Page 1

Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

VIA University College

ISSN: 1601-8737

reflex KURSER 2016/2017


Kolofon reflex 2016-1 Via University College Redaktion: Poul Mortensen Lotte Svane Strange Petersen Søren Grosen (ansvarshavende) Layout & grafik: Jytte Stoustrup VIA University College Tryk: PRinfo Oplag: 12.000 ISSN: 1601-8737 Forsidefoto: Inge Lynggaard Hansen

IDEER OG OPDATERING FRA CFU FACEBOOK Like vores facebookside, og få ugentlige tips til materialer og kurser i dit nyhedsfeed facebook.com/viacfu NYHEDSBREV Abonnér på NYT fra CFU, vores månedlige nyhedsbrev viacfu.dk/nyhedsbrev HJEMMESIDE Få overblik over kurser og inspiration til fag og temaer på tværs viacfu.dk


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

3

LEDER

Hvilket læremiddel skal jeg bruge? - Har du brug for inspiration og ideer til at undervise mere med digitale muligheder? - Vil du præsenteres for de nyeste læremidler til dine fag? – Eller vil du gerne ha’ hjælp til koblingen mellem læremidler og læringsmål for netop dine elever?

Jeg håber, du har mulighed for sammen med kolleger at benytte dig af både af vores kursus- og materialetilbud, som du kan læse om her i bladet. Du finder også det hele online på vores nye hjemmeside viacfu.dk

Disse spørgsmål er oplagte som afsæt for CFU’s vejledning og rådgivning, og du er altid meget velkommen til at henvende dig til os både på nettet og fysisk og få eller selv orientere dig og lade dig inspirere i vores mange tilbud og muligheder. VIA CFU har netop særlig viden om de mange analoge, digitale og konkrete læremidler, som du som lærer kan trække på, og vi låner dem ud til dig ganske gratis.

Husk, at du kan holde dig opdateret på vores facebookside facebook.com/viacfu og gennem nyhedsbrevet NYT fra CFU, som du tilmelder dig på viacfu.dk/nyhedsbrev – God læselyst!

En bred vifte af læremidler Men læremidler kan jo som bekendt bruges til mange formål, på mange måder og i mange situationer. Når vi møder lærere, som spørger, hvilke læremidler CFU vil anbefale til en bestemt undervisning i et bestemt fag med nogle bestemte elever, vil vi ikke kunne svare uden først at have snakket om din hensigt med undervisningen og dine didaktiske overvejelser. Oftest vil der ikke være entydige svar, men vi vil altid kunne komme med kvalificerede bud – typisk gennem en sammensætning af forskellige læremidler for at tilbyde de bedste muligheder for læring. Du kan låne både papirbøger, e-bøger og fysiske materialesæt hos CFU. Du kan helt lovligt streame mange tusind tv-udsendelser og film direkte i undervisningen fra CFU, og du kan få hjælp til at vurdere digitale læremidlers anvendelighed i undervisningen. I denne udgave af reflex får du eksempler på nye læremidler, som du kan låne gratis, og du får inspiration til, hvordan du kan bruge dem. Vi rådgiver også kommuner og skoler om køb af digitale læremidler.

Sæsonens aktuelle kurser Lad dig også her inspirere af de mere end 180 forskellige korte fagkurser i efteråret 2016 og foråret 2017. Vores praksisnære inspirationskurser er skræddersyet til dine behov som lærer for at inspirere, udfordre og klæde dig på til de udfordringer, du møder i dine fag og din hverdag som lærer. Du finder også kurser i de nye prøveformer og til arbejdet med læringsmålstyret undervisning. Kontakt os endelig, hvis I ønsker et kort kursus ud på jeres egen skole. Læs mere på viacfu.dk/rekvireredekurser

Søren Grosen Centerchef ved VIA Center for Undervisningsmidler


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

4

KURSUSINFORMATION

Tilmelding til CFU’s kurser Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Her kan du også læse mere om det enkelte kursus. Bemærk, at der ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Hvor intet andet er nævnt, er tilmeldingsfristen en måned før første kursusdag. Alle CFU’s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og evt. materialer, men eksklusiv moms. Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du med det samme en mail tilsendt, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, at du er ikke optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god idé at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted. Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå en til to måneder før kursets afvikling. Du vil kort efter sidste frist for tilmelding modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp med tilmeldingen. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende. Afbud Det er skolen, der har købt pladsen på kurset. Den kan overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Forslag til nye kurser Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se konsulentoversigten på side 60 og 61.

viacfu.dk/minekurser Her kan du se status på din kursustilmelding. Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er tilmeldt. Når du er optaget på kurset, kan du finde deltagerliste og andre praktiske oplysninger samt evt. kursusmateriale til download. Har du ikke et UNI-login, kan du logge på med den mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. Find vej til kursussted og p-plads De fleste af vore kurser afholdes på CFU i Herning og Aarhus. Parkering Der er forskellige p-ordninger de steder, vi afholder vores kurser. Der kan være betalingsordning eller blot almindelig p-vagtordning. Du vil sammen med optagebrevet få de nødvendige oplysninger.


Stream film og tv – på mitCFU Variér din undervisning med hurtig og nem adgang til film og tv i undervisningen. - Mere end 28.000 udvalgte tv-udsendelser - Elevadgang til tv – i skolen eller hjemme - Mulighed for kapitelinddeling - Pædagogiske vejledninger med idéer til undervisningsforløb

Prøv selv på mitcfu.dk


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

6

KURSUSOVERSIGT 2016/2017

For alle lærere på tværs af fag Mindfulness og empati - relationernes betydning for det gode lærings- og udviklingsmiljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Innovation i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Når skolen er svær - om særligt sensitive børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Inklusion i klassen: Fra nederlag til succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tal uden at blive hæs - kursus i sund stemmebrug. . . . . . . . . . . 10 Synlig læring og innovation i undervisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Skolebibliotekarens dag - 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Intro til 3D-design og 3D-print som læringsværktøj. . . . . . . . . . 12 Faglig kreativitet med it - skabeloner for læring. . . . . . . . . . . . . . 13 Innovationsundervisning og specialpædagogik. . . . . . . . . . . . . . . 13 Mindfulness og yoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Flipped Learning i praksis - for iPad brugere . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 eTwinning - lærende fællesskab for skoler i Europa. . . . . . . . . . . 15 ACT - inkluderende adfærd hos professionelle voksne. . . . . . . 15 Gratis inspiration til inkluderende undervisning - 2017. . . . . . 15 Digital portfolio med iPad. Målsætning og evaluering i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kodning i skolen - derfor og sådan 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Når man har elever med særlige forudsætninger i klassen. . . 16

Dansk indskoling Sæt fokus på en kreativ og innovativ tilgang til danskundervisningen i din klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Billedbogen kan det hele - næsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Indskolingen læser og skriver fagtekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Få styr på læringsmål, årsplan og danskforløb til din danskundervisning - dansk0-2.gyldendal.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Børnenes U-landskalender 2016 - leg og læring i Tanzania. . 19 Klar til at knække læsekoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gratis inspirationsdag for børnehaveklasseledere - 2017. . . . 20 Børnehaveklasseledernes temadage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Læringslyst og læringsmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Skriv løs i indskolingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Gratis inspiration til din danskundervisning i 1.-2. klasse . . . . 21

Dansk mellemtrin MÆRKER - litteraturundervisning på mellemtrinnet. . . . . . . . . 22 I mål med læsning - med fokus på læseforståelse og læseforståelsesstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Innovation i danskundervisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Gratis inspiration til din undervisning i Dansk på mellemtrinnet - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Fagtekster fanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Dansk udskoling Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til iprøven. . . . . . . . . . . . . . 26 Grafisk facilitering og synlig læring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 dank.gyldendal.dk - Spot på værktøjer til din lærerforberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Hvordan kobles grammatik med bevægelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vild med reality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Dansk med de store - 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Gratis inspiration til din undervisning dansk i udskolingen - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dokumentar skal ses i dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Mundtlig prøve - spot på danskfagets kompetencer. . . . . . . . . 29 Digital læsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Grafiske romaner - æstetiske tekster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tv-nyheder skal ses i dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kortfilm - de korte fiktionsfilm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Årets prøver i dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Literacy - at håndtere tekster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 De store læser - 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dansk som andetsprog Kursusdag for nye lærere i modtagelsesklasser. . . . . . . . . . . . . . 32 Traumatisering i skolen - opsporing og håndtering. . . . . . . . . . . 32 iPads i modtagelsesklassen - men hvordan? . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

7

KURSUSOVERSIGT 2016/17

Fremmedsprog Focus on Active, Goal-orientated English in the Classroom. 34 Engelsklærernes dag - engelsk som adgang til verdenen. . . . 34 Individuel målsætning og synlig læring i fremmedsprog. . . . . 35 Romanlæsning i engelskundervisningen: Udskoling. . . . . . . . . . 35 Easy Peasy English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Funktionel grammatik i engelskundervisningen. . . . . . . . . . . . . . 36 ”Tell us a story” - Storytelling i engelsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Giv lyd! - It og mundtlighed i sprogundervisningen. . . . . . . . . . 38 Inspiration til din undervisning i engelsk 1.-6. klasse - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Inspiration til din undervisning i engelsk 7.-10.klasse - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Prøven i skr. fremstilling med adgang til internettet i fremmedsprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bon début et bonne continuation - le français de la 5e à la 7e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Tysklærernes dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Aktiv und abwechslungsreich - Mündlichkeit in der Ausschulung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Inspiration til din undervisning i tysk og fransk - 2017 . . . . . . . 40

Kulturfag Flipped Learning i Historie og Samfundsfag - en introduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Den nye prøveform i Historie og Samfundsfag. . . . . . . . . . . . . . . 42 Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling - helt konkret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Klar til prøven i kristendomskundskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Digitale kulturteknikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Læringsmålsstyret undervisning i kristendomskundskab. . . . 44 Kristendommens indførelse i Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tur til Folketinget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Matematik Specialundervisning i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokus på programmering i matematik i indskolingen . . . . . . . . Bliv klogere på matematik i Google Docs og Drev . . . . . . . . . . . . Få inspiration til dynamiske værktøjer i matematikfaget . . . . . Ud med matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elever med matematikangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokus på programmering i matematik på mellemtrinnet . . . . Lav matematik med WordMat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning - matematik og naturfag - 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læringslyst og læringsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bevægelse og faglige mål i matematik - hånd i hånd . . . . . . . . Åben og undersøgende tilgang til matematikken . . . . . . . . . . . . Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring . . . . . . . . . Matematik og sæbebobler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik - hvor skal vi hen du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naturfag Fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturfag i spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra fællesfagligt fokusområde til fælles prøve i naturfagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StarLAB - et miniplanetarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fællesfaglige fokusområder naturfag på tværs i 7.-9. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natur/teknologi 1.-6. klasse - få opkvalificeret din undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktisk musiske fag Boost din billedkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musikspillet.dk - et digitalt læremiddel i musik . . . . . . . . . . . . . . . Tjek på idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Design og nytænkning - i håndværk og design . . . . . . . . . . . . . . . Kom godt i gang - en inspirationsbombe til din undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspirationseftermiddag med spot på musikken . . . . . . . . . . . . . På vej til kor - i folkeskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolekoret - godt i gang og godt videre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 49 50 50 51 51

52 52 53 53 53 54

56 56 57 57 58 58 59 59


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

8

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Mindfulness og empati - relationernes betydning for det gode lærings- og udviklingsmiljø Bevar arbejdsglæden, og frem elevernes lyst til at lære gennem enkle redskaber og øvelser, der styrker evnen til at være nærværende, opmærksom, empatisk og i god kontakt med egen dømmekraft og ro. Kurset er over flere dage. inkl. bogen ”Nærvær og empati i skolen” Instruktører Målgruppe Pris

Cand. mag. i psykologi og drama Helle Katinka Gøtzsche, Nørre Snede Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg Lærer Gitte Batz Eriksen, Skæring Skole, Aarhus Alle interesserede 6475 kr.

Kursusnummer CFU16247 Tid 23. august 2016 kl. 9 - 16 Sted Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg Tid 24. august 2016 kl. 9 - 16 Sted Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg Tid 26. september 2016 kl. 9 - 16 Sted Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg Tid 27. oktober 2016 kl. 9 - 16 Sted Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg Tid Sted

Green screen – hvor vil du hen? Lav simple produktioner, hvor kun fantasien sætter grænser. – Tag til Syrien og lav en reportage fra krigen i samfundsfag – Lav fantastiske reklamefilm i dansk – Lav autentiske vejrudsigter i geografi …og meget, meget mere… Målgruppe: Alle klassetrin og alle fag Book en green screen med optageudstyr, og få vejledning med på mitcfu.dk/99872882

29. november 2016 kl. 9 - 16 Elbjerg Kursuscenter Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg Tilmeldingsfrist 23. juni 2016


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Innovation i undervisningen Kurset introducerer innovation som en didaktisk og pædagogisk metode til, hvordan man kan arbejde innovativt med og i sin undervisning. Instruktør Målgruppe Pris

Innovationskonsulent Rune Overvad Skibelund Schou, VIA CFU Undervisere i grundskolen 2100 kr.

Kursusnummer CFU16838 Tid 29. august og 30. august 2016. Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16839 Tid 7. november og 8. november 2016. Begge dage kl. 9 - 15 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Når skolen er svær - om særligt sensitive børn Få viden og redskaber, så du hver dag med succes kan møde og guide de følsomme børn i klassen. Instruktører Familierådgiver, underviser og foredrags holder Dorthe Gjerlevsen, Sensitive Care Speciallærer og pædagogisk konsulent Helle Tirsgaard, Vejle Målgruppe Lærere og pædagoger i indskoling og på mellemtrinnet. Pris 1050 kr.

Kursusnummer CFU16868 Tid 1. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Inklusion i klassen: Fra nederlag til succes Få konkrete redskaber og kompetence til at arbejde konstruktivt med inklusion af elever med problemskabende adfærd - både i teamarbejdet og i undervisningen. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Lars Clausen, UCL Center for Undervisningsmidler Lærere og pædagoger 885 kr.

Kursusnummer CFU16871 Tid 5. september og 12. september 2016. Begge dage kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16872 Tid 16. november og 23. november 2016. Begge dage kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

9


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Tal uden at blive hæs - kursus i sund stemmebrug Få mere power, styrke og udholdenhed i din stemme. Undgå hæshed og andre funktionelle stemmeproblemer. Styrk din formidling og tydelighed. Få et træningsprogram til træning af din stemme. Et vigtigt kursus for alle i skolen

Kursusnummer CFU16021 Tid 6. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Sanger og stemmetræner Jette Dahl, Åbyhøj Målgruppe Lærere og pædagoger Pris 450 kr.

Kursusnummer CFU16022 Tid 7. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Synlig læring og innovation i undervisningen Læringsstregen. Kan man måle og evaluere innovation og entreprenørskab i den faglige undervisning? Med Læringsstregen er svaret ja. Instruktør Målgruppe Pris

Innovationskonsulent Rune Overvad, Skibelund Schou, VIA CFU Undervisere i grundskolen 525 kr.

En kasse med innovation Innovation Step-by-Step tilbyder forløb og materialer, der integrerer innovation i fagene. Prøv fx Verdens bedste læserum, som er et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst for 4. klasse. Forløbet arbejder med elevernes kreativitet i deres løsning af, hvordan verdens bedste læserum skal se ud. Målgruppe: 4.-9. klasse Book kasserne på mitcfu.dk/99871567

Kursusnummer CFU16836 Tid 13. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16837 Tid 27. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

10


Få styr på næste skoleår Den 27. juni inviterer VIA CFU til en gratis formiddag i Herning med foredrag ved Rasmus Alenkær og inspirationsoplæg inden for alle faggrupper. I løbet af dagen kan du sparre fagligt med CFU’s konsulenter. Når programmet er slut, er du velkommen til at benytte CFU’s faciliteter og resurser i din videre planlægning. Dagen er gratis, men kræver tilmelding. Der serveres gratis kaffe, sandwich og vand. Den 27. juni 2016 kl. 9-13 CFU Herning A. I. Holms Vej 97, Herning Læs mere og tilmeld dig på viacfu.dk/CFU16460


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Skolebibliotekarens dag - 2016 Nyt fra VIA CFU v/Finn Bangsgaard mitcfu.dk v/Karin Abrahamsen Digital og multimodal arbejde med skønlitteratur v/Mikkel Aslak Uden filter, men ikke længere på kanten v/forfatter Ronnie Andersen

Kursusnummer CFU16449 Tid 14. september 2016 kl. 9 - 15 Sted Pinenhus, Pinen 3, Roslev Tilmeldingsfrist 8. august 2016

Samlingerne på CFU Karin Abrahamsen, VIA CFU Instruktører Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Forfatter Ronnie Andersen, Frederiksberg Målgruppe Skolebibliotekarer, dansklærere og andre interesserede Pris 870 kr.

Intro til 3D-design og 3D-print som læringsværktøj Kom godt i gang med 3D i undervisningen. På dette intro-kursus vil du gennem oplæg og hands-on få et godt indblik i 3D print og design. Kursisterne kan med fordel have installeret 123d design og Meshmixer. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. it konsulent Tom Viller Rasmussen Real Dream Lærere i Håndværk og design, billedkunst, matematik eller som bare er nysgerrige 890 kr.

Inklusion – løftestang eller hæmsko? En inkluderende tilgang til undervisningen er en nødvendighed for nogle elever - og til gavn for alle. Men let er det ikke… Find inspiration og viden i fagbøger om inklusion og tilgangen til en skole, hvor der skal være plads til alle. Se liste med aktuelle bøger om inklusion på mitcfu.dk/lnkyecx

Kursusnummer CFU16414 Tid 14. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16415 Tid 15. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

12


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Faglig kreativitet med it - skabeloner for læring Brug Book Creator til iPad som skabelon for din undervisning. Få konkrete ideer til hvordan du kan stille opgaver som fordre kreativitet og produktivitet, og samtidig samler dit undervisningsforløb og elevernes kreative produktioner i Book Creator.

Kursusnummer CFU16278 Tid 22. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16279 Tid 29. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe VIA CFU Alle fag og alle årgange, hvor der er god adgang til iPads i undervisningen. 525 kr.

Innovationsundervisning og specialpædagogik Er du optaget af, hvordan man kan inddrage og kombinere innovationsdidaktik og specialpædagogik? Instruktør Målgruppe Pris

Lærer, proceskons. i innovation og entreprenørskab Henrik Thøgersen Thise, Odder Lærere og pædagoger 785 kr.

Fokus på kodning Der er stor efterspørgsel på materialer til kodning, og vi har flere gange købt ekstra ind af fx robotterne Bee-Bot og Dash&Dot. I løbet af den kommende tid vil der blive indkøbt nye materialer til kodning. Se med på mitcfu.dk/lnkyyy2 Se også vores matematikkurser i programmering for indskolingen og mellemtrinnet på side 46 og 48.

Kursusnummer CFU16840 Tid 28. november 2016 kl. 9 - 14 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16841 Tid 5. december 2016 kl. 9 - 14 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

13


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Mindfulness og yoga Kurset indeholder korte og let tilgængelige koncentrations-, afspændings-og energi løftende øvelser samt anti stress og anti mobbe øvelser. Alt sammen med vel dokumenteret effekt på børns alsidige udvikling.

Kursusnummer CFU16881 Tid 6. oktober og 24. november 2016. Begge dage kl. 9 - 13. Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktører Børne og voksen yogalærer Sanne Bertelsen, Desmaayogier.dk Børne og voksen yogalærer Charlotte Holm Kold, Levyoga.nu Målgruppe Lærere og pædagoger Pris 1325 kr.

Flipped Learning i praksis - for iPad brugere På dette kursus vil du få en indføring i, hvordan du producerer videooplæg til eleverne på tværs af fag og klassetrin. Medtag en iPad samt materiale til et forløb, som du vil lave videooplæg til

Kursusnummer CFU16030 Tid 10. oktober 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16031 Tid 13. oktober 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe VIA CFU Undervisere i grundskolen 525 kr.

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart

14


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

15

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

eTwinning - lærende fællesskab for skoler i Europa Kort praktisk kursus i at arbejde med eTwinningsværktøjet i det internationale arbejde på skolen. Du får en introduktion til værktøjet og prøver dets muligheder samt hører om, hvordan værktøjet er er blevet brugt i det internationale arbejde i praksis.

Kursusnummer CFU16282 Tid 26. oktober 2016 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17218 Tid 1. marts 2017 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Lærer Lene Møller Yang, Galten Lærer og eTwinningambassadør Tine Jespersen, Harboøre Alle lærere i grundskolen 490 kr.

ACT - inkluderende adfærd hos professionelle voksne Professionelle voksne står ofte i situationer, hvor de har svært ved at forstå en elevs adfærd. Få redskaber og afprøv dem, så du kan handle og ikke blive handlingslammet.

Kursusnummer CFU16869 Tid 27. oktober 2016 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Cand. Pæd. Pæd. Psych. Mads Trampedach www.madstrampedach.dk Målgruppe Lærere, pædagoger, trivselslærere, inklusionsvejledere, pædagoger AKT-personer i skole og SFO Pris 1120 kr.

Gratis inspiration til inkluderende undervisning - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler, der kan bruges i en inkluderende undervisning - herunder specialundervisning. Instruktører Pæd. konsulent Lotte Svane Strange Petersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Målgruppe Lærere med interesse for inklusion og specialundervisning Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17805 Tid 15. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20 Skive Kursusnummer CFU17806 Tid 16. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17807 Tid 17. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Digital portfolio med iPad. Målsætning og evaluering i praksis På dette kursus arbejder du med digital portfolio. Du vil blive introduceret til tankerne bag portfolio, se konkrete eksempler og i ”hands on” situationer afprøve forskellige værktøjer.

Kursusnummer CFU16033 Tid 10. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Medbring iPad. Der vil blive arbejdet med følgende apps; Book Creator, Explain Everything, Nearpod, Good Notes og Google Drev. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe VIA CFU Undervisere i grundskolen med iPad 525 kr.

Kodning i skolen - derfor og sådan 1 Vi beskæftiger os med egnede begynderplatforme og en række praktiske øvelser og forløb, som kan bruges til at introducere og arbejde med helt grundlæggende kodning og programmeringsforståelse.

Kursusnummer CFU16416 Tid 10. november 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kurset henvender sig både til kursister med og uden forhåndskendskab til programmering. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent Eva Petropouleas Christensen, University College, Sjælland Pædagoger, lærere og PlC-medarbejdere 1220 kr.

Når man har elever med særlige forudsætninger i klassen Lær at forstå gruppen af børn med særlige forudsætninger. Få kendskab til denne gruppes særlige kendetegn og adfærd med henblik på at hjælpe disse børn - pædagogisk og fagligt. Instruktør Tina Refning, Matriarq Målgruppe Alle lærere, pædagoger, skolepsykologer og sundhedsplejersker. Pris 795 kr.

Kursusnummer CFU17804 Tid 12. januar og 26. januar 2017. Begge dage kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Tilmeldingsfrist 10. december 2016

16


Lån Spheros til dine elever En Sphero er en lille kugle, der kan styres med både iPad, iPhone og Android. Kuglen kan køre efter figurer, du tegner på fx din iPad. Blandt de mange apps, der kan bruges til at styre kuglen, er app’en Tickle oplagt i arbejdet med programmering. Målgruppe: Fra de yngste klasser og opefter, alt efter valg af apps. Book Spheros til dine elever, og download gratis vejledning til arbejdet med Sphero og kodning på mitcfu.dk/99872814


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK INDSKOLING

Sæt fokus på en kreativ og innovativ tilgang til danskundervisningen i din klasse Lad eleverne møde danskfaget tekster ud fra en kreativ og innovativ tilgang. Der vil være fokus på, hvordan de danskfaglige kompetenceområder kan sættes i spil, så eleverne får mulighed for at skabe og nytænke udtryksformer i form at tekster og multimodale produktioner. Medbring iPad eller PC.

Kursusnummer CFU16848 Tid 30. august 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16849 Tid 31. august 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Lærer og pæd. konsulent Mette Bech, CFU Sjælland Målgruppe Lærere og pædagoger med dansk i indskolingen Pris 1265 kr.

Billedbogen kan det hele - næsten Den gode billedbog har et stort læringspotentiale. Det handler blot om at få øje på det. Formålet med kurset er at give masser af inspiration og ideer til praksis med billedbogen som udgangspunkt. Bliv præsenteret for et eksemplarisk forløb, hvor alle kompetenceområder sættes i spil - og for de nyeste billedbøger i udlånssamlingen. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Lærere og pædagoger der arbejder med dansk i indskolingen 1050 kr.

Kursusnummer CFU16851 Tid 13. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16852 Tid 14. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Indskolingen læser og skriver fagtekster Et kursus med fokus på, hvordan vi gør eleverne i indskolingen til dygtige fagtekstlæsere ved at lade læsning og skrivning optimere hinanden.

Kursusnummer CFU16846 Tid 12. oktober 2016 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring gerne iPad.

Kursusnummer CFU16847 Tid 13. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Lærebogsforfatter, konsulent Lena Bülow-Olsen, Albertslund Målgruppe Lærere og pædagoger i indskolingen Pris 1265 kr.

18


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK INDSKOLING

Få styr på læringsmål, årsplan og danskforløb til din danskundervisning - dansk 0-2.gyldendal.dk Få viden om og inspiration til, hvordan du bruger fagportalen i din danskundervisning og udnytter dens mange muligheder: litteraturforløb, skriveforløb, årsplan, læringsmålstyret undervisning og meget mere. Dansk0-2.gyldendal.dk

Kursusnummer CFU16855 Tid 19. september 2016 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

I samarbejde med Gyldendal.

Kursusnummer CFU16856 Tid 26. september 2016 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Implementeringskonsulent Anne-Mette Illemann, Gyldendal Dansklærere i 0. - 2. klasse. Kurset er gratis.

Børnenes U-landskalender 2016 - leg og læring i Tanzania Gennem analoge og digitale aktiviteter tager DANIDA og Børnenes U-landskalender dig og dine elever med til lærerig opdagelsesrejse til Tanzania. SOS Børnebyerne og UNESCO Samlingerne er også med. I samarbejde medDANIDA, SOS Børnebyerne, Unesco Samlingerne, Moesgaard Museum og Randers Kommune Instruktører Målgruppe Pris

Fotograf Jeppe Gudmundsen Holmgren, c/o Schiller & Co. Facility House Forfatter Henrik Einspor, Undervisere på 1. - 4. klassetrin 675 kr.

Forfatterskabslæsning med de yngste CFU’s udlånssamling bugner af skønlitterære værker af tidens dygtigste forfattere. – Læs flere billedbøger af samme forfatter. – Find frem til det, der kendetegner den enkelte forfatter. Lån også et klassesæt fagbøger med forfatterbiografi, fx om Kim Fupz Aakeson, Halfdan Rasmussen eller Ole Lund Kirkegaard. Eller læs et forfatterskab Lad dig inspirere på mitcfu.dk/lnkyemz

Kursusnummer CFU16268 Tid 1. november 2016 kl. 10 - 15 Sted Værket, Mariagervej 6, Randers C

19


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

20

DANSK INDSKOLING

Klar til at knække læsekoden Et kursus med mange ideer til praksis forankret i resultater fra danske undersøgelser. Kurset vil tage udgangspunkt i bogen ”Klar til at bryde læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med”

Kursusnummer CFU16865 Tid 10. november 2016 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Børnehaveklasseleder, forfatter Jens Molzen, Hillerød Målgruppe Børnehaveklasseledere samt lærere og pædagoger, der arbejder i børnehaveklassen. Pris 1175 kr.

Gratis inspirationsdag for børnehaveklasseledere - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål.

Kursusnummer CFU17811 Tid 25. april 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Målgruppe Børnehaveklasseledere Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17812 Tid 26. april 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Børnehaveklasseledernes temadage Meningsfulde aktiviteter, der udvikler opmærksomhed samt sproglige og sociale færdigheder er vigtige i børnehaveklassens hverdag. Temadagene sætter fokus på konkrete eksempler og øvelser - lige til at tage med hjem Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere samt pædagoger og lærere, der underviser i børnehaveklassen 2085 kr.

Kursusnummer CFU17801 Tid 21. februar 2017 kl. 9 - 15 Instruktør Forfatter, psykomotorisk terapeut Lotte Salling, Aarhus C Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20 Skive Tid 22. februar 2017 kl. 10 - 16 Instruktør Børnehaveklasseleder og læsevejleder Lene Krogh Larsen, Brøndby Strand Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20 Skive

Kursusnummer CFU17802 Tid 28. februar 2017 kl. 9 - 15 Instruktør Forfatter, psykomotorisk terapeut Lotte Salling, Aarhus C Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid Instruktør Sted

1. marts 2017 kl. 10 - 16 Børnehaveklasseleder og læsevejleder Lene Krogh Larsen, Brøndby Strand VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kursusnummer CFU17803 Tid 7. marts 2017 kl. 10 - 16 Instruktør Børnehaveklasseleder og læsevejleder Lene Krogh Larsen, Brøndby Strand Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Byg. B, Aarhus C Tid Instruktør Sted

8. marts 2017 kl. 9 - 15 Forfatter, psykomotorisk terapeut Lotte Salling, Aarhus C VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Byg. B, Aarhus C


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK INDSKOLING

Læringslyst og læringsmål Spil, lege, aktiviteter og ideer lige til at tage med hjem på skolen. Bliv inspireret og afprøv gode ideer til, hvordan man kan lege traditionelle færdigheder ind, så børnene glemmer de går i skole.

Kursusnummer CFU16863 Tid 7. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring gerne iPad eller anden e-bogslæser.

Kursusnummer CFU16864 Tid 9. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Lisbeth Graversen, Time2learn Dansklærere og pædagoger, speciallærere og læsevejledere for 1.-3.(4.) kl. 525 kr.

Skriv løs i indskolingen Få inspiration og ideer til skriveundervisning, der understøtter elevernes læseudvikling og udvikler dem til kompetente skriftsprogsbrugere. Der skal skrives meget, og der skal undervises i skrivning. Kom med, og få et bud på: Hvorfor, hvad og hvordan. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Lærere og pædagoger der arbejder med dansk i indskolingen. 1050 kr.

Kursusnummer CFU16853 Tid 29. november 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16854 Tid 30. november 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Gratis inspiration til din danskundervisning i 1.-2. klasse - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål.

Kursusnummer CFU17814 Tid 9. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17813 Tid 10. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i 1.-2. klasse Kurset er gratis

21


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

22

DANSK MELLEMTRIN

MÆRKER - litteraturundervisning på mellemtrinnet Bliv klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en tematisk struktureret litteraturundervisning på mellemtrinnet, der giver aktive, meddigtende og selvproducerende elever. Undervisning der retter sig mod de nye mål Instruktør Målgruppe Pris

Adjunkt, Underviser i dansk Marianne Oksbjerg, Læreruddanelsen i Aalborg Dansklærere i 3. - 6. klasse 600 kr.

Kursusnummer CFU16844 Tid 20. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16845 Tid 27. oktober 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

I mål med læsning - med fokus på læseforståelse og læseforståelsesstrategier I mål med læsning har vi fokus på direkte undervisning i læseforståelse og læseforståelsesstrategier. Vores intention er, at eleverne skal lære at arbejde ud fra principperne i gensidig undervisning. I samarbejde med Gyldendal. Instruktører Målgruppe Pris

Lektor i dansk Elsebeth Otzen, Professionshøjskolen Metropol Lektor i dansk og dansk som andetsprog Marianne Hørup Bendtsen, Professionshøjskolen Metropol Dansklærere på mellemtrinnet 795 kr.

Temadage

Mellemtrinnet læser Temadage om læsning på mellemtrinnet 16.-17. november 2016 Golf Hotel Viborg Kursusnummer CFU16700

Kursusnummer CFU16850 Tid 29. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

23

DANSK MELLEMTRIN

Innovation i danskundervisningen Prøv kræfter med innovation og danskfaget med udgangspunkt i Stian Holes bog ”Morkels Alfabet”. Kurset giver tips og tricks til, hvordan du kan styrke elevernes innovative kompetencer i samspil med Forenklede Fælles Mål. Instruktør Målgruppe Pris

Innovationskonsulent Rune Overvad Skibelund Schou, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet 525 kr.

Kursusnummer CFU17818 Tid 7. marts 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17819 Tid 21. marts 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning i dansk på mellemtrinnet - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17815 Tid 27. april 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU17816 Tid 2. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU17817 Tid 9. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Når papmor er en heks Hvad gør man, når man skal møde fars nye kæreste, og det viser sig, at hun er en vaskeægte heks ved navn Marion van der Wandale? – Kan hun mon afhekses? Den virkelig sjove og for mange børn meget aktuelle billedbog af Kim Fupz Aakeson er oplagt til oplæsning/ samtale i indskolingen og til selvstændig læsning på mellemtrinnet. Book Heks! i klassesæt eller til dig selv på mitcfu.dk/51747534


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

24

DANSK MELLEMTRIN

Fagtekster fanger Kurset har fokus på udviklingen af elevernes læse- og skrivekompetencer samt viden om, hvad der kendetegner forskellige fagteksters hensigt, opbygning og sprog.

Kursusnummer CFU16866 Tid 25. oktober 2016 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Kursusnummer CFU16867 Tid 26. oktober 2016 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i dansk Joy Lieberkind, UCC Dansklærere på mellemtrinnet 625 kr.

Av, det gør nas. En englerap. Marianne Iben Hansen formår igen at skrive en spændende fortælling med fuld fart på både rim og rytme. Av, det gør nas handler om englen Anna, som er lun på Peter, og som må så grueligt meget igennem for at hjælpe ham… Bogen er en del af materialesættet ’Rim, remser og rytme’ Målgruppe: 0.-4. klasse Lån Av, det gør nas til dine elever, og hør Marianne Iben Hansen læse bogen højt på mitcfu.dk/51625382

Zam, en bog med bid i – helt bogstaveligt! Zam er en utraditionel roman af Jesper Wung-Sung om zombier. Bogen er formet som en æske/kiste, og der er taget et bid i højre hjørne. Når man åbner den, får man en spændende fortælling om at være udstødt og søge fællesskaber. Målgruppe: 5.-7. klasse Book Zam til dine elever, og hent gratis vejledning på mitcfu.dk/51904397


Tjek film og tv i de rette omgivelser I VIA CFU’s afdeling i Herning har vi oprettet en mini-biograf, hvor du kan opleve og teste skolerelevante film og tv-udsendelser. Her kan du se film og tv fra mitCFU, og du kan få teknisk hjælp og pædagogisk inspiration til streaming i undervisningen. (Popcornene tager du selv med…)


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

26

DANSK UDSKOLING

Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til iprøven Bliv fortrolig med iPrøven. Du får indsigt i, hvad prøven går ud på, men også hvordan du i skriveundervisningen kan gøre eleverne klar til at bruge nettet kritisk og hensigtsmæssigt. Deltagerne får et friex. af ”Guide til iPrøven - skriftlig fremstilling” på kurset.

Kursusnummer CFU16420 Tid 22. august 2016 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Tilmeldingsfrist 22. juni 2016

Deltagere må gerne medbringe egen bærbare computer eller tablet.

Kursusnummer CFU16421 Tid 23. august 2016 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 23. juni 2016

I samarbejde med Gyldendal. Instruktør Målgruppe Pris

Danskkonsulent, lærebogsforfatter Charlotte Rytter Ellegaard, København Ø Dansklærere 7.-10. kl. og andre interesserede 650 kr.

Grafisk facilitering og synlig læring Hvordan skaber vi meningsfulde læringsrum og godt samarbejde? Oplev hvordan du med ikoner og simple tegneteknikker kan understøtte læring og skabe begejstring i klasselokalet og i teamsamarbejdet

Kursusnummer CFU16422 Tid 29. august 2016 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16423 Tid 30. august 2016 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Grafisk facilitator, læringskonsulent og forfatter Anne Madsen, Tools for Schools Dansklærere 7.-10. klasse samt alle lærere på tværs af fag 1050 kr.

Grafisk roman om flygtninge – nu med vejledning Lån den verdenskendte ordløse, grafiske roman Ankomsten af Shaun Tanan, som på et metaplan handler om migration og dét at være flygtning. Til arbejdet med bogen kan du gratis downloade en pædagogiske vejledning, som er udarbejdet i et samarbejde med Vorrevangskolens 8.b skoleåret ’15/’16. Målgruppe: 7.-10. klasse Lån bogen og hent vejledningen på mitcfu.dk/28738471


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK UDSKOLING

dansk.gyldendal.dk Spot på værktøjer til din lærerforberedelse Få inspiration til, hvordan du som dansklærer med fagportalen dansk.gyldendal.dk har adgang til konkrete værktøjer, der hjælper dig effektivt i din forberedelse af undervisningen, og når dine elever skal til de afsluttende prøver i dansk. På kurset uddeles frieks. ”Guide til iprøven” af Charlotte Rytter. I samarbejde med Gyldendal. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16283 Tid 31. august 2016 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16284 Tid 5. oktober 2016 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Implementeringskonsulent Anne-Mette Illemann, Gyldendal Dansklærere 7.-10. kl., læringsvejledere og andre interesserede. Kurset er gratis.

Hvordan kobles grammatik med bevægelse? Er du en af de lærere, der rigtig gerne vil indføre bevægelse i din danskundervisning, men mangler inspiration, er dette kursus noget for dig. Du vil både høre, se, røre og gøre, mens du bliver inspireret og klædt på til Sprog i Bevægelse. Deltagerforudsætning: Lyst til inspiration, bevægelse og aktiv deltagelse på kurset. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16425 Tid 6. september 2016 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16424 Tid 16. september 2016 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Udvikler af Sprog & Tal i Bevægelse Merete Løvgreen, Sproggren Dansklærere 7.-10. kl. inkl. specialundervisning 650 kr.

Vild med reality I arbejdet med reality-tv udforsker vi blandt andet de 7 realityundergenrer, mens vi også vil berøre forskellige analysemodeller, der giver en bedre forståelse for genren. På kurset uddeles frieksemplarer af ”Sæt spor - vild med reality” til deltagerne. Instruktører Cand.mag. i moderne kultur/kulturformidling Jeppe Zabel, Valby Folkeskolelærer og forfatter Stine Kuntz, Hvidovre Målgruppe Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede Pris 825 kr.

Kursusnummer CFU16434 Tid 7. september 2016 kl. 10:00 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16435 Tid 8. september 2016 kl. 10:00 - 15:30 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

27


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

28

DANSK UDSKOLING

Dansk med de store 2016 5 dage med inspiration til din danskundervisning. Hver dag er der fokus på det vigtigste og nyeste danskfagligt: De journalistiske genrer, ny ungdomslitteratur, reklamer, film, kunstbilleder, ældre tekster, skriftlig prøve med adgang til internettet m.m. På kurset arbejdes der aktivt ud fra Forenklede Fælles Mål. Se mere om indholdet på www.viacfu.dk/kurser/aktuelle kurser Målgruppe Pris

Dansklærere 7.-10. klasse 5500 kr.

Kursusnummer CFU16225 Tid 12. september 2016 kl. 9:00 - 15:30 Instruktør Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid 13. september 2016 kl. 9:00 - 15:30 Instruktører Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Alice Nissen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktør Sted

15. november 2016 kl. 9:00 - 15:30 Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kursusnummer CFU16226 Tid 19. september 2016 kl. 9:00 - 15:30 Instruktør Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Tid Instruktører Sted

20. september 2016 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Alice Nissen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

21. september 2016 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Danskfaglig konsulent Birgitte Therkildsen, Greb om dansk VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

14. september 2016 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Danskfaglig konsulent Birgitte Therkildsen, Greb om dansk VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktører Sted

21. november 2016 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Mimi Olsen, København N VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

14. november 2016 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Mimi Olsen, København N VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktør Sted

22. november 2016 kl. 9:00 - 15:30 Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning dansk i udskolingen - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål.

Kursusnummer CFU17438 Tid 12. april 2017 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17439 Tid 19. april 2017 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Dansklærere i udskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17440 Tid 26. april 2017 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

29

DANSK UDSKOLING

Dokumentar skal ses i dansk At se og analysere dokumentarer kan åbne vores øjne for hjørner af verden, vi ikke kendte til. Dokumentaren er en genre, der engagerer, kalder på refleksion, holdninger og diskussion.

Kursusnummer CFU16426 Tid 26. september 2016 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

I samarbejde med Gyldendal Instruktør Målgruppe Pris

Lektor Mimi Olsen, København N Dansklærere 7.-10. kl. og andre interesserede 945 kr.

Kursusnummer CFU16427 Tid 27. september 2016 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Mundtlig prøve - spot på danskfagets kompetencer Til prøven i mundtlig dansk skal eleverne vise, at de har overblik over faget, de skal kunne fordybe sig, og de skal formidle deres danskfaglige arbejde. Kurset giver indføring i alle etaper og kompetencer. På kurset uddeles friex. af ”Sæt spor til den mundtlige prøve” Instruktør Målgruppe Pris

Danskfaglig konsulent Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere 7.-10. kl. og andre interesserede 995 kr.

Kursusnummer CFU16428 Tid 28. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16429 Tid 29. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Digital læsning Kurset giver en indføring i den teoretiske forståelsesramme i at læse digitale tekster, samt konkrete eksempler på, hvorledes undervisning i at læse digitale tekster gribes an.

Kursusnummer CFU16441 Tid 3. oktober 2016 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16442 Tid 4. oktober 2016 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Dansklærere 7.-10. kl., læsevejledere og andre interesserede 390 kr.


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

30

DANSK UDSKOLING

Grafiske romaner - æstetiske tekster Forny danskundervisningen, bliv inspireret inden for billedanalyse, multimodalitet, litteratur og filmatiseringsteori. Få en værktøjskasse og bliv skarp på analyse og fortolkning. Instruktør Målgruppe Pris

Fagbogsforfatter, Ph.d., adjunkt og konsulent Hans-Christian Christiansen, CHP Business Academy og AVU-Medier Dansklærere 7.-10. kl. 750 kr.

Kursusnummer CFU16452 Tid 10. oktober 2016 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16453 Tid 11. oktober 2016 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tv-nyheder skal ses i dansk Analysen af tv-nyheder rummer spændende perspektiver: Et aktuelt og et historisk, men også ét der ser nærmere på, hvordan journalisten bruges som heltefigur i spillefilm og tv-serier. I samarbejde med Gyldendal.

Kursusnummer CFU16430 Tid 25. oktober 2016 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16431 Tid 26. oktober 2016 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lektor Mimi Olsen, København N Dansklærere 7.-10. kl. og andre interesserede. 975 kr.

Kortfilm - de korte fiktionsfilm På kurset præsenteres og diskuteres potentialerne i udvalgte kortfilm. Fokus er på de velegnede kortfilm til undervisning og prøve ud fra målstyret læring og kompetenceområdet FORTOLKNING med faserne ”oplevelse og indlevelse”, ”undersøgelse”, ”fortolkning”, ”vurdering” og ”perspektivering”. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU 7.-10. kl. dansklærere og VUC-lærere 525 kr.

Kursusnummer CFU16432 Tid 27. oktober 2016 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16433 Tid 31. oktober 2016 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Årets prøver i dansk Kurset giver de nyeste betydningsfulde informationer fra læringskonsulent fra Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling til gavn for dine elever og dig som dansklærer. Det drejer sig især om prøveforhold også prøver med adgang til internettet.

Kursusnummer CFU17436 Tid 8. februar 2017 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17437 Tid 9. februar 2017 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Læringskonsulent Pernille Cramon Tjellesen Styrelsen for Undervinsing og Kvalitet, UVM Dansklærere 7. - 10. kl. og prøveansvarlige 300 kr.


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

31

DANSK UDSKOLING

Literacy - at håndtere tekster En kursusintroduktion til det omfattende literacybegreb, der ikke bare omhandler målbare kompetencer som i PISA, men en bred forståelse af, hvad mennesker gør med sprog. Literacy omfatter både læse-, skrive- og multimodale tekstkompetencer, som der vil blive givet eksempler på. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor og forfatter Johannes Fibiger VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Dansklærere 7.-10. kl., læsevejledere og andre interesserede 390 kr.

Kursusnummer CFU16443 Tid 7. november 2016 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16444 Tid 8. november 2016 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

De store læser - 2017 Temadage om litteratur og læsning på de ældste trin i grundskolen 26. - 27. januar 2017 · Golf Hotel Viborg Hør bl.a. om læse-, fortolknings-, fremstillings- og kommunikationskompetencer, it-fagdidaktik og læringsmål i dansk. Mød relevante forlag i temagrupper og udstillingsområderne. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Målgruppe Pris

Dansklærere 7.-10. kl., læringsvejledere, læsevejledere, VUC-undervisere m.fl oplyses senere

Konference

De store læser Konference om litteratur og læsning på de ældste trin i grundskolen 26.-27. januar 2017 Golf Hotel Viborg Kursusnummer CFU17215

Kursusnummer CFU17215 Tid 26. januar kl. 9. 15 til 27. januar 2017 kl 14.30. Inklusiv overnating. Sted Best Western Golf Hotel Viborg, Randersvej 2 Viborg Tilmeldingsfrist 4. december 2016


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

32

DANSK SOM ANDETSPROG

Kursusdag for nye lærere i modtagelsesklasser Hvad indebærer basisundervisning af tosprogede elever egentlig? Få viden om det formelle grundlag og inspiration til, hvordan du kan angribe fagets kompetenceområder: lytte, tale, læse og skrive.

Kursusnummer CFU16879 Tid 8. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktør Pæd. konsulent, Cand.pæd. i pædagogisk antropologi Kitte Søndergaard Kristensen, VIA Målgruppe Lærere i modtagelsesklasser - særligt nye lærere Pris 1050 kr.

Kursusnummer CFU16880 Tid 15. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Traumatisering i skolen - opsporing og håndtering Lær at spotte tegn på traumatisering hos børn og unge, og få praksisnære, tværfaglige redskaber til opsporing. Instruktør Målgruppe Pris

Autoriseret psykolog Maja Nørgård Jacobsen, Alle som arbejder med børn, som kunne have traumer 1030 kr.

Ramadan eller ramasjang? Fin lille historie om Jonas, der inviterer sin tyrkiske ven Malik til en ramasjang af en fødselsdagsfest den dag, ramadanen begynder. Jonas gør alt, for at få Malik med, men Malik må ikke… Dingobog med lixtal 16 – god til oplæsning og samtale. Og til indkøb til skolen? Målgruppe: 0.-4. klasse Reserver den til dig selv på mitcfu.dk/52060052

Kursusnummer CFU16875 Tid 3. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16876 Tid 6. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, Holstebro


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

33

DANSK SOM ANDETSPROG

iPads i modtagelsesklassen - men hvordan? IPads brugt som redskab i modtagelsesklassen med fokus på god sprogtilegnelse. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Rune Lysgaard Slot, Ry Undervisere i modtagelsesklasser 430 kr.

Kursusnummer CFU16877 Tid 9. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU16878 Tid 10. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til undervisningen i dansk som andetsprog - både i modtagelsesklasser og i almenundervisningen. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Lotte Svane Strange Petersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Lærere i modtagerklasser, i den supplerende undervisning og andre med interesse for undervisning af tosprogede elever. Kurset er gratis

Skal vi lege – og lære? Lån kassen Familie og Bolig til arbejdet med ordkendskab, fortælling og kommunikative øvelser. Sættet består af et hus af papvægge og fire dukkefamilier, der kan krydses, som man lyster: En afro-, en asiatisk, en hvid og en handicappet familie. Oplagt til mange sproglige aktiviteter, også i form af billeder og film. Målgruppe: Indskolingen og mellemtrinnet Book Familie og Bolig på mitcfu.dk/99872851 Se også s. 41

Kursusnummer CFU17808 Tid 8. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20 Skive Kursusnummer CFU17809 Tid 9. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17810 Tid 10. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

34

FREMMEDSPROG

Focus on Active, Goal-orientated English in the Classroom This course will give a broad spectrum of inspiring hands-on, varied activities that meet the competence goals of the new curriculum. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16403 Tid 30. august 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

English Teacher and English Advisor Sarah Nakel, Herfølge Engelsklærere med elever fra 4.-9.klasse 975 kr.

Engelsklærernes dag - engelsk som adgang til verdenen Få inspiration til hvordan der kan arbejdes med kulturmøder og fokuseres på interkulturelle kompetencer i den daglige undervisning. Deltagerne bedes medbringe egen computer eller tablet. Instruktører Målgruppe Pris

International konsulent Vibeke Vedsted Andersen, International Skole William James McLaughlin, Bælum Pædagogisk konsulent Marianne Vincent Ancker, UCL, University College Lillebælt Lærere, som underviser mellemtrinnet og udskolingen i engelsk 1050 kr.

Mrs. Honey’s Hat til den tidlige engelsk Det skal være sjovt at læse engelsk - både receptivt og produktivt - og det bli’r det med dukken Mrs. Honey og de 12 konkrete ting til at sætte på og tage af hendes hat! Lad eleverne lege og producere sprog med denne dejlige, farverige bog med fokus på ugedage, farver og hverdagsord og -vendinger. Målgruppe: 1.-3. klasse Book materialesættet mrs. Honey’s Hat på mitcfu.dk/99872649

Kursusnummer CFU16448 Tid 8. september 2016 kl. 8:30 - 16:00 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

35

FREMMEDSPROG

Individuel målsætning og synlig læring i fremmedsprog Når vi flytter fokus fra undervisning til læring, så starter vi med at sætte mål for undervisningen, og dernæst vælger vi aktiviteter og indhold. Der er dermed større klarhed for lærer og elev.

Kursusnummer CFU16455 Tid 12. september 2016 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Selvstændig konsulent, forfatter og underviser Mette Stange Juul Petersen, MEBO Consult Målgruppe Lærere der underviser i fremmedsprog i folkeskolen Pris 400 kr.

Kursusnummer CFU16456 Tid 13. september 2016 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Romanlæsning i engelskundervisningen: Udskoling Med afsæt i to konkrete romaner gives der bud på, hvordan romanlæsning i engelskundervisningen kan gribes an. Eksemplerne kan overføres til andre romaner. Kursisterne bedes medbringe egen computer eller ipad. Instruktør Lærer og engelskvejleder Rikke Houborg Jensen, Beder Målgruppe Engelsklærere i 7-10. klasse Pris 480 kr.

British School Uniforms Lad eleverne se og prøve en virkelig skoleuniform og tag fx en diskussion om for og imod uniformer, spil rollespil, leg skole i England osv. God til tema- og emnearbejde om skole og skoleuniformer i Storbritannien. Hent masser af idéer og inspiration i den medfølgende vejledning. Målgruppe: 3.-6. klasse Lån kassen med flere forskellige britiske skoleuniformer på mitcfu.dk/99872749

Kursusnummer CFU17411 Tid 31. januar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

36

FREMMEDSPROG

Easy Peasy English Hvordan leverer vi en begynderundervisning i engelsk, som motiverer og fanger eleverne samtidig med, at vi arbejder målrettet ud fra FFM og læringsmål med elevernes faglige udvikling for øje?

Kursusnummer CFU16401 Tid 13. oktober 2016 kl. 9:30 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Deltagerne bedes medbringe tablet eller smartphone. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer og pæd. konsulent Tanja Lundholm Christensen, UCN, Center for Undervisningsmidler Engelsklærere i 0.-2. kl 895 kr.

Kursusnummer CFU17402 Tid 2. marts 2017 kl. 9:30 - 15:30 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Funktionel grammatik i engelskundervisningen I de nye Forenklede Fælles Mål hedder det, at eleverne skal arbejde med funktionel grammatik. Men hvad vil det egentlig sige? Instruktør Målgruppe Pris

Underviser, Lektor Annemette Heine Wullum, VIA Læreruddannelsen i Skive Lærere, som underviser i engelsk 560 kr.

Food, et appetitligt materialesæt Skab rum for ordforrådstilegnelse med små dialoger og lege - kun fantasien sætter grænser. Indeholder plastiktallerkner, krus, bestik, gryde, legemad som lagkage, frugter og grøntsager, et spil Food Picture Bingo, en Children’s Quick & Easy Cook Book, 8 stk. Food bøger samt et hæfte med idéer til aktiviteter. Målgruppe: 3.-6. klasse Book Food på mitcfu.dk/98767860

Kursusnummer CFU17410 Tid 10. januar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FREMMEDSPROG

”Tell us a story” - Storytelling i engelsk På dette kursus vil du få en generel introduktion til storytelling, blive introduceret til både klassiske og nyere story books samt få en masse konkrete ideer, aktiviteter til arbejdet med storytelling.

Kursusnummer CFU17417 Tid 7. februar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Kursisterne bedes medbringe tablet. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i engelsk Anna Bruun, University College Nordjylland, Læreruddannelsen Engelsklærere i 1. - 3. klasse 565 kr.

Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen? På dette kursus vil du blive præsenteret for gode råd og konkrete ideer til hvordan du kan hjælpe ordblinde og læsesvage elever i fremmedsprogsundervisningen. Deltagerne bedes medbringe egen computer. Instruktør Selvstændig konsulent Christian Bock, CBock Rådgivning og hjælpemidler til ordblinde Målgruppe Lærere, som underviser i fremmedsprog Pris 940 kr.

Dear Zoo - fantastisk storog lille billedbog Glæd dine elever med denne klassiske og flotte billedbog, som har glædet engelsktalende småbørn i mange år. Læs storbogen højt, lad dem efterfølgende læse den lille udgave selv, og lad de konkrete dyr skabe samtaler og små fortællinger på engelsk. Hent inspiration i den tilhørende vejledning. Hent vejledning og book Dear zoo på mitcfu.dk/45506002

Kursusnummer CFU17447 Tid 21. februar 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

37


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

38

FREMMEDSPROG

Giv lyd! - It og mundtlighed i sprogundervisningen Vend de klassiske dialogøvelser på hovedet og giv det mundtlige arbejde nye vinkler med enkle it-værktøjer. Få praksisnære ideer og redskaber til at styrke mundtligheden i sprogfagene.

Kursusnummer CFU17445 Tid 23. februar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17446 Tid 2. marts 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Undervisere i sprogfagene på mellemtrinnet 525 kr.

Inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål. Instruktør Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Målgruppe Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17408 Tid 6. april 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU17409 Tid 25. april 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10.klasse - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål.

Kursusnummer CFU17407 Tid 9. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17406 Tid 11. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen Kurset er gratis


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

39

FREMMEDSPROG

Prøven i skr. fremstilling med adgang til internettet i fremmedsprog Bliv klædt på til de nye skriftlige prøver i sprogfagene. Dyk ned i indholdet og få inspiration til aktiviteter i undervisningen, der styrker elevernes kompetencer i fagene.

Kursusnummer CFU16457 Tid 15. september 2016 kl. 13:00 - 15:30 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16458 Tid 22. september 2016 kl. 13:00 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Fremmedsprogslærere i udskolingen 525 kr.

Bon début et bonne continuation - le français de la 5e à la 7e Med afsæt i den nye fagdidaktik vil følgende udfordringer blive taget op: - Tilrettelæggelse af begynderundervisning over 3 år, der lever op til FFM - Variation med sange, lege, bevægelse og samtidig sikre progression og solid ordforrådstilegnelse Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent og lærebogsforfatter Danièle Edith Eychenne, CFU, UCC Lærere der underviser i fransk fra 5. til 7. klasse 970 kr.

The Masks, die Masken, les Masques Lad disse 16 masker i karton med sjove og lidt fortegnede ansigter med varierende alder, køn og etnicitet skabe lærerige og interessante aktiviteter i sprogundervisningen. Sæt fokus på mundtligheden, eller anvend maskerne til små skriftlige opgaver. Du får konkrete forslag i den medfølgende vejledning. Målgruppe: Alle klassetrin Hent vejledning og book maskekassen på mitcfu.dk/99872725

Kursusnummer CFU16454 Tid 1. september 2016 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

40

FREMMEDSPROG

Tysklærernes dag Find inspiration, bliv opdateret og vær på forkant med din tyskundervisning! Tysklærernes dag byder på aktuelle og spændende oplæg og workshops. Kom og mød dygtige og engagererede oplægsholdere og udvid dit netværk. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16400 Tid 27. oktober 2016 kl. 8 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Seminarielektor Karen Wobeser, VIA Læreruddannelsen. Skoleleder, Pædagogisk konsulent, Lærebogs forfatter Jacob Chammon, Berlin. Lærer og lærebogsforfatter Mathilde Nygaard Beck, Rønde. Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU. Lektor Jette von Holst-Pedersen, Læreruddannelsen Metropol Tysklærere på alle klassetrin 1095 kr.

Aktiv und abwechslungsreich. - Mündlichkeit in der Ausschulung Hvordan får vi eleverne til at tale tysk? Den frie mundtlighed i tysk skal sættes på dagsordenen via aktive opgaver og øvelser kendt fra begyndertysk, så eleverne fåar en følelse af delvis mestring af sproget. Instruktør Målgruppe Pris

Cand.pæd.fil., Folkeskolelærer Lisbet Rosenfeldt Svanøe, København K Tysklærere i udskolingen 550 kr.

Kursusnummer CFU17412 Tid 13. marts 2017 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17413 Tid 14. marts 2017 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Inspiration til din undervisning i tysk og fransk - 2017 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Tysk- og fransklærere i 5.-10. klasse. Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17404 Tid 20. april 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Kursusnummer CFU17405 Tid 4. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2016

Legende sprogproduktion Brug rollespil med disse skønne figurer til masser af sprogproduktion på alle klassetrin og i alle sprog. Lån sæt med 30 plastfigurer fordelt på 4 familier: En afro-, en asiatisk, en hvid og en handicappet familie. Det medfølgende hus er af pap, og de 4x2 vægge kan foldes ud og klappes sammen. Vejledning med forslag til undervisningen følger med. Book Familie og bolig og hent vejledningen på mitcfu.dk/99872851


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

42

KULTURFAG

Flipped Learning i Historie og Samfundsfag - en introduktion Flyt din instruktion til elevernes forberedelse! Kurset giver teoretisk indføring i Flipped Learning, men samtidig hands-on erfaringer rettet mod undervisningen i historie og samfundsfag, som du kan overføre direkte til din undervisning. Medbring computer og evt. et kommende undervisningsforløb. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Rasmus Hjorth Bergstedt, VIA CFU Undervisere i historie og samfundsfag 525 kr.

Kursusnummer CFU16857 Tid 22. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16858 Tid 29. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Den nye prøveform i Historie og Samfundsfag Kurset vil indeholde en gennemgang af centrale elementer ved prøven med selvvalgt problemstilling, eksempler på hvad et produkt kan være, og hvordan man laver lærerstillede spørgsmål.

Kursusnummer CFU16273 Tid 27. oktober 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring egen pc eller iPad.

Kursusnummer CFU16274 Tid 3. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Rasmus Hjorth Bergstedt, VIA CFU Historie- og samfundsfagslærere 525 kr.

De små Fagbøger: Arbejde i gamle dage Læs om 1800’tallets Danmark som landbrugsland frem til industriens fremmarch. Bogen har fokus på børn og unge og på, hvordan arbejdsliv, boligforhold og fagforeningers indtog ændrede forholdene på arbejdsmarkedet. Bogens interessante billeder kan fint bruges som udgangspunkt for samtale. Målgruppe: 2.-5. klasse Book klassesæt på mitcfu.dk/51765842


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

43

KULTURFAG

Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling - helt konkret Kurset vil fokus på at give læreren nogle redskaber til i den daglige undervisning, så læreren bliver klædt på til at kunne hjælpe eleverne til at tænke i delemner, produkt og udarbejde problemstillinger.

Kursusnummer CFU17221 Tid 17. januar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 15. december 2016

Medbring egen pc eller iPad. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Lektor, cand. pæd. i historie og samfundsfag Henrik Smedegaard Larsen, Silkeborg Historie og samfundsfagslærere 525 kr.

Klar til prøven i kristendomskundskab Hvordan forberedes eleverne bedst til opfylde kravene i den nye prøve i Kristendomskundskab? På kurset gennemgås forberedelserne til og gennemførelsen af prøven trin for trin. Hvad betyder den nye prøveform for den daglige undervisning. Instruktør Målgruppe Pris

Formand for Religionslærerforeningen John Rydahl, Fredensborg Lærere i kristendomskundskaber i de ældste klasser 7.- 8. og 9. klasse. 625 kr.

Demokratiet – et spil om politik, passion og penge I rollespillet ’Demokratiet’ er eleverne politikere, der skal kæmpe for deres mærkesager, mens de stadig holder styr på budgetterne. Spillet lader eleverne opleve demokrati og politiske forhandlinger i stedet for at læse om det. Spillet lægger op til læring på en involverende og underholdende måde, der tilgodeser både bogligt stærke og svage elever. Målgruppe: Samfundsfag i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne Book spillet på mitcfu.dk/99872860

Kursusnummer CFU16269 Tid 27. oktober 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

44

KULTURFAG

Digitale kulturteknikker Få inspiration og praksisnære hands-on erfaringer til din mediedidaktik i kulturfagsundervisningen.

Kursusnummer CFU16859 Tid 1. december 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring computer. Instruktør Målgruppe Pris

Underviser Peter Leth, Laerit.dk Undervisere i kulturfagene på mellemtrin og udskoling. 725 kr.

Kursusnummer CFU16860 Tid 15. december 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Læringsmålsstyret undervisning i kristendomskundskab Den digitale folkeskole og den læringsmålsstyrede undervisning er elementer, som fordrer ændringer i undervisningen. Kurset giver via oplæg og øvelser enkle og konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med læringsmål i faget. Instruktør Formand for Religionslærerforeningen John Rydahl, Fredensborg Målgruppe Lærere i kristendomskundskab på alle trin i grundskolen. Pris 625 kr.

Kvinders valgret Få et historisk overblik fra den amerikanske uafhængighedskrigs tanker om lighed, stemmeret og demokrati til kvindernes kamp for ret til kommunal valgret i 1908 frem til grundlovsændringen i 1915, hvor de fik almindelig valgret. Oplagt til emnearbejde om fx kvindesyn – også til prøven i historie med selvvalgt problemstilling. Målgruppe: 7.-9 klasse Book klassesæt på mitcfu.dk/51479440

Kursusnummer CFU17214 Tid 26. januar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 15. december 2016


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

45

KULTURFAG

Kristendommens indførelse i Danmark Josefine Ottesen fortæller om Helgi Daner, Jens Aage Poulsen om kristendommens indførelse i Danmark og Skole-kirke samarbejdet om undervisningsmaterialet.

Kursusnummer CFU17212 Tid 21. februar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

I samarbejde med Kirke-skolesamarbejdet i Danmark.

Kursusnummer CFU17213 Tid 22. februar 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktører Cand. pæd i historie og lærebogsforfatter Jens Aage Hosbond Poulsen, Jelling Forfatter Josefine Ottesen, Svendborg Målgruppe Lærere i kristendomskundskab, historie og dansk. Pris Kurset er gratis.

Tur til Folketinget Du besøger Christiansborg, hvor det politiske system og folketingsmedlemmets arbejds- og hverdag er på programmet. Du møder en MF’er, der giver oplæg, og du får chancen for at debattere med en af landets beslutningstagere. Endvidere skal vi høre om mediernes rolle, muligheder med elever, og om stedet Christiansborg. Selvfølgelig skal du også spise frokost i Snapstinget. Kursusdeltagerne sørger selv for transport til og fra Christiansborg.

Kursusnummer CFU16286 Tid 14. november 2016 kl. 10:00 - 16:30 Sted Folketinget, Christiansborg, København K Tilmeldingsfrist 1. oktober 2016

I samarbejde med Centre for Undervisningsmidler i Danmark samt Folketingets Informationstjeneste. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Samfundsfagslærere og andre interesserede. 335 kr.

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

46

MATEMATIK

Specialundervisning i matematik Om matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder.

Kursusnummer CFU16230 Tid 31. august, 1. september og 2. september 2016. Alle dage kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Tilmeldingsfrist 1. juli 2016

I samarbejde med Alinea. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Matematiklærere, specialundervisningslærere 3400 kr.

Fokus på programmering i matematik i indskolingen Viden om programmering og kodning vil fremover være en væsentlig kompetence. På kurset tages der fat på, hvordan programmering kan understøtte de faglige mål i matematik i indskolingen. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16418 Tid 8. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Matematiklærere og vejledere i indskolingen 1375 kr.

Bliv klogere på matematik i Google Docs og Drev På kurset fokuseres på GDocs til elevens afleveringer og lærerens muligheder for at administrere dem. Der vil blive arbejdet med konkrete opgaver i GDocs og med integration af fx Geogebra og CAS. Der kræves en smule kendskab til Google Drev, Google Coxs og Geogrbra. Interesse i at bruge GoggleCocs og GoogleDrev. Deltagere medbringer eget device,som fx PC, chromebook eller MacBook Air el. lign. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Matematiklærere i grundskolen 475 kr.

Kursusnummer CFU16862 Tid 23. august 2016 kl. 14-16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

MATEMATIK

Få inspiration til dynamiske værktøjer i matematikfaget Få inspiration til dynamiske værktøjer i matematikfaget. - herunder Geogebra, Gdocs, Fastfig og andre apps, gennem faglige opgaver og problemstillinger. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16861 Tid 27. september 2016 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Matematiklærere i grundskolen 475 kr.

Ud med matematik Ikke alle aktiviteter er meningsfyldte at flytte alle steder hen. Derimod skal der holdes øje med de potentialer, de forskellige steder byder ind med. Vi skal afprøve aktiviteter som er egnet til: Skolegården, fodboldbanen, skoven og byen.

Kursusnummer CFU16275 Tid 5. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Husk praktisk tøj og fodtøj.

Kursusnummer CFU16276 Tid 6. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Matematiklærer Volker Berthold, Haslev Målgruppe Lærere og pædagoger i indskolingen og mellemtrinnet. Pris 980 kr.

Elever med matematikangst Hvordan kan vi hjælpe elever, der har udviklet blokeringer/angst over for matematikfaget? Kurset vil der være en beskrivelse af de typiske grunde til, at elever udvikler matematikblokeringer /matematikangst og der vil være en gennemgang af andre matematikvanskeligheder. Du får også forslag til, hvordan vi kan støtte og hjælpe disse elever til at genvinde tilliden til både matematikken og egne evner inden for matematikken. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt Lærere i matematik og skolepædagoger i den understøttende undervisning 4.-10. klasse. 595 kr.

Kursusnummer CFU17207 Tid 21. marts 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17208 Tid 23. marts 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

47


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

48

MATEMATIK

Fokus på programmering i matematik på mellemtrinnet Viden om programmering og kodning vil fremover være en væsentlig kompetence. På kurset tages der fat på, hvordan programmering kan understøtte de faglige mål i matematik på mellemtrinnet. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16419 Tid 6. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Matematiklærere og vejleder på mellemtrinnet 1375 kr.

Lav matematik med WordMat WordMat er et matematiktilføjelsesprogram til Word. Programmet er gratis. Programmet giver en ekstra fane i Word, hvorfra brugeren kan afvikle flere matematiske programmer (bl.a. Excel og GeoGebra) fra Word. Medbring egen bærbar pc med nyeste version af Java og Wordmat. Programmet til PC kan hentes fra dette link http:// www.eduap.com/WordMat/Default.aspx og til Mac fra dette link: http://wordmat.codeplex.com/releases/view/127664 Der kræves ingen forudgående kendskab til WordMat, dog er et vist kendskab til Word en fordel. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Matematiklærere fra 6. klasse. 475 kr.

LEGO® MoreToMath MoreToMath er et hands-on-værktøj målrettet problemløsning i matematik for de mindste. Kassen indeholder lego, lærervejledning og enkelt it-program. Målgruppe: 0.-2. klasse Se videopræsentation på kortlink.dk/kfry Læs mere og book klassesæt på mitcfu.dk/99872872

Kursusnummer CFU16271 Tid 25. oktober 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16272 Tid 8. november 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

49

MATEMATIK

Gratis inspiration til din undervisning - matematik og naturfag - 2017 Vi viser de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål. Instruktører Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Målgruppe Lærere i matematik og naturfag 1.-10. klasse Pris gratis

Kursusnummer CFU17205 Tid 18. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Læringslyst og læringsmål Spil, lege, aktiviteter og ideer lige til at tage med hjem på skolen. Bliv inspireret og afprøv gode ideer til, hvordan man kan lege traditionelle færdigheder ind, så børnene glemmer de går i skole. Medbring gerne iPad eller anden e-bogslæser.

Kursusnummer CFU16280 Tid 5. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16281 Tid 12. september 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lærer Karin Thrue, Time2learn Lærer Pernille Brinch, Hornslet Matematiklærere og pædagoger, speciallærere og matematiakvejledere for 1.-3.(4.)kl. 450 kr.

Bevægelse og faglige mål i matematik - hånd i hånd Kurset giver kursisterne ideer og redskaber til hvor enkelt bevægelse kan integreres i matematik, så det styrker og beriger faget uden at give køb på en målstyret og faglig funderet undervisning.

Kursusnummer CFU16264 Tid 21. november 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Lærer og lærebogsforfatter Lone Anesen, Rudkøbing Målgruppe Matematiklærere i indskolingen og mellemtrinnet. Pris 900 kr.

Kursusnummer CFU16265 Tid 28. november 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Åben og undersøgende tilgang til matematikken

Kursusnummer CFU17216 Tid 17. januar 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 15. december 2016

En åben og undersøgende tilgang til matematik rummer fantastiske muligheder for en inkluderende, varieret og kreativ undervisning. Du får redskaber til at arbejde åbent og undersøgende. Instruktør Målgruppe Pris

Konsulent Pernille Pind, Pind og Bjerre Matematiklærere i 4.-10. klasse. 1150 kr.

Kursusnummer CFU17217 Tid 19. januar 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Byg. B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 15. december 2016


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

50

MATEMATIK

Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring Der bliver sat fokus på: - Arbejdshukommelse? - Hvorfor arbejdshukommelse er interessant - Hvilke tegn er der på problemer med arbejdshukommelsen? - Hvordan kan man støtte elevers arbejdshukommelse i forbindelse med læring. I samarbejde med Alinea. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Lærere og vejledere der arbejder med matematik og inklusion. 750 kr.

Kursusnummer CFU17210 Tid 20. februar 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17211 Tid 21. februar 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Matematik og sæbebobler Sæbebobler og deres former rummer megen matematik, fx inden for geometri og optimeringsproblemer. På grund af sæbehindernes egenskaber danner de minimalkonstruktioner. På kurset vil deltagerne selv være aktive med boblerne, både de store, de små og de firkantede. Instruktør Målgruppe Pris

Adjunkt Karl Otto Nymark Markussen, Læreruddannelsen, Campus Roskilde Matematik, natur/teknologi og fysik 995 kr.

Eventyrlig matematik I bogserien Eventyrlig Matematik er der seks bøger, der fortæller, hvordan matematikere har løst spændende opgaver og gåder. Har din klasse lyst til at læse historier og løse matematiske opgaver undervejs - så er bøgerne lige sagen! Målgruppe: 3.-6. klasse Book bøgerne og læs mere på mitCFU.dk/lnkyeul

Kursusnummer CFU17219 Tid 21. februar 2017 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17220 Tid 22. februar 2017 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

51

MATEMATIK

Matematik i indskolingen Fire dage med matematik for matematiklærere der underviser i 0. - 3. klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Praktisk Matematik. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik og natur/teknologi i naturen - Faglig læsning og skrivning i indskolingen - Bevægelse i matematikundervisningen

Kursusnummer CFU16231 Tid 31. oktober 2016 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Sted VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C Tid Instruktør Sted

1. november 2016 kl. 9 - 15 Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

2. november 2016 kl. 9 - 15 Naturskoleleder Jens Frydendal, Tjele VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

3. november 2016 kl. 9 - 15 Lærer og lærebogsforfatter Lone Anesen, Rudkøbing VIA CFU Aarhus, Byg. B, Ceresbyen 24, Aarhus C

I samarbejde med Alinea. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 1.-3. klasse 4100 kr.

Matematik - hvor skal vi hen du? Hvordan støtter vi både elever med matematikvanskeligheder og de højtbegavede børns læring og udvikling? Folder for temadagen bliver sendt ud til skolerne i august 2016. Læs mere og tilmelding på viacfu.dk/mateva I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Matematiklærere Pris Oplyses senere

Konference

Matematik - hvor skal vi hen du? Hvordan støtter vi både elever med matematikvanskeligheder og de højtbegavede børns læring og udvikling? 30. marts 2017 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C Kursusnummer CFU17209

Kursusnummer CFU17209 Tid 30. marts 2017 kl. 9:00 - 15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 21. februar 2017


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

52

NATURFAG

Fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi Få overblik over prøvebekendtgørelse og -vejledning om den fælles prøve og i hvilken kontekst prøven skal ses i. Øv dig i at arbejde med læringsmålstyret årsplanlægning og planlæg et fællesfagligt læringsforløb. Instruktør Målgruppe Pris

Konsulent ved astra*, nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed, Christina Frausing Binau, København Lærere i biologi geografi og fysik/kemi 7.-9. klasse 875 kr.

Kursusnummer CFU16266 Tid 20. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU16267 Tid 21. september 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Naturfag i spil Faglige oplæg og workshops for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve. Læs mere og tilmeld på www.viacfu.dk/naturfagispil Foldere udsendes i august måned. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler og astra*, nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed. Målgruppe Pris

Lærere i naturfag Oplyses senere

Konference

Naturfag i spil Faglige oplæg og workshops for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve. 23. november 2016 Naturvidenskabernes hus - Bjerringbro Kursusnummer CFU16246 viacfu.dk/naturfagispil

Kursusnummer CFU16246 Tid 23. november 2016 kl. 8:45 - 15:30 Sted Naturvidenskabernes Hus, P.E. Eriksensvej 1, Bjerringbro Tilmeldingsfrist 7. oktober 2016


reflex reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

53

NATURFAG

Fra fællesfagligt fokusområde til fælles prøve i naturfagene Fra det fællesfaglige fokusområde: ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget” til elevformuleret naturfaglig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål og frem til prøven.

Kursusnummer CFU16277 Tid 6. december 2016 kl. 10 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1 Silkeborg

Medbring computer eller iPad. Instruktør Målgruppe Pris

Læringskonsulent Keld Nørgaard, UVM Naturfagslærere i 7.-9. kl. og interesserede natur/teknologilærere i 6. klasse. 450 kr.

StarLAB - et miniplanetarium Nu er STARLAB - som er et miniplanetarium - også blevet digitalt, hvilket giver nye muligheder, som du måske kender det fra digitale astronomi-programmer. Dette kursus giver adgang til at låne både det analoge og det digitale StarLAB! Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16270 Tid 15. december 2016 kl. 14 - 16 Sted CFU-Lageret i Viborg, Fanøvej 9, Viborg

Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Alle med interesse for astronomi. Kurset er gratis

Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse Få et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Fælles Mål 2014 lægger op til samarbejde mellem fagene. Hør bl.a. om bestemmelser for afgangsprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? I samarbejde med UCN, Center for Undervisningsmidler og Læringscenter Randers. Målgruppe Pris

Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7.-9. klasse 2995 kr.

Kursusnummer CFU16233 Tid 7. november 2016 kl. 9 - 15 Instruktører Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Fhv. seminarierektor, formand for naturfagsudvalg Peter Norrild, Skørping Sted Randers Kommune, Laksetorvet, Randers C Tid Instruktør Sted

8. november 2016 kl. 9 - 15 Lærer Aff Hjarnø, Haslev Randers Kommune, Laksetorvet, Randers C

Tid Instruktør Sted

9. november 2016 kl. 9 - 15 Lærer Aff Hjarnø, Haslev Randers Kommune, Laksetorvet, Randers C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

54

NATURFAG

Natur/teknologi 1.-6. klasse - få opkvalificeret din undervisning Hør bl.a. om - Intentionerne med faget og Fælles Mål 2014 - Geografiske aktiviteter - Forsøgsarbejde - Klassen ud i naturen - Skoven i skolen - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource.

Kursusnummer CFU16232 Tid 19. september 2016 kl. 9 - 15 Instruktør Seminarielektor Ulla Hjøllund Linderoth, Ry Sted AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg Tid 20. september 2016 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Sted AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg

Husk praktisk tøj, da en del foregår udenfor. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i natur/teknologi og den understøttende undervisning 1.-6. klasse 5300 kr.

Tid Instruktør Sted

21. september 2016 kl. 9 - 15 Naturvejleder Lars Nygaard, Silkeborg AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg

Tid Instruktør Sted

22. september 2016 kl. 9 - 15 Naturvejleder Lars Nygaard, Silkeborg AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg

Tid Instruktører Sted

23. september 2016 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Museumsinspektør Line Jørgensen Stald, Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet Afdelingsleder Bo Pagh Schultz, Naturhistorisk Museum Salling Moesgaard Strand, Højbjerg Steno Museet, C.F. Møllers Alle 2, Aarhus C

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart


Kurser med teori og praksis CFU-kurser er altid forankret i skolernes hverdag med inddragelse af brugen af læremidler i undervisningen. Læs mere om de aktuelle kurser på vores hjemmeside, hvor du også melder dig til. viacfu.dk/kurser


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

56

PRAKTISK MUSISKE FAG

Boost din billedkunst Proces og produkt, rumligt og plant, ude og inde, noget hurtigt og noget, der tager tid. Boost kreativiteten, og få ny inspiration og praksisnære ideer, der kan bruges direkte i undervisningen. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17001 Tid 2. februar 2017 kl. 9 - 15 Sted Vestre Skole, Silkeborg, Rolighedsvej 2, Silkeborg

Billedkunstner Line Frøslev, Hinnerup Undervisere i billedkunst 950 kr.

Musikspillet.dk - et digitalt læremiddel i musik Kom og prøv musikspillet. Musiktimerne får et ekstra løft med Musikspillet - et IT-baseret undervisningsmateriale, du også selv kan påvirke med dit eget indhold I samarbejde med Musikspillet.dk Instruktører Lærer og udvikler af musikspillet Mette Kidal, www.musikspillet.dk Lærer og udvikler af musikspillet Lars Christiansen, www.musikspillet.dk Målgruppe Lærere i musik fra 3. - 6. klasse Pris 90 kr.

Digital billedkunst Få konkrete idéer til arbejdet med it og medier i billedkunstundervisningen. I bogen Digital billedkunst præsenteres praksisnære forløb, hvor arbejdsprocesserne kobles med læringsmål, redskaber og materialer. Bogen indeholder også forslag til evalueringsaktiviteter og links til supplerende materiale på bogens hjemmeside. Reserver den hjem til din inspiration på mitcfu.dk/52009898

Kursusnummer CFU16035 Tid 17. august 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C Tilmeldingsfrist 30. juni 2016 Kursusnummer CFU16036 Tid 18. august 2016 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 30. juni 2016


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

57

PRAKTISK MUSISKE FAG

Tjek på idræt Teori og praksis omkring prøven i idræt med udgangspunkt i bogen ”Tjek på idræt” hvor der kigges på form og krav til prøven og den praktiske del af kurset dykker ned i et enkelt indholdsområde, dans og udtryk. Det forventes man deltager aktivt så medbring idrætstøj. Instruktør Lektor Birgitte Hedeskov, Læreruddannelsen UCC Målgruppe Idrætslærere i overbygningen Pris 1345 kr.

Kursusnummer CFU16873 Tid 1. november 2016 kl. 9:00 - 15:30 Sted ALPI Hallerne i Lind, Kollundvej 33, Herning Kursusnummer CFU16874 Tid 2. november 2016 kl. 9:00 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B Aarhus C

Design og nytænkning - i håndværk og design Over 2 kursusdage sætter vi fokus på designprocessen i faget håndværk og design. Bemærk kurset er over flere dage. Instruktører Lektor Ove Krog Eskildsen, Skårup Fyn Læringskonsulent Rachel Zachariassen, UVM Målgruppe Undervisere i håndværk og design Pris 2450 kr.

Yoga for de mindste Med bogen Lyt til løven – yogaremser for børn af Lotte Salling og Emmamaria Vincentz får du 40 yogaøvelser for de yngste. Udgangspunktet er leg og fantasi ved hjælp af remser, som er tilknyttet de enkelte øvelser. Målgruppe: 0.-1. klasse Find illustrationskort og videoklip der kan guide i brugen af øvelserne på www.yogaremser.dk Reserver bogen på mitcfu.dk/51962486

Kursusnummer CFU16032 Tid 11. oktober og 8. november 2016. Begge dage kl. 9 - 15 Sted Vorrevangskolen, Vorregårds Allé 109, Aarhus N


reflex 2016

VIA Center for Undervisningsmidler

58

PRAKTISK MUSISKE FAG

Kom godt i gang - en inspirationsbombe til din undervisning Kom hjem med grydeklare ideer, så du kan skabe en levende musikundervisning, der aktiverer ALLE eleverne på en gang. Vi skal arbejde med arrangementer, der kombinerer sang, sammenspil, kor, dans og bevægelse.

Kursusnummer CFU16028 Tid 30. august 2016 kl. 9:00 - 15:30 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Komponist, pianist og musiklærer Bjarne List Nissen Målgruppe Musiklærere Pris 850 kr.

Kursusnummer CFU16029 Tid 25. oktober 2016 kl. 9:00 - 15:30 Sted Snejbjerg Skole, Snejbjerg Hovedgade 75, Herning

Inspirationseftermiddag med spot på musikken Hvad kan CFU gøre for dig. Få inspiration til næste års musikundervisning. Netværk med dine kolleger. Se de nyeste materialer. Vi leger med digitale undervisningsmidler, og så er der kaffe. Instruktør Pædagogisk konsulent Kim Malmstrøm, Silkeborg Målgruppe Musiklærere og pædagoger i undervisningen Pris Gratis

Sammenspil med qr-koder Her får du fire fede numre lige til at spille med dine elever. Det er nemt og sjovt. – Og så må eleverne bruge deres mobiltelefoner helt lovligt. Målgruppe: 4.–10. klasse Book klassesæt på mitcfu.dk/51116224

Kursusnummer CFU17002 Tid 16. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17003 Tid 18. maj 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

59

PRAKTISK MUSISKE FAG

På vej til kor - i folkeskolen Har du lyst til at starte kor, eller er du allerede godt i gang, så kom til kursus hos Linda Vilhelmsen og få en skatkiste af gode ideer til dit arbejde med skolekoret. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU16037 Tid 27. oktober 2016 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU Aarhus, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Forfatter og komponist Linda Vilhelmsen, Forlaget Solo Musiklærere og pædagoger i undervisningen 950 kr.

Skolekoret - godt i gang og godt videre 2 super kursusdage for dig, der brænder for kor. Har du brug for ideer til valg af materiale. Du kommer hjem med et kompendium lige til at bruge. Kurset varetages af kompetente undervisere. Instruktører Målgruppe Pris

Instruktører fra Den Jyske Sangskole Musiklærere og kirkekorsledere 1450 kr.

Kursusnummer CFU16034 Tid 13. september og 17. november 2016. Begge dage kl. 9:00 - 15:30 Sted Vorgod-Barde Skole, Nørlundvej 2, Videbæk Kursusnummer CFU17004 Tid 31. januar og 30. marts 2017 Begge dage kl. 9:00 - 15:30 Sted Vorgod-Barde Skole, Nørlundvej 2, Videbæk

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart


reflex

60

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Konsulenter: Anny Overgaard aov@via.dk 87 55 27 23 Dansk som andetsprog Specialundervisning Inklusion · Innovation Uddannelse og job · VUC

Charlotte S. Pedersen csp@via.dk 87 55 27 67 Fremmedsprog

Ebbe Raun er@via.dk 87 55 27 80 Chefkonsulent

Finn Bangsgaard fb@via.dk 87 55 27 64 Dansk udskoling

Hanne Schriver hasc@via.dk T: 87 55 28 25 Dansk udskoling

Helle Rahbek hera@via.dk T: 87 55 27 17 Dansk mellemtrin Idræt Med Skolen i Biografen

Jens Rahr Schmidt jers@via.dk 87 55 27 19 Naturfag Kulturfag

Kaare Øster kaos@via.dk 87 55 28 28 Skolemessen Naturfag Internationalisering

Kim Malmstrøm kimm@via.dk 87552735 Musik It-didaktik

Kurt Thybo kth@via.dk 87 55 27 18 Internationalisering Skolemessen Kristendomskundskab

Lisbeth Wagener lw@via.dk 87 55 27 21 Fremmedsprog

Lotte Svane losv@via.dk 87 55 28 37 Kommunikation Dansk som andetsprog Inklusion

Marianne S. Pedersen mspe@via.dk T: 87 55 27 16 Dansk indskoling

Mette Lynnerup metl@via.dk 87 55 27 14 It-didaktik Billedkunst Håndværk og design Engelsk

Mikkel Koudal Andersen mika@via.dk 87 55 27 13 It-didaktik Dansk udskoling

Morten Eidorff Langballe moel@via.dk 87 55 27 15 It-didaktik Dansk indskoling

Ole Haubo Christensen oleh@via.dk 87 55 28 10 Matematik Naturfag Håndværk og design

Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87 55 27 81 It og medier

Peter Søgaard peso@via.dk 87 55 27 82 It og medier

Rasmus Bergstedt rabe@via.dk 87552734 It-didaktik Kulturfag

Rune Overvad Skibelund Schou ruos@via.dk 87 55 28 09 Innovation Entreprenørskab


reflex

61

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Sara Sejrskild sara@via.dk T: 87 55 28 48 Dansk indskoling Dansk mellemtrin Idræt

Søren Østergaard soe@via.dk 87 55 27 22 Matematik Naturfag

Stefan Mandal stmm@via.dk 87 55 27 09 It-didaktik Madkundskab Innovation Matematik

Gitte Korreborg giko@via.dk 87 55 27 57 Afdelingsleder

Poul Mortensen pmo@via.dk 87 55 27 03 Afdelingsleder

Søren Grosen sg@via.dk 87 55 28 15 Centerchef

Lotte Christensen loch@via.dk 87 55 28 05

Sandra M. Jensen saje@via.dk 87 55 27 61

Ledelse:

Kursussekretariat: Jytte Rohde jyro@via.dk 87 55 28 12

Tina Agesen-Pagh tap@via.dk 87 55 27 04


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK INFORMATION

VIA Center for Undervisningsmidler Kontakt

Telefontider

T: 87 55 27 00

Mandag – torsdag: 9-15

M: cfu@via.dk

Fredag: 9-14

viacfu.dk/kontakt Åbningstider Adresser

Mandag - torsdag: 9-16

VIA Center for Undervisningsmidler Herning

Fredag: 9-14

A. I. Holms Vej 97 Fleksibel åbningstid

7400 Herning

Grupper kan aftale besøg ud over almindelig VIA Center for Undervisningsmidler Aarhus

åbningstid i informationsafdelingen. Kontakt

Ceresbyen 24

informationsafdelingen eller den pågældende

Bygning B

fagkonsulent for en aftale.

8000 Aarhus C Følg med på Lukke- og feriedage 2016/2017

facebook.com/viacfu

Personaledag

26. august

viacfu.dk/nyhedsbrev

Efterårsferie

Uge 42

viacfu.dk

Juleferie

21. december – 1. januar

Vinterferie Påskeferie

Uge 7

10. april – 17. april

Store Bededag

12. maj

Kr. Himmelfart

25. og 26. maj

2. Pinsedag

5. juni

Sommerferie

Ugerne 27, 28, 29 og 30

62


Du booker - vi bringer Når du bestiller trykte og konkrete læremidler hjem til brug i undervisningen sammen med dine elever, bringer vi dem ud fra CFU’s udlånssamling. Udlånssamlingen ligger som et stort, fælles lager i Viborg, og det er her, vi pakker alle læremidlerne og bringer dem ud til skolerne med vores kørselsordning. viacfu.dk/læremidler


Find læremidler – på mitCFU

7243 - jyst - 04.16

Få inspiration til og overblik over læremidler til dine fag på mitcfu.dk Her finder du film og tv, e-bøger, bøger, konkrete materialer – både i klassesæt og som inspiration til din undervisning. mitCFU er din indgang til samtlige læremidler på CFU.

Prøv selv på mitcfu.dk

Profile for Web-Arting

Reflex - CFU-kurser 2016-2017  

Se VIA Center for Undervisningsmidlers mange spændende og praksisnære kursustilbud for skoleåret ’16/’17 – og få tips til nye materialer med...

Reflex - CFU-kurser 2016-2017  

Se VIA Center for Undervisningsmidlers mange spændende og praksisnære kursustilbud for skoleåret ’16/’17 – og få tips til nye materialer med...

Profile for webarting
Advertisement