Page 1

Gemeentelijk infoblad ■ verschijnt TIEN maal per jaar ■ 20ste jaargang nummer 2 ■ maart 2014

www.waarschoot.be

I N F O 2

pagina 7 Let’s do it tegen zwerfvuil!

4 Meerjarenplan 2014-2019

6 Vangnachten zwerfkatten

10 Sportlaureaten 2013


Info

GEMEENTE WAARSCHOOT Gemeentehuis

Dorp 1, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 00 • fax 09 250 59 55 info@waarschoot.be • www.waarschoot.be

maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur 1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus

Spreekuur burgemeester elke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraak gsm 0476 76 85 27

Spreekuur schepenen na afspraak

Zitting gemeenteraad gemeentehuis, zaal ’t Getouw om 20.00 uur De eerstvolgende gemeenteraad is op 27 maart 2014.

Sportdienst

Sportstraat 3, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 35 • sportdienst@waarschoot.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur

Sociaal Huis

Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot

OCMW-diensten tel. 09 250 59 80 • fax 09 250 59 66 ocmw@waarschoot.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur

gratis rechtshulp vrij spreekuur • 16.00 uur tot 18.00 uur 25 maart 2014: Kim Martens

Politie LoWaZoNe

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 50 • bibliotheek@waarschoot.be dinsdag woensdag donderdag zaterdag zondag

18.00 - 20.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 18.00 - 20.00 uur 09.30 - 11.30 uur 09.30 - 11.30 uur

Recyclagepark

Stationsplein, 9950 Waarschoot Openingsuren: zie ophaalkalender afval

tel. 09 250 59 25 • fax 09 378 32 26 wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur

PWA/ Buren tel. 09 250 59 89 • fax 09 250 59 66 pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uur donderdag 09.00 - 13.00 uur 1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur

Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonen Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

NOODNUMMERS Brandweer/ambulance • tel. 100 of 112 Politie • tel. 101 Wachtdienst apothekers • www.apotheek.be tel. 0900 10 500 (09.00 uur tot 22.00 uur) • tel. 0903 922 48 (22.00 uur tot 09.00 uur) • www.apotheek.be • www.geowacht.be Wachtdienst dokters • tel. 09 233 19 16 Wachtdienst tandarts • tel. 0903 39 969

HULPLIJNEN Antigifcentrum • tel. 070 245 24 Awel (voor kinderen en jongeren) • tel. 102 Card Stop • tel. 070 344 344 Druglijn • tel. 078 15 10 20 Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling • tel. 1712 Zelfmoordlijn • tel.1813

NUTSVOORZIENINGEN Eandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34 Eandis Gasreuk • tel. 0800 65 0 65 Defecte straatlamp • tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep • tel. 02 238 96 99

COLOFON

INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus 20ste jaargang nummer 2, maart 2014 Redactieadres gemeente Waarschoot dienst communicatie Dorp 1, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 02 • fax 09 250 59 55 communicatie@waarschoot.be Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Vanden Broele, Brugge Deadline editie april is 28 februari 2014

 www.waarschoot.be

2

Volg ons op Facebook www.facebook.com/waarschoot www.facebook.com/vrijetijdwaarschoot www.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

Volg ons op Twitter www.twitter.com/gemWaarschoot www.twitter.com/pzlowazone


< Kevin De Keyser zorgde voor de historische kaap van 1 miljoen kg bij de Kringwinkel en mocht een waardebon ontvangen uit handen van communicatieverantwoordelijke Sofie Schoonackers, ondervoorzitter Willy De Clerck en afgevaardigd bestuurder Ronny Vandeputte (rechts) van de Kringwinkel vzw.

Kringwinkel zamelt 1 miljoen kg in Meer dan 1 miljoen kg… zoveel tweedehandsspullen kwamen er in 2013 bij De Kringwinkel Meetjesland terecht. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de organisatie die magische kaap bereikte. “Toen ik, na de opstart in 1999, in 2000 aan het roer van de organisatie kwam, heerste in het Meetjesland nog redelijk wat ongeloof over de slaagkansen van kringloopactiviteiten,” vertelt afgevaardigd bestuurder Ronny Vandeputte. “14 jaar later slagen we erin om 1 miljoen kg in te zamelen, te verwerken en kwaliteitsvolle spullen te verkopen in vier goed draaiende winkels in Eeklo, Aalter, Maldegem en Assenede.”

de ophaaldienst: het is gratis, gemakkelijk en bovendien hou ik er niet van om zaken weg te werpen die nog bruikbaar zijn.” Het levert hem meteen een jaar gratis Kringwinkelen op!

“De 1 miljoenste kg is ook een symbolische kg waarmee de Kringwinkel en gemeentebesturen bewijzen dat onze activiteiten in het Meetjesland broodnodig zijn.”

De samenwerkingsovereenkomst tussen De Kringwinkel Meetjesland vzw en de gemeente Waarschoot werd verlengd voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2019 (zitting gemeenteraad 24 oktober 2013). De gemeente betaalt een vergoeding aan het kringloopcentrum voor het inzamelen, klaarmaken voor verkoop en verkopen van de herbruikbare goederen. De Kringwinkel ontvangt van de gemeente een subsidie gebaseerd op het aantal inwoners (€ 0,30/inwoner).

“Dankzij de goede samenwerking met de gemeentebesturen (Aalter, Assenede, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, SintLaureins, Waarschoot en Zomergem) en stad Eeklo kunnen we blijven bouwen aan een maximalisering van het producthergebruik en een betere bekendheid van de kringloopactiviteiten in onze regio,” vervolgt communicatieverantwoordelijke Sofie Schoonackers. Kevin De Keyser uit Waarschoot liet spullen ophalen en zorgde in december 2013 onbewust voor de historische kaap van 1 miljoen kg. “Het is niet de eerste keer dat ik beroep doe op

KOM EENS PIEPEN OP DE

RETROBEURS!

Samenwerkingsovereenkomst verlengd

“De gemeentebesturen zorgen mee dat de Kringwinkel de afvalberg verkleint en jobs creëert voor mensen die elders -om welke reden dan ook- moeilijk aan de slag kunnen.” De Kringwinkel gebruikt volgende inzamelwijzen: ❖❖ afhaling herbruikbare goederen ❖❖ winkelpunt om goederen te brengen of te kopen ❖❖ recyclagepark hergebruikcontainer (CPher) ❖❖ containerpark: textielcontainer (CPtex) ❖❖ huis-aan-huisinzameling textielwaren (HAH) ❖❖ textielcontainers op toegewezen plaatsen

ONTDEK ONZE LEUKSTE RETRO’S IN AVANT-PREMIERE OP FACEBOOK Onze tweede RETROBEURS wordt een leuk nostalgisch dagje uit. We zorgen voor MEER KASSA’S, MEER PARKING & MEER RETRO!

GRATIS INKOM www.kwmeetjesland.be · VAN 10 TOT 18 UUR

8 MAART EEHUIKSSTLORAAT 2B CHT

SLA

INFO Kringwinkel Meetjesland, Slachthuisstraat 2b te Eeklo, tel. 09 377 77 74, www.kwmeetjesland.be, www.facebook.com/ DeKringwinkelMeetjesland

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

3


Meerjarenprogramma 2014-2019 In de gemeenteraadszitting van 12 december 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. Het gemeentebestuur heeft daarbij drie duidelijke doelen voor ogen: geen belastingverhoging, focussen op de kerntaken van het gemeentebestuur én financieel positief eindigen in 2019. Het werd een moeilijke oefening waarbij het bestuur duidelijke keuzes maakte in functie van het gewenste beleid en de beschikbare financiële middelen. Tezelfdertijd werden reglementen opgefrist, vereenvoudigd en aangepast aan de huidige tijd.

3 investeringsprioriteiten

1. Wateroverlast aan de Bellebargie en Akkerstraat: Het college lost het probleem van de wateroverlast op (2014) en start aansluitend de sociale woonprojecten op in de Akkerstraat (12 sociale koopwoningen en 12 sociale huurwoningen) en aan de Bellekerk (10 sociale koopwoningen). 2. Beheersen van de afvalberg: In overeenstemming met de VLAREMA normen en de afspraken binnen I.V.M. past Waarschoot haar tarieven rond afvalverwerking aan. Het uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Het milieupark voldoet niet meer aan de vereisten en zal grondig hertekend worden. We spreken vanaf 2014 van recyclagepark. 3. Verkeersveiligheid en mobiliteit: Het mobiliteitsplan wordt aangepast aan de huidige situatie. De schoolomgeving, die straks drie leerjaren meer te verwerken krijgt, wordt in samenspraak met de school aangepast (zie pag. 8)

Onderhoud wegen, fiets- en voetpaden ■■ ■■ ■■

■■ ■■ ■■

4

Herstellen fietspad Arisdonk rechts (2014) Herstellen verzakkingen Molenstraat (2014) Affrezen en nieuwe toplaag: Zoutweg (2014), ’t Hand (2014), Weverstraat (2014), Tuinbouwstraat (2014), Weststraat (2015), Jagerpad (2017) Renovatie van trage wegen i.f.v. functionele en recreatieve verbinding (2014) Omvormen kruispunt Daasdonk en 2de fase Bosstraat (i.s.m. Evergem) (2014-2015) Heraanleg Bos (2018)


Project in ontwikkeling in Patronagiestraat Na de verhuis van de jongensschool naar de Verbindingsweg (gepland in september 2016) komt deze site vrij. De eerste ideeën worden momenteel gevormd en afgetoetst: bouw van sociale woningen, dienstverlenende centra en inrichting parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot publiek-private samenwerking of samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij.

Aanbieden van betaalbare woningen ■■

■■ ■■ ■■

■■

Akkerstraat (12 soc. koopwoningen en 12 soc. huurwoningen) – MBV Bellebargie (10 soc. koopwoningen) – De Volkshaard Krakeelhoek (10 soc. koopwoningen) – De Volkshaard Oud voetbalterrein, H. Consciencelaan (85 nieuwbouwwoningen) Project in Patronagiestraat (15 soc. huurwoningen)

Onderhoud, herbestemming en verkoop van gemeentelijk patrimonium ■■

■■ ■■

Renovatie sanitair op het Kerkhof Centrum (2014) en berging begraafplaats Beke (2014) Ombouw mortuarium naar afscheidsruimte (2014-2015) Verkoop gemeentelijk patrimonium dat onbruikbaar is geworden of te veel geld kost aan energie en onderhoud: politiekantoor Stationsstraat (november 2013), Kerkstraat 21 (voormalig huis van de pastoor) en Priorij O.L.V. ten Hove en (openbare verkoop januari-februari 2014), bibliotheek en cultureel centrum (na realisatie project in Patronagiestraat)

Structurele besparingen personeels- en werkingskosten ■■

■■

Gezamenlijke aankoop van elektriciteit en gas door gemeente, OCMW en politiezone LoWaZoNe en nauwere samenwerking of integratie van de gemeente- en OCMW diensten. Evaluatie verzekeringsportefeuille en overstap naar raamcontract Vlaamse overheid voor gsm’s, beiden goed voor elk 10.000 euro besparing op jaarbasis.

^ Nadat het gemeentebestuur de wateroverlast aan de Akkerstraat en Bellebargie heeft aangepakt, komen op de plaats van de St. Jozefkerk, Bellebargie tien sociale koopwoningen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische en financiële nota waarbij de beleidsdoelstellingen via actieplannen en acties concreet vertaald en meetbaar gemaakt worden.  Het volledige dossier alsook de bijhorende uitvoerige toelichting kan geraadpleegd worden via www.waarschoot.be, op het secretariaat van het gemeentehuis en in de bibliotheek.

INFO secretariaat, tel. 09 250 59 00, secretariaat@waarschoot.be

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

5


Vangnachten voor zwerfkatten In 2014 organiseert de gemeente Waarschoot i.s.m. RATO vzw twee maal een reeks vangnachten voor zwerfkatten. Een eerste reeks vangnachten van 31 maart 2014 t.e.m. 3 april 2014. Meldingen bij de milieu- en duurzaamheidsambtenaar dienen binnen te zijn ten laatste op 21 maart 2014. Opgelet: ■■ katten die een halsbandje aan hebben, worden onmiddellijk vrijgelaten ■■ geef op de vangdagen de zwerfkatten geen eten aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken met lokvoer ■■ het gemeentebestuur betaalt enkel de behandeling van zwerfkatten die gebracht worden door RATO vzw

resultaat vangnachten 2012-2013 14

13

17

november 2012

0

7

7

december 2012

6

12

11

april 2013

^ De voorbije twee jaar werden al 118 verschillende zwerfkatten op het Waarschoots grondgebied gevangen en behandeld (castratie, sterilisatie of, in geval van ziekte, euthanasie). Van 31 maart tot 3 april 2014 is er een nieuwe reeks vangnachten.

INFO milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 250 59 17, duurzaamheid@waarschoot.be

10

9

12

oktober 2013 Legende

euthanasie

castratie

sterilisatie

Laat je snoeihout verhakselen Op zaterdag 8 maart 2014 kan je van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur terecht op het recyclagepark (Stationsplein) voor een gratis verhakselactie van de kringloopkrachten. Iedereen die snoeihout aanvoert, krijgt een gratis verhakseld equivalent mee van het aangevoerde snoeiafval. Daarnaast zijn tal van mooie prijzen te winnen en kan je ter plaatse genieten van een gratis drankje! ! Indien je enkel snoeihout aanvoert, hoef je hiervoor geen ingang te betalen aan het recyclagepark. ! Verhakselen aan huis door de gemeentediensten is vanaf 2014 niet meer mogelijk, dus kom zeker langs als je zelf geen verhakselaar hebt of kan huren.

Spaar een rit naar het recyclagepark uit! Elke bezoeker betaalt per bezoek aan het recyclagepark altijd forfaitair één knip. Toch hoef je niet altijd naar het recyclagepark. Oude, afgedankte toestellen kan je bij aankoop van een nieuw toestel bij de handelaar gratis afgeven. Gebruikte frituurolie kan je gratis naar de chemokar brengen (elke 1ste zaterdag van de maand van 14.00 uur tot 16.30 uur aan begraafplaats Hovingen). Ook bij sommige supermarkten kan je dit gratis afleveren.

INFO milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 250 59 17, milieu@waarschoot.be

6


“Let’s do it” tegen zwerfvuil! Het achterlaten van afvalstoffen berokkent de natuur heel wat schade. Het duurt immers heel lang vooraleer deze afgebroken zijn: sigarettenpeuk (1-5 jaar), bananenschil (3 jaar), metalen blikje (1,5-50 jaar), plastic frisdrankfles (5-10 jaar), plasticzak (10-20 jaar), kauwgum (20-25 jaar), aluminium blikje (80 jaar tot 1 miljoen jaar), glazen fles (1 miljoen jaar)! Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de gemeente Waarschoot een zwerfvuilactie. Wie wil helpen kan zich aanmelden om 09.00 uur op het dorpsplein om in groepjes de verschillende hoeken van de gemeente zwerfvuil op te ruimen. Om 12.00 uur spreken we opnieuw af op het dorpsplein waar alle vrijwilligers een drankje aangeboden krijgen van het gemeentebestuur. Onze gemeente heeft een oppervlakte van bijna 2.200 ha, er zijn dus heel wat handen nodig om al het afval op te ruimen! Iedereen is welkom! Wensen jij en je familie, vrienden, vereniging, … deel te nemen aan de zwerfvuilactie, geef dan vóór 15 maart 2014 je naam op bij de milieu- en duurzaamheidsambtenaar zodat we het nodige materiaal (afvalzakken, fluohesjes, handschoenen en afvalgrijpers) kunnen voorzien!

Let’s do it!

‘Let’s do it!’ is een wereldwijde campagne tegen zwerfvuil. Het is ontstaan vanuit een groep vrijwilligers die ondertussen in heel wat landen nationale acties opzetten. In 2014 wordt ‘Let’s do it! Belgium’ voor de derde maal georganiseerd. De actie roept intercommunales, gemeenten, verenigingen en

sympathisanten op om zwerfvuilopruimacties te groeperen tijdens het voorjaarsweekend van 21 tot 23 maart 2014.

INFO milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 250 59 17, milieu@waarschoot.be

Let’s do it! Belgium is een burgerinitiatief dat in Vlaanderen logistiek wordt ondersteund door het project ‘indevuilbak.be’, een gezamenlijk initiatief van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheden.

Berichten aan handelaars Inschrijven Belgerinkel

De gemeente Waarschoot organiseert ook in 2014 de actie “Met Belgerinkel naar de winkel”. Geïnteresseerde handelaars kunnen zich inschrijven vóór 15 maart 2014. Opgelet: de formule wijzigt. Meer informatie in de inschrijvingsbrief die je als handelaar zal ontvangen of via www.belgerinkel.be.

Omruilen knipkaart milieupark

Zelfstandigen, KMO’s, vrije beroepen en (landbouw)bedrijven kunnen hun oude koopknipkaart van het vroegere milieupark (ter waarde van 48 euro per kaart voor 12 brengeenheden) nog inwisselen voor het openstaand saldo bij de afdeling gemeentewerken, Dorp 1/1 tot uiterlijk 31 maart 2014. Vergeet je rekeningnummer niet mee te brengen waarop de financiële dienst het bedrag kan terugstorten!

INFO milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 250 59 17, milieu@waarschoot.be

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

7


De Lijn in Waarschoot Buslijnen

Lijn 58 Gent – Eeklo – Brugge Lijn 67 Gent Arteveldepark – Zomergem – Waarschoot – Eeklo Lijn 69 Waarschoot – Eeklo

Belbussen

Belbus 160 Zomergem – Lovendegem – Waarschoot

INFO De LijnInfo tel. 070 220 200 (€0,30/min), http://reisinfo.delijn.be/dienstregelingen of in de gratis Lijnfolders in het gemeentehuis en de bibliotheek

Verkeerssituatie schoolsite Verbindingsweg Verkeersvrije actie 4 werd elke dag bij het begin en einde van de schooltijd de Verbindingsweg afgesloten

r, In de week van 13 tot 17 januari 201 enspraak met het gemeentebestuu vrije week werd georganiseerd in sam eers verk e ’t en Dez E oer. LIEV verv de d van iseer ers otor oud voor gem geëvalueerd door de ouderraden.  Deze eerste test  werd en okk betr e. de en tvisi ies oms rect toek de oldi in de scho meegenomen worden luatieformulieren zullen integraal KERSENPITJE. De meer dan 150 eva

Toekomstvisie

bouw met 150 De komst van een nieuw schoolge werken van ings extra leerlingen, de verbouw een nieuwe en e het klooster en WZC De Lind egenheden) ngel woo verkaveling langs de N9 (85 r belasten. mee nog zullen binnenkort de schoolsite de overook tuur Daarom kaartte het gemeentebes Wegen ap tsch Agen steekplaats op de N9 bij het leggen tijd e nbar en Verkeer (AWV) aan. Binnen afzie voor. g rekin besp ter zij een aantal mogelijke pistes r erpe ontw een tuur Ondertussen stelt het gemeentebes te h nisc tech eers aan om de schoolomgeving verk en aan te knoanalyseren, met alle actoren gesprekk nge termijn te della pen en voorstellen op korte en mid formuleren.

INFO dienst grondgebiedzaken, tel. 09 250 59 15, grondgebiedzaken@waarschoot.be

8


Voorlopig geen De UiTPAS is een vrijetijdspas: een voordeelkaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten, met bijzondere aandacht voor mensen die het financieel minder breed hebben. Met de UiTPAS spaar je punten sparen verzilveren je ze in een korting, cadeau of ander voordeel. Mensen in armoede krijgen bovendien een extra korting toegekend. Na een geslaagd pilootproject in Aalst besliste de Vlaamse regering om de UiTPAS dit jaar ook in Brussel, Gent, Oostende en de regio’s Kortrijk en Turnhout in te voeren.

in het Meetjesland In het najaar van 2013 voerden Cultuur Overleg Meetjesland (COMEET) en CultuurNet Vlaanderen een haalbaarheidsstudie naar de invoer van de UITPAS in het Meetjesland. Hieruit blijkt dat er een duidelijk draagvlak aanwezig is voor een intergemeentelijke UiTPAS maar de invoer ervan op korte termijn niet haalbaar is. COMEET en de Meetjeslandse gemeentebesturen engageren zich verder om de invoer van de UiTPAS in de regio voor te bereiden.

INFO COMEET, Van Hoorebekeplein 1b4, 9900 Eeklo, tel. 09 373 75 96, www.comeet.be

Hulp bij aanvraag Wist je dat je ook via het Sociaal Huis een aanvraag kan indienen voor een studietoelage? Je kan nog tot 1 juni 2014 een aanvraag indienen voor het schooljaar 2013-2014. Breng volgende zaken mee om de aanvraag online te kunnen invullen en bespaar je zo zelf een hoop papierwerk:

■■ ■■ ■■

l- en ijs, secund stus 2013 Scor hkleoutero- en lagdierenonendekarwn vanaf 1 augu

identiteitskaart rekeningnummer waarop een eventuele studietoelage mag gestort worden naam van de school waar jouw kind school loopt specifieke naam van de studierichting bij een aanvraag voor secundair onderwijs of hoger onderwijs

INFO Sociaal Huis, Kerkstraat 7, tel. 09 250 59 80, www.ond.vlaanderen.be/ studietoelagen, (openinguren zie pag. 2)

Vo

in

v.u.: Marleen Deputter, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, illustraties Judith Vanistendael, vormgeving Brussels Lof

■■

2014 2013- r onderwijs. la(dgeeeltijdsn, voltietjds1) enjuniho20ge14 e o t ie stud air onderwijs tot en m

Meer info: bel gratis

of surf naar www.studietoelagen.be

Opgepast, een aanhangwagen is vlug gestolen! Voorkom diefstal: ■■ Stal uw aanhangwagen altijd zoveel mogelijk uit het zicht van de weg. ■■ Enkel een disselslot is niet voldoende. Veranker uw aanhangwagen met een goed kettingslot aan wand of bodem (dit mag enkel indien uw aanhangwagen op privé-terrein staat en niet op de openbare weg). Of maak extra gebruik van een wielklem. ■■ Maak uw aanhangwagen uniek door er vb. een uniek nummer of code in te graveren. ■■ Neem foto’s van uw aanhangwagen. Bij diefstal weet de politie waar naar uit te kijken want er rijden honderden aanhangwagens. ■■ Hang er stickers op met betrekking tot uw woonplaats/ zaak. Hoe opzichtiger de aanhangwagen er uit ziet, hoe minder interessant om te stelen (moeilijk verhandelbaar).

INFO politie LoWaZoNe, Sociaal Huis, Kerkstraat 7, tel. 09 250 59 25, wijk.waarschoot.be, www.lowazone.be, www.twitter.com/pzlowazone

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

9


Huldiging sportlaureaten Op 1 februari 2014 huldigden de sportraad en sportdienst de sportlaureaten (zie kader) voor hun sportprestaties van het jaar 2013! 175 aanwezigen werden ontvangen in de Kring voor een academische zitting, een drankje en een hapje. Een dikke proficiat aan allen! Vicky Verschaere, Jürgen Lippens en Patrick Pauwels werden verkozen tot respectievelijk beloftevolle jongere, sportfiguur recreatief en sportfiguur competitief.

“Ondanks mijn beperking heb ik toch kunnen bewijzen dat ik een ferme doorzetter ben en dat iedereen zich ergens kan in uiten en uitleven.” (Jürgen) Patrick Pauwels (sportfiguur competitief): “Om in het Benchrest geweerschieten hoog niveau te behalen heb je vooreerst een goed wapen en munitie nodig, alsook de nodige kennis. Daarnaast is het belangrijk om meerdere maal per week te trainen, niet alleen in eigen club maar ook op andere locaties. Zo doe je ervaring op en leer je zowel de lichtsterkte als de windrichting goed in te schatten. Afgelopen jaar was ik op elke wedstrijd goed voor een plaats in de top 10. In oktober 2013 behaalde ik, ondanks de slechte weeromstandigheden, de kers op de taart: ik werd Belgisch Kampioen Benchrest Open te Zwevegem! ”

^ Jürgen Lippens wandelde in 2013 maar liefst 1.500 km op officiële wandeltochten van Wandelfederatie Aktivia!

Voor welke sportieve prestaties in 2013 werden jullie tot sportlaureaat verkozen? Jürgen Lippens (sportfiguur recreatief): “Bij mijn geboorte gaf geen enkele dokter mij een overlevingskans. Snel begreep ik dat ik niet alles kon wat een ander deed maar ik proefde toch van verschillende sporten. Enkele jaren geleden ontdekte ik de wandelsport. In 2013 wandelde ik 4x 100 km op 2 maanden tijd; ik nam deel aan de 100 km op de nacht van Torhout; de 100 km van Doornik; 110 km in Geldrop en wandelde de Dodentocht van Bornem uit in 16 uur en 15 min. Tijdens de zomermaanden stonden de route naar Santiago de Compostela vanuit Portugal en de vierdaagse van Marbella op het programma. In oktober 2013 ben ik verkozen tot “Sportman van het jaar” door Aktivia en benoemd in de “Orde van de wandelaar”.

10

Vicky Verschaere (beloftevolle jongere). “In 2013 was ik eerstejaars kadet in het judo. Afgelopen jaar behaalde ik goud op het provinciaal kampioenschap te Aalter. Die gouden medaille

^ Judoka Vicky Verschaere haalde diverse zilveren en gouden medailles in 2013.


was een zeer grote stimulans om verder te blijven presteren. Zo behaalde ik o.a. nog zilver op het Vlaams kampioenschap te Herentals en nog eens zilver op het Belgisch kampioenschap te Herstal. Hierna volgden nog een aantal gouden en zilveren medailles op diverse tornooien. ”

“Een goede clubsfeer helpt om je sport graag te doen. We stimuleren elkaar om steeds beter te presteren!” (Vicky) Bij welke clubs zijn jullie lid? Hebben zij bijgedragen tot jullie prestaties? Jürgen Lippens: “Naast het wandelen train ik nog twee keer per week bij de badmintonclub; ga ik minstens één keer per week spinnen bij de sportdienst; ga ik joggen in de bossen of vind je me zeker één maal per week terug op één op andere joggingmanifestatie met Joggingclub Waarschoot! De badminton- en joggingclub zijn goed uitgebouwde clubs met warme mensen waarbij ik me thuis voel. Ik ben ook mijn wandelvrienden van de Reigerstappers heel dankbaar voor de aangeboden kansen want het wandelen bracht opnieuw die glimlach op mijn gezicht!“ Patrick Pauwels: “Ik ben al 23 jaar lid van schietclub de Derbyschutters in Waarschoot: een sterk uitgebouwde club waar we kunnen trainen in een 10 m, 25 m en een 50 m stand, wat een uitzonderlijke accommodatie is binnen het Meetjesland! De club organiseert heel wat activiteiten en we krijgen de mogelijkheid om constant bij te scholen. ”

^ Patrick Pauwels beoefende al heel wat schietdisciplines en specialiseerde zich de laatste jaren in het Benchrest geweerschieten.

Vicky Verschaere: “Ik ben al 8 jaar lid van Judoclub Jigoro Kwai van Waarschoot. Jigoro Kwai werd opgericht in 1970 onder leiding van Marcel De Paepe die er nog steeds hoofdtrainer is. Onze andere hulptrainers (Sandra Joos en Erwin Silversmet) helpen Marcel om zijn taak te vervullen. Momenteel bloeit de club weer open. Verschillende leden behaalden recent hun zwarte gordel, o.a. mijn zus (Ellen Verschaere). We zijn met een 25-tal leeftijdsgenoten die ontzettend goed aan elkaar hangen. We gaan steeds in groep naar de toernooien en proberen elkaar te steunen om het beste uit onszelf te halen! Dankzij de bereidwilligheid van de ouders, die steeds klaar staan om ons te brengen, kunnen we probleemloos aan al die tornooien deelnemen.”

Hieronder vind je een overzicht van alle genomineerden en de uiteindelijke winnaars SPORTCLUB COMPETITIEF

SPORTFIGUUR COMPETITIEF

SPORTFIGUUR RECREATIEF

Gymclub Waarschoot

Pauwels Patrick (geweerschieten)

Boute Martine (jogging) De Brauwer Henk (jogging) Declerck Peter (jogging) Lippens Jürgen (wandelen, badminton en spinning)

SPORTCLUB RECREATIEF

BELOFTEVOLLE JONGERE

JEUGDSPORTPLOEG

FC Metro (LVVM voetbal) TC Orbis gemengd 50/60 B (tennis) WTC De Ratjes (fietsen)

Thienpond Jens (BMX) Verschaere Vicky (judo)

KFAC U15 provinciaal (voetbal)

SPORTVERDIENSTELIJKE

SPECIAL OLYMPICS

Bestuur Joggingclub Waarschoot Goossens Lut (secretaris TC Orbis) Kindt Ilka (fietstocht tvv Think Pink)

Fangio Nicky Rosita Geert Geert Henk

Gymclub 2 maal prijs! Gymclub Waarschoot is niet alleen verkozen tot sportclub competitief maar mocht ook een waardebon van 250 euro in ontvangst nemen van Bloso voor hun inzet als sportclub en hun medewerking aan de “Week van de Sportclub” in september 2013!

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

11


Sport- en cultuurgids In de loop van januari vielen twee infogidsen in je bus. In het sportgids vind je een overzicht van diverse bewegingsvormen, sportaanbod georganiseerd door de sportdienst en sportclubs. De cultuurgids geeft een overzicht van het rijke en gevarieerde cultuuraanbod in onze gemeente. De sportgids werd integraal bekostigd via Zot Van Gezond-subsidies m.m.v. Logo Gezond+. De cultuurgids is enkel mogelijk dankzij de subsidies “gemeenschapsvormende projecten” van de Vlaamse Gemeenschap.

Als lid van de bibliotheek van Waarschoot kan je voortaan gebruik maken van een digitale Gopress krantenkiosk en Gopress krantenarchief.

In de bibliotheek ■■ ■■

■■

krantenarchief krantenkiosk: de dag- en weekbladen van de laatste zeven publicatiedagen via een online krantenkiosk voorlopig enkel op een publiekspc, later via WIFI op je eigen tablet in de leeshoek

Thuis ■■ ■■ ■■ ■■

enkel het krantenarchief (met twee publicatiedagen vertraging) haal je ticket af in de bib het ticket is gratis en één jaar geldig. vlot doorzoekbaar op trefwoord (vb. Waarschoot) of tag

Welke dag- en weekbladen? ■■

■■

kranten: De Standaard, De Morgen, De Tijd, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Metro, Het Laatste Nieuws weekbladen: Knack, Trends, Klasse, Wablieft...

INFO bibliotheek, tel. 09 250 59 50, bibliotheek@waarschoot.be, http://krantenarchief.bibliotheek.be

Gewonnen! Winnaars CO-melder

(INFO Waarschoot 19/10) Correcte antwoorden: 60 jaar + norm EN14604 De Latter Sarah De Groote Herman De Schuyter Roland Devilder Johan Goethals Niville Werner Van De Velde Erna Van Hyfte Christiaen Van Praet Eric

12

Winnaars Omron stappenteller prijsvraag (INFO Waarschoot 20/1) Correct antwoord: 275 De Baere Bart Standaert Inge Van Hecke - Goethals Van Poecke Sandra Cleppe Martine Stevens Etienne Haerens Lea De Ruyter Georgette De Groote Herman Gauweloose Yvette

Winnaar inzamelactie frietvet José Van Daele uit Waarschoot won een friteuse dankzij “de Grote Inzamelmaand”. Deze wedstrijd werd georganiseerd in oktober 2013, waarbij inwoners hun gebruikt frituurvet naar het recyclagepark konden brengen. De winnaar van de hoofdprijs, de mobiele frituur, komt uit Aalter.


Afscheid van de frietjes“Backer” Op maandag 30 december 2013 bakte Johan De Backer voor de laatste keer frietjes op het Dorp. Johan De Backer: “Met heimwee blik ik terug op al die mooie jaren dat onze frituur voor de kiosk stond en we nog zo veel jonger waren. Ik dank het gemeentebestuur van harte voor al die jaren dat ik mijn zaak mocht uitbaten op het Dorp. Ook mijn trouwe klanten en mijn vrouw die me steunde in goede en slechte tijden ben ik ontzettend dankbaar. Onze laatste werkdag werd onvergetelijk door de vele klanten die gemiddeld anderhalf uur geduldig hebben aangeschoven. Ze verdienden daarom een extra dankwoordje. Ook bedankt voor de vele leuke attenties! Foto’s van de frituur en de laatste werkdag mag je posten op de facebookpagina “Frituur De Backer”! < Na drie generaties en 49 jaar stopt de familie De Backer met frieten bakken.

Verzorgenden in de bloemetjes gezet Lucrèse Vande Velde, Marianne Spittael en Ludwine Van Quekelberghe waren in 2013 maar liefst 35 jaar in dienst bij het OCMW van Waarschoot en stonden in 1978 mee aan de basis van de dienst gezinszorg in Waarschoot. Ze worden dan ook beschouwd als de pioniers in hun vak! Ook Mia De Pape en Rita Bauwens ontvingen een ruiker bloemen want zij zijn dit jaar 25 jaar als verzorgende aan de slag. Interesse om gebruik te maken van deze dienstverlening en kennis te maken met het gemotiveerd team van verzorgenden en poetsvrouwen? Aarzel niet en neem gerust contact met de dienst gezinszorg via tel. 09 250 59 84! > Boven v.l.n.r.: Rita Bauwens, verantwoordelijke van de thuiszorgdienst Elisabeth Van De Voorde, OCMW-voorzitster Christine Claeys en wnd. OCMW-secretaris Katrien Valcke Onder v.l.n.r. Marianne Spittael, Mia De Pape en Lucrèse Vande Velde (Ludwine Van Quekelberghe staat niet op de foto)

Huldiging

^ v.l.nLr.: Luc Antoin, Eddy Claeys, Monica De Vilder en Martine Dossche ontvingen op het gemeentehuis hun brevet Laureaat van de Arbeid.

^ Roger Scheirlynck en Joseph Van Quekelberghe ontvingen in 2013 de titel van eremandataris.

Op zaterdag 14 december 2013 reikte het gemeentebestuur brevetten uit aan Monica De Vilder (tuinbouw), Walter De Muynck (welzijn op het werk), Eddy Claeys (bouw), Martine Dossche (provincie- en gemeentepersoneel, politie- en civiele veiligheidsdiensten), Johan Pattyn (private sociale organismen) en Luc Antoin (cementindustrie) aan wie Z.M. de Koning de titel van Laureaat van de Arbeid heeft verleend. Dit brevet en het daaraan verbonden erekenteken worden toegekend na een

algemene selectieprocedure door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Ook Roger Scheirlynck en Joseph van Quekelberghe werden diezelfde dag in de bloemetjes gezet. Beiden waren van 1989 tot en met 2012 gedurende 24 jaar onafgebroken gemeenteraadslid en kregen in de gemeenteraadszitting van 20 juni 2013 de titel van eregemeenteraadslid toegekend.

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

13


DOORLOPENDE ACTIVITEITEN Elke week (diverse uren) Spinning | sporthal info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke maandag Curve-bowl |sporthal, 13.30 tot 16.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke maandag gym 50+ | sporthal, 14.00 tot 15.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke dinsdag Yoga |turnzaal “De Lieve” info: KVLV, Annie De Kesel

Elke woensdag Pilates judozaal sporthal, 09.30 tot 10.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke woensdag- en zaterdag Petanque| Hoekje 108, 14:00 uur info: Vl@s, tel. 09 378 07 53

Elke donderdag Sportacademie 2de en 3de kleuterklas sporthal, 16.00 tot 17.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke vrijdag Omnisport 50+ sporthal, 13.45 tot 15.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

4 maart 2014 Clubkaarting Bieden info: Okra, gsm 0474 54 92 26

10 maart 2014 Bowling Euro-city Beke 14.30 uur info: Neos, tel. 09 377 94 58

11 en 25 maart 2014 Hobbyclub info: Okra, tel. 09 377 38 33

12 en 26 maart 2014 Clubbolling info: Okra, tel. 09 378 55 05

14 en 21 maart 2014 Dansen info: Okra, tel. 09 377 10 72

18 maart 2014 Clubkaarting Manillen info: Okra, tel. 09 377 92 52

14

EENMALIGE ACTIVITEITEN 1 en 2 maart 2014

Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen, kledij en speelgoed cultureel centrum, za: 14.00 -17.00 uur; zo: 09.00 -12.00 uur info: www.facebook.com/2dehandsbeurs.Waarschoot

5 maart 2014

Workshop met Kids, burgers en balletjes cultureel centrum, 14.00 uur info: KVLV, Annelies Byl

5 maart 2014

Ladies@theMovie vertrek kerkhof, 17.45 uur info: Femma Waarschoot, gsm 0472 23 72 74, riadevis@hotmail.com

10 maart 2014

Wandeling: Eeklo Achtkanter sporthal, 13.30 uur info: Okra, 09 377 12 81

10 maart 2014

Ouder worden, een gave met Leen Cool cultureel centrum, 14.00 uur info: KVLV, Adeline Termont

10 maart 2014

Kookles: cadeautjes uit de keuken: hartige snacks cultureel centrum, 19.00 uur info: Femma Waarschoot, tel. 09 378 03 12, annita.meiresonne@skynet.be

12 maart 2014

carnavalfeest met cabaret “De verborgen talenten” parochiezaal Beke, 14.00 uur info: Okra Beke

12 maart 2014

Muzikale namiddag cultureel centrum, 14.30 uur info: Neos, tel. 09 377 46 21

14 maart 2014

Multimediareportage “Chili en Paaseiland” cultureel centrum, 20.00 uur - 3 of 4 euro info: VTBKultuur, www.vtbKultuur.be/Waarschoot

14 maart 2014

Cirque Constance voorrondeshow JH ‘t Ende, 20.00 uur, 3 euro info: vzw Plan B, www.cirqueconstance.be

15 maart 2014

Grüsse aus Wien Singel Antwerpen, 16.00 uur info: Neos, odette.dhoore@telenet.be

15 tot 20 maart

Jeugdboekenweek Dit jaar komen het 4de, 5de en 6de leerjaar naar de bibliotheek waar ze het thema “gevaar” verkennen aan de hand van een spel. info: bibliotheek, tel. 09 250 59 50, bibliotheek@ waarschoot.be


Je eigen activiteit in deze UiTagenda?

Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en voer je activiteit in. Je activiteit verschijnt dan niet alleen hier maar ook gratis op www.uitinvlaanderen.be, www.uitinhetmeetjesland.be, www.waarschoot.be en tal van andere digitale en gedrukte agenda’s. Voer je activiteit in vóór de deadline van elke editie (zie pagina 2).

15 maart 2014

Quiz “Kwiestetofkwiestetnie” cultureel centrum, 19.30 uur info: ACW Waarschoot, gsm 0498 52 39 92, dette@telenet.be

17 maart 2014

Hartchirurgie in de 21ste eeuw cultureel centrum, 19.30 uur info: KVLV, Adeline Termont

17 maart 2014

Vlaamse volksliederen cultureel centrum, 14.00 uur info: Ziekenzorg

Opleiding UiTdatabank Ben je niet vertrouwd met de UiTdatabank of kan je wel een opfrissing gebruiken? Kom dan op donderdag 6 maart om 19.30 uur naar het cultureel centrum. Tijdens deze opleiding i.s.m. COMEET en Cultuurnet leer je aan de hand van een powerpointpresentatie hoe je een activiteit invoert in de UiTdatabank. We bekijken het invoerproces stap voor stap aan de hand van voorbeelden. Zowel verenigingen (max. 2 pers. per organisatie) als particuliere organisatoren zijn van harte welkom. Gelieve je in te schrijven vóór 27 februari 2014 via communicatie@waarschoot.be of tel. 09 250 59 02.

23 maart 2014

“Knipoogdag Brugge”: cultuurbezoek Brugge (Musea, Letteren, Vakmanschap) inschrijven en info: VTBKultuur, www.vtbKultuur.be/Waarschoot

25 maart 2014

Lentekriebels feestzaal Montovani 10.00 uur info: KVLV, Adeline Termont

25 maart 2014

Waarschoot, thuis én aan het front Tijdens De Nacht van de Geschiedenis komen dit jaar de verhalen van enkele lokale oud-strijders aan bod. Ze worden gebracht door lokale acteurs in de vorm van monologen afgewisseld door muzikale en poëtische intervallen. Guy Bonne praat de avond aan elkaar. ‘Waarschoot 1914-1918 – thuis en aan het front’

Programma herdenking WO I

Vanaf 2014 wordt overal de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook in het Meetjesland! Gemeentebesturen en verenigingen organiseren, onder impuls van COMEET, een gevarieerd aanbod aan activiteiten. COMEET communiceert dat aanbod o.a. via de website www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be en programmabrochures. Begin maart 2014 komt de tweede programmabrochure uit, voor de periode maart-juli 2014. Haal er eentje af in je gemeentehuis, bib, cultuurcentrum, enz. of neem eens een kijkje in de agenda op de website. ----------------------------------------------------------------------------------------WIN! Neem deel aan onderstaande wedstrijd en maak kans op één van de vijf fotoboeken “De oorlog verslaan” met foto’s van Grégoire De Poorter en poëzie van Herman Leenders.

Locatie: Cultureel Centrum (Nieuwstraat) Aanvangsuur: 19.30u Toegangsprijs: 6 euro, leden 5 euro Info: denisedeneve@hotmail.com

Welke bloem staat symbool voor WO I? ANTWOORD:

HEEMKUNDIG ERFGOED WAARSCHOOT

Naam:

25 maart 2014

Avondwandeling sporthal, 19.00 uur info: Femma Waarschoot, gsm 0472 23 72 74, riadevis@hotmail.com

30 maart 2014

19de Grote prijs Johan De Muynck Café Cocoon 13.30 uur: Wielerwedstrijd Nieuwelingen W.B.V. 15.30 uur: Wielerwedstrijd Elite zonder contract/Beloften W.B.V. info: organisatiecomité GP Johan De Muynck

31 maart 2014

Fietsen - Toeren rond de Boshoeve Kerkhof, 13.30 uur info: Okra, tel. 09 357 46 38

Gemeentelijk Infoblad – maart 2014 – nr 2

Adres:

Tel.: Bezorg deze antwoordstrook vóór 21 maart 2014 aan het gemeentebestuur, t.a.v. dienst communicatie, Dorp 1 te Waarschoot of mail je antwoord met contactgegevens naar communicatie@waarschoot.be

15


I

BUITEN SPELEN! BUITENSPEELDAG WOENSDAG 2 APRIL MEER WETEN? SURF NAAR BUITENSPEELDAG.BE

” WAAR? WAT? De “Duivelse buitenspeeldag van 14.00 uur tot 17.00 uur aan het sportcentrum!

Verkleed je als Rode Duivel of supporter van de Rode Duivels en maak kans op een prijs! HOE LAAT?

georganiseerd door kindergemeenteraad, Domino, sportdienst en jeugddienst

Logorichtlijn

INFO Waarschoot maart 2014  

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you