Page 1

9950info

3

4

Waarschoot leeft!

13 Zitdag belastingen: enkel op afspraak! 17

Busreis - 100 jaar oorlog

infoblad Waarschoot

mei-juni 2018

-

www.waarschoot.be

-

nr. 3


Waarschoot mei-juni 2018 | Inhoud

? Wist je dat‌

9950info

Je een parkeerkaart invaliditeit bij ons kan verkrijgen? Ga even langs in het Sociaal Huis - Kerkstraat 7, en onze collega’s helpen je verder.

Volg ons online! Website www.waarschoot.be www.lievegem.be facebook.com/waarschoot facebook.com/vrijetijdwaarschoot facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders van kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

facebook.com/goegespeeldinwaarschoot Twitter @gemWaarschoot

infoblad Waarschoot

Jubilarissen Mei en juni betekenen voor heel wat Waarschootse koppels feest! We feliciteren hen van harte met hun huwelijksverjaardag.

Gouden paren 50 jaar getrouwd

De Beer Freddy & Mestdagh Gerda Bovenmeers 18 De Smedt Laurent & Verstraete Godelieve Hoekje 137 Surmont Richard & Bogaert Rita Hoekje 55 Van Kerckvoorde Adrien & Haeghens Monique Jagerpad 72 Goossens Rudy & Van de Veire Rita Zandstraat 3 De Maertelaere Willy & Deroeck Nadine Beke 75 bus 102 De Block Robert & Van Landschoot Marie Verbindingsweg 9 Van Vooren Georges & Geirnaert Jenny Oostmoer 74

Diamanten paren 60 jaar getrouwd

Mathys Andries & De Poorter Gabriella Stationsstraat 18

Inhoud COLOFON

9950info verschijnt zes maal per jaar 24ste jaargang nummer 3, mei/juni 2018 Redactieadres Gemeente Waarschoot, dienst communicatie, Dorp 1, 9950 Waarschoot, tel. 09 250 59 02, fax 09 250 59 55, communicatie@waarschoot.be, www.waarschoot.be Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Die Keure Deadline Editie juli/augustus: 1 juni 2018

3

Fusienieuws

14

In 't kort

4

Waarschoot Leeft!

13

Busreis 100j oorlog

6

De Waarschootse zomer 18

10

Mobiliteit & Milieu

19

Uit-kalender

12

Burger & Welzijn

22

Gemeenteraad

Raar maar Waarschoot

2


Waarschoot mei-juni 2018 | Fusienieuws

S  e 

LIEVEGEM De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem keurden op 21 december 2017 de fusie tussen de drie gemeenten goed. Dat betekent de geboorte van Lievegem op 1 januari 2019. We houden je graag op de hoogte van de stand van zaken van enkele projecten.

Lievegem kiest voor hulpverleningszone Centrum

De gemeente Lovendegem behoort momenteel tot de hulpverleningszone Centrum. De gemeenten Waarschoot en Zomergem (waar ook een brandweerpost aanwezig is) behoren tot de hulverleningszone Meetjesland. De colleges van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben aan de gemeenteraden voorgesteld dat Lievegem best aansluit bij zone Centrum. Dit voorstel werd door de drie gemeenteraden bekrachtigd. De politiek verantwoordelijken hebben zich bij deze beslissing laten adviseren door de financieel beheerders, maar luisterden ook twee keer naar de brandweermannen en -vrouw van posten Waarschoot en Zomergem.

Straatnaamwijzigingen in Lievegem

In de nieuwe gemeente zullen een 30-tal straten een nieuwe naam krijgen. Bewoners en eigenaars van huizen of bedrijven in deze straten mochten tot 25 maart een stem uitbrengen op hun favoriete nieuwe straatnaam. Na de voorlopige vaststelling van de nieuwe namen door de gemeenteraad op 3 mei, zal er een openbaar onderzoek starten. Dit duurt 30 dagen en ondertussen worden eventuele opmerkingen en bezwaren verzameld. Tevens wordt advies gevraagd aan de Cultuurraad. Na afloop van het openbaar onderzoek wordt op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad de definitieve vaststelling gedaan van de nieuwe straatnamen, vermoedelijk op 27 juni. De naamsverandering gaat officieel in op 1 januari 2019. In september plannen we infovergaderingen voor bewoners en bedrijven met informatie over de fusie en de adreswijziging.

FUSIE LOVENDEGEM, WAARSCHOOT EN ZOMERGEM

De laatste nieuwtjes uit

het fusietraject Dit zijn de resultaten voor de drie gemeenten:

Lovendegem

Waarschoot

Oude naam

Nieuwe naam

Oude naam

Nieuwe naam

Oude naam

Nieuwe naam

Azaleastraat (lus)

Bloemenlus

Azaleastraat

Sesamstraat

Bekestraat 1 t/m 8

Korteboeken

Azaleastraat (hoofdstraat)

Zonnebloemstraat

Bos

Rapenburg

Bekestraat 9 t/m 51

Tuimelaar

Berkestraat

Hazelaarstraat

Bremstraat

Dillestraat

Berkenstraat

Hoetsel

Bosstraat

Grensweg

Dorp

Waarschootdorp

Bosstraat

Rapenburg

Kerkstraat

Centrumstraat

Lindestraat

Vlinderstraat

Kapellestraat

Ter Wal

Lievestraat

Liefkensweg

Sparrenstraat

Willemstraat

Kasteeldreef

Leendreef

Lievestraat (deel Grote Baan)

Rabothoek

Sportstraat

Kleine Weg

Kerkstraat

Zomerlaan

Nieuwstraat

Laagland

Veldstraat

Brouwerspad

Molenstraat

Molenbergstraat

Peperhoek

Valleiweg

Verbindingsweg

Toekomststraat

Schauwbroeckstraat

Zwaluwstraat

Populierstraat

op zoek naar nieuwe naam

Zandstraat

Zonnestraat

Vijverstraat

Broekenstraat

Fusie goedgekeurd door het Vlaams parlement

De fusie tussen Lovendegem, Waarschoot en Zomergem werd goedgekeurd in de Vlaamse commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Ook in het Vlaams parlement volgde de goedkeuring op woensdag 25 april 2018.

Volg de fusie op de voet

Lees je graag nog even alles na, of wil

Zomergem

je tussendoor op de hoogte blijven van het fusietraject, breng dat zeker een bezoekje aan www.lievegem.be, daar vind je onder ‘volg de fusie op de voet’ alle projecten. MEER INFO Dienst communicatie e communicatie@waarschoot.be t 09 250 59 02 w www.lievegem.be

3


Waarschoot mei-juni 2018 | Waarschoot leeft

Verloop ‘Waarschoot Leeft! lokaal, duurzaam en klimaatbewust’ Deelnemende handelaars en ondernemers kan je herkennen aan de poster met het campagnebeeld van ‘Waarschoot Leeft! lokaal, duurzaam en klimaatbewust’ die zal uithangen in hun zaak. Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars en ondernemers hun klanten die langskomen met de fiets of te voet of die een herbruikbare boodschappentas bijhebben daarom met een lot. Op de achterzijde van het lot is er ruimte voorzien om al je gegevens in te vullen. De loten kunnen dan gedeponeerd worden in de inzamelboxen in het gemeentehuis (rechtover de dienst burgerzaken), de bibliotheek en de sporthal.

Na afloop van de campagne worden de winnaars van de gemeentelijke tombola uit alle ingediende loten getrokken. De prijsuitreiking zal dit jaar plaatsvinden op maandag 25 juni in het Cultureel Centrum. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en maken kans om één van de lokale prijzen te winnen, één van de Waarschootbonnen of op de fantastische hoofdprijs! Iedere prijs wordt ook vergezeld door een handige Waarschootse winkeltas met opschrift “Ik winkel in Waarschoot” en het logo van het fietsactieplan. Ook gedurende de campagneperiode vallen er prijzen te rapen. Iedere donderdagochtend worden de inzamelboxen

geleegd en wordt er een tussentijdse winnaar geloot: • op 17 mei wordt een winnaar geloot in het thema ‘circulaire economie’: compastvat • op 24 mei wordt een winnaar geloot in het thema ‘doordachte mobiliteit’: bon voor het ontlenen van een elektrische testfiets voor 1 dag • op 31mei wordt een winnaar geloot in het thema ‘gezonde, lokale voeding’: pakket met producten uit Waarschootse hoevewinkels • op 7 juni wordt een winnaar geloot in het thema ‘ondernemende kern’: Waarschootbon van € 25

Startactie Op zaterdag 5 mei gaat de actie officieel van start op het dorpsplein: wie van 10.00 uur tot 12.00 uur te voet of met de fiets langskomt of wie een herbruikbare boodschappentas bij heeft, ontvangt een lot. Gelijktijdig wordt opnieuw een gratis fietsregistratie georga-

niseerd (breng hiervoor zeker je fiets en een identiteitsbewijs). Personen die hun fiets laten registreren ontvangen eveneens een lot. Op vrijdag 4 mei gaat de fietsenregistratie dus niet door.

De Waarschootse fietshandelaars zullen eveneens op het dorpsplein aanwezig zijn voor een demo met elektrische fietsen. Overweeg je de aankoop van een elektrische fiets, heb je vragen, wil je een eindje rijden met een elektrische fiets, … kom dan gerust eens langs.

4


Waarschoot mei-juni 2018 | Waarschoot leeft

‘Waarschoot Leeft! lokaal, duurzaam en klimaatbewust’ Vijftien jaar lang was ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ de grootste fietscampagne van Vlaanderen. De gemeente Waarschoot, de Waarschootse handelaars en burgers namen hier jaarlijks met veel enthousiasme aan deel. Vorig jaar besliste organisator Bond Beter Leefmilieu om de Belgerinkel-actie uit te diepen tot een actie waarbij inwoners werden uitgenodigd om actief én duurzaam te gaan genieten van hun gemeente dit resulteerde in de actie ‘Zo Dichtblij’. Nu Bond Beter Leefmilieu besliste om de tweede editie van ‘Zo Dichtblij’ uit te stellen naar 2019 komt de gemeente Waarschoot zelf op de proppen met een vervangende actie ‘Waarschoot Leeft! lokaal, duurzaam en klimaatbewust’. De actie zal lopen van 5 mei t.e.m. 9 juni 2018.

Waarom ‘Waarschoot Leeft! lokaal, duurzaam en klimaatbewust’ ?

De gemeente Waarschoot ondertekende samen met de gemeenten Lovendegem en Zomergem het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om minstens 40 % minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 (ten opzichte van 2011) en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering - zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit - zoveel mogelijk tegen te gaan. De gemeente wil dit samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers, …

Thema’s

De thema’s waarrond we werken bij de actie ‘Waarschoot Leeft! lokaal, duurzaam en klimaatbewust’ zijn thema’s die perfect aansluiten bij de lokale transitie die moet op gang gebracht worden om een daling van de CO2-uitstoot te realiseren en de maatregelen die moeten genomen worden om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering een halt toe te roepen. De actie loopt van 5 mei t.e.m. 9 juni maar ook buiten deze periode is er blijvend aandacht voor deze thema’s nl. Waarschoot • gaat voor een doordachte mobiliteit: fietsactieplan, tragewegenplan, de week van de mobiliteit met o.a. Car Free Day en STRAP-dag • bouwt samen aan een klimaatneutrale gemeente: ondersteuning groepsaankoop groene energie en zonnepanelen via de provincie Oost-Vlaanderen, ontlening van Smappeemeters • bouwt aan een ondernemende kern: Waarschootbon, Waarschoot-app, subsidie voor gevelrenovatie en/of renovatie van een leegstaand handelspand

Een verslag van de dienst Milieu en Lokale Economie

• gaat voor gezonde, lokale voeding: ondersteuning Korte Keten Mee tjesland, workshop vierkantemetertuinieren georganiseerd door de kringloopkrachten i.s.m. de gemeente Waarschoot • werkt aan een kwaliteitsvolle, groene leefomgeving: organisatie van de gemeentelijke zwerfvuilactie, subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen, subsidiereglement voor het inzamelen van zwerfvuil door verenigingen, bedrijven en scholen' • werkt aan een circulaire economie: Repair Café georganiseerd door de GEMINA en de gemeente Waarschoot, acties georganiseerd door de kringloopkrachten i.s.m. de gemeente Waarschoot: verhakselactie, compostdemo,… MEER INFO Dienst grondgebiedzaken, sectie milieu t 09 250 59 17 e milieu@waarschoot.be

“ Lokaal en duurzaam winkelen is denken aan onze handelaars en aan een gezond Waarschoot! .”

5


Waarschoot mei-juni 2018 | Ontdek de zomer in Waarschoot!

Ontdek de zomer in Waarschoot!

Een speelstraat in jouw straat? Een speelstraat is een straat waar tussen 8.00 uur en 20.00 uur geen verkeer door mag. Alleen de auto’s van mensen die er wonen, mogen stapvoets door de speelstraat rijden en er parkeren. Spelende kinderen hebben er voorrang. Interesse om deze zomer van jouw straat een speelstraat te maken? Neem dan contact op met de dienst jeugd en vraag naar de voorwaarden.

Kom jij leiding geven bij speelpleinwerking Makss? Checklist: voldoe jij aan het profiel van de ideale makss-monitor?

- Je wordt dit jaar 16 of je bent het al - Je hebt energie te veel en wil die graag kwijt - Je hebt geen schrik van modder, verf, blauwe plekken, verkleedkledij, bruine zeep, snottebellen, waterballonnen, … - Je ziet jezelf wel leiding geven aan een dolle groep kinderen, ook al heb je geen ervaring - Je ben steeds jouw vrolijke zelf en je kan wel tegen een grapje - Je bent sociaal en werkt graag samen met leeftijdsgenoten - Je bent deze zomer minstens een week beschikbaar Wil je meer weten over het leiding geven bij Makss, neem dan contact op met de dienst jeugd of, nog beter, kom naar Makss@themovies. Je krijgt er alle info. Na een spelletje kubb, als het donker is, kijken we nog een naar leuke film. Vergeet je kussen en dekentje niet! Wij zorgen voor de popcorn! Ook de ‘oudere’ leiding en sympathisanten zijn welkom op zaterdag 12 mei om 20.00 uur aan het Makss-lokaal (16+). MEER INFO Jeugd en cultuur t 09 250 59 54 e heike.vanacker@waarschoot.be

Een speelstraat aanvragen kan voor een dag, een paar weken of de volledige vakantie. Aanvragen voor speelstraten kan je indienen tot eind mei. MEER INFO Jeugd en cultuur t 09 250 59 54 e heike.vanacker@waarschoot.be

6


Waarschoot mei-juni 2018 | Ontdek de zomer in Waarschoot!

Geen zomervakantie zonder Speelpleinwerking Makss! Speelpleinwerking? Da’s: spelletjes, sport, knutseldingen, … onder begeleiding van een supergemotiveerde vrijwilligersploeg. We spelen zo veel mogelijk buiten: speelkledij die heel erg vuil mag worden, stevige schoenen, liters zonnemelk, … behoren tot de basisuitrusting van een echte makss-er!

Wanneer?

Van woensdag 4 juli tot en met vrijdag 17 augustus - elke weekdag van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Inschrijven en prijs?

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven: je beslist de dag zelf of je komt! Vanaf 13.00 uur kan je je aanmelden op het plein (Makss-lokaal, Oostmoer 2C). Een namiddag speelplein kost 2,50 euro. Broer/zus betaalt 2,00 euro. Vanaf het 3de kind is het gratis. In de prijs is een vieruurtje (koek en drank) inbegrepen. Voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben is er een speciale korting van 75%.

Speciale Makss-dagen?

Deze zomer gaan we maar liefst 3 keer op pad: - 13 juli: daguitstap naar Kid-Rock Een heus rockfestival voor kinderen (www.kid-rock.be)!

- 2 augustus: daguitstap naar zwemparadijs Scheldorado Spannende attracties als een superwaterglijbaan van 60 meter, een aquajungle waar je van boomhut naar boomhut kunt klimmen door touwbruggen, een piratenschip, een indoor speeltuin, … - 14 augustus (nieuw): daguitstap naar Bellewaerde Bengal Rapid River, Huracan, Dawson Duel, Jungle Mission, El Volador, … Zalige attracties om te daveren van plezier! Meer info en inschrijven kan via de jeugddienst of op jouw eerste speelpleindag! Opgelet: op deze 2 dagen is er geen speelpleinwerking op het plein.

Startdag?

Op woensdag 4 juli om 13.30 uur opent speelpleinwerking Makss de deuren en gaan we op “ontdekkingsreis rond de wereld”. Vanaf 13.00 uur kan je als een echte ontdekkingsreiziger nieuwe continenten, vreemde diersoorten, mysterieuze planten en bomen, spannende culturen, eigenaardige wezens, … komen ontdekken. MEER INFO Jeugd en cultuur t 09 250 59 54 e heike.vanacker@waarschoot.be

Kindergemeenteraad fuift het schooljaar uit Het is ondertussen een echte klassieker! Om het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie te vieren organiseert de kindergemeenteraad eind juni haar superkinderfuif. Alle kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn welkom om mee te komen feesten! De kinderfuif vindt plaats in het cultureel centrum op vrijdag 22 juni van

20.00 uur tot 22.00 uur. De raadsleden van de kindergemeenteraad kijken er alvast heel hard naar uit! MEER INFO Jeugd en cultuur t 09 250 59 54 e heike.vanacker@waarschoot.be

7


Waarschoot mei-juni 2018 | Ontdek de zomer in Waarschoot!

Ontdek de zomer in Waarschoot!

Vorming “levensreddend handelen” voor verenigingen Een leven redden kan je leren! Daarom organiseren de cultuur- en sportdienst samen een gratis vorming “levensreddend handelen” voor de culturele en sportverenigingen. De cursus van het Rode Kruis duurt 3 uur en leert je de basisvaardigheden van reanimatie en het gebruik van de automatische defibrillator (AED). - - - -

maandag 28 mei 2018 en dinsdag 12 juni, telkens van 18.30 tot 22.00 uur nieuwe foyerruimte De Kring, Patronagiestraat 5 voor bestuursleden en lesgevers van de culturele en sportverenigingen gratis, maar vooraf inschrijven via jeugd.cultuur@waarschoot.be of 09 250 59 54

Beleid-ontbijt sport in ‘Lievegem’ Ligt sport jou nauw aan het hart en wil jij meewerken en meedenken rond de sport in onze gemeente en binnenkort in “Lievegem”? Kom dan op zondag 17 juni naar het beleid-ontbijt in het cultureel centrum te Waarschoot. De sportraad zorgt voor het ontbijt. Voor goede ideeën, opmerkingen of gewoon aanwezigheid rekenen wij op jullie!

Wat komt aan bod?

- Ondersteuning sportclubs en sportraad - Sportdienst en anders georganiseerd sporten - Infrastructuur en tarieven - Subsidies We verwachten jullie op 17 juni vanaf 9.15u in het cultureel centrum om stipt 9.30u te starten met het programma. Afronden doen we met een gevulde maag rond 11.45u. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 14 juni via sportdienst@waarschoot.be Dezelfde sportmomenten zullen ook georganiseerd worden in Lovendegem en Zomergem waar jullie eveneens welkom zijn; deze data zullen binnenkort worden gecommuniceerd via onze website en Facebook pagina. MEER INFO Sportdienst t 09 250 59 35 e sportdienst@waarschoot.be

Velen onder jullie maken binnenkort een planning op voor de zomervakantie. Jullie kinderen zijn van harte welkom om bij ons te komen bewegen en zich volop uit te leven! Hieronder vinden jullie een overzicht van de sportkampen/sportdagen georganiseerd door de sportdienst. Een uitgebreide zomerbrochure zal in mei verspreid worden via de scholen. De brochure zal ook ter beschikking zijn in de sporthal en de bibliotheek. Het volledige programma zal je ook vinden op www.waarschoot.be

Online kan er ingeschreven worden vanaf maandag 14 mei om 20u (t.e.m. maandag 28 mei) via reservaties. waarschoot.be; ga naar ‘registreren’ en klik om jezelf te registreren, daarna ontvang je een mailtje van ons met je inloggegevens. Vervolgens kan je naar ‘mijn profiel’ gaan om de betrokken gezinsleden op te geven , daarna ga je naar ‘inschrijven’ en ben je klaar om je gezinsleden in te schrijven voor de gewenste activiteiten. Uiteraard kan je steeds bij de sportdienst terecht voor alle vragen!

8


Waarschoot mei-juni 2018 | Ontdek de zomer in Waarschoot!

Sportkampen zomer 2018 Data

Sportkamp

Leeftijdsgroep

Uur

Locatie

Maandag 2 juli B dinsdag 3 juli

2-daagse met overnachting WATERSPORT PARADISE

4e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar (°2008 - °2004)

Ma: vertrek 8u15 Di: 17u30 thuiskomst

Lakeside Paradise Knokke-Heist

Woensdag 4 juli B vrijdag 6 juli

Kleutersportkamp LEVE DE VAKANTIE KAMP

1e kleuterklas t.e.m. 3e kleuterklas (°2014 - °2012)

09.00u B 12.00u Op vrijdag van 9u tot 16u15

Sporthal Waarschoot Puyenbroeck Wachtebeke

Woensdag 4 juli B vrijdag 6 juli

Omnisportkamp lager ’T LEVEN IS VOOR DE RAPPE - KAMP

1e leerjaar t.e.m. 3e leerjaar (°2011 - °2009)

13.00u B 16.00u Op vrijdag van 9u tot 16u15

Sporthal Waarschoot Puyenbroeck Wachtebeke

Woensdag 4 juli B vrijdag 6 juli

Omnisportkamp Lager + MB ’T LEVEN IS GEEN PONYKAMP

4e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar (°2008 - °2004)

13.00u B 16.00u Op vrijdag van 9u tot 16u15

Sporthal Waarschoot Puyenbroeck Wachtebeke

Woensdag 1 augustus B vrijdag 3 augustus

Omnisportkamp Lager ASTERIX EN DE ROMEINEN

1e leerjaar t.e.m. 3e leerjaar (°2011 - °2009)

09.00u B 12.00u

Sporthal Waarschoot

Woensdag 1 augustus B vrijdag 3 augustus

Omnisportkamp Lager + MB IN THE ARMY

4e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar (°2008 - °2004)

13.00u B 16.30u

Sporthal Waarschoot + externe locaties

Maandag 6 augustus B vrijdag 10 augustus niet op dinsdag 7/8!

Kleutersportkamp KADEES EN KADETTENKAMP

1e kleuterklas t.e.m. 3e kleuterklas (°2014 - °2012)

09.00u B 12.00u

Sporthal Waarschoot

Maandag 6 augustus B vrijdag 10 augustus

Omnisportkamp + zomersport promotietoer op 7/8 ZON, ZEE EN ZWETEN - KAMP

1e leerjaar t.e.m. 1e middelbaar (°2011 - °2005)

13.00u B 16.00u Op dinsdag 09.00u B 17.00u

Sporthal Waarschoot Wenduine strand

Dinsdag 7 augustus

ZOMER SPORTPROMOTIETOER Sport Vlaanderen

1e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar (° 2011 - °2004)

09.00u B 17.00u

Wenduine strand

SPRUITENBAL

1e leerjaar t.e.m. 6e leerjaar (° 2011 - °2006)

09.00u B 17.30u

De Gavers Geraardsbergen

Maandag 27 augustus Bwoensdag 29 augustus

Kleutersportkamp RIDDERS EN PRINSESSEN

1e kleuterklas t.e.m. 3e kleuterklas (°2014 - °2012)

09.00u B 12.00u

Sporthal Waarschoot

Maandag 27 augustus B woensdag 29 augustus

Omnisportkamp lager TURN- OF VOLLEYKAMP

1e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar (°2011 - °2004)

13.00u B 16.00u

Sporthal Waarschoot

WEEK 1

WEEK 5

WEEK 6

WEEK 7 Woensdag 22 augustus

WEEK 9

9


Waarschoot mei-juni 2018 | Mobiliteit en milieu

Actieplan resultaten fietsenquête Enkele edities terug vroegen we aan alle Waarschotenaren hoe zij de zaken zien hier in Waarschoot met betrekking tot fietsen. We willen iedereen van harte bedanken om deel te nemen aan dit initiatief en geven je een update over de resultaten. We overlopen even de zaken die gemeld werden en wat we er mee doen.

Vernieuwen voet- en fietspaden in de Molenstraat Op maandag 9 april is aannemer Casteleyn en Zonen nv uit Meulebeke met de heraanleg van de voet- en fietspaden in de Molenstraat gestart. Aangezien Eandis nog werken moet uitvoeren ter hoogte van de elektriciteitscabine vooraan in de Molenstraat is de opbraak van de voet- en fietspaden gestart aan de kant van de onpare huisnummers ter hoogte van de Kouterweg. Er wordt gewerkt richting Arisdonk en daarna teruggekeerd aan de kant van de pare huisnummers vanaf Arisdonk richting Stationsstraat om dan te eindigen met het voorste deel van de Molenstraat. De werken zullen ± 120 werkdagen duren. De werkzone zal dus dagelijks wijzigen. Er worden tijdens de werkuren (± 6.30 u tot 16.30 u) verkeerslichten voorzien ter hoogte van de werkzone zodat het verkeer alternerend kan passeren. De aannemer heeft er zich toe verbonden om brieven te bussen bij de bewoners zodat iedereen tijdig weet wanneer de oprit opgebroken zal worden. Er wordt gemiddeld ± 100 m per dag opgebroken. Na de opbraak volgt de aanleg van de fundering, de plaatsing van de boordstenen en een paar dagen later het herklinkeren. Na de heraanleg is een droogtijd van 7 dagen nodig vooraleer er terug verkeer mag over rijden. Van opbraak tot terug toegankelijk moet dus gerekend worden op een termijn van een drietal weken. Wie moeilijkheden ervaart of vragen heeft mag steeds de kraanman contacteren. Mogen wij vragen om het huisvuil, PMD en papier en karton aan de rand van de werkzone te deponeren zodat de ophaling vlot kan gebeuren. Op 6 mei zal de rijweg volledig vrij gemaakt zijn zodat de wielerwedstrijd GP Johan De Muynck kan passeren. MEER INFO Afdeling gemeentewerken t 09 250 59 73 e gemeentewerken@waarschoot.be

Op korte termijn zijn er een aantal projecten opgestart. Zo is er een plan opgesteld voor de oversteekplaats Molenstraat - Stationsstraat en zijn we bezig met een aantal andere zaken: Belijning oversteek fietspad begin Kapellestraat, betere straatverlichting, heraanleg van de fietspaden in de Molenstraat en de Verbindingsweg is ondertussen een fietsstraat. Verder worden er 10 extra rustbanken aangekocht die op strategische plaatsen gezet worden. We willen op de korte termijn ook de aandacht vestigen op een actieplan voor omleidingen voor fietsers bij werkzaamheden. Fietspaden snel ijs en sneeuwvrij maken blijft een prioriteit, dat blijft ook zo. Op middellange termijn willen we jullie ideeën blijven horen, wordt er bekeken om het fietspad Hoekje te verbeteren, blijven we inzetten op het onderhoud van fietspaden en bekijken we oplossingen voor een glad wegdek op enkele cruciale plaatsen. Sommige zaken hangen af van beschikbaar budget of worden op langere termijn bekeken, zoals extra openbare fietspompen, meer openbare vuilbakken, enkele oversteken die in slechte staat zijn vernieuwen, grind op de weg en het bekijken van alternatieven daar en fietsers eerder groen geven dan het ander verkeer. Ook met de politie wordt het actieplan besproken en staan er zaken op de agenda: meer fietscontroles, hoe kunnen we de zichtbaarheid fietsers verhogen, strenger toezien op foutparkeerders en snelheidsovertreders & nadenken over de aanpak van de drukte tijdens begin en einde van de schooldag.

10


Waarschoot mei-juni 2018 | Mobiliteit en milieu

Win picknicktafels voor Waarschoot

Verbindingsweg is fietsstraat

Stijlvolle picknicktafels uit gerecycleerd materiaal voor Waarschoot. Tussen 1 en 30 juni 2018 organiseert Bebat een grote inzamelactie in de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente die het grootste gewicht gebruikte batterijen* per inwoner inzamelt gedurende deze periode wint stijlvolle picknicktafels uit gerecycleerd materiaal.

De Verbindingsweg is nu al enige tijd een fietsstraat, maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan het rode wegdek en/of een groot fietspictogram.

Wij zijn dan ook heel blij om aan te kondigen dat onze gemeente deze uitdaging is aangegaan. Wij zullen gedurende deze periode dus alles op alles zetten om deze stijlvolle picknicktafels voor onze gemeente te winnen. Je batterijtjes bijdragen doe je zo: • Ga thuis echt overal op zoek naar gebruikte batterijen (schuiven, zolder, keuken, berging,…) • Breng ze tussen 1 en 30 juni binnen in een Bebat inzamelpunt te Waarschoot: - Gemeente Waarschoot, Dorp 1 - Action Waarschoot, H. Consciencelaan 8 - Carrefour Market Waarschoot, Stationsstraat 77 - Okay Waarschoot, H. Consciencelaan 21a - Smatch Waarschoot, Jaspaertstede 2 - Juwelen Van Vooren, Stationsstraat 54 - Kruidvat Waarschoot, Stationsstraat 61 - Foto Rudesign, Nijverheidstraat 12 Inzamelpunten kan je ook steeds opzoeken via www.bebat.be of download de Recycle! App. * De totale score van de gemeente wordt berekend in functie van het aantal inwoners. Zo heeft elke gemeente ongeacht de grootte, evenveel kans om te winnen!

Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. MEER INFO Fietsberaad Vlaanderen e info@fietsberaad.be w www.fietsberaad.be

Werken Infrabel aan spoorwegoverwegen Van 24 april tot 25 mei plant Infrabel werken aan de overweg Oostmoer. Er worden rubbertegels geplaatst om de overweg geluidsarmer te maken. Gedurende de werken is er een omleiding voorzien via Hoekje en Akkerstraat. Van 1 tot 25 juni wordt de overweg ’t Hand afgesloten voor alle verkeer. De houten dwarsliggers worden daar vervangen door prefab betonelementen waarin de spoorstaven verankerd liggen. Dit systeem zorgt voor meer rijcomfort voor de wegge-

bruiker en is veel onderhoudsvriendelijker waardoor de overweg in de toekomst minder moet afgesloten worden. In het weekend van 9 en 10 juni zal er geen treinverkeer mogelijk zijn en wordt een vervangende busdienst voorzien. MEER INFO Afdeling gemeentewerken t 09 250 59 73 e gemeentewerken@waarschoot.be

11


Waarschoot mei-juni 2018 | Burger en welzijn

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas maakt wereld van verschil In 8 op de 10 gevallen krijgt klant automatisch sociaal tarief

Een op de vijf Belgen leeft in armoede of loopt het risico in armoede terecht te komen, bij alleenstaande ouders is dat zelfs een op twee. Daarom bestaan er een aantal overheidsmaatregelen om het risico op armoede te beperken. Een van die maatregelen is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas waarmee een gezin op jaarbasis gemiddeld 500 euro bespaart op de energiefactuur. In 8 op de 10 gevallen krijgen de mensen die er recht op hebben het sociaal tarief automatisch. En dat maakt voor sommigen een wereld van verschil. Tijd om alles te ontdekken via bit.ly/SociaalTarief. MEER INFO FOD Economie, K.M.O., middenstand en energie e https://economie.fgov.be

Wil je stemmen maar geen Belg? Geen Belg? Toch kan jij ook je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018, net als alle Belgische kiezers. Niet-Belgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen en – belangrijk! – zich voor 31 juli 2018 laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur. Kom vóór 31 juli 2018 naar de dienst burgerzaken om je te laten registreren als kiezer. Wie zich vroeger al heeft ingeschreven, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018. Doén, zouden we zeggen, dan stem jij ook! MEER INFO Dienst burgerzaken t 09 250 59 60 e burgerzaken@waarschoot.be w www.ikstemook.be

'De Katrol Meetjesland' officieel erkend De Katrol beoogt het gratis geven van integrale studie- en opvoedingsondersteuning aan huis aan kwetsbare gezinnen. Het concept ontstond in 2002 in Oostende naar aanleiding van de werelddag tegen extreme armoede en werd later gekopieerd in meer dan 20 verschillende gemeenten. De Katrol Meetjesland ging in september 2017 na enkele maanden van voorbereidend werk officieel van start. Deze organisatie ontstond dankzij de samenvoeging en uitbreiding van 2 afzonderlijke Katrolwerkingen, nl. De Katrol Aalter (°2015) en De Katrol Eeklo (°2014) binnen de koepel van de OCMW-vereniging Welzijnsband Meetjesland. Op 21 maart ontving De Katrol Meetjesland haar officieel certificaat na een positieve evaluatie van beide ankerfiguren en van de Meetjeslandse werking door De Katrol Oostende. Dit certificaat biedt de nodige garanties dat alle gezinnen en studenten een kwalitatieve ondersteuning krijgen en dat De Katrol Mee tjesland voldoet aan de officiële licentievoorwaarden. Uiteraard wordt door De Katrol Oostende ook opgevolgd of De Katrol Meetjesland ook op langere termijn de kwalitatieve werking voldoende blijft garanderen. MEER INFO Katrol Meetjesland e katrol@welzijnsband.be

12


Waarschoot mei-juni 2018 | Burger en welzijn

Een buurtplan voor Akkerstraat en omgeving

Zitdag belastingen 14 mei enkel op afspraak! Ook dit jaar kan je in Waarschoot terecht voor de zitdag van de belastingen. Zo krijg je hulp bij het invullen van je aangifte. Let op! Dit jaar wordt er enkel op afspraak gewerkt en word je alleen geholpen na inschrijving. Zonder afspraak word je op die dag niet geholpen.

Hoe maak je een afspraak?

Van 2018 tot 2020 gaat de gemeente Waarschoot aan de slag in de buurt Akkerstraat, Lindestraat, Populierenstraat, Berkenstraat, Wilgenstraat, Hoge en Lagebilk en Olmenstraat. Vanuit de buurt komen vaak signalen dat het onveiligheidsgevoel er toeneemt, dat er overlast is door vandalisme, zwerfvuil, hangjongeren, … Dit maakt de buurt weinig aantrekkelijk en aangenaam voor de huidige bewoners én voor nieuwe gezinnen.

Een buurtplan

De buurt heeft nood aan een opwaardering en een frisse wind van onderuit. Samen met de buurtbewoners (jong én oud) willen we werk maken van een ‘buurtplan’ voor de wijk.

Met concrete realisaties

Het plan mag uiteraard geen “goeie intentie op papier” blijven. Daarom zullen enkele “quick wins” uit het plan al in 2019-2020 uitgevoerd worden. Meer specifiek rond: - 3 openbare groenzones in de buurt. Deze zones werden in het verleden aangelegd, minimaal ingericht en geven een verouderde en verveelde indruk

- de trage wegen in de buurt, die bovenstaande zones verbinden Hoe de invulling er precies zal uitzien hangt natuurlijk af van de resultaten van het participatieproces met de buurtbewoners…

Subsidies via Leader

De totale kostprijs van dit project bedraagt 98.962 euro, waarvan 65% gefinancierd wordt via Leadermiddelen. Leader is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen. De gemeente Waarschoot is initiatiefnemer – promotor van het project. Voor dit project wordt intensief samengewerkt met Regionaal Landschap Meetjesland – copromotor van het project, die financiële middelen en haar expertise ter beschikking stelt en het project na realisatie wil uitdragen in de regio. Op 19 april was er alvast een eerste infovergadering voor de buurtbewoners. Op 26 mei wordt een eerste participatiemoment in de buurt georganiseerd.

- Stuur een mailtje naar communicatie@waarschoot.be - Bel naar 09 250 59 02 tijdens de openingsuren. - Kom langs op de dienst communicatie op de tweede verdieping van het gemeentehuis.

Welke informatie hebben we nodig?

Hou volgende zaken klaar of vermeld ze duidelijk in de mail: Rijksregisternummer, naam en adres, telefoon- of gsm-nummer en voorkeurstijdstippen.

Nog even vermelden

- Aangiften van zelfstandigen worden niet behandeld. - Maak voor elke aangifte een afspraak. Als je een aangifte bijhebt van iemand anders dan moet je twee afspraken maken. Breng de identiteitskaart van die persoon zeker mee. - Als je nog geen omslag ontvangen hebt mag je een afspraak maken. MEER INFO Dienst Communicatie t 09 250 59 02 e communicatie@waarschoot.be

13


Waarschoot mei-juni 2018 | In 't kort

Neem deel aan de enquête

‘Jong geweld in ’t Meetjesland’ Ben je 15 of 16 jaar en wil je mee beslissen wat jouw gemeente gaat doen in de toekomst? Neem dan nu deel aan de enquête ‘Jong geweld in ’t Meetjesland’. Door mee te werken aan dit onderzoek van de Regionale Jeugddienst Meetjesland, help je mee het beleid de juiste keuzes te maken naar wat jij belangrijk vindt in jouw gemeente. Surf naar www.surveymonkey.com/r/ jonggeweld en maak bovendien kans op een duo cinema ticket.

Initiatie Reanimeren en defibrilleren voor senioren De ouderenadviesraad organiseert samen met het Rode Kruis van Waarschoot een infosessie Reanimeren en defibrilleren. Tijdens de infosessie is er aandacht voor het gebruik van het automatische externe defibrillator (AED). Het is een open initiatie waar je als deelnemer de reanimatie niet kunt oefenen op de pop en dus ook geen attest krijgt. De infosessie gaat door op donderdag 14 juni 2018 in zaal De Kring in Waarschoot en dit vanaf 14 uur tot en met 16u30.

Praktisch

De infosessie start stipt om 14.00 uur (deuren open vanaf 13.u00). Inkom: € 5 (incl. koffie en taart). Inschrijven voor 7 juni 2018 bij: - Waarschootse ouderenverenigingen - Sociaal Huis

Huurderstip: geef altijd je sleutels af ten laatste op de laatste dag van het huurcontract! Wanneer het huurcontract afgelopen is, moet je altijd de sleutels afgeven. Dat moet ten laatste op de laatste dag van het huurcontract. Sommige huurders willen dit niet omdat er discussie is over de waarborg. Dat kan gevaarlijk zijn. De verhuurder kan de woning dan niet ter beschikking stellen aan een nieuwe huurder, zodat die dan niet op de afgesproken datum in de woning kan. De verhuurder kan dan bovendien de verdere betaling van de huishuur eisen of een fikse schadevergoeding. Vraag ook altijd een ondertekend ontvangstbewijs van de verhuurder. Weigert de verhuurder de sleutels in ontvangst te nemen, stuur deze dan zo snel mogelijk op samen met een aangetekende brief, waarin je ook uitlegt waarom je dit moet doen. Indien je meer informatie wenst, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Huurdersbond. MEER INFO Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw w www.huurdersbond.be

14


Waarschoot mei-juni 2018 | In 't kort

Kom eens langs in ons reiskantoor voor mensen met een beperkt budget! Sinds kort is er in Waarschoot een reiskantoor voor mensen met een beperkt budget, een Rap Op Stapkantoor. Je vindt het Rap Op Stapkantoor Waarschoot in het Sociaal Huis.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

- Om een reisaanbod op maat van je budget: zowel toeristische uitstappen als sport- of cultuuractiviteiten en langere reizen - Om je route te plannen: hoe raak je op je bestemming?

- Om eventuele kortingen op te vragen - Om groepsuitstappen te regelen Je hoeft geen lid te zijn, kom gewoon langs tijdens de openingsuren: elke dinsdag van 16u tot 18u30. MEER INFO Rap op Stap Waarschoot Sociaal Huis Waarschoot t 09 250 59 95 e rapopstap@waarschoot.be Openingsuren dinsdag van 16 tot 18u30

Telex Sportcentrum Waarschoot 35 jaar

Ter ere van de 35e verjaardag van het sportcentrum maakten de sportdienst en sportraad twee leuke filmpjes. Wil je een kijkje nemen wat er hier allemaal te beleven valt, surf dan naar www.waarschoot.be (Vrije tijd, sport en ontspanning, nieuws: filmpjes) of via onze facebook pagina Vrije Tijd Waarschoot. #SPORTERSBELEVENMEER

Gieterbomen

De gemeente Waarschoot installeerde enkel gieterbomen op de begraafplaatsen. Zo waaien de gieters niet weg! Steek er een centje in en je kan een gieter ontlenen.

Denijs Goossens wint de Cultuurprijs 2017

Denijs Goossens (rechts) en zijn echtgenote

Op paasmaandag 2 april was het weer zover, de jaarlijkse uitreiking van de Cultuurprijs. Dit jaar viel de beurt aan Denijs Goossens die op cultureel vlak veel heeft betekent voor de gemeente. Denijs studeerde in 1966 af als meester in de beeldhouwkunst. Tijdens zijn studiejaren volgde hij ook lessen aan The School of

the Museum of Fine Arts te Boston, aan de Technische Hogeschool te Bratislava, in Spanje, Italië,… Als beeldhouwer laat hij een rijk oeuvre na. Zo ontwierp hij het monumentale kruisbeeld op de gemeentelijke begraafplaats Waarschoot, het O.L.V.-beeld in de kerk van Oostveld Eeklo en het Oorlogsmonument

“Slag om Vinkt”. Daarnaast speelde hij een trekkersrol bij de oprichting van de academie van Waarschoot. Van 1982 tot 1996 stond hij aan het hoofd van de academie. Tot slot was hij ook actief betrokken bij de restauratie van het kunstpatrimonium in de Sint-Ghislenuskerk na de brand.

15


Waarschoot mei-juni 2018 | In 't kort

Dag van de buren

zaterdag 19 mei 2018 - vanaf 15 uur Dag van de Buren is een jaarlijks terugkerend feest over heel België. Tal van lokale initiatieven en evenementen zijn een uitgelezen kans om je eigen buurt beter te leren kennen. Ook Waarschoot viert de Dag van de Buren. Op 19 mei organiseert VZW Humival, een vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, een dag van de buren. Alle buurtbewoners zijn welkom om tijdens een babbel te genieten van verschillende muziekoptredens in een gezellig kader. Iedereen is welkom vanaf 15u. Place to be: Nijverheidsstraat

MEER INFO communitybuilding@humival.be www.vzw-humival.be

Project afvalbeheer in Thor LoWaZoNe heeft een vriendschapsband met drie gemeenten in Senegal: Keur Moussa, Pout en Diender ofwel KeMoPoDi. In Thor, één van de dorpjes in KeMoPoDi, ondersteunt LoWaZoNe een project rond afvalbeheer. Het doel van dit project is om een ophaalsysteem te organiseren zodat het afval niet langer op de straten wordt achtergelaten. De inwoners van Thor worden aangezet om te sorteren en te composteren. Door de aanleg van sterfputten wordt vuil water niet langer op straat geloosd en maakt de malariamug minder kans. In de eerste maanden wordt volop ingezet op sensibilisering van de inwoners en de betrokken actoren. Zeker de vrouwen zijn een belangrijke doelgroep. Zij zijn verantwoordelijk voor het huishouden en zullen dus ook instaan voor het sorteren van het afval.

Zonnebloemen voor Thor

De Werkgroep KeMoPoDi, een groep vrijwilligers en ambtenaren met een hart voor KeMoPoDi, verkoopt de komende maanden zonnebloemen om het project in Thor een duwtje in de rug te geven. De eerste zonnebloempitten werden geplant midden maart; in april en mei zal je de zonnebloemen kunnen kopen bij verschillende gelegenheden. Noteer alvast in je agenda: Zaterdag 12 mei: Zonnebloemen voor Moederdag om 10.00 uur op het dorpsplein van Waarschoot naast het kippenkraam Zaterdag 9 juni: Zonnebloemen aan vrije bijdrage op de demonstratiedag thuiscomposteren op het recyclagepark in Lovendegem (Bilksken 1) MEER INFO Lokaal mondiaal beleid LoWaZoNe www.lokaalmondiaallowazone.be

Fietstocht Fietser zkt. boer 3 juni 2018

Op 3 juni 2018, tijdens de Week van de Korte Keten, organiseert Lokaal Mondiaal Beleid samen met Korte Keten Meetjesland Fietser zkt. boer, een fietstocht langs lokale producenten, fairtrade- en ecologische initiatieven in het Meetjesland. Maak onder meer kennis met Far Field in Merendree, kom meer te weten over het recept van het Elschelotbier van De Roerders in Waarschoot, ontdek de etherische oliën van Netelvuur in Oostwinkel en geniet van een fairtrade-drankje op het zomerterras van De Vierklaver in Landegem. Praktisch: 3 juni 2018, 10.00 – 18.00 op verschillende plaatsen in het Meetjesland. Gratis. De fietsroutes kan je binnenkort downloaden en printen van de websites www.lokaalmondiaallowazone.be en www. korteketenmeetjesland.be MEER INFO Lokaal Mondiaal Beleid & Korte Keten Meetjesland e astrid.ghysels@nevele.be

16


Waarschoot mei-juni 2018 | Busreis

Na de succesvolle editie van 2017 organiseert het 11-novembercomitĂŠ ook dit jaar terug een busreis rond de Eerste Wereldoorlog. Met als eindbestemming de Palingbeek waar de kleibeeldjes van Coming World Remember Me die we in Waarschoot gemaakt hebben, nemen we je mee langsheen enkele haltes waar de verhalen van de Eerste Wereldoorlog nog nazinderen. Waarschotenaar Marleen Vermeersch neemt zoals ieder jaar het voortouw en is onze persoonlijke gids die dag. Schrijf het dus in je agenda: vrijdag 31 augustus gaan we op pad!

Ga mee op onze busreis naar

de Palingbeek

en ontdek de 600.000 beeldjes van CWRM, waar ook onze beeldjes staan! Het programma

Bezoek aan een Duitse Commandobunker en bezoek aan Hill 62 Het Canadees gedenkteken Hill 62 is een oorlogsmonument dat de acties van de eerste, tweede en derde divisie van het Canadese leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de verdediging van de zuidelijke loopgraven van de Ieperboog tussen april en augustus 1916, inclusief acties tijdens de slagen bij de St. Eloi kraters, Hill 62 en Sanctuary Wood gedenkt. Deze slagen waren de eerste keer dat Canadese divisies meededen aan geplande offensieve operaties tijdens WOI. De Canadezen heroverden vitale hoger gelegen posities, waardoor de Duitsers hun overzicht over de stad Ieper verloren. Deze overwinningen gingen echter ten koste van 8430 mensenlevens. Middagmaal in Hooge Crater Met zijn levensgrote reconstructies van oorlogstaferelen van de eerste wereldoorlog, de uitgebreide collectie wapens,

uitrustingen en foto's is dit museum een echte aanrader. Tijdens een bezoek aan de Ieperboog is het Hooge en dit unieke oorlogsmuseum zowel voor de toerist als de verzamelaar of historicus een absolute must. We blijven in buurt en eten er een lekkere lunch. Palingbeek We bezoeken aan de Palingbeek de 600.000 beeldjes die mensen van over de hele wereld gemaakt hebben als eerbetoon aan de slachtoffers. De land-art-installatie ComingWorldRememberMe is een toegankelijke en respectvolle herinnering aan het onmenselijke leed dat miljoenen mensen honderd jaar geleden moesten ondergaan wegens een wereldwijd gewapend conflict. Elk beeldje van deze participatieve installatie is een vredevol statement van alle projectpartners en van de tienduizenden peters en meters die actief hebben deelgenomen. Voor het bezoek stoppen we even voor een terrasje. Na het bezoek eten we in

het restaurant van de Palingbeek. Daarna keren we terug huiswaarts.

Kostprijs

Deelnameprijs â‚Ź 60 per persoon Inbegrepen in deze prijs: - Busreis met gids voor een ganse dag - Middagmaal incl. consumptie - Consumptie op stopplaats - Avondmaal incl. consumptie

Zin om mee te gaan?

Iedereen in welkom! Inschrijven kan vanaf 27 april op de dienst communicatie, 2de verdieping op het einde van de gang of via jonas.vanvynckt@waarschoot.be, 09 250 59 02. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt. Lukt het niet om in te schrijven, dan plaatsen we je sowieso op de wachtlijst. Alle concrete informatie (uurregeling, betaling ed.) sturen we je na de definitieve inschrijving. De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs.

17


Waarschoot mei-juni 2018 | Raar maar Waarschoot

Wandschildering van De Bevende Hazelaar in de boerderij “Het Hof van Kleef” in de Oostmoer, begin twintigste eeuw. Hierop is onder meer Ivo Riebbels afgebeeld.

Pieter De Reu is historicus en

een getogen Waarschotenaar. Hij schrijft over kleine en minder kleine verhalen uit de Waarschootse geschiedenis.

Raar maar Waarschoot Er bestaat geen standaarddorp en Waarschoot is het al helemaal niet.

De Bevende Hazelaar. Over een geschiedenis, een legende, een volksgeloof, een bedevaartsoord en een boom - Deel 1 De legende van de Bevende Hazelaar is ongetwijfeld het mooiste stukje Waarschootse volkscultuur. De jonge stam op de hoek van het Meistraatje en de Wittemoer staat centraal: het is een rechtstreekse opvolger van de originele Bevende Hazelaar die hier eeuwenlang een dominante plaats had. Het verhaal van de Bevende Hazelaar wordt doorgaans doorverteld met steeds verschillende details. De legende steunt namelijk op enkele historische gebeurtenissen, verweven met heel wat fantasie en folklore. Aan de stam hangt een boomkapel met het opschrift “O[nze] L[ieve] Vrouw van de Bevende Hazelaar, B[id] V[oor] O[ns] 1494”. Deze tekst is om twee redenen foutief: de boom is geen hazelaar, en de legende dateert van drie jaar eerder. Eerst is er de militair-politieke geschiedenis. Verschillende jaren van regeringscrisis in het graafschap Vlaanderen volgden op het overlijden van de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1477 en diens troonopvolgster Maria Van Bourgondië in 1482. Weduwnaar en aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk nam het regentschap op, maar daar konden de voornaamste Vlaamse steden zich niet mee verzoenen: een

opstand van Vlaamse steden voor meer zelfbeschikking was een feit en tegen Maximiliaans regentschap braken regelmatig gevechten uit. In november 1487 nog was Gent in opstand gekomen. Met de opsluiting van Maximiliaan in februari 1488 in Brugge hadden de Bruggelingen zich bij de opstand aangesloten. In ruil voor de vrijlating van de regent en de ondertekening van een (weliswaar kortstondige en voorwaardelijke) vrede, gijzelde de stad Gent Maximiliaans raadsman, namelijk de militair strateeg Filips van Kleef (°1459-†1528). De relatie tussen de gevangen krijgsheer Filips van Kleef en regent Maximiliaan van Oostenrijk was op dat moment echter bekoeld. In gijzelaar van Kleef zagen de opstandige Vlaamse steden dan ook hun geschikte legeraanvoerder en hij sloot zich terstond bij hen aan. Tussen 1488 en 1492 kwam het regelmatig tot een treffen. Maximiliaan beschikte echter over veel meer financiële middelen voor oorlogsvoering en in 1492 gaf Gent zich over. Filips vader Adolf van Kleef had intussen meermaals gepleit voor verzoening. Na Adolfs overlijden in september 1492 gaf Filips van Kleef zich eervol over... ook omdat hij vreesde dat Maximiliaan zijn erfdeel in de nalatenschap zou confisqueren. Daarnaast is er de legende, die zich op deze manier laat optekenen: in de zomer van 1491 gingen de mannen van aanvoerder Filips van Kleef in de aanval op staatstroepen die zich terugtrokken van Gent naar Brugge. Deze troepenbeweging bracht heel

wat brandschatting en schade op de akkerlanden met zich mee. Een regiment onder aanvoering van Filips’ zoon doorkruiste ook de moergronden op de grens van Waarschoot en Sleidinge, tussen de bossen in eigendom van Gentse instellingen. In de opmars liep zoon van Kleef echter achter - het was al een lange dag geweest - en hij kwam alleen te staan tegen boeren en landlieden van Waarschoot. Filips van Kleefs zoon maakte zich terstond kenbaar maar ook in hem zagen onze dorpsgenoten een roekeloze militair, niet veel beter dan de soldaten van Maximiliaan. Uit weerwraak voor de geleden schade vermoordden de met rieken en bijlen gewapende boeren hem op de grens tussen Waarschoot en Sleidinge. Hij werd er begraven door de mensen van de Oostmoer. Volgens de legende ging het dus niet om een jammerlijke vergissing, wel een doelbewuste moord waarvoor de plegers uit Waarschoot al gauw spijt betuigden. Alleen bevat deze levendige geschiedenis weinig waarheid. Filips van Kleefs vrouw overleed immers kinderloos, en hij had enkel een bastaarddochter. Het is niet ondenkbaar dat de hoofdrol in deze legende moet worden toegeschreven aan Filips vader, namelijk Adolf van Kleef (1425-1492). Zijn overlijden in onze streken is verweven met het toenmalige krijgsgebeuren en de latere volkslegende. In onze volgende editie lees je het vervolg over de Bevende Hazelaar!

18


Waarschoot mei-juni 2018 | WAARnaartoe? De Waarschootse UitKalender

Waarschoot

Met de regelmaat van de klok

Mis geen enkele activiteit!

MA 13u30 - 16u30 Curvebowl LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS Sportkaart INFO Sportdienst Waarschoot

ELKE DINSDAG (niet in schoolvakanties) 20u00 - 21u30 Yoga door Jan Baeke LOCATIE Verbindingsweg 15, oude turnzaal lagere school PRIJS Leden: € 40,00/10 lessen, Niet-leden: € 55,00/10 lessen INFO Annie De Kesel - 09 377 58 55

MA 14u00 - 15u00 Gym 50+ LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS Sportkaart INFO Sportdienst Waarschoot

MA 16u00 - 17u00 Multimove 1e Graad LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS €60/jaar of €30/trimester INFO Sportdienst Waarschoot

MA 21u00 en WO 19u30 Spinning LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS Spinningkaart INFO Sportdienst Waarschoot

DI 16u00 - 17u00 Multimove 2e en 3e Graad LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS €60/jaar of €30/trimester INFO Sportdienst Waarschoot

WO 9u30 - 10u30 Pilates LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS Sportkaart INFO Sportdienst Waarschoot

DO 16u00 - 17u00 Multimove Kleuters LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS €60/jaar of €30/trimester INFO Sportdienst Waarschoot

VR 13u45 - 15u00 Omnisport 50+ LOCATIE Gemeentelijk Sportcentrum PRIJS Sportkaart INFO Sportdienst Waarschoot

WO 02/05 13u00 Stoepebedevaart met boterkoeken en koffie LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO OKRA Waarschoot 09 357 46 38 inschrijven t.e.m. 27/04 via 09 377 10 72 of 0486 21 93 77 MA 02/05 19u00 Brei en haak atelier LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma WO 02/05 Kaarten INFO Okra Beke WO 02/05 Teerlingen INFO Okra Beke WO 02/05 Petanquen INFO Okra Beke WO 02/05 19u30 Wandelen LOCATIE Sporthal Waarschoot PRIJS Gratis, inschrijven niet nodig INFO KVLV Waarschoot DO 03/05 18u00 Toonmoment muziek: gitaar en piano LOCATIE KA! Waarschoot INFO KA! Kunstacademie DO 03/05 Fietsen INFO Okra Beke ZA 05/05 10u00 - 15u00 Projectdag ‘t Liefke voor altijd LOCATIE Op en rond De Lieve INFO KA! Kunstacademie ZA 05/05 Dag van De Gever INFO De Kringwinkel Meetjesland vzw ZA 05/05 Ladies Evening : cocktails@yourplae INFO Femma Beke ZO 06/05 15u00 Grote prijs Johan de Muynck LOCATIE Start: Taverne Cocoon – Stations-

straat, Waarschoot INFO G.P. Johan De Muynck ZO 06/05 voormiddag Overgangstornooi voor U9 LOCATIE KFAC Waarschoot PRIJS Gratis + aandenken voor elke speler INFO KFAC Waarschoot - inschrijven via christelerfont@msn.com ZO 06/05 namiddag Overgangstornooi voor U13 LOCATIE KFAC Waarschoot PRIJS Gratis + aandenken voor elke speler INFO KFAC Waarschoot - inschrijven via christelerfont@msn.com MA 07/05 13u30 Fietsen naar Hansbeke LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO Okra Waarschoot 09 357 46 38 of 04 96 92 05 30 DI 08/05 14u00 Clubkaarting bieden LOCATIE Amavita INFO OKRA Waarschoot - 04 74 54 92 26 DI 08/05 Hobbyclub LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot 09 377 38 33 of 09 372 50 32 DI 08/05 Natuurwandeling LOCATIE Het Leen, Eeklo INFO NEOS - 09 377 43 29 MA 08/05 19u00 Fietsen LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma WO 09/05 14u00 Computerhelpdesk LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 DO 10/05 Bedevaart naar Oostakker te voet, per fiets of met de auto LOCATIE Oostakker INFO Femma - inschrijven via 09 377 87 41 VR 11/05 14u00 Dansen LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 92 52 of 0486 21 93 77 VR 11/05 18u30 Zaalvoetbaltornooi in open lucht (dames) INFO KFAC Waarschoot - 0474 41 24 48 of info@kfacwaarschoot.be

19


Waarschoot mei-juni 2018 | WAARnaartoe? De Waarschootse UitKalender

Waarschoot

WO 16/05 Asperges-diner met bedrijfsbezoek “Grootmoeders koffie” INFO NEOS - 09 377 94 58 WO 16/05 – 23/05 Informatieve avond met gastspreker rond opvoeding INFO Femma Beke DO 17/05 ??? Uitstap: Vlaamse Ardennen INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 DO 17/05???? Geraardsbergen en omgeving INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 ZA 12/05 9u30 Zaalvoetbaltornooi in open lucht (heren) INFO KFAC Waarschoot – 0474 41 24 48 of info@kfacwaarschoot.be MA 14/05 19u00 Hand en nagelverzorging LOCATIE CC Waarschoot INFO Femma - 09 378 03 12 of annita.meiresonne@telenet.be MA 14/05 14u00 Petanque LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Okra Waarschoot 09 378 09 00 of 09 357 46 38 MA 14/05 14u00 Bedevaart naar Oostakker met lift bus LOCATIE Oostakker INFO Samana MA 14/05 14u30 Bowling LOCATIE Euro-City, Beke INFO NEOS - 09 377 94 58 MA 15/05 19u300 Brei en haak atelier LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma DI 15/05 14u00 Clubkaarting Manillen LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 09 377 92 52 WO 16/05 19u30 Wandelen LOCATIE Sporthal Waarschoot PRIJS Gratis, inschrijven niet nodig INFO KVLV Waarschoot WO 16/05 Kaarten INFO Okra Beke

DO 17/05 Kookworkshop: ontbijt, brunchen en leuke lunchbox ideën INFO Femma Beke DO 17/05 Fietsen INFO Okra Beke DO 17/05 19u30 Bloemschikken LOCATIE CC Waarschoot PRIJS Leden: € 3,00 - Niet leden € 5,00 INFO KVLV Waarschoot - 09 33 99 87 of lindadereu@hotmail.com VR 18/05 19u30 “De stationsstraat van Waarschoot tijdens de jaren 1945 – 1950 wandeling LOCATIE CC Waarschoot PRIJS Gratis INFO vtbKultuur

WO 23/05 Lucien Cleppe - Paatros en foto’s INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 WO 23/05 18u00 Avondfietstocht Belzele LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 357 46 38 of 0496 92 05 30 ZA 24/05 19u30 Meifeest: Smoestuinieren LOCATIE CC Waarschoot INFO KVLV Waarschoot VR 25/05 14u00 Dansen LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 92 52 of 0484 21 93 77 VR 25/05 14u00 Petanquetornooi (regio) LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot 09 377 32 52 of 04 86 21 93 77 ZA 26/05 19u00 Toonmoment woord: voordracht H3 en toneel H3 LOCATIE KA! Waarschoot INFO KA! Kunstacademie ZO 27/05 Familiefietstocht LOCATIE Kantine, Sporthal Waarschoot INFO KFAC Waarschoot marijnlippens@hotmail.com

VR 18/05 Regionale dagfietstocht Sleidinge INFO Okra Waarschoot

MA 28/05 19u00 Koken op drukke weekdagen LOCATIE CC Waarschoot INFO Femma - 09 378 03 12 of annita.meiresonne@telenet.be

ZA 19/05 19u00 Toonmoment woord: toneel H3 LOCATIE Basisschool De Lieve INFO KA! Kunstacademie

MA 28/05 19u30 Communicatie in de thuiszorg LOCATIE Zolder OCMW INFO Samana

MA 21/05 13u00 – 14u00 (vrije start) 35km Fietsplezier met live muziek en picknick LOCATIE De Priem, Beke PRIJS -8j gratis, € 15,00/persoon (+ € 5,00 picknick) INFO VZW Beke Ons Dorp - 0496 59 76 08 of 35kmfietsplezier.beeksefeesten.be

MA 28/05 Provinciale meibedevaart naar Oostakker - Lourdes INFO NEOS - 09 377 94 58

DI 22/05 14u00 Hobbyclub LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 38 33 of 09 372 50 32

WO 16/05 Teerlingen INFO Okra Beke

MA 22/05 19u00 Fietsen LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma

WO 16/05 Petanquen INFO Okra Beke

WO 23/05 Ontspanningsnamiddag 80 en 80+ INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39

MA 28/05 9u30 Dagfietstocht De Tol Middelburg LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 357 46 38 inschrijven t.e.m. 23/05 via 09 377 10 72 of 0486 21 93 77 DI 29/05 14u00 Ontmoetings- en spelnamiddag LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 MA 29/05 19u00 Brei en haak atelier LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma

20


Waarschoot mei-juni 2018 | WAARnaartoe? De Waarschootse UitKalender

Waarschoot WO 30/05 14u00 Crea met kinderen LOCATIE CC Waarschoot INFO Femma - 09 378 03 12 of annita.meiresonne@telenet.be

MA 04/06 14u00 Petanque LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 378 09 00 of 09 357 46 38

WO 30/05 19u30 Wandelen LOCATIE Sporthal Waarschoot PRIJS Gratis, inschrijven niet nodig INFO KVLV Waarschoot

MA 04/06 19u00 Fietsen LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma

WO 30/05 Kaarten INFO Okra Beke

DI 05/06 14u00 Clubkaarting bieden LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 0474 54 92 26

WO 30/05 Teerlingen INFO Okra Beke

WO 06/06 Kaarten INFO Okra Beke

WO 30/05 Petanquen INFO Okra Beke

WO 06/06 Teerlingen INFO Okra Beke

DO 31/05 14u00 Veilig (elektrisch) fietsen in groep (max 25 deelnemers) LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39

WO 06/06 Petanquen INFO Okra Beke

DO 31/05 Bedevaart Kleit met de fiets of de auto INFO Okra Beke JUNI Worldcup 2018 op groot scherm LOCATIE Loods Ververij 8, Waarschoot PRIJS Gratis INFO Landelijke Gilde Waarschoot ELKE DINSDAG (niet in schoolvakanties) 20u00 - 21u30 Yoga door Jan Baeke LOCATIE Verbindingsweg 15, oude turnzaal lagere school PRIJS Leden: € 40,00/10 lessen, Niet-leden: € 55,00/10 lessen INFO Annie De Kesel - 09 377 58 55 VR 01/06 19U00 Lentefeest LOCATIE CC Waarschoot INFO Femma - 0472 23 72 74 ZA 02/06 10u00 Toonmoment woord: voordracht M3 en toneel M3 LOCATIE KA! Waarschoot INFO KA! Kunstacademie ZO 03/06 10U00 18u00 Fietstocht: Fietser zkt. boer PRIJS Gratis INFO www.lokaalmondiaallowzone.be en www.korteketenmeetjesland.be MA 04/06 19u30 PowerPoint over de geschiedenis van Beke LOCATIE Bibliotheek van Beke INFO Beekse Bibfans MA 04/06 19u30 Kookles met asperges LOCATIE CC Waarschoot INFO KVLV Waarschoot

WO 06/06 Creatieve workshop: tekening met spijers en touw INFO Femma Beke WO 06/06 14u00 Computerhelpdesk LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 WO 06/06 Daguitstap Antwerpen + bezoek aan ROCKOXHUIS en RUBENSHUIS INFO vtbKultuur - 09 377 25 04 of andre.dewalsche@gmail.com DO 07/06 13u15 Sint Antonius van Padua Balgerhoeke fietsen + belegde sandwiches en koffie LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO Okra Waarschoot – 09 357 46 38 inschrijven t.e.m. 01/06 via 09 377 10 72 of 0486 21 93 77 VR 08/06 14u00 Dansen LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot – 09 377 92 52 of 0486 21 93 77 MA 11/06 13u30 Fietsen Bentille LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 357 46 38 of 0496 92 05 30 of 0476 95 34 30 MA 11/06 14u30 Bowling LOCATIE Euro-City, Beke INFO NEOS - 09 377 94 58 DI 12/06 14u00 Hobbyclub LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot 09 377 38 33 of 09 372 50 32

DI 12/06 Kookworkshop: Sushi INFO Femma Beke WO 13/06 19u30 Wandelen LOCATIE Sporthal Waarschoot PRIJS Gratis, inschrijven niet nodig INFO KVLV Waarschoot WO 14/06 Fietsen INFO Okra Beke VR 15/06 14u00 Omnisportdag / Kubb tornooi LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 38 33 of 09 372 50 32 ZA 16/06 15u00 Levensloop Evergem LOCATIE Sportterrein Hoge Wal Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem PRIJS vrije toegang / € 10,00 inschrijving als teamlid INFO www.levensloop.be ZA 16/06 08u00 - 12u00 Rallyweekend (40, 60, 80 en 100 km) LOCATIE De Kring INFO Fietsen Moens - 0487 68 88 09 of fietsenmoens@gmail.com ZO 17/06 15u00 Levensloop Evergem LOCATIE Sportterrein Hoge Wal Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem PRIJS vrije toegang / € 10,00 inschrijving als teamlid INFO www.levensloop.be MA 18/06 14u00 Petanque LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 378 09 00 of 09 357 46 38 DI 19/06 Havenrondvaart Zeebrugge INFO NEOS - 09 377 43 29 of 09 377 94 58 DI 19/06 14u00 Clubkaarting Manillen LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 09 377 92 52 DI 19/06 19u00 Fietsen LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma WO 20/06 Kaarten INFO Okra Beke WO 20/06 Teerlingen INFO Okra Beke WO 20/06 Petanquen INFO Okra Beke

21


Waarschoot mei-juni 2018 | Gemeenteraad

Waarschoot

WO 20/06 19u30 Madamme Confituur LOCATIE INFO KVLV Waarschoot DO 21/06 Uitstappe naar appelbedrijf Pomme Charelle met de fiets of de auto INFO Okra Beke VR 22/06 14u00 Dansen LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 92 52 of 0486 21 93 77 ZO 24/06 Viering 50 jaar bestaan van Samana LOCATIE De Kring INFO Samana MA 25/06 13u30 Fietstocht De Leieroute LOCATIE Kerkhof Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 357 46 38 of 0496 92 05 30 MA 25/06 18u30 Mis voor zieke en overleden Femma vriendinnen LOCATIE Parochiekerk H INFO Femma MA 26/06 19u00 Brei en haak atelier LOCATIE Sporthal Waarschoot INFO Femma DI 26/06 14u00 Ontmoetings- en spelnamiddag LOCATIE Amavita INFO Okra Waarschoot - 09 372 99 39 DI 26/06 14u00 Hobbyclub LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 38 33 of 09 372 50 32 WO 27/06 19u30 Wandelen LOCATIE Sporthal Waarschoot PRIJS Gratis, inschrijven niet nodig INFO KVLV Waarschoot WO 28/06 Fietsen INFO Okra Beke VR 29/06 Regionale fietstocht Lembeke LOCATIE CC Waarschoot INFO Okra Waarschoot - 09 377 38 33 of 09 372 50 32

Wat stond er op de agenda van de gemeenteraad van januari en februari 2018? We geven je een kort overzicht van de besprekingen en beslissingen van onze gemeenteraad. Zo ben je terug op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om onze communicatiedienst te contacteren. We helpen je graag verder.

Leaderproject goedgekeurd: Wijk op Maat een buurtplan

Beheersovereenkomst tussen gemeenten en OCMW’s van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

Het gemeentebestuur van Waarschoot onderschrijft samen met andere lokale besturen, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven de statiegeldalliantie. Zo gaan we de strijd aan met zwerfvuil, samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes.

De gemeenteraad keurde een beheersovereenkomst goed tussen de fusiegemeenten en hun OCMW’s. De beheersovereenkomst bestaat uit vier onderdelen. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de personeelsleden van de zes besturen beter kunnen samenwerken of beroep kunnen doen op elkaar. Selecties worden ook gezamenlijk georganiseerd en er wordt beroep gedaan op elkaar wervingsreserves en gemeenschappelijke reserves worden aangelegd.

Aanstelling studiebureau voor HVAC-vernieuwing sporthal

Het HVAC-systeem van de sporthal (verwarming, ventilatie en air conditioning) moet vernieuwd worden. Via Farys wordt een studiebureau aangesteld.

De gemeenteraad keurde het leaderproject goed, je leest er alles over op pagina 13.

Waarschoot sluit aan bij de statiegeldalliantie

En verder…

B Werden de lastvoorwaarden en de

gunningswijze goedgekeurd voor onderhoudswerken aan Jagerpad. B Zullen er een aantal betonpalen voor

verlichting vervangen worden. Door betonrot zijn de palen niet meer in goede staat. MEER INFO www.waarschoot.be/gemeenteraad

22


Waarschoot mei-juni 2018 | Contactinformatie

Nuttige adressen & nummers GEMEENTE WAARSCHOOT Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 30 april en 1, 10, 11 en 21 mei.

GEMEENTEHUIS

Dorp 1, 9950 Waarschoot t 09 250 59 00 - f 09 250 59 55 e info@waarschoot.be - www.waarschoot.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur Extra openingsuren burgerzaken dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 19.30 uur 1ste zaterdag van de maand 08.30 - 11.30 uur (behalve augustus) Spreekuur burgemeester Na afspraak Spreekuur schepenen Na afspraak Zitting gemeenteraad Gemeentehuis, zaal ’t Getouw om 20.00 uur De eerstvolgende gemeenteraden zijn op 3 mei 2018, 24 mei en 28 juni.

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot t 09 250 59 50 - e bibliotheek@waarschoot.be dinsdag 16.30 - 19.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 16.30 - 19.30 uur zaterdag 09.00 - 12.00 uur

RECYCLAGEPARK

Stationsplein, 9950 Waarschoot dinsdag 14.00 - 17.00 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 19.00 uur zaterdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur

SPORTDIENST

Sportstraat 3, 9950 Waarschoot t 09 250 59 35 - e sportdienst@waarschoot.be Gratis fietsregistratie 1e vrijdag van de maand: 08.30 uur - 11.30 uur & 13.30 uur - 16.00 uur maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur

SOCIAAL HUIS

Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot

OCMW-diensten

t 09 250 59 80 - f 09 250 59 66 e ocmw@waarschoot.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur Op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag: enkel op afspraak. gratis rechtshulp vrij spreekuur: 16.00 uur tot 18.00 uur 22 mei 2018 - Vande Rostyne Mary 26 juni 2018 - Vande Rostyne Frank

NOODNUMMERS

Brandweer/ambulance - t 100 of 112 Politie - t 101 Wachtdienst apothekers t 0903 99 000 (1,50 EUR/Min.) www.apotheek.be - www.geowacht.be Wachtdienst dokters - t 09 233 19 16 Wachtdienst tandarts - t 0903 39 969 Brandweer/ambulance - t 100 of 112

HULPLIJNEN

Antigifcentrum - t 070 245 245 Awel (luistert naar kinderen en jongeren) - t 102 Card Stop - t 070 344 344 Druglijn - t 078 15 10 20 Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling - t 1712 Tele-onthaal - t 1600 - www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn - t 1813 Wespenfoon Meetjesland - t 09 376 75 80 Brandweer, Niet-dringende oproep - t 1722

NUTSVOORZIENINGEN

Eandis (elektriciteit & aardgas) - t 078 35 35 34 Eandis Gasreuk - t 0800 65 0 65 Defecte straatlamp - t 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep - t 02 238 96 99

Politie LoWaZoNe

t 09 240 74 80 - f 09 378 32 26 e wijk.waarschoot@lowazone.be - www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur

PWA/ Buren

t 09 250 59 89 - f 09 250 59 66 pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uur donderdag 09.00 - 13.00 uur 1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur

Woonwijzer Meetjesland

Gratis advies over wonen Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Kaart Meldings

Heb je een bepaalde vraag, klacht, suggestie of melding? Laat het ons weten via deze melddingskaart (terug te bezorgen aan Gemeente Waarschoot, Dorp 1, 9950 Waarschoot). Je kan je melding ook doorgeven via het meldingsformulier op www.waarschoot.be/ meldingen of via info@waarschoot.be.

NAAM

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 MELDING  SUGGESTIE  VRAAG  KLACHT

//

DATUM: ..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23


9950info mei/juni- Infoblad Waarschoot  
9950info mei/juni- Infoblad Waarschoot  
Advertisement