HOVO Amsterdam - Cursusprogramma zomer 2023

Page 1

HOVO Amsterdam Cursusprogramma zomer 2023

Inbedding HOVO Amsterdam, HOVO-programmacommissie

HOVO Amsterdam is onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam

(FGB, Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen).

De HOVO-programmacommissie heeft als voornaamste taak het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs van HOVO. De leden zijn aangesteld namens de Vrije Universiteit.

prof. dr. Herman Verhoef (voorzitter), Faculteit der Bètawetenschappen prof. dr. Mirjam Pijnappels

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, Faculteit Religie en Theologie prof. dr. Piet Mulders, Faculteit der Bètawetenschappen prof. dr. Richard Neerhof, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof. dr. Arko Oderwald, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

dr. Angela Roothaan, Faculteit der Geesteswetenschappen

drs. Carolien van Bergen, programmadirecteur HOVO Amsterdam

Agnes Glastra MSc, directeur UCGB

dr. Bob Baljet, voorzitter Stichting Vrienden HOVO-VU

drs. Alma van Donk, Bureau Bestuurszaken VU

Verplichte bronvermeldingen

De in deze gids gebruikte afbeeldingen zijn rechtenvrij of gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Verplichte vermeldingen van rechthebbenden staan hieronder vermeld. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, neemt u dan alstublieft contact met ons op binnen de verschijningsperiode van deze gids.

Unsplash Pag. 7, ka - Ayesha Firdaus, pag. 9 - Catalin Sandru, pag. 14r - Alexander Grey.

WikimediaCommons

Pag. 6l - Ingo Mehling, pag. 6r - Steve Lee from England, pag. 13l - Fronteiras do Pensamento, pag. 14l – MhendrikaM, pag. 15, kv - Fotos Rinês.

Overig

pag. 4 - Riff, PD#18245 van Bob Gramsma.

Foto: Wardie Hellendoorn, pag. 5 - Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer, pag. 7l - Karel Onwijn, pag. 11l, r - Dagmar Illustrations.

Verklaring afkortingen: k(aft), a(chter), v(oor), r(echts), l(inks), b(oven) o(nder).

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de opzet van de cursussen en de samenstelling van het cursusmateriaal berusten bij de docent die de cursus heeft ontwikkeld en het materiaal heeft samengesteld. Gebruik van het cursusmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Volg ons op social media facebook facebook.com/hovo.amsterdam YOUTUBE youtube.com/c/HOVOAmsterdamVrijeUniversiteit LINKEDIN linkedin.com/company/vu-hovo-amsterdam vu.nl/hovo Colofon Ontwerp Haagsblauw Druk Opmeer Inhoud Welkom bij HOVO Amsterdam 3 Kunstgeschiedenis en architectuur 4 (Cultuur)geschiedenis 6 Wat is HOVO? 8 Letteren en muziek 9 Filosofie en religie 11 Mens en maatschappij 14 Exact 16 Welkom op de campus en bereikbaarheid 17 Een blik op het najaar 2022 18 Aanmelden en algemene voorwaarden 19 Blijf betrokken Meldt u aan voor de nieuwsbrief van HOVO Amsterdam en ontvang circa één keer per maand het laatste nieuws van HOVO, cursustips, filmpjes van docenten en informatie over de VU.

De zomer bij HOVO Amsterdam

In de zomer biedt HOVO niet alleen colleges op de VU-campus aan, maar zijn er ook diverse activiteiten buiten de collegezalen. In de collegezaal volgt u actuele, interessante en relevante colleges over onder meer samenzweringstheorieën en geluk. En wat denkt u van de zinnenprikkende cursus ‘belichaamd leren in de geschiedenis’? Maar er is ook een wandelcollege over flaneren in de stad, een cursus over de evolutie van planten in de Hortus en een excursie naar de Flevopolder, uiteraard mét bijbehorend college.

Deze tijd vraagt om verdieping. Die bieden we in cursussen over het raadsel Rusland, de gevolgen van klimaatverandering in grote rivieren en het effect daarvan op mensen, en over de actuele denker Fukuyama. Daarnaast zijn er ook tal van cursussen die kennis en inzicht geven in algemenere thema’s, bijvoorbeeld over: Antwerpen, de geschiedenis van de Waddeneilanden, Hannah Arendt en Thomas Mann. Welkom bij HOVO aan de VU Amsterdam!

Verschillende soorten onderwijs

HOVO biedt verschillende soorten onderwijs:

• Cursussen, leergangen: In de zomer biedt HOVO Amsterdam cursussen van twee tot zes bijeenkomsten. In het najaar en voorjaar biedt HOVO cursussen van vier tot dertien bijeenkomsten, soms als onderdeel van een leergang. Kijk voor uitgebreide informatie over iedere cursus op vu.nl/hovo-cursussen

• Studiedagen: een dag over een actueel, spraakmakend of historisch onderwerp voor deelnemers van alle leeftijden, inclusief koffie/thee en lunch, vaak in het weekend. Kijk voor uitgebreide informatie op vu.nl/hovo-studiedagen

• Cursussen met excursie of cursus op locatie. Zie pagina 15 voor uitgebreidere informatie over deze speciale zomerprogramma’s.

Op de campus en online

De meeste cursussen vinden klassikaal plaats op de VU campus. Sommige daarvan vinden tegelijkertijd ook online plaats (hybride cursus). Enkele cursussen vinden uitsluitend online plaats. In het najaar en voorjaar zijn er cursussen die twee keer worden aangeboden: overdag op de campus, maar ook ’s avonds, op andere data, als online cursus. Kijk voor uitgebreide informatie over online onderwijs op vu.nl/hovo-online en bij de cursusbeschrijvingen.

Gids en website

In deze gids vindt u de korte beschrijvingen van alle cursussen en studiedagen. Uitgebreide cursusbeschrijvingen, informatie over de docenten, YouTube filmpjes van docenten, informatie over (verplichte) literatuur en praktische zaken vindt u bij de cursusbeschrijvingen op vu.nl/hovo, waar u zich ook direct kunt aanmelden.

Op vu.nl/hovo kunt u eenvoudig zoeken op startdatum in de cursuskalender. Of met behulp van de cursuszoeker het aanbod filteren op basis van uw interesses, het onderwerp, type cursus of uw favoriete docent. Op pagina 19 vindt u algemene en praktische informatie.

3 HOVO Amsterdam zomer 2023

Kunstgeschiedenis en architectuur

users-class 4 Cursussen Mouse-Pointer hovo.vu.nl

Cursus kunstgeschiedenis | hybride Noord-Franse kathedralen

Denk je aan de steden Amiens, Chartres en Reims, dan denk je gelijk aan de prachtige kathedralen die er staan. Daarnaast hebben de steden met elkaar gemeen dat ze alle drie in het noorden van Frankrijk liggen. Daar waar in de middeleeuwen verschillende steden wedijverden om de mooiste en grootste kathedraal met de belangrijk ste relieken. Het gevolg is een gebied met een grote dichtheid van immense architectonische parels uit de twaalfde tot de vijftiende eeuw.

Tijdens deze cursus staat die schat aan gotische architectuur centraal. Niet alleen de gebouwen, maar ook hun aankleding en de religieuze en maatschappelijke context komen aan de orde. Wat kenmerkt de gotiek? Waarom zijn er toen zoveel kathedralen gebouwd? En zijn ze in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord.

user-chart Docent drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin

Calendar-Plus 3 colleges, maandag 17 juli, woensdag 19 juli en vrijdag 21 juli 2023, 11.00-13.00 uur

€ 90,- (inclusief digitale hand-outs)

calendar-exclamation Uiterlijk 10 juli aanmelden

Cursus kunstgeschiedenis (met dagexcursie)

Landart in de polder

Wist u dat de Flevopolder een unieke collectie landschapskunstwerken kent? Tijdens deze cursus, die bestaat uit een college en een dagexcursie, maakt u kennis met deze kunstwerken en hun ontstaansgeschiedenis. Van het eerste werk uit 1977 –het Observatorium van Robert Morris – tot het meest recente: Deltawerk// van RAAAF|Atelier de Lyon. Er is aandacht voor de bredere context van het ontstaan en de verschijningsvormen van land art vanaf de jaren zeventig. Nederlandse ingenieurs en planologen waren in die tijd volop bezig met de Flevopolders. Gaandeweg ontstond een praktijk van ‘kunst in de openbare ruimte’. Alle kunstwerken die in de loop der tijd gerealiseerd zijn komen aan bod, waarmee ook een beeld ontstaat van hoe deze kunstwerken zich verhouden tot recente ontwikkelingen in de beeldende kunst.

user-chart Docent drs. Martine van Kampen

Calendar-Plus 1 hoorcollege: maandag 24 juli, 11.00-13.00 uur

1 dagexcursie: donderdag 27 juli, 9.00 - ca. 19.00 uur € 150,- (inclusief dagexcursie per luxe touringcar, met lunch en maaltijdsoep)

calendar-exclamation Uiterlijk 17 juli aanmelden

4
Uit de cursusevaluaties
“Krzysztof Dobrowolski is didactisch erg sterk.
Betrekt mensen zowel in de zaal als thuis goed bij het college.”

Cursus kunstgeschiedenis Ode aan Antwerpen

In 1585 leidt de Val van Antwerpen tot een grootschalige migratie van inwoners die op zoek gaan naar godsdienstvrijheid. Hieronder zijn ook meerdere Vlaamse schilders. Steden in het noorden, zoals Haarlem en Amsterdam, profiteren van deze ontwikkeling. De kooplieden en kunstenaars uit het kosmopolitische Antwerpen zorgen voor nieuw elan in de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De vluchtelingen stimuleren met kapitaal en ambachtelijke kennis de economische bedrijvigheid en cultuur. Met hun traditie van het Vlaams realisme geven Antwerpse schilders de kunst een impuls. Wie waren zij en hoe herken je hun invloed bij hun Hollandse opvolgers? In welke mate heeft de migratie bijgedragen aan de Gouden Eeuw? U leert het in deze cursus, die aanhaakt op de verbluffende tentoonstelling ‘Ode aan Antwerpen’ in het Catharijneconvent.

user-chart Docent drs. Thea Willemsen

Calendar-Plus 2 colleges, dinsdag 25 juli en 1 augustus 2023, 13.15-15.15 uur

€ 60,- (inclusief digitale hand-outs)

calendar-exclamation Uiterlijk 18 juli aanmelden

Cursus kunstgeschiedenis De glasramen van Marc Chagall

Schilder Marc Chagall is pas op latere leeftijd begonnen met het ontwerpen en maken van gebrandschilderde glasramen. Je vindt zijn werk terug in verschillende prestigieuze kerken en gebouwen in onder andere Frankrijk, Israël, Amerika, Engeland en Duitsland. Met in glas gevangen fonkelingen van zijn ziel weet hij mensen te raken. Hoogtepunten zijn de ramen in de kathedraal van Metz en de St. Stefanskirche in Mainz. Door de intensiteit waarmee Chagall zijn onderwerpen in het glas tot leven brengt, beroert hij zijn publiek. Chagall verbindt de intense herinneringen uit zijn leven met de verhalen uit zowel de Joodse als de Christelijke Bijbelse tradities. Samen met de docent ontdekt u in drie colleges de essentie van Chagall’s glaskunst.

user-chart Docent drs. Ruud Bartlema

Calendar-Plus 3 colleges, maandag 14, donderdag 17 en maandag 21 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 90,- (inclusief digitale hand-outs)

calendar-exclamation Uiterlijk 7 augustus aanmelden

5 HOVO Amsterdam zomer 2023
Uit de cursusevaluaties
“Uitstekend en met veel liefde en kennis gedoceerd!
Ruud Bartlema weet heel veel van zijn onderwerp en zijn presentatie was zeer inspirerend!”
Kunstgeschiedenis en architectuur

(Cultuur)geschiedenis

Cursus geschiedenis

Het einde van het heidendom in de Grieks-Romeinse tijd (4 e -6e eeuw)

In de vierde eeuw werd het Romeinse Rijk officieel christelijk. Daarvoor was eerst alle niet-christelijke religie, behalve het jodendom, stap voor stap verboden. Maar het duurde nog minstens twee eeuwen voordat het heidendom ook werkelijk verdwenen was. En zelfs daarna bleef het hier en daar nog steeds in bepaalde ‘vermommingen’ voortleven. Hoe is dit proces in zijn werk gegaan? Was er sprake van dwang, kwamen de mensen in verzet? En wat betekent dit proces in de overgang van de Grieks-Romeinse oudheid naar de christelijke middeleeuwen? In vier bijeenkomsten van elk drie uur krijgt u het antwoord op deze en nog veel meer vragen.

user-chart Docent dr. Henk Singor

Calendar-Plus 4 colleges, maandag en woensdag, 1, 3, 8 en 10 mei 2023, 13.15-16.30 uur

€ 154,- (inclusief losbladige, digitale syllabus)

calendar-exclamation Uiterlijk 24 april aanmelden

Cursus geschiedenis

Samenzweringstheorieën

Complotten, waar of niet, lijken tegenwoordig talrijker en invloedrijker dan ooit! Van vervalste verkiezingsuitslagen en geheime genootschappen van hooggeplaatste pedofiele duivelaanbidders tot duistere krachten die via moslim-immigratie Europa’s ‘omvolking’ voorbereiden. Samenzweringstheorieën lijken uit het niets te ontstaan, maar planten zich onder andere via sociale media razendsnel voort. Nog buitenissiger theorieën schrijven aardbevingen, verdwenen vliegtuigen en coronavirussen aan aliens toe. Een niet te onderschatten deel van de bevolking onderschrijft dergelijke ‘theorieën’. Dit soort mythen heeft gevolgen voor de werkelijkheid. Vertrouwen maakt plaats voor verdenking en polarisatie. In het verlengde hiervan dreigen internationale crises, terrorisme en zelfs volkenmoord. In deze cursus gaat u samen met de docent in op deze verre van onschuldige politieke sprookjes.

user-chart Docent prof. dr. Peter Demant

Calendar-Plus 4 colleges, maandag en woensdag, 3, 5, 10 en 12 juli 2023, 13.15-15.15 uur

€ 123,- (inclusief digitaal cursusmateriaal)

calendar-exclamation Uiterlijk 26 juni aanmelden

Uit

6
de cursusevaluaties
Over Karel Onwijn: “Een gedreven docent met diepgaande kennis over ‘het zesde continent’.”
users-class 6 Cursussen Mouse-Pointer hovo.vu.nl

Cursus geschiedenis

Rusland: ‘De ontrafeling van een enigma’

De wereld ervaart Rusland als een ondoorgrondelijk land. In 1939 bracht dat Winston Churchill al tot zijn beroemde uitspraak: ‘Russia is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma.’ Maar ook de Russen zelf hebben moeite hun land rationeel te begrijpen. Zij citeren graag de Russische negentiende-eeuwse diplomaat Fjodor Tjoettsjev: ‘Met het verstand kan men Rusland niet vatten, een algemene maat heeft zij niet. Zij heeft haar eigen karakter, in Rusland kan men slechts geloven.’ Rusland is een land van extremen. Het heeft zowel de grootste schrijvers als de meest bloeddorstige leiders in de wereldgeschiedenis voortgebracht.

Cultuurhistorisch gezien hoort Rusland bij Europa, geografisch bij Azië. Maar Russen voelen zich bij geen van beide werelddelen thuis en zien hun land graag als een op zichzelf staand continent met eigen mores: Eurazië.

user-chart Docent drs. Karel Onwijn

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en vrijdag, 4, 7, 11 en 14 juli 2023, 11.00-13.00 uur

€ 139,- (inclusief gedrukte reader)

calendar-exclamation Uiterlijk 27 juni aanmelden

Cursus geschiedenis

Bijzonder erfgoed: de rijke

geschiedenis van de Wadden

Wat weet u over de geschiedenis van de Waddeneilanden?

Historicus Anne Doedens neemt u aan de hand van

uniek beeldmateriaal mee langs de chronologische hoofdlijnen uit de geschiedenis van deze eilandengroep. Hij baseert zich op de Canon van de Wadden, dat hij schreef samen met Jan Houter. Voor de canon hebben zij wetenschappelijk onderzoek gedaan in binnen- en buitenlandse archieven. Dat onderzoek heeft het belang van de Waddeneilanden voor de zeevaart en de oorlogsvloot nog duidelijker gemaakt. Tijdens de cursus komen ook andere opvallende zaken aan de orde zoals de bijzondere volkscultuur, het ontstaan en vormverandering van de eilanden, en hun dichters en kunstenaars. Ook is er aandacht voor de bijzondere bouwwerken en de levensverhalen van de eilanders tijdens oorlogen.

user-chart Docent dr. Anne Doedens

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en donderdag, 8, 10, 15 en 17 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 120,- (exclusief boek)

calendar-exclamation Uiterlijk 1 augustus aanmelden

Cursus geschiedenis

Kreta door de eeuwen heen

Kreta heeft een rijke geschiedenis met veel literaire helden, van koning Minos tot Zorba de Griek. In deze cursus komt zowel de geschiedenis als de literatuur van het Griekse eiland aan bod. U begint met de religie, het mensbeeld, de kunst en het schrift uit de Minoïsche periode. De docent laat u kennismaken met onder andere de mythologische verhalen van antieke schrijvers, zoals Homerus, Herodotus, Ovidius en Apollonios Rhodios. De klassieke- en Romeinse tijd gelden als de ‘donkere eeuwen’ van Kreta. Het eiland herleefde in de eerste en tweede Byzantijnse tijd. Daarna volgden de Venetiaanse overheersing, de Turkse bezetting en zelfs onafhankelijkheid, tot Kreta in 1913 deel van Griekenland gaat uitmaken.

7 HOVO Amsterdam zomer 2023
(Cultuur)geschiedenis

Kunstgeschiedenis en architectuur(Cultuur)geschiedenis

Tot slot is er aandacht voor literaire werken uit latere eeuwen en eindigt de cursus met Zorba de Griek, van de Kretenzische schrijver Nikos Kazantzakis.

user-chart Docent drs. Hein van Dolen

Calendar-Plus 4 colleges, woensdag en vrijdag, 9, 11, 16 en 18 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 125,- (inclusief gedrukte syllabus)

calendar-exclamation Uiterlijk 2 augustus aanmelden

Wat is HOVO?

Kennis op de campus

Cursus geschiedenis

Belichaamd leren

De geschiedenis ruiken, horen, zien en proeven

Geesteswetenschappelijk onderzoek en onderwijs heeft traditioneel gezien een sterke visuele bias: studeren doe je met een boekje in een hoekje. Maar waarom zouden we kennis alleen via onze ogen opnemen? Wat kunnen we leren als we ook onze andere zintuigen inzetten? Hoe kun je historische soundscapes reconstrueren? En kan geluid erfgoed zijn? Hoe ontwikkel je ‘neuswijsheid’?

Kun je het verleden ruiken of proeven? En hoe documenteer je die bevindingen dan? In deze cursus geven drie onderzoekers een introductie op ‘belichaamd leren’. Zij dagen u uit om neus, oren en mond in te zetten als wetenschappelijke instrumenten.

user-chart Docenten prof. dr. Inger Leemans, dr. Marieke Hendriksen, prof. dr. Hans Fidom Calendar-Plus 3 colleges, maandag 14, donderdag 17 en maandag 21 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 92,-

calendar-exclamation Uiterlijk 7 augustus aanmelden

Sinds 1990 volgen duizenden deelnemers onderwijs bij HOVO aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Kenmerkend voor het cursusprogramma is het veelzijdige aanbod, de academische kwaliteit van de programma’s en docenten en de locatie: de levendige en goed bereikbare VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas. Het aanbod in de zomer bestaat uit cursussen van twee tot zes colleges. Daarnaast kunt u deelnemen aan eendaagse studiedagen. In het najaar en voorjaar biedt HOVO langere cursussen aan van veelal drie tot tien colleges.

Zes kennisdomeinen

Alle cursussen van HOVO Amsterdam zijn ingedeeld in een of soms meerdere van de volgende kennisdomeinen: kunstgeschiedenis en architectuur, (cultuur)geschiedenis, letteren en muziek, filosofie en religie, mens en maatschappij, en exacte en medische vakken.

Voor wie is het HOVO-onderwijs?

Voor iedereen die zin heeft om nieuwe kennis op te doen. Om daarmee de geest te verrijken, de wereld om ons heen beter te begrijpen, uit interesse voor een onderwerp of gewoon voor het plezier van leren! HOVO was oorspronkelijk exclusief bedoeld voor deelnemers vanaf 50 jaar, maar we heten iedereen welkom die zich aangesproken voelt door de onderwijsvorm, docenten en inhoud, ongeacht leeftijd.

8

Letteren en muziek

Cursus letteren | online

Vier uitzonderlijke literaire romans

Lidewijde Paris daagt u uit om u te verdiepen in vier uitzonderlijke romans: Uit de maat (William M. Kelley), Wijzigingen bijhouden (Sayed Kashua), Apeirogon (Colum McCann) en Frankusstein (Jeanette Winterson). Deze boeken zijn uniek door hun verhaal, verbeelding, structuur, literair spel, referenties en zeggingskracht. Welke aspecten maken deze ‘niet doorsnee’ romans zo bijzonder? Paris kijkt naar de standaard elementen, zoals structuur en perspectief, maar vooral naar wat iedere roman zo eigen en anders maakt. Invalshoeken zijn bijvoorbeeld de literaire context, de totaal andere opbouw, de link met de werkelijkheid, de literaire verwijzingen of het taalgebruik, maar steeds is er aandacht voor de functie ervan. Ze bespreekt de vier romans los van elkaar, maar naarmate de cursus vordert kijkt u ook naar parallellen en overeenkomsten. Kortom: een korte, maar brede cursus.

user-chart Docent drs.

Lidewijde Paris

Calendar-Plus 4 colleges, woensdag, 14, 21, 28 juni en 5 juli 2023, 10.00-12.00 uur

€ 120,- (exclusief boeken)

calendar-exclamation Uiterlijk 7 juni aanmelden

Cursus muziekwetenschap

Minder bekende pianowerken van de drie grote Weense klassieken

Samen met pianist, componist en conservatoriumdocent Willem Woestenburg maakt u een rondreis langs minder bekende pianomuziek van Haydn, Mozart en Beethoven. Wat maakt deze muziek zo apart? Komt het door de vorm, is het juist de inhoud of zijn het beide elementen samen die het uniek maken? Willem Woestenburg voert alle werken live uit op de vleugel en kan u eindeloos veel over al zijn selectie vertellen. Bij Haydn laat hij u kennismaken met bijvoorbeeld een ‘Capriccio’, een ‘Fantasia’ en een ‘Andante met variaties’. U leert hoe Mozart te werk is gegaan in monumentale of juist opmerkelijk expressieve stukken. En Beethoven? Für Elise staat in elk geval niet op het programma! Op de website ziet u welke muziekstukken aan bod komen.

user-chart Docent Willem Woestenburg

Calendar-Plus 3 colleges, woensdag, 2, 9 en 16 augustus 2023, 13.15-15.15 uur

€ 90,-

calendar-exclamation Uiterlijk 26 juli aanmelden

Uit de cursusevaluaties:

9 HOVO Amsterdam zomer 2023
users-class 5 Cursussen Mouse-Pointer hovo.vu.nl
“Judith Jansen is een bevlogen en deskundig docente, die haar colleges goed voorbereid en veel aanvullende informatie beschikbaar stelt.”

Cursus letteren

Jane Austen’s Sense and Sensibility

Sense and Sensibility is het beroemde debuut van Jane Austen. In deze literatuurcursus leest u het boek in close reading, dus zeer minutieus, met steeds de taal als vertrekpunt. In elk college leest u een gedeelte van het boek in het Engels en leert u hoe u zichzelf in het lezen kunt verbeteren. De plot van deze roman gaat voor een groot gedeelte over de liefdesperikelen van twee jonge vrouwen. De docent besteedt in de cursus vooral aandacht aan de manier waarop Jane Austen erin slaagt om met haar taal de wereld van het boek tot stand te brengen.

user-chart Docent drs. Ron Hoffman

Calendar-Plus 6 colleges, maandag en donderdag, 10, 13, 17, 20, 24 en 27 juli 2023, 13.15-15.15 uur

€ 184,- (exclusief boek, inclusief losbladige syllabus)

calendar-exclamation Uiterlijk 3 juli aanmelden

Cursus letteren

Thomas Mann: De Buddenbrooks en De dood in Venetië

De roman De Buddenbrooks. Verval van een familie en de novelle De dood in Venetië zijn de meest gelezen werken van Nobelprijswinnaar Thomas Mann. Beide boeken gaan over verval en ondergang, maar elk op geheel eigen wijze. De Buddenbrooks (1901) is een monumentale roman over vier generaties Buddenbrook, een trotse zakenfamilie die langzaam haar rijkdom en

maatschappelijk aanzien verliest. ‘De dood in Venetië’ (1912) vertelt het verhaal van de respectabele schrijver Gustav von Aschenbach die tijdens een verblijf in Venetië ten onder gaat aan ziekte en zijn verliefdheid op de mooie jongen Tadzio. In deze cursus behandelt de docent de twee werken en hun achtergronden, zoals het tijdsbeeld en het geschetste cultuurfilosofisch wereldbeeld.

user-chart Docent drs. Michiel Hagdorn

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en vrijdag, 11, 14, 18 en 21 juli 2023, 13.15-15.15 uur

€ 128,- (inclusief losbladige syllabus)

calendar-exclamation Uiterlijk 4 juli aanmelden

Cursus letteren

De oorlog heeft geen vrouwengezicht

- een stem uit Wit-Rusland

Schrijfster Svetlana Alexijevitsj is geboren in Oekraïne, grotendeels opgegroeid en woonachtig in Belarus en schrijft in het Russisch. In 2015 ontvangt zij als eerste Wit-Russische schrijfster de Nobelprijs voor literatuur. De jury prijst haar ‘meerstemmige geschriften’ als ‘een monument voor het lijden en moed in onze tijd’. Het maakte haar in één klap beroemd in haar eigen land Belarus, in Rusland en in het Westen. In 2020 ontvlucht ze Belarus als ze daar veel tegenwerking ondervindt. Ook het regime in Rusland zag en ziet haar als vijand. Deze cursus gaat niet alleen over het werk van Svetlana Alexijevitsj, maar ook over de betekenis ervan in het licht van de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

user-chart Docent drs. Judith Janssen

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en vrijdag 15, 18, 22 en 25 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 8 augustus aanmelden

10 Letteren en muziek

Filosofie en religie

users-class 4 Cursussen 2 Studiedagen Mouse-Pointer hovo.vu.nl

Cursus filosofie

Spooknarratieven: de tijd die uit zijn voegen is

Het verleden en de toekomst spoken altijd door het heden. We herinneren ons een verhaal over het verleden en hebben een verwachting voor de toekomst. Die verhalen doen nooit volledig recht aan de werkelijkheid, maar op haar beurt doet de werkelijkheid ook geen recht aan onze verwachtingen. Spooknarratieven zijn narratieven (verhalen) die geen werkelijkheid zijn geworden. Of ze zijn al voorbij, maar spoken nog steeds rond onder het huidige narratief. In deze cursus nemen we verschillende vormen van spooknarratieven onder de loep. Zo leert u wat er gebeurt met de tijd ‘die uit zijn voegen is’.

user-chart Docenten drs. Petra Bolhuis en Arwen Meereboer MA

Calendar-Plus 4 colleges, maandag en donderdag, 3, 6, 10 en 13 juli 2023, 11.00-13.00 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 26 juni aanmelden

Cursus filosofie

Arendt: leven en liefdes in brieven

HOVO-docent Petra Bolhuis heeft al veel cursussen over Hannah Arendt gegeven. Daarin stond altijd haar filosofie centraal. In deze zomercursus gaat het echt over de persoon Arendt. U ziet hoe zij zich ontwikkelt, onder andere in de relaties met de drie vormende mannen in haar leven: Heidegger, Blücher en Jaspers. Uit de vele verzamelde en uitgegeven brieven en biografieën ontstaat een beeld van een bijzonder markante vrouw die leeft te midden van de grote gebeurtenissen in de twintigste eeuw. Ze ondergaat het niet alleen, maar denkt erover na en neemt stelling.

user-chart Docent drs. Petra Bolhuis

Calendar-Plus 4 colleges, maandag en donderdag, 3, 6, 10 en 13 juli 2023, 13.30-15.30 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 26 juni aanmelden

Uit de cursusevaluaties:

11 HOVO Amsterdam zomer 2023
“Petra Bolhuis is een zeer deskundige docent, didactisch goed, inhoudelijk actueel en maatschappelijk bevlogen.”

Filosofie en religie

Kunstgeschiedenis en architectuur

Themadag filosofie

Filosofie in één dag

Vijfentwintig eeuwen Westerse wijsbegeerte heeft ons een prachtig gereedschapskistje opgeleverd waarmee wij de grote levensvragen te lijf kunnen gaan. Kant vatte die vragen al eens als volgt samen: Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Daar gaat u vandaag mee aan de slag. Docent Evert-Jan Ouweneel neemt u mee op een fascinerende reis langs een bonte verzameling filosofen. Van ‘systeemdenkers’, zoals Plato en Hegel, die alles proberen te vangen in één plaatje, tot ‘therapeuten’, zoals Wittgenstein en Lyotard. Zij proberen ons vooral te helpen met het ophelderen van problemen. En dan zijn er nog ‘predikers’, zoals Kierkegaard en Nietzsche, die ons haarscherp wijzen op onze eigen hebbelijkheden. Deze eendaagse cursus is een overzichtelijke en begrijpelijke inleiding die uw eigen denken blijvend zal verrijken en verdiepen.

user-chart Docent drs. Evert Jan Ouweneel

Calendar-Plus 1 studiedag, vrijdag 14 juli 2023, 10.00-17.00 uur

€ 100,- (inclusief koffie/thee/lunch)

calendar-exclamation Uiterlijk 9 juli aanmelden

Cursus filosofie en kunstgeschiedenis

Fleurs du Mal – het sublieme, de angst en het kwaad

‘Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt’, schreef Charles Baudelaire. Wat zijn de grenzen van het denkbare? Waar houdt ons verstand op en wanneer neemt onze ervaring het over? We deinzen vaak terug voor ‘het kwaad’, maar voelen ons er ook door aangetrokken. Ook filosofen worstelen met de vraag hoe we kunnen omgaan met het duistere. Hoe zien Marquis de Sade, Friedrich Nietzsche, Georges Bataille en Simone de Beauvoir de rol van het kwaad? En hoe werkt de transformatieve kracht van onze donkere kant in de literatuur en de kunst? U ziet het aan de hand van het werk van Baudelaire, Conrad en beeldpresentaties van intrigerende kunstenaars, van Goya tot hedendaagse schilders. Daarnaast laat filosoof Anne Dufourmantelle zien hoe we ondanks onze angst toch risico’s kunnen nemen.

user-chart Docent drs. Katja Rodenburg

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en donderdag, 18, 20, 25 en 27 juli 2023, 13.15-15.15 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 11 juli aanmelden

Uit de cursusevaluaties:

12
“Evert Jan Ouweneel brengt de grote hoeveelheid informatie en de diepteanalyses op toegankelijke en uiterst professionele wijze over. Niet alleen leerzaam maar ook plezierig om een HOVO-dag met deze docent door te brengen!”

Cursus filosofie

Francis Fukuyama - Het liberalisme en zijn schaduwzijden

Het liberalisme en zijn schaduwzijden (2022) is het nieuwste boek van de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama. Hij houdt hierin een krachtig pleidooi voor het klassieke ideaal van de liberale democratie. Die staat onder druk nu zowel de rechtse als de linkse flank van het politieke spectrum dit ideaal betwisten. Ook vanuit internationaal perspectief lijkt sprake van een toenemende polarisatie. Vrijheid, openheid, diversiteit, democratie en rechtsstaat zijn de kernbeginselen in de ‘westerse’ wijze van (samen)leven. Voor die vrije wereld vormen alternatieve, autocratische, centralistische en repressieve regimes een serieuze uitdaging. Daarom is het volgens Fukuyama van groot belang om het klassieke liberalisme opnieuw te doordenken, de kwetsbaarheden ervan in kaart te brengen en het te blijven verdedigen tegen de opponenten van de vrijheid.

user-chart Docent drs. Arend Klaas Jagersma

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en vrijdag, 1, 4, 8 en 11 augustus 2023, 13.15-15.15 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 25 juli aanmelden

Flitscolleges van HOVO Amsterdam

Wilt u alvast een voorproefje van de colleges?

Arend Klaas Jagersma is een van de docenten die speciaal voor HOVO Amsterdam een flitscollege opnam. U ziet hem en andere docenten op het eigen YouTube kanaal van HOVO Amsterdam: youtube.com/c/HOVOAmsterdamVrijeUniversiteit

Themadag filosofie (inclusief wandelcollege)

Flaneren in de stad

Met het ontstaan van trottoirs, boulevards en andere stedelijke veranderingen in de negentiende eeuw, komt er ruimte voor een nieuwe beleving van de stad en alles dat zich daar afspeelt. Een nieuw soort wandelaar gaat de stad verkennen. Oorspronkelijk verwijst het woord flaneren naar doelloos slenteren. Maar de flaneur, de wandelaar in de stad, doet meer dan dat. Denkers en schrijvers zoals Charles Baudelaire, Georg Simmel, Walter Benjamin en Michel de Certeau geven antwoord op de vraag: Wie zijn wij in de stad? Ook ontmoet u de vrouwelijke vorm van de flaneur, de passante Tijdens deze studiedag maakt u zowel in theorie als in praktijk kennis met het flaneren. De ochtend start met een college op de VU. Na de lunch ontdekt u Amsterdam opnieuw en neemt de docent u mee voor een stadswandeling die gevuld is met gedichten en mooie inzichten!

user-chart Docent drs. Katja Rodenburg

Calendar-Plus 1 hoorcollege en 1 wandelcollege, vrijdag 1 september 2023, 10.30-circa 15.30 uur

€ 85,- (inclusief koffie/thee/lunch)

calendar-exclamation Uiterlijk 27 augustus aanmelden

13 HOVO Amsterdam zomer 2023
Kunstgeschiedenis en architectuurFilosofie en religie

Mens en maatschappij

Cursus maatschappij

Klimaatverandering en grote rivieren in Europa, Azië en de Verenigde Staten

Wereldwijd ondervinden de grote rivieren uiteenlopende effecten van klimaatverandering. Soms is er veel meer water dan voorheen, in andere gevallen juist veel minder. De Rijn kampt regelmatig met verhoogde waterstanden en overstromingen. Als meer gletsjers in de Alpen smelten, winnen de problematische effecten van hoog water aan urgentie. De Jangtse rivier in China stroomt uit de Himalaya en kende in het verleden grote overstromingen. Welk effect had de aanleg van de Drie Klovendam op de regio? In de Verenigde Staten heeft het opdrogen van de Colorado ertoe geleid dat er te weinig water beschikbaar is voor aangrenzende steden en tuinbouw in Californië. Wat betekent klimaatverandering voor rivieren in Europa, Azië en de Verenigde Staten? En vooral: wat betekent dit voor de mensen die in de omgeving van deze rivieren wonen en werken?

user-chart Docent prof. dr. Meine Pieter van Dijk

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en donderdag, 4, 6, 11, 13 juli 2023, 13.15-15.15 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 27 juni aanmelden

Cursus psychologie

Geheimen: De psychologie van wat we niet vertellen

Verliefd zijn op een ander, je politieke voorkeur, wel of niet gevaccineerd zijn, te veel drinken, verborgen contacten of een verrassingsreisje plannen voor je partner. Iedereen heeft geheimen: grote of kleine, schokkende of alledaagse. Zaken waar anderen aanstoot aan kunnen nemen, houden we verborgen. Zo proberen we afkeuring, straf, hoon of in het ergste geval zelfs sociale uitsluiting te voorkomen. Maar voor de bescherming die een geheim biedt, betaal je ook een prijs. Ze kunnen leiden tot piekeren en somberheid. Wat weten we eigenlijk over geheimen? Waarom hebben we ze en voor wie? Hoe houd je iets jarenlang geheim? En klopt het dat geheimen altijd slecht voor je zijn? Na deze zomercursus hebben al die vragen geen geheimen meer voor u.

user-chart Docent dr. Andreas Wismeijer

Calendar-Plus 2 colleges, maandag en woensdag, 10 en 12 juli 2023, 11.00-13.00 uur

€ 60,-

calendar-exclamation Uiterlijk 3 juli aanmelden

Uit de cursusevaluaties:

14
“Andreas Wismeijer is een natuurtalent in het doceren. Helder, beheerst de aangeboden stof, beantwoordt vragen adequaat en met humor.”

Cursus psychologie De zoektocht naar geluk

Mensen zoeken geluk. In die zoektocht staan ze voor talrijke keuzes. Wat zijn de juiste? Dit is een belangrijke vraag omdat we ons geluk voor vijftig procent in eigen hand hebben. Over die vijftig procent gaat het vooral in deze cursus. Hierover komt allereerst een aantal klassieke en modernere filosofen aan het woord. Vervolgens belicht docent en psychiater Frank Kortmann modern wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp. Hoe meten we ‘geluk’? Hoe is het verdeeld in de wereld? Zoeken naar geluk is vanzelfsprekend. Maar voor sommige mensen dreigt ‘gelukkig zijn’ uit te groeien tot een obsessie, getuige de vele zelfhulpboeken over dit onderwerp. De moderne mens behoort gelukkig te zijn. Die dwingende norm kan echter een averechts effect hebben.

user-chart Docent prof. dr. Frank Kortmann

Calendar-Plus 2-daagse cursus, dinsdag en woensdag, 15 en 16 augustus 2023, 10.30-15.30 uur

€ 160,- (inclusief koffie/thee/lunch)

calendar-exclamation Uiterlijk 8 augustus aanmelden

HOVO Extra

Heeft u zin in een eendaagse onderdompeling in de filosofie? Of wilt u graag buiten de VU-collegebanken kennis opdoen? Dat kan. HOVO biedt deze zomer meerdere mogelijkheden om een cursus in een andere vorm te volgen. De programma’s onder de noemer ‘HOVO Extra’ zijn kortdurende, los te volgen themabijeenkomsten over actuele, spraakmakende of historische onderwerpen. Voor HOVO-cursisten dé kans om vrienden, vriendinnen of familie mee te nemen naar de VU campus!

Deze zomer bestaat HOVO Extra uit een studiedag, een wandelcollege en een cursus met dagexcursie.

Studiedag

Een hele dag rond één thema. Het onderwerp wordt van alle kanten belicht en uitgediept. Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen in de prijs.

• Filosofie in één dag (pag. 12)

• Flaneren in de stad (pag. 13): college op de VU, en daarna de stad in!

Cursus op locatie

• De evolutie van planten (pag. 16): Vier colleges met rondleidingen in de Hortus Botanicus Amsterdam.

College met dagexcursie

• Landart in de Flevopolder (pag. 4)

15 HOVO Amsterdam zomer 2023

Exact en medisch

Cursus meteorologie

Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering

Hoe weten we zeker dat het klimaat verandert en wat zijn daarvan de oorzaken? Deze cursus start met de antwoorden op deze vragen. Vervolgens nemen de drie docenten u mee naar de gevolgen van klimaatverandering. Van droogte en wateroverlast tot een teruglopende biodiversiteit en onze gezondheid. Klimaatverandering beïnvloedt veel verschillende aspecten van onze leefomgeving. U hoort in twee volgende colleges meer over de gevolgen van de (stijgende) zeespiegel en de steeds krachtigere orkanen. Daarnaast behandelen de docenten de maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en hoe wij ons moeten aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen daarvan (adaptatie).

user-chart Docenten prof. dr. Gerard van der Steenhoven, dr. Rein Haarsma en prof. dr. Sybren Drijfhout

Calendar-Plus 3 colleges, woensdag, 19 en 26 juli en 2 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 90,-

calendar-exclamation Uiterlijk 12 juli aanmelden

Cursus biologie, op locatie

De evolutie van planten

De collectie van de Amsterdamse Hortus Botanicus is bij uitstek geschikt om het verhaal van de plantenevolutie te vertellen. In vier colleges krijgt u in de Hortus een overzicht van de evolutie aan de hand van de levende bomen en planten in de tuin. De wording en samenhang van de verschillende plantengroepen zal geïllustreerd worden met wat we met het blote oog kunnen zien. Zonder microscoop en zonder dat we lang stilstaan bij de evolutie op het niveau van de plantencel, kunnen we toch een idee krijgen van wat evolutie nu eigenlijk is. Het wonderlijke verhaal van de ontwikkeling van een groene alg tot een bloeiende orchidee is te mooi om onverteld te blijven.

user-chart Docent drs. Arend Wakker

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en donderdag, 25, 27 juli, 1 en 3 augustus 2023, 13.30-16.00 uur

€ 158,- (inclusief koffie/thee en digitale syllabus, exclusief toegang Hortus)

calendar-exclamation Uiterlijk 18 juli aanmelden

Uit de evaluaties:

16
“Gerard van der Steenhoven gaf een meer dan uitstekende cursus: inhoudelijk up to date en zeer relevant.”

Cursus exact Air Traffic Management en Air Traffic Control

Oud-luchtverkeersleider Sip Koopmans en voormalig piloot Franklin van der Staaij laten u zien wat zich afspeelt in de lucht en op Schiphol. Hoe druk is het en wat moet er gebeuren om alle verkeersstromen in goede banen te leiden? Zij gaan in op diverse aspecten van het vliegverkeer, zoals het gebruik van start- en landingsbanen, de indeling van het luchtruim, vertrek-, aankomst- en nachtroutes, en apparatuur om zelfs zonder zicht te kunnen landen. Na uitstapjes naar ‘slots’ krijgt u een idee hoe Air Traffic Control, oftewel de luchtverkeersleiding, in zijn werk gaat. Daarbij besteden de docenten aandacht aan locaties, functies, apparatuur en regels. Aan bod komt de vlieghoogtebepaling, navigatie en een verkeerspiek bij westerstorm, maar ook geluidsklachten en toekomstige verbeteringen. Na afloop van deze cursus weet u wat er boven uw hoofd vliegt.

user-chart Docenten Sip Koopmans en Franklin van der Staaij

Calendar-Plus 4 colleges, dinsdag en donderdag, 1, 3, 8 en 10 augustus 2023, 11.00-13.00 uur

€ 120,-

calendar-exclamation Uiterlijk 25 juli aanmelden

Welkom op de campus

Voorzieningen

De VU biedt meer dan alleen onderwijs. De VUcampus heeft alles wat een universitaire omgeving aantrekkelijk maakt: de VU Boekhandel, Filmhuis Rialto, theater De Griffioen, de VU Art Science Gallery, en de bibliotheek (UB-VU). Voor een hapje of drankje kunt u terecht bij het restaurant, Café The Basket, Theatercafé Bar Boele, diverse koffiepunten en supermarkt SPAR. In de zomer hanteren deze faciliteiten vaak beperkte openingstijden.

Toegankelijk voor iedereen

Alle zalen zijn rolstoeltoegankelijk en per lift bereikbaar. In het Hoofdgebouw bevinden zich invalidentoiletten op de Begane Grond, 1e en 8 ste etage. In de grote collegezalen is standaard geluidsversterking aanwezig (geen ringleiding).

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer

De VU is goed te bereiken per openbaar vervoer (bus, metro, tram). Zie 9292.nl of gvb.nl. De VU-campus is op loopafstand van Station Amsterdam-Zuid.

Auto en parkeren

Als u met de auto komt, neemt u vanaf de ringweg A10 de afslag S108 Amstelveen. Rondom de VU is voldoende betaalde parkeergelegenheid in bijvoorbeeld Parkeergarage P3 (onder het NU. VU-gebouw aan de Van der Boechorststraat 5a) of in de directe omgeving van de VU (vaak maximaal 3 uur aaneengesloten). Zie ook parkerenbijvu.nl

Parkeren gehandicapten

Op het binnenterrein van de campus is beperkte parkeergelegenheid voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Op vu.nl/hovo-praktisch, onder het kopje ‘De VU-campus: voorzieningen, parkeren, bereikbaarheid’ ziet u wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een parkeerplek. We vragen u de aanvraag voor een parkeerplek minstens 3 weken voor aanvang van de cursus te doen.

17 HOVO Amsterdam zomer 2023

Een blik op het najaar 2023

Wat kunt in het najaar verwachten bij HOVO Amsterdam?

Bij het ter perse gaan van deze cursusgids was het najaarsprogramma nog niet compleet, maar we lichten graag een tipje van de sluier op. Wij maken het complete programma met data en tijden bekend rond 26 mei.

• Belgische kunst (drs. Krzyzstof Dobrowolski-Onclin)

• Acht markante architecten (drs. Betty Abas)

• Het bouwwerk centraal: ontmoetingsplekken (drs. Suzanne Roelofs)

• De Duitse identiteit (Merlijn Schoonenboom)

• Europa: hoe bestaat het!? (2) (prof. dr. Peter Demant)

• Het Indonesische beeld van het verleden (drs. Tom van der Geugten)

• Tirannen in Griekenland (dr. Henk Singor)

• De geschiedenis van Midden-Europa (drs. Frederik Erens)

• Op muzikale rondreis door Eurazië (drs. Karel Onwijn)

• Literatuur en geneeskunde: erfelijkheid (prof. dr. Arko Oderwald)

• Sonnetten van Shakespeare (2) (drs. Ron Hoffman)

• Muziektheorie: middeleeuwse muziek (dr. Marcel Zwitser)

• Franz Liszt (dr. Marcel Zwitser)

• Engelse barokmuziek (drs. Frans Jansen)

• T. S. Eliot The Waste Land (drs. Ron Hoffman)

• Poëzie lezen (Peter Swanborn)

• Literatuur en theater in de Republiek van Weimar (drs. Michiel Hagdorn)

• ‘Desperate housewives’ in de literatuur (drs. Lidewijde Paris)

• Homerus en Odysseus (drs. Hein van Dolen)

• Het klassiek/romantisch kamermuziekrepertoire (drs. Jan Ezendam)

• De terugkeer van het schone in de kunst (drs. Katja Rodenburg)

• Taoïsme (drs. Victor Melenhorst)

• Charles Taylor: Bronnen van het zelf (drs. Arend Klaas Jagersma)

• David Hume (dr. Ton Vink)

• Denken over religie (drs. Arnold Ziegelaar)

• Hannah Arendt – Imperialisme (drs. Petra Bolhuis)

• Kunst van het ouder worden (drs. Petra Bolhuis)

• Recht en ouderen (Mr. Kees Blankman)

• Sterk en zwak bewijs in strafzaken (prof. dr. Peter van Koppen)

• Afrika: bedreigend of ontwikkelend en dynamisch? (prof. dr. Meine Pieter van Dijk)

• Omgaan met mensen uit andere culturen (dr. Frank Kortmann)

• Van atoom tot kosmos (prof. dr. Piet Mulders)

• De aarde in disbalans (prof. dr. Jos Verhoeven)

• Ontdekkers en makers van onze geneesmiddelen (dr. Piet Pijper)

• Het weer (2) (drs. Rob Groenland)

• De sterren (prof. dr. Henny Lamers)

Daarnaast biedt HOVO Amsterdam verschillende leergangen aan: Kunstgeschiedenis, Architectuurgeschiedenis, Duizend jaar Europese cultuur, De vroegste geschiedenis van Europa, Westerse filosofie en Psychologie.

18

Aanmelden en algemene voorwaarden

Al uw gegevens bij elkaar in MijnHOVO

Uw online MijnHOVO-account biedt voor, tijdens en na afloop van de cursus tal van voordelen. Zo kunt u zelf eenvoudig uw persoonlijke gegevens beheren en de status van uw aanmelding volgen. Eventuele presentaties en ander digitaal studiemateriaal staan overzichtelijk per cursus voor u klaar en bij plaatsing van nieuw materiaal krijgt u per e-mail bericht. De enige voorwaarde om hiervan te profiteren is een eigen e-mailadres waarmee u een account kunt aanmaken. U heeft dit account ook nodig voor uw aanmelding.

Aanmelding, bevestiging en startmail

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Ga naar de website vu.nl/hovo-cursussen. Bij iedere cursus vindt u knoppen voor aanmelding. Als u nog geen MijnHOVOaccount heeft, krijgt u het verzoek deze aan te maken. Vervolgens kunt u uw aanmelding voltooien. Na aanmelding krijgt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Zo niet, dan heeft HOVO uw aanmelding niet ontvangen en kunt u het opnieuw proberen. Is uw aanmelding gelukt, dan ziet u de betreffende cursus in MijnHOVO, met de status ‘aangemeld’. Zodra uw aanmelding is verwerkt door een HOVO-medewerker, verandert de status in ‘bevestigd’, of ‘wachtlijst’. U ontvangt ook een e-mailbericht van HOVO met een bevestiging van uw inschrijving. Kort voor aanvang van de cursus ontvangt u bericht over de betaling van de cursus en een startmail met alle praktische informatie, zoals het definitieve rooster en de cursuslocatie.

Annuleren

Aan het annuleren van een cursus zijn kosten verbonden: tot 3 weken voor aanvangsdatum € 25; van 3 weken t/m 1 week voor aanvangsdatum 50% cursuskosten; vanaf 6 dagen t/m aanvangsdatum of na aanvang 100% cursuskosten. U vindt de uitgebreide voorwaarden op de website (vu.nl/hovo-praktisch). U geeft uw annulering door via uw MijnHOVO-account of via hovo@vu.nl

Praktische informatie

Op vu.nl/hovo-praktisch vindt u de meest recente informatie over alle praktische zaken, zoals over MijnHOVO, over aanmelden en plaatsing of wachtlijst, over betalen en annuleren. U vindt hier ook informatie over de faciliteiten op de campus, parkeren, aanvraag parkeerplek voor gehandicapten en bereikbaarheid.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, dan kunt u een mail sturen aan hovo@vu.nl . HOVO is telefonisch beperkt bereikbaar. Kijk op de website voor de bereik baarheid van onze medewerkers.

Uw privacy en verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het verwerken van uw aanmelding en inschrijving, betalingsdoeleinden, identificatiedoeleinden en communicatie over de cursussen (bijvoorbeeld bij uitval van een college), alsook - indien u heeft aangegeven dat u daar toestemming voor geeft - toezending van cursusgidsen of nieuwsbrieven. U kunt deze voorkeuren op ieder moment wijzigen. Volgt u langer dan drie jaar geen cursussen bij HOVO Amsterdam? Dan verwijderen wij uw gegevens uit ons adresbestand. Ook heffen we dan uw MijnHOVO-account op. U kunt zich op ieder moment weer aanmelden. Op vu.nl/hovo-overhovo vindt u ons volledige privacystatement.

Aansprakelijkheid, klachten en algemene voorwaarden

HOVO Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvoorziene wijzigingen van de gegevens in deze cursusgids. Onze complete algemene voorwaarden en onze klachtenregeling vindt u op vu.nl/hovo-overhovo

Beeld- en geluidsopnames

Het maken van beeld- en geluidsopnames door deelnemers wordt niet op prijs gesteld, mede omdat het vaak als storend wordt ervaren door de docent en medecursisten.

19 HOVO Amsterdam zomer 2023

Contact

Map-marker Vrije Universiteit Amsterdam

HOVO Amsterdam

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

T (020) 598 56 69

ENVELOPE-OPEN hovo@vu.nl

Mouse-Pointer vu.nl/hovo