. Instruktør Målgruppe Pris

Konsulent Rikke Fjellerup, VIA CFU Undervisere i 8.-10. klasse samt lærere på gymnasier/VUC på tværs af fag 575 kr.

mitCFU - et gratis kursus! mitCFU tilbyder en lang række resurser og muligheder i skolen. På dette kursus vil du få kendskab til mitCFU, og samtidigt kan du afprøve en lang række af de nye funktioner på mitCFU. Se også s. 14. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Alle interesserede Kurset er gratis


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

13

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Digital kreativitet med Book Creator Danskundervisningen med it skal give mening og give en mer-værdi i forhold til undervisningen uden. Det er muligt med Book Creator, som med skoletube kan tilgås fra alle platforme. Book Creator understøtte arbejdet med kreativitet, differentiering og giver eleverne overblik over opgaverne. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mikkel Aslak, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Alle interesserede 250 kr.

Tid Sted Tilmelding

5. november 2020 kl. 13 - 15 Online kursus viacfu.dk/CFU20840

us Online kurs

Ordblindevenlig undervisning i alle fag Tid Sted Tilmelding

10. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21820

Tid Sted Tilmelding

11. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21821

På kurset får du konkrete redskaber til at støtte elever med eksamensangst individuelt, og du lærer at tilrettelægge et gruppeforløb for elever med eksamensangst.

Tid Sted Tilmelding

17. marts 2021 kl. 9 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21815

Instruktør Psykolog Malene Klindt Bohni, Psykologhuset maleneklindtbohni.dk Målgruppe Lærere, pædagoger, AKT- og inklusionsvejledere samt andre, der har med angstramte elever at gøre Pris 1090 kr.

Tid Sted Tilmelding

18. marts 2021 kl. 9 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21816

Du får den nyeste viden om ordblindhed hvad det er, og hvad det betyder for eleven samt strategier til, hvordan du kan arbejde med en ordblindevenlig didaktik, herunder skrivestøttende aktiviteter. Instruktør Målgruppe Pris

Adjunkt Lotte Gottlieb, VIA Alle, som arbejder med læse- skrivevanskeligheder i grundskolen, også pædagoger og lærere i sprog-, natur- og praktisk-musiske fag 1150 kr.

Eksamensangst

LÆS MERE – OG MELD DIG TIL Se hele kursusindholdet, og meld dig til på viacfu.dk/kurser


Gratis kursus

på egen skole om mitCFU Hands-on kursus på jeres hjemmebane: Bliv skarp på CFU’s mange muligheder for at gøre hverdagen lettere og undervisningen bedre og mere varieret. I ringer, vi kommer! Sæt to timer af på et personalemøde eller på en pædagogisk dag, og lad os komme til jer og introducere jer for de mange muligheder, I har gennem Centre for Undervisningsmidlers søgeog materialeplatform mitCFU. mitCFU er CFU’ernes fælles portal, hvor man både søger og låner analoge og digitale læremidler og finder en bred vifte af berigelser, ideer og vejledninger til undervisningen. Kurset er praksisnært med mange hands-on øvelser. Indhold og varighed planlægges i samarbejde med jer ud fra jeres specifikke ønsker og behov. Det kan afvikles på CFU, på jeres skole eller som webinar.

Oplægget giver på to timer en indføring i de mange pædagogiske muligheder, I har adgang til gennem den landsdækkende portal. I vil fx få kendskab til og afprøve, hvordan man: – navigerer og effektivt søger i mitCFU – booker materialer, herunder også film, tv og e-bøger til elever – opretter kapitelsæt i film og tv – laver overlays til e-bøger – finder og downloader pædagogiske vejledninger – opretter og deler digitale huskesedler med kolleger For mere information kontakt Pædagogisk leder Rasmus Bergstedt T: 87 55 27 34 E: rabe@via.dk


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

15

DANSK INDSKOLING

Gratis inspiration til din undervisning i dansk i indskolingen - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

27. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20806

Tid Sted Tilmelding

4. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20807

Tid Sted Tilmelding

11. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive viacfu.dk/CFU20808

Tid Sted Tilmelding

4. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21824

Tid Sted Tilmelding

6. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21825

Gratis inspiration til din undervisning i dansk i indskolingen - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Kurset er gratis

Hul igennem – multimodale fortællinger Hullet som motiv er det fælles afsæt i serien ’Hul igennem’. Til hver af de fire multimodale fortællinger, skrevet af kendte forfattere, er der tilknyttet en lydfortælling, som er gratis tilgængelig på dansk0-2.gyldendal.dk. Bagerst i bøgerne er refleksionsspørgsmål. Målgruppe: 0.-4. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/90011796


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

DANSK INDSKOLING

Gratis inspiration til din undervisning i dansk indskoling Hvis du missede vores inspirationsdag i foråret, så har du nu chancen for at få inspiration og møde vores nyeste materialer på CFU. Instruktører Pris

Pæd. konsulenter Marianne Skovsted Pedersen, og Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

2. november 2020 kl. 14:00 - 14:45 Online kursus viacfu.dk/CFU20844

us Online kurs

Skriv løs - på det hele! Målet med dette kurset er at give et bud på, hvorledes lærere og pædagoger i indskolingen kan motivere og udfordre eleverne til at eksperimentere med skriften og gøre sig erfaringer, der styrker deres udvikling som aktive skriftsprogsbrugere. Instruktører Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

31. august 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20839

Tid Sted Tilmelding

8. september 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20837

Tid Sted Tilmelding

25. januar 2021 kl. 10 - 16 26. januar 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21801 Tilmeldingsfrist 15. december 2020

Pæd. konsulenter Marianne Skovsted Pedersen, og Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Lærere og pædagoger i indskolingen 1225 kr.

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Instruktør Målgruppe Pris

Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense Lærere og pædagoger i indskolingen 1040 kr.

Børnehaveklasseledernes temadage Glæd dig til at arbejde med sproget! Her er et kursus, der kan give ny energi, viden og inspiration til at arbejde med og i fortællingernes univers. Med baggrund i viden om sprogudvikling og læringsmiljø er kursets mål at inspirere og komme med konkrete praksisideer. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, fagbogsforfatter Anne Marie Marquardsen, Agersø Lærere og pædagoger i børnehaveklassen 2450 kr.

16


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

17

DANSK INDSKOLING

Indskolingen skriver løs og laver bøger Formiddagen handler om at sætte skub i elevernes motivation og kompetencer som skribenter - hvordan kommer vi fra konversation til kompensation? Eftermiddagen byder på masser af idéer til hvordan elevernes ”skriv” kan præsenteres. Instruktører Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

9. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21817

Tid Sted Tilmelding

22. oktober 2020 kl. 10 - 15 Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, Randers C viacfu.dk/CFU20225 Tilmeldingsfrist 10. september 2020

Pæd. konsulent Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Frost, UCN CFU Dansklærere og pædagoger i indskolingen 1150 kr.

Børnenes U-landskalender 2020 En spændende dag med inspiration og ideer til hvordan du kan arbejde med undervisningsmaterialet til Børnenes U-landskalender - i år med fokus på børneliv i Etiopiens klimaramte ørkenområder. Mød også årets børnebogsforfatter Sandra Schwartz og hør om tilblivelsen af elevhistorien. Instruktører Målgruppe Pris

Fotograf Jeppe Gudmundsen Holmgren, c/o Schiller & Co. Facility House Forfatter, direktør Michael Larsen, InVirke ApS Forfatter Sandra Schwartz Dansk og natur/teknologi, lærere i kreative fag og i fagsamarbejder i 1.-5.klasse 775 kr.

Kursusdag

U-landskalender 2020 U-landskalenderen tager dig og dine elever med til det østafrikanske land Etiopien, der er hårdt ramt af klimaforandringerne. Der er fokus på ørkenområdet Afar, en af Etiopiens mest klimaramte regioner, landets vilde dyre- og planteliv og storbyen Addis Ababa. 22. oktober 2020 Musik- og teaterhuset Værket, Randers Program og tilmelding på viacfu.dk/CFU20225


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

18

DANSK INDSKOLING

Flydende læsning i praksis Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres Kurset giver en introduktion gennem praktiske afprøvninger af metoder, der træner læsehastighed gennem bl.a. gentaget oplæsning af sammenhængende tekst med fokus på makkerlæsning og udtryksfuld oplæsning. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

8. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20859

Tid Sted Tilmelding

26. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20830

Lærer, læsevejleder og lærebogsforfatter Gertrud M. R. Brandt Dansklærere i 1.-6. klasse 560 kr.

Lær eleverne at knække koden - og styrk sprogforståelsen! Kom og få strategier til arbejdet med: bogstavkendskab (fx bogstavbutik med kodekort); ordafkodning (fx læsefiduser), sprogforståelse og genreforståelse (fx tænkefiduser) og samarbejdet med forældre i skolestarten (fx kontaktkort). Instruktører Målgruppe Pris

Læremiddelforfatter, læsevejleder og konsulent Maj-Britt Westi Jørgensen, Holbæk. Læremiddelforfatter, dansklærer og læsevejleder Bente Østergaard Pedersen, Osted Friskole. Læremiddelforfatter, dansklærer og idrætslærer Dorrit Bang Pedersen, Tåsingeskolen. Lærere og pædagoger i 0.-1. klasse 1215 kr.

Nye e-bøger til indskolingen Endelig er der kommet nye gode billedbøger som e-bøger. Når du låner billedbøger som e-bøger, kan du: - Få fælles fokus og samle klassen om én bog på boardet - Altid få bogen, når du ønsker det - Slippe for at tænke på aflevering og rykkere Se liste med e-billedbøger til indskolingen, og book til dine elever på mitcfu.dk/lnkyhqz


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

19

DANSK INDSKOLING

Til dig, der skal have dansk i første klasse - kurser både i 2020 og i 2021 Skal du have dansk i første klasse for første gang - eller trænger du til et ”brush-up”, har vi skræddersyet et kursus til dig. Vi har sammensat fire dage med faglige og sociale input i en praksisnær ramme. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulenter Marianne Skovsted Pedersen, Mikkel Aslak og Morten Eidorff Langballe, VIA CFU samt selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense Kommende danskundervisere i første klasse 4260 kr.

Tid Sted Tilmelding

8. - 11. juni 2020 alle dage kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20820

Tid Sted Tilmelding

15. - 18. juni 2020 alle dage kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20821

Tid Sted Tilmelding

17. - 20. maj 2021 alle dage kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21818

Tid Sted Tilmelding

14. - 17. juni 2021 alle dage kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21819

Tid Sted Tilmelding

19. maj 2020 kl. 9 - 20. maj 2020 kl. 15.15 Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping viacfu.dk/CFU20862

De små læser - 2020 Få inspiration til praksis, nye materialer og til den gode litteraturundervisning. I samarbejde med CFU Nord. Målgruppe Pris

Pædagoger, børnehaveklasseledere, dansklærere i indskolingen, læsevejledere, konsulenter og andre interesserede 4300 kr.

PRAKTISKE OPLYSNINGER MÅLGRUPPE

Pædagoger, børnehaveklasseledere, dansklærere i indskolingen, læsevejledere, konsulenter og andre interesserede

DE små LÆSER ..... og læser ..... og læser

TID Tirsdag og onsdag den 19. og 20. maj 2020

STED

Temadage Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

De små læser www.comwellsport.dk

PRIS

Inkl. forplejning - overnatning på enkeltværelse

4.300 kr.

To dage- overnatning med inspirerende input og Inkl forplejning på delt dobbeltværelse (med kollega fra egen skole) 4.100 kr. spændende samvær med andre dedikerede Inkl. forplejning - uden overnatning 3.700 kr. læseundervisere, forlag og fagpersoner. TILMELDING på ucn.dk / kurser 19.-20. maj 2020 og videreuddannelser / kurser Udbyder: CFU Comwell Sport Rebild Bakker

Program og tilmelding på viacfu.dk/desmaalaeser KURSUS NR. 20200

Husk at vælge temagrupper både tirsdag og onsdag Husk at vælge overnatning / ikke overnatning


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

20

DANSK INDSKOLING

Fyraftensmøder med indskolingskonsulenten Kig ind på CFU - få en kop kaffe - bliv opdateret og inspireret. Det er ganske gratis. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulenter Marianne Skovsted Pedersen, og Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Lærere og pædagoger, der underviser eller støtter i dansk 0.-2. klasse Fyraftensmødet er gratis

Tid Sted Tilmelding

15. september 2020 kl. 16 - 17 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20835

Tid Sted Tilmelding

16. september 2020 kl. 16 - 17 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20833

Tid Sted Tilmelding

10. november 2020 kl. 16 - 17 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20834

Tid Sted Tilmelding

11. november 2020 kl. 16 - 17 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20836

Tid Sted Tilmelding

11. januar 2021 kl. 16 - 17 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21802

Tid Sted Tilmelding

14. januar 2021 kl. 16 - 17 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21805

Tid Sted Tilmelding

29. marts 2021 kl. 16 - 17 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21806

Tid Sted Tilmelding

7. april 2021 kl. 16 - 17 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21803

Tid Sted Tilmelding

31. maj 2021 kl. 16 - 17 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21807

Tid Sted Tilmelding

3. juni 2021 kl. 16 - 17 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21804

Tid Sted Tilmelding

26. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20857

Gentagelser, trivsel og nærvær gennem analoge spil Nogle børn trives ikke i skolen - ensomhed, koncentrationsbesvær eller det faglige kan drille gevaldigt. Få idéer til, hvordan analoge spil integreres i skolen og oplev, hvordan spil skaber relationer og træner faglige områder, mens man hygger sig sammen. Alle spil kan lånes gennem CFU. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Pernille Brinch, Time2Learn Dansklærere og pædagoger i indskolingen 530 kr.


Projekt ultra:bit har vokseværk 8 ud af 10 skoler deltager allerede i det store projekt ultra:bit. Ambitionen er at inspirere børn til at blive mere end teknologibrugere, nemlig til selv kreativt at kunne skabe med teknologi – og tage kritisk stilling til den. Nu kan de mere end 100.000 deltagende børn fra mellemtrinnet se frem til endnu mere digital dannelse både i fritiden og i undervisningen. Indsatsen bliver nemlig udvidet og forlænget, så 7. og 8. klasser også får tilbud om forskellige aktiviteter om teknologisk innovation og digital dannelse i skolen. Samtidig med at DR Ultra fortsætter sit fokus på digital dannelse, teknologi og kreativitet. Mere end 1.300 skoler har tilmeldt sig ultra:bit siden lanceringen i 2018, og det er CFU’erne landet over, der har sørget for, at de tilmeldte skoler har fået mikrocomputere, BBC micro:bit, som elever og lærere selv har kunnet lege, kode og skabe kreative løsninger med. CFU udlåner også supplerende udstyr og relevante læremidler til skoler som led i ultra:bit-indsatsen. Ultra:bit 3.0 - flere forløb, events og kurser En bevilling på 17,5 millioner kroner fra Industriens Fond har nu gjort det muligt at udvide og forlænge ultra:bit-satsningen, så der fortsat vil komme tilbud om både målrettede undervisningsforløb, ’ultra:bit camps’ og ’ultra:bit hackathons’ samt en række nye målrettede initiativer til udskolingen. Samtidig kan lærere og pædagogisk personale også fremover deltage gratis i CFU’s kompetenceudviklingskurser. Se og book micro:bit-materialer fra VIA CFU på mitcfu.dk/lnkyama

Om Ultra:bit – – –

ultra:bit er en fælles indsats udviklet af DR i samarbejde med Center for Undervisningsmidler Danmark samt store dele af undervisningsverdenen støttet af Industriens Fond. Fra 2020 deltager også det nationale naturfagscenter Astra. ultra:bit startede i 2018 og fortsætter til 2023 Læs mere om ultra:bit på dr.dk/ultrabit

Over hele landet har ca. 4000 lærere og pædagogisk personale deltaget i ultra:bitkurser, som de regionale CFU’er har stået for. Det er skønt, at vi nu kan fortsætte det tilbud til glæde for endnu flere undervisere. Bjørn Ilsøe, formand for CFU Danmark

©Bjarne-B.-Hermansen

Bred opbakning til ultra:bit medfører, at projektet forlænges og fremover også inviterer børn i 7. og 8. klasse med i det landsdækkende koncept.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

22

DANSK MELLEMTRIN

Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulenter Sara Sejrskild Rejsenhus, og Helle Rahbek, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

29. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20803

Tid Sted Tilmelding

5. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20804

Tid Sted Tilmelding

14. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20805

Tid Sted Tilmelding

3. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21808

Tid Sted Tilmelding

11. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21809

Tid Sted Tilmelding

18. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21810

Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulenter Sara Sejrskild Rejsenhus, og Helle Rahbek, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Miniværker Miniværker er en serie af korte sørgelige, uhyggelige og sjove værker til litteraturarbejde. Hver bog i serien, der kan læses selvstændigt, handler om børn, der har en historie at fortælle – med temaer som at være alene hjemme, at have mareridt, at være anderledes… Hent ideer til litteraturarbejdet på forlagets hjemmeside. Målgruppe: 1.-4. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873251


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

23

DANSK MELLEMTRIN

Legende læring i litterært analysearbejde Få inspiration til, hvordan inddragelse af fysiske genstande som fx LEGO og billeder kan støtte eleverne til at skabe deres egne multimodale fortællinger. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

25. marts 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, PlayLab, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21814

Tid Sted Tilmelding

4. november 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20845

Tid Sted Tilmelding

17. september 2020 kl. 12 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20832

Pæd. konsulent Rune Schou, VIA CFU Dansklærere i 4.-6. klasse 575 kr.

Mig og dig og youtuben Kurset er bygget op omkring oplæg, små opgaver og konkrete arbejdsforslag, der kan tages direkte med hjem i undervisningen og foldes ud sammen med eleverne. Instruktør Målgruppe Pris

Forfatter og fhv. lærer Katja Godtlieb, Dansklærere i 4.-6. klasse 670 kr.

Den gode historie i kortfilm Få viden, værktøjer og øvelser til at arbejde med kortfilmgenrens dramaturgi og filmiske virkemidler til at bruge i din danskundervisning. Kurset tager afsæt i udvalgte kortfilm og undervisningsmaterialer fra DFI og andre udbydere. Instruktør Målgruppe Pris

Filmpædagogisk konsulent Ditte Mejlhede Dansklærere på mellemtrinnet 930 kr.

Noveller: På den anden side Book en samling med 10 noveller af danske forfattere, der handler om de forskellige verdener, som børn og unge i Danmark lever i og oplever - umiddelbare ligheder til trods. Se, hvordan samme tema behandles forskelligt, og fortolk gennem meddigtende opgaver. Fås også som e-bog. Målgruppe: 5.-7. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/46471342 og som e-bog på mitcfu.dk/CFUEBOG1108280


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

24

DANSK MELLEMTRIN

Giv eleverne ordet i deres magt - gør dem til overbevisende fortællere Hvordan kan vi undervise i mundtlighed og styrke elevernes mundtlige kompetencer? Vi undersøger og afprøver en række praktiske og konkrete værktøjer og aktiviteter til arbejdet med fortællingen som mundtlig tekst. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

9. marts 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21811

Tid Sted Tilmelding

22. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20861

Tid Sted Tilmelding

8. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20859

Lektor, folkeskolelærer og lærebogsforfatter Pernille Hargbøl Madsen, PHA Dansklærere på mellemtrinnet 685 kr.

Skab skriveoverskud på mellemtrinnet Få introduktion til ”Skriveskud” materialet, og få skrivningens processer kortlagt med fokus på de elementer, som du kan og bør tænke ind i din skriveundervisning på mellemtrinnet. I samarbejde med Gyldendal. Instruktører Målgruppe Pris

Forfatter Sabine Birch Larsen, Forfatter Erica Price Terp Dansklærere på mellemtrinnet 250 kr.

Flydende læsning i praksis Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres Kurset giver en introduktion gennem praktiske afprøvninger af metoder, der træner læsehastighed gennem bl.a. gentaget oplæsning af sammenhængende tekst med fokus på makkerlæsning og udtryksfuld oplæsning. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer, læsevejleder og lærebogsforfatter Gertrud M. R. Brandt Dansklærere i 1.-6. klasse 560 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

25

DANSK MELLEMTRIN

Multimodale fortællinger i dansk Kurset Multimodale fortællinger i dansk har særlig fokus på elevmotivation, skrivelyst og fremstillingslyst netop med afsæt i en undersøgende tilgang til læsning af multimodale fortællinger. Samtidig vil kurset inspirere til arbejdet med en systematisk respons i fremstillingens forskellige faser.

Tid Sted Tilmelding

30. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20860

Tid Sted Tilmelding

21. oktober 2020 kl. 9 - 22. oktober 2020 kl. 15 Best Western Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, Viborg viacfu.dk/CFU20800 Tilmeldingsfrist 1. august 2020

I samarbejde med Alinea. Instruktører Målgruppe Pris

Læremiddelforfatter og underviser Lena Bülow-Olsen, Albertslund Læremiddelforfatter og underviser Susanne Hansson, Tølløse Dansklærere i 4.-7. klasse 580 kr.

Mellemtrinnet læser - 2020 Temadage om læsning på mellemtrinnet. Programmet indeholder både fælles oplæg samt temagrupper. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Temadagene henvender sig til dansklærere på mellemtrinnet, læsevejledere, skolebibliotekarer, danskkonsulenter og andre interesserede Pris følger

Temadage

Mellemtrinnet læser

Temadage om litteratur og andre medier til mellemtrinnet 21.-22. oktober 2020 Golfhotellet Viborg Program og tilmelding på viacfu.dk/cfu20800


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

26

DANSK UDSKOLING

Gratis inspiration til din undervisning i dansk i udskolingen - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

23. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20415

Tid Sted Tilmelding

30. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20001

Tid Sted Tilmelding

15. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21410

Tid Sted Tilmelding

21. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21411

Tid Sted Tilmelding

22. april 2021 kl. 13 - 16 VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, Horsens viacfu.dk/CFU21412

Gratis inspiration til din undervisning i dansk i udskolingen - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jan Frydensbjerg, VIA CFU Dansklærere i udskolingen Kurset er gratis

Hurtig opdatering: Korte film med nyindkøb og litteraturfif Se film med præsentation af gode, nyere titler til dansk i udskolingen samt spændende nye vinkler på litteraturarbejdet. Se de korte film på YouTube på bit.ly/35CYJ7Q


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

27

DANSK UDSKOLING

Skarp på dansk - hvad skal man, og hvad kan man - i undervisningen og til prøverne Du får en præcis og aktuel opdatering på, hvor danskfaget er lige nu i forhold til undervisning, prøver og materialer. Du får desuden ideer til skriveforløb og inspiration til nyere ”tekster” inden for de tre tekstkategorier. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

16. september 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20443

Tid Sted Tilmelding

15. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21414

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansklærere i udskolingen 1150 kr.

Konger og dronninger i standup og ungdomslitteratur Dagen giver dig indsigt i og inspiration til, hvordan helt ny litteratur kan indgå i danskfaget, så alle engageres i arbejdet. Herefter ser vi på et af tidens største sproglige talenter: Anders Matthesen. Instruktør Målgruppe Pris

Lærebogsforfatter Trine May, København K Dansklærere i udskolingen og plc-medarbejdere 1300 kr.

På vej mod katastrofen Hvem bestemmer, hvem der lever, og hvem der dør? Hvorfor lige os? Og hvorfor lige ham? Sådan indledes den gribende og aktuelle bog Drengene af Jonas Kleinschmidt. Vi er allerede i anslaget klar over, at denne bog ikke ender lykkeligt, men hvem dør - og hvordan og hvorfor? Uskyldige drengestreger eskalerer. Målgruppe: 9.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/54966490


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

28

DANSK UDSKOLING

Litteraturglæde og læselyst Ved hjælp af de nyeste og mest spændende titler i udlånssamlingen samt nye interessante vinkler på litteraturarbejdet vil vi arbejde frem mod litteraturglæde og læselyst. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

23. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20441

Tid Sted Tilmelding

7. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20442

Tid Sted Tilmelding

9. september 2020 kl. 12 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20440

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen 575 kr.

Rundt om danskfaget på 6 timer Værklæsning og litteraturarbejdet, de skriftlige prøver, kort- og spillefilm og meget mere. På dette kursus får du konkrete anvisninger og fif til danskundervisningen i udskolingen. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen 1150 kr.

Nye titler, nye genrer, nye angrebsvinkler Danskfaget bliver lige nu beriget med nye genrer. Hvilke er allerbedst egnede til undervisning? Kræver de nye genrer helt nye angrebsvinkler? Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jan Frydensbjerg, VIA CFU Dansklærere i udskolingen 575 kr.

Håb og humor Nogle lærere og elever savner ind imellem lys for enden af tunnelen i rækken af meget barske ungdomsbøger – og Mette Vedsø svigter aldrig. I Når hjertet er en elpisker slås Pi med angst, men hjælpen er nærmere, end hun aner. En overraskende og hjertevarm bog til de ældste elever. Målgruppe: 8.–10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/47092345


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

29

DANSK UDSKOLING

Mundtlig prøve - overblik, fordybelse og formidling Bliv helt skarp på den mundtlige prøve i dansk - prøveform B. Vi sætter spot på tekstkategorier, tilgange, fordybelse, indsigt, engagement, perspektivering og formidling - både i undervisningen og til prøven. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

6. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20444

Tid Sted Tilmelding

28. januar 2021 kl. 9.15 - 29. januar 2021 kl. 14.30 Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C viacfu.dk/CFU21220 Tilmeldingsfrist 6. december 2020

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansklærere i udskolingen 1150 kr.

de STORE læser - 2021 Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen. 28. - 29. januar 2021 på Helnan Marselis Hotel, Aarhus. Programmet er under udarbejdelse. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Dansklærere i udskolingen, læringsvejledere på PLC, læsevejledere og -konsulenter, under- visere på VUC og læreruddannelserne, dansk- konsulenter og forlagsredaktører. Pris følger

Temadage

de STORE læser Konference om danskfagets kerneområder 28.-29. januar 2021 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Program og tilmelding på viacfu.dk/destorelaeser

de STORE læser


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

30

DANSK UDSKOLING

Lyrikspor - nye digte og fordybelsesområder til udskolingen Tid Sted Tilmelding

24. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21413

Tid Sted Tilmelding

22. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20455

Tid Sted Tilmelding

2. september 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20445

Samtidigt med at vi sætter luppen på dette skoleårs ændringer, så ser vi også på, hvilken undervisning (herunder materialer og metoder) der klæder eleverne bedst muligt på.

Tid Sted Tilmelding

3. december 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20437

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

9. december 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20438

Giv nyt liv til din undervisning i lyrik og få konkret inspiration til nye tekster og fordybelsesområder. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer og lærebogsforfatter Mette Bechmann Westergaard, CFU Absalon Dansklærere i udskolingen 1300 kr.

Podcast i danskfaget - lyt, undersøg og producer På kurset får du viden om podcast som en medieform, samt en indføring i produktions- og analyseværktøjer med fokus på den mundtlige prøve til FP9 og FP10. Både oplæg og hands-on. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mikkel Aslak, VIA CFU Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen, pædagogiske it-vejledere og andre interesserede 600 kr.

Stilen er død - men teksten lever i bedste velgående På kurset får deltagerne overblik over, hvad der skal være i fokus i skriveundervisningen og får inspiration til nye tilgange, metoder og principper, der kan skabe ny energi og glæde i egen praksis. Instruktør Lærebogsforfatter Charlotte Rytter, charlotterytter.dk Målgruppe Dansklærere i udskolingen Pris 1320 kr.

Dette skoleårs prøvevejledning i dansk

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen samt prøveansvarlige 575 kr.


Podcast i skolen - og på CFU Podcast finder vej ind i undervisningen i disse år. På CFU arbejder vi med podcast på flere måder og niveauer - og hjælper dig gerne i gang. En bølge af podcasts i alle mulige afskygninger er over os, og der kommer flere og flere til, som også giver mening i faglige sammenhænge - ikke mindst i danskfaget. Podcast som medie har store potentialer, når det handler om at lytte, lære nyt, analysere og fortolke - men bestemt også når det er elevernes egne produktioner, der er i fokus. Et godt eksempel er mundtlighed, som kan være svært at arbejde konkret med i fagene. At producere lyd/podcast med eleverne er en spændende mulighed for at arbejde kvalificeret med mundtlighed, som samtidig åbner for mange kreative processer. På VIA CFU hjælper vi dig gerne med at komme i gang med arbejdet med podcast. Vi udbyder kurser, vi har materialer til det didaktiske arbejde, og vi har en god samling af podcast, du kan bruge i undervisningen. Vi udgiver også selv en podcast fra VIA CFU, hvor pædagogisk konsulent Mikkel Aslak taler om skolen med dygtige fagfolk, som brænder for deres område. Der findes pt. en episode om innovation i skolen og én om litteratur i udskolingen.

BRUG CFU TIL ARBEJDET MED PODCAST – – – – –

Find ideer og materialer til arbejde med podcast i danskfaget på viacfu.dk/podcast Se også podcast-kurset s. 30 Lyt til CFU’s podcast ’Når man taler om skolen’. Søg den frem i din podcast-app, eller find den sammen med seriens shownotes på viacfu.dk/nårmantaleromskolen Hør mere om at producere podcast ved at søge på ’Podcast i skolen’ i din podcast-app Få et specielt tilrettelagt podcastkursus ud på din skole eller kommune gennem VIA CFU

For mere information og vejledning kontakt: Pæd. konsulent Mikkel Aslak T: 87 55 27 13 E: mika@via.dk


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

32

DANSK SOM ANDETSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2020 Tid Sted Tilmelding

4. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20814

Tid Sted Tilmelding

5. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20815

Tid Sted Tilmelding

6. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive viacfu.dk/CFU20816

Sæt sprogudviklende undervisning i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret nye læremidler, der kan sætte gang i sprogtilegnelsen.

Tid Sted Tilmelding

10. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21812

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

11. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21813

Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til fagområdet, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Lærere i modtageklasser, i den supplerende undervisning og andre med flersprogede elever Kurset er gratis

Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2021

Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Lærere og pædagoger, der underviser flersprogede elever. Kurset er gratis

Ultra-fint tv: Danmarksmissionen Sami, Zahra og Bakri og er kommet til Danmark som flygtninge. Med afsæt i Danmarks-kanonen undersøger de tre teenagere, hvad der er vigtigt for danskerne. Det er der kommet 10 meget fine DR Ultra-programmer ud af! Hver udsendelse varer ca. 10 minutter. Se dem med dine elever, og sæt fokus på begreber som ligestilling, ytringsfrihed og hygge. Stream fra mitCFU på mitcfu.dk/lnky8ct


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

33

DANSK SOM ANDETSPROG

Skriv og lær - med flersprogede elever i alle fag Skriv jer til faglig og sproglig udvikling. Få ideer til, hvordan du kan inddrage skrivning som effektiv vej til læring for dine flersprogede elever - og for alle de andre

Tid Sted Tilmelding

1. marts 2021 kl. 10 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21822

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

3. marts 2021 kl. 10 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21823

Tid Sted Tilmelding

1. oktober 2020 kl. 9:15 - 16:00 Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C viacfu.dk/CFU20222 Tilmeldingsfrist 26. august 2020

Mette-Maria Ryden, Mariager skole Lærere i alle fag, der underviser flersprogede elever på mellemtrinnet og i udskolingen 1015 kr.

Fælles mål for dansk som andetsprog - 2020 Programmet er under planlægning og kan følges på viacfu.dk/faellesmaal2020 Målgruppe Pris

Lærere, pædagoger, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af flersprogede elever i grundskolen Pris følger

Konference

FÆLLES MÅL FOR DANSK SOM ANDETSPROG En dag om undervisning af flersprogede elever i almen-, basis- og den supplerende undervisning. 1. oktober 2020 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Program og tilmelding på viacfu.dk/faellesmaal2020


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

34

FREMMEDSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

5. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20402

Tid Sted Tilmelding

7. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20403

Tid Sted Tilmelding

4. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21402

Tid Sted Tilmelding

6. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21403

Tid Sted Tilmelding

3. september 2020 15. september 2020 6. oktober 2020 5. november 2020 26. november 2020 Alle dage kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20435 Tilmeldingsfrist 1. juli 2020

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kompetenceløft til din engelskundervisning i indskolingen Kom på et intensivt engelskkursus og bliv opdateret på den nyeste viden om tidlig engelsk. Vægten vil ligge på en vekselvirkning mellem oplæg og diskussion, praktiske øvelser, afprøvning i klasseværelset. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Lektor i engelsk Dorte Sørensen, VIA Læreruddannelsen i Aarhus English Teacher and English Advisor Sarah Nakel, Herfølge Engelsklærere i indskolingen, som har brug for en faglig opkvalificering 5470 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

35

FREMMEDSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

21. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20400

Tid Sted Tilmelding

28. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20401

Tid Sted Tilmelding

20. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21400

Tid Sted Tilmelding

22. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21401

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen Kurset er gratis

Spillefilm til fremmedsprogene Der kommer hele tiden nye, relevante spillefilm til på mitCFU. Har du et specifik ønske til en film, kan du skrive til CFU, så gør vi, hvad vi kan for at opfylde dit ønske. Se de mest sete film til engelsk på mitcfu.dk/lnky8g9 Se de mest sete film til tysk på mitcfu.dk/lnkyhqu Se de mest sete film til fransk på mitcfu.dk/lnky8gn


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

36

FREMMEDSPROG

Webinar: Nyt om FP9 i engelsk Prøvebekendtgørelsen bliver justeret hvert år, og på dette korte webinar får du en opdatering på både den mundtlige og skriftlige prøve i engelsk. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen 125 kr.

Tid Sted Tilmelding

17. november 2020 kl. 15:00 - 15:45 Online kursus viacfu.dk/CFU20428

Online kurs

us

Film og tv til engelskundervisningen Tid Sted Tilmelding

2. marts 2021 kl. 14 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21408

Tid Sted Tilmelding

1. september 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20427

På dette kursus sættes der fokus på, hvordan læse-skriveteknologi samt bevidste læringsstrategier kan fremme ordblindes aktive deltagelse i fremmedsprogsundervisningen.

Tid Sted Tilmelding

27. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20434

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

15. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21409

Få en håndsrækning til brug af interessante film, kortfilm, og tv-udsendelser i din engelskundervisning. Der sættes fokus på konkrete opgaver, du kan bruge direkte i undervisningen. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen 375 kr.

Tackling learner differences in English teaching, 4th-6th classes The differentiation gap between the able and less able pupils seems to be getting wider. In this course we will discuss questions like: ’How can we differentiate learning levels?’ Instruktør Målgruppe Pris

English Teacher and English Advisor Sarah Nakel, Herfølge Teachers with 4th-6th classes 1250 kr.

Fremmedsprogsundervisning og dysleksi

Skolekonsulent Lone Lyngkilde, Kompetencecenter for Læsning Sproglærere på mellemtrin og udskolingen, som har elever i læse-skrivevanskeligheder 480 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

37

FREMMEDSPROG

Film and Video in Language Teaching Få ny inspiration og masser af opgaver med hjem til arbejdet med film og kortfilm i engelskundervisningen, når vi får besøg af engelske Kieran Donaghy - kendt fra hjemmesiden Film English.

Tid Sted Tilmelding

3. november 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20432 Tilmeldingsfrist 15. september 2020

Tid Sted Tilmelding

26. august 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20429

Tid Sted Tilmelding

17. november 2020 kl. 15:00 - 15:45 Online kursus viacfu.dk/CFU20453

Instruktør Writer - Speaker - Trainer Kieran Donaghy, Barcelona Målgruppe Lærere, som underviser engelsk i udskolingen eller på VUC Pris 900 kr.

Teorien bag Words og kort gennemgang af Words 1 og 2 Elever med ordblindhed har vedvarende vanskeligheder med at læse og stave på engelsk. Words bygger på Phonics-metoden, som er særlig vigtig for elever med ordblindhed. I samarbejde med Alinea. Instruktør Målgruppe Pris

Ordblindeunderviser og forfatter til ”Words” Nelly Østertoft Jacobsen, Ikast Engelsklærere fra 3. klasse og op - også voksenundervisere 360 kr.

Little People, Big Dreams Skønne nye fag-billedbøger til tysk og engelsk om Anne Frank og Rosa Parks. Bøgerne egner sig til projekter, oplæsning, læsning i grupper, kulturforståelse Webinar: Nyt om FP9 i tysk og ordforrådsarbejde. Billederne letter forståelsen og kan danne ramme for meddigtning og genskabelse af teksten som Prøvebekendtgørelsen bliver justeret hvert år, fx ogtegneserie. på dette korte webinar får du en opdatering på både den mundtlige og skriftlige prøve i tysk. 6.-9. klasse Målgruppe: Book til dine elever på mitCFU.dk/lnkyhhn Instruktør Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Målgruppe Tysklærere i udskolingen Pris 125 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

38

FREMMEDSPROG

Grammatik på nye flasker Få ideer til, hvordan du kan integrere grammatikundervisningen i de tekster, som eleverne alligevel læser som en del af pensum. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

16. marts 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21407

Tid Sted Tilmelding

19. januar 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21406

Tid Sted Tilmelding

12. januar 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21405

Efterskolelærer Peter Banke, Gedved Engelsklærere i udskolingen 530 kr.

Boost dine elevers engelske ordforråd Mangler dine elever ord og savner du konkret ordforrådsmateriale og ideer til lærerige ordforrådsaktiviteter til din temabaserede engelskundervisning? Instruktør Målgruppe Pris

Folkeskolelærer og master i fremmedsprogspædagogik Pia Larsen, Aarhus C Engelsklærere i udskolingen 580 kr.

Autenticitet, differentiering og autonomi Autenticitet betyder ikke bare, at eleverne udelukkende arbejder med autentiske tekster, men at de arbejder med emner og stof, som hver eneste elev er oprigtigt interesseret i. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Frank Lacey, Greve Engelsklærere i 6.-9. klasse 1190 kr.

Hip Serien: Letlæste bøger til tysk og engelsk Lån små letlæste bøger til unge om relevante emner. Bøgerne kan også fungere som korte noveller, hvor der er gode muligheder for refleksion og diskussion. Selvom teksterne er forholdsvis korte, står der meget mellem linjerne, som åbner op for meddigtning. Der er elevopgaver og gloser på forlagets hjemmeside. Målgruppe: 7.-10. klasse Book til dine elever på mitCFU.dk/lnky8gf


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

39

FREMMEDSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i tysk – 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

16. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20411

Tid Sted Tilmelding

14. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20412

Tid Sted Tilmelding

25. marts 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21416

Tid Sted Tilmelding

8. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21417

Tid Sted Tilmelding

12. november 2020 kl. 14 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20452

Gratis inspiration til din undervisning i tysk – 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Kortfilm i tysk Vil du arbejde med nye kortfilm, reklamer og serier i din tyskundervisning? Der sættes fokus på konkrete opgaver, du kan bruge direkte i undervisningen. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen 375 kr.

SKRÆDDERSYEDE KURSER Kursusforløb tilpasset netop jeres udfordringer, behov og kalender. Læs mere på viacfu.dk/rekvireredekurser


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

40

FREMMEDSPROG

Boost dine elevers tyske ordforråd Mangler dine elever ord og savner du konkret ordforrådsmateriale og ideer til lærerige ordforrådsaktiviteter til din temabaserede tyskundervisning? Så må du ikke gå glip af dette kursus, som gør det muligt for dig at lade dine elever arbejde fokuseret og ugentligt med deres ordforrådstilegnelse gennem motiverende og varierede øvelser. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

22. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20451

Tid Sted Tilmelding

9. februar 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21415

Tid Sted Tilmelding

17. november 2020 kl. 15 - 15.45 Online kursus viacfu.dk/CFU20453

Folkeskolelærer og master i fremmedsprogs- pædagogik Pia Larsen, Aarhus C Tysklærere i udskolingen 580 kr.

Gør dine elever til aktive sprogbrugere I det nye faghæfte for tysk lægges der op til, at man kan tage udgangspunkt i en task-baseret tilgang i sin tyskundervisning. Når man lader eleverne arbejde task-baseret, bliver de aktive sprogbrugere, da kommunikationen er nødvendig for, at de kan løse opgaverne. Instruktør Målgruppe Pris

Forfatter på Tyskbanken.dk Anne Nørgaard Revsholm, Bjergsnæs Efterskole Tysklærere i udskolingen 615 kr.

Webinar: Nyt om FP9 i tysk Prøvebekendtgørelsen bliver justeret hvert år, og på dette korte webinar får du en opdatering på både den mundtlige og skriftlige prøve i tysk. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere i udskolingen 125 kr.

Online kurs

us

LÆS MERE – OG MELD DIG TIL Se hele kursusindholdet, og meld dig til på viacfu.dk/kurser


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

FREMMEDSPROG

Tysklærernes dag 2020 ”Tysklærernes dag 2020” er et kursus med fokus på nye tendenser i tysk. Sammen lytter vi til 3 oplæg fra Goethe Instituttet, UVM og NCFF. Derefter fordyber vi os i en af følgende workshops: Mystery Skype, Task-baseret undervisning eller foldebøger i undervisningen. Instruktører Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

17. september 2020 kl. 8:30 - 16:00 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20420

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Pæd. konsulent Lise Fenger Poulsen, CFU, UC SYD Forfatter på Tyskbanken.dk Anne Nørgaard Revsholm, Bjergsnæs Efterskole Expertin für Unterricht (Tysk fagkonsulent) Ann-Katrin Berk, Goethe-Institut Danmark Pæd. konsulent Adeline Raahauge Muntenjon, CFU, UC SYD Læringskonsulent Marianne Ancker, Børneog Undervisningsministeriet Centerleder, Øst Mette Skovgaard Andersen, Det Nationale Center for Fremmedsprog Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen 830 kr.

SIDSTE TILMELDINGSDAG Hvis intet andet er angivet, er tilmeldingsfristen én måned før kursusstart

Temadag

Tysklærernes dag En hel dag med fokus på nye tiltag og muligheder for tysklærere. Hør blandt andet om Mystery Skype og task-baseret undervisning til mellemtrinnet og udskolingen. 7. september 2020 CFU Herning Program og tilmelding på viacfu.dk/cfu20420

41


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

42

FREMMEDSPROG

Robotter - selvfølgelig også i fremmedsprogsundervisningen Dette kursus giver en hands-on introduktion til, hvordan enkel programmering, robotter og interaktive spil kan tænkes ind i fremmedsprogsundervisningen. Mulighederne er mange! Instruktører Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

25. februar 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21404

Tid Sted Tilmelding

30. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20408

Tid Sted Tilmelding

15. september 2020 kl. 15 - 16 Online kursus viacfu.dk/CFU20456

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Sproglærere i 2.-7. klasse 650 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Fransklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Webinar: Fransk 2020 På dette webinar får du en præsentation af de nyeste læremidler, som du kan låne til din franskundervisning. Instruktører Pæd. konsulent og lærebogsforfatter Danièle Edith Eychenne, CFU, Københavns Professionshøjskole Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Målgruppe Fransklærere på alle niveauer: 6.-10. klasse, VUC, Gymnasier, HF m.v. Pris 270 kr.

us Online kurs


Forsøget med teknologiforståelse kører derudaf I seks nye videoer deler elever og lærere deres erfaringer fra de første år med det store landsdækkende forsøg om teknologiforståelse.

Foto: Lærere forbereder forløb med teknologiforståelse i matematik på et fagligt netværkstræf, UCL Odense.

Formålet med det landsdækkende forsøg med teknologiforståelse i skolens obligatoriske undervisning er at afprøve denne nye faglighed, så eleverne lærer at forholde sig kritisk til teknologien og forme den frem for blot at forbruge den. Her fra VIA Center for Undervisningsmidler har vi tre pædagogiske konsulenter med som fagudviklere i det landsdækkende projekt, ligesom en række fagpersoner fra det øvrige VIA er involveret på forskellig vis. Fra VIAs område deltager ni skoler i forsøget. Der er pt. produceret 58 forløb, og som lærer har man fuld adgang til samtlige forløb. Se og hent forløbene på tekforsøget.dk/forlob Nye videoer med elever og lærere Under opsamling af erfaringer fra forsøget er der produceret seks nye skolefilm, der viser elevers og læreres engagement i forsøget. Tre af videoerne er elevernes egne håndholdte optagelser. Her fortæller eleverne blandt andet, hvordan de oplever at arbejde med teknologi i undervisningen og kommer med mange positive tilkendegivelser om at være en del af forsøget.

Inspiration fra kollega til kollega I tre andre lærerrettede videoer kan skoler få inspiration til, hvordan man kan arbejde med forløbene i praksis. I videoerne fortæller de involverede lærere også om den balancegang, de skal gå, når de både skal være tro mod et defineret forløb og samtidig tilpasse indholdet til egen praksis. Se videoerne på tekforsøget.dk/faglig-stoette/afproevning/

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning – Forsøget gennemføres fra februar 2019 til sommeren 2021 – 46 skoler deltager i forsøget – Der er pt. udviklet 58 forløb, som forsøgsskolerne afprøver – Forløbene evalueres og fintunes løbende – Læs mere og finde det hele på tekforsøget.dk


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

44

KULTURFAG

Gratis inspiration til din undervisning i historie - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

18. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21211

Tid Sted Tilmelding

21. oktober 2020 kl. 9 - 16 UCL, Læreruddannelsen, Vejlevej 2, Jelling viacfu.dk/CFU20241

Tid Sted Tilmelding

30. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20237

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Historielærere 3.-9. klasse Kurset er gratis

Historielærernes dag - 2020 Historie som fortælling, fakta eller fiktion Temadagen er under udarbejdelse, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i en inspirerende og udbytterig dag med historiefaget i centrum. - Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Målgruppe Pris

Lærere og andre interesserede der arbejder med historie Pris følger

Prøven i kulturfag Nu har du mulighed for at blive skarp på Prøven i kulturfag Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Kulturfagslærere i udskolingen 575 kr.

100-året for genforeningen I 2020 markeres 100-året for Danmarks genforening i hele landet. Når fejringen også skal finde vej ind i undervisningen, kan man finde links til relevante læremidler fra CFU og forskellige digitale resurser på denne padlet fra kulturfagskonsulenten. Gå til padletten på bit.ly/2NV8jwS


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

45

KULTURFAG

Gratis inspiration til din undervisning i samfundsfag - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

25. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21212

Tid Sted Tilmelding

23. marts 2021 kl. 9 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning A, Auditorie A0.41, Aarhus C viacfu.dk/CFU21215

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Samfundsfagslærere 8.-9. klasse Kurset er gratis

Samfundsfagslærernes dag - 2021 Hvem styrer? Programmet vil være tilgængeligt i løbet af efteråret 2020. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i en festlig, inspirerende og udbytterig dag med samfundsfaget i centrum. Samfundsfagslærernes Dag er rig på faglig inspiration og konkrete ideer til undervisningen. Foldere vil bliver sendt ud til skolerne i løbet af oktober måned. Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Målgruppe Pris

Samfundsfagslærere Pris følger

Temadag

Samfundsfagslærernes dag Hvem styrer?

Festlig, inspirerende og udbytterig dag med samfundsfaget i centrum. Faglig inspiration og konkrete ideer til undervisningen. 23. marts 2021 VIA CFU, Campus Aarhus C Program og tilmelding på viacfu.dk/CFU21215


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

46

KULTURFAG

Tur til Folketinget Vi besøger Christiansborg, hvor du vil få en god baggrundsviden for det politiske system og folketingsmedlemmets hverdag - og hvor der vil være oplæg og debat med en politiker. Endvidere skal vi høre om mediernes rolle og muligheder med elever. Der er mulighed for besøg i Politiker for en dag kl. 16.00 - 16.30

Tid Sted Tilmelding

9. november 2020 kl. 9.45 - 16.00 Folketinget, Christiansborg, København K viacfu.dk/CFU20242

Tid Sted Tilmelding

1. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20022

I samarbejde med Centre for Undervisningsmidler og Folketinget. Målgruppe Samfundsfagslærere, historielærere og andre interesserede Pris 450 kr. – ekskl transport til Folketinget

Visuel formidling - et værktøj til bedre læring Lær at bruge det visuelle i formidling af fagligt stof. Du behøver ikke være Picasso for at kunne bruge det visuelle til at fremme dine elevers læring. Kurset vil veksle mellem oplæg og praktiske workshops. Instruktører Målgruppe Pris

Lektor Mette Louise Graah Rasmussen, Hjortshøj Lærer, formidlingsmedarbejder og projektleder Anne Katrine Graah Rasmussen, Åbyhøj Kurset henvender sig primært til undervisere i de humanistiske fag og samfundsfag, 8.-10. klasse samt gymnasiet/VUC 1250 kr.

VIP-tur til EU’s hjerte

Også i skoleåret 2020/2021 sætter vi EU på skemaet og udbyder den populære 3-dages studietur til Bruxelles for samfundsfagslærere og andre interesserede. Hold øje med turen, når den bliver slået op på viacfu.dk/kurser Kontakt os også gerne på VIA CFU, og hør mere om turen. Skriv eller ring til pæd. konsulent Kim Malmstrøm: kimm@via.dk T: 87 55 27 35


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

47

KULTURFAG

Gratis inspiration til din undervisning i kristendomskundskab - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Kristendomskundskabslærere Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

21. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20207

Tid Sted Tilmelding

28. april 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20208

Tid Sted Tilmelding

4. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21208

Gratis inspiration til din undervisning i kristendomskundskab - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet.

VERDEN

Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Kristendomskundskabslærere Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

11. maj 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21209

I DINE HÆNDER

Bliv din skoles UNESCO-låner

UNESCO Samlingerne Verden i dine hænder

Kursus den 29. oktober 2020 og den 11. marts 2021 MOMU Moesgaard Museum, Aarhus Tag på kursus, og bliv din skoles UNESCO-låner. Herefter kan din skole Iåne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum. På kursusdagen oplever du museet med didaktiske briller og får præsenteret de nyeste Unesco-samlinger. Læs mere og meld dig til på unescosamlingerne.dk


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

48

MATEMATIK

Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever.

Tid Sted Instruktør Tilmelding

14. maj 2020 kl. 13 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU viacfu.dk/CFU20205

Målgruppe Pris

Tid Sted Instruktør Tilmelding

28. maj 2020 kl. 13 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Pæd. Konsulent Søren S. Thisted, VIA CFU viacfu.dk/CFU20245

Tid Sted Instruktør Tilmelding

20. maj 2021 kl. 13 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Pæd. konsulent Søren S. Thisted, VIA CFU viacfu.dk/CFU21204

Tid Sted Instruktør Tilmelding

20. maj 2021 kl. 13 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU viacfu.dk/CFU21203

Tid Sted Tilmelding

25. februar 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21201

Tid Sted Tilmelding

26. februar 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21202

Lærere i matematik og naturfag 1.-10. klasse Kurset er gratis

Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Målgruppe Pris

Matematik- og naturfagslærere 1.-10. klasse Kurset er gratis

Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring Der bliver sat fokus på: - Arbejdshukommelse? - Hvorfor arbejdshukommelse er interessant - Hvilke tegn er der på problemer med arbejdshukommelsen? - Hvordan kan man støtte elevers arbejdshukommelse i forbindelse med læring. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Lærere og vejledere der arbejder med matematik og inklusion 975 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

49

MATEMATIK

Geogebra i udskolingen A - Geometri og måling Med hands-on øvelser fås indblik i, hvordan Geogebra i udskolingen kan indgå i udviklingen af elevernes kompetencer og forståelse inden for området Geometri og måling. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

17. september 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20232

Tid Sted Tilmelding

1. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20233

Tid Sted Tilmelding

30. november 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20216

Tid Sted Tilmelding

1. december 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20217

Tid Sted Tilmelding

25. november 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20234

Pæd. konsulent Kenneth Riis Poulsen, UCN CFU Matematiklærere i udskolingen 1055 kr.

Geogebra i udskolingen B - Tal, algebra, statistik og sandsynlighed Få med hands-on øvelser indblik i, hvordan Geogebra i udskolingen kan indgå i udviklingen af elevernes kompetencer og forståelse inden for områderne Tal og algebra samt Statistik og sandsynlighed. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kenneth Riis Poulsen, UCN CFU Matematiklærere i udskolingen 1055 kr.

Er han talblind? På kurset afgrænses fænomenet ”at være i vanskeligheder i matematik” herunder om eleven kan være i risiko for talblindhed. Vi vil runde kendetegn og kortlægning herunder det nye ministerielle testbatteri vedr. talblindhed. Der vil også indgå mulige undervisningsmæssige valg til indhold og metoder. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i matematik Bent Kofod Lindhardt, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Matematiklærere og matematikvejledere 1150 kr.

Matematikvanskeligheder - Tidlig intervention Kurset giver en direkte indføring i interventionsmaterialet ”Matematikvanskeligheder - Tidlig intervention”, som er et redskab til at forebygge og afhjælpe elevers matematikvanskeligheder. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i matematik Heidie Clemens, VIA UC Matematiklærere og matematikvejledere 900 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

50

MATEMATIK

Matematik i indskolingen Tid Sted Instruktører Tilmelding

26.-29. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Lærer og lærebogsforfatter Lone Anesen, Strynø Lærer og Pæd. konsulent Hanne Due Bak, UCN Matematiklærer Volker Berthold, Haslev Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt viacfu.dk/CFU20214

Tid Sted Tilmelding

8.-10. februar 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21207

På workshoppen bliver du klædt på til at gennemføre den mundtlige gruppeprøve i matematik FP9 med fokus på formelle krav samt udarbejdelse af gode prøveoplæg.

Tid Sted Tilmelding

6. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20229

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

7. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20230

Fire dage med matematik med følgende overskrifter: - Regnestrategier. En undersøgende arbejdsform i matematik - Matematik i uderummet og naturen fx skolegården, skoven, boldbanen og byen - Matematikvanskeligheder - Bevægelse i matematikundervisningen Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 0.-3. klasse 4200 kr.

Matematik på mellemtrinnet De tre kursusdage giver dig ny faglig viden og inspiration til matematikundervisningen på mellemtrinnet gennem en række oplæg og praktiske aktiviteter. Instruktører Målgruppe Pris

Lærer og pæd. konsulent Connie Nielsen Lærer og pæd. konsulent Hanne D. Bak, UCN CFU Pæd. konsulent Kenneth Riis Poulsen, UCN CFU Matematiklærere på mellemtrinnet 4100 kr.

Bliv klar til den mundtlige gruppeprøve i matematik - FP9 mundtlig matematik

Pæd. kons. Kirsten Søs Spahn, UCC CFU Matematiklærere i udskolingen 525 kr.

LÆS MERE – OG MELD DIG TIL Se hele kursusindholdet og meld dig til på viacfu.dk/kurser


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

51

MATEMATIK

Specialundervisning i matematik Tid Sted Tilmelding

2.-4. september 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20213

Få viden om regnestrategier og inspiration til, hvordan du kan sætte fokus på regnestrategier i din matematikundervisning og hjælpe eleverne med at udvikle hensigtsmæssige og fleksible strategier.

Tid Sted Tilmelding

3. december 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20218

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

7. december 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning viacfu.dk/CFU20219

Tid Sted Tilmelding

18. marts 2021 kl. 9 - 16 Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C viacfu.dk/CFU21210 Tilmeldingsfrist 5. februar 2021

Tre dage om matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne får indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, og i at kunne pege på handlemuligheder. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Matematiklærere og specialundervisningslærere 3700 kr.

Fokus på regnestrategier

Lærer og matematikvejleder Maria Grove Christensen, Sofiendalskolen, Aalborg Matematiklærere 0.-6. klasse 585 kr.

Matematik - Kald det kærlighed Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning. Følg programmet på viacfu.dk/mateva I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Matematiklærere Pris følger

Temadag

Matematik – Kald det kærlighed Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning. 18. marts 2021 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C Program og tilmelding på viacfu.dk/mateva


LIFE

- nye standarder for naturfagene Enzymjagt, bæredygtig produktion af fødevarer og brødfødning af en voksende verdensbefolkning. Dét er fokus i tre nye undersøgende forløb til naturfagene. Forløbene er en del af CFU’s samarbejde med Novo Nordisk Fonden - og kan bestilles hjem fra VIA CFU nu.

Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter - eller sagt med en forkortelse: LIFE! LIFE er et nyt stort nationalt initiativ under Novo Nordisk Fonden, som skal styrke de naturfaglige kompetencer fra daginstitutioner over grundskolen til ungdomsuddannelserne. Målet er at være med til at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag for børn og unge i hele Danmark. Det sker gennem tilbud om tværfaglige naturfaglige undervisningsforløb, hvor eleverne løser virkelighedsnære problemer, der blandt andet understøtter FN’s Verdensmål. Initiativet er et supplement til den almindelige undervisning. Materialerne formidles gennem CFU’erne i Danmark, og på længere sigt er planen, at skolerne ud over tilbuddet om undervisningsforløb også kan booke et mobilt laboratorium med eksperter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner i en periode. Tre forløb kan bestilles hos VIA CFU nu I VIA CFU’s dækningsområde er de tre første forløb klar til alle skoler. I kan således booke et forløb om enzymjagt til 6. klasse, WeGrow til 8. klasse og et forløb om bæredygtig produktion af fødevarer til 9. klasse allerede nu. Enzymjagten Inspireret af forskeres arbejdsmetoder går eleverne i Enzymjagten på jagt efter enzymer i naturen og i laboratoriet. De lærer, hvordan enzymer kan erstatte kemikalier i produkter og processer i industrien - og dermed mindske resurseforbrug og miljøbelastning. Enzymjagten er målrettet 6. klasse, og understøtter Fælles Mål for natur/teknologi og spiller sammen

med FN’s Verdensmål. Jagten er skabt i samarbejde med forskningsmiljøer i virksomheden Novozymes. Enzymjagten er berammet til 10 lektioner. Book materialesæt på mitcfu.dk/enzymjagten WeGrow I WeGrow arbejder eleverne med udfordringen med at brødføde en voksende verdensbefolkning på en bæredygtig måde. Eleverne laver et sensorovervåget væksteksperiment med Rhizobia-bakterier, der kan have en gunstig effekt på høstudbyttet, og eleverne får indblik i potentialerne for brugen af bioteknologi og sensorteknologi som en del af løsningen. WeGrow er målrettet udskolingen, understøtter Fælles Mål for biologi, fysik/kemi og geografi og spiller sammen med FN’s verdensmål. WeGrow er skabt i samarbejde med forskere fra Acceleron BioAg som Novozymes er medejer af. WeGrow er berammet til 25 lektioner. Book materialesæt på mitcfu.dk/wegrow Turbovækst Hvordan kan katalyse, kunstgødning og bæredygtig produktion hjælpe med at løse de store udfordringer, verden står overfor, når den voksende befolkning skal brødfødes? Det undersøger eleverne i LIFE Forløbet Turbovækst. Turbovækst er målrettet 9. klasse, understøtter Fælles Mål for biologi, fysik/kemi og geografi og spiller sammen med FN’s verdensmål. LIFE forløbet er skabt i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe A/S. Forløbet er berammet til 25 lektioner. Book materialesæt på mitcfu.dk/turbovækst


Der er en aktuel samfundsudfordring, og vores undervisningsforløb skal gøre det mere konkret for eleverne, hvordan man for eksempel kan producere mad nok til verdens voksende befolkning, eller hvordan man ude i naturen kan finde enzymer på svampe, som man kan dyrke og bruge i industrien. Anne Reinholdt, kommunikationschef, Novo Life

LIFE

Foto: Novo Life

Life er et initiativ under Novo Nordisk Fonden, der sammen med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer arbejder for at sætte nye standarder for anvendelsesorienteret, undersøgelsesbaseret og eksperimenterende naturfagsundervisning. Læs mere på life.dk


reflex 2020/2021

54

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

NATURFAG

Bliv klar til den fælles naturfagsprøve Få overblik over forløbet fra eleverne trækker fokusområde og frem til fællesprøven i naturfag. Du får værktøjer til støtte af elevernes arbejde og inspiration til materiale, som beriger deres arbejde ud fra vurderingskriterierne. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

3. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg viacfu.dk/CFU21206

Tid Sted Tilmelding

26. oktober 2020 kl. 13 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20223

Tid Sted Tilmelding

27. oktober 2020 kl. 13 - 14 Online kursus viacfu.dk/CFU20224

Naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth, Naturfagslærere i udskolingen - biologi, geografi og fysik/kemi 875 kr.

Verdensmål.nu - naturfagene 7.-9. klasse Boost din undervisning i Verdensmålene. På kurset sætter vi fokus på Verdensmål som fællesfagligt fokusområde i naturfagene 7.-9. klasse. Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Forsøg og arbejdsforslagene lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Læs mere på verdensmål.nu og dr.dk/skole/verdensmål. Verdensmål.nu er et nyt, gratis multimodalt læremiddel til naturfagene 1.-9.klasse. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Lærer, udeskolevejleder og pædagogisk konsulent Maiken Rahbek Thyssen, Horsens Naturfagslærere 7.-9. klasse 450 kr. ved deltagelse i Aarhus 275 kr. ved online deltagelse

Verdensmål.nu Handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Boost din undervisning i Verdensmålene. Verdensmål.nu er et nyt multimodalt læremiddel til naturfagene med fokus på, hvordan bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle takles her og i den 3. verden, og hvordan vi alle kan gøre en forskel. Bøgerne understøttes af masser af filmklip. Målgruppe: 1.-9. klasse Book til dine elever 1.-3. klasse på mitcfu.dk/45948501 Book til dine elever 4.-6. klasse på mitcfu.dk/46439201 Book til dine elever 7.-9. klasse på mitcfu.dk/46954009 Se også kurser om verdensmålene s. 54 og 55

Også som

online kurs

us


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

NATURFAG

Verdensmål.nu - natur/teknologi 1.-6. klasse Boost din undervisning i Verdensmålene. På dette VIRTUELLE KURSUS arbejder vi med udvalgte dele til 1.-3. og 4.-6. klasse. Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Forsøg og arbejdsforslag lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Læs mere på verdensmål.nu og dr.dk/skole/verdensmål. Verdensmål.nu er et nyt, gratis multimodalt læremiddel til naturfagene 1.-9.klasse. Instruktører Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

27. oktober 2020 kl. 15 - 16 Online kursus viacfu.dk/CFU20221

us Online kurs

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Lærer, udeskolevejleder og pædagogisk konsulent Maiken Rahbek Thyssen, Horsens Natur/teknologilærere og skolepædagoger i 1.-6. klasse 275 kr.

ASE - Studietur for naturfagsfolk Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner og få netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med mere end 3.000 m2 udstillingsareal med udstyr til naturfagene. ASE-konferencen afholdes i januar 2021 i Birmingham. Se også viacfu.dk/ASE Målgruppe Pris

Alle med interesse for naturfag i hele skoleforløbet. 5.000 kr. ved tilmelding senest 28.09.2020 5.500 kr. ved tilmelding senest 23.10.2020 6.000 kr. ved tilmelding efter 23.10.2020 Bemærk at priserne er ekskl. fly

Tid Sted Tilmelding

Temadag

ASE – studietur for naturfagsfolk ASE-konference 6.-9. januar 2021, Birmingham Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner, og få et godt netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med udstyr til naturfagene. ASE-konferencen afholdes i 2021 i Birmingham.

Læs mere og tilmeld dig på viacfu.dk/ase

6. januar 2021 kl. 20 - 22 7. januar 2021 kl. 9 - 20 8. januar 2021 kl. 9 - 20 9. januar 2021 kl. 9 - 12 University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, Birmingham viacfu.dk/CFU21200

55


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

56

NATURFAG

Feltundersøgelser i natur/teknologi På kurset får du idéer til, hvordan du kan arbejde med undersøgelser i natur/teknologi i naturen. Dagen vil give dig et større kendskab til levende organismer og den natur, de lever i. Dagen vil veksle mellem korte oplæg og hands on, hvor de praktiske øvelser afprøves og diskuteres. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

23. april 2020 kl. 9 - 15 VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg viacfu.dk/CFU20206

Tid Sted Tilmelding

15. juni 2020 kl. 9 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning C, Auditorie C1.42, Aarhus C viacfu.dk/CFU20204

Naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth, Lærere i natur/teknologi (indskoling og mellemtrin), som har lyst til at få natur/teknologiundervisningen mere ud i naturen. 875 kr.

På opdagelse med natur/teknologi Fælles oplæg: Morten D D Hansen, Kari Brinch, forfatter og storyteller og Kåre Rasborg, Undervisningsministeriet Workshopper: Verdensmål.nu - Bevægelse til vands, til lands og i luften - Byg din egen støvsuger - Fiskens indre - Snapseglas bioblitz - 99-arter du skal opleve inden du bliver voksen. Læs mere og tilmeld på viacfu.dk/påopdagelse Foldere sendes ud i løbet af marts måned. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Målgruppe Pris

Naturfagslærere 1.-6. klasse 1295 kr.

Temadag

På opdagelse med natur/teknologi Få inspiration til at gøre undervisningen nærværende og inspirerende. Dagen veksler mellem faglige oplæg og en lang række workshopper med grydeklare undervisningsforløb. 15. juni 2020 VIA CFU, Campus Aarhus C Program og tilmelding på viacfu.dk/påopdagelse


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

57

NATURFAG

Ny i natur/teknologi Kurset vil give en masse idéer til, hvordan man kan tilrettelægge natur/teknologi i indskoling og på mellemtrin. Der arbejdes med simpelt udstyr i laboratoriet og i felten. Derudover får du inspiration til undervisningsplaner, som kan indgå i din årsplan. Instruktør Målgruppe Pris

Naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth, Nye lærere i natur/teknologi i indskoling og mellemtrin, men også mere erfarne, som ønsker ny inspiration. 925 kr.

Temadag

Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve. Faglige oplæg og workshopper for alle fællesfaglige fokusområder. 25. november 2020 Naturvidenskabernes hus - Bjerringbro Program og tilmelding på viacfu.dk/naturfagispil

Fejring af Ørsteds opdagelse Lån materialesæt til at fejre 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. I 2020 markeres både elektromagnetismens, naturvidenskabens, teknologiens og nysgerrighedens betydning for vores samfund. H.C. Ørsted - Udstilling og inspiration Målgruppe: 1.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/90013191 H.C. Ørsted - Forsøgskasse Målgruppe: 5.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/90013192

Tid Sted Tilmelding

7. september 2020 kl. 9 - 15 VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg viacfu.dk/CFU20226

Tid Sted Tilmelding

3. juni 2021 kl. 9 - 15 VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg viacfu.dk/CFU21205


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

58

PRAKTISK MUSISKE FAG

Gratis inspiration til din undervisning i musik - 2020 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Musiklærere 1.-6. klasse og andre interesserede Kurset er gratis

Tid Sted Tilmelding

5. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20004

Tid Sted Tilmelding

12. maj 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20005

Tid Sted Tilmelding

13. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21002

Tid Sted Tilmelding

20. april 2021 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU21003

Tid Sted Tilmelding

19. maj 2020 kl. 9 - 15 Vildbjerg Skole, Bjørnkærvej 2, Vildbjerg viacfu.dk/CFU20010

Sted Tid Tilmelding

Præstemarkskolen, Hinnerup, Kvottrupvej 9, Søften, Hinnerup 16. juni 2020 kl. 9 - 15 17. september 2020 kl. 13 - 16 20. oktober 2020 kl. 13 - 15.45 viacfu.dk/CFU20017

Gratis inspiration til din undervisning i musik - 2021 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Musiklærere 1.-6. klasse og andre interesserede Kurset er gratis

Little Masters Of Music Synes du sammenspil er en udfordring i indskolingen. Her får du redskaberne, så du bliver i stand til at udlevere en node, som eleverne så kan spille. Metoden får du under huden på kurset. Instruktør Målgruppe Pris

Musikunderviser og musiker Peter Reintoft Bjerrum, Lemvig Indskolingslærere i musik 1170 kr.

Få boosted din indre musiklærer Du har fået musik i indskolingen og savner inspiration til, hvordan du skal gribe det an. Få et selvtillidsboost til din undervisning helt nede på jorden og i en uhøjtidelig atmosfære. Instruktør Målgruppe Pris

Forfatter og lærer Anders Smith Boysen, Horsens Musiklærere i indskolingen 1670 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

59

PRAKTISK MUSISKE FAG

Musik som valgfag Få valgfaget i musik til at blive en succes. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Musiklærere i musikvalgfaget i 7.-8. klasse 575 kr.

Tid Sted Tilmelding

8. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20028

Tid Sted Tilmelding

22. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20029

Tid Sted Tilmelding

20. august 2020 kl. 9 - 22. august kl. 13.30 Klejtrup Musikefterskole, Musikbakken 2, Hobro viacfu.dk/CFU20020 Tilmeldingsfrist 26. juni 2020

Musik i Midt - kursus for musiklærere Musikkurset for musiklæreren der har alt, men lige mangler det sidste til at toppe det hele af med. For musiklæreren, der har brug for ny inspiration og den lærer, som har sagt ja til musik og har kastet sig ud i opgaven, men har brug for hjælp. Det er 2,5 dag, hvor det hele drejer sig om musik og om at fylde på i forhold til din hverdag i musiklokalet i trygge og givende rammer. I samarbejde med Musiklærerforeningerne i hele region midt. Instruktør Musik- og bevægelseslærer Kirsten Juul Seidenfaden Musiklærer og musiker Stine Ejsing Andersen Musiklærer Henrik Juul Konge Musiklærer Hanna Rose Jørgensen Musiker og stomp/rytmik-instruktør Christine Dueholm Jessen Musiker Perry Stenbäck Målgruppe Musiklærere Pris 4590 kr. inkl. forplejning og overnatning. 4290 kr. for medlemmer af Musiklærerforeningen

Internatkursus

Musik i Midt Musiske dage for alle, der underviser i musik - både nye og erfarne. Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Workshopper, sammenspilshold og fælleskor. 20.-22. august 2020 Klejtrup Musikefterskole, Klejtrup, Hobro Program og tilmelding på viacfu.dk/CFU20020


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

60

PRAKTISK MUSISKE FAG

Rytmisk grundkursus for pædagoger og musiklærere Fra shaker-jam til balje-battles og cup-songs. - Styrk dit rytmiske fundament, og afprøv en række gode musikalske øvelser og lege. Efter kurset har du en lang række ideer med dig lige til at bruge i indskolingen og i SFO’en. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

10. november 2020 kl. 9:00 - 15:30 Lind Skole, Skolevænget 17, Herning viacfu.dk/CFU20030

Komponist, musiker og lærer på SDMK i pædagogik Anders Møller, Odense C Pædagoger, musiklærere og andre musikpersoner i skolen 1070 kr.

Klar til prøven i valgfaget billedkunst De praktisk musiske fag billedkunst og håndværk/design er en af valgfagsmulighederne i folkeskolen fremover, idet praksisfagligheden skal styrkes. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Kurset er målrettet lærere, der underviser i faget og skal føre til prøve 575 kr.

Rytmisk træning og nodelæsning Lån et materiale, der gør det nemt og sjovt at arbejde med rytmisk træning og nodelæsning i musik. Se det tilknyttede kursus Little Masters Of Music på s. 58 Målgruppe: 1.-9. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873298

Tid 8. september 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20026


reflex 2019/2020

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

61

PRAKTISK MUSISKE FAG

Boost din billedkunst 5 Få konkrete ideer til små og store billedkunstprojekter, du kan bruge direkte i undervisningen. Få øjnene op for lettilgængelige materialer og afprøv selv ideer og materialer i praksis.

Tid Sted Tilmelding

29. september 2020 kl. 9 - 15 Campus Viborg, Prinsens Allé 2, Viborg viacfu.dk/CFU20024

Instruktør Billedkunstner og instruktør Line Frøslev, Hinnerup Målgruppe Billedkunstlærere Pris 1300 kr.

Tid Sted Tilmelding

2. marts 2021 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU21001

Tid Sted Tilmelding

6. oktober 2020 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20025

Grafiske eksperimenterende processer 2 Bliv klædt på til arbejdet med grafik i undervisningen. Prøv billedfremstilling i højtryk, dybtryk og plantryk og sæt fokus på monotypier, collografier mm. Få praktiske ideer til det konkrete billedarbejde. Instruktør Målgruppe Pris

Billedkunstner, lærer og tidl. læringskonsulent Heidi Bruus, Glamsbjerg Lærere, specialundervisningslærere og pædagoger som arbejder med billedkunst 1200 kr.

For de kreative på Facebook Har du lyst til at få inspiration til materialer, du kan låne til din undervisning, blive opdateret på relevante, fagrettede kurser og følge med i det nye, der sker omkring billedkunst og håndværk og design, så meld dig ind i VIA CFU’s facebookgruppe for fagene. Find gruppen ved at søge på VIA CFU - billedkunst og håndværk og design på Facebook


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

62

PRAKTISK MUSISKE FAG

Sådan kommer du i gang i 3. og 4. klasse med håndværk og design Du vil på kurset få konkrete ideer til din undervisning, som du kan bruge direkte i arbejdet med håndværk og design i 3. og 4. klasse. Der vil både blive arbejdet i hårde og bløde materialer. Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted Tilmelding

28. september 2020 kl. 9 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20023

Tid Sted Tilmelding

15. september 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20027

Tid Sted Tilmelding

18. august 2020 kl. 14:00 - 15:30 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning viacfu.dk/CFU20842

Tid Sted Tilmelding

3. september 2020 kl. 14:00 - 15:30 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20843

Tid Sted Tilmelding

6. oktober 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20858

Læringskonsulent Rachel Zachariassen, UVM Lærere og pædagoger. Uddannelse i faget er en fordel, men ikke et must 1150 kr.

Klar til prøven i valgfaget håndværk og design De praktisk musiske fag billedkunst og håndværk/design er en af valgfagsmulighederne i folkeskolen fremover, idet praksisfagligheden skal styrkes. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mette Lynnerup, VIA CFU Håndværk og design-lærere, der skal føre til prøve 575 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i idræt - 2020 Sæt dit fag i fokus sammen med dit team - og få på en gratis eftermiddag præsenteret de nyeste læremidler til fagområdet. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Pæd. konsulent Sara Sejrskild, VIA CFU Idrætslærere Kurset er gratis

Tjek på idræt og den temabaserede undervisning Med indførelsen af idræt som prøvefag er der de senere år kommet meget større fokus på, hvad eleverne skal lære i faget, og hvordan vi kan få hele faget i spil i undervisningen. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i idræt Birgitte Hedeskov, KP Idrætslærere i 6.-9. klasse 560 kr.


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

63

PRAKTISK MUSISKE FAG

Idræt på hjernen - temaer og fagsprog i idrætsundervisningen Kurset vil give input til, hvordan idrætslæreren kan kombinere, at elever både udøver og forstår sig på idræt, ved hjælp af didaktiske læremidler til eleverne, så de kan anskue fagets viden og fagsprog. Instruktør Målgruppe Pris

Adjunkt Martin Elmbæk Knudsen, Aarhus C Idrætslærere i grundskolen 575 kr.

Kom i form til OL Hvad enten I har de rette udendørs faciliteter eller ej, får I med dette materiale til indendørs atletik mulighed for at træne de forskellige discipliner hele året rundt. Målgruppe: Alle klassetrin Book til dine elever på mitcfu.dk/98777092 Hent mere inspiration til OL i undervisningen på mitCFU.dk/lnkyxre

Bedst i test Denne kasse med 16 forskellige test og en række materialer indeholder forskellige tilgange til måling af kondition. Med materialet kan man arbejde med, hvordan ens kondition forbedres, og om man mon bliver sundere af at have en bedre kondition. Målgruppe: 7.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/95661060

Tid Sted Tilmelding

3. november 2020 kl. 13 - 16 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C viacfu.dk/CFU20863


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

64

GRATIS INSPIRATION

Gratis inspiration til din undervisning – 2020 Benyt dig af vores gratis inspirationseftermiddage, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nye læremidler og øvrig inspiration til fagene. Her kan du lade dig inspirere og låne materialer hjem til næste skoleår. Kom selv eller tag dit fagteam med!

Inkluderende undervisning, herunder specialundervisning Tid 13. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmelding viacfu.dk/CFU20817 Tid 14. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20818 Tid 18. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20819

Dansk på mellemtrinnet Tid 29. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20803 Tid 5. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20804 Tid 14. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20805

Dansk i udskolingen Dansk i indskolingen Tid 27. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20806 Tid 4. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20807 Tid 11. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmelding viacfu.dk/CFU20808

Tid 23. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20415

Tid 30. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20001


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

GRATIS INSPIRATION

Dansk som andetsprog

Fransk 5.-9. klasse

Tid 4. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20814

Tid 30. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20408

Tid 5. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20815

Kristendomskundskab

Tid 6. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmelding viacfu.dk/CFU20816

Engelsk 1.-6. klasse Tid 5. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20402 Tid 7. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20403

Engelsk 7.-10. klasse Tid 21. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20400 Tid 28. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20401

Tysk 5.-9. klasse Tid 16. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20411 Tid 14. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20412

Tid 21. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20207 Tid 28. april 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20208

Matematik og naturfag Tid 14. maj 2020 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20205 Tid 28. maj 2020 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20245

Musik Tid 5. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20004 Tid 12. maj 2020 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20005

Idræt Tid 18. august 2020 kl. 14:00 - 15:30 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU20842 Tid 3. september 2020 kl. 14:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU20843

65


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

66

GRATIS INSPIRATION

Gratis inspiration til din undervisning – 2021 Benyt dig af vores gratis inspirationseftermiddage, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nye læremidler og øvrig inspiration til fagene. Her kan du lade dig inspirere og låne materialer hjem til næste skoleår. Kom selv eller tag dit fagteam med!

Inkluderende undervisning, herunder specialundervisning Tid 6. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21826 Tid 20. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21827 Tid 11. november 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmelding viacfu.dk/CFU21828

Dansk på mellemtrinnet Tid 3. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21808 Tid 11. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21809 Tid 18. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21810

Dansk i udskolingen Dansk i indskolingen Tid 4. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21824 Tid 6. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21825

Tid 15. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21410 Tid 21. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21411 Tid 22. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, Horsens Tilmelding viacfu.dk/CFU21412


reflex 2020/2021

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

GRATIS INSPIRATION

Dansk som andetsprog

Historie

Tid 10. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21812

Tid 18. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21211

Tid 11. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21813

Samfundsfag

Engelsk 1.-6. klasse Tid 4. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21402 Tid 6. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21403

Engelsk 7.-10. klasse Tid 20. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21400 Tid 22. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21401

Tysk Tid 25. marts 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21416 Tid 8. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21417

Tid 25. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21212

Kristendomskundskab Tid 4. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21208 Tid 11. maj 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21209

Matematik og naturfag Tid 20. maj 2021 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21203 Tid 20. maj 2021 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21204

Musik Tid 13. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmelding viacfu.dk/CFU21002 Tid 20. april 2021 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmelding viacfu.dk/CFU21003

67


KONTAKT

Konsulenter: Anne Marie Kirkeby adak@via.dk 87 55 27 37 Naturfag Teknologiforståelse

Anne Sophie Westh asw@via.dk 87 55 27 21 Fremmedsprog Internationalisering

Charlotte S. Pedersen csp@via.dk 87 55 27 67 Fremmedsprog Internationalisering

Dorte Jacobsen dvja@via.dk 87 55 27 44 Matematik indskoling

Finn Bangsgaard fb@via.dk 87 55 27 64 Dansk udskoling

Helle Rahbek hera@via.dk 87 55 27 17 Dansk mellemtrin Idræt Med Skolen i Biografen

Jan Frydensbjerg jaf@via.dk 87 55 28 61 Dansk udskoling Teknologiforståelse

Kim Malmstrøm kimm@via.dk 87 55 27 35 Musik Kulturfag Teknologiforståelse

Lotte Svane S. Petersen losv@via.dk 87 55 28 37 Kommunikation Dansk som andetsprog

Marianne S. Pedersen mspe@via.dk 87 55 27 16 Dansk indskoling

Mette Lynnerup metl@via.dk 87 55 27 14 Billedkunst Håndværk og design Teknologiforståelse Innovation

Mikkel Aslak mika@via.dk 87 55 27 13 Dansk udskoling Teknologiforståelse

Morten Eidorff Langballe moel@via.dk 87 55 27 15 Dansk indskoling Teknologiforståelse

Ole Haubo Christensen oleh@via.dk 87 55 28 10 Matematik Naturfag Håndværk og design

Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87 55 27 81 Teknologiforståelse

Peter Søgaard peso@via.dk 87 55 27 82 Teknologiforståelse

Rikke Fjellerup rikf@via.dk 87 55 27 36 De gymnasiale uddannelser

Sara Sejrskild sara@via.dk 87 55 28 48 Dansk indskoling Dansk mellemtrin Idræt Skolemessen

Stefan Mandal stmm@via.dk 87 55 27 09 Madkundskab Matematik Teknologiforståelse

Søren Søndergaard Thisted ssth@via.dk 87 55 27 84 Matematik Naturfag

Tine Brock tibr@via.dk 87 55 28 60 Inklusion Specialpædagogik


reflex 2020/2021

69

VIA Pædagogik og Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Ebbe Raun er@via.dk 87 55 27 80 Chefkonsulent

Ledelse: Gitte Korreborg giko@via.dk 87 55 27 57 Teamleder

Søren Grosen sg@via.dk 87 55 28 15 CFU-leder

Rasmus Bergstedt rabe@via.dk 87 55 27 34 Pædagogisk leder Skolemessen

Kursussekretariat: Jytte Rohde jyro@via.dk 87 55 28 12

Tina Agesen-Pagh tap@via.dk 87 55 27 04

Lotte Christensen loch@via.dk 87 55 28 05

Sandra M. Jensen saje@via.dk 87 55 27 61


PRAKTISK INFORMATION

VIA Center for Undervisningsmidler Kontakt

Åbningstider

T: 87 55 27 00

Mandag - torsdag: 9-16

M: cfu@via.dk

Fredag: 9-14

viacfu.dk/kontakt Telefontider Adresser

Mandag – torsdag: 9-15

VIA Center for Undervisningsmidler Herning

Fredag: 9-14

A. I. Holms Vej 97 Fleksibel åbningstid

7400 Herning

Grupper kan aftale besøg ud over almindelig åbningstid i VIA Center for Undervisningsmidler Aarhus

informationsafdelingen. Kontakt informationsafdelingen eller

Ceresbyen 24

den pågældende fagkonsulent for en aftale.

Bygning B Følg med på

8000 Aarhus C

viacfu.dk Lukke- og feriedage 2020/2021

viacfu.dk/nyhedsbrev

Kr. Himmelfart

21.-22. maj 2020

facebook.com/viacfu

2. Pinsedag

1. juni 2020

Grundlovsdag

5. juni 2020

Sommerferie 2020 Ugerne 28, 29, 30 og 31 Personaledag

21. august

Efterårsferie

Uge 42

Juleferie

21. december 2020 - 3. januar 2021

Vinterferie Påskeferie

Uge 7

29. marts - 5. april 2021

Store Bededag

30. april 2021

Kr. Himmelfart

13.-14. maj 2021

2. Pinsedag

24. maj 2021

Sommerferie 2021 Ugerne 27, 28, 29 og 30

NB: Der er ingen kørsel med materialer ugen før og ugen efter sommerferielukning.


Kurser til netop jeres behov Passer vores kursustider og -indhold ikke i jeres kram? Så lad os tilrettelægge et forløb ud fra netop jeres udfordringer og behov! I det kursusmagasin, du netop sidder med, finder du alle vores opslåede kurser til skoleåret 2020-2021. Vi udbyder en bred vifte af aktuelle kurser, - både fagkurser, tværfaglige kurser og kurser med fokus på større pædagogiske temaer. Vi er både glade for og stolte af årets kursusudbud, men vi er også godt klar over, at faktorer som tidsramme, transporttid og indholdsmæssig timing ikke altid lige passer ind i skolernes virkelighed. Derfor inviterer vi jer også til at gøre brug af mere fleksible kursusformater, som præcist kan skræddersys til netop jeres virkelighed, udfordringer og behov.

Vi har samlet en række ideer inden for forskellige pædagogiske temaer og fag, som alle vil kunne munde ud i kortere eller længere kursusforløb. Forløbene tilpasses jeres ønsker i forhold til deltagerantal, fagligt indhold, længde og afviklingsramme. Dette katalog med ideer til skræddersyede kursusforløb blev sendt ud på alle skoler i VIAs dækningsområde i januar 2020 - hent onlineudgaven på viacfu.dk/rekvireredekurser


FØLG VIA CFU PÅ FACEBOOK VIA CFU

VIA CFU

Dansk udskoling

Naturfag

VIA CFU

VIA CFU

Dansk mellemtrin

Billedkunst og håndværk og design

VIA CFU

VIA CFU

Dansk indskoling

Musik

VIA CFU

VIA CFU

Dansk som andetsprog

Teknologi i undervisningen

VIA CFU

VIA CFU

Fremmedsprog

Matematik facebook.com/viacfu

9603 - jyst - 03.20

- og bliv medlem af vores faglige undergrupper

Profile for Web-Arting

reflex 2020  

Kurser 2020-2021 VIA University College Center for Undervisningsmidler

reflex 2020  

Kurser 2020-2021 VIA University College Center for Undervisningsmidler

Profile for webarting
Advertisement