Page 1


„...Április! Esőt érlelő Mindig felhőből bújsz elő! Te is felhő vagy, csupa víz: ázik a rigó, fürj, fecske, csíz, a rét s réten a kiscsikó Szeszélyedben nincs semmi jó. Fejünkre zuhogsz záporozva, aj, Április, tavasz bolondja!...” Kormos István: Kerek esztendő

A Kalendárium a Szegedi Waldorf Iskola hetente megjelenő kiadványa. Az e heti szám létrejöttében segédkezett: Turáni Zsuzsa Palotás Csilla Fabulya Edit Krnács György Köszler Zoltán Csomor Szilvia Szekeres Márk Ferentzi Márti Krasznai Moci (grafika)

Boros Szimonetta (szövegszerkesztő) ifj. Rácz Sándor Keller Ágnes Antal Szilvia Gubányi Eszter Tóth Viktória (korrektor) Horváth Veronika (kiadványterv) Kovács Attila (szerkesztő)

Az észrevételeket vagy megjelentetni kívánt írásokat a kalend.waldi@gmail.com címre várjuk lehetőleg kedd estig! További hírek az iskoláról és a Waldorf-pedagógiáról iskolánk Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/waldorfszeged


s á g Balla ását

llag a b y l á t z juk. t r a A 13. os t ) n teke n é p ( 2-án kor

május

gy ak o h , a j l ko az indo t iatt, s m é t . 1 e s d r u i j h á vezne, A korai r e lesz m e g z é s v t t s é á sh irándul k 4 napo d á l a s c gy sok o h , dnák, t u e t h e l m e s é ha n akkor. n a v s i rogram p i a l o k hogy is

és t j ű y g Pa p í r gyűjtés i papír

A tavasz

kedden , n é 9 2 április kolánkban.

lesz

sak papírt c lt e g e t ö sszek pedig ogy az ö átok be, addig mert h , k jü r zz Ké t, apon ho bb papír ezen a n setek minél tö ola. isk gyűjt érte az otthon p a k t z n pé is

P E T-p

alac

k gy

űjtés Idén t a v assza ism a PET ét részt ve l -palac s k gyű zünk Az ös jtésbe szelap n is. í t a port ott pa a me lacko dobo llett elhely kat zba d e obját zett Ezért o k! is pén zt kap a suli…


MEGHÍVÓ Szeretettel várjuk a Waldorf-közösség minden érdeklődő tagját

2014. április 11-én, pénteken 5 és 7 óra között az iskolában tartandó nyitott műhelyünkre, ahol egy filmvetítéssel egybekötött beszélgetés keretében betekintést nyerhettek a

Mediációs munkacsoport munkájába. Munkacsoportunk tavaly október óta dolgozik együtt Varga Gabival, aki az alternatív konfliktuskezelés különböző területein nyújt nekünk segítséget. Ez évi munkánk lezárásaként visszatekintünk a közösségünkben előforduló konfliktushelyzetekre az érintettekkel és a folyamatban résztvevőkkel együtt. Az Égő Hidak című amerikai rövidfilm megtekintése után tervezünk közös együtt gondolkodást és beszélgetést, valamint jövőbeli terveink, célkitűzéseink megvitatását. Kedvébresztőnek álljon itt a film ajánlója: „Az Égő Hidak egy 35 perces dokumentumfilm, mely bemutatja a Pennsylvania állambeli, Bucks megyei Mood’s fedett híd felgyújtását és az azt követő resztoratív konferenciát. A Resztoratív Gyakorlatok Nemzetközi Intézete facilitálta ezt a megható konferenciát, mely összehozta a hidat felgyújtó hat fiatalt a családjukkal és a közösségükkel. Híradórészletek, interjúk és a konferencia felvételeinek felhasználásával a dokumentumfilm átélhetővé teszi a közösség történetét, mely eljutott a gyásztól és dühtől egészen a gyógyulásig.”

Mediációs munkacsoport


Rudolf Steiner:

Léleknaptár, április 7–13., húsvéti hangulat Mikor a kozmikus távolból a Nap szava az emberfőkhöz szól, hogy a lélek mélységeiből fakadó öröm az ember szemében a fénnyel egyesüljön, akkor saját lényünk burkaiból a messzeségekbe gondolatok sokasága hatol, s szorosra fűzi a szellemi lét a az ember lényének kötelékét.


Hogy is vagyunk mi - itt? 2010-11-ben, az akkori CIMET-es szervezetfejlesztésünk során, melyen egy tanéven keresztül az akkori fontosabb státuszokat betöltő tanárok és szülők vettek részt az iskolánkból és az óvodánkból, felmerült, hogy nagy szükség lenne olyan emberekre egyre bővülő intézményeinkben, akik a szervezeti működéssel kapcsolatos ügyeket intézik. Akkortájt kezdett kiépülni a gimnázium, ezzel arányosan nőtt a gyereklétszám, a tanári státuszokon foglalkoztatottak száma, az éves költségvetésünk pedig 85 millió Ft körülire növekedett. Nagy szervezetté váltunk. Már nem volt kivitelezhető az, ami korábban, hogy a szervezeti működéssel kapcsolatos ügyeket (programok, rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, plusz források bevonása, szülői szerződéskötések, külső jogszabályi környezethez belső szabályzóink és leírásaink átdolgozása, szervezeti ülések előkészítése és vezetése, az azokon született döntések végrehajtása és dokumentálása, különböző ellenőrzéseken való megfelelés, épületfelújítások és bővítések, ezekkel kapcsolatos folyamatok kitalálása, követése, stb.) ad hoc módon szívességből, sokszor láthatatlanul, éjszakákat és hétvégéket feláldozva különböző szülők végezzék továbbra is önkéntesen. Ráadásul az ügyek olyan komplexekké váltak, hogy elengedhetetlenné vált az, hogy, akik

ezeket intézik, azok speciális szakértelemmel, kompetenciával rendelkezzenek. A Tanári Kollégium is fuldoklott az operatív ügyek tengerében, a csütörtöki konferenciákon egyre kevesebb hely és idő maradt a pedagógiára. Akkor született meg az az elhatározás, hogy ehhez munkatársak kellenek. Akkor ezt „menedzser stábnak” hívtuk, ami szerencsére nem honosodott meg a nyelvhasználatunkban, mert elég idegenül hangzik Waldorfiában. És mivel nem volt ennek finanszírozása - a szülői hozzájárulásokat pedig nem akartuk tovább növelni, hiszen éppen ekkor gyűrűzött be a gazdasági válság -, ezért vállaltuk, hogy erre külső forrásokat vonunk be. 2010 és 2014 között ezért összesen 44 pályázatot adtunk be, amiből 18 volt sikeres, ezekkel összesen 65 millió Ft-ot hoztunk a szervezetbe, aminek egy része a működésbe és a bérekre forgatódott vissza, a többi pedig az elnyert programokra. 4 pályázatunk tartaléklistás lett, 2 jelenleg bírálat alatt van, 20 pedig nem nyert (ezek a kidolgozott anyagok viszont jól jöhetnek még későbbi pályázatoknál is). 2011 tavaszától-nyarától egy évre a Munkaügyi Központ finanszírozta meg három részállású munkatárs bérét (áprilisban Turáni Zsuzsi jött ide, aki akkor SZK elnök volt, júliustól Makra Nellit alkalmaztuk, aki az akkori Iskola Tanács elnöke volt, augusztustól pedig Fabulya Edit


is munkába állt, akit 2011 májusában választott meg a közgyűlés a fenntartó egyesület elnökévé). Mire lejárt az egy éves foglalkoztatás, sikeresen nyertünk egy TÁMOP “Családi életre nevelés” pályázaton több mint 25 millió Ft-ot, amiből 2012 közepétől két éven át különböző részmunkaidős pályázati státuszokon sikerült tovább foglalkoztatni Makra Nellit, Turáni Zsuzsit és Fabulya Editet, valamint bevonni Palotás Csillát a projekt szakmai vezetőjeként. Akik mindazok mellett, hogy ellátták a pályázatban számukra előírt feladatokat (projektmenedzsment, szakmai koordináció, kommunikációs és esélyegyenlőségi feladatok), elvégezhették (részmunkaidőben, havi bruttó 60 -100 ezer Ft közötti bérért) a korábbi évben elkezdett szervezeti munkát is. Időközben egy évre Verebély Mariann is csatlakozott a munkatársi gárdához, aki marketinges végzettségű, akkor elsős szülőként – szintén külső forrásból támogatott bérrel – a marketinges feladatokat látta el. És természetesen önkéntesként több szülő is részt vett még a munkában, pl. Sebő Timi intézte a szociális csoport munkáját, Rácz Sándor, később Borda Sándor az épület ügyeit, Horváth Vera logót, szórólapokat és új kiadványt tervezett, és sokan mások is közreműködtek, akiknek önzetlen munkáját ezúton is köszönjük! A TÁMOP-os forrás hamarosan lejár, a szervezeti feladatok azonban maradnak, „nem múlnak el”. Azóta még nagyobb szervezet

lettünk, még több családdal, az idei költségvetésünk pedig már 200 milliós. Januárban elkezdtünk egy visszatekintést az elmúlt három évre, arra, hogy mit is csináltunk mi itt ebben az időszakban. Ezeket a visszatekintéseket olvashatjátok a következőkben. Fabulya Edit


Interjú Palotás Csillával, aki alapító szülő iskolánkban, tanár, mentálhigiénés szakember, a Deák Gimnázium igazgatóhelyettese, az elmúlt két évben pedig részállású waldorfos egyesületi dolgozóként a nyertes TÁMOP-pályázat szakmai vezetője volt. Milyen közösségi igények, szükségletek hívták életre a TÁMOP keretén belül megvalósult tevékenységeket? A Waldorf Hetek mindig volt, és valószínűleg mindig lesz. A CSÉN (családi életre nevelés) és a mediáció iránti igény kb. az iskola 4. évében fogalmazódott meg, az előbbit a gyerekek, szülők, tanárok igénye, utóbbit a közösségi, szervezeti konfliktusok megoldásának igénye hívta életre. Valamiféle nevelési, pszichológiai tanácsadás, Szülők Iskolája iránti igény is már az első SzMSz írásának (szintén az iskola 4. éve) idején megfogalmazódott, hogy a tanároknak ne kelljen mindenhatóként minden, a pedagógiai kompetenciát messze meghaladó nehézséggel birkózniuk. A szívességbank, a pénzügyi tanácsadás, a szociális tanácsadás, a közösségi kert gondolatát pedig a családok egyre súlyosabb anyagi gondjai hívták életre. Hogyan és milyen érzésekkel kapcsolódtál ezekhez a tevékenységekhez? Nagyon örültem, hogy sok, régóta tervezett tevékenységet el lehet indítani, de ijesztő is volt a feladat: olyan volt, mintha egy, a leg-

több jó ötletünket tartalmazó adatbázist kellene megvalósítani. Kicsit aggódtam, mit hogyan fogad majd a tanári és szülői közösség. Milyen feladatokat végeztél, ezek hogyan épültek egymásra, hogyan formálódtak? Az egyes programok megtervezése, előkészítése, szakmai megvalósítókkal való kapcsolatfelvétel, a program megszervezése, kommunikációja, lebonyolítása, kommunikáció a Kalendáriumban, a honlapon, a szakmai beszámolók elkészítése. A Szülők Iskolájában szakmai megvalósító is voltam. Bekapcsolódtam a szakmai megvalósításba a szociális és munkaerőpiaci tanácsadás során, a szórólap, a Szülői Kézikönyv, az alhonlap létrehozása során, valamint a szívességbank és közösségi kert programjaiban programkidolgozóként vettem részt. Hogyan látod, milyen valós feladatok ellátása hiányzik az iskolában? Előfordult-e, hogy nem volt kit megszólítani? Jó lenne, ha az épületnek lenne egy gazdája vagy gazdaasszonya, akivel a programok


szervezése során lehetne egyeztetni. Kicsit bizonytalan, hogy a tanári kollégiumon belül mivel kit lehet megszólítani (nem láthatóak a mandátumok és a hozzájuk kapcsolódó feladatok). Milyen akadályokat éltél meg a munkád során? A fentiekből fakadó bizonytalanságokat tapasztaltam pl. a Waldorf Hetek szervezése során. A CSÉN megvalósításában akadályt jelentett az időhiány: nehéz a zsúfolt órarendben és a gazdag programkínálatban helyet találni a Családi Életre Nevelés órák számára. A mediáció során gondot jelentett olykor a saját mediációs csoportunk tagjainak többszörös érintettsége. Hogyan, milyen formában kaptál visszajelzést (elismerés, kritika), és ezt hogyan élted meg? Sokan fejezték ki örömüket a különböző programok kapcsán: tanácsadás, Szülők Iskolája, születéstréning, csoportos pénzügyi tanácsadás, CSÉN-képzés. Kósza bírálatok jutottak el hozzám egyszer-kétszer arról, hogy pl. tavaly a Waldorf Hetek során felborítottuk az iskola életét. Mi az, amit szerettél a munkádban, és mi az, amit nem? Mi az, ami nem valósult meg? A programok kigondolását, szervezését, le-

bonyolítását, megvalósítását szeretem, a pályázatkezelő túlzott adminisztrációs elvárásait nem. A CSÉN-t sajnálom, hogy nem tudtuk még jobban beépíteni az iskola életébe. Azt is sajnálom, hogy nem vállalkozott több tanár CSÉN-órák megtartására. Valószínűleg jobban össze kellett volna fogni a CSÉN-munkacsoportot, de pár próbálkozás azt mutatta, hogy szinte lehetetlen ennyi és ennyire különböző időkeretben dolgozó embert ös�szehívni, de ezt még meg kell újra próbálni. Valószínűleg mindenki túl van terhelve. Csak a TÁMOP önmagában iszonyú sok, és még ezeken kívül rengeteg mindent akarunk működtetni. Priorizálni kellene. Milyen szülőként és egyesületi dolgozóként ezt az összetett szerepet megélni? Számomra a gyerekeim életkoránál fogva már kevesebb nehézséget jelent. Az azért meglepett, hogy néha egy problémásabb helyzet vagy egy „beszólás” mennyire aktiválni tudott bennem múltból fakadó rossz érzéseket. Pl. mediációs esetek, az egyesületi dolgozókat kritizáló szülők. Hogyan tudtál együttműködni az iskola más szerveivel? Az egyesület elnöke nem települt ugyan a nyakunkra, de amikor kellett, elérhető volt, és ellátott minket jó tanácsokkal. Kun Ágnes - túlterheltsége ellenére - igyekezett mindig


együttműködni, Icu, Tünde szintén. Maja és Béla mindig rendelkezésre állt a helyszínek előkészítésénél. Gyuris Peti is mindig gyorsan reagált a honlappal. Az egyes tanárok is többnyire együttműködtek. Mit vinnél tovább ezekből a feladatokból és milyen formában? Én nem tudok majd a közeljövőben rendszeres egyesületi munkát vállalni, de a mediációs csoportban szívesen tevékenykedem. A Szülők Iskoláját is szívesen csinálom, de még nem tudom, milyen formában. A pályaorientációval is kellene foglalkozni a jövőben is. Szívesen megteszem ezután is, hogy bemegyek az osztályokba egy-egy páyaorientációs órát megtartani. Mi az, amit szerinted másoknak kellene tovább vinni? Ez milyen formában kivitelezhető? A Waldorf Hetek nyilván folytatódni fog, ami rendkívül fontos. Jó lenne folytatni a nevelési tanácsadást, a mediációt (Varga Gabi szupervíziójával), a szociális tanácsadást (talán a szociális csoportnak), a Szülők Iskoláját (lehet, hogy kicsit módosítva, „waldorfos” ismeretekkel felturbózva), ha lehet, a CSÉN-t (a tanárokkal egyeztetni kell majd a lehetséges folytatásról), a csapatépítő kirándulásokat, a Szülői Kézikönyvet és a tematikus hírleveleket évente felújítva. Fontos a szívességbank és a közösségi kert is. Az előbbi kereteti nem

látom, az utóbbira talán az iskola udvarán is lesz lehetőség. Kik azok a partnerek, akikkel jó együttműködés alakult ki, amit jó lenne tovább vinni? Zöld Kakas (Varga Gabi), Pálkúti Adrienne, CSÉN-csapat (Déri Éváék), Vackor Egyesület (Törő Kriszta), Perinatus (Máriás Petra) Mit tanultál a munka végzése során magadról és a szervezetről? Magamon észrevettem, hogy mennyire szeretek hasonlóan gondolkodókból álló kis csapatban célirányosan dolgozni egy organikus szervezetben. Hogy milyen érték egy ilyen élő, folyton fejlődő, tanuló szervezet, minden nehézségével együtt is. Meglepő, hogy érzelmileg mennyire bevonódtam egy-egy helyzetben, ami régi, már lezártnak gondolt problémát elevenített fel.


Szülők Iskolája -nyitott műhely-

Kedves Szülőtársak, szeretnénk elindítani szellemi műhelyünket, melyben minden, az önmagunk és gyermekeink megismeréséhez, fejlődéséhez, neveléséhez kapcsolódó témában előadásokat, beszélgetőköröket, gyakorlati műhelymunkákat szerveznénk. Előadás-sorozatunknak

a Gyermeklélek fejlődése „Waldorf- szemmel” címet adtuk.

2014. április 16-án, szerdán 17 órától

Törökné Lőrincz Zsuzsanna a vendégünk, aki a 14 év feletti kamaszok lelki világába vezet be bennünket és osztja meg tapasztalatait. Az előadások színhelye:

Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, AMI Szeged, Kolozsvári tér 1-2 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Turáni Zsuzsa:

Hírek a Waldorf-kertbol Új lakó érkezett a Waldorf-kertbe! A Vackor Egyesület ajándékát, egy besztercei szilvafácskát Törő Kriszta egyesületi vezetővel közösen ültették el iskolánk tanárai és dolgozói. Köszönjük!

A suska kör lelkes tagjainak segítségével kerültek földbe a Waldorf-kert karalábé- és zellerpalántái. A beültetett növényeket a 6. osztály diákjai takarták be fűnyesedékkel.


Átültettük az iskola lépcsőházában található virágokat! Sok kis muskátlipalánta is készült. A virágokból a következő talléros vásáron lehet majd hazavinni. Köszönet a munkáért Mártikának, Pestenácz Anikónak, Dairsow Áginak, Dudás Emesének és Bozsóki Csabának!

A fűtelepítés talajelőkészítő munkálatai a Szülői Kollégium tagjainak segítségével készültek el egyik vasárnap délután. Egy tepsi süti mellett még a humuszpreparátumot is kikevertük és kiszórtuk a kertben. Másnap a 6. osztály vetette el a fűmagokat és fejezte be a munkát. Köszönet a Bors és Dudás családnak és persze a gyerekeknek!

Varga Dóra, a Napsugaras Egyesület népi iparművésze készíti el vesszőből az udvar fái köré -különböző korosztályból érkező, férfiúi segítségre támaszkodva- a magas ágyásokat.


Halzer Edit:

Tavaszi nagytakarítás (A cikk a Manifesztum c. antropozófiai lap 2000 áprilisi számában jelent meg. A szerző fengsuj konzultáns, szakíró, tanár) Tiszta udvar, rendes ház. Sokan emlékszünk még e piros betűs táblácskákra, melyek egyegy takaros porta homlokzatán díszelegtek még néhány évvel ezelőttig. Ilyen helyeken még biztosan jól tudták a háziasszonyok, hogy húsvét közeledtével sort kell keríteniük a tavaszi nagytakarítás ceremóniájára. Így tettek elődeink is, akik ismerték azt a misztikus kapcsolatot, mely a böjti önmegújulást kötötte össze a lakóhely megtisztításával, a tavaszi munkálatok megkezdésével. A böjt során megindul szervezetünkben a méregtelenítés, ezt a folyamatot környezetünkben - mely háromdimenziós leképzése testi, lelki, szellemi állapotunknak – már magunknak kell tudatosan elvégeznünk. A lebomlás időszakában áttekintjük, mit kívánunk továbbra is beépíteni életünkbe, minek van szerepe, életfeladatunkkal mi harmonizál, mit kell elengednünk. Lakásunk különböző részei a szimbolikus gondolkodásban konkrét fizikai szerveinknek feleltethetők meg. A bejárati ajtó a száj. Ha akadozva nyílik, mi magunk nehezen kommu-

nikálunk, gondot okoz a megnyílás, a kitárulkozás s a bizalom. A mögötte lévő lomtár rég raktározott problémákra utalhat. Az ablakok szemünk állapotát jelzik. Szembetegeknél gyakoriak a koszos ablakok, melyeket például valamilyen oknál fogva nem lehet megközelíteni, ezért fedi piszok. Ezen panasszal bíró emberek szó szerint ki sem akarnak tekinteni a nagyvilágba, nem akarnak szembenézni azzal a kérdéssel, merre is vezéreljék életüket. A folyosók az artéria, a bélrendszer jelzői, mennyire tudunk zavartalanul áramoltatni, adni-kapni elvárás és ítélkezés nélkül. A fal a bőr helyzetét mutatja. A falpenészesedés a közelség, sebezhetőség kérdését veti fel, megszüntetése oldja a kapcsolati gondokat. Lakásunkban feltérképezhető meridiánjaink állapota az energiaáramlás. Ahol megrekedés, kosz található, azon az életterületen kell a közeljövőben munkálkodnunk. Helyezzük az alábbi bágua térképet lakásunk alaprajzára.

4

9

2

3

5

7

8

1

6


Gondolkozzunk el alaposan! Nálunk hol találhatók limlomok, elromlott tárgyak, használaton kívüli dolgok, csöpögő csapok, évek óta nem-szeretem, hordhatatlan ruhák, kényszerből tárolt ajándékok. 1. Karrier, emberi kapcsolatok Azt a munkát végzem-e, amelyet szellemi utammal összeegyeztethetőnek tekintek? Miként élem meg magamat másokon keresztül? Támogat-e a környezetem? Mit adok én a kapcsolataimban? 2. Szerelem, házasság Kötődöm-e elmúlt kapcsolatokhoz, régi partnerekhez a jelenlegi mellett? Szabadon merek-e feloldódni a társaimmal? Feltételekhez kötöm-e az adást? Hordozom-e, vállalom-e közös terheinket, feladatainkat? 3. Család, egészség Van-e betegség, melyet kifogásként használok fel? Milyen a kapcsolatom közeli családommal és a távolabbival, a világgal? 4. Gazdagság, siker Milyen téveszméim vannak pénzzel, anyagiakkal összefüggésben? Milyen a hozzáállásom? 5. Központi tajcsi Mit helyezek életem centrumába? Minek tulajdonítok központi jelentőséget? Élő-e? 6. Segítőkész emberek, utazás Hogyan viszonyulok az életemet segítő magasabb hierarchiákhoz? Fogékony vagyok-e a változásokra? Merek-e földi zarándokutamon

megújulni, haladni? Könnyen haladok vagy taszigálni kell? 7. Alkotókészség, gyermek Munkámban megnyilvánul-e az égi szellemiség, a spiritualitás? Miként osztom meg ezt a tapasztalatot gyermekeimmel? Táplálom-e a magamban élő gyermeket? 8. Önművelés, tudás A szellemit átalakítom-e a mindennapi életben cselekvéssé? Fontosnak tartom-e az állandó továbblépést, merem-e meghaladni önmagam? Büszkévé, gőgössé tesz-e megszerzett tudásom? 9. Hír, hírnév Miként vélekednek rólam? Milyen képet kap tárgyi környezetemet látva rólam a külvilág? (2, 5, 8: Túlzásba vitt aggodalom. 6, 7: Eredmények feletti konfliktus. 1: Érzelmekhez való túlzott ragaszkodás, magába zártság, ki nem adás. 3, 4 : Határozatlanság. 9 : Ingatagság, csapodárság.) Most nézzünk körbe tudatosan, hiszen minden tárgyunk jel! Fogjuk fel gyermeki örömmel játéknak a takarítást! Képzeljük el, amint indián nyomolvasóként megvizsgáljuk valamennyi életterületünket, és ebből megállapítjuk, hol is tartunk jelenleg. Abban a lakásban, amelyben sok Nap-figurával találkozunk, amelynek sugarai a szabályos nyílegyenes helyett ívesek, hullám formájúak, ott felvetődik a szeretet kérdése. Önzetlen vagyok-e? Miben akasztom meg az égi áram-


lást? Miben fogom vissza? Ki felett ítélkezem, mikor a Nap szabadon, válogatás nélkül árad minden élőre? Nők esetében, ha a Nap-figurát több Hold veszi körbe, érdemes elgondolkodni, milyen társkapcsolatokat vonz az illető? Van-e a partnerének rajta kívül más Holdja is? Szárított virág: Mely elmúlt dolgokhoz ragaszkodom érzelmileg görcsösen? Mit nem engedek el, noha már élettelen? Törött, csorba, nem használt, működésképtelen tárgyak: Mi az, amiben nem engedem életembe az újat? Aszerint kell értelmezni, mely területen található. Lefelé hajló ormányú elefánt, lehorgasztott fejű figurák: Miért nem tudok örülni? Mitől vagyok lehangolt? Elhunytak ruhái, tárgyai, régi szerelmek emlékei: Miért nem merek az élőkkel foglalkozni? Miért érzem bizonytalanul magam az élők világában? A böjt kiváló időpont ezen tárgyak elengedésére, amikor is konkrét kilókban távozik az érzelmi teher. Azonban ne ringassuk magunkat abba a tévhitbe, hogy ha gondosan bedobozoljuk és elraktározzuk ezen tárgyainkat a pincébe (tudatalatti) vagy a padlásra (emlékezet), akkor ezt eleresztettük, hanem ismét magunkat csaptuk be. Alakítsuk rituális tetté a takarítást, az elengedést! Tűz eleműek (Kos, Oroszlán, Nyilas) égessenek, persze ügyelve a tűzbiztonsági elvekre, lévén ez nem az önkénes máglyahalál ideje. Víz jegy szülöttei (Rák, Skorpió, Halak) engedjék le a folyón tárgyaikat. Kitűnő alkalom a napi sétát összekötni a

duna-parti szertartással. Föld elemhez tartozók (Bak, Bika, Szűz) ássák el, bízzák a földre a lebontást, darabolják, aprítsák miszlikbe a felesleget. A levegő uralta egyének (Mérleg, Vízöntő és Ikrek) keressék a szelet, léggömbre kötve eresszenek el pár kisebb tárgyat, a nagyobbakkal várják a szélvész sebességű szemétszállító járművet, lévén a közlekedés a levegő elemhez kapcsolódik. A továbbiakban adakozzunk, ajándékozzunk! Ám csak azokat a dolgokat, melyeknek nincs ártó hatásuk. A felesleges könyveket vihetjük könyvtárakba, ruhákat karitatív szervezetekhez vagy hajléktalanok által látogatott helyekre, nehezebb sorsú családoknak. Tegyünk mindezt örömmel, felszabadultan! Végezetül: ne hibáztassuk tárgyainkat az okozott problémákért! Ez olyan ostobaság lenne, mint vezetés közben szétverni a benzinmutatót pusztán azért, mert tankolni kell. Legyünk inkább hálásak, hogy oly megbízható jelzőrendszerre akadtunk, melyből világosan eligazodhatunk életutunkon. Házi Áldás Ebben a házban lélek éljen s hassa át a szellem, mely idelenn a szilárd akaratot keresse, hogy tiszta erkölcs legyen az épület minden helységében, s hogy fentről a szellem áldása és Isten kegyelme egyesülhessen mindenkiben, kik benne élnek. Rudolf Steiner


A Húsvéti ünnep programja Szerda: 11.25-től Húsvéti Nagytakarítás a gyerekekkel és a tanárokkal közösen, de természetesen szülőket is szívesen látunk. Elsősorban a gyakran mostoha sorsú közös terekre szeretnénk figyelmet szentelni. Előtte 8 órakor közös kezdés keretén belül egy rövid ráhangolódást tartunk arról, hogy milyen jelentősége is van annak, ha az ember tiszta, rendezett térben élhet. Ennek kiemelt apropója az, hogy egy nagyvonalú szülői adomány jóvoltából elkészültünk a WC-k és mosdók felújításával. Csütörtök: 8 órakor ünnepi közös kezdés. 8.15–10-ig: 1-4-es fiúknak locsolóvers tanulás és játékok a Mátyás téren. 5-8-os fiúk a második emeleten 4 állomást járnak be. 1-8-os lányok süteményt készítenek, tojást festenek. a lányok süteménnyel fogadják a fiúkat az osztálytermekben. 10-kor: 10.15-től: 1-4-ig aszfaltrajzolás a játszótéren, 5-8-ig lepedőre festenek húsvét témában. 10.45-től: 1-4-ig tojáskeresés a játszótéren, 5-8-ig vízibombakörbeadás-játék. 11-kor: tojásokra madzag fűzése. 11.30-kor: pakolás, rendrakás. 11.45-kor: a földszinten tojásfa díszítés, éneklés, majd elköszönés.

Az ünnep megvalósításához gyerekenként 3 tojást és 200 Ft-ot kérünk! A felsős osztályok a közös kezdés után külön programokon vesznek részt.


Nyolcadikos


éves munkák


Egy éves a Zöldségkosár!

Egy évvel ezelőtt indult útjára a szegedi Waldorf-közösség (az iskola és az óvoda után) talán legsikeresebb kezdeményezése. Egy szociális szövetkezet, ami zöldségkiszállítással foglalkozik, és antropozófus elvek mentén működve próbálja kielégíteni a vásárlói igényeket, a megtermelt haszon egy részével pedig támogatni a szegedi Waldorf-oktatás ügyét. A Zöldségkosár csapatát a mai napig jórészt waldorfos szülők alkotják, néhány „külsős” segítővel kiegészítve. A csapat tagjai jelenleg: Turáni Zsuzsa (beszerzési munkatárs), Fabulya Edit (dobozolási munkatárs), Rácz Sándor (szállítási és általános aláíró munkatárs), Kis Antal (kiszállítási munkatárs és tükörmutogató munkatárs), Szűcs Tibor (marketing szakértő), Dudás Emese (kosárátadó munkatárs), Kothenz Péter (menedzs-

A Zöldségkosár-rendszer lényege röviden: helybéli gazdák termékeit válogatjuk kosarakba és juttatjuk el szegedi és budapesti megrendelőinkhez minden csütörtökön. A megrendelőinknek nem szükséges elköteleződniük felénk, hétről hétre eldönthetik, rendelnek-e tőlünk vagy sem. A kosarak összetétele a kínálat határain belül módosítható és bővíthető lekvárokkal, mézzel, egyéb szezonális zöldségekkel, gyümölcsökkel. A termelők kiválasztásánál prioritást élveznek azok a termelők, akik vegyszerek nélkül, bio módon termelnek, figyelembe veszik a vásárlói észrevételeket és igényeket, képesek tanulni egymástól és más szakemberektől. A vevőink az előre megjelölt átadópontokon vehetik át kosaraikat, de házhoz szállítást is kérhetnek. Áraink sokszor a piaci árak alatt tudnak maradni, hiszen nincs raktározási és boltbérlési költségünk, munkatársaink. Egyelőre Szegeden egy nagy kosár ára 3800 Ft, egy fél kosár ára 2100 Ft.


ment szakértő), Gyenes Boldizsár (pénzügyi munkatárs), Kovács Attila (honlapfelelős munkatárs). A „külsős” csapattagok: Kanó Elvira (vásárlói kapcsolattartó munkatárs), Dobra Izabella (budapesti koordinátor munkatárs). De talán idesorolhatjuk azokat a waldorfos szülőket is, akiknek a termékeit (salátát, csírát, mángoldot, csicsókát…) sikerült forgalmazni, és ezáltal jövedelemhez juttatni őket. A működés egy éve alatt rengeteg új receptet próbáltunk ki, rengeteg gazdatitkot lestünk el, rengeteg elismerő e-mailt kaptunk (voltak persze reklamációk is, de ebből is tanultunk), sokat tanultunk még a spárgáról, dinnyéről, almáról, csicsókáról, áfonyáról, de a legtöbbet talán arról tanultunk, hogyan kell jókedvűen, pontosan, megbízhatóan, odafigyelve együttműködni másokkal. Ez többet ér bármilyen profitnál! Ha kíváncsi vagy, hogyan működik mindez, próbáld ki! www.zoldsegkosar.hu


április 12. szombat

GYER

EAZÖ

LDBE

Kedves Szülõk és Gyerekek !

Szeretettel várok minden érdeklõdõt az általam szervezett és vezetett természetjáró túrákra. A kirándulások célja Csongrád megye legszebb védett területeinek bejárása, az ott élõ növény- és állatritkaságok megismerése mellett a szép környezetben a kellemes közös együttlét. A túrák hosszának és helyszínének kialakítása olyan módon történik, hogy az egész család részt vehessen rajtuk. Minden hónapban egy túra lesz szombati napon, más-más helyszínen. A tervek szerint áprilisban “pusztai barangolás”, májusban “csodarétek virágai” (orchideák és más védett növények), júniusban a “homokbuckák világa”. A második túra április 12-én a Királyhegyesi-puszta (Szegedtõl 49 km). A kirándulás során barangolunk egy nagykiterjedésû fokozottan védett szikes pusztán, ahol bepillantást nyerhetünk a tavaszi madárvonulásba. Indulás a Waldorf iskolától reggel 9 órakor, érkezés ugyanoda 17 órára. (Mivel sajnos a legszebb helyek tömegközlekedéssel nehezen közelíthetõk meg, ezért ezt gépkocsival kell megoldanunk, de hogy a környezettudatosság is egy kicsit érvényesüljön, a spontán telekocsi rendszert jó lenne alkalmaznunk.) A túra hossza (mármint a gyalogos része) 6-9 kilométer, a résztvevõktõl és a kedvtõl függõen. Szükséges felszerelés: idõjárásnak megfelelõ ruházat (mert rossz idõ nincs, csak alkalmatlan öltözet), könnyû túracipõ elég, távcsõ, fényképezõgép, élelem, személyi iratok, mivel az országhatár közelében leszünk. A túrákra elõzetesen jelentkezni kell az alábbi e-mail címen, ahol további kérdéseket is fel lehet tenni, illetve ez a cím alkalmas mindenféle egyeztetésre, véleménymegosztásra a túrákkal kapcsolatban. Remélem találkozunk! Krnács György Waldorf-szülõ és természetvédelmi õr

e-mail: gyereazoldbe@gmail.hu


HELYESÍRÁSI VERSENY HÉTF RE! Nézd át az előző két hét Kalendáriumában megjelent helyesírási blokkot, aztán írd át az alábbi szöveget! Javítsd ki a helytelen kisbetűs szavakat, pótold az esetleges kötőjeleket, végül pedig írj át számmá minden, betűvel kiírt számot! Fiktív interjú egy waldorf iskolában: - - - - - - - - - -

Mikor ismerkedtél meg a waldorf pedagógia lényegével? Ha jól emlékszem, kétezer-négyben, pontosabban kétezer-négy tavaszán, amikor iskolalátogatáson voltunk egy csoporttal az egyik waldorf intézményben. Mióta járnak a gyermekeid a szegedi waldorf iskolába? A nagyobb kétezer-tíz szeptemberében kezdte, a kisebb pedig a múlt tanévben, vagyis kétezer-tizenkettő őszén. Vagyis a nagyobb fiad negyedikes, a kisebb pedig másodikos. Igen, de a szomszédunkból is jár két gyerek ide, ők már nagyok, az egyik lány már tizenegyedikbe, a kisebb pedig hetedikbe jár. Tőlük is sok információnk volt a waldorfosság mibenlétéről. És mit mesélnek a hetedikesek és a tizenegyedikesek a waldorf iskoláról? Azt majd ők elmondják egy másik interjúban:-). Jó, térjünk vissza hozzátok. Ha jól tudom, nem a szegedi waldorf óvodába jártatok, ugye? Nem, csak később költöztünk Szegedre, éppen kétezer-tíz augusztus huszadikán, pontosan emlékszem a napra is. Tehát éppen augusztus huszadika óta vagytok szegedi lakosok. És azt tudják a gyerekeid, hogy a mai nap, április tizenegyedike miről emlékezetes? Igen, volt már róla szó otthon is, hogy ez a nap a magyar költészet napja, de bevallom, nem hiszem, hogy ez volt az első gondolatuk, amikor ma felébredtek, és esett a hó. Először azt hitték, április elseje van, és ez csak valami jól sikerült áprilisi tréfa. Persze aztán kiderült, hogy csak a nyárfa virágzik.

elyesen!  Írjunk helyeÍrjunk helyesen!  nk helyesen!  Írjunk helyeÍrjunk helyese - -

Az interjú kelte: Szeged, kétezer-tizennégy április tizenegy.

Írjunk helyesen!  Írjunk helyeÍrjunk hely A helyes megfejtéseket kérjük kétezer-tizennégy április tizennegyedike déli tizenkét óráig a tooth.viktooria@gmail.com címre elküldeni.

k helyesen!  Írjunk helyesen!  Írjunk h Írjunk helyesen!  Írjunk helyesen!  A helyes megfejtők között egy ANANÁSZT sorsolunk ki! A nyertest e-mailben is értesítjük.


Múlt heti rejtvény megfejtése: Tizennyolc pingvin menetel a sivatagban április elsején. De ezek olyan pingvinek, amik nem tudnak hazudni, folyton igazat mondanak. Azt mondja az első: „Előttem menetel tizenhét pingvin, mögöttem menetel tizenhét pingvin.” Azt mondja a második: „Előttem menetel tizenhét pingvin, mögöttem menetel tizenahét pingvin.” És így tovább, mindegyik ugyanazt mondja. Hogyan lehetséges ez?

A helyes megfejtés:

a pingvinek körben meneteltek...

A helyes megfejtéssel először Vatai Gábor jelentkezett a kilencedik osztályban, úgyhogy övé a csoki!! Gratulálunk!

Induló diákvállalkozás!!! Rácz Sanyi:

Kenyérlángost tízóraira, ebédre, szerdán!

Egy nem hétköznapi iskolai tízóraira és ebédre szeretnénk meghívni a Szegedi Waldorf Iskola tanulóit, illetve az iskolába betérő szülőket és nem utolsósorban a tanárokat! Ez természetesen nem lehet más, mint a kenyérlángos, mellyel mindenki igényét szeretnénk kielégíteni. Kapható lesz nálunk vegetáriánus kenyérlángos is, melyet sok-sok zöldséggel szórunk meg, és lehet kapni az eredetit is, szalonnával, kolbásszal és az elengedhetetlen lilahagymával.

en! 

yesen! 

helyesen! 

Mindezek darabja csak 300 Ft lesz szerdán, 10:00-től 10:30-ig és 13:00-tól 14:00-ig.


Csomor Szilvia:

„György-napi édes…”

A friss kacagásokat szakítsuk meg illatos, izgalmas ízekkel. Április 30-án bármelyikünk próbára teheti gasztronómiai jártasságát: aki csak most kapta az első süteményes könyvét, aki saját cukrászdát üzemeltet vagy épp hivatásszerűen űzi nagymamaságát, vegyen egy mély lélegzetet, s hozza el György-napra a legtöbbek által kedvelt tésztacsodát, s nevezzen be az első

Waldorf-süteményversenyre. A tallérért kóstoltatott falatkákra bárki voksolhat, de persze szakavatott zsűri is véleményezi majd a finomságokat, s a legfinomabb portéka büszkén viselheti egy teljes tanévig „Az iskola hivatalos sütije” címet, amely édesség minden rendezvényünkön tündökölhet és imát mormolhat a nyitott szájak előtt.

Hölgyeim és uraim! Elő a fakanalat, a vasalt kötényt, s kezdődhet a rock ‘n roll!


Hónapünnep: Április 15-én, kedden 14 órakor

Hónapünnepet tartunk! Fellép az 1., a 3. és a 7. osztály, a 12. osztályban pedig tájképkiállítás lesz megtekinthető. Az iskolabusz ezen a napon 14.45-kor indul.

Éves munkák: A 8. osztályban a jövő héten hétfőtől szerdáig kiállítás lesz az éves munkákból (10.00-10.30-ig az ált. iskolásoknak, 11.15-től a felsősöknek).

Szekeres Márk:

Lábtenisz Bajnokság 2014. április 17-én megrendezésre kerül az

I. Szegedi Waldorf Lábtenisz Bajnokság, melyre várjuk 8. osztálytól felfelé (bármilyen korcsoportban) 2-3 fős csapatok jelentkezését. Helyszín: Szegedi Waldorf Iskola

Nevezni Szekeres Márknál lehet 2014. április 16-án 15:00-ig. További információk a Bajnokság hetén várhatók.


Lehetőség minden középiskolásnak, aki szeret

költeni!

NyersVers I. SZEGEDI RAPID MŰFORDÍTÓVERSENY 2014. május 7-én a Szegedi Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékén

nevezési határidő: 2014. április 30. Bővebb információ:

https://sites.google.com/site/muforditas2014/

https://www.facebook.com/events/365374260272032/?fref=ts

Éneklő Délután Emlékeztető 3. és 4. osztályos szülőknek: Éneklő Délután a Karolina Iskolában

április 25-én, pénteken. Gyülekező: negyed 3-kor a főbejárat előtt. /Ferentzi Márti/


waldorf

tรกbor


Tanya Tรกbor

Waldorf Kalendárium 2014-04-11  

A Szegedi Waldorf Iskola hetente megjelenő kiadványa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you