VU-NT2 Docentenopleiding voor bevoegde deelnemers - Start september 2024

Page 1

VU-NT2 Professional

vu.nl/nt2

NT2-docentenopleiding voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid Start september 2024

VU-NT2 NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL


Docent NT2 voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid De opleiding Docent NT2 is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven. Deze opleiding start in september 2024 en eindigt in september 2025. Bij succesvolle afronding verwerf je het erkende Certificaat Docent NT2 waarmee je, in combinatie met je onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, uitstekend bent toegerust om aan de slag te gaan als docent NT2 in het volwassenen­ onderwijs en in de ISK (voortgezet onderwijs).

Theorie en praktijk De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding. Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat je gedurende de gehele looptijd lesgeeft aan anderstaligen (minimaal 250 uur). Het docententeam bestaat uit specialisten op NT2-gebied, onder wie taalwetenschappers, docentopleiders, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Zij zijn werkzaam bij VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opzet en inhoud Startbijeenkomst Deze bijeenkomst heeft een informatief karakter: na de kennismaking geeft de docent toelichting op het traject en op de verschillende onderdelen, werkwijze en evaluatie. De deelnemers maken een begin met het in kaart brengen van hun startcompetenties, mogelijke ontwikkelingspunten en ontwikkelingsplan. Het laatste zal in de volgende vijf begeleidingsbijeenkomsten verder worden uitgewerkt.

chalkboard-teacher Werkvorm

plenaire bijeenkomst, workshop

FILE-ALT

Evaluatie n.v.t.

Calendar-Alt Datum

13 september 2024

map-marker-alt

Locatie VU Campus

clock Studiebelasting

8 uur (bijeenkomst en voorbereiding)


Vakinhoudelijke bijeenkomsten

Begeleidingsbijeenkomsten

In deze dertien bijeenkomsten komen de achtergronden en de praktische toepassing van verschillende onderdelen van het NT2-onderwijs aan bod.

In vijf bijeenkomsten ligt de nadruk op onder­steuning van de lespraktijk en van je ontwikkeling als docent door intervisie en reflectie. Daarnaast bereid je je voor op het eindgesprek en de eindbeoordeling.

Leerdoelen • Deelnemers ontwikkelen en/of vergroten hun kennis van tweedetaalverwerving, algemene leertheorieën, taalleertheorieën, benaderingen en principes van (onderdelen van) taalonderwijs. • Deelnemers leren om deze inzichten te verbinden met en toe te passen op de onderwijspraktijk, vooral via praktijkopdrachten.

Activiteiten zijn onder andere: • aanleggen van en werken met portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan, • bespreken lesopnames, observatie, cursistenevaluatie en 360 graden feedback, • lesplan uitwerken en presenteren.

Onderwerpen • Alfabetisering en leren leren • Meertaligheid in de NT2-klas • Theorieën van tweedetaalverwerving • Benaderingen van tweedetaalonderwijs • Woordenschatonderwijs • Grammaticaonderwijs • Leesvaardigheidsonderwijs • Feedback en schrijfvaardigheidsonderwijs • Luistervaardigheidsonderwijs • Spreekvaardigheidsonderwijs • Uitspraakonderwijs in de praktijk • Interculturele competenties • Toetsing en evaluatie van kennis en vaardigheden

chalkboard-teacher Werkvorm

chalkboard-teacher Werkvorm

Eindgesprek

dertien plenaire bijeenkomsten

FILE-ALT

Evaluatie negen uitgewerkte praktijkopdrachten; aanwezigheid

vijf bijeenkomsten in workshopvorm

FILE-ALT

Evaluatie opdrachten per bijeenkomst; aanwezigheid; eindportfolio

map-marker-alt

Locatie VU Campus

Calendar-Alt Periode

november 2024 - juli 2025

clock Studiebelasting 67 uur

chalkboard-teacher Werkvorm

individueel eindgesprek

Calendar-Alt Periode

FILE-ALT

Evaluatie portfolio met praktijkopdrachten

map-marker-alt

map-marker-alt

Locatie VU Campus

oktober 2024 - september 2025 Locatie VU Campus

clock Studiebelasting

175 uur (bijeenkomsten, literatuurstudie, verwerkingsopdrachten)

Calendar-Alt Periode

10 of 17 oktober 2025

clock Duur

30 minuten


Praktische informatie Toelatingseisen

Kosten

De opleiding is geschikt voor docenten met en zonder ervaring in het NT2-onderwijs. We hanteren drie toelatingscriteria: een afgeronde hbo- of wo-opleiding, een onderwijsbevoegdheid (eerstegraads- of tweedegraads lerarenopleiding, PABO of BKO) en gedurende de opleiding aantoonbaar minimaal 250 uur lesgeven in Nederlands als tweede taal aan anderstaligen.

De kosten voor de opleiding bedragen € 3.350,-, inclusief het studiemateriaal en het Handboek NT2 (derde druk).

Inschrijven

Studielast

Je kunt je aanmelden vanaf 1 februari 2024, via het online formulier op onze website. De toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst. wanneer het maximum van 20 deelnemers is bereikt, wordt de inschrijving gesloten.

De opleiding start op 13 september 2024. De studiebelasting is 500 uur, inclusief 250 praktijkuren. Er zijn 19 bijeenkomsten op vrijdagochtend. Het eindgesprek is op 10 of 17 oktober 2025.

We hanteren een beperkte wachtlijst. Als je daarop geplaatst wordt, ontvang je daarvan per e-mail bericht. Uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding ontvang je bericht of er alsnog een plaats is vrijgekomen.

Reacties van deelnemers “Ik geniet als ik echt beter word in mijn werk door wat ik in de opleiding leer.” “Ik voel me zekerder als docent NT2 dankzij de solide basis die deze opleiding geeft.” “Ik vind de opleiding concreet, praktisch, haalbaar én veel inhoud uit de workshops en de begeleidingsbijeenkomsten waren direct toepasbaar in het onderwijs.”

Handshake-Alt Contact informatie VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam Dr. Camille Welie, coördinator docentenopleiding De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam MOBILE-ALT 020 59 88995 ENVELOPE c.j.m.welie@vu.nl DESKTOP vu.nl/nt2-docenten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.