__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 1

Högsby

Oskarshamn

Vi är din lokala bank – Helt enkelt!

Uppvidinge


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 2

VD har ordet Högsby Sparbank vill och anser sig vara en viktig aktör i arbetet med att skapa förutsättningar för ett rikt föreningsliv, ett bollplank för privatekonomin och en god partner för det lokala företagandet inom bankens verksamhetsområde.

Den lilla banken med det stora hjärtat! Högsby Sparbank har under åren varit med och bidragit till att hjälpa privatpersoner och företag med finansiella tjänster primärt inom Högsby kommun. Banken har under en längre tid haft en stor kundtillströmning, klart högre än branschen i stort. Den bästa motorn för detta är att våra befintliga kunder är ambassadörer för banken och förmedlar en positiv bild av Högsby Sparbank till sin omgivning. Ett kvitto på detta fick banken då man för första gången medverkade i den årliga kundnöjdhetsmätningen inom bankbranschen, där Högsby Sparbank föll väldigt väl ut. Det gör mig stolt att som VD konstatera att banken och dess personal skapar mervärden som våra kunder uppskattar!

Min förhoppning är att du som läser denna broschyr ska få en insyn i vad Högsby Sparbank står för och vill vara en del av den fortsatta resan vi kommer att göra för att ännu mer kunna skapa ett mervärde för kunden. Anpassar vi oss till förändrade omvärldsfaktorer kommer Högsby Sparbank även i framtiden kunna leverera tjänster och produkter som är till nytta för våra kunder.

Banken har under 2020 ökat sin affärsvolym till ca 6,7 miljarder kronor, eller med drygt 11 %. Ökningen sker framförallt i Uppvidinge och Oskarshamns kommuner, helt i enlighet med bankens intentioner i reglementet. Fr.o.m. 2020 har även kommunfullmäktigeförsamlingarna i Uppvidinge och Oskarshamn valt huvudmän till Högsby Sparbank. Banken har sedan några år tillbaka en högre andel av affärsvolymen utanför Högsby kommun än inom kommunen.

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

Välkommen till Högsby Sparbank!

Joakim Malmdahl, VD joakim.malmdahl@hogsbysparbank.se 0491-209 25

2


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 3

Sparbanksidén När det går bra för en sparbank återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar. En sparbank har till ändamål att, ”Utan rätt för någon enskild att få del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet”. Idag finns det ett 60-tal sparbanker i Sverige, alla med gemensam värdegrund. Högsby Sparbank – navet i den lokala ekonomin. Som sparbank har vi med oss ett arv som är helt unikt: Vår verksamhet är navet i den lokala ekonomin. Vi brinner för det nära och lokala och ser till att delar av vår vinst varje år går tillbaka till bygden. Genom Sparbankernas samarbete med Swedbank är vi dessutom med och utvecklar ny teknik och nya produkter och tjänster på den svenska bankmarknaden.

3

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 4

Familjen Lennartsson tillsammans med Högsby Sparbanks medarbetare Johan Mörstam hälsar på hästarna i hagen.

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

4


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 5

Livet är på landet Familjen Björn och Therese Lennartsson flyttade till Kalvenäs Gård, strax utanför Berga i Högsby, hösten 2019. På köpet fick man en väl fungerande rörelse inom livsmedelsproduktion.

– Jag valde att säga upp mig från min tjänst inom barnomsorgen och satsa fullt ut på verksamheten här, har redan skaffat mig värdefull kunskap inom livsmedelsbranschen. Vi har två mycket duktiga medarbetare som varit med och skapat det goda rykte som Kalvenäs Kött har idag menar Therese.

– Det var inte helt självklart att vi skulle köpa gården rakt av, hur förtjusta vi än var. Vi hade under några år letat efter en så kallad hästgård men inte fått napp. När vi nu stod inför möjligheten att köpa en gård så var det ett gårdsslakteri inkluderat. Detta innebar många samtal med Johan Mörstam, vår kontakt på den lokala banken, samtal med två revisorer och vårt eget resonemang inom familjen.

– Vi vill verkligen betona vikten av det mycket kloka och analyserande bollplank som vi under denna resa haft förmånen att ha genom Johan på Högsby Sparbank. Den lokala bankens engagemang och synen på livet på landet är avgörande för att vi och många andra ska kunna satsa på ett gårdsliv. Att ha en bank som vet vem man är när man ringer, förstår och lyssnar, är direkt avgörande när man står inför sin kanske livs största affär säger de båda samstämmigt.

När kände ni att ni landat i beslutet att ta steget att gå vidare i gårdsaffären? – Det var när vi hade en samlad bild av all fakta och vi såg en potential att vidareutveckla det som redan fanns på gården. Vår längtan efter att bo på en gård var givetvis den drivande kraften. En ytterligare bidragande orsak var att jag hade och har erfarenhet att driva företag genom Björns Bygg och Montage vilket såklart hjälpte till i vårt beslut säger Björn.

5

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 6

Sammantaget har Ulrik investerat drygt 20 miljoner på nya lokaler som har en total yta på 1700 m2.

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

6


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 7

Från Rosa Panternkonto till egenföretagare med många hästkrafter Ulrik Karlsson på Bilcenter i Oskarshamn hade vid unga år siktet klart för sig, drömmen om eget företag. Han startade 2014 upp bilförsäljning på Döderhultsvägen, tidigare Eklunds Bilaffär. En verksamhet som tidigt blomstrade där Ulrik snabbt insåg att verksamheten krävde större lokaler.

Vad har Högsby Sparbank betytt för din verksamhet? – För att sammanfatta med två ord så är det oerhört mycket. Även om de visste vem jag var så ställdes det höga krav på underlag för att jag skulle beviljas lån. En rysare som jag nog aldrig kommer att glömma var när vi var i full gång med markarbeten och byggnation och jag väntade in ett skriftligt ja från en blivande hyresgäst. Jag visste inte om jag skulle tvingas avbryta eller fortsätta arbetet men banken gav besked inom några timmar att det var grönt ljus att fortsätta arbetet. Vilken känsla det var! Bilcenter har expanderat verksamheten tack vare satsningen med egen bilverkstad och har flera hyresgäster som precis som Bilcenter gläds åt det centrala läget i Oskarshamn. Precis intill en av trafikplatserna i Västra Industriområdet, Södra Fabriksgatan 27.

– Under flera år letade jag efter antingen en tomt att bygga på eller större lokaler. Efter en hel del turer och kontakter så öppnades möjligheten att förvärva denna tomt. Då gick telefonen varm och många möten mellan mig och Urban, en mångårig kontaktperson på Högsby Sparbank. Efter mycket kalkylerande, resonemang och inte minst uppvisande av resultat från tidigare år så lämnade jag in en låneansökan till banken. Var det självklart att ni skulle bevilja lån? – Vi hanterade detta ärende precis som andra ansökningar, men det som var extra tydligt i detta fall så var det Ulriks drivkraft och förmåga att driva företag och tänka långsiktigt. Det tillsammans med att vi har en god kundkännedom då han varit kund hos oss under många år menar Urban Thorstensson.

Till sist Ulrik, vad var Rosa Panternkonto? – När jag var liten grabb och öppnat upp mitt första egna sparkonto så hette det Rosa Pantern och varje gång man satte in pengar fick man ett litet märke, när man fått ihop tillräckligt många fick man en liten present av banken. En sporre att spara pengar för att nå sitt mål. 7

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 8

Tre generationer Ederfors framför hjulgrävare tillsammans med Högsby Sparbanks företagsrådgivare Thomas Olsson.

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

8


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 9

Tredje generationen Ederfors driver företaget vidare i Uppvidinge – Min far Ernst startade åkeriet på 1930-talet. Under krigsåren och andra världskriget drevs lastbilarna med gengas. Man hade ingen tipp på flaket utan det var mycket mankraft som behövdes för att få ett jobb utfört. Nu är det andra tider och jag är glad och stolt över att våra barn Daniel och Emelie vill driva verksamheten vidare säger Börje Ederfors.

Hur kom ni i kontakt med Högsby Sparbank? – Lite var det så att man hört lite om dem och vi kom i kontakt med banken i ett annat ärende. Vi fick en bra kontakt med dem och helt ärligt hade vi saknat en personlig kontaktperson. Detta fick vi omgående i Högsby. Det tillsammans med att man kunde förstå företagande var direkt avgörande att vi bytte till Högsby Sparbank poängterar Daniel. Vi har flera kontaktpersoner, Thomas Ohlsson på företagssidan, Johan Mörstam när det gäller skogsfastigheten och Martin Thorstensson när det gäller privatekonomin.

Syskonen har en god samsyn på verksamheten där man fördelat arbetsuppgifter på ett bra sätt. – Jag har hand om pappersarbete och bokföring där även mamma Britt-Marie är med och hjälper till säger Emelie. – Jag är lite mer operativ och är ute och kör. Jag driver ytterligare ett företag, Spårmaskiner i Småland, där vi utför underhållsarbete på järnvägsspår berättar Daniel.

Vad är det som gör att ni, Emelie och Johan, vågar satsa vidare på företagandet? – Det är för att vi har mycket duktiga medarbetare, vi tycker om det vi håller på med och vi har en bra dialog med banken. En bank som kan företagande, fattar snabba beslut och inser behovet att satsa och vidareutveckla verksamheten här i Åseda och Uppvidinge med omnejd avslutar Daniel.

Kvartetten berättar att man utvecklat verksamheten från att ha varit ett enmansföretag till att i dag ha 13 personer på lönelistan. – Vi fortsätter med kärnverksamheten som är inom transportsektorn och styckegods på lastbil, men har utvecklats vidare med att investera i anläggningsmaskiner för schakt och markarbeten säger Daniel.

9

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 10

Företagsmarknad Driver du företag eller är du på gång att starta upp ny verksamhet, kontakt oss redan imor-

gon, tillsammans jobbar vi för att nå dina mål.

Thomas Ohlsson thomas.ohlsson@hogsbysparbank.se 0491-209 45

Johan Mörstam johan.morstam@hogsbysparbank.se 0491-209 47

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

Urban Thorstensson

urban.thorstensson@hogsbysparbank.se 0491-209 46

10


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 11

Bankens lokala styrelse 2021

Styrelsen från vänster bakre raden: Jonas Lindh, Mikael Eliasson, Joakim Malmdahl, Richard Gustafsson och Magnus Sandholm Främre raden: Eva-Lott Berggren, William Vitikainen samt Victoria Schön Månsson

11

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 12

Sparande lönar sig i längden Placeringsrådgivare Yvonne Nimeryd och Martin Thorstensson är Högsby Sparbanks specialister inom sparande och placeringar. – Vi har ett fantastiskt roligt jobb, då vi träffar både privat- och företagskunder och hjälper till med alla delar som rör sparande och placeringar, säger både Yvonne och Martin. När vi träffar kunder försöker vi alltid utgå från kundens framtidsvisioner och vad syftet är med sparandet. Det kan vara sparande till pension, till kontantinsats till ett framtida husköp, större placering när någon sålt sitt hus eller helt enkelt starta ett månadssparande för kommande resa. Det är viktigt för oss att ta reda på hur lång tid kunden vill spara, vilken risk kunden är beredd att ta och hur kunnig kunden är inom de olika placeringsformerna. Därefter är det viktigt att titta på vilka spar/placeringsformer som passar just den kunden.

Ja, vem du än är och vilka behov du än har inom sparande/placeringar så är du välkommen att höra av dig till oss, avslutar Yvonne och Martin. Kontaktuppgifter: Yvonne Nimeryd

För dig som är företagare så vill vi att du ska veta att vi arbetar tillsammans med din företagsrådgivare för ditt företag. Det innebär att vi har möjlighet att följa ditt företag och hjälpa till att placera din överlikviditet i företaget på lång eller kort sikt, prata pensions- eller försäkringslösningar. Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

yvonne.nimeryd@hogsbysparbank.se 0491-209 24 Martin Thorstensson martin.thorstensson@hogsbysparbank.se 0491-209 01

12


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 13

Elever på grundskolan i Högsby kommun med ekonomi på schemat Martin, berätta vad du och eleverna har på schemat när det gäller ung ekonomi. – När jag träffar elever på högstadiet handlar det mycket om hur privatekonomin fungerar, säger Martin. Det kan handla om inkomst, sparande, kortbedrägerier, framtidsdrömmar och stundande vuxenliv. De flesta elever har eget konto och kort idag, så lite mer fokus på hur en privatekonomi fungerar. Intresset och frågorna kommer fort, när vi börjar prata utgifter. Hur snabbt små utgifter kan bli stora belopp. Ett exempel är om du köper 5 energidryck i veckan (20:- st), så blir det 400:- på en månad eller 5.200:- på ett år. Spontana uttryck som, OJ kan jag spara så mycket på ett år, är en vanlig reaktion. Det tänker man inte på när man handlar.

kan ta slut. Detta har man med sig hela livet och det underlättar mycket när man blir vuxen. Det är viktigt att prata ekonomi med barnen, inte minst för att pengar inte är synliga på samma sätt som tidigare, utan hanteras allt mer med kort och swish och att de inte räcker till allt. Högsby Sparbank vill vara en del i samhället och skolan är en del som vi prioriterar. Vi kommer gärna och tar hand om en lektion i Ung ekonomi för eleverna. För de yngre barnen har vi studiebesök på banken där vi visar runt och pratar ekonomi för dem. Är du engagerad i skola eller förening – hör av dig till oss så kommer vi och pratar om Ung ekonomi.

Du träffar ju också barn i förskoleklass och lågstadiet, hur ser barnens ekonomiska drömmar ut? – Här handlar det mer om att spara en del av sin veckopeng för att kunna köpa en ny fotboll eller en sparkcykel eller annat man önskar sig i den åldern. Här vill jag verkligen uppmuntra att barn erhåller vecko- eller månadspeng och att de får lära sig att hushålla med pengarna. Lära sig vardagsekonomi från början, att pengar

13

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:34 Sida 14

Personlig bankkontakt Hallå där Kajsa Pleijert privatrådgivare, varför är det viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med sin rådgivare på banken? – Jag tycker det är viktigt att kunna se till helheten när man fattar beslut gällande sin privatekonomi. Att ha en och samma kontaktperson på banken som känner till mer än bara ens siffror kan göra detta möjligt. Det kan gälla förändrad familjesituation eller påverkan av vår omvärld som gör att en genomgång hjälper dig att planera för det som händer här och nu men även längre fram i livet. Ekonomi handlar ju inte bara om lån och sparande utan om så mycket mer. Bland annat pratar vi pension där vi tillsammans kan göra en plan utifrån just dina förutsättningar. På Högsby Sparbank jobbar vi med personlig rådgivning där tanken är att ge dig som kund trygghet och kunskap om din ekonomi. I våra möten går vi igenom det som kan påverka din ekonomi. Allt från sparande på kort och lång sikt, barnspar och försäkringsskydd för dig, din familj och dina tillhörigheter.

Vi på Högsby Sparbank finns till för att hjälpa våra kunder, avslutar Kajsa med.

Boendekollen

– mer än bara bolån

Köpte drömhuset Sonen flyttar hemifrån

Diskmaskinen läckte

Barnspar

Hemförsäkring

Långtidssjukskriven Sjukförsäkring

Så här kan livet se ut.

Barnförsäkring

14

Arbetslös i åtta månader

Med ett sparande och rätt försäkring är du tryggare ifall oväntade saker dyker upp.

Dottern skadar sig på fotbollen

Vad säger du till de som upplever att detta kan kännas tråkigt och onödigt? – Det hoppas vi inte att någon känner, alla dessa frågor är jätteviktiga för din trygghet. Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

Bolån

Arbetslöshetsförsäkring

Drömresan till Hawaii Sparande


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 15

Privatmarknad Hos våra kunniga privatrådgivare kan du få hjälp om du behöver låna. Du kanske har sparpengar som du inte vet hur du ska placera eller du kanske behöver få en

genomgång av ditt försäkringsskydd eller har frågor kring din pension. Detta och mer kan våra privatrådgivare hjälpa dig med.

Anna Håkansson

Marianne Edén

ann-christin.thorn-hakansson@hogsbysparbank.se 0491-209 40

marianne.eden@hogsbysparbank.se 0491-209 32

Katarina Fungmark-Olsson

Pia Bom

katarina.fungmark-olsson@hogsbysparbank.se 0491-209 26

pia.bom@hogsbysparbank.se 0491-209 38

Veronica Ringblom

Martin Thorstensson

veronica.ringblom@hogsbysparbank.se 0491-209 31

martin.thorstensson@hogsbysparbank.se 0491-209 01

Kajsa Pleijert

Clara Ingvarsson

kajsa.pleijert@hogsbysparbank.se 0491-209 33

clara.ingvarsson@hogsbysparbank.se 0491-209 44

Yvonne Nimeryd yvonne.nimeryd@hogsbysparbank.se 0491-209 24

15

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 16

1,1 miljoner till föreningslivet under föregående år Högsby Sparbank stöttar föreningslivet inom verksamhetsområdet, på flera olika sätt. Vi vill verka för en levande landsbygd och ett välmående föreningsliv. Beloppen blir olika för varje år och är beroende av bankens resultat. Vi har olika sätt att stödja, beroende på vilka behov föreningar har. Sponsring Vi sponsrar gärna föreningar där många människor är involverade och där vi bidrar som en positiv kraft i det lokala samhället. All sponsring ska resultera i nytta för de som lever och verkar i vårt närområde genom föreningar där vi kan synas tillsammans.

Högsbys nya Padelbana invigdes på Valborgsmässoafton 2021 i strålande solsken. Under invigningen var Hanåsa Aktivitetsförening, Högsby Sparbank samt Högsby Kommun representerade.

Investeringsbidrag Föreningar som äger egna lokaler har behov av att investera i sina lokaler och verksamheter. Det kan handla om att värmesystem behöver bytas, kök rustas upp eller målning. Flertalet idrottsföreningar har behov av att byta ut gräsklippare eller vattenpumpar. Vi har under ett antal år beviljat investeringsbidrag till föreningar, det nya är vi har två ansökningsperioder, vår och höst. Vi ser positivt på att stärka föreningslivet och det är extra roligt när vi ser att de medel

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

vi bidrar med gör stor nytta. Högsby Sparbank vill passa på att rikta en stor eloge till alla som på ett eller annat sätt bidrar till ett rikare föreningsliv, det enar och stärker landsbygden. Det är de ideella krafterna som ger livskvalitet för de som bor på landet. Läs mer om hur du söker investeringsbidrag på www.hogsbysparbank.se/foreningar/ansokan-om-investeringsbidrag-for-foreningar

16


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 17

Föreningar - Ansök om investeringsbidrag Affisch Investeringsbidrag 2020.qxp_Layout

1 2021-02-04 09:33 Sida 1

Följande föreningar har erhållit investeringsbidrag för 2020: •  Alstermo IF •  Berga Samhällsförening •  Berga Skid- och Orienteringsklubb •  Bockara GoIF •  Emådalens Brukshundsklubb •  Emådalens Segelsällskap •  Fagerhults AIK •  Filadelfiaförsamlingen i Högsby •  Fågelfors IF •  Fågelfors Pensionärsförening •  Föreningen Norrhults Folkets Hus och Park •  Hanåsa Aktivitetsförening  •  Högsby Hästsportklubb •  Lenhovda IF •  Nostalgiföreningen i Fågelfors •  Oskarshamns AIK •  Ruda Bygdegård • Ruda IF •  Åseda IF  •  Älghults Jaktskytteklubb

17

Läs mer om hur du ansöker på: www.hogsbysparbank.se/ foreningar/ansokan-ominvesteringsbidrag-forforeningar

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 18

Administration Som lokal bank har vi en egen administrations- och ekonomiavdelning. Vår avdelning sköter redovisning, bokslut, rapportering

till myndigheter samt allt annat som rör bankens ekonomi och administration.

Ann-Sofie Hermanson ann-sofie.hermanson@hogsbysparbank.se 0491-209 36

Agneta Ekblad agneta.ekblad@hogsbysparbank.se 0491-209 30

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

Lisa Petersson lisa.petersson@hogsbysparbank.se 0491-209 23

18


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 19

Fem år i sammandrag NYCKELTAL Volym Affärsvolym ultimo, Mkr

2020

2019

2018

2017

2016

6 622

5 954

5 060

4 938

4 405

Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer

förändring under året, %

11,2

17,7

2,5

12,1

13,0

Medelaffärsvolym (MAV), mkr förändring under året, %

6 216 12,2

5 540 11,9

4 952 6,1

4 668 13,2

4 125 11,4

Kapital Summa riskvägt exponeringsbelopp

1 417

1 418

1 350

1 131

1 068

28,5

26,9

26,4

25,8

28

28,5

26,9

26,4

25,8

28

21,4

23,0

27,1

27,9

29,5

1,6

1,7

1,6

1,5

1,6

0,9

1,2

1,3

1,3

1,3

0,3

0,6

0,7

0,8

0,6

0,6

1,4

1,5

1,6

1,3

3,4

5,5

5,8

5,6

4,5

0,56

0,46

0,44

0,43

0,49

0,62

0,48

0,45

0,36

0,50

45,5

55,4

30,0

0,07

0,06

0,21

0,19

0,1

0,1

-0,4

0,1

18 1

17 1

17 1

16 1

17 1

Kärnprimärkapitalrelation Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp Total kapitalrelation Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp Soliditet beskattat eget kapital + eget kapitalandel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Avkastning på totala tillgångar Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Kreditförsämrade fordringar och kreditförluster Förlustreserv i % av kreditförsämrade exponeringar Andel kreditförsämrade fordringar Kreditförsämrade fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

19

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 20

Resultaträkning

Ett av Högsby Sparbanks evenemang under 125-årsfirandet var Charlotte Perrellis uppträdande i en fullsatt kyrka.

Per den 31 december tkr

2020

2019

Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto

41 863 -3 523 38 340

38 106 -3 276 34 830

Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter

295 19 275 -2 009

16 918 17 672 -2 000

487 928 57 316

-53 407 67 774

-28 288

-26 018

-384 -3 504

-449 -5 024

-32 176

-31 491

Resultat före kreditförluster

25 140

36 283

Kreditförluster, netto Rörelseresultat

-3 458 21 682

-1 159 35 124

Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

-2 471 -4 172 15 039

-1 253 -3 718 30 153

Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster

Utveckling av Sparbankens verksamhet, resultat och ställning Rörelseresultatet uppgick för året till 21 682 tkr vilket är att jämföra med 35 124 tkr för 2019. Orsaken till det minskade resultatet för 2020 är att banken inte erhållit någon utdelning på sitt aktieinnehav i Swedbank AB. Räntenettot har under året ökat med 10,1% jämfört med 2019. Räntenettot uppgick under året till 38 340 tkr och ökningen kan förklaras av volymtillväxt.

Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster ökade med 685 tkr från föregående år och uppgick till 32 176 tkr. Kreditförlusterna uppgick till 3 458 tkr (1 159 tkr). Anledningen till ökningen är att banken har tagit höjd för den negativa effekten som Coronapandemin haft och kommer att ha för vissa branscher.

Provisionsnettot uppgår för året till 17 266 tkr (15 672 tkr). En anledning till att provisionsnettot ökade är värdetillväxt på förmedlade volymer till Swedbank Robur AB.

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

20


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 21

Balansräkning Per den 31 december tkr

2020

tkr

2019

Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

877

2 461

46 027

45 704

Utlåning till kreditinstitut

183 702

179 663

1 735 411

1 636 228

124 983

136 170

Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar

- Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

89 916

59 647

1 826 669

1 632 909

Övriga skulder

3 990

4 384

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 212

2 226

Avsättningar - Uppskjuten skatteskuld - Övriga Avsättningar

175 017

412 4 908

427 3 613

1 928 107

1 703 206

25 706

23 235

Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - Inlåning

169 556

Materiella anläggningstillgångar - Inventarier

2019

Skulder, avsättningar och eget kapital

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm Utlåning till allmänheten

2020

514

774

2 178

2 301

830

1 233

182 947

32 838

7 535

5 793

Eget kapital

2 460 021

2 212 721

Reservfond

383 781

353 628

Fond för verkligt värde

107 388

102 499

Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver

Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Sparbankens ställning

15 039

30 153

506 208

486 280

2 460 021

2 212 721

(948 686 tkr). Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till 1 735 411 tkr ( 1 636 228 tkr) vilket motsvarar en ökning med 6,1%. Den totala utlåningen förmedlat till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans uppgick vid årets utgång till 1 485 434 tkr (1 310 745 tkr). Hela årsredovisningen finns på www.hogsbysparbank.se

Sparbankens affärsvolym (av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer) uppgick vid årets slut till 6 622 288 tkr, en ökning med 11,2%.Inlåningen från allmänheten ökade med 193 760 tkr, 11,8% till 1 826 669 tkr. Sparbankernas kunder har förutom inlåning förmedlade volymer till Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB till ett sammanlagt marknadsvärde på 1 109 341 tkr

21

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 22

Huvudmän T o m årsmöte:

Född:

T o m årsmöte:

Född:

Margaretha Lundgren-Johansson (S)

2023

1954

Av huvudmännen valda:

Catarina Thunberg (S)

2023

1960

Sammy Gabrielsson

2021

1960

Magnus Gabrielsson (S)

2023

1980

Patrik Evertsson

2021

1968

Torbjörn Carlreus (S)

2023

1963

Peter Thormalm

2021

1967

Mats Persson (S)

2023

1954

Marinette Måhlberg

2021

1964

Jonas Erlandsson (S)

2023

1973

Claes Birgersgård

2022

1976

Martin Joelsson (C)

2023

1991

Markus Jakobsson

2022

1985

Birgitta Bom (C)

2023

1962

Lars-Ola Svensson

2022

1967

Tomas Ivarsson ( C)

2023

1964

Lihna Thuresson

2023

1981

John Friberg (M)

2023

1989

Anders Johansson

2023

1960

Mona Svensson (M)

2023

1959

Ewa Johansson Engdahl

2023

1959

Lars Elmborg (KD)

2023

1956

Christina Helander

2023

1958

Stephan Svaleng (SD)

2023

1963

Anna Lundberg

2023

1955

Inger Adolfsson (SD)

2023

1959

Anita Holm

2024

1962

Alf Adolfsson (SD)

2023

1955

Peter Svensson

2024

1973

Susanne Truedsson

2024

1960

Av Oskarshamns Kommunfullmäktige valda huvudmän

Sparbankens styrelse

Peter Wretlund (S)

2023

1966

Victoria Schön Månsson

2021

1979

Mathias Karlsson (L)

2023

1974

Mikael Eliasson

2021

1954

Berndt Karlsson (M)

2023

1955

Magnus Sandholm

2022

1968

William Vitikainen

2022

1987

Jonas Lind

2023

1975

Eva-Lott Berggren

2023

1958

Richard Gustafsson

2023

1974

Av Uppvidinge Kommunfullmäkrige valda huvudmän Bodil Fager Bergqvist (S)

2023

1946

Yvonne Wilhelmsson (C)

2023

1949

Simon Bring (SD)

2023

1978

Joakim Malmdahl, VD

1971

Revisorer av huvudmännen valda Deloitte AB med huvudansvarig revisor Gunvor Höckerfelt Utgående mandatperiod I tur att avgå bland huvudmännen är: Sammy Gabrielsson, Patrik Evertsson, Peter Thormalm och Marinette Måhlberg I tur att avgå ur styrelsen är: Victoria Schön Månsson och Mikael Eliasson

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

22


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-24 08:48 Sida 23

Stolta och glada över Sveriges nöjdaste kunder! Sparbankernas kunder är mest nöjda i banksverige 2020

Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med väl fungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service uppskattas särskilt av kunderna.

Vill du också bli kund i en bank som har Sveriges nöjdaste kunder och där vinsten går tillbaka till bygden?

SKI Privat: 85,4 På skalan, som är mellan 0 och 100, hamnar Högsby Sparbank på 85,4 vilket är långt över bankbranschens nationella snitt på 67,6.

SKI Företag: 82,9 Kundnöjdheten bland företagskunderna i Högsby Sparbank hamnar på 82,9 där nationella snittet är på 64,7.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder.

23

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00


Arsoversikt Hby Spb_2020.qxp_Årsredovisning 0504 inlaga 2021-05-21 10:35 Sida 24

www.hogsbysparbank.se

Wåhlin’s 2021 • 0491-822 12 • www.wpab.se. Foto: Gunilla C Johansson, Louise Wargklev/Uppvidinge Tidning

Välkommen till oss!

Profile for Wahlins

Högsby Sparbank - Årsöversikt 2020  

Högsby Sparbank - Årsöversikt 2020  

Profile for wahlins
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded