Page 1

INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET DYSLEXIE, EEN FUNCTIEBEPERKING OF EEN (CHRONISCHE) ZIEKTE


OPMERKING VOORAF Studenten met een beperking hebben recht op gelijke kansen en kunnen aanspraak maken op alle voorzieningen die in het hoger onderwijs volgens landelijke wet- en regelgeving geboden moeten worden. Daarnaast is studeren met een beperking onderdeel van het accreditatiekader en wordt het beleid van de VU t.a.v. de toegankelijkheid en studeerbaarheid van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking beoordeeld. De VU moet en wil goede ondersteuning aan studenten met een beperking bieden. Gezien de mogelijke wijzigingen in de begeleidingstructuur is nu niet duidelijk of de voorzieningen en begeleiding ook op de lange termijn in de huidige vorm kunnen worden aangeboden. Aan deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

COLOFON UITGAVE Dienst Studentenzaken/Centrum voor Studie en Loopbaan Vrije Universiteit Amsterdam, 2012 Tekstsamenstelling en redactie Anita Dingelstad en Marjolein Touwen E schib@vu.nl WWW.VU.NL/FUNCTIEBEPERKING VORMGEVING Studio VU (22345/1)

Digitale SCHIB-brochure 2012 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


INHOUDSOPGAVE INFORMATIE OVER STUDEREN MET DYSLEXIE, EEN FUNCTIEBEPERKING OF EEN (CHRONISCHE) ZIEKTE

4

STUDENTONDERSTEUNING 5 DYSLEXIE, AUTISME EN STUDIEMAATJES

7

TOEGANKELIJKHEID & VOORZIENINGEN

8

FINANCIテ起 & IN- EN UITSCHRIJVING

9

WETTEN & REGELINGEN

10

CONTACTGEGEVENS 11

3


INFORMATIE OVER STUDEREN MET DYSLEXIE, EEN FUNCTIE­ BEPERKING OF EEN (CHRONISCHE) ZIEKTE WAT VERSTAAN WE ONDER STUDENTEN MET EEN BEPERKING? Onder studenten met een beperking worden zowel studenten met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, als studenten met dyslexie en psychische beperkingen verstaan (Inspectie van het Onderwijs, 2010). De omvang van het aantal studenten met een beperking in het hoger onderwijs wordt in uiteenlopende onderzoeken geschat tussen de 8% en 16% van de totale studentenpopulatie. De Gebruikerstoets ‘Studeren met een handicap 2011’ wijst uit dat bijna 10% van de studenten in het hoger onderwijs tijdens de studie problemen ondervindt van hun beperking. WAT BIEDT DE VU JOU? Als je dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte hebt, kun je daar tijdens het studeren last van ondervinden. De Vrije Universiteit probeert ondersteuning te bieden bij het realiseren van voorzieningen en extra begeleiding aan degenen die dit op grond van hun beperking nodig hebben. Zo zijn er regelingen en voorzieningen waar je als student gebruik van kunt maken (zoals extra tentamentijd of de rustruimte). Ook kun je verschillende medewerkers raadplegen voor verdere hulp en ondersteuning. Het is belangrijk om in een vroeg stadium contact op te nemen met je studieadviseur en een studentendecaan.

4


STUDENTONDERSTEUNING WAT TE DOEN? Als je dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte hebt is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij de studieadviseur én de studentendecaan. Zeker als je op grond van je beperking(en) voorzieningen nodig hebt of denkt studievertraging op te lopen. STUDIEADVISEURS Je eerste aanspreekpunt is de studieadviseur van je eigen opleiding. Met de studieadviseur bespreek je welke voorzieningen in jouw geval geschikt en noodzakelijk zijn om onderwijs te volgen en tentamens te maken. Er worden geen concessies gedaan aan de opleidingseisen (eisen die de opleiding stelt om je bachelor-/masterdiploma te halen). Daarnaast kan de studieadviseur je ondersteunen bij het plannen van je studieprogramma en je proberen te helpen met eventuele noodzakelijke aanpassingen van onderwijsmaterialen en onderwijsvormen. De studieadviseur wijst je de weg naar instanties die voor jou van belang zijn om zo goed mogelijk te kunnen studeren. Voor studenten met een dyslexieverklaring is het bij de meeste faculteiten mogelijk om extra tentamentijd te krijgen. Dit regel je, afhankelijk van de opleiding, bij de studieadviseur of de examencommissie. Raadpleeg voor de contactgegevens van studieadviseurs de studiegids, WWW.VU.NL/STUDIEADVISEURS of het Serviceplein van VUnet. STUDENTENDECANEN Bij de studentendecanen van het Centrum voor Studie en Loopbaan (CSL) kun je terecht met vragen en problemen over bijvoorbeeld studievertraging, extra studiebegeleiding, studiefinanciering, het onderbreken van je studie en persoonlijke zaken. De belangrijkste taken van de studentendecaan zijn: informeren (bijvoorbeeld over procedures), bemiddelen en verwijzen. Daarnaast speelt de studentendecaan een grote rol bij financiële aangelegenheden. Studenten die tijdens hun

beursperiode van studiefinanciering studievertraging oplopen door een beperking of door bijzondere familieomstandigheden, kunnen een beroep doen op compensatie via de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). LET OP: het is belangrijk dat je de vertragende omstandigheid direct meldt! Je kunt meer over FOS lezen op WWW.VU.NL/STUDIEVERTRAGING Om maatwerk te kunnen leveren is het van belang dat je zelf ook (vooraf) actief meedenkt over zaken die nodig zijn om goed te kunnen studeren. Je hebt wellicht al ervaring met hulpmiddelen of voorzieningen die je op de middelbare school had. Neem contact op met een studentendecaan van CSL behorend tot jouw faculteit. Kijk achter in deze digitale brochure, op WWW.VU.NL/STUDENTENDECANEN of het Serviceplein van VUnet welke studentendecanen jouw faculteit in portefeuille heeft. Bel voor het maken van een afspraak 020 59 85020 of maak een afspraak via de studentenbalie in het servicecentrum van het hoofdgebouw (ruimte 0A-11). Studentendecanen zitten in de 0A-gang in het hoofdgebouw achter de vier-liftengroep (er is een wachtkamer). Voor korte vragen is er een telefonisch spreekuur op maandag en donderdag van 13.30 tot 14.30 uur. T 020 - 59 85026 STUDENTENPSYCHOLOGEN Studentenpsychologen van CSL kunnen je helpen bij persoonlijke- en studieproblemen (bijvoorbeeld faalangst, stress, studie- en motivatieproblemen, tentamenvrees, gebrek aan zelfvertrouwen, rouwverwerking, eenzaamheid, moeizame relatie met je omgeving, somberheid of een algemeen gevoel van onvrede met jezelf of je leven). Je kunt je (telefonisch) aanmelden bij het secretariaat van de studentenpsychologen voor een oriënterend gesprek. Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag en donderdag: 10.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur A kamer 0A-38, hoofdgebouw T 020 - 59 85010 WWW.VU.NL/STUDENTENPSYCHOLOGEN

Studentendecanen v.l.n.r. Jan Nieuwenhuis, Anita Dingelstad, Henk Boswijk, Marjorie Wielkens, Karin Waanders en Mariken Blom.

5


De studentenpsychologen v.l.n.r.: Hermanja Hage-Kok, Aniko Kiss, Zeliha Akyar.

CURSUSSEN EN GROEPSBEGELEIDING CSL verzorgt ook allerlei ondersteunende cursussen, zoals Speedlearning, Scriptie schrijven, Mindfulness, Stress? Voorkom burnout!, Aan de slag met uitstelgedrag, Communicatie en Assertiviteit en wekelijkse Studieversnellingsgroepen. Kijk voor het volledige aanbod, kosten, inschrijving, voorwaarden, data en tijdstippen op de hieronder genoemde webpagina. E opleiding@vu.nl T 020 598 5073 WWW.VU.NL/CURSUSSEN SCHIB Bij het Centrum voor Studie en Loopbaan houdt team SCHIB zich bezig met studeren met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte. SCHIB staat voor Studenten Contact Hulp en Informatie bij Beperkingen. Het doel van team SCHIB is om studenten te informeren en adviseren over de (on) mogelijkheden op het gebied van studeren met dyslexie, een functiebeperking of (chronische) ziekte, het bieden van zoveel mogelijk hulp op maat, proberen te zoeken naar oplossingen voor praktische problemen en tenslotte begrip kweken onder docenten en studiebegeleiders. Kortom: SCHIB is de schakel tussen jou en medewerkers die je kunnen helpen bij het oplossen van problemen als je er zelf niet uitkomt.

SCHIB-AWARD Jaarlijks wordt de SCHIB-AWARD uitgereikt aan de dienst, faculteit of medewerker die een bijzondere inzet heeft geleverd voor studenten met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte. Wil je iemand of een afdeling voordragen, laat het ons weten via schib@vu.nl SCHIB-NIEUWSBRIEF Naast de gebruikelijke informatie via de e-mail wordt er een aantal keer per jaar een digitale SCHIB-nieuwsbrief uitgegeven met informatie over o.a. bijeenkomsten, voorzieningen op de VU-campus, portretten van studenten en oproepjes. COMMUNITY SCHIB Meer informatie over de werkzaamheden van team SCHIB en extra informatie over studeren met een beperking is te vinden binnen de community van SCHIB in blackboard, de digitale leeromgeving van de VU. Wil je lid worden van SCHIB in blackboard, actief betrokken zijn bij activiteiten, de SCHIB-nieuwsbrief ontvangen of eraan bijdragen? Stuur dan een mail naar: schib@vu.nl

SCHIB-BIJEENKOMSTEN SCHIB organiseert bijeenkomsten rondom een bepaald thema of voor een specifieke doelgroep, waar je ervaringen kunt uitwisselen met medestudenten, studentendecanen of betrokken medewerkers. Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd of wordt er een activiteit georganiseerd. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle studenten met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte. Introducees zijn ook welkom. Medewerkers SCHIB v.l.n.r.: Anita Dingelstad, Arieke Duijzer, Marjolein Touwen

6

Â


DYSLEXIE, AUTISME EN STUDIEMAATJES DYSLEXIE De VU organiseert een aantal keer per studiejaar speciale themabijeenkomsten voor studenten met dyslexie. Binnen de community SCHIB in Blackboard is ook een aparte pagina over dyslexie ingericht met o.a. informatie over (digitale) hulpmiddelen en speciale bijeenkomsten die binnen en buiten de VU worden georganiseerd. TAALTOETS NEDERLANDS Kijk voor meer informatie over de verplichte taaltoets voor eerstejaars bachelorstudenten van een Nederlandstalige opleiding op: WWW.TAALLOKET.NL. Hier vind je ook het aanvraagformulier voor extra tijd of een aangepaste werkplek bij de taaltoets in verband met je beperking. STUDEREN MET AUTISME Studenten met een autismespectrumstoornis kunnen studiebegeleiding ontvangen door een vaste begeleider. Tijdens deze wekelijkse gesprekken worden de studieactiviteiten van de afgelopen periode en eventuele problemen besproken. Ook wordt er een studieplan gemaakt en indien nodig aangepast. Zo worden zaken die kunnen leiden tot studievertraging tijdig onderkend en de studievoortgang bevorderd. Eventueel wordt hulp geboden bij of gesproken over het leggen van contacten met docenten, medestudenten en de studieadviseur. De kosten voor deze begeleiding is â‚Ź 100,- per studiejaar. Neem contact op met Arieke Duijzer voor meer informatie of een intakegesprek. E schib@vu.nl WWW.VU.NL/AUTISME STUDIEMAATJES Studenten die door een (functie)beperking studievertraging hebben opgelopen, dreigen op te lopen of hun studie tijdelijk hebben onderbroken, kunnen begeleid worden door een medestudent, het studiemaatje. Een studiemaatje kan de student meer betrekken bij zijn of haar studie, bijvoorbeeld door gezamenlijk roosters door te nemen, de bibliotheek te bezoeken en contacten te leggen met medestudenten. Vaak kan een klein duwtje in de rug enorm helpen om de studievoortgang positief te beĂŻnvloeden.

Karin Waanders

Kun jij wel een studiemaatje gebruiken of wil je zelf maatje zijn? Dan kun je je aanmelden via Karin Waanders. Na een intakegesprek wordt gekeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn. E k.t.j.waanders@vu.nl WWW.VU.NL/STUDIEMAATJES

7


TOEGANKELIJKHEID & VOORZIENINGEN MELDEN VAN KNELPUNTEN TOEGANKELIJKHEID OP DE CAMPUS Ervaar je knelpunten op het gebied van toegankelijkheid op de campus? Bijvoorbeeld wanneer een lift stuk is, je toegangspas het niet doet of een ingang geblokkeerd is (door o.a. fietsen), dan kan je dat melden bij de facilitaire helpdesk. Neem SCHIB ook in cc op (schib@vu.nl), zodat SCHIB je, indien nodig, hierbij kan ondersteunen. Facilitaire Helpdesk, Servicecentrum Hoofdgebouw A Hoofdgebouw, ruimte 0A-11 E fh.fco@vu.nl T 020 59 85777 IT-VOORZIENINGEN Alle informatie over IT-voorzieningen is te vinden op het Serviceplein van VUnet. Met vragen of problemen kun je contact opnemen met de UC-IT Servicedesk. A Hoofdgebouw, ruimte 0A-11 E ucit-servicedesk@vu.nl T 020 59 80000 CENTRALE VOORZIENINGEN DIE IN PROCEDURES ZIJN VASTGELEGD De studieadviseur van je opleiding is je eerste aanspreekpunt wanneer je voorzieningen nodig hebt om onderwijs te volgen en tentamens te kunnen maken. Er zijn ook een aantal centrale voorzieningen die bij het Centrum voor Studie en Loopbaan zijn vastgelegd in procedures, te weten: • toegankelijkheid collegezalen • een (tijdelijke) parkeerkaart • persoonlijk kluisje • stallingruimte voor grotere hulpmiddelen (denk aan krukken, een stoel of fiets) • toegangspas mindervalideningang (De Boelelaan 1083-A) • gebruik rustruimte, 1E-74 in het Hoofdgebouw (De Boelelaan 1105). De procedures staan op WWW.VU.NL/FUNCTIEBEPERKING en binnen VUnet. Hierin kun je precies nalezen hoe je één van bovengenoemde voorzieningen kunt krijgen en onder welke voorwaarden. Laat ons weten of je andere centrale voorzieningen nodig hebt, zodat we kunnen kijken of dit mogelijk is. Stuur een e-mail naar schib@vu.nl UITLEENSERVICE SOFTWARE EN HARDWARE Het UC-IT en het Audiovisueel Centrum (AVC) lenen hulpmiddelen uit aan studenten met een beperking, die het studeren makkelijker kunnen maken. Studenten kunnen software/hardware eerst proberen alvorens tot eventuele aanschaf over te gaan. Kijk voor meer informatie op WWW.VU.NL/FUNCTIEBEPERKING of VUnet.

8


FINANCIËN & IN- EN UITSCHRIJVING STUDIEFINANCIERING Iedereen in het hoger onderwijs die vóór zijn 30e jaar studiefinanciering heeft aangevraagd heeft recht op vier jaar basisbeurs (prestatiebeurs) en drie jaar lening. Wanneer je binnen tien jaar na start in het hoger onderwijs je (bachelor of master) diploma haalt wordt het beursgedeelte plus de Ov-kaart omgezet in een gift. Voor vijf- of zesjarige opleidingen geldt een recht op vijf dan wel zes jaar studiefinanciering in de vorm van een beurs, die omgezet wordt in een gift wanneer je binnen de diplomatermijn het diploma haalt met genoemde studielast. Je studiefinancieringrechten kun je inzetten in een periode van 10 jaar na de start in het hoger onderwijs met studiefinanciering. Als je na je 30e de studiefinanciering onderbreekt, kun je resterende rechten niet meer inzetten. Kijk voor actuele informatie op de website van DUO. FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FOS) In geval van (mogelijke) studievertraging is het belangrijk om dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte, maar ook bijzondere familieomstandigheden direct te melden bij de studentendecaan. Er wordt bekeken in hoeverre eventuele studievertraging tot een minimum kan worden beperkt. Daarnaast is het van belang om de studieadviseur van je opleiding op de hoogte te stellen van de (mogelijke) studievertraging, zodat je samen een studieplan kunt opstellen. Om in aanmerking te komen voor FOS is dit studieplan verplicht. Ook wanneer je niet zeker weet of je vertraging oploopt, moet er toch een studieplan gemaakt worden. Aan het eind van elk studiejaar moet vervolgens de studievertraging geregistreerd worden. Indien studievertraging op grond van ziekte aanzienlijk is, zal een verzoek tot verlenging studiefinanciering bij DUO worden gedaan. FOS komt dan weer in beeld wanneer de geregistreerde vertraging de basisbeursperiode van 12 maanden overschrijdt. Voor de aanvraag van verlenging prestatiebeurs en/of FOS is in het geval van ziekte een doktersverklaring nodig. In het geval van dyslexie is een dyslexieverklaring vereist. Belangrijk om te weten: alleen studenten die in de beurs­ periode van studiefinanciering vertraging oplopen, kunnen een beroep doen op de FOS-regeling. Lees meer over de FOSregeling op WWW.VU.NL/STUDIEVERTRAGING

COLLEGEGELD EN LANGSTUDEERMAATREGEL/ 2E GRAAD Als je al langer studeert, minder belastbaar bent wat betreft het halen van studiepunten en/of al een opleiding hebt afgerond is onderstaande informatie mogelijk van belang. Als je een bacheloropleiding (wo 3 jaar) én een master­ opleiding doet, krijg je per fase een jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijk collegegeld. Na deze uitlooptijd ga je het tarief voor langstudeerders betalen: het wettelijk collegegeld plus € 3.063,- extra. Deze verhoging van het collegegeld kun je opvangen met het collegegeldkrediet. Raadpleeg online alle informatie over de langstudeermaatregel. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij een student een extra uitloopjaar krijgt bijvoorbeeld bij een chronische ziekte/functiebeperking. Let op: als je al een bachelor of master hebt, gelden andere regels en mogelijk ook overgangsregels die per instelling verschillen. Raadpleeg de VU-website voor meer informatie. Je kunt op de website van DUO zelf berekenen wat de hoogte van je collegegeld volgend jaar is. Ga naar de website, log in (rechtsboven op de pagina) en klik op ‘langstudeerder’. In- en uitschrijven Op grond van ziekte is het mogelijk om later dan 1 september in te stromen. Je opleiding moet toestemming geven voor latere inschrijving door in SAP de betreffende toestemming te verlenen. Uiteraard heb je geen recht op studiefinanciering indien je niet als student staat ingeschreven. Als je niet meer kunt studeren door ziekte dan is het mogelijk je (tussentijds) uit te schrijven en een deel (van de restitutie) van het collegegeld terug te krijgen. Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding en een studentendecaan om latere inschrijving of uitschrijving en eventuele gevolgen daarvan te bespreken in verband met studiefinanciering, consequenties voor het studieprogramma, het campuscontract, financiële ondersteuning, terugkeer in opleiding, verzekeringen en/of het aanvragen van een uitkering. Een overzicht van studieadviseurs per opleiding/faculteit vind je op: WWW.VU.NL/STUDIEADVISEURS en het Serviceplein van VUnet. Achter in deze digitale brochure vind je de contactgegevens van de studentendecanen, op WWW.VU.NL/STUDENTENDECANEN en het Serviceplein van VUnet. Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijving op: WWW.VU.NL/IN-UITSCHRIJVEN en het Serviceplein van VUnet.

VERLENGING PRESTATIEBEURS Zoals eerder is aangegeven kun je in aanmerking komen voor een jaar extra basis (prestatie)beurs wanneer het duidelijk is dat je door dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte een jaar langer nodig hebt om af te studeren. Deze verlenging kan via speciale formulieren van de DUO-IB-Groep aangevraagd worden en moet ondertekend worden door de student zelf, een arts/psycholoog en als laatste door de studentendecaan. Naast verlenging van studiefinanciering kent de DUO-IB-Groep een aantal specifieke mogelijkheden bijvoorbeeld; verlenging diplomatermijn op grond van (tijdelijk) bijzondere omstandigheden of omzetting prestatiebeurs op grond van arbeidsongeschiktheid in de zin van WAJONG. Informeer hierover bij je studentendecaan. 9


WETTEN & REGELINGEN Op blackboard vind je een overzicht van belangrijke wetten en regelingen op het gebied van studeren met een beperking, zoals de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. HTTP://BB.VU.NL Tabblad Community > Dienst Studentenzaken/Centrum voor Studie en loopbaan > Studenten, Contact, Hulp en Informatie bij Beperkingen

10


CONTACTGEGEVENS STUDENTENDECANEN Studentendecaan voor: FACULTEIT DER EXACTE WETENSCHAPPEN, LERARENOPLEIDING Dhr. drs. Henk Boswijk E h.boswijk@vu.nl

Studentendecaan voor: FACULTEIT GENEESKUNDE (VUmc) Mw. drs. Anita Dingelstad E a.a.m.dingelstad@vu.nl

Studentendecaan voor: FACULTEIT DER AARD- EN LEVENSWETENSCHAPPEN, ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE, LETTEREN, TANDHEELKUNDE (ACTA) Dhr. drs. Jan Nieuwenhuis (ook vertrouwenspersoon) E j.w.nieuwenhuis@vu.nl Studentendecaan voor: FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, TANDHEELKUNDE (ACTA), BEWEGINGSWETENSCHAPPEN, SOCIALE WETENSCHAPPEN EN COÖRDINATOR STUDIEMAATJES Mw. drs. Karin Waanders E k.t.j.waanders@vu.nl

Studentendecaan voor: FACULTEIT DER PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK, RECHTSGELEERDHEID Mw. mr. Marjorie Wielkens E m.a.wielkens@vu.nl

Studentendecaan voor: FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, WIJSBEGEERTE, EERSTEJAARS GENEESKUNDE Mw. drs. Mariken Blom E m.blom@vu.nl

Bel voor het maken van een afspraak 020 59 85020 of maak een afspraak via de studentenbalie in het servicecentrum van het hoofdgebouw (ruimte 0A-11). Studentendecanen zitten in de 0A-gang in het hoofdgebouw achter de vier-liftengroep (er is een wachtkamer). Voor korte vragen is er een telefonisch spreekuur op maandag en donderdag van 13.30 tot 14.30 uur. T 020 - 59 85026 TEAM SCHIB Mw. drs. Anita Dingelstad (studentendecaan en portefeuillehouder studeren met een beperking) Mw. Arieke Duijzer, MSc (psycholoog en adviseur studeren met een beperking - autisme) Mw. Marjolein Touwen, MSc (adviseur studeren met een beperking & studieloopbaanadviseur) E schib@vu.nl T 020-59 83562 WWW.VU.NL/FUNCTIEBEPERKING STUDENTENPSYCHOLOGEN Openingstijden secretariaat: ma, di en do: 10.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur A kamer 0A-38, hoofdgebouw T 020 - 59 85010 WWW.VU.NL/STUDENTENPSYCHOLOGEN STUDIEKEUZE- EN LOOPBAANADVISEURS Intake-uur op ma, wo, vrij: 12.00-13.00 uur A kamer 0A-34, hoofdgebouw E studentcareerservices@vu.nl WWW.VU.NL/LOOPBAAN EN WWW.VU.NL/STUDIEKEUZEHULP STUDENTENOMBUDSMAN Mw. drs. E.J. (Lies) Poesiat E studentenombudsman@vu.nl T 020 - 59 85313 WWW.VU.NL/STUDENTENOMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSONEN Mw. drs. E. Schouten A Hoofdgebouw, kamer 0A-29 Dhr. drs. J.W. Nieuwenhuis A Hoofdgebouw, kamer OA-39 E vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl T 020 59 83830 Je kunt een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Wanneer je daarop je naam en telefoonnummer inspreekt, zal één van hen je zo snel mogelijk terugbellen. WWW.VU.NL/VERTROUWENSPERSOON

11


Vrije Universiteit Amsterdam Centrum voor Studie en Loopbaan/Dienst Studentenzaken Studenten, Contact, Hulp en Informatie bij Beperkingen (SCHIB) De Boelelaan 1105, kamer 0A-34 1081 HV Amsterdam T: +31 (0) 20 59 83562 WWW.VU.NL/FUNCTIEBEPERKING

SCHIB  

SCHIB, brochure, dyslexie

SCHIB  

SCHIB, brochure, dyslexie