VU-NT2 Docentenopleiding bevoegde deelnemers januari 2023

Page 1

VU-NT2 Professional

vu.nl/nt2

NT2-docentenopleiding voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid Start januari 2023

VU-NT2 NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL


Docent NT2 voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid De opleiding Docent NT2 is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven. Deze opleiding start in januari 2023 en eindigt in januari 2024. Bij succesvolle afronding verwerf je het erkende Certificaat Docent NT2 waarmee je, in combinatie met je onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, uitstekend bent toegerust om aan de slag te gaan als docent NT2 in het volwassenenonderwijs en in de ISK (voortgezet onderwijs).

Theorie en praktijk De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding. Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat je gedurende de gehele looptijd lesgeeft aan anderstaligen (minimaal 250 uur). Het docententeam bestaat uit specialisten op NT2-gebied, onder wie taalwetenschappers, docentopleiders, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Zij zijn werkzaam bij VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opzet en inhoud Startbijeenkomst Deze bijeenkomst heeft een informatief karakter: na de kennismaking geeft de docent toelichting op het traject en op de verschillende onderdelen, werkwijze en evaluatie. De deelnemers maken een begin met het in kaart brengen van hun startcompetenties, mogelijke ontwikkelingspunten en ontwikkelingsplan. Het laatste zal in de volgende drie begeleidingsbijeenkomsten verder worden uitgewerkt.

chalkboard-teacher Werkvorm

plenaire bijeenkomst, workshop

FILE-ALT

Evaluatie n.v.t.

Calendar-Alt

Datum 20 januari 2023

map-marker-alt

Locatie VU Campus

clock

Studiebelasting 8 uur (bijeenkomst en voorbereiding)


Vakinhoudelijke bijeenkomsten

Begeleidingsbijeenkomsten

In deze elf bijeenkomsten komen de achtergronden en de praktische toepassing van verschillende onderdelen van het NT2-onderwijs aan bod.

In deze drie bijeenkomsten ligt de nadruk op onder­ steuning van de lespraktijk en van uw ontwikkeling als docent door intervisie en reflectie. Daarnaast bereid je je voor op het eindgesprek en de eindbeoordeling.

Leerdoelen • Deelnemers ontwikkelen en/of vergroten hun kennis van tweedetaalverwerving, algemene leertheorieën, taalleertheorieën, benaderingen en principes van (onderdelen van) taalonderwijs. • Deelnemers leren om deze inzichten te verbinden met en toe te passen op de onderwijspraktijk, vooral via praktijkopdrachten. Onderwerpen • Theorieën van tweedetaalverwerving • Benaderingen van tweedetaalonderwijs • Woordenschatonderwijs • Grammaticaonderwijs • Leesvaardigheidsonderwijs • Feedback en schrijfvaardigheidsonderwijs • Luistervaardigheidsonderwijs • Spreekvaardigheidsonderwijs • Uitspraakonderwijs in de praktijk • Interculturele competenties • Toetsing en evaluatie van kennis en vaardigheden

Activiteiten zijn onder andere: • aanleggen van en werken met portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan, • bespreken lesopnames, observatie, cursistenevaluatie en 360 graden feedback, • lesplan uitwerken en presenteren.

chalkboard-teacher Werkvorm

drie bijeenkomsten in workshopvorm

FILE-ALT

Evaluatie opdrachten per bijeenkomst; aanwezigheid; eindportfolio

map-marker-alt

Locatie VU Campus

Calendar-Alt

Periode maart - oktober 2023

clock

Studiebelasting 75 uur

chalkboard-teacher Werkvorm

elf plenaire bijeenkomsten: hoorcolleges (1-2), workshops (3-11)

FILE-ALT Calendar-Alt

Evaluatie negen uitgewerkte praktijkopdrachten; aanwezigheid Periode januari - november 2023

map-marker-alt

Locatie VU Campus

clock

Studiebelasting 165 uur (bijeenkomsten, literatuurstudie, verwerkingsopdrachten)

Eindgesprek chalkboard-teacher Werkvorm

individueel eindgesprek

FILE-ALT

Evaluatie portfolio met praktijkopdrachten, presentatie lesplan met reflectie

map-marker-alt

Locatie VU Campus

Calendar-Alt

Periode 21 of 22 december 2023

clock

Studiebelasting 2 uur (incl. voorbereiding)


Praktische informatie Toelatingseisen

Inschrijven

De opleiding is geschikt voor docenten die al enige tijd werkzaam zijn in het NT2-onderwijs. We hanteren drie toelatingscriteria: een afgeronde hbo- of wo-opleiding, een onderwijsbevoegdheid (eerstegraads- of tweedegraads lerarenopleiding, PABO of BKO) en gedurende de opleiding aantoonbaar minimaal 250 uur lesgeven in Nederlands als tweede taal aan anderstaligen.

Je kunt zich aanmelden van 1 juli t/m 31 december 2022, via het online formulier op onze website. De toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het maximum van 20 deelnemers eerder dan 31 december 2022 is bereikt, wordt de inschrijving gesloten.

Studielast De opleiding start op 20 januari 2023. De studiebelasting is 500 uur, inclusief 260 praktijkuren. Er zijn 16 bijeenkomsten op vrijdagmiddag. Het eindgesprek is op 21 of 22 december 2023.

Kosten

We hanteren een beperkte wachtlijst. Als je daarop geplaatst wordt, ontvang je daarvan per e-mail bericht. Uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding ontvang je bericht of er alsnog een plaats is vrijgekomen. Na de aanmeldperiode controleert VU-NT2 de inschrijvingen op bovengenoemde criteria en worden de beschikbare plaatsen definitief toegewezen. Als je bent toegelaten ontvang je een uitnodiging voor de startbijeenkomst.

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.950,- inclusief het (deels Engelstalige) studiemateriaal, exclusief literatuur.

Reacties van deelnemers “Ik geniet als ik echt beter word in mijn werk door wat ik in de opleiding leer.” “Ik voel me zekerder als docent NT2 dankzij de solide basis die deze opleiding geeft.”

Handshake-Alt Contact informatie VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam Dr. Camille Welie, coördinator docentenopleiding De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam MOBILE-ALT 020 59 88995 ENVELOPE c.j.m.welie@vu.nl DESKTOP vu.nl/nt2-docenten