Plattegrond. In verzet en vol vertrouwen

Page 1

In verzet en vol vertrouwen De VU in de Tweede Wereldoorlog Ke at

ng

ra

se

st

in

rk

Pr

ra ch t

1

6

d Von

els

at

st ra

t

2

se s

t raa

t

n st

raa

t

at

r iu s pl

res

t

3

at

at

e Va l

Lai

raa

t ra

n ei n

De

est

rl e s

t ra

laa

aa s

ma

Em

Em

4

Br e

B ae

5

Va n

Vondelpark Va n

j ke

st ra

7

Lu i

ma

Ja n

bb e

iu s

Ho

s Vos

ud

er

sk

ra

ch

t

r ac

sg

P ri n se

ng rac

ht

e lg

ho

an

ieg

t ra

ad

ba

raat

Sp

St

jn

ht

Kerk st

Li

ad

e

Rijks Museum

1

Wapens bij de kerk Kerkstraat 109-111

2

Jacobus Oranje Jan Luijkenstraat 47

3

Naar het Oostfront Van Breestraat 14

4

Onderduik en verzet De Lairessestraat 176

5

Gezina van der Molen en de joodse kinderen Koningslaan 31

6

Wapens bij de kerk - het vervolg Vondelstraat 166

7

Achter de schermen Vossiusstraat 56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.