Page 1

VU VOOR DOCENTEN ZORGONDERWIJS

MASTER DOCENT HGZO

VERBINDT ZORGONDERWIJS MET DE BEROEPSPRAKTIJK

> COMBINATIE VAN VAKDIDACTIEK, INNOVATIE EN ZORGINHOUDELIJK ONDERZOEK > VOOR (AANKOMENDE) DOCENTEN EN OPLEIDERS IN HET ZORGONDERWIJS > TWEEJARIGE DEELTIJD HBO-MASTER (MASTER OF EDUCATION)


MASTER DOCENT HGZO “WAT ME AANSPREEKT AAN DE MASTER DOCENT HGZO IS DAT DEZE ZO GOED AANSLUIT BIJ WAT IK IN DE PRAKTIJK AAN KENNIS NODIG HEB, ZOWEL ONDERWIJSKUNDIG ALS VAKINHOUDELIJK. PRECIES DIE COMBINATIE MAAKT DE OPLEIDING ZO WAARDEVOL.” Laila van Zadelhoff, docent radiotherapie bij Hogeschool Inholland (oud-deelnemer)

“JE HOUDT JE NIET ALLEEN BEZIG MET DIDACTIEK, MAAR OOK MET ZORGINHOUDELIJK ONDERZOEK EN INNOVATIE. ALS DAT JE INTERESSEERT, OF JE WILT OP EEN HOGER NIVEAU FUNCTIONEREN IN JE ONDERWIJSINSTELLING, DAN IS DIT DE PERFECTE OPLEIDING.”

Janneke Sandee-Geurts, docent fysiotherapie bij Fontys Hogescholen (oud-deelnemer)

De hbo-master Docent HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs) leidt je op tot een expertdocent die een brug kan slaan tussen onderwijs, zorgpraktijk en zorginhoudelijk onderzoek. De zorg in Nederland verandert snel en ingrijpend. Dat vraagt om vernieuwingen in het zorgonderwijs, zodat studenten de juiste competenties en vaardigheden verwerven voor de toekomstige beroepspraktijk. Met deze tweejarige deeltijdmasteropleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ontwikkel je je tot innovatieve en onderzoekende zorgdocent met de focus op de beroepspraktijk.

hiermee lesgeven in elke fase van een zorgopleiding, studenten begeleiden bij hun afstudeeronderzoek, zelf onderzoek doen, betrokken raken bij lectoraten, ontwikkelingen in de zorg vertalen naar onderwijs en didactisch verantwoorde onderwijsprogramma’s ontwerpen. Je bent klaar voor de complexe en steeds veranderende praktijk in het zorgonderwijs.

VOOR WIE?

De master Docent HGZO is een NVAO geaccrediteerde hbo-opleiding. Naast onderwijskundige en didactische scholing is er veel aandacht voor zorginhoudelijke verdieping. Het programma is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten (evidence based) die vertaald zijn naar de praktijk, zodat je oefent in beroepsgetrouwe situaties. De inhoud en te behalen competenties van de opleiding liggen vast, maar afhankelijk van ervaring en leerwensen is een individuele leerroute mogelijk. Je wordt gedurende de opleiding begeleid door een coach. De VU-docenten weten wat er leeft in de zorg; ze zijn betrokken bij het zorgonderwijs of beschikken over expertise door praktijkgericht onderzoek.

• Docenten van zorgopleidingen in het hbo en mbo. • Opleiders binnen een (opleidingsinstituut van een) ziekenhuis of zorgacademie. • Zorgprofessionals die (ook) les willen geven in het zorgonderwijs. Aan de masteropleiding doen deelnemers uit verschillende beroepsgroepen in de zorg mee waardoor er veel onderlinge kennisuitwisseling plaatsvindt.

WAT LEVERT HET OP?

Na het succesvol afronden van de master wordt de titel Master of Education (MEd) verleend en het BKE-certificaat uitgereikt (Basiskwalificatie Examinering). Je kunt

INHOUD EN WERKWIJZE

VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen

T 020 598 86 00

E info@ucgb.nl

INSTROOMEISEN

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een diploma van een hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg, of van een tweedegraads lerarenopleiding Zorg en Welzijn of Verpleegkunde. Ervaring in de zorg en de beschikking over een onderwijspraktijkplaats (werkplek of stageplaats) zijn noodzakelijk. De volledige instroomeisen vind je op de website.

STUDIELAST

Gemiddeld 20 uur per week: • Contacturen op de VU (6 uur) • Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4 uur) • Zelfstudie (10 uur) Totale studielast: 60 EC (1680 sbu)

KOSTEN

€ 9.040,- per studiejaar. Deelnemers met een docentaanstelling kunnen een Lerarenbeurs aanvragen. De studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting.

CONTACT EN INFORMATIE Kijk op vu.nl/masterhgzo voor meer informatie over de opleiding, intakeprocedure, instroomeisen en voorlichtingsbijeenkomsten. Of neem contact met het team Zorgonderwijs van de VU: Jirka Born (opleidingscoördinator), j.born@vu.nl of Sjoukje Colenbrander (secretariaat), s.colenbrander@vu.nl. I vu.nl/masterhgzo

Master docent HGZO  

Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen